VOOR EIGENAREN VAN GEMEENTELIJKE- EN RIJKSMONUMENTEN TER VOORKOMING VAN MISVERSTANDEN EN MONUMENTAAL LEED U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR EIGENAREN VAN GEMEENTELIJKE- EN RIJKSMONUMENTEN TER VOORKOMING VAN MISVERSTANDEN EN MONUMENTAAL LEED U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT"

Transcriptie

1 VOOR EIGENAREN VAN GEMEENTELIJKE- EN RIJKSMONUMENTEN TER VOORKOMING VAN MISVERSTANDEN EN MONUMENTAAL LEED U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT

2 INHOUD 4 WAT IS NU EEN BESCHERMD MONUMENT? 6 WAAROM IS EEN GEBOUW EEN MONUMENT? 8 SCHUIFRAMEN 10 DAKPANNEN 12 REINIGEN EN ONDERHOUD 14 VOEGWERK 16 VORSTSCHADE BIJ VOEGEN EN IMPREGNEREN 18 OM KORT TE GAAN 19 COLOFON

3 U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT 3 Monumenten worden door velen als een belangrijk onderdeel van onze omgeving gezien. Om de monumenten te behouden en te voorkomen dat bij veranderingen belangrijke onderdelen verloren gaan, is kennis nodig, specialistische kennis. In de gemeente Den Haag bezitten de ambtenaren van het team Monumentenzorg van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg deze kennis. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze uitgave. Het team Monumentenzorg is tijdens kantooruren bereikbaar op

4 4 WAT IS NU PRECIES EEN BESCHERMD MONUMENT? In het dagelijkse leven zult u wellicht bij dit gegeven niet lang stil staan. De status van beschermd monument wordt pas belangrijk wanneer u in uw pand gaat investeren. Hetzij omdat u onderhoud wilt plegen, hetzij omdat u het pand wilt verbouwen of uitbreiden. In de Monumentenwet van 1988 is dit als volgt omschreven, monumenten zijn: Alle zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. (Rijksmonumenten zijn van nationaal belang en moeten tenminste vijftig jaar oud zijn. Gemeentelijke monumenten zijn van lokaal belang en de beperking van vijftig jaar of ouder geldt hier niet). KNEUTERDIJK 6, EEN STATIG WOONHUIS UIT 1655 IN DE TRAND VAN HET HOLLANDS CLASSICISME, EEN RIJKSMONUMENT

5 U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT 5 De Ridderzaal, een middeleeuws bouwwerk en tastbaar stuk nationale geschiedenis, is een monument. Maar ook de twee oude telefooncellen die vlak naast de ingang van het Binnenhofcomplex op het Buitenhof staan, zijn monumenten. Deze zaken moeten zijn ingeschreven in registers (offi ciële lijsten). In Den Haag zijn dit twee lijsten één van de rijksmonumenten en één van de gemeentelijke monumenten. Zodra zaken op één van deze lijsten staan zijn ze beschermd. Bescherming houdt in dat er aan het monument niets gewijzigd mag worden zonder toestemming ( vergunning ) van burgemeester en wethouders. De wet heeft het over zaken en niet over gebouwen omdat ook standbeelden, bruggen en straatbanken op de monumentenlijst kunnen staan. DE CANAPÉBANK UIT ROND 1920 MET MOOI GEVORMDE IJZEREN POTEN IN ART DECOSTIJL LANGS DE VAN ALKAMADELAAN, EEN GEMEENTELIJK MONUMENT

6 6 WAAROM IS EEN GEBOUW EEN MONUMENT? Een gebouw wordt beschermd met het doel een tastbaar deel van onze (cultuur)geschiedenis voor verval te behoeden. Daarom is het van belang monumenten goed te onderhouden en bij wijzigingen de monumentale waarden zoveel mogelijk te behouden. En deze monumentale waarden zitten niet alleen aan de buitenkant. Wanneer gebouwen zijn beschermd, geldt deze bescherming daarom voor zowel de buiten- als voor de binnenzijde. Dus ook voor wijzigingen aan de binnenkant van een monument moet men vergunning vragen aan burgemeester en wethouders. RIJK GEDECOREERD 18DE EEUWS INTERIEUR VAN EEN MONUMENT AAN HET LANGE VOORHOUT

7 U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT 7 Dit betekent dat er niet zonder meer een doorbraak door een muur of vloer in een pand gemaakt mag worden. Ook een oude spiltrap vervangen gaat niet zomaar. Begrijpelijk, want ook veel van deze zaken zijn van historisch belang. Schuifdeuren met glas-inlood tussen een voor- en achterkamer, kleine dienstbodentrapjes, of oude kapspanten waar je gemakkelijk je hoofd tegen stoot, zijn allemaal zaken die in de loop van de tijd maar al te vaak zijn verdwenen. En daarmee verdween een belangrijk stuk tastbare wooncultuur. Foto: E. Annyas DEZE 17DE EEUWSE SPORENKAP IN EEN MONUMENT AAN DE STILLE VEERKADE IS EEN FRAAI STUK TIMMERMANSWERK UIT DIE TIJD

8 8 SCHUIFRAMEN Schuiframen, kenmerkend voor veel panden, kieren vaak en zijn bijna altijd voorzien van enkel glas. Bij een restauratie wordt er door monumentenzorg van uitgegaan dat de ramen behouden blijven. Wanneer deze bouwtechnisch niet helemaal in orde zijn kunnen ze gerepareerd worden. DOOR DE VERZWARING VAN HET RAAMHOUT IN VERBAND MET DE TOEPASSING VAN DUBBELGLAS EN DE TOEPASSING VAN VENTILATIEROOSTERS, KRIJGT HET RAAM EEN GROVE UITSTRALING

9 U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT 9 Indien reparatie niet meer mogelijk is, zullen ze vervangen moeten worden door exacte kopieën van de oorspronkelijke ramen. Wanneer men hiervan wil afwijken, bijvoorbeeld door dubbel glas toe te passen of een glaslat in plaats van de traditionele stopverf, zijn dit allemaal wijzigingen waarmee een stukje bouwgeschiedenis verdwijnt. EEN OORSPRONKELIJK SCHUIFRAAM MET WISSELDORPEL EN SMALLE ROEDEN

10 10 DAKPANNEN Oude dakpannen, vooral de zogenaamde oude Hollandse pannen, die nog steeds geproduceerd worden met hun kenmerkende golf en ietwat onregelmatige ligging, zijn uit cultuurhistorisch oogpunt belangrijk. Zij horen op de oudere gebouwen. DAKEN ZIJN OP VEEL PLEKKEN GOED WAARNEEMBAAR EN BEPALEND VOOR HET STRAATBEELD

11 U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT 11 Pas in de negentiende eeuw verschenen er andere pantypen. Het vervangen van deze oude pannen door een nieuwer type is uit cultuurhistorisch oogpunt dan ook niet gewenst. DE OUDE HOLLANDSE PAN BEZIT EEN LEVENDIGE UITSTRALING DOOR DE IETWAT ONREGELMATIGE LIGGING

12 12 REINIGEN EN ONDERHOUD Een lastige kwestie is die van het onderhoud. Met onderhoud wijzig je eigenlijk ook het gebouw. Om voor elke schilderbeurt een vergunning te vragen zou niet werkbaar zijn. Toch is overleg met het team Monumentenzorg nodig. In sommige buurten met een heel duidelijke kleurstelling die voor de eenheid van de verschillende gebouwen in een straat zorgt, verstoort een afwijkend kleurgebruik deze eenheid. Wat de meesten als vuil op de baksteen van een gebouw zien is in feite altijd een combinatie van vuil en stoffen die bij de baksteen horen. Met het onoordeelkundig reinigen wordt niet alleen het vuil verwijderd maar verdwijnt ook een zeer dun laagje steen. DOOR INTENSIEVE REINIGING (STRALEN) HEEFT DE STEEN EEN POKDALIG UITERLIJK GEKREGEN, BOVENDIEN IS DE HARDE BUITENHUID VAN DE BAKSTEEN AANGETAST EN DAARDOOR VERZWAKT

13 U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT 13 Dit deel, de buitenhuid, is bovendien door het bakproces het sterkste deel. Elke aantasting hiervan betekent dus een verzwakking van de baksteen. Met het reinigen van gevels wijzigt men het gebouw en dat is vergunningsplichtig, overleg over de wijze van reinigen is daarom noodzakelijk. Alleen het gewoon afspoelen met water zonder druk wordt als onderhoud gezien. Bovendien kan reinigen een merkwaardig resultaat opleveren: een gebouw van tweehonderd jaar oud dat er bij staat alsof het vorig jaar werd neergezet. Goed onderhoud is af te lezen aan het schilder- en loodgieterswerk en niet aan de blinkende baksteen. GOED ONDERHOUD AAN EEN PAND IS AF TE LEZEN AAN HET FRAAIE SCHILDERWERK EN NIET AAN BLINKENDE MUURVLAKKEN, WELKE BOVENDIEN DE INDRUK KUNNEN WEKKEN DAT HET EEUWENOUDE MONUMENT VORIG JAAR GEBOUWD WERD

14 14 VOEGWERK Het vervangen van voegwerk, in de ogen van sommigen onderhoud, is in alle gevallen vergunningplichtig. Overleg met het team Monumentenzorg is daarom absoluut noodzakelijk. Met het verwijderen van oud voegwerk verdwijnt een stuk bouwgeschiedenis. HET OORSPRONKELIJKE 18DE EEUWSE VOEGWERK HEEFT EEN VERFIJNING DIE TEGENWOORDIG NIET MEER GEMAAKT KAN WORDEN

15 U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT 15 Met name het zeer fi jne 18de-eeuwse voegwerk is in deze tijd niet meer na te maken. Ook de stenen worden, afhankelijk van het vakmanschap van de voeger, erg of minder erg beschadigd doordat met het verwijderen van de oude voegen altijd een klein deel van de baksteen wordt weggehakt of geslepen. HETZELFDE METSELWERK OPNIEUW GEVOEGD. BIJ HET UITHAKKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE VOEG IS OOK EEN DEEL VAN DE STEEN WEGGEHAKT. DE NIEUWE GEKNIPTE VOEG IS NIET TE VERGELIJKEN MET HET OORSPRONKELIJKE VOEGWERK

16 16 VORSTSCHADE BIJ VOEGEN EN IMPREGNEREN Een belangrijke aandachtspunt is de samenstelling van de voegspecie. Vooral wanneer een gebouw van een zachte (poreuze) baksteen gemaakt is, kan een moderne harde cementspecie ernstige schade veroorzaken. Tijdens een regenbui in de poreuze baksteen opgenomen vocht kan niet snel verdampen. Wanneer dit vocht onvoldoende kan verdampen, kan dit problemen veroorzaken tijdens vorst. Het vocht in de kleine kanaaltjes en poriën van de baksteen bevriest, zet uit en zorgt ervoor dat er stukjes steen afspringen. DOORDAT VOCHT IN DE STENEN NIET GOED KAN VERDAMPEN, GAAT DIT BIJ VORST UITZETTEN WAARDOOR ER SCHOLLEN BAKSTEEN AFSPRINGEN. IMPREGNEREN VAN BAKSTENEN GEVELS KAN DIT PROBLEEM VERSTERKEN

17 U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT 17 Vaak wordt ter compensatie van de aantasting van de baksteen na reinigen of na het vervangen van voegwerk, een gevel geïmpregneerd. De kleine kanaaltjes in de baksteen worden dan opgevuld met een waterafstotend materiaal. Achter deze geïmpregneerde laag komt echter altijd vocht, van binnenuit en in veel gevallen ook na verloop van tijd, wanneer het impregneermiddel verouderd is, van buitenaf. Wanneer dit vocht onvoldoende door de geïmpregneerde laag heen verdampen kan, ontstaat hetzelfde probleem als bij verkeerd gekozen voegspecie: afschilfering van de buitenkant van het metselwerk. EEN VEEL TE STERKE VOEGSPECIE OP CEMENTBASIS ZORGT ER VOOR DAT OOK HIER INGEDRONGEN VOCHT MINDER MAKKELIJK WEGZAKT EN DAARDOOR NIET ZO SNEL VERDAMPEN KAN, MET DEZELFDE GEVOLGEN

18 18 OM KORT TE GAAN Resumerend kan gesteld worden dat er niets aan een monument gewijzigd mag worden zonder vergunning. Het gemeentebestuur van onze stad wil ernst maken met het behoud van de tastbare geschiedenis en een kritische toets door het team Monumentenzorg is daarom nodig. Helaas wijzigen veel mensen hun monument zonder overleg met monumentenzorg. Het gevolg is dat er dan in veel gevallen historische waarden verloren gaan. Na ontdekking wordt weliswaar vaak geëist om de oorspronkelijke staat weer te herstellen, maar in de meeste gevallen betekent dit een kopie van wat er stond omdat het authentieke materiaal inmiddels verdwenen is. Wanneer u iets aan uw monument wilt wijzigen dient u in eerste instantie contact op te nemen met het team Monumentenzorg. In samenspraak lukt het in verreweg de meeste gevallen uw plannen te verwezenlijken met behoud van zoveel mogelijk cultuurhistorische waarden.

19 U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT 19 COLOFON: Samenstelling: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg Vormgeving: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg team Visualisatie, Annemarieke Pinchbeck-den Broeder Reproductie: Multimedia Fotografie: Dienst Stedelijke Ontwikkeling Oplage: 5000 JUNI 2005

20 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg Postbus DP Den Haag Monumentenzorg is tijdens kantooruren bereikbaar op

Waardevol Waterland. Zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

Waardevol Waterland. Zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten Waardevol Waterland Zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten Inhoud Inleiding 5 1. Regelgeving 6 2. Onderhoud en restauratie van monumenten 8 3.Bouwen en herstellen in beschermde stads-

Nadere informatie

zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten Waardevol Waterland zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten Waardevol Waterland Inleiding Waterland is rijk aan monumenten. De gemeente heeft maar liefst 319 rijksmonumenten en telt

Nadere informatie

LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN GEMEENTE EDE

LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN GEMEENTE EDE Inhoudsopgave - 1 - LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN GEMEENTE EDE Leidraad MOOI Ede voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten in Ede LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN

Nadere informatie

energiebesparing in een historische woning

energiebesparing in een historische woning energiebesparing in een historische woning Bespaar energie in uw historische woning. Behaal snel resultaat met eenvoudige maatregelen, zie de quick wins op pagina 6. dakisolatie pagina 8 duurzame energie

Nadere informatie

energiebesparing in een historische woning

energiebesparing in een historische woning energiebesparing in een historische woning Bespaar energie in uw historische woning. Behaal snel resultaat met eenvoudige maatregelen, zie de quick wins op pagina 6. Duurzaamheid in een historische omgeving

Nadere informatie

Monumentenwacht. voor de Boerderij

Monumentenwacht. voor de Boerderij Monumentenwacht voor de Boerderij Onderhoud is behoud Sinds hun ontstaan in de jaren zeventig van de vorige eeuw inspecteren de elf Nederlandse monumentenwachten jaarlijks zo n vijftienduizend monumentale

Nadere informatie

Richtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht van Naarden

Richtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht van Naarden Richtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht van Naarden April 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 3 Fundering...5 4 Gevels...6 5 Constructieve

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

Energiemaatregelen op IJsselhoeven

Energiemaatregelen op IJsselhoeven Energiemaatregelen op IJsselhoeven Inleiding IJsselhoeven zijn grote karakteristieke boerderijen in de IJsselvallei. Zij kenmerken zich door hun T-vormige hoofdvorm, die wordt gevormd door een dwars op

Nadere informatie

Historische spouwmuren

Historische spouwmuren Historische spouwmuren Al meer dan driehonderd jaar worden gebouwen in Nederland uitgerust met spouwen, die vocht, kou en geluid weren. De kennis van historische spouwmuren komt van pas bij herbestemming,

Nadere informatie

Naam Ll-nummer Klas Inleverdatum. Danny de Ruiter 3506712 ZB 4 vrijdag 28 maart 2008. Stagesector Stagelocatie Stagebegeleiders

Naam Ll-nummer Klas Inleverdatum. Danny de Ruiter 3506712 ZB 4 vrijdag 28 maart 2008. Stagesector Stagelocatie Stagebegeleiders Naam Ll-nummer Klas Inleverdatum Stagesector Stagelocatie Stagebegeleiders Danny de Ruiter 3506712 ZB 4 vrijdag 28 maart 2008 Beheer Icp+ Consult Martijn Vermeulen & Sander van den Hoogen Gevels Danny

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland

Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland Rapport Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland Waterschap Groot Salland Het Oversticht 11 november 2009 Projectnummer: 090318.001.01 Status: Definitief 2 Opbouw Deel A: watererfgoedbeleid Waterschap

Nadere informatie

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Per januari 2003 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden. In de Woningwet is vastgelegd dat bouwaanvragen getoetst moeten worden aan redelijke eisen van welstand. Gemeenten

Nadere informatie

I 130-1 Informatieblad herstel buitenpleisterwerk

I 130-1 Informatieblad herstel buitenpleisterwerk I 130-1 Informatieblad herstel buitenpleisterwerk Schoonmaken, schilderen en repareren. Tijdens onze inspectie zijn aan het buitenpleisterwerk gebreken en onvolkomenheden geconstateerd. Om verder verval

Nadere informatie

Energieke Restauratie

Energieke Restauratie Energieke Restauratie De bouwkunde kant Lars Claassens, 317945 Afstudeerverslag Hanze Hogeschool Groningen 2012 Projectgroep: Groep IEC03 Studenten Lars Claassens Eric van Veen William Ruiter Javier Vincente

Nadere informatie

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten 10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten werkgroep monumentenpublicaties / federatie welstand Je moet niet alleen, om de plek te bereiken, thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. Er

Nadere informatie

Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief. L. Prins, A.C. Habets en P.J.

Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief. L. Prins, A.C. Habets en P.J. Bekende gezichten, gemengde gevoelens Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief L. Prins, A.C. Habets en P.J. Timmer Bekende gezichten, gemengde gevoelens Beschermde stads- en dorpsgezichten

Nadere informatie

Ten geleide. monument en rendement

Ten geleide. monument en rendement Ten geleide 1 Met enige trots aanvaardde ik enkele maanden geleden de uitnodiging van de gemeente Arnhem om een onafhankelijke mening te vormen over het onderwerp Monument en Rendement. Het was vervolgens

Nadere informatie

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289 1 Titel Pagina Auteur: Johan Gude S0012289 Dit verslag is geschreven in het kader van de bacheloropdracht van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Verantwoordelijke organisatie:

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Tips & Tricks voor duurzaam renoveren

Tips & Tricks voor duurzaam renoveren Tips & Tricks voor duurzaam renoveren folding line Controlelijst De volgende controlelijst kan nuttig zijn bij de aanpak van uw renovatie-project. Voor u begint, zorg dat u uw huis kent! U kunt pas de

Nadere informatie

Module Gevelreiniging

Module Gevelreiniging Opleiding restauratievakman moderne bouwchemie Module Gevelreiniging Yves Vanhellemont, Willem Van Peer, Nathalie Vernimme (eds) Opleiding restauratievakman moderne bouwchemie Module Gevelreiniging Yves

Nadere informatie

Ontdek duurzame renovatietechnieken, getoetst in vijf gebouwen in Europa

Ontdek duurzame renovatietechnieken, getoetst in vijf gebouwen in Europa Ontdek duurzame renovatietechnieken, getoetst in vijf gebouwen in Europa De controlelijst aan de binnenkant van de omslag kan een nuttig hulpmiddel zijn om uw renovatie voor te bereiden Zorg dat u uw huis

Nadere informatie

NR3 SEPTEMBER 2007 De afgelopen vijf jaar zijn tropenjaren geweest p.3. Wij hebben goed zicht op de verschillende belangen p.9

NR3 SEPTEMBER 2007 De afgelopen vijf jaar zijn tropenjaren geweest p.3. Wij hebben goed zicht op de verschillende belangen p.9 InDetail kwartaal uitgave van nationaal restauratiefonds NR3 SEPTEMBER 2007 De afgelopen vijf jaar zijn tropenjaren geweest p.3 Op bezoek bij Stichting Oude Groninger Kerken p.7 Wij hebben goed zicht op

Nadere informatie

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek Het belang van de geschiedenis voor hoe we nu en in de toekomst zullen leven, wordt algemeen erkend. Van die geschiedenis zijn er in onze omgeving nog tal van tastbare resten te zien en te beleven. Overal

Nadere informatie

Erkenning voor Maatschappij van Weldadigheid

Erkenning voor Maatschappij van Weldadigheid Juni 2010 Drenthe Erkenning voor Maatschappij van Weldadigheid Na stichting Het Drentse Landschap is nu ook stichting Maatschappij van Weldadigheid aangewezen als organisatie voor monumentenbehoud. De

Nadere informatie

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015 Februari 2015 krant Huis meer waard door hoger energielabel Energiebesparende maatregelen aan je huis geven meer wooncomfort en lagere energiekosten. Maar is het handig om je huis energiezuiniger te maken

Nadere informatie

van Balen, Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden heden

van Balen, Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden heden Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden en heden Koen van Balen, Bert van Bommel, Rob van Hees, Michiel van Hunen, Jeroen van Rhijn en Matth van Rooden bron

Nadere informatie

De Schoonheid van Amsterdam

De Schoonheid van Amsterdam De Schoonheid van Amsterdam Gemeente Amsterdam 2013 De Schoonheid van Amsterdam 2013 pagina 1 Stroomschema welstand Betreft uw bouwplan een vergunningplichtig bouwwerk en gelden er welstandscriteria? Sommige

Nadere informatie