CM-Hospitalisatieverzekeringen. Onmisbaar en betaalbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CM-Hospitalisatieverzekeringen. Onmisbaar en betaalbaar"

Transcriptie

1 CM-Hospitalisatieverzekeringen Onmisbaar en betaalbaar

2 Inhoudstafel Wat u vooraf moet weten over hospitalisatiekosten en de wijze waarop u zich bij CM kan beschermen 3 De kamerkeuze 3 De aanvullende verzekering 3 De facultatieve verzekering 4 Actieve ledenverdediging 5 CM-Hospitaalplan: de hospitalisatieverzekering die de reële kosten vergoedt 6 Hospitalisatie 6 Pré -en posthospitalisatie 8 Ambulante kosten bij ernstige ziekten 8 Bijzondere waarborgen 10 Second-O, tweede medisch advies 11 Veel gestelde vragen 12 Hoeveel kost het CM-Hospitaalplan? 14 Zijn er algemene grensbedragen? 14 Wie kan aansluiten? 15 Is er een wachttijd? 16 Wat is er voorzien voor pasgeborenen en geadopteerde kinderen? 16 Hoe groot is uw risico op hospitalisatie? 18 Waarom uw hospitalisatieverzekering afsluiten bij CM? 18 Ik heb al een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever Biedt het CM-Hospitaalplan een meerwaarde? 19 Hoe u verzekeren? 19 CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra : de hospitalisatieverzekeringen die voorzien in een vast dagbedrag 20 Eenvoudig 20 Geen kleine lettertjes 20 Voordelig 20 Wie kan aansluiten? 21 Hoe u verzekeren? 23 2

3 Wat u vooraf moet weten over hospitalisatiekosten en de wijze waarop u zich bij CM kunt beschermen Vandaag gaat het uitstekend met u? Fijn zo! Maar wat als u morgen in het ziekenhuis wordt opgenomen? Op zich hoeft dat geen ramp te zijn. Tenzij u peperdure rekeningen voorgeschoteld krijgt. De kosten voor verblijf, medicatie, kamersupplementen, medische ingrepen en onderzoeken lopen snel op. Gelukkig kunt u als CM-lid genieten van een stevige bescherming. De kamerkeuze De kostprijs van een verblijf in het ziekenhuis wordt vooral bepaald door: de remgelden die nog ten laste blijven van de patiënt na de terugbetaling vanuit de wettelijke ziekteverzekering; de kamersupplementen die al dan niet aangerekend worden, afhankelijk van het ziekenhuis en het kamertype; de honorariumsupplementen die al dan niet aangerekend worden, afhankelijk van het ziekenhuis, uw kamerkeuze en de behandelende arts. Door te kiezen voor een meerpersoonskamer of tweepersoonskamer kunt u flink besparen op uw ziekenhuisfactuur. Kamersupplementen mogen dan niet aangerekend worden terwijl het aanrekenen van honorariumsupplementen slechts in beperkte mate is toegestaan. De aanvullende verzekering Als CM-lid kunt u rekenen op tal van tegemoetkomingen bij hospitalisatie dankzij het uitgebreide pakket van aanvullende diensten en verrichtingen: dringend en niet-dringend ziekenvervoer medisch materiaal (= materiaal dat gebruikt wordt bij heelkundige ingrepen) gewrichtsprothesen rooming-in (= overnachting van een vergezellende persoon) Tip Op vindt u alles waar u op moet letten als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. U kunt er ook de tarieven van de Belgische ziekenhuizen vergelijken en de kost van een ziekenhuisopname berekenen. En als u specifieke vragen hebt, maken de consulenten in uw CM-kantoor graag tijd voor u. 3

4 De facultatieve verzekering 4 Toch zijn er nog altijd heel wat kosten die niet door de wettelijke ziekteverzekering of de aanvullende diensten en verrichtingen gedekt worden. Bij CM kunt u zich extra beschermen tegen hoge ziektekosten via hospitalisatieverzekeringen aangeboden door de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen. Belangrijke aspecten daarvan zijn: de waarborg of dekking de aansluitingsvoorwaarden de premie uw gezondheidstoestand op het ogenblik van aansluiting uw perspectieven op langere termijn De waarborg CM biedt drie facultatieve hospitalisatieverzekeringen: CM-Hospitaalplan: een stevige kostendekkende verzekering die na het voorleggen van de facturen voorziet in tegemoetkomingen in de reële kosten van uw hospitalisatie, de periode van één maand voor tot drie maanden na uw hospitalisatie en de kosten ten gevolge van ernstige ziekten. (zie pagina 6 e.v.) CM-Hospitaalfix: een verzekering die voorziet in een vast dagbedrag van 12,37 euro. (zie pagina 20 e.v.) CM-Hospitaalfix Extra: een verzekering die voorziet in een vast dagbedrag van 25 euro. (zie pagina 20 e.v.) U kunt CM-Hospitaalplan combineren met CM-Hospitaalfix of CM- Hospitaalfix Extra. De aansluitingsvoorwaarden Op het ogenblik van aansluiting bij het CM-Hospitaalplan, CM- Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra dient u jonger te zijn dan 66 jaar. Op die leeftijdsgrens is er enkel een uitzondering mogelijk als u voorafgaand lid was van een andere mutualiteit en daar al een soortgelijke verzekering had. De premie De premie is afhankelijk van de leeftijd van u en uw eventuele personen ten laste. Hoe jonger, hoe lager de premie. (zie pagina 14) Uw gezondheidstoestand op het ogenblik van aansluiting CM-Hospitaalplan sluit geen leden uit. Bij een hospitalisatie omwille van een voorafbestaande toestand geldt de volledige waarborg als u kiest voor een twee- of meerpersoonskamer. Verblijft u op een éénpersoonskamer, dan worden tijdens de eerste vijf jaren van aansluiting de kamer- en honorariumsupplementen niet terugbetaald. Voor CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra, dat voorziet in een forfaitaire tegemoetkoming, heeft uw gezondheidstoestand geen impact op de dekking.

5 Het perspectief op lange termijn Aansluiten bij CM-Hospitaaplan doet u best zo snel mogelijk. U geniet van een uitmuntende bescherming aan de beste voorwaarden en vermijdt zo het risico op aandoeningen die later als voorafbestaand kunnen beschouwd worden. CM verleent gratis rechtsbijstand Hebt u vragen of ondervindt u moeilijkheden i.v.m. zorgverleners? Of meent u slachtoffer te zijn van een therapeutisch ongeval? De CM-experts informeren u, geven advies, bemiddelen en ondernemen eventueel gerechtelijke stappen. Want ook dat is CM-service. Als u aangesloten bent bij een andere hospitalisatieverzekering is het belangrijk dat u voldoende vooruit kijkt, zowel voor uzelf als voor uw eventuele medeverzekerden. Welke perspectieven hebt u op het gebied van waarborg en/of premie als u ouder wordt of met pensioen gaat? Als u op korte of lange termijn een overstap overweegt, informeer u dan grondig over leeftijdsgrenzen, wachttijden, in uw CM-kantoor. Tip Wie aansluit voor zijn zestigste, geniet levenslang van de extra voordelige premie als trouw lid. Actieve ledenverdediging CM kijkt gratis uw ziekenhuisfactuur na Soms worden bepaalde ziekenhuiskosten ten onrechte aangerekend. Om te weten te komen of alles correct is, bent u bij onze specialisten aan het juiste adres. Kom gerust langs met uw ziekenhuisfactuur. Tip Wil u zeker zijn dat u niet te veel betaalt? Laat dan vooraf uw ziekenhuisfactuur nakijken. 5

6 CM-Hospitaalplan: de hospitalisatieverzekering die de reële kosten vergoedt Wie intekent op het CM-Hospitaalplan, krijgt het overgrote deel van zijn ziekenhuiskosten terugbetaald, ook de kosten voor en na hospitalisatie. Zelfs bij de behandeling van ernstige ziekten buiten het ziekenhuis neemt het CM-Hospitaalplan een deel van de rekening voor zich. Het is een veilig vangnet waarop reeds meer dan Vlamingen intekenden. Waarvoor krijgt u een tegemoetkoming? Het CM-Hospitaalplan garandeert u een viervoudige waarborg: hospitalisatie pré- en posthospitalisatie ambulante kosten bij ernstige ziekten bijzondere waarborgen U ontvangt deze tegemoetkomingen als er recht is op wettelijke terugbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Hospitalisatie U ontvangt een tegemoetkoming voor de opname in een algemeen ziekenhuis ten gevolge van ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapsverwikkeling. Wettelijke forfaits en remgelden voor geneeskundige verzorging en behandeling worden volledig vergoed. Verblijfskosten - Het persoonlijk aandeel en het forfait voor de geneesmiddelen worden volledig vergoed, ongeacht de kamerkeuze. - Het kamersupplement op een éénpersoonskamer wordt vergoed tot maximaal 40 euro per dag. Honorariumsupplementen worden vergoed tot 100 % van het vastgelegd tarief, ongeacht de kamerkeuze (bij een éénpersoonskamer is er een franchise: zie pagina 12). De eerste terugbetaalbare prothese of het eerste terugbetaalbare orthopedisch toestel op doktersvoorschrift wordt volledig vergoed. Implantaten - Terugbetaalbare implantaten worden volledig vergoed. - Niet-terugbetaalbare implantaten worden volledig vergoed in zoverre deze wettelijk mogen worden aangerekend. 6

7 Geneesmiddelen - Terugbetaalbare geneesmiddelen worden volledig vergoed. - Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen worden volledig vergoed. De tegemoetkomingen voor de niet-terugbetaalbare implantaten en de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen samen zijn beperkt tot euro per hospitalisatie. Terugbetaalbaar synthesemateriaal wordt vergoed tot maximum 250 euro per hospitalisatie. Terugbetaalbaar gipsmateriaal wordt volledig vergoed. 7

8 Pré- en posthospitalisatie Dikwijls gaat een ziekenhuisopname gepaard met onderzoeken vooraf en controle, nazorg en revalidatie achteraf. Daarom vergoedt het CM-Hospitaalplan ook de kosten in de periode van één maand vóór het begin van een gewaarborgde hospitalisatie tot drie maanden na het einde van de gewaarborgde hospitalisatie. Remgelden voor geneeskundige verzorging en behandeling worden volledig vergoed. Honorariumsupplementen worden vergoed tot 100% van het vastgelegde tarief. De eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel wordt vergoed indien niet geplaatst tijdens de opname. Terugbetaalbare geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal worden volledig vergoed. 50% van het dagtarief voor herstelverblijf tot maximum 30 dagen per kalenderjaar in de door MOB erkende hersteldiensten: Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa. Deze waarborg geldt niet voor daghospitalisaties waarvoor enkel een dagziekenhuisforfait groep 1 of 5 of 6, een forfait chronische pijn 1 of 2 of 3, een miniforfait, een forfait manipulatie poortkatheter of een forfait gipskamer werd aangerekend. Deze waarborg geldt evenmin voor hospitalisaties voor tandzorgen en het verwijderen van wijsheidstanden (zie pagina 11). Ambulante kosten bij ernstige ziekten Bij een ernstige ziekte lopen de medische kosten vaak heel erg op. Sommige behandelingen gebeuren buiten het ziekenhuis (= ambulante verzorging). Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de ambulante kosten van een aantal ernstige aandoeningen waaronder: kwaadaardige tumoren (bijvoorbeeld kanker), hersentumoren, kwaadaardige bloedziekten (bijvoorbeeld leukemie, ziekte van Hodgkin), multiple sclerose (MS), amyotrofe lateraalsclerose (ALS), ziekte van Parkinson, meningitis, aids, levercirrose als gevolg van hepatitis, diabetes type I nieraandoeningen met noodzaak tot nierdialyse, mucoviscidose en systeemsclerodermie met orgaanaantasting, ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Volgende medisch noodzakelijke ambulante kosten worden volledig vergoed: remgelden voor geneeskundige verzorging en behandeling; honorariumsupplementen (tot 100 % van het vastgelegde tarief); de eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel indien niet geplaatst tijdens een opname; terugbetaalbare geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal; huur van medisch noodzakelijke hulpmiddelen. 8

9 9

10 Bijzondere waarborgen 10 Bovenop bovenstaande waarborgen, voorziet het CM-Hospitaalplan in een tegemoetkoming voor volgende specifieke kosten. Rooming-in De kosten voor de overnachting van één persoon in de ziekenhuiskamer van een verzekerde worden vergoed met een maximum van 18,60 euro per dag. Verblijfskosten van donoren De verblijfskosten verbonden aan het donorschap dat voor de behandeling van de verzekerde medisch is vereist, worden volledig vergoed. Vruchtbaarheidsbehandelingen De waarborgen hospitalisatie en pré- en posthospitalisatie zijn van toepassing. In zijn totaliteit is de tegemoetkoming evenwel beperkt tot 500 euro per verzekerde, ongeacht het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen. Thuisbevalling Het CM-Hospitaalplan vergoedt volledig volgende kosten die rechtstreeks in verband staan met de thuisbevalling, in de periode van één maand voor tot drie maanden na de bevalling: remgelden voor geneeskundige verzorging en behandeling; honorariumsupplementen (tot 100 % van het vastgelegde tarief); terugbetaalbare geneesmiddelen. Voor de kosten voor medisch-technische hulpmiddelen wordt een forfait van 100 euro toegekend. Opname in een psychiatrisch ziekenhuis Bij opname in een dienst voor neuropsychiatrie (A-dienst), een dienst voor kinderneuropsychiatrie ( K-dienst) of een psychiatrische dienst (T-dienst) gelden de waarborgen hospitalisatie en pre- en posthospitalisatie met een maximum van 740 euro per verzekerde per kalenderjaar. Borstverkleiningen en ingrepen ter behandeling van zwaarlijvigheid (liposucties, gastroplasties, gastric banding, ) Tijdens de eerste vijf jaar van aansluiting worden deze kosten vergoed zoals een voorafbestaande toestand (zie pagina 12). Na vijf jaar aansluiting worden de kosten vergoed volgens de waarborgen hospitalisatie en pré- en posthospitalisatie. De tegemoetkoming is in zijn totaliteit steeds beperkt tot 500 euro per verzekerde.

11 Tandzorgen en verwijderen van wijsheidstanden Terugbetaalbare tandzorgen en het verwijderen van wijsheidstanden worden enkel vergoed volgens de waarborg hospitalisatie. Daarnaast kent het CM-Hospitaalplan de volledige basiswaarborg toe voor: terugbetaalde tandzorgen die het gevolg zijn van: - een door het CM-Hospitaalplan gewaarborgde hospitalisatie ten gevolge van een ongeval of van een ziekte die op zichzelf geen tandheelkundige verzorging of behandeling vereist; - een door het CM-Hospitaalplan gewaarborgde ernstige ziekte. de tandimplantaten voorzien in artikel 14 l van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen waarvoor een goedkeuring is verleend door het College van geneesheren-directeurs. Buitenlandse opnames Buiten Belgisch grondgebied gemaakte kosten worden door het CM-Hospitaalplan vergoed tot maximum 500 euro per kalenderjaar en per verzekerde. Second-O Second-O is een service die ervoor zorgt dat u op een eenvoudige manier en op basis van de bestaande medische informatie een tweede medisch advies kunt bekomen van geneesheren-specialisten die tot de top van hun vakgebied behoren. Een tweede opinie kan u helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing over de verdere medische aanpak van een aandoening. U kunt terecht bij Second-O als u: aangesloten bent bij het CM-Hospitaalplan en de wachttijd hebt volbracht; voor de aandoening waarover u een tweede advies wenst reeds een geneesheer specialist heeft geraadpleegd; bereid bent om alle beschikbare medische informatie betreffende de aandoening zoals CD-roms met medische beeldvorming, medische verslagen, labo-uitslagen ter beschikking te stellen van Second-O. U kunt een beroep doen op Second-O voordat de behandeling begint, maar ook tijdens of na een behandeling. 11

12 Veel gestelde vragen Wat met een voorafbestaande toestand? Hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte worden tijdens de eerste vijf jaren van aansluiting vergoed als volgt: bij keuze voor een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer: zonder beperking volgens de basiswaarborg inclusief preen postkosten; bij keuze voor een éénpersoonskamer: volgens de basiswaarborg inclusief pré- en postkosten, maar zonder vergoeding van de aangerekende honorarium- en kamersupplementen. Hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande zwangerschap worden tijdens de eerste negen maanden van aansluiting op dezelfde wijze vergoed. Voor wie overstapt naar het CM-Hospitaalplan vanuit een gelijkaardige mutualistische verzekering, worden de hoger vermelde periodes verminderd met het aantal volledige maanden van ononderbroken onmiddellijk voorafgaande aansluiting. Is er een franchise? Er is geen algemene franchise. Er is alleen een franchise van 175 euro op de tegemoetkoming voor honorariumsupplementen bij verblijf op een éénpersoonskamer. Deze franchise geldt per hospitalisatie met een maximum van 350 euro per kalenderjaar. Waarvoor krijgt u geen tegemoetkoming? Kosten voor volgende prestaties: - (louter) esthetische zorgen of behandeling, verjongingskuren of zorgen met esthetisch oogmerk; - preventieve opsporingsonderzoeken; - kuurbehandelingen (bijvoorbeeld thermalisme, thalassotherapie en hygiënodieetkuur); - vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen; - borstvergrotingen; - geslachtsveranderingen en hun gevolgen en verwikkelingen; - behandelingen en geneesmiddelen waarvan het nut niet wetenschappelijk is bewezen; - alle tandprothesen of tandimplantaten en alle daaraan verbonden prestaties, andere dan deze vermeld op pagina 11; - prestaties die niet noodzakelijk zijn voor het herstel van de gezondheid. 12

13 Kosten door de beoefening van een aantal gevaarlijke sporten en eender welke sport als beroepsactiviteit, trainingen inbegrepen. Kosten voor doelbewuste medische behandelingen in het buitenland zonder toestemming van de adviserend geneesheer. Kosten ten gevolge van: - oorlogen of rampen; - onlusten, oproer, collectief geweld; - opzettelijke of roekeloze daden, weddenschappen of uitdagingen; - misdaad; - staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie, gebruik van verdovende middelen; - feiten veroorzaakt door radio-actieve, giftige of explosieve stoffen. Kosten die wettelijk niet mogen worden aangerekend. 13

14 Hoeveel kost het CM-Hospitaalplan? In het kalenderjaar van aansluiting hangt de premie af van de leeftijd op de aansluitingsdatum. Nadien is de premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot 22,20 euro. Kinderen die ten laste staan bij een gerechtigde die is aangesloten bij het CM-Hospitaalplan, zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling. Zijn er algemene grensbedragen? De totale tegemoetkoming voor hospitalisatie, pré- en postperiode en de bijzondere waarborgen bedraagt maximaal euro per kalenderjaar en per verzekerde. De waarborg ambulante kosten bij ernstige ziekten bedraagt maximaal euro per kalenderjaar en per verzekerde. Jaarpremie 2013 per verzekerde: Bij aansluiting vóór de 60 ste verjaardag en met volgende leeftijd: tot en met 24 jaar* 44,64 euro 25 tot en met 49 jaar 103,08 euro 50 tot en met 59 jaar 117,00 euro 60 tot en met 69 jaar 200,76 euro Vanaf 70 jaar 297,84 euro Bij aansluiting na de 60 ste verjaardag en met volgende leeftijd: 60 tot en met 69 jaar 261,00 euro Vanaf 70 jaar 357,48 euro Vanaf de 4de aangesloten persoon ten laste: 22,20 euro 14 *Kinderen die ten laste staan bij een gerechtigde die is aangesloten bij CM- Hospitaalplan zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling

15 Wie kan aansluiten? Het CM-Hospitaalplan richt zich tot de leden van de CM-ziekenfondsen in Vlaanderen die op de aansluitingsdatum jonger zijn dan 66 jaar. Wie aangesloten is bij een gelijkaardige, kostendekkende verzekering van een ander ziekenfonds kan ook na de 66 ste verjaardag nog naar CM en het CM-Hospitaalplan overstappen. 15

16 Is er een wachttijd? Er is een algemene wachttijd van drie maanden die ingaat op de aansluitingsdatum. Tijdens uw wachttijd bent u door het CM-Hospitaalplan wél al verzekerd voor ziekenhuisopnames: die het gevolg zijn van een ongeval; die het gevolg zijn van een aantal acute infectieziekten zoals bof, hersenvliesontsteking, mazelen, rode hond, roodvonk of waterpokken. Bovengenoemde wachttijd wordt verminderd met de periode van ononderbroken onmiddellijk voorafgaande aansluiting bij overstap vanuit een gelijkaardige kostendekkende commerciële verzekering of mutualistische verzekering. Voor vruchtbaarheidsbehandelingen bedraagt de wachttijd negen maanden. Deze wachttijd wordt verminderd met de periode van ononderbroken onmiddellijk voorafgaande aansluiting bij overstap vanuit een gelijkaardige kostendekkende mutualistische verzekering. Wat is er voorzien voor pasgeborenen en geadopteerde kinderen? Pasgeborenen en geadopteerde kinderen genieten zeer gunstige voorwaarden wanneer ze ten laste staan van iemand die op de geboorte- of adoptiedatum al minstens negen maanden bij het CM- Hospitaalplan is aangesloten. Voordelen: onmiddellijke aansluiting vanaf de geboorte- of adoptiedatum, zonder wachttijd; de waarborg voorafbestaande toestand (zoals omschreven op pagina 12) is niet van toepassing. Er dient bijgevolg ook geen medische vragenlijst te worden ingevuld. Bij overstap naar het CM-Hospitaalplan, wordt de hoger vermelde periode van negen maanden verminderd met de periode van ononderbroken onmiddellijk voorafgaande aansluiting bij de gelijkaardige commerciële verzekering of mutualistische verzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de aansluiting binnen de twee maanden na de geboorte of adoptie in orde gebracht te worden. 16

17 17

18 Hoe groot is uw risico op hospitalisatie? Vroeg of laat ontsnapt niemand aan een hospitalisatie, ook u niet. De kans dat u in het ziekenhuis terechtkomt, is 1 op 6. Hoe ouder u wordt, hoe groter het risico. Vanaf 65 jaar komt een vierde van de bevolking in het ziekenhuis terecht, vanaf 70 jaar is dat al een derde. Ook jonge mensen ontsnappen er niet aan. Meer dan de helft van de gezinnen met 2 kinderen jonger dan 5 jaar krijgt te maken met een ziekenhuisopname. Waarom uw hospitalisatieverzekering afsluiten bij CM? De waarborgen van het CM-Hospitaalplan zijn afgestemd op het aanrekengedrag van de meeste Vlaamse ziekenhuizen, op de terugbetalingen uit de ziekteverzekering en op het algemene pakket van CM-diensten en -verrichtingen aangaande hospitalisatie. In het CM-Hospitaalplan betaalt u niet voor superhoge supplementen die de premie van de verzekering opdrijven. U bent niet alleen uitstekend verzekerd, u kunt ook altijd terecht in het CM-kantoor in uw buurt. Die persoonlijke service wordt door onze leden sterk gewaardeerd. Met uw volledige ziekteverzekering onder één dak geniet u ook van extra zekerheid. 18

19 Ik heb al een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever. Biedt het CM-Hospitaalplan mij een meerwaarde? Geniet u een gratis hospitalisatieverzekering via uw werkgever? Dat is mooi, maar onthou dat u bij het verlaten van uw werkgever uw gratis hospitalisatieverzekering verliest. De wetgever verplicht de verzekeringsmaatschappij u de kans te geven om de verzekering op eigen kosten verder te zetten, maar de premies zijn vaak hoog. Als u eraan denkt om op termijn bij uw werkgever te vertrekken, sluit u zich het best aan bij het CM-Hospitaalplan. Op die manier kunt u de dure premie van een privéverzekering vermijden en aan de meest voordelige voorwaarden profiteren van de CM-verzekering. Hoe u verzekeren? Surf naar en vul online het verzekeringsvoorstel in. Nadat we uw verzekeringsvoorstel hebben verwerkt, krijgt u thuis de definitieve verzekeringsovereenkomst toegestuurd. Ga eens langs in het CM-kantoor in uw buurt (adressen zie Interessant om weten is dat het CM-Hospitaalplan ook de franchises of resterende kosten van een eventuele andere verzekering dekt. Tip Geniet u een gratis hospitalisatieverzekering via uw werkgever, maar uw partner en uw kinderen niet? Sluit hen dan aan bij het CM-Hospitaalplan. U kunt uw verzekering via de werkgever perfect combineren met CM-Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra (zie pagina 20 e.v.). 19

20 CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra: de hospitalisatieverzekeringen die voorzien in een vast dagbedrag Wil u een vergoeding voor een beperkte premie? Heeft u al een hospitalisatieverzekering, maar wil u een extra waarborg? Bent u aangesloten bij het CM-Hospitaalplan, maar wil u een extra zekerheid? CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra bieden u het antwoord. Leden aangesloten bij CM-Hospitaalfix krijgen 12,37 euro per dag. Leden aangesloten bij CM-Hospitaalfix Extra krijgen 25 euro per dag, ook voor daghospitalisaties en bepaalde forfaits. De eerste 30 dagen van het kalenderjaar op een A-, K- T- en SP-dienst in een algemeen ziekenhuis worden vergoed aan 25 euro per dag, de andere dagen aan 12,37 euro per dag. Voor leden ouder dan 65 jaar is het aantal vergoedbare hospitalisatiedagen beperkt tot 180 per kalenderjaar, per verzekerde. Bij hospitalisatie in een psychiatrisch ziekenhuis wordt enkel een tegemoetkoming toegekend voor het verblijf in een dienst voor neuro-psychiatrie (A-dienst), kinderneuropsychiatrie (K-dienst) of psychiatrische dienst (T-dienst). Het aantal vergoedbare dagen voor deze diensten is beperkt tot 30 kalenderdagen per verzekerde. Eenvoudig Het principe van deze verzekering is eenvoudig: CM keert u automatisch, zonder dat u een factuur moet indienen, een vast bedrag uit vanaf de eerste hospitalisatiedag waarvoor het ziekenhuis u een verpleegdag aanrekent. Geen kleine lettertjes U sluit uiterlijk aan één maand voor uw 66ste verjaardag. U sluit aan zonder voorafgaand medisch onderzoek. De wachttijd bedraagt drie maanden. Voordelig Vaste vergoeding vanaf de eerste hospitalisatiedag Beperkte premie Vlotte en automatische terugbetaling In het kalenderjaar van aansluiting hangt de premie af van de leeftijd op de aansluitingsdatum. Nadien is de premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Kinderen die ten laste staan bij een gerechtigde die is aangesloten bij CM-Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra, zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling. 20

21 Jaarpremie 2013 per verzekerde Wie kan aansluiten? Bij aansluiting voor de 60ste verjaardag Fix (12,37 euro/dag) Fix Extra (25 euro/dag) CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra richt zich tot de leden van de CM-ziekenfondsen in Vlaanderen die op de aansluitingsdatum jonger zijn dan 66 jaar. tot en met 17 jaar* van 18 tot en met 24 jaar van 25 tot en met 59 jaar van 60 tot en met 64 jaar van 65 tot en met 69 jaar van 70 tot en met 74 jaar vanaf 75 jaar 2,76 euro 4,08 euro 23,04 euro 39,84 euro 60,36 euro 69,24 euro 79,20 euro 7,44 euro 9,84 euro 60,72 euro 75,36 euro 156,00 euro 162,48 euro 224,28 euro Wie aangesloten is bij een gelijkaardige verzekering van een ander ziekenfonds kan ook na de 66ste verjaardag nog naar CM en CM- Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra overstappen. Bij aansluiting na de 60ste verjaardag: van 60 tot en met 64 jaar van 65 tot en met 69 jaar van 70 tot en met 74 jaar vanaf 75 jaar 47,76 euro 72,36 euro 83,16 euro 95,04 euro 90,24 euro 187,20 euro 194,88 euro 269,16 euro Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de aansluiting gratis *Kinderen die ten laste staan bij een gerechtigde die is aangesloten bij CM- Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling 21

22 22

23 Hoe u verzekeren? Surf naar en vul online het verzekeringsvoorstel in. Nadat we uw verzekeringsvoorstel hebben verwerkt, krijgt u thuis de definitieve verzekeringsovereenkomst toegestuurd. Ga eens langs in het CM-kantoor in uw buurt (adressen zie 23

24 Deze brochure beschrijft de voorwaarden geldig vanaf 1 januari Voor de volledige voorwaarden van CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra verwijzen we naar de uitgebreide algemene voorwaarden. Vraag ernaar in uw CM-kantoor of download ze via hospitalisatieverzekering. Voor alle info over de CM-diensten en -verrichtingen kunt u terecht in uw CM-kantoor of op Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten. CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra wordt aangeboden door de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, onderneming onder toezicht van en toegelaten door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen bij beslissing(en) van 17 oktober 2011 om ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen aan te bieden, alsook om, op bijkomende wijze, risico s te dekken die behoren tot de hulpverlening zoals bedoeld in tak 18 van bijlage 1 van voornoemd koninklijk besluit met volgend door de Controledienst toegekend codenummer: 150/01. Dit is een uitgave van de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen. V.U.: Bert Peirsegaele - PB Brussel oktober 2012 Bent u al CM-lid, dan weet u dat u op CM kan rekenen. Bent u nog geen lid, dan nodigen wij u uit om onze troeven te leren kennen. Ga langs in het CM-kantoor in uw buurt of surf naar 24

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014 CM-verzekeringen Je optimale bescherming 2014 Inhoudstafel CM-verzekeringen Je optimale bescherming 3 Waarom CM je uitstekend beschermt 4 CM, je specialist in ziekteverzekeringen 4 Alles onder één dak

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ.

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. 1 Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden,

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-17122011 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

AFGE G STU T D U EER E D

AFGE G STU T D U EER E D AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je diploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbeidsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OPGENOMEN PATIËNTEN

INFORMATIE VOOR OPGENOMEN PATIËNTEN Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef Oude Liersebaan 4 2390 Malle tel. 03 380 20 11 fax 03 380 28 90 azsintjozef@emmaus.be www.azsintjozef-malle.be Dit ziekenhuis maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Hospitalisatie Plus. Algemene voorwaarden

Hospitalisatie Plus. Algemene voorwaarden Hospitalisatie Plus Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Zetel Antwerpen 320-0065438-33 Henri Matisselaan 16, 1140 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen E info@inginsurance.be T +32 2 728 91 11

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname IDENTIFICATIE AZ St.- Dimpna J.B. Stessensstraat2 2440 Geel 710 709 1000 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname Elke opname in een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

De aanvullende ziektekostenverzekering

De aanvullende ziektekostenverzekering De aanvullende ziektekostenverzekering Uw gezondheid financieel beschermd In deze brochure Verzekerd van goede zorgen... 3 Markante feiten & cijfers... 4 Toegang tot de aanvullende verzekering... 9 De

Nadere informatie

Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje.

Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje. Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 2 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

NIEUWJAARSWENSEN TIJDSCHRIFT. Beste ledenverenigingen, beste patiënten,

NIEUWJAARSWENSEN TIJDSCHRIFT. Beste ledenverenigingen, beste patiënten, België/Belgique P.B. 3000 LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15-3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus 005 2970 s Gravenwezel

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie