Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/ garanties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/ garanties"

Transcriptie

1 Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/ garanties

2 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties Betrouwbaarheid/garanties Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group. In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Certificatie/accreditatie Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 91. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd. De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten worden getoetst met BOTOVA-gevalideerde software. Toepassing grond en asbest Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht. Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 574 is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 577 Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem (NNI, april 23) te zijn uitgevoerd.

3 Bijlage 2: Beschrijving sleuven

4 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE1SL1-5 Weiland zode 5-5, neutraal bruinrood volledig baksteen, matig kleihoudend, brokken asfalt, 6% bodemvreemd materiaal,5% > 16 mm 5-9 Klei, matig siltig, neutraal grijsbruin 9-2 Klei, matig siltig, lichtbruin matig puinhoudend, matig kolengruishoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, bodemvocht, 22,3 % 5-5 fundatie (RE1- RE3) RE1SL2-2 Weiland zode volledig asfalt, oude weg 3-15, neutraal bruinrood volledig baksteen, brokken schelpen, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm Klei, matig siltig, neutraal grijsbruin 14-2 Klei, matig siltig, lichtbruin matig puinhoudend, sporen kolengruis, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, bodemvocht 15,2, % RE1SL3-2 Weiland zode 2-3 volledig asfalt, oude weg 3-1, neutraal bruinrood volledig baksteen, brokken schelpen, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm 1-13 Klei, matig siltig, neutraalgrijs 13-2 Klei, matig siltig, lichtbruin matig puinhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 15,2, % 1-13 bodemvocht 35,1 % fundatie (RE1- RE3) blad 1 van 23 Bodem

5 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE1SL4-1 Weiland zode 1-3 Klei, sterk siltig, zwak humeus sterk grindhoudend, sporen puin, 15% bodemvreemd materiaal, 1 % > 16mm 3-4 volledig asfalt, oude weg 4-12, neutraal bruinrood volledig baksteen, brokken schelpen, brokken asfalt, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm,op 6 cm asfaltlaag Klei, matig siltig, neutraalgrijs 15-2 Klei, matig siltig, zwak zandig, lichtgrijs matig puinhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 15,2, % RE1SL5-1 Weiland zode 1-4 Zand, matig fijn, zwak grindig, lichtbeige 1% bodemvreemd materiaal, 5% > 16 mm 4-5 volledig asfalt, oude weg 5-12, neutraal bruinrood volledig baksteen, brokken schelpen, brokken asfalt, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm Klei, matig siltig, neutraalgrijs 14-2 Klei, matig siltig, zwak zandig, lichtgrijs bodemvocht 35,1 % matig puinhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 15,5, % bodemvocht 35,1 % fundatie (RE1- RE3) blad 2 van 23 Bodem

6 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE2SL1-1 Weiland zode 1-4 Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige sterk grindhoudend, bodemvocht 11,3%, 3% bodemvreemd materiaal, 15% > 16 mm 4-5 volledig asfalt, oude weg 5-12, neutraal bruinrood volledig baksteen, brokken asfalt, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm Klei, matig siltig, neutraalgrijs 15-2 Klei, matig siltig, zwak zandig, lichtgrijs RE2SL2-1 Weiland zode 1-5 Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige sterk grindhoudend, bodemvocht 11,3%, 3% bodemvreemd materiaal, 15% > 16 mm 5-55 volledig asfalt, oude weg 55-11, neutraal bruinrood volledig baksteen, brokken asfalt, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm Klei, matig siltig, neutraalgrijs 13-2 Klei, matig siltig, zwak zandig, lichtgrijs matig puinhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 15,5, % bodemvocht 35,1 % matig puinhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 17,3, % bodemvocht 35,1 % RE2SL3-1 Weiland zode 1-45 Klei, sterk siltig, zwak humeus zwak grindhoudend 45-5 volledig asfalt, oude 45-5 weg 5-1, neutraal bruinrood volledig baksteen, 5-1 sporen schelpen, brokken asfalt, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm 1-12 Klei, matig siltig, zwak puinhoudend, 1-12 neutraalgrijs 15% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, bodemvocht 15,2, % 12-2 Klei, matig siltig, zwak zandig, licht beigebruin bodemvocht 25,1 % fundatie (RE1- RE3) blad 3 van 23 Bodem

7 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE2SL4-1 Weiland zode 1-2 Klei, sterk siltig, zwak humeus zwak grindhoudend 2-25 volledig asfalt, oude 2-25 weg 25-1, neutraal bruinrood volledig baksteen, fundatie (RE1-RE3) zwak schelphoudend, brokken asfalt, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm,, bodemvocht 13,3% 1-12 Klei, matig siltig, zwak puinhoudend, 1-12 neutraalgrijs 15% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm 12-2 Klei, matig siltig, zwak bodemvocht 25,1 % zandig, licht beigebruin 17-2 RE2SL5-1 Weiland zode 1-2 Klei, sterk siltig, zwak humeus zwak grindhoudend 2-25 volledig asfalt, oude 2-25 weg 25-11, neutraal bruinrood volledig baksteen, zwak schelphoudend, brokken asfalt, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm Klei, matig siltig, zwak puinhoudend, neutraalgrijs 1% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm, bodemvocht 16,2, % 13-2 Klei, matig siltig, zwak zandig, licht beigebruin bodemvocht 25,1 % RE3SL1-1 Weiland zode 1-15 volledig asfalt, oude weg 15-6, neutraal bruinrood volledig baksteen, zwak asfalthoudend, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm 6-1, neutraal grijsrood volledig baksteen, matig kolengruishoudend, 9 % bodemvreemd materiaal, 6 % > 16mm Klei, matig siltig, neutraalgrijs Klei, matig siltig, zwak zandig, licht beigebruin matig puinhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 16,2, % fundatie (RE1-RE3) 6-1 fundatie (RE3) bodemvocht 25,1 % blad 4 van 23 Bodem

8 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE3SL2-1 Weiland zode 1-15 volledig asfalt, oude weg 15-75, neutraal grijsrood volledig baksteen, zwak asfalthoudend, matig kolengruishoudend, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm 75-13, neutraal grijsrood volledig baksteen, zwak kolengruishoudend, 9 % bodemvreemd materiaal, 6 % > 16mm Klei, matig siltig, neutraalgrijs 16-2 Klei, matig siltig, zwak zandig, licht beigebruin matig puinhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 16,2, % RE3SL3-1 Weiland zode 1-15 volledig asfalt, oude weg 15-1, neutraal bruinrood volledig baksteen, zwak asfalthoudend, 9% bodemvreemd materiaal,4% > 16 mm 1-13, neutraal grijsrood volledig baksteen, sterk kolengruishoudend, 9 % bodemvreemd materiaal, 6 % > 16mm Klei, matig siltig, neutraalgrijs 17-2 Klei, matig siltig, zwak zandig, licht beigebruin fundatie (RE3) bodemvocht 25,1 % 16-2 matig puinhoudend, 15% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, bodemvocht 16,2, % fundatie (RE1-RE3) fundatie (RE3) bodemvocht 25,1 % 17-2 blad 5 van 23 Bodem

9 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE3SL4-1 Weiland zode 1-15 volledig asfalt, oude weg 15-6, neutraal bruinrood volledig baksteen, zwak asfalthoudend, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm 6-11, neutraal grijsrood volledig baksteen, matig kolengruishoudend, matig zandhoudend, 8 % bodemvreemd materiaal, 4 % > 16mm 11-15, neutraal grijsrood volledig baksteen, matig kolengruishoudend, 6% bodemvreemd materiaal, 25% > 16mm, baksteengruis 15-2, neutraal beigerood volledig baksteen, matig zandhoudend, matig kleihoudend, 6% bodemvreemd materiaal, 25% > 16mm, baksteengruis RE3SL5-1 Weiland zode 1-15 volledig asfalt, oude weg 15-6, neutraal bruinrood volledig baksteen, zwak asfalthoudend, 9% bodemvreemd materiaal,6% > 16 mm 6-15, neutraal grijsrood volledig baksteen, matig kolengruishoudend, zwak zandhoudend, 8 % bodemvreemd materiaal, 5 % > 16mm 15-15, neutraal grijsrood volledig baksteen, sterk kolengruishoudend, 5% bodemvreemd materiaal, 3% > 16mm, baksteengruis 15-2 Klei, matig siltig, zwak zandig, licht bruinbeige fundatie (RE3) fundatie (RE1-RE3) 6-15 fundatie (RE3) RE4SL1-5 Weiland zode 5-3 Klei, matig siltig, zwak 19.8% bodemvocht humeus, neutraal grijsbruin 3-12 Klei, matig siltig, 24,9 % bodemvocht lichtbruin 12-2 Zand, matig grof, lichtbeige 24,9 % bodemvocht blad 6 van 23 Bodem

10 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE4SL2-5 Weiland zode 5-6 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin zwak asfalthoudend, zwak puinhoudend, zwak keien, zwak asbesthoudend, 1%bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm 6-11 Klei, matig siltig, lichtbruin 11-2 Klei, matig siltig, lichtbruin sporen puin, sporen aardewerk, 5% bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm,16, 5% bodemvocht 24,9 % bodemvocht RE4SL3-5 Weiland zode 5-6 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin brokken baksteen, matig asbesthoudend, sterk grindhoudend, 4%bodemvreemd materiaal, 25% > 16mm, 15% bodemvocht 5-55 AM4_1m 5-55 AM4_3 6-1 Klei, matig siltig, neutraalgrijs 1-2 Klei, matig siltig, lichtbruin sporen puin, 5% bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm,16, 5% bodemvocht 24,9 % bodemvocht AM4_3m RE4SL4-5 Weiland zode 5-4 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin sporen puin, sporen kolengruis, 1%bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm 4-9 Klei, matig siltig, 33,5 % bodemvocht lichtbruin 9-15 Klei, matig siltig, licht beigebruin 15-2 Zand, matig grof, lichtbeige 24,9 % bodemvocht RE4SL5-5 Weiland zode 5-7 Klei, matig siltig, zwak zwak puinhoudend, humeus, neutraalbruin zwak grindhoudend, 1%bodemvreemd materiaal, 8% > 16mm, 12,2% bodemvocht Klei, matig siltig, neutraalgrijs Klei, matig siltig, lichtbruin sporen puin, sporen slakken, sporen kolengruis, 5% bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm,16, 5% bodemvocht 24,9 % bodemvocht blad 7 van 23 Bodem

11 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE5SL1-5 Weiland zode 5-55 Klei, matig siltig, neutraalbruin 55-1 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin 1-17 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal bruingrijs 17-2 Klei, matig siltig, lichtbruin matig puinhoudend, zwak asbesthoudend, resten plastic, zwak metaalhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm sporen puin, 2% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm sporen puin, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm 28,8 % bodemvocht 5-55 AM5_1m1 RE5SL2-5 Weiland zode 5-55 Klei, matig siltig, neutraalbruin matig puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak asfalthoudend, zwak plastichoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm 55-1 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin 1-17 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal bruingrijs 17-2 Klei, matig siltig, lichtbruin sporen puin, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, 18,3% bodemvocht sporen puin, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm 28,8 % bodemvocht 5-55 AM5_1m2 RE5SL3-5 Weiland zode 5-9 Klei, matig siltig, neutraalbruin sterk puinhoudend, resten asfalt, zwak plastichoudend, sterk zandhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm 9-14 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal bruingrijs 14-2 Klei, matig siltig, neutraal grijsbruin sporen puin, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm,13,4% bodemvocht zwak puinhoudend, zwak keileemhoudend, matig zandhoudend, 1% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm blad 8 van 23 Bodem

12 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE5SL4-5 Weiland zode 5-8 Klei, matig siltig, neutraalbruin matig puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak asfalthoudend, zwak plastichoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, 12,2 % bodemvocht 8-15 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalgrijs sporen puin, sporen slakken, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, 18,3% bodemvocht 15-2, neutraalrood volledig baksteen, sterk zandhoudend, 8% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm RE5SL5-5 Weiland zode 5-9 Klei, matig siltig, neutraalbruin matig puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak plastichoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, 12,2 % bodemvocht 5-55 AM5_1m AM5_1m Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalgrijs zwak puinhoudend, 3% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, 18,3% bodemvocht 15-2, neutraalrood volledig baksteen, sterk zandhoudend, 8% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm, 13 % bodemvocht RE6SL1-5 Weiland zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin sporen puin, 2%bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, 15,7% bodemvocht 5-15 Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs 15-2 Zand, matig grof, lichtbeige 24,9 % bodemvocht blad 9 van 23 Bodem

13 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE6SL2-5 Weiland zode 5-7 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin sterk puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak houthoudend, zwak plastichoudend, 4% bodemvreemd materiaal, 3% > 16mm, 14,3 % bodemvocht 7-15 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal bruingrijs sterk puinhoudend, zwak metaalhoudend, 5% bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm, 18,3% bodemvocht 15-2, neutraal grijsbruin matig puinhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, 13 % bodemvocht 5-55 AM6_3 AM6_3m AM6_ AM6_ RE6SL3-5 Weiland zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin zwak betonhoudend, 4%bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm, 15,7% bodemvocht 5-14 Klei, matig siltig, matig zandig, lichtbruin 14-2 Klei, matig siltig, donkergrijs sporen slib, 24,9 % bodemvocht RE6SL4-5 Weiland zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin sporen baksteen, matig grindhoudend, sporen glas, 1%bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm, 22,7% bodemvocht 5-16 Klei, matig siltig, matig zandig, lichtbruin 16-2 Zand, matig grof, lichtbeige 24,9 % bodemvocht RE6SL5-5 Weiland zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin sporen puin, 1%bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, 15,7% bodemvocht 5-1 Klei, matig siltig, matig zandig, lichtbruin 1-18 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalgrijs 18-2 Zand, matig grof, lichtbeige sporen plastic, 1% bodemvreemd materiaal,1% >16mm blad 1 van 23 Bodem

14 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE7SL1-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig sterk zandhoudend 1-12 Klei, matig siltig, lichtbruin zwak roesthoudend, matig zandhoudend 12-2 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin RE7SL2-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig, licht sterk zandhoudend beigebruin 1-12 Klei, matig siltig, lichtbruin zwak roesthoudend, matig zandhoudend Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin 17-2 Zand, matig grof, neutraalgeel RE7SL3-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig matig zandhoudend, sporen puin, 1%puin 1-15 Klei, matig siltig, lichtbruin 15-2 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin zwak roesthoudend, matig zandhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, 3%puin sporen roest 1-15 AM7_2 RE7SL4-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig, licht zwak zandhoudend beigebruin 1-12 Klei, matig siltig, zwak roesthoudend lichtbruin Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin 17-2 Zand, matig grof, neutraalgeel RE7SL5-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig, licht zwak zandhoudend beigebruin 1-13 Klei, matig siltig, zwak roesthoudend lichtbruin 13-2 Zand, matig grof, neutraalgeel RE8SL1-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig, licht zwak zandhoudend beigebruin 1-15 Klei, matig siltig, zwak roesthoudend lichtbruin 15-2 Zand, matig grof, neutraalgeel blad 11 van 23 Bodem

15 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE8SL2-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig, sporen roest lichtbruin 1-15 Klei, matig siltig, grijsbruin 15-2 Zand, matig grof, neutraalgeel RE8SL3-5 Zode 5-5 Klei, matig siltig, licht matig zandhoudend beigebruin 5-1 Klei, matig siltig, sporen roest grijsbruin 1-2 Zand, matig grof, neutraalgeel RE8SL4-5 zwak wortelhoudend, Zode 5-1 Klei, matig siltig, lichtbruin sporen roest, zwak kolengruishoudend 1-15 Klei, matig siltig, grijsbruin zwak roesthoudend, sporen puin, 1% puin Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin Zand, matig grof, grijsgeel RE8SL5-5 zwak wortelhoudend, Zode 5-45 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig matig zandhoudend, zwak puinhoudend 45-1 Klei, matig siltig, sporen roest lichtbruin 1-18 Klei, matig siltig, grijsbruin zwak roesthoudend, zwak puinhoudend, 1% puin 18-2 Klei, matig siltig, zwak zandhoudend grijsbeige AM8_2 RE9SL1-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig, licht geelbruin sporen roest, sterk zandhoudend, geroerd profiel 1-2 Zand, matig grof, neutraalgeel RE9SL2-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig, licht beigebruin sporen roest, zwak zandhoudend, geroerd profiel 1-15 Klei, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin 15-2 Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs blad 12 van 23 Bodem

16 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE9SL3-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig, licht geelbruin sporen roest, sterk zandhoudend, geroerd profiel 1-13 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin 13-2 Zand, matig grof, neutraalgeel RE9SL4-5 Zode 5-5 Klei, matig siltig, bruinbeige sterk zandhoudend, sterk grindhoudend, sporen puin, geroerd profiel 5-1 Klei, matig siltig, licht geelbruin 1-16 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin 16-2 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigegrijs sporen roest, zwak zandhoudend, sporen puin, geroerd profiel sporen puin RE9SL5-5 Zode 5-1 Klei, matig siltig, licht geelbruin sporen roest, zwak zandhoudend, sporen puin, geroerd profiel 1-16 Klei, matig siltig, zwak sporen puin humeus, neutraal grijsbruin 16-2 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigegrijs sporen puin RE1SL1-5 Zode 5-5 Klei, matig siltig, bruinbeige matig zandhoudend, geroerd profiel 5-1 Klei, matig siltig, licht beigebruin sporen roest, geroerd profiel 1-15 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin matig zandhoudend, zwak grindhoudend, sporen puin 15-2 Klei, matig siltig, neutraalgrijs RE1SL2-5 Zode 5-5 Klei, matig siltig, bruinbeige matig zandhoudend, geroerd profiel 5-1 Klei, matig siltig, licht beigebruin sporen roest, geroerd profiel 1-16 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin matig zandhoudend, zwak grindhoudend, sporen puin 16-2 Klei, matig siltig, neutraalgrijs blad 13 van 23 Bodem

17 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE1SL3-5 zode 5-5 Zand, matig fijn, zwak kleiïg, sterk grindig, neutraal geelbeige sporen puin, sterk aardewerkhoudend, sterk glashoudend, sporen asfalt, metaalresten. asbestverdacht geweefd doek. 5-5 AM1_ Klei, matig siltig, neutraal grijsbeige 13-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel zwak zandhoudend 29-3 AM1_3m RE1SL4-5 zode 5-15 Klei, matig siltig, zwak sporen roest humeus, grijsbruin 15-2 Klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs RE1SL5-5 Zode 5-4 Klei, matig siltig, bruinbeige sterk zandhoudend, geroerd profiel 4-1 Klei, matig siltig, zwak humeus, licht beigebruin sporen roest, geroerd profiel 1-13 Klei, matig siltig, beige matig zandhoudend, zwak grindhoudend, sporen puin 13-2 Zand, matig grof, neutraalgeel RE11SL1-5 zode 5-4 Klei, matig siltig, zwak humeus, licht beigebruin matig zandhoudend, matig grindhoudend, Geroerd profiel 4-1 Klei, matig siltig, zwak sporen roest humeus, donkerbruin 1-14 Klei, matig siltig, zwak zwak roesthoudend humeus, licht beigebruin 14-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel RE11SL2-5 zode 5-4 Klei, matig siltig, zwak zwak zandhoudend humeus, licht beigebruin 4-1 Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin sporen roest, sporen puin 1-19 Klei, matig siltig, zwak zwak roesthoudend humeus, licht grijsbruin 19-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel blad 14 van 23 Bodem

18 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE11SL3-5 zode 5-6 Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbeige matig zandhoudend, matig grindhoudend, Geroerd profiel 6-1 Klei, matig siltig, zwak sporen roest humeus, donker grijsbruin 1-14 Klei, matig siltig, zwak zwak roesthoudend humeus, licht beigebruin 14-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel RE11SL4-5 zode 5-4 Klei, matig siltig, zwak humeus, licht beigebruin sterk zandhoudend, Geroerd profiel 4-1 Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin 1-19 Klei, matig siltig, zwak humeus, licht grijsbruin 19-2 Klei, matig siltig, licht beigegrijs sporen roest, sporen puin zwak roesthoudend, zwak puinhoudend RE11SL5-5 zode 5-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, neutraalgeel sterk zandhoudend, Geroerd profiel 5-1 Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin 1-2 Klei, matig siltig, zwak humeus, licht grijsbruin 2-22 Klei, matig siltig, licht beigegrijs sporen roest, sporen puin zwak roesthoudend, zwak puinhoudend RE12SL1-5 zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin uiterst puinhoudend, sterk metaalhoudend, asbestverdacht plaat mat Zand, matig fijn, zwak uiterst betonhoudend, siltig sterk metaalhoudend Klei, matig siltig, licht beigebruin 19-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel RE12SL2-5 zode 5-15 Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk kleiïg, neutraal grijsbruin sterk betonhoudend, sterk puinhoudend, matig metaalhoudend, asbestverdacht plaatmat.tot 5 cmmv Klei, matig siltig, sterk puinhoudend neutraal bruingrijs 5-5 AM12_1m1 5-5 AM12_1m2 blad 15 van 23 Bodem

19 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE12SL3-5 zode 5-5 Klei, zwak siltig, neutraal beigebruin sterk puinhoudend, sporen metaal, zwak glashoudend, matig zandhoudend, Asbestverdacht plaatmat Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk kleiïg, neutraal grijsbruin Klei, matig siltig, neutraal bruingrijs 16-2 Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin sterk betonhoudend, sterk puinhoudend, matig metaalhoudend, asbestverdacht plaatmat. sporen puin RE12SL4-5 zode 5-7 Klei, matig siltig, zwak humeus, licht beigebruin zwak puinhoudend, sterk grindhoudend - 5 AM12_1m Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin sporen beton 6-11 RE12SL5-5 zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak sporen zand, sporen 5-55 humeus, donkerbruin puin 5-15 Klei, matig siltig, zwak sporen beton 55-1 humeus 15-2 Klei, matig siltig, licht grijsbruin RE13SL1-5 zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak matig puinhoudend, humeus, neutraalbruin sporen metaal, zwak zandhoudend, asbestverdacht plaatmat. 5-5 AM13_1 5-1 Zand, matig fijn, matig siltig, sterk kleiïg, neutraalbeige sterk betonhoudend, sterk puinhoudend, sporen metaal, gestaakt op zware betonplaten AM13_1m AM13_4 blad 16 van 23 Bodem

20 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE13SL2-5 zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak sterk puinhoudend, humeus, neutraalbruin sporen metaal, zwak zandhoudend, brokken asfalt 5-5 AM13_2 5-2 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin sterk puinhoudend, sporen metaal, asbestverdacht plaatmat. AM13_2m2 5-1 AM13_5m AM13_6m2 AM13_ RE13SL3-5 zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak matig puinhoudend, humeus, neutraalbruin sporen metaal, zwak zandhoudend, asbestverdacht plaatmat. 5-1 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin 1-14 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin zwak betonhoudend, matig puinhoudend, zwak zandhoudend, asbestverdacht plaatmat. sterk puinhoudend, sporen metaal, zwak glashoudend - 5 AM13_3m3 5-5 AM13_3 5-1 AM13_5m Klei, matig siltig, zwak humeus, grijsbeige zwak roesthoudend RE13SL4-5 zode 5-55 Klei, matig siltig, zwak sporen puin, sporen humeus, neutraalbruin grind Klei, matig siltig, sporen roest neutraalbruin 15-2 Klei, matig siltig, licht grijsbruin RE13SL5-5 zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak sporen puin, zwak humeus, neutraalbruin grindhoudend 5-14 Klei, matig siltig, licht sporen roest beigebruin 14-2 Klei, matig siltig, licht grijsbruin blad 17 van 23 Bodem

21 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE14SL1-5 Weiland zode 5-3 Klei, matig siltig, neutraalbruin matig puinhoudend, matig zandhoudend, 15% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm 3-1, neutraal bruingrijs uiterst betonhoudend, matig kleihoudend, zwak asfalthoudend, zwak plastichoudend, 6% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm,13,4% bodemvocht 1-16 Klei, matig siltig, neutraal grijsbruin 16-2 Klei, matig siltig, neutraal grijsbruin sterk puinhoudend, zwak asbesthoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm sterk puinhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm RE14SL2-5 Weiland zode 5-5 Zand, matig fijn, neutraalbruin uiterst puinhoudend, matig betonhoudend, zwak metaalhoudend, zwak asbesthoudend, 5% bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm 5-11, neutraal bruingrijs uiterst betonhoudend, matig kleihoudend, zwak asbesthoudend, zwak glashoudend, 5% bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm,13,4% bodemvocht Zand, matig fijn, neutraal grijsbruin 16-2 Zand, matig fijn, neutraal grijsbruin uiterst puinhoudend, zwak asbesthoudend, glas, matig plastichoudend, 4% bodemvreemd materiaal, 3% > 16mm uiterst puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak glashoudend, sterk kleihoudend, 4% bodemvreemd materiaal, 3% > 16mm 3-1 AM14_2m AM14_3m AM14_1m2 5-1 AM14_2m AM14_3m AM14_4m2 blad 18 van 23 Bodem

22 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE14SL3-5 Weiland zode 5-4 Klei, matig siltig, neutraalgrijs sporen puin, sterk grindhoudend, sterk zandhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm 4-12, neutraal beigegrijs uiterst betonhoudend, matig plastichoudend, zwak houthoudend, matig grindhoudend, 5% bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm,13,4% bodemvocht Klei, sterk siltig, neutraal geelbruin matig puinhoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm RE14SL4-5 Weiland zode 5-3 Zand, matig fijn, neutraalgrijs sterk grindhoudend, sporen puin, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm 3-1, neutraal bruingrijs uiterst betonhoudend, matig kleihoudend, zwak asbesthoudend, zwak glashoudend, 6% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm,13,4% bodemvocht 1-15 Zand, matig fijn, neutraal grijsbruin uiterst betonhoudend, matig kleihoudend, matig metaalhoudend, zwak asbesthoudend, 7% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm, gestaakt 3-1 AM14_2m AM14_3m4 blad 19 van 23 Bodem

23 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE14SL5-5 Weiland zode 5-55 Zand, matig fijn, neutraalbruin sterk puinhoudend, sterk grindhoudend, zwak asbesthoudend, zwak plastichoudend, 3% bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm 55-1 Zand, matig fijn, neutraal bruingrijs 1-16 Klei, sterk siltig, neutraal grijsbruin uiterst betonhoudend, zwak kleihoudend, zwak asbesthoudend, zwak metaalhoudend, 4% bodemvreemd materiaal, 3% > 16mm,13,4% bodemvocht matig puinhoudend, zwak asbesthoudend, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm 5-5 AM14_1m5 5-1 AM14_2m AM14_5m Klei, sterk siltig, neutraal grijsbruin zwak puinhoudend, zwak asbesthoudend, 1% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm 15-2 AM14_6m RE15SL1-5 Weiland zode 5-6 Klei, sterk siltig, zwak humeus, neutraal bruingrijs uiterst grindhoudend, zwak puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak metaalhoudend, 4% bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm 6-1 Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin 1-13 Klei, sterk siltig, zwak geroerd profiel humeus, neutraal beigebruin 13-2, neutraal beigebruin uiterst baksteenhoudend, matig zandhoudend, matig kleihoudend, 5 % bodemvreemd materiaal, 3 % > 16 mm 5-55 AM15_1m AM15_4 blad 2 van 23 Bodem

24 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE15SL2-5 Weiland zode 5-7 Klei, sterk siltig, zwak humeus, neutraal bruingrijs sterk grindhoudend, matig asfalthoudend, zwak asbesthoudend, zwak puinhoudend, 25% bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm 7-11 Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin Klei, sterk siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin Zand, matig grof, lichtbeige RE15SL3-5 zode 5-55 Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin zwak grindhoudend, sporen puin, zwak zandhoudend, 1 stukje asb.verd.pl.mat. op 3cm Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin 19-2 Zand, matig grof, neutraalgeel zwak roesthoudend, zwak puinhoudend, zwak zandhoudend, met zandlagen RE15SL4-5 zode 5-6 Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin zwak grindhoudend, sporen puin, zwak zandhoudend Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin Zand, matig grof, neutraalgeel zwak roesthoudend, zwak zandhoudend, met zandlagen RE15SL5-5 zode 5-55 Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin zwak zandhoudend, sporen puin, 1 stukje asb.verd.pl.mat. op 4cm Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel Klei, matig siltig, licht beigebruin 19-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel zwak roesthoudend, zwak puinhoudend, zwak zandhoudend, met zandlagen zwak roesthoudend 5-55 AM15_1m AM15_2m AM15_2m5 blad 21 van 23 Bodem

25 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE16SL1-5 zode 5-6 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin 6-1 Zand, matig grof, zwak zwak kleihoudend siltig, donkergeel 1-12 Klei, matig siltig, zwak zwak roesthoudend humeus, licht beigebruin 12-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel RE16SL2-5 zode 5-6 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin 6-8 Zand, matig grof, zwak zwak kleihoudend siltig, donkergeel 8-13 Klei, matig siltig, neutraal beigebruin zwak zandhoudend, zwak puinhoudend Klei, matig siltig, donker grijsbruin sterk zandhoudend, sterk puinhoudend AM16_ Klei, matig siltig, licht beigebruin zwak roesthoudend RE16SL3-5 zode 5-6 Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin 6-1 Zand, matig grof, zwak siltig, donkergeel Klei, matig siltig, zwak humeus, licht beigebruin Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel RE16SL4-5 zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak humeus, donker sporen roest, zwak puinhoudend grijsbruin 5-1 Klei, matig siltig, zwak roesthoudend neutraalbruin 1-14 Klei, matig siltig, lichtbruin zwak zandhoudend, zwak puinhoudend 14-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel RE16SL5-5 zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak sporen roest 5-5 humeus, donker grijsbruin 5-1 Klei, matig siltig, matig zandhoudend neutraalbruin 1-15 Klei, matig siltig, lichtbruin zwak zandhoudend, zwak puinhoudend 15-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel blad 22 van 23 Bodem

26 projectnr Antea Group juni 214, revisie Dodewaard te Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) RE17SL1-5 zode 5-1 Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin sporen puin, matig wortelhoudend 1-14 Zand, matig fijn, grijsrood uiterst puinhoudend 1-14 AM17_ Klei, matig siltig, neutraalbeige 15-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel zwak roesthoudend sporen roest RE17SL2-5 zode 5-1 Klei, matig siltig, zwak humeus, donker sporen puin, zwak wortelhoudend grijsbruin 1-15 Klei, matig siltig, neutraal grijsbruin zwak zandhoudend, sporen wortels Klei, matig siltig, neutraal beigebruin matig zandhoudend, zwak roesthoudend 19-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel RE17SL3-5 zode 5-1 Klei, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin sporen puin, zwak wortelhoudend 1-2 Zand, matig grof, zwak sporen roest siltig, neutraalgeel RE17SL4-5 zode 5-5 Klei, matig siltig, neutraalbruin zwak zandhoudend, zwak puinhoudend 5-1 Klei, matig siltig, zwak sporen puin, zwak humeus, donker wortelhoudend grijsbruin 1-14 Klei, matig siltig, neutraal grijsbruin Klei, matig siltig, neutraal beigebruin 19-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel zwak zandhoudend, sporen wortels, zwak puinhoudend zwak zandhoudend, zwak roesthoudend RE17SL5-5 zode 5-5 Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin sporen puin, zwak wortelhoudend, 14 stukjes asb.verd. pl.mat. 5-9 Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin 9-19 Klei, matig siltig, neutraalbeige 19-2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel sporen puin, sporen wortels, 21 stukjes asb.verd. pl.mat. zwak roesthoudend, sterk zandhoudend AM17_2m5 AM17_2 5-9 AM17_4 AM17_4m AM17_6 blad 23 van 23 Bodem

27 Legenda (conform NEN 514) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Zand, kleiïg Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde > >1 Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig >1 >1 >1 >1 Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster veen Veen, mineraalarm zwak humeus matig humeus volumering overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig

28 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE1SL1 sleuflengte 2.25 sleufbreedte weiland Graafmachine, zode Volledig baksteen, matig kleihoudend, brokken asfalt, neutraal bruinrood, Graafmachine, 6% bodemvreemd materiaal,5 % > 16 mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, matig kolengruishoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, bodemvocht, 22,3 % Klei, matig siltig, lichtbruin, Graafmachine Sleuf: RE1SL2 sleuflengte 2.45 sleufbreedte weiland Graafmachine, zode Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, brokken schelpen, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, sporen kolengruis, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, bodemvocht 15,2, % Klei, matig siltig, lichtbruin, Graafmachine Sleuf: RE1SL3 sleuflengte 2.15 sleufbreedte weiland Graafmachine, zode Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, brokken schelpen, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 15,2, % Klei, matig siltig, lichtbruin, Graafmachine, bodemvocht 35,1 % Sleuf: RE1SL4 sleuflengte 2.3 sleufbreedte weiland Graafmachine, zode Klei, sterk siltig, zwak humeus, sterk grindhoudend, sporen puin, Graafmachine, 15% bodemvreemd materiaal, 1 % > 16mm Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, brokken schelpen, brokken asfalt, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm,op 6 cm asfaltlaag Klei, matig siltig, matig puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 15,2, % Klei, zwak zandig, lichtgrijs, Graafmachine, bodemvocht 35,1 % Sleuf: RE1SL5 sleuflengte 2.2 sleufbreedte.65 1 weiland Graafmachine, zode Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, lichtbeige, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal, 5% > 16 mm Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, brokken schelpen, brokken asfalt, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 15,5, % 2 2 Klei, zwak zandig, lichtgrijs, Graafmachine, bodemvocht 35,1 % Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

29 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE2SL1 sleuflengte 2,3 sleufbreedte,65 1 weiland Graafmachine, zode Sleuf: RE2SL2 sleuflengte 2,25 sleufbreedte,65 1 weiland Graafmachine, zode Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Graafmachine, bodemvocht 11,3%, 3% bodemvreemd materiaal, 15% > 16 mm Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, brokken asfalt, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 15,5, % Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Graafmachine, bodemvocht 11,3%, 3% bodemvreemd materiaal, 15% > 16 mm Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, brokken asfalt, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 17,3, % Klei, zwak zandig, lichtgrijs, Graafmachine, bodemvocht 35,1 % Klei, zwak zandig, lichtgrijs, Graafmachine, bodemvocht 35,1 % Sleuf: RE2SL3 sleuflengte 2,25 sleufbreedte, weiland Graafmachine, zode Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, Graafmachine Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, sporen schelpen, brokken asfalt, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm Klei, matig siltig, zwak puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 15% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, bodemvocht 15,2, % Klei, zwak zandig, licht beigebruin, Graafmachine, bodemvocht 25,1 % Sleuf: RE2SL4 sleuflengte 2,1 sleufbreedte, weiland Graafmachine, zode Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, Graafmachine Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, zwak schelphoudend, brokken asfalt, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm,, bodemvocht 13,3% Klei, matig siltig, zwak puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 15% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, Klei, zwak zandig, licht beigebruin, Graafmachine, bodemvocht 25,1 % Sleuf: RE2SL5 sleuflengte 2,1 sleufbreedte, weiland Graafmachine, zode Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, Graafmachine Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, zwak schelphoudend, brokken asfalt, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm, 15 6 Klei, matig siltig, zwak puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm, bodemvocht 16,2, % 2 2 Klei, zwak zandig, licht beigebruin, Graafmachine, bodemvocht 25,1 % Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

30 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE3SL1 sleuflengte 2.5 sleufbreedte weiland Graafmachine, zode Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, zwak asfalthoudend, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm, Volledig baksteen, matig kolengruishoudend, neutraal grijsrood, Graafmachine, 9 % bodemvreemd materiaal, 6 % > 16mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 16,2, % Klei, zwak zandig, licht beigebruin, Graafmachine, bodemvocht 25,1 % Sleuf: RE3SL2 sleuflengte 2 sleufbreedte weiland Graafmachine, zode Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, zwak asfalthoudend, matig kolengruishoudend, neutraal grijsrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm, Volledig baksteen, zwak kolengruishoudend, neutraal grijsrood, Graafmachine, 9 % bodemvreemd materiaal, 6 % > 16mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, bodemvocht 16,2, % Klei, zwak zandig, licht beigebruin, Graafmachine, bodemvocht 25,1 % Sleuf: RE3SL3 sleuflengte 2 sleufbreedte weiland Graafmachine, zode Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, zwak asfalthoudend, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,4 % > 16 mm, Volledig baksteen, sterk kolengruishoudend, neutraal grijsrood, Graafmachine, 9 % bodemvreemd materiaal, 6 % > 16mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 15% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, bodemvocht 16,2, % Klei, zwak zandig, licht beigebruin, Graafmachine, bodemvocht 25,1 % Sleuf: RE3SL4 sleuflengte 2.35 sleufbreedte weiland Graafmachine, zode Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, zwak asfalthoudend, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm, Volledig baksteen, matig kolengruishoudend, matig zandhoudend, neutraal grijsrood, Graafmachine, 8 % bodemvreemd materiaal, 4 % > 16mm Volledig baksteen, matig kolengruishoudend, neutraal grijsrood, Graafmachine, 6% bodemvreemd materiaal, 25% > 16mm, baksteengruis Volledig baksteen, matig zandhoudend, matig kleihoudend, neutraal beigerood, Graafmachine, 6% bodemvreemd materiaal, 25% > 16mm, baksteengruis Sleuf: RE3SL5 sleuflengte 2.15 sleufbreedte weiland Graafmachine, zode Volledig asfalt, Graafmachine, oude weg Volledig baksteen, zwak asfalthoudend, neutraal bruinrood, Graafmachine, 9% bodemvreemd materiaal,6 % > 16 mm, Volledig baksteen, matig kolengruishoudend, zwak zandhoudend, neutraal grijsrood, Graafmachine, 8 % bodemvreemd materiaal, 5 % > 16mm Volledig baksteen, sterk kolengruishoudend, neutraal grijsrood, Graafmachine, 5% bodemvreemd materiaal, 3% > 16mm, baksteengruis Klei, zwak zandig, licht bruinbeige, Graafmachine Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

31 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE4SL1 sleuflengte 2,85 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Sleuf: RE4SL2 sleuflengte 2,6 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode 5 3 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 19.8% bodemvocht Klei, matig siltig, lichtbruin, Graafmachine, 24,9 % bodemvocht Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak asfalthoudend, zwak puinhoudend, zwak keien, zwak asbesthoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 1%bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbeige, Edelmanboor, 24,9 % bodemvocht Klei, matig siltig, sporen puin, sporen aardewerk, lichtbruin, Graafmachine, 5% bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm,16, 5% bodemvocht Klei, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor, 24,9 % bodemvocht Sleuf: RE4SL3 sleuflengte 2,3 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Sleuf: RE4SL4 sleuflengte 2,5 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, brokken baksteen, matig asbesthoudend, sterk grindhoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 4%bodemvreemd materiaal, 25% > 16mm, 15% bodemvocht Klei, matig siltig, sporen puin, neutraalgrijs, Graafmachine, 5% bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm,16, 5% bodemvocht Klei, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor, 24,9 % bodemvocht Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, sporen kolengruis, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 1%bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm Klei, matig siltig, lichtbruin, Graafmachine, 33,5 % bodemvocht Klei, matig siltig, licht beigebruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbeige, Edelmanboor, 24,9 % bodemvocht Sleuf: RE4SL5 sleuflengte 2,15 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode 5 7 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Graafmachine, 1%bodemvreemd materiaal, 8% > 16mm, 12,2% bodemvocht Klei, matig siltig, sporen puin, sporen slakken, sporen kolengruis, neutraalgrijs, Graafmachine, 5% bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm,16, 5% bodemvocht Klei, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor, 24,9 % bodemvocht 2 2 Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

32 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE5SL1 sleuflengte 2,3 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Sleuf: RE5SL2 sleuflengte 2,15 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Klei, matig siltig, matig puinhoudend, zwak asbesthoudend, resten plastic, zwak metaalhoudend, neutraalbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak asfalthoudend, zwak plastichoudend, neutraalbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraal bruingrijs, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm Klei, matig siltig, lichtbruin, Graafmachine, 28,8 % bodemvocht Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, 18,3% bodemvocht Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraal bruingrijs, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm Klei, matig siltig, lichtbruin, Graafmachine, 28,8 % bodemvocht Sleuf: RE5SL3 sleuflengte 2 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Sleuf: RE5SL4 sleuflengte 2 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode 5 9 Klei, matig siltig, sterk puinhoudend, resten asfalt, zwak plastichoudend, sterk zandhoudend, neutraalbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm Klei, matig siltig, matig puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak asfalthoudend, zwak plastichoudend, neutraalbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, 12,2 % bodemvocht Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraal bruingrijs, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm,13,4% bodemvocht Klei, matig siltig, zwak puinhoudend, zwak keileemhoudend, matig zandhoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, sporen slakken, neutraalgrijs, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, 18,3% bodemvocht Volledig baksteen, sterk zandhoudend, neutraalrood, Graafmachine, 8% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm Sleuf: RE5SL5 sleuflengte 2,15 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Klei, matig siltig, matig puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak plastichoudend, neutraalbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, 12,2 % bodemvocht Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 3% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, 18,3% bodemvocht Volledig baksteen, sterk zandhoudend, neutraalrood, Graafmachine, 8% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm, 13 % bodemvocht Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

33 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE6SL1 sleuflengte 2,5 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Sleuf: RE6SL2 sleuflengte 1,85 sleufbreedte,75 5 weiland Graafmachine, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 2%bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, 15,7% bodemvocht Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbeige, Edelmanboor, 24,9 % bodemvocht MVM Klei, matig siltig, zwak humeus, sterk puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak houthoudend, zwak plastichoudend, neutraal beigebruin, Graafmachine, 4% bodemvreemd materiaal, 3% > 16mm, 14,3 % bodemvocht Klei, matig siltig, zwak humeus, sterk puinhoudend, zwak metaalhoudend, neutraal bruingrijs, Graafmachine, 5% bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm, 18,3% bodemvocht Matig puinhoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm, 13 % bodemvocht Sleuf: RE6SL3 sleuflengte 2,6 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Sleuf: RE6SL4 sleuflengte 2,45 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak betonhoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 4%bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm, 15,7% bodemvocht Klei, matig zandig, lichtbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen baksteen, matig grindhoudend, sporen glas, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 1%bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm, 22,7% bodemvocht Klei, matig zandig, lichtbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, sporen slib, donkergrijs, Edelmanboor, 24,9 % bodemvocht Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbeige, Edelmanboor, 24,9 % bodemvocht Sleuf: RE6SL5 sleuflengte 2,6 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode 5 5 Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 1%bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm, 15,7% bodemvocht 1 1 Klei, matig zandig, sporen plastic, lichtbruin, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal,1% >16mm 15 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbeige, Edelmanboor Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

34 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE7SL1 sleuflengte 335 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, Zode Sleuf: RE7SL2 sleuflengte 25 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, Zode 5 Klei, matig siltig, sterk zandhoudend, Graafmachine 5 Klei, matig siltig, sterk zandhoudend, licht beigebruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, matig zandhoudend, lichtbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, matig zandhoudend, lichtbruin, Edelmanboor 15 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Sleuf: RE7SL3 sleuflengte 245 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, Zode Sleuf: RE7SL4 sleuflengte 25 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, Zode 5 Klei, matig siltig, matig zandhoudend, sporen puin, Graafmachine, 1%puin 5 Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, licht beigebruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, matig zandhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, lichtbruin, Graafmachine, 3%puin Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Sleuf: RE7SL5 sleuflengte 26 sleufbreedte Edelmanboor, Zode Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, licht beigebruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor 2 2 Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

35 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE8SL1 sleuflengte 25 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, Zode Sleuf: RE8SL2 sleuflengte 26 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, Zode 5 Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, licht beigebruin, Graafmachine 5 Klei, matig siltig, sporen roest, lichtbruin, Graafmachine 1 1 Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor 1 1 Klei, matig siltig, grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Sleuf: RE8SL3 sleuflengte 28 sleufbreedte Edelmanboor, Zode Klei, matig siltig, matig zandhoudend, licht beigebruin, Graafmachine Klei, matig siltig, sporen roest, grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Sleuf: RE8SL4 sleuflengte 26 sleufbreedte Zwak wortelhoudend, Edelmanboor, Zode Klei, matig siltig, sporen roest, zwak kolengruishoudend, lichtbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, sporen puin, grijsbruin, Graafmachine, 1% puin Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, grijsgeel, Edelmanboor Sleuf: RE8SL5 sleuflengte 26 sleufbreedte Zwak wortelhoudend, Edelmanboor, Zode Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig, matig zandhoudend, zwak puinhoudend, Graafmachine 1 1 Klei, matig siltig, sporen roest, lichtbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, zwak puinhoudend, grijsbruin, Graafmachine, 1% puin 2 2 Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, grijsbeige, Edelmanboor Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 6 getekend volgens NEN 514

36 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE9SL1 sleuflengte 28 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, Zode Sleuf: RE9SL2 sleuflengte 26 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, Zode 5 Klei, matig siltig, sporen roest, sterk zandhoudend, licht geelbruin, Graafmachine, geroerd profiel 5 Klei, matig siltig, sporen roest, zwak zandhoudend, licht beigebruin, Graafmachine, geroerd profiel 1 1 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor 1 1 Klei, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, Edelmanboor Sleuf: RE9SL3 sleuflengte 26 sleufbreedte 64 5 Edelmanboor, Zode Sleuf: RE9SL4 sleuflengte 27 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, Zode 5 Klei, matig siltig, sporen roest, sterk zandhoudend, licht geelbruin, Graafmachine, geroerd profiel 5 5 Klei, matig siltig, sterk zandhoudend, sterk grindhoudend, sporen puin, bruinbeige, Graafmachine, geroerd profiel Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Klei, matig siltig, sporen roest, zwak zandhoudend, sporen puin, licht geelbruin, Graafmachine, geroerd profiel Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigegrijs, Edelmanboor Sleuf: RE9SL5 sleuflengte 27 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, Zode 5 Klei, matig siltig, sporen roest, zwak zandhoudend, sporen puin, licht geelbruin, Graafmachine, geroerd profiel 1 1 Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraal beigegrijs, Edelmanboor 2 2 Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

37 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE1SL1 sleuflengte 27 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, Zode Sleuf: RE1SL2 sleuflengte 25 sleufbreedte 64 5 Edelmanboor, Zode Klei, matig siltig, matig zandhoudend, bruinbeige, Graafmachine, geroerd profiel Klei, matig siltig, sporen roest, licht beigebruin, Graafmachine, geroerd profiel Klei, matig siltig, zwak humeus, matig zandhoudend, zwak grindhoudend, sporen puin, neutraal grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Klei, matig siltig, matig zandhoudend, bruinbeige, Graafmachine, geroerd profiel Klei, matig siltig, sporen roest, licht beigebruin, Graafmachine, geroerd profiel Klei, matig siltig, zwak humeus, matig zandhoudend, zwak grindhoudend, sporen puin, neutraal grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Sleuf: RE1SL3 sleuflengte 23 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE1SL4 sleuflengte 24 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Zand, matig fijn, kleiïg, sterk grindig, sporen puin, sterk aardewerkhoudend, sterk glashoudend, sporen asfalt, neutraal geelbeige, Edelmanboor, metaalresten. asbestverdacht geweefd doek. Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, neutraal grijsbeige, Graafmachine 5 1 Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, grijsbruin, Graafmachine 15 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, Edelmanboor Sleuf: RE1SL5 sleuflengte 23 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, Zode Klei, matig siltig, sterk zandhoudend, bruinbeige, Graafmachine, geroerd profiel Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, licht beigebruin, Graafmachine, geroerd profiel Klei, matig siltig, matig zandhoudend, zwak grindhoudend, sporen puin, beige, Graafmachine 15 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor 2 2 Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

38 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE11SL1 sleuflengte 23 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE11SL2 sleuflengte 24 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, matig zandhoudend, matig grindhoudend, licht beigebruin, Edelmanboor, Geroerd profiel Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, donkerbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak zandhoudend, licht beigebruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, sporen puin, donkerbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, licht beigebruin, Graafmachine 15 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, licht grijsbruin, Graafmachine 2 2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Sleuf: RE11SL3 sleuflengte 23 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE11SL4 sleuflengte 25 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, zode Zand, matig fijn, zwak siltig, matig zandhoudend, matig grindhoudend, licht geelbeige, Edelmanboor, Geroerd profiel Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, donker grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, sterk zandhoudend, licht beigebruin, Edelmanboor, Geroerd profiel Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, sporen puin, donker grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, licht beigebruin, Graafmachine 15 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, zwak puinhoudend, licht grijsbruin, Graafmachine 2 2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Klei, matig siltig, licht beigegrijs, Graafmachine Sleuf: RE11SL5 sleuflengte 21 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, zode 5 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, sterk zandhoudend, neutraalgeel, Edelmanboor, Geroerd profiel 1 1 Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, sporen puin, donker grijsbruin, Graafmachine 15 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, zwak puinhoudend, licht grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, licht beigegrijs, Graafmachine Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 6 getekend volgens NEN 514

39 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE12SL1 sleuflengte 21 sleufbreedte 65 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE12SL2 sleuflengte 21 sleufbreedte 65 5 Edelmanboor, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, uiterst puinhoudend, sterk metaalhoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, asbestverdacht plaat mat. Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst betonhoudend, sterk metaalhoudend, Graafmachine Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk betonhoudend, sterk puinhoudend, matig metaalhoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, asbestverdacht plaatmat.tot 5 cm-mv Klei, matig siltig, sterk puinhoudend, neutraal bruingrijs, Graafmachine Klei, matig siltig, licht beigebruin, Graafmachine 2 2 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Sleuf: RE12SL3 sleuflengte 21 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE12SL4 sleuflengte 22 sleufbreedte 64 5 Edelmanboor, zode Klei, zwak siltig, sterk puinhoudend, sporen metaal, zwak glashoudend, matig zandhoudend, neutraal beigebruin, Graafmachine, Asbestverdacht plaatmat. Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk betonhoudend, sterk puinhoudend, matig metaalhoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, asbestverdacht plaatmat Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, sterk grindhoudend, licht beigebruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen beton, neutraalbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, sporen puin, neutraal bruingrijs, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor 19 Sleuf: RE12SL5 sleuflengte 21 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen zand, sporen puin, donkerbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen beton, Graafmachine Klei, matig siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor 2 2 Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

40 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE13SL1 sleuflengte 23 sleufbreedte 65 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE13SL2 sleuflengte 21 sleufbreedte 64 5 Edelmanboor, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, matig puinhoudend, sporen metaal, zwak zandhoudend, neutraalbruin, Graafmachine, asbestverdacht plaatmat. Zand, matig fijn, matig siltig, sterk betonhoudend, sterk puinhoudend, sporen metaal, neutraalbeige, Graafmachine, gestaakt op zware betonplaten Klei, matig siltig, zwak humeus, sterk puinhoudend, sporen metaal, zwak zandhoudend, brokken asfalt, neutraalbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, sterk puinhoudend, sporen metaal, neutraal grijsbruin, Graafmachine, asbestverdacht plaatmat Sleuf: RE13SL3 sleuflengte 21 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE13SL4 sleuflengte 23 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, matig puinhoudend, sporen metaal, zwak zandhoudend, neutraalbruin, Graafmachine, asbestverdacht plaatmat. Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak betonhoudend, matig puinhoudend, zwak zandhoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, asbestverdacht plaatmat. Klei, matig siltig, zwak humeus, sterk puinhoudend, sporen metaal, zwak glashoudend, neutraalbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, grijsbeige, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, sporen grind, neutraalbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, sporen roest, neutraalbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor Sleuf: RE13SL5 sleuflengte 23 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode 5 5 Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, sporen roest, licht beigebruin, Graafmachine Klei, matig siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor 2 2 Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

41 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE14SL1 sleuflengte 2,55 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Sleuf: RE14SL2 sleuflengte 2,55 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Klei, matig siltig, matig puinhoudend, matig zandhoudend, neutraalbruin, Graafmachine, 15% bodemvreemd materiaal, 1% > 16mm Uiterst betonhoudend, matig kleihoudend, zwak asfalthoudend, zwak plastichoudend, neutraal bruingrijs, Graafmachine, 6% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm,13,4% bodemvocht Klei, matig siltig, sterk puinhoudend, zwak asbesthoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm Klei, matig siltig, sterk puinhoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst puinhoudend, matig betonhoudend, zwak metaalhoudend, zwak asbesthoudend, neutraalbruin, Graafmachine, 5% bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm Uiterst betonhoudend, matig kleihoudend, zwak asbesthoudend, zwak glashoudend, neutraal bruingrijs, Graafmachine, 5% bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm,13,4% bodemvocht Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst puinhoudend, zwak asbesthoudend, glas, matig plastichoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 4% bodemvreemd materiaal, 3% > 16mm Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak glashoudend, sterk kleihoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 4% bodemvreemd materiaal, 3% > 16mm Sleuf: RE14SL3 sleuflengte 2,6 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Sleuf: RE14SL4 sleuflengte 2,2 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Klei, matig siltig, sporen puin, sterk grindhoudend, sterk zandhoudend, neutraalgrijs, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm Uiterst betonhoudend, matig plastichoudend, zwak houthoudend, matig grindhoudend, neutraal beigegrijs, Graafmachine, 5% bodemvreemd materiaal, 4% > 16mm,13,4% bodemvocht Klei, sterk siltig, matig puinhoudend, neutraal geelbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindhoudend, sporen puin, neutraalgrijs, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm Uiterst betonhoudend, matig kleihoudend, zwak asbesthoudend, zwak glashoudend, neutraal bruingrijs, Graafmachine, 6% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm,13,4% bodemvocht Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst betonhoudend, matig kleihoudend, matig metaalhoudend, zwak asbesthoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 7% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm, gestaakt Sleuf: RE14SL5 sleuflengte 2,2 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk puinhoudend, sterk grindhoudend, zwak asbesthoudend, zwak plastichoudend, neutraalbruin, Graafmachine, 3% bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst betonhoudend, zwak kleihoudend, zwak asbesthoudend, zwak metaalhoudend, neutraal bruingrijs, Graafmachine, 4% bodemvreemd materiaal, 3% > 16mm,13,4% bodemvocht Klei, sterk siltig, matig puinhoudend, zwak asbesthoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 2% bodemvreemd materiaal, 15% > 16mm Klei, sterk siltig, zwak puinhoudend, zwak asbesthoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine, 1% bodemvreemd materiaal, 5% > 16mm Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

42 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE15SL1 sleuflengte 2,3 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Sleuf: RE15SL2 sleuflengte 2,45 sleufbreedte,62 5 weiland Graafmachine, zode Klei, sterk siltig, zwak humeus, uiterst grindhoudend, zwak puinhoudend, zwak asbesthoudend, zwak metaalhoudend, neutraal bruingrijs, Graafmachine, 4% bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm Klei, sterk siltig, zwak humeus, sterk grindhoudend, matig asfalthoudend, zwak asbesthoudend, zwak puinhoudend, neutraal bruingrijs, Graafmachine, 25% bodemvreemd materiaal, 2% > 16mm 1 1 Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, Graafmachine 1 11 Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, Graafmachine Klei, sterk siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Graafmachine, geroerd profiel Uiterst baksteenhoudend, matig zandhoudend, matig kleihoudend, neutraal beigebruin, Graafmachine, 5 % bodemvreemd materiaal, 3 % > 16 mm Klei, sterk siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbeige, Graafmachine Sleuf: RE15SL3 sleuflengte 22 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE15SL4 sleuflengte 22 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, sporen puin, zwak zandhoudend, donkerbruin, Graafmachine, 1 stukje asb.verd.pl.mat. op 3cm Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, zwak puinhoudend, zwak zandhoudend, neutraalbruin, Graafmachine, met zandlagen Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, sporen puin, zwak zandhoudend, donkerbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, zwak zandhoudend, neutraalbruin, Graafmachine, met zandlagen Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Sleuf: RE15SL5 sleuflengte 22 sleufbreedte Edelmanboor, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak zandhoudend, sporen puin, donkerbruin, Graafmachine, 1 stukje asb.verd.pl.mat. op 4cm Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, zwak puinhoudend, zwak zandhoudend, neutraalbruin, Graafmachine, met zandlagen Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, licht beigebruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

43 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE16SL1 sleuflengte 21 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE16SL2 sleuflengte 23 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode 5 6 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor 5 6 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, zwak kleihoudend, donkergeel, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, licht beigebruin, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, zwak kleihoudend, donkergeel, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, zwak puinhoudend, neutraal beigebruin, Graafmachine Klei, matig siltig, sterk zandhoudend, sterk puinhoudend, donker grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, licht beigebruin, Graafmachine Sleuf: RE16SL3 sleuflengte 23 sleufbreedte 63 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE16SL4 sleuflengte 21 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode 5 6 Klei, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, donkergeel, Edelmanboor 5 5 Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, zwak puinhoudend, donker grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, neutraalbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, licht beigebruin, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, zwak puinhoudend, lichtbruin, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Graafmachine Sleuf: RE16SL5 sleuflengte 21 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, donker grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, matig zandhoudend, neutraalbruin, Graafmachine 1 1 Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, zwak puinhoudend, lichtbruin, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Graafmachine 2 2 Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

44 Dodewaard Projectnr Sleuf: RE17SL1 sleuflengte 21 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE17SL2 sleuflengte 22 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode 5 Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, matig wortelhoudend, donker grijsbruin, Graafmachine 5 Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, zwak wortelhoudend, donker grijsbruin, Graafmachine Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst puinhoudend, grijsrood, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, neutraalbeige, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, sporen roest, neutraalgeel, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, sporen wortels, neutraal grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, matig zandhoudend, zwak roesthoudend, neutraal beigebruin, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Sleuf: RE17SL3 sleuflengte 21 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Sleuf: RE17SL4 sleuflengte 22 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, zwak wortelhoudend, grijsbruin, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, sporen roest, neutraalgeel, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, zwak wortelhoudend, donker grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, sporen wortels, zwak puinhoudend, neutraal grijsbruin, Graafmachine Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, zwak roesthoudend, neutraal beigebruin, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Sleuf: RE17SL5 sleuflengte 21 sleufbreedte 62 5 Edelmanboor, zode Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, zwak wortelhoudend, donker grijsbruin, Graafmachine, 14 stukjes asb.verd. pl.mat. Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, sporen wortels, donker grijsbruin, Graafmachine, 21 stukjes asb.verd. pl.mat. Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, sterk zandhoudend, neutraalbeige, Graafmachine Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Bijlage: 1 Pagina 1 / 1 Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

45 Bijlage 3: Analysecertificaten

46 RE1

47 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: - Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: ,9 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.5,9 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 2.563,6 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 3.111,4 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 5.817,1 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 6.99,9 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 1.58,6 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 2.988,5 <,6,,6 <,, Netto drooggewicht: , gram Percentage droge stof (Monster) 82,51 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE1-2, RE1-3 (,5-1), AM1_1. Barcode r952927, r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,6 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

48

49 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: - Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 3-apr-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.327,1 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Said Atic Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 489,5 2,76, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 875,7 5,55, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.572,3 2,52, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.494,9 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 2.945,4 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 1.137,8 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.515,6 < 1,2, 1,2 <,, Netto drooggewicht: 8.593,6 gram Percentage droge stof (Monster) 83,21 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE1-4 (1-1,5), AM1_2. Barcode r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

50

51 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: - Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 3-apr-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.42,2 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Said Atic Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 916, 2,3, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.957,2 5,46, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 3.77,4 2,22, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.32,7 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 975,5 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 366,6 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 9.18,4 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 9.1,8 gram Percentage droge stof (Monster) 9,63 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE1-1 (,1-,4), AM1_3. Barcode r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

52

53 RE2

54 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: - Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: 25.95,2 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Erwin Adriaans Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.78,3 2, n.a.,,,1 n.a.,,,1 5-1 µm 3.384,7 5, n.a.,,,3 n.a.,,,3 1-2 mm 3.832,9 21, n.a.,,,3 n.a.,,,3 2-4 mm 5.319, 1, n.a.,,,4 n.a.,,,4 4-8 mm 4.33,3 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 2.86, ,2 nee n.a.,6,3,8 n.a. 3,6 2,4 4,8 > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 2.751,8 1,6,3 1,9 3,6 2,4 5,9 Netto drooggewicht: 2.968,2 gram Percentage droge stof (Monster) 83,55 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: Het volgende identificatierapport met materiaalrapportnummer geeft het resultaat van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-SAT , RE2-2, RE2-3 (,5-1), AM2_1. Barcode r952947, r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,6 3,6 4,2 Totaal afgerond*,6 3,6 * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 36,6 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

55

56 Materiaalidentificatie ORIGINEEL Rapportnummer: MO-SAT-1153 a Rapport samenstelling 14 Datum rapportage: Aantal pagina s: 3 Aantal bijlagen: Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever: RPS Analyse b Adres: Postbus DK BREDA Contactpersoon: Heer J. Hoppenbrouwers Referentie klant: Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: d Projectnummer Search Laboratorium B.V.: Projectnummer directievoerder: e Onderzoeksgegevens Datum identificatie: Afgiftedatum conceptrapport op locatie: Adres: Meerstraat 7 te Heeswijk Aankomsttijd op locatie: : uur Vertrektijd op locatie: : uur Wachturen: uur Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic Type onderzoek: Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal. Bijzonderheden: Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole nee ja, rapport(en): na asbestverwijdering: Monster(s) genomen door: Aantal monsters: 1 Resultaten Search Laboratorium B.V. Search Ingenieursbureau B.V. Aangeleverd door opdrachtgever, datum: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) aangeleverde monster(s). Monster nummer Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat (w/w%) 1 Restanten % AMO 2-5% CHR Hechtgebonden (ja/nee) Nee Rapportnummer: MO-SAT-1153 mlo Pagina 1 van 2

57 Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V. De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V. Datum: donderdag 15 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium Rapportnummer: MO-SAT-1153 mlo Pagina 2 van 2

58

59 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: - Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 3-apr-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.448,2 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 389,3 3,54, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 49,8 9,31, n.a.,,,2 n.a.,,, 1-2 mm 724,3 2,41, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.3,9 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 3.465,5 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 2.267,1 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.34,9 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 8.475,3 gram Percentage droge stof (Monster) 81,12 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE2-4 (1-1,5), AM2_2. Barcode r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

60

61 RE3

62 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: CMA/2/II/C.2 (+ NEN5897) Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Wordt nader gespecificeerd op overallrapportage België Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: ,4 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.671,5 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 4.845,6 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 4.566,9 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 1.575,7 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 5.791,9 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 3.194,4 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal , <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,1 gram Percentage droge stof (Monster) 86,56 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE3-3, RE3-4 (,15-,5), AM3_1,r958413, r959889, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (hechtgebonden vermeerderd met 1 maal de niet hechtgebonden) is: <,5 [mg/kgds] 95% betrouwbaarheidsinterval: -,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

63

64 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: ,3 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 924,8 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 3.8,4 6, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 2.223,6 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 4.164,5 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 2.466,9 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 9.65,4 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm 158,3 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 22.83,9 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,7 gram Percentage droge stof (Monster) 88,3 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE3-5, RE3-6 (,5-1), AM3_2,r958414, r958423, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

65

66 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 12-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: ,8 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 11-jun-14 Said Atic Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 1.295,3 1,9, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 2.142,4 5,14, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.2,6 2,68, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.267,5 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 2.878,4 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 1.18, 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 9.82,2 < 1, 1, <,, Netto drooggewicht: 9.957,1 gram Percentage droge stof (Monster) 84,93 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE3-3-1 (1-1,5), AM3_3,r958415, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 11 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

67

68 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: ,9 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.87,7 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 3.338,1 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 5.399,5 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 1.433,2 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 8.957,4 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 1.15,4 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,3 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,2 gram Percentage droge stof (Monster) 86,28 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE3-3-2a, RE3-3-2b (1-1,5), AM3_4,r958417, r958416, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

69

70 RE4

71 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 1-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.141,9 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Stef Hilhorst Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 6,7 2,3, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 843,1 5,55, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.228,4 21,28, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.225,4 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 3.528,2 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 1.259,7 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.685,5 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 8.947,1 gram Percentage droge stof (Monster) 88,22 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE4-1, RE4A-1 (,5-,55), AM4_1,r952957, r952926,145-1 Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

72

73 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 1-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.124,6 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Said Atic Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 47,1 3,17, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 567,2 5,48, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.92,2 21,2, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.111, 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 2.246,8 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 2.38,5 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm 47,7 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.23,5 < 1,2, 1,2 <,, Netto drooggewicht: 8.464,1 gram Percentage droge stof (Monster) 83,6 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE4-2, RE4A-2 (,5-1), AM4_2,r952956, r948544,145-1 Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

74

75 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: CMA/2/II/C.2 (+ NEN5897) Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Wordt nader gespecificeerd op overallrapportage België Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: 25.3,5 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.332,2 1, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 3.491,2 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 3.834,3 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 1.83,6 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 9.285,4 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 1.691,1 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,8 <,6,,6 <,, Netto drooggewicht: 21.73, gram Percentage droge stof (Monster) 86,81 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE4SL3-1, RE4SL3-2 (,5-,55), AM4_3,r952959, r952958,145-1 Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (hechtgebonden vermeerderd met 1 maal de niet hechtgebonden) is: <,6 [mg/kgds] 95% betrouwbaarheidsinterval: -,6 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

76

77 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 5 juni 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 459,5 12 hecht 5-1 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 524,6 gram Massa verzamelmonster (Droog) 459,5 gram Percentage droge stof (Monster) 87,59 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE4SL3-3 (,5-,55), AM4_3m,r95296, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-398 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden ,5, ,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond ,5, ,5 Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

78

79 Materiaalidentificatie ORIGINEEL Rapportnummer: MO-EAD a Rapport samenstelling 14 Datum rapportage: Aantal pagina s: 3 Aantal bijlagen: Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever: RPS Analyse b Adres: Postbus DK BREDA Contactpersoon:. Afd. Asbest Referentie klant: Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: d Projectnummer Search Laboratorium B.V.: Projectnummer directievoerder: e Onderzoeksgegevens Datum identificatie: Afgiftedatum conceptrapport op locatie: Adres: Meerstraat 7 te Heeswijk Aankomsttijd op locatie: : uur Vertrektijd op locatie: : uur Wachturen: uur Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic Type onderzoek: Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal. Bijzonderheden: RPS project : Project dodewaard massa : 8,77 gram -Met deze versie komt de vorige versie van het rapport te vervallen- Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole nee ja, rapport(en): na asbestverwijdering: Monster(s) genomen door: Aantal monsters: 2 Resultaten Monster nummer Search Laboratorium B.V. Search Ingenieursbureau B.V. Aangeleverd door opdrachtgever, datum: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) aangeleverde monster(s). Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat (w/w%) 1 Plaat % CHR Ja 2 Plaat % CHR Ja Hechtgebonden (ja/nee) Rapportnummer: MO-EAD mlo Pagina 1 van 2

80 Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V. De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V. Datum: vrijdag 2 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium Rapportnummer: MO-EAD mlo Pagina 2 van 2

81

82 RE5

83 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.38,2 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Said Atic Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 1.355,1 1,32, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 3.98,6 5,16, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.541,5 2,67, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.292,4 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 1.114,5 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 268,1 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.67,2 < 1,2, 1,2 <,, Netto drooggewicht: 8.881,4 gram Percentage droge stof (Monster) 88,48 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE5-1 (,5-,5), AM5_1,r952942, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

84

85 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 1 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 167,1 5 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 178,3 gram Massa verzamelmonster (Droog) 167,1 gram Percentage droge stof (Monster) 93,72 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE5SL1-1 (,5-,55), AM5_1m1,r11883, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-46 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 2.887,5, 2.887,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 2.887,5, 2.887,5 Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

86

87 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 1 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 482,8 5 hecht 1-15 CHR 1-15 CRO , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 552,2 gram Massa verzamelmonster (Droog) 482,8 gram Percentage droge stof (Monster) 87,43 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE5SL2-1 (,5-,55), AM5_1m2,r952962, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-46 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 6.35, 6.35, 12.7, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 6.35, 6.35, 12.7, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

88

89 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 1 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 33,2 2 hecht 2-5 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 46,1 gram Massa verzamelmonster (Droog) 33,2 gram Percentage droge stof (Monster) 72,2 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE5SL4-1 (,5-,55), AM5_1m4,r118773, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-46 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 1.162,, 1.162, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 1.162,, 1.162, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

90

91 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 1 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 38,1 8 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 352,1 gram Massa verzamelmonster (Droog) 38,1 gram Percentage droge stof (Monster) 87,5 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE5SL5-1, RE5SL5-2 (,5-,55), AM5_1m5,r118771, r118772, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-46 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden ,5, ,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond ,5, ,5 Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

92

93 Materiaalidentificatie ORIGINEEL Rapportnummer: MO-EAD-46 a Rapport samenstelling 14 Datum rapportage: Aantal pagina s: 3 Aantal bijlagen: Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever: RPS Analyse b Adres: Postbus DK BREDA Contactpersoon: Heer J. Hoppenbrouwers Referentie klant: Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: d Projectnummer Search Laboratorium B.V.: Projectnummer directievoerder: e Onderzoeksgegevens Datum identificatie: Afgiftedatum conceptrapport op locatie: Adres: Meerstraat 7 te Heeswijk Aankomsttijd op locatie: : uur Vertrektijd op locatie: : uur Wachturen: uur Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic Type onderzoek: Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal. Bijzonderheden: RPS project: Project: Dodewaard Toepassingen zijn individueel geïdentificeerd echter gebundeld gerapporteerd. Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole nee ja, rapport(en): na asbestverwijdering: Monster(s) genomen door: Aantal monsters: 2 Resultaten Monster nummer Search Laboratorium B.V. Search Ingenieursbureau B.V. Aangeleverd door opdrachtgever, datum: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) aangeleverde monster(s). Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat (w/w%) 1 Plaat , , % CHR Ja 2 Plaat % CHR Ja Hechtgebonden (ja/nee) Rapportnummer: MO-EAD-46 bek Pagina 1 van 2

94 Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V. De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V. Datum: donderdag 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium Rapportnummer: MO-EAD-46 bek Pagina 2 van 2

95

96 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 9.592,8 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Stef Hilhorst Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 55,2 4,2, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 916,3 5,6, n.a.,,,4 n.a.,,, 1-2 mm 1.358,6 21,9, n.a.,,,5 n.a.,,, 2-4 mm 1.256,8 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 2.781,2 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 515,8 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 7.333,9 < 1,4, 1,4 <,, Netto drooggewicht: 7.575,6 gram Percentage droge stof (Monster) 78,97 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE5-2 (,5-1), AM5_2,r94854, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,4 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

97

98 RE6

99 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 13-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.67,3 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 793,4 2,12, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.413,5 5,63, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 2.538,8 2,55, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.368, 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 1.884,3 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 568,3 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.566,3 < 1,2, 1,2 <,, Netto drooggewicht: 8.65,7 gram Percentage droge stof (Monster) 81,55 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE6-1 (,5-,5), AM6_1. Barcode Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

100

101 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 13-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.97,3 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 586,5 1,98, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.467,9 5,35, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.14, 2,66, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 97,1 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 1.515,7 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 2.78,9 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm 652,3 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.915,4 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 9.66,9 gram Percentage droge stof (Monster) 82,65 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE6-2 (,5-1), AM6_2. Barcode Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

102

103 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: CMA/2/II/C.2 (+ NEN5897) Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Wordt nader gespecificeerd op overallrapportage België Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: ,9 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Erwin Adriaans Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 891,9 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 3.621,7 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 6.127,6 22, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 7.216,8 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 3.889,3 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 532,8 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 22.28,1 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: 22.5,9 gram Percentage droge stof (Monster) 87,98 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE6SL2-1, RE6SL2-2 (,5-,55), AM6_3. Barcode r952946, r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (hechtgebonden vermeerderd met 1 maal de niet hechtgebonden) is: <,5 [mg/kgds] 95% betrouwbaarheidsinterval: -,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

104

105 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 3 Met deze versie komt de vorige versie te vervallen Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 13 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 14 mei 214 Erwin Adriaans Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 539,9 13 hecht 1-15 CHR Plaat 41,2 1 hecht 1-15 CHR 2-5 CRO , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 667,2 gram Massa verzamelmonster (Droog) 589,9 gram Percentage droge stof (Monster) 88,41 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE6SL2-MVM (,5-,55), AM6_3m. Barcode R De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-SAT-1156 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden , , 74.79,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond , , 74.79,5 Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 15 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

106

107 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: 26.11, gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Erwin Adriaans Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 72, 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 1.623,2 6, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 3.232,5 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 4.18,3 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 9.555,2 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 2.423,6 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,8 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,2 gram Percentage droge stof (Monster) 84,1 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE6SL2-4, RE6SL2-5 (,7-1,2), AM6_4. Barcode , R Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

108

109 RE7

110 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 12-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: ,1 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 751,6 2,22, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.6,2 5,56, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 2.121, 2,34, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.626,2 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 2.656,2 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 822,4 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 9.37,6 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 9.162,8 gram Percentage droge stof (Monster) 81,39 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE7 BG-1 (,5-,5), AM7_1. Barcode R Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

111

112 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 12-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.88,9 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 212,7 5,92, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 265,4 8,82, n.a.,,,2 n.a.,,, 1-2 mm 619,1 2,26, n.a.,,,5 n.a.,,, 2-4 mm 1.24,4 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 2.277,8 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 3.242,9 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 7.858,3 < 1,2, 1,2 <,, Netto drooggewicht: 8.31,8 gram Percentage droge stof (Monster) 74,31 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE7SL3-1 (1-1,5), AM7_2. Barcode R Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

113

114 RE8

115 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.841,8 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 713,9 3,, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.316,7 7,, n.a.,,,2 n.a.,,, 1-2 mm 1.858,7 21,21, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.32,6 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 2.94,8 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 785,1 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.881,8 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 9.35,9 gram Percentage droge stof (Monster) 83,34 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE8 BG-1 (,5-,5), AM8_1. Barcode R Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

116

117 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.338,7 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 363,9 5,33, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 681, 6,14, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.38,7 2,8, n.a.,,,5 n.a.,,, 2-4 mm 1.6,8 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 4.65,6 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 64,7 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 7.76,7 < 1,3, 1,3 <,, Netto drooggewicht: 7.896, gram Percentage droge stof (Monster) 76,37 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE8SL5-1 (1,5-1,8), AM8_2. Barcode R Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,3 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

118

119 RE9

120 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 12-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.565,9 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 112,3 11,93, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.626,8 6,24, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 2.92,6 21,7, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.151,3 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 1.764,3 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 632,3 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.189,6 < 1,2, 1,2 <,, Netto drooggewicht: 9.377,3 gram Percentage droge stof (Monster) 88,75 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE9 BG-1 (,5-,5), AM9-1. Barcode r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

121

122 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 12-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.99,7 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 874,6 1,9, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.221,7 5,64, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 2.72,1 2,61, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.187,9 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 2.72,7 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 896,1 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.973,1 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 9.121,7 gram Percentage droge stof (Monster) 83,61 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE9 OG-1 (,5-1), AM9-2. Barcode r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

123

124 RE1

125 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 6-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.34,7 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 855, 1,93, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.567,1 6,, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 2.558,8 2,87, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.262,3 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 1.74,5 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 72,8 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.74,5 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 8.862,3 gram Percentage droge stof (Monster) 85,7 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE1 BG-1 (,5-,5), AM1_1. Barcode r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 14 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

126

127 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 2 Met deze versie komt de vorige versie te vervallen Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 6-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.242,6 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 14-mei-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 865,6 2,23, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.61,1 6,4, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.22,5 23,65, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.221,4 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 2.16,3 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 1.131, 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 7.947,9 < 1,2, 1,2 <,, Netto drooggewicht: 8.198,9 gram Percentage droge stof (Monster) 8,5 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE1 OG-1 (,5-1), AM1_2. Barcode r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 15 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

128

129 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: 25.56,4 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Erwin Adriaans Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.121,9 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 5.76,5 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 5.467,7 23, n.a.,,,1 n.a.,,, 2-4 mm 2.878,8 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 2.733,6 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 5.296,3 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 23.24,8 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,7 gram Percentage droge stof (Monster) 91,6 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE1SL3-1, RE1SL3-2 (,5-,5), AM1_3m. Barcode r959836, r Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

130

131 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 2 Met deze versie komt de vorige versie te vervallen Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Monstercode: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 6 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 14 mei 214 Erwin Adriaans MVM Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Doek 2, ,2 1 Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 2,6 gram Massa verzamelmonster (Droog) 2,2 gram Percentage droge stof (Monster) 84,62 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: RE1SL3 Barcode R1188 De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-SAT-1154 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond,,, Het aangeleverde verzamelmonster bevat geen asbestverdachte materialen Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 15 mei 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

132

133 RE11

134 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.196,7 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 12-jun-14 Nabil Bouhbouh Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 1.516,4 1,47, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 3.137,6 5,43, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.41,4 21,15, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 958,9 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 1.524,2 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 652,3 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.83,8 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 8.882,7 gram Percentage droge stof (Monster) 87,11 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE11BG KL-1 (,5-,5), AM11_1, R95987, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

135

136 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.728,4 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 12-jun-14 Erwin Adriaans Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 1.628, 1,98, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 7.3,6 5,5, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 427,5 21,94, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 323,1 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 253,5 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm,1 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 9.662,8 < 1, 1, <,, Netto drooggewicht: 9.99, gram Percentage droge stof (Monster) 93,12 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE11BG Z-1 (,5-,5), AM11_2, R952937, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

137

138 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.29,7 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 12-jun-14 Said Atic Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 736,5 1,55, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.971, 5,16, n.a.,,,4 n.a.,,, 1-2 mm 2.233,6 2,43, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.235,7 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 1.586,4 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 395,2 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.158,4 < 1,3, 1,3 <,, Netto drooggewicht: 8.297,4 gram Percentage droge stof (Monster) 81,27 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE (1,5-2), AM11_3, R952938, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,3 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

139

140 RE12

141 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: ,1 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Stef Hilhorst Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.59,2 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 2.87, 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 4.189,7 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 1.96,2 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 1.447,4 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 1.786,4 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,9 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,8 gram Percentage droge stof (Monster) 85,67 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE12BG-1, RE12BG-2 (,5-,5), AM12_1,R959818, R959875, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

142

143 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 7 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 1 juni 214 Stef Hilhorst Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 455,8 23 hecht 5-1 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 625,6 gram Massa verzamelmonster (Droog) 455,8 gram Percentage droge stof (Monster) 72,86 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE12SL1-1 (,5-,5), AM12_1m1,R959872, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: M-EAD-389 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden ,, , niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond ,, , Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

144

145 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 7 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 1 juni 214 Stef Hilhorst Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 19,9 15 hecht 5-1 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 155,9 gram Massa verzamelmonster (Droog) 19,9 gram Percentage droge stof (Monster) 7,49 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE12SL2-1 (,5-,5), AM12_1m2,R118797, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: M-EAD-389 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 8.242,5, 8.242,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 8.242,5, 8.242,5 Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

146

147 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 7 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 1 juni 214 Stef Hilhorst Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 58, 6 hecht 5-1 CHR 2-5 CRO , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 94,3 gram Massa verzamelmonster (Droog) 58, gram Percentage droge stof (Monster) 61,51 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE12SL3-1 (-,5), AM12_1m3,R118791, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: M-EAD-389 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 4.35, 2.3, 6.38, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 4.35, 2.3, 6.38, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

148

149 Materiaalidentificatie ORIGINEEL Rapportnummer: MO-EAD-389 a Rapport samenstelling 14 Datum rapportage: Aantal pagina s: 3 Aantal bijlagen: Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever: RPS Analyse b Adres: Postbus DK BREDA Contactpersoon: Heer J. Hoppenbrouwers Referentie klant: Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: d Projectnummer Search Laboratorium B.V.: Projectnummer directievoerder: e Onderzoeksgegevens Datum identificatie: Afgiftedatum conceptrapport op locatie: Adres: Meerstraat 7 te Heeswijk Aankomsttijd op locatie: : uur Vertrektijd op locatie: : uur Wachturen: uur Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic Type onderzoek: Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal. Bijzonderheden: Project RPS: Project: Dodewaard Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole nee ja, rapport(en): na asbestverwijdering: Monster(s) genomen door: Aantal monsters: 3 Resultaten Search Laboratorium B.V. Search Ingenieursbureau B.V. Aangeleverd door opdrachtgever, datum: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) aangeleverde monster(s). Monster nummer Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat (w/w%) Hechtgebonden (ja/nee) 1 Plaat % CHR Ja 2 Plaat % CHR Ja 3 Plaat % CHR 2-5% CRO Ja Rapportnummer: MO-EAD-389 dve Pagina 1 van 2

150 Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V. De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V. Datum: dinsdag 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium Rapportnummer: MO-EAD-389 dve Pagina 2 van 2

151

152 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: ,7 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Stef Hilhorst Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.659,6 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 4.8,1 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 5.928,5 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 3.333,9 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 4.78,3 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 2.342,8 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,2 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: 23.42,2 gram Percentage droge stof (Monster) 86,81 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE12OG-1, RE12OG-2 (,5-,5), AM12_2,R959877, R959876, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

153

154 RE13

155 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: , gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.236,2 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 3.262,5 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 3.578, 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 1.495,2 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 1.26, 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 1.469, 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm 619,9 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 21.92,8 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,6 gram Percentage droge stof (Monster) 86,92 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL1-2, RE13SL1-3 (,5-,5), AM13_1,R959817, R95984, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

156

157 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 8 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 173, 5 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 195,9 gram Massa verzamelmonster (Droog) 173, gram Percentage droge stof (Monster) 88,31 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL1-1 (,5-,5), AM13_1m1, R959835, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-47 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden ,, , niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond ,, , Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

158

159 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: ,3 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 845,4 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 1.769,3 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 3.185,9 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 2.51,8 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 9.29,3 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 4.423,2 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,9 <,6,,6 <,, Netto drooggewicht: 21.96,4 gram Percentage droge stof (Monster) 86,53 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL2-4, RE13SL2-5 (,5-,5), AM13_2,R95989, R95988, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,6 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

160

161 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 8 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 76,3 4 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 94,5 gram Massa verzamelmonster (Droog) 76,3 gram Percentage droge stof (Monster) 8,74 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL2-3 (,5-,5), AM13_2m2, r118796, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-47 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 9.537,5, 9.537,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 9.537,5, 9.537,5 Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

162

163 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 8-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: ,5 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 11-jun-14 Said Atic Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 8,7 2,7, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.562,2 5,52, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.857,9 2,87, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.492,9 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 3.472,6 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 883,5 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 1.69,8 < 1, 1, <,, Netto drooggewicht: 1.178, gram Percentage droge stof (Monster) 85,58 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL3-3 (,5-,5), AM13_3,R95982, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 11 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

164

165 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 8 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 25,6 1 hecht 1-15 CHR Plaat 18,8 1 hecht 1-15 CHR 2-5 CRO , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 54,8 gram Massa verzamelmonster (Droog) 44,3 gram Percentage droge stof (Monster) 8,84 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL3-1 (-,5), AM13_3m3, r11879, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-47 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 5.55, 658, 6.28, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 5.55, 658, 6.28, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

166

167 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: ,5 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 938, 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 3.52,8 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 5.142,9 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 1.371,4 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 5.42, 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 5.389, 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,1 <,6,,6 <,, Netto drooggewicht: ,6 gram Percentage droge stof (Monster) 85,52 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL1-4, RE13SL1-5 (,55-1), AM13_4,R95986, R95987, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,6 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

168

169 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: , gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.15,7 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 2.449,4 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 3.547,1 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 2.499,7 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 9.371, 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 2.61,2 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,1 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,2 gram Percentage droge stof (Monster) 85,98 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13 OG ASB.VERD.-1, RE13 OG ASB.VERD.-2 (,5-1), AM13_5,R95981, R959811, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

170

171 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 8 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 447, 35 hecht 2-5 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 52,3 gram Massa verzamelmonster (Droog) 447, gram Percentage droge stof (Monster) 85,91 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL2-2 (,5-1), AM13_5m2, R959816, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-47 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden ,, , niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond ,, , Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

172

173 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 8 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 13, 5 hecht 5-1 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 135,5 gram Massa verzamelmonster (Droog) 13, gram Percentage droge stof (Monster) 95,94 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL3-2 (,5-1), AM13_5m3, r118788, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-47 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 9.75,, 9.75, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 9.75,, 9.75, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

174

175 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: 25.64,4 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 922,7 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 1.893, 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 2.83,2 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 2.377,6 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 6.194,4 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 7.78,3 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm 337,2 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 21.66,4 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,5 gram Percentage droge stof (Monster) 85,67 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL2-6, RE13SL2-7 (1-1,5), AM13_6,R959812, R959813, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

176

177 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 8 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 44,2 1 hecht 1-15 CHR Plaat 21,7 29 hecht 2-5 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 299,7 gram Massa verzamelmonster (Droog) 247,3 gram Percentage droge stof (Monster) 82,52 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE13SL2-1 (1-1,5), AM13_6m2, r959833, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-47 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden ,5, ,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond ,5, ,5 Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

178

179 Materiaalidentificatie ORIGINEEL Rapportnummer: MO-EAD-47 a Rapport samenstelling 14 Datum rapportage: Aantal pagina s: 3 Aantal bijlagen: Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever: RPS Analyse b Adres: Postbus DK BREDA Contactpersoon: Heer J. Hoppenbrouwers Referentie klant: Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: d Projectnummer Search Laboratorium B.V.: Projectnummer directievoerder: e Onderzoeksgegevens Datum identificatie: Afgiftedatum conceptrapport op locatie: Adres: Meerstraat 7 te Heeswijk Aankomsttijd op locatie: : uur Vertrektijd op locatie: : uur Wachturen: uur Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic Type onderzoek: Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal. Bijzonderheden: RPS project: Project: Dodewaard Toepassingen zijn individueel geïdentificeerd echter gebundeld gerapporteerd. Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole nee ja, rapport(en): na asbestverwijdering: Monster(s) genomen door: Aantal monsters: 4 Resultaten Search Laboratorium B.V. Search Ingenieursbureau B.V. Aangeleverd door opdrachtgever, datum: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) aangeleverde monster(s). Monster nummer Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat (w/w%) Hechtgebonden (ja/nee) 1 Plaat , , , % CHR Ja 2 Plaat % CHR Ja 2-5% CRO 3 Plaat , % CHR Ja 4 Plaat % CHR Ja Rapportnummer: MO-EAD-47 bek Pagina 1 van 2

180 Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V. De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V. Datum: donderdag 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium Rapportnummer: MO-EAD-47 bek Pagina 2 van 2

181

182 RE14

183 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: ,8 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.512,6 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 2.922,2 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 3.144,9 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 3.269,3 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 8.365,7 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 2.454,5 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,2 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,2 gram Percentage droge stof (Monster) 85,78 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14-b.g. mm b1, RE14-bg mm b2 (,5-,5), AM14_1,r959796, r959797, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

184

185 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 25,6 3 hecht 2-5 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 42,1 gram Massa verzamelmonster (Droog) 25,6 gram Percentage droge stof (Monster) 6,81 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL2-1 (,5-,5), AM14_1m2, r118631, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 896,, 896, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 896,, 896, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

186

187 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 54,5 4 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 74,1 gram Massa verzamelmonster (Droog) 54,5 gram Percentage droge stof (Monster) 73,55 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL5-3 (,5-,5), AM14_1m5, r11863, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 6.812,5, 6.812,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 6.812,5, 6.812,5 Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

188

189 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 111,9 2 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 126,5 gram Massa verzamelmonster (Droog) 111,9 gram Percentage droge stof (Monster) 88,46 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL1-2 (,3-1), AM14_2m1, r959794, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden ,5, ,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond ,5, ,5 Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

190

191 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 17, ,4 1 Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 2,5 gram Massa verzamelmonster (Droog) 17,4 gram Percentage droge stof (Monster) 84,88 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL2-2 (,5-1), AM14_2m2, r118632, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond,,, Het aangeleverde verzamelmonster bevat geen asbestverdachte materialen Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

192

193 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 1.329,3 5 hecht 1-15 CHR 2-5 CRO , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 1.456,4 gram Massa verzamelmonster (Droog) 1.329,3 gram Percentage droge stof (Monster) 91,27 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL4-2 (,3-1), AM14_2m4, r95988, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden , , , niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond , , , Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

194

195 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 73,3 2 hecht 5-1 CHR 2-5 CRO , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 134,6 gram Massa verzamelmonster (Droog) 114,3 gram Percentage droge stof (Monster) 84,92 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL5-4 (,5-1), AM14_2m5, r959881, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 5.497, ,5 8.63, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 5.497, ,5 8.63, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

196

197 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 96, 6 hecht 1-15 CHR 2-5 CRO , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 114,6 gram Massa verzamelmonster (Droog) 98, gram Percentage droge stof (Monster) 85,51 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL1-4 (1-1,6), AM14_3m1, r118662, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 12., 3.36, 15.36, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 12., 3.36, 15.36, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

198

199 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 434,8 11 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 518,4 gram Massa verzamelmonster (Droog) 434,8 gram Percentage droge stof (Monster) 83,87 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL2-4 (1,1-1,6), AM14_3m2, r959882, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 54.35,, 54.35, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 54.35,, 54.35, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

200

201 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 714,6 8 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 944,8 gram Massa verzamelmonster (Droog) 778, gram Percentage droge stof (Monster) 82,35 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL4-4 (1-1,5), AM14_3m4, r959879, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden ,, , niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond ,, , Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

202

203 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: 28.18,3 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.665,8 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 3.248,2 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 4.325,4 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 6.227,9 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 2.962,1 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 4.285,5 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm 614,3 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,2 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: ,1 gram Percentage droge stof (Monster) 84,29 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14-8, RE14-9 (1,5-2), AM14_4,r959831, r95983, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

204

205 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 453, 3 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 636,8 gram Massa verzamelmonster (Droog) 51,4 gram Percentage droge stof (Monster) 78,74 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL2-5 (1,6-2), AM14_4m2, r959883, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden ,, , niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond ,, , Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

206

207 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 13,2 2 hecht 2-5 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 28,5 gram Massa verzamelmonster (Droog) 13,2 gram Percentage droge stof (Monster) 46,32 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL5-5 (1-1,5), AM14_5m5, r118634, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 462,, 462, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 462,, 462, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

208

209 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 9 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 8,9 2 hecht 2-5 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 12,7 gram Massa verzamelmonster (Droog) 8,9 gram Percentage droge stof (Monster) 7,8 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE14SL5-6 (1,5-2), AM14_6m5, r118661, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-48 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 311,5, 311,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 311,5, 311,5 Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

210

211 Materiaalidentificatie ORIGINEEL Rapportnummer: MO-EAD-48 a Rapport samenstelling 14 Datum rapportage: Aantal pagina s: 3 Aantal bijlagen: Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever: RPS Analyse b Adres: Postbus DK BREDA Contactpersoon: Heer J. Hoppenbrouwers Referentie klant: Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: d Projectnummer Search Laboratorium B.V.: Projectnummer directievoerder: e Onderzoeksgegevens Datum identificatie: Afgiftedatum conceptrapport op locatie: Adres: Meerstraat 7 te Heeswijk Aankomsttijd op locatie: : uur Vertrektijd op locatie: : uur Wachturen: uur Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic Type onderzoek: Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal. Bijzonderheden: RPS project: Project: Dodewaard Toepassingen zijn individueel geïdentificeerd echter gebundeld gerapporteerd. Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole nee ja, rapport(en): na asbestverwijdering: Monster(s) genomen door: Aantal monsters: 4 Resultaten Search Laboratorium B.V. Search Ingenieursbureau B.V. Aangeleverd door opdrachtgever, datum: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) aangeleverde monster(s). Monster nummer Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat (w/w%) Hechtgebonden (ja/nee) 1 Plaat , , % CHR Ja 2 Plaat , , , , % CHR Ja Plaat , , % CHR Ja 2-5% CRO 4 Plaat <.1% N.v.t. Rapportnummer: MO-EAD-48 bek Pagina 1 van 2

212 Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V. De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V. Datum: donderdag 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium Rapportnummer: MO-EAD-48 bek Pagina 2 van 2

213

214 RE15

215 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: CMA/2/II/C.2 (+ NEN5897) Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Wordt nader gespecificeerd op overallrapportage België Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: 25.14,9 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Said Atic Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 913,8 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 2.257, 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 2.639,6 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 1.941,1 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 7.887,4 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 5.65,7 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 2.74,6 <,6,,6 <,, Netto drooggewicht: 21.12, gram Percentage droge stof (Monster) 83,58 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE15 BG1-1, RE15 BG1-2 (,5-,55), AM15_1,r959886, r959885, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (hechtgebonden vermeerderd met 1 maal de niet hechtgebonden) is: <,6 [mg/kgds] 95% betrouwbaarheidsinterval: -,6 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

216

217 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5897 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: CMA/2/II/C.2 (+ NEN5897) Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 12 mei 214 Opdrachtgever Wordt nader gespecificeerd op overallrapportage België Uitvoerend veldwerker: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Ton van Dijk Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 152,9 1 hecht 1-15 CHR 2-5 CRO , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 182,2 gram Massa verzamelmonster (Droog) 168,7 gram Percentage droge stof (Monster) 92,59 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE15SL1-1 (,5-,55), AM15_1m1,r959887, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-4 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden , , , niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond , , , De gewogen hoeveelheid (hechtgebonden vermeerderd met 1 maal de niet hechtgebonden) is: [mg] 95% betrouwbaarheidsinterval: [mg] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

218

219 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5897 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: CMA/2/II/C.2 (+ NEN5897) Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 12 mei 214 Opdrachtgever Wordt nader gespecificeerd op overallrapportage België Uitvoerend veldwerker: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 24,9 2 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 28,1 gram Massa verzamelmonster (Droog) 25,7 gram Percentage droge stof (Monster) 91,46 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE15SL2-1 (,5-,55), AM15_1m2,r118646, De aangeboden hoeveelheid monster voldoet niet aan de eisen uit de NEN De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-4 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 3.112,5, 3.112,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 3.112,5, 3.112,5 De gewogen hoeveelheid (hechtgebonden vermeerderd met 1 maal de niet hechtgebonden) is: [mg] 95% betrouwbaarheidsinterval: [mg] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

220

221 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 13-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 11.69,3 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 11-jun-14 Said Atic Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 56,8 2,72, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.379,2 5,31, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 2.13, 2,66, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.792,4 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 2.737,1 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 681,7 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 9.227,2 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 9.384,8 gram Percentage droge stof (Monster) 8,28 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE15 BG2-1 (,5-,55), AM15_2,r958558, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 11 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

222

223 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5897 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: CMA/2/II/C.2 (+ NEN5897) Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 12 mei 214 Opdrachtgever Wordt nader gespecificeerd op overallrapportage België Uitvoerend veldwerker: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 5,9 1 hecht 2-5 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 6,6 gram Massa verzamelmonster (Droog) 5,9 gram Percentage droge stof (Monster) 89,39 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE15SL3-1 (,25-,3), AM15_2m3,r118777, De aangeboden hoeveelheid monster voldoet niet aan de eisen uit de NEN De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-4 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 26,5, 26,5 niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 26,5, 26,5 De gewogen hoeveelheid (hechtgebonden vermeerderd met 1 maal de niet hechtgebonden) is: 27 [mg] 95% betrouwbaarheidsinterval: [mg] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

224

225 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 13-mei-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: ,1 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 11-jun-14 Said Atic Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 836,7 1,98, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 2.21,4 5,25, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 2.945,7 2,4, n.a.,,,3 n.a.,,, 2-4 mm 1.389,2 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 2.639,4 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 497,3 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 1.59,7 < 1, 1, <,, Netto drooggewicht: 1.65,9 gram Percentage droge stof (Monster) 84,46 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE15 OG1-1, RE15 OG2-1 (,5-1), AM15_3,r958422, r958559, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 11 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

226

227 Materiaalidentificatie ORIGINEEL Rapportnummer: MO-EAD-4-1 a Rapport samenstelling 14 Datum rapportage: Aantal pagina s: 3 Aantal bijlagen: Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever: RPS Analyse b Adres: Postbus DK BREDA Contactpersoon: Heer J. Hoppenbrouwers Referentie klant: Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: d Projectnummer Search Laboratorium B.V.: Projectnummer directievoerder: e Onderzoeksgegevens Datum identificatie: Afgiftedatum conceptrapport op locatie: Adres: Meerstraat 7 te Heeswijk Aankomsttijd op locatie: : uur Vertrektijd op locatie: : uur Wachturen: uur Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic Type onderzoek: Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal. Bijzonderheden: Project opdrachtgever: Dodewaard Toepassingen zijn individueel geïdentificeerd echter gebundeld gerapporteerd. -Met deze versie komt de vorige versie van het rapport te vervallen- Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole nee ja, rapport(en): na asbestverwijdering: Monster(s) genomen door: Aantal monsters: 3 Resultaten Search Laboratorium B.V. Search Ingenieursbureau B.V. Aangeleverd door opdrachtgever, datum: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) aangeleverde monster(s). Monster nummer Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat (w/w%) Hechtgebonden (ja/nee) 1 Plaat , % CHR Ja 2 Plaat % CHR Ja 2-5% CRO 3 Plaat , % CHR Ja Rapportnummer: MO-EAD-4-1 bek Pagina 1 van 2

228 Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V. De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V. Datum: donderdag 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium Rapportnummer: MO-EAD-4-1 bek Pagina 2 van 2

229

230 RE16

231 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.941,3 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Stef Hilhorst Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 374,9 3,81, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 659,3 5,99, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.295,3 2,75, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.572,8 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 3.31,3 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 878,9 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.82,5 < 1,2, 1,2 <,, Netto drooggewicht: 8.275,5 gram Percentage droge stof (Monster) 75,64 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE16 BG-1 (,5-,55), AM16_1,r958554, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

232

233 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 11.91,6 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Stef Hilhorst Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 924,5 1,93, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 2.717,6 5,29, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.844,5 2,94, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.338,1 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 2.22, 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 252,9 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 9.297,6 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 9.53,5 gram Percentage droge stof (Monster) 85,93 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE16 OG1-1 (,6-1), AM16_2,r95985, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

234

235 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 11.64,8 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Stef Hilhorst Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 935, 2,32, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 4.429,9 5,19, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 2.34,6 2,37, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.137,5 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 882,1 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 117,2 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 9.86,3 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 1.27,5 gram Percentage droge stof (Monster) 9,63 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE16 OG2-1 (,5-1), AM16_3,r958553, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

236

237 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: CMA/2/II/C.2 (+ NEN5897) Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Wordt nader gespecificeerd op overallrapportage België Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: 25.13,7 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Stef Hilhorst Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.549,4 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 6.26,5 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 8.474,6 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 1.722, 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 3.73,6 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 564,2 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,3 <,5,,5 <,, Netto drooggewicht: 22.2,7 gram Percentage droge stof (Monster) 87,62 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE16SL2-2, RE16SL2-3 (1,3-1,7), AM16_4,r958562, r958556, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (hechtgebonden vermeerderd met 1 maal de niet hechtgebonden) is: <,5 [mg/kgds] 95% betrouwbaarheidsinterval: -,5 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

238

239 RE17

240 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: , gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Stef Hilhorst Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 798,9 2,15, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.613,7 5,37, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.824,2 21,19, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.632,8 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 3.464,4 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 268,2 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 9.62,2 < 1, 1, <,, Netto drooggewicht: 9.764,3 gram Percentage droge stof (Monster) 81,48 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE17 BG-1 (,5-,5), AM17_1,r958543, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

241

242 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: ,2 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Said Atic Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 642,2 2,94, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.136,2 6,6, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.942,2 2,91, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.347,2 1,, n.a.,,,4 n.a.,,, 4-8 mm 3.716,1 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 471,6 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 9.255,5 < 1,1, 1,1 <,, Netto drooggewicht: 9.462,4 gram Percentage droge stof (Monster) 84,51 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE17SL5-3 (,5-,5), AM17_2,r958542, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

243

244 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 14 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 28,4 14 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 353,7 gram Massa verzamelmonster (Droog) 279,5 gram Percentage droge stof (Monster) 79,2 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE17SL5-1 (,5-,5), AM17_2m5,r958538, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-41-1 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden 35.5,, 35.5, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond 35.5,, 35.5, Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

245

246 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.31,4 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Stef Hilhorst Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 1.7,1 1,82, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 1.42,6 5,41, n.a.,,,4 n.a.,,, 1-2 mm 1.283, 2,92, n.a.,,,5 n.a.,,, 2-4 mm 1.28,4 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 2.225,2 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 462,2 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 7.678,5 < 1,3, 1,3 <,, Netto drooggewicht: 7.864,3 gram Percentage droge stof (Monster) 78,4 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE17 OG-1 (,5-1), AM17_3,r95855, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,3 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

247

248 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.57,2 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Stef Hilhorst Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 36, 4,53, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 771,9 6,26, n.a.,,,3 n.a.,,, 1-2 mm 1.397,1 21,3, n.a.,,,4 n.a.,,, 2-4 mm 1.28,7 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 3.687,7 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 828,8 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 8.326,2 < 1,2, 1,2 <,, Netto drooggewicht: 8.545,8 gram Percentage droge stof (Monster) 84,97 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE17SL5-4 (,5-,9), AM17_4,r958541, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

249

250 Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Veldwerk Locatie veldonderzoek: Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Uitvoerend veldwerker: Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform: AP4 & NEN577 Dodewaard 14 mei 214 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Meerstraat 7 te Heeswijk 12 juni 214 Said Atic Monstercode: Resultaten Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht (asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest* materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest Type [gram] [%] [%] [mg] [mg] 1 Plaat 281,4 21 hecht 1-15 CHR , Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 25,2 gram Massa verzamelmonster (Droog) 218,4 gram Percentage droge stof (Monster) 87,29 % * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE17SL5-2 (,5-,9), AM17_4m5,r958547, De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer: MO-EAD-41-1 Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond hecht gebonden ,, , niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond ,, , Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

251

252 Analyserapport Asbestonderzoek RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP4 & NEN5897 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Puin Massa veldvochtig monster: 25.19,9 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Meerstraat 7 te Heeswijk Stef Hilhorst Monstercode: Monsternemingstraject (m-mv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) losse vezel asbest asbest (mg/kgds) asbest (mg/kgds) (gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens < 5 µm 1.296,3 2, n.a.,,,1 n.a.,,, 5-1 µm 5.631,1 5, n.a.,,,1 n.a.,,, 1-2 mm 8.449,4 2, n.a.,,,2 n.a.,,, 2-4 mm 1.195,3 1, n.a.,,,2 n.a.,,, 4-8 mm 2.812,3 1, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 41,2 1, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1, n.a.,,, n.a.,,, Totaal ,6 <,6,,6 <,, Netto drooggewicht: 2.111,6 gram Percentage droge stof (Monster) 8,38 % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE17SL1-1, RE17SL1-2 (1-1,4), AM17_5,r958539, r95854, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <,6 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk d.d Search Laboratorium B.V. Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

253

254 Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 577 RPS Analyse heer J. Hoppenbrouwers Postbus DK BREDA Rapportnummer: Dossiernummer laboratorium: Versie: 1 ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1 Projectnummer klant: Onderzoeksgegevens Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP4 & NEN577 Veldwerk Locatie veldonderzoek: Dodewaard Datum veldonderzoek: Monsterneming door: 5-jun-14 Opdrachtgever Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid. inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming Uitvoerend veldwerker: Soort materiaal: Grond Massa veldvochtig monster: 1.24,6 gram Analyse Locatie labonderzoek: Datum labonderzoek: Uitvoerend analist: Type zeving: Meerstraat 7 te Heeswijk 1-jun-14 Stef Hilhorst Droog Monstercode: Monsternemingstraject (mmv): Resultaten Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] [gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens <,5 mm 652,6 2,57, n.a.,,, n.a.,,,,5-1 mm 964,7 5,58, n.a.,,,4 n.a.,,, 1-2 mm 1.72, 2,86, n.a.,,,5 n.a.,,, 2-4 mm 1.537,4 1,, n.a.,,,5 n.a.,,, 4-8 mm 1.825,6 1,, n.a.,,, n.a.,,, 8-16 mm 76,5 1,, n.a.,,, n.a.,,, > 16 mm, 1,, n.a.,,, n.a.,,, Totaal 7.46,8 < 1,4, 1,4 <,, Netto drooggewicht: 7.618,3 gram Percentage droge stof (Monster) 76, % n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels * Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest) * Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN Opmerkingen: , RE17SL5-5 (,9-1,4), AM17_6,r958663, Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* hecht gebonden,,, niet hecht gebonden,,, Totaal afgerond*,, * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm * De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,4 [mg/kgds] Getekend te Heeswijk Search Laboratorium B.V. d.d. 1 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

255

256 Materiaalidentificatie ORIGINEEL Rapportnummer: MO-EAD-41-1 a Rapport samenstelling 14 Datum rapportage: Aantal pagina s: 3 Aantal bijlagen: Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever: RPS Analyse b Adres: Postbus DK BREDA Contactpersoon: Heer J. Hoppenbrouwers Referentie klant: Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: d Projectnummer Search Laboratorium B.V.: Projectnummer directievoerder: e Onderzoeksgegevens Datum identificatie: Afgiftedatum conceptrapport op locatie: Adres: Meerstraat 7 te Heeswijk Aankomsttijd op locatie: : uur Vertrektijd op locatie: : uur Wachturen: uur Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic Type onderzoek: Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal. Bijzonderheden: Project opdrachtgever: Dodewaard Toepassingen zijn individueel geïdentificeerd echter gebundeld gerapporteerd. Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole na asbestverwijdering: Monster(s) genomen door: Aantal monsters: 1 Resultaten -Met deze versie komt de vorige versie van het rapport te vervallennee ja, rapport(en): Search Laboratorium B.V. Search Ingenieursbureau B.V. Aangeleverd door opdrachtgever, datum: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) aangeleverde monster(s). Monster Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat Hechtgebonden nummer (w/w%) (ja/nee) 1 Plaat , % CHR Ja Rapportnummer: MO-EAD-41-1 bek Pagina 1 van 2

257 Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V. De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V. Datum: donderdag 12 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium Rapportnummer: MO-EAD-41-1 bek Pagina 2 van 2

258

259 Oeverzone

260 Materiaalidentificatie ORIGINEEL Rapportnummer: MO-SAT-1187 a Rapport samenstelling 14 Datum rapportage: Aantal pagina s: 3 Aantal bijlagen: Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever: RPS Analyse b Adres: Postbus DK BREDA Contactpersoon:. Afd. Asbest Referentie klant: Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: d Projectnummer Search Laboratorium B.V.: Projectnummer directievoerder: e Onderzoeksgegevens Datum identificatie: Afgiftedatum conceptrapport op locatie: Adres: Meerstraat 7 te Heeswijk Aankomsttijd op locatie: : uur Vertrektijd op locatie: : uur Wachturen: uur Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic Type onderzoek: Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal. Bijzonderheden: Projectnummer RPS Project Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole nee ja, rapport(en): na asbestverwijdering: Monster(s) genomen door: Aantal monsters: 13 Resultaten Monster nummer Search Laboratorium B.V. Search Ingenieursbureau B.V. Aangeleverd door opdrachtgever, datum: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) aangeleverde monster(s). Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat (w/w%) 1 Plaat % CHR Ja 2 Plaat % CHR Ja 3 Plaat % CHR Ja 4 Plaat % CHR Ja 5 Plaat % CHR Ja 6 Plaat % CHR Ja 7 Plaat % CHR Ja 8 Plaat % CHR Ja 9 Plaat % CHR Ja 1 Plaat % CHR Ja 11 Plaat % CHR Ja 12 Plaat % CHR Ja 13 Plaat % CHR Ja Hechtgebonden (ja/nee) Rapportnummer: MO-SAT-1187 mlo Pagina 1 van 2

261 Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V. De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V. Datum: maandag 23 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium Rapportnummer: MO-SAT-1187 mlo Pagina 2 van 2

262

263 Materiaalidentificatie ORIGINEEL Rapportnummer: MO-SAT-1188 a Rapport samenstelling 14 Datum rapportage: Aantal pagina s: 3 Aantal bijlagen: Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever: RPS Analyse b Adres: Postbus DK BREDA Contactpersoon:. Afd. Asbest Referentie klant: Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: d Projectnummer Search Laboratorium B.V.: Projectnummer directievoerder: e Onderzoeksgegevens Datum identificatie: Afgiftedatum conceptrapport op locatie: Adres: Meerstraat 7 te Heeswijk Aankomsttijd op locatie: : uur Vertrektijd op locatie: : uur Wachturen: uur Uitvoerend medewerker: Said Atic Uitvoerend analist: Said Atic Type onderzoek: Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie asbest in asbestverdacht materiaal. Bijzonderheden: Projectnummer RPS Project Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole nee ja, rapport(en): na asbestverwijdering: Monster(s) genomen door: Aantal monsters: 1 Resultaten Search Laboratorium B.V. Search Ingenieursbureau B.V. Aangeleverd door opdrachtgever, datum: Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) aangeleverde monster(s). Monster nummer Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat (w/w%) 1 Buis % CHR 2-5% CRO Hechtgebonden (ja/nee) Ja Rapportnummer: MO-SAT-1188 mlo Pagina 1 van 2

264 Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V. De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V. Datum: maandag 23 juni 214 Ir. Eric J.H.B. Markes Hoofd Laboratorium Rapportnummer: MO-SAT-1188 mlo Pagina 2 van 2

265

266 Bijlage 4: Berekening asbestgehalte

267 Resultaten asbest in grond en puin Analyse Asbest in materiaal Gemeten gehalte Totaal gemeten serpetijn asbest (gram) (%) amfibool asbest (gram) (%) (mg/kg) (mg/kg) RE1 (voormalige weg) AM1_1 1 (5-5); 2 (3-55); 3 (3-55); baksteen en brokken asfalt (6-9% bvm, waarvan 5-6%> 16 mm) NEN <,6 < <,6-4 (4-9); 5 (5-1) AM1_2 1 (5-9); 2 (15-14); 3 (1-13); matig tot sterk puinhoudend en matig kolengruishoudend (2% bvm, waarvan 1-2% > 16 mm) NEN < 1,2 < < 1,2-4 (12-15); 5 (12-14) AM1_3 4 (1-3); 5 (1-4) puin (1-15% bvm, waarvan 5-1% > 16 mm) NEN < 1,1 < < 1,1 - RE2 (voormalige weg) AM2_1 1 (5-1); 2 (55-11); 3 (5-1); baksteen (9% bvm, waarvan 6% > 16 mm) NEN nee <,6 3,6 36,6 36,6 4 (25-75); 5 (25-75) AM2_2 1 (12-15); 2 (11-13); 3 (1-12) zwak tot matig puinhoudend (1-2% bvm, waarvan 5-15% > 16 mm) NEN < 1,1 < <1,1-4 (1-12); 5 (11-13) RE3 (voormalige weg) AM3_1 1 (15-6); 3 (15-7); 4 (15-6); baksteen en zwak asfalthoudend (9% bmv, waarvan NEN <,5 < <,5-5 (15-6) 4-6%>16 mm) AM3_2 1 (6-1); 2 (15-65); 3 (1-13); baksteen, zwak asfalthoudend en matig tot sterk kolengruishoudend (8-9% bvm, waarvan 4- NEN <,5 < <,5-4 (6-11); 5 (6-1) 6% > 16 mm) AM3_3 1 (1-135); 2 (13-16); 3 (13-17); matig puinhoudend (15-2% bvm, waarvan 1-15% > 16 mm) NEN < 1 < < 1 - AM3_4 4 (11-15); 5 (15-15) baksteen, matig kolengruishoudend (5-6% bvm, waarvan 3-4% > 16 mm) NEN <,5 < <,5 - RE4 AM4_1 1 (5-3); 2 (5-5); 4 (5-5; 5 (5-5) niet tot zwak puin-, zwak asfalthoudend en asbestverdacht materiaal (-1% bvm, waarvan -8% > 16 mm) NEN < 1,1 < <1,1,1 AM4_1m asbesthoudend materiaal (1x vlakkeplaat) materiaal 8, CHR - ja AM4_2 1 (5-1); 2 (6-1); 3 (6-1); geen tot sporen puin en aardewerk (-5% bvm, waarvan -4% > 16 mm) NEN < 1,2 < <1,2-4 (5-9); 5 (7-1) AM4_3 3 (5-6) brokken baksteen, sterk grindhoudend en matig asbesthoudend (4% bvm, waarvan 2% > 16 mm) NEN <,6 < <,6 25,3 AM4_3m asbesthoudend materiaal (12x golfplaat) verzamel 459,5 5-1% CHR - - ja RE5 AM5_1 1 (5-55); 2 (5-55); 3 (5-55); 4 (5-55); 5 (5-55) matig tot sterk puinhoudend, zwak asfalthoudend, zwak plastichoudend, zwak metaalhoudend en zwak asbesthoudend (2% bvm, waarvan 15% > 16 mm) NEN < 1,2 < <1,2 18,7 AM5_1m1 1 (5-55) asbesthoudend materiaal (5x golfplaat) verzamel 167,1 1-15% CHR - - ja AM5_1m2 2 (5-55) asbesthoudend materiaal (5x golfplaat) verzamel 482,8 1-15% CHR % CRO ja AM5_1m4 4 (5-55) asbesthoudend materiaal (2x golfplaat) verzamel 33,2 2-5% CHR - - ja AM5_1m5 5 (5-55) asbesthoudend materiaal (8x golfplaat) verzamel 38,1 1-15% CHR - - ja AM5_2 1 (55-1), 2 (55-1), 3 (55-9), sporen puin (1-3% bvm, waarvan 1% > 16 mm) NEN < 1,4 < <1,2-4 (8-1), 5 (9-1) RE6 AM6_1 1 (5-5); 3 (5-5); 4 (5-5); 5 (5-5) sporen tot zwak puin- beton en grindhoudend (1-1% bvm, waarvan 1-4% > 16 mm) NEN < 1,2 < < 1,.2 - AM6_2 1 (5-1); 3 (5-1); 4 (5-1); sporen plastic (1% bvm, waarvan 1% > 16 mm) NEN < 1,1 < < 1,.1-5 (5-1) AM6_3 2 (5-55) sterk puin- en zwak plastichoudend (4% bvm, waarvan 3% > 16 mm) en NEN <,5 < 65,8 71,3 AM6_3m asbesthoudend materiaal (14x golfplaat en 4x vlakke plaat) verzamel 539,9 1-15% CHR 41,2 2-5% CRO ja AM6_4 2 (7-12) sterk puin- en zwak metaalhoudend (5% bvm, waarvan 4% > 16 mm) NEN <,5 < <,5 - RE7 AM7_1 1 tot en met 5 (5-5) geen tot sporten puin (1% bvm) NEN < 1,1 < < 1,1 - AM7_2 1 tot en met 5 (5-1) geen tot sporten puin (1% bvm) NEN < 1,2 < < 1,2 - RE8 AM8_1 1 tot en met 5 (-5) geen tot zwak kolengruishoudend (< 5% bvm) NEN < 1,1 < < 1,.1 - AM8_2 1 tot en met 5 (5-1) geen tot zwak kolengruishoudend (< 5% bvm) NEN < 1,3 < < 1,.3 - RE9 AM9_1 1 tot en met 5 (-5) geen tot sporen puin (1% bvm) NEN < 1,2 < < 1,.2 - AM9_2 1 tot en met 5 (5-1) geen tot sporen puin (1% bvm) NEN < 1,1 < < 1,.1 - RE1 AM1_1 1 (5-5); 2 (5-5); 4 (5-5); - NEN < 1,1 < < 1,.1-5 (1-4); AM1_2 1 (5-1); 2 (5-1); 3 (5-1); 4 (5-1); 5 (5-1); - NEN < 1,2 < < 1,.2 - AM1_3 3 (5-5) sporen puin en asfalt, sterk aardewerk- en glashoudend, metaalresten en NEN <,5 < <,5 - AM1_3m asbestverdacht doek materiaal 2, Tabel 1: Analyseresultaten grond- en puinmonsters Monstercode Gat(en) (cm -mv) Textuur en veldwaarnemingen Hechtgebonden serpentijn ( mg/kg) amfibool gehalte asbest (mg/kg) Gewogen gehalte asbest

268 Gat(en) (cm -mv) Textuur en veldwaarnemingen Analyse Asbest in materiaal Gemeten gehalte Totaal gemeten serpetijn asbest (gram) (%) amfibool asbest (gram) (%) (mg/kg) (mg/kg) RE11 AM11_1 1 (5-4); 2 (5-4); 4 (5-4) - NEN < 1,1 < < 1,.1 - AM11_2 3 (5-5); 5 (5-5) - NEN < 1 < < 1 - AM11_3 4 (1-15): 5 (1-15) zwak puinhoudend (5-1% bvm, waarvan 5% > 16 mm) NEN < 1,3 < < 1,.3 - RE12 AM12_1 1 (5-5); 2 (5-5); 3 (5-5) sterk tot uiterst puinhoudend, sterk betonhoudend, sporen tot sterk metaalhoudend, zwak NEN <,5 < <,5 21,2 glashoudend en asbestverdacht plaatmateriaal (> 2% bvm) AM12_1m1 1 (5-5) asbesthoudend materiaal (23x golfplaat) verzamel 455,8 5-1% CHR - - ja AM12_1m2 2 (5-5) asbesthoudend materiaal (15x golfplaat) verzamel 19,9 5-1% CHR - - ja AM12_1m3 3 (5-5) asbesthoudend materiaal (6x golfplaat) verzamel 58, 5-1% CHR - 2-5% CRO ja AM12_2 1 (5-1); 2 (5-1); 3 (5-1) sterk puinhoudend, uiterst betonhoudend, matig tot sterk metaalhoudend NEN <,5 < <,5 - RE13 AM13_1 1 (5-5) matig puinhoudend, sporen metaal en asbestverdacht materiaal (> 2% bvm) NEN <,5 < <,5 18,5 AM13_1m asbesthoudend materiaal (5x golfplaat) verzamel 173, 1-15% CHR - - ja AM13_2 2 (5-5) sterk puinhoudend, sporen metaal, brokken asfalt en asbestverdacht materiaal (> 2% bvm) NEN <,6 < <,6 9,1 AM13_2m asbesthoudend materiaal (4x golfplaat) verzamel 76,3 1-15% CHR - - ja AM13_3 3 (5-5) matig puinhoudend, sporen metaal en asbestverdacht materiaal (< 2% bvm) NEN < 1 < < 1 14, AM13_3m asbesthoudend materiaal (2 golfplaat) verzamel 25,6 1-15% CHR - - ja 18,8 1-15% CHR 2-5% CRO ja AM13_4 1 (5-1) sterk betonhoudend, matig puinhoudend en sporen metaal (gestaakt op betonplaten) (> 2% NEN <,6 < <,6 - bvm) AM13_5 2 (5-1); 3 (5-1) zwak betonhoudend, matig puinhoudend, sporen metaal en asbestverdacht materiaal (> 2% NEN <,5 < <,5 32,6 bvm) AM13_5m2 2 ((5-1) asbesthoudend materiaal (35x golfplaat) verzamel 447, 2-5% CHR - - ja AM13_5m3 3 (5-1) asbesthoudend materiaal (5x golfplaat) verzamel 13, 5-1% CHR - - ja AM3_6 2 (1-15) zwak betonhoudend, matig puinhoudend, sporen metaal en asbestverdacht materiaal (> 2% NEN <,5 < <,5 97,8 bvm) AM13_6m2 asbesthoudend materiaal (3x golfplaat) verzamel 44,2 1-15% CHR - - ja 21,7 1-15% CHR 2-5% CRO ja RE14 AM14_1 2 (5-5); 5 (5-5) uiterst puinhoudend, matig betonhoudend, zwak metaalhoudend en asbestverdacht NEN <,5 < <,5 3,4 plaatmateriaal (3-5% bvm, waarvan 2-3% > 16 mm) AM14_1m2 2 (5-5) asbesthoudend materiaal (3x golfplaat) verzamel 25,6 2-5% CHR - - ja AM14_1m5 5 (5-5) asbesthoudend materiaal (4x golfplaat) verzamel 54,5 1-15% CHR - - ja AM14_2 1 (3-1); 2 (5-1); 4 (5-1); uiterst betonhoudend, zwak tot matig asfalt- en plastichoudend en asbestverdacht ,1 5 (5-1) (niet ingezet i.v.m. veel plaatmateriaal (6% bvm, waarvan 4-5% >16 mm) aanwezige asbestverdacht materiaal AM14_2m1 1 (3-1) asbesthoudend materiaal (2x golfplaat) verzamel 111,9 1-15% CHR - - ja AM14_2m2 2 (5-1) geen asbesthoudend materiaal (1 golfplaat) materiaal 17, AM14_2m4 4 (3-1) asbesthoudend materiaal (5x golfplaat) verzamel 1.329,3 1-15% CHR - 2-5% CRO ja AM14_2m5 5 (5-1) asbesthoudend materiaal (2x golfplaat) verzamel 73,3 5-1% CHR - 2-5% CRO ja AM14_3 1 (1-16); 2 (11-15); 4 (1-15)niet ingezet i.v.m. veel aanwezige asbestverdacht materiaal sterk tot uiterst puinhoudend, matig plastic en asbestverdacht plaatmateriaal (2% bvm, waarvan 15% >16 mm) Monstercode Hechtgebonden serpentijn ( mg/kg) amfibool gehalte asbest (mg/kg) Gewogen gehalte asbest , AM14_3m1 1 (1-16) asbesthoudend materiaal (6x golfplaat) verzamel 96, 1-15% CHR - 2-5% CRO ja AM14_3m2 2 (11-16) asbesthoudend materiaal (11 golfplaat) verzamel 434,8 1-15% CHR - - ja AM14_3m4 4 (11-16) asbesthoudend materiaal (11 golfplaat) verzamel 714,6 1-15% CHR - - ja AM14_4 2 (16-2) uiterst puinhoudend, zwak glashoudend en asbestverdacht materiaal (4% bvm, waarvan 3% > 16 mm NEN <,5 < <,5 72,7 AM14_4m2 asbesthoudend materiaal (3x golfplaat) verzamel 453, 1-15% CHR - - ja AM14_5m5 5 (1-15) asbesthoudend materiaal (2x golfplaat) verzamel 13,2 2-5% CHR - - ja nb AM14_6m5 5 (15-2) asbesthoudend materiaal (2x golfplaat) verzamel 8,9 2-5% CHR - - ja nb RE15 AM15_1 1 (5-55); 2 (5-5) matig asfalthoudend, zwak puinhoudend, zwak metaalhoudend en asbestverdacht plaatmateriaal (25-4% bvm, waarvan 2% > 16 mm) NEN <,6 < <,6 32,4 AM15_1m1 1 (5-55) asbesthoudend materiaal (1x golfplaat) materiaal 152,9 1-15% CHR - 2-5% CRO ja AM15_1m2 2 (5-55) asbesthoudend materiaal (2x golfplaat) verzamel 24,9 1-15% CHR - - ja AM15_2 3 (5-55); 5 (5-55) sporen puin en asbestverdacht plaatmateriaal (2% bvm, waarvan 2% > 16 mm) NEN < 1,1 < < 1,1 1, AM15_2m3 3 (25-3) asbesthoudend materiaal (1x golfplaat) materiaal 5,9 2-5% CHR - - ja AM15_2m5 5 (5-55) asbesthoudend materiaal (1x plaatmateriaal) materiaal 13, % CHR - - ja AM15_3 1 (6-1); 2 (7-11); 3 (55-1); 4 (6-1); 5 (55-1) niet tot zwak puinhoudend (5% bvm, waarvan 2% > 16 mm) NEN < 1 < < 1 -

269 Gat(en) (cm -mv) Textuur en veldwaarnemingen Analyse Asbest in materiaal Gemeten gehalte Totaal gemeten serpetijn asbest (gram) (%) amfibool asbest (gram) (%) RE16 AM16_1 1 (5-55); 2 (5-55); 3 (5-55); 4 (5-55) zwak puinhoudend (5% bvm, waarvan 2% > 16 mm) NEN < 1,2 < < 1,.2 - AM16_2 1 (6-1) 3 (6-1) - NEN < 1,1 < < 1,.1 - AM16_3 4 (5-1); 5 (5-1) - NEN < 1,1 < < 1,.1 - AM16_4 2 (13-17) sterk puinhoudend (2% bvm, waarvan 15% > 16 mm) NEN <,5 < <,.5 - RE17 AM17_1 1 (5-5); 2 (5-5); 3 (5-5) sporen puin (1% bvm, waarvan 1% > 16 mm) NEN < 1 < < 1 - AM17_2 5 (5-5) sporen puin en asbestverdacht materiaal (1% bvm, waarvan 1% > 16 mm) NEN < 1,1 < < 1,1 41,6 AM17_2m5 asbesthoudend materiaal (14x golfplaat) verzamel 28,4 1-15% CHR - - ja AM17_3 1 (5-1); 2 (5-1); 3 (5-1); sporen puin (1% bvm, waarvan 1% > 16 mm) NEN < 1,3 < < 1,3-4 (5-1) AM17_4 5 (5-9) sporen puin en asbestverdacht material (1% bvm, waarvan 1% > 16 mm) NEN < 1,2 < < 1,2 46,8 AM17_4m5 asbesthoudend materiaal (21x golfplaat) verzamel 281,4 1-15% CHR - - ja AM17_5 1 (1-14) uiterst puinhoudend (> 2% bvm, waarvan 2% > 16 mm) NEN <,6 < <,6 - AM17_6 5 (9-14) - NEN < 1,4 < < 1,4 - Maaiveld oeverzone toplaag oever (-2) veel puin op het maaiveld met asbestverdacht materiaal ,4 282 m² t/m en t/m asbesthoudend materiaal (5x vlakke-/golfplaat) asbesthoudend materiaal (1x vlakke plaat) asbesthoudend materiaal (1x buis) verzamel verzamel materiaal ,3 5-1% CHR 2-5% CHR 1-15% CHR % CRO ja ja ja toplaag oever (-2) veel puin op het maaiveld met asbestverdacht materiaal ,8 473 m² t/m asbesthoudend materiaal (6x golfplaat) verzamel % CHR - - ja toplaag oever (-2) veel puin op het maaiveld met asbestverdacht materiaal ,5 172 m² asbesthoudend materiaal (1x vlakke- /golfplaat) verzamel % CHR - - ja Verklaring bij de tabel: - geen waarnemingen NEN 577 analyse fijne fractie (< 16 mm) NEN 5897 analyse fijne fractie (< 16 mm) bij bodemvreemde bijmengingen boven > 2% materiaal kwantitatieve analyse op asbest in materiaalmonster (enkel fragment) verzamel kwantitatieve analyse op asbest in materiaalmonster (meerdere fragmenten) nb niet bepaald bvm bodemvreemdmateriaal CHR chrysotiel CRO crociidoliet (blauw asbest) betreft een indicatieve waarde, niet volledig onderzocht interventiewaarde overschrijding (> 1 mg/kg.ds) er is asbesthoudend materiaal aangetroffen, maar het gehalte overschrijdt de norm van 1 mg/kg.ds niet geen asbesthoudend materiaal aangetroffen Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (1 maal gemeten concentratie amfibool) Monstercode Hechtgebonden serpentijn ( mg/kg) amfibool (mg/kg) gehalte asbest (mg/kg) Gewogen gehalte asbest (mg/kg)

270 RE4

271 projectnr.: bijlage 4 DLG nader asbestonderzoek Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE4 rev 4, juni 212 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van grond 17 kg/m3 Plaatmateriaal in grond Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A golfplaat 3,5 % % materiaal B materiaal C materiaal D materiaal E sleuf 1-5 Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 1,1419 kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster 8,9471 kg massa gedroogd monster kg golfplaat 8,77 gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij 1,8465 m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest,1 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal,1 mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg

272 projectnr.: DLG nader asbestonderzoek bijlage 4 blad 2 van 2 Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 4, juni 212 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 577, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

273 bijlage DLG asbestonderzoek Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE4 rev 3, maart 26 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van puin 2 kg/m3 Plaatmateriaal in grond/puin Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A golfplaat 7,5 % % materiaal B materiaal C materiaal D materiaal E AM4_3m 5-6 cm -mv Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie 25 % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 25,35 kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster 21,73 kg massa gedroogd monster kg golfplaat 459,5 gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij,7843 m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest 25,3 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 25,3 mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg

274 DLG asbestonderzoek bijlage 4 blad 2 van 2 Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 3, maart 26 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 5897, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in het puin, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

275 RE5

276 projectnr.: bijlage 4 DLG nader asbestonderzoek Waalwaarde Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie RE5 rev 4, juni 212 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van grond 17 kg/m3 Plaatmateriaal in grond Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A golfplaat 12,5 % % materiaal B golfplaat 12,5 % 12,5 % materiaal C golfplaat 3,5 % % materiaal D materiaal E AM5_1 I-waarde overschreden! Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 1,382 kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster 8,8814 kg massa gedroogd monster kg golfplaat 475,2 gram golfplaat gram golfplaat 482,8 gram golfplaat gram golfplaat 33,2 gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij 2,666 m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest 3,2 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 15,5 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 18,7 mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg

277 projectnr.: DLG nader asbestonderzoek bijlage 4 blad 2 van 2 Waalwaarde Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 4, juni 212 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 577, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

278 RE12

279 bijlage DLG nader asbestonderzoek Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie RE12 rev 3, maart 26 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van puin 2 kg/m3 Plaatmateriaal in grond/puin Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A golfplaat 7,5 % % materiaal B golfplaat 7,5 % % materiaal C golfplaat 7,5 % 3,5 % materiaal D materiaal E RE12_1 Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie 15 % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 26,2941 kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster 22,5258 kg massa gedroogd monster kg golfplaat 455,8 gram golfplaat gram golfplaat 19,9 gram golfplaat gram golfplaat 58 gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij 1,84275 m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest 14,8 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 6,4 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 21,2 mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg

280 DLG nader asbestonderzoek bijlage 4 blad 2 van 2 Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 3, maart 26 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 5897, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in het puin, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

281 RE13

282 projectnr.: bijlage 4 DLG nader asbestonderzoek Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie RE13 rev 4, juni 212 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van grond 17 kg/m3 Plaatmateriaal in grond Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A golfplaat 12,5 % 3,5 % materiaal B golfplaat 12,5 % % materiaal C materiaal D materiaal E RE13_3 mei-5 Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 11,8935 kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster 1,178 kg massa gedroogd monster kg golfplaat 18,8 gram golfplaat gram golfplaat 25,6 gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij,59535 m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest 6,4 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 7,6 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 14, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg

283 projectnr.: DLG nader asbestonderzoek bijlage 4 blad 2 van 2 Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 4, juni 212 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 577, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

284 bijlage DLG nader asbestonderzoek Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie RE13 rev 3, maart 26 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van puin 2 kg/m3 Plaatmateriaal in grond/puin Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A golfplaat 12,5 % % materiaal B golfplaat 3,5 % % materiaal C golfplaat 7,5 % % materiaal D 7,5 3,5 materiaal E RE13_1 RE13_2 Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties percentage grove fractie 2 % percentage grove fractie 2 % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 25,538 kg massa veldvochtig monster 25,3793 kg massa gedroogd monster 22,1986 kg massa gedroogd monster 21,964 kg golfplaat 173 gram golfplaat 76,3 gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij,67275 m3 Volume geïnspecteerde partij,648 m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest 18,5 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 9,1 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 18,5 mg/kg Totaal 9,1 mg/kg RE13_5 RE13_6 Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties percentage grove fractie 2 % percentage grove fractie 2 % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 25,383 kg massa veldvochtig monster 25,644 kg massa gedroogd monster 21,8242 kg massa gedroogd monster 21,9355 kg golfplaat gram golfplaat 44,2 gram golfplaat 447 gram golfplaat 21,7 gram golfplaat 13 gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij 1,215 m3 Volume geïnspecteerde partij,648 m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest 12,3 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 12,1 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm 2,364 mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 32,6 mg/kg Totaal 12,1 mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg

285 DLG nader asbestonderzoek bijlage 4 blad 2 van 2 Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 3, maart 26 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 5897, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in het puin, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

286 RE14

287 projectnr.: - opdrachtgever juni 212, revisie asbestonderzoek bijlage 4, blad 1 van 2 plaats Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 4, juni 212 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van grond 17 kg/m3 Plaatmateriaal in grond Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A golfplaat 12,5 % 3,5 % materiaal B golfplaat 12,5 % % materiaal C materiaal D materiaal E RE14_3 Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 1 kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster 1 kg massa gedroogd monster kg golfplaat 96 gram golfplaat gram golfplaat 1149,4 gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij 2,4211 m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest 37,8 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 8,2 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 46, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg

288 projectnr.: - opdrachtgever juni 212, revisie asbestonderzoek bijlage 4, blad 2 van 2 plaats Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 4, juni 212 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 577, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

289 bijlage DLG nader asbestonderzoek Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 3, maart 26 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van puin 2 kg/m3 Plaatmateriaal in grond/puin Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A golfplaat 3,5 % % materiaal B golfplaat 12,5 % % materiaal C golfplaat 12,5 % 3,5 % materiaal D golfplaat 7,5 % 3,5 % materiaal E RE14_1 RE14_2 RCN overschreden! Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties percentage grove fractie 3 % percentage grove fractie 5 % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 25,4688 kg massa veldvochtig monster 25,4688 kg massa gedroogd monster 21,8472 kg massa gedroogd monster 21,8472 kg golfplaat 25,6 gram golfplaat 111,9 gram golfplaat 54,5 gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat 1425,3 gram golfplaat gram golfplaat 73,3 gram Volume geïnspecteerde partij 1,32525 m3 Volume geïnspecteerde partij 3,868 m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest 3,4 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 28,7 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 8,3 mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 3,4 mg/kg Totaal 19, mg/kg RE14_4 Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie 3 % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 28,183 kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster 23,6171 kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat 453 gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij,6324 m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest 53,1 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm 19,61281 mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 72,7 mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16 mm percentage grove fractie % percentage grove fractie % gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentraties Berekende asbestconcentraties Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg

290 DLG nader asbestonderzoek bijlage 4 blad 2 van 2 Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 3, maart 26 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 5897, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in het puin, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

291 RE15

292 projectnr.: bijlage 4 DLG nader asbestonderzoek Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie RE15 rev 4, juni 212 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van grond 17 kg/m3 Plaatmateriaal in grond Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A golfplaat 3,5 % % materiaal B golfplaat 12,5 % % materiaal C materiaal D materiaal E AM15_2 Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 11,693 kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster 9,3848 kg massa gedroogd monster kg golfplaat 5,9 gram golfplaat gram golfplaat 13,18 gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij,752 m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest 1,8 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 1,8 mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg

293 projectnr.: DLG nader asbestonderzoek bijlage 4 blad 2 van 2 Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 4, juni 212 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 577, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

294 RE17

295 projectnr.: bijlage 4 DLG nader asbestonderzoek Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie RE17 rev 4, juni 212 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van grond 17 kg/m3 Plaatmateriaal in grond Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A golfplaat 12,5 % % materiaal B materiaal C materiaal D materiaal E AM17_2 AM17_4 Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster 11,1962 kg massa veldvochtig monster 1,572 kg massa gedroogd monster 9,4624 kg massa gedroogd monster 8,5458 kg golfplaat 28,4 gram golfplaat 281,4 gram Volume geïnspecteerde partij,5859 m3 Volume geïnspecteerde partij,528 m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest 41,6 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 46,8 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 41,6 mg/kg Totaal 46,8 mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg golfplaat gram golfplaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg

296 projectnr.: DLG nader asbestonderzoek bijlage 4 blad 2 van 2 Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 4, juni 212 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 577, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

297 Oeverzone

298 projectnr.: bijlage 4 DLG nader asbestonderzoek Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie oeverzone rev 4, juni 212 ALGEMENE GEGEVENS Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal soortelijk gewicht van grond 17 kg/m3 Plaatmateriaal in grond Soort concentratie serpentijnasbest concentratie amfiboolasbest materiaal A plaat 7,5 % % materiaal B plaat 3,5 % % materiaal C plaat 12,5 % 3,5 % materiaal D materiaal E oever_1 oever_2 Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster,1 kg massa veldvochtig monster,1 kg massa gedroogd monster,1 kg massa gedroogd monster,1 kg plaat 183 gram plaat 164 gram plaat 21 gram plaat gram plaat 461,3 gram plaat gram Volume geïnspecteerde partij 5,64 m3 Volume geïnspecteerde partij 9,46 m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest 7,5 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest,8 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 16,8 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal 24,4 mg/kg Totaal,8 mg/kg oever_3 Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster,1 kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster,1 kg massa gedroogd monster kg plaat 38 gram plaat gram plaat gram plaat gram plaat gram plaat gram Volume geïnspecteerde partij 3,44 m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest,5 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest, mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal,5 mg/kg Totaal, mg/kg Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg plaat gram plaat gram plaat gram plaat gram plaat gram plaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg

299 Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm Gemeten asbestconcentraties let op geen gemeten fractie <16mm gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg gewogen concentratie asbest in fractie <16 mm mg/kg massa veldvochtig monster kg massa veldvochtig monster kg massa gedroogd monster kg massa gedroogd monster kg plaat gram plaat gram plaat gram plaat gram plaat gram plaat gram Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3 Berekende asbestconcentratie Berekende asbestconcentratie Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Gewogen concentratie asbest <16 mm mg/kg Totaal, mg/kg Totaal, mg/kg projectnr.: DLG nader asbestonderzoek bijlage 4 blad 2 van 2 Waalwaard Dodewaard Berekening totale gewogen asbestconcentratie per RE rev 4, juni 212 Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen Indien, conform de NEN 577, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule. Cm,i = Σ(Mk %k,i/1)/( V*ns*Ma/Mva) waarin Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) % k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort i in materiaal k (%) V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3) ns = stortgewicht van het materiaal (kg/m3) Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

300 Bijlage 5: Toelichting toetsingskader asbest

301 Toetsingskader asbest Grond De resultaten van het NEN 577 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de interventiewaarde uit de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 213'. De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 1 mg/kg d.s. gewogen (de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest). Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met asbest die is ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem - protocol asbest. Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 213'. Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico en ecologisch risico, maar wel van humaan risico. In dit kader worden twee categorieën van (humane) risico's onderscheiden: Acceptabele risico's Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te worden in het kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld. Onacceptabele risico's Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het betreffende deel van de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd gezag in een beschikking. Puin De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest 25. In het productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken. Een product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product geen asbest opzettelijk is toegevoegd en waarvan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest niet hoger is dan 1 mg/kg d.s. Deze waarde wordt in voorliggende rapportage aangeduid als restconcentratienorm. Hergebruik van grond en puin Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. In het Besluit is opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 1 mg/kg d.s. (de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest) als maximale samenstellingswaarde geldt.

302 TEKENINGEN

303 RE4 RE RE RE RE RE RE RE RE11 RE RE RE2 RE RE RE RE RE Ligging onderzoeksgebied t.o.v. omgeving OPDRACHTGEVER DLG GIS-IMPLEMENTATIE dhr. J. Holten SCHAAL 1:1.5 Legenda %Y! Ruimtelijke eenheid Sleuf PROJECTOMSCHRIJVING Asbestonderzoek Waalwaard PROJECTLEIDER dhr. E. van den Akker FORMAAT A3 B Ä Asbest op maaiveld Asbestwaarneming m KAARTTITEL Situering ruimtelijke eenheden, sleuven en asbestwaarnemingen STATUS Definitief KAARTNUMMER _ASB_P1 DATUM REVISIE D4-5 Ondergrond: TOP1NL, CC-BY Kadaster, 214. Bestandslocatie: {Livelink }\asbestonderzoek\tekeningen\265998_Waalwaard_Asbestonderzoek_#.zip\MXD\265998_Waalwaard_ASB_P1_#.mxd

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden)

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - - Legenda

Nadere informatie

Asbestbodemonderzoek conform NEN 5707 voor de locaties toekomstige hoeveschuur en parkeerplaats/boomgaard op het adres Slakweg 5 te Maastricht.

Asbestbodemonderzoek conform NEN 5707 voor de locaties toekomstige hoeveschuur en parkeerplaats/boomgaard op het adres Slakweg 5 te Maastricht. Datum: 4 december 213 Projectnummer: 13323.BKK Behandeld door: M.A. Geus E-mail: m.geus@bkk-bodem.nl Afzender: BKK Bodemadvies bv, Postbus 55, 5768 ZH Meijel De heer P.J.J. Baltussen Slakweg 5 6228 NB

Nadere informatie

Boring: A01 04-11-2009 Boring: A02 04-11-2009 0,50 1,00 1,50 A B C D -0,50-1,00 matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin zwakke olie-water reactie, lichtbruin zwakke olie-water reactie, bruingrijs

Nadere informatie

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - 27

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1: Profielbeschrijvingen

Bijlagen. Bijlage 1: Profielbeschrijvingen Bijlagen Bijlage 1: Profielbeschrijvingen Projectcode: 24678-DEMP Opdrachtgever: Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. Projectnaam: Onderzoek dempingen De Hoeve Boring: 1 Boring: 11 humeus, donkergrijs

Nadere informatie

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg 29 2959 LB Streefkerk Oirschot, 2 mei 217 Betreft: Briefrapportage aanvullende boringen Middenpolderweg 29 te Streefkerk (17267A) Geachte heer, mevrouw, In

Nadere informatie

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen Rapport Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle projectnr. 183803 revisie 00 maart 2009 Auteur(s) ing. J.C.M. Lexmond Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

tussen Nazareth en Noorddijk te Wolphaartsdijk-Oost Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen

tussen Nazareth en Noorddijk te Wolphaartsdijk-Oost Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen projectnr. 17651-2 april 28, revisie Gemeente Goes Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw project tussen Nazareth en Noorddijk te Wolphaartsdijk-Oost Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA /

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA / Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Opdrachtnr. : HA-010270/20105441 Datum rapport : 2 november 2012 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten

Nadere informatie

Bijlage 7. .: Grontmij. In deze bijlage zijn opgenomen: Boorstaten landbodem, 15 pagina's; Boorstaten waterbodem, 3 pagina's; Legenda, 1 pagina.

Bijlage 7. .: Grontmij. In deze bijlage zijn opgenomen: Boorstaten landbodem, 15 pagina's; Boorstaten waterbodem, 3 pagina's; Legenda, 1 pagina. Bijlage 7 Boorprofielen en verklaringsblad In deze bijlage zijn opgenomen: Boorstaten landbodem, 15 pagina's; Boorstaten waterbodem, 3 pagina's; Legenda, 1 pagina..: Grontmij GM-@@, revisie 01 Boring:

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

5, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk, fotobijlage, profielen en legenda, analysecertificaten en tekening

5, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk, fotobijlage, profielen en legenda, analysecertificaten en tekening Bouw- en aannemersbedrijf Ossendrijver BV T.a.v. mevrouw K. Ossendrijver De Stuwdam 14 3815 KM Amersfoort PJ Milieu BV Nijverheidsstraat 21 3861 RJ Nijkerk Telefoon: 33-2458511 E-mail: info@pjmilieu.nl

Nadere informatie

- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 4 Bijlage: Boorstaten Pagina 1 Boring: 1 5-11-27 Boring: 2 5-11-27 Zand, matig fijn, lichtbruin, ca3 Zand, matig fijn, zwak humeus,

Nadere informatie

Bijlage 3. Boorprofielbeschrijvingen en beschrijving proefgaten

Bijlage 3. Boorprofielbeschrijvingen en beschrijving proefgaten Bijlage 3 Boorprofielbeschrijvingen en beschrijving proefgaten Legenda (conform NEN 5104) grind 1 0 0 0 0 0 ( oooooo. f\ rt n rt ri 1 i Grind, slltig klei Klei, zwak slltig geur O geen geur zwakke geur

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Snippenbos IJmuiden

Verkennend bodemonderzoek Snippenbos IJmuiden Verkennend bodemonderzoek Snippenbos IJmuiden SEQ Part \r \h 1 Bijlage Fout! Gebruik het tabblad Start om Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. toe te passen op de tekst die u hier wilt weergeven. Colofon

Nadere informatie

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl Ad Fontem T.a.v. de heer J. Klompmaker Hoofdstraat 43 7625 PB Zenderen Postadres: Postbus 51

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u de rapportage betreffende een project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht.

Hierbij zenden wij u de rapportage betreffende een project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht. Gemeente Wijdemeren T.a.v. mevrouw Koelemeij Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Almelo, 4 september 2012 Onderwerp: project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht Geachte mevrouw Koelemeij, Hierbij zenden wij u de

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE + KADASTRALE GEGEVENS

BIJLAGE 1 REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE + KADASTRALE GEGEVENS BIJLAGE 1 REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE + KADASTRALE GEGEVENS Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 11347 839 2a 37 641 162 39 Oranjestraat 41 642 2b 643 158 159 45 43 4351a 436 434 1 3 433

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Oude Kruisbergseweg 1 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Oude Kruisbergseweg 1 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Oude Kruisbergseweg 1 te Zelhem Opdrachtnr. : HA-012122 Datum rapport : 23 april 2015 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve

Nadere informatie

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel postadres: Postbus 115 64 KA Roermond bezoekadres: Zuidhoven 9m 642 PB Roermond telefoon 475 32 - fax 475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL7 INGB 66 33 8 596

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Geotechnisch rapport

Geotechnisch rapport Geotechnisch rapport betreffende een project aan de Oude Gracht 8 te Veenhuizen Opdrachtnummer Datum rapport 9 februari 2016 Opdrachtgever Fledderus Ingenieurs De Wouden 78 9405 HL Assen Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Tabellen 1. Analyseresultaten plaatmateriaal 2. Totale gewogen gehalten aan asbest in de bodem

Tabellen 1. Analyseresultaten plaatmateriaal 2. Totale gewogen gehalten aan asbest in de bodem Nader asbestonderzoek rondom watergangen zuidelijk deel plangebied "Bedrijventerrein Leeuwenhoekweg" te Bergschenhoek Projectnr. 261434 4 juni 213, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Achtergrondinformatie...

Nadere informatie

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE Grondslag BV Project 15.791 PROJECT 15.791 VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE opdrachtgever: Milieudienst IJmond Postbus 325 194 AH Beverwijk contactpersoon:

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA- Datum rapport : oktober Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA- Datum rapport : oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Inleiding.3

Inhoudsopgave. Bijlagen. Inleiding.3 Inhoudsopgave Inleiding.3 1 Geotechnisch grondonderzoek... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Normen en richtlijnen... 4 1.3 Offerte... 4 1.4 Veldwerk... 4 1.5 Classificatie middels wrijvingsgetal... 5 Bijlagen Bijlage

Nadere informatie

6 VERANTWOORDING. Rapport nader bodemonderzoek asbest en lood 10 oktober 2011 Projectnummer 110816 pagina 15 van 16

6 VERANTWOORDING. Rapport nader bodemonderzoek asbest en lood 10 oktober 2011 Projectnummer 110816 pagina 15 van 16 6 VERANTWOORDING Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers bv is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het uitgevoerde

Nadere informatie

Bijlage: Situatietekening

Bijlage: Situatietekening Bijlage: Situatietekening Bijlage: Sondeergrafieken Conusweerstand. q [MN/m 2 =MPa] Helling. [graden] c 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 15 M.V. : 14.76 m N.A.P. 0.3 14 13-0.1 12 Conustype:

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Bielemansdijk tegenover 4 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Bielemansdijk tegenover 4 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Bielemansdijk tegenover 4 te Zelhem Opdrachtnr. : HA-013167 Datum rapport : 23 mei 2016 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten

Nadere informatie

Asbestonderzoek conform NEN 5707/5897 Locatie: Koningsweg 100 te Hippolytushoef Projectnummer:

Asbestonderzoek conform NEN 5707/5897 Locatie: Koningsweg 100 te Hippolytushoef Projectnummer: Asbestonderzoek conform NEN 577/5897 Locatie: Koningsweg 1 te Hippolytushoef Projectnummer: 512553 Opdrachtgever: Opdrachtnemer/Rapporteur: Auteur: Dhr. P. Warmerdam Koningsweg 1 1777 JP Hippolytushoef

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Tekeningen O-1 Overzichtstekening met globale ligging onderzoekslocatie S-1 Situatietekening met situering sleuven (schaal 1:1.

Tekeningen O-1 Overzichtstekening met globale ligging onderzoekslocatie S-1 Situatietekening met situering sleuven (schaal 1:1. Rapport nader asbestonderzoek Molenlaan 13 te Yerseke Projectnr. 257417 november 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding...2 2 Achtergrondinformatie...3 2.1 Terreinbeschrijving...3 2.2 Voorgaand bodemonderzoek...4

Nadere informatie

Bijlage 1: Archeologische perioden

Bijlage 1: Archeologische perioden Bijlage 1: Archeologische perioden Bijlage 1: Archeologische perioden Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewonersgeschiedenis in Nederland

Nadere informatie

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W Geohydrologisch onderzoek T.b.v. Zorgcentrum Campagne Aan de Medoclaan te Maastricht Opdrachtnummer: GC150500 Rapportnummer: R01 Versie: v1.0 Datum rapport: 23 maart 2016 Opdrachtgever: Van Wijnen Sittard

Nadere informatie

In bijlage 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie opgenomen. Bijlage 3 bevat foto's van het terrein.

In bijlage 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie opgenomen. Bijlage 3 bevat foto's van het terrein. Gemeente Beuningen T.a.v. dhr. D.W.T. van der Coelen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout T (0162) 48 70 00 F (0162) 45 11 41 info@oranjewoud.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND- EN NADER ONDERZOEK ASBEST IN BODEM/PUIN NOORD IJSSELDIJK 14 TE IJSSELSTEIN GEMEENTE IJSSELSTEIN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND- EN NADER ONDERZOEK ASBEST IN BODEM/PUIN NOORD IJSSELDIJK 14 TE IJSSELSTEIN GEMEENTE IJSSELSTEIN VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND EN NADER ONDERZOEK ASBEST IN BODEM/PUIN NOORD IJSSELDIJK 14 TE IJSSELSTEIN GEMEENTE IJSSELSTEIN Verkennend bodemonderzoek en verkennend en nader onderzoek asbest

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. Verkennend onderzoek asbest conform NEN 5707 LOCATIE R.K. Zorgcentrum Roomburgh KADASTRALE GEMEENTE

Nadere informatie

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer

Nadere informatie

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Lelystad

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Lelystad Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Opdrachtnummer : 61140249 Project :, Warande Deelgebied 1 en 2 Nieuwbouw Opdrachtgever : Gemeente t.a.v. Crediteuren administratie Postbus 91 Stadhuisplein 2 8200

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek, nader onderzoek asbest en asbest onderzoek in waterbodem

Nader bodemonderzoek, nader onderzoek asbest en asbest onderzoek in waterbodem Nader bodemonderzoek, nader onderzoek asbest en asbest onderzoek in waterbodem Toekomstig fietspad oostzijde N247 Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 25 25 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar,

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Nieuwbouwlocatie De Pauw te De Rijp Definitief Gemeente Graft-De Rijp Postbus 16 1483 ZG DE RIJP Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 2 mei 211 GM-1257, revisie

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 6 Conclusies 15

1 Inleiding 3. 6 Conclusies 15 projectnr. 183094 Gebiedsontwikkeling Carolus Den Bosch CV september 2008, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Carolus ziekenhuis Hervensebaan 4 te 's-hertogenbosch Inhoud Blz. 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek

Nadere informatie

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour W1 W2 CP3 onv. CP1 voormalige zinkput W1 B11 3,5 W2 onv. CP2 CP4 N W1 W2 3,5 W1 B11 N LEGENDA N drain pompput grens monstername wand ontgravingscontour ontgravingsdiepte (m-mv) monster putwand monster

Nadere informatie

projectnr. 275891 december 214, revisie 275892 Liandon B.V. Deventerweg/ Groenweg te Gorssel Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de briefrapportage van het door Tritium Advies B.V. op de bovengenoemde locatie uitgevoerde verkennend asbestonderzoek.

Hierbij ontvangt u de briefrapportage van het door Tritium Advies B.V. op de bovengenoemde locatie uitgevoerde verkennend asbestonderzoek. Gemeente Eindhoven Afdeling A, Sector Projectmanagement T.a.v. de heer J. Reijnders Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN TRITIUM NUENEN» Gulberg 35 5674 TE Nuenen T. 040.29 51 951 TRITIUM PRINSENBEEK» Groenstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Projectgegevens Beknopte beschrijving locatie Huidig gebruik terrein : Agrarische bedrijfsvoering Adres : Wolbertsdijk 13 Plaats : Wapenveld

Nadere informatie

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status:

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status: NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: 1243701J Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Gemeente Nijkerk 6 september 2012 Definitief

Nadere informatie

INFILTRATIE-ONDERZOEK. locatie. DEMERTHOFJE (fase 2) te MAASTRICHT

INFILTRATIE-ONDERZOEK. locatie. DEMERTHOFJE (fase 2) te MAASTRICHT INFILTRATIE-ONDERZOEK locatie DEMERTHOFJE (fase 2) te MAASTRICHT Infiltratie-onderzoek Demerthofje (fase 2) te Maastricht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. UITVOERING WERKZAAMHEDEN... 2 3. INFILTRATIE-ONDERZOEK...

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage Toelichting Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek Ons kenmerk HEE141.0001 Datum 19 november 2013 Behandeld door Bert Hage Inleiding en doel In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft Kragten opdracht gekregen

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Nul- en eindsituatie bodemonderzoek Verplaatsing ondergrondse tanks VU / VUmc

Nul- en eindsituatie bodemonderzoek Verplaatsing ondergrondse tanks VU / VUmc Nul- en eindsituatie bodemonderzoek Verplaatsing ondergrondse tanks VU / VUmc Energiebedrijf VU / VUmc 16 juni 2015 Definitief rapport BD9053-101-100 HASKONING NEDERLAND B.V. MILIEU Larixplein 1 Postbus

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

VERKENNEND EN AANVULLEND BODEMONDERZOEK EN INDICATIEF EN AANVULLEND ASBESTONDERZOEK HUBERTWEG 31 TE AUSTERLITZ

VERKENNEND EN AANVULLEND BODEMONDERZOEK EN INDICATIEF EN AANVULLEND ASBESTONDERZOEK HUBERTWEG 31 TE AUSTERLITZ PROJECT 24648 VERKENNEND EN AANVULLEND BODEMONDERZOEK EN INDICATIEF EN AANVULLEND ASBESTONDERZOEK HUBERTWEG 31 TE AUSTERLITZ Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard

Nadere informatie

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert Postadres: Postbus 1015 6040 KA Roermond Bezoekadres: Zuidhoven 9m 6042 PB Roermond telefoon 0475 32 00 00 - fax 0475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL70 INGB

Nadere informatie

Tekeningen O-1 Overzichtstekening met globale ligging onderzoekslocatie S-1 Situatietekening met locaties proefgaten en proefsleuven

Tekeningen O-1 Overzichtstekening met globale ligging onderzoekslocatie S-1 Situatietekening met locaties proefgaten en proefsleuven Rapport Nader asbestonderzoek Achterwegje te Kruiningen Projectnr. 263414 augustus 213, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Achtergrondinformatie... 3 2.1 Locatiegegevens... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Doel Doel van het onderzoek is bepalen of er daadwerkelijk sprake is van asbesthoudende materialen in het opgedroogde slib.

Doel Doel van het onderzoek is bepalen of er daadwerkelijk sprake is van asbesthoudende materialen in het opgedroogde slib. Vrijheidweg 45 1521 RP WORMERVEERR 88 12622 92 info@grsspijkermilieu. nl Landschap Noord-Holland t.a.v. dhr. R. Dam Vogelenzangseweg 31a 2114 BB VOGELENZANG Betreft : Verkennend onderzoek naar asbest in

Nadere informatie

Rapport Verkennend en nader bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek terrein van het

Rapport Verkennend en nader bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek terrein van het Rapport Verkennend en nader bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek terrein van het voormalig scholencomplex aan de Wijnandt van Elststraat te Rijswijk projectnummer 408000 definitief revisie 00 29

Nadere informatie

Rapport Verkennend Asbestonderzoek conform NEN 5707 en NEN 5897 Stadsrand Noord - Enschede

Rapport Verkennend Asbestonderzoek conform NEN 5707 en NEN 5897 Stadsrand Noord - Enschede Rapport Verkennend Asbestonderzoek conform NEN 577 en NEN 5897 Stadsrand Noord - Enschede Opdrachtgever Gemeente Enschede Locatie Stadsrand Noord Enschede Mei 2 Rapport Verkennend Asbestonderzoek conform

Nadere informatie

Betekenis van afkortingen. Blinde buis : : grind/grindig. : zand/zandig BK-00 : : leem/siltig BK-300 : : klei/kleiig QS : : Klinker.

Betekenis van afkortingen. Blinde buis : : grind/grindig. : zand/zandig BK-00 : : leem/siltig BK-300 : : klei/kleiig QS : : Klinker. Betekenis van afkortingen G/g : grind/grindig P/p : Puin Blinde buis : Z/z : zand/zandig W/w : Water BK-00 : L/s : leem/siltig I/i : Slib BK-300 : K/k : klei/kleiig T/t : Klinker QS : V/h : veen/humeus

Nadere informatie

Bijlage 1: Bodem. Bestemmingsplan Leeuwarden Bioscoop Harmonieplein Ontwerp

Bijlage 1: Bodem. Bestemmingsplan Leeuwarden Bioscoop Harmonieplein Ontwerp Bijlage 1: Bodem Bestemmingsplan Leeuwarden Bioscoop Harmonieplein Ontwerp Bestemmingsplan Leeuwarden Bioscoop Harmonieplein Ontwerp Verkennend en Actualiserend Bodemonderzoek Harmonieplein te Leeuwarden

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

Nader onderzoek Hildenberg 1 te Appelscha

Nader onderzoek Hildenberg 1 te Appelscha Nader onderzoek Hildenberg 1 te Appelscha Gemeente Ooststellingwerf 26 juni 2012 Rapport 9X4974 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Kwaliteitsborging 1 1.3 Leeswijzer 1 2 LOCATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen BK Bodem pagina 2 van 19 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 3 1.2 Indeling van de rapportage... 4 2 Vooronderzoek... 5 2.1 Historische en actuele gegevens

Nadere informatie

Bijlage II. Geohydrologisch grondonderzoek woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage II van X

Bijlage II. Geohydrologisch grondonderzoek woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage II van X Bijlage II Geohydrologisch grondonderzoek 1017 10 woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught 11-6-2013 Bijlage II van X Opdracht : 12P000091-adv-02 Project : Locatie aan de Voorst

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

RAPPORT Nader bodemonderzoek De Leistert te Roggel AM11345

RAPPORT Nader bodemonderzoek De Leistert te Roggel AM11345 RAPPORT Nader bodemonderzoek AM45 Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 59 PK Tegelen Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM45 Status rapport Definitief Autorisatie Opsteller rapport: paraaf datum

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Laan 94 nr. 3 (voormalig Sinaï terrein) Amersfoort Opdrachtgever: Projectcode: Status: Van Omme & De Groot VOG6 Definitief Naam Paraaf Datum Opgesteld door: Mevr. J.

Nadere informatie

VKB 2018 ASBEST IN GROND- EN PUINONDERZOEK VLIELANTWEG E.O. TE SANTPOORT-NOORD. HB Adviesbureau bv

VKB 2018 ASBEST IN GROND- EN PUINONDERZOEK VLIELANTWEG E.O. TE SANTPOORT-NOORD. HB Adviesbureau bv VKB 218 ASBEST IN GROND- EN PUINONDERZOEK VLIELANTWEG E.O. TE SANTPOORT-NOORD Ontleend aan Bing Maps 213 HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven 28 maart 2012 Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Kenmerk MDMH: RC4-201209504 Kenmerk R001-1207269IAG-kmi-V01-NL Verantwoording Titel Verkennend

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 15 april 2013

Opdrachtnummer: Datum rapport: 15 april 2013 Opdrachtgever: Aeres Milieu bv Postbus 115 64 KA Roermond Opdrachtnummer: 6564 Status rapport: Definitief Datum rapport: 15 april 213 Rapport Verkennend asbestonderzoek in bodem Maria Gorettistraat te

Nadere informatie

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

: De heer P. van den Kerkhof : Postbus 315 : 3000 AH Rotterdam

: De heer P. van den Kerkhof : Postbus 315 : 3000 AH Rotterdam RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Icarusstraat 1 te Rotterdam Datum : 20 oktober 2015 Kenmerk : 1507H432/DBI/rap1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave : De heer C. Brouwer bba (projectleider)

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. Nader bodemonderzoek Conform NTA 5755 LOCATIE Arnhem Rosendaalsestraat 482 KADASTRALE GEMEENTE

Nadere informatie

plangebied Wolder te Maastricht Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Servatius Ontwikkeling B.V. Contactpersoon De heer H.

plangebied Wolder te Maastricht Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Servatius Ontwikkeling B.V. Contactpersoon De heer H. Verkennend bodemonderzoek plangebied Wolder te Maastricht Opdrachtgever Servatius Ontwikkeling B.V. Contactpersoon De heer H. Nandrin CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen De heer

Nadere informatie

22 oktober 2012 1108D529/DBI/rap2 De heer D.D.C.A. Bijl... : De heer M. Dingemans : Postbus 41 : 3417 ZG Montfoort

22 oktober 2012 1108D529/DBI/rap2 De heer D.D.C.A. Bijl... : De heer M. Dingemans : Postbus 41 : 3417 ZG Montfoort RAPPORT betreffende een asbestonderzoek op de locatie Kop IJsselveld te Montfoort Datum Kenmerk Auteur : : : 22 oktober 2012 1108D529/DBI/rap2 De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave : C. Brouwer bba (projectleider)...

Nadere informatie

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK PLANGEBIED DE MALVERTRING TE NIJMEGEN GEMEENTE NIJMEGEN

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK PLANGEBIED DE MALVERTRING TE NIJMEGEN GEMEENTE NIJMEGEN DOORLATENDHEIDSONDERZOEK PLANGEBIED DE MALVERTRING TE NIJMEGEN GEMEENTE NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. LOCATIEGEGEVENS... 1 2.1 Huidig en toekomstig gebruik... 1 2.2 Regionale bodemopbouw...

Nadere informatie

Hoe houden we het werkbaar?

Hoe houden we het werkbaar? Hoe houden we het werkbaar? Veranderende eisen aan asbestonderzoek in bodem Arthur de Groof Landelijke Asbest Praktijkdag Van der Valk, Utrecht, 18 mei 2017 Wat ik u wil vertellen wijzigingen aan eisen:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED DE STRIJKIJZER TE BORGER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED DE STRIJKIJZER TE BORGER VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED DE STRIJKIJZER TE BORGER GEMEENTE BORGER-ODOORN 7 juli 9 74883:. B3.. VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLANGEBIED DE STRIJKIJZER TE BORGER Inhoud Inleiding 3. Inleiding 3.

Nadere informatie

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK PLANTSOENSINGEL NOORD EN TE 'S-HEERENBERG GEMEENTE MONTFERLAND

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK PLANTSOENSINGEL NOORD EN TE 'S-HEERENBERG GEMEENTE MONTFERLAND DOORLATENDHEIDSONDERZOEK PLANTSOENSINGEL NOORD 17-25 EN 36-62 TE 'S-HEERENBERG GEMEENTE MONTFERLAND INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. LOCATIEGEGEVENS... 1 2.1 Huidig en toekomstig gebruik... 1 2.2 Regionale

Nadere informatie

Gevolgen evenement Appelsap in het Flevopark te Amsterdam Projectnummer: 405111. Bijlage 1: Situatietekening

Gevolgen evenement Appelsap in het Flevopark te Amsterdam Projectnummer: 405111. Bijlage 1: Situatietekening Gevolgen evenement Appelsap in het Flevopark te Amsterdam Bijlage 1: Situatietekening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 27 28 Fietsenstalling op Javaplantsoen 2 Toiletten

Nadere informatie

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT te HOENSBROEK projectnr. 13435.bkk Verkennend bodemonderzoek Burg. Slanghenstraat te Hoensbroek INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2.

Nadere informatie

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek IJB Geotechniek B.V. Flevostraat Postbus AE Lemmer BTW NL9B KvK 9 Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek Project :Beilen, Reseda Woningen Opdrachtnummer : Opdrachtgever :Koenen Bouw- en Aan.mij. BV Postbus

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS 1 TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS 1 TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in puin (deellocatie A) Olympus

Nadere informatie

: De heer M. Haase : Postbus 136 : 4100 AC Culemborg

: De heer M. Haase : Postbus 136 : 4100 AC Culemborg RAPPORT betreffende milieukundige bodemonderzoeken Sportpark Sprokkelenburg te Culemborg Status : definitief Datum : 26 juni 2012 Kenmerk : 1109D609/DBI/rap1.1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave :

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden

Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 13/991685\AsR 11 november 21 296813 Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden 1 Inleiding 2 Bodemopbouw en grondwaterstroming

Nadere informatie

Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT

Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT Opdracht nr. : 16.224 Rapport : 16.224R1 Opdrachtgever : E & A Scheer

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT H3-45-O Verkennend en aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de Lieve Vrouwegracht 2 te Montfoort. Amersfoort, 2 januari 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 333

Nadere informatie