PREVENTIE, CARDIOREVALIDATIE & -FITNESS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREVENTIE, CARDIOREVALIDATIE & -FITNESS"

Transcriptie

1 CIRCULATIE 2014/15 Week 5 PREVENTIE, CARDIOREVALIDATIE & -FITNESS Cursuscoördinator: Mw. prof. dr. J. van der Velden Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam

2 INHOUD CIRCULATIE & VOLUME- REGULATIE In het eerste hoofdstuk van alle cursusklappers is een inhoudsopgave van de hele cursus opgenomen.

3 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Colleges Patiënt met pijn op de borst of doorgemaakt infarct Bouw van hart en vaatstelsel Bloedvaten: Histologie en Pathologie Embryologie Bloedvaten; biochemie Klinisch redeneren Patiënt met afwijking in glomerulaire filtratie Functionele aspecten van het autonome zenuwstelsel Hemostase en stolling Hart- en vaatziekten bij vrouwen: it is different for girls! Glomerulaire filtratiesnelheid en klaring Klinisch redeneren: patiënt met oedeem Fysische aspecten van hartfalen Basale uitleg ECG Excitatie en contractie in het hart Echografie en Doppler Contractiliteit en hartfalen Klinisch redeneren Patiënt met dialyse/ een getransplanteerde nier met nadruk op tubulaire functies Zuur base Zout/waterhuishouding (o.a. ADH, RAAS) Farmacologie van calciumregulatie Antihypertensiva Klinisch Redeneren: Patiënt met hypertensie Patiënt met hemorragische shock na trauma/ operatie Biochemie van risicofactoren Preventie: voor wie? Klinisch redeneren: cardiovasculaire risicopreventie in de praktijk Afsluiting cursus Studieopdrachten Pijn op de borst Nieren, urinewegen en omgeving Bouw van de vaatwand & atherosclerose Ligging grote slagaders & aders Dialyse Glomerulus, filtratie & klaring Lymfe & microcirculatie Hemostase & aspirine Hartkloppingen en ritme Pompfunctie / souffles / harttonen Ultrageluid, bloedstroming en druk Hartritme en ECGtoepassing Nierproblemen, dialyse, transplantatie Nefron en vochtvolumina Zuur-base & electrolyten Hypertemsie & antihypertensiva Shock Cardiorevalidatie bij hartfalen De biochemie van risicofactoren Preventie Practica Anatomie: Vaten en nieren Medische Consultvoering: Gerichte consultvoering pijn op de borst Fysiologie: Bloeddruk & pols Histologie: Bloedvaten, hart & nieren Medische consultvoering: Emoties COO: Het renogram Fysiologie: Electrocardiografie en Echo-Doppler Medische Consultvoering: Regie Anatomie: hart en urinewegen Fysiologie: inspanning en revalidatie Medische consultvoering: Omgaan met lastige situaties 2

4 CIRCULATIE COLLEGES & LEERDOELEN De tijden en locaties zijn altijd onder voorbehoud. Kijk voor de actuele tijd en plaats:

5 Colleges Week 5 Openingscolleges 1e uur Docenten Patiënt met hemorragische shock na trauma/operatie prof.dr. W. Wisselink Onderwerpen Oorzaken ernstig bloedverlies Effecten bloedverlies op hart en circulatie Hypovolemie Regulatie bij hemorragische shock Pathofysiologie van shock 2e uur Docenten Ruimte en tijd Biochemie van risicofactoren prof.dr. A Horrevoets Zie Colleges Week 2 Slotcolleges 1e uur Docenten 2e uur Docenten 3e uur Docenten Ruimte en tijd Preventie: voor wie? prof.dr. Y Smulders Klinisch redeneren: cardiovasculaire risicopreventie in de praktijk dr. R. Schotsman Afsluiting cursus prof. dr. J. van der Velden en dr. F. van Ittersum 4

6 CURSUSGEBONDEN LEERDOELEN De student: Heeft kennis van de reacties in het lichaam bij houdingsveranderingen en bij hypotensie Heeft begrip van verschillende vormen van shock, met name de hypovolemische en cardiogene shock Heeft kennis van de veranderingen in het lichaam bij inspanning Heeft begrip voor het gebruik van inspannings- en stress-testen in de geneeskunde, b.v. bij claudicatio patiënten en hartrevalidatie Heeft kennis van de homeostase van cholesterol niveaus, w.o. productie, opname en transport van cholesterol en productie galzouten Heeft kennis van de integratie van koolhydraat, eiwit en vet metabolisme Heeft kennis van de rol van vitamines in het aminzuurmetabolisme in relatie tot hart- en vaatziekten, waaronder homocysteïne (vitamines B6, B12, folaat) Kent preventiestrategieën betreffende hart- en vaatziekten Leert een anamnese ten aanzien van een hemorragische shock te maken Maakt kennis met contexten van wetenschappelijk onderzoek 5

7 CIRCULATIE STUDIE- OPDRACHTEN 1. Shock 2. Cardiorevalidatie bij hartfalen 3. De biochemie van risicofactoren 4. Preventie

8 SO1: SHOCK WEEK 5 U bent SEH-arts op een spoedeisende hulp in een ziekenhuis in het centrum van Amsterdam. Op een zaterdagavond wordt meneer X met een schotwond in de linkerborst door zijn vrienden voor uw spoedeisende hulp uit de auto gegooid. U merkt op dat de man een verminderd bewustzijn heeft, er lijkbleek uitziet en koud aanvoelt. Op de shockroom wordt een bloeddruk van 80 (systolisch) over 50 mmhg (diastolisch) met een hartfrequentie van 110 slagen/min gemeten. U concludeert dat de patiënt in ernstige shock is en gaat onmiddellijk aan de slag. Onder de gegeven therapie knapt meneer X in eerste instantie op, maar plotseling daalt de bloeddruk naar 60/40 en stijgt de hartfrequentie binnen een minuut naar 140 slagen/min. Het valt u op dat zijn halsvaten gestuwd zijn en dat zijn linkerborsthelft opbolt. U hoort geen ademgeruis en vermoedt dat de patiënt een tweede vorm van shock erbij heeft gekregen, die snelle behandeling vereist. 7

9 SO2: CARDIO- REVALIDATIE BIJ HARTFALEN LEERDOELEN De student: WEEK 5 Heeft kennis van de veranderingen in het lichaam bij inspanning Heeft begrip voor het gebruik van inspannings- en stress-testen in de geneeskunde, b.v. bij claudicatio patiënten en hartrevalidatie Inleiding- casus Een 68 jarige man meldt zich tussentijds bij de huisarts omdat hij de laatste maanden twee trappen niet meer achter elkaar kan oplopen. Hij moet stoppen wegens luchtgebrek. Hij heeft hierbij geen pijn op de borst. Ook met boodschappentassen lopen veroorzaakt luchtgebrek. Hij wordt s nachts niet wakker van kortademigheid en heeft s avonds geen dikke enkels. Hij hoest niet en heeft geen piepende ademhaling. Elf jaar terug heeft hij een groot hartinfarct gehad, dat behandeld is met dotteren van de afgesloten arterie (de LAD). De twee andere coronairvaten waren normaal. Daarna had hij geen klachten van pijn op de borst of hartkloppingen. Wel was hij wat eerder kortademig bij lichamelijke inspanning. Hij is na zijn infarct gestopt met roken en werken (magazijn medewerker), leidt een rustig bestaan, en doet weinig aan lichamelijke inspanning. De huisarts ziet hem halfjaarlijks. Hij wordt behandeld met een bèta-blokker, een ACE remmer, een statine en acetylsalicylzuur; de bloeddruk en de cholesterolwaarde zijn hiermee normaal. Vraag1. Welke organen komen in uw differentiaal diagnose voor? 8

10 Vervolg casus Bij lichamelijk onderzoek zijn de bloeddruk en harttonen normaal, met vesiculair ademen. De centraal veneuze druk, beoordeeld aan de hals venen, is niet verhoogd. De lever is niet vergroot, noch is er oedeem aan de benen. Wel is hij duidelijk te zwaar: 98 kg bij een lengte van 1.82 m. De cardioloog ontdekt geen acute tekenen van hartfalen. Het ECG laat onveranderd een oud voorwand infarct zien, en onder inspanning geen tekenen van ischemie. Tijdens het inspanningsonderzoek moet patiënt wel te snel stoppen wegens kortademigheid. Ook blijkt uit echografisch onderzoek dat de functie van het hart achteruit is gegaan: de ejectie fractie was 10 jaar terug 42% en is nu 31%. Vraag 2. Wat kunnen, na uitsluiting van afwijkingen in andere organen, de oorzaken zijn van de achteruitgang in de conditie van deze patiënt? Vervolg casus De cardioloog adviseert om patiënt te verwijzen voor hartrevalidatie. Onder begeleiding van een fysiotherapeut traint hij twee maal per week gedurende 3 maanden. Na deze hartrevalidatie voelt patiënt zich duidelijk beter, hij kan zich beter inspannen en kan twee trappen weer zonder te stoppen oplopen. Ook doet de fysiotherapeut tweemaal een inspanningsonderzoek. Hieruit blijkt dat na de trainingsperiode de hartslag bij een zekere inspanningsbelasting (100 Watt op de fiets) lager is dan voor aanvang van de training. Daarnaast is hij enkele kilo s afgevallen. Vraag 3. Wat zijn de algemene effecten van revalidatie/training bij gezonden op het hart, de longen en de spieren? Vraag 4. Welke effecten van deze revalidatie verwacht u bij deze patiënt met een oud hartinfarct? Vraag 5. Wat voor adviezen moet de fysiotherapeut/huisarts geven na beëindigen van de revalidatie periode? Normaal sinusritme op ECG. (bron: ecgpedia.org) Vraag 6. Wat is het effect van revalidatie op risicofactoren? 9

11 LEERDOELEN De student: WEEK 5 SO3: DE BIOCHEMIE VAN RISICOFACTOREN Heeft kennis van de homeostase van cholesterol niveaus, w.o. productie, opname en transport van cholesterol en productie galzouten. Heeft kennis van de integratie van koolhydraat, eiwit en vet metabolisme Heeft kennis van de rol van vitamines in het aminozuurmetabolisme in relatie tot hart-en vaatziekten, waaronder homocysteine (Vitamines B6, B12, folaat) Inleiding Een groot aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten blijken een direkte relatie te hebben met het basale metabolisme van koolhydraten, vetten en aminozuren. Vraag 1. Verklaar de onderstaande relaties in biochemische termen. In leergroep 2 kunt u de biochemische schema s erbij tonen tijdens de uitleg. Stress en aminozuurmetabolisme? Thrombose, myocardinfarct en vetzuren? Vraag 2. Wat betekent goed en slecht cholesterol, en wat zijn hun functies in het lichaam? Vraag 3. De introductie van Light producten in de USA heeft niet geleid tot een afname, eerder tot een toename van obesitas en diabetes mellitus type 2. Deze producten hebben wel koolhydraten en eiwit, maar een extreem laag vetgehalte en geen cholesterol. Kunt u deze paradox verklaren? Maakt kennis met contexten van wetenschappelijk onderzoek 10

12 Vraag 4. Het verminderen van de inname van cholesterol in de voeding (cholesterol-vrij brood!) heeft nauwelijks effect op het plasma cholesterol niveau. Veel eieren eten trouwens ook niet. Het verminderen van verzadigde vet inname heeft wel effect. Kunt u dat verklaren? Vraag 5. Kunt u uit het voorgaande het succes van statines (HMG-CoA reductase remmers) verklaren? Vraag 6. Sommige margarines bevatten plantensterolen die wel leiden tot significante verlaging van cholesterolniveaus. Kunt u dat verklaren in het licht van galzoutproductie? Zal dit de werking van statines vergroten? Vraag 7. Welke twee genetische aandoeningen kent u waarbij door preventie hoog risico benadering-acute hartdood voorkomen kan worden? Welke maatregelen worden dan bij elk getroffen? Vervolg inleiding" De rol van slecht versus goed cholesterol, en van andere risico-factoren, zijn mede aan het licht gebracht door een groot epidemiologisch onderzoek uit de vorige eeuw, de Framingham-studie. Een van de bijzondere kenmerken van deze studie was, dat toen voor het eerst vrouwen methodologisch gelijkwaardig werden meegenomen. Vraag 8. Welke factoren bleken volgens de Framingham studie van belang bij het ontstaan van hart- en vaatziekten, en welke fundamentele verandering in het medisch denken hierover heeft dit veroorzaakt? Vraag 9. Waarom en hoe wilde men deze factoren vanaf 1961 aanduiden met risk factors, en waarin verschilde het medisch (en ook maatschappelijk) denken achter de term risk factor met het denken over ziekten (b.v. infectieziekten) van voor 1961? Interessante bronnen bij de vragen 7-9: 11

13 WEEK 5 Inleiding SO4: PREVENTIE Lang niet iedereen die één of meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten heeft, sterft aan een hartinfarct of beroerte. Men kan ook lang leven en toch roken, ongezond eten en/of een hoge bloeddruk hebben. LEERDOELEN De student: Kent preventiestrategieën betreffende hart- en vaatziekten Maakt kennis met contexten van wetenschappelijk onderzoek Bij preventie kunnen er twee benaderingen gekozen worden: 1. de hoog-risico benadering en 2. de populatiebenadering. Bij de hoog-risico benadering vraagt u bijvoorbeeld mensen na hun eerste hartinfarct te stoppen met roken. Doordat deze mensen al een hartinfarct kregen, is hun kans op nog een hartinfarct duidelijk verhoogd. Bij de populatiebenadering probeert men binnen dit voorbeeld- te zorgen dat alle (nog gezonde) mensen minder gaan roken of liefst helemaal stoppen. Vraag 1. Welke benadering is effectiever? Bediscussieer. 12

14 Vervolg De polypil is een hypothetische pil met een lage dosis van 6 goedkope middelen die elk de kans op hart- en vaatziekten verkleinen. Dat kost één dollar per persoon per maand. De polypil is bedoeld om aan alle gezonden boven 55 jaar voor te schrijven: de populatiebenadering. Vraag 2. Wat is de overeenkomstige hoog-risico benadering? Vraag 5. Kent u voorbeelden uit het dagelijks leven van ziekten die iemand overkomen bij wie u het absoluut niet had verwacht? Denk hierbij niet alleen aan hart- en vaatziekten. Beredeneer hoe dit gezondheidsbevordering beïnvloedt. Vraag 6. Lees voor de 2e leergroep de literatuur hieronder en vat de kern van de preventieparadox samen. Vraag 3. Welke typen geneesmiddelen zou u zelf in een polypil stoppen en waarom? Vraag 4. Een alternatief voorstel is een polymaal. Wat zou u voor zo n dieet adviseren? Vervolg In de literatuur over de preventieparadox (onder) wordt uitgelegd dat in lay epidemiology de hoogrisicobenadering soms voor leken lastig te begrijpen is, omdat bijvoorbeeld lang niet iedereen die rookt, ook longkanker krijgt. Bronnen bij vraag 6: Rose: Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiology 2001;30: Hunt et al: Commentary: The prevention paradox in lay epidemiology-rose revisited. Int J Epidemiology 2001;30:

15 Vraag 7. Lees ieder voor zich- ter voorbereiding van de 2e leergroep, de 2 pagina s pro en contra in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (zie onderstaand voor de referenties) over de polypil. Spreek af dat één trio de rol zal spelen van de minister van VWS, die een advies wil over: a. op de markt brengen van de polypil (door mensen zelf te kopen) b. vergoeding van de polypil uit het basispakket ziektenkostenverzekering c. een publiekscampagne over de polypil. Een tweede trio speelt de rol van deskundigen, die vóór zijn, een derde trio van deskundigen die tégen zijn, en de overigen zorgen dat er een schema op het bord komt met de voor- en tegenargumenten rond de polypil. Bronnen bij vraag 7: Nathoe en Doevendans: De polypil : de beste strategie tegen hart- en vaatziekten. NTvG Westerweel et al: De polypil : geen effectieve strategie tegen hart- en vaatziekten. NTvG

16 CIRCULATIE PRACTICA 1. Medische consultvoering: Omgaan met lastige situaties

17 MEDISCHE CONSULTVOERING: OMGAAN MET LASTIGE SITUATIES WEEK 5 Leerstof Esch SCM van, Vries H de, Kreeke JJS, van de. Recepten voor een goed gesprek deel 1 (nieuwe druk 2014). Nieuw: H17: Grenzen stellen (p ) Appendix: 'Recepten voor lastige en specifieke situaties' (p ) Herhaling: H4: Emoties in het artspatiëntcontact (p57-68) H7: Emoties hanteren (p ) PRACTICUMLEIDER drs. J. Jeltes Afdeling Medische Psychologie & Medisch Maatschappelijk Werk Doel Het oefenen van begrenzend gedrag in een veilige setting, zodat de drempel lager wordt om in de praktijk adequaat assertief gedrag te vertonen wanneer de situatie daarom vraagt. Let op: Practicum alleen in de eigen studiegroep bij vaste docent te volgen! Alleen dringende vragen worden via beantwoord. 16

18 Achtergrond Om de student voor te bereiden op de Praktijkstage Zorg wordt gedurende het eerste jaar onder meer onderwijs gegeven op het gebied van basis- en complexe gespreksvaardigheden, in de reeks practica Medische Consultvoering. Ook dit practicum is gericht op het trainen van gespreksvaardigheden, maar dan in de specifieke situatie waarin de student te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Medisch studenten kunnen op verschillenden momenten van de opleiding in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag van anderen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel co-assistenten en arts-assistenten geconfronteerd worden met seksuele intimidatie 1. In dit practicum worden situaties geoefend waar patiënten of collegae onacceptabel gedrag vertonen en de student genoodzaakt is zich assertief op te stellen en op een constructieve manier grenzen aan te geven. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties; een manipulerende patiënt die de student vraagt iets te regelen, een patiënt die avances of seksueel getinte opmerkingen maakt, een patiënt die om de uitslag van een onderzoek vraagt, een arts die ze vraagt iets te doen waartoe ze niet bevoegd zijn, problemen met begeleiding, etc. Toetsing De leerstof van dit practicum wordt getoetst in semestertoets. De vaardigheden worden getoetst in de STAT van semester 1.2, waarbij de student een eenvoudig anamnesegesprek voert met een acteur. De rollen medisch expert en communicator worden dan geïntegreerd getoetst. Oefentaken De studenten oefenen aan de hand van door henzelf of door de docent ingebrachte casuïstiek met professionele simulatiepatiënten (acteurs). Meenemen Recepten voor een goed gesprek, pen en papier. Product De studenten noteren aan het einde van het practicum inzichten over hun eigen coping- strategieën bij emotioneel beladen situaties en conflicten. Interessante bron: 1. Muijsenbergh METC, Lagro-Janssen ALM,Seksuele intimidatie van co-assistenten tijdens hun stage. Ned Tijdschrift Geneeskd 2005; 149: https://www.ntvg.nl/artikelen/seksuele-intimidatievan-co-assistenten-tijdens-hun-stage 17

19 Gallery 4.1 ipad Widget Zie de videotoelichting door gebruik van deze link op VUmc.Mediacore 18

Dokter op Dinsdag. Jawed Polad Interventiecardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis

Dokter op Dinsdag. Jawed Polad Interventiecardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis Dokter op Dinsdag Jawed Polad Interventiecardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis Het hart is voornamelijk gemaakt van speciale spier. Het hart pompt bloed in de slagaders (bloedvaten) die het bloed naar alle

Nadere informatie

Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015. Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart. 12/3/14 pag.

Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015. Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart. 12/3/14 pag. Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015 Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart 12/3/14 pag. 2 Inhoudstafel Casus Probleemlijst Differentiaaldiagnoses Acuut

Nadere informatie

Heartbeat. Ujala Radio. Leefwijzer is door Ujala Radio ontwikkeld voor met name Hindoestaanse Nederlanders. Leefwijzer 1.

Heartbeat. Ujala Radio. Leefwijzer is door Ujala Radio ontwikkeld voor met name Hindoestaanse Nederlanders. Leefwijzer 1. Heartbeat Leefwijzer 1 Ujala Radio Deze gezondheid Leefwijzer is door Ujala Radio ontwikkeld voor met name Hindoestaanse Nederlanders Met dank aan Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Hart en vaatziekte, wat is

Nadere informatie

Hypertensie. Presentatie door G.J. Knot-Veldhuis, verpleegkundig specialist

Hypertensie. Presentatie door G.J. Knot-Veldhuis, verpleegkundig specialist Hypertensie Presentatie door G.J. Knot-Veldhuis, verpleegkundig specialist Hypertensie Primaire of essentiële (95%) Secundaire (5%) G.J. Knot-Veldhuis, verpleegkundig specialist, jan. 2012 2 Bloeddruk

Nadere informatie

Een gezonder leven met een lager cholesterol. Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol

Een gezonder leven met een lager cholesterol. Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol Een gezonder leven met een lager cholesterol Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol Een gezonder leven met een lager cholesterol Voorlichtingsmateriaal ten behoeve

Nadere informatie

gegevens van de mannen die aan het begin van het onderzoek nog geen HVZ en geen diabetes hadden.

gegevens van de mannen die aan het begin van het onderzoek nog geen HVZ en geen diabetes hadden. Samenvatting In hoofdstuk 1 hebben we het belang en het doel van het onderzoek in dit proefschrift beschreven. Wereldwijd vormen hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte. Volgens

Nadere informatie

Risicofactoren die een rol spelen in het proces van atherosclerose zijn:

Risicofactoren die een rol spelen in het proces van atherosclerose zijn: Arterieel vaatlijden Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer (slagaderlijk) arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Hart en Vaataandoeningen, Leefstijlziektes? of! Leo Schrijvers Cardioloog

Hart en Vaataandoeningen, Leefstijlziektes? of! Leo Schrijvers Cardioloog Van harte welkom! Hart en Vaataandoeningen, Leefstijlziektes? of! Leo Schrijvers Cardioloog CONFUCIUS: Chinees wijsgeer circa 500 voor Christus Het is niet moeilijk om het goede te herkennen, maar wel

Nadere informatie

24 september 2015. Van harte welkom!

24 september 2015. Van harte welkom! 24 september 2015 Van harte welkom! Programma 20.00: Welkom Wendy de Valk, verpleegkundig specialist cardiologie 20.10: Het vrouwenhart. Is er verschil tussen mannen en vrouwen? Mw. A. Lubbert-Verberkmoes,

Nadere informatie

Welkom. Publiekslezing Hartaandoeningen. 10 maart 2016

Welkom. Publiekslezing Hartaandoeningen. 10 maart 2016 Welkom Publiekslezing Hartaandoeningen 10 maart 2016 Voorstellen Ineke Sterk Verpleegkundig specialist interne geneeskunde Programma publiekslezing 19.30 uur Aanvang publiekslezing 19.45 uur Lezing cardioloog

Nadere informatie

De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten

De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten In Nederland hebben ongeveer 400.000 mensen last van ontstekingsreuma. Deze vorm van reuma kenmerkt zich door langdurige gewrichtsontstekingen.

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker Ik ben zo benauwd Titia Klemmeier/Josien Bleeker dyspneu ademnood kortademigheid benauwdheid Bemoeilijkte ademhaling Programma Inventarisatie leerdoelen Kennis over de praktijk? Alarmsymptomen Achtergrond

Nadere informatie

Chirurgie. Operatie wegens een afsluiting of vernauwing van liesof beenslagaderen

Chirurgie. Operatie wegens een afsluiting of vernauwing van liesof beenslagaderen Chirurgie Operatie wegens een afsluiting of vernauwing van liesof beenslagaderen Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer arterieel (slagaderlijk)

Nadere informatie

Naar huis na een hartinfarct Wat u beter wel en niet kunt doen! Afdeling C2 IJsselland Ziekenhuis

Naar huis na een hartinfarct Wat u beter wel en niet kunt doen! Afdeling C2 IJsselland Ziekenhuis Naar huis na een hartinfarct Wat u beter wel en niet kunt doen! Afdeling C2 IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Voorbereiding op uw ontslag 2 2. Weer thuis 4 2.1 Medicijnen 2.2 Werk 2.3 Autorijden 2.4

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden. Wat is er aan de hand? Atherosclerose. Risicofactoren. Roken. Hoge bloeddruk. Diabetes mellitus

Arterieel vaatlijden. Wat is er aan de hand? Atherosclerose. Risicofactoren. Roken. Hoge bloeddruk. Diabetes mellitus Arterieel vaatlijden Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer (slagaderlijk) arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Kent u de cijfers van uw hart?

Kent u de cijfers van uw hart? Kent u de cijfers van uw hart? CHOLESTEROL? GEWICHT/ BUIKOMTREK? UW? BLOEDDRUK? SUIKERGEHALTE? V.U.: Dr Freddy Van de Casseye - Elyzeese-Veldenstraat 63-1050 Brussel Belgische Cardiologische Liga www.cardiologischeliga.be

Nadere informatie

Hartrevalidatie op maat

Hartrevalidatie op maat FYSIOTHERAPIE Hartrevalidatie op maat BEHANDELING Hartrevalidatie op maat Het St. Antonius Ziekenhuis biedt hartpatiënten een revalidatieprogramma aan. Dit geldt alleen voor patiënten die een hart-infarct

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:...

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Hartrevalidatie Uw afspraak U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Inhoudsopgave Hartrevalidatie... 1 Waarom hartrevalidatie... 1 De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:... 1 Hoe komt u in

Nadere informatie

SPREEKUUR ATRIUMFIBRILLATIE

SPREEKUUR ATRIUMFIBRILLATIE SPREEKUUR ATRIUMFIBRILLATIE 17873 Inleiding In deze folder vindt u informatie over atriumfibrilleren en het spreekuur atriumfibrillatie. Spreekuur atriumfibrillatie Atriumfibrilleren komt steeds vaker

Nadere informatie

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicodienst. Verwijzing door de huisarts

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicodienst. Verwijzing door de huisarts Bloed moet stromen De cardiovasculaire risicodienst Verwijzing door de huisarts Naam :.... Geboortedatum :.... Afspraak maken bij de cardiovasculaire risicodienst Uw huisarts heeft u doorverwezen naar

Nadere informatie

Cardiologie. Verder na het hartinfarct.

Cardiologie. Verder na het hartinfarct. Cardiologie Verder na het hartinfarct. Machiel van de Wetering Sylvia de Waal 18-3-2014 presentatie 1 inleiding 2 Richtlijn/protocol aan de hand van voorbeelden 3 samenvatting / discussie inleiding - Informatieoverdracht

Nadere informatie

Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van:

Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van: Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van: 1 CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE BIJ VROUWEN. 2 SENSIBILISATIE van de vrouw

Nadere informatie

DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR

DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR 358 Inleiding U bezoekt het Diabetes- & Vasculaircentrum van het Sint Franciscus Gasthuis, vanwege uw verhoogde kans op: hart- en vaatziekten; suikerziekte (diabetes mellitus);

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant 22 september 2015 #mclmpa 1 Beroerte of CVA: herkennen en snel handelen! Elly van der Kooi, neuroloog Wouter Schuiling, neuroloog

Nadere informatie

Problemen met de slagaders

Problemen met de slagaders Arterieel vaatlijden Problemen met de slagaders U heeft een afwijking in de slagaders. In deze informatie wordt hier uitleg over gegeven. Bedenk dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Nadere informatie

HARTREVALIDATIE (IPZ)

HARTREVALIDATIE (IPZ) HARTREVALIDATIE (IPZ) 17721 Inleiding Deze folder geeft u informatie over het poliklinisch hartrevalidatieprogramma IPZ (Intensieve Poliklinische Zorg). De behandelmethoden voor hart- en vaatziekten zijn

Nadere informatie

Vermoeidheid & hartziekten

Vermoeidheid & hartziekten Vermoeidheid & hartziekten Menno Baars, cardioloog HartKliniek Nederland april 2014 Cardioloog van de nieuwe HartKliniek Nieuwe organisatie van eerstelijnscardiologiecentra Polikliniek & dagbehandeling

Nadere informatie

Hartfalen. Wat is het en hoe herken je het

Hartfalen. Wat is het en hoe herken je het Hartfalen Wat is het en hoe herken je het Hartfalen, onbekend en onderschat Hartfalen is de grote onbekende onder de hartziekten. Hartfalen klinkt misschien bekend in de oren. Het woord doet denken aan

Nadere informatie

Inhoud. Verpleegkunde Cardiologie. Symptomen. Diagnose. Verpleegkunde Cardiologie 1. Indeling New York Heart Association (NYHA)

Inhoud. Verpleegkunde Cardiologie. Symptomen. Diagnose. Verpleegkunde Cardiologie 1. Indeling New York Heart Association (NYHA) Inhoud Verpleegkunde Cardiologie Han van der Borgh Verpleegkundige aspecten bij: Angina Pectoris Acuut coronair syndroom Prinz Metal Decompensatie cordis Cardiogene shock P.C.I./STENT/ spoed CABG in perifeer

Nadere informatie

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 197 198 Samenvatting In het proefschrift worden diverse klinische aspecten van primaire PCI (Primaire Coronaire Interventie) voor de behandeling van een hartinfarct onderzocht.

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Inspanningsgerelateerde hypertensie: geruststellend of onheilspellend? Dr. Joost H.W. Rutten Internist-vasculair geneeskundige

Inspanningsgerelateerde hypertensie: geruststellend of onheilspellend? Dr. Joost H.W. Rutten Internist-vasculair geneeskundige Inspanningsgerelateerde hypertensie: geruststellend of onheilspellend? Dr. Joost H.W. Rutten Internist-vasculair geneeskundige Overzicht Casussen inspanningsgerelateerde hypertensie Achtergrond Hoe en

Nadere informatie

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis u enkele algemene leefregels na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan zijn

Nadere informatie

Zorgplan vaatrisicopoli

Zorgplan vaatrisicopoli Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Zorgplan vaatrisicopoli z Uw zorgplan voor de vaatrisicopoli Voor u ligt uw zorgplan van de vaatrisicopoli van het WZA. Het zorgplan

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING In de Westerse wereld vormen hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaken van ziekte en overlijden. Bij het ontstaan van hart- en vaatziekten speelt atherosclerose (slagaderverkalking)

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 05A Fase A Titel Pijn op de borst Onderwerp Angina Pectoris Inhoudsdeskundige Drs. M.C.J. Schreuder Technisch verantwoordelijke Drs. R. Sijstermans Opleidingsniveau studenten De casus is bedoeld

Nadere informatie

COPD-zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad.

COPD-zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad. COPD-zorgpad Inleiding U bent opgenomen op de afdeling Longziekten van het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg. De reden voor uw opname is een ontregeling en/of verergering van uw COPD, Chronic Obstructive

Nadere informatie

Hartinfarct gehad? Hoe nu verder. Cardiologie

Hartinfarct gehad? Hoe nu verder. Cardiologie Hartinfarct gehad? Hoe nu verder Cardiologie Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uitleg over een hartinfarct 3 2. Diagnose en behandeling 4 3. Naar huis 6 4. Instructies en adviezen voor thuis 7 3 Uitleg

Nadere informatie

Ongeveer een half procent van de volwassen bevolking krijgt op enig moment in zijn of haar leven een open been of ulcus cruris.

Ongeveer een half procent van de volwassen bevolking krijgt op enig moment in zijn of haar leven een open been of ulcus cruris. De Enkel-Arm index; Waarom, wanneer en hoe? Ongeveer een half procent van de volwassen bevolking krijgt op enig moment in zijn of haar leven een open been of ulcus cruris. Deze ulcera vaatlijden, andere

Nadere informatie

ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN

ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN Definitie, pathofysiologie, symptomatologie en diagnostiek Dr. Marcel Daniëls Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN pathofysiologie Definitie symptomatologie

Nadere informatie

Cardiovasculaire aandoeningen (hart- en vaatziekten)

Cardiovasculaire aandoeningen (hart- en vaatziekten) CARDIOgen-Test Hart- en vaatziekten Prof Dr. B. Weber Laboratoires Réunis Risico s in kaart De CARDIOgen biedt u de mogelijkheid uw persoonlijk risico en predispositie op hart- en vaatziekten te bepalen.

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma

Hartrevalidatieprogramma Hartrevalidatieprogramma Inleiding Uw cardioloog heeft u aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma in het Hartrevalidatiecentrum Eindhoven, een samenwerkingsverband tussen Máxima Medisch Centrum en het

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Stadia chronische nierschade

Stadia chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Stadia chronische nierschade Nierschade

Nadere informatie

Als er een kleine hoeveelheid vocht uit de wond lekt, kunt u een droog steriel gaas op de wond leggen en deze vastplakken met een

Als er een kleine hoeveelheid vocht uit de wond lekt, kunt u een droog steriel gaas op de wond leggen en deze vastplakken met een Leefregels na PCI U heeft een dotterbehandeling ondergaan. Dit wordt ook wel een PCI genoemd, wat staat voor Percutane Coronaire Interventie. Na ontslag uit het ziekenhuis gaat het herstelproces en de

Nadere informatie

Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan

Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan Vet in Historisch Perspectief simpele vetopstapelingsziekte

Nadere informatie

CVRM kwetsbare ouderen. Rotterdam maart 2015 AJ Arends, klinisch geriater en klinisch farmacoloog io

CVRM kwetsbare ouderen. Rotterdam maart 2015 AJ Arends, klinisch geriater en klinisch farmacoloog io CVRM kwetsbare ouderen Rotterdam maart 2015 AJ Arends, klinisch geriater en klinisch farmacoloog io Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Wat is looptraining?

Wat is looptraining? Looptraining LOOPTRAINING Looptraining is de behandeling van eerste keus bij patiënten bij wie de diagnose etalagebenen, ook wel claudicatio intermittens genoemd, is gesteld. Het is mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Logboek Polikliniek hartfalen

Logboek Polikliniek hartfalen Logboek Polikliniek hartfalen Inleiding Uw cardioloog heeft u naar de hartfalenpolikliniek verwezen. De hartfalenverpleegkundige is er om u te begeleiden hoe u met uw hartklachten om kunt gaan. Hij/zij

Nadere informatie

Patiënten Informatie Map voor patiënten na een hartinfarct

Patiënten Informatie Map voor patiënten na een hartinfarct Patiënten Informatie Map voor patiënten na een hartinfarct Opname Bij aankomst in het ziekenhuis wordt u meestal eerst volledig onderzocht op de Eerste HartHulp (EHH) door een arts-assistent. Hij/zij neemt

Nadere informatie

Acute hartklachten Afdeling Cardiologie

Acute hartklachten Afdeling Cardiologie Acute hartklachten Afdeling Cardiologie Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 09-2014-7313 1. Inhoudsopgave 2. Voorwoord Gebruik Patiënten Informatie Map

Nadere informatie

Zorg bij hart- en vaatziekten

Zorg bij hart- en vaatziekten Zorg bij hart- en vaatziekten Inhoud Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer moet je een arts raadplegen 4 Voorkomen van hart- en vaatziekten 5 Wat kun je er zelf aan doen 6 Geneesmiddelen 6 De Hartstichting

Nadere informatie

Hartfalen. Duo-avonden 20-4-2015. Jaco Houtgraaf, cardioloog

Hartfalen. Duo-avonden 20-4-2015. Jaco Houtgraaf, cardioloog Hartfalen Duo-avonden 20-4-2015 Jaco Houtgraaf, cardioloog Opbouw presentatie Inleiding Wat is het? Hoe ziet het eruit? Hoe ontstaat het? Behandeling Waar op te letten? Symptomen / klachten / dieet / vocht

Nadere informatie

LEREN DOKTEREN 2. Week 2 ARTS-PATIËNTRELATIE. Cursuscoördinator: Dhr. prof. A. Oderwald. Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam

LEREN DOKTEREN 2. Week 2 ARTS-PATIËNTRELATIE. Cursuscoördinator: Dhr. prof. A. Oderwald. Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam LEREN DOKTEREN 2 Week 2 ARTS-PATIËNTRELATIE Cursuscoördinator: Dhr. prof. A. Oderwald Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam LEREN DOKTEREN 2 WEEK 2 In het eerste hoofdstuk van alle cursusklappers is

Nadere informatie

Diabetes: zo zit dat. Iedere dag krijgen 200 Nederlanders diabetes. Wat is het? Hoe herkent u het? Is het te genezen?

Diabetes: zo zit dat. Iedere dag krijgen 200 Nederlanders diabetes. Wat is het? Hoe herkent u het? Is het te genezen? Diabetes: zo zit dat Veelgestelde vragen en antwoorden Iedere dag krijgen 200 Nederlanders diabetes Wat is het? Hoe herkent u het? Is het te genezen? Wat is diabetes? Diabetes type 1, diabetes type 2 de

Nadere informatie

HARTFALENREVALIDATIE (IPZ)

HARTFALENREVALIDATIE (IPZ) HARTFALENREVALIDATIE (IPZ) 17571 Inleiding Deze folder geeft u informatie over het poliklinisch hartfalen revalidatieprogramma IPZ (Intensieve Poliklinische Zorg). Heeft u hartfalen, dan komt u in aanmerking

Nadere informatie

Perifeer Arterieel Vaatlijden en het Aneurysma Aortae Abd.

Perifeer Arterieel Vaatlijden en het Aneurysma Aortae Abd. Perifeer Arterieel Vaatlijden en het Aneurysma Aortae Abd. CVRM-scholing 2010. Drs. Arno M. Wiersema Vaatchirurg, Boven-IJ ziekenhuis Amsterdam Inleiding Nieuwe standaard 2003. Verschil is: behandeling

Nadere informatie

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort Afdeling: Onderwerp: Longziekten De nieuwe Uw eigen COPD paspoort 1 COPD Carrousel / COPD paspoort Inleiding Van uw longarts heeft u te horen gekregen dat u COPD heeft met het advies deel te nemen aan

Nadere informatie

Logboek. Polikliniek hartfalen

Logboek. Polikliniek hartfalen Logboek Polikliniek hartfalen Inleiding Uw cardioloog heeft u naar de hartfalenpolikliniek verwezen. De hartfalenverpleegkundige is er om u te begeleiden hoe u met uw hartklachten om kunt gaan. Hij/zij

Nadere informatie

Ontmasker de stille doder. Meet uw bloeddruk. Spreek erover met uw arts. Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

Ontmasker de stille doder. Meet uw bloeddruk. Spreek erover met uw arts. Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Ontmasker de stille doder Meet uw bloeddruk Spreek erover met uw arts Belgische Cardiologische Liga Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Een do Wie is toch die sti der, hoezo?

Nadere informatie

CARDIOLOGIE. Zelf kunt u dagelijks uw gewicht opschrijven. Ook als uw bloeddruk en pols zijn opgemeten, kunnen deze waarden worden genoteerd.

CARDIOLOGIE. Zelf kunt u dagelijks uw gewicht opschrijven. Ook als uw bloeddruk en pols zijn opgemeten, kunnen deze waarden worden genoteerd. CARDIOLOGIE Hartfalendagboek In dit hartfalendagboek worden gegevens genoteerd over uw gezondheid. Het dagboek helpt u en uw hulpverleners om inzicht te krijgen in uw lichamelijke conditie en het verloop

Nadere informatie

Primaire preventie HVZ

Primaire preventie HVZ Primaire preventie HVZ Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: met doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus (DM), reumatoïde artritis (RA) of chronische nierschade met een belaste familieanamnese voor

Nadere informatie

Etalagebenen. Poli vaatchirurgie CWZ voor onderzoek en/of behandeling vanwege problemen door vernauwing van de beenslagaders

Etalagebenen. Poli vaatchirurgie CWZ voor onderzoek en/of behandeling vanwege problemen door vernauwing van de beenslagaders Etalagebenen Poli vaatchirurgie CWZ voor onderzoek en/of behandeling vanwege problemen door vernauwing van de beenslagaders Uw behandelend arts heeft u voor een onderzoek of behandeling naar de poli vaatchirurgie

Nadere informatie

Hartfalen. Decompensatio cordis

Hartfalen. Decompensatio cordis Hartfalen Decompensatio cordis Door een verminderde pompfunctie van uw hart bent u op dit moment onder behandeling van de cardioloog. Deze folder geeft u uitleg over de aard en de oorzaak van uw klachten.

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA CHOLESTEROL. GabrieleJasmin@Fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA CHOLESTEROL. GabrieleJasmin@Fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA CHOLESTEROL GabrieleJasmin@Fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

Hart in beweging Onderzoek en behandeling van risicofactoren op harten vaatziekten locatie Sint Maartenskliniek

Hart in beweging Onderzoek en behandeling van risicofactoren op harten vaatziekten locatie Sint Maartenskliniek Hart in beweging Onderzoek en behandeling van risicofactoren op harten vaatziekten locatie Sint Maartenskliniek U bent door uw reumatoloog verwezen naar het spreekuur Hart in beweging op het terrein van

Nadere informatie

ARTERIELE HYPERTENSIE

ARTERIELE HYPERTENSIE ARTERIELE HYPERTENSIE Wat u moet weten - Patiëntinformatie - Hypertensie is de medische term voor hoge bloeddruk. Dat is de druk waaraan de arteriële bloedvaten of slagaders in het lichaam blootgesteld

Nadere informatie

Betreft: dhr E Herber, geb. 22-04-1966. Amsterdam, 15 november 2007.

Betreft: dhr E Herber, geb. 22-04-1966. Amsterdam, 15 november 2007. Betreft: dhr E Herber, geb. 22-04-1966. Amsterdam, 15 november 2007. Geachte heer Herber, Naar aanleiding van de 15 november 2007 bij u gedane keuring kan ik het volgende melden: Vraagstelling: conditie

Nadere informatie

Vakgroepoverleg praktijkondersteuners. 5 juni 2014

Vakgroepoverleg praktijkondersteuners. 5 juni 2014 Vakgroepoverleg praktijkondersteuners 5 juni 2014 Te bespreken Het vrouwenhart, begeerd maar miskend Hartfalen Consultvoering Het vrouwenhart, begeerd maar miskend Afname sterfte hart/vaatziekten sinds

Nadere informatie

NVVC-CONNECT. In kaart brengen van zorg voor. Nederlandse patiënt met myocardinfarct

NVVC-CONNECT. In kaart brengen van zorg voor. Nederlandse patiënt met myocardinfarct NVVC-CONNECT In kaart brengen van zorg voor Nederlandse patiënt met myocardinfarct 1 NVVC-CONNECT Behandeling myocardinfarct Kan het beter? Regionale samenwerking Kan het beter? 4 mei 2012 2 NVVC-CONNECT

Nadere informatie

TIA en dan. Transient ischemisch attack

TIA en dan. Transient ischemisch attack TIA en dan Transient ischemisch attack Een TIA (transient ischemisch attack) is een plotseling optredende neurologische uitval (voorbijgaande beroerte). Dit komt door een tijdelijke afsluiting van een

Nadere informatie

Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio. dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG

Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio. dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG Myocard infarct Diagnostiek en transmurale afspraken OLVG regio dr. Geert-Jan Geersing Huisarts Buitenhof Prof.dr. Freek Verheugt Cardioloog OLVG Presentatie vandaag Epidemiologie myocardinfarct Diagnostiek

Nadere informatie

Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen

Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen Verder lopen Een klacht over met etalagebenen uw fysiotherapeut Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut? Waar kunt u terecht met uw klacht? Hoe kunt u een klacht indienen? Tips om

Nadere informatie

INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING MET BETABLOKKERS 5

INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING MET BETABLOKKERS 5 WAT IS HARTFALEN? 3 WAT VOELT U ALS U AAN HARTFALEN LIJDT? 3 WAT DOET UW ARTS OM UW ZIEKTE TE BEHANDELEN? 4 Controle van de symptomen4 De verdere evolutie van de ziekte voorkomen 4 INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING

Nadere informatie

Leefregels en adviezen na een hartinfarct

Leefregels en adviezen na een hartinfarct Leefregels en adviezen na een hartinfarct Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Herstel thuis 1 Bewegen 1 Autorijden 2 Werken 2 Vakantie 2 Seksualiteit 3 Dieet 3 Alcohol 3 Roken 3 Psychische

Nadere informatie

Aan: Opleiders Inwendige Geneeskunde Regio Amsterdam II. Geachte collegae,

Aan: Opleiders Inwendige Geneeskunde Regio Amsterdam II. Geachte collegae, Aan: Opleiders Inwendige Geneeskunde Regio Amsterdam II Geachte collegae, Op 27 september is de ROIG over nefrologie gepland. Bij deze ontvangt u het programma. Het is de bedoeling dat een AIOS uit het

Nadere informatie

Tia Service Radboud universitair medisch centrum

Tia Service Radboud universitair medisch centrum Tia Service Inleiding In overleg met uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de TIA poli op de polikliniek Neurologie of Spoedeisende Hulp van het Radoudumc. Dit omdat u kortgeleden mogelijk kortdurend

Nadere informatie

DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN

DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN 1198 Inleiding Deze folder is bedoeld voor reumapatiënten die zijn doorverwezen naar het Diabetes- & Vasculaircentrum van het Sint Franciscus Gasthuis.

Nadere informatie

PACEMAKERREVALIDATIE (IPZ)

PACEMAKERREVALIDATIE (IPZ) PACEMAKERREVALIDATIE (IPZ) 17863 Inleiding Deze folder geeft u informatie over het poliklinisch pacemaker revalidatieprogramma, Intensieve Poliklinische Zorg (IPZ). De behandelmethoden voor hart- en vaatziekten

Nadere informatie

Klinische en poliklinische informatie voor een hartpatiënt

Klinische en poliklinische informatie voor een hartpatiënt Klinische en poliklinische informatie voor een hartpatiënt Geachte heer of mevrouw, Onlangs heeft u een hartinfarct, een dotterbehandeling of een hartoperatie gehad. Misschien waren er voordien al voortekenen

Nadere informatie

Koolhydraten en de preventie van welvaartsziekten

Koolhydraten en de preventie van welvaartsziekten Koolhydraten en de preventie van welvaartsziekten Evidence-based richtlijn van de German Nutrition Society Van vezels tot suikers: koolhydraten omvatten een brede range van voedingsstoffen. Wat is er precies

Nadere informatie

Diabetes en ouder worden Dr. K.J.J. van Hateren

Diabetes en ouder worden Dr. K.J.J. van Hateren Diabetes en ouder worden Dr. K.J.J. van Hateren Huisarts, lid DiHAG Senior-onderzoeker Diabetes kenniscentrum Disclosure Geen conflicts of interest De toekomst!!! >25% = >75 jaar Karakteristieken ouderen

Nadere informatie

3 Persoonlijke gegevens

3 Persoonlijke gegevens 3 Persoonlijke gegevens Naam Telefoonnummer Voorgeschiedenis en SCORE-risico (%)* Diagnose(n) centrale zorgverlener Mevrouw Jansen Tensieweg 120 3415 BP Bovendruk 011-22110022 Zwangerschapshypertensie.

Nadere informatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie. Beweeg- en ontspanningsprogramma

Fysiotherapie bij hartrevalidatie. Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Onlangs heeft u een aandoening aan uw hart gehad, zoals een hartoperatie, een hartinfarct en/of een

Nadere informatie

Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum. Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning

Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum. Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning Indicaties voor inspannings ECG Evaluatie van patienten met pijn op de

Nadere informatie

ACUUT CORONAIR SYNDROOM

ACUUT CORONAIR SYNDROOM ACUUT CORONAIR SYNDROOM Doelen ACS pathofysiologie begrijpen Risicofactoren voor ACS kunnen herkennen Diagnostische stappen kunnen volgen 12 februari 2015 Esther de Haan, verpleegkundig specialist cardiologie

Nadere informatie

Sportief bewegen met hypertensie. Hypertensie

Sportief bewegen met hypertensie. Hypertensie Sportief bewegen met hypertensie Hypertensie Sportief bewegen met hypertensie...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten bij vrouwen: meer aandacht gewenst

Hart- en vaatziekten bij vrouwen: meer aandacht gewenst Hart- en vaatziekten bij vrouwen: meer aandacht gewenst Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Prof.dr. Toine Lagro-Janssen Opzet Stellingen Aanleiding aparte aandacht m/v Profiel m/v coronaire hartziekten

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Etalagebenen (claudicatio intermittens)

Etalagebenen (claudicatio intermittens) Etalagebenen (claudicatio intermittens) ETALAGEBENEN (CLAUDICATIO INTERMITTENS) Deze folder informeert u over de klachten en behandelingsmogelijkheden van zogenaamde etalagebenen. U moet zich wel realiseren

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Obesitastraining Eat-Fit

Patiënteninformatie. Obesitastraining Eat-Fit Patiënteninformatie Obesitastraining Eat-Fit 1 Inhoud Inleiding... 3 Body Mass Index (BMI)... 3 Obesitas en fysieke activiteit... 3 Dieettherapie... 4 Operatie... 5 Onze obesitastraining Eat-Fit... 5 Het

Nadere informatie

pro personal fit medisch intakeformulier Achternaam: Voorletters: M V Adres: Telefoon: Mobiel: 06 E-mail: Beroep: Werkgever:

pro personal fit medisch intakeformulier Achternaam: Voorletters: M V Adres: Telefoon: Mobiel: 06 E-mail: Beroep: Werkgever: pro personal fit medisch intakeformulier Achternaam: Voorletters: M V Voornaam: Geboren: Adres: Plaats: Postcode: Telefoon: Mobiel: 06 E-mail: @ Beroep: Werkgever: Privacy Alle gegevens die u op dit medisch

Nadere informatie

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen?

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen? Chronisch Hartfalen Wat is chronisch hartfalen? Omschrijving Hartfalen Hartfalen is een aandoening van het hart waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen en rond te pompen.

Nadere informatie

Beroertezorg. Neurologie

Beroertezorg. Neurologie Beroertezorg Neurologie Inhoudsopgave 1 Wat is een beroerte (CVA)?... 3 2 Wat is een TIA?... 5 3 Alarmsymptomen van een CVA of TIA... 6 4 De acute fase... 7 5 De revalidatiefase... 9 6 Ontslag... 11 7

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Kransslagadervernauwing en hartklachten Kransslagadervernauwing is een van de belangrijkste ziekten in de westerse wereld. De kransslagaderen zijn de bloedvaten die het hart van

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten 400015 Hart- en vaatziekten folder_400015 Hart- en vaatziekten 27-03-12 09:50 Pag Hart- en vaatziekten WAT ZIJN HART- EN VAATZIEKTEN WAT KUNT U ZELF DOEN MEDICIJNEN BIJ HART- EN VAATZIEKTEN WAT KAN UW

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands

Samenvatting in het Nederlands Samenvatting in het Nederlands Samenvatting Men schat dat in 2005 ongeveer 40.000 mensen in Nederland een nieraandoening hadden. Hiervan waren ruim 5500 patiënten afhankelijk van dialyse. Voor dialysepatiënten

Nadere informatie

Cholesterol. Alles wat je ooit wilde weten

Cholesterol. Alles wat je ooit wilde weten Cholesterol Alles wat je ooit wilde weten Waar komt cholesterol vandaan? Het overgrote deel van de cholesterol in ons lichaam maakt ons lichaam zélf aan. Eén derde nemen we op via onze voeding. Cholesterol

Nadere informatie