VEO MULTIGAS MONITOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEO MULTIGAS MONITOR"

Transcriptie

1 VEO MULTIGAS MONITOR Pocket PC gebruiksaanwijzing Article no: Edition: Voldoet aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC

2 Aansprakelijkheid PHASEIN AB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe, indirecte of vervolgschade noch voor verlies van bedrijfswinst, inkomen of andere bedrijfsschade, het niet kunnen gebruiken van de apparatuur, verlies van bedrijfsinformatie of anderszins veroorzaakt door onoordeelkundig of onjuist gebruik van het product. Garantie PHASEIN AB garandeert dat het geleverde product grondig is getest en beantwoordt aan de gepubliceerde specificaties. PHASEIN AB geeft geen enkele garantie voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel van het product. PHASEIN AB geeft geen garantie voor het gebruik van het product of de resultaten ervan zoals de correctheid, nauwkeurigheid of anderszins. Handelsmerken PHASEIN AB is rechthebbende van de gedeponeerde handelsmerken: PHASEIN IRMA en PHASEIN BLUEYE Windows en VEO Multigas Monitor. Om inbreuk op de handelsmerken te voorkomen wordt iedere auteur die bovengenoemde omschrijvingen gebruikt verzocht ten minste eenmaal per artikel te wijzen op de handelsmerken. Patenten PHASEIN AB is houdster van de volgende patenten betreffende de producten die in deze handleiding worden beschreven: SE SE SE SE Overige patenten zijn aangevraagd. Auteursrecht Dit document bevat informatie die wordt beschermd door auteursrechten. Alle rechten worden voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PHASEIN AB. PHASEIN AB Svärdvägen 15, Danderyd, Sweden. Artikel nummer: Editie: 00 Uitgave maart 2005 Alle rechten voorbehouden PHASEIN AB De information in dit document kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

3 1. informatie over productveiligheid Gebruiksdoel Het gebruik van de VEO Multigas Monitor is bedoeld voor het verkrijgen van real-time en afgeleide resultaten van gasmetingen voor technisch, wetenschappelijk en klinisch gebruik in Intensive care, anesthesie en. De VEO Multigas Monitor voor Pocket PC omvat een PHASEIN IRMA mainstream probe en de benodigde software voor het weergeven van meetresultaten in grafische en numerieke vorm op een Pocket PC. De software bevat ook alarminstellingen en de opslag van klinische gegevens. De IRMA mainstream probe meet continu het gehalte van CO 2, N 2 O, O 2, en van de anesthetica Halothane, Isoflurane, Enflurane, Sevoflurane en Desflurane in gasmengsels en is verkrijgbaar in diverse parameterconfiguraties. Bij klinische toepassingen is dit niet bedoeld als enige vorm van patiëntenbewaking. Zij dient altijd te worden gebruikt in combinatie met bewaking van andere vitale functies en/of de vakkundige beoordeling van de conditie van de patiënt door een arts. De VEO Multigas Monitor is bedoeld voor gebruik door opgeleid en bevoegd personeel in de gezondheidszorg. De monitor is niet bedoeld voor gebruik tijdens transport zoals in auto s of vliegtuigen. Waarschuwingen Houd u aan de volgende waarschuwingen voor veilige bediening van het toestel: De gebruiker van de VEO Multigas Monitor dient te beschikken over voldoende kennis van pocket PC-gebruik en over diepgaande kennis van gasmetingen. De VEO Multigas Monitor is slechts bedoeld als aanvulling bij de beoordeling van de patiënt. Zij dient te worden gebruikt in smanehang met de beoordeling van klinische tekenen en symptomen. De IRMA probe mag niet worden gebruikt in de nabijheid van ontbrandbare gassen. Disposable adapters (meetkamers) mogen niet worden hergebruikt en dienen volgens de richtlijnen voor ziekenhuisafval te worden verwijderd. Gebruik alleen de originele PHASEIN zuurstofcellen. Uitgewerkte cellen dienen als ziekenhuisafval te worden behandeld. De Airway Adapters zijn NIET ontworpen voor gebruik bij neonaten. Metingen kunnen worden beïnvloed door mobiele communicatieapparatuur zoals telefoons en portofoons. Zorg ervoor dat de IRMA probe wordt gebruikt onder de juiste elektromagnetische omstandigheden.

4 Houd u aan de volgende aanbevelingen voor veilig gebruik van het toestel: Gebruik de VEO multigas monitor uitsluitend met PHASEIN IRMA mainstream probes. Gebruik de IRMA probe uitsluitend met originele PHASEIN adapters en zuurstofcellen. Plaats de meetkamer niet tussen de ET-tube en een kniestuk daar het meetvenster dan kan worden geblokkeerd door vocht of slijm van de patiënt. Zorg ervoor dat de vensters van de meetkamer altijd in verticale positie zijn om aanslag van secreties te voorkomen. Voorkom de vorming van condens en vochtvorming in de meetkamer door deze horizontaal te plaatsen (niet afhankelijk van zwaartekracht!) Gebruik de IRMA probe niet in combinatie met vernevelde medicamenten daar deze de lichttransmissie te veel beïnvloeden. De zuurstofcel van de IRMA probe dient bij gebruik altijd naar boven te wijzen. De IRMA probe mag niet in vloeistof worden gesteriliseerd of ondergedompeld. Oefen geen trekkracht uit op de kabel van de probe. Gebruik het toestel niet bij temperaturen lager dan 10 C of hoger dan 35 C. Laat het toestel niet onbeheerd aanstaan. Zet geen flessen o.d. met vloeistoffen op of bij de Pocket PC. Controleer voor het gebruik alle alarminstellingen van de VEO multigas monitor. Onderdruk akoestische alarmen niet als daarmee de veiligheid van de patiënt kan worden geschaad. Sluit alle andere toepassingen zoals screen-savers e.d. op de Pocket PC voor gebruik van de VEO multigas monitor. IRMA probe zero calibration can damage probe settings.

5 2. Voorbereiding voor het gebruik 2.1. Minimum System Requirements Pocket PC Uw pocket PC en systeem software dienen aan de volgende minimale eisen te voldoen: HP ipaq h2210 besturingssysteem Microsoft Windows POCKET PC 2003 processor 400 MHz, X-scale aanbevolen extra geheugen: SDRAM 64 MB of meer Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation Intel en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation wij geven geen garantie voor het volledig functioneren van het toestel zelfs als aan alle eisen is voldaan Gebruiker De gebruiker van de VEO Multigas monitor dient over voldoende kennis te beschikken voor het bedienen van Pocket PC en over diepgaande kennis van het meten van gasconcentraties 2.2. VEO Multigas monitor Pocket PC systeem Pocket PC Pocket PC Pocket PC houder IRMA Probe geheugenkaart met VEO software

6 2.3. Het installeren van de VEO Multigas Monitor op een Pocket PC De VEO Multigas Monitor software wordt geleverd op een SD/MMC geheugenkaart. 1. Steek de geheugenkaart in de sleuf van de pocket PC (zie de handleiding van de PC voor meer informatie) 2. Zet de Pocket PC aan. 3. Open vanuit het menu PROGRAMS de toepassing File Explorer 4. Ga naar de map SD of Geheugenkaart b.v. My Device/SD Card. 5. Start de toepassing VEOInstall.exe. 6. Kies Install VEO om de installatie te starten. 7. Volg de aanwijzingen op het scherm. 8. In het Startmenu wordt een icoon en snelwijzer geplaatst voor VEO. 9. Als de snelwijzer niet in het startmenu verschijnt kunt u dit vinden onder programs. Het startmenu kan slechts een beperkt aantal items weergeven en als dit aantal is bereikt kunnen nieuwe toepassingen gevonden worden in het menu programs. Als u bepaalde toepassingen in het startmenu wilt laten zien kunt u dit instellen via startmenu->settings->menus. 10. Wijs PHASEIN VEO aan in het startmenu om het programma te starten Gereedmaken van de IRMA probe 1. Controleer de IRMA probe op uitwendige schade na het openen van de verpakking. 2. Zet de Pocket PC aan. 3. Verbind de IRMA connector met de USB-poort of de RS232 connector van de PHASEIN POCKET PC houder. 4. Klik de IRMA probe op de meetkamer. Let op: de meetkamer past slechts op één manier in de IRMA probe! 5. Een groene LED licht op ten teken dat de IRMA probe gereed is voor het gebruik.

7 2.5. Starten van de VEO Multigas Monitor Sluit de IRMA probe aan zoals beschreven in sectie 2.4 Zet de Pocket PC aan en start het VEO Multigas Monitor programma door dubbelklikken of aanwijzen van het VEO icoon op het bureaublad resp. in het startmenu. Pocket PC Plaats de Pocket PC in de houder. Steek de adapter van de meegeleverde PHASEIN POCKET PC-houder in een stopcontact. Let erop of het oranje lampje van pocket PC aan is. Verbind de IRMA probe met de USB connector van de houder. Controleer of de LED van de IRMA probe groen brandt. Het startscherm (fig.1) dient nu op de PC te verschijnen. fig.1 De IRMA probe communiceert met de VEO Multigas Monitor via een COM poort van Pocket PC. Als de COM poort correct is geconfigureerd zal de VEO Monitor direct beginnen met de meting. De VEO Multigas Monitor herkent automatisch het type van de aangesloten IRMA probe. Voorbeeld: als een IRMA ICU probe wordt gedetecteerd zal het volgende beeld op het scherm verschijnen.

8 Als de COM poort niet juist is geconfigureerd zal het startscherm ongewijzigd zichtbaar blijven. Om de COM poort te configureren kunt u als volgt verder gaan: Pocket PC 1. Steek de netvoeding van de houder in een stopcontact. 2. Verbind de IRMA probe met de USB connector van de houder. 3. Zet de Pocket PC aan. 4. Start PHASEIN VEO vanuit het startmenu. 5. Kies het symbool TOOLS in de werkbalk. 6. Kies COM1 (de standaardpoort voor de Pocket PC is COM 1) 7. De VEO Multigas Monitor zal de gegevens van de IRMA probe nu verwerken Verbinden van de Airway Adapter (meetkamer) met het patiëntensysteem. De 15 mm male connector van de IRMA probe meetkamer past in het Y-stuk van het patiëntensysteem. In de 15 mm female connector van de meetkamer past de connector van de endotracheale tube Controle voor gebruik. Controleer voor het aansluiten van de adapter op het patiëntensysteem of de aanwijzing van de zuurstofsensor correct is. Op het scherm dient een waarde van 21% zichtbaar te zijn. Zie sectie HELP en MEDEDELINGEN voor instructies voor het uitvoeren van een calibratie met kamerlucht. Voer een systeemlektest uit met de IRMA probe aangesloten op de adapter. Controleer altijd of zich geen opeenhoping van gassen heeft gevormd tussen de IRMA meetkop en het meetvenster van de adapter door CO 2 (en agens) waarden te checken alvorens het systeem op de patiënt aan te sluiten. Controleer de juiste aansluitingen van het systeem door enige malen zelf door de adapter te ademen en de CO 2 curve op het scherm te controleren.

9 3. Gebruik 3.1 Werkbalk en knoppen van de VEO Multigas Monitor POCKET PC HELP TOOLS SCHERM PATIENTEN GEGEVENS MENU ALARM GRENZEN STIL ALARM START/STOP OPNAME SLUITEN 3.2 MENU instellingen Via het icoon MENU op de werkbalk krijgt u toegang tot alle instellingen. 3.3 MENU WEERGAVE ALGEMEEN Het tabblad DISPLAY ALGEMEEN bevat de standaard grafische instellingen. SNELHEID bepaalt de loopsnelheid van de real-time curve TREND SCHAAL MAX- bepaalt de maximale duur van trendregistratie GRAFIEK- naar keuze gevulde curve of curvelijn RASTER naar keuze wel of geen raster in de grafiek 3.4 MENU AFBEELDING GASSEN Afgebeeld kunnen worden tabbladen voor CO 2, O 2, N 2 O,agens, CO 2 eenheden/schaal (%,mmhg,kpa) en algemene grafiek- en trendinstellingen voor de te meten gassen. De VEO Multigas monitor herkent automatisch het aangesloten type IRMA probe en toont alleen de tabbladen voor de gassen die gemeten kunnen worden.

10 3.5 MENU- GEBRUIKERSINSTELLINGEN Het is mogelijk een aantal verschillende instellingen in de VEO Multigas monitor op te slaan. Er kan echter maar een instelling actief zijn. Het keuzemenu dat verschijnt in het venster bevat alle mogelijke instellingen: DEFAULT, gebruikersinstellingen 1, 2 en 3. Iedere instelling omvat: algemene configuratie (grafische instellingen) specifieke instellingen per gassoort per gassoort specifieke alarminstellingen. U kunt een gekozen instelling een eigen naam geven door kiezen van RENAME. er verschijnt dan een dialoogvenster waarin de naam kan worden gewijzigd. OPMERKING: de DEFAULT instelling kan niet worden gewijzigd. De VEO Multigas Monitor zal opstarten in de laatst opgeslagen gebruikersinstelling of de instelling die werd gebruikt tijdens het afsluiten. 3.6 MENU ALARMS De VEO Multigas Monitor is voorzien van een uitgebreid alarmsysteem. De alarmgrenzen kunnen worden ingesteld door indrukken van de MENU knop en vervolgens het tabblad

11 ALARMS te kiezen dan wel door direct de knop ALARM LIMITS op de werkbalk te kiezen. Alarmwaarden kunnen worden ingesteld voor elke gassoort door het betreffende tabblad te kiezen. 3.7 veranderen van de alarmgrenzen (ALARM LIMITS) Na indrukken van een knop voor alarmgrenzen ( bv ETCO2 hoog) verschijnt het volgende dialoogscherm Huidige parameter. Bovengrens schuifbalk OPMERKING: FiO2 alarm kan niet worden afgezet, de minimumwaarde is 16% Het APNOE alarm kan niet worden uitgezet, de minimale tijd is 20 seconden 3.8 DEFAULT instellingen (fabriekswaarden) De knop DEFAULT stelt het toestel in op door de fabriek ingestelde standaardwaarden. 3.9 AUTO grenzen Door indrukken van de toest AUTO worden de volgende waarden ingesteld: ETCO2 HI wordt ingesteld als de huidige waarde 1 ETCO2 LO wordt ingesteld als de huidige waarde +1 RR wordt ingesteld als huidige waarde *

12 3.10 ALARMEN De alarmen worden als volgt geclassificeerd: Rood (alarm) Levensbedreigende situatie 5+5 pieptonen met daarna 8 seconden pauze geel (Caution) Ernstige problemen, niet levensbedreigend 3 pieptonen met daarna 24 seconden pauze wit (advies) Attentie voor mogelijke fout 1 pieptoon met daarna 24 seconden pauze Indrukken van de alarmbalk onderdrukt alarmgeluiden gedurende 2 minuten. OPMERKING: als een apnoe-alarm klinkt kan dit worden bevestigd en permanent uitgeschakeld door indrukken van de alarmbalk. Er wordt slechts een alarmmelding tegelijk getoond. In het geval dat er meerdere alarmen actief zijn krijgt ALARM Rood de hoogste prioriteit ongeacht het moment van optreden STIL ALARM Als er geen alarmen actief zijn zal indrukken van het STIL ALARM icoon op de werkbalk alle ingestelde alarmen oderdrukken binnen een periode van 2 minuten. het icoon verandert in en een klokje en icoontje worden afgebeeld in de rechter benedenhoek van het scherm waar de resterende tijd van het stil alarm wordt weergegeven. De alarmen van de verschilende parameters kunnen worden uitgeschakeld door het kiezen van OFF in het alarm instellingen menu Invoeren van PATIËNTENGEGEVENS. PATIËNTENGEGEVENS De volgende dialoogbox wordt getoond na kiezen van de toets op de werkbalk. Voer de gegevens in ieder veld in en druk op RECORD om een verslag op te slaan. Kiest u alleen OK dan zullen de gegevens slechts gedurende deze meting worden bewaard. De gegevens in het PATIENT DATA scherm worden NIET permanent opgeslagen in de VEO Multigas Monitor. Afsluiten van het programma wist alle patiëntengegevens OPSLAAN VAN PATIËNTENVERSLAG Druk op het icoon in de werkbalk om een verslag te maken van de patiënt. Het icoon veandert van blauw in rood hetgeen aangeeft dat het verslag wordt gemaakt.

13 Het verslag kan ook rechtstreeks worden gestart door kiezen van VERSLAG in het invoerscherm van de gegevens VERSLAG STOPPEN Druk op icoon in de werkbalk. Het icoon verandert van rood naar blauw Bestanden met patiëntengegevens Zodra een verslag wordt gestart wordt een bestand aangemaakt en opgeslagen dat kan worden bewerkt met EXCEL en KLADBLOK POCKET PC In de map My Documents/VEO wordt een bestand aangemaakt in de vorm van VEO< naam patiënt > < datum en tijd >.txt, bijvoorbeeld VEO_Testpatiënt_ _ txt Voorbeeld van een verslag: VEO SW VERSION PATIENT NAAM Eric PATIENT LEEFTIJD 46 PATIENT GEWICHT 78 PATIENT GESLACHT Male PATIENT BEHANDELING N/A PATIENT OVERIG N/A Time ALARMS FiCO2[%]] EtCO2[%] FiO2[%] EtO2[%] FiISO[%] EtISO[%] 13:45: :46: :47: :48:17 APNEA IMPORTEREN IN EXCEL 1. Open Microsoft Excel 2. klik op DATA in de werkbalk 3. kies OPHALEN EXTERNE GEGEVENS en dan TEKSTBESTAND IMPORTEREN 4. zoek het bestand in de lijst dat u wilt importeren en wijs het aan 5. volg de aanwijzingen van de Tekst importeren Wizard Bewerking van het bestand kan binnen Excel geschieden (opmaak etc) Parameter veld (PBOX) In het veld worden de actuele digitale waarden weergegeven. Wordt het veld aangewezen dan verandert het parameterveld in de trendcurve van het betreffende gas. De weergave duurt zolang het parameterveld wordt aangewezen. Aanwijzing van het gaslabel gassen die gemeten kunnen Door kiezen van een ander het parameterveld over naar gas. toont alle worden. gas schakelt het gekozen

14 3.19 Real Time CURVE (GRAPH) Y-as max curve met tijdbalk Y-as min De Y-as waarden worden ingesteld in het menu INSTELLINGEN. Ieder gas heeft verschillende instellingen. De zuurstofcurve kan ook differentiewaarden laten zien (diff 6%/10%/15%/30%). Dit houdt in dat de max-waarde op de Y-as wordt gewijzigd in de hoogste gemeten waarde in de afgelopen 30 seconden en Y-min wordt gesteld op Y-max (Diff instelling in het menu). Voorbeeld: als de maimaal gemeten waare in de laatste 30 seconden 24% is geweest en de Diff-instelling is 6% dan wordt de Y-min waarde 18 en Y-max 24. Door aanwijzen van het grafiekveld schakelt men over naar TREND TREND grafieken (TREND) gas label toont het gemeten gas verstreken tijd Y-as max Y-as min Als de grafiek wordt aangewezen verandert deze in de curve GRAPH. De trendgrafiek en de maximale tijd worden gedefinieerd in het menu INSTELLINGEN IRMA PROBE DEMO MODE De VEO Multigas Monitor is uitgerust met DEMO mogelijkheid voor trainig en scholing. Er kan een demonstratie worden gegeven van elk van de leverbare IRMA probes. Om de DEMO te starten kiest u TOOLS in de werkbalk.

15 Klik op DEMO MODE en kies de gewenste probe. In de DEMO MODE zal PHASEIN VEO DEMO boven in het scherm knipperen. Als een IRMA probe is aangesloten op de VEO monitor tijdens de DEMO zal de monitor automatisch overgaan op patiëntenbewaking! 3.22 TAALKEUZE De gewenste taal kan in het menu TOOLS worden gekozen uit meerdere opties SCHERMEN Wanneer een IRMA probe wordt aangesloten aan de VEO Multigas Monitor wordt een startscherm getoond. Dit startscherm is afhankelijk van het aantal gassen dat de IRMA probe kan meten. Andere schermen kunnen worden ingesteld door het indrukken van de toets op de werkbalk. Hieronder staan voorbeelden van vooraf ingestelde schermen voor verschillende IRMA probes. IRMA probe DEFAULT SCHERM 1 SCHERM 2 SCHERM 3

16 Single Gas (CO2) PBOX gas #1 (CO2) Graph gas #1 (CO2) Trend gas #1 (CO2) ICU PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) trend gas1 (CO2) PBOX gas2 (O2) PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) curve gas 2 (O2) OR OR+ PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) PBOX gas 3 (SEV) PBOX gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) PBOX gas 3 (SEV) PBOX gas 4 (N2O) PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) curve gas 2 (O2) PBOX gas 1 (CO2) curve gas 1 (CO2) PBOX gas 2 (O2) PBOX gas 3 (N2O) PBOX gas 4 (SEV) 3.24 Stoppen op Pocket PC Gebruik uitsluitend het sluitingsteken op de werkbalk om de Multigas Monitor af te sluiten. Antwoord JA op de vraag of u PHASEIN VEO wilt afsluiten. Als u het sluitteken in de rechter bovenhoek gebruikt dan zal het programma op de chtergrond actief blijven en van tijd tot tijd een alarm produceren. afsluiten

17 4. Probes en accessoires Onderstaand volgt een lijst met originele toebehoren. Voor een actueel overzicht van leverbare accessoires kunt u raadplegen. Omschrijving VEO Multigas Monitor Windows XP, CO2 VEO Multigas Monitor Windows XP, ICU VEO Multigas Monitor Windows XP, OR VEO Multigas Monitor Windows XP, OR+ VEO Multigas Monitor Pocket PC, CO2 VEO Multigas Monitor Pocket PC, ICU VEO Multigas Monitor Pocket PC, OR VEO Multigas Monitor Pocket PC, OR+ IRMA Airway Adapter O2, Doos van 25 IRMA Airway Adapter, Doos van 25 Ultra-fast oxygen sensor (doos 5) Pocket PC Modura Cradle (Europese aansluiting) Pocket PC Modura Cradle (US aansluiting) Artikel nummer HELP en MEDEDELINGEN 5.1 HELP De Helpfunctie wordt geactiveerd door indrukken van het icoon Hiermee wordt op de Pocket PC Internet Explorer gestart. op de werkbalk. 5.2 Mededelingen De LED in de kop van de IRMA probe dient voor het aangeven van de volgende situaties: licht mogelijke oorzaak voorgestelde actie constant groen systeem in orde geen constant blauw anestheticum geen aanwezig constant rood fout in sensor vervang sensor knipperend rood probleem met adapter geen adapter controleer adapter

18 aanwezig De volgende meldingen kunnen op het scherm van of Pocket PC staan: melding mogelijke oorzaak oplossing 02 SENSOR de gevoeligheid van O2 sensor vervangen LAAG de sensor is onvoldoende VERVANG 02 de O2 sensor moet O2 sensor vervangen SENSOR CONTROLEER ADAPTER UNSPEC. ACCURACY FOUT IN GAS SENSOr ROOM AIR CAL. REQ. SENSOR LOS worden vervangen de meetkamer is niet juist in de probe geplaatst concentratie buiten het meetbereik er is een fout opgetreden in een gassensor calibratie van de zuurstofsensor is vereist communicatie tussen probe en PC verbroken controleer de positie van de meetkamer controleer de gas concentratie voer een kamerluchtcalibra-tie uit (zie service en onder-houd) controleer de verbindingen 6. Onderhoud en Service 6.1 vervangen van de zuurstofsensor Vervang de zuurstofcel iedere vier maanden of na bericht op het scherm van de VEO Multigas Monitor. 6.2 Controle van meetbereik Regelmatig dienen de meetresultaten te worden geverifieerd met een referentiemonitor. 6.3 Kamerlucht calibratie Calibratie met kamerlucht wordt uitgevoerd telkens als de meetkamer wordt losgekoppeld van de IRMA meetkop. Als de IRMA meetkop lange tijd in bedrijf is zonder dat de meetkamer verwijderd is geweest of wanneer de temperatuur van de zuurstofsensor grote verschillen aantoont zal een melding verschijnen op het scherm van de VEO Monitor. Pas de volgende procedure toe voor kamerluchtcalibratie van de zuurstofsensor: 1. verwijder de meetkamer uit de IRMA probe 2. wacht tot de LED met rood licht knippert (op het scherm verschijnt de melding CHECK ADAPTER) 3. Klik de IRMA probe weer op de meetkamer en controleer of de LED groen wordt (het adapter-alarm verdwijnt) 4. controleer of de O2-waarde op de monitor 21% is

19 6.4 Nul calibratie WAARSCHUWING: nul-calibratie kan de instllingen van de probe ontregelen. een nulcalibratie van het IR-meetcircuit dient met enige regelmaat te worden uitgevoerd. De noodzaak ertoe wordt aangegeven door het permanent alarm UNSPECIFIED GAS ACCURACY dat op het scherm verschijnt. Dit alarm verdwijnt na calibratie). De nulcalibratie kan ook worden gedaan als er een verschil is in uitslagen in vergelijking met een referentiemonitor. Nulcalibratie wordt uitgevoerd door een nieuwe adapter (meetkamer) in de probe te plaatsen zonder verbinding te maken met een patiëntencircuit en door in de VEO Monitor de calibratieopdracht te geven vanuit het menu TOOLS. na indrukken van de toets ZERO CAL verschijnt het volgende scherm:. Het ZERO CALIBRATION scherm toont een waarschuwing en vraagt om een wachtwoord. Voer hier het wachtwoord IRMA in. Let er goed op, dat ademen door de meetkamer tijdens de nulcalibratie wordt vermeden! De aanwezigheid van omgevingslucht (21% CO2 en 0% CO2 ) is van cruciaal belang voor een succesvolle nulcalibratie! Voer altijd een controle van het systeem uit na een nulcalibratie! 6.5 REINIGEN De IRMA probe kan worden gereinigd met een zachte doek bevochtigd met ethanol of isopropyl alcohol. 6.6 Service en retourgoederen. neem contact op met uw PHASEIN dealer voor meer informatie over het retourneren van goederen. Goederen onder garantie worden kostenloos omgeruild. 7. Specificaties

20 7.1 PHASEIN IRMA specificaties Algemeen beschrijving Afmetingen (BxDxH) Extreem compacte infrarood mainstream multi-gas probe met geïntegreerde uktra-snelle galvanische zuurstofsensor. Leverbaar in diverse configuraties. 37 x 27 x 25 mm Lengte van de kabel 2.50 m ± 0.2 m Gewicht <30 g (zonder kabel) Werktemperatuur C (10-40 C zonder zuurstofsensor) Bewaartemperatuur C vochtigheid (werkomgeving) vochtigheid (opslag) 10 95% rel. niet condenserend 5 100% rel. condenserend 1) luchtdruk (werkomgeving) voeding kpa (700 kpa corr. met hoogte 3048 m) V DC 1.1 W interface RS-232 seriële interface met 9600 bps meetkamer disposable meetkamer volw/ped. (dode ruimte 7 ml) 1) Na verblijf in een condenserende atmosfeer dient het toestel tenminste 24 uur te worden bewaard in een omgeving met dezelfde vochtigheid als op de werkplek. Uitvoer van gegevens ademdetectie drempelwaarde min.1% verandering in CO2 concentratie

21 ademfrequentie 3 tot 150 bpm ± 1 bpm Fi en ET waarden IRMA CO 2 : CO 2 IRMA ICU: CO 2, O 2 IRMA OR: : CO 2, O 2, N2O, primaire agens HAL, ISO, ENF, SEV, DES IRMA OR+:: CO 2, O 2, N2O, primaire en secundaire agens HAL, ISO, ENF, SEV, DES Agens identificatie IRMA OR+: primaire agens >0.15% secundaire agens >0.3% curves tot 5 curves gelijktijdig status schermmeldingen (flags) luchtdruk, temperatuur van sensor en een uitgebreide set diagnostische parameters apnoe, O2 laag, vervang O2 sensor, controleer meet kamer,sensor buiten meetbereik, fouten in apparatuur Gas analysetoestel sensor kop 3-10 kanaals NDIR gas analysetoestel metend bij 4-10µm Volledige correctie voor druk, temperatuur en spectrale interferentie zuurstofsensor geïntegreerde ultra-snelle galvanische zuurstofsensor calibratie opwarmtijd responstijd drempelwaarde primaire agens drempelwaarde secundaire agens totale responstijd van systeem geen routinecalibratie nodig bij wisselen van meetkamer wordt automatisch kamerluchtcalibratie uitgevoerd 5 seconden, maximale nauwkeurigheid binnen 1 minuut CO2 <60 ms O2 < 300 ms N2O <300 ms HAL, ISO, ENF, SEV, DES < 300 ms 0.15 vol% 0.3 vol% <2 sec

22 nauwkeurigheid onder standaard condities gas bereik onnauwkeurigheid CO ±0.3 % abs. of ±6% rel N 2 O 0 ±2% abs. of ±8% rel 100 HAL, ISO, 0 5 ±0.15% abs of ±8% rel ENF SEV 0 8 ±0.15% abs of ±8% rel DES O ±0.15% abs of ±8% rel ±3% abs Concentraties aangegeven in vol% nauwkeurigheid onder alle condities gas bereik onnauwkeurigheid CO ±0.5 % abs. of ±10% rel N2O 0 ±2% abs. of ±10% rel 100 HAL, ISO, ENF 0 5 ±0.15% abs of ±10% rel SEV 0 8 ±0.15% abs of ±10% rel DES 0 18 ±0.15% abs of ±10% rel O ±3% abs 1) De specificaties gelden voor alle vemelde omgevingsomstandigheden en zijn inclusief de effecten van interferentie door gassen. Gasinterferentie en effecten van dampen gassoort N 2 O, O 2, HAL, ISO, SEV, DES, Ethanol, Isopropy alcohol, aceton, Methaan, helium kwantitatief effect op meetresultaat opgenomen in nauwkeurigheidsspecificatie 1) 1) De nauwkeurigheidsspecificatie van IRMA OR is niet geldig wanneer een ander anesthetieticum dan het geselecteerde in het mengsel aanwezig is.

23 7.2 Elektromagnetische condities. richtlijnen en verklaring van PHASEIN omtrent elektromagnetische emissies van IRMA sensorkop. De VEO Multigas Monitor voor Pocket PC is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder beschreven. De gebruiker dient zich ervan te overtuigen dat het toestel in zo n omgeving wordt gebruikt. emissietest toepassing elektromagnetische omgeving RF emissies CISPR 11 groep 1 De VEO Multigas Monitor voor Pocket PC maakt alleen van RF energie voor intern functioneren. De RF emissies zijn zeer laag en zullen geen storingen veroorzaken in elektronische apparaten in de nabijheid. RF emissies CISPR 11 klasse B De IRMA probe is geschikt voor gebruik in alle ruimten behalve woningen en waar direct contact is met het openbaar elektriciteitsnet. harmonische emissies IEC klasse A spanningsfluctuaties/ knipperemissies IEC Complies richtlijnen en verklaring van PHASEIN omtrent elektromagnetische ongevoeligheid van I VEO Multigas Monitor voor Pocket PC. De VEO Multigas Monitor voor Pocket PC is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder beschreven. De gebruiker dient zich ervan te overtuigen dat het toestel in zo n omgeving wordt gebruikt. gevoeligheidstest EM-ontlading ESD IEC Elektrische snel ontlading IEC IEC testniveau ±6 kv contact ±8 kv lucht ±2 kv voor voedingskabels ±1 kv voor inen uitvoerkabel toelatingsniveau ±6 kv contact ±8 kv lucht ±2 kv voor voedingskabels ±1 kv voor inen uitvoerkabel omgevingsrichtlijn Vloeren dienen te zijn van hout, beton of keramische tegels. Bij synthetische vloerbedekking dient de rel.vochtigheid min.30% te zijn. voeding dient van ziekenhuis-kwaliteit te zijn

24 overspanning s-beveiliging IEC ± 1 kv diff.mo dus ± 2 kv gem. modus ± 1 kv diff.mod us ± 2 kv gem. modus Netvoeding dient van ziekenhuiskwaliteit te zijn spanningsval, korte onderbrekinge n en spanningsvariaties in voeding IEC <5% U T (>95% val in U T ) in 0.5 per 40% U T (60% val in U T ) in 0.5 per 70% U T (30% val in U T ) in 0.5 per <5% U T (>95% val in U T ) in 0.5 per <5% U T (>95% val in U T ) in 0.5 per 40% U T (60% val in U T ) in 0.5 per 70% U T (30% val in U T ) in 0.5 per <5% U T (>95% val in U T ) in 0.5 per Net dient van ziekenhuiskwaliteit te zijn. Als de gebruiker van de VEO Multigas Monitor voor Pocket PC ook tijdens stroomuitval ongestoord wil blijven werken wordt het gebruik van een UPS of accu aanbevolen. Voedingsfrequ entie (50/60 Hz) IEC A/m 3 A/m Magnetische velden dienen van een niveau te zijn overeenkomstig ziekenhuisrichtlijnen Opm.: U T is de wisselspanning bij aanvang van de test Richtlijnen en verklaring van PHASEIN betr. elektromagnetische ongevoeligheid voor VEO Multigas Monitor voor Pocket PC De IRMA sensor is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving als hieronder beschreven. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de omgeving aan de eisen voldoet. Gevoeligheids test IEC test Toepassingsniveau elektromagnetische omgeving richtlijn

VEO MULTIGAS MONITOR

VEO MULTIGAS MONITOR VEO MULTIGAS MONITOR PC met Windows XP gebruiksaanwijzing 0413 Voldoet aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC Article no: 0000-1851 Edition: 00 0000-1851 Pagina 1/29 Aansprakelijkheid PHASEIN

Nadere informatie

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Nederlands Page AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8

Nadere informatie

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Waarschuwing Waarschuwing Medische, elektrische apparatuur vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos verbinding maken met een ander

Nadere informatie

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn: BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AirQuality Monitor Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

VI-D4 Beton Vochtmeter

VI-D4 Beton Vochtmeter VI-D4 Beton Vochtmeter PRODUCTBESCHRIJVING De Caisson VI-D4 vochtmeter is een niet-destructieve vochtmeter voor het meten van diverse ondergronden zoals beton, dekvloeren, gips etc. Door middel van het

Nadere informatie

Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden.

Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden. 884.467-00 Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden. Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Capnotrue MG-AA/CO2/SPO2 monitors (voor ratten en grotere dieren)

Capnotrue MG-AA/CO2/SPO2 monitors (voor ratten en grotere dieren) Capnotrue MG-AA/CO2/SPO2 monitors (voor ratten en grotere dieren) Eigenschappen Performante en veelzijdige controle van anesthetica. Innovatieve micro-optische technologie Directe mainstream meting zonder

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Configuratie Temperatuurlogger

Configuratie Temperatuurlogger Configuratie Temperatuurlogger Lascar 1 Tinbergenlaan 1 3401 MT IJsselstein Postbus 46 3400 AA IJsselstein T 030 281 44 11 F 030 281 44 44 E algemeen@spruyt-hillen.nl Configuratie temperatuurlogger EL-USB-2-LCD:

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt.

WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met je verkooppunt. WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor de DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Gebruiksaanwijzing voor de DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Gebruiksaanwijzing voor de DS150E 1 INHOUD Hoofdonderdelen...3 Installatie....5 Configuratie Bluetooth...26 Diagnostisch programma...39 Schrijven naar ECU (OBD)...86 Scannen...89 Onderhoudsgeschiedenis...94

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Remote Administration System PDA (RASmobile)

Remote Administration System PDA (RASmobile) Divitec Nederland BV 1 Xineron RAS Mobile RAS Mobile geeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot externe sites en live video te bekijken met gebruik van een op Windows Mobile gebaseerde PDA op ieder

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en audiochatten

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

- Indicatie batterij status - Het LCD scherm van de multimeter heeft achtergrondverlichting en staafdiagram - Multimeter met intern geheugen (32.

- Indicatie batterij status - Het LCD scherm van de multimeter heeft achtergrondverlichting en staafdiagram - Multimeter met intern geheugen (32. Handheld Multimeter PCE-DM 22 Handmatige TRUE RMS data logger multimeter met meerdere meetfuncties, geheugen / data logger, RS-232 interface en software standaarden: IEC 1010 1000 V CAT III Deze handmatige

Nadere informatie

USB Tablet. Installatiegids

USB Tablet. Installatiegids USB Tablet Installatiegids Inhoudsopgave Inleiding...3 Kenmerken...3 Veiligheidsinstructies...4 Controleer de inhoud van de verpakking...4 Hoofdstuk 1: Installatie...5 Software...5 Installatieprocedure:...5

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

HET SYSTEEM AANSLUITEN ZET DE LICHTBALK AAN EN UIT

HET SYSTEEM AANSLUITEN ZET DE LICHTBALK AAN EN UIT EZ-Guide 250 Verkorte handleiding Naar voeding HET SYSTEEM NSLUITEN EZ-Guide 250 lichtbalk Patch antenne (P/N 56237-91) Powerkabel (P/N 65168) ZET DE LICHTLK N EN UIT Om de lichtbalk aan te zetten druk

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van de TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL E-MAIL. Hij werkt op zo goed als ieder oppervlak. Wanneer u nieuwe e- mail binnen krijgt geeft de muis een

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1 Bestnr. 12 25 71 Temperatuur datalogger EL-USB-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Infrarood thermometer met digitale camera PCE-IVT 1 infrarood thermometer met professionele digitale camera voor contactloze metingen met instelbare emissiegraad / extra indicatie van temperatuur en vochtigheid

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Installatie-/Gebruikershandleiding. FluoMini Chlorofyl Fluorescentie.

Installatie-/Gebruikershandleiding. FluoMini Chlorofyl Fluorescentie. Installatie-/Gebruikershandleiding FluoMini Chlorofyl Fluorescentie www.sendot.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Specificaties... 4 3. Installatie... 4 4. Meten met de Fluomini Chlorofyl sensor... 5

Nadere informatie

RS Digidown. Digitale Tachograaf Download Tool. Handleiding

RS Digidown. Digitale Tachograaf Download Tool. Handleiding Page 1 of 6 RS Digidown Digitale Tachograaf Download Tool Handleiding Page 2 of 6 Introductie De RS Digidown is compatibel met elk type digitale tachograaf. Hieronder ziet u de verschillende types. Op

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Computer Instructies voor de SM-5062

Computer Instructies voor de SM-5062 Hoofdscherm Staafgrafiek Recovery Knop om de Recovery functie te activeren Programma Profielen Select Knoppen Enter Knop om keuzes te bevestigen Reset Knop om gegevens te wissen Start/Stop Knop Computer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler 1) Standaard interface (EA-INT) Oud model. 2) Universele interface (EA-INT-U) Nieuw model. Beide interfaces hebben een DB9 (9 pins) connector en uw PC heeft een RS232 seriële poort nodig. Escort ilog Dataloggers

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010)

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) Inleiding Dit Temperatuurstation en de bijbehorende software van de datarecorder vormen een kwalitatief hoogstaand dataverwerkingsysteem. Nadat u de

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van deze Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera Voor een juiste werking van deze Sweex 4.2 Megapixel Digitale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Monoculaire afstands- en snelheidsmeter PCE-LRF 600

GEBRUIKSAANWIJZING Monoculaire afstands- en snelheidsmeter PCE-LRF 600 Institutenweg 15 PCE Brookhuis B.V. 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Monoculaire

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikshandleiding. van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl. Software voor de configuratie 06/08-01 PC

Versie 1.0. Gebruikshandleiding. van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl. Software voor de configuratie 06/08-01 PC Versie 1.0 06/08-01 PC Gebruikshandleiding TiStereoControl Software voor de configuratie van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl 2 3 INHOUD 1. Vereisten Hardware en Software 4 2. Installatie

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst!

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! Specificaties onder voorbehoud. 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. 8420-20056-01 R1 Meegeleverd Access Point USB Stick

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index 1 Inleiding 2 Opstarten MJK link 2.15 3 Keuze van Hardware 4 Set-up van een nieuw processcherm. 5 Instellen communicatie 6 Bestand openen 7 Verbinding maken met

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Print Manager USB. Handleiding. BRICON nv

Print Manager USB. Handleiding. BRICON nv Print Manager USB Handleiding NL BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium. Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35 Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be Index : 1. Installatie

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Software installatie Software Veelgestelde vragen 6 M25

INHOUDSOPGAVE. 1. Software installatie Software Veelgestelde vragen 6 M25 Handleiding INHOUDSOPGAVE 1. Software installatie 3 2. Software 3 3. Veelgestelde vragen 6 1. Software installatie (Alleen Windows PC) 1. Download de 7.1 geluid extensie software van onze website www.sharkoon.com

Nadere informatie

Handleiding Wi-Fi. RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02

Handleiding Wi-Fi. RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02 Handleiding Wi-Fi RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02 Inhoudsopgave 1. Voorbeeld van de werking... 3 2. Benodigde materialen en informatie... 4 3. Mededeling... 4 4. Registreren... 5 5. Externe Wi-Fi module

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING AREX DIGICOMM

GEBRUIKERSHANDLEIDING AREX DIGICOMM GEBRUIKERSHANDLEIDING AREX DIGICOMM Arex Test Systems bv, Vennestraat 4b, 2161 LE Lisse, Holland Product van: Arex Test Systems bv Vennestraat 4b 2161 LE Lisse Holland Tel: +31 (0)252 419151 Fax: +31 (0)252

Nadere informatie

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009 Handleiding SeeTech Oogbesturing Technische gegevens Specificaties Processor Pentium processor met 1,5 GHz Geheugen 1 GB RAM Besturingssysteem Windows XP Aansluitingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Inhoud van de verpakking Controleer bij ontvangst van uw TVGo A03 of de volgende items werden meegeleverd met uw USB TV Super Mini-pakket. TVGo A03 Cd met stuurprogramma Afstandsbediening

Nadere informatie

De beknopte gebruiksaanwijzing Installatie helpt u, de ISA-kaart AirVox ISA snel op de pc te installeren en in gebruik te nemen.

De beknopte gebruiksaanwijzing Installatie helpt u, de ISA-kaart AirVox ISA snel op de pc te installeren en in gebruik te nemen. Inleiding: Gebruiksaanwijzing: Bij problemen en vragen: Inhoud van de verpakking: (hoofdstuk 2) Veiligheid en waarschuwingen: (hoofdstuk 4) Technische vereisten: (hoofdstuk 3) RVS-COM Lite: (hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Externe apparatuur. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven.

Externe apparatuur. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven. Externe apparatuur Artikelnummer van document: 405762-331 Mei 2006 In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven. Inhoudsopgave 1 USB-apparaat gebruiken USB-apparaat

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE 1. Introductie Overzicht van RemoteConnect Support... 3 Hoe werkt deze handleiding?... 5 Symbolen... 5 Disclaimer...5 Opmerkingen...5 Terminologie...

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie