Indicatie tilsysteem. Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indicatie tilsysteem. Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen"

Transcriptie

1 Indicatie tilsysteem Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen

2 Voor wie is dit boekje bedoeld? Inhoudsopgave Sinds 1996 wordt er door ons geadviseerd met betrekking tot het toepassen van tilsystemen. We zijn betrokken bij de wijze van tillen, het ontwerpen van het verloop van een railtraject en de technische mogelijkheden en beperkingen. Ook wordt ons met regelmaat gevraagd door mensen die betrokken zijn bij de aanschaf van hulpmiddelen om informatie met betrekking tot technische mogelijkheden en globale prijzen. In dit boekje hebben we getracht om hierin meer inzicht te verschaffen voor een ieder die de aanschaf van een tilsysteem overweegt, hierin adviseert of hierbij op welke wijze dan ook betrokken is. In het eerste deel van het boekje behandelen we met name de overwegingen die te dienen worden gemaakt voor de keuze van een goed en prettig werkend tilsysteem. In het tweede deel gaan we in op een aantal bouwkundige en technische zaken. 1 Tillen of verplaatsen? 1.1 Passing met de verschillende jukken & draagbanden 1.2 Tillen we slechts thuis of gebeurt dit ook nog ergens anders? 1.3 Volgen we het systeem, of volgt het systeem ons? 1.4 Hoe kies je een logische route? 1.5 Kan het tilsysteem ook hoogtes overbruggen? 2 We weten wat we willen, maar hoe gaan we het realiseren? 2.1 Bevestiging aan een betonplafond 2.2 Bevestiging aan een gipsplafond 2.3 Bevestiging aan wanden 2.4 De maximale belasting 3 Deurdoorgang 3.1 Draaideur 3.2 Schuifdeur 3.3 Overpaksystemen 4 Levensduur, verhuizen en depot 4.1 Profiteer van onze kennis & ervaring! 2 3

3 1 Tillen of verplaatsen? Bij veel aanvragen voor tilsystemen gaat het in eerste instantie om transfers van en naar slaapkamers en badkamers. Eenmaal ter plaatse, hebben de toekomstige gebruikers van het systeem soms ook de wens om het systeem uit te breiden naar andere ruimtes. Bijvoorbeeld een aangrenzende snoezelruimte of woonkamer of wil men ook op een logeeradres kunnen tillen. onwerkbaar is. Het beperken van het railtraject heeft als bijkomend voordeel dat er in de overige delen van de woning geen rail zichtbaar is en er geen bouwkundige voorzieningen hoeven te worden getroffen. >>> het is van belang te bepalen of het systeem dient te worden toegepast om te tillen in één of meerdere ruimtes, dan wel het noodzakelijk is om het systeem te gebruiken om mensen te vervoeren van en naar de betreffende ruimtes omdat dit met een rolstoel of douche/toiletstoel niet kan. Samen met de betrokken personen moeten we daarom eerst achterhalen welke tilproblemen er daadwerkelijk dienen te worden opgelost. Door simpelweg door te nemen hoe een gemiddelde dag eruit ziet worden de echte struikelpunten vaak snel duidelijk, terwijl veel van de in eerste instantie kenbaar gemaakte wensen vaak achteraf niet meer van belang blijken te zijn. Wanneer we een tilsysteem vergelijken met een verrijdbare lift biedt dit tal van voordelen, echter de hogere investering die hier soms mee gepaard kan gaan een belemmering vormen. Het is daarom zinvol om het tilsysteem te beperken tot datgene wat strikt noodzakelijk is. In een aantal situaties kan men met de (aanwezige) rolstoel of eenvoudige douche/toiletstoel het vervoer naar verschillende ruimtes uitvoeren. Het uitvoeren van de feitelijke tilhandelingen daar waar nodig kan dan worden opgelost met het toepassen van twee éénvoudige tilsystemen. Bijvoorbeeld een enkele rail met een lift voor transfers uit bed in de rolstoel, en een enkele rail met lift in de badkamer. Deze oplossing is soms veel voordeliger dan één complex tilsysteem dat via gangen en deuren de ruimtes moet bereiken. Op deze manier worden de kosten beperkt en geniet men toch het voordeel van een compact tilsysteem in een kleine ruimte waar een verrijdbare tillift 1.1 Passing met de verschillende jukken & draagbanden Alvorens na te denken over de verschillende mogelijkheden op het gebied van tilsystemen, overpakken van liften of jukken onder deuren, toepassen van een uitneembare liftmodule enzovoort is het raadzaam om eerst een passing met de betreffende gebruiker uit te voeren. Hoewel sommige draagbanden qua vorm en maatvoering op elkaar lijken zijn deze vaak dusdanig ontworpen dat de toepassing in de praktijk geheel anders kan zijn. Vergelijk dit bijvoorbeeld met twee ogenschijnlijke gelijke spijkerbroeken, die toch anders blijken te zijn wanneer deze worden gedragen Het plafondgemonteerde tilsysteem biedt verreweg de meest uiteenlopende oplossingen ten aanzien van verschillende jukken, draagbanden en accessoires. Toch dient eerst met 100% zekerheid te worden vastgesteld welk type lift en juk in de betreffende situatie de beste oplossing biedt. Pas daarna beoordelen we technische en bouwkundige mogelijkheden en beperkingen. Afhankelijk van de gewenste specifieke eigenschappen van een bepaalde lift, tweepuntsjuk, elektrisch kanteljuk of bepaalde draagbanden vallen er soms een aantal technische mogelijkheden af. 4 5

4 Een elektrisch bedienbaar kanteljuk is bijvoorbeeld in principe niet geschikt om over te pakken ter plaatse van kozijnen. Indien dit juk de enige juiste oplossing biedt om te tillen, is het noodzakelijk om kozijnen aan te passen wanneer men met de lift een deur wil passeren. Een uitneembare lift kan erg handig zijn voor toepassing in andere ruimtes zoals een logeeradres, maar biedt een aantal beperkingen ten aanzien van de keuze uit draagbanden. Een gebruiker die voortdurend in contact dient te zijn met zijn of haar verzorger is niet geschikt om ter plaatse van kozijnen over te pakken naar een andere lift. Hoewel er diverse mogelijkheden zijn om een dergelijke handeling eenvoudig en soepel te laten verlopen heeft de verzorger hierbij namelijk vaak beide handen nodig om lift en juk te bedienen. >>> Afhankelijk van de gebruiker wordt bepaald welk juk en draagband de beste oplossing biedt om te tillen. Pas daarna kan worden beoordeeld welke tillift kan worden toegepast. Afhankelijk van de tillift kan worden bepaald op welke wijze eventueel deuren kunnen worden gepasseerd. Praktijkvoorbeeld Een jongeman wiens kom ter plaatse van de heup operatief was verwijderd kon geen gebruik maken van een standaard draagband. Tijdens de passing is gezocht naar een draagband die goed functioneerde zonder dat de gebruiker hierbij in een pijnlijke houding werd gebracht. Het was hierbij van belang dat de houding in de draagband vergelijkbaar zou zijn met de houding waarin de man zich in bed natuurlijkerwijs bevond, waarbij de man moest worden gekanteld om goed in een stoel gepositioneerd te worden. Hiervoor is gekozen voor een elektrisch bedienbaar kanteljuk. Omdat dit type juk in principe niet geschikt is om over te pakken en een dergelijke handeling voor de jongeman tevens pijnlijk zou kunnen zijn, hebben we een nieuwe schuifdeur geleverd die geschikt was in combinatie met het tilsysteem. Bij het passeren van de deurdoorgang bleek dat er vanwege deze houding extra ruimte noodzakelijk was. Omdat de deur voor het tilsysteem sowieso moest worden aangepast is er meteen een extra brede deur geleverd. Zonder het zorgvuldig uitvoeren van een passing zou dit niet zijn gedaan en zou het probleem van de deur pas zijn opgemerkt na de verbouwing en installatie van het tilsysteem. Hierdoor zijn dus kosten en bijkomende narigheid achteraf voorkomen! 1.2 Tillen we slechts thuis of gebeurt dit ook nog ergens anders? Vaak worden bewoners ook op dagverblijven of scholen getild en verplaatst met behulp van tilliften. Afhankelijk van de situatie kunnen gebruikers soms blijven zitten op de draagband die dan zowel thuis als op een andere locatie kan worden gebruikt. Indien dit het geval is moet ervoor worden gezorgd dat de betreffende draagband geschikt is om op te blijven zitten en dat de draagband kan worden toegepast in combinatie met andere jukken. Dankzij de ruime keuze uit jukken en draagbanden kunnen we hiervoor vrijwel altijd een oplossing leveren. Het tilsysteem uitvoeren met eenzelfde of vergelijkbaar juk als op het dagverblijf wordt toegepast is hierbij één van de mogelijkheden. Ook kunnen er draagbanden worden voorzien van zowel lussen voor tweepuntsjukken als speciale clips voor vierpuntsjukken. Met name het aanleggen van draagbanden in nauw aansluitende ortheses kan soms lastig zijn voor de verzorger en onplezierig voor de gebruiker. Het kunnen toepassen van de draagband zowel thuis als op een dagverblijf kan dus zowel voor de betrokken verzorgers als de gebruiker zelf grote voordelen bieden. 6 7

5 >>> In tegenstelling met wat enkele leveranciers beweren zijn er wel degelijk universeel toe te passen oplossingen ten aanzien van diverse merken jukken en draagbanden leverbaar. 1.3 Volgen we het systeem, of volgt het systeem ons? bed kan niet meer willekeurig worden verplaatst nadat de rail eenmaal is gemonteerd. In de praktijk brengen wijzigende situaties soms de noodzaak met zich mee om de inrichting in een kamer aan te passen. Ook opgroeiende kinderen hebben nogal eens de wens om hun kamer opnieuw in te richten. Ogenschijnlijk makkelijke transfers zijn in de praktijk soms lastig uitvoerbaar. >>> Afhankelijk van de situatie dient zorgvuldig te worden afgewogen of kan worden volstaan met een enkele rail of dat er beter een XY systeem kan worden toegepast. >>> In sommige situaties kan een XY systeem financieel aantrekkelijk zijn omdat dit vrijwel altijd aan de wanden kan worden gemonteerd. Indien het plafond niet geschikt zou zijn voor montage dienen er voor een enkele rail met bochten soms eerst kostbare bouwkundige voorzieningen te worden getroffen. Bovenstaande voorbeelden kunnen een oplossing bieden voor een transfer uit de rolstoel naar bed. Een recht stukje rail met lift kan hiervoor veelal een goede oplossing bieden. Voor het goed positioneren van de gebruiker in de rolstoel dient de rolstoel dan wel exact op de juiste positie te staan. Het nauwkeurig plaatsen van een elektrisch bedienbare rolstoel door een verzorger kan soms echter erg lastig zijn. Bovendien dienen de inrichting van de slaapkamer en de positie van de rail zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd. Er moet namelijk voldoende ruimte zijn om de rolstoel te kunnen verplaatsen en positioneren en het Praktijkvoorbeeld Bij een famillie was recent een aanbouw aan de woning gerealiseerd bestaande uit een slaapkamer en aangrenzende badkamer. Voor het uitvoeren van transfers was de geïndiceerde oplossing een enkele rail met bochten van de bedbox naar de douchestretcher en het toilet in de badkamer, ogenschijnlijk de goedkoopst adequate oplossing. Echter, de aanbouw was voorzien van een gipsplafond dat onvoldoende stevigheid bood voor bevestiging van een tilsysteem. Tevens zou voor een doorgang tussen de slaapkamer en de badkamer e.e.a. bouwkundig moeten worden aangepast en de deur moeten worden vervangen. Uiteindelijk is echter gekozen voor het toepassen van twee XY systemen waarbij ter plaatse van de deur het juk onder het kozijn wordt overgepakt. Omdat de XY systemen langs de wand konden worden gemonteerd zijn bouwkundige kosten voor aanpassen van het plafond bespaard. 8 9

6 Het overpakken betekende weliswaar een extra handeling voor de verzorgers, maar het voordeel van een flexibel XY systeem ten opzichte van een enkele rail woog duidelijk zwaarder. Bovendien bleek uit onze gespecificeerde calculatie dat de kosten voor twee systemen lager zouden zijn dan de kosten voor een goedkoop systeem vermeerderd met bouwkundige kosten. eerst de badkamer bezocht en gaat men daarna naar bijvoorbeeld de woonkamer. Bij het plaatsen van eventuele wissels en rotondes dient hiermee dus rekening te worden gehouden. Ook dient goed te worden opgelet ten aanzien van de draairichting van de deuren. Uiteraard is het de moeite waard om een zo natuurlijk mogelijke route te realiseren. >>> Maak eventueel gebruik van flauwe bochten, deze zijn in verschillende graden leverbaar. Immers, wie loopt er nu eerst 2,5 meter kaarsrecht de kamer in om vervolgens met een exacte bocht van 90 richting het bed te gaan. We lopen toch gewoon diagonaal richting ons bed? Dit kan in principe ook met een tilsysteem! Bovendien ervaart de gebruiker een flauwe bocht vaak prettiger dan een haakse bocht. >>> Tilsystemen onderscheiden zich onder andere van elkaar door compactere elementen en bochten met een kleinere radius. Dit wordt vaak onderbelicht maar kan van essentieel belang zijn voor het samenstellen van een prettig werkend tilsysteem. 1.4 Hoe kies je een logische route? Voor het realiseren van een logische route dient goed te worden stilgestaan bij de dagindeling van de gebruiker. Transfers van en naar de slaapkamer en badkamer komen het meest voor. Immers men gaat s avonds eerst naar de badkamer en vandaar door naar de slaapkamer. Bij het opstaan wordt vaak 10 11

7 1.5 Kan de tillift ook hoogteverschil overbruggen, en is er een lift leverbaar voor de trap? >>> Met dit trapliftsysteem kunnen gebruikers zowel met een draagband, een stoel of plateau of zelfs met de rolstoel worden getild naar verschillende verdiepingen. Het standaard tilsysteem is uitsluitend bedoeld voor het tillen en verplaatsen van personen waarbij het railsysteem op eenzelfde hoogte gemonteerd wordt. Het overbruggen van hoogtes is hierbij in principe dus niet mogelijk. Indien het gewenst is de rails in bijvoorbeeld een badkamer lager te plaatsen dan in een aangrenzende slaapkamer is dit alleen mogelijk als er voor wordt gekozen om de lift, of het juk van de lift, ter plaatse van de deurdoorgang over te pakken. Speciaal voor het overbruggen van trappen is er ook een plafongemonteerd tilsysteem leverbaar. Deze lift is dan ook voornamelijk bedoeld voor het overbruggen van de trap en niet voor het uitvoeren van transfers van de rolstoel naar het bed. Het standaard tilsysteem kan echter goed worden gecombineerd met de traplift waarbij het juk kan worden overgepakt. Op deze manier kunnen met het liftsysteem transfers vanaf bijvoorbeeld een woonkamer op de begane naar een badkamer op de 1e verdieping worden uitgevoerd, vanaf de badkamer naar de slaapkamer enzovoort waarbij de gebruiker voortdurend in de draagband blijft zitten. Voor de montage dient door een deskundige te worden bepaald in hoeverre toepassing van dit systeem mogelijk is. Het railsysteem zal gedeeltelijk aan het plafond, de eventueel bovenliggende trap of door middel van hulpconstructies worden gemonteerd. Soms zijn er kleine bouwkundige aanpassingen aan de trap noodzakelijk of dient er een klein gedeelte van een verdiepingsvloer te worden afgeslepen. Doordat dit type trapliftsysteem zich voorbeweegt langs een rail die boven de trap wordt gemonteerd behouden de traptreden hun breedte, en vormen deuren en andere obstakels geen belemmering. Bovendien is hierdoor dit systeem bij uitstek geschikt voor zeel smalle trappen, zeer steile trappen en wenteltrappen. Daar waar een standaard traplift niet kan worden toegepast, biedt dit systeem vaak wel een oplossing. De kosten voor een dergelijk systeem liggen echter wel veel hoger dan bij een reguliere stoeltraplift

8 2 We weten wat we willen, maar hoe gaan we het realiseren? Waar moeten we voor het bevestigen van een tilsysteem zoal rekening mee houden? Toveren doen we meteen, wonderen duren iets langer Hoewel er uiteraard technisch veel mogelijk is, leiden bouwkundige aanpassingen vaak snel tot een hoge kostenpost en dit proberen we natuurlijk het liefst te voorkomen. Indien we ons huiswerk goed hebben gedaan en de diverse voor -en nadelen goed hebben afgewogen staan we voor de taak om uiteindelijk een tilsysteem te monteren dat aan de gestelde eisen voldoet. Indien hiervoor bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn is het advies om deze eerst door een deskundige te laten beoordelen alvorens eventuele concessies aan het tilsysteem te doen. Het is overigens niet verstandig om dit te laten uitvoeren door bouwkundigen die geen ervaring hebben met tilsystemen. Vaak worden dan kosten door aannemers onnodig hoog ingecalculeerd omdat men niet precies weet wat men te wachten staat, en dus het zekere voor het onzekere neemt. >>> Domicare beschikt over meer dan voldoende kennis en ervaring om de meest voorkomende bouwkundige aanpassingen uit te voeren en kan de kosten hiervoor in de totale begroting voor het tilsysteem meenemen. Bovendien kan dit door onze adviseur tijdens de passing worden beoordeeld en hoeven hiervoor dus geen extra (reis)kosten te worden gemaakt. Tijdens de montage wordt alles dan door één ploeg uitgevoerd en dit biedt uiteraard grote voordelen ten aanzien van de planning en communicatie! Uit welk materiaal bestaat het plafond, en is het voldoende sterk? Is het eventueel mogelijk om een systeem aan of langs de wanden te monteren? Komen we dan niet in conflict met eventuele verwarmingsbuizen en dergelijke? Is er wel voldoende hoogte? Is het wellicht noodzakelijk om een in hoogte verstelbare douchestretcher of aankleedtafel toe te passen in combinatie met het tilsysteem? Is de deur waar we eventueel door willen hoog genoeg, en kunnen het kozijn en de deur worden aangepast? Welke obstakels ondervinden we op het railtraject, zoals bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen, rookmelders, gordijnrails en dergelijke? Zeker bij nieuwbouw situaties is dit een belangrijk aandachtspunt omdat deze zaken er dan wellicht nog niet zijn, maar er wel dienen te komen! Is er een wandcontactdoos aanwezig die kan worden gebruikt voor het opladen van de lift en het aansturen van eventuele elektrisch bedienbare delen van het tilsysteem? 2.1 Bevestiging aan het betonplafond In veel nieuwbouwwoningen en appartementen wordt reeds lange tijd gebruik gemaakt van betonnen verdiepingsvloeren. Dit kunnen zogenaamde breedplaatvloeren (gestort massief beton) of kanaalplaatvloeren (smalle massieve delen met staal en open kanalen) zijn. Beide type vloeren zijn in principe geschikt voor het bevestigen van een tilsysteem en kunnen de belasting prima aan

9 Ook zijn er in bepaalde bouwprojecten betonvloeren van zogenaamd gasbeton toegepast. In deze situaties kan niet altijd zomaar een systeem aan het plafond worden bevestigd. De plafonds moeten aan een minimaal vastgestelde dikte voldoen, hier dienen speciale bevestigingsmaterialen te worden toegepast en het systeem dient op extra punten te worden vastgezet. >>> Het verschil tussen de verdiepingsvloeren/plafonds is soms lastig zichtbaar, doordat deze vaak op een vergelijkbare wijze zijn afgewerkt door een stukadoor of schilder. 2.2 Bevestiging aan het gipsplafond In een aantal gevallen komt het voor dat men voor de afwerking van het plafond gipsplaten toepast die op dezelfde wijze worden afgewerkt door een stukadoor of schilder als betonnen plafonds. Hiervoor is extra aandacht nodig omdat montage van het systeem aan het gips in principe niet mogelijk is. Het is echter eenvoudig om dit te ontdekken door op het plafond te kloppen! Achter een gipsplafond bevindt zich een holle ruimte die door het kloppen duidelijk hoorbaar is. Het gipsplafond wordt doorgaans toegepast om de bovenliggende houten balken aan het zicht te onttrekken. Deze balken hebben een constructieve functie voor het dragen van een verdiepingsvloer of een plat dak, en zijn vaak prima geschikt om ook het tilsysteem aan te bevestigen. We treffen dit type plafond veelal aan in oudere woningen, woningen waarvan de eerste verdiepingsvloer van beton is maar de zolder een houten vloer heeft en in woningen met een plat dak. >>> Het komt regelmatig voor dat er een aanbouw wordt gerealiseerd voor het creëren van een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Omdat zo n aanbouw meestal wordt voorzien van een plat dak komt het gipsplafond in dergelijke situaties vaak voor! Om toch een tilsysteem op een verantwoorde manier te kunnen monteren zijn er twee mogelijkheden; 1. het gehele gipsplafond verwijderen en verstevigingen aanbrengen op de juiste positie voor het tilsysteem. Daarna een nieuw plafond aanbrengen en daaraan het systeem bevestigen. De verstevigingen kunnen bestaan uit extra houten balken of een multiplex strook met een dikte van circa vier centimeter. De verstevigingen zijn niet zichtbaar door het nieuw aangebrachte gipsplafond maar we weten dat ze er zijn, waar ze zich bevinden en kunnen er zeker van zijn dat ze geschikt zijn voor de maximaal toegestane belasting. 2. slechts daar waar bevestigingspunten nodig zijn het gips verwijderen en daar verstevigingen aanbrengen. De verstevigingen doen dan tevens dienst om de hierdoor ontstane gaten in het plafond af te dichten. Vaak passen we voor de verstevigingen dan een strook multiplex toe waarvan de oppervlakte glad en wit is afgewerkt omdat deze in het zicht blijft. De eerste mogelijkheid is optisch het mooist maar is in aanvang duurder dan de tweede. Het opnieuw aangebrachte plafond dient uiteraard ook weer netjes te worden afgewerkt. Indien het systeem wellicht ooit zal worden verwijderd of verhuisd, levert dit bij de duurdere optie geen problemen op omdat de ontstane schroefgaten eenvoudig kunnen worden afgedicht. Echter, indien was gekozen voor de tweede, in aanvang goedkopere optie, dient om de woning netjes achter te laten het gehele plafond alsnog te worden vervangen! 16 17

10 Waarom bevestigen we het systeem niet gewoon dwars door het bestaande gipsplafond aan de bovenliggende balkconstructie? Hoewel het in de praktijk toch door een enkeling gebeurt, is het antwoord hierop opvallend simpel. We kunnen de balkconstructie niet zien en dus nooit met 100% zekerheid vaststellen of deze geschikt is voor de maximale belasting. Een balklaag wordt in principe voorzien van latten waaraan de gipsplaten worden bevestigd. Het hout dat zich direct boven het gips bevindt is dus geen balk, maar een lat. Omdat dit niet zichtbaar is kan het lijken alsof men aan een balk monteert terwijl dit in werkelijkheid een lat is die absoluut niet geschikt is voor de belasting van het tilsysteem. We hebben een bouwtekening waarop de balklaag is weergegeven. Kunnen we dan niet dwars door het gips aan de balkconstructie monteren? Dit blijft riskant omdat de originele bouwtekening lang niet altijd overeenkomt met de werkelijke situatie. Tevens zijn er vaak waterleidingen, elektra of misschien zelfs gasleidingen boven het gips aangebracht. Zonder deze te kunnen zien is boren of schroeven in het plafond dus niet zonder risico s. Tussen de balken en het gips bevindt zicht bovendien een holle ruimte. Indien we de bevestigings-steunen door het gips zouden vastschroeven aan deze balken, zou er van het plafond niets overblijven zodra we de bouten aandraaien. De bevestigingssteunen zouden dwars door het plafond gaan en het plafond zou alsnog opnieuw moeten worden aangebracht. Maar, we kennen voorbeelden waar men het toch heeft gedaan zonder problemen. Hoe kan dat? Dit berust meer op geluk dan op deskundige montage. Immers, op een constructie die niet zichtbaar is kan geen 100% garantie worden gegeven. 2.3 Bevestiging aan de wanden Soms is het mogelijk om een tilprobleem op te lossen door middel van het plaatsen van een enkele rail voorzien van een lift. Deze rail kan in principe eenvoudig van wand tot wand gemonteerd worden op twee bevestigingspunten. Hiervoor zijn verschillende soorten rails leverbaar, afhankelijk van de gewenste vrije overspanning. Het is mogelijk om rails te leveren met een vrije overspanning tot maar liefst 9 meter! Ook een XY systeem waarmee de gehele ruimte kan worden bediend kan aan de wanden worden gemonteerd. Dit kan door de vaste rails op de kopse kanten van wand tot wand te bevestigen, of door de vaste rails met diverse steunen langs de wand te monteren

11 Voorwaarde is uiteraard dat de wand voldoende stevigheid biedt voor bevestiging van het tilsysteem. Voor diverse wanden zijn er speciale bevestigingssteunen, verankeringstechnieken en hulpconstructies leverbaar. De soorten wanden zijn vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden omdat deze veelal op eenzelfde manier door de stukadoor of schilder zijn afgewerkt. Montage aan een gipswand of houten voorzetwand is in principe uitsluitend mogelijk in combinatie met hulpconstructies, waarbij de feitelijke draagkracht op de vloer rust. 3 Deurdoorgangen Indien de gebruiker van kamer naar kamer moet worden verplaatst met het tilsysteem, kan de deuropening worden verhoogd zodat de rail doorloopt waardoor gebruiker snel en eenvoudig kan worden verplaatst. Diverse soorten draai en schuifdeuroplossing zijn mogelijk i.c.m. ons tilsysteem en kunnen door ons worden geleverd en gemonteerd. Doordat we zowel de deuren als het tilsysteem door hetzelfde team laten monteren worden de werkzaamheden en maatvoeringen probleemloos op elkaar afgestemd. 2.4 De maximale belasting Het tilsysteem is standaard geschikt voor een belasting van 200 kg. Om dit met 100% zekerheid te kunnen garanderen wordt ieder tilsysteem volgens een vastgestelde werkwijze getest met een belasting van 300 kg. Een veilig idee! Ook kan er worden gekozen voor een lifttype dat onder het kozijn kan worden over gepakt. Hiervoor zijn twee verschillende systemen leverbaar. Hierbij is dan geen bouwkundige aanpassing nodig, echter in hoeverre dit daadwerkelijk een voordeel oplevert dient per situatie te worden beoordeelt. Zie paragraaf 3.3. Maar dat hoeft toch helemaal niet, want de bewoner weegt slechts 65 kg? Let op dit is een veelgemaakte denkfout. De lift is voorzien van een beveiliging die ervoor zorgt dat de lift automatisch afslaat bij overbelasting. Indien er bijvoorbeeld een lus van een draagband achter een elektrisch bedienbare rolstoel zou blijven haken, heeft de lift voldoende kracht om ook deze rolstoel te tillen mits het totaalgewicht onder de maximale belasting blijft. Ook bij het uitvoeren van de jaarlijkse veiligheidsinspectie zijn we verplicht een tilsysteem te testen met de maximaal toegestane belasting. In de praktijk kan het dus voorkomen dat het systeem veel zwaarder wordt belast dan het feitelijke gewicht van de gebruiker

12 3.1 Draaideur 3.2 Schuifdeur Meestal is het advies om een kozijn te plaatsen tot (vrijwel) aan het plafond. Nadat het railsysteem is geplaatst kan dan het bovenste deel worden opgevuld met een pasdeel voorzien vaan slechts een kleine uitsparing voor de rail (ca. 60x60mm). Daaronder kan een op maat gemaakte extra hoge deur worden geplaatst. Ook is het uiteraard mogelijk om met de hoogte van het te plaatsen tilsysteem rekening te houden met de maatvoering van een te plaatsen standaard deur van bijvoorbeeld 231,5 cm. Dit bespaart naast de meerkosten voor een deur op maat ook op de levertijd (deze deuren zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Ook voor raildoorgangen ter plaatse van schuifdeuren zijn er diverse mogelijkheden. Indien gewenst kunnen door ons deuren en kozijnen worden aangepast of zonnodig nieuwe (schuif)deuren worden geplaatst. 3.3 Overpaksystemen Ook kan er worden gekozen voor een lifttype dat onder het kozijn kan worden over gepakt. Hierbij is geen bouwkundige aanpassing nodig! Voor het overpakken zijn er twee opties. Dit kan middels twee liften waarbij slechts het tiljuk met de draagband wordt overgepakt, en dit kan met behulp van één tillift die in zijn geheel wordt overgepakt. Welke optie er mogelijk is wordt met name bepaald door de beschikbare hoogte. Tevens adviseren wij het overpakken in een praktijksituatie uit te proberen omdat deze werkwijze niet voor iedere bewoner geschikt is. Het overpakken van kanteljukken (m.n. elektrisch) raden wij ten zeerste af

13 4 Levensduur, verhuizen en depot Overpakken tillift (hiervoor hebben we twee verschillende merken in ons assortiment) De levensduur van de in aluminium uitgevoerde railprofielen is extreem lang. De eerste railsystemen van dit type zijn ruim 20 jaar geleden geplaatst bij een grote instelling in het Noorden van Nederland. Deze systemen zijn onlangs wegens een interne verbouwing gedemonteerd en in de nieuwe situatie teruggeplaatst en worden gewoon weer dagelijks voor professioneel gebruik in de instelling toegepast! De aluminium railprofielen schrijven in principe niet af en zijn dus een goede investering. Overpakken juk (deze oplossing biedt een aantal voordelen t.o.v. het overpakken van de lift, maar is aanzienlijk duurder) Doordat het tilsysteem is opgebouwd uit een aantal componenten kunnen deze altijd eenvoudig worden gedemonteerd en opnieuw ingezet. De rails kunnen op lengte worden ingekort en aan elkaar gekoppeld waardoor ze worden verlengd. De bochten kunnen zowel links als rechts worden ingezet, en op maat worden ingekort of verlengd. De rails en componenten nemen maar weinig ruimte in en kunnen door ons voor een opdrachtgever in depot worden gehouden. Zodra er weer een tilsysteem gewenst is, worden de materialen dan weer opnieuw ingezet. Wel dient uiteraard rekening te worden gehouden met kosten voor het demonteren van het systeem, het verpakken, (reinigen) en opslaan van het systeem. Kleinmaterialen en bevestigingsmiddelen moeten soms worden vervangen (zoals laadstation, eindstopjes e.d.). Om die reden gaan wij ervan uit dat een tilsysteem altijd voor tenminste 80% van de aanschafwaarde her inzetbaar is

14 Afhankelijk van de complexiteit van het tilsysteem gebeurt het in de praktijk dat we op het oude adres s ochtends vroeg een systeem demonteren en deze s middags weer monteren op het nieuwe adres waarbij een aantal nieuwe componenten worden toegevoegd. We verhuizen het systeem dan letterlijk met de bewoner mee! Omdat er soms deuren en kozijnen worden aangepast voor het tilsysteem kan soms met de gebruikers worden overeengekomen dat de oorspronkelijke deuren en bovenlichten door de gebruiker worden bewaard. Indien men verhuisd kan dit handig zijn om de woning weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Ook hiervoor beschikken we over een speciaal professioneel klusteam dat tegen scherpe tarieven deuren plaatst, gaten in het plafond dicht en een en ander weer even schildert zodat het geheel er weer netjes uitziet! 4.1 Profiteer van onze kennis & ervaring! Hoewel dit boekje met zorg is samengesteld geeft het slechts een beknopte indruk met betrekking tot mogelijkheden op basis van een aantal voorbeelden en praktijkervaring. Voor een bezoek aan onze showroom verzoeken wij u vooraf even een afspraak te maken om er zeker van te zijn dat de juiste adviseur en hulpmiddelen aanwezig zijn. 26

15 Zweedsestraat 8 A BG Deventer TELEFOON FAX INTERNET

Til- & verzorgingssystemen

Til- & verzorgingssystemen Til- & verzorgingssystemen MOBIELE TILLIFTEN LIFTEN VOOR ZELFSTANDIGE TRANSFERS PLAFONDLIFTEN DRAAGBARE LIFTEN WANDLIFTEN ZWEMBADLIFTEN HIPPOTHERAPIE Til- & verzorgingssystemen Handi-Move oplossingen

Nadere informatie

De Beste Zolder Verbouwing

De Beste Zolder Verbouwing De Beste Zolder Verbouwing Peter Viveen De Meest Waardevolle Zolder Verbouwing Peter Viveen Copyright. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

In de eerste twee weken is een onderzoeksplan opgesteld, waarmee gestructureerd en doelgericht aan de opdracht kon worden begonnen.

In de eerste twee weken is een onderzoeksplan opgesteld, waarmee gestructureerd en doelgericht aan de opdracht kon worden begonnen. SAMENVATTING VOORAF Dit verslag gaat over de bacheloropdracht bij het bedrijf First. Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan het bedrijf voor een nieuwe vormgeving van het product

Nadere informatie

Trapliften en alternatieve oplossingen i.p.v. de Easysteppers: 1a. Traplift (en trapliftprijzen)

Trapliften en alternatieve oplossingen i.p.v. de Easysteppers: 1a. Traplift (en trapliftprijzen) Trapliften en alternatieve oplossingen i.p.v. de Easysteppers: 1a. Traplift (en trapliftprijzen) Een traplift is een stoel met aandrijving die zich voortbeweegt over een rail die is bevestigd op een trap.

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Bijlage 2. Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen. Onderwerpen:

Bijlage 2. Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen. Onderwerpen: Bijlage 2 Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen Onderwerpen: Airconditioning 2 Antislipvloer 3 Badlift 4 Berging (tbv scootmobiel) 5 Bezoekbaar maken

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer

Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer 1/8 Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer Inleiding Met name vanwege de vochtproblematiek is er al het nodige te doen geweest betreffende de houten woonkamervloeren. Bij diverse woningen

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...5 Lid 1. Wet...5 Lid 2. College...5 Lid 3. Compensatieplicht...5

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME

ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME Doel Met deze rapportage en advies informeer ik, Aletta van Aalst, leden en bestuur van onze VvE vrij uitgebreid over mijn bevindingen en visie op

Nadere informatie

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Rita Habekothé Willy Calis Anke Procee Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Tweede herziene uitgave Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Dorpshuis zonder drempels

Dorpshuis zonder drempels Dorpshuis zonder drempels Inleiding Het dorpshuis is er voor alle inwoners. Iedereen, met of zonder beperking moet er gebruik van kunnen maken. Een goede toegankelijkheid van het dorpshuis is dan van groot

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Energieke Restauratie

Energieke Restauratie Energieke Restauratie De bouwkunde kant Lars Claassens, 317945 Afstudeerverslag Hanze Hogeschool Groningen 2012 Projectgroep: Groep IEC03 Studenten Lars Claassens Eric van Veen William Ruiter Javier Vincente

Nadere informatie

Handreiking Comfortabel wonen met dementie. Tips en suggesties voor de aanpassing van bestaande woningen, voor familieleden en hulpverleners

Handreiking Comfortabel wonen met dementie. Tips en suggesties voor de aanpassing van bestaande woningen, voor familieleden en hulpverleners Handreiking Comfortabel wonen met dementie Tips en suggesties voor de aanpassing van bestaande woningen, voor familieleden en hulpverleners 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Waarom een handreiking? 5 1.2

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Handreiking Inkoop hulpmiddelen AFWEGINGEN, UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR GEMEENTEN BIJ DE INKOOP VAN WMO-HULPMIDDELEN

Handreiking Inkoop hulpmiddelen AFWEGINGEN, UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR GEMEENTEN BIJ DE INKOOP VAN WMO-HULPMIDDELEN Handreiking Inkoop hulpmiddelen AFWEGINGEN, UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR GEMEENTEN BIJ DE INKOOP VAN WMO-HULPMIDDELEN Handreiking Inkoop hulpmiddelen Afwegingen, uitdagingen en mogelijkheden voor

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Informatiebrochure behorende bij renovatievoorstel Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Renovatieproject Molenbossen,... 5 Zuidenwind (flatgebouw 4) 2.1 Aanleiding...

Nadere informatie

ESS Handboek Zonne-energie

ESS Handboek Zonne-energie ESS Handboek Zonne-energie Beste lezer, Zonne-energie is de energie bron van de toekomst. Eigenlijk zijn alle vormen van energie te herleiden naar de zon. Hout van bomen is het resultaat van de energie

Nadere informatie

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Colofon Een uitgave van Adres Auteur Interkerkelijke Stichting Kom Beter Binnen Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht E-mail: info@kombeterbinnen.nl

Nadere informatie