Exploring Corporate Strategy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exploring Corporate Strategy"

Transcriptie

1 Exploring Corporate Strategy Deel 3 van 3 : Hoofdstuk 9 t/m 11 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 4 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 5 tot en met 8 Bronvermelding: Titel: Exploring Corporate Strategy Zevende druk, 2005 Auteur: Gerry Johnson, Kevan Scholes en Richard Whittington Uitgever: Pearson Education ISBN: Aantal pagina s boek : 1128 Aantal hoofdstukken boek : 11 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright 2006 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per aan

2 Inhoudsopgave Deel 4 Strategy into action Hoofdstuk 9 Enabling Success pag. 3 Hoofdstuk 10 Managing Strategic Change pag. 11 Deel 5 How strategy develops Hoofdstuk 11 Understanding Strategy Development pag. 18 2

3 Hoofdstuk 9 Enabling succes 9.1 Introduction Managers en individuen lager in de organisatie, hebben controle over de resources, activiteiten en business processen die belangrijk zijn voor het krijgen van succes. Deze mensen hebben ook de meeste kennis over de veranderingen in de omgeving waar zij mee te maken hebben. Er bestaan 4 belangrijke resource gebieden die belangrijk zijn voor het krijgen van succes: - People, - Information - Finance. - Technology. Enabling succes = Heeft te maken met de relatie tussen de overall business strategies en de strategieën in de verschillende resource gebieden zoals mensen, informatie, finance en technologie. 9.2 Managing people De kennis en expertise van mensen kunnen de belangrijkste factoren zijn bij het krijgen van succes van strategieën, maar ze kunnen dit succes ook juist tegengaan. Daarom is human resources ook een zorg voor alle magagers en niet alleen voor HR specialisten. Men kan wanneer men kijkt naar het menselijke aspect van strategie, 3 soorten onderscheiden: - People as a resource. - People and behaviour. - The need to organise people. People as a resource Het is niet alleen belangrijk de juiste mensen in dienst te hebben, maar de organisatie moet ze ook op de juiste manier managen, motiveren en controleren om de juiste competences te creëren. Traditionele HR activiteiten kunnen helpen om strategieën succesvol te laten worden op de volgende manieren: - Het verspreiden van kennis door de organisatie. - Training en ontwikkeling. - Rewards. - Audits. - Goal-setting en performance assesment. - Recruitment, redeployment en redundancy planning. People and behaviour Mensen zijn anders als andere resources doordat ze de strategie niet alleen met hun competences beïnvloeden maar ook met hun gedrag. Het gedrag van mensen is een gebied waarbij de dagelijkse activiteiten van individuele managers een grote bijdrage kan leveren aan het succesvol maken van business strategies. 3

4 Managers moeten daarom duidelijk zijn over de link tussen hun acties en de strategie van de organisatie: - Ze moeten hun rol als mens-geörienteerd zien en niet als een analytisch gedreven masterplanner. - Ze moeten de relatie begrijpen tussen gedrag en strategische keuzes. - Ze moeten realistisch zijn over de moeilijkheid en het tijdsschema van het bereiken van verandering in gedrag. - Ze moeten de mogelijkheid hebben om hun management stijl aan te passen aan veranderingen die leiden tot andere omstandigheden. Organising people Er zijn verschillende manieren om mensen te managen: - De HR functie: Het is belangrijk om je af te vragen of een HR specialist wel nodig is, dit is namelijk niet altijd het geval. Wanneer een HR specialist waarde toe blijkt te kunnen voegen, moet nagegaan worden wat precies de verwachtingen van zijn rol zijn. 4

5 - Er zijn 4 rollen mogelijk: o Service provider. o Regulator. o Advisor. o Change agent. - Middle (line) managers: Zoals eerder gezegd wordt ook van de middelmanager verwacht dat deze de mensen motiveert en managet. Daar komen echter wel een aantal problemen bij kijken: o De korte termijn druk om doelen te halen zorgen er vaak voor dat middelmanagers geen tijd hebben om met een strategische view naar mensen gerelateerde issues te kijken. o Is het realistisch om van middelmanagers te verwachten dat ze de competences hebben van HR professionals. o Het kan zijn dat managers geen zin hebben om de meer formele HR activiteiten ook op zich te nemen. - Structures and processes: Het kan zijn dat mensen belemmerd worden bij het zorgen van strategisch succes doordat de traditionele structuren en rollen niet passen bij toekomstige strategieën. Ook moet men de keuze maken of men zelf om wil gaan met bepaalde HR taken of dat men deze wil outsourcen Deze verschillende punten over de relatie tussen strategieën en mensen zijn samengebracht in het volgende figuur: Hoofdstuk 9, blz 455, exhibit 9.3. Dit model heeft een aantal gevolgen voor zowel managers als de mensen die verantwoordelijk zijn voor HR strategieën in organisaties: - Er moeten activiteiten zijn die ervoor zorgen dat het mogelijk wordt om op lange termijn nieuwe strategieën te bouwen. - Er moeten activiteiten zijn die zorgen voor het onderhoud van de competences. - De twee cycles in het figuur moeten aan elkaar gelinkt zijn. - De organisaties die het lukt om deze processen te managen, behalen waarschijnlijk een competitive advantage. 9.3 Managing information Er bestaan 3 connecties tussen informatie, IT ontwikkelingen en strategie: - Information and strategic capability. - Information and business models - Information and structuring. Information and strategic capability - Information and product/ service features: Door IT kunnen bedrijven nu features aanbieden die hun klanten aantrekkelijk vinden: o Een sneller en gemakkelijker koopproces. o Kortere ontwikkelingstijd voor nieuwe eigenschappen. o Lagere prijzen. o Verbeterde pre-purchase informatie. o De betrouwbaarheid van producten en services is verhoogd. o Verbeterde after-sales service. o Gepersonaliseerde producten. - Information and competitive performance: Bedrijven die een tastbaar product verkopen zullen in de toekomst steeds meer hun competitive advantage moeten 5

6 behalen door middel van service. IT wordt gebruikt door bedrijven om een diepere kennis van de markt te krijgen, wat ook weer een competitive advantage oplevert. Data mining = Het proces van het ontdekken van trends, patronen en verbanden tussen data om de competitive performance te verbeteren. - Information and robustness: IT kan ervoor zorgen dat een organisatie meer kwetsbaar wordt voor imitatie. Zo kan IT ervoor zorgen dat zeldzaamheid, complexiteit en causal ambiguity af competitive advantages afneemt, waardoor deze makkelijker te kopiëren zijn voor de concurrent. - Information and competitive strategy: De strategische rol van informatie in een bedrijf is verschillend afhankelijk van de positie van de producten en services van het bedrijf in de markt. De rol van informatie in het maken van verschillende competitive strategies kan zijn: o Customisation. o The IT laggards. o Routinisation. o Mass customisation. Information and changing business models Business model = Beschrijft de structuur van een product, service en informatiestroom, en de rollen van de participerende partijen. IT heeft op 3 manieren impact: - Door het vervangen van fysieke of op papier gebaseerde processen door elektronische processen. - Door het uitbreiden van de functies die traditionele business modellen kunnen bieden. - Modellen die transformationeel zijn in de zin dat de zaken alleen op deze manier elektronisch kunnen gebeuren. Vanaf een strategisch punt is het belangrijk om in te zien dat deze nieuwe e-commerce business models alleen waardevol zijn wanneer ze de klant ook extra waarde voor hun geld geven. Information and structuring Het is belangrijk dat de manier waarop informatie gemanaged wordt ook past bij de structuur en aanpak van de organisatie, en andersom. Gatekeepers = Zijn individuen of groepen die power hebben in de organisatie doordat ze controle hebben over informatie. IT zorgt ervoor dat er steeds minder gatekeepers over blijven (plattere structuren, meer directe communicatie en meer interactie in het lagere deel van de organisatie). Er zijn 2 hoofdgevolgen voor managers en degene die verantwoordelijk zijn voor de informatiestroom in de organisatie: - Managers moeten beseffen dat information processing capability de organisatie kan transformeren en niet alleen huidige strategieën en processen afstemt. - Het is belangrijk dat information managers de volledige potentie van IT begrijpen uit hun professionele kennis en externe netwerken. Daarnaast moeten ze ook de beperkingen van IT kennen. 6

7 9.4 Managing finance Finance en de manier waarop dit gemanaged wordt kan zeer belangrijk zijn voor het succes van een organisatie. Wanneer men naar finance en strategie kijkt, zijn er 3 belangrijke factoren waar elke organisatie mee te maken krijgt (zie: hoofdstuk 9, blz 467, exhibit 9.6): - Managing for value - Funding strategic developments. - De financiële verwachtingen van stakeholders. Managing for value = Houdt zich bezig met het maximaliseren van de lange termijn cashgenerating capability van een organisatie. Value creation wordt vastgesteld door 3 issues: - Funds from operations: Leveren een zeer grote bijdrage aan value creation. In de lange termijn is hieraan te zien of de organisatie profitabel opereert. Funds from operations wordt vastgesteld door: o Sales revenu. o Overhead of indirecte kosten. o Productie en verkoop kosten. - Investment in assets: De mate waarin bezittingen en working capital uit worden gerekt. Sommige organisaties hebben competences ontwikkeld waarmee ze veel meer business krijgen van de zelfde assets als andere bedrijven. Dit heeft als volgt effect op value creation: o De kosten van kapitaal investeringen. o Het managen van de elementen van working capital. - Financing costs: De mix van kapitaal in het bedrijf tussen schuld en equity, bepaald de kosten van het kapitaal. Key value and cost drivers = De factoren die het meest invloed hebben op de cash generation capability van een organisatie. Het is belangrijk om deze te kunnen ontdekken in de organisatie. Een aantal voorbeelden: - De koststructuur van organisaties verschilt aanzienlijk per sector. - Soms zitten de meest belangrijke value of cost drivers buiten de organisatie. - De key value and cost drivers kunnen veranderen door de tijd. - De soort strategie die gevolgd wordt is ook belangrijk om hierdoor de mix van kosten en waarde die nodig zijn voor een competitive product ook veranderd. - Sources van kapitaal zijn heel belangrijk. - Capital expenditure kan een enorme cashoutflow zijn die shareholder value vernietigd tenzij het helpt om de kosten ergens anders te verminderen. Funding strategy development In alle organisaties moeten managers beslissen hoe de organisatie en strategische ontwikkelingen gefinancierd zullen worden. Hoe groter de business risk hoe lager het financiële risico voor de organisatie. Dit wordt geïllustreerd door de growth/ share matrix. Zie: hoofdstuk 9, blz473, exhibit Question marks (problem children): o Zeer hoog business risk. 7

8 o Financieel risico moet laag zijn. o Funding door equity. o Geen dividend. - Stars: o Hoge business risk. o Financieel risico moet laag zijn. o Funding door equity. o Nominaal dividend. - Cash cows: o Gemiddeld business risk. o Financieel risico kan ook gemiddeld zijn. o Funding door schuld en equity. o Hoog dividend. - Dogs: o Lage business risk. o Financieel risico kan hoog zijn. o Funding door schuld. o Totaal dividend. The financial expectations of stakeholders Een organisatie moet zich afvragen in hoeverre de financiële verwachtingen van stakeholders meegenomen moeten worden in business strategies en hoe ze die verwachtingen moeten afwegen tegen de fianciële verwachtingen van de eigenaars van de organisatie. Bijvoorbeeld: - De omgeving zal zich zorgen maken over het banen aanbod maar ook over de sociale kosten. - Klanten maken zich zorgen over best-value producten of services. - Suppliers en werknemers zullen zich zorgen maken over goede prijzen maar ook over de liquiditeit van de organisatie. - Banken en andere providers van rente-dragende leningen zullen zich zorgen maken over het risico dat aan het lenen van geld zit en de competence waarmee de lening gemanaged wordt. 9.5 Managing technology Dit gedeelte van het hoofdstuk gaat over de relatie tussen technologie en succes. Daarbij hoort direct een waarschuwing: Het is zeer belangrijk dat de technologie die door een bedrijf gebruikt wordt ook gerelateerd is aan de strategie van dit bedrijf. Vaak raken bedrijven echter afgeleid door allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen. Het bedrijf moet telkens weer de vraag stellen: Hoe draagt deze technologie bij aan een competitive advantage? Technological paths = Identificeert de grootste factoren die invloed hebben op technologische ontwikkelingen. 4 soorten: - Supplier- dominated developments: Bijvoorbeeld bij agricultuur met betrekking tot vooruitgang in machinewerktuigen. - Scale- intensive developments: Bijvoorbeeld complexe productiesystemen in de automobielsector. - Information- intensive developments: Zoals bij financiële services, retailing of de reissector. - Science- based developments: Zijn vooral belangrijk bij sectoren als elektronica, materiaal en engineering. 8

9 Er zijn 3 issues met betrekking tot technologie en strategie: - Hoe technologie de concurrentie situatie verandert. - Technologie en strategic capability. - Het organiseren van technologie om een competitive advantage te krijgen. Zie: Hoofdstuk 9, blz 480, exhibit Technology and the competitive situation Technologie kan invloed hebben op het 5 forces model dat eerder is besproken: - Barriers to entry: Worden verlaagd voor nieuwe bedrijven doordat economies of scale en capital requirements lager worden. Het kan ook zijn dat de barriers juist hoger worden wanneer de technologie ingewikkelder wordt. - Substitution: De kans hierop kan op verschillende levels verhoogd worden. Zo kunnen oude producten vervangen worden door nieuwe, de behoefte zelf kan vervangen worden door een andere behoefte, ook kunnen technologische ontwikkelingen in andere sectoren de vraag van een bepaalde sector doen afnemen. - Buyer/ supplier power: Kan voor beiden zowel verhoogd of verlaagd worden dankzij technologische ontwikkelingen. - Competitive rivalry: Kan verhoogd worden maar ook verlaagd worden wanneer een bedrijf een patent weet te bemachtigen over een nieuw ontwikkeld product. The diffusion of innovation Diffusion = De mate en snelheid waarmee een markt nieuwe producten adopteert. Er bestaan 2 setten van factoren die de snelheid van diffusion bepalen: - Supply-side issues: o De mate waarin de performance van het nieuwe product beter is als het oude. o Compatibility met andere factoren die meespelen. o Complexiteit van het nieuwe product. o Experimentation (in hoeverre kan het product getest worden voordat men het koopt?). o Relationship management (hoe gemakkelijk kan men aan informatie komen, ondersteuning krijgen en orders plaatsen?). - Demand-side issues: o Het markt bewustzijn (zijn de mensen op de hoogte van het nieuwe product?). o Observability (hoe duidelijk zijn de voordelen die het nieuwe product met zich meebrengt?). o Men moet er rekening mee houden dat de klanten van elkaar verschillen, sommigen zullen eerder de nieuwste producten kopen als anderen. Tipping point = Wanneer de vraag naar een product of service plotseling veel omhoog of omlaag gaat. Technology and strategic capability - Core competences: Technologie zelf is vaak geen core competence omdat dit gemakkelijk te kopiëren is voor de concurrent. De waarde van technologie vanuit strategisch punt gezien ligt dan ook in de mogelijkheid om bij te dragen aan het creëren en vernietigen van core competences. Daarbij zijn 3 dingen belangrijk: o Het is niet verstandig om toekomstige ontwikkelingen af te stemmen op 1 enkele technologie. 9

10 o o Core competences kunnen gevonden worden wanneer technologieën aan elkaar gekoppeld worden, in plaats van dat de technologie op zich een core competence is. Dynamic capabilities zijn belangrijk in een snel veranderende omgeving. Vaak werpen bepaalde ontwikkelingen namelijk slechts een korte tijd hun vruchten af. - Developing or acquiring technology: De keuze om technologie zelf te maken of om deze van buitenaf het bedrijf in te halen, kan ervoor zorgen dat een strategie succesvol is of faalt. Een aantal basis principes: o In-house developments kunnen het best zijn wanneer technologie zeer belangrijk is voor een competitive advantage en de organisatie gebruik wil maken van first mover advantage. o Alliances zijn het best voor threshold technologieën ipv technologieën waarmee competitive advantage gebouwd moet worden. o De aankoop van technologie of rechten daarop kan slim zijn wanneer snelheid zeer belangrijk is en er geen tijd is om te leren. Zie: Hoofdstuk 9, blz 485, exhibit Organising technology development Het is zeer belangrijk dat bekend is wie in het bedrijf zorgt voor technologische ontwikkeling en dat men weet wie deze ontwikkeling financiert. Zie: Hoofdstuk 9, blz 487, exhibit De volgende organisationele processen kunnen zeer belangrijk zijn wanneer succes bereikt moet worden door middel van technologie: - Scanning the business environment. - Resourcing developments adequately. Stage-gate process = Een gestructureerd process dat kijkt naar de vooruitgang in product performance karakteristieken tijd het ontwikkelingsproces, en dat ervoor zorgt dat deze kloppen met de marktdata. 9.6 Integrating resources In dit hoofdstuk zijn een aantal resources gebieden genoemd die bij kunnen dragen aan het succes van strategieën. Nu is het belangrijk dat de organisatie deze verschillende gebieden ook bij elkaar kan zetten en ze samen kan laten werken. Daarom moet niet vergeten worden dat het hebben van deze resources niet genoeg is, maar dat er ook bekwame mensen nodig zijn die ervoor zorgen dat de verschillende resources op elkaar en de strategie afgestemd zijn en zo succes kunnen bereiken. Zie: Hoofdstuk 9, blz 489, exhibit

11 Hoofdstuk 10 Managing strategic change 10.1 Introduction Dit hoofdstuk gaat over de management taken en processen die nodig zijn bij het veranderen van een strategie. Als verandering succesvol wil zijn, moet deze gelinkt zijn aan de strategische en operationele en dagelijkse aspecten van de organisatie. De aanpak die genomen wordt om strategische verandering te maken, moet ook context afhankelijk zijn. Managers moeten zowel letten op de omstandigheden waar ze nu in zitten, als er voor zorgen dat de omstandigheden zoveel mogelijk gecreerd worden zoals zij ze het liefst zien. De belangrijkste elementen bij het managen van strategische verandering zijn: - Diagnose. - Change agents. - Levers for change. - Pitfalls of strategic change. Zie: Hoofdstuk 10, blz 505, exhibit Diagnosing the change situation Wat in de vorige hoofdstukken geschreven is, is essentieel bij het identificeren van de behoefte en de richting van verandering: - Waarom is verandering nodig? (H2, 3 en 4). - De basis van de strategie met betrekking tot purpose, bases of competitive advantage (H5 en 6). - De meer specifieke mogelijke richtingen en methoden van strategie ontwikkeling (H7). - De vereisde veranderingen structuren, processen, relaties, resources en activiteiten om van strategisch denken naar actie te verschuiven (H8 en 9). Het is echter ook belangrijk om te begrijpen hoe groot de uitdaging is van het bewerkstelligen van strategische verandering. Daarom moet ook op de volgende zaken gelet worden: Types of strategic change Er is een gevaar dat men denkt dat er slecht 1 manier is, of 1 beste manier is, voor strategische verandering. Er moet daarom gelet worden op de nature en scope van verandering. Er zijn dan 4 soorten strategische verandering mogelijk: - Adaptation: Is incremental en ligt in lijn met de huidige stroom van activiteiten in de organisatie. - Reconstruction: Is het soort verandering dat snel kan gaan en voor veel verstoring in een organisatie kan zorgen, maar het paradigm van de organisatie veranderd er niet veel door. Het kan een turnaround situatie zijn waarbij grote structurele veranderingen zich voor zullen doen. - Evolution: Is een soort verandering waarbij het paradigm wel veranderd, maar dit gebeurd langzaam door de tijd. - Revolution: Is een verandering die snel is en die een grote verandering in het paradigm van de organisatie meebrengt. Zie: Hoofdstuk 10, blz 506, exhibit

12 Er bestaat niet 1 juiste formule voor het managen van verandering. Het succes van elke poging tot het managen van verandering hangt af van de bredere context waarin de verandering plaats vindt. Er zijn een aantal contextuele factoren waar men rekening mee moet houden wanneer verandering programma s gemaakt worden: - Het behouden van een aantal goede aspecten van de organisatie, die niet veranderd hoeven te worden. - De tijd die beschikbaar is voor de verandering kan zeer verschillen in verschillende contexten. - In welke mate is er capability aanwezig in de organisatie om de verandering te managen? - In sommige organisaties zullen mensen juist toe zijn aan verandering, maar in andere organisaties kan het zijn dat mensen de verandering juist tegen zullen werken. - Is er iemand in de organisatie die de power heeft om effect te hebben op de verandering? - Heeft de organisatie de capaciteit om te veranderen met betrekking tot beschikbare resources? - Het kan voordelig zijn voor verandering wanneer er een diversiteit aan ervaringen, views en meningen aanwezig zijn in de organisatie. Wanneer we deze factoren samen nemen, komen de volgende belangrijke vragen tot stand: - Heeft de organisatie de capaciteit, capability, klaarheid en power structures om de scope van de verandering aan te kunnen? - Hoe kan de context de keuze van middelen informeren waarmee de verandering gemaakt moet worden? - Is het nodig dat de context zelf veranderd voordat de strategische verandering kan plaatsvinden? - Is het nodig dat de strategische verandering in fases zal verlopen, in plaats van in 1 keer? Using the cultural web to diagnose organisational context Het idée van het cultural web is zowel een bruikbaar concept bij het uitleggen van de organisatiecultuur als als een diagnose middel om de cultuur in een bepaalde organisatie te snappen. Het cultural web kan ook gebruikt worden om de problemen en eisen van strategische verandering te overwegen. Dit komt doordat het cultural web zowel kijkt naar de zachtere kanten van cultuur als naar de hardere kanten. Het cultural web kan zo zien welke veranderingen er in de cultuur van een organisatie nodig zijn, om de strategische verandering waar te kunnen maken. Zie: Hoofdstuk 10, blz 512, illustration Forcefield analysis Forcefield analysis = Geeft een eerste kijk op de verandering problemen die opgelost moeten worden, door krachten te identificeren die zowel voor als tegen verandering zijn. Een voorbeeld van een forcefield analysis is te zien bij: Hoofdstuk 10, blz 514, exhibit Op deze manier is te zien welke behoeften er geïntroduceerd moeten worden als men wil dat verandering zich voordoet. 12

13 10.3 Change management: styles and roles Styles of managing change: - Education and communication = Hebben betrekking op het uitleggen van de redenen voor, en de middelen van, strategische verandering. - Collaboration (participation) = Het betrekken van de personen die door de verandering beïnvloedt worden, in de veranderingsagenda. - Intervention = De coördinatie van en autoriteit over processen van verandering door een change agent die elementen van het veranderingsproces delegeert. - Direction = Het gebruik van persoonlijk management autoriteit om een duidelijke toekomstige strategie vast te stellen, en vast te stellen hoe die verandering moet plaats vinden. - Coercion = Het opleggen van verandering. Zie: Hoofdstuk 10, blz 516, exhibit Er zijn wel een aantal punten waarmee men rekening moet houden wat betreft management stijlen: - Er hoeft niet slechts 1 stijl gebruikt te worden, er kan ook sprake zijn van een combinatie van meerdere management stijlen. - In organisaties met een hiërarchische power structuur zal vaak een directive stijl gebruikt worden. Het zal in zo een organisatie moeilijk zijn om een andere stijl te kiezen omdat mensen een directive stijl verwachten. - Verschillende management stijlen passen weer bij verschillende persoonlijkheden van de managers. - Participatieve stijlen zijn het best wanneer de verandering incremental is, maar wanneer er transformationele verandering nodig is, zullen directive stijlen het beste aansluiten. - Verschillende fasen in het veranderingsproces kunnen vragen om verschillende stijlen van management. Change agent = Een individu of groep die effect heeft/ hebben op strategische verandering in een organisatie. Strategic leadership: Leadership = Het proces van een groep of organisatie beïnvloeden om zo een doel te behalen. Een leider hoeft niet persé boven in de organisatie te zitten, maar moet wel in de positie zijn om mensen te beïnvloeden. Er zijn 2 soorten leiders: - Charismatische leiders: Houden zich vooral bezig met het bouwen van een visie voor de organisatie en mensen enthousiast maken om deze te bereiken. - Instrumental leaders: Houden zich meer bezig met het ontwerpen van systemen en het controleren van de activiteiten van de organisatie. Zie: Hoofdstuk 10, blz 520, exhibit Middle managers: Middel managers worden vaak als de implementers van strategie gezien. Ze moeten ervoor zorgen dat de richting die van boven aangegeven wordt ook daadwerkelijk gevolgd wordt en dat de resources op de juiste manier verspreid door de organisatie zijn. De 5 belangrijkste rollen van middel managers zijn: 13

14 - Implementation and controll. - Vertalers van strategie. - Reïnterpreteren en aanpassen van strategie. - Ze zijn een brug tussen de topmanagers en de rest van de organisatie. - Ze geven advies aan senior management over wat voor problemen er waarschijnlijk zullen opspelen bij verandering en welke dingen er nodig zijn voor verandering. Outsiders: Niet alleen de managers kunnen een belangrijke rol spelen bij verandering, maar ook outsiders zijn belangrijk. Outsiders kunnen verschillende vormen aannemen: - Consultants worden vaak gebruikt in een veranderingsproces. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen met het formuleren van de strategie of het plannen van het veranderingsproces. - Het moet ook niet vergeten worden dat er ook nog invloed kan komen uit het stakeholder netwerk van de organisatie. - Het kan zijn dat een nieuwe chief executive van buiten de organisatie wordt gehaald om de capabiliteit voor verandering te verhogen. - Het introduceren van nieuw management van buiten de organisatie kan de diversiteit van ideeën, views en aannamen doen toenemen Levers for managing strategic change Hoewel verandering meestal in een rustig tempo gebeurdt, kan het ook voorkomen dat er door verscheidene omstandigheden een snelle verandering moet plaatsvinden. Dit heet een turnaround strategy. Turnaround strategy = De nadruk ligt op snelheid van verandering en een snelle kostenverlaging of opbrengstgeneratie. De belangrijkste elementen van een turnaround strategy zijn: - Crisis stabilisation: Het doel hiervan is om weer controle te krijgen over de verslechterde positie. - Management changes: Veranderingen in management zijn vaak nodig, vooral in het topmanagement. - Financial restructuring: Het kan zijn dat de hele financiële structuur van de organisatie veranderd moet worden. - Re-focussing: Het verduidelijken van de target markt geeft vaak ook nieuwe kansen om bepaalde niet bruikbare producten of services uit het aanbod te halen. - Gaining stakeholder support: Waarschijnlijk is er door de slechte situatie steeds minder stakeholder support geweest. Het is nu zaak om die weer op te bouwen. - Prioritisation of critical improvement areas: Het is belangrijk om zaken die snel verbetering geven als eerste prioriteit te stellen. - Clarifying the target market: Het is belangrijk dat er duidelijkheid is op de markten die het meeste geld opbrengen. Routines = De organisatie specifieke manier waarop we de dingen hier doen, die vaak blijven hangen door de tijd en die het gedrag van mensen sturen. Symbols = Objecten, evenementen, daden of mensen die meer dan hun intrinsieke inhoud kunnen uitdrukken. Een aantal voorbeelden wat betreft symbolen: - Veel van de rituelen van organisaties hebben effect op verandering. Zie: Hoofdstuk 10, blz 529, exhibit

15 - Symbolische significantie is ook terug te vinden in de systemen en processen van de organisatie, zoals beloningssystemen of communicatiesystemen. - Het belangrijkste symbol met betrekking tot verandering is het gedrag van de change agents zelf, vooral strategische leiders. - Veranderingen in de fysieke aspecten van het werk zijn ook krachtige symbolen van verandering. - Wat ook belangrijk is bij verandering is de taal die de change agents gebruiken. - Verhalen in een organisatie kunnen ook gemanaged worden. Bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Om verandering te weeg te brengen is er krachtige steun nodig van een individu of groep die macht en interesse combineert. Doormiddel van het manipuleren van resources, de relatie met stakeholders, activiteiten met betrekking tot de sybsystemen in de organisatie en symbolische activiteiten, kan men zorgen voor het bouwen van een powerbase, aanmoedigen van steun of over tegenwerking heen komen en het bereiken van betrokkenheid voor de strategie. Zie: Hoofdstuk 10, blz 531, exhibit Voorbeelden hiervan: - Om power te bouwen, kan de manager proberen zich te identificeren met symbolen die zorgen voor het behouden en versterken van het paradigm. - Het kan nodig zijn om individuen of groepen die tegen verandering zijn te verwijderen. - Het verkrijgen van resources, of geïdentificeerd worden als iemand met belangrijke resources, kan er voor zorgen dat de tegenwerking van verandering stopt. - De associatie met machtige stakeholders kan ervoor zorgen dat een sterke powerbase gemaakt wordt. - Het opbouwen van alliances en netwerken, ook al zijn deze contacten niet machtig, kan ervoor zorgen dat de tegenwerking van groepen met meer macht op houdt. Managers onderschatten vaak de mate waarin leden van de organisatie de behoefte aan verandering, wat er bereikt moet worden, of wat er komt kijken bij verandering begrijpen. Een aantal belangrijke punten zijn: - Communicatie is een two-way process. - Er zijn verschillende keuzes voor de media die gebruikt wordt om de strategie en elementen van verandering te communiceren. - Communicatie is zeer belangrijk voor het omgaan met tegenwerking van verandering. - Het is daarom erg belangrijk dat de visie en strategische bedoelingen duidelijk uitgelegd worden. - Het betrekken van leden van de organisatie bij het strategie ontwikkelingsproces of het plannen van strategische verandering is opzich al een goed communicatiemiddel. - Executives worden gebruikt voor het in de gaten houden van de performance van allerlei soorten organisationele activiteiten. Echter komt het zelden voor dat ze ook letten over de veranderingsprogramma s. - Emotionele aspecten van communicatie zijn zeer belangrijk voor de change agents omdat emoties zowel negatieve als positieve reacties op kunnen roepen. Zie: Hoofdstuk 10, blz 535, exhibit Timing is heel belangrijk bij strategische verandering: 15

Exploring Corporate Strategy

Exploring Corporate Strategy Exploring Corporate Strategy Deel 1 van 3 : Hoofdstuk 1 t/m 4 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 5 tot en met 8 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 9 tot en met 11 Bronvermelding: Titel: Exploring

Nadere informatie

Marketing Management

Marketing Management Marketing Management Deel 4 van 4 : Hoofdstuk 18 t/m 22 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 6 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 7 tot en met 12 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk

Nadere informatie

Marketing Management

Marketing Management Marketing Management Deel 1 van 4 : Hoofdstuk 1 t/m 6 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 7 tot en met 12 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 13 tot en met 17 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student,

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Voorwoord Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Misschien ben je vorig jaar ook al aan een studie begonnen, maar was het toch niets voor jou, of misschien kom je wel rechtstreeks van de middelbare

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 1 van 2 : Deel 1 en 2 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Deel 3 en 4 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Zeggenschap over ICT-voorzieningen

Zeggenschap over ICT-voorzieningen Master Thesis nformation Sciences Radboud University Nijmegen Faculty of Science nstitute for Computing and nformation Sciences Zeggenschap over CT-voorzieningen Ontwerp van een CT-besluitvormingsmodel

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976)

Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976) Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976) De 4 P s zijn: product, prijs, promotie en plaats. Steden hebben een minder

Nadere informatie

Waarom kennen operationele medewerkers de bedrijfsstrategie niet?

Waarom kennen operationele medewerkers de bedrijfsstrategie niet? MASTER THESIS: Bedrijfskunde, Strategisch Management Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, Rotterdam Waarom kennen operationele medewerkers de bedrijfsstrategie niet? Begeleider: Dr. M.G.

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB?

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB? vrije universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfswetenschappen Fase: Bachelor Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het

Nadere informatie

United We Stand - Open diensteninnovatie

United We Stand - Open diensteninnovatie Management Tools United We Stand - Open diensteninnovatie In samenwerking met: prof. dr. Tom Elfring dr. Marius Rietdijk dr. Alexander Alexiev Amsterdam Center for Service Innovation (AMSI) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven

Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven Inhoudsopgave Introductie... 5 Doel van de handleiding... 5 Opzet van de handleiding.... 5 Onderwijskwaliteit... 8 Over Kwaliteit

Nadere informatie

Principes van marketing

Principes van marketing Principes van marketing Deel 1 van 4 : Hoofdstuk 1 t/m 5 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 6 tot en met 11 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 12 tot en met 16 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie

Welke aanpakken zijn er voor het implementeren van veranderingen?

Welke aanpakken zijn er voor het implementeren van veranderingen? Implementatie Het realiseren van verandering 498 7 implementatie Dit hoofdstuk gaat over het implementeren van veranderingen. De eerste vraag is welke aanpakken er zijn voor het implementeren van veranderingen.

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Deel 1 van 3 : Hoofdstuk 1 t/m 4 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 5 tot en met 8 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 9 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Werken met logistiek

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap 2010 2011 Masterproef Leiderschapsontwikkeling: De case van het executive training program

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie