Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.elisabethbreda.nl"

Transcriptie

1 Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten op Stichting Elisabeth Postbus RA Breda Stichting Elisabeth is HKZ-gecertificeerd

2 Als u bij ons voor korte duur verblijft Voor revalidatie bijvoorbeeld

3 Inhoudsopgave 3 Welkom bij Stichting Elisabeth 4 Over de afdeling gesproken 5 Als u naar de afdeling komt 6 Zorgleefplan 7 Palliatieve zorg 7 Contactpersoon 7 Vertegenwoordiger 7 Gemeentelijke basisadministratie 8 Afspraken met u 9 Maaltijden 10 Praktische zaken binnen handbereik 12 Ontspanning en recreatie 13 Bezoek is van harte welkom 13 Weer naar huis 14 Nu u ons al wat beter kent... 2

4 Welkom bij Stichting Elisabeth Van harte welkom op een van de kortverblijfafdelingen van Stichting Elisabeth. Als vervolg op uw behandeling in het ziekenhuis, wordt u de komende weken verpleegd en behandeld op onze revalidatieafdeling of afdeling Truweel. U komt dus in een nieuwe omgeving en ontmoet hier weer andere mensen, namelijk medecliënten en medewerkers. In deze brochure willen wij u graag wat meer vertellen over onze kortverblijfafdelingen en locaties. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan een medewerker van de afdeling. Wij hopen dat u zich snel vertrouwd voelt! Directie en medewerkers 3

5 Over de afdeling gesproken Waarom deze afdelingen? Op de revalidatieafdeling en afdeling Truweel worden voornamelijk cliënten opgenomen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen maar nog niet naar huis kunnen omdat verdere verpleging en revalidatie nodig is. Uw herstel, dat in het ziekenhuis gestart is, wordt op een van deze kortverblijfafdelingen voortgezet. Wat gaat er gebeuren? Uw behandeling is gericht op het zelfstandig functioneren. Om dat samen met u te realiseren staat een multidisciplinair behandelteam klaar van verpleegkundigen, verzorgenden, een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een logopedist, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog en een pastor. Ook kijken we naar de hulp die u nodig heeft wanneer u ons weer verlaat. Bijvoorbeeld van familie en relaties, van thuiszorg of deelname aan dagbehandeling/dagverzorging. Uw verblijf op een kortverblijfafdeling is altijd tijdelijk van aard en afhankelijk van de geldende CIZ-indicatie. Wie ontmoet u op de afdeling? Op een kortverblijfafdeling verblijven cliënten om te revalideren. Iedereen heeft verschillende ziektebeelden. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat deze omgeving anders is dan in het ziekenhuis. Van u wordt ook een actieve bijdrage verwacht bij het uitvoeren van het revalidatieprogramma. Soms krijgt u individuele therapie en soms therapie in een groep. Vaak zult u gestimuleerd worden om vooral ook zelf, met hulp op afstand, aan de slag te gaan. Indeling van de afdeling De afdeling revalidatie is organisatorisch ingedeeld in units. De afdeling heeft twee huiskamers, waar u medecliënten van uw afdeling kunt ontmoeten, tv kijken, bezoek ontvangen en de maaltijd gebruiken. Er zijn verschillende soorten kamerindelingen. Daarnaast zijn er bad- en douchegelegenheden, toiletten en een afdelingskeuken. De afdeling Truweel op de Leuvenaarstraat heeft alleen eenpersoonskamers met een eigen sanitaire ruimte. Verder is er een gezamenlijke huiskamer met afdelingskeuken. 4

6 Als u naar de afdeling komt Wat u bij uw opname mee kunt brengen In uw kamer staan al een bed, een nachtkastje, een tafel, stoel en een kast waarin u kleding en andere eigendommen kunt opbergen. Wij kunnen ons voorstellen dat u het prettig vindt om persoonlijke spullen mee te brengen. De beschikbare ruimte in uw kamer is echter beperkt. Wij verzoeken u daarom alleen kleine persoonlijke eigendommen mee te nemen. In overleg met de verzorgende die voor u als aanspreekpunt dient (hierna te noemen contactverzorgende) kunt u een televisie meenemen. Kluisje Uit veiligheidsoverwegingen is er op uw kamer een kluisje waarin u kostbaarheden en geld kunt opbergen. Wij raden u echter aan om kostbaarheden zoveel mogelijk veilig thuis te laten. Stichting Elisabeth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen. Om uw dagelijkse verzorging goed te laten verlopen, verzoeken wij u het volgende mee te brengen: voldoende kleding voor twee weken toiletartikelen, bijvoorbeeld voor de verzorging van uw gebit, maar ook douchespullen en desgewenst uw scheerapparaat Heel belangrijk voor uw behandeling en verpleging zijn ook: de medicijnen die u momenteel gebruikt eventuele hulpmiddelen zoals een rollator en stok een lijstje met de afspraken die al gemaakt zijn met bijvoorbeeld de specialist En dan is het moment van uw opname aangebroken Uiteraard is er van tevoren een afspraak gemaakt over de dag en het tijdstip waarop wij u verwachten. U meldt zich dan bij de receptie, waar een verzorgende van de afdeling u komt ophalen. Deze maakt u verder wegwijs en bespreekt uw wensen met betrekking tot het verblijf bij ons. 5

7 Zorgleefplan Kort na de opname legt de contactverzorgende samen met u en uw contactpersoon afspraken vast in het zorgleefplan. In dit plan staan uw persoonlijke gegevens, de wensen en noodzakelijke afspraken over de verzorging, denk daarbij aan wat u zelf kunt, waar u hulp bij nodig heeft en welke hulp u van anderen krijgt. Maar ook welke medicatie u gebruikt en met welke specialisten er eventueel afspraken kunnen worden gemaakt. In het zorgleefplan wordt ook uw zorg-/ behandelplan opgenomen. Zorg-/behandelplan Binnen twee weken na opname wordt in samenspraak met u, en eventueel uw vertegenwoordiger, door de betrokken disciplines en de contactverzorgende het zorg-/behandelplan opgesteld. De tijd van twee weken is nodig om uw fysieke gesteldheid in beeld te brengen. Ondertussen wordt er wel gewerkt met een voorlopig zorg-/behandelplan, met de dan beschikbare gegevens. In een zorg-/behandelplan worden de doelen en acties van het revalidatieproces vastgelegd. Dit plan wordt vastgesteld door de specialist ouderengeneeskunde. Tijdens uw verblijf zal dit plan zo nodig bijgesteld worden. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u, of eventueel met uw vertegenwoordiger, door de contactverzorgende en/of specialist ouderengeneeskunde. Verder zijn er regelmatig gesprekken met de contactverzorgende en zo nodig met de specialist ouderengeneeskunde. Hierbij komen de voortgang van uw herstel en het verwachte eindresultaat aan de orde. Heeft u vragen of wilt u uw zorgleefplan inzien? Dan kunt u daarvoor terecht bij uw contactverzorgende, de leidinggevende van de afdeling of de specialist ouderengeneeskunde. Reanimatiebeleid Eén van de aandachtspunten in het zorgleefplan is uw wens of u wel of niet gereanimeerd wilt worden, als die situatie zich voordoet. Reanimatie is het geven van hartmassage in combinatie met beademing, bijvoorbeeld bij hartstilstand. Het beleid van Stichting Elisabeth bij tijdelijk verblijf en bij het volgen van therapie, bepaalt dat er wél wordt gereanimeerd. Of het in uw situatie zinvol is, wordt besproken met u, uw vertegenwoordiger en de behandelend arts. De gemaakte afspraak wordt dan in uw zorgleefplan opgenomen. Wanneer er nog geen besluitvorming hierover is, is het beleid van de Stichting Elisabeth bepalend. Op uw afdeling zijn altijd medewerkers die in het bezit zijn van een reanimatiediploma. 6

8 Palliatieve zorg De professionele hulpverleners kunnen in de laatste fase van het leven onderwerpen zoals pijnbestrijding, palliatieve sedentie, spiritualiteit en complementaire (warme) zorg met u, uw vertegenwoordiger en uw familie bespreekbaar maken. Concreet betekent dit dat grenzen voor alle zorg kunnen worden verlegd. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons leaflet Palliatieve zorg. Contactpersoon Een contactpersoon is een familielid of een andere persoon die u nabij staat en die voor of met u zaken regelt. Denk hierbij aan het halen van een boodschap, het meegaan naar het ziekenhuis of het verzorgen van uw was. Bij uw opname zal de verzorgende u vragen naar de naam van uw eerste contactpersoon en een tweede (reserve) contactpersoon. Op enig tijdstip kan het noodzakelijk zijn dat u weer naar het ziekenhuis moet voor controle of voor opname. Helaas kan ons verzorgend personeel dan niet met u mee. Daarom raden wij u aan uw contactpersoon te vragen om met u mee te gaan. Als dat niet mogelijk is, kunnen wij het ziekenhuis vragen u bij aankomst daar te laten begeleiden door een vrijwilliger. U kunt dit overleggen met uw contactverzorgende. Vertegenwoordiger Tijdens uw verblijf houden wij graag zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarom hebben wij een regeling getroffen voor het geval u (tijdelijk) uw wensen niet zelf kenbaar kunt maken. Een vertegenwoordiger treedt dan op als uw belangenbehartiger en overlegt namens u met onze medewerkers over uw behandeling, verpleging en verzorging. Dat wil niet zeggen dat de vertegenwoordiger alles beslist. Er wordt pas overlegd met de vertegenwoordiger als u zelf (tijdelijk) niet kunt beslissen. Op de dag van opname zal de verzorgende u vragen wie u als vertegenwoordiger wilt benoemen. Het meest praktische is, indien mogelijk, dat de vertegenwoordiger dezelfde persoon is als de eerste contactpersoon. Gemeentelijke basisadministratie Als u langer dan vijf maanden binnen één van de locaties van Stichting Elisabeth verblijft, zijn wij verplicht om uw nieuwe woonadres door te geven aan de gemeente Breda. Dit in het kader van de Wet gemeentelijke basisadministratie. Na uw inschrijving bij de gemeente Breda ontvangt u van de cliëntenadministratie het bericht dat het mogelijk is om uw oude adres (indien daar nog iemand woont) of het adres van een familielid als postadres te hanteren. De bewoner van dat postadres dient dan een geldig identiteitsbewijs te tonen bij de cliëntenadministratie van Stichting Elisabeth. Die brengt vervolgens de gemeente Breda op de hoogte. 7

9 Afspraken met u Respect Op de locaties van Stichting Elisabeth verblijven veel mensen. Daarom hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt. De belangrijkste afspraak is dat wij respectvol met elkaar omgaan. Respect voor elkaars normen en waarden met de daarbij behorende geloofsovertuiging zijn bij ons een belangrijk gegeven. Ieder mens is uniek en mag zichzelf zijn op zijn of haar eigen manier. Laten we allen deze bejegening naar elkaar respecteren om zodoende een leefbaar en respectvol klimaat te creëren. Roken Vanwege de gezondheid en de veiligheid mag er sinds enige jaren niet meer gerookt worden in openbare en andere gebouwen. Ook wij moeten ons houden aan deze wettelijke afspraken. In een aangegeven ruimte is het echter wel toegestaan om te roken. Afgesproken is dat open vuur strikt verboden is vanwege de brandveiligheid. Het is dus ook niet toegestaan kaarsen of waxinelichtjes te branden, behalve in de kapel. Voor het bezoek binnen geldt een algemeen rookverbod. Mantelzorg In het revalidatieproces is het belangrijk dat de mantelzorger al direct betrokken is bij uw zorg en behandeling. Uw mantelzorger blijft dan op de hoogte van het verloop van het revalidatieproces en kan hieraan een bijdrage leveren. Bij ontslag is het belangrijk welke ondersteuning de mantelzorger u als cliënt kan geven. De mantelzorger wordt als dit nodig is door het behandelteam hierop voorbereid. 8

10 Maaltijden De maaltijden zijn belangrijke momenten gedurende de dag. Wij hebben geprobeerd de tijdstippen van de maaltijden zodanig vast te stellen, dat deze u voldoende vrijheid geven en zo goed mogelijk aansluiten op uw eventuele behandeling. Maaltijden worden op de volgende tijden geserveerd: tussen en uur: ontbijt tussen en uur: warme maaltijd/ broodmaaltijd tussen en uur: broodmaaltijd/warme maaltijd U kunt aangeven waar u de maaltijd wilt gebruiken, op uw kamer of in de huiskamer. We verzoeken u tijdens de maaltijden geen bezoek te ontvangen. Koffie en thee staan op tafel en kunt u zelf inschenken wanneer u dat wilt of daarbij hulp vragen. Ook is er jus d orange, bronwater, melk en karnemelk te verkrijgen. Als u iets anders wilt gebruiken, dan kunt u dat (laten) meebrengen en bewaren in de koelkast in de huiskamer. Daarin kunt u ook etenswaren bewaren. Omdat ook uw medecliënten deze koelkast gebruiken, willen wij u vragen uw naam en datum te vermelden op uw producten. Uw verjaardag vinden wij heel belangrijk. Wij besteden er graag aandacht aan, bijvoorbeeld door het serveren van een feestelijk diner. 9

11 Praktische zaken binnen handbereik Receptie De receptie is het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers. Daarnaast kunt u bij de receptie terecht met vragen over bijvoorbeeld de post of de aanwezigheid van een medewerker. De openingstijden van de receptie vindt u op het inlegvel. Winkel Er is een winkel die bedoeld is voor kleine boodschappen. Op het inlegvel leest u waar de winkel zich bevindt en wat de openingstijden zijn. Was Stichting Elisabeth heeft geen eigen wasserij. Als u uw eigen was door een wasserij wilt laten wassen, dan kunt u dit rechtstreeks regelen met de wasserij. De kosten van het wassen worden bepaald door het aantal en soort kleding dat gewassen wordt. Stichting Elisabeth is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding. Wij adviseren u om de kleding te laten voorzien van een naam en kamernummer, zodat het zoekraken van kleding tot een minimum wordt beperkt. Wij kunnen dit voor u verzorgen. De kosten van het nummeren is eenmalig 75,-. Post Indien iemand post naar u wilt sturen, kan dit gestuurd worden naar: < uw naam > Stichting Elisabeth Locatie < de naam van de locatie, waar de cliënt op dat moment verblijft > Postbus RA Breda De post wordt bezorgd bij de receptie en vandaaruit meegenomen naar de afdeling. Wilt u zelf post versturen, dan kunt u die gefrankeerd afgeven bij de receptie. Telefoon Er is een telefoonaansluiting op de kamer. Als u hiervan gebruikt wilt maken, kunt u aan de contactverzorgende vragen hoe u dit kunt realiseren. Indien uw familielid of relatie telefonisch 10

12 contact wil opnemen met een medewerker van de afdeling waar u verblijft, dan kan dat via de receptie van de locatie. Op het inlegvel in deze brochure staan de openingstijden en het telefoon- nummer. Het is ook mogelijk om op de afdeling naar het rechtstreekse nummer te vragen. Kapsalon Er is een kapsalon voor zowel dames als heren. Voor het maken van een afspraak kunt u de kapsalon bellen: telefoonnummer en openingstijden staan op het inlegvel. U kunt ook de contactverzorgende vragen om een afspraak te maken. De kosten van de kapper zijn voor eigen rekening. Pedicure Enkele dagen in de week is er een pedicure aanwezig. Voor het maken van een afspraak kunt u de pedicure bellen: telefoonnummer en openingstijden vindt u op het inlegvel. U kunt ook de contactverzorgende vragen om een afspraak te maken. De kosten van de pedicure zijn voor eigen rekening, tenzij er een medische reden is dat een pedicure gewenst is. In dat geval kan de pedicure vergoed worden door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactverzorgende. Administratie Bij de administratie kunt u terecht met vragen op het gebied van administratieve en financiële zaken. U kunt hier ook een pasje krijgen, de zogenaamde Elisabeth-pas. Elisabeth-pas Met de Elisabeth-pas kunt u in de kapsalon, de winkel, de linnenkamer en bij de pedicure betalen. U hoeft dan niet met contant geld af te rekenen. De kosten worden rechtstreeks van uw bank- of girorekening afgeschreven. De Elisabeth-pas is verkrijgbaar bij de financiële administratie; de leidinggevende van de afdeling kan dit voor u regelen. Wij attenderen u erop dat personeel van Stichting Elisabeth geen geldtransacties voor u mag verrichten. Restaurant/café In het restaurant/café is het gezellig vertoeven, met en zonder bezoek. Aan de bar kunt u koffie, thee, diverse andere dranken en versnaperingen kopen. De openingstijden vindt u op het inlegvel. 11

13 Ontspanning en recreatie Verenigingen Wekelijks zijn er diverse verenigingen actief. De activiteitenbegeleiding of de verzorgende op uw afdeling kan hier u meer informatie over geven. Activiteiten Op verschillende locaties is er een gevarieerd aanbod van activiteiten. Ook worden er activiteiten buiten de deur georganiseerd: vakantiereizen, uitstapjes, bezoek aan theater, etc. In het Elisabeth Journaal worden de activiteiten aangekondigd. Bibliotheek Als u van lezen houdt, is een bezoek aan de bibliotheek aan te bevelen. Naast gewone boeken vindt u er ook grootletterboeken en gesproken boeken. De activiteitenbegeleid(st)er of verzorgende op uw afdeling kan u informeren waar de bibliotheek te vinden is. De openingstijden van de bibliotheek vindt u op het inlegvel bij deze brochure. Elisabeth Journaal Om u op de hoogte te houden van het nieuws in en om de locatie geven wij iedere maand het Elisabeth Journaal uit. Dit blad is bedoeld voor cliënten, vrijwilligers en medewerkers. In het Elisabeth Journaal staan ook de activiteiten voor de komende tijd en overige wetenswaardigheden vermeld. Elisabeth TV Stichting Elisabeth beschikt over een eigen televisiekanaal. Hierop vindt u onze kabelkrant met informatie en gevarieerde muziek. Elke maand kunt u kijken naar Elisabeth TV Matinee, een gezellig programma met hoogtepunten en wetenswaardigheden van onze locaties, Stichting Elisabeth en Breda. Deze uitzending wordt door ons eigen ETV-team gemaakt. Regelmatig worden er ook leuke themaprogramma s uitgezonden. Het programmaoverzicht vindt u op de kabelkrant. Heeft u een uitzending gemist? Geen nood, de uitzendingen van Elisabeth TV worden regelmatig herhaald. Is Elisabeth TV niet op uw toestel geprogrammeerd? Stuur een tje met uw kamernummer naar 12

14 Bezoek is van harte welkom Uw familie en kennissen zijn van harte welkom. Samen met hen kunt u gebruikmaken van de huiskamer, het restaurant of het terras. Wij verzoeken u, in verband met de verzorging, uw bezoek uit te nodigen na uur s morgens. Daarnaast vragen wij u en uw bezoek om rekening te houden met de tijden waarop de maaltijden worden gebruikt, met de rusttijden en de tijden waarop u deelneemt aan behandelingen. Kinderen zijn natuurlijk ook welkom, maar altijd vergezeld van hun ouders of verzorgers. Wij kunnen ons voorstellen dat u met uw bezoek naar buiten wilt. Dat is uiteraard mogelijk; graag dit vooraf bespreken met uw contactverzorgende of de leidinggevende. Als u s nachts een keer elders wilt verblijven, verzoeken wij u dit te overleggen met de specialist ouderenzorg. Weer naar huis Tijdens uw verblijf binnen Stichting Elisabeth wordt ook gekeken naar uw thuissituatie. Uw woning kan bijvoorbeeld een belemmering vormen om zelfstandig te functioneren. U heeft bijvoorbeeld trappen of een niet-toegankelijke douche. De ergotherapeut ondersteunt de aanvragen voor eventueel benodigde aanpassingen zoals een traplift, een handgreep of een douchestoel of alarmering. Ook eventuele thuiszorg (hulp bij wassen, aankleden e.d.) kan door Stichting Elisabeth voor u geregeld worden. Heeft u thuis nog behandeling nodig, dan kunt u gebruikmaken van bijvoorbeeld onze dagbehandeling of fysiotherapie aan huis. 13

15 Nu u ons al wat beter kent Stichting Elisabeth werkt ook aan de toekomst. Plannen worden ontwikkeld om u nog beter te huisvesten. Wij werken voortdurend aan de verbetering van welzijn, behandeling, verzorging en verpleging. Wij willen meegaan met vernieuwingen en tevens zo vraaggericht mogelijk werken. Daardoor kan het gebeuren dat de inhoud van deze brochure niet meer op alle onderdelen actueel is. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de contactverzorgende van uw afdeling. Meer weten? Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met het Cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van tot uur. Telefoonnummer:

16 15

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Meer weten over Verpleeghuis Waelwick Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 26-04-2013-1

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan welkom Wij heten u van harte welkom als (toekomstige) nieuwe bewoner van woonzorgcentrum

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek

Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek Zoomhoek Langdurige zorg somatiek V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 3 2 ZOOMHOEK... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 LANGDURIGE ZORG SOMATIEK... 4 5 INHUIZING... 6 6 HUISVESTING... 7 7 BEZOEK ONTVANGEN...

Nadere informatie

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Aafje Slinge bij de hand! Welkom in Slinge Laagbouw Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Slinge laagbouw... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Verpleegunit De Olmen

Verpleegunit De Olmen Verpleegunit De Olmen Informatie voor nieuwe bewoners De Olmen maakt deel uit van Zorggroep Tangenborgh 2 Inleiding * Verpleegunit De Olmen is een afdeling binnen het Woon- en Zorgcentrum Heidehiem in

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart.

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart. Welkom bij Maartje! Voor u ligt de informatiemap van Maartje. In deze informatiemap vindt u allerlei praktische informatie. Ook leest u wat Maartje nog meer te bieden heeft. Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie