Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.elisabethbreda.nl"

Transcriptie

1 Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten op Stichting Elisabeth Postbus RA Breda Stichting Elisabeth is HKZ-gecertificeerd

2 Als u bij ons voor korte duur verblijft Voor revalidatie bijvoorbeeld

3 Inhoudsopgave 3 Welkom bij Stichting Elisabeth 4 Over de afdeling gesproken 5 Als u naar de afdeling komt 6 Zorgleefplan 7 Palliatieve zorg 7 Contactpersoon 7 Vertegenwoordiger 7 Gemeentelijke basisadministratie 8 Afspraken met u 9 Maaltijden 10 Praktische zaken binnen handbereik 12 Ontspanning en recreatie 13 Bezoek is van harte welkom 13 Weer naar huis 14 Nu u ons al wat beter kent... 2

4 Welkom bij Stichting Elisabeth Van harte welkom op een van de kortverblijfafdelingen van Stichting Elisabeth. Als vervolg op uw behandeling in het ziekenhuis, wordt u de komende weken verpleegd en behandeld op onze revalidatieafdeling of afdeling Truweel. U komt dus in een nieuwe omgeving en ontmoet hier weer andere mensen, namelijk medecliënten en medewerkers. In deze brochure willen wij u graag wat meer vertellen over onze kortverblijfafdelingen en locaties. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan een medewerker van de afdeling. Wij hopen dat u zich snel vertrouwd voelt! Directie en medewerkers 3

5 Over de afdeling gesproken Waarom deze afdelingen? Op de revalidatieafdeling en afdeling Truweel worden voornamelijk cliënten opgenomen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen maar nog niet naar huis kunnen omdat verdere verpleging en revalidatie nodig is. Uw herstel, dat in het ziekenhuis gestart is, wordt op een van deze kortverblijfafdelingen voortgezet. Wat gaat er gebeuren? Uw behandeling is gericht op het zelfstandig functioneren. Om dat samen met u te realiseren staat een multidisciplinair behandelteam klaar van verpleegkundigen, verzorgenden, een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een logopedist, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog en een pastor. Ook kijken we naar de hulp die u nodig heeft wanneer u ons weer verlaat. Bijvoorbeeld van familie en relaties, van thuiszorg of deelname aan dagbehandeling/dagverzorging. Uw verblijf op een kortverblijfafdeling is altijd tijdelijk van aard en afhankelijk van de geldende CIZ-indicatie. Wie ontmoet u op de afdeling? Op een kortverblijfafdeling verblijven cliënten om te revalideren. Iedereen heeft verschillende ziektebeelden. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat deze omgeving anders is dan in het ziekenhuis. Van u wordt ook een actieve bijdrage verwacht bij het uitvoeren van het revalidatieprogramma. Soms krijgt u individuele therapie en soms therapie in een groep. Vaak zult u gestimuleerd worden om vooral ook zelf, met hulp op afstand, aan de slag te gaan. Indeling van de afdeling De afdeling revalidatie is organisatorisch ingedeeld in units. De afdeling heeft twee huiskamers, waar u medecliënten van uw afdeling kunt ontmoeten, tv kijken, bezoek ontvangen en de maaltijd gebruiken. Er zijn verschillende soorten kamerindelingen. Daarnaast zijn er bad- en douchegelegenheden, toiletten en een afdelingskeuken. De afdeling Truweel op de Leuvenaarstraat heeft alleen eenpersoonskamers met een eigen sanitaire ruimte. Verder is er een gezamenlijke huiskamer met afdelingskeuken. 4

6 Als u naar de afdeling komt Wat u bij uw opname mee kunt brengen In uw kamer staan al een bed, een nachtkastje, een tafel, stoel en een kast waarin u kleding en andere eigendommen kunt opbergen. Wij kunnen ons voorstellen dat u het prettig vindt om persoonlijke spullen mee te brengen. De beschikbare ruimte in uw kamer is echter beperkt. Wij verzoeken u daarom alleen kleine persoonlijke eigendommen mee te nemen. In overleg met de verzorgende die voor u als aanspreekpunt dient (hierna te noemen contactverzorgende) kunt u een televisie meenemen. Kluisje Uit veiligheidsoverwegingen is er op uw kamer een kluisje waarin u kostbaarheden en geld kunt opbergen. Wij raden u echter aan om kostbaarheden zoveel mogelijk veilig thuis te laten. Stichting Elisabeth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen. Om uw dagelijkse verzorging goed te laten verlopen, verzoeken wij u het volgende mee te brengen: voldoende kleding voor twee weken toiletartikelen, bijvoorbeeld voor de verzorging van uw gebit, maar ook douchespullen en desgewenst uw scheerapparaat Heel belangrijk voor uw behandeling en verpleging zijn ook: de medicijnen die u momenteel gebruikt eventuele hulpmiddelen zoals een rollator en stok een lijstje met de afspraken die al gemaakt zijn met bijvoorbeeld de specialist En dan is het moment van uw opname aangebroken Uiteraard is er van tevoren een afspraak gemaakt over de dag en het tijdstip waarop wij u verwachten. U meldt zich dan bij de receptie, waar een verzorgende van de afdeling u komt ophalen. Deze maakt u verder wegwijs en bespreekt uw wensen met betrekking tot het verblijf bij ons. 5

7 Zorgleefplan Kort na de opname legt de contactverzorgende samen met u en uw contactpersoon afspraken vast in het zorgleefplan. In dit plan staan uw persoonlijke gegevens, de wensen en noodzakelijke afspraken over de verzorging, denk daarbij aan wat u zelf kunt, waar u hulp bij nodig heeft en welke hulp u van anderen krijgt. Maar ook welke medicatie u gebruikt en met welke specialisten er eventueel afspraken kunnen worden gemaakt. In het zorgleefplan wordt ook uw zorg-/ behandelplan opgenomen. Zorg-/behandelplan Binnen twee weken na opname wordt in samenspraak met u, en eventueel uw vertegenwoordiger, door de betrokken disciplines en de contactverzorgende het zorg-/behandelplan opgesteld. De tijd van twee weken is nodig om uw fysieke gesteldheid in beeld te brengen. Ondertussen wordt er wel gewerkt met een voorlopig zorg-/behandelplan, met de dan beschikbare gegevens. In een zorg-/behandelplan worden de doelen en acties van het revalidatieproces vastgelegd. Dit plan wordt vastgesteld door de specialist ouderengeneeskunde. Tijdens uw verblijf zal dit plan zo nodig bijgesteld worden. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u, of eventueel met uw vertegenwoordiger, door de contactverzorgende en/of specialist ouderengeneeskunde. Verder zijn er regelmatig gesprekken met de contactverzorgende en zo nodig met de specialist ouderengeneeskunde. Hierbij komen de voortgang van uw herstel en het verwachte eindresultaat aan de orde. Heeft u vragen of wilt u uw zorgleefplan inzien? Dan kunt u daarvoor terecht bij uw contactverzorgende, de leidinggevende van de afdeling of de specialist ouderengeneeskunde. Reanimatiebeleid Eén van de aandachtspunten in het zorgleefplan is uw wens of u wel of niet gereanimeerd wilt worden, als die situatie zich voordoet. Reanimatie is het geven van hartmassage in combinatie met beademing, bijvoorbeeld bij hartstilstand. Het beleid van Stichting Elisabeth bij tijdelijk verblijf en bij het volgen van therapie, bepaalt dat er wél wordt gereanimeerd. Of het in uw situatie zinvol is, wordt besproken met u, uw vertegenwoordiger en de behandelend arts. De gemaakte afspraak wordt dan in uw zorgleefplan opgenomen. Wanneer er nog geen besluitvorming hierover is, is het beleid van de Stichting Elisabeth bepalend. Op uw afdeling zijn altijd medewerkers die in het bezit zijn van een reanimatiediploma. 6

8 Palliatieve zorg De professionele hulpverleners kunnen in de laatste fase van het leven onderwerpen zoals pijnbestrijding, palliatieve sedentie, spiritualiteit en complementaire (warme) zorg met u, uw vertegenwoordiger en uw familie bespreekbaar maken. Concreet betekent dit dat grenzen voor alle zorg kunnen worden verlegd. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons leaflet Palliatieve zorg. Contactpersoon Een contactpersoon is een familielid of een andere persoon die u nabij staat en die voor of met u zaken regelt. Denk hierbij aan het halen van een boodschap, het meegaan naar het ziekenhuis of het verzorgen van uw was. Bij uw opname zal de verzorgende u vragen naar de naam van uw eerste contactpersoon en een tweede (reserve) contactpersoon. Op enig tijdstip kan het noodzakelijk zijn dat u weer naar het ziekenhuis moet voor controle of voor opname. Helaas kan ons verzorgend personeel dan niet met u mee. Daarom raden wij u aan uw contactpersoon te vragen om met u mee te gaan. Als dat niet mogelijk is, kunnen wij het ziekenhuis vragen u bij aankomst daar te laten begeleiden door een vrijwilliger. U kunt dit overleggen met uw contactverzorgende. Vertegenwoordiger Tijdens uw verblijf houden wij graag zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarom hebben wij een regeling getroffen voor het geval u (tijdelijk) uw wensen niet zelf kenbaar kunt maken. Een vertegenwoordiger treedt dan op als uw belangenbehartiger en overlegt namens u met onze medewerkers over uw behandeling, verpleging en verzorging. Dat wil niet zeggen dat de vertegenwoordiger alles beslist. Er wordt pas overlegd met de vertegenwoordiger als u zelf (tijdelijk) niet kunt beslissen. Op de dag van opname zal de verzorgende u vragen wie u als vertegenwoordiger wilt benoemen. Het meest praktische is, indien mogelijk, dat de vertegenwoordiger dezelfde persoon is als de eerste contactpersoon. Gemeentelijke basisadministratie Als u langer dan vijf maanden binnen één van de locaties van Stichting Elisabeth verblijft, zijn wij verplicht om uw nieuwe woonadres door te geven aan de gemeente Breda. Dit in het kader van de Wet gemeentelijke basisadministratie. Na uw inschrijving bij de gemeente Breda ontvangt u van de cliëntenadministratie het bericht dat het mogelijk is om uw oude adres (indien daar nog iemand woont) of het adres van een familielid als postadres te hanteren. De bewoner van dat postadres dient dan een geldig identiteitsbewijs te tonen bij de cliëntenadministratie van Stichting Elisabeth. Die brengt vervolgens de gemeente Breda op de hoogte. 7

9 Afspraken met u Respect Op de locaties van Stichting Elisabeth verblijven veel mensen. Daarom hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt. De belangrijkste afspraak is dat wij respectvol met elkaar omgaan. Respect voor elkaars normen en waarden met de daarbij behorende geloofsovertuiging zijn bij ons een belangrijk gegeven. Ieder mens is uniek en mag zichzelf zijn op zijn of haar eigen manier. Laten we allen deze bejegening naar elkaar respecteren om zodoende een leefbaar en respectvol klimaat te creëren. Roken Vanwege de gezondheid en de veiligheid mag er sinds enige jaren niet meer gerookt worden in openbare en andere gebouwen. Ook wij moeten ons houden aan deze wettelijke afspraken. In een aangegeven ruimte is het echter wel toegestaan om te roken. Afgesproken is dat open vuur strikt verboden is vanwege de brandveiligheid. Het is dus ook niet toegestaan kaarsen of waxinelichtjes te branden, behalve in de kapel. Voor het bezoek binnen geldt een algemeen rookverbod. Mantelzorg In het revalidatieproces is het belangrijk dat de mantelzorger al direct betrokken is bij uw zorg en behandeling. Uw mantelzorger blijft dan op de hoogte van het verloop van het revalidatieproces en kan hieraan een bijdrage leveren. Bij ontslag is het belangrijk welke ondersteuning de mantelzorger u als cliënt kan geven. De mantelzorger wordt als dit nodig is door het behandelteam hierop voorbereid. 8

10 Maaltijden De maaltijden zijn belangrijke momenten gedurende de dag. Wij hebben geprobeerd de tijdstippen van de maaltijden zodanig vast te stellen, dat deze u voldoende vrijheid geven en zo goed mogelijk aansluiten op uw eventuele behandeling. Maaltijden worden op de volgende tijden geserveerd: tussen en uur: ontbijt tussen en uur: warme maaltijd/ broodmaaltijd tussen en uur: broodmaaltijd/warme maaltijd U kunt aangeven waar u de maaltijd wilt gebruiken, op uw kamer of in de huiskamer. We verzoeken u tijdens de maaltijden geen bezoek te ontvangen. Koffie en thee staan op tafel en kunt u zelf inschenken wanneer u dat wilt of daarbij hulp vragen. Ook is er jus d orange, bronwater, melk en karnemelk te verkrijgen. Als u iets anders wilt gebruiken, dan kunt u dat (laten) meebrengen en bewaren in de koelkast in de huiskamer. Daarin kunt u ook etenswaren bewaren. Omdat ook uw medecliënten deze koelkast gebruiken, willen wij u vragen uw naam en datum te vermelden op uw producten. Uw verjaardag vinden wij heel belangrijk. Wij besteden er graag aandacht aan, bijvoorbeeld door het serveren van een feestelijk diner. 9

11 Praktische zaken binnen handbereik Receptie De receptie is het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers. Daarnaast kunt u bij de receptie terecht met vragen over bijvoorbeeld de post of de aanwezigheid van een medewerker. De openingstijden van de receptie vindt u op het inlegvel. Winkel Er is een winkel die bedoeld is voor kleine boodschappen. Op het inlegvel leest u waar de winkel zich bevindt en wat de openingstijden zijn. Was Stichting Elisabeth heeft geen eigen wasserij. Als u uw eigen was door een wasserij wilt laten wassen, dan kunt u dit rechtstreeks regelen met de wasserij. De kosten van het wassen worden bepaald door het aantal en soort kleding dat gewassen wordt. Stichting Elisabeth is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding. Wij adviseren u om de kleding te laten voorzien van een naam en kamernummer, zodat het zoekraken van kleding tot een minimum wordt beperkt. Wij kunnen dit voor u verzorgen. De kosten van het nummeren is eenmalig 75,-. Post Indien iemand post naar u wilt sturen, kan dit gestuurd worden naar: < uw naam > Stichting Elisabeth Locatie < de naam van de locatie, waar de cliënt op dat moment verblijft > Postbus RA Breda De post wordt bezorgd bij de receptie en vandaaruit meegenomen naar de afdeling. Wilt u zelf post versturen, dan kunt u die gefrankeerd afgeven bij de receptie. Telefoon Er is een telefoonaansluiting op de kamer. Als u hiervan gebruikt wilt maken, kunt u aan de contactverzorgende vragen hoe u dit kunt realiseren. Indien uw familielid of relatie telefonisch 10

12 contact wil opnemen met een medewerker van de afdeling waar u verblijft, dan kan dat via de receptie van de locatie. Op het inlegvel in deze brochure staan de openingstijden en het telefoon- nummer. Het is ook mogelijk om op de afdeling naar het rechtstreekse nummer te vragen. Kapsalon Er is een kapsalon voor zowel dames als heren. Voor het maken van een afspraak kunt u de kapsalon bellen: telefoonnummer en openingstijden staan op het inlegvel. U kunt ook de contactverzorgende vragen om een afspraak te maken. De kosten van de kapper zijn voor eigen rekening. Pedicure Enkele dagen in de week is er een pedicure aanwezig. Voor het maken van een afspraak kunt u de pedicure bellen: telefoonnummer en openingstijden vindt u op het inlegvel. U kunt ook de contactverzorgende vragen om een afspraak te maken. De kosten van de pedicure zijn voor eigen rekening, tenzij er een medische reden is dat een pedicure gewenst is. In dat geval kan de pedicure vergoed worden door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactverzorgende. Administratie Bij de administratie kunt u terecht met vragen op het gebied van administratieve en financiële zaken. U kunt hier ook een pasje krijgen, de zogenaamde Elisabeth-pas. Elisabeth-pas Met de Elisabeth-pas kunt u in de kapsalon, de winkel, de linnenkamer en bij de pedicure betalen. U hoeft dan niet met contant geld af te rekenen. De kosten worden rechtstreeks van uw bank- of girorekening afgeschreven. De Elisabeth-pas is verkrijgbaar bij de financiële administratie; de leidinggevende van de afdeling kan dit voor u regelen. Wij attenderen u erop dat personeel van Stichting Elisabeth geen geldtransacties voor u mag verrichten. Restaurant/café In het restaurant/café is het gezellig vertoeven, met en zonder bezoek. Aan de bar kunt u koffie, thee, diverse andere dranken en versnaperingen kopen. De openingstijden vindt u op het inlegvel. 11

13 Ontspanning en recreatie Verenigingen Wekelijks zijn er diverse verenigingen actief. De activiteitenbegeleiding of de verzorgende op uw afdeling kan hier u meer informatie over geven. Activiteiten Op verschillende locaties is er een gevarieerd aanbod van activiteiten. Ook worden er activiteiten buiten de deur georganiseerd: vakantiereizen, uitstapjes, bezoek aan theater, etc. In het Elisabeth Journaal worden de activiteiten aangekondigd. Bibliotheek Als u van lezen houdt, is een bezoek aan de bibliotheek aan te bevelen. Naast gewone boeken vindt u er ook grootletterboeken en gesproken boeken. De activiteitenbegeleid(st)er of verzorgende op uw afdeling kan u informeren waar de bibliotheek te vinden is. De openingstijden van de bibliotheek vindt u op het inlegvel bij deze brochure. Elisabeth Journaal Om u op de hoogte te houden van het nieuws in en om de locatie geven wij iedere maand het Elisabeth Journaal uit. Dit blad is bedoeld voor cliënten, vrijwilligers en medewerkers. In het Elisabeth Journaal staan ook de activiteiten voor de komende tijd en overige wetenswaardigheden vermeld. Elisabeth TV Stichting Elisabeth beschikt over een eigen televisiekanaal. Hierop vindt u onze kabelkrant met informatie en gevarieerde muziek. Elke maand kunt u kijken naar Elisabeth TV Matinee, een gezellig programma met hoogtepunten en wetenswaardigheden van onze locaties, Stichting Elisabeth en Breda. Deze uitzending wordt door ons eigen ETV-team gemaakt. Regelmatig worden er ook leuke themaprogramma s uitgezonden. Het programmaoverzicht vindt u op de kabelkrant. Heeft u een uitzending gemist? Geen nood, de uitzendingen van Elisabeth TV worden regelmatig herhaald. Is Elisabeth TV niet op uw toestel geprogrammeerd? Stuur een tje met uw kamernummer naar 12

14 Bezoek is van harte welkom Uw familie en kennissen zijn van harte welkom. Samen met hen kunt u gebruikmaken van de huiskamer, het restaurant of het terras. Wij verzoeken u, in verband met de verzorging, uw bezoek uit te nodigen na uur s morgens. Daarnaast vragen wij u en uw bezoek om rekening te houden met de tijden waarop de maaltijden worden gebruikt, met de rusttijden en de tijden waarop u deelneemt aan behandelingen. Kinderen zijn natuurlijk ook welkom, maar altijd vergezeld van hun ouders of verzorgers. Wij kunnen ons voorstellen dat u met uw bezoek naar buiten wilt. Dat is uiteraard mogelijk; graag dit vooraf bespreken met uw contactverzorgende of de leidinggevende. Als u s nachts een keer elders wilt verblijven, verzoeken wij u dit te overleggen met de specialist ouderenzorg. Weer naar huis Tijdens uw verblijf binnen Stichting Elisabeth wordt ook gekeken naar uw thuissituatie. Uw woning kan bijvoorbeeld een belemmering vormen om zelfstandig te functioneren. U heeft bijvoorbeeld trappen of een niet-toegankelijke douche. De ergotherapeut ondersteunt de aanvragen voor eventueel benodigde aanpassingen zoals een traplift, een handgreep of een douchestoel of alarmering. Ook eventuele thuiszorg (hulp bij wassen, aankleden e.d.) kan door Stichting Elisabeth voor u geregeld worden. Heeft u thuis nog behandeling nodig, dan kunt u gebruikmaken van bijvoorbeeld onze dagbehandeling of fysiotherapie aan huis. 13

15 Nu u ons al wat beter kent Stichting Elisabeth werkt ook aan de toekomst. Plannen worden ontwikkeld om u nog beter te huisvesten. Wij werken voortdurend aan de verbetering van welzijn, behandeling, verzorging en verpleging. Wij willen meegaan met vernieuwingen en tevens zo vraaggericht mogelijk werken. Daardoor kan het gebeuren dat de inhoud van deze brochure niet meer op alle onderdelen actueel is. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de contactverzorgende van uw afdeling. Meer weten? Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met het Cliëntenservicebureau van Stichting Elisabeth. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van tot uur. Telefoonnummer:

16 15

www.elisabethbreda.nl

www.elisabethbreda.nl Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten

Nadere informatie

Medipoint Groene Kruis Een Medipoint Groene Kruis winkel bij u in de buurt is te vinden op het adres: Westhoven 5, Roermond.

Medipoint Groene Kruis Een Medipoint Groene Kruis winkel bij u in de buurt is te vinden op het adres: Westhoven 5, Roermond. Welkom op de revalidatieafdeling in Camillus Deze gids is bedoeld om u en uw familieleden wegwijs te maken in deze tijdelijke leefomgeving. U vindt in deze gids praktische informatie over de afdeling geriatrische

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Klinische Geriatrie Klinische geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de oudere mens. In deze brochure leest u meer over de lichamelijke, psychische en sociale problemen die in deze leeftijdsgroep

Nadere informatie

Welkom in revalidatieafdeling Solidus

Welkom in revalidatieafdeling Solidus Welkom in revalidatieafdeling Solidus Voor u ligt de informatiegids van Solidus, een revalidatieafdeling van De Zorggroep. Deze gids is bedoeld om u en uw familieleden wegwijs te maken in deze tijdelijke

Nadere informatie

De neurologische revalidatie unit (NRU)

De neurologische revalidatie unit (NRU) De neurologische revalidatie unit (NRU) informatie voor cliënt en familie neurologie Rijnland Ziekenhuis Verpleeghuis Leythenrode U bent opgenomen geweest op de afdeling neurologie van Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

Elisabeth Zorg Thuis. Langer zelfstandig thuis wonen

Elisabeth Zorg Thuis. Langer zelfstandig thuis wonen Elisabeth Zorg Thuis Langer zelfstandig thuis wonen Inhoudsopgave 3 Zorg in de buurt, langer zelfstandig thuis 4 Wat kunnen wij voor u betekenen? 5 Stichting Elisabeth maakt het mogelijk 6 Zorg aanvragen

Nadere informatie

Afdeling E Kraam/gynaecologie

Afdeling E Kraam/gynaecologie U bent opgenomen op afdeling E, kraam/gynaecologie, van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Afdeling E maakt deel uit van het Centrum voor verloskunde en gynaecologie. In deze brochure treft u informatie

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B2

Welkom op verpleegafdeling B2 Welkom op verpleegafdeling B2 Inleiding U wordt of bent opgenomen op verpleegafdeling B2 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Vóór uw opname heeft u al het boekje Welkom in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda

Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda 1. Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Als u binnenkort wordt u opgenomen op de klinische afdeling van Revant Revalidatiecentrum Breda dan is deze folder voor u en uw familieleden

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

Revalideren in Bornholm

Revalideren in Bornholm Revalideren in Bornholm Inhoudsopgave Wat is revalideren 1 Verpleeghuis Bornholm 1 Revalidatieafdeling 1 Therapeutisch klimaat 2 Enkele specialismen nader toegelicht 3 Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Nadere informatie

WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN

WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN 2 WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN Binnenkort wordt u opgenomen op de revalidatieafdeling van zorgcentrum Groenelaan. Door middel van dit boekje willen wij u alvast een indruk van deze afdeling

Nadere informatie

Afdeling 6 MCH Antoniushove

Afdeling 6 MCH Antoniushove Afdeling 6 MCH Antoniushove Informatie voor patiënten Cardiologie F1042-1610 februari 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Dagopname locatie Leyweg

Dagopname locatie Leyweg Dagopname locatie Leyweg Informatie over dagopname U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Het kan zijn dat de informatie

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Geriatrische Revalidatiezorg

Geriatrische Revalidatiezorg Geriatrische Revalidatiezorg Informatie bij opname in Nolenshaghe en Mechropa Geriatrische Revalidatiezorg bij Saffier De Residentie De specialist in het ziekenhuis waar u behandeld bent heeft bepaald

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in De Die werkt u aan een verantwoorde terugkeer naar huis.

Nadere informatie

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Intensieve zorg in huiselijke sfeer Voelt beter Intensieve zorg in huiselijke sfeer Het eigentijdse Madeleine in Boxmeer biedt als expertisecentrum uitgebreide faciliteiten

Nadere informatie

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Welkom in Beukenhof Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Bezoekadres Merseloseweg 130, 5801 CE Venray Handige telefoonnummers Klantenservice

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Zorgcentra Rivierenland)!

Nadere informatie

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Bezoek Brandveiligheid Creativiteit Dieetwensen Drogisterijartikelen

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Woonzorgcentrum en Verpleeghuis Gertrudis Marktstraat 12, 7041 AJ s-heerenberg T (0314) 66 36 41 E info-gertrudis@azora.nl I www.azora.nl Goede zorg in een gezellig huis Azora. Zo zorgen we voor elkaar

Nadere informatie

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname of dagbehandeling op afdeling Medische

Nadere informatie

CollumCare Sevagram - Atrium

CollumCare Sevagram - Atrium Informatiefolder CollumCare Sevagram - Atrium 1 CollumCare is een kwaliteitsprogramma van Atrium MC Heerlen en Plataan, Expertisecentrum voor geriatrische revalidatie (onderdeel van zorgorganisatie Sevagram).

Nadere informatie

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland 2 Revalideren bij Carintreggeland Bent u door een beroerte, knie/heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling 10, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0541-1011 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

Afdeling A2 Orthopedie

Afdeling A2 Orthopedie ORTHOPEDIE Afdeling A2 Orthopedie U of uw familielid/naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Laurentius ziekenhuis Roermond. Een opname in het ziekenhuis is niet prettig, maar vaak

Nadere informatie

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep Welkom op Beukenhof Voor u ligt de informatiegids van Beukenhof, een afdeling van De Zorggroep in het VieCuri ziekenhuis in Venray. Deze gids is bedoeld om u en uw familieleden wegwijs te maken in deze

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Klinische opname volwassenen. De eerste opnamedag

Libra R&A locatie Leijpark. Klinische opname volwassenen. De eerste opnamedag Libra R&A locatie Leijpark Klinische opname volwassenen De eerste opnamedag Als u gaat revalideren in de kliniek van Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark is het prettig om te weten waar u de

Nadere informatie

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! De Stroke unit U verblijft na een beroerte op de Stroke unit in Rijnstate. Dit is een onderdeel van de afdeling Neurologie. In deze folder vindt u informatie over de Stroke unit en de gang van zaken tijdens

Nadere informatie

Opname op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) Informatie voor patiënt en familie

Opname op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) Informatie voor patiënt en familie Opname op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) Informatie voor patiënt en familie Patiëntensticker: Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname op de afdeling

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening.

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/locaties/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Stichting Zorgcentra

Nadere informatie

UW VERBLIJF OP DE AFDELING CHIRURGIE/UROLOGIE FRANCISCUS VLIETLAND

UW VERBLIJF OP DE AFDELING CHIRURGIE/UROLOGIE FRANCISCUS VLIETLAND UW VERBLIJF OP DE AFDELING CHIRURGIE/UROLOGIE FRANCISCUS VLIETLAND Welkom Welkom op onze afdeling. Wij hopen dat uw verblijf zo aangenaam mogelijk zal zijn. Met deze folder willen wij u wegwijs maken op

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Goede zorg in een gezellig huis Zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in Ulft Informatie voor cliënten en familie Precies de zorg die u nodig heeft Gertrudis Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Interdisciplinaire Afdeling

Interdisciplinaire Afdeling Interdisciplinaire Afdeling U bent opgenomen op de Interdisciplinaire Afdeling, een afdeling in Rijnstate Arnhem speciaal voor kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Welkom. Thoraxcentrum

Welkom. Thoraxcentrum Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardio thoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie te ondergaan aan uw hart of longen. Door middel van deze folder

Nadere informatie

UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND

UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling Longgeneeskunde. Wij doen er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Met deze folder

Nadere informatie

Thuvine.

Thuvine. Thuvine www.pleyade.nl Van een kort praatje tot een diepgaand gesprek; Pleyade koestert ieder contact. Welkom bij Thuvine, welkom bij Pleyade Bij Thuvine bieden we liefdevolle zorg en ondersteuning aan

Nadere informatie

Afdeling U Algemene en oncologische chirurgie

Afdeling U Algemene en oncologische chirurgie U bent, of wordt binnenkort, opgenomen op afdeling U van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Afdeling U maakt deel uit van het Centrum voor algemene chirurgie. Deze folder brengt u op de hoogte van de

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 U bent opgenomen op afdeling D3 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Voor of tijdens deze opname heeft u

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark

Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in In het Zomerpark werkt u aan een verantwoorde

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling A2

Welkom op verpleegafdeling A2 Welkom op verpleegafdeling A2 Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U wordt of bent opgenomen op verpleegafdeling A2 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie

Nadere informatie

ABC kamerinformatie Machtella veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC kamerinformatie Machtella veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC kamerinformatie Machtella veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Boodschappen Brandveiligheid Creativiteit Bezoek Dieetwensen Druppel

Nadere informatie

REVALIDATIE OP TJAMSWEER. Zonnehuis Solwerd Appingedam

REVALIDATIE OP TJAMSWEER. Zonnehuis Solwerd Appingedam REVALIDATIE OP TJAMSWEER Zonnehuis Solwerd Appingedam Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Of u kunt een korte periode niet voor uzelf zorgen? U wilt na een operatie van bijvoorbeeld

Nadere informatie

Afdeling 8. MCH Westeinde

Afdeling 8. MCH Westeinde Afdeling 8. MCH Westeinde Neurologie en Strokecare-unit Informatie voor patiënten F1116-3111 december 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Afdeling 1 MCH Antoniushove

Afdeling 1 MCH Antoniushove Afdeling 1 MCH Antoniushove Neurochirurgie en Orthopedie Informatie voor patiënten F0163-3415 juni 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

RevalidatieUnit. Informatie voor patiënten

RevalidatieUnit. Informatie voor patiënten RevalidatieUnit Informatie voor patiënten Voorwoord Deze brochure is bedoeld om u en uw familie en relaties wegwijs te maken op de RevalidatieUnit. Uw revalidatie is erop gericht dat u uiteindelijk weer

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde U bent opgenomen op afdeling L van het Medisch Centrum Leeuwarden. Op afdeling L bevindt zich een deel van het Centrum Inwendige Geneeskunde en een deel van het Centrum voor Obesitas Nederland. Deze folder

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Berkenstede werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Revalideren in een Carintreggeland Huis

Revalideren in een Carintreggeland Huis Revalideren in een Carintreggeland Huis 2 Revalideren in een Carintreggeland Huis Bent u door een beroerte, knie- of heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

Verpleegafdeling Cardiologie. locatie Utrecht Oudenrijn

Verpleegafdeling Cardiologie. locatie Utrecht Oudenrijn Verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht Oudenrijn Verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht Oudenrijn Wij heten u welkom op de afdeling Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C1 Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C1 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C1 Locatie Dordwijk Albert Schweitzer ziekenhuis Locatie Dordwijk augustus 2014 pavo 0289 Welkom op verpleegafdeling C1 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis,

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie

Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie Inhoudsopgave klik op het onderwerp om verder te lezen. Welkom 1 Wie komt u tegen op de afdeling? 1 Afdelingsregels 1 Maaltijden in het St. Elisabeth Ziekenhuis

Nadere informatie

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom bij Stichting Elisabeth Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Stichting Elisabeth biedt de ouderen in Breda en omstreken zorg en ondersteuning

Nadere informatie

H Revalidatie na een CVA

H Revalidatie na een CVA H.40033.0217 Revalidatie na een CVA Inleiding U heeft een CVA (cerebrovasculair accident), ook wel beroerte genoemd, doorgemaakt. Hiervoor bent u in eerste instantie in het ziekenhuis behandeld. Na deze

Nadere informatie

REVALIDATIE. Zonnehuis Oostergast Zuidhorn

REVALIDATIE. Zonnehuis Oostergast Zuidhorn REVALIDATIE Zonnehuis Oostergast Zuidhorn Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Of u kunt een korte periode niet voor uzelf zorgen? U wilt na een operatie van bijvoorbeeld een nieuwe

Nadere informatie

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1128-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Chirurgie afdeling... - 5, kamer...

Chirurgie afdeling... - 5, kamer... Chirurgie afdeling... - 5, kamer... DE VERPLEEGAFDELING CHIRURGIE In deze folder vindt u informatie over de afdeling en de dagelijkse gang van zaken. Andere wetenswaardigheden leest u in de opnamefolder.

Nadere informatie

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom bij Stichting Elisabeth Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Stichting Elisabeth biedt de ouderen in Breda en omstreken zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Afdeling B Longziekten

Afdeling B Longziekten U bent opgenomen op afdeling B van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Afdeling B maakt deel uit van het Centrum voor longziekten. Deze folder brengt u op de hoogte van de gang van zaken op de afdeling,

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Tijdelijk verblijf september

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost Welkom op verpleegafdeling 3-Oost gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 3 Wat mag u van ons verwachten 4 Elke

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Verpleegafdeling Geriatrie

Verpleegafdeling Geriatrie Verpleegafdeling Geriatrie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Geriatrie van het Radboudumc. Op deze afdeling verblijven oudere mensen met verschillende lichamelijke

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Welkom in Zorghotel Roermond

Welkom in Zorghotel Roermond Welkom in Zorghotel Roermond Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Bezoekadres Omdat het Zorghotel op een bouwterrein staat, is er nog geen

Nadere informatie

Afdeling A3. Informatie afdeling A3

Afdeling A3. Informatie afdeling A3 Afdeling A3 Informatie afdeling A3 Informatie afdeling A3 Van harte welkom op afdeling A3. De afdeling is op de derde etage, in de rode vleugel van het ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Afdeling Spoedopname. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Afdeling Spoedopname. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Afdeling Spoedopname U bent opgenomen op de afdeling Spoedopname in Rijnstate Arnhem. In deze folder treft u informatie over de gang van zaken op deze afdeling. Afdeling: A7 vleugel 4 Telefoonnummer: 088-005

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Belangrijk voor als u algehele verdoving krijgt Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent

Nadere informatie

Alles is revalidatie. Revalideren in Madeleine. Voelt beter

Alles is revalidatie. Revalideren in Madeleine. Voelt beter Alles is revalidatie Revalideren in Madeleine Voelt beter Revalideren in Madeleine Een goede revalidatie na bijvoorbeeld een ongeluk, een operatie of een hersenbloeding is van groot belang. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D1 Locatie Dordwijk Inleiding U bent opgenomen op afdeling D1 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Op uw kamer ligt een informatieboekje met daarin een aantal

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde

Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde www.zge.nl Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde Revalideren met een deskundig team van behandelaars Bent u na een ziekenhuisopname aangewezen op kortdurende revalidatie? Dan biedt de geriatrische

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Slotervaart werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Revalideren bij Stichting Elisabeth

Revalideren bij Stichting Elisabeth Revalideren bij Stichting Elisabeth U wordt opgenomen op een revalidatieafdeling van Stichting Elisabeth. In deze folder leest u alles over de afdeling, de revalidatiebehandeling en het behandelteam. Ook

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

Afdeling L. Type afdeling. Welke medewerkers komt u tegen. Centrum voor Obesitas Nederland RVE Interne Geneeskunde

Afdeling L. Type afdeling. Welke medewerkers komt u tegen. Centrum voor Obesitas Nederland RVE Interne Geneeskunde U bent opgenomen op afdeling L van het Medisch Centrum Leeuwarden. Op afdeling L bevindt zich een deel van de RVE Interne Geneeskunde en een deel van het Centrum voor Obesitas Nederland. Deze folder brengt

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Welkom op afdeling C2 Cardiothoracale chirurgie

Thoraxcentrum. Welkom op afdeling C2 Cardiothoracale chirurgie Thoraxcentrum Welkom op afdeling C2 Cardiothoracale chirurgie Thoraxcentrum Welkom op afdeling C2, één van de verpleegafdelingen Cardiothoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers www.szr.nl SZR vindt de inbreng van een mantelzorger erg belangrijk. U kent uw naaste/familie en weet hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Tips voor

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Verpleegafdeling Maag-, Darm en Leverziekten

Verpleegafdeling Maag-, Darm en Leverziekten Verpleegafdeling Maag-, Darm en Leverziekten In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname op verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. In deze folder staat informatie over de gang

Nadere informatie

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Welkom op de afdeling Interne Geneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn. De afdeling bestaat uit vier

Nadere informatie

Revalideren bij Pleyade

Revalideren bij Pleyade Revalideren bij Pleyade www.pleyade.nl Wat de cliënt wil bereiken, staat bij ons voorop. Jelle Kruysmulder, fysiotherapeut Samenvattend In een prettige omgeving revalideren kan bij Pleyade Revalidatie.

Nadere informatie

Informatie over afdeling interne-oncologie

Informatie over afdeling interne-oncologie Informatie over afdeling interne-oncologie Welkom op onze afdeling. Algemene informatie over het ziekenhuis vindt u in het boekje Opname dat u op de polikliniek bij de inschrijving voor opname heeft gekregen

Nadere informatie