Informatieboekje MEDIATION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje MEDIATION"

Transcriptie

1 Informatieboekje MEDIATION

2 Inhoud Wat is mediation?... 3 Relatieverbetering... 4 Wanneer kan ik een mediator inschakelen?... 5 Het mediationproces... 6 De escalatieladder van Glasl... 7 Disclaimer... 8 Copyright

3 Wat is mediation? Als u een conflict hebt of van mening verschilt met iemand en dat wilt u uit de wereld helpen, dan kunt u een mediator inschakelen om onder begeleiding van een mediator in gesprek gaat met de persoon met wie u een conflict hebt of met wie u een relatie hebt die niet zo lekker loopt. Dat kan zijn met uw partner, ouder, broer, tante, buurvrouw of wie dan ook. Mediation is een persoonlijke, laagdrempelige vorm van conflictoplossing waarmee veel conflicten zijn opgelost en die veel mensen dichter bij elkaar heeft gebracht. Een relatie kan op verschillende manieren worden verstoord. Mensen veranderen, omstandigheden veranderen, er kan sprake zijn van ruzie, onbegrip, opeenstapeling van ergernissen, oud zeer of vertroebeling van het beeld wat men van de ander heeft. Als een relatie verstoord is, is het meestal niet meer mogelijk om samen nog een fatsoenlijk gesprek te voeren. Het gesprek verzandt vaak al snel in een geschreeuw, scheldpartij of in een stil zwijgen. Samen komen jullie niet verder en tuimelen van de escalatieladder af (staat achterin dit boekje). Dat verstoorde contact kost u veel energie, soms beheerst het zelfs uw leven. Het is nooit te laat om een eerste stap te zetten. Samen een gesprek voeren onder begeleiding van een mediator kan al heel verhelderend werken. De mediator bekijkt de problemen vanuit een neutrale en onafhankelijke positie. Soms blijkt er een niet uitgesproken plausibele verklaring of angst schuil te gaan achter een handeling waar u niets van begrijpt of aan gedrag waaraan u zich ergert. Soms blijkt dat u uit elkaar gegroeid bent, dat de ander u helemaal niet heeft willen kwetsen of nooit heeft beseft dat uw ergernis of het gevoel onbegrepen te worden, u zo hoog zit. Dan is sprake van onbegrip over en weer. Vaak komt in de mediation naar voren dat niemand deze situatie gewild heeft en dat beiden dingen hebben gezegd en gedaan waar jullie spijt van hebben, soms uit woede, soms uit onbegrip of angst. Mediation is een laagdrempelige manier van conflictoplossing. Mediation geeft inzicht in elkaars positie, elkaars emoties en elkaars wensen, zowel in zakelijk als emotioneel opzicht. Mediation is altijd vrijwillig. Niemand kan u dwingen om aan mediation deel te nemen; soms kan het wel sterk worden aanbevolen (bijvoorbeeld door een rechter). De bedoeling van mediation is dat jullie weer met elkaar in gesprek komen, ontdekken wat zich in het hoofd van de ander afspeelt en dat u beiden inzicht krijgt in elkaars belangen en gedachten. Ook laat het zien wat ogenschijnlijk eenvoudige opmerkingen en gedragingen bij de ander te weeg kunnen brengen. Uiteraard belichten we wat met die als kwetsend ervaren opmerkingen of gedragingen wordt bedoeld en leggen we uit hoe jullie enerzijds zaken op een minder kwetsende manier kunnen uitleggen aan elkaar en anderzijds hoe jullie met dergelijke opmerkingen of gedragingen zouden kunnen omgaan om er minder last van te hebben. Het onder ogen zien van de oorzaken en gevolgen van elkaars gedrag en het er mee leren omgaan leidt vaak tot gedragsaanpassing, waarvan u niet alleen in deze relatie maar ook in veel relaties met anderen (zoals collega s of werkgevers). Een mediator laat u niet alleen samen naar een oplossing zoeken voor dat conflict, maar een mediator gaat verder. Hij/zij reikt u de handvatten aan om samen een nieuwe relatie op te bouwen als beiden dat willen. Met positieve verandering, inzet en daadkracht ontstaat er weer harmonie en vertrouwen in elkaar. En misschien wordt die relatie wel weer net zo wordt als vroeger

4 Relatieverbetering als je relatie toe is aan verbetering In iedere relatie gaat het wel eens even wat minder. Soms doordat je minder aandacht hebt voor elkaar door drukke banen, kinderen, sociale verplichtingen enzovoorts. Soms doordat je langer met elkaar om gaat en je partner het vanzelfsprekend blijft vinden dat jij diverse huishoudelijke taken blijft doen of bepaalde dingen regelt, terwijl je er ondertussen allerlei andere dingen bij hebt gekregen (vaker overwerken, kinderen, opleiding, vrijwilligerswerk, zorg voor (schoon)ouders en ga zo maar door). Dat wordt vaak niet herkend en leidt doorgaans tot irritatie. Gedurende een relatie ga je je soms ook meer ergeren aan kleine ergernissen van je partner, die zich steeds verder opstapelen. Ook kan het zijn dat je tot de ontdekking komt dat die ene vervelende eigenschap je toch meer stoort dan je aanvankelijk had gedacht of dat je het toch moeilijker vindt om daar mee om te gaan, dan je voor af dacht. Veel van bovenstaande oorzaken maken je leven tot een sleur. Hoe graag zou jij dat anders willen? Wij bieden u een mediationtraject dat speciaal gericht is op het verbeteren van je relatie en de omgang met je partner. Wij bieden een veilige ruimte om aan elkaar je verhaal te doen met voldoende tijd en zonder verstoringen van buiten af. Zo neem je echt de tijd voor elkaar om met elkaar te praten en elkaar duidelijk te maken wat iets voor je betekent en wat het met je doet. Door alleen te zeggen ruim je zooi nou eens op, verbeter je jullie relatie niet. Dat is afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Waarschijnlijk krijg je opmerkingen terug doe ik zo wel, het ligt toch niemand in de weg, ik ga nou even zitten. Hoe pakken we dit aan? Als je tegen je partner zegt, wat het met je doet dat hij niet opruimt en jij: - je vaak een werkster voelt en niet het gevoel krijgt als volwaardige partner gezien te worden; - je niet serieus genomen voelt; - je niet gewaardeerd voelt; - het gevoel hebt overal alleen voor te staan; - je niet gesteund voelt door je partner; - je op die momenten ongelukkig voelt in jullie relatie, - je niet goed weet hoe je samen verder moet, dan moet je partner dat wel raken. Dat geeft een mooie basis om een goed gesprek onder leiding van een te hebben met elkaar over jullie en jullie toekomst. De mediator geeft jullie inzichten in de oorzaken en gevolgen van jullie gedrag en wat je met dat gedrag bij de ander te weeg brengt. En natuurlijk praten we niet alleen over het opruimen van de rotzooi, maar over alle mogelijke onderwerpen. Dus bijvoorbeeld ook andere ergernissen, uiteenlopende toekomstideeën, andere inzichten omtrent opvoeding, ander inzicht in het omgaan van financiën en ook na een relatiecrisis. Een relatie heeft onderhoud nodig. Onderhoud jij je relatie goed tegen slijtage door ingesleten gewoontes, vanzelfsprekendheden, opstapeling van ergernissen, ingrijpende gebeurtenissen of groener gras bij de buren. Onderhoud voor je relatie is helemaal zo gek nog niet. Of wacht u liever totdat uw relatie versleten is?

5 Wanneer kan ik een mediator inschakelen? Een mediator kan voor alle conflicten en relaties worden ingeschakeld. Maar niet iedereen is geschikt voor mediation. Inschakeling van een mediator is meestal niet zinvol als: - een partij psychische problemen heeft; - een partij absoluut geen mediation wil; - het conflict zo hoog is opgelopen dat een partij niet met de andere partij om tafel wil zitten; - er een rechterlijke uitspraak nodig is om een doel te bereiken. Mediation is wel geschikt als: - u bereid bent om met elkaar in gesprek te gaan; - u een actieve houding aanneemt (vrijwillig maar niet vrijblijvend); - u beiden bereid bent om eerlijk en open te zijn; - u beiden bereid bent om samen naar oplossingen te zoeken; - u zelf wilt beslissen over uw oplossing; - u de relatie met de andere partij wilt behouden of verbeteren; - u geen lange en dure juridische procedure wilt. Bij Akerboom zijn we gespecialiseerd in: - echtgenoten die hun relatie willen verbeteren; - samenwoners die hun relatie willen verbeteren; - herstel of verbetering van de band tussen familieleden; - opbouwen van een band tussen familieleden die elkaar nog nooit of jarenlang niet gezien of gesproken hebben; - bemiddeling bij afwikkeling van nalatenschappen; - burenruzie. Om te kijken of mediation iets voor u is kunt u bij ons altijd een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. De kennismaking duurt maximaal een half uur en bij voorkeur is de andere partij ook daarbij aanwezig

6 Het mediationproces Om het mediationproces goed te laten verlopen, delen wij die op in stukjes. We beginnen met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin beide partijen in grote lijnen aangeeft wat er speelt en wij aan u uitleggen wat het mediationproces inhoudt, wat wij voor u kunnen betekenen, wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. U hoeft daarna pas de keuze te maken of u begeleiding wenst van onze professionele en daadkrachtige mediator. Wanneer u besluit om u door ons te laten begeleiden, ontvangt u van ons een mediationovereenkomst waarin de afspraken over het mediationproces zijn vastgelegd (zoals de vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de kosten). Een eerste gesprek is best spannend en emotioneel. Wij raden u aan om van tevoren voor uzelf op papier te zetten welke onderwerpen u wilt bespreken of hoe het conflict volgens u is verlopen. Zo weet u zeker dat u uw verhaal volledig vertelt en dat alle punten die u wilt bespreken, ook daadwerkelijk aan bod komen. Denk daarbij ook aan wat u uiteindelijk zou willen bereiken met mediation. In het eerste mediationgesprek krijgt ieder de gelegenheid om zijn/haar kant van het verhaal te vertellen. Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om op elkaar te reageren. De mediator neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen voor u en neemt geen beslissingen. Dat doet u zelf. U houdt alle beslissingen in eigen hand. De mediator heeft als taak het gesprek tussen jullie te begeleiden, er voor te zorgen dat jullie naar elkaars verhaal luisteren en dat jullie aan elkaar duidelijk kunnen maken wat er is voor gevallen en waardoor je gekwetst bent. De mediator creëert een open en vertrouwelijke omgeving, zodat jullie de knelpunten open en eerlijk met elkaar kunnen bespreken. Bij mediation wordt in principe altijd geheimhouding afgesproken. Dit betekent dat jullie met elkaar en de mediator overeen komen dat alles wat gezegd wordt binnenskamers blijft en ook niet gebruikt zal worden in een juridisch proces. Aan het eind van het gesprek vat de mediator samen wat er tot nu toe besproken is. Desgewenst kan de mediator een schriftelijk gespreksverslag voor u opstellen. In de volgende gesprekken wordt naar de oorzaken van het conflict gekeken en wordt creatief naar verschillende oplossingen gezocht. Door samen met elkaar naar oplossingen te zoeken en naar elkaars argumenten te luisteren, kom je soms tot afspraken die je vooraf niet had kunnen bedenken. De oplossingen die jullie afspreken worden door ons in heldere bewoordingen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is niet verplicht. Als jullie het er samen over eens zijn dat de gemaakte afspraken voor jullie niet schriftelijk vastgelegd hoeven te worden, dan doen wij dat uiteraard niet. Dan blijft het bij de mondelinge afspraken die jullie hebben gemaakt en moeten jullie elkaar vertrouwen dat ieder de afspraken na komt. Ook wordt besproken hoe jullie in de toekomst met elkaar willen omgaan. Ook daarvoor reikt de mediator u handvatten aan. Ons doel is om voor ieder van jullie het beste uit de mediation te halen voor nu en voor de toekomst

7 De escalatieladder van Glasl 1 1 Informatieboekje Mediation FASE 1 conflict als een probleem FASE 2 Conflict als een strijd FASE 3 Conflict als een oorlog Fase 1: het conflict wordt gezien als een probleem dat samen opgelost kan worden. Partijen richten zich in hoofdzaak op de zakelijke aspecten. Naarmate je verder komt in de fase nemen de creativiteit en flexibiliteit af. Fase 2: het conflict is een strijd die gewonnen moet worden, ten koste van de ander. Men gaat over op stereotiepe opvattingen, het wantrouwen groeit en de strijd wordt groter. Het gaat niet meer om het vinden van een oplossing, maar om het winnen van de ander. De overgang naar de volgende fase ontstaat bij het besef dat er niets meer te winnen valt en het wantrouwen zo groot is, dan met alleen nog maar bezig is met vernietiging van de ander, de totale ondergang. Fase 3: het conflict wordt gezien als een totale oorlog, waarin de ander tegen elke prijs vernietigd moet worden. 1 A.F.M. Brenninkmeijer, H.J. Bonenkamp, K. van Oyen, H.C.M. Prein, Het mediationhandboek, 4 e herziene druk, 2009, p

8 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld met het doel om u inzicht te geven in het mediationproces. Deze brochure is gebaseerd op ervaringen uit onze opleidingen en uit onze eigen praktijk en is met de grootste zorg samen gesteld. Soms kunnen echter andere regels gelden. Wij raden u aan om altijd persoonlijk contact met ons op te nemen. Aan deze brochure kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie. Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Akerboom vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook. Tegen overtreders nemen wij juridische stappen

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Welkom bij Midi-Action!

Welkom bij Midi-Action! Welkom bij Midi-Action! Praktijk voor Psychologie, Personal Coaching Relatietherapie, Mediation, Familie-, Omgangs- & Scheidingsbemiddeling Professionele hulp, zowel privé als zakelijk Velen van ons komen

Nadere informatie

Een tweede mening (second opinion) 3

Een tweede mening (second opinion) 3 Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief U wilt een vfas-advocaat of een vfasscheidingsmediator inschakelen? Neem contact op met één van onze leden en maak een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft u aan op welk terrein u bijstand

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Tips Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Wat betekent een scheiding voor jezelf? Het was je bedoeling de kinderen samen op te voeden en te zien opgroeien. Als jullie scheiden, zal dat er voor iedereen

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

E-book Is er leven na de scheiding

E-book Is er leven na de scheiding E-book Is er leven na de scheiding Stichting Gezondheid Nederland www.stichtinggezondheidnederland.nl Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Informatiegids. over scheiden

Informatiegids. over scheiden Najaar 2014 Voorwoord & inhoud Informatiegids over scheiden Contact U en uw partner gaan uit elkaar: hoe pakt u dat aan? 1 Voorwoord & inhoud Voorwoord & inhoud Scheiden doet u niet zomaar van vandaag

Nadere informatie