Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden."

Transcriptie

1 Fam. Offerte : OF_14763_VKP_15_09 Geachte, Naar aanleiding van uw onderhoud met.., hebben wij het genoegen om u volgende vrijblijvende offerte met onze beste prijzen, volgens onze algemene voorwaarden, te laten geworden. Ontwerp: Bouwen van een projectwoning volgens bijgevoegd ontwerp (dd. 03/07/09) Bouwplaats te: LOT 11 Bruyne Strijd TURNHOUT Als u kiest voor de ideale prijs/kwaliteitsverhouding zijn wij overtuigd dat wij u hiermee een passend voorstel kunnen aanbieden. Met vriendelijke groeten, Peter Kenis Technisch Directeur. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 1

2 Voorbereidende posten Architectkosten, EPB-berekeningen, veiligheidscoördinatie Werfkast tijdens de hele bouw Het leveren en plaatsen van een werfkast + aarding en keuring tijdens de bouwperiode is voorzien. De aansluitkost en verbruik tijdens de bouwperiode is ten laste van de bouwheer. Aansluitkost = 1-malige kost en wordt later gebruikt voor de definitieve aansluiting. Grondwerken Afgraven van teelaarde Het bouwrijp maken van de bouwkavel tot 1 meter rond de te bebouwen oppervlakte, door het afgraven van de graszoden Aanbrengen van aanvulzand Het aanaarden en aanvoeren van aanvulzand is voorzien tot een diepte van 0,20 m, gemeten t.o.v het middelpunt van de weg. De aanvuloppervlakte is 1 m groter in de omtrek dan de te bouwen oppervlakte Uitgraven van funderingssleuven buitenmuren Uitgraven van funderingssleuven voor buitenmuren tot op een diepte van 0,60 cm (vorstvrije diepte) Uitgraven van funderingssleuven binnenmuren Uitgraven van funderingssleuven voor dragende binnenmuren tot op een diepte van 0,60 cm (vorstvrije diepte) Leveren van regenput 5000 l Het uitgraven + leveren en plaatsen van een regenwaterput van 5000 L. aantal=1,00. Deze wordt geplaatst volgens bouwplan tenzij anders vermeld in het bouwverslag Leveren van zinkput 2000 l Het uitgraven + leveren en plaatsen van een zinkput 2000 L. Aantal = 1,00. Deze wordt geplaatst volgens bouwplan tenzij anders vermeld in het bouwverslag. Het aanvullen op de bodem en in de omtrek met een grindlaag. Dit om de drainering van het overtollige water te waarborgen Plaatsen van nutskisten Het uitgraven en leveren en plaatsen van nutskisten om de voorlopige meters te plaatsen en om later de nodige definitieve aansluitingen te maken. Voorbereidende werken bouw Werfinrichting Tijdens de werken is de inrichting van de werf, zoals werfomheining, werftoilet en de nodige steigers, voorzien in de aanneming Uitzetten van bouw Het uitzetten op de bouwkavel. De grenspalen van de kavel dienen wel zichtbaar te zijn aangegeven. Indien deze niet zichtbaar zijn, wordt dit gedaan op kosten van de bouwheer. Funderingswerken t.e.m. vloerplaat Aanvulling tussen funderingsmetselwerken Aanaarden en aandammen tussen het funderingsmetselwerk met grond die uitgegraven wordt uit de funderingssleuven Plaatsen van aardingslus Het plaatsen van een aardingslus. Deze wordt geplaatst rondom de volledige omtrek van de woning tot aan de meterkast. Deze geleider bestaat uit gehard of gelood koper uit één stuk. De 2 uiteinden worden aangesloten op de hoofdaardingsklem van de meterkast. Dit alles conform het Technisch Reglement, bekrachtigd door het K.B. van 10 maart Door de fundering wordt deze beschermd met een PVC huls. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 2

3 Storten van funderingsbeton buitenmuren Storten van fundering, breedte 55 cm onder de buitenmuren. Deze bestaat uit funderingsbeton C12/15 OB EI S Storten van funderingsbeton binnenmuren Storten van funderingsbeton onder de dragende binnenmuren van 35 cm breed. Deze bestaat uit funderingsbeton C12/15 OB EI S Storten van vloerplaat 12 cm dik Storten van een gewapende betonnen vloerplaat, dikte 12cm. Deze bestaat uit beton C16/20 OB EI S3 32 met een netwapening van 15/15/5. Onder de betonnen vloerplaat wordt een plastic folie voorzien over de volledige oppervlakte, omgeplooid en ingemetseld in het binnenspouwblad, zodat een perfecte dichting tegen opstijgend vocht ontstaat Funderingsmetselwerk buitenmuren Het buitenfunderingsmetselwerk, bestaat uit betonblokken 29/14/19 die dubbel geplaatst worden, aan de buitenzijde van de omtrek van de woning wordt gecementeerd met een laag cementmortel, dikte 1 cm, en na verharding voorzien van een koolteerlaag ter bescherming tegen grondzuren Funderingsmetselwerk binnenmuren Het binnenfunderingsmetselwerk, dikte 15 cm, bestaat uit betonblokken 29/14/19. Deze bevindt zich onder alle dragende binnenmuren Plaatsen van doorvoeren nutsvoorzieningen Plaatsen van doorvoeren en wachtbuizen voor de later binnen te brengen nutsvoorzieningen. Er zijn vijf doorvoerbochten voorzien, vertrekkende van de meterkast (standaard 5lm voorzien) Uitgraven van rioleringssleuven Uitgraven van rioleringssleuven volgens plan Aansluiten van regenput Aansluiten van de regenput. Aantal 1,00 st Aansluiten van zinkput Aansluiten van de zinkput. Aantal 1,00 st. Rioleringswerken Plaatsen van rioleringsbuizen dia 110 Plaatsen van rioleringsbuizen diameter volgens plan. Deze worden geplaatst volgens plan en bevinden zich minimum 30 cm onder het toekomstig maaiveld. Deze worden geplaatst met een minimum afloop van 10 mm per meter. Het rioleringsstelsel is gescheiden Plaatsen van bochten 90 - dia 110 Alle nodige rioleringskoppelstukken zoals: moffen, bochten, Y - stukken, enz... zijn voorzien volgens plan. Deze hebben het Benor keurmerk en een rubberen dichting Plaatsen van beluchtingen De nodige beluchtingen op de riolering zijn voorzien. Deze worden geplaatst op de afvoeren van de verdieping en dit om vacuüm lucht te vermijden Plaatsen van toezichtstoppen De nodige toezichtbuizen met schroefdoppen worden voorzien. Deze bevinden zich buiten de bouw om eventuele onderhoudswerken uit te voeren en/of verstoppingen op een gemakkelijke manier te kunnen verhelpen. Deze dienen ook steeds zichtbaar te blijven of gemakkelijk bereikbaar te zijn Plaatsen van sifonput dia 300 mm Plaatsen van een controle sifonput met een diameter van 300mm op het vuilwater circuit tussen de woning en de straat. Deze is het verbindingsstuk van alle vuilwater rioleringen rond en in de woning. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 3

4 Deze controleput dient ook meteen als reukafsluiter tussen de straatriolering en de riolering van het gebouw. Deze dient in de toekomst steeds gemakkelijk bereikbaar te zijn Plaatsen van binnenriolering op badkamers verdiep. Plaatsen van de nodige steekleidingen voor afvoer van het sanitair op de verdieping. Deze zijn voorzien van de nodige beluchters. Metsel en betonwerken Plaatsen van dpc-folie Plaatsen van een vochtwerende dpc-folie onder de binnen- en buitenmuren. Deze wordt dubbel geplaatst om het opstijgend vocht zeker te vermijden Metselen van binnenmuren Bestaande uit gebakken aarde snelbouwblokken. De dragende binnenmuren hebben een dikte van 15cm en/of 20 cm volgens plan en de niet-dragende 10cm Metselen van ytongblokken Het metselen van Ytongblokken is voorzien daar waar nodig om een koude brug te vermijden tussen binnen- en buitenmuren. Zoals aan platte daken, gevelverspringingen, enz Plaatsen van lateien Aan de binnenzijde zijn de raam- en deuropeningen tot 1,60m voorzien van gewapende gebakken aarden lateien. De openingen groter dan 1,60m zijn voorzien van gewapende betonbalken of stalen profielen volgens de berekening van de constructeur Metselen van gevelsteen m50 Gevelmetselwerk voorzien van gebakken gevelstenen volgens keuze bouwpromotor Metselen van een kopse rollaag tussen gevelmetselwerk Metselen van een kopse rollaag in het gevelmetselwerk volgens tekening Metselen van een rollaag boven ramen Metselen van een rollaag boven raam- en deuropeningen bestaande uit rechtstaande gevelstenen, tenzij anders vermeld op tekening en/of bouwverslag. Deze rollaag wordt ondersteund door L-ijzers. Boven de rollagen worden er MURFOR-wapeningen ingemetseld om het doorbuigen van het gevelmetselwerk te voorkomen Metsen van gebogen openingen in gevelmetselwerk (boven garagepoort) Metselen van gebogen gevels volgens tekening Inwerken van loodslappen aan dakverspringing Inwerken van lood in het gevelmetselwerk boven het dakoppervlak. Dit ter hoogte van de dakverspringing om de waterdichtheid te garanderen Storten van verdeelbalken onder i profielen Onder de dragende i-profielen worden de nodige betonnen verdeelbalken gestort volgens legplan van constructeur. Dit om het draagvlak van de i-profielen te vergroten Storten van betonbalken De nodige gewapende betonbalken boven ramen- en deuropeningen zijn voorzien. De afmetingen zijn volgens de berekening van de constructeur Arduinen plint rond uitstekend gedeelte voorgevel Siermetselwerk : terugspringende rollaag boven het raam van de voorgevel Leveren van ruwe betonnen holle welfsels op gelijkvloers. Plaatsen en leveren van vloerplaat boven het gelijkvloers bestaande uit ruwe holle betonnen welfsels voorzien van een betonnen druklaag C20/25 GB EI S3 16 van 4cm dikte met een netwapening van 15/15/5. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 4

5 Leveren van ruwe betonnen holle welfsels op verdiep onder dak. Plaatsen en leveren van vloerplaat boven het verdiep onder het dak bestaande uit ruwe, holle betonnen welfsels voorzien van een betonnen druklaag C20/25 GB EI S3 16 van 4cm dikte met een netwapening van 15/15/ Plaatsen van raam-deurdorpels 50 mm dikte Plaatsen van arduinen raam- en deurdorpels, 50mm dikte, met een druiplijst Leveren van deuromlijsting Het leveren en plaatsen van een deuromlijsting volgens ontwerp en keuze bouwpromotor Plaatsen van afdeksteen 50mm (blauwe steen) op het tuinmuurtje (scheidingsmuur) Plaatsen van een arduinen afdeksteen, dikte 50mm, voorzien van een druiplijst. Isolatiewerken Plaatsen van spouwisolatie 75 mm Plaatsen van spouwisolatie, dikte 75mm, van het merk Rockwool type 431. Deze wordt door middel van isofixen geklemd op de spouwhaken om de verschuiving en/of verzakking van de isolatie te voorkomen Plaatsen van vloerisolatie purschuim 50 mm Plaatsen van een 50mm dikke, naadloos gespoten en geschuurde PUR-schuim vloerisolatie op het gelijkvloers. Dit soort isolatie bevat een zeer hoog gegarandeerde KW, vermits deze naadloos wordt gespoten waarbij de vloeibaarheid ervan alle mogelijke openingen zal dichten Plaatsen van dakisolatie 150 mm glaswol Plaatsen van een dakisolatie bestaande uit glaswol met een dikte van 150mm, aan de binnenzijde voorzien van een dampscherm in aluminium folie. Deze bevindt zich tussen de spanten van het dakgebinte Plaatsen van funderingsisolatie styrofoam Plaatsen van een funderingsisolatie bestaande uit STYROFOAM. Deze wordt geplaatst van af het funderingsmetselwerk tot aan de vochtkeringslaag Leveren van thermische isolatie voor tussen de gemene muren Plaatsen van thermische isolatie voor tussen de gemene muren Metaalwerken Plaatsen van i-profielen boven gelijkvloers De metalen I-profielen worden op de draagpunten ondersteund door verdeelbalken in gewapend beton. Dit volgens de berekening van de constructeur. Voegwerken Voegen van gevelsteen m50 De voegwerken zijn voorzien voor alle buitengevels (kleur volgens keuze bouwpromotor Plaatsen van elastische voegen aan ramen en deuren Aanbrengen van een elastische voeg tussen de gevelsteen en raam- en deurkozijn. Daktimmer-werken Plaatsen van muurplaten 50/150 Deze zijn vervaardigd uit gedrenkt Epicia hout en worden bevestigd aan de betonvloer door middel van draadstangen die verankerd zijn in de betonnen druklaag Plaatsen van spantbenen 32/175 Het volledig dakgebinte is vervaardigd uit gedrenkt Epecia hout. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 5

6 Het dakgebinte wordt zelfdragend gemaakt doormiddel van spanten en steunt volledig op de dragende buitenmuren, m.a.w. deze kan perfect gebouwd worden zonder dat er dragende binnenmuren dienen voorzien te worden. Dit geeft het voordeel dat de indeling van het verdiep onafhankelijk kan gebouwd worden t.o.v. het benedenverdiep. Deze constructie vormt ook één sterk geheel en wordt zo geconstrueerd dat er geen vervormingen en/of dakgolven kunnen veroorzaakt worden. De spantbenen worden geplaatst h.o.h om de 45 cm. Op de voet van de spant wordt er een trekker en een knieschot voorzien. Deze worden bevestigd op de muurplaten, en hebben een afmeting van 32/150 mm. Ter hoogte van het plafond worden de dakvlakken aan elkaar verbonden door plafondbruggen. Deze hebben een afmeting van 32/175 mm. Indien deze langer zijn dan 4.50 m wordt er een extra knieschot voorzien om het draagvlak te verstevigen. Indien deze voorzien is of voorzien wordt van een plaatvloer, kan deze constructie perfect dienen als zoldervloer. De spanten en plafondbruggen worden om de 1.50 m aan elkaar verbonden door middel van klossen om zo één geheel van het dakvlak te bekomen. Alle verbindingen van de spant worden uitgevoerd met nagelplaten vervaardigd uit watervaste multiplex van 18 mm dikte en worden 2-zijdig op de verbindingen aangebracht. De nagelverbindingen worden uitgevoerd met nagels. Deze nagels hebben weerhaken om het loskomen te verhinderen. Op de zolder worden de dakvlakken voorzien van windveren om de stijfheid van de dakvlakken te bekomen Plaatsen van draagbalken 75/225 De draagbalken zijn voorzien boven alle uitsparingen in het dakgebinte zoals : dakkapellen, velux-ramen en openingen voor dakterrassen. Zij hebben als functie de opening te overbruggen en worden geplaatst boven de plafondbalken. Zij hebben een afmeting van 75/225 mm Plaatsen van verstevigingspanten 63/175 Deze worden geplaatst langs de openingen van eventuele dakkapellen en/of veluxen. Zij hebben als functie om, samen met de draagbalken, het extra gewicht van deze elementen te dragen om zo eventuele spanningen te vermijden op het dakvlak Maken van wanden voor dakkapellen 50/150 De wanden van de dakkapellen zijn vervaardigd uit een constructie van Epecia hout gedrenkt met een afmeting van 50/150 mm. Tegen deze constructie wordt een watervast verlijmde multiplexplaat CDX op aangebracht om de stijfheid en vervorming van de wanden vermijden. Daartegen bevindt zich een lattenwerk van 22 mm dikte met daarop het gekozen bekledingsmateriaal. Dit lattenwerk wordt aangebracht om tussen de constructie en de bekleding een verluchtingsruimte te creëren zodat verstikking van de houten constructie en eventuele condensatie vermeden kan worden. Dakbedekking Plaatsen en leveren van panlatten voor dakpannen Deze zijn vervaardigd uit Epicia hout gedrenkt met een afmeting van 22/45 mm Plaatsen en leveren van tengellatten Deze zijn vervaardigd uit gedrenkt Epecia hout met afmeting van 12/32 mm. Zij dienen om het onderdak te klemmen op de spantbenen zodat deze op de hele lengte van de spantbenen vast zit en niet enkel op een aantal nagelpunten. Zij dienen tevens om een verluchtingspouw te creëren tussen het onderdak en de pannenlatten. Dit om verstikkingsprocessen van het hout te voorkomen Plaatsen van onderdakfolie type spirtech 200 Plaatsen van onderdak vervaardigd uit geventileerde nylonfolie type spirtech Plaatsen van dakpannen De dakbedekking bestaat uit dakpannen volgens keuze bouwpromotor. Alle hulpstukken en bevestigingsmaterialen zoals vorstpannen, kantpannen, noren en dergelijke, die nodig zijn volgens plan, zijn inbegrepen Leveren van velux raam incl.gootstukken Leveren van dakraam met gootstuk type Velux GGL 3059 S06 met afmeting 1,14 x 1,18.Aantal 2,00 stuks. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 6

7 Aanwerken aan een dakkapel Aanwerken van de dakpannen tegen de dakkapel. Zink- en koperwerken Plaatsen en leveren van zinken hanggoten geprofileerd met galva haken Is voorzien Plaatsen en leveren van zinken ronde afvoeren dia 80 met galva haken Is voorzien Plaatsen van bladvangers Deze zijn voorzien boven iedere afvoerpijp. Buitenschrijnwerk Leveren van ramen en buitendeuren in PVC renolite (kleur volgens keuze bouwpromotor) Plaatsen van ramen en buitendeuren Ventilatieroosters ingewerkt in de ramen (ventilatiesysteem type A) Kantelpoort met WBP-beplanking met vast bovenpaneel (handbediend gegrond) Twee vaste sierluiken ter waarde van 300 /st Enkel stopcontact aantal= 10, Dubbel stopcontact aantal= 12, Enkelpolige schakelaar aantal= 8, Kruisschakelaar aantal= 2, Wisselschakelaar aantal= 18, Tv-stopcontact Telefoon-stopcontact Lichtpunt aantal= 18, Ventilator aantal= 4, Belinstallatie Bel drukknop Elektrische installatie OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 7

8 Stopcontact fornuis Deze zijn voorzien van een rechtstreekse voeding vanuit de meterkast met een aparte zekering Stopcontact wasmachine Deze zijn voorzien van een rechtstreekse voeding vanuit de meterkast met een aparte zekering Stopcontact droogkast. Deze zijn voorzien van een rechtstreekse voeding vanuit de meterkast met een aparte zekering Stopcontact oven Deze zijn voorzien van een rechtstreekse voeding vanuit de meterkast met een aparte zekering Stopcontact vaatwasser Deze zijn voorzien van een rechtstreekse voeding vanuit de meterkast met een aparte zekering Voeding cv Voeding thermostaat Kast huis De elektrische installatie en zekeringkast zijn volledig voorzien volgens de voorschriften van de AREI Automatische zekering zijn voorzien volgens de geldende voorschriften Buitenstopcontact Rookmelder op batterijen aantal= 2,00 Sanitaire installatie Leveren en plaatsen van sanitaire leidingen Plaatsen van toevoerwaterleidingen & afvoeren. De volgende toevoerpunten zijn voorzien : voorzien van waterpunten Leveren en plaatsen van sanitaire toestellen ter waarde van 3000 Verwarmingsinstallatie Leveren + plaatsen van verwarmingsinstallatie met atag eco ketel type 24/32 Verwarming met een hoog rendement gaswandketel "Atag Eco type 24/32" die tevens warm water levert en standaard radiatoren met thermostatische kranen (met programmeerbare kamerthermostaat) Deze gaswandketel waarborgt een optimaal warmwatercomfort zonder afbreuk te doen aan uw verwarmingscomfort Dakdoorvoer Dakdoorvoer bij gaswandketel. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 8

9 Pleisterwerken Afwerking gelijkvloers is voorzien van : Stukadoren van muren De gemetselde muren van de volgende ruimtes: inkom - woonkamer/keuken - garage/bijkeuken - toilet worden voorzien van wit glad pleisterwerk als basis voor een verdere afwerking. De hoek- en stopprofielen zijn uitgevoerd in aluminium,om roestvorming te voorkomen Stukadoren van plafonds De betonnen plafonds van de volgende ruimtes: inkom - woonkamer/keuken - garage/bijkeuken - toilet worden voorzien van wit glad pleisterwerk als basis voor een verdere afwerking.. De hoek- en stopprofielen zijn uitgevoerd in aluminium om roestvorming te voorkomen Leveren van raamtabletten ter waarde van 140 euro per m² Afwerking verdiep onder dak is voorzien van : Stukadoren van muren De gemetselde muren van de volgende ruimtes: overloop - slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - slaapkamer 3 -toilet worden voorzien van wit glad pleisterwerk als basis voor een verdere afwerking.. De hoek- en stopprofielen zijn uitgevoerd in aluminium,om roestvorming te voorkomen Stukadoren van plafonds De betonnen plafonds van de volgende ruimtes: overloop - slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - slaapkamer 3 badkamer toilet worden voorzien van wit glad pleisterwerk als basis voor een verdere afwerking.. De hoek- en stopprofielen zijn uitgevoerd in aluminium om roestvorming te voorkomen Stukadoren van gyplat platen Plafonds en wandplafonds en wanden, vervaardigd uit een houten constructie, worden voorzien van een gyplatplaat aangebracht op een lattenwerk van 22/38mm met wit glad pleisterwerk van 10mm dikte als basis voor een verdere afwerking. Dit is voorzien tegen de schuine plafonds Plaatsen van waterdichte cementering In de volgende ruimtes :badkamer1, wordt er tegen de muren een waterdichte cementering aangebracht. Deze dient voor een betere hechting van de tegellijmen en voor een betere vochtbestrijding Gelijkvloers is voorzien van : Chappe-werken Plaatsen van cementdekvloer 8cm dikte Er is een cementdekvloer van 8cm dikte voorzien in de volgende ruimtes: inkom - woonkamer/keuken - toilet. Op het gelijkvloers is deze cementdekvloer bovendien voorzien van gegalvaniseerde netbewapening en/of vezelbewapening. Tussen de muur en de cementdekvloer wordt een randisolatie geplaatst Plaatsen van gladde cementdekvloer 8cm dikte. Er is een gladde cementdekvloer voorzien met een gegalvaniseerde wapening in de volgende ruimtes:garage/bijkeuken Afwerking verdiep onder dak is voorzien van : Plaatsen van cementdekvloer 8cm dik Er is een cementdekvloer van 8cm dikte voorzien in de volgende ruimtes: overloop - slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - slaapkamer 3 -badkamer1toilet. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 9

10 Vloer en tegelwerken op gelijkvloers: RUIMTE: inkom - Vloer- en tegelwerken Leveren van vloertegels Leveren en plaatsen van vloertegels volgens keuze. Deze zijn voorzien van type : ter waarde van:35 euro per m² recht geplaatst. (plaatsing van vloertegel met standaardafmetingen) Leveren van plinten Leveren van plinten. Soort = ter waarde van= 10 euro per lm Vloer en tegelwerken op gelijkvloers: RUIMTE: woonkamer/keuken Leveren van vloertegels Leveren en plaatsen van vloertegels volgens keuze. Deze zijn voorzien van type : ter waarde van= 35 euro per m² recht geplaatst. (plaatsing van vloertegel met standaardafmetingen) Leveren van plinten Leveren van plinten. Soort = ter waarde van= 10 euro per lm Vloer en tegelwerken op gelijkvloers: RUIMTE: toilet Leveren van vloertegels Leveren en plaatsen van vloertegels volgens keuze. Deze zijn voorzien van type : ter waarde van= 35 euro per m² recht geplaatst Leveren van plinten Leveren van plinten. Soort = ter waarde van= 10 euro per lm Vloer en tegelwerk voor badkamer 1 verdiep onder dak RUIMTE: Badkamer Leveren van vloertegels Leveren en plaatsen van vloertegels volgens keuze. Deze zijn voorzien van type : ter waarde van= 35 euro per m² recht geplaatst Leveren van wandtegels Leveren en plaatsen van wandtegels volgens keuze. Soort = tot tegen plafond ter waarde van = 30 euro per m² recht geplaatst. (plaatsing van tegel met standaardafmetingen) Vloer-en tegelwerken toilet verdiep onder dak RUIMTE: Toilet Leveren van vloertegels Leveren en plaatsen van vloertegels volgens keuze. Deze zijn voorzien van type : ter waarde van= 35 euro per m² recht geplaatst Leveren van plinten Leveren van plinten. Soort = ter waarde van= 10 euro per lm. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 10

11 Plaatsen van kerdidoek Achter het tegelwerk in de douche wordt een waterdicht doek geplaatst om doorslaan van water via de voegen van de tegels te vermijden. Binnenschrijnwerk Leveren en plaatsen van binnendeuren gelijkvloers Aantal voorzien van 3 stuks keuze uit vlakke schilderdeuren of deuren uit serie 7 luxe, serie 8 luxe, en serie 10 design.deze zijn voorzien van een omkasting vervaardigd uit wit voorgelakte multiplex van 18 mm dikte en voorzien van een MDF omlijsting van 7cm breedte, soort = enkel deur zonder, afmetingen = hoogte 2,01 m en breedte = 83 cm, draairichting volgens plan. Het hang- en sluitwerk is voorzien van: type en kleur naar keuze uit onze standaard serie Leveren en plaatsen van binnendeuren verdiep onder dak Aantal voorzien van 5 stuks keuze uit vlakke schilderdeuren of deuren uit serie 7 luxe, serie 8 luxe, en serie 10 desing.deze zijn voorzien van een omkasting vervaardigd uit wit voorgelakte multiplex van 18 mm dikte en voorzien van een MDF omlijsting van 7cm breedte, soort = enkel deur, afmetingen = hoogte 2,01 m en breedte = 83 cm, draairichting volgens plan. Het hang- en sluitwerk is voorzien van: type en kleur naar keuze uit onze standaard serie Zolderluik met plooitrap 120x60cm (geleverd en geplaatst) Beuken verdiepingstrap met trapleuning ter waarde van 3000 (onbehandeld) Keuken met toebehoren geleverd en geplaatst ter waarde van Inrit naar woning Voor de inrit naar de woning zijn grijze betonklinkers voorzien met betonnen boordstenen. Inrit Algemene afwerking Algemene afwerking De algemene afwerking omvat: het plaatsen van de nodige afvoer en verluchtingroosters zoals aan de afvoer van de dampkap en droogkast, het plaatsen van de nodige elastische dichtingsvoegen zoals aan binnen raamtabletten en dorpels, het plaatsen van de nodige afkastingen,zoals aan collectors, stijgleidingen en afvoerbuizen binnen in de woning, het afkasten van eventuele garagepoorten,enz. OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 11

12 * Bovenstaande offerte werd onder voorbehoud van de stedenbouwkundige voorschriften opgesteld. * Alles wat in deze offerte beschreven staat is contractueel voorzien voor uitvoering, m.a.w. wat niet in de offerte beschreven staat, is dus niet voorzien, zelfs indien het op de tekeningen of plannen in bijlage vermeld staat. * V.H. = vermoedelijke hoeveelheid. * Alle meubelopstellingen zijn louter indicatief. * Dakhelling : 45 graden. * Plafondhoogte gelijkvloers : 250 cm -- plafondhoogte verdieping : 240 cm. * De afmetingen van de woning kan nog licht wijzigen door de keuze van gevelstenen en dakpannen * Veiligheidsglas wordt voorzien bij alle ramen en buitendeuren waarvan de glaspartij lager komt dan 90 cm van vloerpeil gelijkvloers of verdiepingen. * De keuze van gevelstenen, dakpannen en buitenschrijnwerkerij wordt bepaald door de bouwpromotor. NIET VOORZIEN IN BOVENSTAANDE OFFERTE : * Nivelleren van bouwgrond, aan- en afvoeren van grond en droogzuiging. * Schilderwerken : schilderen buitenschrijnwerkerij, binnendeuren, muren, trappen, plafonds, schuine dakvlakken (gipskartonplaten), rolluikkasten of andere afkastingen,... * Afwerking zolder boven verdieping * Open haard en/of gaskachel. * Tuinaanleg, terras achter woning * Wandtegels in de toiletten. Alle bovenstaande prijzen zijn excl. B.T.W. De prijzen van deze offerte zijn één maand geldig Voor akkoord, DE BOUWHEER Eigenhandig schrijven : 'Gelezen en goedgekeurd'.... OF_14763_VKP_15_09 Offerte Pagina 12

Ontwerp: Bouwen van een projectwoning volgens bijgevoegd ontwerp (dd. 03/07/09) WINDDICHTE UITVOERING

Ontwerp: Bouwen van een projectwoning volgens bijgevoegd ontwerp (dd. 03/07/09) WINDDICHTE UITVOERING Fam. Offerte : OF_14763_VKP_15_09 Geachte, Naar aanleiding van uw onderhoud met.., hebben wij het genoegen om u volgende vrijblijvende offerte met onze beste prijzen, volgens onze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Superhuis bvba - industrielaan 16 3900 Overpelt - www.superhuis.be - info@superhuis.be - T. 011 34 97 20

Superhuis bvba - industrielaan 16 3900 Overpelt - www.superhuis.be - info@superhuis.be - T. 011 34 97 20 dinsdag 4 februari 2014 Type woningen Industrielaan 16 3900 OVERPELT Offerte:OFF_VKP_000589_26 Geachte, Naar aanleiding van uw overleg met, hebben wij het genoegen om u volgende vrijblijvende offerte met

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF

BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF LIGGING: Gontrode heirweg 130 9820 MELLE ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam ARCHITECT: ARCAS Natiënlaan 75/A 8300 KNOKKE -HEIST tel. 050/620.300 fax 050/620 400

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be info@a2m-woningbouw.be VOORBESCHOUWING Kies je eigen stijl in samenwerking

Nadere informatie

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a.

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bredestraat 2 A tel : 015 / 73 02 18 2220 Heist-op-den-Berg mail : luvatri@skynet.be 1/01/2015 SERIE ECONOMIC LASTENBOEK HOB 061 DEEL A : ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Doel en

Nadere informatie

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a.

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bredestraat 2 A tel : 015 / 73 02 18 2220 Heist-op-den-Berg mail : luvatri@skynet.be 1/01/2015 LASTENBOEK GB algemeen DEEL A : ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Doel en aard van

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVEND LASTENBOEK 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVING DER WERKEN EN MATERIALEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING ARTIKEL 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN INPLANTING EN INRICHTEN VAN WERF De perceelstenen

Nadere informatie

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles.

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. EVERGEM - ERTVELDE / Lot 1-2 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. Bouwonderneming Arnou - Gentstraat 68 bus 1 - Tel. 09 386 43 11 - Fax 09 386 93 34 - info@arnou.be - www.arnou.be

Nadere informatie

Beurtstraat 95, TIELT-WINGE (OB)

Beurtstraat 95, TIELT-WINGE (OB) Beurtstraat 95, TIELT-WINGE (OB) 0 0. BESCHRIJVING Type: hedendaags Verband: open Perceel: ± 13a 03ca Nuttige oppervlakte: ± 148m² Kamers: 4 Max. E-peil: 60 Max. K-peil: 40 Ventilatie: Balansventilatie

Nadere informatie

IZABELLAPOLDER BESCHRIJVING DER WERKEN. Kalfstraat / Kalvekeetdijk 8300 Knokke Heist

IZABELLAPOLDER BESCHRIJVING DER WERKEN. Kalfstraat / Kalvekeetdijk 8300 Knokke Heist IZABELLAPOLDER BESCHRIJVING DER WERKEN Kalfstraat / Kalvekeetdijk 8300 Knokke Heist Bouwheer: G-label Project Algemene aannemer: Nv Deblaere Architect: Xavier Donck Verkoop: Agence Pallen Alle prijzen

Nadere informatie

Wij danken u voor de interesse die u toont in ons bouwsysteem, dat een 'Europese Technische Goedkeuring' heeft met Certificatie ETA 11-0350.

Wij danken u voor de interesse die u toont in ons bouwsysteem, dat een 'Europese Technische Goedkeuring' heeft met Certificatie ETA 11-0350. Lindestraat Astene Geachte, ZULTE, 31/03/14 Betreft : Offerte volgens dossiernr. D14-189 Bouwplaats: Astene Wij danken u voor de interesse die u toont in ons bouwsysteem, dat een 'Europese Technische Goedkeuring'

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken.

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken. 1 ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE 1.1.Voorbereidende werken. De opdrachtgever zorgt voor de opmeting van de bouwplaats door een erkend landmeter. De perceelsgrenzen zijn duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt ALGEMENE BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN AFWERKINGEN ALGEMEEN Alle materialen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. De constructie is stevig opgevat en er

Nadere informatie

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt ALGEMENE BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN AFWERKINGEN ALGEMEEN Alle materialen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. De constructie is stevig opgevat en er

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur

OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5... Bouwadviseur. OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 2 / 22 WOONPROJECT Het woonproject is doordacht ontwikkeld door de architect samen

Nadere informatie

OVERPELT, KAPELSTRAAT

OVERPELT, KAPELSTRAAT Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 1 / 18 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 PROJECT NESTAS 2 VERKOOPSOFFERTE WONING Dhr. & Mevr.... Bouwadviseur. Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT

Nadere informatie

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW TECHNISCHE OMSCHRIJVING BELGIË LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV CONTACT GSM CONFORM EPB - REGELGEVING E MAIL VERSIE OFFERTE GEBASEERD OP HET SCHETSONTWERP IN BIJLAGE WEBSITE

Nadere informatie

Afgewerkte woningbouw JIMMY VERMEULEN & CO bvba Veldstraat 363-9140 TEMSE

Afgewerkte woningbouw JIMMY VERMEULEN & CO bvba Veldstraat 363-9140 TEMSE Afgewerkte woningbouw JIMMY VERMEULEN & CO bvba Veldstraat 363-9140 TEMSE ALGEMEENHEDEN LASTENBOEK VOOR EEN HALFOPEN BEBOUWING (VRASENE, KRIEKELAARSTRAAT LOT 4 VOLGENS PLAN - AFGEWERKT) De aannemingssom

Nadere informatie

Afgewerkte woningbouw JIMMY VERMEULEN & CO bvba Veldstraat 363-9140 TEMSE

Afgewerkte woningbouw JIMMY VERMEULEN & CO bvba Veldstraat 363-9140 TEMSE Afgewerkte woningbouw JIMMY VERMEULEN & CO bvba Veldstraat 363-9140 TEMSE LASTENBOEK VOOR EEN WONING HALFOPEN BEBOUWING - TE MEERDONK, KOUTERSTRAAT LOT 6 (AFGEWERKT, VOLGENS ONTWERP) ALGEMEENHEDEN De aannemingssom

Nadere informatie

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK IMMO-TOP Witte TORENWAL 8 3960 BREE tel 089462525 www.immo-top.be info@immo-top.be RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK Trendy wonen

Nadere informatie

BOUQUET VASTGOED BVBA. Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE. Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102.

BOUQUET VASTGOED BVBA. Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE. Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102. BOUQUET VASTGOED BVBA Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102. Architect. ASAS bvba Reginald Warnefordstraat 112 St. Amandsberg. BESCHRIJVING VAN VOORZIENE

Nadere informatie

Residentie Ternesse LASTENBOEK. Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem

Residentie Ternesse LASTENBOEK. Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem Residentie Ternesse LASTENBOEK Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem Inlichtingen & exclusieve verkoop Vastgoed t Waterhuys TEL 03/385.86.86 www.waterhuys.be INHOUD A. ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 A.1

Nadere informatie

Deze is nog altijd verplicht

Deze is nog altijd verplicht Lastenboek Joba-Bouw INFO: Bouwheer: Adres: Tel: GSM: Werfadres: 1. RUWBOUWWERKEN. 1.A. Algemeen. 1.A.1. Werfinrichting. Deze post omvat zowat alle voorafgaande werken: aanvraag nutsvoorzieningen, werfmaterieel,

Nadere informatie

Afgewerkte woningbouw

Afgewerkte woningbouw Afgewerkte woningbouw JIMMY VERMEULEN & CO bvba Veldstraat 363-9140 TEMSE LASTENBOEK VOOR EEN WONING HALFOPEN BEBOUWING TYPE C (SINT-GILLIS-WAAS, SAMELSTRAAT - AFGEWERKT, VOLGENS ONTWERP) ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN 1 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN Bouwen van een appartementencomplex van 17 appartementen en 1 handelsruimte met 20 bergingen en 33 ondergrondse

Nadere informatie

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat 23 8800 ROESELARE 051 26 36 86 info@lapeirre.be www.lapeirre.be Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen LIGGING: Kolveniersstraat 1853 Strombeek-Bever (Grimbergen) ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam (Groep Huyzentruyt nv) ARCHITECT: Studiebureau

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 01: Inrichtingswerken Hoofdstuk 02: Funderingswerken

Nadere informatie