Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden."

Transcriptie

1 Fam. Offerte : OF_14763_VKP_15_09 Geachte, Naar aanleiding van uw onderhoud met.., hebben wij het genoegen om u volgende vrijblijvende offerte met onze beste prijzen, volgens onze algemene voorwaarden, te laten geworden. Ontwerp: Bouwen van een projectwoning volgens bijgevoegd ontwerp (dd. 03/07/09) Bouwplaats te: LOT 11 Bruyne Strijd TURNHOUT Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden. Met vriendelijke groeten, Peter Kenis Technisch Directeur. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 1

2 Voorbereidende posten Architectkosten, EPB-berekeningen, veiligheidscoördinatie Werfkast tijdens de hele bouw Het leveren en plaatsen van een werfkast + aarding en keuring tijdens de bouwperiode is voorzien. De aansluitkost en verbruik tijdens de bouwperiode is ten laste van de bouwheer. Aansluitkost = 1-malige kost en wordt later gebruikt voor de definitieve aansluiting. Grondwerken Afgraven van teelaarde Het bouwrijp maken van de bouwkavel tot 1 meter rond de te bebouwen oppervlakte, door het afgraven van de graszoden Aanbrengen van aanvulzand Het aanaarden en aanvoeren van aanvulzand is voorzien tot een diepte van 0,20 m, gemeten t.o.v het middelpunt van de weg. De aanvuloppervlakte is 1 m groter in de omtrek dan de te bouwen oppervlakte Uitgraven van funderingssleuven buitenmuren Uitgraven van funderingssleuven voor buitenmuren tot op een diepte van 0,60 cm (vorstvrije diepte) Uitgraven van funderingssleuven binnenmuren Uitgraven van funderingssleuven voor dragende binnenmuren tot op een diepte van 0,60 cm (vorstvrije diepte) Leveren van regenput 5000 l Het uitgraven + leveren en plaatsen van een regenwaterput van 5000 L. aantal=1,00. Deze wordt geplaatst volgens bouwplan tenzij anders vermeld in het bouwverslag Leveren van zinkput 2000 l Het uitgraven + leveren en plaatsen van een zinkput 2000 L. Aantal = 1,00. Deze wordt geplaatst volgens bouwplan tenzij anders vermeld in het bouwverslag. Het aanvullen op de bodem en in de omtrek met een grindlaag. Dit om de drainering van het overtollige water te waarborgen Plaatsen van nutskisten Het uitgraven en leveren en plaatsen van nutskisten om de voorlopige meters te plaatsen en om later de nodige definitieve aansluitingen te maken. Voorbereidende werken bouw Werfinrichting Tijdens de werken is de inrichting van de werf, zoals werfomheining, werftoilet en de nodige steigers, voorzien in de aanneming Uitzetten van bouw Het uitzetten op de bouwkavel. De grenspalen van de kavel dienen wel zichtbaar te zijn aangegeven. Indien deze niet zichtbaar zijn, wordt dit gedaan op kosten van de bouwheer. Funderingswerken t.e.m. vloerplaat Aanvulling tussen funderingsmetselwerken Aanaarden en aandammen tussen het funderingsmetselwerk met grond die uitgegraven wordt uit de funderingssleuven Plaatsen van aardingslus Het plaatsen van een aardingslus. Deze wordt geplaatst rondom de volledige omtrek van de woning tot aan de meterkast. Deze geleider bestaat uit gehard of gelood koper uit één stuk. De 2 uiteinden worden aangesloten op de hoofdaardingsklem van de meterkast. Dit alles conform het Technisch Reglement, bekrachtigd door het K.B. van 10 maart Door de fundering wordt deze beschermd met een PVC huls. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 2

3 Storten van funderingsbeton buitenmuren Storten van fundering, breedte 55 cm onder de buitenmuren. Deze bestaat uit funderingsbeton C12/15 OB EI S Storten van funderingsbeton binnenmuren Storten van funderingsbeton onder de dragende binnenmuren van 35 cm breed. Deze bestaat uit funderingsbeton C12/15 OB EI S Storten van vloerplaat 12 cm dik Storten van een gewapende betonnen vloerplaat, dikte 12cm. Deze bestaat uit beton C16/20 OB EI S3 32 met een netwapening van 15/15/5. Onder de betonnen vloerplaat wordt een plastic folie voorzien over de volledige oppervlakte, omgeplooid en ingemetseld in het binnenspouwblad, zodat een perfecte dichting tegen opstijgend vocht ontstaat Funderingsmetselwerk buitenmuren Het buitenfunderingsmetselwerk, bestaat uit betonblokken 29/14/19 die dubbel geplaatst worden, aan de buitenzijde van de omtrek van de woning wordt gecementeerd met een laag cementmortel, dikte 1 cm, en na verharding voorzien van een koolteerlaag ter bescherming tegen grondzuren Funderingsmetselwerk binnenmuren Het binnenfunderingsmetselwerk, dikte 15 cm, bestaat uit betonblokken 29/14/19. Deze bevindt zich onder alle dragende binnenmuren Plaatsen van doorvoeren nutsvoorzieningen Plaatsen van doorvoeren en wachtbuizen voor de later binnen te brengen nutsvoorzieningen. Er zijn vijf doorvoerbochten voorzien, vertrekkende van de meterkast (standaard 5lm voorzien) Uitgraven van rioleringssleuven Uitgraven van rioleringssleuven volgens plan Aansluiten van regenput Aansluiten van de regenput. Aantal 1,00 st Aansluiten van zinkput Aansluiten van de zinkput. Aantal 1,00 st. Rioleringswerken Plaatsen van rioleringsbuizen dia 110 Plaatsen van rioleringsbuizen diameter volgens plan. Deze worden geplaatst volgens plan en bevinden zich minimum 30 cm onder het toekomstig maaiveld. Deze worden geplaatst met een minimum afloop van 10 mm per meter. Het rioleringsstelsel is gescheiden Plaatsen van bochten 90 - dia 110 Alle nodige rioleringskoppelstukken zoals: moffen, bochten, Y - stukken, enz... zijn voorzien volgens plan. Deze hebben het Benor keurmerk en een rubberen dichting Plaatsen van beluchtingen De nodige beluchtingen op de riolering zijn voorzien. Deze worden geplaatst op de afvoeren van de verdieping en dit om vacuüm lucht te vermijden Plaatsen van toezichtstoppen De nodige toezichtbuizen met schroefdoppen worden voorzien. Deze bevinden zich buiten de bouw om eventuele onderhoudswerken uit te voeren en/of verstoppingen op een gemakkelijke manier te kunnen verhelpen. Deze dienen ook steeds zichtbaar te blijven of gemakkelijk bereikbaar te zijn Plaatsen van sifonput dia 300 mm Plaatsen van een controle sifonput met een diameter van 300mm op het vuilwater circuit tussen de woning en de straat. Deze is het verbindingsstuk van alle vuilwater rioleringen rond en in de woning. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 3

4 Deze controleput dient ook meteen als reukafsluiter tussen de straatriolering en de riolering van het gebouw. Deze dient in de toekomst steeds gemakkelijk bereikbaar te zijn Plaatsen van binnenriolering op badkamers verdiep. Plaatsen van de nodige steekleidingen voor afvoer van het sanitair op de verdieping. Deze zijn voorzien van de nodige beluchters. Metsel en betonwerken Plaatsen van dpc-folie Plaatsen van een vochtwerende dpc-folie onder de binnen- en buitenmuren. Deze wordt dubbel geplaatst om het opstijgend vocht zeker te vermijden Metselen van binnenmuren Bestaande uit gebakken aarde snelbouwblokken. De dragende binnenmuren hebben een dikte van 15cm en/of 20 cm volgens plan en de niet-dragende 10cm Metselen van ytongblokken Het metselen van Ytongblokken is voorzien daar waar nodig om een koude brug te vermijden tussen binnen- en buitenmuren. Zoals aan platte daken, gevelverspringingen, enz Plaatsen van lateien Aan de binnenzijde zijn de raam- en deuropeningen tot 1,60m voorzien van gewapende gebakken aarden lateien. De openingen groter dan 1,60m zijn voorzien van gewapende betonbalken of stalen profielen volgens de berekening van de constructeur Metselen van gevelsteen m50 Gevelmetselwerk voorzien van gebakken gevelstenen volgens keuze bouwpromotor Metselen van een kopse rollaag tussen gevelmetselwerk Metselen van een kopse rollaag in het gevelmetselwerk volgens tekening Metselen van een rollaag boven ramen Metselen van een rollaag boven raam- en deuropeningen bestaande uit rechtstaande gevelstenen, tenzij anders vermeld op tekening en/of bouwverslag. Deze rollaag wordt ondersteund door L-ijzers. Boven de rollagen worden er MURFOR-wapeningen ingemetseld om het doorbuigen van het gevelmetselwerk te voorkomen Metsen van gebogen openingen in gevelmetselwerk (boven garagepoort) Metselen van gebogen gevels volgens tekening Inwerken van loodslappen aan dakverspringing Inwerken van lood in het gevelmetselwerk boven het dakoppervlak. Dit ter hoogte van de dakverspringing om de waterdichtheid te garanderen Storten van verdeelbalken onder i profielen Onder de dragende i-profielen worden de nodige betonnen verdeelbalken gestort volgens legplan van constructeur. Dit om het draagvlak van de i-profielen te vergroten Storten van betonbalken De nodige gewapende betonbalken boven ramen- en deuropeningen zijn voorzien. De afmetingen zijn volgens de berekening van de constructeur Arduinen plint rond uitstekend gedeelte voorgevel Siermetselwerk : terugspringende rollaag boven het raam van de voorgevel Leveren van ruwe betonnen holle welfsels op gelijkvloers. Plaatsen en leveren van vloerplaat boven het gelijkvloers bestaande uit ruwe holle betonnen welfsels voorzien van een betonnen druklaag C20/25 GB EI S3 16 van 4cm dikte met een netwapening van 15/15/5. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 4

5 Leveren van ruwe betonnen holle welfsels op verdiep onder dak. Plaatsen en leveren van vloerplaat boven het verdiep onder het dak bestaande uit ruwe, holle betonnen welfsels voorzien van een betonnen druklaag C20/25 GB EI S3 16 van 4cm dikte met een netwapening van 15/15/ Plaatsen van raam-deurdorpels 50 mm dikte Plaatsen van arduinen raam- en deurdorpels, 50mm dikte, met een druiplijst Leveren van deuromlijsting Het leveren en plaatsen van een deuromlijsting volgens ontwerp en keuze bouwpromotor Plaatsen van afdeksteen 50mm (blauwe steen) op het tuinmuurtje (scheidingsmuur) Plaatsen van een arduinen afdeksteen, dikte 50mm, voorzien van een druiplijst. Isolatiewerken Plaatsen van spouwisolatie 75 mm Plaatsen van spouwisolatie, dikte 75mm, van het merk Rockwool type 431. Deze wordt door middel van isofixen geklemd op de spouwhaken om de verschuiving en/of verzakking van de isolatie te voorkomen Plaatsen van vloerisolatie purschuim 50 mm Plaatsen van een 50mm dikke, naadloos gespoten en geschuurde PUR-schuim vloerisolatie op het gelijkvloers. Dit soort isolatie bevat een zeer hoog gegarandeerde KW, vermits deze naadloos wordt gespoten waarbij de vloeibaarheid ervan alle mogelijke openingen zal dichten Plaatsen van dakisolatie 150 mm glaswol Plaatsen van een dakisolatie bestaande uit glaswol met een dikte van 150mm, aan de binnenzijde voorzien van een dampscherm in aluminium folie. Deze bevindt zich tussen de spanten van het dakgebinte Plaatsen van funderingsisolatie styrofoam Plaatsen van een funderingsisolatie bestaande uit STYROFOAM. Deze wordt geplaatst van af het funderingsmetselwerk tot aan de vochtkeringslaag Leveren van thermische isolatie voor tussen de gemene muren Plaatsen van thermische isolatie voor tussen de gemene muren Metaalwerken Plaatsen van i-profielen boven gelijkvloers De metalen I-profielen worden op de draagpunten ondersteund door verdeelbalken in gewapend beton. Dit volgens de berekening van de constructeur. Voegwerken Voegen van gevelsteen m50 De voegwerken zijn voorzien voor alle buitengevels (kleur volgens keuze bouwpromotor Plaatsen van elastische voegen aan ramen en deuren Aanbrengen van een elastische voeg tussen de gevelsteen en raam- en deurkozijn. Daktimmer-werken Plaatsen van muurplaten 50/150 Deze zijn vervaardigd uit gedrenkt Epicia hout en worden bevestigd aan de betonvloer door middel van draadstangen die verankerd zijn in de betonnen druklaag Plaatsen van spantbenen 32/175 Het volledig dakgebinte is vervaardigd uit gedrenkt Epecia hout. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 5

6 Het dakgebinte wordt zelfdragend gemaakt doormiddel van spanten en steunt volledig op de dragende buitenmuren, m.a.w. deze kan perfect gebouwd worden zonder dat er dragende binnenmuren dienen voorzien te worden. Dit geeft het voordeel dat de indeling van het verdiep onafhankelijk kan gebouwd worden t.o.v. het benedenverdiep. Deze constructie vormt ook één sterk geheel en wordt zo geconstrueerd dat er geen vervormingen en/of dakgolven kunnen veroorzaakt worden. De spantbenen worden geplaatst h.o.h om de 45 cm. Op de voet van de spant wordt er een trekker en een knieschot voorzien. Deze worden bevestigd op de muurplaten, en hebben een afmeting van 32/150 mm. Ter hoogte van het plafond worden de dakvlakken aan elkaar verbonden door plafondbruggen. Deze hebben een afmeting van 32/175 mm. Indien deze langer zijn dan 4.50 m wordt er een extra knieschot voorzien om het draagvlak te verstevigen. Indien deze voorzien is of voorzien wordt van een plaatvloer, kan deze constructie perfect dienen als zoldervloer. De spanten en plafondbruggen worden om de 1.50 m aan elkaar verbonden door middel van klossen om zo één geheel van het dakvlak te bekomen. Alle verbindingen van de spant worden uitgevoerd met nagelplaten vervaardigd uit watervaste multiplex van 18 mm dikte en worden 2-zijdig op de verbindingen aangebracht. De nagelverbindingen worden uitgevoerd met nagels. Deze nagels hebben weerhaken om het loskomen te verhinderen. Op de zolder worden de dakvlakken voorzien van windveren om de stijfheid van de dakvlakken te bekomen Plaatsen van draagbalken 75/225 De draagbalken zijn voorzien boven alle uitsparingen in het dakgebinte zoals : dakkapellen, velux-ramen en openingen voor dakterrassen. Zij hebben als functie de opening te overbruggen en worden geplaatst boven de plafondbalken. Zij hebben een afmeting van 75/225 mm Plaatsen van verstevigingspanten 63/175 Deze worden geplaatst langs de openingen van eventuele dakkapellen en/of veluxen. Zij hebben als functie om, samen met de draagbalken, het extra gewicht van deze elementen te dragen om zo eventuele spanningen te vermijden op het dakvlak Maken van wanden voor dakkapellen 50/150 De wanden van de dakkapellen zijn vervaardigd uit een constructie van Epecia hout gedrenkt met een afmeting van 50/150 mm. Tegen deze constructie wordt een watervast verlijmde multiplexplaat CDX op aangebracht om de stijfheid en vervorming van de wanden vermijden. Daartegen bevindt zich een lattenwerk van 22 mm dikte met daarop het gekozen bekledingsmateriaal. Dit lattenwerk wordt aangebracht om tussen de constructie en de bekleding een verluchtingsruimte te creëren zodat verstikking van de houten constructie en eventuele condensatie vermeden kan worden. Dakbedekking Plaatsen en leveren van panlatten voor dakpannen Deze zijn vervaardigd uit Epicia hout gedrenkt met een afmeting van 22/45 mm Plaatsen en leveren van tengellatten Deze zijn vervaardigd uit gedrenkt Epecia hout met afmeting van 12/32 mm. Zij dienen om het onderdak te klemmen op de spantbenen zodat deze op de hele lengte van de spantbenen vast zit en niet enkel op een aantal nagelpunten. Zij dienen tevens om een verluchtingspouw te creëren tussen het onderdak en de pannenlatten. Dit om verstikkingsprocessen van het hout te voorkomen Plaatsen van onderdakfolie type spirtech 200 Plaatsen van onderdak vervaardigd uit geventileerde nylonfolie type spirtech Plaatsen van dakpannen De dakbedekking bestaat uit dakpannen volgens keuze bouwpromotor. Alle hulpstukken en bevestigingsmaterialen zoals vorstpannen, kantpannen, noren en dergelijke, die nodig zijn volgens plan, zijn inbegrepen Leveren van velux raam incl.gootstukken Leveren van dakraam met gootstuk type Velux GGL 3059 S06 met afmeting 1,14 x 1,18.Aantal 2,00 stuks. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 6

7 Aanwerken aan een dakkapel Aanwerken van de dakpannen tegen de dakkapel. Zink- en koperwerken Plaatsen en leveren van zinken hanggoten geprofileerd met galva haken Is voorzien Plaatsen en leveren van zinken ronde afvoeren dia 80 met galva haken Is voorzien Plaatsen van bladvangers Deze zijn voorzien boven iedere afvoerpijp. Buitenschrijnwerk Leveren van ramen en buitendeuren in PVC renolite (kleur volgens keuze bouwpromotor) Plaatsen van ramen en buitendeuren Ventilatieroosters ingewerkt in de ramen (ventilatiesysteem type A) Kantelpoort met WBP-beplanking met vast bovenpaneel (handbediend gegrond) Twee vaste sierluiken ter waarde van 300 /st Enkel stopcontact aantal= 10, Dubbel stopcontact aantal= 12, Enkelpolige schakelaar aantal= 8, Kruisschakelaar aantal= 2, Wisselschakelaar aantal= 18, Tv-stopcontact Telefoon-stopcontact Lichtpunt aantal= 18, Ventilator aantal= 4, Belinstallatie Bel drukknop Elektrische installatie OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 7

8 Stopcontact fornuis Deze zijn voorzien van een rechtstreekse voeding vanuit de meterkast met een aparte zekering Stopcontact wasmachine Deze zijn voorzien van een rechtstreekse voeding vanuit de meterkast met een aparte zekering Stopcontact droogkast. Deze zijn voorzien van een rechtstreekse voeding vanuit de meterkast met een aparte zekering Stopcontact oven Deze zijn voorzien van een rechtstreekse voeding vanuit de meterkast met een aparte zekering Stopcontact vaatwasser Deze zijn voorzien van een rechtstreekse voeding vanuit de meterkast met een aparte zekering Voeding cv Voeding thermostaat Kast huis De elektrische installatie en zekeringkast zijn volledig voorzien volgens de voorschriften van de AREI Automatische zekering zijn voorzien volgens de geldende voorschriften Buitenstopcontact Rookmelder op batterijen aantal= 2,00 Sanitaire installatie Leveren en plaatsen van sanitaire leidingen Plaatsen van toevoerwaterleidingen & afvoeren. De volgende toevoerpunten zijn voorzien : voorzien van waterpunten Leveren en plaatsen van sanitaire toestellen ter waarde van 3000 Verwarmingsinstallatie Leveren + plaatsen van verwarmingsinstallatie met atag eco ketel type 24/32 Verwarming met een hoog rendement gaswandketel "Atag Eco type 24/32" die tevens warm water levert en standaard radiatoren met thermostatische kranen (met programmeerbare kamerthermostaat) Deze gaswandketel waarborgt een optimaal warmwatercomfort zonder afbreuk te doen aan uw verwarmingscomfort Dakdoorvoer Dakdoorvoer bij gaswandketel. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 8

9 Pleisterwerken Afwerking gelijkvloers is voorzien van : Stukadoren van muren De gemetselde muren van de volgende ruimtes: inkom - woonkamer/keuken - garage/bijkeuken - toilet worden voorzien van wit glad pleisterwerk als basis voor een verdere afwerking. De hoek- en stopprofielen zijn uitgevoerd in aluminium,om roestvorming te voorkomen Stukadoren van plafonds De betonnen plafonds van de volgende ruimtes: inkom - woonkamer/keuken - garage/bijkeuken - toilet worden voorzien van wit glad pleisterwerk als basis voor een verdere afwerking.. De hoek- en stopprofielen zijn uitgevoerd in aluminium om roestvorming te voorkomen Leveren van raamtabletten ter waarde van 140 euro per m² Afwerking verdiep onder dak is voorzien van : Stukadoren van muren De gemetselde muren van de volgende ruimtes: overloop - slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - slaapkamer 3 -toilet worden voorzien van wit glad pleisterwerk als basis voor een verdere afwerking.. De hoek- en stopprofielen zijn uitgevoerd in aluminium,om roestvorming te voorkomen Stukadoren van plafonds De betonnen plafonds van de volgende ruimtes: overloop - slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - slaapkamer 3 badkamer toilet worden voorzien van wit glad pleisterwerk als basis voor een verdere afwerking.. De hoek- en stopprofielen zijn uitgevoerd in aluminium om roestvorming te voorkomen Stukadoren van gyplat platen Plafonds en wandplafonds en wanden, vervaardigd uit een houten constructie, worden voorzien van een gyplatplaat aangebracht op een lattenwerk van 22/38mm met wit glad pleisterwerk van 10mm dikte als basis voor een verdere afwerking. Dit is voorzien tegen de schuine plafonds Plaatsen van waterdichte cementering In de volgende ruimtes :badkamer1, wordt er tegen de muren een waterdichte cementering aangebracht. Deze dient voor een betere hechting van de tegellijmen en voor een betere vochtbestrijding Gelijkvloers is voorzien van : Chappe-werken Plaatsen van cementdekvloer 8cm dikte Er is een cementdekvloer van 8cm dikte voorzien in de volgende ruimtes: inkom - woonkamer/keuken - toilet. Op het gelijkvloers is deze cementdekvloer bovendien voorzien van gegalvaniseerde netbewapening en/of vezelbewapening. Tussen de muur en de cementdekvloer wordt een randisolatie geplaatst Plaatsen van gladde cementdekvloer 8cm dikte. Er is een gladde cementdekvloer voorzien met een gegalvaniseerde wapening in de volgende ruimtes:garage/bijkeuken Afwerking verdiep onder dak is voorzien van : Plaatsen van cementdekvloer 8cm dik Er is een cementdekvloer van 8cm dikte voorzien in de volgende ruimtes: overloop - slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - slaapkamer 3 -badkamer1toilet. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 9

10 Vloer en tegelwerken op gelijkvloers: RUIMTE: inkom - Vloer- en tegelwerken Leveren van vloertegels Leveren en plaatsen van vloertegels volgens keuze. Deze zijn voorzien van type : ter waarde van:35 euro per m² recht geplaatst. (plaatsing van vloertegel met standaardafmetingen) Leveren van plinten Leveren van plinten. Soort = ter waarde van= 10 euro per lm Vloer en tegelwerken op gelijkvloers: RUIMTE: woonkamer/keuken Leveren van vloertegels Leveren en plaatsen van vloertegels volgens keuze. Deze zijn voorzien van type : ter waarde van= 35 euro per m² recht geplaatst. (plaatsing van vloertegel met standaardafmetingen) Leveren van plinten Leveren van plinten. Soort = ter waarde van= 10 euro per lm Vloer en tegelwerken op gelijkvloers: RUIMTE: toilet Leveren van vloertegels Leveren en plaatsen van vloertegels volgens keuze. Deze zijn voorzien van type : ter waarde van= 35 euro per m² recht geplaatst Leveren van plinten Leveren van plinten. Soort = ter waarde van= 10 euro per lm Vloer en tegelwerk voor badkamer 1 verdiep onder dak RUIMTE: Badkamer Leveren van vloertegels Leveren en plaatsen van vloertegels volgens keuze. Deze zijn voorzien van type : ter waarde van= 35 euro per m² recht geplaatst Leveren van wandtegels Leveren en plaatsen van wandtegels volgens keuze. Soort = tot tegen plafond ter waarde van = 30 euro per m² recht geplaatst. (plaatsing van tegel met standaardafmetingen) Vloer-en tegelwerken toilet verdiep onder dak RUIMTE: Toilet Leveren van vloertegels Leveren en plaatsen van vloertegels volgens keuze. Deze zijn voorzien van type : ter waarde van= 35 euro per m² recht geplaatst Leveren van plinten Leveren van plinten. Soort = ter waarde van= 10 euro per lm. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 10

11 Plaatsen van kerdidoek Achter het tegelwerk in de douche wordt een waterdicht doek geplaatst om doorslaan van water via de voegen van de tegels te vermijden. Binnenschrijnwerk Leveren en plaatsen van binnendeuren gelijkvloers Aantal voorzien van 3 stuks keuze uit vlakke schilderdeuren of deuren uit serie 7 luxe, serie 8 luxe, en serie 10 design.deze zijn voorzien van een omkasting vervaardigd uit wit voorgelakte multiplex van 18 mm dikte en voorzien van een MDF omlijsting van 7cm breedte, soort = enkel deur zonder, afmetingen = hoogte 2,01 m en breedte = 83 cm, draairichting volgens plan. Het hang- en sluitwerk is voorzien van: type en kleur naar keuze uit onze standaard serie Leveren en plaatsen van binnendeuren verdiep onder dak Aantal voorzien van 5 stuks keuze uit vlakke schilderdeuren of deuren uit serie 7 luxe, serie 8 luxe, en serie 10 desing.deze zijn voorzien van een omkasting vervaardigd uit wit voorgelakte multiplex van 18 mm dikte en voorzien van een MDF omlijsting van 7cm breedte, soort = enkel deur, afmetingen = hoogte 2,01 m en breedte = 83 cm, draairichting volgens plan. Het hang- en sluitwerk is voorzien van: type en kleur naar keuze uit onze standaard serie Zolderluik met plooitrap 120x60cm (geleverd en geplaatst) Beuken verdiepingstrap met trapleuning ter waarde van 3000 (onbehandeld) Keuken met toebehoren geleverd en geplaatst ter waarde van Inrit naar woning Voor de inrit naar de woning zijn grijze betonklinkers voorzien met betonnen boordstenen. Inrit Algemene afwerking Algemene afwerking De algemene afwerking omvat: het plaatsen van de nodige afvoer en verluchtingroosters zoals aan de afvoer van de dampkap en droogkast, het plaatsen van de nodige elastische dichtingsvoegen zoals aan binnen raamtabletten en dorpels, het plaatsen van de nodige afkastingen,zoals aan collectors, stijgleidingen en afvoerbuizen binnen in de woning, het afkasten van eventuele garagepoorten,enz. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 11

12 * Bovenstaande offerte werd onder voorbehoud van de stedenbouwkundige voorschriften opgesteld. * Alles wat in deze offerte beschreven staat is contractueel voorzien voor uitvoering, m.a.w. wat niet in de offerte beschreven staat, is dus niet voorzien, zelfs indien het op de tekeningen of plannen in bijlage vermeld staat. * V.H. = vermoedelijke hoeveelheid. * Alle meubelopstellingen zijn louter indicatief. * Dakhelling : 45 graden. * Plafondhoogte gelijkvloers : 250 cm -- plafondhoogte verdieping : 240 cm. * De afmetingen van de woning kan nog licht wijzigen door de keuze van gevelstenen en dakpannen * Veiligheidsglas wordt voorzien bij alle ramen en buitendeuren waarvan de glaspartij lager komt dan 90 cm van vloerpeil gelijkvloers of verdiepingen. * De keuze van gevelstenen, dakpannen en buitenschrijnwerkerij wordt bepaald door de bouwpromotor. NIET VOORZIEN IN BOVENSTAANDE OFFERTE : * Nivelleren van bouwgrond, aan- en afvoeren van grond en droogzuiging. * Schilderwerken : schilderen buitenschrijnwerkerij, binnendeuren, muren, trappen, plafonds, schuine dakvlakken (gipskartonplaten), rolluikkasten of andere afkastingen,... * Afwerking zolder boven verdieping * Open haard en/of gaskachel. * Tuinaanleg, terras achter woning * Wandtegels in de toiletten. Alle bovenstaande prijzen zijn excl. B.T.W. De prijzen van deze offerte zijn één maand geldig Voor akkoord, DE BOUWHEER Eigenhandig schrijven : 'Gelezen en goedgekeurd'.... OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 12

Ontwerp: Bouwen van een projectwoning volgens bijgevoegd ontwerp (dd. 03/07/09) WINDDICHTE UITVOERING

Ontwerp: Bouwen van een projectwoning volgens bijgevoegd ontwerp (dd. 03/07/09) WINDDICHTE UITVOERING Fam. Offerte : OF_14763_VKP_15_09 Geachte, Naar aanleiding van uw onderhoud met.., hebben wij het genoegen om u volgende vrijblijvende offerte met onze beste prijzen, volgens onze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden.

Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden. Fam. Offerte : OF_14592_VKP_3_09 Geachte, Naar aanleiding van uw onderhoud met.., hebben wij het genoegen om u volgende vrijblijvende offerte met onze beste prijzen, volgens onze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

OF_14422_VKP_2_12 Offerte Pagina 1

OF_14422_VKP_2_12 Offerte Pagina 1 Fam. Offerte : OF_14422_VKP_2_12 P125 Geachte, Naar aanleiding van uw onderhoud met., hebben wij het genoegen om u volgende vrijblijvende offerte met onze beste prijzen, volgens onze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden.

Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden. Fam. Offerte : OF_12932_VKP_8_09 (R&R) Geachte, Naar aanleiding van uw onderhoud met, hebben wij het genoegen om u volgende vrijblijvende offerte met onze beste prijzen, volgens onze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Superhuis bvba - industrielaan 16 3900 Overpelt - www.superhuis.be - info@superhuis.be - T. 011 34 97 20

Superhuis bvba - industrielaan 16 3900 Overpelt - www.superhuis.be - info@superhuis.be - T. 011 34 97 20 dinsdag 4 februari 2014 Type woningen Industrielaan 16 3900 OVERPELT Offerte:OFF_VKP_000589_26 Geachte, Naar aanleiding van uw overleg met, hebben wij het genoegen om u volgende vrijblijvende offerte met

Nadere informatie

Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden.

Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden. woensdag 21 januari 2015 Project moderne woningen Hanegreefstraat lot 6 tot 10 3941 HECHTEL-EKSEL Offerte: OFF_VKP_000960_3 Ontwerp: winddicht afgewerkt Bouwplaats te 3941 HECHTEL-EKSEL Geachte Naar aanleiding

Nadere informatie

Superhuis bvba - industrielaan 16 3900 Overpelt - www.superhuis.be - info@superhuis.be - T. 011 34 97 20

Superhuis bvba - industrielaan 16 3900 Overpelt - www.superhuis.be - info@superhuis.be - T. 011 34 97 20 donderdag 6 februari 2014 Project 4 - woonst Bierkensveld Offerte:OFF_VKP_000591_6 Geachte, Naar aanleiding van uw overleg met..., hebben wij het genoegen om u volgende vrijblijvende offerte met onze beste

Nadere informatie

Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden.

Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden. maandag 29 juni 2015 Project Kanaaloever Sint-Antoniusweg 3910 NEERPELT Offerte: OFF_VKP_000743_1 Ontwerp: Lot 12 (E60 peil EPB 2015) Woonklaar Bouwplaats te 3910 NEERPELT Geachte Naar aanleiding van uw

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 2 Voorblad 7 wc 47 112 schroefdop 600 265 handenwasser 399 standl. wc +1 25 160 29 300 497 305 29 39 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten volgens

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Uitvoering volgens gepubliceerde plannen 1.RUWBOUW 1. Grondwerken Afgraven teelaarde 20cm: voorzien Uitgraven geul voor nutsleidingen: voorzien Uitgraven geul voor aansluiting straatriool

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1. VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens de regels van de kunst. De gebruikte

Nadere informatie

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel Algemeen lastenboek Woonproject Achel Bouwpromotor: Groep Kunnen Weertersteenweg 135 3640 Kinrooi Tel 089/621 600 Gsm 0032/494 63 48 38 www.groepkunnen.be groepkunnen@skynet.be Architect: Architectenburo

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles.

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. EVERGEM - ERTVELDE / Lot 1-2 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. Bouwonderneming Arnou - Gentstraat 68 bus 1 - Tel. 09 386 43 11 - Fax 09 386 93 34 - info@arnou.be - www.arnou.be

Nadere informatie

LASTENBOEK. PROJECT: EVERGEM: DOORNPARK. Datum: 26/11/2011

LASTENBOEK. PROJECT: EVERGEM: DOORNPARK. Datum: 26/11/2011 LASTENBOEK. GEM COÖRPORATION Tav. Dhr. PATRICK LAMBRECHTS Elsenstraat 2b 2170 MERKSEM PROJECT: EVERGEM: DOORNPARK Datum: 26/11/2011 Gebouw met de volgende afmetingen: Lengte: 84,00 M Breedte: 27,00 M Zijhoogte:

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 01: Inrichtingswerken Hoofdstuk 02: Funderingswerken

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 01: Inrichtingswerken Hoofdstuk 02: Funderingswerken

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Plannen 4. Verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Standaard meer- en minderwerklijst:

Standaard meer- en minderwerklijst: Standaard meer- en minderwerklijst: datum: 28/11/2013 datum gewijzigd: KAVEL EN TYPE: NAAM: ADRES: WOONPLAATS: TELEFOON: GSM: E- MAIL: Beslismomenten Keukenopties Sanitairshowroom Tegelshowroom Gevelopties

Nadere informatie

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard )

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Hiernavolgend vinden jullie een overzicht van de meest voorkomende herstellingswerken lastens Eigen Haard. Bij vragen hieromtrent

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Voorwoord : De Woninggalerij BVBA is de opdrachtgever voor dit project. Dit project bestaat uit 2 woningen

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

OMSCHRIJVING EH mi m n ELSA BOUW PLEISTERWERKEN VLOERWERKEN

OMSCHRIJVING EH mi m n ELSA BOUW PLEISTERWERKEN VLOERWERKEN Levering en plaatsing in normale omstandigheden - btw niet inbegrepen. De opgegeven prijzen moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het gaat hier namelijk om gemiddelde en dus niet

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Verkoopsvoorwaarden 4. Plannen

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met opties SCEN SCENIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao N.A. Telefoon (0) 5999 433 8500

Nadere informatie

Algemene en Technische Beschrijving

Algemene en Technische Beschrijving Woonerf Bloemendale Disgracht 8501 Kortrijk-Heule Bouwheer: Promotion Building Company NV Albert I laan 98 8620 Nieuwpoort Verkoopkantoor: ERA Becue Zwevegem, Otegemstraat 45 Kortrijk, Overleiestraat 79

Nadere informatie

SPECIFICATIE WONING Halfopen bebouwing met volledige verdieping. Buitenafmetingen 6,00m x 13,00m. Dakhelling 45

SPECIFICATIE WONING Halfopen bebouwing met volledige verdieping. Buitenafmetingen 6,00m x 13,00m. Dakhelling 45 SPECIFICATIE WONING Type woning Halfopen bebouwing met volledige verdieping Buitenafmetingen 6,00m x 13,00m Dakhelling 45 Kroonlijsthoogte 5,85m + 6,00m tov nulpas FUNDERINGSWERKEN Graafwerken voor de

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving Pagina 1 van 10 Gedetailleerde beschrijving U3 nieuwbouwwoningen in centrum Wezemaal. 1 half-open bebouwing, met 3 slaapkamers. VERKOCHT 2 rijwoningen, elk met 4 slaapkamers. 1 van de 2 VERKOCHT Elk met

Nadere informatie

DE STERRETJES VAN TIENEN OO2411D

DE STERRETJES VAN TIENEN OO2411D DE STERRETJES VAN TIENEN OO2411D GEBOUW TWEE LAGEN? GEBOUW TWEE LAGEN? 45 45 SNEDE NOORD-ZUID SNEDE NOORD-ZUID 45 45 SNEDE OOST WEST SNEDE OOST WEST SNEDE NOORD-ZUID NIEUW SNEDE NOORD-ZUID NIEUW SNEDE

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215. TE KOOP IN GINGELOM Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.000 Appartement 2: Appartement (124m²) met 2 slaapkamers,

Nadere informatie

Technische Details. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei. www.cellumat.be. Binnenbepleistering. Blok CELLUMAT. Cellufor.

Technische Details. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei. www.cellumat.be. Binnenbepleistering. Blok CELLUMAT. Cellufor. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei Spouwanker type droge muur Mortel Samendrukbaar materiaal Chape en afwerking Slab waterkering Gevelmetselwerk Neopreen Betonvloer Thermische scheiding

Nadere informatie

Waterlek na verwijderen faiences tegels

Waterlek na verwijderen faiences tegels Linter,22december2008 GeachteBIKverantwoordelijken, Volgensjullieproceduremoetikgebrekennadevoorlopigeopleveringmelden via een aangetekend schrijven. Hieronder een lijst van soms ernstige gebreken dieikhebwaargenomen.geziendeernstvansommigegebrekenenhetfeitdat

Nadere informatie

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting Uw contactpersoon: Naam Neyt Petra Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be Email pikwadraat@telenet.be Met de meeste hoogachting Het Huysmanbouw Verkoopsteam Destelbergen,

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1. VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN TANKEN

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Hemiksem, Kleidaallaan 13

Hemiksem, Kleidaallaan 13 Hemiksem, Kleidaallaan 13 Ruime nieuwbouw woning met grote tuin. Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Kloosterstraat 72 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

Regenwaterput 10.000L voorzien in machinaal getrild en gewapend beton.

Regenwaterput 10.000L voorzien in machinaal getrild en gewapend beton. SPECIFICATIE WONING Type woning Buitenafmetingen Rijwoning met volledige verdieping 6,00m x 15,20m volgens bijgevoegde plannen Dakhelling 35 Kroonlijsthoogte 3,40m + 6,00m vanaf maaiveld FUNDERINGSWERKEN

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg, Berthoutlaan 13/08/2014 YDEPREOB03

Heist-op-den-Berg, Berthoutlaan 13/08/2014 YDEPREOB03 KEUZELIJST BOUWHEER : Dhr. De Preter WERFADRES : VERKOPER : CALCULATOR : DATUM PLAN : Heist-op-den-Berg, Berthoutlaan Peter Schaltin WH /08/04 YDEPREOB0 RUWBOUW WERFINRICHTING Bodemonderzoek Bodemonderzoek

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

-BOUWEN VAN een eengezinswoning sleutel op de deur

-BOUWEN VAN een eengezinswoning sleutel op de deur -BOUWEN VAN een eengezinswoning sleutel op de deur Aannemer: New JRV Construct BVBA Minksbossenstraat 23 2220 Heist op den Berg Bouwheer : ****************************** Ligging: *************************

Nadere informatie

nieuw j-line Bezoek onze nieuwe website www.bouwcentrum-verboven.be Vossendaal 15-2440 Geel Punt (E313 afrit 23 Westerlo naast Dicar)

nieuw j-line Bezoek onze nieuwe website www.bouwcentrum-verboven.be Vossendaal 15-2440 Geel Punt (E313 afrit 23 Westerlo naast Dicar) I N T E R I E U R OP MAAT Vossendaal 15-2440 Geel Punt (E313 afrit 23 Westerlo naast Dicar) T 014/57 80 00 - F 014/58 28 47 info@bouwcentrum-verboven.be nieuw decoratie afdeling j-line Bezoek onze nieuwe

Nadere informatie

Residentie. Kessels Veld. Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl.

Residentie. Kessels Veld. Residentie Kessels Veld is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie Kessels Veld Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie KESSELS VELD staat voor aangenaam wonen in een standingvol gebouw gekenmerkt door zijn fraaie

Nadere informatie

(LINKERWONING. BEKNOPTE E BESCHRIJVING-Pastorijwoning AARD DER ONDERNEMING

(LINKERWONING. BEKNOPTE E BESCHRIJVING-Pastorijwoning AARD DER ONDERNEMING LASTENBOEK (LINKERWONING INKERWONING) BEKNOPTE E BESCHRIJVING-Pastorijwoning AARD DER ONDERNEMING Het project omvat alle onmisbare werken van het gebouw tot de volledige afwerking, verf- of behangklaar.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Olympic Technische Omschrijving TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met optie III OLYMPIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao

Nadere informatie

Uw contactpersoon: Lampers Freddy wbb@telenet.be GSM 0475 25 29 72 Telefoon 03 775 04 90 Fax 03 775 33 24. Met de meeste hoogachting

Uw contactpersoon: Lampers Freddy wbb@telenet.be GSM 0475 25 29 72 Telefoon 03 775 04 90 Fax 03 775 33 24. Met de meeste hoogachting Uw contactpersoon: Naam Lampers Freddy Email wbb@telenet.be GSM 0475 25 29 72 Telefoon 03 775 04 90 Fax 03 775 33 24 Met de meeste hoogachting Het Huysmanbouw Verkoopsteam Kieldrecht Ganzendries LOT OPPERVLAKTE

Nadere informatie

Lage energiewoningen Verkaveling Beterveld Mondeostraat 20 22 te Schoonbeek/Beverst

Lage energiewoningen Verkaveling Beterveld Mondeostraat 20 22 te Schoonbeek/Beverst Lage-energie woningen Lage energiewoningen Verkaveling Beterveld Mondeostraat 20 22 te Schoonbeek/Beverst 1 van 6 Omschrijving van de woningen Het betreft 2 lage-energiewoningen op een nieuwe verkaveling

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door de firma Mavado BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel

Nadere informatie