Indicatie tilsysteem. Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indicatie tilsysteem. Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen"

Transcriptie

1 Indicatie tilsysteem Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen

2 Voor wie is dit boekje bedoeld? Inhoudsopgave Sinds 1996 wordt er door ons geadviseerd met betrekking tot het toepassen van tilsystemen. We zijn betrokken bij de wijze van tillen, het ontwerpen van het verloop van een railtraject en de technische mogelijkheden en beperkingen. Ook wordt ons met regelmaat gevraagd door mensen die betrokken zijn bij de aanschaf van hulpmiddelen om informatie met betrekking tot technische mogelijkheden en globale prijzen. In dit boekje hebben we getracht om hierin meer inzicht te verschaffen voor een ieder die de aanschaf van een tilsysteem overweegt, hierin adviseert of hierbij op welke wijze dan ook betrokken is. In het eerste deel van het boekje behandelen we met name de overwegingen die te dienen worden gemaakt voor de keuze van een goed en prettig werkend tilsysteem. In het tweede deel gaan we in op een aantal bouwkundige en technische zaken. 1 Tillen of verplaatsen? 1.1 Passing met de verschillende jukken & draagbanden 1.2 Tillen we slechts thuis of gebeurt dit ook nog ergens anders? 1.3 Volgen we het systeem, of volgt het systeem ons? 1.4 Hoe kies je een logische route? 1.5 Kan het tilsysteem ook hoogtes overbruggen? 2 We weten wat we willen, maar hoe gaan we het realiseren? 2.1 Bevestiging aan een betonplafond 2.2 Bevestiging aan een gipsplafond 2.3 Bevestiging aan wanden 2.4 De maximale belasting 3 Deurdoorgang 3.1 Draaideur 3.2 Schuifdeur 3.3 Overpaksystemen 4 Levensduur, verhuizen en depot 4.1 Profiteer van onze kennis & ervaring! 2 3

3 1 Tillen of verplaatsen? Bij veel aanvragen voor tilsystemen gaat het in eerste instantie om transfers van en naar slaapkamers en badkamers. Eenmaal ter plaatse, hebben de toekomstige gebruikers van het systeem soms ook de wens om het systeem uit te breiden naar andere ruimtes. Bijvoorbeeld een aangrenzende snoezelruimte of woonkamer of wil men ook op een logeeradres kunnen tillen. onwerkbaar is. Het beperken van het railtraject heeft als bijkomend voordeel dat er in de overige delen van de woning geen rail zichtbaar is en er geen bouwkundige voorzieningen hoeven te worden getroffen. >>> het is van belang te bepalen of het systeem dient te worden toegepast om te tillen in één of meerdere ruimtes, dan wel het noodzakelijk is om het systeem te gebruiken om mensen te vervoeren van en naar de betreffende ruimtes omdat dit met een rolstoel of douche/toiletstoel niet kan. Samen met de betrokken personen moeten we daarom eerst achterhalen welke tilproblemen er daadwerkelijk dienen te worden opgelost. Door simpelweg door te nemen hoe een gemiddelde dag eruit ziet worden de echte struikelpunten vaak snel duidelijk, terwijl veel van de in eerste instantie kenbaar gemaakte wensen vaak achteraf niet meer van belang blijken te zijn. Wanneer we een tilsysteem vergelijken met een verrijdbare lift biedt dit tal van voordelen, echter de hogere investering die hier soms mee gepaard kan gaan een belemmering vormen. Het is daarom zinvol om het tilsysteem te beperken tot datgene wat strikt noodzakelijk is. In een aantal situaties kan men met de (aanwezige) rolstoel of eenvoudige douche/toiletstoel het vervoer naar verschillende ruimtes uitvoeren. Het uitvoeren van de feitelijke tilhandelingen daar waar nodig kan dan worden opgelost met het toepassen van twee éénvoudige tilsystemen. Bijvoorbeeld een enkele rail met een lift voor transfers uit bed in de rolstoel, en een enkele rail met lift in de badkamer. Deze oplossing is soms veel voordeliger dan één complex tilsysteem dat via gangen en deuren de ruimtes moet bereiken. Op deze manier worden de kosten beperkt en geniet men toch het voordeel van een compact tilsysteem in een kleine ruimte waar een verrijdbare tillift 1.1 Passing met de verschillende jukken & draagbanden Alvorens na te denken over de verschillende mogelijkheden op het gebied van tilsystemen, overpakken van liften of jukken onder deuren, toepassen van een uitneembare liftmodule enzovoort is het raadzaam om eerst een passing met de betreffende gebruiker uit te voeren. Hoewel sommige draagbanden qua vorm en maatvoering op elkaar lijken zijn deze vaak dusdanig ontworpen dat de toepassing in de praktijk geheel anders kan zijn. Vergelijk dit bijvoorbeeld met twee ogenschijnlijke gelijke spijkerbroeken, die toch anders blijken te zijn wanneer deze worden gedragen Het plafondgemonteerde tilsysteem biedt verreweg de meest uiteenlopende oplossingen ten aanzien van verschillende jukken, draagbanden en accessoires. Toch dient eerst met 100% zekerheid te worden vastgesteld welk type lift en juk in de betreffende situatie de beste oplossing biedt. Pas daarna beoordelen we technische en bouwkundige mogelijkheden en beperkingen. Afhankelijk van de gewenste specifieke eigenschappen van een bepaalde lift, tweepuntsjuk, elektrisch kanteljuk of bepaalde draagbanden vallen er soms een aantal technische mogelijkheden af. 4 5

4 Een elektrisch bedienbaar kanteljuk is bijvoorbeeld in principe niet geschikt om over te pakken ter plaatse van kozijnen. Indien dit juk de enige juiste oplossing biedt om te tillen, is het noodzakelijk om kozijnen aan te passen wanneer men met de lift een deur wil passeren. Een uitneembare lift kan erg handig zijn voor toepassing in andere ruimtes zoals een logeeradres, maar biedt een aantal beperkingen ten aanzien van de keuze uit draagbanden. Een gebruiker die voortdurend in contact dient te zijn met zijn of haar verzorger is niet geschikt om ter plaatse van kozijnen over te pakken naar een andere lift. Hoewel er diverse mogelijkheden zijn om een dergelijke handeling eenvoudig en soepel te laten verlopen heeft de verzorger hierbij namelijk vaak beide handen nodig om lift en juk te bedienen. >>> Afhankelijk van de gebruiker wordt bepaald welk juk en draagband de beste oplossing biedt om te tillen. Pas daarna kan worden beoordeeld welke tillift kan worden toegepast. Afhankelijk van de tillift kan worden bepaald op welke wijze eventueel deuren kunnen worden gepasseerd. Praktijkvoorbeeld Een jongeman wiens kom ter plaatse van de heup operatief was verwijderd kon geen gebruik maken van een standaard draagband. Tijdens de passing is gezocht naar een draagband die goed functioneerde zonder dat de gebruiker hierbij in een pijnlijke houding werd gebracht. Het was hierbij van belang dat de houding in de draagband vergelijkbaar zou zijn met de houding waarin de man zich in bed natuurlijkerwijs bevond, waarbij de man moest worden gekanteld om goed in een stoel gepositioneerd te worden. Hiervoor is gekozen voor een elektrisch bedienbaar kanteljuk. Omdat dit type juk in principe niet geschikt is om over te pakken en een dergelijke handeling voor de jongeman tevens pijnlijk zou kunnen zijn, hebben we een nieuwe schuifdeur geleverd die geschikt was in combinatie met het tilsysteem. Bij het passeren van de deurdoorgang bleek dat er vanwege deze houding extra ruimte noodzakelijk was. Omdat de deur voor het tilsysteem sowieso moest worden aangepast is er meteen een extra brede deur geleverd. Zonder het zorgvuldig uitvoeren van een passing zou dit niet zijn gedaan en zou het probleem van de deur pas zijn opgemerkt na de verbouwing en installatie van het tilsysteem. Hierdoor zijn dus kosten en bijkomende narigheid achteraf voorkomen! 1.2 Tillen we slechts thuis of gebeurt dit ook nog ergens anders? Vaak worden bewoners ook op dagverblijven of scholen getild en verplaatst met behulp van tilliften. Afhankelijk van de situatie kunnen gebruikers soms blijven zitten op de draagband die dan zowel thuis als op een andere locatie kan worden gebruikt. Indien dit het geval is moet ervoor worden gezorgd dat de betreffende draagband geschikt is om op te blijven zitten en dat de draagband kan worden toegepast in combinatie met andere jukken. Dankzij de ruime keuze uit jukken en draagbanden kunnen we hiervoor vrijwel altijd een oplossing leveren. Het tilsysteem uitvoeren met eenzelfde of vergelijkbaar juk als op het dagverblijf wordt toegepast is hierbij één van de mogelijkheden. Ook kunnen er draagbanden worden voorzien van zowel lussen voor tweepuntsjukken als speciale clips voor vierpuntsjukken. Met name het aanleggen van draagbanden in nauw aansluitende ortheses kan soms lastig zijn voor de verzorger en onplezierig voor de gebruiker. Het kunnen toepassen van de draagband zowel thuis als op een dagverblijf kan dus zowel voor de betrokken verzorgers als de gebruiker zelf grote voordelen bieden. 6 7

5 >>> In tegenstelling met wat enkele leveranciers beweren zijn er wel degelijk universeel toe te passen oplossingen ten aanzien van diverse merken jukken en draagbanden leverbaar. 1.3 Volgen we het systeem, of volgt het systeem ons? bed kan niet meer willekeurig worden verplaatst nadat de rail eenmaal is gemonteerd. In de praktijk brengen wijzigende situaties soms de noodzaak met zich mee om de inrichting in een kamer aan te passen. Ook opgroeiende kinderen hebben nogal eens de wens om hun kamer opnieuw in te richten. Ogenschijnlijk makkelijke transfers zijn in de praktijk soms lastig uitvoerbaar. >>> Afhankelijk van de situatie dient zorgvuldig te worden afgewogen of kan worden volstaan met een enkele rail of dat er beter een XY systeem kan worden toegepast. >>> In sommige situaties kan een XY systeem financieel aantrekkelijk zijn omdat dit vrijwel altijd aan de wanden kan worden gemonteerd. Indien het plafond niet geschikt zou zijn voor montage dienen er voor een enkele rail met bochten soms eerst kostbare bouwkundige voorzieningen te worden getroffen. Bovenstaande voorbeelden kunnen een oplossing bieden voor een transfer uit de rolstoel naar bed. Een recht stukje rail met lift kan hiervoor veelal een goede oplossing bieden. Voor het goed positioneren van de gebruiker in de rolstoel dient de rolstoel dan wel exact op de juiste positie te staan. Het nauwkeurig plaatsen van een elektrisch bedienbare rolstoel door een verzorger kan soms echter erg lastig zijn. Bovendien dienen de inrichting van de slaapkamer en de positie van de rail zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd. Er moet namelijk voldoende ruimte zijn om de rolstoel te kunnen verplaatsen en positioneren en het Praktijkvoorbeeld Bij een famillie was recent een aanbouw aan de woning gerealiseerd bestaande uit een slaapkamer en aangrenzende badkamer. Voor het uitvoeren van transfers was de geïndiceerde oplossing een enkele rail met bochten van de bedbox naar de douchestretcher en het toilet in de badkamer, ogenschijnlijk de goedkoopst adequate oplossing. Echter, de aanbouw was voorzien van een gipsplafond dat onvoldoende stevigheid bood voor bevestiging van een tilsysteem. Tevens zou voor een doorgang tussen de slaapkamer en de badkamer e.e.a. bouwkundig moeten worden aangepast en de deur moeten worden vervangen. Uiteindelijk is echter gekozen voor het toepassen van twee XY systemen waarbij ter plaatse van de deur het juk onder het kozijn wordt overgepakt. Omdat de XY systemen langs de wand konden worden gemonteerd zijn bouwkundige kosten voor aanpassen van het plafond bespaard. 8 9

6 Het overpakken betekende weliswaar een extra handeling voor de verzorgers, maar het voordeel van een flexibel XY systeem ten opzichte van een enkele rail woog duidelijk zwaarder. Bovendien bleek uit onze gespecificeerde calculatie dat de kosten voor twee systemen lager zouden zijn dan de kosten voor een goedkoop systeem vermeerderd met bouwkundige kosten. eerst de badkamer bezocht en gaat men daarna naar bijvoorbeeld de woonkamer. Bij het plaatsen van eventuele wissels en rotondes dient hiermee dus rekening te worden gehouden. Ook dient goed te worden opgelet ten aanzien van de draairichting van de deuren. Uiteraard is het de moeite waard om een zo natuurlijk mogelijke route te realiseren. >>> Maak eventueel gebruik van flauwe bochten, deze zijn in verschillende graden leverbaar. Immers, wie loopt er nu eerst 2,5 meter kaarsrecht de kamer in om vervolgens met een exacte bocht van 90 richting het bed te gaan. We lopen toch gewoon diagonaal richting ons bed? Dit kan in principe ook met een tilsysteem! Bovendien ervaart de gebruiker een flauwe bocht vaak prettiger dan een haakse bocht. >>> Tilsystemen onderscheiden zich onder andere van elkaar door compactere elementen en bochten met een kleinere radius. Dit wordt vaak onderbelicht maar kan van essentieel belang zijn voor het samenstellen van een prettig werkend tilsysteem. 1.4 Hoe kies je een logische route? Voor het realiseren van een logische route dient goed te worden stilgestaan bij de dagindeling van de gebruiker. Transfers van en naar de slaapkamer en badkamer komen het meest voor. Immers men gaat s avonds eerst naar de badkamer en vandaar door naar de slaapkamer. Bij het opstaan wordt vaak 10 11

7 1.5 Kan de tillift ook hoogteverschil overbruggen, en is er een lift leverbaar voor de trap? >>> Met dit trapliftsysteem kunnen gebruikers zowel met een draagband, een stoel of plateau of zelfs met de rolstoel worden getild naar verschillende verdiepingen. Het standaard tilsysteem is uitsluitend bedoeld voor het tillen en verplaatsen van personen waarbij het railsysteem op eenzelfde hoogte gemonteerd wordt. Het overbruggen van hoogtes is hierbij in principe dus niet mogelijk. Indien het gewenst is de rails in bijvoorbeeld een badkamer lager te plaatsen dan in een aangrenzende slaapkamer is dit alleen mogelijk als er voor wordt gekozen om de lift, of het juk van de lift, ter plaatse van de deurdoorgang over te pakken. Speciaal voor het overbruggen van trappen is er ook een plafongemonteerd tilsysteem leverbaar. Deze lift is dan ook voornamelijk bedoeld voor het overbruggen van de trap en niet voor het uitvoeren van transfers van de rolstoel naar het bed. Het standaard tilsysteem kan echter goed worden gecombineerd met de traplift waarbij het juk kan worden overgepakt. Op deze manier kunnen met het liftsysteem transfers vanaf bijvoorbeeld een woonkamer op de begane naar een badkamer op de 1e verdieping worden uitgevoerd, vanaf de badkamer naar de slaapkamer enzovoort waarbij de gebruiker voortdurend in de draagband blijft zitten. Voor de montage dient door een deskundige te worden bepaald in hoeverre toepassing van dit systeem mogelijk is. Het railsysteem zal gedeeltelijk aan het plafond, de eventueel bovenliggende trap of door middel van hulpconstructies worden gemonteerd. Soms zijn er kleine bouwkundige aanpassingen aan de trap noodzakelijk of dient er een klein gedeelte van een verdiepingsvloer te worden afgeslepen. Doordat dit type trapliftsysteem zich voorbeweegt langs een rail die boven de trap wordt gemonteerd behouden de traptreden hun breedte, en vormen deuren en andere obstakels geen belemmering. Bovendien is hierdoor dit systeem bij uitstek geschikt voor zeel smalle trappen, zeer steile trappen en wenteltrappen. Daar waar een standaard traplift niet kan worden toegepast, biedt dit systeem vaak wel een oplossing. De kosten voor een dergelijk systeem liggen echter wel veel hoger dan bij een reguliere stoeltraplift

8 2 We weten wat we willen, maar hoe gaan we het realiseren? Waar moeten we voor het bevestigen van een tilsysteem zoal rekening mee houden? Toveren doen we meteen, wonderen duren iets langer Hoewel er uiteraard technisch veel mogelijk is, leiden bouwkundige aanpassingen vaak snel tot een hoge kostenpost en dit proberen we natuurlijk het liefst te voorkomen. Indien we ons huiswerk goed hebben gedaan en de diverse voor -en nadelen goed hebben afgewogen staan we voor de taak om uiteindelijk een tilsysteem te monteren dat aan de gestelde eisen voldoet. Indien hiervoor bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn is het advies om deze eerst door een deskundige te laten beoordelen alvorens eventuele concessies aan het tilsysteem te doen. Het is overigens niet verstandig om dit te laten uitvoeren door bouwkundigen die geen ervaring hebben met tilsystemen. Vaak worden dan kosten door aannemers onnodig hoog ingecalculeerd omdat men niet precies weet wat men te wachten staat, en dus het zekere voor het onzekere neemt. >>> Domicare beschikt over meer dan voldoende kennis en ervaring om de meest voorkomende bouwkundige aanpassingen uit te voeren en kan de kosten hiervoor in de totale begroting voor het tilsysteem meenemen. Bovendien kan dit door onze adviseur tijdens de passing worden beoordeeld en hoeven hiervoor dus geen extra (reis)kosten te worden gemaakt. Tijdens de montage wordt alles dan door één ploeg uitgevoerd en dit biedt uiteraard grote voordelen ten aanzien van de planning en communicatie! Uit welk materiaal bestaat het plafond, en is het voldoende sterk? Is het eventueel mogelijk om een systeem aan of langs de wanden te monteren? Komen we dan niet in conflict met eventuele verwarmingsbuizen en dergelijke? Is er wel voldoende hoogte? Is het wellicht noodzakelijk om een in hoogte verstelbare douchestretcher of aankleedtafel toe te passen in combinatie met het tilsysteem? Is de deur waar we eventueel door willen hoog genoeg, en kunnen het kozijn en de deur worden aangepast? Welke obstakels ondervinden we op het railtraject, zoals bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen, rookmelders, gordijnrails en dergelijke? Zeker bij nieuwbouw situaties is dit een belangrijk aandachtspunt omdat deze zaken er dan wellicht nog niet zijn, maar er wel dienen te komen! Is er een wandcontactdoos aanwezig die kan worden gebruikt voor het opladen van de lift en het aansturen van eventuele elektrisch bedienbare delen van het tilsysteem? 2.1 Bevestiging aan het betonplafond In veel nieuwbouwwoningen en appartementen wordt reeds lange tijd gebruik gemaakt van betonnen verdiepingsvloeren. Dit kunnen zogenaamde breedplaatvloeren (gestort massief beton) of kanaalplaatvloeren (smalle massieve delen met staal en open kanalen) zijn. Beide type vloeren zijn in principe geschikt voor het bevestigen van een tilsysteem en kunnen de belasting prima aan

9 Ook zijn er in bepaalde bouwprojecten betonvloeren van zogenaamd gasbeton toegepast. In deze situaties kan niet altijd zomaar een systeem aan het plafond worden bevestigd. De plafonds moeten aan een minimaal vastgestelde dikte voldoen, hier dienen speciale bevestigingsmaterialen te worden toegepast en het systeem dient op extra punten te worden vastgezet. >>> Het verschil tussen de verdiepingsvloeren/plafonds is soms lastig zichtbaar, doordat deze vaak op een vergelijkbare wijze zijn afgewerkt door een stukadoor of schilder. 2.2 Bevestiging aan het gipsplafond In een aantal gevallen komt het voor dat men voor de afwerking van het plafond gipsplaten toepast die op dezelfde wijze worden afgewerkt door een stukadoor of schilder als betonnen plafonds. Hiervoor is extra aandacht nodig omdat montage van het systeem aan het gips in principe niet mogelijk is. Het is echter eenvoudig om dit te ontdekken door op het plafond te kloppen! Achter een gipsplafond bevindt zich een holle ruimte die door het kloppen duidelijk hoorbaar is. Het gipsplafond wordt doorgaans toegepast om de bovenliggende houten balken aan het zicht te onttrekken. Deze balken hebben een constructieve functie voor het dragen van een verdiepingsvloer of een plat dak, en zijn vaak prima geschikt om ook het tilsysteem aan te bevestigen. We treffen dit type plafond veelal aan in oudere woningen, woningen waarvan de eerste verdiepingsvloer van beton is maar de zolder een houten vloer heeft en in woningen met een plat dak. >>> Het komt regelmatig voor dat er een aanbouw wordt gerealiseerd voor het creëren van een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Omdat zo n aanbouw meestal wordt voorzien van een plat dak komt het gipsplafond in dergelijke situaties vaak voor! Om toch een tilsysteem op een verantwoorde manier te kunnen monteren zijn er twee mogelijkheden; 1. het gehele gipsplafond verwijderen en verstevigingen aanbrengen op de juiste positie voor het tilsysteem. Daarna een nieuw plafond aanbrengen en daaraan het systeem bevestigen. De verstevigingen kunnen bestaan uit extra houten balken of een multiplex strook met een dikte van circa vier centimeter. De verstevigingen zijn niet zichtbaar door het nieuw aangebrachte gipsplafond maar we weten dat ze er zijn, waar ze zich bevinden en kunnen er zeker van zijn dat ze geschikt zijn voor de maximaal toegestane belasting. 2. slechts daar waar bevestigingspunten nodig zijn het gips verwijderen en daar verstevigingen aanbrengen. De verstevigingen doen dan tevens dienst om de hierdoor ontstane gaten in het plafond af te dichten. Vaak passen we voor de verstevigingen dan een strook multiplex toe waarvan de oppervlakte glad en wit is afgewerkt omdat deze in het zicht blijft. De eerste mogelijkheid is optisch het mooist maar is in aanvang duurder dan de tweede. Het opnieuw aangebrachte plafond dient uiteraard ook weer netjes te worden afgewerkt. Indien het systeem wellicht ooit zal worden verwijderd of verhuisd, levert dit bij de duurdere optie geen problemen op omdat de ontstane schroefgaten eenvoudig kunnen worden afgedicht. Echter, indien was gekozen voor de tweede, in aanvang goedkopere optie, dient om de woning netjes achter te laten het gehele plafond alsnog te worden vervangen! 16 17

10 Waarom bevestigen we het systeem niet gewoon dwars door het bestaande gipsplafond aan de bovenliggende balkconstructie? Hoewel het in de praktijk toch door een enkeling gebeurt, is het antwoord hierop opvallend simpel. We kunnen de balkconstructie niet zien en dus nooit met 100% zekerheid vaststellen of deze geschikt is voor de maximale belasting. Een balklaag wordt in principe voorzien van latten waaraan de gipsplaten worden bevestigd. Het hout dat zich direct boven het gips bevindt is dus geen balk, maar een lat. Omdat dit niet zichtbaar is kan het lijken alsof men aan een balk monteert terwijl dit in werkelijkheid een lat is die absoluut niet geschikt is voor de belasting van het tilsysteem. We hebben een bouwtekening waarop de balklaag is weergegeven. Kunnen we dan niet dwars door het gips aan de balkconstructie monteren? Dit blijft riskant omdat de originele bouwtekening lang niet altijd overeenkomt met de werkelijke situatie. Tevens zijn er vaak waterleidingen, elektra of misschien zelfs gasleidingen boven het gips aangebracht. Zonder deze te kunnen zien is boren of schroeven in het plafond dus niet zonder risico s. Tussen de balken en het gips bevindt zicht bovendien een holle ruimte. Indien we de bevestigings-steunen door het gips zouden vastschroeven aan deze balken, zou er van het plafond niets overblijven zodra we de bouten aandraaien. De bevestigingssteunen zouden dwars door het plafond gaan en het plafond zou alsnog opnieuw moeten worden aangebracht. Maar, we kennen voorbeelden waar men het toch heeft gedaan zonder problemen. Hoe kan dat? Dit berust meer op geluk dan op deskundige montage. Immers, op een constructie die niet zichtbaar is kan geen 100% garantie worden gegeven. 2.3 Bevestiging aan de wanden Soms is het mogelijk om een tilprobleem op te lossen door middel van het plaatsen van een enkele rail voorzien van een lift. Deze rail kan in principe eenvoudig van wand tot wand gemonteerd worden op twee bevestigingspunten. Hiervoor zijn verschillende soorten rails leverbaar, afhankelijk van de gewenste vrije overspanning. Het is mogelijk om rails te leveren met een vrije overspanning tot maar liefst 9 meter! Ook een XY systeem waarmee de gehele ruimte kan worden bediend kan aan de wanden worden gemonteerd. Dit kan door de vaste rails op de kopse kanten van wand tot wand te bevestigen, of door de vaste rails met diverse steunen langs de wand te monteren

11 Voorwaarde is uiteraard dat de wand voldoende stevigheid biedt voor bevestiging van het tilsysteem. Voor diverse wanden zijn er speciale bevestigingssteunen, verankeringstechnieken en hulpconstructies leverbaar. De soorten wanden zijn vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden omdat deze veelal op eenzelfde manier door de stukadoor of schilder zijn afgewerkt. Montage aan een gipswand of houten voorzetwand is in principe uitsluitend mogelijk in combinatie met hulpconstructies, waarbij de feitelijke draagkracht op de vloer rust. 3 Deurdoorgangen Indien de gebruiker van kamer naar kamer moet worden verplaatst met het tilsysteem, kan de deuropening worden verhoogd zodat de rail doorloopt waardoor gebruiker snel en eenvoudig kan worden verplaatst. Diverse soorten draai en schuifdeuroplossing zijn mogelijk i.c.m. ons tilsysteem en kunnen door ons worden geleverd en gemonteerd. Doordat we zowel de deuren als het tilsysteem door hetzelfde team laten monteren worden de werkzaamheden en maatvoeringen probleemloos op elkaar afgestemd. 2.4 De maximale belasting Het tilsysteem is standaard geschikt voor een belasting van 200 kg. Om dit met 100% zekerheid te kunnen garanderen wordt ieder tilsysteem volgens een vastgestelde werkwijze getest met een belasting van 300 kg. Een veilig idee! Ook kan er worden gekozen voor een lifttype dat onder het kozijn kan worden over gepakt. Hiervoor zijn twee verschillende systemen leverbaar. Hierbij is dan geen bouwkundige aanpassing nodig, echter in hoeverre dit daadwerkelijk een voordeel oplevert dient per situatie te worden beoordeelt. Zie paragraaf 3.3. Maar dat hoeft toch helemaal niet, want de bewoner weegt slechts 65 kg? Let op dit is een veelgemaakte denkfout. De lift is voorzien van een beveiliging die ervoor zorgt dat de lift automatisch afslaat bij overbelasting. Indien er bijvoorbeeld een lus van een draagband achter een elektrisch bedienbare rolstoel zou blijven haken, heeft de lift voldoende kracht om ook deze rolstoel te tillen mits het totaalgewicht onder de maximale belasting blijft. Ook bij het uitvoeren van de jaarlijkse veiligheidsinspectie zijn we verplicht een tilsysteem te testen met de maximaal toegestane belasting. In de praktijk kan het dus voorkomen dat het systeem veel zwaarder wordt belast dan het feitelijke gewicht van de gebruiker

12 3.1 Draaideur 3.2 Schuifdeur Meestal is het advies om een kozijn te plaatsen tot (vrijwel) aan het plafond. Nadat het railsysteem is geplaatst kan dan het bovenste deel worden opgevuld met een pasdeel voorzien vaan slechts een kleine uitsparing voor de rail (ca. 60x60mm). Daaronder kan een op maat gemaakte extra hoge deur worden geplaatst. Ook is het uiteraard mogelijk om met de hoogte van het te plaatsen tilsysteem rekening te houden met de maatvoering van een te plaatsen standaard deur van bijvoorbeeld 231,5 cm. Dit bespaart naast de meerkosten voor een deur op maat ook op de levertijd (deze deuren zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Ook voor raildoorgangen ter plaatse van schuifdeuren zijn er diverse mogelijkheden. Indien gewenst kunnen door ons deuren en kozijnen worden aangepast of zonnodig nieuwe (schuif)deuren worden geplaatst. 3.3 Overpaksystemen Ook kan er worden gekozen voor een lifttype dat onder het kozijn kan worden over gepakt. Hierbij is geen bouwkundige aanpassing nodig! Voor het overpakken zijn er twee opties. Dit kan middels twee liften waarbij slechts het tiljuk met de draagband wordt overgepakt, en dit kan met behulp van één tillift die in zijn geheel wordt overgepakt. Welke optie er mogelijk is wordt met name bepaald door de beschikbare hoogte. Tevens adviseren wij het overpakken in een praktijksituatie uit te proberen omdat deze werkwijze niet voor iedere bewoner geschikt is. Het overpakken van kanteljukken (m.n. elektrisch) raden wij ten zeerste af

13 4 Levensduur, verhuizen en depot Overpakken tillift (hiervoor hebben we twee verschillende merken in ons assortiment) De levensduur van de in aluminium uitgevoerde railprofielen is extreem lang. De eerste railsystemen van dit type zijn ruim 20 jaar geleden geplaatst bij een grote instelling in het Noorden van Nederland. Deze systemen zijn onlangs wegens een interne verbouwing gedemonteerd en in de nieuwe situatie teruggeplaatst en worden gewoon weer dagelijks voor professioneel gebruik in de instelling toegepast! De aluminium railprofielen schrijven in principe niet af en zijn dus een goede investering. Overpakken juk (deze oplossing biedt een aantal voordelen t.o.v. het overpakken van de lift, maar is aanzienlijk duurder) Doordat het tilsysteem is opgebouwd uit een aantal componenten kunnen deze altijd eenvoudig worden gedemonteerd en opnieuw ingezet. De rails kunnen op lengte worden ingekort en aan elkaar gekoppeld waardoor ze worden verlengd. De bochten kunnen zowel links als rechts worden ingezet, en op maat worden ingekort of verlengd. De rails en componenten nemen maar weinig ruimte in en kunnen door ons voor een opdrachtgever in depot worden gehouden. Zodra er weer een tilsysteem gewenst is, worden de materialen dan weer opnieuw ingezet. Wel dient uiteraard rekening te worden gehouden met kosten voor het demonteren van het systeem, het verpakken, (reinigen) en opslaan van het systeem. Kleinmaterialen en bevestigingsmiddelen moeten soms worden vervangen (zoals laadstation, eindstopjes e.d.). Om die reden gaan wij ervan uit dat een tilsysteem altijd voor tenminste 80% van de aanschafwaarde her inzetbaar is

14 Afhankelijk van de complexiteit van het tilsysteem gebeurt het in de praktijk dat we op het oude adres s ochtends vroeg een systeem demonteren en deze s middags weer monteren op het nieuwe adres waarbij een aantal nieuwe componenten worden toegevoegd. We verhuizen het systeem dan letterlijk met de bewoner mee! Omdat er soms deuren en kozijnen worden aangepast voor het tilsysteem kan soms met de gebruikers worden overeengekomen dat de oorspronkelijke deuren en bovenlichten door de gebruiker worden bewaard. Indien men verhuisd kan dit handig zijn om de woning weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Ook hiervoor beschikken we over een speciaal professioneel klusteam dat tegen scherpe tarieven deuren plaatst, gaten in het plafond dicht en een en ander weer even schildert zodat het geheel er weer netjes uitziet! 4.1 Profiteer van onze kennis & ervaring! Hoewel dit boekje met zorg is samengesteld geeft het slechts een beknopte indruk met betrekking tot mogelijkheden op basis van een aantal voorbeelden en praktijkervaring. Voor een bezoek aan onze showroom verzoeken wij u vooraf even een afspraak te maken om er zeker van te zijn dat de juiste adviseur en hulpmiddelen aanwezig zijn. 26

15 Zweedsestraat 8 A BG Deventer TELEFOON FAX INTERNET

Verrijdbare tilliften passief & actief. Specialist in aangepast wonen

Verrijdbare tilliften passief & actief. Specialist in aangepast wonen Verrijdbare tilliften passief & actief Specialist in aangepast wonen Efficiënte oplossingen veilig, betrouwbaar & comfortabel Guldmann 2 Passieve tilliften pagina 4 pagina 5 pagina 6 pagina 7 Model TEUN

Nadere informatie

Tilsystemen. Specialist in aangepast wonen

Tilsystemen. Specialist in aangepast wonen Tilsystemen Specialist in aangepast wonen 3 betrouwbaar, veilig & comfortabel! Het plafondgemonteerde tilsysteem Specialist in aangepast wonen Of het nu gaat om zelfstandig wonen, begeleid wonen of wonen

Nadere informatie

Handleiding Universele Tilband

Handleiding Universele Tilband Handleiding Universele Tilband (Universal Sling Prism Medical) Toepassing De universele tilband is ontworpen om personen van een zittende naar een liggende positie te tillen/begeleiden of visa versa. Degene

Nadere informatie

Verrijdbare tilliften. passief & actief

Verrijdbare tilliften. passief & actief Verrijdbare tilliften passief & actief Efficiënte oplossingen veilig, betrouwbaar & comfortabel Guldmann 2 Passieve tilliften pagina 4 pagina 5 pagina 6 pagina 7 Model TEUN Model TIM / THOMAS Model SAMSON

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Woonvoorzieningen voor de doorgankelijkheid

Hoofdstuk 3: Woonvoorzieningen voor de doorgankelijkheid Inhoud Hoofdstuk 1: Woonvoorzieningen algemeen... 2 1.1. Inleiding... 2 1.2. Cliëntonderzoek: analyseren van gegevens... 2 1.3. Ziektebeelden en woonvoorzieningen... 3 Veel voorkomende ziektebeelden...

Nadere informatie

Handleiding Verblijfs-tilband

Handleiding Verblijfs-tilband Handleiding Verblijfs-tilband (Comfort Recline Sling Prism Medical) Toepassing De Comfort Recline verblijfsband is ontworpen om personen van een zittende naar een liggende positie te tillen/begeleiden

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar Domicare huisliften Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar ervaring, circa 900 liften per jaar verlaten de fabriek. Onze plateauliften en huisliften

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

VAN DE BOVENSTE PLANK...

VAN DE BOVENSTE PLANK... HOUTEN STELLINGEN VAN DE BOVENSTE PLANK... METALEN STELLINGEN BREEDVAK STELLINGEN Kantoor- en bedrijfsinrichting...tot DE ONDERSTE PLANK Gemaakt uit natuurlijk FSC gecertificeerd Scandinavisch vurenhout

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport Tweede vogelstraat 6 Amsterdam Noord. Ik heb in dit document aangegeven wat we wel of misschien willen laten doen.

Bouwkundig Rapport Tweede vogelstraat 6 Amsterdam Noord. Ik heb in dit document aangegeven wat we wel of misschien willen laten doen. Bouwkundig Rapport Tweede vogelstraat 6 Amsterdam Noord Ik heb in dit document aangegeven wat we wel of misschien willen laten doen. Dak Laat Chinese hoedjes aanbrengen bovenop de keramische schoorstenen,

Nadere informatie

s-max de traplift voor uw rolstoel Met uw eigen rolstoel veilig en comfortabel de trap op en af. s-max

s-max de traplift voor uw rolstoel Met uw eigen rolstoel veilig en comfortabel de trap op en af. s-max s-max de traplift voor uw rolstoel Met uw eigen rolstoel veilig en comfortabel de trap op en af. s-max s-max de traplift voor uw rolstoel De voordelen voor uw mobiliteit. U kunt met uw rolstoel nòg makkelijker

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste wand- en plafondbekleding

Zo kiest u de juiste wand- en plafondbekleding hout Zo kiest u de juiste wand- en plafondbekleding Kant en klare wand- en plafondbekleding MDF en houten schroten om zelf af te werken Bekleding van wanden en plafonds in vochtige ruimtes Wand- en plafondbekleding

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

RisePortoTM. SystemRoMedic. nieuw. generatie. Veilige en flexibele tiloplossingen voor elke situatie

RisePortoTM. SystemRoMedic. nieuw. generatie. Veilige en flexibele tiloplossingen voor elke situatie TM RisePortoTM SystemRoMedic nieuw De generatie Veilige en flexibele tiloplossingen voor elke situatie Altijd overal en RisePorto is een draagbare plafondlift met een ongewoon klein formaat en een zeer

Nadere informatie

scalamobil scalacombi

scalamobil scalacombi Simpelweg mobiel. scalamobil scalacombi trappenklimmer Eenvoudig en veilig trappen op en af Eindelijk kunnen we overal heen met de rolstoel Eindelijk weer zonder obtakels - dankzij scalamobil en scalacombi

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend

Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend pagina 1/18 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren 6

Nadere informatie

Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat.

Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat. Installatie handleiding SEF DB met 1 contact Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat. Controleer of het juiste SEF hekwerk aanwezig is: SEF 700 minimale

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend Comfort / Souplesse

Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend Comfort / Souplesse Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend Comfort / Souplesse pagina 1/18 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Montage handleiding. Mega Frame, de Mega slimme oplossing voor Mega grote problemen!!

Montage handleiding. Mega Frame, de Mega slimme oplossing voor Mega grote problemen!! Algemeen Montage handleiding Mega Frame, de Mega slimme oplossing voor Mega grote problemen!! In de bouw zijn er een aantal zaken die met basis metal stud producten tot op dit moment niet meer in te vullen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Verzoek tot offerte verbouwing Schoutenkampweg 44, Soest

Verzoek tot offerte verbouwing Schoutenkampweg 44, Soest Verzoek tot offerte verbouwing Schoutenkampweg 44, Soest Martin Marijnissen 0610221371 Bonairestraat 77hs, 1058XE Amsterdam (huidig adres) Omschrijving Voor ons nieuwe huis aan de schoutenkampweg in Soest

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN 1. Toepassing Het HOLETHERM D.W.-schoorsteensysteem is uitermate geschikt voor toepassing op openhaarden, hout- en

Nadere informatie

Langer thuis wonen! GRIPO ALU grijppaal voor een gemakkelijker dagelijks leven. Functionele hulpmiddelen

Langer thuis wonen! GRIPO ALU grijppaal voor een gemakkelijker dagelijks leven. Functionele hulpmiddelen Langer thuis wonen! GRIPO ALU grijppaal voor een gemakkelijker dagelijks leven Functionele hulpmiddelen www.prestonability.com Één systeem - ontelbare mogelijkheden GRIPO ALU een veilige ondersteuning

Nadere informatie

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting voor nieuwbouw iedereen energie eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Voor uw eigen veiligheid

Nadere informatie

Plafond Renoveren en/of Decoreren. Nummer 29

Plafond Renoveren en/of Decoreren. Nummer 29 Nummer 29 Art.nr. 912743 Woont u in een ouder huis dan kent u het probleem-plafond. Scheuren en barsten die u kunt blijven vullen, plafondplaten die doorzakken of zelfs naar beneden dreigen te komen. Zo

Nadere informatie

Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties

Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties BIA RETAIL WANDEN Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties 1 RETAIL ASSORTIMENT MDF BLANK 12 MM MESS/GROEF AFDEKLAT WIT TELESCOOP ANTENNE met Grid METALEN S-CLIP MDF

Nadere informatie

Handleiding. Metal stud wand. montage

Handleiding. Metal stud wand. montage Handleiding Metal stud wand montage Metal stud wand handleiding Hoe plaatst u een metal stud wand en waar moet u aan denken? Welke gereedschappen en materialen heeft u nodig? Wij leggen u in 7 stappen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Bandraster plafondsysteem voor akoestische plafonds met extra brede decoratieve profielen voor bevestiging van accessoires en wanden

Bandraster plafondsysteem voor akoestische plafonds met extra brede decoratieve profielen voor bevestiging van accessoires en wanden Quick-Lock Ceiling Systems De beste basis voor uw plafond Bandraster plafondsysteem voor akoestische plafonds met extra brede decoratieve profielen voor bevestiging van accessoires en wanden QUICK-LOCK

Nadere informatie

Brighten Up Ø 25 cm (10 ) Ø 35 cm (14 ) Installatie instructie

Brighten Up Ø 25 cm (10 ) Ø 35 cm (14 ) Installatie instructie Brighten Up Ø 25 cm (10 ) Ø 35 cm (14 ) Installatie instructie TCL 09/10-04-1 ONDERDELENLIJST SOLATUBE Brighten Up Ø 25 cm (10 ) en Ø 35 cm (14 ) 1 2 3a 3b 4 5a 1. RayBender koepel 1 2. dakopstand 1 3.

Nadere informatie

- Kluswijzer - 7. Zelf een scheidingswand bouwen

- Kluswijzer - 7. Zelf een scheidingswand bouwen 7. Zelf een scheidingswand bouwen U heeft behoefte aan een extra kinderkamer. U wilt die grote zolder in tweeën delen. U zou in de huiskamer graag een aparte werk- of hobbyhoek maken. Dan is een niet-

Nadere informatie

Awning Instructions. Drop Arm Awning Instructions

Awning Instructions. Drop Arm Awning Instructions Awning Instructions Drop Arm Awning Instructions Nederlands Uitvalscherm Instructies Inhoud Waarschuwing 1.0m 3.0m Uitvalschermen 8 x Spreidbouten (2 per beugel) 2 x Wandbeugels 2 x Beugelplaatjes 1 x

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem Montage instructie Voor de wand schuivend systeem met kozijn pagina 1/14 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren

Nadere informatie

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen:

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen: Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TECHNISCHE NOTA 1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1.

Nadere informatie

Eenvoudig uw (elektrische) rolstoel of scootmobiel meenemen in de auto. B&S Kofferbakliften programma

Eenvoudig uw (elektrische) rolstoel of scootmobiel meenemen in de auto. B&S Kofferbakliften programma Eenvoudig uw (elektrische) rolstoel of scootmobiel meenemen in de auto B&S Kofferbakliften programma Wat is een kofferbaklift? Moeiteloos uw rolstoel of scootmobiel in en uit de kofferbak tillen kan met

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Hulpmiddelen, van toestel tot ruimte

Hulpmiddelen, van toestel tot ruimte Hulpmiddelen, van toestel tot ruimte Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur 13.11.2012 Lieve Houbrechts, adviseur wonen en zorg Toegankelijkheidsbureau Belgiëplein 1 3510 Kermt info@toegankelijkheidsbureau.be

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

Gebruik van een toilet

Gebruik van een toilet Gebruik van een toilet Een toilet is een van de elementen die minimaal aanwezig moet zijn in een sanitaire cel. In de praktijk zien we verschillende toilettypes en opstellingen verschijnen, naargelang

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Rolstoelliften. Specialist in aangepast wonen

Rolstoelliften. Specialist in aangepast wonen Rolstoelliften Specialist in aangepast wonen Trapliften en rolstoelliften Inhoud Domicare biedt de meest uiteenlopende oplossingen voor het overbruggen van hoogtes in en om de woning, in Hefplatforms te

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype A Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

OXFORD. Een complete range van verrijdbare tilliften. patient handling

OXFORD. Een complete range van verrijdbare tilliften. patient handling OXFORD patient handling Een complete range van verrijdbare tilliften Sunrise Medical biedt u een breed assortiment van verrijdbare tilliften. De Oxford range heeft een innovatief design gericht op betere

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

BBT BASIC SCHARNIERFREESMAL ADVIES VERKOOPPRIJS 98,00

BBT BASIC SCHARNIERFREESMAL ADVIES VERKOOPPRIJS 98,00 BBT group heeft een aantal gespecialiseerde producten op de markt gebracht ten behoeve van het frezen van uitsparingen in deuren en ramen. Ons uitgangspunt hierin is om een sjabloonpakket aan te kunnen

Nadere informatie

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem?

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Het aanleggen van een centraal stofzuigsysteem is vrij eenvoudig. Toch zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Belangrijk is dat je nauwkeurig

Nadere informatie

1. Algemene Wetenswaardigheden

1. Algemene Wetenswaardigheden Het maken van een vlonder is veelal afhankelijk van de ondergrond. Erg belangrijk is dat de ondergrond goed is. Dit namelijk is de basis van waaruit men verder werkt. Deze montagetips hebben we uitgesplitst

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 17 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Blok 1: bnr 202 t/m 206, Blok 2: bnr 207 t/m 213 (beuk breedte 5,1m) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een

Nadere informatie

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Simpelweg mobiel. Elektrische hulpaandrijving Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Weer meer dingen samen doen, daar hebben we naar uitgekeken. Geniet van meer mobiliteit Van handbewogen naar elektrisch

Nadere informatie

Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd

Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd Inhoud Woonkamer 4 Werkruimte 9 U staat er zelden bij stil, maar feit is dat een plafond, thuis of op uw werk, in belangrijke mate de sfeer en uitstraling

Nadere informatie

De Heemtuinen te Werkendam. Makelaarsopties

De Heemtuinen te Werkendam. Makelaarsopties De Heemtuinen te Werkendam Makelaarsopties Projectnr. : 14060 Datum : 19-10-2015 Naam : Tel. privé : Adres : Tel. zakelijk : Postcode : Mobiel : Woonplaats : E-mail : Bouwnummer : Datum : Geachte toekomstige

Nadere informatie

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 1 van 17 Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 2 van 17 Keuze Code Omschrijving Prijs Kopersmeer- en minderwerkopties 22.02ab Uitbreiding begane grond type A en B achterzijde

Nadere informatie

KVARTAL ophangsysteem voor gordijnen en paneelgordijnen

KVARTAL ophangsysteem voor gordijnen en paneelgordijnen KOOPHULP KVARTAL ophangsysteem voor gordijnen en paneelgordijnen ONDERDELEN KVARTAL wandbeslag, 14,5 cm KVARTAL wandbeslag, 7 cm KVARTAL plafondbeslag KVARTAL rail met één spoor, 140 cm KVARTAL rail met

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH AGORIA 2012 Ivo De Raeymaeker OPLOSSINGEN VERTICAAL TRANSPORT TRAP NEMEN Oplossingen die de trap volgen Traplift Hefplatform

Nadere informatie

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst. Niet nader genoemde onderdelen worden conform de basis woning uitgevoerd. Voor posities en uitvoering van onderstaande zie betreffende optie tekening. Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Nadere informatie

De unieke huislift die zich aanpast aan uw woning.

De unieke huislift die zich aanpast aan uw woning. De unieke huislift die zich aanpast aan uw woning. EBD Techniek - Strickledeweg 96-3044 EL Rotterdam T +31(0)10 4373211 F +31(0)10 4154410 E info@mijnlift.nl I www.mijnlift.nl Een nieuwe generatie thuislift

Nadere informatie

Tu Trona evacuatieglijdoek

Tu Trona evacuatieglijdoek Tu Trona evacuatieglijdoek 1 Wet en Regelgeving Wist u dat: In het geval van een brand, overstroming, aardbeving of stroomuitval er geen gebruik kan en mag worden gemaakt van de lift. Gemiddeld 10% van

Nadere informatie

Actieve Tillift Timo

Actieve Tillift Timo Actieve Tillift Timo 1 Verbetering van mobiliteit Een hoger kwaliteit van leven voor uw bewoners aanbieden 2 Het actief houden van uw bewoners is een van de belangrijkste taken van de verpleegkundige...

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 en in EUR GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 en in EUR 1

Nadere informatie

BIA Systeemwanden montage handleiding

BIA Systeemwanden montage handleiding BIA Systeemwanden montage handleiding 1 Montage handleiding Vloeraansluiting Allereerst dienen de montagelatten te worden aangebracht op de gewenste plaats waar de Spanell systeemwand moet komen. Dit kan

Nadere informatie

MinivatorTrapliften. Minivator 1000 Minivator Simplicity ( + ) Rechte trapliften

MinivatorTrapliften. Minivator 1000 Minivator Simplicity ( + ) Rechte trapliften MinivatorTrapliften Minivator 1000 Minivator Simplicity ( + ) Rechte trapliften De voordelen van een rechte Minivator-traplift van Handicare Overweegt u een traplift te installeren, dan is een Minivator-traplift

Nadere informatie

ONZICHTBARE SCHARNIEREN SOSS serie

ONZICHTBARE SCHARNIEREN SOSS serie ONZICHTBARE SCHARNIEREN SOSS serie www.dulimex.nl Scharnieren en paumelles Een goede oplossing voor hedendaagse trends Scharnieren zijn er in tal van variaties, maar veel scharnieren hebben als nadeel

Nadere informatie

Is een uitgave van het Bedrijfschap Afbouw. 73 e jaargang nr.5 2010, september / oktober, verschijnt 1x in de twee maanden. Informatie over: Afbouw

Is een uitgave van het Bedrijfschap Afbouw. 73 e jaargang nr.5 2010, september / oktober, verschijnt 1x in de twee maanden. Informatie over: Afbouw Is een uitgave van het Bedrijfschap Afbouw. 73 e jaargang nr.5 2010, september / oktober, verschijnt 1x in de twee maanden. Informatie over: Afbouw en afwerking in de nieuwbouw, renovatie en restauratie.

Nadere informatie

Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd

Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd Voor u ligt de Plameco brochure met sfeerbeelden, impressies en mogelijkheden. Kijk, lees en geniet... (zo mooi kan het ook bij u worden!) Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd Welkom U

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

QUICK-LOCK. Bandraster plafondsysteem voor akoestische plafonds met extra brede decoratieve profielen voor accessoire en wandbevestiging.

QUICK-LOCK. Bandraster plafondsysteem voor akoestische plafonds met extra brede decoratieve profielen voor accessoire en wandbevestiging. QUICK-LOCK Bandraster plafondsysteem voor akoestische plafonds met extra brede decoratieve profielen voor accessoire en wandbevestiging. Omega bandrastersystemen QUICK-LOCK Het ideale plafondsysteem voor

Nadere informatie

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Korte beschrijving V12.0NL Geluidsisolatie Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Een paneelwand is een mobiele wand welke is opgebouwd uit losse sandwichpanelen die eenvoudig door één persoon verplaatsbaar

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Lariks Douglas hout aanbouw met Polycarbonaatplaten dak

Lariks Douglas hout aanbouw met Polycarbonaatplaten dak Lariks Douglas hout aanbouw met Polycarbonaatplaten dak Stappenplan voor Lariks Douglas houten aanbouw met Polycarbonaatplaten dak. Product: https://gadero.nl/aanbouw-veranda-hout-met-helder-polycarbonaat/

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING Bijlage III PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: Functionele en ruimtelijke eisen Materiaaleisen, vorm en

Nadere informatie

e l Hout B R I C O F I C H E

e l Hout B R I C O F I C H E 5043676 r u e Een d en s t a a l p t u o H E H I C F C O I B R Hout B R I C O F I C H E Inleiding Als u een deur zoekt, dan vindt u een ruim aanbod in de meest uiteenlopende en fijnste houtsoorten. De

Nadere informatie

De expertise van Belisol gaat een leven lang mee DAKKAPELLEN

De expertise van Belisol gaat een leven lang mee DAKKAPELLEN De expertise van Belisol gaat een leven lang mee DAKKAPELLEN Waarom een Belisol dakkapel? Kwaliteit en duurzaamheid Een dakkapel moet niet alleen esthetisch zijn en ruimte creëren; hij moet ook zéér onderhoudsvriendelijk

Nadere informatie

Optimaal gemak en plezier onder de douche en op het toilet met de Dukki en de Turtel

Optimaal gemak en plezier onder de douche en op het toilet met de Dukki en de Turtel Optimaal gemak en plezier onder de douche en op het toilet met de Dukki en de Turtel Huka Huka is al jaren de specialist op het gebied van kinderrevalidatie. Wij bedenken en produceren onze producten in

Nadere informatie

Gebruik van een douche

Gebruik van een douche Gebruik van een douche Een douche kan zowel in een sanitaire cel als in een gemeenschappelijke badkamer voorzien worden. Ruimtelijk verschillen zij niet sterk van elkaar. In een sanitaire cel zal de douche

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: e Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Robin. Invacare. Balans en comfort als uitgangspunt

Robin. Invacare. Balans en comfort als uitgangspunt Robin Tot 200 kg Balans en comfort als uitgangspunt De Robin plafondlift van gebruikt de meest innovatieve manier om mensen te verplaatsen met minimale inspanning en belasting van het verplegend personeel.

Nadere informatie

Ergonomische oplossingen

Ergonomische oplossingen Ergonomische oplossingen voor School en ICT Het gebruik van interactieve borden en touch screens neemt met grote sprongen toe in de opleidingsbranche. Gebruiksvriendelijkheid en ergonomie tijdens het gebruik

Nadere informatie

www.coopman.be Hercules Traplift voor trappen met bochten

www.coopman.be Hercules Traplift voor trappen met bochten www.coopman.be Hercules Traplift voor trappen met bochten amends Flow2 new features:layout 1 7/5/10 14:51 Page 3 GELUK Met een simpele druk op de knop gaat een wereld van mobiliteit en vrijheid voor u

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING ZONNEPANELEN OP EEN SCHUIN PANNENDAK ALUMINIUM DAKHAAK

INSTALLATIEHANDLEIDING ZONNEPANELEN OP EEN SCHUIN PANNENDAK ALUMINIUM DAKHAAK Tel. +32 (0)11 72 96 50 Fax +32 (0)11 76 79 14 www.allimex.eu INSTALLATIEHANDLEIDING ZONNEPANELEN OP EEN SCHUIN PANNENDAK ALUMINIUM DAKHAAK Type dak In deze handleiding gaan we uit van een goed bereikbaar

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 januari 2017

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 januari 2017 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 januari 2017 2017 Februari Deze maand voeren wij onderstaande werkzaamheden uit: De werkzaamheden aan de afbouw zullen op alle verdiepingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 1 RUWBOUW GROTE OPTIES 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES 1101 BEGANE GROND/ ACHTERGEVEL, optie aanbouw 2400 mm 1101.1 O Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

VOOR ALLE ZEKERHEID IN BADKAMER EN TOILET

VOOR ALLE ZEKERHEID IN BADKAMER EN TOILET badkamerhulpmiddelen.nl VOOR ALLE ZEKERHEID IN BADKAMER EN TOILET Zitten/opstaan toilet Staand douchen Pijnlijke gewrichten Oplossingen en advies U zoekt het beste en dus veiligste hulpmiddel voor uw badkamer

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Eclisse in de zorg. een zorg minder!

Eclisse in de zorg. een zorg minder! Eclisse in de zorg een zorg minder! Eclisse oplossingen: geen belemmeringen voor een funtionele en comfortabele kamer HOIST De relatie tussen architectuur en woonwensen heeft de architecten en producenten

Nadere informatie

De oplossing voor elk zitprobleem: CJG Solution

De oplossing voor elk zitprobleem: CJG Solution De oplossing voor elk zitprobleem: CJG Solution Net zo uniek als u! CJG Solution De oplossing voor elk zitprobleem Een kleine 20 jaar geleden heeft B&S haar eerste huiskamerstoel ontwikkeld. Deze comfortabele

Nadere informatie