wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt IK BEPAAL ALLES ZELF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt IK BEPAAL ALLES ZELF"

Transcriptie

1 { Ik} wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt IK BEPAAL ALLES ZELF

2 IK BEPAAL ALLES ZELF

3 Inhoud Ik weet precies waar ik aan toe ben 4 10 belangrijke aandachtspunten: 1. Ik heb een Onderlingehulp-adviseur achter me staan 4 2. Mijn persoonlijke situatie moet altijd het uitgangspunt zijn 5 - Wij helpen u graag met uw aanvraag 5 - U krijgt eerst een voorlopige dekking 5 - Controleer alle documenten goed 6 - Voor het geval u de polis kwijtraakt 6 - Als uw situatie verandert, dan passen wij de polis aan 6 - Gezamenlijke zorg dat uw verzekering up-to-date blijft 6 - Als er sprake is van een overlijden 6 3. Ik weet ook wat er van mij verwacht wordt 7 4. Ik kan Onderlingehulp altijd bereiken 7 5. Ik zorg dat de premie op tijd wordt betaald 8 6. Ik weet dat Onderlingehulp deel uitmaakt van een groter geheel 8 7. Ik houd van duidelijkheid over de kosten 8 - Basispremie voor het product 8 - Indexpremie Zorg Garant Uitvaartplan 8 - Kosten voor nazorg & service 8 - Advies- en distributiekosten 9 - Voorbeeldberekening 9 8. Ik kan rekenen op kennis en kwaliteit Ik kan de relatie per direct beëindigen als ik dat wil Ik laat het direct weten als ik een klacht heb 11 { 3 Contactgegevens 11

4 { Ik} wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt Ik weet precies waar ik aan toe ben Welkom bij Onderlingehulp. Wij zijn een landelijk werkende organisatie met adviseurs in loondienst die persoonlijk adviseren over (natura)uitvaartverzekeringen. Wij zijn blij u als nieuwe of toekomstige verzekerde te mogen begroeten. Wij doen er uiteraard alles aan om onze dienstverlening zo veel mogelijk af te stemmen op uw wensen. Wij willen u in de toekomst tenslotte ook graag als verzekerde houden. 4 } In deze brochure maken wij voor u inzichtelijk welke dienstverlening u van ons kunt verwachten en hoe de kosten zijn opgebouwd. Op deze manier voldoen wij ook aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Als u deze heeft doorgelezen, dan weet u precies hoe Onderlingehulp werkt en wat u van ons mag verwachten. Heeft u nog vragen, dan horen wij graag van u. 1 Ik heb een Onderlingehulp-adviseur achter me staan Als u informatie wilt over een uitvaartverzekering of deze verzekering wilt afsluiten, dan kunt u altijd een beroep doen op de adviseur van Onderlingehulp. Die is gespecialiseerd in persoonlijk advies over (natura)uitvaartverzekeringen en weet dus precies welke verzekering het best aansluit op uw persoonlijke situatie. De adviseur gebruikt hiervoor een inventarisatieformulier. Hierbij wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, wensen en eventueel bestaande voorzieningen. IK BEPAAL ALLES ZELF

5 2 Mijn persoonlijke situatie moet altijd het uitgangspunt zijn Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om u een passend advies te kunnen geven over uw uitvaartverzekering, maken wij vooraf een inventarisatie van uw persoonlijke situatie. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met verschillende zaken. Bijvoorbeeld of de uitvaartverzekering financieel noodzakelijk is, of u eigen middelen beschikbaar heeft, wat de graf- en crematiekosten zijn in uw gemeente, wat de verschillen zijn tussen de verzekeringsproducten, de voorwaarden en de daarbij behorende premies. Hier brengen wij advies- en distributiekosten voor in rekening als het voor een nieuwe verzekerde met een eigen polis is. Bij punt 7 leest u hoe deze kosten zijn opgebouwd. { 5 Wij helpen u graag met uw aanvraag Als uw verzekeringsaanvraag verkeerd of onvolledig wordt ingevuld, zoals het onvolledig invullen van de gezondheidsvragen, dan kan dat vervelende consequenties hebben. Het kan er zelfs toe leiden dat Onderlingehulp de verzekering beëindigt of de uitkering weigert als er een overlijden plaatsvindt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom helpen wij u graag met het invullen van de aanvraag en is de adviseur verantwoordelijk dat de aanvraag foutloos en volledig wordt ingediend. Vervolgens wordt uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling genomen. Moet u extra gezondheidsvragen beantwoorden, omdat u b.v. medicijnen gebruikt of de afgelopen vijf jaar bij een medisch specialist bent geweest? Dan wordt u op tijd herinnerd door uw adviseur om de vragen te beantwoorden, zodat u zo snel mogelijk een definitieve polis ontvangt. Het is goed om te weten dat wij uw medische gegevens niet kunnen inzien door de Wet bescherming persoonsgegevens. De Medische afdeling neemt deze aanvragen in behandeling. U krijgt eerst een voorlopige dekking Er ligt een bepaalde tijd tussen het moment waarop u de aanvraag indient en het moment waarop wij de verzekeringsdocumenten versturen. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, bent u al volledig verzekerd als uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoet. Dit wordt een voorlopige dekking genoemd. Dit zijn de voorwaarden: De aanvraag moet volledig en correct zijn ingevuld.

6 De verzekerde(n) mag (mogen) op het moment van de aanvraag niet lijden aan een ziekte die een meer dan normaal risico voor de verzekeraar met zich meebrengt. Deze aanvraag wordt namelijk beoordeeld door de afdeling Medisch van Onderlingehulp. Voldoet de aanvraag aan bovenstaande voorwaarden? Dan duurt de voorlopige dekking tot de datum van de definitieve acceptatie of de afwijzing, maar niet langer dan 60 dagen nadat de aanvraag is ingediend. De definitieve aanvaarding blijkt uit de afgifte van de polis. 6 } Controleer alle documenten goed Ondanks dat de adviseur uw aanvraag zorgvuldig behandelt, kan het zijn dat er toch iets misgaat. Daarom vragen wij u uw verzekeringspolis, zodra u deze heeft ontvangen, goed te controleren en te kijken of de gegevens met uw aanvraag kloppen. Als eventuele onjuistheden namelijk niet op tijd worden gesignaleerd, dan kan dat vervelende gevolgen hebben, als u een beroep op de verzekering moet doen. Zijn er fouten gemaakt, geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij zorgen er dan voor dat deze worden gecorrigeerd. Voor het geval u de polis kwijtraakt Als u uw polis kwijt bent, kunt u een nieuwe polis bij ons opvragen. Wij zijn niet altijd verplicht u deze te geven. Wij geven u alleen een nieuwe polis als wij het aannemelijk vinden dat u de polis kwijt bent. Wij maken de nieuwe polis met de informatie die wij in onze administratie hebben staan. Alle eerdere polissen vervallen dan. Als uw situatie verandert, dan passen wij de polis aan Als uw persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld door een huwelijk, een scheiding of een verhuizing, dan zorgen wij ervoor dat uw verzekering wordt aangepast, binnen de mogelijkheden van het product. Geef de verandering wel zo snel mogelijk aan ons door. Gezamenlijke zorg dat uw verzekering up-to-date blijft Uw uitvaartverzekering moet, ook op langere termijn, goed aansluiten bij uw wensen. En omdat wensen kunnen veranderen, nemen wij regelmatig contact met u op om te kijken of de verzekering nog steeds is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden, uw wensen en de actuele uitvaartkosten. Als er iets in uw situatie verandert, voordat wij contact met u opnemen, geef ons dan wél zo snel mogelijk die verandering door. Als er sprake is van een overlijden Ooit komt er een moment dat er een beroep op uw uitvaartverzekering moet worden gedaan. En dan is het voor de nabestaanden belangrijk te weten wat zij moeten regelen. IK BEPAAL ALLES ZELF

7 Voor het regelen van de uitvaart kunnen nabestaanden het overlijden melden bij ons Meldpunt Uitvaartzorg, telefoonnummer (0800) Dit nummer kan dag en nacht worden gebeld. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met de uitvaartverzorger. Als uw nabestaanden vragen hebben over de uitkering, dan kunnen zij contact opnemen met de adviseur. 3 Ik weet ook wat er van míj wordt verwacht Soms is het nodig dat u zelf actie onderneemt. Wij hebben dit in deze brochure al eerder aangegeven, maar een paar zaken zetten wij graag nog even voor u op een rij: Als er veranderingen zijn in uw situatie, geef ze dan tijdig door. Een huwelijk, een scheiding, een verhuizing, de geboorte van een kind allemaal gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor uw uitvaartverzekering. Geef deze wijzigingen dus zo snel mogelijk aan ons door. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de uitvaartverzekering precies bij uw situatie blijft aansluiten. Controleer alle stukken die u van ons krijgt. Er kan iets misgaan bij het opmaken van de polis of bij het corrigeren van gegevens. Zeker als er telefonisch wijzigingen worden doorgegeven. Daarom is het zo belangrijk dat u alles goed controleert. Signaleert u onjuistheden, geef deze dan direct aan ons door. Dan zorgen wij ervoor dat deze worden gecorrigeerd. Meld een overlijden direct. Als er sprake is van een overlijden, kunnen nabestaanden dit doorgeven via ons Meldpunt Uitvaartzorg, telefoonnummer (0800) Dit nummer kan dag en nacht worden gebeld. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met de uitvaartverzorger. { 7 4 Ik kan Onderlingehulp altijd bereiken Een van de dingen die wij erg belangrijk vinden, is dat u ons altijd kunt bereiken. Bijvoorbeeld als u een wijziging in uw persoonlijke situatie wilt doorgeven, als u een adviseur wilt spreken of als u een vraag heeft voor onze Klantenservice. Daarom kunt u ons op verschillende manieren bereiken. Telefonisch kan dat op werkdagen van 8.00 tot uur. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur: daarvoor kunt u het telefoonnummer opvragen bij onze Klantenservice, (053) En dan kunt u natuurlijk ook nog terecht op onze website, waar u antwoorden op veel vragen kunt vinden: Via kunt u ook per uw vraag stellen of wijzigingen doorsturen. Als er sprake is van een overlijden, kunnen nabestaanden dit doorgeven via ons Meldpunt Uitvaartzorg, telefoonnummer (0800)

8 5 Ik zorg dat de premie op tijd wordt betaald De premie voor uw uitvaartverzekering wordt rechtstreeks door Onderlingehulp in rekening gebracht. En die kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt ons bijvoorbeeld machtigen voor een automatische afschrijving. U heeft er dan verder geen omkijken meer naar. Overleg met uw adviseur hoe u uw premie wilt betalen. Zorgt u er in elk geval voor dat de premie op tijd wordt betaald. Daarmee voorkomt u vervelende situaties, zoals dat de verzekering wordt stopgezet, want u kunt dan ook geen aanspraak meer maken op een uitkering. Als er onduidelijkheden zijn over de rekeningen die u van ons ontvangt, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. 6 Ik weet dat Onderlingehulp deel uitmaakt van een groter geheel Onderlingehulp maakt deel uit van een groter geheel. Onderlingehulp is namelijk een handelsnaam van ASR Levensverzekering N.V. ASR Levensverzekering N.V. maakt deel uit van ASR Nederland N.V. ASR Levensverzekering N.V. heeft een vergunning bij De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register Autoriteit Financiële Markten onder nummer } 7 Ik houd van duidelijkheid over de kosten U kunt de informatie uit onze productbrochure gebruiken om uitvaartverzekeringen te vergelijken. En te beslissen van welke verzekeraar u het product wilt kopen. Het is daarom belangrijk dat u ook op de hoogte bent van hoe de kosten zijn opgebouwd. Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De opbouw van de kosten is als volgt: Basispremie voor het product. De premie is afhankelijk van het gekozen product, uw leeftijd en de premiebetaalduur. Indexpremie Zorg Garant Uitvaartplan. De premie van het Zorg Garant Uitvaartplan kan hoger worden, omdat de waarde van het pakket op peil wordt gehouden. De indexering wordt bepaald op basis van de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kosten voor nazorg & service. Deze kosten zijn 0,57 per maand per polis. Hieronder vindt u een samenvatting wat nazorg & service inhoudt. De basispremie en de kosten voor nazorg & service betaalt u tijdens de gekozen premiebetaalduur. De indexpremie betaalt u levenslang. Wat is nazorg & service? U kunt er op rekenen dat wij: regelmatig uw product toetsen, zodat u een verzekering heeft die blijft passen bij uw uitvaartwensen altijd zorgen dat u kunt overleggen met uw eigen adviseur uw wijzigingen snel verwerken IK BEPAAL ALLES ZELF

9 al uw vragen beantwoorden over uitvaartverzekeringen in het algemeen en uw lopende verzekering in het bijzonder uw uitvaartwensen kunnen vastleggen op zodat ook uw nabestaanden weten wat uw wensen zijn u altijd inzage geven in uw uitvaartverzekeringen via dag en nacht bereikbaar zijn als er een overlijden is uw nabestaanden helpen bij vragen over de uitkering Advies- en distributiekosten Als wij u adviseren brengen wij advieskosten in rekening. De hoogte van de advieskosten is afhankelijk van uw gezinssituatie. Is er sprake van één premiebetalende verzekerde, dan zijn de advieskosten 106. Daarnaast betaalt u distributiekosten, dit zijn o.a. de kosten voor het compleet maken van uw klantdossier en het andere werk dat wij doen om u deze polis te kunnen geven. De kosten hiervoor zijn 16,07. Bij twee of meer premie betalende verzekerden betaalt u voor het totale advies 156,43 en 22,38 aan distributiekosten. Deze kosten betaalt u niet ineens, maar betaalt u verspreid over 24 maanden. Zonder extra kosten en tegelijk met uw premiebetaling. De adviseurs van Onderlingehulp zijn in dienst van ASR Nederland N.V. Een adviseur van Onderlingehulp adviseert u alleen over de uitvaartverzekeringen van Onderlingehulp. Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Onderlingehulp. Voorbeeldberekeningen De basispremie die hieronder staat genoemd is een voorbeeld. De basispremie is afhankelijk van het soort verzekering, de leeftijd en de premiebetaalduur. { 9 Voorbeeld meerdere premiebetalende verzekerden Basispremie per maand Zorg Garant Uitvaartplan Premiebetaalduur 30 jaar Man 34 jaar 7,02 0,57 Vrouw 32 jaar 6,71 0,57 Kind 4 jaar Kinderdekking tot 18 jaar 0 Kind 2 jaar Kinderdekking tot 18 jaar 0 De eerste 24 maanden betaalt u Nazorg & Service Premie per maand Advies- en distributiekosten per maand ( 156,43 en 22,38 verspreid te betalen in 24 maanden) Totale kosten per maand 13,73 1,14 7,45 22,32 Na 24 maanden betaalt u 13,73 1, ,87 Voorbeeld één premiebetalende verzekerde Basispremie per maand Zorg Garant Uitvaartplan Premiebetaalduur 30 jaar Vrouw 32 jaar 6,71 0,57 Kind 2 jaar Kinderdekking tot 18 jaar 0 De eerste 24 maanden betaalt u Nazorg & Service Premie per maand Advies- en distributiekosten per maand ( 106 en 16,07 verspreid te betalen in 24 maanden) Totale kosten per maand 6,71 0,57 5,09 12,37 Na 24 maanden betaalt u 6,71 0,57 0 7,28 * De premie van het Zorg Garant Uitvaartplan kan hoger worden, omdat de waarde van het pakket op peil wordt gehouden. De verhoging (indexering) wordt bepaald op basis van de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

10 8 Ik kan rekenen op kennis en kwaliteit Onderlingehulp stelt hoge eisen aan haar adviseurs. Dat betekent dat de adviseurs regelmatig trainingen en opleidingen volgen op het gebied van vakbekwaamheid en professionaliteit. Wij willen u ook in de toekomst zo goed mogelijk van dienst blijven. Bent u tevreden over onze dienstverlening? Of heeft u klachten? Dan horen wij dat natuurlijk graag, zodat wij onszelf kunnen blijven verbeteren. Wij respecteren uw privacy Als u een uitvaartverzekering aanvraagt, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig. En daar gaan wij heel zorgvuldig mee om. U kunt er dan ook op rekenen dat wij uw privacy volledig respecteren en dat de verwerking van uw gegevens in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens. 9 Ik kan de relatie per direct beëindigen als ik dat wil 10 } U kunt uw verzekering op elk moment beëindigen als u dat wilt. En dat recht heeft Onderlingehulp ook, bijvoorbeeld als de premie niet (op tijd) wordt betaald. Wanneer u zelf het initiatief neemt om de verzekering te beëindigen, is het wel belangrijk dat u weet welke financiële consequenties dat heeft. In deze situaties zijn wij natuurlijk ook graag bereid met u naar andere mogelijkheden te kijken. IK BEPAAL ALLES ZELF

11 10 Ik laat het direct weten als ik een klacht heb U kunt ervan op aan dat wij ons uiterste best voor u doen. Als u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan hoort onze adviseur dit graag van u. De adviseur zoekt dan samen met u naar een passende oplossing. Als er geen passende oplossing kan worden gevonden met de adviseur, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Onderlingehulp, Onderlingehulp Klantenservice, Postbus 3780, 7500 DT Enschede (Graag uw contract-/ polisnummer vermelden). De volledige klachtenprocedure en het klachtenformulier vindt u op Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost door Onderlingehulp, dan kunt u deze binnen drie maanden, nadat u een reactie van Onderlingehulp heeft gekregen, voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon: 0900-fklacht of Meer informatie over dit instituut kunt u vinden op Nog even een paar belangrijke gegevens: Onderlingehulp Verzekeringen De Ruyterlaan JH Enschede Postbus DT Enschede Telefoonnummer algemeen (053) Faxnummer (053) Telefoonnummer Klantenservice (053) { 11 Alles over praktische zaken rond de dood Onderlingehulp heeft een site ontwikkeld waar u informatie vindt over praktische zaken rond de dood. De site biedt structuur en houvast voor iedereen die met een overlijden te maken krijgt. Een tijdsbalk helpt u stap voor stap wanneer welke praktische zaken moeten worden geregeld. Wat moet u of uw nabestaande bijvoorbeeld doen op de eerste dag van een overlijden? En wat kan dan nog even wachten? U vindt er checklists voor dag 1, dag 2 tot 5 en dag 6 en verder. Inzicht in financiële situatie rond doodgaan Ook biedt de site inzicht in de financiële kant rond doodgaan. Een checklist helpt inzicht te krijgen in uw huidige financiële situatie. Hierdoor kunt u op elk moment een inschatting maken of er financieel iets moet worden geregeld of dat er al voldoende middelen beschikbaar zijn. Kijkt u op doodgaanendoorgaan.nl.

12 Onderlingehulp Verzekeringen Postbus DT Enschede Telefoon: (053) IK BEPAAL ALLES ZELF Versie december 2014

sta midden in het leven IK BEPAAL ALLES ZELF

sta midden in het leven IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} sta midden in het leven IK BEPAAL ALLES ZELF IK BEPAAL ALLES ZELF Inhoud Een korte uitleg over de uitvaartverzekeringen van Onderlingehulp Verzekeringen 4 Geld Garant Uitvaartplan 6 Een uitvaart

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

sta midden in het leven

sta midden in het leven Onderlingehulp Verzekeringen Postbus 3780 7500 DT Enschede Telefoon: (053) 4838 838 info@onderlingehulp.nl www.onderlingehulp.nl { Ik} sta midden in het leven Versie juli 2015 Inhoud Een korte uitleg over

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V.

Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V. Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V. Kennismaking met onze dienstverlening Graag introduceren wij onze organisatie, Van t Riet Assurantie Advies, aan u. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Aangenaam kennis te maken!

Aangenaam kennis te maken! Aangenaam kennis te maken! Wij zijn zeer verheugd dat u uw belangen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten door ons kantoor laat behartigen. Wij beseffen als geen ander dat het kiezen

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-02 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Goedkopehypotheek.nl VOF

Dienstenwijzer Goedkopehypotheek.nl VOF Goedkopehypotheek.nl VOF Henric de Cranestraat 70 8374 KR KUINRE Tel: 0527-231 231 Fax: 0527-231 530 Mail: info@goedkopehypotheek.nl Web: www.goedkopehypotheek.nl Geachte heer, mevrouw, Zoals u van ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 In de voorwaarden van de Woongarant Leidsche Overlijdensrisicoverzekering leest u: 1. Een uitleg van de belangrijkste woorden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R.

D I E N S T E N W I J Z E R. 1 D I E N S T E N W I J Z E R. Jacobs Assurantiën Mgr. Van Gilsstraat 4 6461 VG Kerkrade Postadres: Postbus 118 6460 AC Kerkrade Tel. nr. 045-5453121 Fax nr. 045-5464900 E-mail jacobs@deraadsheeren.nl

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor.

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Hartelijk welkom bij Labruyère Financiële Diensten! U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Advieswijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Advieswijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Advieswijzer Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in hetgeen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Veel van ons werk

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Vermeer Hypotheken B.V. Bezoekadres: Postadres: Julianastraat 2 Postbus 885 3161 AK Rhoon 3160 AB Rhoon Telefoon : 010-5018888 Fax : 010-5010877 E-mail : info@vermeerhypotheken.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer versie januari 2014. Sturz Financieel Advies Postbus 729 2700 AS ZOETERMEER www.sturz.nl T 079 8891255 F 087 7843684 E info@sturz.

Dienstenwijzer versie januari 2014. Sturz Financieel Advies Postbus 729 2700 AS ZOETERMEER www.sturz.nl T 079 8891255 F 087 7843684 E info@sturz. Dienstenwijzer versie januari 2014 Sturz Financieel Advies Postbus 729 2700 AS ZOETERMEER www.sturz.nl T 079 8891255 F 087 7843684 E info@sturz.nl INLEIDING Wij vinden het belangrijk dar u een goed inzicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Vermeer Hypotheken B.V. Bezoekadres: Postadres: Julianastraat 2 Postbus 885 3161 AK Rhoon 3160 AB Rhoon

Dienstenwijzer. Vermeer Hypotheken B.V. Bezoekadres: Postadres: Julianastraat 2 Postbus 885 3161 AK Rhoon 3160 AB Rhoon Dienstenwijzer Vermeer Hypotheken B.V. Bezoekadres: Postadres: Julianastraat 2 Postbus 885 3161 AK Rhoon 3160 AB Rhoon Telefoon : 010-5018888 Fax : 010-5010877 E-mail : info@vermeerhypotheken.nl Internet

Nadere informatie