CM-Hospitalisatieverzekeringen. Onmisbaar en betaalbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CM-Hospitalisatieverzekeringen. Onmisbaar en betaalbaar"

Transcriptie

1 CM-Hospitalisatieverzekeringen Onmisbaar en betaalbaar

2 Inhoudstafel Wat u vooraf moet weten over hospitalisatiekosten en de wijze waarop u zich bij CM kan beschermen 3 De kamerkeuze 3 De aanvullende verzekering 3 De facultatieve verzekering 4 Actieve ledenverdediging 5 CM-Hospitaalplan: de hospitalisatieverzekering die de reële kosten vergoedt 6 Hospitalisatie 6 Pré -en posthospitalisatie 8 Ambulante kosten bij ernstige ziekten 8 Bijzondere waarborgen 10 Second-O, tweede medisch advies 11 Veel gestelde vragen 12 Hoeveel kost het CM-Hospitaalplan? 14 Zijn er algemene grensbedragen? 14 Wie kan aansluiten? 15 Is er een wachttijd? 16 Wat is er voorzien voor pasgeborenen en geadopteerde kinderen? 16 Hoe groot is uw risico op hospitalisatie? 18 Waarom uw hospitalisatieverzekering afsluiten bij CM? 18 Ik heb al een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever Biedt het CM-Hospitaalplan een meerwaarde? 19 Hoe u verzekeren? 19 CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra : de hospitalisatieverzekeringen die voorzien in een vast dagbedrag 20 Eenvoudig 20 Geen kleine lettertjes 20 Voordelig 20 Wie kan aansluiten? 21 Hoe u verzekeren? 23 2

3 Wat u vooraf moet weten over hospitalisatiekosten en de wijze waarop u zich bij CM kunt beschermen Vandaag gaat het uitstekend met u? Fijn zo! Maar wat als u morgen in het ziekenhuis wordt opgenomen? Op zich hoeft dat geen ramp te zijn. Tenzij u peperdure rekeningen voorgeschoteld krijgt. De kosten voor verblijf, medicatie, kamersupplementen, medische ingrepen en onderzoeken lopen snel op. Gelukkig kunt u als CM-lid genieten van een stevige bescherming. De kamerkeuze De kostprijs van een verblijf in het ziekenhuis wordt vooral bepaald door: de remgelden die nog ten laste blijven van de patiënt na de terugbetaling vanuit de wettelijke ziekteverzekering; de kamersupplementen die al dan niet aangerekend worden, afhankelijk van het ziekenhuis en het kamertype; de honorariumsupplementen die al dan niet aangerekend worden, afhankelijk van het ziekenhuis, uw kamerkeuze en de behandelende arts. Door te kiezen voor een meerpersoonskamer of tweepersoonskamer kunt u flink besparen op uw ziekenhuisfactuur. Kamersupplementen mogen dan niet aangerekend worden terwijl het aanrekenen van honorariumsupplementen slechts in beperkte mate is toegestaan. De aanvullende verzekering Als CM-lid kunt u rekenen op tal van tegemoetkomingen bij hospitalisatie dankzij het uitgebreide pakket van aanvullende diensten en verrichtingen: dringend en niet-dringend ziekenvervoer medisch materiaal (= materiaal dat gebruikt wordt bij heelkundige ingrepen) gewrichtsprothesen rooming-in (= overnachting van een vergezellende persoon) Tip Op vindt u alles waar u op moet letten als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. U kunt er ook de tarieven van de Belgische ziekenhuizen vergelijken en de kost van een ziekenhuisopname berekenen. En als u specifieke vragen hebt, maken de consulenten in uw CM-kantoor graag tijd voor u. 3

4 De facultatieve verzekering 4 Toch zijn er nog altijd heel wat kosten die niet door de wettelijke ziekteverzekering of de aanvullende diensten en verrichtingen gedekt worden. Bij CM kunt u zich extra beschermen tegen hoge ziektekosten via hospitalisatieverzekeringen aangeboden door de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen. Belangrijke aspecten daarvan zijn: de waarborg of dekking de aansluitingsvoorwaarden de premie uw gezondheidstoestand op het ogenblik van aansluiting uw perspectieven op langere termijn De waarborg CM biedt drie facultatieve hospitalisatieverzekeringen: CM-Hospitaalplan: een stevige kostendekkende verzekering die na het voorleggen van de facturen voorziet in tegemoetkomingen in de reële kosten van uw hospitalisatie, de periode van één maand voor tot drie maanden na uw hospitalisatie en de kosten ten gevolge van ernstige ziekten. (zie pagina 6 e.v.) CM-Hospitaalfix: een verzekering die voorziet in een vast dagbedrag van 12,37 euro. (zie pagina 20 e.v.) CM-Hospitaalfix Extra: een verzekering die voorziet in een vast dagbedrag van 25 euro. (zie pagina 20 e.v.) U kunt CM-Hospitaalplan combineren met CM-Hospitaalfix of CM- Hospitaalfix Extra. De aansluitingsvoorwaarden Op het ogenblik van aansluiting bij het CM-Hospitaalplan, CM- Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra dient u jonger te zijn dan 66 jaar. Op die leeftijdsgrens is er enkel een uitzondering mogelijk als u voorafgaand lid was van een andere mutualiteit en daar al een soortgelijke verzekering had. De premie De premie is afhankelijk van de leeftijd van u en uw eventuele personen ten laste. Hoe jonger, hoe lager de premie. (zie pagina 14) Uw gezondheidstoestand op het ogenblik van aansluiting CM-Hospitaalplan sluit geen leden uit. Bij een hospitalisatie omwille van een voorafbestaande toestand geldt de volledige waarborg als u kiest voor een twee- of meerpersoonskamer. Verblijft u op een éénpersoonskamer, dan worden tijdens de eerste vijf jaren van aansluiting de kamer- en honorariumsupplementen niet terugbetaald. Voor CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra, dat voorziet in een forfaitaire tegemoetkoming, heeft uw gezondheidstoestand geen impact op de dekking.

5 Het perspectief op lange termijn Aansluiten bij CM-Hospitaaplan doet u best zo snel mogelijk. U geniet van een uitmuntende bescherming aan de beste voorwaarden en vermijdt zo het risico op aandoeningen die later als voorafbestaand kunnen beschouwd worden. CM verleent gratis rechtsbijstand Hebt u vragen of ondervindt u moeilijkheden i.v.m. zorgverleners? Of meent u slachtoffer te zijn van een therapeutisch ongeval? De CM-experts informeren u, geven advies, bemiddelen en ondernemen eventueel gerechtelijke stappen. Want ook dat is CM-service. Als u aangesloten bent bij een andere hospitalisatieverzekering is het belangrijk dat u voldoende vooruit kijkt, zowel voor uzelf als voor uw eventuele medeverzekerden. Welke perspectieven hebt u op het gebied van waarborg en/of premie als u ouder wordt of met pensioen gaat? Als u op korte of lange termijn een overstap overweegt, informeer u dan grondig over leeftijdsgrenzen, wachttijden, in uw CM-kantoor. Tip Wie aansluit voor zijn zestigste, geniet levenslang van de extra voordelige premie als trouw lid. Actieve ledenverdediging CM kijkt gratis uw ziekenhuisfactuur na Soms worden bepaalde ziekenhuiskosten ten onrechte aangerekend. Om te weten te komen of alles correct is, bent u bij onze specialisten aan het juiste adres. Kom gerust langs met uw ziekenhuisfactuur. Tip Wil u zeker zijn dat u niet te veel betaalt? Laat dan vooraf uw ziekenhuisfactuur nakijken. 5

6 CM-Hospitaalplan: de hospitalisatieverzekering die de reële kosten vergoedt Wie intekent op het CM-Hospitaalplan, krijgt het overgrote deel van zijn ziekenhuiskosten terugbetaald, ook de kosten voor en na hospitalisatie. Zelfs bij de behandeling van ernstige ziekten buiten het ziekenhuis neemt het CM-Hospitaalplan een deel van de rekening voor zich. Het is een veilig vangnet waarop reeds meer dan Vlamingen intekenden. Waarvoor krijgt u een tegemoetkoming? Het CM-Hospitaalplan garandeert u een viervoudige waarborg: hospitalisatie pré- en posthospitalisatie ambulante kosten bij ernstige ziekten bijzondere waarborgen U ontvangt deze tegemoetkomingen als er recht is op wettelijke terugbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Hospitalisatie U ontvangt een tegemoetkoming voor de opname in een algemeen ziekenhuis ten gevolge van ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapsverwikkeling. Wettelijke forfaits en remgelden voor geneeskundige verzorging en behandeling worden volledig vergoed. Verblijfskosten - Het persoonlijk aandeel en het forfait voor de geneesmiddelen worden volledig vergoed, ongeacht de kamerkeuze. - Het kamersupplement op een éénpersoonskamer wordt vergoed tot maximaal 40 euro per dag. Honorariumsupplementen worden vergoed tot 100 % van het vastgelegd tarief, ongeacht de kamerkeuze (bij een éénpersoonskamer is er een franchise: zie pagina 12). De eerste terugbetaalbare prothese of het eerste terugbetaalbare orthopedisch toestel op doktersvoorschrift wordt volledig vergoed. Implantaten - Terugbetaalbare implantaten worden volledig vergoed. - Niet-terugbetaalbare implantaten worden volledig vergoed in zoverre deze wettelijk mogen worden aangerekend. 6

7 Geneesmiddelen - Terugbetaalbare geneesmiddelen worden volledig vergoed. - Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen worden volledig vergoed. De tegemoetkomingen voor de niet-terugbetaalbare implantaten en de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen samen zijn beperkt tot euro per hospitalisatie. Terugbetaalbaar synthesemateriaal wordt vergoed tot maximum 250 euro per hospitalisatie. Terugbetaalbaar gipsmateriaal wordt volledig vergoed. 7

8 Pré- en posthospitalisatie Dikwijls gaat een ziekenhuisopname gepaard met onderzoeken vooraf en controle, nazorg en revalidatie achteraf. Daarom vergoedt het CM-Hospitaalplan ook de kosten in de periode van één maand vóór het begin van een gewaarborgde hospitalisatie tot drie maanden na het einde van de gewaarborgde hospitalisatie. Remgelden voor geneeskundige verzorging en behandeling worden volledig vergoed. Honorariumsupplementen worden vergoed tot 100% van het vastgelegde tarief. De eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel wordt vergoed indien niet geplaatst tijdens de opname. Terugbetaalbare geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal worden volledig vergoed. 50% van het dagtarief voor herstelverblijf tot maximum 30 dagen per kalenderjaar in de door MOB erkende hersteldiensten: Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa. Deze waarborg geldt niet voor daghospitalisaties waarvoor enkel een dagziekenhuisforfait groep 1 of 5 of 6, een forfait chronische pijn 1 of 2 of 3, een miniforfait, een forfait manipulatie poortkatheter of een forfait gipskamer werd aangerekend. Deze waarborg geldt evenmin voor hospitalisaties voor tandzorgen en het verwijderen van wijsheidstanden (zie pagina 11). Ambulante kosten bij ernstige ziekten Bij een ernstige ziekte lopen de medische kosten vaak heel erg op. Sommige behandelingen gebeuren buiten het ziekenhuis (= ambulante verzorging). Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de ambulante kosten van een aantal ernstige aandoeningen waaronder: kwaadaardige tumoren (bijvoorbeeld kanker), hersentumoren, kwaadaardige bloedziekten (bijvoorbeeld leukemie, ziekte van Hodgkin), multiple sclerose (MS), amyotrofe lateraalsclerose (ALS), ziekte van Parkinson, meningitis, aids, levercirrose als gevolg van hepatitis, diabetes type I nieraandoeningen met noodzaak tot nierdialyse, mucoviscidose en systeemsclerodermie met orgaanaantasting, ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Volgende medisch noodzakelijke ambulante kosten worden volledig vergoed: remgelden voor geneeskundige verzorging en behandeling; honorariumsupplementen (tot 100 % van het vastgelegde tarief); de eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel indien niet geplaatst tijdens een opname; terugbetaalbare geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal; huur van medisch noodzakelijke hulpmiddelen. 8

9 9

10 Bijzondere waarborgen 10 Bovenop bovenstaande waarborgen, voorziet het CM-Hospitaalplan in een tegemoetkoming voor volgende specifieke kosten. Rooming-in De kosten voor de overnachting van één persoon in de ziekenhuiskamer van een verzekerde worden vergoed met een maximum van 18,60 euro per dag. Verblijfskosten van donoren De verblijfskosten verbonden aan het donorschap dat voor de behandeling van de verzekerde medisch is vereist, worden volledig vergoed. Vruchtbaarheidsbehandelingen De waarborgen hospitalisatie en pré- en posthospitalisatie zijn van toepassing. In zijn totaliteit is de tegemoetkoming evenwel beperkt tot 500 euro per verzekerde, ongeacht het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen. Thuisbevalling Het CM-Hospitaalplan vergoedt volledig volgende kosten die rechtstreeks in verband staan met de thuisbevalling, in de periode van één maand voor tot drie maanden na de bevalling: remgelden voor geneeskundige verzorging en behandeling; honorariumsupplementen (tot 100 % van het vastgelegde tarief); terugbetaalbare geneesmiddelen. Voor de kosten voor medisch-technische hulpmiddelen wordt een forfait van 100 euro toegekend. Opname in een psychiatrisch ziekenhuis Bij opname in een dienst voor neuropsychiatrie (A-dienst), een dienst voor kinderneuropsychiatrie ( K-dienst) of een psychiatrische dienst (T-dienst) gelden de waarborgen hospitalisatie en pre- en posthospitalisatie met een maximum van 740 euro per verzekerde per kalenderjaar. Borstverkleiningen en ingrepen ter behandeling van zwaarlijvigheid (liposucties, gastroplasties, gastric banding, ) Tijdens de eerste vijf jaar van aansluiting worden deze kosten vergoed zoals een voorafbestaande toestand (zie pagina 12). Na vijf jaar aansluiting worden de kosten vergoed volgens de waarborgen hospitalisatie en pré- en posthospitalisatie. De tegemoetkoming is in zijn totaliteit steeds beperkt tot 500 euro per verzekerde.

11 Tandzorgen en verwijderen van wijsheidstanden Terugbetaalbare tandzorgen en het verwijderen van wijsheidstanden worden enkel vergoed volgens de waarborg hospitalisatie. Daarnaast kent het CM-Hospitaalplan de volledige basiswaarborg toe voor: terugbetaalde tandzorgen die het gevolg zijn van: - een door het CM-Hospitaalplan gewaarborgde hospitalisatie ten gevolge van een ongeval of van een ziekte die op zichzelf geen tandheelkundige verzorging of behandeling vereist; - een door het CM-Hospitaalplan gewaarborgde ernstige ziekte. de tandimplantaten voorzien in artikel 14 l van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen waarvoor een goedkeuring is verleend door het College van geneesheren-directeurs. Buitenlandse opnames Buiten Belgisch grondgebied gemaakte kosten worden door het CM-Hospitaalplan vergoed tot maximum 500 euro per kalenderjaar en per verzekerde. Second-O Second-O is een service die ervoor zorgt dat u op een eenvoudige manier en op basis van de bestaande medische informatie een tweede medisch advies kunt bekomen van geneesheren-specialisten die tot de top van hun vakgebied behoren. Een tweede opinie kan u helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing over de verdere medische aanpak van een aandoening. U kunt terecht bij Second-O als u: aangesloten bent bij het CM-Hospitaalplan en de wachttijd hebt volbracht; voor de aandoening waarover u een tweede advies wenst reeds een geneesheer specialist heeft geraadpleegd; bereid bent om alle beschikbare medische informatie betreffende de aandoening zoals CD-roms met medische beeldvorming, medische verslagen, labo-uitslagen ter beschikking te stellen van Second-O. U kunt een beroep doen op Second-O voordat de behandeling begint, maar ook tijdens of na een behandeling. 11

12 Veel gestelde vragen Wat met een voorafbestaande toestand? Hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte worden tijdens de eerste vijf jaren van aansluiting vergoed als volgt: bij keuze voor een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer: zonder beperking volgens de basiswaarborg inclusief preen postkosten; bij keuze voor een éénpersoonskamer: volgens de basiswaarborg inclusief pré- en postkosten, maar zonder vergoeding van de aangerekende honorarium- en kamersupplementen. Hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande zwangerschap worden tijdens de eerste negen maanden van aansluiting op dezelfde wijze vergoed. Voor wie overstapt naar het CM-Hospitaalplan vanuit een gelijkaardige mutualistische verzekering, worden de hoger vermelde periodes verminderd met het aantal volledige maanden van ononderbroken onmiddellijk voorafgaande aansluiting. Is er een franchise? Er is geen algemene franchise. Er is alleen een franchise van 175 euro op de tegemoetkoming voor honorariumsupplementen bij verblijf op een éénpersoonskamer. Deze franchise geldt per hospitalisatie met een maximum van 350 euro per kalenderjaar. Waarvoor krijgt u geen tegemoetkoming? Kosten voor volgende prestaties: - (louter) esthetische zorgen of behandeling, verjongingskuren of zorgen met esthetisch oogmerk; - preventieve opsporingsonderzoeken; - kuurbehandelingen (bijvoorbeeld thermalisme, thalassotherapie en hygiënodieetkuur); - vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen; - borstvergrotingen; - geslachtsveranderingen en hun gevolgen en verwikkelingen; - behandelingen en geneesmiddelen waarvan het nut niet wetenschappelijk is bewezen; - alle tandprothesen of tandimplantaten en alle daaraan verbonden prestaties, andere dan deze vermeld op pagina 11; - prestaties die niet noodzakelijk zijn voor het herstel van de gezondheid. 12

13 Kosten door de beoefening van een aantal gevaarlijke sporten en eender welke sport als beroepsactiviteit, trainingen inbegrepen. Kosten voor doelbewuste medische behandelingen in het buitenland zonder toestemming van de adviserend geneesheer. Kosten ten gevolge van: - oorlogen of rampen; - onlusten, oproer, collectief geweld; - opzettelijke of roekeloze daden, weddenschappen of uitdagingen; - misdaad; - staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie, gebruik van verdovende middelen; - feiten veroorzaakt door radio-actieve, giftige of explosieve stoffen. Kosten die wettelijk niet mogen worden aangerekend. 13

14 Hoeveel kost het CM-Hospitaalplan? In het kalenderjaar van aansluiting hangt de premie af van de leeftijd op de aansluitingsdatum. Nadien is de premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot 22,20 euro. Kinderen die ten laste staan bij een gerechtigde die is aangesloten bij het CM-Hospitaalplan, zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling. Zijn er algemene grensbedragen? De totale tegemoetkoming voor hospitalisatie, pré- en postperiode en de bijzondere waarborgen bedraagt maximaal euro per kalenderjaar en per verzekerde. De waarborg ambulante kosten bij ernstige ziekten bedraagt maximaal euro per kalenderjaar en per verzekerde. Jaarpremie 2013 per verzekerde: Bij aansluiting vóór de 60 ste verjaardag en met volgende leeftijd: tot en met 24 jaar* 44,64 euro 25 tot en met 49 jaar 103,08 euro 50 tot en met 59 jaar 117,00 euro 60 tot en met 69 jaar 200,76 euro Vanaf 70 jaar 297,84 euro Bij aansluiting na de 60 ste verjaardag en met volgende leeftijd: 60 tot en met 69 jaar 261,00 euro Vanaf 70 jaar 357,48 euro Vanaf de 4de aangesloten persoon ten laste: 22,20 euro 14 *Kinderen die ten laste staan bij een gerechtigde die is aangesloten bij CM- Hospitaalplan zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling

15 Wie kan aansluiten? Het CM-Hospitaalplan richt zich tot de leden van de CM-ziekenfondsen in Vlaanderen die op de aansluitingsdatum jonger zijn dan 66 jaar. Wie aangesloten is bij een gelijkaardige, kostendekkende verzekering van een ander ziekenfonds kan ook na de 66 ste verjaardag nog naar CM en het CM-Hospitaalplan overstappen. 15

16 Is er een wachttijd? Er is een algemene wachttijd van drie maanden die ingaat op de aansluitingsdatum. Tijdens uw wachttijd bent u door het CM-Hospitaalplan wél al verzekerd voor ziekenhuisopnames: die het gevolg zijn van een ongeval; die het gevolg zijn van een aantal acute infectieziekten zoals bof, hersenvliesontsteking, mazelen, rode hond, roodvonk of waterpokken. Bovengenoemde wachttijd wordt verminderd met de periode van ononderbroken onmiddellijk voorafgaande aansluiting bij overstap vanuit een gelijkaardige kostendekkende commerciële verzekering of mutualistische verzekering. Voor vruchtbaarheidsbehandelingen bedraagt de wachttijd negen maanden. Deze wachttijd wordt verminderd met de periode van ononderbroken onmiddellijk voorafgaande aansluiting bij overstap vanuit een gelijkaardige kostendekkende mutualistische verzekering. Wat is er voorzien voor pasgeborenen en geadopteerde kinderen? Pasgeborenen en geadopteerde kinderen genieten zeer gunstige voorwaarden wanneer ze ten laste staan van iemand die op de geboorte- of adoptiedatum al minstens negen maanden bij het CM- Hospitaalplan is aangesloten. Voordelen: onmiddellijke aansluiting vanaf de geboorte- of adoptiedatum, zonder wachttijd; de waarborg voorafbestaande toestand (zoals omschreven op pagina 12) is niet van toepassing. Er dient bijgevolg ook geen medische vragenlijst te worden ingevuld. Bij overstap naar het CM-Hospitaalplan, wordt de hoger vermelde periode van negen maanden verminderd met de periode van ononderbroken onmiddellijk voorafgaande aansluiting bij de gelijkaardige commerciële verzekering of mutualistische verzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de aansluiting binnen de twee maanden na de geboorte of adoptie in orde gebracht te worden. 16

17 17

18 Hoe groot is uw risico op hospitalisatie? Vroeg of laat ontsnapt niemand aan een hospitalisatie, ook u niet. De kans dat u in het ziekenhuis terechtkomt, is 1 op 6. Hoe ouder u wordt, hoe groter het risico. Vanaf 65 jaar komt een vierde van de bevolking in het ziekenhuis terecht, vanaf 70 jaar is dat al een derde. Ook jonge mensen ontsnappen er niet aan. Meer dan de helft van de gezinnen met 2 kinderen jonger dan 5 jaar krijgt te maken met een ziekenhuisopname. Waarom uw hospitalisatieverzekering afsluiten bij CM? De waarborgen van het CM-Hospitaalplan zijn afgestemd op het aanrekengedrag van de meeste Vlaamse ziekenhuizen, op de terugbetalingen uit de ziekteverzekering en op het algemene pakket van CM-diensten en -verrichtingen aangaande hospitalisatie. In het CM-Hospitaalplan betaalt u niet voor superhoge supplementen die de premie van de verzekering opdrijven. U bent niet alleen uitstekend verzekerd, u kunt ook altijd terecht in het CM-kantoor in uw buurt. Die persoonlijke service wordt door onze leden sterk gewaardeerd. Met uw volledige ziekteverzekering onder één dak geniet u ook van extra zekerheid. 18

19 Ik heb al een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever. Biedt het CM-Hospitaalplan mij een meerwaarde? Geniet u een gratis hospitalisatieverzekering via uw werkgever? Dat is mooi, maar onthou dat u bij het verlaten van uw werkgever uw gratis hospitalisatieverzekering verliest. De wetgever verplicht de verzekeringsmaatschappij u de kans te geven om de verzekering op eigen kosten verder te zetten, maar de premies zijn vaak hoog. Als u eraan denkt om op termijn bij uw werkgever te vertrekken, sluit u zich het best aan bij het CM-Hospitaalplan. Op die manier kunt u de dure premie van een privéverzekering vermijden en aan de meest voordelige voorwaarden profiteren van de CM-verzekering. Hoe u verzekeren? Surf naar en vul online het verzekeringsvoorstel in. Nadat we uw verzekeringsvoorstel hebben verwerkt, krijgt u thuis de definitieve verzekeringsovereenkomst toegestuurd. Ga eens langs in het CM-kantoor in uw buurt (adressen zie Interessant om weten is dat het CM-Hospitaalplan ook de franchises of resterende kosten van een eventuele andere verzekering dekt. Tip Geniet u een gratis hospitalisatieverzekering via uw werkgever, maar uw partner en uw kinderen niet? Sluit hen dan aan bij het CM-Hospitaalplan. U kunt uw verzekering via de werkgever perfect combineren met CM-Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra (zie pagina 20 e.v.). 19

20 CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra: de hospitalisatieverzekeringen die voorzien in een vast dagbedrag Wil u een vergoeding voor een beperkte premie? Heeft u al een hospitalisatieverzekering, maar wil u een extra waarborg? Bent u aangesloten bij het CM-Hospitaalplan, maar wil u een extra zekerheid? CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra bieden u het antwoord. Leden aangesloten bij CM-Hospitaalfix krijgen 12,37 euro per dag. Leden aangesloten bij CM-Hospitaalfix Extra krijgen 25 euro per dag, ook voor daghospitalisaties en bepaalde forfaits. De eerste 30 dagen van het kalenderjaar op een A-, K- T- en SP-dienst in een algemeen ziekenhuis worden vergoed aan 25 euro per dag, de andere dagen aan 12,37 euro per dag. Voor leden ouder dan 65 jaar is het aantal vergoedbare hospitalisatiedagen beperkt tot 180 per kalenderjaar, per verzekerde. Bij hospitalisatie in een psychiatrisch ziekenhuis wordt enkel een tegemoetkoming toegekend voor het verblijf in een dienst voor neuro-psychiatrie (A-dienst), kinderneuropsychiatrie (K-dienst) of psychiatrische dienst (T-dienst). Het aantal vergoedbare dagen voor deze diensten is beperkt tot 30 kalenderdagen per verzekerde. Eenvoudig Het principe van deze verzekering is eenvoudig: CM keert u automatisch, zonder dat u een factuur moet indienen, een vast bedrag uit vanaf de eerste hospitalisatiedag waarvoor het ziekenhuis u een verpleegdag aanrekent. Geen kleine lettertjes U sluit uiterlijk aan één maand voor uw 66ste verjaardag. U sluit aan zonder voorafgaand medisch onderzoek. De wachttijd bedraagt drie maanden. Voordelig Vaste vergoeding vanaf de eerste hospitalisatiedag Beperkte premie Vlotte en automatische terugbetaling In het kalenderjaar van aansluiting hangt de premie af van de leeftijd op de aansluitingsdatum. Nadien is de premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Kinderen die ten laste staan bij een gerechtigde die is aangesloten bij CM-Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra, zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling. 20

21 Jaarpremie 2013 per verzekerde Wie kan aansluiten? Bij aansluiting voor de 60ste verjaardag Fix (12,37 euro/dag) Fix Extra (25 euro/dag) CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra richt zich tot de leden van de CM-ziekenfondsen in Vlaanderen die op de aansluitingsdatum jonger zijn dan 66 jaar. tot en met 17 jaar* van 18 tot en met 24 jaar van 25 tot en met 59 jaar van 60 tot en met 64 jaar van 65 tot en met 69 jaar van 70 tot en met 74 jaar vanaf 75 jaar 2,76 euro 4,08 euro 23,04 euro 39,84 euro 60,36 euro 69,24 euro 79,20 euro 7,44 euro 9,84 euro 60,72 euro 75,36 euro 156,00 euro 162,48 euro 224,28 euro Wie aangesloten is bij een gelijkaardige verzekering van een ander ziekenfonds kan ook na de 66ste verjaardag nog naar CM en CM- Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra overstappen. Bij aansluiting na de 60ste verjaardag: van 60 tot en met 64 jaar van 65 tot en met 69 jaar van 70 tot en met 74 jaar vanaf 75 jaar 47,76 euro 72,36 euro 83,16 euro 95,04 euro 90,24 euro 187,20 euro 194,88 euro 269,16 euro Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de aansluiting gratis *Kinderen die ten laste staan bij een gerechtigde die is aangesloten bij CM- Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling 21

22 22

23 Hoe u verzekeren? Surf naar en vul online het verzekeringsvoorstel in. Nadat we uw verzekeringsvoorstel hebben verwerkt, krijgt u thuis de definitieve verzekeringsovereenkomst toegestuurd. Ga eens langs in het CM-kantoor in uw buurt (adressen zie 23

24 Deze brochure beschrijft de voorwaarden geldig vanaf 1 januari Voor de volledige voorwaarden van CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra verwijzen we naar de uitgebreide algemene voorwaarden. Vraag ernaar in uw CM-kantoor of download ze via hospitalisatieverzekering. Voor alle info over de CM-diensten en -verrichtingen kunt u terecht in uw CM-kantoor of op Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten. CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra wordt aangeboden door de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, onderneming onder toezicht van en toegelaten door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen bij beslissing(en) van 17 oktober 2011 om ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen aan te bieden, alsook om, op bijkomende wijze, risico s te dekken die behoren tot de hulpverlening zoals bedoeld in tak 18 van bijlage 1 van voornoemd koninklijk besluit met volgend door de Controledienst toegekend codenummer: 150/01. Dit is een uitgave van de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen. V.U.: Bert Peirsegaele - PB Brussel oktober 2012 Bent u al CM-lid, dan weet u dat u op CM kan rekenen. Bent u nog geen lid, dan nodigen wij u uit om onze troeven te leren kennen. Ga langs in het CM-kantoor in uw buurt of surf naar 24

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2015

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2015 CM-verzekeringen Je optimale bescherming 2015 Inhoudstafel CM-verzekeringen Je optimale bescherming 3 Waarom CM je uitstekend beschermt 4 CM, je specialist in ziekteverzekeringen 4 Alles onder één dak

Nadere informatie

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014 CM-verzekeringen Je optimale bescherming 2014 Inhoudstafel CM-verzekeringen Je optimale bescherming 3 Waarom CM je uitstekend beschermt 4 CM, je specialist in ziekteverzekeringen 4 Alles onder één dak

Nadere informatie

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2016

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2016 CM-verzekeringen Je optimale bescherming 2016 Inhoudstafel CM-verzekeringen Je optimale bescherming CM-verzekeringen Je optimale bescherming 3 Waarom CM je uitstekend beschermt 4 CM, je specialist in ziekteverzekeringen

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte De hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private

Nadere informatie

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid!

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! www.nzvl.be HospiPlan Maximale globale terugbetaling 17.500 Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dien max. 1.000 HospiPluskaart

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Een realisatie van ACLVB Colruyt Voor wie is deze info: voor alle werknemers van Colruyt Group (behalve Spar, Alvocol, Davytrans, Foodlines en E-Logistics). Wat is een hospitalisatieverzekering?

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling AZ NIKOLAAS vzw Moerlandstraat 1 9100 Sint-Niklaas Erk. Nr. 71059527 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke

Nadere informatie

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: *

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: * (Product 4) Offerte Hospi 4ever Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor : * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte is geldig

Nadere informatie

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram)

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram) 8 Opname Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 298 Zoersel Tel. 3 38 3 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt deel uit

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vzw CISO

Hospitalisatieverzekering vzw CISO Hospitalisatieverzekering vzw CISO Beste collega s Hierbij vinden jullie bijkomende toelichting bij de hospitalisatieverzekering die vzw CISO heeft afgesloten bij Ethias. Deze verzekering waarborgt bij

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

CM-verzekeringen. Algemene voorwaarden

CM-verzekeringen. Algemene voorwaarden CM-verzekeringen Algemene voorwaarden 2015 Inhoudstafel CM-MEDIKO PLAN 3 Begripsomschrijvingen 4 Aansluitingsvoorwaarden 5 Aanvang, duur en einde van de aansluiting 5 Wachttijden 6 Premies 6 Geboorte en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise

Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise Algemene voorwaarden Hospitaal Plus 100, Hospitaal Plus 200, Hospitaal Plus Franchise INHOUD 1. Begrippenlijst 2. Toetredingsvoorwaarden 3. Aanvang, duur en einde van het contract a. Aanvang en duur van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

Hospitalia. Denk eraan, want het kan verkeren. www.hospitalia.be

Hospitalia. Denk eraan, want het kan verkeren. www.hospitalia.be Hospitalisatie en haar gevolgen... Hospitalia. Denk eraan, want het kan verkeren. www.hospitalia.be Hospitalia is niet alleen één van de succesvolste hospitalisatieverzekeringen gecreëerd door een ziekenfonds,

Nadere informatie

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS Toelichting bij de financiële voorwaarden op 1/9/2004 Gebruiksaanwijzing voor het ziekenhuis DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen

Een reden te meer om te lachen Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! OM KWALITEITSVOLLE TANDZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIK TE MAKEN, HEEFT DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Nadere informatie

AHV. Algemene voorwaarden op 1 januari 2016

AHV. Algemene voorwaarden op 1 januari 2016 AHV Algemene voorwaarden op 1 januari 2016 Dit document beschrijft de werking van de Hospitalisatieverzekeringsovereenkomst en onze wederzijdse verbintenissen. Het geeft de inhoud van de waarborgen alsmede

Nadere informatie

Hospitaal-Plus. Hôpital Plus. Algemene voorwaarden. Hospitaal-Plus 100. Hospitaal-Plus 200. Hospitaal-Plus Franchise

Hospitaal-Plus. Hôpital Plus. Algemene voorwaarden. Hospitaal-Plus 100. Hospitaal-Plus 200. Hospitaal-Plus Franchise 2015 Hospitaal-Plus Hôpital Plus Algemene voorwaarden Hospitaal-Plus 100 Hospitaal-Plus 200 Hospitaal-Plus Franchise INHOUD 1. Begrippenlijst 3 2. Toetredingsvoorwaarden 5 3. Aanvang, duur en einde van

Nadere informatie

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben.

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. De Lijn personeelsbrochure 21-11-2007 21:56 Pagina 1 Tip! AXA ASSISTANCE Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting

Nadere informatie

Hospitalisatieplan General Motors

Hospitalisatieplan General Motors Hospitalisatieplan General Motors Reglement Geldig vanaf 01.01.2007 1. DEFINITIES 1.1. Reglement Hospitalisatieplan Het reglement Hospitalisatieplan General Motors wordt gevormd door onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen wij u informeren omtrent de verschillende kosten

Nadere informatie

Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS

Nadere informatie

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Onderdelen van uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Nadere informatie

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden.

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Wegwijs in de MAF MAXIMUMFACTUUR MAF staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Omdat het een vrij complexe materie

Nadere informatie

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen)

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen) Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem Tel 03 821 30 00 / Fax 03 829 05 20 www.uza.be / BE 0874.619.603 Opnameverklaring Opnameverklaring Sinds 1 september 2004 zijn alle ziekenhuizen verplicht eenzelfde document

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden en gepensioneerden van de VRT en hun gezinsleden Versie november 2010 Hospitalisatieverzekering

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING 1. Begripsomschrijvingen 2 2. Omschrijving van de verzekering 3 2.1 Waarborg hospitalisatie 3 2.2 Waarborg pre- en posthospitalisatie 4 2.3 Waarborg medische en paramedische

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? januari 2016

Arbeidsongeschikt? januari 2016 Arbeidsongeschikt? januari 2016 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle

Nadere informatie

HET STADSBESTUUR BRUGGE

HET STADSBESTUUR BRUGGE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van HET STADSBESTUUR BRUGGE polisnummer : 07/1921 De wet op de bescherming van de persoonsgegevens is bij deze

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Agrement nr : 710 406 22 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen:

Nadere informatie

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203)

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203) HospiPlan & AmbuPlan HospiPlus & AmbuPlus HospiForfait HospiContinu POLISVOORWAARDEN 2016 Samenvatting van de statuten van de VMOB HospiPlus 250/01. Deze statuten kunnen geraadpleegd worden op de zetel

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE INFORMATIE BROCHURE 1. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? De Federale Overheid heeft beslist om vanaf 1 januari 2012 een nieuwe hospitalisatieverzekering aan te bieden aan haar personeelsleden

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ.

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. 1 Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden,

Nadere informatie

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG COLLECTIEVE POLIS nr. 53150057 editie 002 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven. H.R. 121. Bankrekening 730-0042006-01. Onderneming

Nadere informatie

Versie 01/07/2015 Opnameverklaring voor opname in DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Versie 01/07/2015 Opnameverklaring voor opname in DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

HOSPIMUT. De hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

HOSPIMUT. De hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPIMUT De hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN De VMOBB Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

I. omschrijving van de verzekering

I. omschrijving van de verzekering Algemene voorwaarden blz. 1 I. omschrijving van de verzekering Waarborgen a. waarborg hospitalisatie De verzekeraar waarborgt de terugbetaling van de kosten die tijdens een hospitalisatie van de aangeslotene

Nadere informatie

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000 IDENTIFICATIE VAN DE PATIENT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden P.Z. Sint Alexius 1. Kamersupplementen - honorariumsupplementen

Nadere informatie

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3.1 kamersupplementen per dag gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer (5) Individuele kamer geen kamersupplement

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19-03-1998-De verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19-03-1998-De verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19.03.1998 De Verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Hospitalia. Hospitalisatie en haar gevolgen

Hospitalia. Hospitalisatie en haar gevolgen Hospitalia Hospitalisatie en haar gevolgen 2 Onafhankelijk Ziekenfonds Securex verzekeringsagent, Nr. CDZ 5005c voor de VMOB Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten erkend onder het codenr. CDZ: 750/01 voor

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: BAYER ANTWERPEN NV Polisnummers: 85.700.800 85.700.805 85.700.810 85.700.811 85.700.812 Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (versie 2011) Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur Organisation - Organisatie Euromut onafhankelijk ziekenfonds 509 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Détails - Details Jongeren tot en met 18 jaar: een tegemoetkoming tot 75 voor de aankoop

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname IDENTIFICATIE AZ St.- Dimpna J.B. Stessensstraat2 2440 Geel 710 709 1000 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname Elke opname in een

Nadere informatie

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen - Interpretatieregels 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 18 B.S. 16.9.2014 In werking 1.4.2014 Orale implantaten - Interpretatieregels

Nadere informatie

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de Openbare Sector (22/02/2007) COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de het O.C.M.W. Brugge Openbare Sector (22/02/2007) Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER

COLLECTIEVE VERZEKERING DER TOELICHTING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Doel van de Verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg. www.lm.be

Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg. www.lm.be Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: orthodontie jaarlijks mondonderzoek tandzorg die de ziekteverzekering niet terugbetaalt 3 Orthodontie Een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

MaxiPlan. Polisvoorwaarden 2016. Hét optimale verzekeringsplan voor al je medische kosten. terugbetaling

MaxiPlan. Polisvoorwaarden 2016. Hét optimale verzekeringsplan voor al je medische kosten. terugbetaling MaxiPlan Hét optimale verzekeringsplan voor al je medische kosten terugbetaling remgelden: 50 % tot max. 1.000 tandzorgen: 50 % tot max. 500 orthodontie: tot 250 hoorapparaten: tot 500 anticonceptie: tot

Nadere informatie

Wie doet orthodontie? Wanneer orthodontie? Wat doet de tandarts of orthodontist? Kun je orthodontie voorkomen? Welke apparaten?

Wie doet orthodontie? Wanneer orthodontie? Wat doet de tandarts of orthodontist? Kun je orthodontie voorkomen? Welke apparaten? Orthodontie Misschien sprak je al met de tandarts over een beugel voor je kind(eren)? Hier vind je het hoe en waarom van orthodontie. Welke kosten krijg je terugbetaald? Naast de wettelijke ziekteverzekering

Nadere informatie

AFGE G STU T D U EER E D

AFGE G STU T D U EER E D AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je diploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbeidsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus. www.lm.be

Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus. www.lm.be Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: orthodontie jaarlijks mondonderzoek tandzorgen 3 Orthodontie Een stralend gebit? Ook voor jou! Een stralende

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

Nota inzake het standpunt van de ziekenfondsen inzake de Vlaamse Hospitalisatieverzekering

Nota inzake het standpunt van de ziekenfondsen inzake de Vlaamse Hospitalisatieverzekering Nota inzake het standpunt van de ziekenfondsen inzake de Vlaamse Hospitalisatieverzekering In deze nota wordt het standpunt van bepaalde ziekenfondsen inzake de Vlaamse Hospitalisatieverzekering besproken,

Nadere informatie