Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Fantom-X6/X7/X8. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan de volgende secties zorgvuldig door te lezen: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (p.2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (p. 3-4) en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (p. 4-5) In deze secties vindt u belangrijke informatie over het juiste gebruik van het apparaat. Daarnaast dient deze gebruikershandleiding in zijn geheel gelezen te worden, zodat u een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden die uw nieuwe apparaat te bieden heeft. Bewaar deze handleiding om er later aan te kunnen refereren. Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de Fantom-X6, de Fantom-X7 en de Fantom X-8. De handleiding gebruikt de term Fantom-X om deze drie modellen aan te geven. Naar de Demo Songs luisteren Druk op [PLAY] om de demo song af te spelen. Om de performance te stoppen drukt u op [STOP]. Terugspoelen Stop Afspelen * Bekijk p. 23 om de andere demo songs te beluisteren. 202 Copyright 2004 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND PERSONEEL OVER Het symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd, 'gevaarlijk voltage' binnenin het apparaat, dat krachtig genoeg kan zijn om een elektrische schok bij personen te veroorzaken. Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies. INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES WAARSCHUWING ñ Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden, inclusief de volgende: 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen serieus. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Maak dit apparaat alleen met een droge doek schoon. 7. De ventilatie openingen mogen niet geblokkeerd worden. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers), die warmte produceren. 9. Bescherm het netsnoer, zodat er niet overheen gelopen kan worden. Zorg dat het snoer, in het bijzonder bij de stekkers, stopcontactdozen en op het punt waar zij uit het apparaat komen, niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt. 10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde aanhangsels of accessoires. 11. Gebruik het apparaat met een door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat geleverde kar, standaard, statief, console of tafel. Voorzichtigheid is geboden tijdens het verplaatsen van de kar/ apparaat combinatie, zodat deze niet kan omvallen en daardoor stuk gaat. 12. Tijdens onweer of wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt zal worden, haalt u de stekker uit het stopcontact. 13. Laat al het onderhoud aan erkend onderhoudspersoneel over. Onderhoud is vereist, wanneer het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof of objecten in het apparaat terecht zijn gekomen, als het apparaat aan regen of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert of is gevallen

3 HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN Over WAARSCHUWING en VOORZICHTIG opmerkingen Over de symbolen Wordt gebruikt bij instructies, waarbij Het symbool wijst de gebruiker op belangrijke de gebruiker attent gemaakt wordt op instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis WAARSCHUWING het risico van overlijden of zwaar letsel, van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich wanneer het apparaat niet op juiste binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit wijze gebruikt wordt. geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, Wordt gebruikt bij instructies, waarbij of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt. de gebruiker attent gemaakt wordt op Het symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die het risico van letsel of materiële schade, nooit verplaatst mogen worden (verboden). De wanneer het apparaat niet op juiste specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden, VOORZICHTIG wijze gebruikt wordt. wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen * Materiële schade verwijst naar schade de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan of andere ongunstige effecten, die ten de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit aanzien van het huis en al het uit elkaar gehaald mag worden. aanwezige meubilair, en tevens aan Het wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd huisdieren kunnen optreden. moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden. NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT WAARSCHUWING 001 Voordat u het apparaat in gebruik neemt, leest u onderstaande instructies en de gebruikershandleiding b Maak het apparaat niet open, en voer geen interne modificaties uit (De enige uitzondering zou zijn wanneer deze handleiding specifieke instructies geeft die gevolgd moeten worden om door de gebruiker te installeren zaken te plaatsen; zie p. 240, p.242, p.244, p.246.) Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen in het apparaat te vervangen (behalve wanneer daartoe specifieke instructies in de handleiding staan.) Ga voor alle onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkende Roland distributeur, die u op de Informatie pagina kunt vinden Gebruik of berg het apparaat nooit op, op plaatsen die: aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal of bovenop warmte genererende apparatuur of die vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes of natte vloeren of plaatsen die aan regen worden blootgesteld of die stoffig zijn of die aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn Dit apparaat mag alleen gebruikt worden met een speciaal door Roland aanbevolen rek of standaard Wanneer u dit apparaat gebruikt met een rek of standaard, die door Roland aanbevolen is, moet het rek of standaard zodanig geplaatst worden dat het waterpas staat en stabiel zal blijven. Als u geen rek of standaard gebruikt, moet u er nog steeds voor zorgen dat de locatie die u kiest om het apparaat op te zetten, waterpas staat zodat het apparaat goed ondersteund wordt en niet kan wiebelen a Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een stroomtoevoer van het type dat beschreven is in de instructies of zoals aangegeven staat op het apparaat e Gebruik alleen het bijgesloten netsnoer. Dit snoer mag met geen enkel ander apparaat gebruikt worden.... WAARSCHUWING 009 Buig of draai het netsnoer niet overmatig, en plaats er geen zware objecten bovenop. Hierdoor kan het snoer beschadigen, waardoor afgebroken elementen en kortsluiting geproduceerd kan worden. Beschadigde snoeren betekenen een risico op brand en schokken!... Dit apparaat, op zichzelf staand of in combinatie met een versterker en koptelefoon of luidsprekers, kan geluidsniveaus produceren, die in staat zijn permanent gehoorsverlies te veroorzaken. Werk nooit lange tijd achter elkaar op een hoog of oncomfortabel volumeniveau. Wanneer u een bepaalde mate van gehoorsverlies of een piep in de oren bemerkt, moet u het apparaat direct uitzetten en een oorarts consulteren Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen a: Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het stopcontact en breng het apparaat voor onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur, te vinden op de Informatie pagina, indien: Het netsnoer of de stekker is beschadigd, of Er rook of een ongewone geur optreedt Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht zijn gekomen, of Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op andere wijze nat is geworden), of Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren of een duidelijke verandering in werking laat zien In huishoudens met kleine kinderen moet een volwassene toezicht houden, totdat het kind in staat is de regels, die essentieel zijn voor een veilige bediening van het apparaat, op te volgen Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!) Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een stopcontact, waar een groot aantal andere apparaten gebruik van maakt. Wees in het bijzonder voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren de totale hoeveelheid stroom die door alle aangesloten apparaten wordt gebruikt, mag nooit de stroomclassificatie (watts/ampères) van het verlengsnoer overschrijden. Door overmatige ladingen kan de isolatie van het snoer verhit raken, en uiteindelijk smelten.... 3

4 WAARSCHUWING 022a Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat gebruiken, neemt u contact op met uw verkoper, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur. Deze zijn te vinden op de Informatie pagina.... Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het eengeheugenkaart wilt gaan installeren. (SRX serie; p.240, p.242, DIMM; p.244, p.246) SPEEL GEEN CD-ROM disk op een conventionele CD speler af. Het geluidsniveau dat geproduceerd wordt, kan permanent gehoorverlies veroorzaken. Dit kan resulteren in schade aan luidsprekers of andere systeemcomponenten Plaats geen voorwerpen die water bevatten (zoals bloemenvazen) bovenop het apparaat. Vermijd ook het gebruik van insecticiden, parfums, alcohol, nagellak, spuitbussen etc. nabij het apparaat. Verwijder snel elke vloeistof die op het apparaat is gevallen met een droge, zachte doek.... VOORZICHTIG 101a Het apparaat dient op een zodanige wijze geplaatst te worden, dat er voldoende ventilatieruimte beschikbaar is c Dit apparaat mag alleen gebruikt worden in combinatie met de Roland KS-12 standaard (Fantom-X6/Fantom-X7) /KS-17 (Fantom-X8). Gebruik maken van andere standaards (of karretjes) kan resulteren in instabiliteit en eventuele beschadigingen b Houd het snoer altijd bij de stekker zelf vast, wanneer de stekker in het stopcontact of in het apparaat wordt gestoken of er uit wordt gehaald.... VOORZICHTIG a: Haal de adapter regelmatig uit het stopcontact en maak deze met een droge doek schoon om stof en andere opeenhopingen te verwijderen. Verwijder de adapter ook uit het stopcontact, wanneer u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken. Ophoping van stof tussen de stekker en het stopcontact kan tot verminderde isolatie leiden en brand veroorzaken.... Probeer het in elkaar verwikkeld raken van snoeren en kabels te voorkomen. Bovendien zouden alle snoeren en kabels buiten het bereik van kinderen geplaatst moeten worden Ga nooit boven op dit apparaat staan, en plaats er geen zware objecten op b Wanneer de stekker in het stopcontact of in dit apparaat wordt gestoken of eruit wordt gehaald, mogen uw handen nooit nat zijn a Voordat u het apparaat gaat verplaatsen, haalt u het netsnoer uit het stopcontact, en koppelt u de snoeren van alle apparaten los a Voordat u het apparaat gaat schoonmaken zet u de stroom uit, en haalt u het netsnoer uit het stopcontact a Indien er onweer in uw omgeving wordt verwacht, haalt u het netsnoer uit het stopcontact a Installeer alleen de gespecificeerde media (SRX serie, DIMM). Verwijder alleen de gespecificeerde schroeven (p.240, p.242, p.244, p.246) Indien u de schroef van de aarde klem of de schroeven van het deksel aan de onderzijde moet verwijderen, bewaart u deze op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, zodat zij deze niet per ongeluk kunnen inslikken.... BELANGRIJKE OPMERKINGEN 291b Naast de onderdelen, die onder Het apparaat op een veilige manier gebruiken op pagina s 2-4 worden genoemd, raden wij u aan het volgende te lezen en in acht nemen: Stroomvoorziening Sluit dit apparaat niet aan op hetzelfde stopcontact als deze gebruikt wordt door een andere elektrische toepassing met een omzetter (zoals een koelkast, wasmachine, magnetronoven of airconditioner) of met een motor. Afhankelijk van de manier waarop de elektrische toepassing gebruikt wordt, kan het geluid dat geproduceerd wordt bij het aanvoeren van stroom ervoor zorgen dat dit apparaat slecht functioneert of bijgeluiden produceert. Voordat dit apparaat op andere apparaten wordt aangesloten, zet u de stroom van alle apparaten uit. Dit zal storingen en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten helpen voorkomen. Hoewel de LCD en LED s uit staan als de POWER knop uitstaat betekent dit niet dat het apparaat volledig afgesloten is van de voeding. Als u de stroomtoevoer volledig uit wil schakelen, zet u eerst de POWER knop uit waarna u het elektriciteitssnoer uit het stopcontact trekt. Daarom moet het stopcontact dat u kiest om de stekker van het elektriciteitssnoer in te steken makkelijk bereikbaar zijn. Plaatsing Het gebruik van dit apparaat in de nabijheid van versterkers (of andere apparatuur, die grote transformatoren bevat) kan tot een brom leiden. Om dit probleem op te heffen, verandert u de richting van dit apparaat of zet u het verder van de storingsbron weg. Dit apparaat kan de ontvangst van radio of televisie verstoren. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van zulke ontvangers. Ruis kan geproduceerd worden wanneer draadloze communicatie apparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dit soort ruis kan optreden tijdens bellen of gebeld worden of tijdens het converseren. Als u dit soort problemen ondervindt, moet u de draadloze apparaten op meer afstand van dit apparaat plaatsen of deze uitzetten. Stel dit apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het niet bij apparaten die warmte verspreiden, laat het niet in een afgesloten voertuig achter en stel het niet aan extreme temperaturen bloot. Door overmatige hitte kan het apparaat misvormen of verkleuren. Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt verplaatst, waar de temperatuur en/of vochtigheid verschilt van de vorige locatie, kunnen binnen het apparaat waterdruppels (condensatie) gevormd worden. Als u het apparaat in deze staat gebruikt, kunnen schade of storingen ontstaan. Voordat u het apparaat op de nieuwe locatie gaat gebruiken, laat u het enige uren acclimatiseren, totdat de condensatie volledig is verdampt. Laat geen spullen liggen op het keyboard. Dit kan de oorzaak zijn van slecht functioneren, zoals toetsen die geen geluid meer produceren. 4

5 BELANGRIJKE OPMERKINGEN Onderhoud Voor het dagelijks schoonmaken van het apparaat gebruikt u een droge, zachte doek of één die enigszins vochtig is. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil gebruikt u een doek met een mild, niet schurend schoonmaakmiddel. Daarna veegt u het apparaat met een zachte, droge doek goed af. Gebruik nooit wasbenzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen om de mogelijkheid van verkleuring en/of misvorming te voorkomen. Reparatie en data Wees er op bedacht, dat de inhoud van het geheugen verloren kan gaan als u het apparaat laat repareren. Van belangrijke gegevens moet u altijd een reservekopie maken in een ander MIDI apparaat (bijvoorbeeld een sequencer) of een computer. Tijdens reparaties wordt getracht het verlies van data te vermijden. Echter, in bepaalde gevallen (wanneer het schakelsysteem van het geheugen zelf niet meer werkt) kan data helaas niet meer hersteld worden. Roland is niet verantwoordelijk voor dit soort dataverlies. Aanvullende voorzorgsmaatregelen Wees er op bedacht, dat de inhoud van het geheugen door storingen of onjuist gebruik van het apparaat onherstelbaar verloren kan gaan. Om uzelf tegen het risico van verlies van belangrijke gegevens te beschermen, raden wij u aan om van tijd tot tijd een back-up van belangrijke gegevens te maken die u in het geheugen van het apparaat heeft opgeslagen. De inhoud van data die in een ander MIDI apparaat (bijvoorbeeld een sequencer) of computer is opgeslagen, kan helaas niet meer hersteld worden, wanneer deze verloren is gegaan. Roland Corporation is niet verantwoordelijk voor dataverlies. Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere regelaars van dit apparaat met gepaste voorzichtigheid. Dit geldt ook voor het gebruik van de stekkers en aansluitingen. Ruwe behandeling kan tot storingen leiden. Sla nooit op het beeldscherm, en voer er geen grote druk op uit. Het is mogelijk dat het beeldscherm een klein beetje geluid produceert tijdens normaal gebruik. Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels, houdt u deze bij de aansluiting zelf vast trek nooit aan de kabel. Op deze manier vermijdt u kortsluiting of schade aan de interne elementen van de kabel. Er zal een kleine hoeveelheid warmte van het apparaat afkomen tijdens normaal gebruik. Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u het volume van dit apparaat op een redelijk niveau te houden. U kunt ervoor kiezen om een koptelefoon te gebruiken, zodat u zich geen zorgen om de personen in uw naaste omgeving hoeft te maken ( s nachts in het bijzonder.) Wanneer u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het in de originele doos (inclusief schokabsorberend materiaal). Anders zult u soortgelijk verpakkingsmateriaal moeten gebruiken. Gebruik alleen het gespecificeerde expressiepedaal (EV-5, apart verkrijgbaar). Als u andere expressiepedalen aansluit, riskeert u storingen en/of schade aan het apparaat. Gebruik een Roland kabel om de aansluiting te maken. Als u een kabel van een ander merk gebruikt, neem dan notitie van onderstaande voorzorgsmaatregelen. Sommige aansluitingskabels bevatten weerstanden. Gebruik voor het aansluiten van dit apparaat geen kabels die weerstanden hebben. Bij gebruik van dit soort kabels, kan het geluidsniveau extreem laag of zelfs niet hoorbaar zijn. Informatie over kabelspecificaties kunt u bij de fabrikant van de kabel verkrijgen. 566b De gevoeligheid van de D Beam controller verandert afhankelijk van de hoeveelheid licht in de nabijheid van het apparaat. Als het niet functioneert zoals u verwacht, dient u de gevoeligheid voor de helderheid van uw lokatie aan te passen. Deze waarde verhogen zal de gevoeligheid vergroten. Voordat kaarten gebruikt worden Geheugenkaarten gebruiken Steek de geheugenkaart er voorzichtig helemaal in, totdat deze stevig op zijn plaats zit. Raak nooit de uiteinden van de geheugenkaart aan. Zorg er ook voor dat de uiteinden niet vuil worden. De geheugenkaartsleuf van dit apparaat accepteert CompactFlash, Smartmedia (3.3 V). CompactFlash, SmartMedia (3.3 V) zijn geconstrueerd met precisie onderdelen. Behandel de kaarten voorzichtig, waarbij u extra moet letten op de volgende zaken: Wees er zeker van dat uw lichaam zelf ontladen is van enige statische elektriciteit, voordat u de kaarten aanraakt om schade aan de kaarten door statische elektriciteit te voorkomen. Raak de contactgedeelten van de kaarten niet aan en zorg ook dat deze niet met metaal in contact komen. Laat de kaarten niet vallen, buig ze niet en stel ze niet bloot aan schokken of trillingen. Laat kaarten niet in direct zonlicht liggen in gesloten voertuigen of op andere soortgelijke locaties (opbergtemperatuur: graden Celsius). Kaarten mogen niet nat worden. De kaarten niet demonteren of aanpassen. Behandeling van CD-ROMS Vermijd het aanraken of krassen van de glanzende onderkant (gecodeerd oppervlak) van de disk. Beschadigde of vuile CD-ROM s kunnen niet goed gelezen worden. Zorg dat uw disks schoon blijven, met een in de winkel verkrijgbaar CD reinigingsproduct. Auteursrecht Het onbevoegd opnemen, verspreiden, verkopen, uitlenen, publiekelijk uitvoeren, uitzenden of soortgelijke handelingen van een volledig werk of gedeelte daarvan (muzikale compositie, video, uitzending, publiekelijke uitvoering enz.), waarvan het auteursrecht bij een derde partij ligt, is bij de wet verboden. Bij uitwisseling van geluidssignalen via een digitale verbinding met een extern instrument, kan dit apparaat opnemen zonder dat het aan de restricties van het Serial Copy management System (SCMS) is onderworpen. Dit komt, doordat het apparaat alleen voor muziekproductie is bedoeld, en zo is ontworpen dat het niet aan restricties onderhevig is zolang het wordt gebruikt voor het opnemen van werken, die de auteursrechten van anderen niet schenden (zoals uw eigen composities). (SCMS is een beveiliging die tweede generatie en verder kopiëren via een digitale verbinding verhindert. Het is in MD (Mini-Disc) recorders en andere digitale geluidsapparatuur voor consumenten ingebouwd als een beveiliging ter bescherming van het auteursrecht). Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden, waarbij het auteursrecht van een derde partij overtreden kan worden. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor overtredingen van het auteursrecht van een derde partij, die door gebruik van dit apparaat worden begaan. 204 * Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. * Windows staat officieel bekend als: Microsoft Windows besturingssysteem. * Apple en Macintosh zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer Inc. * MacOS is een handelsmerk van Apple Computer Inc. * Pentium is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation. * Alle in dit document genoemde productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. * SmartMedia is een handelsmerk van Toshiba Corp. * OMS is een geregistreerd handelsmerk van Opcode Systems Inc. * CompactFlash en zijn handelsmerken van SanDisk Corporation en erkend door CompactFlash association. * Roland Corporation is een geautoriseerde licensiehouder van de Compact- Flash en CF logo ( ) handelsmerken. 5

6 Inhoud HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN...3 BELANGRIJKE OPMERKINGEN...4 Hoofdkenmerken...15 Paneelbeschrijvingen...16 Voorpaneel Achterpaneel Om te beginnen...19 Een versterker en speakersysteem aansluiten De Fantom-X8 plaatsen op een standaard (voor de Fantom-X8 gebruiker) De stroomtoevoer aanzetten Het Display Contrast (LCD Contrast) aanpassen De stroomtoevoer uitzetten Naar de demo songs luisteren...23 Naar de geladen demo song luisteren wanneer u de Fantom-X opstart Naar de andere demo songs luisteren Verschillende Performance kenmerken...24 Velocity/Aftertouch Pitch Bend/Modulatie Hendel Octave Shift (Oct) Hold Pedal Control pedal Transpose (Trans) Overzicht van de Fantom-X...26 Hoe de Fantom-X in elkaar zit Basisstructuur Classificatie van soorten Fantom-X geluiden Over gelijktijdige polyfonie Over geheugen Temporary (tijdelijk) geheugen Rewritable (herschrijfbaar) geheugen Non-rewritable (vast) geheugen Over de ingebouwde effecten Effectsoorten Hoe groepen effecten in verschillende modi functioneren Over de sequencer Wat is een song? Wat is een track? Songs en de geluidsgenerator modus Posities voor het opslaan van een song Over het Sampling gedeelte Waar samples bewaard worden Basishandelingen voor de Fantom-X De geluidsgenerator modus wisselen Over de Functieknoppen De cursor verplaatsen Een waarde aanpassen Een naam toekennen Registratie en oproepen van veelvuldig gebruikte vensterpagina s (Bookmark) Een pagina registreren Een pagina weer oproepen Een uitleg van iedere knop bekijken (Help) Het aantal klanken dat gebruikt wordt door de geluidsgenerator bekijken (Voice Monitor)

7 Inhoud In Patch modus spelen...38 Over het Patch Play venster Het Patch Play venster weergeven Een patch selecteren Patches per categorie selecteren (Patch Finder) Het selecteren van patches uit de lijst Patches proef laten spelen (Phrase Preview) Een lijst met veelvuldig gebruikte Patches en Performances aanleggen (Live Setting) Geluiden oproepen Een geluid registreren Een registratie verwijderen Alle geluidsregistraties van een bank verwijderen De step veranderen, waarop een geluid geregistreerd staat Favoriete patches selecteren (Favorite Patch) Een favoriete patch registreren Favoriete Ritme sets registreren Het keyboard in octaaf eenheden transponeren (Octave Shift) Het keyboard transponeren in halve stappen (Transpose) De hoorbare tonen selecteren (Tone On/Off)...46 Enkele noten spelen (Monophonic) Soepele toonhoogte veranderingen creëren (Portamento) De parameter selecteren die bestuurd wordt door de Realtime Controllers of de D Beam controller (Control setting) De Part specificeren, die beïnvloed zal worden door de Controller Een parameter aan een controller toewijzen Percussie instrumenten spelen Een ritme set selecteren Een ritme set spelen In Piano modus spelen...54 Piano modus selecteren Een Patch selecteren Patches per categorie selecteren Uit het Patch List venster selecteren...54 Akoestische piano geluiden spelen De Keyboard Touch aanpassen (Key Touch) Het piano geluid veranderen (Open/Close) De diepte van resonantie aanpassen (Resonance) Elektrische piano geluiden spelen Elektrische piano effecten selecteren Een geluid opslaan (Patch) Een patch creëren...56 Hoe maakt u Patch instellingen? Bewerken in een grafische display (Zoom Edit) Patch instellingen initialiseren (Init) Patch (Toon) instellingen kopiëren (Copy) Waarschuwingen wanneer u een Waveform selecteert Patches opslaan die u gecreëerd heeft (Write) De opslag bestemming patch vergelijken (Compare) Functies van patch parameters Algemene instellingen voor de hele patch (General) Waveforms wijzigen (Wave)...62 Veranderen hoe een toon klinkt (TMT) Pitch wijzigen (Pitch/Pitch Env)...67 De helderheid van een geluid veranderen m.b.v. een filter (TVF /TVF Env) Het volume aanpassen (TVA/TVA Env) Output Geluiden moduleren (LFO)

8 Inhoud Pas Portamento of Legato toe op het geluid (Solo/Porta) Meerdere instellingen (Misc) Matrix Control instellingen (Ctrl 1-4) Effecten instellen voor een Patch (Effecten/MFX/MFX Control/Chorus/Reverb) Een Ritme set creëren...83 Hoe maakt u Ritme set instellingen Een grafische display bewerken (Zoom Edit) Ritme set instellingen initialiseren (Init) Ritme toon instellingen kopiëren (Copy) Waarschuwingen wanneer u een Waveform selecteert Ritme sets opslaan die u gecreëerd heeft (Write)...86 De opgeslagen ritme set op proef spelen (Compare) Functies van ritme set parameters Algemene instellingen voor de hele ritme set (General) Waveforms veranderen (Wave) Ritme toon klank veranderen (WMT) Pitch veranderen (Pitch/Pitch Env) De helderheid van een geluid aanpassen met een filter (TVF/TVF Env) Het volume aanpassen (TVA/TVA Env) Output instellingen (Output) Effecten instellen voor een Ritme set (Effecten/MFX/MFX Control/Chorus/Reverb) In Performance modus spelen...97 Performance Layer venster weergeven Performance Mixer venster weergeven Functies in het PERFORMANCE Layer/Mixer venster Een Performance selecteren Performances uit een lijst selecteren...99 Een lijst van frequent gebruikte Patches en Performances creëren (Live Setting function) Favoriete Performances selecteren Een Favoriete Performance registreren Het Layer venster gebruiken Een Part selecteren De Part selecteren die u wilt laten klinken (Keyboard Switch) Het geluid voor een Part selecteren Geluiden combineren en samen spelen (Layer) Verschillende geluiden in verschillende gebieden van het keyboard spelen (Split) Het Mixer venster gebruiken Een Part selecteren Het geluid voor een Part selecteren De Part instellingen bewerken Een Part selecteren om afzonderlijk te spelen (Solo) Het spelen van een specifieke Part dempen (Mute) Pads gebruiken om Parts te dempen De Part instellingen in een lijst bekijken (Performance Part View) Uitvoeren met de Arpeggio/Ritme functie Uitvoeren met de Realtime Controllers en D Beam controller MIDI berichten bekijken voor iedere Part (Part Information) Een Performance creëren De Part instellingen in een lijst bekijken (Performance Part View) De parameters van iedere Part aanpassen De parameter selecteren die bestuurd wordt door de Realtime Controllers of de D Beam controller (Control setting) Instellingen maken voor de Realtime Controllers en de D Beam controller (Ctrl) Control Switch instellingen (Ctrl Switch) Effecten instellen voor een Performance (Effecten/MFX/MFX Control/Chorus/Reverb)

9 Inhoud De instellingen van de Patch toegekend aan een Part veranderen Performance instellingen initialiseren (Init) Een Performance die u gecreëerd hebt opslaan (Write) Het geluid in real time veranderen Uw hand over de D Beam controller bewegen om het geluid te veranderen (D Beam controller) Instellingen maken voor de D Beam controller Knoppen gebruiken om het geluid te veranderen (Realtime Controller) Realtime Controller instellingen veranderen Een pedaal gebruiken om het geluid te veranderen (Control Pedal) Pedaal instellingen maken Arpeggio s spelen Over Arpeggio Arpeggio s spelen Arpeggio aan/uitzetten Het tempo bepalen voor Arpeggio Performances Een Arpeggio vasthouden Arpeggio s met de sequencer meespelen Arpeggio instellingen Stijlen selecteren voor Arpeggio Performances (Arpeggio Style) De Beat en Shuffle veranderen (Arp/Rhythm Grid) Staccato en Tenuto toepassen (Arp/Rhythm Duration) Stijgende/dalende variaties selecteren (Verschillende manieren van geluiden spelen) (Arp Motif) De aanslagsterkte van de Arpeggio aanpassen (Arp Velocity) De Part selecteren die Arpeggio s gaat spelen in Performance modus (Arp Part) De accent sterkte veranderen (Arp Accent) Het bereik van de arpeggio instellen (Oct Range) De Realtime Control knoppen gebruiken om de Arpeggio instellingen te bewerken Een Arpeggio Stijl creëren (Arpeggio Style Edit) Step-opname De draaischijf of [INC] [DEC] gebruiken om waarden in te voeren De stijlen die u heeft gecreëerd opslaan (Write) De Chord Memory functie gebruiken (Chord Memory) Over de Chord Memory functie Uitvoeren met de Chord Memory functie De Chord Memory functie aan/uitzetten Akkoord vormen selecteren Een akkoord in de volgorde van zijn noten laten klinken (Rolled Chord) Uw eigen akkoord vormen creëren De akkoord vormen die u gecreëerd heeft opslaan Ritmes spelen Over ritme patronen Ritme groepen gebruiken Ritme spelen Ritme aan/uitzetten Het tempo voor ritme patroon performances bepalen Selecteer de Ritme groep Ritme patroon instellingen Ritme patronen selecteren De Beat en Shuffle veranderen (Arp/Rhythm Grid) Staccato en Tenuto toepassen (Arp/Ritme duur) De aanslagsterkte van het ritme patroon aanpassen (Rhythm Pattern Velocity) De accent sterkte veranderen (Arp Accent) De Realtime Control knoppen gebruiken om het ritme te regelen

10 Inhoud Een ritme patroon creëren (Rhythm Pattern Edit) Step-opname De draaischijf of [INC] [DEC] gebruiken om waarden in te voeren De Patronen die u heeft gecreëerd opslaan (Write) Uw eigen stijlen creëren (Rythm Group Edit) De Ritme Groep die u gecreëerd heeft opslaan Sampling Externe input aan/uitschakelen Input Source instellingen maken (Input Setting) Input Effect Setup instellingen Sampling werkwijze Een Sample verdelen tijdens sampling Eerder in de tijd samplen (Skip Back Sampling) Een sample bewerken Een sample selecteren (Sample List) Een sample selecteren Een sample laden Alle samples laden Een sample uitladen Een sample wissen Een audio bestand importeren Het Sample Edit venster weergeven De Waveform display vergroten/verkleinen (Zoom In/Out) De Start/Eindpunten van de sample instellen De knoppen gebruiken om de punten te bewerken Instellingen maken voor een sample (Sample parameters) Samples toewijzen aan een Pad (Assign To Pad) Vanuit Patch modus Vanuit Performance modus Een sample toewijzen als Patch aan een Part (Assign to Keyboard) Vanuit Patch modus Vanuit Performance modus Een Ritme set creëren (Create Rhythm) Een multisample creëren (Create Multisample) Een sample uitladen (Unload) Ongewenste delen van een sample verwijderen (Truncate) Het hoge frequentie bereik van de sample opkrikken of begrenzen (Emphasis) Het volume van een sample maximaliseren (Normalize) Amp Een sample uitrekken of krimpen (Time Stretch) Een sample in noten verdelen (Chop) Twee of meer samples samenvoegen (Combine) Een sample opslaan De Pads gebruiken De Hold functie gebruiken om een geluid vast te houden De Roll functie gebruiken om geluiden te spelen Instellingen maken voor de Pads (Pad Setting) Specificeer de op dat moment gebruikte geluidsgenerator Instellingen, die u voor iedere Pad kunt maken Instellingen die van toepassing zijn op alle Pads De Pad instellingen wegschrijven Het geluid van twee Pads uitwisselen (Pad Exchange) Een patroon aan een Pad toewijzen (RPS Function) De Pads gebruiken om ritmes te spelen Een song afspelen Een song onmiddellijk spelen (Quick Play)

11 Inhoud Songs achtereenvolgens afspelen (Chain Play) Verschillende afspeelmethodes Fast-Forward en Rewind tijdens afspelen Correct afspelen vanuit het midden van de song (MIDI Update) Een specifiek instrument bij het afspelen dempen Het afspeeltempo van een song veranderen Een song op een vast tempo afspelen (Tempo Track dempen) Een S-MRC formaat song afspelen Een song herhaaldelijk afspelen (Loop Play) De D Beam controller gebruiken om song playback te starten/stopppen Songs opnemen Twee opnamemethoden Voordat u een nieuwe song creëert Het geluid selecteren, dat gebruikt gaat worden voor de opname De Song/Patroon uit Temporary Song wissen (Song Clear) De maat instelling(en) specificeren Uw Performance opnemen terwijl u aan het spelen bent (Realtime Opname) Basishandelingen voor Realtime Opname Het opnemen van tempoveranderingen in een song (Tempo Opname) Loop Opname en Punch-In opname De timing van uw spel corrigeren terwijl u aan het opnemen bent (Opname Quantize) Het selecteren van de sequencer gegevens, die opgenomen zullen worden (Opname Select) Ongewenste data wissen, terwijl u opneemt (Realtime Erase) Het opnemen van arpeggio s die gesynchroniseerd zijn met de maten van de sequencer Geluiden of frases proef spelen, terwijl u opneemt (Rehearsal functie) Data stap voor stap invoeren (Step Opname) Noten en pauzes invoeren Een patroon aan een phrase track toekennen Songs bewerken De song laden die u wilt bewerken De data in een track bekijken Verschillende geluidsgeneratoren gebruiken voor iedere track Afzonderlijke Tracks/Patronen van song data laden Het afspelen van een track dempen (Mute) Markers (Locate Positions) toewijzen aan een song Het gedeelte van een song specificeren dat herhaald zal worden (Loop Points) Sequencer data bewerken over het gespecificeerde bereik (Track Edit) Basishandelingen voor Track Editing De timing van een song synchroniseren (Quantize) Ongewenste Performance data wissen (Erase) Ongewenste berichten wissen (Delete) Frases kopiëren (Copy) Een lege maat invoeren (Insert) De toets transponeren (Transpose) De aanslagsterkte veranderen (Volume) (Change Velocity) Het MIDI kanaal veranderen (Change Channel) De lengte van de noten veranderen (Change Duration) Twee phrase tracks of patronen samenvoegen in één (Merge) Een gedeelte uit de sequencer data selecteren en verplaatsen (Extract) Performance data naar voren en naar achteren verschuiven (Shift Clock) De sequencer data uitdunnen (Data Thin) Twee phrase tracks of patronen verwisselen (Exchange) De afspeeltijd van de song aanpassen (Time Fit) Lege maten wissen (Truncate)

12 Inhoud Afzonderlijke items sequencer data bewerken (Micro Edit) Sequencer data bewerken (Basisprocedure in de microscope) Sequencer data die wordt bediend door een phrase track/patroon Sequencer data bekijken (View) Sequencer data invoegen (Create) Sequencer data wissen (Erase) Sequencer data verplaatsen (Move) Sequencer data kopiëren (Copy) Het tempo halverwege de song veranderen De maat instelling halverwege de song veranderen Een naam aan een song toewijzen (Song Name) Een song laden/opslaan (Save/Load) Een song opslaan (Save) Basisprocedure Data samen met een song opgeslagen Een song met samples opslaan (Save Song +Samples) Een song opslaan (Save Song) Samples opslaan (Save All Samples) Een song als een SMF bestand opslaan (Save as SMF) Een song laden (Load) Basisprocedure Een song met samples laden (Load Song+Samples) Een song laden (Load Song) Samples laden (Load All Samples) Een WAV/AIFF bestand importeren Met één vinger een frase spelen (RPS functie) Voordat u de RPS functie gebruikt Een patroon opnemen Instellingen voor de RPS functie De RPS functie gebruiken terwijl u aan het uitvoeren bent Een Performance opnemen, terwijl u gebruik maakt van de RPS functie Effecten toevoegen Effecten aan- en uitzetten Effect instellingen maken Effecten in Patch modus toepassen Specificeren hoe het geluid verwerkt wordt (Routing) Signal Flow Diagram en Parameters Effecten in Performance modus toepassen Specificeren hoe het geluid uitgevoerd zal worden (Routing) Signal Flow Diagram en Parameters Multi-effecten instellingen maken (MFX1-3) Multi-Effecten instellingen maken (MFX Control) De Multi-effect structuur specificeren (MFX Structuur) Chorus instellingen maken (Chorus) Reverb instellingen maken (Reverb) Mastering Effect Aansluiten op uw computer via USB (USB mode) Over USB functies Wisselen tussen de USB modus en MIDI modus Bestanden van of naar uw computer overdragen (Storage Mode) Aansluitingen De aansluitbestemming specificeren Waarschuwingen betreffende mappen en bestanden USB communicatie annuleren Voorbeelden van het gebruik van Storage mode MIDI berichten uitwisselen met uw computer (MIDI Mode)

13 Inhoud Bestandsgerelateerde functies (File Utility) Basisprocedure Een bestand kopiëren (Copy) Een bestand wissen (Delete) Een bestand verplaatsen (Move) Een geheugenkaart initialiseren (Card Format) Algemene modus instellingen (System Function) Hoe maakt u Systeemfunctie instellingen De Systeem instellingen opslaan (System Write) Functies van Systeem parameters Pedal/D Beam Keyboard Sync/Temp Metronoom Geluid MIDI USB Standaard stemming Preview System Ctrl Background Screen Saver Sampling Opstarten Systeeminformatie Data management functies terugzetten naar de fabrieksinstellingen (Factory Reset) Basisprocedure Een reservekopie van user data maken (User Backup) User data, waarvan u een reservekopie heeft gemaakt herstellen (User Restore) Factory Reset De Fantom-X Editor gebruiken Fantom-X Editor op uw computer installeren Aansluitingen maken De Fantom-X bibliotheek gebruiken Fantom-X Editor systeemeisen Systeemeisen (Windows) Systeemeisen (Mac OS) Over V-Link Wat is V-LINK? Aansluit voorbeelden De V-LINK aan/uitzetten V-LINK instellingen V-LINK Parameters Het beeld resetten De Wave uitbreidingskaart installeren Waarschuwingen bij installatie van een Wave Expanion Board Hoe installeert u een Wave uitbreidingskaart? De geïnstalleerde Wave uitbreidingskaarten controleren Installation de la carte d expansion Wave Précautions à prendre lors de l installation d une carte d expansion Wave Installation d une carte d expansion Wave Vérification des cartes d extension audio aprés installation

14 Inhoud Het geheugen uitbreiden Waarschuwingen voor het uitbreiden van geheugen Hoe breidt u het geheugen uit? Het geheugen verwijderen Controleren of geheugen correct is geïnstalleerd Ajouter de la mémoire Précautions à prendre lors de l ajout de mémoire Installation du module de mémoire Retrait du module de mémoire Vérifier que la mémoire est installée correctement Een geheugenkaart gebruiken Voordat u de geheugenkaart gebruikt Data wegschrijven naar de kaart De PC kaart beschermer installeren Problemen oplossen Problemen, die de hele Fantom-X aangaan Geluidsgerelateerde issues Effect gerelateerde onderwerpen IOnderwerpen, die gerelateerd zijn aan het opslaan van data Onderwerpen, gerelateerd aan de sequencer Onderwerpen gerelateerd aan MIDI en externe apparaten Onderwerpen, gerelateerd aan sampling Poblemen met een geheugenkaart Parameter lijst Patch Parameter Ritme set Parameter Performance Parameter Ritme groep Parameter Sample Parameters System Parameters Effecten lijst Multi-Effecten parameter Chorus parameters Reverb parameters Input Effect parameters Foutberichten Over MIDI MIDI Implementatie Specificaties Index

15 Hoofdkenmerken Hypermoderne geluids producent die audio en MIDI verenigt De Fantom-X heeft dezelfde geluids producent als de Fantom-S, waarbij synthesizer en sampler in één enkele geluidsgenerator verenigd zijn. Gesamplede Waveforms en Waveforms geïmporteerd uit een PC of een andere externe bron kunnen ook gebruikt worden als synthesizer Waveforms. Bovendien kunt u naast de interne geluiden en de gesamplede Waveforms, maximaal vier SRX-serie Wave uitbreidingskaarten installeren voor ogenblikkelijke toegang tot een nog bredere collectie aan geluiden. Hoogwaardige 128-stemmige polyfonie 128 stemmen polyfonie garanderen een stressvrije muzikale productie of live optreden. De hoogste kwaliteit 88-noot meervoudig gesampelde piano Waveform De Fantom-X levert een 88-noot meervoudig gesampelde piano die nauwgezet is opgenomen door professionele technici. Elke noot is in stereo gesampled m.b.v. vier aanslagggevoelige lagen, wat betekent dat een rijkelijke 704 samples gebruikt zijn om dit pianogeluid te creëren. Het is niet alleen rijk aan tonale kwaliteit maar heeft ook persoonlijkheid, waardoor het nog dichterbij de real thing komt. De 128 MB aan intern Waveform geheugen is dubbel zoveel als bij de Fantom-S serie. Het voegt een ruime hoeveelheid aan geluiden toe, die gecreëerd zijn met de nadruk op kwaliteit, inclusief snaren, nylon gitaarsnaren, drums, bas en ook piano. * 88-noot meervoudig samplen wordt alleen voor de piano Waveform gebruikt. Voor het eerst op een synthesizer een grote kleuren LCD! Een grote kleuren LCD wordt gebruikt voor uitstekende zichtbaarheid en gebruikersvriendelijkheid. Met een frisse nieuwe uitstraling opent het een nieuw tijdperk in gebruikersinterfaces. Volledig ontwikkelde sampler Behalve de sampling en resampling functionaliteit wordt ook Waveform bewerking geleverd, met een functionaliteit die kan concurreren met speciaal daarvoor toegeruste samplers. Er is ook een Auto Sync functie die automatisch de lengte van een maat in overeenstemming kan brengen met het tempo op dat moment. Standaard wordt 32 MB sample geheugen geleverd. U kunt dit uitbeiden tot maximaal 544 MB. Skip Back Sampling De Skip Back Sampling functie, die zo populair was bij de Fantom-S serie wordt ook geleverd bij de Fantom-X. Met deze functie neemt u continu op, wat u ook speelt op de Fantom-X. Wanneer u dan op een inspirerende riff komt, kunt u simpelweg op één enkele knop drukken om het te behouden. Piano modus en Live Setting functie Piano modus geeft u de mogelijkheid om de Fantom-X te gebruiken als een echte piano door simpelweg op één knop te drukken. De Live Setting functie geeft de mogelijkheid tot het oproepen van Live Performance setups, waarmee soepele overgangen tussen songs in uw set gegarandeerd zijn. Een volledige aanvulling van interfaces USB aansluiting voor aansluiting op uw computer USB-MIDI support geeft de mogelijkheid om data uit te wisselen met uw computer en vergemakkelijkt ook de aansluiting met PC tools. Voor verbinding met audio toepassingen wordt zowel analoge als digitale input als standaard geleverd. Wanneer u een sample maakt kunt u analoog of digitaal selecteren. Er is ook een PC kaartsleuf om een reservekopie van uw data te maken. Dit geeft u een brede keuze in media zoals SmartMedia en CompactFlash. Omdat mediacapaciteiten tot maximaal 1 GB ondersteund worden (wanneer u Compact Flash gebruikt) heeft u een grotere flexibiliteit in data transfer. Ingebouwde 16-track sequencer Er is een hoge resolutie 16-track sequencer ingebouwd. Met functies als Loop opname, waarmee u elk gedeelte non-stop op kunt nemen, is het zodanig vormgegegeven dat uw creatieve voorstellingsvermogen niet belemmerd wordt. Nadat u uw data hebt ingevoerd, kunt u uw voordeel doen met de grote LCD om track data grafisch te bewerken. Dynamic Pad bank De Fantom-X bevat een dynamic Pad bank die gevoelig is voor snelheid en aanslag. Deze kunnen gebruikt worden als trigger Pads om favoriete geluiden op te spelen als slagen en basgeluiden, om RPS sequence frases op te roepen of om toegekende skip back-sampled frases te spelen. Een ander idee is om ritmegeluiden die gesneden werden uit een loop frase toe te kennen aan de Pads en voor realtime input in de sequencer op te nemen. Mastering functionaliteit Er worden 78 verschillende multi-effecten, chorus en reverb geleverd. Aangezien de mastering effecten die onontbeerlijk zijn bij de laatste stap van het muziekproductie-proces ook geleverd worden, kunt u songs creëren van een kwaliteitsniveau die een commercieel uitgebrachte CD benadert. V-LINK functionaliteit V-LINK laat u muziek en beelden synchroniseren teneinde totaal nieuwe vormen van expressie te creëren. Realtime controllers, zoals de D Beam controller en de dynamic Pads, kunnen gebruikt worden om de beelden te sorteren, terwijl u muziek maakt. Fantom-X Editor/bibliotheek bijgesloten De ingesloten editor en bibliotheek software geeft u de mogelijkheid Fantom-X geluiden te bewerken en beheren vanaf uw computer. 15

16 Paneelbeschrijvingen Voorpaneel fig D BEAM D BEAM Schakelt D Beam functie aan/uit. U kunt een variatie aan effecten op geluiden toepassen simpelweg door uw hand te bewegen. -> (p.121) [ASSIGNABLE] U kunt een variatie aan parameters en functies toekennen aan de D Beam om het geluid te veranderen in realtime. -> (p.122) [PAD TRIGGER] In plaats van op de Pads zelf te slaan, kunt u ok de D Beam controller gebruiken om te regelen hoe de Pads klinken. -> (p.122) [SOLO SYNTH] Bespeel de Fantom-X als een mono-akoestische synthesizer. -> (p.123) * Houd de [SHIFT] knop ingedrukt en druk op één van de corresponderende knoppen om in het D Beam instellingen venster te komen. 2 EXT SOURCE [MIX IN] Schakelt de externe input aan/uit. -> (p.141) * Houd de [SHIFT] knop ingedrukt en druk op deze knop om in het externe bron instellingen venster te komen. LEVEL knop Regelt het volume van de externe input. PEAK indicator Dit zal oplichten als het volume van de externe input te hoog is. 3 VOLUME / V-LINK VOLUME Regelt het algehele volume dat uit de achterkant van het paneel komt OUTPUT A (MIX) jacks en PHONES jack. -> (p.21) [V-LINK] Schakelt de V-LINK functie aan/uit. -> (p.238) * Houd de [SHIFT] knop ingedrukt en druk op [V-LINK] om in het V- LINK instellingen venster te komen. 4 REALTIME CONTROL [ ]REALTIME CONTROL knop Afhankelijk van de parameter of functie die is toegekend, kunt u deze knoppen gebruiken om het geluid in realtime te wijzigen. -> (p.47) [ ], [ ]ASSIGNABLE schakelaar U kunt een variatie aan parameters en functies toekennen aan deze twee knoppen. Gebruik ze om de parameters en functies aan te zetten en het geluid in realtime te veranderen. -> (p. 122) [RPS] Schakelt RPS aan/uit. ->(p.203) * Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op (of roteer) één van de bovenstaande schakelaars (of knop) om in het corresponderende instellingen venster te komen. [-OCT],[+OCT] Transponeert de toonhoogte van het keyboard met eenheden van één octaaf (-3+3 octaven). 5 ARPEGGIO / RHYTHM [CHORD MEMORY] Schakelt de CHORD MEMORY aan /uit -> (p.133) [RHYTHM] Schakelt de RHYTHM aan/uit. ->(p.135) [ARPEGGIO] Schakelt de ARPEGGIO aan/uit. ->(p.128) * Houd [SHIFT] ingedrukt en druk op één van de corresponderende knoppen om in het CHORD MEMORY, RHYTHYM of ARPEGGIO instellingen venster te komen. [ARP HOLD] Schakelt de Arpeggio Hold functie aan/uit. BEAT (Beat Indicator) Dit knippert synchroon met het tempo en de beat. 6 SEQUENCER Voer sequencer handelingen uit zoals afspelen en opnemen. [RESET] Verplaatst de positie van de song naar boven. Als u dit indrukt gedurende het afspelen, zult u teruggaan naar het begin van de song en stoppen. ->(p.165) 16

17 Paneelbeschrijvingen [BWD] Verplaatst de positie van de song naar de eerste beat van de voorgaande maat. ->(p.165) [FWD] Verplaatst de positie van de song naar de eerste beat van de volgende maat. ->(p.165) [PLAY] Regelt het spelen van de sequencer. [STOP] Regelt het stoppen van de sequencer. Terwijl er gestopt is, kunt u [SHIFT] ingedrukt houden en op [PLAY] drukken om MIDI Update uit te voeren. ->(p.165) [REC] De display verandert in het Opname Standby venster. ->(p.170) Wanneer u hierop drukt tijdens het opnemen, zal de Rehearsal functie geactiveerd worden. ->(p.173) 7 DISPLAY Display Dit geeft informatie weer betreffende de operatie die u aan het uitvoeren bent. 8 [MENU] Opent het MENU. De inhoud van het menu zal afhangen van de actuele modus. Functieknoppen ([F1]-[F8]) Tijdens het bewerken verrichten deze knoppen een variatie aan functies.deze functies zullen verschillen afhankelijk van welk scherm u aan heeft staan. [TEMPO] Stelt het tempo in (BPM). -> (p.128, p.135, p.166) 9 LCD CONTRAST knop Past het contrast van de display aan. -> (p.22) [WRITE] Bewaar de bewerkte instellingen in de Temporary Area of op een geheugenkaart. (p.59, p.86, p.120, p.132, p.134, p.159, p.198, p.225) [PATCH EDIT] Maak patch gerelateerde instellingen. [SONG EDIT] Maak instellingen voor song data en song edit -> (p.164) [EFFECTS] Maak effect gerelateerde instellingen. Hier kunt u ook mastering instellingen maken. -> (p.206) 10 [MIXER] Bekijk het Mixer venster in de Performance modus. -> (p.103) [LAYER/SPLIT] Bekijk het Layer venster in de Performance modus. -> (p.100) [PATCH/RHYTHYM] Ga naar Patch/Rhythym modus -> (p.38) 11 VALUE draaischijf Dit wordt gebruikt om waarden te wijzigen. Als u [SHIFT] ingedrukt houdt terwijl u de VALUE draaischijf roteert, zal de waarde met grotere stappen veranderen. [DEC],[INC] Dit wordt gebruikt om waarden te wijzigen. Als u één knop ingedrukt blijft houden, terwijl u op de andere drukt, zal de waardevermeerdering versneld worden. Als u op één van deze knoppen drukt terwijl u [SHIFT] ingedrukt houdt, zal de waarde verhoogd worden met grotere stappen veranderen. [CURSOR] Verplaatst de cursor positie naar boven/naar beneden/naar links/ naar rechts. [SHIFT](JUMP) Deze knop wordt samen met andere knoppen gebruikt om verschillende functies uit te oefenen. [ENTER] Gebruik deze knop om een handeling uit te voeren. [EXIT] Ga terug naar het voorgaande venster of sluit het venster dat op dat moment open staat. In sommige vensters kan het zijn dat de functie die op dat moment uitgevoerd moet worden daarmee onderbroken wordt. 12 DYNAMIC PAD / SAMPLING [SAMPLE EDIT] Bewerk een sample. -> (p.148) [SAMPLE LIST] Bekijk de lijst met samples. -> (p.146) [SAMPLING] Bekijk het Sampling Menu venster. -> (p.142) [SKIP BACK SAMPLING] Sample de Performance voor een gespecificeerde tijdsduur vóór u op de knop drukt. -> (p.145) [PAD SETTING] Maak Pad instellingen. -> (p.160) [CLIP BOARD] U kunt veelvuldig gebruikte vensters registreren en de Pads gebruiken om ze op te roepen (de Bookmark functie). -> (p.37) [SAVE/LOAD] Laadt data in de Temporary Area (p.29) of samplet geheugen(p.32) naar/van gebruikersgeheugen of een geheugenkaart. [PAD 1-16] Te gebruiken als een keyboard om geluiden te spelen. [ROLL] Zet roll terugspelen aan/uit. -> (p.160) [HOLD] Zet hold (waarbij het geluid aanhoudt nadat u de Pad losgelaten hebt) aan/uit. -> (p.160) 13 Pitch Bend/Modulatie hendel 17

18 Paneelbeschrijvingen Dit geeft u de mogelijkheid om Pitch Bend te regelen of vibrato toe te passen. 14 Hier kunt u een Wave uitbreidingskaart installeren (SRX serie; worden afzonderlijk verkocht) of apart verkrijgbaar geheugen installeren (DIMM). Op de Fantom-X6/X-7 bevindt dit zich aan de onderkant van het paneel. -> (p.240, p. 242) Achterpaneel 15 [PIANO MODE] Schakelt over naar een speciale modus,die optimaal is voor het spelen van pianogeluiden. Als u op deze knop drukt, terwijl u de [SHIFT] knop ingedrukt houdt zal het Live Setting Play venster verschijnen. -> (p.54) fig fig POWER ON schakelaar Druk hier op om het apparaat aan/uit te zetten.-> (p.21, p.22) AC Ingang Sluit het bijgesloten elektriciteitssnoer aan op deze ingang. -> (p.21) fig DIGITAL IN/OUT aansluitingen (S/P DIF COAXIAL) Dit zijn S/P DIF digitale in/uit aansluitingen. Deze aansluitingen voeren een digitaal audio signaal (stereo) in(input) en uit (output). Het output signaal is identiek aan het signaal dat uitgevoerd wordt via de OUTPUT A (MIX) jacks. * S/P DIF is een digitaal interface formaat voor digitale audio. fig , 008 CTL (CONTROL) PEDAL jack U kunt naar keuze expressiepedalen (EV-5, etc.) aansluiten op deze jacks. Door de gewenste functie aan een pedaal toe te kennen, kunt u het gebruiken om geluid te selecteren en te veranderen of verschillende andere controles uit te voeren. U kunt ook voetpedalen (DP serie et.) naar keuze aansluiten om geluid te sturen. -> (p.25) * Gebruik alleen het gespecificeerde expressiepedaal (EV-5; apart verkrijgbaar). Een ander expressiepedaal gebruiken kan tot gevolg hebben dat het apparaat slecht functioneert en/of schade aan het aparaat veroorzaken. HOLD PEDAL jack Een voetpedaal (DP Serie etc.) naar keuze kan aangesloten worden op deze jack voor gebruik als hold pedaal. -> (p.24) Dit kan ook zo ingesteld worden, dat het gebruik van half-pedaling technieken ondersteund wordt. Dus, na het aansluiten van een voetpedaal naar keuze (DP-8, etc), kunt u het pedaal gebruiken om controle te hebben in performances, waarin pianotonen gebruikt worden. fig OUTPUT A (MIX) jacks (L(MONO),R) Deze jacks sturen het audiosignaal in stereo naar het aangesloten mixer/ versterker systeem. Gebruik de L uitgang voor mono. -> (p.19) OUTPUT B jacks (L, R) Deze jacks voeren het audiosignaal uit naar het aangesloten mixer/ versterker systeem in stereo. INDIVIDUAL 1-4 jacks Deze jacks sturen audiosignalen in mono uit naar een versterker. De instelling, die bepaalt of deze jacks gebruikt worden als stereo OUT- PUT uitgang of mono jacks, is de Output Assign Setting (p.207). AUDIO INPUT jack (L,R) Accepteert input van audio signalen in stereo (L/R) van instrumenten. Sluit aan op de L jack als u mono wilt gebruiken. Wanneer u van een microfoon opneemt, moet u deze op de L jack aansluiten en Input Select (p.141) op MICROPHONE instellen PHONES jack Dit is de uitgang voor een koptelefoon (apart verkrijgbaar). -> (p.19) fig a MIDI aansluitingen (IN, OUT, THRU) Deze aansluitingen kunnen verbonden worden met andere MIDI instrumenten om MIDI berichten te ontvangen en te sturen. fig PC CARD sleuf Hier kan een geheugenkaart ingestoken worden. -> (p.244, p.246) * Schuif de geheugenkaart voorzichtig helemaal naar binnen, totdat deze vast op zijn plaats zit. USB connector Deze aansluiting geeft u de mogelijkheid een USB kabel te gebruiken om uw computer aan te sluiten op de Fantom-X. -> (p.218) 18

19 Om te beginnen Een versterker en speakersysteem aansluiten Aangezien de Fantom-X geen versterker of speakers bevat, dient u het apparaat aan te sluiten op audio apparatuur zoals een keyboard versterker, een monitor speakersysteem of home stereo of een koptelefoon te gebruiken om het geluid te kunnen horen. 1. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer van al uw apparaten op OFF staat voordat u iets aansluit. 2. Stop één uiteinde van het bijgeleverde elektriciteitssnoer in de Fantom-X en steek het andere uiteinde in een stopcontact. 3. Sluit de Fantom-X aan op uw versterker/speakersysteem, zoals in de illustratie hieronder is weergegeven. fig e Om slecht functioneren en/of schade aan speakers of andere apparaten te voorkomen, dient u altijd eerst het volume laag te zetten en de stroomtoevoer naar alle apparaten uit te zetten, voordat u aansluitingen gaat maken. naar stopcontact Stereo koptelefoon Om het geluid van de Fantom- X volledig tot zijn recht te laten komen, raden wij u aan om een stereo versterker/ speakersysteem te gebruiken. Als u toch een mono systeem gebruikt, dient u deze aan te sluiten op de OUTPUT A (MIX) jack L (MONO). Audiokabels worden niet bij de Fantom-X geleverd. U zult ze zelf aan moeten schaffen. Mixer etc. Monitor speakers (aan) Bekijk voor details over het installeren van een Wave uitbreidingskaart (apart verkrijgbaar) De Wave uitbreidingskaart installeren (p.240). Versterker De OUTPUT A [MIX] jacks zorgen voor een evenwichtige output. Gebruik een correct aangesloten kabel, zodat de HOT, COLD en GND aan de achterkant van het paneel van de Fantom-X passen bij de mixer of soortgelijke apparatuur. 19

20 Om te beginnen De Fantom-X8 plaatsen op een standaard (voor de Fantom-X8 gebruiker) Gebruik de Roland KS-17 als u de Fantom-X op een standaard wilt plaatsen. Plaats het instrument als volgt op de standaard. fig e Plaats het zo dat het midden van de standaard tussen de a en de n van het woord Fantom ligt. Plaats precies boven elkaar Rubberen pootjes van de Fantom-X8 Schroeven van de standaard Midden 20

Gebruikershandleiding r

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding r WAARSCHUWING Om de mogelijkheid van brand of elektrische schokken zoveel mogelijk te reduceren, mag dit apparaat niet aan regen of vocht worden blootgesteld. Dit product voldoet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keus van de Roland Sampling Pad SPD-S. Voordat u dit apparaat gebruikt, verzoeken wij u eerst aandachtig de hoofdstukken: "HET VEILIG GEBRUIKEN VAN HET APPARAAT"

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Lees alvorens dit toestel te gebruiken aandachtig de volgende pagina s: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Hoe kunt u de PDF met de gebruikershandleiding verkrijgen?

Hoe kunt u de PDF met de gebruikershandleiding verkrijgen? * In de afbeelding ziet u de TD-15. Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Hoe kunt u de PDF met de gebruikershandleiding verkrijgen? U kunt PDF-bestanden met de gebruikershandleiding en

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding

vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding Veilig gebruik van het toestel VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (dit document)

Gebruikershandleiding (dit document) Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding (dit document) Lees dit eerst. PDF handleiding (download van het Web) Lijst met klanken Dit is een lijst met de klanken en effectparameters die in de HandSonic

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony Handleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van het VA-7/VA-5 V-Arranger Keyboard van Roland. Het V -symbool (van V-Arranger ) is een heel

Nadere informatie

Wat er allemaal mogelijk is!

Wat er allemaal mogelijk is! Handleiding & Wat er allemaal mogelijk is! & Piano spelen e Verschillende klanken spelen Dit apparaat heeft een grote verscheidenheid aan tones (klanken). U kunt deze klanken vrijelijk selecteren en spelen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding v1.02

Gebruikershandleiding v1.02 Inleiding Bediening EDIT menu STORE knop & SETUPs Gebruikershandleiding v1.02 Recorder USB menu SYSTEM menu Appendix Hartelijk dank voor de aanschaf van de Kawai MP7 stagepiano. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht)

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Handleiding.................................................... 2 Muziek maken............................................... 2 Songs afspelen..............................................

Nadere informatie

xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding

xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding Informatie Indien u een herstellingsdienst nodig hebt, gelieve het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Rolandverdeler

Nadere informatie

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15 Gebruikershandleiding Een cross-oversynthesizer: analoog + digitaal In de JD-Xi worden door analoge circuits gegenereerde geluiden van een echte analoge synthesizer versmolten met Roland's gewaardeerde

Nadere informatie

CN34 Gebruikershandleiding

CN34 Gebruikershandleiding Inleiding Spelen op het instrument Interne songs CN34 Gebruikershandleiding Recorder USB functies Instellingen Bijlage Hartelijk dank voor de aanschaf van een Kawai CN34 digitale piano. Deze handleiding

Nadere informatie

KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding

KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding r mg KR-177 DIGITAL Intelligent PIAN Handleiding Bedankt voor uw aankoop van de Roland KR-177 Digital Intelligent Piano. Uitstekende klanken, een eenvoudige bediening en automatische begeleidingsmogelijkheden

Nadere informatie

CS7 Gebruikershandleiding

CS7 Gebruikershandleiding Inleiding Spelen op het instrument CS7 Gebruikershandleiding Music menu Recorder Instellingen Bijlage Hartelijk dank voor de aanschaf van een Kawai Concert Artist CS7 digitale piano. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

Belangrijkste functies

Belangrijkste functies Gebruikershandleiding Belangrijkste functies Nieuwe COSM-amps Deze opnieuw ontworpen COSM-amps vormen de neerslag van alle kennis over het creëren van geluid die we in de loop der jaren hebben verkregen.

Nadere informatie

Nederlandstalige Handleiding

Nederlandstalige Handleiding Nederlandstalige Handleiding 2 SPECIALE MEDEDELINGEN Dit product heeft batterijen of een externe spanningsvoorziening nodig (adapter). Sluit dit product NIET aan op een andere spanningsvoorziening of adapter

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie