PREVENTIE, CARDIOREVALIDATIE & -FITNESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREVENTIE, CARDIOREVALIDATIE & -FITNESS"

Transcriptie

1 CIRCULATIE 2014/15 Week 5 PREVENTIE, CARDIOREVALIDATIE & -FITNESS Cursuscoördinator: Mw. prof. dr. J. van der Velden Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam

2 INHOUD CIRCULATIE & VOLUME- REGULATIE In het eerste hoofdstuk van alle cursusklappers is een inhoudsopgave van de hele cursus opgenomen.

3 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Colleges Patiënt met pijn op de borst of doorgemaakt infarct Bouw van hart en vaatstelsel Bloedvaten: Histologie en Pathologie Embryologie Bloedvaten; biochemie Klinisch redeneren Patiënt met afwijking in glomerulaire filtratie Functionele aspecten van het autonome zenuwstelsel Hemostase en stolling Hart- en vaatziekten bij vrouwen: it is different for girls! Glomerulaire filtratiesnelheid en klaring Klinisch redeneren: patiënt met oedeem Fysische aspecten van hartfalen Basale uitleg ECG Excitatie en contractie in het hart Echografie en Doppler Contractiliteit en hartfalen Klinisch redeneren Patiënt met dialyse/ een getransplanteerde nier met nadruk op tubulaire functies Zuur base Zout/waterhuishouding (o.a. ADH, RAAS) Farmacologie van calciumregulatie Antihypertensiva Klinisch Redeneren: Patiënt met hypertensie Patiënt met hemorragische shock na trauma/ operatie Biochemie van risicofactoren Preventie: voor wie? Klinisch redeneren: cardiovasculaire risicopreventie in de praktijk Afsluiting cursus Studieopdrachten Pijn op de borst Nieren, urinewegen en omgeving Bouw van de vaatwand & atherosclerose Ligging grote slagaders & aders Dialyse Glomerulus, filtratie & klaring Lymfe & microcirculatie Hemostase & aspirine Hartkloppingen en ritme Pompfunctie / souffles / harttonen Ultrageluid, bloedstroming en druk Hartritme en ECGtoepassing Nierproblemen, dialyse, transplantatie Nefron en vochtvolumina Zuur-base & electrolyten Hypertemsie & antihypertensiva Shock Cardiorevalidatie bij hartfalen De biochemie van risicofactoren Preventie Practica Anatomie: Vaten en nieren Medische Consultvoering: Gerichte consultvoering pijn op de borst Fysiologie: Bloeddruk & pols Histologie: Bloedvaten, hart & nieren Medische consultvoering: Emoties COO: Het renogram Fysiologie: Electrocardiografie en Echo-Doppler Medische Consultvoering: Regie Anatomie: hart en urinewegen Fysiologie: inspanning en revalidatie Medische consultvoering: Omgaan met lastige situaties 2

4 CIRCULATIE COLLEGES & LEERDOELEN De tijden en locaties zijn altijd onder voorbehoud. Kijk voor de actuele tijd en plaats:

5 Colleges Week 5 Openingscolleges 1e uur Docenten Patiënt met hemorragische shock na trauma/operatie prof.dr. W. Wisselink Onderwerpen Oorzaken ernstig bloedverlies Effecten bloedverlies op hart en circulatie Hypovolemie Regulatie bij hemorragische shock Pathofysiologie van shock 2e uur Docenten Ruimte en tijd Biochemie van risicofactoren prof.dr. A Horrevoets Zie Colleges Week 2 Slotcolleges 1e uur Docenten 2e uur Docenten 3e uur Docenten Ruimte en tijd Preventie: voor wie? prof.dr. Y Smulders Klinisch redeneren: cardiovasculaire risicopreventie in de praktijk dr. R. Schotsman Afsluiting cursus prof. dr. J. van der Velden en dr. F. van Ittersum 4

6 CURSUSGEBONDEN LEERDOELEN De student: Heeft kennis van de reacties in het lichaam bij houdingsveranderingen en bij hypotensie Heeft begrip van verschillende vormen van shock, met name de hypovolemische en cardiogene shock Heeft kennis van de veranderingen in het lichaam bij inspanning Heeft begrip voor het gebruik van inspannings- en stress-testen in de geneeskunde, b.v. bij claudicatio patiënten en hartrevalidatie Heeft kennis van de homeostase van cholesterol niveaus, w.o. productie, opname en transport van cholesterol en productie galzouten Heeft kennis van de integratie van koolhydraat, eiwit en vet metabolisme Heeft kennis van de rol van vitamines in het aminzuurmetabolisme in relatie tot hart- en vaatziekten, waaronder homocysteïne (vitamines B6, B12, folaat) Kent preventiestrategieën betreffende hart- en vaatziekten Leert een anamnese ten aanzien van een hemorragische shock te maken Maakt kennis met contexten van wetenschappelijk onderzoek 5

7 CIRCULATIE STUDIE- OPDRACHTEN 1. Shock 2. Cardiorevalidatie bij hartfalen 3. De biochemie van risicofactoren 4. Preventie

8 SO1: SHOCK WEEK 5 U bent SEH-arts op een spoedeisende hulp in een ziekenhuis in het centrum van Amsterdam. Op een zaterdagavond wordt meneer X met een schotwond in de linkerborst door zijn vrienden voor uw spoedeisende hulp uit de auto gegooid. U merkt op dat de man een verminderd bewustzijn heeft, er lijkbleek uitziet en koud aanvoelt. Op de shockroom wordt een bloeddruk van 80 (systolisch) over 50 mmhg (diastolisch) met een hartfrequentie van 110 slagen/min gemeten. U concludeert dat de patiënt in ernstige shock is en gaat onmiddellijk aan de slag. Onder de gegeven therapie knapt meneer X in eerste instantie op, maar plotseling daalt de bloeddruk naar 60/40 en stijgt de hartfrequentie binnen een minuut naar 140 slagen/min. Het valt u op dat zijn halsvaten gestuwd zijn en dat zijn linkerborsthelft opbolt. U hoort geen ademgeruis en vermoedt dat de patiënt een tweede vorm van shock erbij heeft gekregen, die snelle behandeling vereist. 7

9 SO2: CARDIO- REVALIDATIE BIJ HARTFALEN LEERDOELEN De student: WEEK 5 Heeft kennis van de veranderingen in het lichaam bij inspanning Heeft begrip voor het gebruik van inspannings- en stress-testen in de geneeskunde, b.v. bij claudicatio patiënten en hartrevalidatie Inleiding- casus Een 68 jarige man meldt zich tussentijds bij de huisarts omdat hij de laatste maanden twee trappen niet meer achter elkaar kan oplopen. Hij moet stoppen wegens luchtgebrek. Hij heeft hierbij geen pijn op de borst. Ook met boodschappentassen lopen veroorzaakt luchtgebrek. Hij wordt s nachts niet wakker van kortademigheid en heeft s avonds geen dikke enkels. Hij hoest niet en heeft geen piepende ademhaling. Elf jaar terug heeft hij een groot hartinfarct gehad, dat behandeld is met dotteren van de afgesloten arterie (de LAD). De twee andere coronairvaten waren normaal. Daarna had hij geen klachten van pijn op de borst of hartkloppingen. Wel was hij wat eerder kortademig bij lichamelijke inspanning. Hij is na zijn infarct gestopt met roken en werken (magazijn medewerker), leidt een rustig bestaan, en doet weinig aan lichamelijke inspanning. De huisarts ziet hem halfjaarlijks. Hij wordt behandeld met een bèta-blokker, een ACE remmer, een statine en acetylsalicylzuur; de bloeddruk en de cholesterolwaarde zijn hiermee normaal. Vraag1. Welke organen komen in uw differentiaal diagnose voor? 8

10 Vervolg casus Bij lichamelijk onderzoek zijn de bloeddruk en harttonen normaal, met vesiculair ademen. De centraal veneuze druk, beoordeeld aan de hals venen, is niet verhoogd. De lever is niet vergroot, noch is er oedeem aan de benen. Wel is hij duidelijk te zwaar: 98 kg bij een lengte van 1.82 m. De cardioloog ontdekt geen acute tekenen van hartfalen. Het ECG laat onveranderd een oud voorwand infarct zien, en onder inspanning geen tekenen van ischemie. Tijdens het inspanningsonderzoek moet patiënt wel te snel stoppen wegens kortademigheid. Ook blijkt uit echografisch onderzoek dat de functie van het hart achteruit is gegaan: de ejectie fractie was 10 jaar terug 42% en is nu 31%. Vraag 2. Wat kunnen, na uitsluiting van afwijkingen in andere organen, de oorzaken zijn van de achteruitgang in de conditie van deze patiënt? Vervolg casus De cardioloog adviseert om patiënt te verwijzen voor hartrevalidatie. Onder begeleiding van een fysiotherapeut traint hij twee maal per week gedurende 3 maanden. Na deze hartrevalidatie voelt patiënt zich duidelijk beter, hij kan zich beter inspannen en kan twee trappen weer zonder te stoppen oplopen. Ook doet de fysiotherapeut tweemaal een inspanningsonderzoek. Hieruit blijkt dat na de trainingsperiode de hartslag bij een zekere inspanningsbelasting (100 Watt op de fiets) lager is dan voor aanvang van de training. Daarnaast is hij enkele kilo s afgevallen. Vraag 3. Wat zijn de algemene effecten van revalidatie/training bij gezonden op het hart, de longen en de spieren? Vraag 4. Welke effecten van deze revalidatie verwacht u bij deze patiënt met een oud hartinfarct? Vraag 5. Wat voor adviezen moet de fysiotherapeut/huisarts geven na beëindigen van de revalidatie periode? Normaal sinusritme op ECG. (bron: ecgpedia.org) Vraag 6. Wat is het effect van revalidatie op risicofactoren? 9

11 LEERDOELEN De student: WEEK 5 SO3: DE BIOCHEMIE VAN RISICOFACTOREN Heeft kennis van de homeostase van cholesterol niveaus, w.o. productie, opname en transport van cholesterol en productie galzouten. Heeft kennis van de integratie van koolhydraat, eiwit en vet metabolisme Heeft kennis van de rol van vitamines in het aminozuurmetabolisme in relatie tot hart-en vaatziekten, waaronder homocysteine (Vitamines B6, B12, folaat) Inleiding Een groot aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten blijken een direkte relatie te hebben met het basale metabolisme van koolhydraten, vetten en aminozuren. Vraag 1. Verklaar de onderstaande relaties in biochemische termen. In leergroep 2 kunt u de biochemische schema s erbij tonen tijdens de uitleg. Stress en aminozuurmetabolisme? Thrombose, myocardinfarct en vetzuren? Vraag 2. Wat betekent goed en slecht cholesterol, en wat zijn hun functies in het lichaam? Vraag 3. De introductie van Light producten in de USA heeft niet geleid tot een afname, eerder tot een toename van obesitas en diabetes mellitus type 2. Deze producten hebben wel koolhydraten en eiwit, maar een extreem laag vetgehalte en geen cholesterol. Kunt u deze paradox verklaren? Maakt kennis met contexten van wetenschappelijk onderzoek 10

12 Vraag 4. Het verminderen van de inname van cholesterol in de voeding (cholesterol-vrij brood!) heeft nauwelijks effect op het plasma cholesterol niveau. Veel eieren eten trouwens ook niet. Het verminderen van verzadigde vet inname heeft wel effect. Kunt u dat verklaren? Vraag 5. Kunt u uit het voorgaande het succes van statines (HMG-CoA reductase remmers) verklaren? Vraag 6. Sommige margarines bevatten plantensterolen die wel leiden tot significante verlaging van cholesterolniveaus. Kunt u dat verklaren in het licht van galzoutproductie? Zal dit de werking van statines vergroten? Vraag 7. Welke twee genetische aandoeningen kent u waarbij door preventie hoog risico benadering-acute hartdood voorkomen kan worden? Welke maatregelen worden dan bij elk getroffen? Vervolg inleiding" De rol van slecht versus goed cholesterol, en van andere risico-factoren, zijn mede aan het licht gebracht door een groot epidemiologisch onderzoek uit de vorige eeuw, de Framingham-studie. Een van de bijzondere kenmerken van deze studie was, dat toen voor het eerst vrouwen methodologisch gelijkwaardig werden meegenomen. Vraag 8. Welke factoren bleken volgens de Framingham studie van belang bij het ontstaan van hart- en vaatziekten, en welke fundamentele verandering in het medisch denken hierover heeft dit veroorzaakt? Vraag 9. Waarom en hoe wilde men deze factoren vanaf 1961 aanduiden met risk factors, en waarin verschilde het medisch (en ook maatschappelijk) denken achter de term risk factor met het denken over ziekten (b.v. infectieziekten) van voor 1961? Interessante bronnen bij de vragen 7-9: 11

13 WEEK 5 Inleiding SO4: PREVENTIE Lang niet iedereen die één of meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten heeft, sterft aan een hartinfarct of beroerte. Men kan ook lang leven en toch roken, ongezond eten en/of een hoge bloeddruk hebben. LEERDOELEN De student: Kent preventiestrategieën betreffende hart- en vaatziekten Maakt kennis met contexten van wetenschappelijk onderzoek Bij preventie kunnen er twee benaderingen gekozen worden: 1. de hoog-risico benadering en 2. de populatiebenadering. Bij de hoog-risico benadering vraagt u bijvoorbeeld mensen na hun eerste hartinfarct te stoppen met roken. Doordat deze mensen al een hartinfarct kregen, is hun kans op nog een hartinfarct duidelijk verhoogd. Bij de populatiebenadering probeert men binnen dit voorbeeld- te zorgen dat alle (nog gezonde) mensen minder gaan roken of liefst helemaal stoppen. Vraag 1. Welke benadering is effectiever? Bediscussieer. 12

14 Vervolg De polypil is een hypothetische pil met een lage dosis van 6 goedkope middelen die elk de kans op hart- en vaatziekten verkleinen. Dat kost één dollar per persoon per maand. De polypil is bedoeld om aan alle gezonden boven 55 jaar voor te schrijven: de populatiebenadering. Vraag 2. Wat is de overeenkomstige hoog-risico benadering? Vraag 5. Kent u voorbeelden uit het dagelijks leven van ziekten die iemand overkomen bij wie u het absoluut niet had verwacht? Denk hierbij niet alleen aan hart- en vaatziekten. Beredeneer hoe dit gezondheidsbevordering beïnvloedt. Vraag 6. Lees voor de 2e leergroep de literatuur hieronder en vat de kern van de preventieparadox samen. Vraag 3. Welke typen geneesmiddelen zou u zelf in een polypil stoppen en waarom? Vraag 4. Een alternatief voorstel is een polymaal. Wat zou u voor zo n dieet adviseren? Vervolg In de literatuur over de preventieparadox (onder) wordt uitgelegd dat in lay epidemiology de hoogrisicobenadering soms voor leken lastig te begrijpen is, omdat bijvoorbeeld lang niet iedereen die rookt, ook longkanker krijgt. Bronnen bij vraag 6: Rose: Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiology 2001;30: Hunt et al: Commentary: The prevention paradox in lay epidemiology-rose revisited. Int J Epidemiology 2001;30:

15 Vraag 7. Lees ieder voor zich- ter voorbereiding van de 2e leergroep, de 2 pagina s pro en contra in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (zie onderstaand voor de referenties) over de polypil. Spreek af dat één trio de rol zal spelen van de minister van VWS, die een advies wil over: a. op de markt brengen van de polypil (door mensen zelf te kopen) b. vergoeding van de polypil uit het basispakket ziektenkostenverzekering c. een publiekscampagne over de polypil. Een tweede trio speelt de rol van deskundigen, die vóór zijn, een derde trio van deskundigen die tégen zijn, en de overigen zorgen dat er een schema op het bord komt met de voor- en tegenargumenten rond de polypil. Bronnen bij vraag 7: Nathoe en Doevendans: De polypil : de beste strategie tegen hart- en vaatziekten. NTvG Westerweel et al: De polypil : geen effectieve strategie tegen hart- en vaatziekten. NTvG

16 CIRCULATIE PRACTICA 1. Medische consultvoering: Omgaan met lastige situaties

17 MEDISCHE CONSULTVOERING: OMGAAN MET LASTIGE SITUATIES WEEK 5 Leerstof Esch SCM van, Vries H de, Kreeke JJS, van de. Recepten voor een goed gesprek deel 1 (nieuwe druk 2014). Nieuw: H17: Grenzen stellen (p ) Appendix: 'Recepten voor lastige en specifieke situaties' (p ) Herhaling: H4: Emoties in het artspatiëntcontact (p57-68) H7: Emoties hanteren (p ) PRACTICUMLEIDER drs. J. Jeltes Afdeling Medische Psychologie & Medisch Maatschappelijk Werk Doel Het oefenen van begrenzend gedrag in een veilige setting, zodat de drempel lager wordt om in de praktijk adequaat assertief gedrag te vertonen wanneer de situatie daarom vraagt. Let op: Practicum alleen in de eigen studiegroep bij vaste docent te volgen! Alleen dringende vragen worden via beantwoord. 16

18 Achtergrond Om de student voor te bereiden op de Praktijkstage Zorg wordt gedurende het eerste jaar onder meer onderwijs gegeven op het gebied van basis- en complexe gespreksvaardigheden, in de reeks practica Medische Consultvoering. Ook dit practicum is gericht op het trainen van gespreksvaardigheden, maar dan in de specifieke situatie waarin de student te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Medisch studenten kunnen op verschillenden momenten van de opleiding in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag van anderen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel co-assistenten en arts-assistenten geconfronteerd worden met seksuele intimidatie 1. In dit practicum worden situaties geoefend waar patiënten of collegae onacceptabel gedrag vertonen en de student genoodzaakt is zich assertief op te stellen en op een constructieve manier grenzen aan te geven. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties; een manipulerende patiënt die de student vraagt iets te regelen, een patiënt die avances of seksueel getinte opmerkingen maakt, een patiënt die om de uitslag van een onderzoek vraagt, een arts die ze vraagt iets te doen waartoe ze niet bevoegd zijn, problemen met begeleiding, etc. Toetsing De leerstof van dit practicum wordt getoetst in semestertoets. De vaardigheden worden getoetst in de STAT van semester 1.2, waarbij de student een eenvoudig anamnesegesprek voert met een acteur. De rollen medisch expert en communicator worden dan geïntegreerd getoetst. Oefentaken De studenten oefenen aan de hand van door henzelf of door de docent ingebrachte casuïstiek met professionele simulatiepatiënten (acteurs). Meenemen Recepten voor een goed gesprek, pen en papier. Product De studenten noteren aan het einde van het practicum inzichten over hun eigen coping- strategieën bij emotioneel beladen situaties en conflicten. Interessante bron: 1. Muijsenbergh METC, Lagro-Janssen ALM,Seksuele intimidatie van co-assistenten tijdens hun stage. Ned Tijdschrift Geneeskd 2005; 149: https://www.ntvg.nl/artikelen/seksuele-intimidatievan-co-assistenten-tijdens-hun-stage 17

19 Gallery 4.1 ipad Widget Zie de videotoelichting door gebruik van deze link op VUmc.Mediacore 18

Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015. Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart. 12/3/14 pag.

Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015. Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart. 12/3/14 pag. Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015 Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart 12/3/14 pag. 2 Inhoudstafel Casus Probleemlijst Differentiaaldiagnoses Acuut

Nadere informatie

Dokter op Dinsdag. Jawed Polad Interventiecardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis

Dokter op Dinsdag. Jawed Polad Interventiecardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis Dokter op Dinsdag Jawed Polad Interventiecardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis Het hart is voornamelijk gemaakt van speciale spier. Het hart pompt bloed in de slagaders (bloedvaten) die het bloed naar alle

Nadere informatie

gegevens van de mannen die aan het begin van het onderzoek nog geen HVZ en geen diabetes hadden.

gegevens van de mannen die aan het begin van het onderzoek nog geen HVZ en geen diabetes hadden. Samenvatting In hoofdstuk 1 hebben we het belang en het doel van het onderzoek in dit proefschrift beschreven. Wereldwijd vormen hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte. Volgens

Nadere informatie

Hypertensie. Presentatie door G.J. Knot-Veldhuis, verpleegkundig specialist

Hypertensie. Presentatie door G.J. Knot-Veldhuis, verpleegkundig specialist Hypertensie Presentatie door G.J. Knot-Veldhuis, verpleegkundig specialist Hypertensie Primaire of essentiële (95%) Secundaire (5%) G.J. Knot-Veldhuis, verpleegkundig specialist, jan. 2012 2 Bloeddruk

Nadere informatie

Handleiding Voorlichting voor patiënten met claudicatio intermittens. Waarom loop ik bij de claudicatio- / fysiotherapeut?

Handleiding Voorlichting voor patiënten met claudicatio intermittens. Waarom loop ik bij de claudicatio- / fysiotherapeut? Handleiding Voorlichting voor patiënten met claudicatio intermittens Waarom loop ik bij de claudicatio- / fysiotherapeut? Wat is het doel van deze presentatie? Uit onderzoek blijkt dat patiënten met claudicatio

Nadere informatie

Heartbeat. Ujala Radio. Leefwijzer is door Ujala Radio ontwikkeld voor met name Hindoestaanse Nederlanders. Leefwijzer 1.

Heartbeat. Ujala Radio. Leefwijzer is door Ujala Radio ontwikkeld voor met name Hindoestaanse Nederlanders. Leefwijzer 1. Heartbeat Leefwijzer 1 Ujala Radio Deze gezondheid Leefwijzer is door Ujala Radio ontwikkeld voor met name Hindoestaanse Nederlanders Met dank aan Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Hart en vaatziekte, wat is

Nadere informatie

Man, 46 jaar, bij inspanning eenmalig stekende pijn links in de borst. Zakte af na 20 minuten rust. Bij onderzoek locale drukpijn.

Man, 46 jaar, bij inspanning eenmalig stekende pijn links in de borst. Zakte af na 20 minuten rust. Bij onderzoek locale drukpijn. 18 oktober 1999 Angina pectoris Casusschetsen Casusschets 1 Man, 46 jaar, bij inspanning eenmalig stekende pijn links in de borst. Zakte af na 20 minuten rust. Bij onderzoek locale drukpijn. Vraag 1: Hoe

Nadere informatie

Risicofactoren die een rol spelen in het proces van atherosclerose zijn:

Risicofactoren die een rol spelen in het proces van atherosclerose zijn: Arterieel vaatlijden Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer (slagaderlijk) arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Een gezonder leven met een lager cholesterol. Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol

Een gezonder leven met een lager cholesterol. Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol Een gezonder leven met een lager cholesterol Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol Een gezonder leven met een lager cholesterol Voorlichtingsmateriaal ten behoeve

Nadere informatie

24 september 2015. Van harte welkom!

24 september 2015. Van harte welkom! 24 september 2015 Van harte welkom! Programma 20.00: Welkom Wendy de Valk, verpleegkundig specialist cardiologie 20.10: Het vrouwenhart. Is er verschil tussen mannen en vrouwen? Mw. A. Lubbert-Verberkmoes,

Nadere informatie

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie 1 Uw huisarts/specialist heeft u doorverwezen naar de "preventie vaatpoli". In deze brochure kunt u lezen wat de preventieve vaatpoli is en wie u daar behandelt

Nadere informatie

Welkom. Publiekslezing Hartaandoeningen. 10 maart 2016

Welkom. Publiekslezing Hartaandoeningen. 10 maart 2016 Welkom Publiekslezing Hartaandoeningen 10 maart 2016 Voorstellen Ineke Sterk Verpleegkundig specialist interne geneeskunde Programma publiekslezing 19.30 uur Aanvang publiekslezing 19.45 uur Lezing cardioloog

Nadere informatie

Hart en Vaataandoeningen, Leefstijlziektes? of! Leo Schrijvers Cardioloog

Hart en Vaataandoeningen, Leefstijlziektes? of! Leo Schrijvers Cardioloog Van harte welkom! Hart en Vaataandoeningen, Leefstijlziektes? of! Leo Schrijvers Cardioloog CONFUCIUS: Chinees wijsgeer circa 500 voor Christus Het is niet moeilijk om het goede te herkennen, maar wel

Nadere informatie

Atherotrombose. Fig. 1: Vorming van de trombus op de plaque. Fig. 2: Dilatatie. Fig. 3: Stenting. Fig.

Atherotrombose.  Fig. 1: Vorming van de trombus op de plaque. Fig. 2: Dilatatie. Fig. 3: Stenting. Fig. Atherotrombose Fig. 1: Vorming van de trombus op de plaque Fig. 2: Dilatatie Fig. 3: Stenting Fig. 4: Endoprothese SABE.ENO.17.06.0273 Fig. 5: Bypass Atherotrombose Hebt u een hartaanval gehad? Heeft uw

Nadere informatie

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders Preventie consult Het risico op ziekte is nooit precies te voorspellen. U kunt wel te weten komen of uw risico op bepaalde ziekten misschien hoger is. Suikerziekte, hartinfarcten en beroertes zijn ernstige

Nadere informatie

Hart & Vaten. Hóe houdt u ze gezond? E. Olde Bijvank, cardioloog 24 mei 2016

Hart & Vaten. Hóe houdt u ze gezond? E. Olde Bijvank, cardioloog 24 mei 2016 Hart & Vaten Hóe houdt u ze gezond? E. Olde Bijvank, cardioloog 24 mei 2016 S Bholasing Moons Olde Bijvank Horsthuis Veerbeek de Groot Speleman Cardiologen MC Slotervaart ism De Hart- en Vaatgroep Kennemerland

Nadere informatie

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie. Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Postbus 30002 7800 RA Emmen Tel. 0591 69 19 11

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie. Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Postbus 30002 7800 RA Emmen Tel. 0591 69 19 11 Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Postbus 30002 7800 RA Emmen Tel. 0591 69 19 11 MA 1306 03-12-v1 H 12 1 Uw huisarts/specialist heeft u doorverwezen naar de "preventie

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL PATIËNTENINFORMATIE Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL Inhoudsopgave 1 Voorwoord.............................................................................. 3 2 Zorroo ondersteunt

Nadere informatie

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker Ik ben zo benauwd Titia Klemmeier/Josien Bleeker dyspneu ademnood kortademigheid benauwdheid Bemoeilijkte ademhaling Programma Inventarisatie leerdoelen Kennis over de praktijk? Alarmsymptomen Achtergrond

Nadere informatie

Chirurgie. Operatie wegens een afsluiting of vernauwing van liesof beenslagaderen

Chirurgie. Operatie wegens een afsluiting of vernauwing van liesof beenslagaderen Chirurgie Operatie wegens een afsluiting of vernauwing van liesof beenslagaderen Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer arterieel (slagaderlijk)

Nadere informatie

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Datum Onderwerp: bevestiging afzien van ketenzorg voor Diabetes / COPD / Astma / CVRM Geachte heer/ mevrouw, Inleiding Voor patiënten met Diabetes / COPD

Nadere informatie

Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek

Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek Inleiding U heeft een afspraak gekregen van uw huisarts of specialist voor de "Hypertensie polikliniek". U wordt verwacht op: dag., om 07.45 uur. Meldt u zich

Nadere informatie

Maatschap Cardiologie. Boezemfibrilleren en cardioversie

Maatschap Cardiologie. Boezemfibrilleren en cardioversie Maatschap Cardiologie Boezemfibrilleren en cardioversie Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht op de afdeling hartbewaking (CCU). Voorbereiding Wij verzoeken u twee dagen voor de elektrische

Nadere informatie

Naar huis na een hartinfarct Wat u beter wel en niet kunt doen! Afdeling C2 IJsselland Ziekenhuis

Naar huis na een hartinfarct Wat u beter wel en niet kunt doen! Afdeling C2 IJsselland Ziekenhuis Naar huis na een hartinfarct Wat u beter wel en niet kunt doen! Afdeling C2 IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Voorbereiding op uw ontslag 2 2. Weer thuis 4 2.1 Medicijnen 2.2 Werk 2.3 Autorijden 2.4

Nadere informatie

De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten

De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten In Nederland hebben ongeveer 400.000 mensen last van ontstekingsreuma. Deze vorm van reuma kenmerkt zich door langdurige gewrichtsontstekingen.

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Marokkaanse Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn.

Nadere informatie

Hartrevalidatie op maat

Hartrevalidatie op maat FYSIOTHERAPIE Hartrevalidatie op maat BEHANDELING Hartrevalidatie op maat Het St. Antonius Ziekenhuis biedt hartpatiënten een revalidatieprogramma aan. Dit geldt alleen voor patiënten die een hart-infarct

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden. Chirurgie. Beter voor elkaar

Arterieel vaatlijden. Chirurgie. Beter voor elkaar Arterieel vaatlijden Chirurgie Beter voor elkaar Arterieel vaatlijden Er is bij u een afwijking in één van de slagaders vastgesteld. Deze afwijking is het gevolg van de afzetting van vet in de wand en

Nadere informatie

SPREEKUUR ATRIUMFIBRILLATIE

SPREEKUUR ATRIUMFIBRILLATIE SPREEKUUR ATRIUMFIBRILLATIE 17873 Inleiding In deze folder vindt u informatie over atriumfibrilleren en het spreekuur atriumfibrillatie. Spreekuur atriumfibrillatie Atriumfibrilleren komt steeds vaker

Nadere informatie

ROIG Vasculaire Geneeskunde 26 september 2007

ROIG Vasculaire Geneeskunde 26 september 2007 ROIG Vasculaire Geneeskunde 26 september 2007 Locatie: Rijn-zaal Voorzitter: Yvo Smulders 0830 Ontvangst met koffie 0900-0930 Introductie, risicofactoren en risicostratificatie Y. Smulders, VUmc 0930-1000

Nadere informatie

Dr. Blanche Schroen Dr. Vanessa van Empel. Afdeling cardiologie UMC+

Dr. Blanche Schroen Dr. Vanessa van Empel. Afdeling cardiologie UMC+ Dr. Blanche Schroen Dr. Vanessa van Empel Afdeling cardiologie UMC+ Mannen en vrouwen verschillen Hebben mannen en vrouwen dezelfde soort klachten? Dezelfde soort hart en vaatziekten? Dezelfde risico

Nadere informatie

Combinatie afspraak vasculaire preventie poli

Combinatie afspraak vasculaire preventie poli Combinatie afspraak vasculaire preventie poli Inleiding U heeft een afspraak gekregen van uw huisarts of specialist voor de "vasculaire preventie polikliniek". Uw afspraak is op... om 07.45 uur. Meldt

Nadere informatie

Wat is looptraining?

Wat is looptraining? Looptraining LOOPTRAINING Looptraining is de behandeling van eerste keus bij patiënten bij wie de diagnose etalagebenen, ook wel claudicatio intermittens genoemd, is gesteld. Het is mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Kent u de cijfers van uw hart?

Kent u de cijfers van uw hart? Kent u de cijfers van uw hart? CHOLESTEROL? GEWICHT/ BUIKOMTREK? UW? BLOEDDRUK? SUIKERGEHALTE? V.U.: Dr Freddy Van de Casseye - Elyzeese-Veldenstraat 63-1050 Brussel Belgische Cardiologische Liga www.cardiologischeliga.be

Nadere informatie

Vragenlijst Sportmedisch onderzoek SMA Mediweert

Vragenlijst Sportmedisch onderzoek SMA Mediweert Vragenlijst Sportmedisch onderzoek SMA Mediweert Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: E-mail adres: Zorgverzekeraar: Polisnummer: Huisarts, woonplaats huisarts: Wilt u onderstaande

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden. Wat is er aan de hand? Atherosclerose. Risicofactoren. Roken. Hoge bloeddruk. Diabetes mellitus

Arterieel vaatlijden. Wat is er aan de hand? Atherosclerose. Risicofactoren. Roken. Hoge bloeddruk. Diabetes mellitus Arterieel vaatlijden Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer (slagaderlijk) arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma

Hartrevalidatieprogramma Hartrevalidatieprogramma Uw cardioloog heeft u aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma van Flow, een samenwerkingsverband tussen Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Dit programma start

Nadere informatie

Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen

Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen Verder lopen Een klacht over met etalagebenen uw fysiotherapeut Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut? Waar kunt u terecht met uw klacht? Hoe kunt u een klacht indienen? Tips om

Nadere informatie

Niet bewegen het nieuwe roken! Nicole Uszko-Lencer, cardiologe MUMC+, CIRO+

Niet bewegen het nieuwe roken! Nicole Uszko-Lencer, cardiologe MUMC+, CIRO+ Niet bewegen het nieuwe roken! Nicole Uszko-Lencer, cardiologe MUMC+, CIRO+ Risicofactoren voor hart en vaat ziekten Risicofactoren voor hart en vaat ziekten Niet Bewegen Bewegen is belangrijk. Bewegen

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis INTERNE GENEESKUNDE IgA-nefropathie BEHANDELING IgA-nefropathie Door uw arts is IgA-nefropathie bij u vastgesteld of er is een vermoeden dat u deze aandoening heeft. In deze folder leest u meer over de

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie

Poliklinische hartrevalidatie Poliklinische hartrevalidatie 2 Inleiding U bent in het Ommelander Ziekenhuis behandeld voor een hartaandoening, operatie of behandeling. Voor velen is het een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen lichamelijk,

Nadere informatie

Vermoeidheid & hartziekten

Vermoeidheid & hartziekten Vermoeidheid & hartziekten Menno Baars, cardioloog HartKliniek Nederland april 2014 Cardioloog van de nieuwe HartKliniek Nieuwe organisatie van eerstelijnscardiologiecentra Polikliniek & dagbehandeling

Nadere informatie

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 197 198 Samenvatting In het proefschrift worden diverse klinische aspecten van primaire PCI (Primaire Coronaire Interventie) voor de behandeling van een hartinfarct onderzocht.

Nadere informatie

Looptraining Wat is looptraining?

Looptraining Wat is looptraining? Looptraining Plus Looptraining Looptraining is de behandeling van eerste keus bij patiënten bij wie de diagnose etalagebenen, ook wel claudicatio intermittens genoemd, is gesteld. Het is mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:...

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Hartrevalidatie Uw afspraak U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Inhoudsopgave Hartrevalidatie... 1 Waarom hartrevalidatie... 1 De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:... 1 Hoe komt u in

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

COPD-zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad.

COPD-zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad. COPD-zorgpad Inleiding U bent opgenomen op de afdeling Longziekten van het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg. De reden voor uw opname is een ontregeling en/of verergering van uw COPD, Chronic Obstructive

Nadere informatie

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicodienst. Verwijzing door de huisarts

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicodienst. Verwijzing door de huisarts Bloed moet stromen De cardiovasculaire risicodienst Verwijzing door de huisarts Naam :.... Geboortedatum :.... Afspraak maken bij de cardiovasculaire risicodienst Uw huisarts heeft u doorverwezen naar

Nadere informatie

Het Vrouwenhart: begeerd maar (nog) onbekend

Het Vrouwenhart: begeerd maar (nog) onbekend Het Vrouwenhart: begeerd maar (nog) onbekend Nationale Gezondheidsbeurs 13 februari 2016 Utrecht Yolande Appelman Interventiecardioloog VU medisch centrum Amsterdam 2015 Campagne Hartstichting Awareness

Nadere informatie

Het Acuut Coronair Syndroom

Het Acuut Coronair Syndroom Het Acuut Coronair Syndroom Voorwoord U heeft onlangs een hartaanval gehad. Deze is al dan niet vooraf gegaan aan voortekenen, maar de kans dat u panikeerde is groot. Om u bewust te maken over de pathologie

Nadere informatie

Risk factors for renal function abnormalities

Risk factors for renal function abnormalities Risk factors for renal function abnormalities Nederlandse samenvatting Dit proefschrift probeert mogelijke risicofactoren voor progressief nierfunctieverlies te identificeren in een niet-diabetische populatie.

Nadere informatie

ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN

ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN Definitie, pathofysiologie, symptomatologie en diagnostiek Dr. Marcel Daniëls Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch ACUTE CORONAIRE SYNDROMEN pathofysiologie Definitie symptomatologie

Nadere informatie

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort Afdeling: Onderwerp: Longziekten De nieuwe Uw eigen COPD paspoort 1 COPD Carrousel / COPD paspoort Inleiding Van uw longarts heeft u te horen gekregen dat u COPD heeft met het advies deel te nemen aan

Nadere informatie

Hartinfarct gehad? Hoe nu verder. Cardiologie

Hartinfarct gehad? Hoe nu verder. Cardiologie Hartinfarct gehad? Hoe nu verder Cardiologie Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uitleg over een hartinfarct 3 2. Diagnose en behandeling 4 3. Naar huis 6 4. Instructies en adviezen voor thuis 7 3 Uitleg

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn. Daarna vertellen

Nadere informatie

Cardiologie. Verder na het hartinfarct.

Cardiologie. Verder na het hartinfarct. Cardiologie Verder na het hartinfarct. Machiel van de Wetering Sylvia de Waal 18-3-2014 presentatie 1 inleiding 2 Richtlijn/protocol aan de hand van voorbeelden 3 samenvatting / discussie inleiding - Informatieoverdracht

Nadere informatie

Liesdesobstructie. Operatie bij vernauwing in een beenslagader.

Liesdesobstructie. Operatie bij vernauwing in een beenslagader. Liesdesobstructie Operatie bij vernauwing in een beenslagader www.nwz.nl Inhoud Liesdesobstructie 3 Wanneer is een operatie nodig? 3 Voorbereiding op de operatie 3 De operatie 5 Na de operatie 6 Uw vragen

Nadere informatie

Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader.

Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader. Bypass-operatie Operatie bij vernauwing of afsluiting in een beenslagader www.nwz.nl Inhoud Wanneer is een operatie nodig? 3 Voorbereiding op de operatie 3 De ingreep 5 Na de operatie 5 Uw vragen 7 2 U

Nadere informatie

Bijlage III. Wijzigingen die zijn aangebracht aan relevante delen van de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter

Bijlage III. Wijzigingen die zijn aangebracht aan relevante delen van de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter Bijlage III Wijzigingen die zijn aangebracht aan relevante delen van de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter Opmerking: Deze wijzigingen aan de relevante delen van de Samenvatting van

Nadere informatie

Diabetes: zo zit dat. Iedere dag krijgen 200 Nederlanders diabetes. Wat is het? Hoe herkent u het? Is het te genezen?

Diabetes: zo zit dat. Iedere dag krijgen 200 Nederlanders diabetes. Wat is het? Hoe herkent u het? Is het te genezen? Diabetes: zo zit dat Veelgestelde vragen en antwoorden Iedere dag krijgen 200 Nederlanders diabetes Wat is het? Hoe herkent u het? Is het te genezen? Wat is diabetes? Diabetes type 1, diabetes type 2 de

Nadere informatie

ONDERZOEK HARTREVALIDATIE: KAN HET KORTER? Sabrine de Vries Spithoven ANIOS Cardiologie

ONDERZOEK HARTREVALIDATIE: KAN HET KORTER? Sabrine de Vries Spithoven ANIOS Cardiologie ONDERZOEK HARTREVALIDATIE: KAN HET KORTER? Sabrine de Vries Spithoven ANIOS Cardiologie 21-11-2014 INHOUDSOPGAVE Introductie Relevantie Onderzoeksvragen Methode Resultaten Discussie Conclusie Aanbeveling

Nadere informatie

Hartfalen. Wat is het en hoe herken je het

Hartfalen. Wat is het en hoe herken je het Hartfalen Wat is het en hoe herken je het Hartfalen, onbekend en onderschat Hartfalen is de grote onbekende onder de hartziekten. Hartfalen klinkt misschien bekend in de oren. Het woord doet denken aan

Nadere informatie

DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR

DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR 358 Inleiding U bezoekt het Diabetes- & Vasculaircentrum van het Sint Franciscus Gasthuis, vanwege uw verhoogde kans op: hart- en vaatziekten; suikerziekte (diabetes mellitus);

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Etalagebenen Afdeling vaatchirurgie.

Etalagebenen Afdeling vaatchirurgie. Etalagebenen Afdeling vaatchirurgie www.nwz.nl Inhoud Wat zijn etalagebenen? 3 Behandeling 4 Mogelijke complicaties 6 Uw herstel 8 Uw vragen 8 Notities 9 2 In overleg met uw vaatchirurg wordt u behandeld

Nadere informatie

De cardiovasculaire risico polikliniek Bloed moet stromen

De cardiovasculaire risico polikliniek Bloed moet stromen De cardiovasculaire risico polikliniek Bloed moet stromen Naam Geboortedatum :... : - - Uw specialist of huisarts heeft u doorverwezen naar de cardiovasculaire risicopolikliniek omdat u een hart- en vaatziekte

Nadere informatie

Logboek Polikliniek hartfalen

Logboek Polikliniek hartfalen Logboek Polikliniek hartfalen Inleiding Uw cardioloog heeft u naar de hartfalenpolikliniek verwezen. De hartfalenverpleegkundige is er om u te begeleiden hoe u met uw hartklachten om kunt gaan. Hij/zij

Nadere informatie

Wetenschap in praktijk

Wetenschap in praktijk Wetenschap in praktijk CNE Hartrevalidatie & Acute cardiale zorg Marjolein Snaterse docent/onderzoeker Secundaire preventie coronaire hartziekten. 6 Agenda 1. Wetenschappelijk bewijs 2. Richtlijnen en

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant 22 september 2015 #mclmpa 1 Beroerte of CVA: herkennen en snel handelen! Elly van der Kooi, neuroloog Wouter Schuiling, neuroloog

Nadere informatie

Cardiologisch onderzoek

Cardiologisch onderzoek Dilaterende Cardiomyopathie Een dilaterende cardiomyopathie (DCM) is een aandoening waarbij de hartspier is verwijd. Dit gaat doorgaans gepaard met het dunner worden van de hartspier. Geschat wordt dat

Nadere informatie

Patiënten Informatie Map voor patiënten na een hartinfarct

Patiënten Informatie Map voor patiënten na een hartinfarct Patiënten Informatie Map voor patiënten na een hartinfarct Activiteitenschema en begeleiding fysiotherapeut Door het hartinfarct is er bij u een stukje spierweefsel afgestorven. Dit gedeelte zal in de

Nadere informatie

Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep)

Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep) Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of hartoperatie (CABG en/of klep) Eigendom van Naam Adres Plaats Telefoonnummer Bij verlies wordt de vinder vriendelijk verzocht contact op te

Nadere informatie

Leefregels na een hartinfarct, met of zonder dotterprocedure

Leefregels na een hartinfarct, met of zonder dotterprocedure Patiënteninformatie Leefregels na een hartinfarct, met of zonder dotterprocedure rkz.nl Na uw hartinfarct heeft u waarschijnlijk veel vragen en krijgt u veel raadgevingen. In deze informatiefolder zetten

Nadere informatie

Vragenlijst. Datum:... Persoonlijke gegevens

Vragenlijst. Datum:... Persoonlijke gegevens Vragenlijst In te vullen door SportmedX SKB patiëntennummer:. Naam van de specialist: Naam van de afdeling: SportmedX Bijscancode: COR20 Datum:.. /. /. Datum:... Persoonlijke gegevens Naam en voorletters

Nadere informatie

Problemen met de slagaders

Problemen met de slagaders Arterieel vaatlijden Problemen met de slagaders U heeft een afwijking in de slagaders. In deze informatie wordt hier uitleg over gegeven. Bedenk dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Nadere informatie

HARTREVALIDATIE (IPZ)

HARTREVALIDATIE (IPZ) HARTREVALIDATIE (IPZ) 17721 Inleiding Deze folder geeft u informatie over het poliklinisch hartrevalidatieprogramma IPZ (Intensieve Poliklinische Zorg). De behandelmethoden voor hart- en vaatziekten zijn

Nadere informatie

LEEFREGELS NA EEN BEROERTE FRANCISCUS VLIETLAND

LEEFREGELS NA EEN BEROERTE FRANCISCUS VLIETLAND LEEFREGELS NA EEN BEROERTE FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding U bent onlangs opgenomen geweest na een beroerte (een herseninfarct, een hersenbloeding). Via deze folder willen wij u informatie geven over de

Nadere informatie

Behandeling longrevalidatie Lindenhof

Behandeling longrevalidatie Lindenhof Behandeling longrevalidatie Lindenhof Behandeling longrevalidatie bij Lindenhof Lindenhof biedt aan patiënten met een chronische longaandoening de mogelijkheid tot poliklinische longrevalidatie. De huisarts

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden. Chirurgie

Arterieel vaatlijden. Chirurgie Arterieel vaatlijden Chirurgie Inhoudsopgave Inleiding 5 Wat is er aan de hand? 5 Atherosclerose 5 Risicofactoren 6 Roken 6 Hoge bloeddruk 6 Diabetes mellitus 6 Cholesterol 7 Overgewicht en te weinig

Nadere informatie

HARTFALEN achtergronden casusschetsen

HARTFALEN achtergronden casusschetsen HARTFALEN achtergronden casusschetsen 1 Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd. Achtergronden casusschetsen Hartfalen INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

Nadere informatie

SLIM een revolutionaire visie

SLIM een revolutionaire visie SLIM een revolutionaire visie Heeft u er wel eens aan gedacht dat uw gewichtstoename niets met te veel eten of te weinig beweging te maken hoeft te hebben? Dat klinkt misschien vreemd, maar recent wetenschappelijk

Nadere informatie

Hartfalen. Duo-avonden 20-4-2015. Jaco Houtgraaf, cardioloog

Hartfalen. Duo-avonden 20-4-2015. Jaco Houtgraaf, cardioloog Hartfalen Duo-avonden 20-4-2015 Jaco Houtgraaf, cardioloog Opbouw presentatie Inleiding Wat is het? Hoe ziet het eruit? Hoe ontstaat het? Behandeling Waar op te letten? Symptomen / klachten / dieet / vocht

Nadere informatie

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis u enkele algemene leefregels na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan zijn

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 134 Nederlandse samenvatting De laatste 20 jaar is er aanzienlijke vooruitgang geboekt in de preventie en behandeling van cardiovasculaire ziekten. Deze winst kan in belangrijke

Nadere informatie

Logboek. Polikliniek hartfalen

Logboek. Polikliniek hartfalen Logboek Polikliniek hartfalen Inleiding Uw cardioloog heeft u naar de hartfalenpolikliniek verwezen. De hartfalenverpleegkundige is er om u te begeleiden hoe u met uw hartklachten om kunt gaan. Hij/zij

Nadere informatie

Diabetes: zo zit dat Veelgestelde vragen en antwoorden

Diabetes: zo zit dat Veelgestelde vragen en antwoorden Diabetes: zo zit dat Veelgestelde vragen en antwoorden 1 op de 3 Neder landers krijgt diabetes -> Wat is het? -> Hoe herken je het? -> Is het te genezen? Wat is diabetes? Diabetes heet ook wel suikerziekte,

Nadere informatie

Klinisch Redeneren. Leereenheid. Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Klinisch Redeneren. Leereenheid. Verpleegkundige Vervolgopleidingen Klinisch Redeneren Leereenheid Verpleegkundige Vervolgopleidingen November 2014 2 Leereenheid Klinisch Redeneren VUmc Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam www.amstelacademie.nl November

Nadere informatie

Hoe wordt het normale hartritme tot stand gebracht?

Hoe wordt het normale hartritme tot stand gebracht? Boezemfibrilleren De cardioloog heeft vastgesteld dat u een ritmestoornis heeft of heeft gehad, die boezemfibrilleren, ofwel atriumfibrilleren wordt genoemd. In deze folder kunt u hierover meer lezen.

Nadere informatie

Cardiologie Leefregels na een hartkatheterisatie

Cardiologie Leefregels na een hartkatheterisatie Cardiologie Leefregels na een hartkatheterisatie Inleiding U heeft een hartkatheterisatie van de kransslagader ondergaan (coronair angiografie) dit is een onderzoek van de kransslagaders of de grote lichaamsslagader.

Nadere informatie

Longembolie Onderzoek en behandeling. www.nwz.nl

Longembolie Onderzoek en behandeling. www.nwz.nl Longembolie Onderzoek en behandeling www.nwz.nl Inhoud Wat is een longembolie? 3 Welke onderzoeken krijgt u? 4 Behandeling van een longembolie 5 Behandeling met bloedverdunnende medicijnen 7 Naar huis

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden

Arterieel vaatlijden Arterieel vaatlijden Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer (slagaderlijk) arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van:

Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van: Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van: 1 CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE BIJ VROUWEN. 2 SENSIBILISATIE van de vrouw

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct CARDIOLOGIE Verder na een hartinfarct U heeft een hartinfarct doorgemaakt en bent hiervoor opgenomen in het Laurentius Ziekenhuis. Binnenkort mag u met ontslag. Tijdens uw verblijf bent u onder begeleiding

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma

Hartrevalidatieprogramma Hartrevalidatieprogramma Inleiding Uw cardioloog heeft u aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma in het Hartrevalidatiecentrum Eindhoven, een samenwerkingsverband tussen Máxima Medisch Centrum en het

Nadere informatie

Inhoud. Verpleegkunde Cardiologie. Symptomen. Diagnose. Verpleegkunde Cardiologie 1. Indeling New York Heart Association (NYHA)

Inhoud. Verpleegkunde Cardiologie. Symptomen. Diagnose. Verpleegkunde Cardiologie 1. Indeling New York Heart Association (NYHA) Inhoud Verpleegkunde Cardiologie Han van der Borgh Verpleegkundige aspecten bij: Angina Pectoris Acuut coronair syndroom Prinz Metal Decompensatie cordis Cardiogene shock P.C.I./STENT/ spoed CABG in perifeer

Nadere informatie

Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan

Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan Vet in Historisch Perspectief simpele vetopstapelingsziekte

Nadere informatie

Stadia chronische nierschade

Stadia chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Stadia chronische nierschade Nierschade

Nadere informatie