VEO MULTIGAS MONITOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEO MULTIGAS MONITOR"

Transcriptie

1 VEO MULTIGAS MONITOR Pocket PC gebruiksaanwijzing Article no: Edition: Voldoet aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC

2 Aansprakelijkheid PHASEIN AB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe, indirecte of vervolgschade noch voor verlies van bedrijfswinst, inkomen of andere bedrijfsschade, het niet kunnen gebruiken van de apparatuur, verlies van bedrijfsinformatie of anderszins veroorzaakt door onoordeelkundig of onjuist gebruik van het product. Garantie PHASEIN AB garandeert dat het geleverde product grondig is getest en beantwoordt aan de gepubliceerde specificaties. PHASEIN AB geeft geen enkele garantie voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel van het product. PHASEIN AB geeft geen garantie voor het gebruik van het product of de resultaten ervan zoals de correctheid, nauwkeurigheid of anderszins. Handelsmerken PHASEIN AB is rechthebbende van de gedeponeerde handelsmerken: PHASEIN IRMA en PHASEIN BLUEYE Windows en VEO Multigas Monitor. Om inbreuk op de handelsmerken te voorkomen wordt iedere auteur die bovengenoemde omschrijvingen gebruikt verzocht ten minste eenmaal per artikel te wijzen op de handelsmerken. Patenten PHASEIN AB is houdster van de volgende patenten betreffende de producten die in deze handleiding worden beschreven: SE SE SE SE Overige patenten zijn aangevraagd. Auteursrecht Dit document bevat informatie die wordt beschermd door auteursrechten. Alle rechten worden voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PHASEIN AB. PHASEIN AB Svärdvägen 15, Danderyd, Sweden. Artikel nummer: Editie: 00 Uitgave maart 2005 Alle rechten voorbehouden PHASEIN AB De information in dit document kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

3 1. informatie over productveiligheid Gebruiksdoel Het gebruik van de VEO Multigas Monitor is bedoeld voor het verkrijgen van real-time en afgeleide resultaten van gasmetingen voor technisch, wetenschappelijk en klinisch gebruik in Intensive care, anesthesie en. De VEO Multigas Monitor voor Pocket PC omvat een PHASEIN IRMA mainstream probe en de benodigde software voor het weergeven van meetresultaten in grafische en numerieke vorm op een Pocket PC. De software bevat ook alarminstellingen en de opslag van klinische gegevens. De IRMA mainstream probe meet continu het gehalte van CO 2, N 2 O, O 2, en van de anesthetica Halothane, Isoflurane, Enflurane, Sevoflurane en Desflurane in gasmengsels en is verkrijgbaar in diverse parameterconfiguraties. Bij klinische toepassingen is dit niet bedoeld als enige vorm van patiëntenbewaking. Zij dient altijd te worden gebruikt in combinatie met bewaking van andere vitale functies en/of de vakkundige beoordeling van de conditie van de patiënt door een arts. De VEO Multigas Monitor is bedoeld voor gebruik door opgeleid en bevoegd personeel in de gezondheidszorg. De monitor is niet bedoeld voor gebruik tijdens transport zoals in auto s of vliegtuigen. Waarschuwingen Houd u aan de volgende waarschuwingen voor veilige bediening van het toestel: De gebruiker van de VEO Multigas Monitor dient te beschikken over voldoende kennis van pocket PC-gebruik en over diepgaande kennis van gasmetingen. De VEO Multigas Monitor is slechts bedoeld als aanvulling bij de beoordeling van de patiënt. Zij dient te worden gebruikt in smanehang met de beoordeling van klinische tekenen en symptomen. De IRMA probe mag niet worden gebruikt in de nabijheid van ontbrandbare gassen. Disposable adapters (meetkamers) mogen niet worden hergebruikt en dienen volgens de richtlijnen voor ziekenhuisafval te worden verwijderd. Gebruik alleen de originele PHASEIN zuurstofcellen. Uitgewerkte cellen dienen als ziekenhuisafval te worden behandeld. De Airway Adapters zijn NIET ontworpen voor gebruik bij neonaten. Metingen kunnen worden beïnvloed door mobiele communicatieapparatuur zoals telefoons en portofoons. Zorg ervoor dat de IRMA probe wordt gebruikt onder de juiste elektromagnetische omstandigheden.

4 Houd u aan de volgende aanbevelingen voor veilig gebruik van het toestel: Gebruik de VEO multigas monitor uitsluitend met PHASEIN IRMA mainstream probes. Gebruik de IRMA probe uitsluitend met originele PHASEIN adapters en zuurstofcellen. Plaats de meetkamer niet tussen de ET-tube en een kniestuk daar het meetvenster dan kan worden geblokkeerd door vocht of slijm van de patiënt. Zorg ervoor dat de vensters van de meetkamer altijd in verticale positie zijn om aanslag van secreties te voorkomen. Voorkom de vorming van condens en vochtvorming in de meetkamer door deze horizontaal te plaatsen (niet afhankelijk van zwaartekracht!) Gebruik de IRMA probe niet in combinatie met vernevelde medicamenten daar deze de lichttransmissie te veel beïnvloeden. De zuurstofcel van de IRMA probe dient bij gebruik altijd naar boven te wijzen. De IRMA probe mag niet in vloeistof worden gesteriliseerd of ondergedompeld. Oefen geen trekkracht uit op de kabel van de probe. Gebruik het toestel niet bij temperaturen lager dan 10 C of hoger dan 35 C. Laat het toestel niet onbeheerd aanstaan. Zet geen flessen o.d. met vloeistoffen op of bij de Pocket PC. Controleer voor het gebruik alle alarminstellingen van de VEO multigas monitor. Onderdruk akoestische alarmen niet als daarmee de veiligheid van de patiënt kan worden geschaad. Sluit alle andere toepassingen zoals screen-savers e.d. op de Pocket PC voor gebruik van de VEO multigas monitor. IRMA probe zero calibration can damage probe settings.

5 2. Voorbereiding voor het gebruik 2.1. Minimum System Requirements Pocket PC Uw pocket PC en systeem software dienen aan de volgende minimale eisen te voldoen: HP ipaq h2210 besturingssysteem Microsoft Windows POCKET PC 2003 processor 400 MHz, X-scale aanbevolen extra geheugen: SDRAM 64 MB of meer Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation Intel en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation wij geven geen garantie voor het volledig functioneren van het toestel zelfs als aan alle eisen is voldaan Gebruiker De gebruiker van de VEO Multigas monitor dient over voldoende kennis te beschikken voor het bedienen van Pocket PC en over diepgaande kennis van het meten van gasconcentraties 2.2. VEO Multigas monitor Pocket PC systeem Pocket PC Pocket PC Pocket PC houder IRMA Probe geheugenkaart met VEO software

6 2.3. Het installeren van de VEO Multigas Monitor op een Pocket PC De VEO Multigas Monitor software wordt geleverd op een SD/MMC geheugenkaart. 1. Steek de geheugenkaart in de sleuf van de pocket PC (zie de handleiding van de PC voor meer informatie) 2. Zet de Pocket PC aan. 3. Open vanuit het menu PROGRAMS de toepassing File Explorer 4. Ga naar de map SD of Geheugenkaart b.v. My Device/SD Card. 5. Start de toepassing VEOInstall.exe. 6. Kies Install VEO om de installatie te starten. 7. Volg de aanwijzingen op het scherm. 8. In het Startmenu wordt een icoon en snelwijzer geplaatst voor VEO. 9. Als de snelwijzer niet in het startmenu verschijnt kunt u dit vinden onder programs. Het startmenu kan slechts een beperkt aantal items weergeven en als dit aantal is bereikt kunnen nieuwe toepassingen gevonden worden in het menu programs. Als u bepaalde toepassingen in het startmenu wilt laten zien kunt u dit instellen via startmenu->settings->menus. 10. Wijs PHASEIN VEO aan in het startmenu om het programma te starten Gereedmaken van de IRMA probe 1. Controleer de IRMA probe op uitwendige schade na het openen van de verpakking. 2. Zet de Pocket PC aan. 3. Verbind de IRMA connector met de USB-poort of de RS232 connector van de PHASEIN POCKET PC houder. 4. Klik de IRMA probe op de meetkamer. Let op: de meetkamer past slechts op één manier in de IRMA probe! 5. Een groene LED licht op ten teken dat de IRMA probe gereed is voor het gebruik.

7 2.5. Starten van de VEO Multigas Monitor Sluit de IRMA probe aan zoals beschreven in sectie 2.4 Zet de Pocket PC aan en start het VEO Multigas Monitor programma door dubbelklikken of aanwijzen van het VEO icoon op het bureaublad resp. in het startmenu. Pocket PC Plaats de Pocket PC in de houder. Steek de adapter van de meegeleverde PHASEIN POCKET PC-houder in een stopcontact. Let erop of het oranje lampje van pocket PC aan is. Verbind de IRMA probe met de USB connector van de houder. Controleer of de LED van de IRMA probe groen brandt. Het startscherm (fig.1) dient nu op de PC te verschijnen. fig.1 De IRMA probe communiceert met de VEO Multigas Monitor via een COM poort van Pocket PC. Als de COM poort correct is geconfigureerd zal de VEO Monitor direct beginnen met de meting. De VEO Multigas Monitor herkent automatisch het type van de aangesloten IRMA probe. Voorbeeld: als een IRMA ICU probe wordt gedetecteerd zal het volgende beeld op het scherm verschijnen.

8 Als de COM poort niet juist is geconfigureerd zal het startscherm ongewijzigd zichtbaar blijven. Om de COM poort te configureren kunt u als volgt verder gaan: Pocket PC 1. Steek de netvoeding van de houder in een stopcontact. 2. Verbind de IRMA probe met de USB connector van de houder. 3. Zet de Pocket PC aan. 4. Start PHASEIN VEO vanuit het startmenu. 5. Kies het symbool TOOLS in de werkbalk. 6. Kies COM1 (de standaardpoort voor de Pocket PC is COM 1) 7. De VEO Multigas Monitor zal de gegevens van de IRMA probe nu verwerken Verbinden van de Airway Adapter (meetkamer) met het patiëntensysteem. De 15 mm male connector van de IRMA probe meetkamer past in het Y-stuk van het patiëntensysteem. In de 15 mm female connector van de meetkamer past de connector van de endotracheale tube Controle voor gebruik. Controleer voor het aansluiten van de adapter op het patiëntensysteem of de aanwijzing van de zuurstofsensor correct is. Op het scherm dient een waarde van 21% zichtbaar te zijn. Zie sectie HELP en MEDEDELINGEN voor instructies voor het uitvoeren van een calibratie met kamerlucht. Voer een systeemlektest uit met de IRMA probe aangesloten op de adapter. Controleer altijd of zich geen opeenhoping van gassen heeft gevormd tussen de IRMA meetkop en het meetvenster van de adapter door CO 2 (en agens) waarden te checken alvorens het systeem op de patiënt aan te sluiten. Controleer de juiste aansluitingen van het systeem door enige malen zelf door de adapter te ademen en de CO 2 curve op het scherm te controleren.

9 3. Gebruik 3.1 Werkbalk en knoppen van de VEO Multigas Monitor POCKET PC HELP TOOLS SCHERM PATIENTEN GEGEVENS MENU ALARM GRENZEN STIL ALARM START/STOP OPNAME SLUITEN 3.2 MENU instellingen Via het icoon MENU op de werkbalk krijgt u toegang tot alle instellingen. 3.3 MENU WEERGAVE ALGEMEEN Het tabblad DISPLAY ALGEMEEN bevat de standaard grafische instellingen. SNELHEID bepaalt de loopsnelheid van de real-time curve TREND SCHAAL MAX- bepaalt de maximale duur van trendregistratie GRAFIEK- naar keuze gevulde curve of curvelijn RASTER naar keuze wel of geen raster in de grafiek 3.4 MENU AFBEELDING GASSEN Afgebeeld kunnen worden tabbladen voor CO 2, O 2, N 2 O,agens, CO 2 eenheden/schaal (%,mmhg,kpa) en algemene grafiek- en trendinstellingen voor de te meten gassen. De VEO Multigas monitor herkent automatisch het aangesloten type IRMA probe en toont alleen de tabbladen voor de gassen die gemeten kunnen worden.

10 3.5 MENU- GEBRUIKERSINSTELLINGEN Het is mogelijk een aantal verschillende instellingen in de VEO Multigas monitor op te slaan. Er kan echter maar een instelling actief zijn. Het keuzemenu dat verschijnt in het venster bevat alle mogelijke instellingen: DEFAULT, gebruikersinstellingen 1, 2 en 3. Iedere instelling omvat: algemene configuratie (grafische instellingen) specifieke instellingen per gassoort per gassoort specifieke alarminstellingen. U kunt een gekozen instelling een eigen naam geven door kiezen van RENAME. er verschijnt dan een dialoogvenster waarin de naam kan worden gewijzigd. OPMERKING: de DEFAULT instelling kan niet worden gewijzigd. De VEO Multigas Monitor zal opstarten in de laatst opgeslagen gebruikersinstelling of de instelling die werd gebruikt tijdens het afsluiten. 3.6 MENU ALARMS De VEO Multigas Monitor is voorzien van een uitgebreid alarmsysteem. De alarmgrenzen kunnen worden ingesteld door indrukken van de MENU knop en vervolgens het tabblad

11 ALARMS te kiezen dan wel door direct de knop ALARM LIMITS op de werkbalk te kiezen. Alarmwaarden kunnen worden ingesteld voor elke gassoort door het betreffende tabblad te kiezen. 3.7 veranderen van de alarmgrenzen (ALARM LIMITS) Na indrukken van een knop voor alarmgrenzen ( bv ETCO2 hoog) verschijnt het volgende dialoogscherm Huidige parameter. Bovengrens schuifbalk OPMERKING: FiO2 alarm kan niet worden afgezet, de minimumwaarde is 16% Het APNOE alarm kan niet worden uitgezet, de minimale tijd is 20 seconden 3.8 DEFAULT instellingen (fabriekswaarden) De knop DEFAULT stelt het toestel in op door de fabriek ingestelde standaardwaarden. 3.9 AUTO grenzen Door indrukken van de toest AUTO worden de volgende waarden ingesteld: ETCO2 HI wordt ingesteld als de huidige waarde 1 ETCO2 LO wordt ingesteld als de huidige waarde +1 RR wordt ingesteld als huidige waarde *

12 3.10 ALARMEN De alarmen worden als volgt geclassificeerd: Rood (alarm) Levensbedreigende situatie 5+5 pieptonen met daarna 8 seconden pauze geel (Caution) Ernstige problemen, niet levensbedreigend 3 pieptonen met daarna 24 seconden pauze wit (advies) Attentie voor mogelijke fout 1 pieptoon met daarna 24 seconden pauze Indrukken van de alarmbalk onderdrukt alarmgeluiden gedurende 2 minuten. OPMERKING: als een apnoe-alarm klinkt kan dit worden bevestigd en permanent uitgeschakeld door indrukken van de alarmbalk. Er wordt slechts een alarmmelding tegelijk getoond. In het geval dat er meerdere alarmen actief zijn krijgt ALARM Rood de hoogste prioriteit ongeacht het moment van optreden STIL ALARM Als er geen alarmen actief zijn zal indrukken van het STIL ALARM icoon op de werkbalk alle ingestelde alarmen oderdrukken binnen een periode van 2 minuten. het icoon verandert in en een klokje en icoontje worden afgebeeld in de rechter benedenhoek van het scherm waar de resterende tijd van het stil alarm wordt weergegeven. De alarmen van de verschilende parameters kunnen worden uitgeschakeld door het kiezen van OFF in het alarm instellingen menu Invoeren van PATIËNTENGEGEVENS. PATIËNTENGEGEVENS De volgende dialoogbox wordt getoond na kiezen van de toets op de werkbalk. Voer de gegevens in ieder veld in en druk op RECORD om een verslag op te slaan. Kiest u alleen OK dan zullen de gegevens slechts gedurende deze meting worden bewaard. De gegevens in het PATIENT DATA scherm worden NIET permanent opgeslagen in de VEO Multigas Monitor. Afsluiten van het programma wist alle patiëntengegevens OPSLAAN VAN PATIËNTENVERSLAG Druk op het icoon in de werkbalk om een verslag te maken van de patiënt. Het icoon veandert van blauw in rood hetgeen aangeeft dat het verslag wordt gemaakt.

13 Het verslag kan ook rechtstreeks worden gestart door kiezen van VERSLAG in het invoerscherm van de gegevens VERSLAG STOPPEN Druk op icoon in de werkbalk. Het icoon verandert van rood naar blauw Bestanden met patiëntengegevens Zodra een verslag wordt gestart wordt een bestand aangemaakt en opgeslagen dat kan worden bewerkt met EXCEL en KLADBLOK POCKET PC In de map My Documents/VEO wordt een bestand aangemaakt in de vorm van VEO< naam patiënt > < datum en tijd >.txt, bijvoorbeeld VEO_Testpatiënt_ _ txt Voorbeeld van een verslag: VEO SW VERSION PATIENT NAAM Eric PATIENT LEEFTIJD 46 PATIENT GEWICHT 78 PATIENT GESLACHT Male PATIENT BEHANDELING N/A PATIENT OVERIG N/A Time ALARMS FiCO2[%]] EtCO2[%] FiO2[%] EtO2[%] FiISO[%] EtISO[%] 13:45: :46: :47: :48:17 APNEA IMPORTEREN IN EXCEL 1. Open Microsoft Excel 2. klik op DATA in de werkbalk 3. kies OPHALEN EXTERNE GEGEVENS en dan TEKSTBESTAND IMPORTEREN 4. zoek het bestand in de lijst dat u wilt importeren en wijs het aan 5. volg de aanwijzingen van de Tekst importeren Wizard Bewerking van het bestand kan binnen Excel geschieden (opmaak etc) Parameter veld (PBOX) In het veld worden de actuele digitale waarden weergegeven. Wordt het veld aangewezen dan verandert het parameterveld in de trendcurve van het betreffende gas. De weergave duurt zolang het parameterveld wordt aangewezen. Aanwijzing van het gaslabel gassen die gemeten kunnen Door kiezen van een ander het parameterveld over naar gas. toont alle worden. gas schakelt het gekozen

14 3.19 Real Time CURVE (GRAPH) Y-as max curve met tijdbalk Y-as min De Y-as waarden worden ingesteld in het menu INSTELLINGEN. Ieder gas heeft verschillende instellingen. De zuurstofcurve kan ook differentiewaarden laten zien (diff 6%/10%/15%/30%). Dit houdt in dat de max-waarde op de Y-as wordt gewijzigd in de hoogste gemeten waarde in de afgelopen 30 seconden en Y-min wordt gesteld op Y-max (Diff instelling in het menu). Voorbeeld: als de maimaal gemeten waare in de laatste 30 seconden 24% is geweest en de Diff-instelling is 6% dan wordt de Y-min waarde 18 en Y-max 24. Door aanwijzen van het grafiekveld schakelt men over naar TREND TREND grafieken (TREND) gas label toont het gemeten gas verstreken tijd Y-as max Y-as min Als de grafiek wordt aangewezen verandert deze in de curve GRAPH. De trendgrafiek en de maximale tijd worden gedefinieerd in het menu INSTELLINGEN IRMA PROBE DEMO MODE De VEO Multigas Monitor is uitgerust met DEMO mogelijkheid voor trainig en scholing. Er kan een demonstratie worden gegeven van elk van de leverbare IRMA probes. Om de DEMO te starten kiest u TOOLS in de werkbalk.

15 Klik op DEMO MODE en kies de gewenste probe. In de DEMO MODE zal PHASEIN VEO DEMO boven in het scherm knipperen. Als een IRMA probe is aangesloten op de VEO monitor tijdens de DEMO zal de monitor automatisch overgaan op patiëntenbewaking! 3.22 TAALKEUZE De gewenste taal kan in het menu TOOLS worden gekozen uit meerdere opties SCHERMEN Wanneer een IRMA probe wordt aangesloten aan de VEO Multigas Monitor wordt een startscherm getoond. Dit startscherm is afhankelijk van het aantal gassen dat de IRMA probe kan meten. Andere schermen kunnen worden ingesteld door het indrukken van de toets op de werkbalk. Hieronder staan voorbeelden van vooraf ingestelde schermen voor verschillende IRMA probes. IRMA probe DEFAULT SCHERM 1 SCHERM 2 SCHERM 3

16 Single Gas (CO2) PBOX gas #1 (CO2) Graph gas #1 (CO2) Trend gas #1 (CO2) ICU PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) trend gas1 (CO2) PBOX gas2 (O2) PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) curve gas 2 (O2) OR OR+ PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) PBOX gas 3 (SEV) PBOX gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) PBOX gas 3 (SEV) PBOX gas 4 (N2O) PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) curve gas 2 (O2) PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) PBOX gas 3 (N2O) PBOX gas 4 (SEV) 3.24 Stoppen op Pocket PC Gebruik uitsluitend het sluitingsteken op de werkbalk om de Multigas Monitor af te sluiten. Antwoord JA op de vraag of u PHASEIN VEO wilt afsluiten. Als u het sluitteken in de rechter bovenhoek gebruikt dan zal het programma op de chtergrond actief blijven en van tijd tot tijd een alarm produceren. afsluiten

17 4. Probes en accessoires Onderstaand volgt een lijst met originele toebehoren. Voor een actueel overzicht van leverbare accessoires kunt u raadplegen. Omschrijving VEO Multigas Monitor Windows XP, CO2 VEO Multigas Monitor Windows XP, ICU VEO Multigas Monitor Windows XP, OR VEO Multigas Monitor Windows XP, OR+ VEO Multigas Monitor Pocket PC, CO2 VEO Multigas Monitor Pocket PC, ICU VEO Multigas Monitor Pocket PC, OR VEO Multigas Monitor Pocket PC, OR+ IRMA Airway Adapter O2, Doos van 25 IRMA Airway Adapter, Doos van 25 Ultra-fast oxygen sensor (doos 5) Pocket PC Modura Cradle (Europese aansluiting) Pocket PC Modura Cradle (US aansluiting) Artikel nummer HELP en MEDEDELINGEN 5.1 HELP De Helpfunctie wordt geactiveerd door indrukken van het icoon Hiermee wordt op de Pocket PC Internet Explorer gestart. op de werkbalk. 5.2 Mededelingen De LED in de kop van de IRMA probe dient voor het aangeven van de volgende situaties: licht mogelijke oorzaak voorgestelde actie constant groen systeem in orde geen constant blauw anestheticum geen aanwezig constant rood fout in sensor vervang sensor knipperend rood probleem met adapter geen adapter controleer adapter

18 aanwezig De volgende meldingen kunnen op het scherm van of Pocket PC staan: melding mogelijke oorzaak oplossing 02 SENSOR de gevoeligheid van O2 sensor vervangen LAAG de sensor is onvoldoende VERVANG 02 de O2 sensor moet O2 sensor vervangen SENSOR CONTROLEER ADAPTER UNSPEC. ACCURACY FOUT IN GAS SENSOr ROOM AIR CAL. REQ. SENSOR LOS worden vervangen de meetkamer is niet juist in de probe geplaatst concentratie buiten het meetbereik er is een fout opgetreden in een gassensor calibratie van de zuurstofsensor is vereist communicatie tussen probe en PC verbroken controleer de positie van de meetkamer controleer de gas concentratie voer een kamerluchtcalibra-tie uit (zie service en onder-houd) controleer de verbindingen 6. Onderhoud en Service 6.1 vervangen van de zuurstofsensor Vervang de zuurstofcel iedere vier maanden of na bericht op het scherm van de VEO Multigas Monitor. 6.2 Controle van meetbereik Regelmatig dienen de meetresultaten te worden geverifieerd met een referentiemonitor. 6.3 Kamerlucht calibratie Calibratie met kamerlucht wordt uitgevoerd telkens als de meetkamer wordt losgekoppeld van de IRMA meetkop. Als de IRMA meetkop lange tijd in bedrijf is zonder dat de meetkamer verwijderd is geweest of wanneer de temperatuur van de zuurstofsensor grote verschillen aantoont zal een melding verschijnen op het scherm van de VEO Monitor. Pas de volgende procedure toe voor kamerluchtcalibratie van de zuurstofsensor: 1. verwijder de meetkamer uit de IRMA probe 2. wacht tot de LED met rood licht knippert (op het scherm verschijnt de melding CHECK ADAPTER) 3. Klik de IRMA probe weer op de meetkamer en controleer of de LED groen wordt (het adapter-alarm verdwijnt) 4. controleer of de O2-waarde op de monitor 21% is

19 6.4 Nul calibratie WAARSCHUWING: nul-calibratie kan de instllingen van de probe ontregelen. een nulcalibratie van het IR-meetcircuit dient met enige regelmaat te worden uitgevoerd. De noodzaak ertoe wordt aangegeven door het permanent alarm UNSPECIFIED GAS ACCURACY dat op het scherm verschijnt. Dit alarm verdwijnt na calibratie). De nulcalibratie kan ook worden gedaan als er een verschil is in uitslagen in vergelijking met een referentiemonitor. Nulcalibratie wordt uitgevoerd door een nieuwe adapter (meetkamer) in de probe te plaatsen zonder verbinding te maken met een patiëntencircuit en door in de VEO Monitor de calibratieopdracht te geven vanuit het menu TOOLS. na indrukken van de toets ZERO CAL verschijnt het volgende scherm:. Het ZERO CALIBRATION scherm toont een waarschuwing en vraagt om een wachtwoord. Voer hier het wachtwoord IRMA in. Let er goed op, dat ademen door de meetkamer tijdens de nulcalibratie wordt vermeden! De aanwezigheid van omgevingslucht (21% CO2 en 0% CO2 ) is van cruciaal belang voor een succesvolle nulcalibratie! Voer altijd een controle van het systeem uit na een nulcalibratie! 6.5 REINIGEN De IRMA probe kan worden gereinigd met een zachte doek bevochtigd met ethanol of isopropyl alcohol. 6.6 Service en retourgoederen. neem contact op met uw PHASEIN dealer voor meer informatie over het retourneren van goederen. Goederen onder garantie worden kostenloos omgeruild. 7. Specificaties

20 7.1 PHASEIN IRMA specificaties Algemeen beschrijving Afmetingen (BxDxH) Extreem compacte infrarood mainstream multi-gas probe met geïntegreerde uktra-snelle galvanische zuurstofsensor. Leverbaar in diverse configuraties. 37 x 27 x 25 mm Lengte van de kabel 2.50 m ± 0.2 m Gewicht <30 g (zonder kabel) Werktemperatuur C (10-40 C zonder zuurstofsensor) Bewaartemperatuur C vochtigheid (werkomgeving) vochtigheid (opslag) 10 95% rel. niet condenserend 5 100% rel. condenserend 1) luchtdruk (werkomgeving) voeding kpa (700 kpa corr. met hoogte 3048 m) V DC 1.1 W interface RS-232 seriële interface met 9600 bps meetkamer disposable meetkamer volw/ped. (dode ruimte 7 ml) 1) Na verblijf in een condenserende atmosfeer dient het toestel tenminste 24 uur te worden bewaard in een omgeving met dezelfde vochtigheid als op de werkplek. Uitvoer van gegevens ademdetectie drempelwaarde min.1% verandering in CO2 concentratie

21 ademfrequentie 3 tot 150 bpm ± 1 bpm Fi en ET waarden IRMA CO 2 : CO 2 IRMA ICU: CO 2, O 2 IRMA OR: : CO 2, O 2, N2O, primaire agens HAL, ISO, ENF, SEV, DES IRMA OR+:: CO 2, O 2, N2O, primaire en secundaire agens HAL, ISO, ENF, SEV, DES Agens identificatie IRMA OR+: primaire agens >0.15% secundaire agens >0.3% curves tot 5 curves gelijktijdig status schermmeldingen (flags) luchtdruk, temperatuur van sensor en een uitgebreide set diagnostische parameters apnoe, O2 laag, vervang O2 sensor, controleer meet kamer,sensor buiten meetbereik, fouten in apparatuur Gas analysetoestel sensor kop 3-10 kanaals NDIR gas analysetoestel metend bij 4-10µm Volledige correctie voor druk, temperatuur en spectrale interferentie zuurstofsensor geïntegreerde ultra-snelle galvanische zuurstofsensor calibratie opwarmtijd responstijd drempelwaarde primaire agens drempelwaarde secundaire agens totale responstijd van systeem geen routinecalibratie nodig bij wisselen van meetkamer wordt automatisch kamerluchtcalibratie uitgevoerd 5 seconden, maximale nauwkeurigheid binnen 1 minuut CO2 <60 ms O2 < 300 ms N2O <300 ms HAL, ISO, ENF, SEV, DES < 300 ms 0.15 vol% 0.3 vol% <2 sec

22 nauwkeurigheid onder standaard condities gas bereik onnauwkeurigheid CO ±0.3 % abs. of ±6% rel N 2 O 0 ±2% abs. of ±8% rel 100 HAL, ISO, 0 5 ±0.15% abs of ±8% rel ENF SEV 0 8 ±0.15% abs of ±8% rel DES O ±0.15% abs of ±8% rel ±3% abs Concentraties aangegeven in vol% nauwkeurigheid onder alle condities gas bereik onnauwkeurigheid CO ±0.5 % abs. of ±10% rel N2O 0 ±2% abs. of ±10% rel 100 HAL, ISO, ENF 0 5 ±0.15% abs of ±10% rel SEV 0 8 ±0.15% abs of ±10% rel DES 0 18 ±0.15% abs of ±10% rel O ±3% abs 1) De specificaties gelden voor alle vemelde omgevingsomstandigheden en zijn inclusief de effecten van interferentie door gassen. Gasinterferentie en effecten van dampen gassoort N 2 O, O 2, HAL, ISO, SEV, DES, Ethanol, Isopropy alcohol, aceton, Methaan, helium kwantitatief effect op meetresultaat opgenomen in nauwkeurigheidsspecificatie 1) 1) De nauwkeurigheidsspecificatie van IRMA OR is niet geldig wanneer een ander anesthetieticum dan het geselecteerde in het mengsel aanwezig is.

23 7.2 Elektromagnetische condities. richtlijnen en verklaring van PHASEIN omtrent elektromagnetische emissies van IRMA sensorkop. De VEO Multigas Monitor voor Pocket PC is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder beschreven. De gebruiker dient zich ervan te overtuigen dat het toestel in zo n omgeving wordt gebruikt. emissietest toepassing elektromagnetische omgeving RF emissies CISPR 11 groep 1 De VEO Multigas Monitor voor Pocket PC maakt alleen van RF energie voor intern functioneren. De RF emissies zijn zeer laag en zullen geen storingen veroorzaken in elektronische apparaten in de nabijheid. RF emissies CISPR 11 klasse B De IRMA probe is geschikt voor gebruik in alle ruimten behalve woningen en waar direct contact is met het openbaar elektriciteitsnet. harmonische emissies IEC klasse A spanningsfluctuaties/ knipperemissies IEC Complies richtlijnen en verklaring van PHASEIN omtrent elektromagnetische ongevoeligheid van I VEO Multigas Monitor voor Pocket PC. De VEO Multigas Monitor voor Pocket PC is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder beschreven. De gebruiker dient zich ervan te overtuigen dat het toestel in zo n omgeving wordt gebruikt. gevoeligheidstest EM-ontlading ESD IEC Elektrische snel ontlading IEC IEC testniveau ±6 kv contact ±8 kv lucht ±2 kv voor voedingskabels ±1 kv voor inen uitvoerkabel toelatingsniveau ±6 kv contact ±8 kv lucht ±2 kv voor voedingskabels ±1 kv voor inen uitvoerkabel omgevingsrichtlijn Vloeren dienen te zijn van hout, beton of keramische tegels. Bij synthetische vloerbedekking dient de rel.vochtigheid min.30% te zijn. voeding dient van ziekenhuis-kwaliteit te zijn

24 overspanning s-beveiliging IEC ± 1 kv diff.mo dus ± 2 kv gem. modus ± 1 kv diff.mod us ± 2 kv gem. modus Netvoeding dient van ziekenhuiskwaliteit te zijn spanningsval, korte onderbrekinge n en spanningsvariaties in voeding IEC <5% U T (>95% val in U T ) in 0.5 per 40% U T (60% val in U T ) in 0.5 per 70% U T (30% val in U T ) in 0.5 per <5% U T (>95% val in U T ) in 0.5 per <5% U T (>95% val in U T ) in 0.5 per 40% U T (60% val in U T ) in 0.5 per 70% U T (30% val in U T ) in 0.5 per <5% U T (>95% val in U T ) in 0.5 per Net dient van ziekenhuiskwaliteit te zijn. Als de gebruiker van de VEO Multigas Monitor voor Pocket PC ook tijdens stroomuitval ongestoord wil blijven werken wordt het gebruik van een UPS of accu aanbevolen. Voedingsfrequ entie (50/60 Hz) IEC A/m 3 A/m Magnetische velden dienen van een niveau te zijn overeenkomstig ziekenhuisrichtlijnen Opm.: U T is de wisselspanning bij aanvang van de test Richtlijnen en verklaring van PHASEIN betr. elektromagnetische ongevoeligheid voor VEO Multigas Monitor voor Pocket PC De IRMA sensor is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving als hieronder beschreven. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de omgeving aan de eisen voldoet. Gevoeligheids test IEC test Toepassingsniveau elektromagnetische omgeving richtlijn

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf BEDIENINGSHANDLEIDING Draagbare Capnograaf Opmerking: Aanschaf van dit apparaat verleent geen impliciete noch expliciete vergunning onder enig Oridion Medica-patent voor het gebruik van het apparaat met

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave 1. Garantie & aansprakelijkheid 2. Verwijdering van oud product 3. Conformiteitsverklaring 4. Beoogd gebruik 5. Veiligheidsaanwijzingen 6. Accessoires 6.1 Standaard accessoires

Nadere informatie

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens zijn

Nadere informatie

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord... 3 1.1 Producent... 3 1.2 Aansprakelijkheid van de producent... 5 1.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker... 5 1.4 Contact en technische ondersteuning... FOUT!

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 360P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter GEBRUIKSAANWIJZING 074001 Draagbare CO 2 en temperatuur meter Algemeen De Nieuwkoop 074001 draagbare meter is een lichtgewicht CO 2 instrument met een digitale aflezing en ontworpen voor het meten van

Nadere informatie

Moeller Home Control Box

Moeller Home Control Box Installatiehandleiding Nederlands Handleiding versie 1. Geschreven voor software versie 1.0. Copyright 2007 Home Automation Europe. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Datex-Ohmeda System 5 Anesthesie Monitor

Datex-Ohmeda System 5 Anesthesie Monitor GE Healthcare Datex-Ohmeda System 5 Anesthesie Monitor Gebruikershandleiding Deel II: Voor dagelijks gebruik GE Datex-Ohmeda System 5 Anesthesie Monitor Gebruikershandleiding Deel II: Voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Rust ECG module - gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Rust ECG module - gebruikershandleiding European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Tel.: +353 46 90 67700 Fax: +353 46 90 67754 Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

Barostim neo. 900097-DUT Rev. D

Barostim neo. 900097-DUT Rev. D Barostim neo 900097-DUT Rev. D INHOUD 1. BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM...1-1 Implanteerbare pulsgenerator (IPG)...1-1 Carotissinus-leads (CSL)...1-2 Implantaatadapter...1-2 Implantatiehulpstuk...1-2 CVRx

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing Holter Software Systeem Gebruiksaanwijzing ii Expert holtersoftwaresysteem Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

System 350. Console X30. Gebruikershandleiding. Geleiding en automatische besturing. www.topconpa.com

System 350. Console X30. Gebruikershandleiding. Geleiding en automatische besturing. www.topconpa.com System 350 Console X30 Gebruikershandleiding Geleiding en automatische besturing www.topconpa.com Gebruikershandleiding Onderdeelnummer: AGA4084-DU Rev.nummer: 1.5.1 Voor gebruik met softwareversie: 3.12.12

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012331 Ver. E 1 / 38 Copyright Copyright 2013, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Snel van start met de Vodafone Thuis Interactieve Box. Gebruikershandleiding installeren Interactieve Box

Snel van start met de Vodafone Thuis Interactieve Box. Gebruikershandleiding installeren Interactieve Box Snel van start met de Vodafone Thuis Interactieve Box Gebruikershandleiding installeren Interactieve Box 1 2 Dank je wel dat je hebt gekozen voor Vodafone Thuis Welkom bij Vodafone Thuis. In deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

THX-CDL Regelaar & datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012. www.thermomax-refrigeration.com

THX-CDL Regelaar & datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012. www.thermomax-refrigeration.com THX-CDL Regelaar & datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012 www.thermomax-refrigeration.com Inhoud PRESENTATIE Functie overzicht 3 INSTALLATIE Veiligheids maatregelen 4 THX - Toestel

Nadere informatie