Welkom. Sociaal Huis Herent. Nuttige adressen Sociaal Huis Herent:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Sociaal Huis Herent. Nuttige adressen Sociaal Huis Herent:"

Transcriptie

1 Nuttige adressen Sociaal Huis Herent: De Kouter Spoorwegstraat Herent Openingsuren: maandag tot vrijdag 8.30 tot uur maandagavond tot uur woensdagmiddag tot uur Welkom De Hemelboom Mechelsesteenweg Herent (cafetaria) (verantwoordelijke) Huis Marant Mechelsesteenweg Herent (verantwoordelijke) (verantwoordelijke) Deze onthaalbrochure werd geschreven in samenwerking met deelnemers van Huis Marant. Verantwoordelijke uitgever: Chris Gielens - Sociaal Huis Herent, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent Sociaal Huis Herent Geld - Extra hulp Gezin - Welzijn Wonen - Energie Vrije Tijd - Ontspanning Gezondheid - Zorg aan Huis Ouderenzorg

2

3 Werking van het Sociaal Huis Geld - Extra hulp 1. Leefloon en financiële steunverlening Voor wie het financieel moeilijk heeft 2. Werk en activering Voor wie hulp nodig heeft bij het zoeken naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde job. 3. Dienst Schuldhulpverlening Wanneer je schulden hebt, je facturen niet kan betalen, hulp nodig hebt om met je geld om te gaan, 4. Extra hulp: voedselpakketten en kledij Voor wie het financieel moeilijk heeft Gezin - Welzijn 5. Maatschappelijke hulp Voor wie praktische en emotionele vragen of problemen heeft 6. Eerstelijns juridisch advies Hulp bij juridische vragen 7. Dienst voor onthaalouders Kinderopvang in Herent 8. Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Opvang van asielzoekers Wonen - Energie 9. Dienst huisvesting Hulp bij het zoeken naar een geschikte woning, noodopvang, begeleiding bij het wonen 10. Verwarmingstoelage Bijdrage in de verwarmingskosten - de stookoliepremie 11. Betalingsproblemen water, gas en elektriciteit Voor wie zijn energiefacturen niet kan betalen Gezondheid - Zorg aan Huis Ouderenzorg 12. Gezinszorg Voor wie hulp nodig heeft bij het huishouden, persoonsverzorgende of ondersteunende taken 13. Poetsdienst Voor wie hulp nodig heeft bij het onderhoud van de woning 14. Warme maaltijden Warme maaltijden aan huis geleverd 15. Klusdienst Karweitjes in en rond de woning 16. Serviceflats De Hemelboom Wonen voor Minder Mobielen Centrale Wanneer je moeilijkheden hebt om je te verplaatsen en je geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. 18. Personenalarm Een toestel om mensen te waarschuwen in noodsituaties 19. Mantelzorgtoelage Voor wie zorgt voor zijn zieke partner, bejaarde buurvrouw,... Vrije Tijd - Ontspanning 20. Huis Marant Voor wie in groep aan ontspanningsactiviteiten wil meedoen, voor wie armoede een stem wil geven 21. Sociaal Restaurant Gezellig en budgetvriendelijk samen eten 22. Open Cafetaria De Hemelboom Ontspanningsactiviteiten voor ouderen 23. Socio-culturele en sportieve subsidie Voor wie wil deelnemen aan culturele, sportieve en sociale activiteiten

4 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan kom je langs op de permanentie in De Kouter. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Leefloon en financiële steunverlening Voor wie het financieel moeilijk heeft Voor wie Wanneer je in Herent woont en het financieel moeilijk hebt. Wat Het Sociaal Huis kan je helpen om een oplossing te vinden bij je financiële problemen. De maatschappelijk werker kan je advies geven en begeleiden. Heb je geen inkomen of is je inkomen lager dan bepaalde grensbedragen, dan kom je in aanmerking voor een leefloon, in combinatie met een begeleiding naar arbeid, scholing, opleiding of studie. Je kan (tijdelijke) financiële steun krijgen bij moeilijke situaties.

5 Verschillende vormen van steun Eénmalige en dringende steun: het sociaal Huis kan extra geld uitkeren of bijspringen om bepaalde hoge kosten te helpen dragen. Voorschotten op sociale uitkering: Wanneer je recht hebt op een sociale uitkering, maar niet meteen kan worden uitbetaald, kan het Sociaal Huis je een voorschot geven op bijvoorbeeld je kindergeld of je werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering. Tussenkomst in dokters- en apothekerskosten: bij hoge uitgaven voor geneesmiddelen, prothesen, dokter of andere geneeskundige zorgen Tussenkomst in je verblijfskosten: het Sociaal Huis kan bijpassen in de dagprijs van een onthaalhuis of de verblijfskosten in een rust- en verzorgingstehuis. Tussenkomst in de ziekenfondsbijdrage: het sociaal huis kan een voorschot geven op nieuwe of achterstallige bijdragen aan je ziekenfonds. Bij het toekennen van een leefloon of een financiële steunverlening houdt de maatschappelijk werker een grondig sociaal onderzoek. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist over het toekennen van de steunverlening. Kostprijs Of je de tussenkomst of steunverlening dient terug te betalen aan het Sociaal Huis is afhankelijk van de beslissing van het Bijzonder Comité. Wat moet je meebrengen identiteitskaart siskaart een volledig overzicht van je inkomsten en uitgaven (loonfiches, attesten, rekeninguittreksels, facturen, betalingsbewijzen, ) alle documenten die te maken hebben met je vraag (huurcontract, betalingsherinneringen, ontslagbrief, ) Bijkomende informatie Bij de dienst huisvesting lees je meer over huurwaarborg, tussenkomst van de huishuur of een installatiepremie. Lees meer over budgetbeheer en begeleiding door de dienst schuldhulpverlening.

6 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan kom je langs op de permanentie in De Kouter. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Permanentie-uren: Maandag Dinsdag Je kan ook op afspraak komen. 10. Verwarmingstoelage Bijdrage in de verwarmingskosten - de stookoliepremie Voor wie Wanneer je in Herent woont en het moeilijk hebt bij het betalen van je stookoliefacturen. Je komt in aanmerking voor één van de volgende voordelen: je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming je hebt een laag inkomen je hebt schulden Wat De verwarmingstoelage wordt ook de stookoliepremie genoemd. Het is een financiële tussenkomst in de verwarmingskosten.

7 Je kan een aanvraag doen wanneer je één van de volgende brandstoffen gebruikt: huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis) verwarmingspetroleum aan de pomp bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen) Wat moet je meebrengen Je komt de toelage aanvragen bij de maatschappelijk werker. Je brengt volgende documenten mee: je identiteitskaart, SIS-kaart en klevertje van de mutualiteit de leveringsfactuur de meest recente inkomensbewijzen en die van de mensen waarmee je samenwoont het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting het kadastraal inkomen van onroerende goederen (de grondbelasting) Je vraagt de verwarmingstoelage aan bij het Sociaal Huis binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. De brandstof moet geleverd zijn tussen 1 januari en 31 december van het jaar van aanvraag. Het bedrag van de toelage hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Kostprijs De verwarmingstoelage is een vergoeding die je krijgt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Bijkomende informatie Je kan ook voor meer informatie terecht bij het Sociaal Verwarmingsfonds op het gratis nummer of de website Heb je financiële problemen of heb je hulp nodig om met je geld om te gaan? Lees meer over financiële steunverlening en schuldhulpverlening. Voor al je persoonlijke vragen en problemen kan je terecht bij de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis.

8 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan kom je langs op de permanentie in De Kouter. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Betalingsproblemen water, gas en elektriciteit Voor wie zijn energiefacturen niet kan betalen Voor wie Wanneer je in Herent woont en het risico loopt afgesloten te worden van gas, elektriciteit of water. Wat Wanneer je de verbruiksfacturen van je energieleverancier niet betaalt, kan de leverancier je contract opzeggen. Voor elektriciteit heb je recht op een minimumlevering. Voor water en gas is een minimumlevering technisch (nog) niet mogelijk.

9 Sociale leverancier Wanneer je energieleverancier je contract opzegt, moet je op zoek naar een nieuwe leverancier. Vind je geen nieuwe leverancier, kom je automatisch terecht bij de sociale leverancier (EANDIS). Die bezorgt je dan gas en elektriciteit. Budgetmeter Kan je de facturen van de sociale leverancier niet betalen, wordt er in jouw woning een budgetmeter geplaatst. Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij je op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat je gaat verbruiken. Met een budgetmeter kan je jouw budget beter beheren en het verbruik goed opvolgen. In De Kouter staat een oplaadterminal om de budgetmeter op te laden. Je kan met je bankkaart betalen. Wanneer je budgetmeter voor elektriciteit leeg is, schakelt hij automatisch over op de minimumlevering van 10 ampère. LAC Als de sociale leverancier de minimumlevering van 10 ampère wil stopzetten, moet hij daarvoor toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van Herent. Hetzelfde geldt voor de watermaatschappij. De watertoevoer wordt enkel afgesloten mits toestemming van het LAC. De Lokale Adviescommissie wordt georganiseerd door het Sociaal Huis en onderhandelt met de sociale leverancier of de watermaatschappij zodat je niet wordt afgesloten van energie of water. Je kan, als klant, zelf aan het woord komen op de LAC-vergadering. Kostprijs Deze dienstverlening is gratis. Wat moet je meebrengen je identiteitskaart je achterstallige facturen van gas, water of elektriciteit de uitnodigingsbrief van het LAC de berichtgeving van de afsluiting Bijkomende informatie Voor al je persoonlijke vragen en problemen kan je terecht bij de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis. Heb je andere financiële problemen of heb je hulp nodig om met je geld om te gaan? Lees meer over financiële steunverlening en schuldhulpverlening. Vraag meer informatie over de energiescan, waarbij je tips krijgt over hoe je energie kan besparen in je woonplaats.

10 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gezinszorg Voor wie hulp nodig heeft bij huishoudelijke, persoonsverzorgende of ondersteunende taken Voor wie Wanneer je in Herent woont en je door je leeftijd, ziekte, handicap of sociale situatie niet meer (zelfstandig) kan instaan voor huishoudelijke en persoonsverzorgende taken. Wat De gezinszorg bestaat uit gezins- en bejaardenhulp. De verzorgende helpt je bij gewone huishoudelijke, persoonsverzorgende en ondersteunende taken. Welke hulp en hoeveel hulp je krijgt, is afhankelijk van je noden en behoeften. De gezinszorg is een aanvullende, soms vervangende hulp. Het is de bedoeling dat je zo veel mogelijk zelf of samen met de verzorgende doet. De Dienst Gezinszorg is aangesloten bij Social, een regionale dienst voor Gezinszorg.

11 Huishoudelijke taken bereiden of voorbereiden van maaltijden beperkt onderhoud van bewoonde kamers boodschappen doen, voor of met jou wassen, strijken, verstelwerk Er is samenwerking met de poetsdienst mogelijk. Persoonsverzorging Hulp bij het dagelijks/wekelijks toilet, baden Hulp bij eten en drinken Hulp bij zich bewegen en verplaatsen Haartooi, nagelverzorging, mondhygiëne, scheren Toezien op medicatie, huisapotheek en het voorkomen van doorligwonden Baby- en kinderverzorging bij gezinnen Ondersteuning Begeleiden naar dokter of ziekenhuis Opvang van kinderen Hulp bij administratief werk Hulp bij het invullen van een zinvolle of aangepaste dagbesteding Ondersteuning bij ziekte, rouw, depressie, stress, opvoedkundige problemen, Je neemt persoonlijk, schriftelijk of telefonisch contact op met de maatschappelijk werker. De aanvraag kan ook gebeuren door iemand uit je directe omgeving. Tijdens een huisbezoek doet de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek. Je krijgt meer uitleg over de dienst. Je cliëntbijdrage wordt berekend. Er worden taakafspraken gemaakt. Kostprijs Je betaalt een bijdrage per uur. Deze wordt berekend op basis van je gezinsinkomen en gezinssituatie. Wat moet je meebrengen Bij het huisbezoek hou je volgende documenten klaar: jouw meest recente inkomensbewijzen het meest recente aanslagbiljet van je personenbelasting en/of van de onroerende voorheffing (grondbelasting) een attest van invaliditeit (indien van toepassing) Bijkomende informatie Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

12 Contact 13. Poetsdienst Voor wie hulp nodig heeft bij het onderhoud van de woning Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voor wie Als je in Herent woont en je hebt door je hoge leeftijd, ziekte, handicap of sociale omstandigheden hulp nodig bij het onderhoud van je woning. Wat De poetsdienst komt je helpen bij het gewone wekelijkse onderhoud van je woning. Je kan deze hulp aanvragen tot maximum 4 uur per week.

13 Welke taken kan je door een poetsvrouw/man laten uitvoeren? Het wekelijks onderhoud van bewoonde kamers: Afstoffen Stofzuigen Dweilen ramen wassen onderhoud van sanitair en keuken Kostprijs Je betaalt een bijdrage per uur. Deze wordt berekend op basis van je gezinsinkomen en gezinssituatie. Wat moet je meebrengen Je neemt contact op met de maatschappelijk werker. Je krijgt een aantal documenten om in te vullen. De maatschappelijk werker heeft ook jouw (recente) inkomensbewijzen nodig. Bijkomende informatie Je neemt contact op met de maatschappelijk werker. Tijdens een huisbezoek krijg je meer uitleg over de poetsdienst. Er worden een aantal taakafspraken gemaakt en je bijdrage wordt berekend. Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Lees meer over het personenalarm, een toestel die zorgbehoevende personen gebruiken bij noodsituaties. Lees meer over de klusdienst en de dienst voor gezinszorg van het Sociaal Huis. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

14 Contact 14. Warme maaltijden Warme maaltijden aan huis geleverd Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voor wie Als je in Herent woont en om één of andere reden niet (meer) kan instaan voor de bereiding van een evenwichtige maaltijd. Ook wanneer je op jongere leeftijd wordt getroffen door ziekte of een ongeval kan je tijdelijk maaltijden laten bezorgen. Wat De dienst warme maaltijden brengt dagelijks maaltijden aan huis. Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdschotel en een dessert. Rond het middaguur wordt de maaltijd warm aan huis afgeleverd door een medewerker van het Sociaal Huis.

15 Elke dag De dienst levert élke dag maaltijden aan huis, dus ook tijdens het weekend en op feestdagen, 365 dagen per jaar! Per keer Je kan zelf bepalen hoeveel keer per week je een maaltijd bestelt. Je bent niet verplicht om elke dag een maaltijd te nemen. De periode Je kan maaltijden nemen voor een lange tijd of bestellen gedurende een kort(er)e periode, bijvoorbeeld tijdens de vakantie van mensen die gewoonlijk instaan voor je maaltijdbereiding, tijdens een herstelperiode, na een ziekenhuisopname, Dieet De dienst kan op aanvraag rekening houden met dieetvoorschriften. De bereidingen kunnen versneden of gemalen worden. Kostprijs De prijs van een warme maaltijd is afhankelijk van je inkomen. Betalingen gebeuren maandelijks per overschrijving, na ontvangst van je factuur. Wat moet je meebrengen Je kan een maaltijd persoonlijk, telefonisch of schriftelijk bestellen, door jezelf of door iemand uit je naaste omgeving. Nadien komt de maatschappelijk werker bij je thuis langs om meer uitleg te geven over de werking van de dienst de kostprijs van je maaltijd te berekenen (via recente inkomensbewijzen). Bijkomende informatie 1 keer per maand organiseert De Hemelboom een restaurantdag. Gebruikers van warme maaltijden eten dan samen in de cafetaria een feestelijk menu. Vervoer wordt geregeld via de MinderMobiele Centrale. Wil je meer dan een keer per maand in gezelschap komen eten? Lees meer over ons sociaal restaurant. Hulp nodig bij vervoer? Lees meer over de Minder Mobiele Centrale.

16 Contact 15. Klusdienst Karweitjes in en rond de woning Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voor wie Als je in Herent woont en je hebt door je hoge leeftijd, ziekte, handicap of een andere noodsituatie hulp nodig bij het opknappen van karweitjes in en rond de woning. Wat De klusdienst voert klussen of kleine herstellingen uit in je woning zoals een lekkende kraan herstellen, een wasbak ontstoppen, een kamer behangen of schilderen, de meubels van een kamer verhuizen, Onze medewerkers doen ook tuinklussen. Deze tuinklussen kan je tot 2 keer per jaar aanvragen.

17 Je neemt contact op met de maatschappelijk werker. Er komt iemand van de dienst ter plaatse om het werk te bekijken, zodat er een planning kan gemaakt worden. Daarna krijg je bericht met de datum wanneer de klusdienst de werken komt uitvoeren. Wat moet je meebrengen Je neemt contact op met de maatschappelijk werker. Je krijgt een aantal documenten om in te vullen. De maatschappelijk werker heeft ook jouw (recente) inkomensbewijzen nodig. Bijkomende informatie Kostprijs Je betaalt een vaste vergoeding + een prijs per uur die berekend wordt volgens je inkomen. Gebruikte materialen worden aangerekend tegen aankoopprijs. Voor alle soorten verhuisopdrachten buiten de grenzen van Herent betaal je een kilometervergoeding. Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Lees meer over het personenalarm, een toestel die zorgbehoevende personen gebruiken bij noodsituaties. Lees meer over de poetsdienst en de dienst voor gezinszorg van het Sociaal Huis. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

18 Contact 16. Serviceflats De Hemelboom Wonen voor 65+ Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voor wie Je bent minimum 65 jaar en hebt recht op een pensioen. Wanneer je met je partner een aanvraag doet, is het voldoende als één van beide 65 is. Je bent in grote mate zelfstandig. Jijzelf of je kinderen wonen in Herent. Woon je in een andere gemeente, dan kom je aan de beurt indien er geen kandidaten uit Herent meer zijn. Wat Serviceflats zijn speciale woongelegenheden voor ouderen. Je woont er in een beschermde woonomgeving. Er is een oproepsysteem waar je in noodsituaties dag en nacht beroep kan op doen. De Hemelboom telt 20 gezellige en gerieflijke flats voor alleenstaanden of koppels. Elke flat heeft een afzonderlijke leefruimte, kookruimte, slaapruimte, toilet en badgelegenheid.

19 Adres De Hemelboom Mechelsesteenweg Herent Je neemt persoonlijk, telefonisch of schriftelijk contact op met de maatschappelijk werker. Je komt op een wachtlijst. Wat moet je meebrengen Je brengt je identiteitskaart mee. Kostprijs Voor een flat in De Hemelboom betaal je 24,16 per dag. (prijs op 1/2/2012) In deze dagprijs zitten volgende kosten inbegrepen: verblijfskosten verwarming waterverbruik gebruik van de wasruimte maandelijks poetsen van de ramen onderhoud van de gemeenschappelijke delen brandverzekering personenalarmsysteem animatie niet inbegrepen: elektriciteitsverbruik telefoon TV maaltijden diensten Bijkomende informatie Meer informatie vind je op service_flats.php Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Lees meer over de poetsdienst en de klusdienst. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

20 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Minder Mobielen Centrale Wanneer je moeilijkheden hebt om je te verplaatsen en je geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer Voor wie Als je in Herent woont en je kan door je leeftijd, ziekte, handicap of een andere noodsituatie geen gebruik maken van het openbaar vervoer of ander vervoer. Wat De Minder Mobielen Centrale regelt voor jou het vervoer... voor een bezoekje bij familie of vrienden, om boodschappen te doen, voor een doktersbezoek, om te kunnen deelnemen aan je hobby, Het vervoer gebeurt door vrijwilligers, met hun eigen wagen..

21 Om gebruik te maken van de Minder Mobielen Centrale, moet je rekening houden met een aantal voorwaarden: Je woont in Herent. Je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Je kan je moeilijk verplaatsen door je leeftijd, ziekte, handicap of sociale noodsituatie. Je hebt een beperkt inkomen (Dit is maximaal 2 maal het bedrag van het leefloon. Heb je een OMNIO-statuut, dan kom je meteen in aanmerking. Voor de juiste inkomensbedragen kan je meer informatie vragen aan de maatschappelijk werker.) Kostprijs Je betaalt een vergoeding per kilometer. Deze bedraagt 0,30 cent per kilometer: gerekend van en naar de vertrekplaats van de chauffeur. Je betaalt de chauffeur na het einde van de rit. Daarnaast moet je ook een jaarlijks lidgeld betalen. Dit lidgeld bedraagt 10 euro. Deze betaling gebeurt via een overschrijving. Wat moet je meebrengen Om lid te worden, neem je contact op met de maatschappelijk werker. Je krijgt een aantal documenten om in te vullen. De maatschappelijk werker heeft ook jouw (recente) inkomensbewijzen nodig. Bijkomende informatie Je maakt je eerst lid bij de Minder Mobielen Centrale. Nadien kan je een rit aanvragen via telefonisch contact. Je moet je rit minstens 2 werkdagen op voorhand aanvragen. Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Lees meer over het personenalarm, een toestel die zorgbehoevende personen gebruiken bij noodsituaties. Lees meer over de poetsdienst en de dienst voor gezinszorg van het Sociaal Huis. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

22 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Personenalarm Een toestel om mensen te waarschuwen in noodsituaties Voor wie Je woont in Herent. Je hebt een handicap of een hoge leeftijd en wil zelfstandig thuis blijven wonen. Wat Het personenalarm is een toestel dat je gebruikt om mensen te waarschuwen wanneer je in een noodsituatie zit, bijvoorbeeld bij een plotse ziekte of na een val in huis. Door een druk op de alarmknop die je draagt aan je hals, kan je iemand oproepen. Het personenalarm kan gebruikt worden in elke kamer van je woning.

23 Om een personenalarm aan te vragen, moet je rekening houden met volgende voorwaarden: Je woont in Herent. Je woont alleen of samen met een persoon die in geval van nood geen hulp kan bieden. Je zou in een noodsituatie kunnen komen waarbij hulp van buitenaf nodig is. Bijvoorbeeld: je valt regelmatig, je bent regelmatig duizelig, je gezondheid is niet goed, Je hebt een vaste telefoonaansluiting. Kostprijs Het Sociaal Huis verhuurt het alarmtoestel met bijhorend zendertje. Het tarief van de bijdrage is afhankelijk van je inkomen en gezinssituatie. Wat moet je meebrengen Je neemt contact op met de maatschappelijk werker. Je krijgt een aantal documenten om in te vullen. De maatschappelijk werker heeft ook jouw (recente) inkomensbewijzen nodig. Hoe werkt het personenalarm? Het Sociaal Huis verhuurt het alarmtoestel. Je draagt een halsketting met een zendertje. Door op de knop te drukken wordt een noodsignaal verzonden naar de alarmcentrale. In de alarmcentrale is er dag en nacht iemand aanwezig. Deze centrale neemt contact op met de mensen die zich hebben opgegeven om jou te komen helpen. Dit zijn bijvoorbeeld familieleden, vrienden, dokter, buren, Bijkomende informatie Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Lees meer over de poetsdienst, de klusjesdienst en de dienst voor gezinszorg van het Sociaal Huis. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

24 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Mantelzorgtoelage Voor wie zorgt voor zijn zieke partner, bejaarde buurvrouw,... Voor wie Wanneer jij of je gezin, op vrijwillige basis en zonder vergoeding, de extra zorg draagt voor een zorgbehoevende, bejaarde inwoner van Herent. Wat De mantelzorgtoelage is een vergoeding die je krijgt wanneer je dagdagelijks de zorg op je neemt, zodat een zieke, oudere of zorgbehoevende persoon uit je familie of je omgeving langer thuis kan blijven wonen. Hoewel jij, als mantelzorger, de toelage krijgt, wordt de aanvraag ingediend op naam van de persoon die wordt verzorgd.

25 Om de mantelzorgtoelage aan te vragen, moet de persoon die wordt verzorgd: inwoner zijn in Herent minstens 60 jaar oud zijn een uitkering genieten van de Vlaamse zorgverzekering enkel beschikken over een beperkt inkomen (Dit is maximaal 1,75 maal het bedrag van het leefloon. Voor de juiste inkomensbedragen kan je meer info vragen aan de maatschappelijk werker.) Wanneer je als mantelzorger niet samenwoont met de persoon die wordt verzorgd, doet de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek tijdens een huisbezoek. In dit gesprek wordt gekeken naar je betrokkenheid en inzet. Dit sociaal onderzoek geldt niet als je bent gehuwd of samenwoont met de zorgbehoevende persoon. Kostprijs De mantelzorgtoelage is een vergoeding die je krijgt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wat moet je meebrengen Je komt, als mantelzorger, de toelage aanvragen bij de maatschappelijk werker. Je brengt volgende informatie over de zorgbehoevende persoon mee: het inkomensbewijs van de laatste maand (pensioen, tegemoetkoming aan bejaarden, huurgelden, ) het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting het meest recente aanslagbiljet van de onroerende voorheffing een attest van de Vlaamse zorgverzekering Bijkomende informatie Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Lees meer over het personenalarm, een toestel die zorgbehoevende personen gebruiken bij noodsituaties. Lees meer over de poetsdienst en de dienst voor gezinszorg van het Sociaal Huis.

26 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan kom je langs op de permanentie in De Kouter. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Werk en activering Voor wie hulp nodig heeft bij het zoeken naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde job. Voor wie Wanneer je in Herent woont en op zoek bent naar werk of een zinvolle dagbesteding en in aanmerking komt voor het recht op maatschappelijk integratie. Wat Het Sociaal Huis helpt je mee zoeken naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde job. Afhankelijk van wat je kan en wil, werkt de maatschappelijk werker een voorstel uit: je volgt een traject dat je voorbereidt op een job op de arbeidsmarkt. Als je geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk, kan je ook bij het Sociaal Huis terecht. Binnen haar diensten zijn er een heleboel zinvolle taken voor vrijwilligers.

OCMW ARDOOIE MARKTPLEIN 1 8850 ARDOOIE

OCMW ARDOOIE MARKTPLEIN 1 8850 ARDOOIE OCMW ARDOOIE MARKTPLEIN 1 8850 ARDOOIE JAARVERSLAG BIJ DE REKENING BOEKJAAR 2011 ALGEMEEN GEDEELTE I. IDENTIFICATIE VAN HET CENTRUM OCMW Ardooie Adres: Marktplein 1, 8850 Ardooie Telefoon: 051/74.03.70

Nadere informatie

SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW HUISVESTING THUISZORG KIND & JEUGD. Alle diensten van het OCMW. Serviceflats, sociale huisvesting,

SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW HUISVESTING THUISZORG KIND & JEUGD. Alle diensten van het OCMW. Serviceflats, sociale huisvesting, SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW Alle diensten van het OCMW HUISVESTING Serviceflats, sociale huisvesting, THUISZORG Poetsdienst, thuisverpleging, KIND & JEUGD Opvang, opvoeding, gezinsondersteuning CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS

WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS 1. VOORWOORD Thuiszorg, financiële nood, huisvesting, invaliditeit, Hiernaast zijn er nog zoveel andere problemen waar u vroeg of laat mee geconfronteerd kan worden. Vaak loopt

Nadere informatie

Thuis in thuiszorg. CM Midden-Vlaanderen

Thuis in thuiszorg. CM Midden-Vlaanderen Thuis in thuiszorg CM Midden-Vlaanderen Inhoudstafel CM, thuis in thuiszorg 4 CM informeert en begeleidt 5 De Zorgtelefoon 5 De Z app 6 Thuiszorgcentrum 7 Dienst Maatschappelijk Werk 8 Thuis blijven wonen

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent

12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent 12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent Marant nodigt de Raadsleden van het Sociaal Huis uit tot dialoog 12 standpunten door Huis Marant rond bestrijding van armoede Wat vooraf gaat De

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN 2 Inhoudstafel Inhoudstafel DEEL 1 INLEIDING: MANTELZORG 8 1.1 Ben je mantelzorger? 9 1.2 Het profiel van een mantelzorger 9 1.3 Financiële afspraken 9 DEEL 2 MEER

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

OP STRAAT IN ANTWERPEN

OP STRAAT IN ANTWERPEN OP STRAAT IN ANTWERPEN Editie 2015 i Een gids voor dak- en thuislozen INHOUD 1 Wie kan je helpen? 5 2 Slapen en opvang 13 3 Eten 21 4 Kleren 27 5 Hoe breng ik mijn dag door? 31 6 Adres en identiteitskaart

Nadere informatie

OCMWGent. meer dan u denkt. informatiebrochure. Werk en opleiding. wonen rechten vrije tijd

OCMWGent. meer dan u denkt. informatiebrochure. Werk en opleiding. wonen rechten vrije tijd OCMWGent meer dan u denkt informatiebrochure Geld Gezondheid Werk en opleiding wonen rechten vrije tijd colofon redactie Verantwoordelijke uitgever: Coördinator: Redactie: Fotografie: Vormgeving: Luc Kupers

Nadere informatie

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar.

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Voor u ligt het jaarverslag 2013. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. Zoals

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

Mijn kind, gewoon bijzonder

Mijn kind, gewoon bijzonder Mijn kind, gewoon bijzonder Info voor ouders van een kind met een beperking juli 2015 Inhoud Wat is er aan de hand? 4 Waar kan ik terecht voor informatie? 5 Wat is IJH? Wat is VAPH? 6 Bij wie kan ik terecht

Nadere informatie

OCMW INFORMATIEBROCHURE. Dienstverlening. Contactadressen. Leefloon. Hoe kan het OCMW me helpen? Ook een adres in mijn buurt? Bij wie klop ik aan?

OCMW INFORMATIEBROCHURE. Dienstverlening. Contactadressen. Leefloon. Hoe kan het OCMW me helpen? Ook een adres in mijn buurt? Bij wie klop ik aan? OCMW INFORMATIEBROCHURE 2014 Dienstverlening Hoe kan het OCMW me helpen? Contactadressen Ook een adres in mijn buurt? Leefloon Bij wie klop ik aan? COLOFON REDACTIE Verantwoordelijke uitgever: Luc Kupers,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

S E N I O R E N B R O C H U R E

S E N I O R E N B R O C H U R E SENIORENBROCHURE 2 Voorwoord 7 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Inkomen 8 Pensioenen 8 Verschillende stelsels 8 Gemengde loopbaan 8 Toegelaten arbeid 8 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8 Leefloon 9 Werkeloosheid

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT

KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT VOORWOORD Het doel van de seniorenadviesraad van Kampenhout (Senioka) is het seniorenbeleid

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Welkom! Versie september 2013 Inhoudstafel Welkom... 3 Missie/visie...4 Personeel...5 Tijdschrift Wijs... 6 Activiteiten... 7 Algemene info...8 Vast aanbod...8 Surplussersactiviteiten...16

Nadere informatie

Voordelen- & gebruikersgids

Voordelen- & gebruikersgids Voordelen- & gebruikersgids Voordelen en diensten vanaf 1 januari 2015 T 011-29 10 00 F 011-22 20 67 info@lml.be www.lm.be Thuiszorgtelefoon: 0800 11 415 24 uur op 24 7 dagen op 7 Inhoud JOUW THUISZORG,

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Thuis in thuiszorg. De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be. Een antwoord op je vragen. 2013 CM Antwerpen

Thuis in thuiszorg. De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be. Een antwoord op je vragen. 2013 CM Antwerpen Thuis in thuiszorg Een antwoord op je vragen 2013 CM Antwerpen De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be Deze brochure bevat heel wat informatie. Ze geeft je een overzicht van de bestaande

Nadere informatie