Onze. Onze. muziek. sport Ons leven... Onze. cultuur ... Onze. Ons nieuws... mening ...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze. Onze. muziek. sport ... ... Ons leven... Onze. cultuur ... Onze. Ons nieuws... mening ..."

Transcriptie

1 Onze sport... Onze muziek... Ons leven... Onze cultuur... Onze mening... Ons nieuws... Jaarverslag 2011 altijd in de buurt rtvdrenthe.nl

2 2

3 Another land I ve been in another land a land that nobody knows I ve been in another land a land that nobody knows My other land is the only place the only, only place this man can go Have you heard about a feeling that a man can have, can have, in his heart Have you heard about a feeling that a man can have in his heart My other land is the only place the only, only place where this feeling starts My other land that s a place and it s a place I called the blues My other land is a feeling a feeling that I called the blues Let me tell you people that the blues is the only feeling that is true. Harry Muskee 3

4 Inhoud Jaarverslag Inleiding Directieverslag Nieuwsredactie Sportredactie Varia Faciliteiten Commercie Communicatie In memoriam Harry Muskee 37 2 Sociaal Jaarverslag 41 3 Jaarverslag PBO 51 4 Financieel Jaarverslag 61 Bijlagen 71 4

5 Inleiding Twee keer met de ogen knipperen en het jaar was om. Beter kan ik mijn eerste jaar als directeur/hoofdredacteur van RTV Drenthe niet beschrijven. Het jaar is omgevlogen. Nu is het zo dat onderzoek heeft uitgewezen dat de tijd steeds sneller gaat naarmate je ouder wordt dus mijn gevoel laat zich gelukkig verklaren. In 2011 heb ik een bevestiging gekregen van wat ik eigenlijk gehoopt had. Drenthe is een provincie waar het geweldig werken is voor een regionale omroep. Er gebeurt van alles en de binding met de inwoners van onze provincie is enorm. In alle opzichten. We zijn ons bewust wat het bestaansrecht is van onze omroep. En dat is omdat er mensen in onze provincie wonen die de moeite nemen om naar ons te luisteren, te kijken en onze website te bezoeken. Ik had in 2011 bijzondere ontmoetingen met twee van die Drenten. Zo mocht ik op bezoek bij de voormalig gedeputeerde Jan Hollenbeek Brouwer die zich enorm heeft ingezet voor een eigen regionale omroep in Drenthe. Ik vond het een eer om met hem van gedachten te wisselen en het deed me deugd om te merken dat hij nog steeds begaan is met onze omroep. Een paar weken later liep ik langs onze receptie en de telefoniste sprak me aan: Dink, wil je kennismaken met de jongste fan van onze omroep?. Natuurlijk wilde ik dat. En zo schudde ik de hand van de 5-jarige Yanos Roelands uit Emmen. Hij was met z n moeder naar onze studio gekomen. Hij luistert trouw naar het Drentse nieuws en zijn knuffel heeft hij naar onze presentatrice Anouk genoemd. Ik vond het geweldig en fluitend ging ik weer aan het werk. Het zijn spannende tijden in omroepland. Ook voor RTV Drenthe. Er komen bezuinigingen aan. Wat zijn de consequenties voor onze medewerkers en de programma s. Die onzekerheid is niet altijd leuk. Maar ons motto is strijdend voorwaarts en ook in 2012 zal niets ons weerhouden om onze omroep sterker te maken. Nog meer geworteld in de Drentse samenleving. In alles dé omroep van en voor alle inwoners van onze provincie. Dink Binnendijk directeur/hoofdredacteur Inleiding 5

6 6

7 Dink Binnendijk directeur/hoofdredacteur 1.1 Directieverslag In 2011 zijn we als omroep druk bezig geweest om onze programma s verder te verbeteren en onder de aandacht te brengen bij de inwoners van onze provincie. Het was een mooi en inspirerend jaar met behoorlijk veel nieuws. Ernstige, spannende, wetenswaardige, leuke en minder leuke zaken kwamen op radio, tv en internet voorbij. Van de omgevallen zendmast in Hoogersmilde tot de Statenverkiezingen. Van de dood van Harry Cuby Muskee (zie bijlage 1) tot de acties voor het behoud van de kazerne in Assen. En we hadden ook nog onze eigen Sint die een nat pak haalde en zelfs landelijk nieuws werd. Ook een aantal variaprogramma s trok de aandacht. We kregen veel positieve reacties op de terugkeer van De Trektocht, gekoppeld aan de inzamelingsactie voor de Stichting Mont Ventoux. Maar ook op de registratie van de Drentse Bluesopera en het Bloemencorso in Eelde. In dit jaarverslag zijn onze programmatische activiteiten terug te lezen. In het najaar organiseerde RTV Drenthe een bijeenkomst voor de lokale omroepen in onze provincie. Met als doel om elkaar beter te leren kennen, informatie uit te wisselen en te kijken op welke manier de regionale omroep kan samenwerken met de lokale collega s. De bijeenkomst in destudio aan de Beilerstraat was een groot succes. De meeste lokale omroepen waren met een aantal vertegenwoordigers aanwezig en de vergadering werd door iedereen als buitengewoon zinvol ervaren. De collega s van de lokale omroepen vonden het ook fijn om nu eens onderling contact met elkaar te hebben. Afgesproken werd dat RTV Drenthe inventariseert wat de wensen en mogelijkheden zijn van samenwerking tussen de regionale en lokale omroep(en). In het begin van 2011 kwam het onderzoekbureau Berenschot met de uitkomsten van een onderzoek naar de (financiële) problematiek bij de kleine regionale omroepen. Naast RTV Drenthe gaat het dan om RTV Noord, Omroep Zeeland en Omroep Flevoland. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie. Niet omdat de betrokken regionale omroepen hun financiële zaken slecht voor elkaar hebben, maar omdat er te weinig geld is om de mediawettelijke opdracht die een kwalitatief hoogwaardige programmering voorschrijft, naar behoren uit te voeren. Dat was ook de conclusie van Berenschot. Vooralsnog is het afwachten of er extra geld komt om de omschreven mediawettelijke taak van invulling te voorzien. Daar lijkt het niet op. Sterker: in navolging van ontwikkelingen in andere provincies, kreeg RTV Drenthe in het najaar van 2011 van de Provincie te horen dat er bezuinigingen aan zaten te komen. Tweeledig. Allereerst werd er aangekondigd dat de extra, provinciale subsidie van euro voor crossmediale activiteiten en ondertiteling per 1 januari 2013 wordt stopgezet. Daarnaast wil de Provincie bezuinigen op de reguliere, wettelijk vastgestelde geldstroom die RTV Drenthe ontvangt. Te beginnen met een bedrag van euro in 2012 oplopend tot euro in2015. Dat laatste is onaanvaardbaar voor deregionale omroep. RTV Drenthe is van mening dat hier sprake is van geoormerkt geld dat de Provincie moet doorsluizen naar de omroep. Daarom heeft RTV Drenthe een advocaat in dearm genomen om middels een juridisch bezwaarschrift protest aan te tekenen tegen deze voorgenomen bezuiniging. Dit in lijn vanandere, regionale omroepen zoals Omroep Brabant dat om dezelfde reden een rechtszaak heeft aangespannen tegen de eigen Provincie. Directieverslag 7

8 In 2012 zal er een uitspraak zijn in deze rechtszaak die daarmee ongetwijfeld gevolgen heeft voor de gang van zaken in deprovincie Drenthe. Ook bij het stopzetten van de extra, provinciale subsidie van euro worden vraagtekens gezet door de regionale omroep. In 2009 werd deze subsidie door Provinciale Staten bekrachtigd onder de noemer structurele subsidie. Niettemin heeft de omroep zich bereid verklaard om te praten over een geleidelijke afbouw van dit extra geld. De huidige economische crisis in Nederland zorgt ook in Drenthe voor tal van bezuinigingsmaatregelen. Ook de culturele sector wordt zwaar geraakt. Dan zou het bijna van arrogantie getuigen als je als regionale omroep volledig buiten schot denkt te blijven. RTV Drenthe is zich bewust van haar maatschappelijke positie en is van mening dat ze haar steentje moet bijdragen in een forse bezuinigingsronde. Maar de wens richting provinciale politiek is welom de subsidie in redelijkheid af te bouwen. Als de omroep per 1 januari 2013 ineens euro kwijtraakt, heeft dat personele en programmatische consequenties. Zoals bekend is er in het regeerakkoord opgenomen dat het kabinet pleit voor een samenwerking tussen de publieke landelijke omroep en de publieke regionale omroepen. In dat kader was de omroep blij met het werkbezoek van minister Van Bijsterveldt op maandag 7 maart. De minister toonde zich zeer geïnteresseerd in de werkwijze van RTV Drenthe en tijdens een rondleiding zocht ze spontaan contact met een aantal medewerkers om zich goed te informeren. Naderhand kreeg de directie te horen dat de minister zich een goed beeld had kunnen vormen van de dagelijkse gang van zaken bij een regionale omroep. Voor de zomerwerd de wens van de minister om te strevennaar een integratie van de landelijke enregionale omroep geconcretiseerd. Het doel is een sterke, onafhankelijke, publieke omroep. De minister gaf wel direct aan dat integratie voor haar niet betekent dat de regionale omroepen opgaan in de NPO. Wat haar betreft gaat het om een verregaande samenwerking die resulteert in een krachtige publieke omroep met nog betere programma s die zijn toegesneden op de wensen van het publiek. In september werd er een begin gemaakt met de besprekingen tussen ROOS en de NPO. Er werd een stuurgroep samengesteld met de directeur van RTV Drenthe als een van de leden. Natuurlijk vormt programmatische samenwerking een belangrijke component in het overleg maar ook bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan op de agenda. Begin 2012 wordt er door de stuurgroep een tussenrapportage aan de minister gepresenteerd. Het traject van intensieve samenwerking van de commerciële afdelingen van RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân, onder de noemer N3, werd afgerond. In eerste instantie leek een samenvoeging van de betrokken afdelingen tot de mogelijkheden te behoren, maar uiteindelijk werd er besloten dat de regionale omroepen vooralsnog hun eigen verkoopafdeling behouden. Dit gebeurde ook na uitvoerig overleg met de landelijke verkooporganisatie ORN die duidelijk maakte in de toekomst meer in te spelen op de wensen van de drie noordelijke omroepen. Hoewel er dus niet besloten werd tot een samenvoeging van de drie salesafdelingen, heeft het proces in elk geval geleid tot een intensievere samenwerking tussen de drie omroepen. De komst van een nieuwe directeur bij RTV Noord heeft geresulteerd in een vast terugkerend overleg tussen staffunctionarissen van RTV Drenthe en de collega s in Groningen. Er wordt gekeken of samenwerking op alle terreinen kan leiden tot een verbetering van de programmatische sectoren/of tot financiële consequenties waar beide omroepen voordeel van hebben. Dit initiatief voldoet aan de wens van de provinciale politiek om te kijken of samenwerking tussen beide omroepen efficiencyvoordeel oplevert. Desondanks besloot de Provincie Drenthe om ook een eigen onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden van samenwerking voor RTV Drenthe. De Provincie wil hiermee ook aantonen dat financieel gewin uit samenwerking de compensatie vormt voor het korten op de reguliere subsidie. Volgens de regionale omroep ligt er geen enkele relatie tussen deze zaken omdat de reguliere subsidie geoormerkt geld is. Het onderzoek wordt verricht door Moomba! Media en RTV Drenthe heeft zich bereid verklaard om volledig mee te werken aan dit onderzoek. De omroep heeft wel aangegeven dat ze niet veel verwacht van het onderzoek omdat eventuele financiële 8

9 voordelen uit samenwerking door RTV Drenthe zelf wel worden bedacht en aangegrepen. De uitkomsten van het onderzoek van Moomba worden begin 2012 verwacht. Ook in 2011 bleef RTV Drenthe uitzenden op de satelliet. Het zag er in 2010 plotseling naar uit dat de distributie per satelliet zou stoppen omdat de jaarlijkse kosten te hoog waren. Intensief overleg met alle betrokken partijen had uiteindelijk een positieve uitkomst. Dat betekende dat alle schotelbezitters de tv-uitzendingen van onze omroep in principe konden blijven zien. Door het omvallen van de zendmast in Hoogersmilde ontstonden er in onze provincie wel problemen met de ontvangst van Radio Drenthe. De frequentie van 90.8 was hierdoor in een groot gedeelte van Drenthe absoluut ontoereikend met alle gevolgen van dien. Die problemen werden voor een deel opgelost met een nieuwe frequentie voor Meppel maar in sommige delen van Drenthe bleef de ontvangst slecht. De omroep ontving vele klachten en alleen al vanwege de calamiteitenfunctie van Radio Drenthe is dit eigenlijk een onaanvaardbare situatie. En ondanks alle inspanningen en medewerking van betrokken instanties als Agentschap Telecom en KPN, is de regionale omroep de dupe vaneen incident buiten haar schuld. RTV Drenthe is in elk geval blij met de beslissing dat de zendmast in Hoogersmilde helemaal wordt opgebouwd zodat de frequentie van 90.8 weer sterk genoeg is voor een goede ontvangst in onze provincie. Na de zomer van 2012 moet de mast operationeel zijn. In het streven om van RTV Drenthe een nog betere regionale omroep te maken die opgewassen is tegen toenemende concurrentie, heeft de leiding in het najaar van 2011 besloten om de organisatiestructuur te wijzigen. Het doel is om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen te optimaliseren en de trots op het eigen bedrijf en de provincie verder te ontwikkelen. En we willen door een nieuwe werkwijze een efficiënte en veel scherpere (nieuws)organisatie krijgen, die als een onmisbare factor wordt beschouwd in de Drentse samenleving. Om daarmee de slogan altijd in de buurt waar te maken. Omdat er meer dan één functie wijzigt in de nieuwe organisatiestructuur is er sprake van een reorganisatie. Dat betekent dat de directie om tafel moet met de Ondernemingsraad en de vakbonden. In de eerste maanden van 2012 wordt er een advies verwacht van OR en bonden over de voorgenomen reorganisatie. Met ingang van 1 januari 2011 is de juridische fusie tussen Stichting Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe geëffectueerd. De nieuwe naam is Stichting RTV Drenthe. Directieverslag 9

10 Onze organisatie sluit het jaar 2011 af met een positief resultaat van Dit resultaat wordt toegelicht in het financieel jaarverslag, dat deel uitmaakt van dit jaarverslag. Het financiële jaarverslag bestaat uit de balans, deexploitatierekening en de bijbehorende toelichting. Het streven is om de solvabiliteit te handhaven door ook in de komende jaren de risicoreserve aan te vullen. Daarnaast is het streven de liquiditeitspositie te versterken. Voor de komende jaren wordt een positief resultaat verwacht en zullen de investeringen waarschijnlijk lager zijn dan de afschrijvingen, waardoor de liquiditeit verder zal toenemen. RTV Drenthe wordt bekostigd door de Provincie Drenthe, daarnaast genereert RTV Drenthe inkomsten uit reclame. RTV Drenthe heeft een lening bij de Provincie Drenthe met een vaste looptijd en een vast rentepercentage. Hierdoor loopt RTV Drenthe geen renterisico over deze lening. In 2010 is met de Belastingdienst een convenant horizontaal toezicht gesloten waarbij samenwerking, wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie kernwoorden zijn. Voor 2012 is een resultaat van begroot. Naast het financiële jaarverslag maakt ook het sociaal jaarverslag deel uit van dit jaarverslag. In 2011 zijn erdiverseinvesteringen gedaan, zie hiervoor paragraaf 1.5 faciliteiten. Daarnaast wordt in paragraaf 1.6 inzicht gegeven in het verloop van de reclameomzetten. 10

11 Margreet Gort hoofd nieuws 1.2 Nieuwsredactie De belangrijkste nieuwsgebeurtenis voor de redactie was het overlijden in het najaar van onze Drentse blueslegende Harry Muskee. Omdat wij op de hoogte waren van zijn ziekte hadden we voldoende tijd om een aantal mooie afscheidsprogramma s te maken. Zowel op radio als televisie hebben we op de dag van zijn overlijden een uitgebreid portret van hem uitgezonden. Beide reportages zijn genomineerd voor een NL Award. Dit is een prijs die door ROOS is ingesteld, de overkoepelende organisatie van de regionale omroepen. Groot was ook de impact van de brand in de zendmast in Hoogersmilde op vrijdag 15 juli. Doordat we snel aanwezig waren, konden we vastleggen hoe de mast naar beneden stortte. Onze beelden zijn de hele wereld overgegaan. Zelfs CNN berichtte erover. Helaas betekende de brand ook dat we niet overal in de provincie meer goed te beluisteren waren. Ondanks het feit dat er snel een grote noodmast in Assen stond bleef de ontvangst in sommige delen van Drenthe slecht (naar verwachting duurt dit nog tot augustus 2012). In het afgelopen jaar hebben we ook uitgebreid aandacht besteed aan de verkiezingen voor een nieuw provinciaal bestuur. In de aanloop daar naar toe hebben we zes keer een enquête laten uitvoeren om de politieke verhoudingen in de provincie te peilen. De uitkomsten werden gebruikt voor onze website, onze nieuwsbulletins, in ons radioprogramma Cassata en ons tv-programma Drents Diep. Daarnaast hebben we nog twee grote politieke live debatten gehouden. Op de dag na de verkiezingen konden we om zeven uur s ochtends zowel op radio als internet en op tv de uitslagen brengen. Verder hebben we vorig jaar in het nieuws flink uitgepakt met de dreigendesluiting van de kazerne inassen. We gingen mee naar Den Haag waar maar liefst handtekeningen tegen de sluiting werden aangeboden en we waren live bij een manifestatie vanaf het Koopmansplein in Assen. Ongetwijfeld heeft de vele mediaaandacht ervoor gezorgd dat Den Haag besloot de kazerne in Assen open te houden. Ook hebben we veel aandacht besteed aan de grote brand op het Fochteloërveen op Tweede Paasdag en aan de ontploffing van een grote bom op de heide injuli. Daarnaast stonden we stil bij de omvangrijke militaire oefening Falcon Autumn in september. RTV Drenthe heeft bijna dagelijks bericht over degrote veldtocht vanuit het midden van het land naar Assen waar het leger het TT circuit moest veroveren. Ook de familie Qadiri uit Aalden had baat bij de media-aandacht. Aanvankelijk moest deze familie, die al tien jaar in Nederland woont, het land uit, maar na uitgebreide protesten kon RTV Drenthe in december het goede nieuws brengen dat ze toch mocht blijven. Extra nieuwsuitzendingen In maart kwam ons nieuwsprogramma Drenthe Nu terug op dezondagavond. Dit was een langgekoesterde wens. Op deze manier kunnen we onze kijker beter op de hoogte houden van Drentse gebeurtenissen in het weekend. Karin Mulder presenteert deze zondagavondeditie. Zij is ook het gezicht is van ons sportprogramma. Nieuwsredactie 11

12 Buitenlandse reizen In mei maakte Ineke Kemper samen met cameraman Remco Kikkert een reis naar Haïti voor het tv-programma Drents Diep. Marijke Zaalberg uit Westerbork won in 2010 de verkiezing Drent van het Jaar vanwege haar inzet voor de Stichting Naar school in Haïti. Die stichting bouwt al jaren weeshuizen, scholen en huizen voor de Haïtiaanse bevolking. Dat Haïti een gevaarlijk land is, bleek bij aankomst. Marijke Zaalberg was de avond daarvoor overvallen, daardoor duurde het een paar dagen voor Remco en Ineke aan het werk konden. Ondanks deze tegenslag zijn ze erin geslaagd een mooi portret te maken van Marijke Zaalberg en het werk dat ze daar doet. Andries Ophof ging begin september samen met medewerkers van het Drents Museum naar China. Hij maakte daar met cameraman Peter Hendrikson een achtergrondprogramma over de Tang-dynastie. De documentaire is optv vertoond aan de vooravond van de heropening van het museum in november. Verder is de film onderdeel van de grote openingstentoonstelling Gouden Eeuw van China. Het museum is maar liefst anderhalf jaar dicht geweest. Koningin Beatrix opende het vernieuwde Drents Museum in Assen. Bijzonder was ook de buitenlandse reis van detrektochtlopers. Dit jaar stond De Trektocht in het teken van de strijd tegen kanker. Tijdens de rondreis door Drenthe werd al veel geld ingezameld, maar daar bleef het niet bij. Hoogtepunt was de gesponsorde beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. De vijf RTV Drenthedeelnemers, Margriet Benak, Karin Mulder, Bas Eeftink, Elly Smit en Remco Kikkert, waren de hele dag live te volgen op onze zender. Alle vijf bereikten ze de top. Jeppe Oostenga maakte samen met cameraman Edwin van Stenis een prachtig verslag van deze prestatie. Ook deze reportage is genomineerd voor een NL Award. 12

13 Nieuwsredactie 13

14 14

15 Internet De stijgende lijn van het aantal internetbezoekers zette ook in 2011 door. In totaal verwerkten we bijna 4,4 miljoen bezoeken, tegen 2,9 miljoen in 2010, dus bijna een verdubbeling. Ook het aantal pageviews steeg flink, van 8,9 miljoen in 2010 naar 13,4 miljoen in De belangrijkste piekmomenten waren deval van de zendmast op 15 juli, het overlijden van Harry Muskee op 26 september en de zwempartij van onze eigen Sinterklaas op 24 november. De massale belangstelling op die dagen werd onder meer gegenereerd door landelijke aandacht; met name vermeldingen op geenstijl.nl, nos.nl en nu.nl zorgen iedere keer voor een grote toestroom aan bezoekers. Onze site bleek niet bestand tegen deze grote aantallen - in korte tijd veel mensen die tegelijk naar de site kijken. In alle gevallen is een noodsite in de lucht geholpen waardoor bezoekers wel het nieuws konden vinden waarvoor ze rtvdrenthe.nl bezochten. In 2011 is veel aandacht uitgegaan naar de bouw van een nieuwe site op basis van het ROOS CMS. Dit bleek een moeizaam proces omdat het om een complexe verandering ging. Het kostte erg veel overleg. Eind 2011 was de nieuwe site bijna klaar om gelanceerd te worden. Naast een totaal nieuwe vormgeving is ook de hardware vervangen. De verwachting is dat we hierdoor inde toekomst op piekmomenten meer bezoekers kunnen opvangen. Dit project is een mooi voorbeeld van samenwerking binnen onze omroep. De internetredactie heeft intensief samengewerkt met de afdelingen vormgeving (Fred van Os) en ICT (onder andere Gerrit Meijering). We hebben de TT-site van RTV Drenthe geheel vernieuwd. Als vanouds waren via rtvdrenthe.nl/sport/tt nieuwtjes, uitzendingen, uitslagen en reacties te krijgen. Maar nu was ook de historie van de TT op speciale wijze in beeld gebracht en Rintje Ritsma reed met een camera op de motor over het circuit inassen. Een boeiend project was dit jaar De Trektocht. Via internet waren onze presentatoren live te volgen. Dit is gerealiseerd dankzij de belangeloze medewerking van Trasec, die de trackers ook ter beschikking stelde tijdens de beklimming van de Mont Ventoux. Daarnaast gingen we in 2011 een samenwerking aan met Biblionet, waarbij we gezamenlijk zorgen voor een zeer uitgebreideagenda op onze beider sites met alles wat er gebeurt in Drenthe. In 2011 werden onze video s via YouTube 4,6 miljoen keer bekeken. Dit leverde circa 9 duizend euro aan extra inkomsten op. De belangrijkste innovatie was de introductie van apps voor iphone en Android. Dankzij een unieke samenwerking tussen alle regionale omroepen konden we onze eigen apps tegen lage kosten laten bouwen en in maart introduceren. In december 2011 bleken onze apps gezamenlijk al meer dan 120 duizend bezoeken per maand te genereren. Nieuwsredactie 15

16 16

17 Henk Kuhl chef sport 1.3 Sportredactie De sportredactie heeft in 2011 uitgebreid aandacht besteed aan de prestaties van Drentse sporters/sters en de sportevenementen in onze provincie. Meestal gebeurde dat in de reguliere uitzendingen op radio en tv, maar van een aantal evenementen is in een extra uitzending verslag gedaan. De uitzendtijden van de sportprogramma s op radio zijn het afgelopen jaar aangepast en uitgebreid. Op zaterdag begint Radio Drenthe Sport om uur en op zondag om uur. Dankzij de verlenging van het sponsorcontract met Univé en Energiewacht kon de tv-sportuitzending op zondagavond een vervolg krijgen. Het contract met Blencom ICT Solution werd eind van het jaar opgezegd door de naamgever van het billboard. Toch is besloten om het programma Dug Out, dat halverwege het jaar is verplaatst naar de zondagavond, gewoon uit te zenden tot aan het eind van het lopende voetbalseizoen. In deze uitzending wordt aandacht besteed aan het wel en wee van de profclub FC Emmen. Een samenvatting van de wedstrijden van FC Emmen is te zien in de reguliere sportuitzending op zondagavond. Naast de tv-samenvatting zijn de wedstrijden van FC Emmen rechtstreeks te volgen in het radioprogramma De sportavond van Drenthe. Bartje Bokaal In maart is de sportredactie gestart met het nieuwe tv-programma Bartje Bokaal. In dit programma strijdt een groot aantal amateurvoetbalclubs tegen elkaar in een spannende penalty-competitie om een fraai prijzenpakket en eeuwige roem. De presentatie is in handen van WKE-speler Berend Oosting, die samen met Bartje door de provincie reist. Aan de eerste serie afleveringen hebben 28 clubs meegedaan en behaalden drie clubs met een gelijke score de finale. Evenementen Natuurlijk ging de meeste aandacht van de sportredactie uit naar grote evenementen in onze eigen provincie, zoals de 81ste Dutch TT. In de laatste week van juni, tijdens de TT-week, heeft RTV Drenthe zich nadrukkelijk gemanifesteerd. Vanaf maandag 20 juni was er iedere dag TT Radio Drenthe. De rechtstreekse uitzendingen kwamen van tot uur vanaf een TT-camping en van tot uur vanuit de tijdelijke studio, als onderdeel van het nieuwe Holland House. De studio was ingericht in een hospitality truck bij het rennerskwartier. s Middags het vervolg van TT Radio Drenthe. Van uur vanuit het centrum van motorstad Assen en van uur opnieuw vanaf het circuit, met gasten, live muziek, reportages van trainingen en wedstrijden en verkeersinformatie. De hele week waren er s avonds TT-journaals op TV Drenthe. Daarin kwamen buiten desportieve prestaties van de coureurs, ook de TT-camping, de TT-kermis en de feesten in de stad Assen aan bod. Een ander groot jaarlijks evenement was de Ronde van Drenthe. Deze werd dit jaar voor het eerst in hetzelfde weekend verreden als het WK Superbike: zaterdag 16 en zondag 17 april. Zaterdagmiddag was er een extra live-uitzending van TV Drenthe Sport over dit wielerspektakel. Radio Drenthe Sport begon haar uitzending om uur. Zondag opnieuw een extra lange uitzending van Radio Drenthe Sport. Vanaf uur waren de races op het TT-circuit in Assen live te volgen. Sportredactie 17

18 Zondag 27 november was de 36ste editie van de Super Prestige CycloCross in Gieten live te volgen op radio en tv. s Avonds werd op tv een samenvatting uitgezonden van de Elite-wedstrijd en een verslag van de Junioren en Beloften, met speciale aandacht voor de regionale renners Gert-Jan Bosman en Tijmen Eising. De beelden werden aangeleverd door de Belgische tv-zender TV4. Ook bij andere grotere evenementen, zoals het WK Superbike (motorsport), het Superprestige veldrijden, de Superleague Formula (autosport) en de Cascaderun in Hoogeveen (atletiek) en het WK CP-voetbal (mensen met hersenbeschadiging) was de sportredactie nadrukkelijk aanwezig om verslag te doen. Buitenlandse reportages waren de trainingsstage van voetbalclub WKE uit Emmen in Turkije, darter Jan Dekker uit Exloo in Engeland (Frimly Green / Lakesite) en de World Cup dressuur in Leipzig met Adelinde Cornelissen. Ook zijn er extra uitzendingen geweest van de playoff-wedstrijden en de bekerfinale van de herenhandballers van E&O uit Emmen en Hurry Up uit Zwartemeer. Op donderdag 2 juni stonden beide handbalploegen tegenover elkaar inde grote finale om de nationale beker. De Drentse ploegen troffen elkaar nooit eerder in de eindstrijd om de beker. In een extra uitzending van Radio Drenthe Sport is rechtstreeks verslag gedaan van deze spannende wedstrijd. Op tv is in een extra sportuitzending een samenvatting van de wedstrijd te zien geweest. Op vrijdag 29 april is kort verslag gedaan op tv van het Drentse Sportgala. In de circustent bij de Prins Bernard Hoeve in Zuidlaren werden de sporter, sportploeg en het talent van 2010 gepresenteerd. Op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) was een sportjaaroverzicht op tv te zien. Personele bezetting Per 1 juni 2011 is het dienstverband van Piet Cees van der Wel beëindigd. De ontstane vacature is per 1augustus 2011 ingevuld door de benoeming van Elwin Baas. 18

19 Sportredactie 19

20 20

21 Bert Rossing waarnemend hoofd varia 1.4 Varia De afdeling varia maakte in 2011 veel verschillende programma s: Service programma s als: De Brink en Tussen stoet en koffie. Drentstalige programma s zoals: Jasbuus, Hemmeltied, Babbelegoegies, Veur de Preek, Pollings Passie en uitzendingen van kerkdiensten. Cultuurprogramma s als Podium en Bartissimo. Muziekprogramma s als: Harry s Blues, Muziekprofiel, Opmaot, Jongens van het Noorden, Op Streek en De es. Non-stop muziekprogramma s als Drenthe s MuziekMix. Interviewprogramma s als: Afspraak Beilerstraat, PS en Op de Praotstoel. Entertainmentprogramma s zoals: De Trektocht en Het Fiets4daagse-journaal. Radio Het uitzendschema van maandag tot en met vrijdag kent een aantal vaste waarden. De Brink is zo n rots in onze programmering. Elke werkdag begint dit service-programma direct om 9.00 uur na Drenthe Nu. Tot twaalf uur is presentator Aaldert Oosterhuis de Drentstalige gastheer van De Brink. Op 1 april ging dit anders. Aaldert presenteerde in het Nederlands en kondigde aan dat dat voortaan zo zou blijven. RTV Drenthe liet in het vervolg het Drents links liggen. Dat dit een 1 april-grap betrof, hadden velen niet door. De telefoon stond roodgloeiend. Deze uitzending van De Brink heeft een NL-Award gewonnen in de categorie Varia Radio. De middag is voor een groot deel voor De es. Werner Steenbergen heeft in 2011 het presentatie-stokje overgenomen van Sjoerd Looijenga en Serge Vinkenvleugel. Het aantal vaste rubrieken is verminderd. Hierdoor heeft Werner meer ruimte voor muziek. In het weekend veranderde de programmering op bepaalde punten. Podium is naar de zondagmiddag gegaan. Vanaf uur presenteert Lukas Koops live ons kunst- en cultuurprogramma vanuit café Het Keerpunt in Spijkerboor. Live-muziek en publiek zorgen voor een passende sfeer. Op de zaterdagmiddag kwam er ruimte voor een nieuw programma: Sophie op zaterdag. Een relaxed radio-programma met easy-listening-muziek. We wilden meer Drents op de zender. Jans Polling is gevraagd om weer een programma te presenteren. Elke zondagochtend maakt hij nu het radio-programma Pollings Passie. Dat zijn passie aansluit bij die van ons publiek blijkt uit de luistercijfers. Medewerker van het Huus van de Taol Bert Kamping is nieuw bij ons op de zender. Zijn passie voor streektaalmuziek heeft hij vertaald in het programma Op Streek. Elke zondag te beluisteren tussen en uur. Enook dat in het Drents. Varia 21

22 Televisie Op woensdagavond hebben we de serie Schier, een magazine waarin het leven en werk van mensen in Drenthe centraal staan. Op de donderdagavond bleef het cultuurprogramma Bartissimo het vaste baken. Verder zonden we Op Sleeptouw uit, een serie onverwachte ontmoetingen waarin een verslaggever zich op sleeptouw laat nemen in de provincie. De live-talkshow PS kwam weer vele vrijdagavonden vanuit ons Atrium. Het presentatieduo Peter Zwerus en Sophie Timmer heeft een zeer breed spectrum aan gasten ontvangen. In het najaar is dit programma opgevolgd door Babbelegoegies. Ook dit is een tv-programma met gasten. Alleen nu vanuit de provincie en in het Drents. Margriet Benak gaat elke week naar een kroeg in een Drents dorp en praat daar met mensen uit diezelfde plaats. Het verenigingsleven komt voorbij; er is een dier in het café en Margriet neemt haar eigen glazen mee! Babbelegoegies wordt gemaakt samen met Moomba! Media BV uit Groningen. Tijdens Meertmaond Streektaolmaond presenteerde Margriet Benak voor het tweede seizoen het taalspel Taoltalent. Vijf woensdagen bogen bekende en minder bekende Drenten zich over vragen die t Huus van de Taol had aangeleverd. De uitzending kwam vanuit de bibliotheek in Meppel. Op 4 mei hebben we traditiegetrouw de Dodenherdenking vanuit het voormalig Kamp Westerbork uitgezonden. De Trektocht is teruggekeerd. De 10e editie met start en finish in Meppel was bijzonder succesvol. Twee teams trokken door de provincie. Het eerste team bestond uit Margriet Benak, Andries Ophof, Remco Kikkert en Bart de Nes; het tweede uit Anouk Middel, Aaldert Oosterhuis, Edwin van Stenis en Martin Fuller. Deze editie van De Trektocht stond in het teken van Stichting Mont Ventoux. Vijf jaar terug is de stichting begonnen met geld inzamelen voor kankergerelateerde doelen; landelijk en regionaal. Door de gezamenlijke inspanning van aankomstdorpen en de teams werd er een geweldig bedrag ingezameld. Door RTV Drenthe s Trektocht heeft de Stichting Mont Ventoux een veel grotere naamsbekendheid gekregen. 22

23 Eén van onze best bekeken programma s is het Fiets4Daagse journaal. Gerie Kleine reed dagelijks mee op de opvallende rode bakfiets en sprak met deelnemers. Ze legde delen van verschillende routes af zoals de KindActiefRoute en de atb-route. Na de zomer kon Drenthe genieten van de serie Klein Heemstede. Op een eiland in het Paterswoldse Meer ontving Peter Zwerus bekende noordelijke gasten. In de maand van de geschiedenis, oktober, zonden we elke dag een tv-programma uit onder de naam Anno Drenthe. Sophie Timmer liet de kijker een plek in Drenthe met een bijzondere geschiedenis zien. Dit jaar beleefde Jasbuus vol Drents de 1.000ste uitzending. Ter ere hiervan bracht het Huus van de Taol een boekje uit met een selectie van teksten uit de Jasbuus. Dit tv-programma over streektaal besluit elke dag onze reguliere uitzending. Speciale programma s In het kader van Meertmaond Streektaolmaond is op 5 maart voor de tweede keer het streektaalfestival Reur! in Emmen gehouden. Het radioprogramma Hemmeltied kwam daarom die dag vanuit de Bibliotheek in Emmen. En s avonds zonden we de gehele avond live uit vanuit De Muzeval in Emmen. Een team van onze radio-coryfeeën deed verslag van de muzikale festivalsfeer in de verschillende zalen van het theater. Harry Muskee werd dit jaar 70 en dat werd gevierd met het festival Groeten uit Grolloo. De bluesmuziek van Cuby and the Blizzards stond centraal. Ook kreeg Harry een eigen museum in Grolloo. In diverse programma s is daar aandacht voor geweest. Bijzonder was het project Jongens van het Noorden. Jonge Drentse bands speelden muziek van Cuby and the Blizzards in hun eigen bewerking. Dit project werd door ons gemaakt en uitgezonden en later ook op dvd aangeboden aan de lezers van het Dagblad van het Noorden. Harry Muskee was al een tijd ernstig ziek. In september is hij overleden. In diverse programma s is dit herdacht. Albert Haar presenteert sindsdien het radioprogramma Harry s Blues alleen. Op drie september deed een team van RTV Drenthe mee met de beklimming van de Mont Ventoux. Op radio was de beklimming live te volgen. Voor tv maakten Jeppe Oostenga en Edwin van Stenis de indrukwekkende documentaire De berg op. Deze is genomineerd voor de NL-Awards in de categorie Evenement. Oud-RTV Drenthe-medewerker Egbert Meijers nam het initiatief; de Peergroup voerde het uit: de Drentse Bluesopera. Muziek van Cuby and the Blizzards speelde een rol in een grote theatrale show op een weiland bij Gieten. Het was voor onze medewerkers een uitdaging om de bluesopera op het enorme speelveld goed in beeld te brengen. Dit huzarenstukje kreeg veel lof. In de kerstperiode was de registratie van de Drentse Bluesopera op TV Drenthe te zien. Dit jaar was er weer een nieuwe Sinterklaasfilm van de hand van Rik Hovingh. De tiende editie. Na twee jaar herhalingen kon dit jaar een nieuw avontuur worden beleefd: Sinterklaas en de valse Koningin. Op de laatste draaidag ging het mis. Het bootje dat een deel van de crew naar een eilandje in het Paterswoldsemeer moest brengen, zonk. Dit werd gefilmd en vertoond op onze zender. Het internet deed zijn werk. Tot op de Antillen was het voorpaginanieuws: Sinterklaas te water! Zo zorgde Sint zelf, Varia 23

24 onbedoeld, voor de beste promotie van ons Sinterklaasverhaal. Ton Hoffmann is als Sinterklaas te gast geweest in het tv-programma van Paul de Leeuw. Van het Mediafonds hebben we geld gekregen om samen met stichting Beeldlijn uit Groningen een documentaire te maken over kunstenaar Alfred Hafkenscheid uit Schipborg. Lydia Tuijnman is voor langere tijd vrijgemaakt van haar dagelijkse werkzaamheden om aan dit bijzondere project te werken. Als interviewer en samensteller heeft ze een pareltje afgeleverd (zie bijlage 3). In de kerstperiode zonden we de documentaire Hafkenscheid uit. In 2011 heeft De Brink diverse speciale uitzendingen met publiek gemaakt. Tijdens de Fiets4Daagse was het team elke dag op een wisselende locatie langs de route te vinden. In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw kwam De Brink traditiegetrouw vanuit het Atrium van RTV Drenthe. Op 30 december was er de Bruine Bonen Brink. Luisteraars konden hun kookkunsten tonen bij RTV Drenthe. Een jury keurde de bruine bonen gerechten. Ook via tv was deze speciale Brink-uitzending te volgen. Ons succesnummer De Top 100 Aller Drenten ontbrak ook dit jaar niet. Radio en internet werkten actief samen. Erwas een speciale programmapagina op onze site ingericht waarop mensen hun stem konden uitbrengen. Op oudjaarsdag zaten presentatoren Sjoerd Looijenga en Werner Steenbergen in Oosterhesselen en reed Serge Vinkenvleugel door deprovincie. Via de webcam, twitter en onze site waren de verrichtingen van onze presentatoren te volgen. Natuurlijke partners in de provincie De afdeling varia zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij en samenwerking met instellingen in de provincie. Dit waren in 2011 onder andere: het Drents Archief, t Huus van de Taol, het Drents Museum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Stichting Kunst en Cultuur Drenthe, Kunstennetwerk Drenthe, de Rijksuniversiteit Groningen, Theater De Muzeval Emmen, Theater De Nieuwe Kolk Assen, Oktobermaand Kindermaand, Roodpaleis en Museum De Buitenplaats. 24

25 RTV Drenthe participeert in het Kunstennetwerk Drenthe. Dit is een samenwerkingsverband van Kunst en Cultuur Drenthe, Centrum voor Beeldende Kunst, Biblionet en de Drentse theaters. Dit heeft geresulteerd in de organisatie van het Drentse Kunst en Cultuur Gala In Schouwburg Ogterop in Meppel werden diverse culturele prijzen uitgereikt. RTV Drenthe maakte de filmpjes van de genomineerden. RTV Drenthe heeft afgelopen jaar opnieuw geparticipeerd in Oktober Kindermaand. Voor het eerst verzorgde RTV Drenthe in dit kader work- shops tv-maken voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar. Het werd een groot succes. De aanmeldingen stroomden binnen. Twee weekenden in oktober werden deze workshops gegeven, in samenwerking met het Roodpaleis van Betsy Torenbos. Ook dit jaar heeft RTV Drenthe samengewerkt met de Literaire Hemel. Eens per maand zonden we gedeelten uit van deze literaire bijeenkomst in café De Amer in Amen. Externe producties Evenals voorgaande jaren zond RTV Drenthe programma s uit gemaakt door externe producenten. Van Moomba! Media BV kwam een serie over het NNO, het Noord Nederlands Orkest. Pro-Time leverde een serie over de mensen die actief zijn of waren in de Eemshaven. En in februari zonden we de serie Een dag bij De Trans uit, over een zorgorganisatie in Noord-Nederland. Personeel Dit jaar hebben we afscheid genomen van twee medewerkers van de afdeling. In oktober verliet Hoofd varia Nina Hiddema ons bedrijf. Zij heeft ruim vier jaar leiding gegeven aan de muziekredactie, varia radio, varia tv en het archief. Ze gaf een flinke impuls aan met name de tv-ploeg. Sinds oktober werkt ondergetekende, Bert Rossing, als waarnemend Hoofd varia. In december is het jaarcontract van Karin Heeling niet verlengd vanwege de bezuinigingen. Karin deed vooral de productie van de radio-programma s Hemmeltied en Tussen Stoet en Koffie. Varia 25

26 26

27 Rego Meijer hoofd faciliteiten 1.5 Faciliteiten 2011 Stond in het teken van de distributie van ons radio- en tv-signaal. Of eigenlijk de problemen die daarmee gepaard gingen. De hoofdoorzaak was het instorten van de zendmast in Hoogersmilde op 15 juli. Hierdoor zat Drenthe in één klap zonder radio en tv via de ether. Maar er was meer maleur. 4 januari 2011 De doorgifte vanradio Drenthe via de Astra satelliet stopt. Wegens bezuinigingen neemt RTV Drenthe deze dienst niet langer af van M7/Astra. 1 april 2011 TV Drenthe blijft wel uitzendingen verzorgen via de satelliet maar gaat dat doen via een andere norm die aanzienlijk minder geld kost. Door nieuwe technieken is het mogelijk om minder bandbreedte te gebruiken. Dit heeft wel tot gevolg dat de kijkers via een zogenaamde HD-ontvanger moeten gaan kijken. In relatief korte tijd is dit de derde keer dat deze groep satellietkijkers moet investeren om haar regionale omroep te kunnen blijven zien. Eerst was daar de omschakeling naar satelliet, wegens verhuizen naar een ander kanaal moest er een dubbele kop worden aangeschaft en nu een nieuwe ontvanger. TV Drenthe is niet de enige met deze problemen. Meerdere regionale omroepen hebben hiermee te maken. 15 juli 2011 Door een brand wordt de zendmast in Hoogersmilde verwoest. De gevolgen zijn enorm. Geen radio via de ether en kabel in Drenthe en geen tv via de ether (Digitenne). Ook de steunzender in Emmen zendt niet meer uit, want dit signaal wordt aangevoerd via Hoogersmilde. Via diverse lokale en piratenstations wordt het signaal van Radio Drenthe in de provincie verspreid. Dankzij kordaat optreden van KPN en met hulp van RTV Noord is Radio Drenthe na ruim 6 uur weer officieel te horen in een gedeelte van de provincie. Diezelfde avond wordt het signaal vantv Drenthe op een landelijk informatiekanaal van Digitenne geplaatst, zodat de kijkers in de randen van de provincie weer de regionale omroep kunnen zien. 16 juli 2011 KPN plaatst in Meppel een steunzender. Hierdoor is ontvangst van Radio Drenthe in de zuidwesthoek van de provincie weer mogelijk. Vanwege de uitzonderlijke situatie geeft M7/Astra Radio Drenthe weer door via de satelliet. Faciliteiten 27

28 23 juli 2011 Er wordt een noodmast geplaatst op het kazerneterrein in Assen. Deze 100 meter hoge mast zorgt voor een redelijke dekking vanhet noorden en midden van de provincie. 1 november 2011 Ziggo verplaatst TV Drenthe voor de mensen die Digitaal tv kijken naar kanaal 33. Inde oude situatie waren de regionale omroepen vanaf kanaal 970 geprogrammeerd. Uit onderzoek is gebleken dat de kijkers deze positie moeilijk konden vinden. Helaas laden niet alle ontvangers de wijzigingen automatisch in. 16 december 2011 KPN moet de frequentie van de tijdelijke zender in Meppel veranderen. De eigenaar (Exceed Jazz BV), die zijn frequentie 90.5 tijdelijk beschikbaar stelde aan RTV Drenthe, gaat dit kanaal zelf gebruiken. 18 december 2011 TV Drenthe wordt van het landelijke kanaal Digitenne gehaald en vervangen i.v.m. de 3FM actie Serious Request en de Top 2000 van Radio 2. Begin januari is TV Drenthe weer te ontvangen via een landelijk kanaal van Digitenne. Wel op een andere frequentie. 20 december 2011 Radio Drenthe neemt een nieuwe steunzender in gebruik in Hoogeveen. De mast in Assen is te kort om in het zuiden van de provincie genoeg dekking te geven. Na constructief overleg onder leiding van het Agentschap Telecom met de eigenaar van de Toren Alticom, de eigenaar van de mast Novec, de providers KPN, Broadcast Partners en de verschillende omroepen wordt medio december besloten dat de mast in Hoogersmilde versneld wordt herbouwd. De planning is dat per 1 augustus 2012 de uitzendingen hervat kunnen worden. 28

29 Overige zaken Facilitair RTV Drenthe heeft de beschikking over 4 camerasets om op locatie tv-opnames te maken. Dit jaar stonden deze op de nominatie om vervangen te worden. De keuze is opnieuw gevallen op Sony. Door gebruik van speciale digitale kaarten is het mogelijk om het gehele opname-traject digitaal te houden. Hierdoor kan het geschoten materiaal sneller in het systeem worden geladen. RTV Drenthe is de eerste omroep in Nederland die zo werkt. In juni is de hardware geplaatst en gebouwd voor het nieuwe C.M.S. (Content Management Systeem) voor de website van RTV Drenthe. De basis van dit systeem is tot stand gekomen door een samenwerking tussen verschillende regionale omroepen. Het traject dat vorig jaar is ingezet met het virtualiseren van het serverpark is dit jaar verder uitgewerkt. De website wordt gehost op 2 hardware machines waar 10 virtuele servers op draaien. Voor deze methode is gekozen om flexibel te kunnen zijn en groei op dewebsite op te kunnen vangen. In september en oktober is gestart met de bouw van de software van het C.M.S. De uiteindelijke installatie was in november. Daarna begon de test- en ontwikkelperiode voor de internetredactie. Het systeem dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse tekst-tv uitzendingen is vervangen door een systeem met een C.M.S. Nu kunnen meerdere gebruikers onafhankelijk van elkaar verschillende delen van het teksttv systeem vullen. Dit is aan NIS (het Newsroom systeem) gekoppeld. Hierdoor kunnen redacteuren op een eenvoudige manier de nieuwsberichten plaatsen op tekst-tv. Het nieuwe systeem is redundant uitgevoerd, zodat bij hardwarestoringen snel overgeschakeld kan worden naar een back-up systeem. Bij RTV Drenthe Reclame is de nieuwste versie van het C.R.M. (Customer Relationship Management) geïnstalleerd. Deze versie is gekoppeld aan de eigen mailserver van de afdeling zodat alle mailwisselingen via het C.R.M.-systeem lopen. In de zomer is begonnen met een eenmansregie-opstelling in de tv-uitzendstraat. De schakeltechnicus is hierbij ook deregisseur. In deze periode zijn er bij de uitzendingen nagenoeg geen gasten. Erwordt dan minder van de regisseur gevraagd. Na de zomer is deze opstelling gecontinueerd. Er wordt nog wel een regisseur ingezet bij lange uitzendingen met live gasten of speciale verbindingen. Er zijn 15 iphone s aangeschaft voor redacteuren zodat zij sneller foto s, audiofragmenten en video s naar de internetredactie kunnen sturen. In februari is afscheid genomen van het Novell Netware Operating systeem. RTV Drenthe is vanaf dat moment volledig overgegaan op een Linux serverpark met het Novell Open Enterprise system. De authenticatie voor de gebruikers is hetzelfde gebleven. Alleen de onderliggende laag voor het beheer is vervangen en up-to-date gemaakt. Faciliteiten 29

30 30

31 Fred Többen commercieel manager 1.6 Commercie Marktontwikkeling 2011 Was commercieel gezien een lastig jaar. De recessie heeft de reclamebudgetten zwaar onder druk gezet. De neergaande trend die halverwege 2010 is ingezet heeft zich in 2011 voorgezet. Organisatie Het is gelukt om in 2011 een accountmanager aan het bestaande team toe te voegen. Deze extra verkoopuren hebben geleid tot new business. We hebben echter geen omzetgroei kunnen realiseren aangezien er bij bestaande relaties relatief veel omzet is verloren. Omzetontwikkeling tv De positie van de regionale zenders op de landelijke markt wordt steeds moeilijker. Regio TV is nationaal geen homogeen product en de concurrentie is zeer groot. De landelijke tv-omzet (ORN) daalde ten opzichte van 2010 wederom met ca. 20%. De regionale tv omzet is met ca. 16% gedaald. Ondanks een intensievere samenwerking met RTV Noord is de bovenregionale omzet voor TV Drenthe gedaald met bijna 30%.Voor TV Drenthe kunnen we door een update van het tv systeem ook overdag full motion commercials uitzenden. Sinds het najaar 2011 bieden we deze zendtijd in de markt aan, in combinatie met de productie van bedrijfsreportages. Commerciële effecten waren echter in 2011 nog niet realiseerbaar. Omzetontwikkeling radio Radio Drenthe is nog steeds ruimschoots marktleider in Drenthe. De luisterdichtheid en luisterduur van Radio Drenthe liggen op een goed niveau en daarmee kunnen adverteerders zeer (kosten)efficiënt hun doelgroep bereiken. De reclameomzet voor radio is in 2011met 8% gestegen. Internet Commercieel is het niet eenvoudig om met de website van de omroep substantieel omzet te genereren. Er zijn slechts enkele bannerposities en de CPM prijzen, een voor internet gangbare tarifering, staan sterk onder druk. Vanaf 1 januari 2012 kunnen we beschikken over een zogenaamde adserver waardoor de beschikbare ruimte efficiënter in de markt kan worden aangeboden. Sponsoring In 2011 is de sponsoromzet ten opzichte van 2010 stabiel gebleven. Gezien de wettelijke beperkingen op gebied van sponsoring bij publieke omroepen is verdere omzetgroei van sponsorgelden nauwelijks mogelijk. Commercie 31

32 Marketing & salesactiviteiten De salesactiviteiten hebben we in 2011 wat meer verplaatst naar de bovenkant van de markt. We zullen ons meer dan in het verleden moeten profileren als communicatie-adviseurs. We hebben in 2011 een aantal activiteiten ontwikkeld om het adverteren gericht opde 50+ doelgroep bij onze relaties en prospects onder de aandacht te brengen. We hebben ons tijdens een tweetal workshops geprofileerd als kennispartner op gebied van 50+ marketing. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een drietal hechte samenwerkingen met opdrachtgevers. Het doel is om in 2012 het kennisniveau van de afdeling op een hoger peil te brengen om zodoende bij relaties meer omzet te genereren. Wij zullen relaties adviseren hoe zij hun communicatiebudget effectief kunnen inzetten om zodoende deze steeds groter wordende en commercieel interessante doelgroep te bereiken. Relatiemarketing Op gebied van relatiemarketing is er opnieuw gebruik gemaakt van de VIP-ruimte op het TT circuit in Assen. Tijdens Superbike en de Dutch TT heeft RTV Drenthe Reclame hier een groot deel van haar relaties ontvangen. In april stonden wij tijdens de Bedrijven Contact Dagen Drenthe in Assen twee dagen met een stand in The White Lounge. 32

33 Commercie 33

34

35 Annette Timmer communicatie-adviseur 1.7 Communicatie Het invoeren van een nieuwe huisstijl is een proces van de lange adem. In 2011 is de nieuwe vormgeving verder doorgevoerd. Ons logo, het rode vierkantje, is verwerkt in allerlei uitingen. Daarbij worden veel foto s van medewerkers gebruikt voor een herkenbaar beeld van RTV Drenthe. Trouwe kijkers en luisteraars kennen ons. Maar we willen dat nog meer inwoners van Drenthe de eigen omroep ontdekken. Daarom moet RTV Drenthe goed zichtbaar zijn. Er is een folder gemaakt, die in april is uitgedeeld op de Bedrijven Contactdagen Drenthe in Assen. En een uitgebreidere introductie vormt een brochure met informatie over ons bedrijf en de programma s. Deze is over de gehele provincie is verspreid. Ondermeer in gemeentehuizen, theaters, musea, bibliotheken en bioscopen liggen exemplaren. Dit jaar is regelmatig geadverteerd om bepaalde programma s onder de aandacht van een breed publiek te brengen. In maart is een advertentie in de promotiekrant FC Groningen geplaatst (oplage ) met als kop: Bartje Bokaal: voltreffer van TV Drenthe Sport. In mei een advertentie in de Informatiekrant WK CP-Voetbal (oplage ). En een paginagrote advertorial in Fiets4Daagse Magazine 2011: Gerie Kleine; fietsfanaat in haar element tijdens Fiets4Daagse (oplage ). Twee keer een paginagrote advertorial in De Vaart. nu (verspreiding Assen en omgeving). In de huis-aan-huis kranten van Boom uitgevers in Meppel vullen we vanaf november maandelijks een halve pagina met informatie over onze programma s (oplage ). En alle Drenten wensten we via een advertentie in het Dagblad van het Noorden: Mooie kerstdaogen en een gelukkig neijaor. Zie bijlagen 2, 4, 5 en 6. Reclameborden stonden er ondermeer bij het wereldkampioenschap CP-voetbal in Assen, het concours hippique Indoor Hartje Drenthe in Beilen, de TT-run in Assen, het Bevrijdingsfestival in Assen en de Midnight Walk in Assen. Tijdens het Bloemencorso in Eelde reed een RTV Drenthe-auto met reclame rond. En ook op de Jaarbeurs van het Noorden in Roden, het streektaalfestival Reur! in Emmen en de 81ste Dutch TT in Assen waren we goed zichtbaar. Programma s op locatie werden ter plaatse aangekondigd met posters, bijvoorbeeld Hemmeltied, Babbelegoegies, Drentstalige Kerkdienst en Podium. De terugkeer van ons populaire programma De Trektocht, afgelopen zomer, was een enorm succes. De 10e editie diende een belangrijk doel: geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding en kankergerelateerde goede doelen indrenthe en omstreken. De samenwerking tussen De Trektocht en Stichting Mont Ventoux werd 15 april bekend gemaakt tijdens een gezamenlijke presentatie in Coevorden. In de aanloop, tijdens en na afloop van De Trektocht zijn diverse promotiemiddelen ingezet. Promo s, persberichten, posters, advertenties, flyers, kaarten, speciale t-shirts enz. In alle aankomstplaatsen was een opvallende RTV Drenthe-stand aanwezig met promotiemateriaal. Ook onze promotiedames Cindy, Sterre en Merel bewezen goede diensten. Het gestelde doel: ,- bijeenbrengen is ruimschoots gehaald. Aan het einde van onze grote actiedag, op 4 augustus in Meppel, kon directeur/ hoofdredacteur Dink Binnendijk een cheque van ,72 overhandigen aan de voorzitter van Stichting Mont Ventoux. Communicatie 35

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het.

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het. JAARVERSLAG 2011 VOORWOORD Het was alwéér niet saai bij RTV Noord- Holland. Er is de fundamentele verandering in het mediaconsumptiegedrag van ons publiek die tot voortdurende alertheid en aanpassing noodzaakt.

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag RTV Utrecht 2010

Jaarverslag RTV Utrecht 2010 Jaarverslag RTV Utrecht 2010 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Bericht van het bestuur 5 3 PBO 6 4 Nieuwsredactie 12 5 De programma s van RTV Utrecht 17 6 Radio M Utrecht 25 7 UStad 28 8 Bingo

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 7 IV. Uitgeverij 14 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 19 VI.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 Inleiding... 6 Professioneel aanbod en public access-kanalen... 6 Het belang van public access... 7 Ontwikkelingen en programmering in 2011... 7 AT5... 8 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag RTV Utrecht

Jaarverslag RTV Utrecht J a a r v e r s l a g 0 Uit het hart Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht Beleidsbepalend Orgaan (PBO) Jaarverslag RTV Utrecht De Nieuwsredactie De programma s van RTV Utrecht Radio M Utrecht Bingo

Nadere informatie

DEEL I JAARVERSLAG... 5

DEEL I JAARVERSLAG... 5 INHOUD DEEL I JAARVERSLAG... 5 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE OMROEP... 9 a) Personeel... 9 b) Beloningsbeleid... 10 c) Leerwerkbedrijf... 10 d) Maatschappelijk verantwoord ondernemen...

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 9 IV. Uitgeverij 16 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 21 VI.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 EVANGELISCHE OMROEP

JAARVERSLAG 2011 EVANGELISCHE OMROEP JAARVERSLAG 2011 EVANGELISCHE OMROEP EO Jaarverslag 2011 INHOUD 1. Voorwoord 5 2. De missie 6 3. De publieke omroep 14 4. De leden 16 5. De bedrijfsvoering 18 6. Programmamatrix 24 3 7. Jaarrekening 27

Nadere informatie

Omroep Brabant Science Park Eindhoven 5550 Postbus 108 5600 AC Eindhoven Tel: (040) 294 94 94 Fax: (040) 294 92 90 www.omroepbrabant.

Omroep Brabant Science Park Eindhoven 5550 Postbus 108 5600 AC Eindhoven Tel: (040) 294 94 94 Fax: (040) 294 92 90 www.omroepbrabant. 20 09 Jaarverslag 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord directie 5 Bestuur en bedrijfsvoering 6 Stichtingsraad en programmabeleid 8 Campagne 11 Financiën 12 Toelichting op balans en exploitatierekening Accountantsverklaring

Nadere informatie

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Publieke omroep Amsterdam... 7 Divers en laagdrempelig... 7 Broedplaats: leren en experimenteren... 8 Leeswijzer... 9 Programma-aanbod... 11 Radio en TV: van

Nadere informatie

Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl

Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl INHOUD Voorwoord 5 Mission statement 6 Televisie 7 Radio 12 Nieuwe media 14 Sterren.nl 16 Financiën 17 Vereniging 30 Interne

Nadere informatie

Ontmoeting Rob Hillebrand en Randy Martherus 2013 is het begin van een nieuwe fase. VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld

Ontmoeting Rob Hillebrand en Randy Martherus 2013 is het begin van een nieuwe fase. VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld BIJVGZ sociaal jaarverslag Coöperatie VGZ 2012 VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld HOE TROTS BEN JIJ? Verhalen over plezier in het werk JAAROVERZICHT Hoogtepunten van 2012 voor

Nadere informatie

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON organisatie van lokale omroepen in Nederland Inhoudsopgave Ten geleide 4 Missie en visie van de lokale omroep 5 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten 2. Strategie & Beleid 6 2.1 Marketingstrategie en onderzoek 2.2 Pers & PR 2.3 Marketingservices

Nadere informatie

inhoudsopgave Verslag Publieke Bereik Programmering Sociaal jaarverslag van de directie verantwoording

inhoudsopgave Verslag Publieke Bereik Programmering Sociaal jaarverslag van de directie verantwoording L1 Jaarverslag 2014 inhoudsopgave Verslag van de directie Samenwerken met een open vizier L1 heeft een productief jaar achter de rug. Er werden op een aantal fronten nieuwe samenwerkingsinitiatieven genomen:

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING 2010-2014

MEERJARENBEGROTING 2010-2014 MEERJARENBEGROTING 2010-2014 Colofon September 2009 Uitgave NPO Corporate website Publiekeomroep.nl Vormgeving Studio FC Klap Druk Colorspace, Wijk bij Duurstede Inhoud Pagina: Leeswijzer 6 1. Inleiding

Nadere informatie

Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion'

Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Auteur: Sophie Hilhorst Studentnummer: 460664 Opleiding: Media en Entertainment Management Onderwijsinstelling: Hogeschool

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2010. Ronald McDonald Kinderfonds & Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie & Sport. Foto: Corné Bastiaansen

Jaarverslag & Jaarrekening 2010. Ronald McDonald Kinderfonds & Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie & Sport. Foto: Corné Bastiaansen Jaarverslag & Jaarrekening Ronald McDonald Kinderfonds & Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie & Sport Foto: Corné Bastiaansen Inhoudsopgave Jaarverslag... 1 Algemene informatie Ronald McDonald

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16 JAARVERSLAG 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vijf jaar Project Aware 17 1.1 Voorwoord 3 1.2 Samenvatting/introductie 4 1.3 Hoe het allemaal begon 5 1.4 Dit was Project Aware 6 1.5 Kernboodschap & kernpunten 7 1.6

Nadere informatie

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08 Dat er grote veranderingen aankomen is duidelijk voelbaar, maar nog niet zichtbaar in 2011. De organisatie werkt soepel en de acties uit het jaarplan van 2011 realiseert de NCRV ruimschoots. De presentatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

00 S TOP 500 COLDPLAY NR. 1 IN DE RADIO VERONICA DE PLATENKAST VAN ONDERZOEK UITGELICHT CROSS CASE. Remon Buter van GroupM. Zoekresultaat: Radio

00 S TOP 500 COLDPLAY NR. 1 IN DE RADIO VERONICA DE PLATENKAST VAN ONDERZOEK UITGELICHT CROSS CASE. Remon Buter van GroupM. Zoekresultaat: Radio okt-dec 12 14e jaargang nr. 4 DE PLATENKAST VAN Remon Buter van GroupM CROSS CASE Thermen Bussloo, Auping en Sky partners in campagne ONDERZOEK Zoekresultaat: Radio UITGELICHT Philip Alberdingk Thijm over

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com 03 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09-11 4. Marketing 13-25 5. Haags Uitburo 27-29 6. VVV Uitburo Den Haag 31-33 7. Den Haag Topsport 35-39

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen

Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen Nieuwe wegen Het COA is in 2012 nieuwe wegen ingeslagen. Op verschillende terreinen. We zijn het afgelopen jaar op een andere manier gaan werken. Hiervoor hebben we ondermeer

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie