Brochure Buurtzorg Dieren Dermedicare Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. Podozorg Dieren Psychosomatische Oefentherapie Voeding en Zo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure 2013. Buurtzorg Dieren Dermedicare Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. Podozorg Dieren Psychosomatische Oefentherapie Voeding en Zo"

Transcriptie

1 Uw gezondheid Onze zorg Brochure 2013 Buurtzorg Dieren Dermedicare Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. Podozorg Dieren Psychosomatische Oefentherapie Voeding en Zo

2 02 03 Welkom bij ParaMedisch Centrum Dieren. Deze brochure is bedoeld om u te informeren over de mogelijkheden en procedures van ParaMedisch Centrum Dieren. Binnen ons paramedisch centrum zijn zeven praktijken gehuisvest, te weten: Fysiotherapie Het Centrum, Buurtzorg Dieren, Dermedicare (huidtherapie), Praktijk voor Ergo-therapie Dieren e.o., Podozorg Dieren, Psychosomatische oefentherapie en Voeding en Zo (diëtist). Door de interne samenwerking en bundeling van krachten bieden wij u laagdrempelige zorg aan en kunt u als patiënt in veel gevallen snel en adequaat worden geholpen. De verschillende disciplines worden verderop in deze brochure besproken. U kunt hiervoor de inhoudsopgave raadplegen. Fysiotherapie Het Centrum Bereikbaarheid...04 Nieuwe aanmeldingen...05 Nieuw in Team...08 Therapiemogelijkheden...11 Beweeggroepen...15 Kwaliteit...17 Zorgverzekering...17 Buurtzorg Dieren Bereikbaarheid...18 Nieuwe aanmeldingen...18 Zorgverzekering...18 Mogelijkheden...19 Kwaliteit...19 Team...20 Dermedicare Bereikbaarheid...21 Nieuwe aanmeldingen...21 Team...22 Therapiemogelijkheden...22 Kwaliteit...22 Zorgverzekering...22 Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. Bereikbaarheid...23 Nieuwe aanmeldingen...23 Therapiemogelijkheden...24 Team...25 Kwaliteit...25 Zorgverzekering...25 Podozorg Dieren Bereikbaarheid...26 Nieuwe aanmeldingen...27 Team...27 Therapiemogelijkheden...27 Kwaliteit...27 Zorgverzekering...28 Voeding en Zo Bereikbaarheid...29 Nieuwe aanmeldingen...29 Vergoeding & zorgverzekering Team...30 Therapiemogelijkheden...31 Kwaliteit...31 Algemene informatie Zorgverzekering...32 Eigendommen...32 Privacy...32 Privacyregelement...32 Actueel nieuws...32 Bushalte...33 Ruimte voor aantekeningen...34

3 04 05 Fysiotherapie Het Centrum Sinds 1975 vinden jaarlijks vele mensen hun weg naar onze praktijk. Het kan daarbij gaan om individuele behandeling en/of begeleiding bij lichamelijke klachten, revalidatietrajecten na operaties, chronische aandoeningen of doorgemaakte ziektes. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse beweegprogramma s die in groepsverband worden uitgevoerd. Voor trainen onder fysiotherapeutische begeleiding bieden wij FysioFitness groepen aan. Bereikbaarheid Administratie Ons secretariaat is op werkdagen geopend van tot uur en is telefonisch bereikbaar op het algemene nummer van de praktijk (0313) U kunt hier terecht voor afspraken en nieuwe aanmeldingen, maar ook met al uw vragen over administratieve zaken, verzekeringen en rekeningen. Indien u na uur het bovenstaande algemene praktijknummer belt, wordt u automatisch doorgeschakeld naar onze externe bereikbaarheidsservice. Deze medewerkers hebben geen toegang tot, of zicht op uw persoonlijke en medische gegevens. Ook hebben zij geen inzage in de afsprakenagenda s van onze therapeuten. Uw boodschap zal per aan de desbetreffende fysiotherapeut worden doorgegeven. Therapeuten Alle fysiotherapeuten zijn bereikbaar via een persoonlijk telefoonnummer (blz. 08 t/m 10). Indien uw fysiotherapeut niet aanwezig is, wordt u automatisch doorgeschakeld naar het secretariaat. Wij verzoeken u terughoudend te zijn in het gebruik van onze rechtstreekse nummers. Uw telefoontje stoort de behandeling van iemand anders. Openingstijden Maandag t/m donderdag van tot uur en vrijdag van tot uur. Website & Facebook Voor meer informatie over de praktijk wordt u verwezen naar de website: Ook kunt u ons op facebook volgen: en fax Onze praktijk is ook te bereiken via De mail wordt uitsluitend tussen en uur gelezen. Daarnaast hebben alle fysiotherapeuten een eigen adres waarop zij bereikbaar zijn (blz. 08 t/m 10). Ons fax nummer: Nieuwe aanmeldingen U kunt zich van maandag t/m vrijdag tussen en uur persoonlijk zijn: of telefonisch aanmelden bij ons centrum. Bij aanmelding zal gevraagd worden naar uw verzekeringsgegevens, legitimatie en, indien van toepassing, de verwijsbrief van de huisarts of specialist. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u behandeld moet worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Wij streven ernaar om iedereen binnen 3 werkdagen na aanmelding in te plannen. Tijdens de eerste afspraak zal er een intakegesprek en onderzoek worden uitgevoerd door één van de fysiotherapeuten en zal er samen met u een behandelplan worden opgesteld. Deze administratieve handelingen nemen veel tijd in beslag, zodat de daadwerkelijke behandeling meestal start tijdens de tweede afspraak. Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie is sinds 2006 direct toegankelijk. Dat betekent dat iedereen vanaf 18 jaar rechtstreeks contact met ons kan opnemen voor een screening. Tijdens deze screening zal de fysiotherapeut beoordelen of er een indicatie is voor fysiotherapie of dat voor deze klacht eerst een medicus geraadpleegd dient te worden. Voor fysiotherapie op basis van een chronische indicatie ( lijst Borst ) en voor een behandeling aan huis is altijd een verwijzing van een arts noodzakelijk. Ook voor behandeling door onze bekkenfysiotherapeuten van uw urologische en proctologische problemen, is een verwijzing noodzakelijk.

4 06 07 Hygiënemaatregelen Wij vragen u voor iedere behandeling een grote badhanddoek of een badlaken mee te nemen. Verder gaan we ervan uit dat u uw persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Declaratie Ons centrum heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent voor u dat onze rekeningen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan. Bent u niet of onvoldoende verzekerd dan ontvangt u van ons een nota. Dit verzorgen we niet zelf, maar hebben we uitbesteedt aan uw nota.nl. Heeft u vragen over uw nota, dan verzoeken we u contact op te nemen met uwnota.nl, telefoonnummer: Afspraak annuleren 1. Indien u een afspraak niet kunt nakomen dient u zich 24 uur van te voren af te melden. Als dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om deze gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. 2. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. 3. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen en de gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. Bron: KNGF/175334/juni 2008 Nieuw in 2013 Voor de volgende indicatiegebieden hebben we folders gemaakt waarin we onze behandelmogelijkheden uitleggen: Gezond weer Fit, effectief afvallen doe je zo Fysio Fit Reumatische aandoeningen Rugtriatlon (1 jaar) Rugtrainingsprogramma (3 maanden) Vestibulaire duizeligheid Fysiotherapie bij vallen en valangst Rugtrainingsprogramma Claudicatio intermittens

5 08 09 Team Fysiotherapeuten Frans Doevelaar (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) (0313) Marije Heinen (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag) (0313) Theo Jansen (dinsdag, donderdag en vrijdag) (0313) Harry Kiene (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) (0313) Manueel therapeuten René Agterdenbos (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) (0313) Sandra Bakker (maandag, woensdag en donderdag) (0313) Theo van Berkel (maandag t/m vrijdag) (0313) Elize v.d. Brink (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend) (0313) Martin v. Dommele (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) (0313) Jolanda Vlieg (maandag en donderdag) (0313) Arbeidsfysiotherapeut Ronald Geerdes (maandag, dinsdag woensdag en vrijdag) (0313) Bekkenfysiotherapeut Janny v.d. Oudenrijn (maandag, dinsdag woensdag en donderdag) (0313) Bianca Salvatore (woensdag en vrijdag) (0313) Geriatrisch fysiotherapeut Inge Vaessen (i.o.) (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) (0313) Handfysiotherapeut Ellen Elshof (i.o.) (maandag, dinsdag en donderdag) (0313) Neurologisch fysiotherapeut en McKenzie therapeut Mark de Lijster (maandag t/m vrijdag) (0313) Sportfysiotherapeuten Inge Sipkens (maandag, dinsdag en donderdag) (0313) Jesse Cornielje (i.o) (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) (0313) Psychosomatisch oefentherapeut Radboud Pöpping (maandag, woensdag en vrijdag) (0313)

6 10 11 Administratie Jeannette Bremer (maandag t/m vrijdag) (0313) * * = Bereikbaar tussen uur Therapiemogelijkheden Fysiotherapie Fysiotherapie is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, het geven van voorlichting en begeleiding. Uw klachten met betrekking tot spieren en gewrichten worden onder andere met oefeningen verholpen om zo de beweeglijkheid en belastbaarheid te verbeteren en de pijn te verminderen. Mocht uw klacht om meer specifieke kennis en behandeling vragen, dan hebben wij de volgende specialisaties: Arbeidsfysiotherapie De arbeidsfysiotherapeut geeft op een praktische en doeltreffende wijze invulling aan datgene wat een werkgever nodig heeft om de fysieke arbeidsomstandigheden te optimaliseren en het ziekteverzuim door klachten aan houdings- en bewegingsapparaat van de werknemer te minimaliseren. Ook bij dreigende uitval van medewerkers is de arbeidsfysiotherapeut in staat om snel en effectief te interveniëren. De begeleiding kan bestaan uit voorlichting, training, advisering op de werkplek en een uitgebreid reïntegratietraject. Bekkenfysiotherapie Bekkenfysiotherapeuten zijn geschoold in onderzoek en behandeling op het gebied van bekken(bodem)functiestoornissen en bekkenpijn. Daarbij zijn zij deskundig op het gebied van de stoornissen van de urinewegen, het darmstelsel en seksuele problematiek voor zover dit een relatie heeft met functiestoornissen van de bekkenbodem. Geriatrische fysiotherapie Geriatrische fysiotherapie is fysiotherapie voor senioren. De geriatrische fysiotherapeut houdt zich bezig met de ouder wordende mens. De beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat die zich specifiek bij ouderen manifesteren vormen het aangrijpingspunt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere artrose, reuma, osteoporose, maar ook beperkingen ten gevolge van de ziekte van Parkinson, CVA en ziekte van Alzheimer. De patiënten worden onder andere

7 12 13 geholpen d.m.v. oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijks bewegen en op het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, valpreventie en het adviseren bij hulpmiddelen en aanpassingen in de leefomgeving. Handfysiotherapie Een handfysiotherapeut is geschoold in onderzoek en behandeling op het gebied van de hand en aandoeningen/letsel gerelateerd aan de hand. Hierbij kunt u denken aan alle hand gerelateerde klachten, zoals bijvoorbeeld vingeren peesletsels, CANS, polsklachten, carpaal tunnelsyndroom, musicianshand, dystrofie, reumatoïde arthritis, handproblemen bij neurologische aandoeningen, shoulder-hand syndroom en tenniselleboog. De handtherapeut helpt u vooral met het uitvoeren van gerichte oefeningen die uw hand of arm weer soepel en sterk kunnen maken om de functie van de hand te herstellen. Ook littekenbehandeling en het geven van adviezen in het kader van vrije tijd en werkgerelateerde activiteiten horen bij het werk van de handtherapeut. Waar nodig zal de handtherapeut voor de maximaal haalbare functie adviezen geven voor eventueel noodzakelijke aanpassingen en voorzieningenverstrekking (bijv. spalk- en hulpmaterialen). Kiss-syndroom bij zuigelingen Het aantal baby s met een voorkeurshouding van het hoofd is de laatste 15 jaar enorm toegenomen door de toepassing van de landelijke richtlijn wiegendood waarin het kind op de rug te slapen wordt gelegd. Daarnaast kan een voorkeurshouding mogelijk ontstaan door dwangstand in de baarmoeder, stuitbevalling, meerlingen zwangerschap, zeer snelle bevalling, tangbevalling of eenzijdig aanbieden van flesvoeding of verzorging. Als men spreekt over een voorkeurshouding betekent dit dat een zuigeling spontaan gedurende driekwart van de tijd met het hoofd naar één kant kijkt of gedraaid ligt. Is de baby een huilbaby of heeft het een voorkeurshouding, dan kan dit een gevolg zijn van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes, het kiss-syndroom. Dit kan leiden tot verstoring in de motorische ontwikkeling. Indien er sprake is van het niet goed meebewegen in de bovenste nekgewrichtjes dan zal de manueel therapeut met specifieke behandeltechnieken de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken) trachten te normaliseren. Looptherapie bij etalagebenen Door middel van gestructureerde looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt uitgevoerd, zijn de resultaten aanzienlijk beter. De eerste maanden wordt u intensief begeleid, twee of drie keer per week. Daarna zal de begeleiding worden afgebouwd en gaat u steeds meer zelfstandig trainen en een actieve leefstijl ontwikkelen om het verkregen resultaat te onderhouden. Longfysiotherapie Veel mensen met COPD* hebben moeite met functioneren vanwege benauwdheid, vermoeidheid of kortademigheid. Door middel van ons COPD programma zal het uithoudingsvermogen, de spierkracht en de kwaliteit van leven toenemen en de benauwdheid verminderen. * = COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ofwel chronische obstructieve longziekten, is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en emfyseem. Manuele therapie Een manueeltherapeut is een specialist op het gebied van de wervelkolom en aandoeningen gerelateerd aan de wervelkolom. Het doel van de manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds het verbeteren van houding en bewegingen. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar. Je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. McKenzie methode McKenzie MDT is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Het doel van de methode is niet

8 14 15 alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. McKenzie MDT is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Het traject dat u bij uw McKenzie MDT therapeut doorloopt, begint met een diepgaand, geprotocolleerd onderzoek. Na het onderzoek zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling met McKenzie MDT. Medical Taping Het Medical Taping Concept is een revolutionaire behandelmethode met een breed toepassingsgebied. Nabehandeling van blessures, houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuroreflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden. Neurologische fysiotherapie De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel kunnen sterk uiteenlopen maar zijn over het algemeen ingrijpend voor de patiënt en zijn/haar directe omgeving. Door een beschadiging van het centrale zenuwstelsel kunnen problemen ontstaan zoals coördinatiestoornissen, verlammingen, persoonlijkheids- en/of gedragsveranderingen en psychotische- of angststoornissen. De neurologische fysiotherapeut zal zijn behandeling richten op deze veranderingen en/of stoornissen en heeft als doel het optimaliseren van het totale functioneren binnen de activiteiten van het dagelijks leven. Psychosomatische oefentherapie Wanneer er een combinatie is van lichamelijke en psychische klachten spreken we van psychosomatische klachten. De psychosomatische oefentherapeut biedt een behandeling die zich richt op zowel de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Met behulp van een combinatie van gesprek en lichaamsgeoriënteerde oefeningen wordt geprobeerd het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning te herstellen en de persoonlijke kracht en kwaliteit te versterken. Sportfysiotherapie Een sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in het houdings- en bewegingsapparaat van de recreatie- en topsporters. De behandeling is gericht op het optimaliseren van kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en lenigheid. Daarnaast geeft de sportfysiotherapeut deskundig advies over preventie en begeleidt in geval van blessures. Beweeggroepen Regelmatig bewegen heeft een gunstig effect op de algemene gezondheidstoestand. Dit geldt voor iedereen, maar zeker voor mensen met een chronische aandoening. Speciaal voor deze mensen hebben wij een aantal verschillende beweeggroepen. Er wordt in groepsverband getraind, waarbij u begeleid wordt door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Voor deze verschillende groepen gelden ook verschillende voorwaarden m.b.t. verwijzing en verzekering/vergoeding. Meer informatie hierover vindt u o.a. op onze website. Gezond weer Fit Gezond weer Fit is een programma met de duur van een jaar, speciaal gericht op volwassenen met overgewicht (BMI 25-40). Dit programma wordt begeleid door een fysiotherapeut en dietiste/lifestyle coach. Ons Gezond weer Fit programma rust op 2 pijlers: verbeteren van uw fitheid, kracht en uithoudingsvermogen en veranderen van uw leefstijl & eetgewoontes. FysioFitness Tijdens de FysioFitness traint u onder begeleiding van een fysiotherapeut, waardoor optimale begeleiding gewaarborgd is. U traint in kleine groepen waarbij iedere deelnemer een individueel trainingsprogramma krijgt, afgestemd op zijn/haar belastbaarheid. De fysiotherapeut adviseert en begeleidt u het gehele traject. Het doel van de FysioFitness is om door middel van training de conditie van uw lichaam te vergroten en hierdoor uw belastbaarheid te laten toenemen.

9 16 17 Rug- en nek-armtriatlon Voor mensen met chronische rug- en nekklachten bieden wij de rugtriatlon en nek-armtriatlon aan. Dit zijn trainingsprogramma s waarbij u in een jaar tijd de stabiliteit, kracht en belastbaarheid van de rug en/of nek verbetert. Afhankelijk van uw verzekering wordt dit gedeeltelijk vergoed. Voor minder lang bestaande rugklachten hebben we ook een rugtrainingsprogramma van 3 maanden. (Zie folder, genoemd op pagina 7.) Groepstraining: artrose, COPD Gold 1&2 en 3&4, neurologie en reuma Door gerichte training zal uw belastbaarheid verhoogd worden waardoor u minder last zult hebben van de symptomen van deze aandoeningen. In kleine groepen, in een gezellige sfeer, is er ook veel aandacht voor tips en trucs om u te leren hoe u handiger om kunt gaan met uw beperkingen. Ook van de andere deelnemers zult u kunnen leren en afkijken. Kortom: een aanrader! Fysiotherapie bij vallen en valangst Dit trainingsprogramma is voor mensen van 60 jaar en ouder die gevallen zijn, loopproblemen, verminderde balans/ evenwicht of valangst hebben. Het doel is om door middel van training en voorlichting beter te kunnen reageren op onverwachte situaties, het valrisico te verminderen en leren omgaan met bewegingsangst. De training vindt 1x per week, gedurende 10 weken plaats. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan thema s als: balans, coördinatie, kracht, belastbaarheid, risicomanagement en dubbeltaken. Meer informatie hierover vindt u in onze folder.wordt aandacht besteed aan thema s als: balans, coördinatie, kracht, belastbaarheid, risicomanagement en dubbeltaken. Meer informatie hierover vindt u in onze folder. Folders Onze nieuwe folders, genoemd op pagina 7, zijn natuurlijk ook te downloaden van onze website: Kwaliteit Topzorg & Pluspraktijk Fysiotherapie Het Centrum is sinds het voorjaar van 2011 voor de zorgverzekeraars: Agis, Achmea, Menzis en CZ groep een 5 sterren/pluspraktijk. KNGF en HKZ (ISO) De fysiotherapeuten die bij Fysiotherapie Het Centrum werkzaam zijn staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Sinds november 2009 is onze praktijk HKZ (ISO) gecertificeerd. Fysoptima In 2008 hebben we ons aangesloten bij Fysoptima, een keten samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Hierdoor hopen we u nog beter van dienst te kunnen zijn. Netwerken Fysiotherapie Het Centrum is aangesloten bij ClaudicatioNet, Long Alliantie, Ouderenzorg Dieren e.o., ParkinsonNet, Sport Fysio Oost, Fysiotherapie Groep Regio Arnhem (Fygra) en Buurtzorg Plus. Zorgverzekering Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en telt niet mee met het verplichte eigen risico van 350,-. Uitzonderingen hierop zijn: Fysiotherapie bij chronische indicaties. Dit wordt vanaf de 20e behandeling uit de basisverzekering vergoed. Dit telt wél mee met het verplichte eigen risico van 350,-. Bekkenfysiotherapie, bij (urine)incontinentieklachten wordt de eerste 9 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Fysiotherapie voor kinderen onder de 18 jaar. (Kunnen uitsluitend na verwijzing onder behandeling worden genomen.)

10 18 Buurtzorg Dieren Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie met vestigingen in de buurt. Buurtzorg werkt met kleine teams (max.12 vaste medewerkers), bestaande uit wijkziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen. Wij bieden verzorging en verpleging bij u thuis, en begeleiden u bij uw herstel of tijdens het ziekteproces. Bereikbaarheid Contact Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer Website Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: Ons adres is: Nieuwe aanmeldingen Verwijzingen verlopen via de huisarts of specialist. Het is ook mogelijk om zelf contact met ons op te nemen. Zorgverzekering Mogelijkheden Buurtzorg kan verschillende diensten verlenen, bijvoorbeeld: Aan- en uittrekken van steunkousen Wondverzorging Hulp bij de persoonlijke verzorging zoals ondersteuning bij douchen Klaarzetten en geven van de medicatie Geven van injecties Stomazorg Palliatieve zorg Bloedsuikers prikken Voorlichting en advies Kwaliteit 19 Buurtzorg werkt met hoogopgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Wij hebben een nauwe samenwerking met de fysiotherapeuten en de ergotherapie, dat maakt ons een Buurtzorg+ team. Dit betekent dat we daarom snel een fysiotherapeut en een ergotherapeut kunnen inzetten. Tevens is er in Dieren een PG-team van Buurtzorg. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van dementie. Het PG-team is te bereiken op telefoonnummer: Voor thuiszorg heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u zelf aanvragen bij het CIZ of u kunt dit samen met één van onze medewerkers regelen. Tijdens een bezoek bij u thuis worden alle voorbereidingen voor een aanvraag gedaan. Voor thuiszorg betaald u altijd een eigen bijdrage. De hoogte wordt altijd bepaald door het Centraal Administratiekantoor (CAK) en is afhankelijk van inkomen.

11 20 21 Team Ons team bestaat uit wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Fatima Amar Heidie Seetz Verpleegkundige in de wijk Verpleegkundige in de wijk Astrid Derickx Inge Verhaart Wijkziekenverzorgende Verpleegkundige in de wijk Dermedicare De huidtherapeut is gespecialiseerd in behandeling van de zieke of beschadigde huid. Hierbij kunt u denken aan puistjes, verkleuringen en/of andere problematiek. Dermedicare is in 2010 opgericht door Inge Teunissen in de Gelre Ziekenhuizen te Zutphen. Vanaf oktober 2011 maakt Dermedicare ook onderdeel uit van het ParaMedisch Centrum Dieren. Bereikbaarheid Klaske Eenink Verpleegkundige in de wijk Angela Evelein Verpleegkundige in de wijk Shirley Kip Wijkziekenverzorgende Anny Verstegen Verpleegkundige in de wijk Anita van Vliet Verpleegkundige in de wijk Greet Witteveen Verpleegkundige in de wijk Administratie Voor het verkrijgen van informatie of het maken van een afspraak, kunt u telefonisch contact opnemen met Dermedicare. Tijdens de behandelingen wordt de telefoon niet opgenomen, u kunt dan een boodschap inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Dermedicare is ook bereikbaar via de Website Voor meer informatie over de praktijk wordt u verwezen naar de website: Nieuwe aanmeldingen U kunt zich telefonisch of per aanmelden bij de praktijk. Directe Toegankelijkheid Huidtherapie is per januari 2012 direct toegankelijk. Dit houdt in dat iedereen vanaf 18 jaar zonder verwijzing contact op kan nemen om een afspraak te maken. Tijdens de eerste afspraak vind een screening plaats om te beoordelen of er een indicatie is voor huidtherapie of dat er eerst een medicus geraadpleegd dient te worden.

12 22 23 Team Huidtherapeut Inge Teunissen (binnen het PMC werkzaam op dinsdagmiddag) Therapiemogelijkheden Om een zieke of beschadigde huid te behandelen zijn er verschillende behandelmethodes: Oedeemtherapie bij lymfoedeem, veneusoedeem etc. Definitief ontharen bij beharing gelaat, oksels etc. Acnebehandeling bij acne gelaat, rug etc. Camouflagetherapie bij pigmentvlekken, wijnvlekken etc. Littekentherapie na operatie, trauma etc. Glycolzuurpeeling bij acne, acnelittekens etc. Microcoagulatie bij couperose, steelwratjes etc. Kwaliteit De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens valt huidtherapie onder de wet BIG (artikel 34). Zorgverzekering De behandelingskosten voor huidtherapie worden in de meeste gevallen door de zorgverzekeraars vergoed. Voor meer informatie over de behandelkosten of vergoedingen kunt u contact opnemen met de praktijk. Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. Ergotherapie richt zich vooral op problemen die u ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Door oefeningen, anders leren handelen, adviezen over eventuele aanpassing van de omgeving en het gebruik van hulpmiddelen wordt toegewerkt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en veiligheid op het gebied van zelfzorg, huishouden, wonen, communicatie, verplaatsen, vervoer, werk, school en/ of vrijetijdsbesteding. De Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. is een praktijk voor volwassenen. De behandeling kan plaatsvinden bij u thuis, in een van onze praktijkruimtes of op uw werk. Bereikbaarheid Contact Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u met ons contact opnemen. Tijdens de behandelingen nemen wij de telefoon niet op, u kunt dan een boodschap inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ons ook per bereiken: Website Voor meer informatie over onze praktijk verwijzen wij u naar onze website: Nieuwe aanmeldingen Verwijzing Met een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of specialist kunt u bij ons terecht. U kunt, als u een verwijzing heeft, zelf contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. De arts kan de verwijzing ook opsturen of faxen ( ). Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

13 24 25 Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) De meeste zorgverzekeraars hebben Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) in het contract opgenomen. Dit houdt in dat u zonder verwijzing bij ons een afspraak kunt maken. Tijdens de eerste afspraak doen wij een screening om te beoordelen of er een indicatie voor ergotherapie is en of er niet alsnog een verwijzing noodzakelijk is. Na de screening volgt een rapportage naar de huisarts. Tijdens de eerste afspraak moeten wij uw verzekeringsgegevens controleren. Daarvoor hebben wij uw verzekeringspasje en uw identiteitsbewijs nodig. Therapiemogelijkheden Wij hebben veel ervaring met het behandelen van cliënten met dementie, COPD, CVA, Parkinson en reuma. Deze ervaring hebben we opgedaan binnen de revalidatie en in de ouderenzorg. Samenwerking vindt onder andere plaats met fysiotherapie, logopedie en thuiszorg. Team Ergotherapeuten Stieneke Melis Astrid Rothuis Rosemary Grimberg Kwaliteit Kwaliteitsregister Paramedici en Ergotherapie Nederland De ergotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van Ergotherapie Nederland. Netwerken Wij zijn aangesloten bij de vereniging Vrijgevestigde Ergotherapeuten Gelderland, Ouderenzorg Dieren e.o. en ParkinsonNet. Zorgverzekering Ergotherapie zit voor 10 uur in de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars hebben in de aanvullende pakketten extra uren ergotherapie opgenomen. Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Omdat ergotherapie in de basisverzekering zit, valt ergotherapie onder het jaarlijks verplichte eigen risico. Heeft u het verplichte eigen risico betaald dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Heeft u meer uren ergotherapie nodig dan in uw verzekering is opgenomen ontvangt u van ons een rekening.

14 26 27 Podozorg Dieren De registerpodoloog behandelt klachten die voortkomen uit het afwijkend functioneren van de voeten of het looppatroon. De voornaamste taak voor de registerpodoloog is het oplossen van voetproblemen of het voorkomen daarvan. Dankzij de mogelijkheid van een echo-onderzoek kan vaker uitspraak gedaan worden over de oorzaak van uw voet- en enkelklachten. Een heldere diagnose kan gesteld worden, waarna een passend therapieplan geformuleerd wordt. Ook kan de registerpodoloog uw schoenen (laten) aanpassen, orthopedische schoenen (laten) aanmeten of therapie ondersteunen met taping- of vilttechnieken, siliconeortheses of -protheses. Daarnaast kunt u bij de registerpodoloog terecht voor een diagnostisch consult of een second opinion. De registerpodoloog werkt regelmatig samen met de fysiotherapeut, vanwege het bekende verschijnsel dat voet- en enkelklachten veelal hogerop in de bewegingsketen veroorzaakt worden. Door deze multidisciplinaire benadering kan de patiënt vaak sneller en beter geholpen worden. Bereikbaarheid Contact Voor het verkrijgen van informatie of het maken van een afspraak, kunt u telefonisch contact opnemen met Podozorg Dieren: Podozorg Dieren is tevens bereikbaar per Website Voor meer informatie over onze praktijk verwijzen we u naar onze website: Afspraken online U kunt via de website rechtstreeks een afspraak maken in de agenda van Podozorg. Nieuwe aanmeldingen Verwijzing/Directe Toegankelijkheid U kunt zich telefonisch, via de website of per aanmelden bij onze praktijk. Team Register podoloog, echografist Robert Wonink (0313) Lisette de Graauw (0313) Wilma Seinen (0313) Podotherapeut, echografist Gijsbert Lalkens (0313) Therapiemogelijkheden Algemene podotherapie / podologie Podotherapeutische en orthopedisch-schoentechnische zorg Reumatherapie Degeneratieve therapie Diabetestherapie Fysiologische therapie Traumatherapie Neurologische therapie Openingstijden Maandag, woensdag en donderdag van t/m uur.

15 28 29 kwaliteit LOOP, NVMBR en NVOS-Orthobanda De registerpodologen die bij Podozorg Dieren werkzaam zijn, staan geregistreerd bij het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP) en de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR). Tevens hebben zij een samenwerkingsverband met Hoevers orthopedie en zijn zij lid van de Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici en de Nederlandse Vereniging Van Orthopaedisten en Bandagisten in Nederland (NVOS-Orthobanda). Zorgverzekering We kunnen zorg leveren die betaald wordt vanuit de basiszorg of vanuit de aanvullende zorgverzekeringen. Kom eens bij ons langs om te informeren naar onze mogelijkheden! Voeding en Zo Als diëtist ben ik geïnteresseerd in de mens achter de voedingsgewoonte. Ik begeleid u bij het afstemmen van uw diëet(wens) in uw dagelijks leven. Maatwerk waarbij ik ervoor kies om te werken met een langetermijn oplossing, zodat u het bereikte resultaat kunt vasthouden. Wilt u werken aan een evenwichtig eetpatroon passend bij uw unieke situatie? Dan nodig ik u van harte uit om samen met mij de uitdaging aan te gaan! Bereikbaarheid Contact De praktijk is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur telefonisch bereikbaar. Indien u niet direct te woord wordt gestaan en wanneer u belt buiten de aangegeven tijden, kunt u de voic inspreken. U wordt dan binnen 24 uur teruggebeld. De praktijk is ook te bereiken via Website Voor meer informatie over de praktijk wordt u verwezen naar de website: Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. Nieuwe aanmeldingen U kunt zich zowel telefonisch als via het contactformulier op de website aanmelden. Bij aanmelding worden uw NAW gegevens genoteerd en wordt er een afspraak gemaakt.

16 30 31 Vergoedingen & zorgverzekering In 2013 is de dieetadvisering voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Jongeren onder de 18 jaar vallen buiten de regeling van het verplicht eigen risico. Boven 18 jaar valt de dieetadvisering onder het verplicht eigen risico. Voor de chronische zorg (diabetes mellitus type 2, copd en (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten) vallen mogelijk onder de ketenzorg. In dat geval heeft u tenminste 3 uur dieetadvisering en valt dit buiten het eigen risico. Verwijzing is dan verplicht. Verwijzing U kunt op verwijzing van de specialist, tandarts of huisarts bij de diëtist terecht. Neemt u de verwijzing inclusief een overzicht van de gebruikte medicatie en eventuele laboratoriumuitslagen mee naar het consult. Directe Toegankelijkheid Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken. Tijdens de eerste afspraak zal een screening plaatsvinden om te beoordelen of er een indicatie voor de diëtist aanwezig is of dat voor deze klacht eerst een medicus geraadpleegd dient te worden. Team Diëtist Susanne Boks (binnen het PMC werkzaam op vrijdag) Therapiemogelijkheden U kunt met zeer veel vragen of indicaties bij Voeding en Zo terecht. Hierbij kunt u denken aan: Diabetes mellitus Hart- en vaatziekten Overgewicht bij volwassenen en kinderen Eetproblemen en eetstoornissen Voedselovergevoeligheid Maag- en darmaandoeningen COPD Ondergewicht en/of ondervoeding Nierfalen Vitamine en/of mineraal tekorten Algemene vragen over gezonde voeding Veelal is de begeleiding individueel. In 2012 zal er ook de mogelijkheid bestaan voor groepsbegeleiding en themabijeenkomsten. Kwaliteit Kwaliteitsregister Paramedici Susanne Boks is als kwaliteitsgeregistreerd diëtist ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici. Netwerken In 2012 heeft de praktijk Voeding en Zo zich aangesloten bij het artivanetwerk (www.emotie-eten.nl). Dit netwerk richt zich op de begeleiding van mensen met emotioneel en/of onevenwichtig eetgedrag gebaseerd op de ACT (acceptance and commitmend therapie) en mindfullnes.

17 32 33 Algemene informatie Zorgverzekering U dient zelf uw polisvoorwaarden te bewaken zodat u weet wat uw verzekeringsrechten zijn. Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf. Eigendommen ParaMedisch Centrum Dieren stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Privacy ParaMedisch Centrum Dieren beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Dit geldt overigens niet voor onze oefenzaal. Mocht het oefenen in de zaal voor u op te grote bezwaren stuiten dan adviseren wij u dit te bespreken met de behandelend fysiotherapeut. Privacyreglement Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig om met uw gegevens. U heeft altijd recht op informatie en inzicht in uw behandeldossier. Indien u vindt dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken de gegevens te wijzigen. Bushalte Het Para Medisch Centrum is opgenomen in het rijschema van de BuurtBus Spankeren Dieren (www.bbsd.nl). Er is een bushalte precies voor onze inrit aan de Treubstraat. Actuele informatie over vertrektijden SMS: Halte(spatie) naar 3669 ( 0,25 p.o.b.) Maandag t/m vrijdag Zaterdag uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Actueel nieuws Voor de meest actuele zaken, veranderingen en aanvullende informatie verwijzen wij u naar onze website:

18 34 35 Ruimte voor aantekeningen

19 Contactgegevens Hoofdvestiging (postadres) Treubstraat 70, 6951 BB Dieren Telefoon (0313) Tussen uur. Dependance Fazantlaan 121, 6951 JM Dieren Internet Tekst: PMC Dieren Fotografie: Arno Bot (www.beeldplein.nl) Ontwerp: Theis-Jan Goudswaard (www.brandom.nl)

Brochure 2015. Treubstraat 70 6951 BB Dieren. Fysiotherapie Het Centrum. Podozorg Dieren. Voeding en Zo. Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o.

Brochure 2015. Treubstraat 70 6951 BB Dieren. Fysiotherapie Het Centrum. Podozorg Dieren. Voeding en Zo. Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. Uw gezondheid Onze zorg Fysiotherapie Het Centrum Podozorg Dieren Voeding en Zo Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. Dermedicare Buurtzorg Dieren Psychosomatische Oefentherapie Brochure 2015 Treubstraat

Nadere informatie

Wat er geregeld en vergoed wordt

Wat er geregeld en vergoed wordt Wat er geregeld en vergoed wordt Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden 2 Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende productlijnen.

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2014 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Paramedische Zorg 2014

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Met deze brochure informeren wij u over onze uitgebreide vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg

Nadere informatie

Fysiotherapie Nuenen. Fysiotherapie Nuenen Vergoedingen Onze specialisaties Osteopathie Fysiofit Nuenen

Fysiotherapie Nuenen. Fysiotherapie Nuenen Vergoedingen Onze specialisaties Osteopathie Fysiofit Nuenen Fysiotherapie Nuenen Fysiotherapie Nuenen Vergoedingen Onze specialisaties Osteopathie Fysiofit Nuenen Fysiotherapie Nuenen is ontstaan uit Er heerst veel verwarring over de een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Inhoud 2 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie 2 Beweegprogramma

Nadere informatie

Algemene Folder. Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen

Algemene Folder. Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen Algemene Folder Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen Praktijk Fysio Topfit Zijde 29B Zijde 29C 2771 EJ Boskoop 2771 EJ Boskoop 0172-212147 0172-212147 Aardamseweg 65 Vosholplein

Nadere informatie

Uw specialist van het bewegingsapparaat

Uw specialist van het bewegingsapparaat Uw specialist van het bewegingsapparaat VitaForum lanceert zijn 3 de uitgave met informatie over de fysiotherapievestigingen in Bakel, Gemert en Helmond (Dierdonk). Verzekering Nieuw in onze praktijk Multidisciplinair

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

Informatiegids. Een jaar na opening. Groote Wielenlaan 85 t/m 103, 5247 JA Rosmalen, 073-5223081

Informatiegids. Een jaar na opening. Groote Wielenlaan 85 t/m 103, 5247 JA Rosmalen, 073-5223081 Een jaar na opening Informatiegids Huisartsenpraktijk Apotheek Tandheelkunde Fysiotherapie Cesar-therapie Logopedie Ergotherapie Podotherapie ZwangerFit Verloskundigen Huid- en lasertherapie Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Hoofdweg 634 2132 MK Hoofddorp Tel. 023 5555 290 / Fax 023 5555 299 info@cura-fysio.nl / info@physioct.nl www.cura-fysio.nl / www.physioct.

Hoofdweg 634 2132 MK Hoofddorp Tel. 023 5555 290 / Fax 023 5555 299 info@cura-fysio.nl / info@physioct.nl www.cura-fysio.nl / www.physioct. Hoofdweg 634 2132 MK Hoofddorp Tel. 023 5555 290 / Fax 023 5555 299 info@cura-fysio.nl / info@physioct.nl www.cura-fysio.nl / www.physioct.nl Officieel HKZ - ISO9001 gecertificeerd Inleiding CURA Fysiotherapie

Nadere informatie

Praktijkgids downloadversie aangemaakt februari 2014

Praktijkgids downloadversie aangemaakt februari 2014 Praktijkgids downloadversie aangemaakt februari 2014 fysiotherapie manuele therapie oefentherapie Mensendieck medische trainingstherapie fysiofitness Inhoud Welkom bij Fysiowymbrits... 3 Fysiotherapie...

Nadere informatie

Kalkdijk. fysio en manuele therapie. algemene informatie

Kalkdijk. fysio en manuele therapie. algemene informatie Kalkdijk fysio en manuele therapie algemene informatie Welkom bij Kalkdijk Fysio en Manuele Therapie U kunt bij ons terecht voor fysiotherapeutische en manueel therapeutische behandelingen en andere gespecialiseerde

Nadere informatie

Informatiefolder. Wie zijn wij

Informatiefolder. Wie zijn wij Informatiefolder Wij hechten veel waarde aan goede informatievoorziening voor onze patiënten. Daarom besteden wij op allerlei manieren aandacht aan de communicatie met u. U kunt informatie ontvangen middels

Nadere informatie

VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING

VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING Al 12 jaar een begrip in Uithoorn en omstreken!! VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING Wiegerbruinlaan 8a 1422 CB Uithoorn 0297-562234 www.motion-fysiotherapie.nl

Nadere informatie

Middels dit informatieblad willen wij u informeren over onze praktijk en de gang van zaken.

Middels dit informatieblad willen wij u informeren over onze praktijk en de gang van zaken. 1 Praktijkfolder Fysiotherapie Amstenrade Hoofdstraat 39 6436 CB Amstenrade Putstraat 10 6436 BV Amstenrade 046-4423893 Mail: fysiotherapieamstenrade@home.nl www.fysiotherapieamstenrade.nl Beste cliënten,

Nadere informatie

Voor alle zorg bij u thuis

Voor alle zorg bij u thuis Voor alle zorg bij u thuis 1 2 Inhoudsopgave Pagina Voor alle zorg bij u thuis 4 Samenwerking 5 De verschillende vormen van thuiszorg 5 Kraamzorg 6 - Kraamzorg aanvragen Jeugdgezondheidszorg 9 - Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

praktijkfolder Fysiotherapeut Arbeidsfysiotherapeut Echografie Sportfysiotherapeut Arbeidsfysiotherapeut Neurorevalidatie therapeut

praktijkfolder Fysiotherapeut Arbeidsfysiotherapeut Echografie Sportfysiotherapeut Arbeidsfysiotherapeut Neurorevalidatie therapeut Liliane Mandema: Hans Koning: Brigitte Mooij: David Turenhout: Friso Postma: Merijn Schepers: Echografie Sportfysiotherapeut Neurorevalidatie therapeut Sportfysiotherapeut Echografie ParkinsonNet Bedrijfsfysiotherapeut

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2015. ZorgZó Contact en service Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven? We helpen u graag.

Nadere informatie

VERANTWOORD BEWEGEN. Praktijk voor fysiotherapie & fysiofitness WWW.FYSIOSPORTENTRAINING.NL

VERANTWOORD BEWEGEN. Praktijk voor fysiotherapie & fysiofitness WWW.FYSIOSPORTENTRAINING.NL VERANTWOORD BEWEGEN Praktijk voor fysiotherapie & fysiofitness WWW.FYSIOSPORTENTRAINING.NL FYSIOFITNESS PERSONAL TRAINING GEWICHTSVERLIES HARDLOOP BEGELEIDING FYSIO- THERAPIE ARTROSE FITKIDS VALPREVENTIE

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2012 ZorgVerzorgd Menzis ZorgPlus

alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2012 ZorgVerzorgd Menzis ZorgPlus alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2012 ZorgVerzorgd Menzis ZorgPlus Voorwoord Wat is TopZorg? Kan ik zelf mijn fysiotherapeut

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2012 ZorgVerzorgd Voorwoord Wat is TopZorg? Kan ik zelf mijn fysiotherapeut kiezen? Hoe

Nadere informatie

BESTE LEZERS VAN DE HAERE BEWEEGT!

BESTE LEZERS VAN DE HAERE BEWEEGT! WINTEREDITIE 2013 JAARGANG 14 NR. 3 Volg nu ook op: BESTE LEZERS VAN DE HAERE BEWEEGT! Pluspraktijk Pluspraktijk Stel ik heb fysiotherapie nodig in 2014... Dan kan het slim zijn om u aanvullend te verzekeren!

Nadere informatie

alles over uw ziektekostenverzekering

alles over uw ziektekostenverzekering alles over uw ziektekostenverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2011 ZorgVerzorgd Gebruiksaanwijzing Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Pluspraktijk Bezuinigingen fysiotherapie Tijd voor gezondheid Shockwavetherapie

Pluspraktijk Bezuinigingen fysiotherapie Tijd voor gezondheid Shockwavetherapie Pluspraktijk Bezuinigingen fysiotherapie Tijd voor gezondheid Shockwavetherapie Zorgverzekeraar Menzis heeft Fysiotherapie Groustra het TopZorg predicaat toegekend. Menzis kent het predicaat Top- Zorg

Nadere informatie

Examen: GOC Webdesign 4-5-2011. I.P.P. Maatschap. voor. fysiotherapie De Lankforst. Door: Robin van den Vrijhoef

Examen: GOC Webdesign 4-5-2011. I.P.P. Maatschap. voor. fysiotherapie De Lankforst. Door: Robin van den Vrijhoef Examen: GOC Webdesign 4-5-2011 I.P.P. Maatschap voor fysiotherapie De Lankforst Door: Robin van den Vrijhoef Inhoudsopgave 1. Beeldvorming : - Maatschap voor fysiotherapie De Lankforst - Fysiotherapie

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2013 ZorgZó Voorwoord Wat krijg ik precies vergoed? Hoe weet ik wat goede zorg is? En hoe

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZorgPlus 2013

Verzekeringsvoorwaarden ZorgPlus 2013 Verzekeringsvoorwaarden ZorgPlus 2013 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen \ Geldig vanaf 1 januari 2013 Globale inhoudsopgave Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie