Welkom. Sociaal Huis Herent. Nuttige adressen Sociaal Huis Herent:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Sociaal Huis Herent. Nuttige adressen Sociaal Huis Herent:"

Transcriptie

1 Nuttige adressen Sociaal Huis Herent: De Kouter Spoorwegstraat Herent Openingsuren: maandag tot vrijdag 8.30 tot uur maandagavond tot uur woensdagmiddag tot uur Welkom De Hemelboom Mechelsesteenweg Herent (cafetaria) (verantwoordelijke) Huis Marant Mechelsesteenweg Herent (verantwoordelijke) (verantwoordelijke) Deze onthaalbrochure werd geschreven in samenwerking met deelnemers van Huis Marant. Verantwoordelijke uitgever: Chris Gielens - Sociaal Huis Herent, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent Sociaal Huis Herent Geld - Extra hulp Gezin - Welzijn Wonen - Energie Vrije Tijd - Ontspanning Gezondheid - Zorg aan Huis Ouderenzorg

2

3 Werking van het Sociaal Huis Geld - Extra hulp 1. Leefloon en financiële steunverlening Voor wie het financieel moeilijk heeft 2. Werk en activering Voor wie hulp nodig heeft bij het zoeken naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde job. 3. Dienst Schuldhulpverlening Wanneer je schulden hebt, je facturen niet kan betalen, hulp nodig hebt om met je geld om te gaan, 4. Extra hulp: voedselpakketten en kledij Voor wie het financieel moeilijk heeft Gezin - Welzijn 5. Maatschappelijke hulp Voor wie praktische en emotionele vragen of problemen heeft 6. Eerstelijns juridisch advies Hulp bij juridische vragen 7. Dienst voor onthaalouders Kinderopvang in Herent 8. Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Opvang van asielzoekers Wonen - Energie 9. Dienst huisvesting Hulp bij het zoeken naar een geschikte woning, noodopvang, begeleiding bij het wonen 10. Verwarmingstoelage Bijdrage in de verwarmingskosten - de stookoliepremie 11. Betalingsproblemen water, gas en elektriciteit Voor wie zijn energiefacturen niet kan betalen Gezondheid - Zorg aan Huis Ouderenzorg 12. Gezinszorg Voor wie hulp nodig heeft bij het huishouden, persoonsverzorgende of ondersteunende taken 13. Poetsdienst Voor wie hulp nodig heeft bij het onderhoud van de woning 14. Warme maaltijden Warme maaltijden aan huis geleverd 15. Klusdienst Karweitjes in en rond de woning 16. Serviceflats De Hemelboom Wonen voor Minder Mobielen Centrale Wanneer je moeilijkheden hebt om je te verplaatsen en je geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. 18. Personenalarm Een toestel om mensen te waarschuwen in noodsituaties 19. Mantelzorgtoelage Voor wie zorgt voor zijn zieke partner, bejaarde buurvrouw,... Vrije Tijd - Ontspanning 20. Huis Marant Voor wie in groep aan ontspanningsactiviteiten wil meedoen, voor wie armoede een stem wil geven 21. Sociaal Restaurant Gezellig en budgetvriendelijk samen eten 22. Open Cafetaria De Hemelboom Ontspanningsactiviteiten voor ouderen 23. Socio-culturele en sportieve subsidie Voor wie wil deelnemen aan culturele, sportieve en sociale activiteiten

4 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan kom je langs op de permanentie in De Kouter. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Leefloon en financiële steunverlening Voor wie het financieel moeilijk heeft Voor wie Wanneer je in Herent woont en het financieel moeilijk hebt. Wat Het Sociaal Huis kan je helpen om een oplossing te vinden bij je financiële problemen. De maatschappelijk werker kan je advies geven en begeleiden. Heb je geen inkomen of is je inkomen lager dan bepaalde grensbedragen, dan kom je in aanmerking voor een leefloon, in combinatie met een begeleiding naar arbeid, scholing, opleiding of studie. Je kan (tijdelijke) financiële steun krijgen bij moeilijke situaties.

5 Verschillende vormen van steun Eénmalige en dringende steun: het sociaal Huis kan extra geld uitkeren of bijspringen om bepaalde hoge kosten te helpen dragen. Voorschotten op sociale uitkering: Wanneer je recht hebt op een sociale uitkering, maar niet meteen kan worden uitbetaald, kan het Sociaal Huis je een voorschot geven op bijvoorbeeld je kindergeld of je werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering. Tussenkomst in dokters- en apothekerskosten: bij hoge uitgaven voor geneesmiddelen, prothesen, dokter of andere geneeskundige zorgen Tussenkomst in je verblijfskosten: het Sociaal Huis kan bijpassen in de dagprijs van een onthaalhuis of de verblijfskosten in een rust- en verzorgingstehuis. Tussenkomst in de ziekenfondsbijdrage: het sociaal huis kan een voorschot geven op nieuwe of achterstallige bijdragen aan je ziekenfonds. Bij het toekennen van een leefloon of een financiële steunverlening houdt de maatschappelijk werker een grondig sociaal onderzoek. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist over het toekennen van de steunverlening. Kostprijs Of je de tussenkomst of steunverlening dient terug te betalen aan het Sociaal Huis is afhankelijk van de beslissing van het Bijzonder Comité. Wat moet je meebrengen identiteitskaart siskaart een volledig overzicht van je inkomsten en uitgaven (loonfiches, attesten, rekeninguittreksels, facturen, betalingsbewijzen, ) alle documenten die te maken hebben met je vraag (huurcontract, betalingsherinneringen, ontslagbrief, ) Bijkomende informatie Bij de dienst huisvesting lees je meer over huurwaarborg, tussenkomst van de huishuur of een installatiepremie. Lees meer over budgetbeheer en begeleiding door de dienst schuldhulpverlening.

6 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan kom je langs op de permanentie in De Kouter. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Permanentie-uren: Maandag Dinsdag Je kan ook op afspraak komen. 10. Verwarmingstoelage Bijdrage in de verwarmingskosten - de stookoliepremie Voor wie Wanneer je in Herent woont en het moeilijk hebt bij het betalen van je stookoliefacturen. Je komt in aanmerking voor één van de volgende voordelen: je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming je hebt een laag inkomen je hebt schulden Wat De verwarmingstoelage wordt ook de stookoliepremie genoemd. Het is een financiële tussenkomst in de verwarmingskosten.

7 Je kan een aanvraag doen wanneer je één van de volgende brandstoffen gebruikt: huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis) verwarmingspetroleum aan de pomp bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen) Wat moet je meebrengen Je komt de toelage aanvragen bij de maatschappelijk werker. Je brengt volgende documenten mee: je identiteitskaart, SIS-kaart en klevertje van de mutualiteit de leveringsfactuur de meest recente inkomensbewijzen en die van de mensen waarmee je samenwoont het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting het kadastraal inkomen van onroerende goederen (de grondbelasting) Je vraagt de verwarmingstoelage aan bij het Sociaal Huis binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. De brandstof moet geleverd zijn tussen 1 januari en 31 december van het jaar van aanvraag. Het bedrag van de toelage hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Kostprijs De verwarmingstoelage is een vergoeding die je krijgt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Bijkomende informatie Je kan ook voor meer informatie terecht bij het Sociaal Verwarmingsfonds op het gratis nummer of de website Heb je financiële problemen of heb je hulp nodig om met je geld om te gaan? Lees meer over financiële steunverlening en schuldhulpverlening. Voor al je persoonlijke vragen en problemen kan je terecht bij de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis.

8 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan kom je langs op de permanentie in De Kouter. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Betalingsproblemen water, gas en elektriciteit Voor wie zijn energiefacturen niet kan betalen Voor wie Wanneer je in Herent woont en het risico loopt afgesloten te worden van gas, elektriciteit of water. Wat Wanneer je de verbruiksfacturen van je energieleverancier niet betaalt, kan de leverancier je contract opzeggen. Voor elektriciteit heb je recht op een minimumlevering. Voor water en gas is een minimumlevering technisch (nog) niet mogelijk.

9 Sociale leverancier Wanneer je energieleverancier je contract opzegt, moet je op zoek naar een nieuwe leverancier. Vind je geen nieuwe leverancier, kom je automatisch terecht bij de sociale leverancier (EANDIS). Die bezorgt je dan gas en elektriciteit. Budgetmeter Kan je de facturen van de sociale leverancier niet betalen, wordt er in jouw woning een budgetmeter geplaatst. Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij je op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat je gaat verbruiken. Met een budgetmeter kan je jouw budget beter beheren en het verbruik goed opvolgen. In De Kouter staat een oplaadterminal om de budgetmeter op te laden. Je kan met je bankkaart betalen. Wanneer je budgetmeter voor elektriciteit leeg is, schakelt hij automatisch over op de minimumlevering van 10 ampère. LAC Als de sociale leverancier de minimumlevering van 10 ampère wil stopzetten, moet hij daarvoor toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van Herent. Hetzelfde geldt voor de watermaatschappij. De watertoevoer wordt enkel afgesloten mits toestemming van het LAC. De Lokale Adviescommissie wordt georganiseerd door het Sociaal Huis en onderhandelt met de sociale leverancier of de watermaatschappij zodat je niet wordt afgesloten van energie of water. Je kan, als klant, zelf aan het woord komen op de LAC-vergadering. Kostprijs Deze dienstverlening is gratis. Wat moet je meebrengen je identiteitskaart je achterstallige facturen van gas, water of elektriciteit de uitnodigingsbrief van het LAC de berichtgeving van de afsluiting Bijkomende informatie Voor al je persoonlijke vragen en problemen kan je terecht bij de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis. Heb je andere financiële problemen of heb je hulp nodig om met je geld om te gaan? Lees meer over financiële steunverlening en schuldhulpverlening. Vraag meer informatie over de energiescan, waarbij je tips krijgt over hoe je energie kan besparen in je woonplaats.

10 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gezinszorg Voor wie hulp nodig heeft bij huishoudelijke, persoonsverzorgende of ondersteunende taken Voor wie Wanneer je in Herent woont en je door je leeftijd, ziekte, handicap of sociale situatie niet meer (zelfstandig) kan instaan voor huishoudelijke en persoonsverzorgende taken. Wat De gezinszorg bestaat uit gezins- en bejaardenhulp. De verzorgende helpt je bij gewone huishoudelijke, persoonsverzorgende en ondersteunende taken. Welke hulp en hoeveel hulp je krijgt, is afhankelijk van je noden en behoeften. De gezinszorg is een aanvullende, soms vervangende hulp. Het is de bedoeling dat je zo veel mogelijk zelf of samen met de verzorgende doet. De Dienst Gezinszorg is aangesloten bij Social, een regionale dienst voor Gezinszorg.

11 Huishoudelijke taken bereiden of voorbereiden van maaltijden beperkt onderhoud van bewoonde kamers boodschappen doen, voor of met jou wassen, strijken, verstelwerk Er is samenwerking met de poetsdienst mogelijk. Persoonsverzorging Hulp bij het dagelijks/wekelijks toilet, baden Hulp bij eten en drinken Hulp bij zich bewegen en verplaatsen Haartooi, nagelverzorging, mondhygiëne, scheren Toezien op medicatie, huisapotheek en het voorkomen van doorligwonden Baby- en kinderverzorging bij gezinnen Ondersteuning Begeleiden naar dokter of ziekenhuis Opvang van kinderen Hulp bij administratief werk Hulp bij het invullen van een zinvolle of aangepaste dagbesteding Ondersteuning bij ziekte, rouw, depressie, stress, opvoedkundige problemen, Je neemt persoonlijk, schriftelijk of telefonisch contact op met de maatschappelijk werker. De aanvraag kan ook gebeuren door iemand uit je directe omgeving. Tijdens een huisbezoek doet de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek. Je krijgt meer uitleg over de dienst. Je cliëntbijdrage wordt berekend. Er worden taakafspraken gemaakt. Kostprijs Je betaalt een bijdrage per uur. Deze wordt berekend op basis van je gezinsinkomen en gezinssituatie. Wat moet je meebrengen Bij het huisbezoek hou je volgende documenten klaar: jouw meest recente inkomensbewijzen het meest recente aanslagbiljet van je personenbelasting en/of van de onroerende voorheffing (grondbelasting) een attest van invaliditeit (indien van toepassing) Bijkomende informatie Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

12 Contact 13. Poetsdienst Voor wie hulp nodig heeft bij het onderhoud van de woning Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voor wie Als je in Herent woont en je hebt door je hoge leeftijd, ziekte, handicap of sociale omstandigheden hulp nodig bij het onderhoud van je woning. Wat De poetsdienst komt je helpen bij het gewone wekelijkse onderhoud van je woning. Je kan deze hulp aanvragen tot maximum 4 uur per week.

13 Welke taken kan je door een poetsvrouw/man laten uitvoeren? Het wekelijks onderhoud van bewoonde kamers: Afstoffen Stofzuigen Dweilen ramen wassen onderhoud van sanitair en keuken Kostprijs Je betaalt een bijdrage per uur. Deze wordt berekend op basis van je gezinsinkomen en gezinssituatie. Wat moet je meebrengen Je neemt contact op met de maatschappelijk werker. Je krijgt een aantal documenten om in te vullen. De maatschappelijk werker heeft ook jouw (recente) inkomensbewijzen nodig. Bijkomende informatie Je neemt contact op met de maatschappelijk werker. Tijdens een huisbezoek krijg je meer uitleg over de poetsdienst. Er worden een aantal taakafspraken gemaakt en je bijdrage wordt berekend. Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Lees meer over het personenalarm, een toestel die zorgbehoevende personen gebruiken bij noodsituaties. Lees meer over de klusdienst en de dienst voor gezinszorg van het Sociaal Huis. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

14 Contact 14. Warme maaltijden Warme maaltijden aan huis geleverd Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voor wie Als je in Herent woont en om één of andere reden niet (meer) kan instaan voor de bereiding van een evenwichtige maaltijd. Ook wanneer je op jongere leeftijd wordt getroffen door ziekte of een ongeval kan je tijdelijk maaltijden laten bezorgen. Wat De dienst warme maaltijden brengt dagelijks maaltijden aan huis. Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdschotel en een dessert. Rond het middaguur wordt de maaltijd warm aan huis afgeleverd door een medewerker van het Sociaal Huis.

15 Elke dag De dienst levert élke dag maaltijden aan huis, dus ook tijdens het weekend en op feestdagen, 365 dagen per jaar! Per keer Je kan zelf bepalen hoeveel keer per week je een maaltijd bestelt. Je bent niet verplicht om elke dag een maaltijd te nemen. De periode Je kan maaltijden nemen voor een lange tijd of bestellen gedurende een kort(er)e periode, bijvoorbeeld tijdens de vakantie van mensen die gewoonlijk instaan voor je maaltijdbereiding, tijdens een herstelperiode, na een ziekenhuisopname, Dieet De dienst kan op aanvraag rekening houden met dieetvoorschriften. De bereidingen kunnen versneden of gemalen worden. Kostprijs De prijs van een warme maaltijd is afhankelijk van je inkomen. Betalingen gebeuren maandelijks per overschrijving, na ontvangst van je factuur. Wat moet je meebrengen Je kan een maaltijd persoonlijk, telefonisch of schriftelijk bestellen, door jezelf of door iemand uit je naaste omgeving. Nadien komt de maatschappelijk werker bij je thuis langs om meer uitleg te geven over de werking van de dienst de kostprijs van je maaltijd te berekenen (via recente inkomensbewijzen). Bijkomende informatie 1 keer per maand organiseert De Hemelboom een restaurantdag. Gebruikers van warme maaltijden eten dan samen in de cafetaria een feestelijk menu. Vervoer wordt geregeld via de MinderMobiele Centrale. Wil je meer dan een keer per maand in gezelschap komen eten? Lees meer over ons sociaal restaurant. Hulp nodig bij vervoer? Lees meer over de Minder Mobiele Centrale.

16 Contact 15. Klusdienst Karweitjes in en rond de woning Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voor wie Als je in Herent woont en je hebt door je hoge leeftijd, ziekte, handicap of een andere noodsituatie hulp nodig bij het opknappen van karweitjes in en rond de woning. Wat De klusdienst voert klussen of kleine herstellingen uit in je woning zoals een lekkende kraan herstellen, een wasbak ontstoppen, een kamer behangen of schilderen, de meubels van een kamer verhuizen, Onze medewerkers doen ook tuinklussen. Deze tuinklussen kan je tot 2 keer per jaar aanvragen.

17 Je neemt contact op met de maatschappelijk werker. Er komt iemand van de dienst ter plaatse om het werk te bekijken, zodat er een planning kan gemaakt worden. Daarna krijg je bericht met de datum wanneer de klusdienst de werken komt uitvoeren. Wat moet je meebrengen Je neemt contact op met de maatschappelijk werker. Je krijgt een aantal documenten om in te vullen. De maatschappelijk werker heeft ook jouw (recente) inkomensbewijzen nodig. Bijkomende informatie Kostprijs Je betaalt een vaste vergoeding + een prijs per uur die berekend wordt volgens je inkomen. Gebruikte materialen worden aangerekend tegen aankoopprijs. Voor alle soorten verhuisopdrachten buiten de grenzen van Herent betaal je een kilometervergoeding. Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Lees meer over het personenalarm, een toestel die zorgbehoevende personen gebruiken bij noodsituaties. Lees meer over de poetsdienst en de dienst voor gezinszorg van het Sociaal Huis. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

18 Contact 16. Serviceflats De Hemelboom Wonen voor 65+ Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voor wie Je bent minimum 65 jaar en hebt recht op een pensioen. Wanneer je met je partner een aanvraag doet, is het voldoende als één van beide 65 is. Je bent in grote mate zelfstandig. Jijzelf of je kinderen wonen in Herent. Woon je in een andere gemeente, dan kom je aan de beurt indien er geen kandidaten uit Herent meer zijn. Wat Serviceflats zijn speciale woongelegenheden voor ouderen. Je woont er in een beschermde woonomgeving. Er is een oproepsysteem waar je in noodsituaties dag en nacht beroep kan op doen. De Hemelboom telt 20 gezellige en gerieflijke flats voor alleenstaanden of koppels. Elke flat heeft een afzonderlijke leefruimte, kookruimte, slaapruimte, toilet en badgelegenheid.

19 Adres De Hemelboom Mechelsesteenweg Herent Je neemt persoonlijk, telefonisch of schriftelijk contact op met de maatschappelijk werker. Je komt op een wachtlijst. Wat moet je meebrengen Je brengt je identiteitskaart mee. Kostprijs Voor een flat in De Hemelboom betaal je 24,16 per dag. (prijs op 1/2/2012) In deze dagprijs zitten volgende kosten inbegrepen: verblijfskosten verwarming waterverbruik gebruik van de wasruimte maandelijks poetsen van de ramen onderhoud van de gemeenschappelijke delen brandverzekering personenalarmsysteem animatie niet inbegrepen: elektriciteitsverbruik telefoon TV maaltijden diensten Bijkomende informatie Meer informatie vind je op service_flats.php Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Lees meer over de poetsdienst en de klusdienst. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

20 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Minder Mobielen Centrale Wanneer je moeilijkheden hebt om je te verplaatsen en je geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer Voor wie Als je in Herent woont en je kan door je leeftijd, ziekte, handicap of een andere noodsituatie geen gebruik maken van het openbaar vervoer of ander vervoer. Wat De Minder Mobielen Centrale regelt voor jou het vervoer... voor een bezoekje bij familie of vrienden, om boodschappen te doen, voor een doktersbezoek, om te kunnen deelnemen aan je hobby, Het vervoer gebeurt door vrijwilligers, met hun eigen wagen..

21 Om gebruik te maken van de Minder Mobielen Centrale, moet je rekening houden met een aantal voorwaarden: Je woont in Herent. Je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Je kan je moeilijk verplaatsen door je leeftijd, ziekte, handicap of sociale noodsituatie. Je hebt een beperkt inkomen (Dit is maximaal 2 maal het bedrag van het leefloon. Heb je een OMNIO-statuut, dan kom je meteen in aanmerking. Voor de juiste inkomensbedragen kan je meer informatie vragen aan de maatschappelijk werker.) Kostprijs Je betaalt een vergoeding per kilometer. Deze bedraagt 0,30 cent per kilometer: gerekend van en naar de vertrekplaats van de chauffeur. Je betaalt de chauffeur na het einde van de rit. Daarnaast moet je ook een jaarlijks lidgeld betalen. Dit lidgeld bedraagt 10 euro. Deze betaling gebeurt via een overschrijving. Wat moet je meebrengen Om lid te worden, neem je contact op met de maatschappelijk werker. Je krijgt een aantal documenten om in te vullen. De maatschappelijk werker heeft ook jouw (recente) inkomensbewijzen nodig. Bijkomende informatie Je maakt je eerst lid bij de Minder Mobielen Centrale. Nadien kan je een rit aanvragen via telefonisch contact. Je moet je rit minstens 2 werkdagen op voorhand aanvragen. Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Lees meer over het personenalarm, een toestel die zorgbehoevende personen gebruiken bij noodsituaties. Lees meer over de poetsdienst en de dienst voor gezinszorg van het Sociaal Huis. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

22 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Personenalarm Een toestel om mensen te waarschuwen in noodsituaties Voor wie Je woont in Herent. Je hebt een handicap of een hoge leeftijd en wil zelfstandig thuis blijven wonen. Wat Het personenalarm is een toestel dat je gebruikt om mensen te waarschuwen wanneer je in een noodsituatie zit, bijvoorbeeld bij een plotse ziekte of na een val in huis. Door een druk op de alarmknop die je draagt aan je hals, kan je iemand oproepen. Het personenalarm kan gebruikt worden in elke kamer van je woning.

23 Om een personenalarm aan te vragen, moet je rekening houden met volgende voorwaarden: Je woont in Herent. Je woont alleen of samen met een persoon die in geval van nood geen hulp kan bieden. Je zou in een noodsituatie kunnen komen waarbij hulp van buitenaf nodig is. Bijvoorbeeld: je valt regelmatig, je bent regelmatig duizelig, je gezondheid is niet goed, Je hebt een vaste telefoonaansluiting. Kostprijs Het Sociaal Huis verhuurt het alarmtoestel met bijhorend zendertje. Het tarief van de bijdrage is afhankelijk van je inkomen en gezinssituatie. Wat moet je meebrengen Je neemt contact op met de maatschappelijk werker. Je krijgt een aantal documenten om in te vullen. De maatschappelijk werker heeft ook jouw (recente) inkomensbewijzen nodig. Hoe werkt het personenalarm? Het Sociaal Huis verhuurt het alarmtoestel. Je draagt een halsketting met een zendertje. Door op de knop te drukken wordt een noodsignaal verzonden naar de alarmcentrale. In de alarmcentrale is er dag en nacht iemand aanwezig. Deze centrale neemt contact op met de mensen die zich hebben opgegeven om jou te komen helpen. Dit zijn bijvoorbeeld familieleden, vrienden, dokter, buren, Bijkomende informatie Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Eet je graag in gezelschap? Kom naar het sociaal restaurant. Lees meer over de poetsdienst, de klusjesdienst en de dienst voor gezinszorg van het Sociaal Huis. Open cafetaria organiseert in De Hemelboom verschillende ontspanningsactiviteiten.

24 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan maak je een afspraak met de dienst ouderen- en thuiszorg. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Mantelzorgtoelage Voor wie zorgt voor zijn zieke partner, bejaarde buurvrouw,... Voor wie Wanneer jij of je gezin, op vrijwillige basis en zonder vergoeding, de extra zorg draagt voor een zorgbehoevende, bejaarde inwoner van Herent. Wat De mantelzorgtoelage is een vergoeding die je krijgt wanneer je dagdagelijks de zorg op je neemt, zodat een zieke, oudere of zorgbehoevende persoon uit je familie of je omgeving langer thuis kan blijven wonen. Hoewel jij, als mantelzorger, de toelage krijgt, wordt de aanvraag ingediend op naam van de persoon die wordt verzorgd.

25 Om de mantelzorgtoelage aan te vragen, moet de persoon die wordt verzorgd: inwoner zijn in Herent minstens 60 jaar oud zijn een uitkering genieten van de Vlaamse zorgverzekering enkel beschikken over een beperkt inkomen (Dit is maximaal 1,75 maal het bedrag van het leefloon. Voor de juiste inkomensbedragen kan je meer info vragen aan de maatschappelijk werker.) Wanneer je als mantelzorger niet samenwoont met de persoon die wordt verzorgd, doet de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek tijdens een huisbezoek. In dit gesprek wordt gekeken naar je betrokkenheid en inzet. Dit sociaal onderzoek geldt niet als je bent gehuwd of samenwoont met de zorgbehoevende persoon. Kostprijs De mantelzorgtoelage is een vergoeding die je krijgt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wat moet je meebrengen Je komt, als mantelzorger, de toelage aanvragen bij de maatschappelijk werker. Je brengt volgende informatie over de zorgbehoevende persoon mee: het inkomensbewijs van de laatste maand (pensioen, tegemoetkoming aan bejaarden, huurgelden, ) het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting het meest recente aanslagbiljet van de onroerende voorheffing een attest van de Vlaamse zorgverzekering Bijkomende informatie Het Sociaal Huis levert warme maaltijden aan huis. Lees meer over het personenalarm, een toestel die zorgbehoevende personen gebruiken bij noodsituaties. Lees meer over de poetsdienst en de dienst voor gezinszorg van het Sociaal Huis.

26 Contact Je kan ons contacteren: telefonisch: via mail: Heb je graag een persoonlijk gesprek? Dan kom je langs op de permanentie in De Kouter. Een maatschappelijk werker houdt een verkennend gesprek. Openingsuren: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Werk en activering Voor wie hulp nodig heeft bij het zoeken naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde job. Voor wie Wanneer je in Herent woont en op zoek bent naar werk of een zinvolle dagbesteding en in aanmerking komt voor het recht op maatschappelijk integratie. Wat Het Sociaal Huis helpt je mee zoeken naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde job. Afhankelijk van wat je kan en wil, werkt de maatschappelijk werker een voorstel uit: je volgt een traject dat je voorbereidt op een job op de arbeidsmarkt. Als je geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk, kan je ook bij het Sociaal Huis terecht. Binnen haar diensten zijn er een heleboel zinvolle taken voor vrijwilligers.

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

THUISZORGBROCHURE. Sociaal Huis. Ruiselede Kruiskerke - Doomkerke

THUISZORGBROCHURE. Sociaal Huis. Ruiselede Kruiskerke - Doomkerke THUISZORGBROCHURE Sociaal Huis Ruiselede Kruiskerke - Doomkerke Kasteelstraat 1A 8755 Ruiselede Tel. 051/68.94.84 Fax. 051/68.63.80 ocmw@ruiselede.be Deze brochure geeft u een overzicht van alle thuiszorgdiensten

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. Inhoud Wat is schuldhulpverlening?... 3 Kort overzicht

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Thuisdiensten. Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) Assist 1 at Home (poetsdienst) Uw maaltijd aan huis 2. De Dinnerclub 3

Thuisdiensten. Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) Assist 1 at Home (poetsdienst) Uw maaltijd aan huis 2. De Dinnerclub 3 Thuisdiensten Assist 1 at Home (poetsdienst) Uw maaltijd aan huis 2 De Dinnerclub 3 Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) Interesse? Als klant/gebruiker: Het OCMW Waasmunster biedt zelf geen poetsdienst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

Schuldhulpverlening bij OCMW Antwerpen

Schuldhulpverlening bij OCMW Antwerpen Schuldhulpverlening bij OCMW Antwerpen 2 Beste lezer Je zette een eerste stap om een oplossing te vinden voor je schulden en/of moeilijkheden om je budget te plannen. In deze bundel geven we je een overzicht

Nadere informatie

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP OCMW SCHOTEN Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP INHOUD Algemene sociale dienstverlening 3 Recht op maatschappelijke integratie 3

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER

SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER Het OCMW verhuurt 28 serviceflats in een omgeving waar het aangenaam is om te wandelen of te verpozen, in de nabijheid van het dienstencentrum

Nadere informatie

Ouder worden in Antwerpen

Ouder worden in Antwerpen Ouder worden in Antwerpen 1. Wat denkt u over de Vlaamse ouderen? 2. Enig idee hoe Vlaamse ouderen leven en hulp krijgen? 2 Zelfzorg - Vlaamse ouderen willen zo lang mogelijk thuis zelfstandig wonen en

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

SERVICEFLATS HET KADER

SERVICEFLATS HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM SERVICEFLATS HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook twee huizen

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij Maak kennis met ZorgRbij Komt u als zorgverlener graag bij mensen thuis en wilt u regelmatig een aantal uren per week werken? Maak dan kennis

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook

Nadere informatie

Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF

Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Kloosterhof een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken met

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het Gezin Ouder worden heeft zo zijn aangename kanten. Het kan allemaal veel rustiger, men kan zich meer bezig houden met een hobby, er is tijd

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Welke serviceflat kan het OCMW van Zwijndrecht u aanbieden?

Welke serviceflat kan het OCMW van Zwijndrecht u aanbieden? Deze woonvorm is bedoeld voor 65-plussers die nog zelfstandig kunnen functioneren maar toch verkiezen om niet langer thuis te blijven wonen omdat de woning niet meer aangepast is aan hun leeftijd ze zich

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 19 januari 2012 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

aanbod ouderenzorg en thuiszorg OCMW Hove

aanbod ouderenzorg en thuiszorg OCMW Hove aanbod ouderenzorg en thuiszorg OCMW Hove Een boekje om bij te houden 1 Hulp aan huis 2 1.1 Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg 3 1.2 Poetsdienst met dienstencheques 4 1.3 Warme maaltijden aan huis 5 1.4

Nadere informatie

Onze kribbe is geopend van maandag tot vrijdag dit telkens van 07h.00 tot 17h.45.

Onze kribbe is geopend van maandag tot vrijdag dit telkens van 07h.00 tot 17h.45. Waarom dit huisreglement Graag willen we jullie via dit huisreglement een beetje wegwijs maken in onze krubbe Het Babyhuisje Dit zal jullie, zoon / dochter als ook helpen bij het verblijf in het Babyhuisje,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Assistentiewoningen. Heerlyckheid Hoog Mosscher

Assistentiewoningen. Heerlyckheid Hoog Mosscher In voege dd::26/11/12 geactualiseerd dd : 13/01/14 Informatiebrochure Documenteigenaar: Manu De Clercq Assistentiewoningen Heerlyckheid Hoog Mosscher Een nieuw project gerealiseerd door in samenwerking

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis!

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! De weg naar zorg en ondersteuning loopt altijd via het raadhuis Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, betrek dan eerst de mensen om u heen. Misschien

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds E-mail : vraag@mi-is.be Tel : 02/508.85.85 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 22 december 2008 Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een installatiepremie? 3) Wie heeft recht op een installatiepremie? 4) Aan welke voorwaarden moet

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE THUISZORGDIENSTEN VAN HET OCMW POPERINGE

WEGWIJS IN DE THUISZORGDIENSTEN VAN HET OCMW POPERINGE WEGWIJS IN DE THUISZORGDIENSTEN VAN HET OCMW POPERINGE bedeling warme maaltijden, dorpsdienst Nestor, huishoudelijke hulp met dienstencheques, klusjesdienst, poetsdienst, strijkwinkel, verhuring personenalarmsystemen,

Nadere informatie

Colofon. Verantwoordelijke uitgever: OCMW Zwalm Zuidlaan 16 9630 Zwalm. Mei 2012. Vormgeving: ARTTOO ATELIER www.artooatelier.be

Colofon. Verantwoordelijke uitgever: OCMW Zwalm Zuidlaan 16 9630 Zwalm. Mei 2012. Vormgeving: ARTTOO ATELIER www.artooatelier.be Colofon Verantwoordelijke uitgever: OCMW Zwalm Zuidlaan 16 9630 Zwalm Mei 2012 Vormgeving: ARTTOO ATELIER www.artooatelier.be Druk: Drukkerij De Canck www.decanck.be Voorwoord: In 2010 engageerden we ons

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Onderdeel loon. Loon man eventueel voorschot 1 afrekening. Loon vrouw eventueel voorschot 1 afrekening. PWA vergoeding TOTAAL 5

Onderdeel loon. Loon man eventueel voorschot 1 afrekening. Loon vrouw eventueel voorschot 1 afrekening. PWA vergoeding TOTAAL 5 Onderdeel loon Loon man eventueel voorschot afrekening Loon vrouw eventueel voorschot afrekening PWA vergoeding TOTAAL 5 5 Onderdeel regelmatige uitkeringen Werkloosheidsvergoeding Man Vrouw Ziektevergoeding

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Je bent nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid? Niemand weet echter wat morgen te bieden heeft. Bovendien verandert onze samenleving snel:

Nadere informatie

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328 S O C i AL «vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn» Brochure Gezinszorg OCMW Kampenhout Dienstverantwoordelijke:

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN THUISBEZORGDE MAALTIJDEN 1. KWALITEITSVOLLE MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD Op weekdagen Het OCMW bedeelt iedere weekdag warme maaltijden over het hele grondgebied van de gemeente Wevelgem. De maaltijden

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

Voorwoord: Colofon. Verantwoordelijke uitgever: OCMW Zwalm Zuidlaan 16 9630 Zwalm

Voorwoord: Colofon. Verantwoordelijke uitgever: OCMW Zwalm Zuidlaan 16 9630 Zwalm Voorwoord: In 2010 engageerden we ons om mee te doen aan het project Onderbescherming in Zuid-Oost-Vlaanderen. We wisten toen niet dat dit zoveel (positieve) gevolgen zou hebben. We zijn ons als OCMW meer

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Aanvraag Persoonlijk Alarm

Aanvraag Persoonlijk Alarm Aanvraag Persoonlijk Alarm 1. Identificatie van de abonnee 2. Aanvraag De abonnee doet een aanvraag voor een: Persoonlijk alarm zonder extra detectoren. Persoonlijk alarm met volgende detector(en) = Persoonlijk

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

STARTEN ALS ONTHAALOUDER

STARTEN ALS ONTHAALOUDER VZW Wieltjeshove Dienst voor onthaalouders Binnenhof 51 8930 Menen 056/51.40.48 Fax.056/20.59.20 dvo@wieltjeshove.be STARTEN ALS ONTHAALOUDER JANUARI 2013 INHOUDSTAFEL 1. WAT IS EEN ONTHAALOUDER AANGESLOTEN

Nadere informatie

Adoptie Stap voor stap

Adoptie Stap voor stap Adoptie Stap voor stap Heb je interesse om een kindje te adopteren? Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) maakt je graag wegwijs in de verschillende adoptieprocedures. Adoptiekinderen kunnen zowel weeskinderen

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDBEDELING AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDBEDELING AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDBEDELING AAN HUIS Onze thuiszorgdiensten hebben tot doel om gebruikers met een verminderde zelfredzaamheid op een menswaardige manier in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Hulpbehoevenden

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie