Afscheid nemen. Hoe vertel je kinderen over de dood? Wat te doen bij een overlijden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afscheid nemen. Hoe vertel je kinderen over de dood? Wat te doen bij een overlijden?"

Transcriptie

1 Afscheid nemen Allerheiligenkrant van Het Nieuwsblad 13 september Dinsdag oktober 2012 Hoe vertel je kinderen over de dood? Verlies is moeilijk te verwerken, zowel voor een volwassene als voor een kind. We proberen kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen pijn, maar bij de dood van iemand dichtbij wordt ook een kind onvermijdelijk getroffen. Hoe spreek je het best met kinderen over de dood van een naaste? We zochten het uit. Alles hangt uiteraard af van de leeftijd van het kind, maar het is alleszins beter om het overlijden uit te leggen met exacte woorden, in plaats van in een beeldende taal, zegt Emmanuelle Zech, professor psychologie aan de UCL. Als je omfloerst over de dood spreekt om de situatie te verzachten, kan dat verwarrend overkomen bij een kind. Hij is ingeslapen is bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg. Emmanuelle Zech: Jonge kinderen hebben nog heel weinig besef van het verschil tussen fictie en realiteit. Een kind vertellen dat zijn opa in de hemel is, kan het doen geloven dat het door het vliegtuig te nemen zijn opa kan terugzien. Het is daarom belangrijk om de juiste term te gebruiken. Spreek dus over dood om een overlijden te beschrijven. Zo vermijd je misverstanden. Enkele praktische tips om over de dood te spreken met een kind zijn: luister naar zijn vragen, stel het kind gerust, leg het uit dat de dood deel uitmaakt van het leven... Om te vermijden dat een kind in de war raakt, is het ook belangrijk dat de volwassene zich zelf op zijn gemak voelt om de situatie uit te leggen. Want meestal zorgt de moeite die de volwassene zélf heeft met de dood, dat er een slecht gevoel bij het kind opgewekt wordt. Zelfs kleine kinderen kunnen begrijpen dat bepaalde onderwerpen delicaat zijn. Daarom is het beter om eerlijk toe te geven dat je het moeilijk hebt om te praten over de dood. Door het niet uit te spreken maak je het enkel verwarrender. Naar aanleiding van het busongeval in Zwitserland publiceerde De Standaard Der Letteren een lijstje met boeken rond gemis en verdriet bij kinderen. Enkele tips uit dat lijstje: Voor altijd, altijd, Bart Moeyaert, uitgeverij Zwijsen (vanaf 7 jaar) Kleine Dood en het meisje, Kitty Crowther, uitgeverij Querido (vanaf 6 jaar) Kikker en het vogeltje, Max Velthuijs, uitgeverij Leopold (vanaf 3 jaar) Je moet dansen op mijn graf, Aidan Chambers, uitgeverij Querido (vanaf 14 jaar) Zie ik je nog eens terug?, Ed Franck, uitgeverij Querido (vanaf 7 jaar) Linus, Mieke Versyp, uitgeverij Lannoo (vanaf 10-11jaar) Wat te doen bij een overlijden? Bij een overlijden is het eerste wat moet gebeuren de vaststelling van het overlijden door de arts. Daarna wordt contact opgenomen met een begrafenisondernemer. Naast de organisatie van de begrafenis zelf, moeten ook een hele reeks administratieve stappen ondernomen worden op min of meer korte termijn. Binnen de 48 uur na het overlijden kan je best de bank en de notaris van de overledene verwittigen en ook zijn werkgever (of de RVA bij mensen die stempelen) om de storting van het loon stop te zetten. Voor gepensioneerden en zelfstandigen worden de pensioenkas en het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) op de hoogte gebracht door de gemeentelijke administratie. Als de overledene een overlijdensverzekering had afgesloten, is het ook van belang om dat tijdig aan de begrafenisondernemer te melden. Binnen de maand moet je ook het ziekenfonds en de verschillende verzekeringsmaatschappijen van de overledene verwittigen (levensverzekering, familiale verzekering, pensioenverzekering ). Neem bijvoorbeeld contact op met de maatschappij die de wagen van de overleden persoon verzekert en stuur de nummerplaten terug naar de DIV (behalve bij uitzonderingen). Minder dringend - dit kan dus wachten tot na de begrafenis - is het verwittigen van de gas-, elektriciteits- en watermaatschappij en het telecombedrijf. Als de overledene een woning huurt, moet je ook de huisbaas op de hoogte brengen. Of omgekeerd, als hij eigenaar is, moet je de huurder(s) op de hoogte brengen. Dat wordt vaak vergeten. Er valt dus heel wat te regelen bij het overlijden van een naaste. Er bestaan verscheidene websites die families in rouw kunnen helpen om niets te vergeten. Zo is er bijvoorbeeld de officiële website van de Belgische begrafenisondernemers Je vindt ook een brochure met de titel Wat te doen wanneer uw partner overlijdt? op de website van de Koning Boudewijnstichting: Commerciële bijlage, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie - EDITIE WEST-VLAANDEREN

2 Afscheid nemen Dinsdag - 30 oktober 2012 Staan voor u klaar

3 Afscheid nemen Dinsdag - 30 oktober 2012 Crematie in cijfers Crematie is officieel toegestaan in België sinds 1932 en kent steeds meer succes. In 2011 werd voor meer dan overlijdens geopteerd voor een crematie (dat is zowat 50% van het totale aantal overlijdens). In 1990 bedroeg dit cijfer ongeveer , of één overlijden op vijf. Er zijn echter verschillen van streek tot streek. Het aandeel crematies is hoger in Brussel (65%) en in Vlaanderen (57%), dan in Wallonië (30%). Als gevolg van deze toename (+ 42% crematies in tien jaar) hebben verscheidene nieuwe crematoria de voorbije jaren de deuren geopend. Wallonië heeft er momenteel vijf (tegen 2015 zullen dat er acht zijn), Vlaanderen zeven (tien binnen enkele jaren) en Brussel één (binnenkort twee). C O L O F O N Verantwoordelijk uitgever: Frans De Boeck (Director Corelio Classifieds) Redactie: Emilie Lachaert - Adrien Mogenet - Sophie François Account Executive: Christel Raps Product Management: Valérie Frippiat Alle aspecten van crematie Als je de verschillende begrafenismogelijkheden op een rijtje zet, beland je uiteraard ook bij crematie. Steeds meer Belgen kiezen ervoor. Deze optie biedt een meer gevarieerde waaier aan oplossingen dan een klassieke begrafenis. Vroeger was een begrafenis in België het meest gebruikelijk. Vandaag is dat niet meer zo. Momenteel wordt één overledene op de twee in België gecremeerd in een van de dertien crematoria in het land. Begrafenis of crematie? Dat is de keuze die je in eerste instantie moet maken. Traditionele begrafenis Begrafenis blijft de voorkeur genieten van vele Belgen: het begraven van een lijkkist, in volle grond of in een grafkelder, op een kerkhof. Een begrafenis is gemiddeld duurder dan een crematie, maar het verschil in kostprijs is moeilijk te becijferen. Zo kunnen de prijzen variëren afhankelijk van de lijkkist, de grafsteen of urne, of de geldende rechten en heffingen die kunnen verschillen van gemeente tot gemeente. Crematie: begrafenis of asverstrooiing op verschillende plekken Na de crematie kan de as begraven of verstrooid worden. In België zijn vijf manieren toegestaan: 1. Het columbarium of de urnenmuur: de urne met de as wordt in een cassette geplaatst toegewezen door de gemeente. De kostprijs van die concessie varieert naargelang de gemeente en ook de duur ervan (minimaal tien jaar, naar wens te vernieuwen). 2. De asverstrooiing op het kerkhof: de as van de overledene kan verstrooid worden op een grasveld dat daartoe voorzien is. Normaal gezien is het gemeentekerkhof uitgerust met deze mogelijkheid. 3. Begrafenis op het kerkhof: de as kan ook begraven worden in volle grond. Ofwel op gemeenschappelijke grond, ofwel in een apart graf of een familiegraf. 4. De asverstrooiing op zee: de as wordt in een oplosbare urne geplaatst en vervolgens vanuit een boot in volle Noordzee ondergedompeld in het water. De verstrooiing op zee kan enkel gebeuren vanuit Oostende, Nieuwpoort of Zeebrugge op een speciaal daartoe voorziene boot. Een beambte van de kustgemeente is aanwezig met de familie en voert de onderdompeling van de urne uit. 5. Begrafenis of verstrooiing in huis: het is ook mogelijk de as elders te begraven of te verstrooien dan op een kerkhof of in de zee, maar dit kan niet gebeuren op een openbare plek. Of het nu in een tuin (begrafenis of verstrooiing) of in huis is (bewaren van een urne), je hebt alleszins het schriftelijke akkoord van de eigenaar ervan nodig. Als de overledene de aanvraag niet zelf heeft gedaan, moeten zijn partner en al zijn naaste familieleden in eerste graad hun schriftelijk akkoord geven. In een juweel Een klein, symbolisch deel van de as kan ook gevraagd worden door de partner en de naaste familie in de eerste graad van de overledene. Dit gebeurt op aanvraag in Vlaanderen en in Wallonië. In Brussel moet een formulier ingevuld worden in het crematorium. Meestal wordt de meegenomen as dan verzegeld in een kleine urne of een juweel. Wanneer de as begraven is op het kerkhof of verstrooid werd, kan dit een manier zijn om een tastbare herinnering aan de overledene bij zich te blijven dragen.

4 Afscheid nemen Dinsdag - 30 oktober 2012 Staan voor u klaar

5 Afscheid nemen Dinsdag - 30 oktober 2012 Het vervolg voorbereiden Denken aan je eigen dood is verre van aangenaam. Toch is het nuttig om enkele belangrijke zaken te regelen. Want zo verlicht je de taak van familie en naasten die vaak zware keuzes moeten maken in de dagen na het overlijden. 1. Testament Een testament is niet verplicht: als er geen is, dan bepaalt de wet wie de nalatenschap erft van de overledene en in welke verhoudingen. Toch kan je via een testament zelf kiezen aan wie je je bezittingen nalaat (in zekere mate, want er is altijd een deel dat kan verschillen naargelang het aantal kinderen dat met recht toekomt aan de wettige erfgenamen)*. Er bestaan drie opties: het eigenhandig geschreven testament, het authentiek of notarieel testament en het internationaal testament. Het eerste is een persoonlijk schrijfsel, de twee andere vereisen de tussenkomst van een notaris. Maar zelfs bij een eigenhandig geschreven testament is het wijzer om een notaris te raadplegen om verlies of diefstal van het testament te vermijden en er zeker van te zijn dat het op het moment van het overlijden zal aangewend worden. Naast het klassieke testament kan iedere persoon ook een levenstestament opmaken dat hij aan (een van) zijn naasten zal overhandigen. De hulp van een notaris is daarbij niet verplicht maar kan wel nuttig zijn. Je kunt er je wilsbestemming in kwijt over je oude dag : aanstelling van een voorlopige bewindvoerder, aanvaarding of niet van bepaalde medische behandelingen, standpunt over euthanasie, keuze van mensen die indien vereist beslissingen kunnen nemen enz. jaar overlijdt. De schenking van onroerende goederen vereist altijd de tussenkomst van een notaris. De fiscale kostprijs is belangrijk, het kan bijvoorbeeld interessant zijn om het goed in meerdere keren te doneren om zo minder schenkingsrechten te moeten betalen. Je moet dan telkens wel drie jaar wachten tussen elke schenkingsschijf, anders wordt alles samengeteld in de berekening van de verschuldigde schenkingsrechten. 3. Orgaandonatie en het lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap Op om het even welke leeftijd kan je jouw wens rond orgaandonatie kenbaar maken door een verklaring in te vullen bij het gemeentebestuur. Het gaat om een toestemming voor of verzet tegen het wegnemen van organen of weefsels na het overlijden. Als die stap niet gezet is, kunnen sowieso organen verwijderd worden, maar naasten van de overledene hebben het recht zich hiertegen te verzetten. Het ter beschikking stellen van je lichaam aan de wetenschap bestaat erin dat je je lichaam aan een universiteit toevertrouwt met de bedoeling een steentje bij te dragen tot onderzoek en onderwijs in menselijke anatomie. Elke persoon die dat wenst, kan contact opnemen met een universiteit naar keuze om een schriftelijke verklaring af te leggen over lichaamsdonatie. Naasten moeten op de hoogte gebracht worden van deze beslissing, want het is aan hen om contact op te nemen met het laboratorium wanneer het zover is. Het lichaam kan vrij lang binnen de universiteitsmuren blijven, tot meerdere maanden of zelfs jaren, vooraleer het begraven of gecremeerd wordt (volgens de keuze van de overledene en/of zijn naasten). De begrafeniskosten blijven ten laste van de familie. Als de schenker wil dat zijn familie verwittigd wordt van het tijdstip van de begrafenis of crematie, mag hij niet vergeten dit aan te vragen. 4. Laatste wilsbeschikking en uitvaartvoorzorgen De laatste wilsbeschikking is een formulier dat je moet invullen bij de gemeentelijke diensten. Iedereen kan het invullen naar eigen wens: welk type begrafenis, volgens welk gebruik Dit document zal zijn nut bewijzen, vooral als het vergezeld is van een document met de uitvaartwensen. Via die wilsbeschikking (beschikbaar op de website onder Uitvaartvoorzorgen ) is het mogelijk om het verloop van de uitvaartplechtigheid en ook alle andere regelingen bij het levenseinde (testament, orgaandonatie, enz.) op voorhand te plannen. Zo hoeven je naasten zich hier niet om te bekommeren wanneer het zover is. Het is best om de eigen voorkeur aan de familie en de begrafenisondernemer kenbaar te maken. (*) Details over legaat en successierechten (belasting, verminderingen, enz.) zijn beschikbaar op: 2. Schenkingen De successierechten die erfgenamen moeten betalen kunnen vaak hoog oplopen*. Om ze te beperken is er de mogelijkheid om goederen te schenken terwijl je nog leeft. Dat kan gaan om allerhande goederen: meubilair, immobiliën, geld, aandelen enz. Je kunt zelfs de naakte eigendom van een goed doneren, terwijl je zelf het vruchtgebruik ervan bewaart. Er zijn verscheidene types donaties. Een donatie van roerende goederen, van hand tot hand of via bankoverschrijving, moet niet geregistreerd worden. Maar als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na deze manuele schenking, dan moet de begiftigde zijn schenking aangeven en de overeenstemmende successierechten betalen. Om dat te vermijden is het mogelijk de schenking te registreren bij de FOD Financiën, die deze dan zal belasten (tussen 3 en 7% volgens de verwantschap). Het gedoneerde goed zal vervolgens niet meer belast worden en zal dus definitief ontsnappen aan successierechten, zelfs wanneer de schenker binnen de drie

6 Afscheid nemen Dinsdag - 30 oktober 2012 Staan voor u klaar Stilstaan bij de dood, helpt het leven positiever te bekijken De Franse toneelschrijver Pierre Corneille schreef in de 17de eeuw: Elk moment in het leven is een stap naar de dood. Dit citaat kan vandaag in vele opzichten cynisch lijken. Maar als de aanvaarding van het idee van de dood er nu eens voor zou kunnen zorgen dat we meer van het leven profiteren, is dat dan niet waardevol? De mens is een complex wezen, zeker in zijn opvatting over de dood. We worden dagelijks geconfronteerd met de dood in de media, maar hebben het toch moeilijk om over de dood te praten wanneer het om onze naaste omgeving gaat. Geconfronteerd worden met het overlijden van een naaste is zonder twijfel een harde klap. Of het nu gaat om een ziekte, een ongeval, een zelfmoord of een natuurlijke dood, de schok van het verlies komt altijd even hard aan. Verlies doet ons bovendien stilstaan bij ons eigen einde en dat kan gepaard gaan met angsten. De dood is onvermijdelijk, toch is het niet eenvoudig om aan het idee te wennen dat we er ooit niet meer zullen zijn. Het is nochtans een existentiële waarheid: de dood maakt deel uit van het leven en als je dat kan aanvaarden, kan je het leven misschien serener en positiever bekijken. Het klinkt mooi in theorie, maar in de praktijk schrikt de dood de meesten onder ons af. We willen we er liever niet aan denken. Nochtans is wennen aan je eigen dood misschien een manier om meer te genieten van het moment, ver van angsten, zodat je ook het leven makkelijker maakt voor diegenen die jou overleven.

7 Afscheid nemen Dinsdag - 30 oktober 2012 Meest bijzondere begraafplaatsen ter wereld Soms worden begraafplaatsen toeristische bestemmingen. Omdat ze mooi en rustig zijn, omdat er bekende personen begraven zijn of omdat ze ook een beeld geven van de geschiedenis van een stad. Lonely Planet maakte een lijstje van zijn favoriete begraafplaatsen ter wereld. Het lijkt misschien luguber, maar veel reizigers doen het. Een kijkje nemen op het pittoreske kerkhof van hun citytripbestemming of de laatste rustplaats van een van hun idolen bezoeken. En waarom niet? Begraafplaatsen zijn oases van rust, ze vertellen iets over een cultuur, maatschappij en geschiedenis en zijn dus niet enkel rond Allerzielen een bezoek waard. Lonely Planet selecteerde enkele favoriete begraafplaatsen wereldwijd. Wij zetten ze voor u op een rij misschien een idee voor een volgende vakantie? Cimetière du Montparnasse, Parijs Père Lachaise is ongetwijfeld het bekendste kerkhof van Parijs. Wist je trouwens dat je op de website Père Lachaise ook een virtueel bezoek kan brengen aan deze begraafplaats? Toch heeft de begraafplaats van Montparnasse volgens Lonely Planet ook zijn eigen charme. Er liggen heel wat beroemdheden begraven, zoals Serge Gainsbourg en Charles Baudelaire. Maar ook door het landschap, de groene site met heel wat bomen, is dit een aanrader. Hollywood Forever Cemetary, Los Angeles Een prachtige plaats waar tal van Hollywood-sterren begraven liggen, denk maar aan Rudolph Valentino en Douglas Fairbanks. Waverley Cemetary, Sydney Met zicht op de oceaan is dit een van de meest idyllische plekken ter wereld om begraven te worden. Een uitzicht to die for Kapucijner crypte, Rome Toch een beetje luguber deze plek, want in deze crypte bij de kerk van Santa Maria della Concezione decoreren de schedels en botten van zowat 4000 monniken de muren, plafonds en nissen. Piramiden van Gizeh, Caïro Meer dan 4000 jaar na hun bouw blijven deze monumenten verbazen en hangt er nog steeds een sfeer van mysterie en geheimzinnigheid rond. Geen begraafplaats in de conventionele zin, maar toch zeer fascinerend. Panteon Civil de Dolores, Mexico City Een gigantisch kerkhof, het grootste in Mexico. Beslist een bezoek waard om zijn Rotonda de las Personas Ilustres, waar bekende Mexicanen, zoals bijvoorbeeld kunstenaar Diego Rivera (echtgenoot van Frida Kahlo), begraven zijn. Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires Rustplaats van Eva Perón en tal van andere beroemdheden. Deze begraafplaats heeft een imposante neoclassicistische toegangspoort met Dorische zuilen en tal van indrukwekkende marmeren mausolea in allerhande architecturale stijlen. Highgate cemetary, Londen Hier vind je de graven van Karl Marx en George Eliot. Vooral het oude, overwoekerde West Cemetary met familietombes en standbeelden is een bezoek waard. Je kan de plek enkel met een gids bezoeken. Maqbaratoshoara, Tabriz Een modernistisch mausoleum voor dichters, mystici en andere beroemdheden in Tabriz in Iran. En bij ons? Geen Belgische begraafplaats in het lijstje van Lonely Planet. Toch heeft ook ons land enkele mooie, bijzondere begraafplaatsen. Denk maar aan Campo Santo in Sint-Amandsberg, het Schoonselhof in Antwerpen en Robermont in Luik: stuk voor stuk plekken waar tal van beroemdheden liggen, maar tegelijk ook mooie, groene plekken om te wandelen. Ook het Britse soldatenkerkhof Tyne Cot Cemetary in Passendale is indrukwekkend. En in Aarlen vind je dan weer een van de oudste begraafplaatsen. Inmemoriam.be De website exclusief gewijd aan overledenen en rouwbetuigingen. Rouw is een belangrijk sociaal gebeuren, dat nu ook via het internet met veel mensen kan gedeeld worden. Via inmemoriam.be kan je sober en respectvol je steun betuigen aan families in rouw door je deelneming te uiten of door herinneringen te delen via foto s, video s of gewoon met een bemoedigend woordje. Je hebt ook toegang tot de biografie van recent overleden bekende mensen bij wie je een bericht van medeleven kunt achterlaten. Voor wie op zoek is naar een duidelijk antwoord op alle vragen naar aanleiding van een overlijden, stelt de website nuttige informatie ter beschikking over rouw, de organisatie van de uitvaart en alle zaken die moeten geregeld worden. Je vindt er ook een lijst met alle begrafenisondernemers in België. Hoe werkt de website? Meer dan overlijdensberichten zijn toegankelijk via inmemoriam.be. Na een opzoeking vanuit de startpagina (naam en gemeente van de overledene), kan je het overlijdensbericht van de persoon in kwestie inkijken. Om je steun te betuigen aan de familie, kan je een virtuele bloem leggen of een rouwregister tekenen. Je kan ook herinneringen aan een overledene delen met naasten door foto s en filmpjes te posten bij het overlijdensbericht. Het rouwregister blijft definitief open op de website en wordt dus een permanente herdenkingsplek. De rol van de begrafenisonderneming De begrafenisondernemer speelt een belangrijke rol bij een overlijden. Hij helpt de mensen om keuzes te maken voor de organisatie van de begrafenis. De familie van de overledene moet duidelijk uitleggen aan de begrafenisondernemer wat ze wenst. De rol van de begrafenisondernemer bestaat erin de familie te begeleiden en tegelijk hun wensen zoveel mogelijk te respecteren, aldus Johan Dexters, voorzitter van de Nationale Federatie van Beroepsverenigingen en Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België (NFBBB). Terwijl sommige gezinnen exact weten wat ze willen, hebben andere geen enkel idee van de mogelijkheden die hen geboden worden. In dat laatste geval zal de begrafenisondernemer de mensen advies geven en uitleggen welke keuzemogelijkheden ze hebben. Onze sector evolueert bijzonder snel en het is aan de begrafenisondernemer om op de hoogte te blijven van de nieuwigheden om ze te kunnen voorstellen aan de mensen, vervolgt Johan Dexters. Zodra de familie beslist heeft, neemt de begrafenisondernemer alles op zich: het lichaam klaarmaken, de burgerlijke stand verwittigen om de overlijdensaktes te verkrijgen, contact opnemen met het crematorium, de bloemist, de traiteur bij een koffietafel na de begrafenis, de pers voor de overlijdensberichten Hij neemt de hele organisatie op zich om de familie in rouw te ontlasten. Kwaliteitsgarantie Belangrijk om weten is dat de familie vrij is om zelf een begrafenisondernemer te kiezen, benadrukt Johan Dexters. Momenteel is de toegang tot het beroep van begrafenisondernemer slechts weinig gereglementeerd. De NFBBB zou graag een deontologisch charter willen invoeren met de steun van de Belgische overheid. Johan Dexters legt uit: Met dit charter willen wij tonen dat ondernemers trots zijn op hun beroep en de manier waarop ze werken. Het is niet de bedoeling om te gaan straffen, wel om een kwaliteitscharter voor ons beroep op te stellen. Meestal wordt de reputatie van een begrafenisondernemer gemaakt via mond-tot-mondreclame. We merken dat als mensen tevreden zijn over een emotioneel gevoelige zaak als een begrafenis, ze er meestal over spreken met familie en vrienden., legt de voorzitter van de Federatie uit.

8 Afscheid nemen Dinsdag - 30 oktober 2012 Staan voor u klaar Hoe familieberichten in onze kranten plaatsen? Om iedereen snel van een overlijden op de hoogte te brengen kan u een overlijdensbericht in onze kranten plaatsen. Neem hiervoor contact op met een begrafenisondernemer, hij kent de te volgen procedure en de prijzen. Alle berichten verschijnen eveneens op Wenst u bijkomende informatie, contacteer dan onze diensten op het gratis nummer of fax

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien.

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien. Mijn uitvaart Pagina 2 van 11 Mijn uitvaart Praten over de dood is niet gemakkelijk. Als een dierbare overlijdt zijn er veel dingen te regelen. Het is troostend wanneer uw dierbare zijn of haar wensen

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Uw wensen en uw nabestaanden

Uw wensen en uw nabestaanden UITVAARTVERZEKERING bpost bank Uw wensen en uw nabestaanden Voorafgaand Met deze brochure informeert u uw nabestaanden over uw persoonlijke wensen. Vul de brochure zo volledig mogelijk in en bewaar ze

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen, zo wil ik het graag! Telefoon 056/42.30.28-24/24, 7/7

Mijn uitvaartwensen, zo wil ik het graag! Telefoon 056/42.30.28-24/24, 7/7 Mijn uitvaartwensen, zo wil ik het graag! Telefoon 056/42.30.28-24/24, 7/7 Mijn uitvaartwensen, zo wil IK het graag! Meer en meer mensen nemen hun voorzorgen om hun uitvaart op voorhand vast te leggen.

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

Wensenboekje. Naam en voornamen: Rijksregisternummer: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Geboorteplaats en datum: Partner: Ingevuld te:

Wensenboekje. Naam en voornamen: Rijksregisternummer: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Geboorteplaats en datum: Partner: Ingevuld te: Wensenboekje Dit boekje is een handleiding voor zij die duidelijk kenbaar willen maken wat er na hun overlijden met de stoffelijke resten van hun lichaam moet gebeuren en hoe zij wensen dat daaromtrent

Nadere informatie

Mijn laatste wens. Verleyen Van Baelen

Mijn laatste wens. Verleyen Van Baelen Mijn laatste wens Dit document is een handig hulpmiddel om uw persoonlijke wensen vast te leggen. U bepaalt zelf aan de hand hiervan hoe uw afscheid zal verlopen en dit helpt uw naasten bij de beslissingen

Nadere informatie

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers funaliaeen uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers Mijn wensen & praktische informatie Een uitvaart wordt meestal op korte tijd geregeld. Toch is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} zorg dat alles goed geregeld is { } Ik zorg dat alles goed geregeld is Mijn afscheid. Mijn wensen. 2 } Ooit komt er moment waarop uw persoonlijke wensen het grootste respect verdienen. Ooit komt

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1 E. KREMER UITVAARTVERZORGER Nu voor later LAATSTE WENSEN DOCUMENT van 1 Een uitvaart zoals u het wilt Wanr u geen testament heeft laten opmaken door een notaris, dan kunt u zelf uw (laatste) wensen vastleggen

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboortedatum Partner van Telefoonnummer partner Huisarts Naam huisarts

Nadere informatie

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Op een dag bent u er niet meer. Laat u het aan uw nabestaanden over hoe uw uitvaart eruitziet? Of bepaalt u het grotendeels zelf?

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

MIJN PERSOONLIJKE WILSBESCHIKKING. Wilsbeschikking

MIJN PERSOONLIJKE WILSBESCHIKKING. Wilsbeschikking MIJN PERSOONLIJKE WILSBESCHIKKING Wilsbeschikking Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaande is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaande is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn

De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn Bij een overlijden worden de nabestaanden onvermijdelijk geconfronteerd met de bureaucratie. De notaris van plus magazine stelde een modelfiche op met

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

wensenboek deel cliënten

wensenboek deel cliënten wensenboek deel cliënten Wensenboek Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven wat voor

Nadere informatie

WIE IS ONZE ERFGENAAM?

WIE IS ONZE ERFGENAAM? WIE IS ONZE ERFGENAAM? WELDOEN DOOR NA TE LATEN Handreiking voor christenen bij het maken van een testament. Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 3 INLEIDING Veel mensen zien op tegen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong.

Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong. Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong.nl Website:www.uitvaartverzorgingdejong.nl Bij ieder leven hoort een

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen of ik word begraven of gecremeerd

Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen of ik word begraven of gecremeerd Naam Voornamen (voluit) Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen

Nadere informatie

Valance Vos Vos Uitvaart

Valance Vos Vos Uitvaart Wensen Boekje Sterven is na onze geboorte de belangrijkste gebeurtenis in ons leven. Of de dood nu plotseling komt of niet, u kunt er voor zorgen dat uw nabestaanden niet naast hun verdriet ook nog de

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

Zo zie ik mijn uitvaart

Zo zie ik mijn uitvaart Zo zie ik mijn uitvaart Staatssecretarislaan 11 8015 BA Zwolle 038 46 00 749 Geachte lezer, Voor u ligt het document Zo zie ik mijn uitvaart Speciaal door Arabesque uitvaartverzorging gemaakt om u in de

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil sinds 1815 Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING Uitvaartcodicil SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS ONDERGETEKENDE: PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Postcode/woonplaats Geboortedatum Partner van Naam huisarts BIJ OVERLIJDEN

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart Wilsbeschikking Wensen bij mijn uitvaart Een uitvaart volgens uw eigen wensen... In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer wilsbeschikking 1 wilsbeschikking Speciale wensen en belangrijke gegevens voor nabestaanden Wat te doen bij overlijden Neem contact op met Uitvaartvereniging De Laatste Eer 071 402 86 89 Beantwoord de

Nadere informatie

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende, HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Postcode/woonplaats : Geboortedatum : telefoon: Partner van : Naam huisarts : Bij overlijden direct waarschuwen per telefoon, telegram, expresbrief:

Nadere informatie

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:..

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. Ine Kooi Uitvaartzorg, J. Wiersumstraat 26, 9981 JJ Uithuizen 0595-432277 / 06-21981877 info@inekooiuitvaartzorg.nl Waarom een wensenlijst? Bij leven en welzijn staan we niet

Nadere informatie

Wensen bij overlijden 1

Wensen bij overlijden 1 Wensen bij overlijden 1 Voorwoord Doelstelling Het is niet gemakkelijk om te praten over verdrietige onderwerpen. Ziek zijn, doodgaan en op een goede manier afscheid nemen is zo n moeilijk onderwerp. De

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

Mijn uitvaart goed geregeld

Mijn uitvaart goed geregeld Mijn uitvaart goed geregeld April 2011 1 Algemeen Rondom een uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen treffen, zodat na uw overlijden alles zo verloopt zoals

Nadere informatie

Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk.

Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk. Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk. A L S J E V A N E E N B I J Z O N D E R L E V E N H O U D T, Z O R G J E O O K V O O R E E N B I J Z O N D E R A F S C H E I D Over persoonlijke

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

Printversie wilsbeschikking. Voorwoord

Printversie wilsbeschikking. Voorwoord Printversie wilsbeschikking Voorwoord Indien u de vragen zorgvuldig invult, kunnen uw wensen in veel opzichten van nut zijn voor uw nabestaanden. u kunt de wensen aangeven, die na uw overlijden moeten

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats: Wilsbeschikking Persoonlijke gegevens: Naam: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: mobielnr: Nationaliteit: Naam huisarts: telefoon: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart.

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart. De laatste wensen leg uw wensen vast Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil vastleggen voor zijn of haar uitvaart. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart volgens uw eigen

Nadere informatie

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding WENSENFORMULIER Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor uzelf en voor uw naasten. Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad voor het vormgeven

Nadere informatie

zó wil ik het Wilsbeschikking met persoonlijke wensen voor mijn uitvaart

zó wil ik het Wilsbeschikking met persoonlijke wensen voor mijn uitvaart zó wil ik het graag Wilsbeschikking met persoonlijke wensen voor mijn uitvaart de wilsbeschikking Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun afscheid te laten aansluiten bij hun manier van leven.

Nadere informatie

Wensenformulier. Waar zijn de bescheiden te vinden? Marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl // Kerkweg 235 2985AS Ridderkerk. Persoonlijke gegevens.

Wensenformulier. Waar zijn de bescheiden te vinden? Marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl // Kerkweg 235 2985AS Ridderkerk. Persoonlijke gegevens. Wensenformulier Persoonlijke gegevens Postcode/woonplaats Geboortedatum Ο gehuwd met: Ο ongehuwd Ο geregistreerd partner van: Waar zijn de bescheiden te vinden? Codicil Sleutels bankkluis Filiaal bank

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartwensen van

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartwensen van Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden Uitvaartwensen van Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat, zij de uitvaart hebben kunnen

Nadere informatie

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats.

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats. Scenarium van: Scenarium http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl Achternaam Voornamen Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats 1 Na mijn overlijden wil ik worden begraven

Nadere informatie

KollaardUITVAARTZORG

KollaardUITVAARTZORG KollaardUITVAARTZORG samen zorgen voor een passend afscheid ll Mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met alle voorkomende vragen mbt uw eigen

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

Deel 2 Uitvaartwensen

Deel 2 Uitvaartwensen Levensdossier Deel 2 Uitvaartwensen Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document: Met dit levensdossier legt u alle relevante gegevens vast die uw familie, partner, executeur, notaris of anderen moeten

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING - VOORAFREGELING. Uw eigen wensen

WILSBESCHIKKING - VOORAFREGELING. Uw eigen wensen WILSBESCHIKKING - VOORAFREGELING Uw eigen wensen Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier van leven. Daarom willen zij hun uitvaart een eigen

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren.

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren. Geachte lezer, Voor u ligt het wensenboekje van Cloosterman Uitvaartzorg. Waarom dit wensenboekje? Ik wil met dit boekje bereiken dat u nadenkt over uw afscheid. Dat u probeert om aan te geven welke vorm

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:...

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Mijn uitvaartwensen nder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel gezien uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Geachte mevrouw/mijnheer,

Geachte mevrouw/mijnheer, Laatste Wensen Geachte mevrouw/mijnheer, De uitvaart is het laatste eerbetoon aan de overledene. Het komt het persoonlijke karakter van de uitvaart ten goede wanneer de gemaakte keuzen passen bij de persoon

Nadere informatie

Geachte mevrouw Geachte heer

Geachte mevrouw Geachte heer FGEN NANT - PROF. DR. GUY HUBENS CGB - GROENENBORGERLAAN 171 B-2020 ANTWERPEN Prof. dr. Guy Hubens Faculteit Geneeskunde Lab. Experimentele Heelkunde en Anatomie Anatomie en Embryologie Groenenborgerlaan

Nadere informatie

Uitvaartwensen boekje

Uitvaartwensen boekje Uitvaartwensen boekje Mijn uitvaartwensen Eén ding is zeker, het leven is eindig. Misschien wilt u tijdens uw leven al vorm geven aan uw eigen uitvaart. Praten over het eigen afscheid getuigt van liefde

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN Wilsbeschikking Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZRG IN GEDE HANDEN Mijn laatste wensen. In deze wilsbeschikking kunt u uw laatste wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen.

Nadere informatie

Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught

Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught In deze wilsbeschikking zijn alle wensen met betrekking tot de uitvaart van: vastgelegd. De uitvaart dient verzorgd te worden door: Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught Ondertekend, Plaats Datum

Nadere informatie

Registratieformulier overlijden

Registratieformulier overlijden Registratieformulier overlijden Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt, als het gaat om uw afscheid bij overlijden. Daarom hebben wij enkele vragen en aandachtspunten opgesteld. We willen u vragen

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen.

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8 Mijn uitvaartwensen Compact Geachte lezer, Voor u ligt het document Mijn uitvaartwensen compact. Speciaal

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen.

Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Diakonos Uitvaartverzorging Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen Prinsesselaan 38, 3905GL Veenendaal Rom. 14:

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen Groenewoudlaan 4, 6004 VE Weert 0495-543815 www.uitvaart-vangansewinkel.nl Patersveld 19, 6001 SN Weert Fax. 0495-546184 info@uitvaart-vangansewinkel.nl Persoonlijke gegevens Achternaam

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:...

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Mijn Uitvaartwensen pagina 2 van 10. Persoonlijke wensen U staat er niet iedere dag bij stil, maar u heeft vast wel eens nagedacht over hoe uw eigen uitvaart eruit zou moeten komen te zien. Het bespreken

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking. Algemene informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking. Algemene informatie FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

Registratieformulier. Handtekening

Registratieformulier. Handtekening Registratieformulier Familienaam Voornamen Straat en huis nr. Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum en plaats Echtgenoot/wed./partner Contactpersoon familie Telefoonnr. contactpersoon Plaats

Nadere informatie

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen Ruimte voor aantekeningen Beschrijving van de wensen voor de uitvaart 14 Van der Eijk uitvaartverzorging Marijke en Arjan van der Eijk Fresiastraat 12 2671 KS Naaldwijk Telefoon: (0174) 62 99 46 Geachte

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats :

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats : Mijn uitvaartwensen. P E R S N L I J K E G E G E V E N S Naam : Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :.... Postcode en woonplaats :.... Burgerlijke staat Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen.

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8 Mijn uitvaartwensen Compact Persoonlijke gegevens Geachte lezer, Voor u ligt het document Mijn uitvaartwensen

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente)

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) Naam... Voornamen... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Geboorteplaats... Gehuwd met... Gescheiden

Nadere informatie

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt.

Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt. Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt. Wij adviseren u dit boekje met potlood in te vullen, zodat

Nadere informatie

cornelisuitvaartzorg.be

cornelisuitvaartzorg.be Uitvaartwens Vastleggen van wilsbeschikkingen alveringem diksmuide hooglede Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen dood ga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Persoonsgegevens: Ondergetekende: Naam: Voornamen: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: BSN-nummer: Gehuwd met / partner van: Weduwe

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VERENIGING voor UITVAARTVERZORGING SOEST NIEUWSBRIEF Nr. 30 maart 2016

CHRISTELIJKE VERENIGING voor UITVAARTVERZORGING SOEST NIEUWSBRIEF Nr. 30 maart 2016 CHRISTELIJKE VERENIGING voor UITVAARTVERZORGING SOEST NIEUWSBRIEF Nr. 30 maart 2016 Uitvaartcentrum De Engenhof vernieuwd. Enige tijd geleden heeft het uitvaartcentrum een mooie opknapbeurt gehad. Daarmee

Nadere informatie

Registratieformulier overlijden gementoreerde

Registratieformulier overlijden gementoreerde Registratieformulier overlijden gementoreerde Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt, als het gaat om uw afscheid bij overlijden. Daarom hebben wij enkele vragen en aandachtspunten opgesteld. We

Nadere informatie

Uw testament kan jongeren kansen geven!

Uw testament kan jongeren kansen geven! Uw testament kan jongeren kansen geven! Onze prioriteit gaat naar de doelloze, verlaten en bedreigde jeugd. Don Bosco Goede vrienden van Don Bosco, Op de één of andere manier voelt u zich verbonden met

Nadere informatie

Persoonlijk wensenboekje

Persoonlijk wensenboekje ALTEVEER KERKENVELD Persoonlijk wensenboekje Uitvaartverzorging Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam UITVAARTZORG K ER M STICHTING KEUR U heeft een goede levens verzekering, maar wie verzorgt uw uitvaart...?

Nadere informatie

Draagt elkanders lasten

Draagt elkanders lasten Christelijke uitvaartvereniging Sneek Draagt elkanders lasten Wensenlijst De gegevens ingevuld op dit formulier zijn bestemd voor uitvaartvereniging Draagt elkanders lasten in Sneek, die mijn uitvaart

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MET RESPECT

DIENSTVERLENING MET RESPECT INLEIDING Bij het geven van een bestemming aan de as dacht men vroeger vaak automatisch aan verstrooiing en kwam veelal later het besef dat dit toch wel erg abrupt is. Anders dan bij een begraving mist

Nadere informatie

Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL

Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document: Met dit levensdossier legt u alle relevante gegevens vast die uw familie, partner, executeur, notaris of anderen moeten

Nadere informatie