PREVENTIE, CARDIOREVALIDATIE & -FITNESS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREVENTIE, CARDIOREVALIDATIE & -FITNESS"

Transcriptie

1 CIRCULATIE 2014/15 Week 5 PREVENTIE, CARDIOREVALIDATIE & -FITNESS Cursuscoördinator: Mw. prof. dr. J. van der Velden Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam

2 INHOUD CIRCULATIE & VOLUME- REGULATIE In het eerste hoofdstuk van alle cursusklappers is een inhoudsopgave van de hele cursus opgenomen.

3 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Colleges Patiënt met pijn op de borst of doorgemaakt infarct Bouw van hart en vaatstelsel Bloedvaten: Histologie en Pathologie Embryologie Bloedvaten; biochemie Klinisch redeneren Patiënt met afwijking in glomerulaire filtratie Functionele aspecten van het autonome zenuwstelsel Hemostase en stolling Hart- en vaatziekten bij vrouwen: it is different for girls! Glomerulaire filtratiesnelheid en klaring Klinisch redeneren: patiënt met oedeem Fysische aspecten van hartfalen Basale uitleg ECG Excitatie en contractie in het hart Echografie en Doppler Contractiliteit en hartfalen Klinisch redeneren Patiënt met dialyse/ een getransplanteerde nier met nadruk op tubulaire functies Zuur base Zout/waterhuishouding (o.a. ADH, RAAS) Farmacologie van calciumregulatie Antihypertensiva Klinisch Redeneren: Patiënt met hypertensie Patiënt met hemorragische shock na trauma/ operatie Biochemie van risicofactoren Preventie: voor wie? Klinisch redeneren: cardiovasculaire risicopreventie in de praktijk Afsluiting cursus Studieopdrachten Pijn op de borst Nieren, urinewegen en omgeving Bouw van de vaatwand & atherosclerose Ligging grote slagaders & aders Dialyse Glomerulus, filtratie & klaring Lymfe & microcirculatie Hemostase & aspirine Hartkloppingen en ritme Pompfunctie / souffles / harttonen Ultrageluid, bloedstroming en druk Hartritme en ECGtoepassing Nierproblemen, dialyse, transplantatie Nefron en vochtvolumina Zuur-base & electrolyten Hypertemsie & antihypertensiva Shock Cardiorevalidatie bij hartfalen De biochemie van risicofactoren Preventie Practica Anatomie: Vaten en nieren Medische Consultvoering: Gerichte consultvoering pijn op de borst Fysiologie: Bloeddruk & pols Histologie: Bloedvaten, hart & nieren Medische consultvoering: Emoties COO: Het renogram Fysiologie: Electrocardiografie en Echo-Doppler Medische Consultvoering: Regie Anatomie: hart en urinewegen Fysiologie: inspanning en revalidatie Medische consultvoering: Omgaan met lastige situaties 2

4 CIRCULATIE COLLEGES & LEERDOELEN De tijden en locaties zijn altijd onder voorbehoud. Kijk voor de actuele tijd en plaats:

5 Colleges Week 5 Openingscolleges 1e uur Docenten Patiënt met hemorragische shock na trauma/operatie prof.dr. W. Wisselink Onderwerpen Oorzaken ernstig bloedverlies Effecten bloedverlies op hart en circulatie Hypovolemie Regulatie bij hemorragische shock Pathofysiologie van shock 2e uur Docenten Ruimte en tijd Biochemie van risicofactoren prof.dr. A Horrevoets Zie Colleges Week 2 Slotcolleges 1e uur Docenten 2e uur Docenten 3e uur Docenten Ruimte en tijd Preventie: voor wie? prof.dr. Y Smulders Klinisch redeneren: cardiovasculaire risicopreventie in de praktijk dr. R. Schotsman Afsluiting cursus prof. dr. J. van der Velden en dr. F. van Ittersum 4

6 CURSUSGEBONDEN LEERDOELEN De student: Heeft kennis van de reacties in het lichaam bij houdingsveranderingen en bij hypotensie Heeft begrip van verschillende vormen van shock, met name de hypovolemische en cardiogene shock Heeft kennis van de veranderingen in het lichaam bij inspanning Heeft begrip voor het gebruik van inspannings- en stress-testen in de geneeskunde, b.v. bij claudicatio patiënten en hartrevalidatie Heeft kennis van de homeostase van cholesterol niveaus, w.o. productie, opname en transport van cholesterol en productie galzouten Heeft kennis van de integratie van koolhydraat, eiwit en vet metabolisme Heeft kennis van de rol van vitamines in het aminzuurmetabolisme in relatie tot hart- en vaatziekten, waaronder homocysteïne (vitamines B6, B12, folaat) Kent preventiestrategieën betreffende hart- en vaatziekten Leert een anamnese ten aanzien van een hemorragische shock te maken Maakt kennis met contexten van wetenschappelijk onderzoek 5

7 CIRCULATIE STUDIE- OPDRACHTEN 1. Shock 2. Cardiorevalidatie bij hartfalen 3. De biochemie van risicofactoren 4. Preventie

8 SO1: SHOCK WEEK 5 U bent SEH-arts op een spoedeisende hulp in een ziekenhuis in het centrum van Amsterdam. Op een zaterdagavond wordt meneer X met een schotwond in de linkerborst door zijn vrienden voor uw spoedeisende hulp uit de auto gegooid. U merkt op dat de man een verminderd bewustzijn heeft, er lijkbleek uitziet en koud aanvoelt. Op de shockroom wordt een bloeddruk van 80 (systolisch) over 50 mmhg (diastolisch) met een hartfrequentie van 110 slagen/min gemeten. U concludeert dat de patiënt in ernstige shock is en gaat onmiddellijk aan de slag. Onder de gegeven therapie knapt meneer X in eerste instantie op, maar plotseling daalt de bloeddruk naar 60/40 en stijgt de hartfrequentie binnen een minuut naar 140 slagen/min. Het valt u op dat zijn halsvaten gestuwd zijn en dat zijn linkerborsthelft opbolt. U hoort geen ademgeruis en vermoedt dat de patiënt een tweede vorm van shock erbij heeft gekregen, die snelle behandeling vereist. 7

9 SO2: CARDIO- REVALIDATIE BIJ HARTFALEN LEERDOELEN De student: WEEK 5 Heeft kennis van de veranderingen in het lichaam bij inspanning Heeft begrip voor het gebruik van inspannings- en stress-testen in de geneeskunde, b.v. bij claudicatio patiënten en hartrevalidatie Inleiding- casus Een 68 jarige man meldt zich tussentijds bij de huisarts omdat hij de laatste maanden twee trappen niet meer achter elkaar kan oplopen. Hij moet stoppen wegens luchtgebrek. Hij heeft hierbij geen pijn op de borst. Ook met boodschappentassen lopen veroorzaakt luchtgebrek. Hij wordt s nachts niet wakker van kortademigheid en heeft s avonds geen dikke enkels. Hij hoest niet en heeft geen piepende ademhaling. Elf jaar terug heeft hij een groot hartinfarct gehad, dat behandeld is met dotteren van de afgesloten arterie (de LAD). De twee andere coronairvaten waren normaal. Daarna had hij geen klachten van pijn op de borst of hartkloppingen. Wel was hij wat eerder kortademig bij lichamelijke inspanning. Hij is na zijn infarct gestopt met roken en werken (magazijn medewerker), leidt een rustig bestaan, en doet weinig aan lichamelijke inspanning. De huisarts ziet hem halfjaarlijks. Hij wordt behandeld met een bèta-blokker, een ACE remmer, een statine en acetylsalicylzuur; de bloeddruk en de cholesterolwaarde zijn hiermee normaal. Vraag1. Welke organen komen in uw differentiaal diagnose voor? 8

10 Vervolg casus Bij lichamelijk onderzoek zijn de bloeddruk en harttonen normaal, met vesiculair ademen. De centraal veneuze druk, beoordeeld aan de hals venen, is niet verhoogd. De lever is niet vergroot, noch is er oedeem aan de benen. Wel is hij duidelijk te zwaar: 98 kg bij een lengte van 1.82 m. De cardioloog ontdekt geen acute tekenen van hartfalen. Het ECG laat onveranderd een oud voorwand infarct zien, en onder inspanning geen tekenen van ischemie. Tijdens het inspanningsonderzoek moet patiënt wel te snel stoppen wegens kortademigheid. Ook blijkt uit echografisch onderzoek dat de functie van het hart achteruit is gegaan: de ejectie fractie was 10 jaar terug 42% en is nu 31%. Vraag 2. Wat kunnen, na uitsluiting van afwijkingen in andere organen, de oorzaken zijn van de achteruitgang in de conditie van deze patiënt? Vervolg casus De cardioloog adviseert om patiënt te verwijzen voor hartrevalidatie. Onder begeleiding van een fysiotherapeut traint hij twee maal per week gedurende 3 maanden. Na deze hartrevalidatie voelt patiënt zich duidelijk beter, hij kan zich beter inspannen en kan twee trappen weer zonder te stoppen oplopen. Ook doet de fysiotherapeut tweemaal een inspanningsonderzoek. Hieruit blijkt dat na de trainingsperiode de hartslag bij een zekere inspanningsbelasting (100 Watt op de fiets) lager is dan voor aanvang van de training. Daarnaast is hij enkele kilo s afgevallen. Vraag 3. Wat zijn de algemene effecten van revalidatie/training bij gezonden op het hart, de longen en de spieren? Vraag 4. Welke effecten van deze revalidatie verwacht u bij deze patiënt met een oud hartinfarct? Vraag 5. Wat voor adviezen moet de fysiotherapeut/huisarts geven na beëindigen van de revalidatie periode? Normaal sinusritme op ECG. (bron: ecgpedia.org) Vraag 6. Wat is het effect van revalidatie op risicofactoren? 9

11 LEERDOELEN De student: WEEK 5 SO3: DE BIOCHEMIE VAN RISICOFACTOREN Heeft kennis van de homeostase van cholesterol niveaus, w.o. productie, opname en transport van cholesterol en productie galzouten. Heeft kennis van de integratie van koolhydraat, eiwit en vet metabolisme Heeft kennis van de rol van vitamines in het aminozuurmetabolisme in relatie tot hart-en vaatziekten, waaronder homocysteine (Vitamines B6, B12, folaat) Inleiding Een groot aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten blijken een direkte relatie te hebben met het basale metabolisme van koolhydraten, vetten en aminozuren. Vraag 1. Verklaar de onderstaande relaties in biochemische termen. In leergroep 2 kunt u de biochemische schema s erbij tonen tijdens de uitleg. Stress en aminozuurmetabolisme? Thrombose, myocardinfarct en vetzuren? Vraag 2. Wat betekent goed en slecht cholesterol, en wat zijn hun functies in het lichaam? Vraag 3. De introductie van Light producten in de USA heeft niet geleid tot een afname, eerder tot een toename van obesitas en diabetes mellitus type 2. Deze producten hebben wel koolhydraten en eiwit, maar een extreem laag vetgehalte en geen cholesterol. Kunt u deze paradox verklaren? Maakt kennis met contexten van wetenschappelijk onderzoek 10

12 Vraag 4. Het verminderen van de inname van cholesterol in de voeding (cholesterol-vrij brood!) heeft nauwelijks effect op het plasma cholesterol niveau. Veel eieren eten trouwens ook niet. Het verminderen van verzadigde vet inname heeft wel effect. Kunt u dat verklaren? Vraag 5. Kunt u uit het voorgaande het succes van statines (HMG-CoA reductase remmers) verklaren? Vraag 6. Sommige margarines bevatten plantensterolen die wel leiden tot significante verlaging van cholesterolniveaus. Kunt u dat verklaren in het licht van galzoutproductie? Zal dit de werking van statines vergroten? Vraag 7. Welke twee genetische aandoeningen kent u waarbij door preventie hoog risico benadering-acute hartdood voorkomen kan worden? Welke maatregelen worden dan bij elk getroffen? Vervolg inleiding" De rol van slecht versus goed cholesterol, en van andere risico-factoren, zijn mede aan het licht gebracht door een groot epidemiologisch onderzoek uit de vorige eeuw, de Framingham-studie. Een van de bijzondere kenmerken van deze studie was, dat toen voor het eerst vrouwen methodologisch gelijkwaardig werden meegenomen. Vraag 8. Welke factoren bleken volgens de Framingham studie van belang bij het ontstaan van hart- en vaatziekten, en welke fundamentele verandering in het medisch denken hierover heeft dit veroorzaakt? Vraag 9. Waarom en hoe wilde men deze factoren vanaf 1961 aanduiden met risk factors, en waarin verschilde het medisch (en ook maatschappelijk) denken achter de term risk factor met het denken over ziekten (b.v. infectieziekten) van voor 1961? Interessante bronnen bij de vragen 7-9: 11

13 WEEK 5 Inleiding SO4: PREVENTIE Lang niet iedereen die één of meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten heeft, sterft aan een hartinfarct of beroerte. Men kan ook lang leven en toch roken, ongezond eten en/of een hoge bloeddruk hebben. LEERDOELEN De student: Kent preventiestrategieën betreffende hart- en vaatziekten Maakt kennis met contexten van wetenschappelijk onderzoek Bij preventie kunnen er twee benaderingen gekozen worden: 1. de hoog-risico benadering en 2. de populatiebenadering. Bij de hoog-risico benadering vraagt u bijvoorbeeld mensen na hun eerste hartinfarct te stoppen met roken. Doordat deze mensen al een hartinfarct kregen, is hun kans op nog een hartinfarct duidelijk verhoogd. Bij de populatiebenadering probeert men binnen dit voorbeeld- te zorgen dat alle (nog gezonde) mensen minder gaan roken of liefst helemaal stoppen. Vraag 1. Welke benadering is effectiever? Bediscussieer. 12

14 Vervolg De polypil is een hypothetische pil met een lage dosis van 6 goedkope middelen die elk de kans op hart- en vaatziekten verkleinen. Dat kost één dollar per persoon per maand. De polypil is bedoeld om aan alle gezonden boven 55 jaar voor te schrijven: de populatiebenadering. Vraag 2. Wat is de overeenkomstige hoog-risico benadering? Vraag 5. Kent u voorbeelden uit het dagelijks leven van ziekten die iemand overkomen bij wie u het absoluut niet had verwacht? Denk hierbij niet alleen aan hart- en vaatziekten. Beredeneer hoe dit gezondheidsbevordering beïnvloedt. Vraag 6. Lees voor de 2e leergroep de literatuur hieronder en vat de kern van de preventieparadox samen. Vraag 3. Welke typen geneesmiddelen zou u zelf in een polypil stoppen en waarom? Vraag 4. Een alternatief voorstel is een polymaal. Wat zou u voor zo n dieet adviseren? Vervolg In de literatuur over de preventieparadox (onder) wordt uitgelegd dat in lay epidemiology de hoogrisicobenadering soms voor leken lastig te begrijpen is, omdat bijvoorbeeld lang niet iedereen die rookt, ook longkanker krijgt. Bronnen bij vraag 6: Rose: Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiology 2001;30: Hunt et al: Commentary: The prevention paradox in lay epidemiology-rose revisited. Int J Epidemiology 2001;30:

15 Vraag 7. Lees ieder voor zich- ter voorbereiding van de 2e leergroep, de 2 pagina s pro en contra in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (zie onderstaand voor de referenties) over de polypil. Spreek af dat één trio de rol zal spelen van de minister van VWS, die een advies wil over: a. op de markt brengen van de polypil (door mensen zelf te kopen) b. vergoeding van de polypil uit het basispakket ziektenkostenverzekering c. een publiekscampagne over de polypil. Een tweede trio speelt de rol van deskundigen, die vóór zijn, een derde trio van deskundigen die tégen zijn, en de overigen zorgen dat er een schema op het bord komt met de voor- en tegenargumenten rond de polypil. Bronnen bij vraag 7: Nathoe en Doevendans: De polypil : de beste strategie tegen hart- en vaatziekten. NTvG Westerweel et al: De polypil : geen effectieve strategie tegen hart- en vaatziekten. NTvG

16 CIRCULATIE PRACTICA 1. Medische consultvoering: Omgaan met lastige situaties

17 MEDISCHE CONSULTVOERING: OMGAAN MET LASTIGE SITUATIES WEEK 5 Leerstof Esch SCM van, Vries H de, Kreeke JJS, van de. Recepten voor een goed gesprek deel 1 (nieuwe druk 2014). Nieuw: H17: Grenzen stellen (p ) Appendix: 'Recepten voor lastige en specifieke situaties' (p ) Herhaling: H4: Emoties in het artspatiëntcontact (p57-68) H7: Emoties hanteren (p ) PRACTICUMLEIDER drs. J. Jeltes Afdeling Medische Psychologie & Medisch Maatschappelijk Werk Doel Het oefenen van begrenzend gedrag in een veilige setting, zodat de drempel lager wordt om in de praktijk adequaat assertief gedrag te vertonen wanneer de situatie daarom vraagt. Let op: Practicum alleen in de eigen studiegroep bij vaste docent te volgen! Alleen dringende vragen worden via beantwoord. 16

18 Achtergrond Om de student voor te bereiden op de Praktijkstage Zorg wordt gedurende het eerste jaar onder meer onderwijs gegeven op het gebied van basis- en complexe gespreksvaardigheden, in de reeks practica Medische Consultvoering. Ook dit practicum is gericht op het trainen van gespreksvaardigheden, maar dan in de specifieke situatie waarin de student te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Medisch studenten kunnen op verschillenden momenten van de opleiding in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag van anderen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel co-assistenten en arts-assistenten geconfronteerd worden met seksuele intimidatie 1. In dit practicum worden situaties geoefend waar patiënten of collegae onacceptabel gedrag vertonen en de student genoodzaakt is zich assertief op te stellen en op een constructieve manier grenzen aan te geven. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties; een manipulerende patiënt die de student vraagt iets te regelen, een patiënt die avances of seksueel getinte opmerkingen maakt, een patiënt die om de uitslag van een onderzoek vraagt, een arts die ze vraagt iets te doen waartoe ze niet bevoegd zijn, problemen met begeleiding, etc. Toetsing De leerstof van dit practicum wordt getoetst in semestertoets. De vaardigheden worden getoetst in de STAT van semester 1.2, waarbij de student een eenvoudig anamnesegesprek voert met een acteur. De rollen medisch expert en communicator worden dan geïntegreerd getoetst. Oefentaken De studenten oefenen aan de hand van door henzelf of door de docent ingebrachte casuïstiek met professionele simulatiepatiënten (acteurs). Meenemen Recepten voor een goed gesprek, pen en papier. Product De studenten noteren aan het einde van het practicum inzichten over hun eigen coping- strategieën bij emotioneel beladen situaties en conflicten. Interessante bron: 1. Muijsenbergh METC, Lagro-Janssen ALM,Seksuele intimidatie van co-assistenten tijdens hun stage. Ned Tijdschrift Geneeskd 2005; 149: https://www.ntvg.nl/artikelen/seksuele-intimidatievan-co-assistenten-tijdens-hun-stage 17

19 Gallery 4.1 ipad Widget Zie de videotoelichting door gebruik van deze link op VUmc.Mediacore 18

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

Syllabus aios en opleiders Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding

Syllabus aios en opleiders Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding Mark Brueren, VOHA, UMC Nijmegen Meike Bruinsma, Rijksuniversiteit Groningen Jose Konings, Huisartsopleiding Utrecht Arjen Muller, Erasmus MC Rotterdam Ineke Dolmans, LUMC Leiden Syllabus aios en opleiders

Nadere informatie

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen 2010 www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor

Nadere informatie

Een hartinfarct. En dan?

Een hartinfarct. En dan? Een hartinfarct. En dan? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie

Een hartinfarct. En dan?

Een hartinfarct. En dan? Een hartinfarct. En dan? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting De Hartstichting wil dat minder mensen vroegtijdig hart- en vaatziekten krijgen of eraan overlijden. Ook het ongemak en leed dat patiënten

Nadere informatie

Semester 1-2014/15 INLEIDING

Semester 1-2014/15 INLEIDING BACHELOR 1 Semester 1-2014/15 INLEIDING Semestercoördinator: Dr. M. van Egmond Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam WAT IS EEN IBOOK? Een ibook is een interactief studieboek voor de ipad maar kan

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hart- en vaatziekten 5 Opsporing en onderzoek 9 Behandeling 17 Beslisboom bij Richtlijn

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

Ziektebeelden. Linken

Ziektebeelden. Linken Ziektebeelden Linken Inleiding Aderverkalking/Atherosclerose (vaatziekte) Aandoeningen van de kransslagaders of coronaire aandoeningen Angina Pectoris (hartkramp) Hartinfarct/hartaanval Hartklepaandoeningen

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Behoeften bij re-integratie na een myocardinfarct

Behoeften bij re-integratie na een myocardinfarct Behoeften bij re-integratie na een myocardinfarct Kwalitatief onderzoek bij werknemers en hun leidinggevenden kwalt J.D. Jankipersadsing Onderzoeksrapportage vervaardigd in het kader van de opleiding sociale

Nadere informatie

1. Wat is precies het probleem bij vaatlijden?

1. Wat is precies het probleem bij vaatlijden? 1. Wat is precies het probleem bij vaatlijden? Voor vaatlijden worden verschillende benamingen gebruikt. Atherosclerose is de medische term en in de volksmond wordt het vaak aderverkalking genoemd. Beide

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Leefregels en adviezen na een hartinfarct

Leefregels en adviezen na een hartinfarct CARDIOLOGIE Leefregels en adviezen na een hartinfarct ADVIES Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een (dreigend) hartinfarct? 4 Behandeling 4 Onderzoeken 6 Risicofactoren 6 Medicijnen 10 Leefregels na een

Nadere informatie

Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten)

Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten) Platform Vitale Vaten Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten) Status: gewijzigde versie nav commentaarronde, versie 2 februari

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct Verder na een hartinfarct Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Wat is een hartinfarct? 4 Het hart, de kransslagaders en slagaderverkalking 5 Waarom krijgen mensen vernauwde kransslagaders? 7 Vaststelling van

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID HET HART

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID HET HART DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 5 / Maart 12 Voorlichting & advies HET HART 3TIPS Janneke Wittekoek, cardioloog:

Nadere informatie

Nummer 4 jaargang 42 december 2013 VROUWENZIEKTEN. Coeliakie als leerschool Medicijn tegen kanker: wat is de juiste dosis? Monitor december 2013 1

Nummer 4 jaargang 42 december 2013 VROUWENZIEKTEN. Coeliakie als leerschool Medicijn tegen kanker: wat is de juiste dosis? Monitor december 2013 1 Nummer 4 jaargang 42 december 2013 VROUWENZIEKTEN Coeliakie als leerschool Medicijn tegen kanker: wat is de juiste dosis? Monitor december 2013 1 Tekst Gert-Jan van den Bemd Beeld dr. Heleen van Beusekom,

Nadere informatie

Voorwoord. Beste BeweegKuurder!

Voorwoord. Beste BeweegKuurder! Voorwoord Beste BeweegKuurder! Als directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ben ik trots op u. U heeft namelijk dit logboek in uw handen en dat betekent dat u de BeweegKuur gaat

Nadere informatie

Patiënten met lichamelijke klachten zonder medische oorzaak leren door hartcoherentie greep te krijgen op hun gezondheid en welbevinden.

Patiënten met lichamelijke klachten zonder medische oorzaak leren door hartcoherentie greep te krijgen op hun gezondheid en welbevinden. Gezond Voelen Patiënten met lichamelijke klachten zonder medische oorzaak leren door hartcoherentie greep te krijgen op hun gezondheid en welbevinden. Verslag van een 2-jarige pilot waarin patiënten in

Nadere informatie

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen?

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Thema hart- en vaatziekten Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Niet alle mensen lopen een even groot risico op hart- en vaatziekten. In het algemeen geldt

Nadere informatie

Klinische Genetica. Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM)

Klinische Genetica. Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Klinische Genetica Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Klinische Genetica Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) 1 Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Inhoud Inleiding 3 De werking van het normale hart 3 Het

Nadere informatie

Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten)

Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten) Platform Vitale Vaten Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten) Met dank aan Mw. drs. E.A.M. Franke-Barendse (auteur/redacteur)

Nadere informatie

PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE

PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE Colofon Patiëntenversie richtlijn beroerte 2008 Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Postbus 20064 3502 LB Utrecht www.cbo.nl mwr@cbo.nl Deze brochure is

Nadere informatie

ERASMUS MC STUDIEGIDS GENEESKUNDE 2003-2004 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

ERASMUS MC STUDIEGIDS GENEESKUNDE 2003-2004 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM ERASMUS MC STUDIEGIDS GENEESKUNDE 2003-2004 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I Colofon: Uitgave: Erasmus MC Rotterdam, augustus 2003 Redactie: Dhr. F. Balvert Mw. L.C. Strop Opmaak: Mw. A.G. Reijmerink-Blokland

Nadere informatie

De module in vogelvlucht

De module in vogelvlucht Leef met je hart! 2 De module in vogelvlucht Een avondje voetbal Jeroen en zijn vader Kees genieten van een avondje voetbal. Op de bank, met chips en bier, moedigen zij hun club aan en aan het eind van

Nadere informatie

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek 6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek Ziekten van de tractus circulatorius Inleiding Hart- en vaatziekten hebben een relatief groot aandeel in de morbiteit en mortaliteit. Aandoeningen van de arteriele

Nadere informatie

Waarom is hartrevalidatie belangrijk voor mij? Voor wie is hartrevalidatie bedoeld? Wie kom ik tegen? Het team hartrevalidatie

Waarom is hartrevalidatie belangrijk voor mij? Voor wie is hartrevalidatie bedoeld? Wie kom ik tegen? Het team hartrevalidatie In overleg met uw behandelend cardioloog bent u aangemeld voor het Hartrevalidatieprogramma van het Radboudumc. Deze vindt plaats op locatie UCCZ Dekkerswald. In deze folder leest u meer over dit programma.

Nadere informatie