Toegankelijk Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toegankelijk Amsterdam"

Transcriptie

1 Onderzoeksformulier en toelichting Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer WC AMSTERDAM Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang Amsterdam Plantage Middenlaan DD Amsterdam telefoon fax Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 1 van 20

2 Algemeen, toelichting Dit geeft aan dat het gebouw of de locatie voor de meeste mensen redelijk goed te bezoeken is. Ook voor rolstoelgebruikers die zelfstandig op pad zijn. Drie punten - Meer toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de locatie voor mensen in een rolstoel met een begeleider of wat hulp, en eventueel voor mensen in een rolstoel met een sterke armfunctie, en mensen met krukken of een wandelstok redelijk goed te bezoeken is. Twee punten - Minder toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de locatie voor mensen met krukken of een wandelstok, of mensen die slecht ter been zijn, redelijk goed te bezoeken is. Voor de meeste rolstoelgebruikers voldoet het niet. Dit geeft aan dat het gebouw of de locatie eigenlijk alleen voor mensen zonder fysieke problemen goed te bezoeken is. Voor de meeste rolstoelgebruikers, voor mensen met krukken of een wandelstok en mensen met kinderwagens of veel bagage voldoet het niet. Vier punten - Ja / Aanwezig Dit wordt gebruikt om aan te geven dat een voorziening (voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden) aanwezig is en/of dat roken niet is toegestaan. Eén punt - Nee / Niet aanwezig Dit wordt gebruikt om aan te geven dat een voorziening (voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden) niet aanwezig is en/of dat roken is toegestaan. Invulinstructie Voordat u met deze lijst aan de gang gaat is het van belang dat u een korte instructie krijgt over het gebruik van deze lijst. Voorbereiding Wij adviseren u om vooraf contact op te nemen met de beheerder van het object. Meld bij aanvang van uw bezoek aan de balie of andere medewerkers in het object wat uw bedoeling is, om misvattingen te voorkomen. Mochten zij problemen hebben met uw bezoek, meld dit dan bij Cliëntenbelang Amsterdam. Het is van belang dat u bij uw bezoek beschikking heeft over de volgende middelen pen rolmaat digitale fotocamera (maak foto s van de grootste knelpunten) (stappenteller) meetlint Meten In een aantal vragen zal er gevraagd worden naar de netto afmetingen, bijvoorbeeld bij de breedte van een deurpost. Let u dan goed op dat u alleen de doorgangsruimte meet, dus niet de plinten/balken meerekenen. Bij een ander aantal vragen zal er een afstand moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld de afstand van het object naar een treinstation. Om het schattingsgehalte daarvan zo klein mogelijk te maken adviseren wij u om uw normale stap op te meten en daarna met een stappenteller de gevraagde afstand af te leggen. Probeer daarbij telkens in dezelfde ritme te lopen met gelijke passen. De afstand kunt u dan uitrekenen door de afstand van één stap te vermenigvuldigen met het aantal dat u op uw stappenteller kunt aflezen. Informatie op internet U kunt er ook voor kiezen om de afstand te controleren of op te meten op een (stads)plattegrond, of op een digitale kaart zoals Er is een experimentele routeplanner voor voetgangers op beschikbaar, die voor het schatten van loopafstanden goed te gebruiken is. Informatie over het openbaar vervoer kan ook op de websites en gevonden worden. Opmerkingen bij het invulformulier De meeste vragen in deze lijst corresponderen met de de vragen in de database van toegankelijkamsterdam.nl. Vragen die voorafgegaan worden door een driehoekje, zijn nodig voor de website om de waardering van het betreffende onderdeel te bepalen Vragen die cursief zijn aangegeven, zijn aanvullend. De antwoorden hierop worden in de website in vrije tekstvelden ingevuld. Andere vragenlijsten Naast dit formulier is de Quickscan beschikbaar. Om snel een indruk te krijgen van de toegankelijkheid van een gebouw, voordat het nader onderzocht wordt met deze vragenlijst. Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 2 van 20

3 Onderzoeksformulier Algemene gegevens Naam van het gebouw Bezoekadres Postcode bezoekadres Vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer Indien er een apart postadres is hier noteren Postadres Postcode van het postadres Naam contactpersoon adres Internet-adres Onderzoeker Datum onderzoek Evt. opmerkingen aan beheerder van de site Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer WC AMSTERDAM Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang Amsterdam Plantage Middenlaan DD Amsterdam telefoon fax Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 3 van 20

4 Bereikbaarheid, Openbaar vervoer, toelichting De afstand naar een metrostation is 200 meter of minder. Drie punten - Meer toegankelijk De afstand naar een NS station is 500 meter of minder, en/of de afstand naar een metrostation ligt tussen de 200 en 500 meter. Twee punten - Minder toegankelijk De afstand naar een tramstation en/of een bushalte is minder dan 200 meter. De afstand naar tramstation en bushalte is groter dan 200 meter, en de afstand naar metro- of NS station is groter dan 500 meter. Stations Toegankelijke haltes Controleren van informatie De toegankelijkheid van de NSen metrostations zal apart worden geïnventariseerd. Een verhoogde halte is 18 cm (of iets meer) hoger dan de tram- of busbaan. De minimale breedte van een verhoogde, rolstoeltoegankelijke halte is 1,50 m zonder de (trottoir) banden. De afstand naar het dichtstbijzijnde metro- of treinstation of de tram- en bushalte kan worden berekend op Daar staan de ov-haltes op. Vanaf daar kan googlemaps de afstand berekenen naar het bezoekadres van het gebouw. Kies de optie route voor voetgangers. Het GVB houdt op de website op de haltevertrekstaten bij of een halte rolstoeltoegankelijk is of niet. Ook de plattegronden van het GVB zijn er handig om de dichtstbijzijnde halte te vinden. Bereikbaarheid, parkeren, toelichting Gehandicaptenparkeerplaatsen Langsparkeerplaats Haakse parkeerplaats Er zijn gehandicaptenparkeerplaatsen binnen 100 meter van de entree Drie punten - Meer toegankelijk Er zijn gewone eigen parkeerplaatsen binnen een afstand van 100 meter van de entree. Twee punten - Minder toegankelijk De afstand tussen de entree en de gewone eigen parkeerplaatsen is groter dan 100 meter. Voorrijden bij de entree is mogelijk en toegestaan. Overige. In-en uitstappen met een rolstoel kost meer ruimte. Parkeergarages De toegankelijkheid van de parkeergarages zal apart worden geïnventariseerd. Opmerkingen Denk bij overige opmerkingen aaninformatie op de onderborden (met venstertijden), parkeerplaatsen specifiek voor gehandicaptenvoertuigen (Canta s) Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 4 van 20

5 Openbaar vervoer Afstand naar treinstation Naam van dit treinstation Afstand naar metrostation Naam van dit metrostation, welke lijnen stoppen er? Afstand naar tramhalte Naam van deze tramhalte, welke lijnen stoppen er? Afstand naar bushalte Naam van de bushalte, welke lijnen stoppen er? Toelichting openbaar vervoer Is de tramhalte opgehoogd en minimaal 1,50 m breed? Is de bushalte opgehoogd en minimaal 1,50 m breed? Overige opmerkingen m.b.t. het openbaar vervoer 0-200m m geen station binnen 500m 0-200m m geen station binnen 500m 0-200m m geen tramhalte binnen 500m 0-200m m geen bushalte binnen 500m breedte cm breedte cm Parkeren Zijn er eigen (gewone) parkeerplaatsen voor bezoekers? Zijn er gehandicaptenparkeerplaatsen binnen 100 m? Zo ja, hoeveel langsparkeerplaatsen binnen 100 m? Zijn deze langsparkeerplaatsen tenminste 6 m lang? Zo ja, hoeveel haakse/schuine parkeerplaatsen binnen 100 m? Zijn deze parkeerplaatsen tenminste 3,5 m breed? Wat is de afstand van de gehandicaptenparkeerplaats naar de entree Is voorrijden (door taxibusjes) mogelijk en toegestaan? Toelichting op parkeren Is er een trottoiroprit of verlaagd trottoir bij deze plaats? Is er een parkeergarage binnen 100 m? Overige opmerkingen m.b.t. parkeren afstand m afstand m aantal st. aantal st. lengte m, breedte m afstand m (dichtstbijzijnde plaats noteren) toelichting afstand m Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 5 van 20

6 Toegankelijk Amsterdam De ingang, toelichting het hoogteverschil om binnen te komen bedraagt minder dan 2 cm; of er is een lift om het object in te komen met een vloeroppervlakte groter of gelijk aan 105 cm bij 135 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage dat kleiner is dan 5%. en er is geen deur, of er is een deur die voldoet aan de volgende eisen de deurbreedte is minimaal 85 cm de deur gaat automatisch open of het is een deur die je gemakkelijk open kunt duwen, waarbij een eventuele bel zich bevindt onder een hoogte van 120 cm Drie punten - Meer toegankelijk het hoogteverschil om binnen te komen bedraagt minder dan 15 cm of er is een lift om het object in te komen met een vloeroppervlakte groter of gelijk aan 90 cm bij 120 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage dat kleiner is dan 15% en de deurbreedte is minimaal 85 cm. Twee punten - Minder toegankelijk Er is een lift om het object in te komen of er is een roltrap of er is een trap waarbij het aantal traptreden kleiner of gelijk aan 3 is Begrijpelijke symbolen wijaan beide of één van en er is een leuning zen de weg. beide kanten aanwezig. Lettergrootte Letters en tekens moeten een bepaalde grootte hebben om goed te kunnen worden waargenomen en onderscheiden. Daarbij is ook het verschil tussen de achtergrond en de letter van belang. Hoe kleiner het contrast is, des te groter moet de letter zijn. Geleidelijnen Obstakels Grenswaarde letterhoogte Deuren 0,01 maal de praktische leesafstand)/(het verschil in reflectiefactor tussen letter en achtergrond) geleidelijn (een ribbelijn van 60 cm breed t.b.v blinden en zeer slechtzienden) Relatie letterafstand en lettergrootte D = voldoende grootte van symbolen, afhankelijk van de leesafstand. Lettertype De leesbaarheid van het lettertype hangt af van de aard van de boodschap die Bovenstaande moet worden overgebracht. Het gebruik van kapitalen obstakels (hoofdletters) is alleen spreken voor zich. Paaltje bij geschikt voor korte woorden en termen, voor langere woorden en zinnen zijn een trottoiroprit worden snel onderkastletters (kleine letters) meer geschikt. Deze zijn vanwege door geparkeerde fietsen de geblokkeerd. woordherkenning makkelijker leesbaar dan kapitalen. Voor de leesbaarheid is voorbeeld van een natuurlijke gidslijn zowel het hek de het van belang dat deals luminantieverhouding tussen de tekst en de ondergrond rand van het gazon kan als voldoende is. routegeleiding dienen. Grenswaarden Korte tekst kapitalen of onderkastletters (schreefloos) Lange tekst onderkastletters (schreefloos) Reflectieverhouding letter/ondergrond tussen 13 en 130 Overige. E = Helderheidscontrast van informatie F = Inhoud en kleur van symbolen Controleer bij een draaideur altijd of er een alternatieve deur in de buurt is, en hoe deze bediend kan worden. Alleen de zeer grote automatische draaideuren zijn rolstoeltoegankelijk. Meet de netto doorgang (of vrije doorgang) bij een gewone deur door deze 90 graden open te zetten en dan de maat tussen kozijn en zijkant van de deur te meten. Kijk bij dubbele deuren of de loopdeur voldoende nettodoorgangsbreedte heeft. Het is vrijwel onmogelijk voor een rolstoelgebruiker om zelfstandig twee deuren tegelijk te openen bewegwijzering Aanvullende voel- en hoorbaarheid Goed contrast is belangrijk voor de leesbaarheid. Als vuistregel geldt dat de Om een boodschap ook over te brengen op mensen die geen visuele informatie letters 1/10e van de leesafstand zijn. kunnen waarnemen, moet deze boodschap ook op een tactiele of auditieve Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Amsterdam manier worden gepresenteerd. EenCliëntenbelang voorbeeld van aanvullende informatie is pagina 6 van 20

7 De Ingang Zijn er obstakels vanaf openbare weg / parkeerplaats naar de entree? Wat voor soort obstakels zijn dit? Is er een geleidelijnensysteem voor blinden / slechtzienden? Is er bewegwijzering vanaf de openbare weg naar de entree? Is deze goed leesbaar (lettergrootte, kleurcontrast)? Heeft het gebouw behalve de hoofdentree andere ingangen? Is de hoofdentree de meest toegankelijke ingang? De meest toegankelijke entree bevindt zich Is bij de hoofdentree een verwijzing naar de toegankelijke ingang? Is bij de toegankelijke entree een hoogteverschil van meer dan 2 cm? hoogteverschil cm Bij een hoogteverschil groter dan 2 cm vul de volgende pagina in. Deur Hoe breed is de entree opening (cm)? Is de entree voorzien van een deur? Wat voor een deur is de toegangsdeur? Wat zijn de afmetingen van de draaideur (tourniquet) Is er een alternatief voor de tourniquet? Hoe kan de voordeur of alternatieve deur worden bediend? Hoe hoog zit de bel? Is er een deurdranger? Kun je de toegangsdeur gemakkelijk (met 2 vingers) opentrekken? doorgang cm gewone deur schuifdeur draaideur (tourniquet) anders diameter cm, aantal segmenten toelichting automatisch handmatig zonder aanbellen handmatig na aanbellen belhoogte cm Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 7 van 20

8 De ingang, toelichting overbrugging hoogteverschillen Liften Trappen Hellingen het hoogteverschil om binnen te komen bedraagt minder dan 2 cm; of er is een lift om het object in te komen met een vloeroppervlakte groter of gelijk aan 105 cm bij 135 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage dat kleiner is dan 5%. en er is geen deur, of er is een deur die voldoet aan de volgende eisen de deurbreedte is minimaal 85 cm de deur gaat automatisch open of het is een deur die je gemakkelijk open kunt duwen, waarbij een eventuele bel zich bevindt onder een hoogte van 120 cm Drie punten - Meer toegankelijk het hoogteverschil om binnen te komen bedraagt minder dan 15 cm of er is een lift om het object in te komen met een vloeroppervlakte groter of gelijk aan 90 cm bij 120 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage dat kleiner is dan 15% en de deurbreedte is minimaal 85 cm. Twee punten - Minder toegankelijk Er is een lift om het object in te komen of er is een roltrap of er is een trap waarbij het aantal traptreden kleiner of gelijk aan 3 is en er is een leuning aan beide of één van beide kanten aanwezig. Trap en kooilift Trapplateaulift Hefplateau naast trap Meet de optrede (de tredehoogte) en de aantrede (de diepte van de traptrede). Noteer ook het aantal traptreden. Een opstap mag ook als traptrede worden ingevuld (trap met 1 trede). Hoe groter het hoogteverschil, hoe minder steil de helling mag zijn. Meet de lengte van de helling bij voorkeur horizontaal. (dus niet over het rijvlak van de helling, maar langs de zijkant van de helling). Overige. Dit hoogteverschil is met een (smalle) helling opgelost. De trede is goed in kleur gemarkeerd. Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 8 van 20

9 Hoogteverschil voor ingang Lift voor de ingang Is er een lift om het gebouw in te komen? zo ja, wat voor soort lift? Zo ja, wat voor soort lift? Wat zijn de exacte netto-afmetingen van de lift voor ingang (in cm) Hoe breed is de netto (deur)doorgang van de lift (in cm)? Hoe hoog zitten de bedieningskoppen van de lift (in cm)? Hellingbaan voor de ingang Is er een hellingbaan voor de ingang? Betreft het een dubbele hellingbaan? Wat is het hoogteverschil dat de (eerste) hellingbaan overbrugt? Hoe lang is de (eerste) hellingbaan (in cm)? Wat is het hoogteverschil dat de tweede hellingbaan overbrugt? Hoe lang en breed is de tweede hellingbaan (in cm)? Heeft de hellingbaan een leuning? is er een rustbordes bij de helling? Zo ja afmetingen (in cm)? Trap voor de ingang Is er een roltrap voor de ingang? Hoe breed is de roltrap (in cm)? Is er een trap voor de ingang? Hoeveel leuningen heeft de trap? Aantal traptreden Maat van de optrede (tredehoogte), van de aantrede (tredediepte) Is er een traptredenmarkering? kooilift plateaulift traplift stoeltjeslift breedte cm, diepte cm breedte cm hoogte cm vaste helling oprijplank hoogteverschil cm lengte cm hoogteverschil cm lengte cm lengte cm, breedte cm roltrap rolpad breedte cm geen leuning 1 leuning leuningen aan 2 zijden aantal st. optrede cm, aantrede cm Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 9 van 20

10 Horizontale doorgang, toelichting, bruikbaarheid voor rolstoelgebruikers de netto doorgang is minstens 90 cm en er is voldoende manoeuvreerruimte en er zijn geen niveauverschillen van meer dan 2 cm Indien meer etages voor bezoekers toegankelijk zijn, dient elke toegankelijke verdieping ook aan de bovengenoemde eisen te voldoen. Doorgangen Bruikbaarheid voor rolstoelgebruikers Drie punten - Meer toegankelijk De netto doorgang is minstens 90 cm. Indien meer etages voor bezoekers toegankelijk zijn, dient elke toegankelijke verdieping ook een netto doorgang van minstens 90 cm te hebben. Bij dit gebouw is een oprijplank gemaakt om het hoogteverschil van de drempel te overbruggen Voorbeeld van een verlaagde en onderrijdbare receptiebalie. Twee punten - Minder toegankelijk De netto doorgang is minstens 80 cm. Indien meer etages voor bezoekers toegankelijk zijn, dient elke toegankelijke verdieping ook een netto doorgang van minstens 80 cm te hebben. Overige. De netto-doorgang van de smalste toegang tot een publieksruimte is bepalend voor de waardering. Als er meerde gelijksoortige publieksruimten zijn, mag de best toegankelijke tellen (bijvoorbeeld bij spreekkamers). Bij dit buurthuis is een parkeerplaats voor scootmobielen vlak naast de entree gemaakt. Zijn in het restaurantgedeelte van een gebouw de tafels onderrijdbaar? Een gedeeltelijk verlaagde bar zou sympathiek zijn voor kleine mensen, mensen die niet lang kunnen staan en rolstoelgebruikers. Denk bij de bruikbaarheid in de ruimten ook aan de mogelijkheden om meubilair te verplaatsen. Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 10 van 20

11 Begane grond Hoe breed is de netto doorgang (in cm)? Is er bij hoeken voldoende manoeuvreerruimte (150 x 150 cm) Zijn er op de begane grond hoogteverschillen groter dan 2 cm? Van welk materiaal is de vloerbedekking? Toelichting op begane grond Zijn er voorzieningen om hoogteverschillen te overbruggen? doorgang cm (meet de smalste doorgang) toelichting toelichting toelichting Is een tuin, binnenplaats of terras toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Omschrijving van de toegankelijke ruimten op de b.g. Verdiepingen Zijn er verdiepingen die ook voor publiek bestemd zijn? Hoe breed is de netto doorgang (in cm)? Is er bij hoeken voldoende manoeuvreerruimte (150 x 150 cm) Zijn er op de verdiepingen hoogteverschillen groter dan 2 cm? Van welk materiaal is de vloerbedekking? Toelichting op verdiepingen Zijn er voorzieningen om hoogteverschillen te overbruggen? Omschrijving van de toegankelijke ruimten op verdiepingen doorgang cm (meet de smalste doorgang) toelichting toelichting toelichting Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 11 van 20

12 Vertikale doorgang, toelichting Liften Hellingen Trappen Er zijn naast het niveau van de entree geen andere verdiepingen voor publiek toegankelijk of er is een lift met een breedte en diepte van minimaal 105 bij 135 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage van maximaal 5%. Drie punten - Meer toegankelijk Er is een lift met een breedte en diepte van minimaal 90 bij 120 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage van maximaal 15%. Twee punten - Minder toegankelijk Er is een lift of er is een roltrap of er is een trap met maximaal drie traptreden en een leuning aan minstens één zijde. Overige. voorbeeld van een mooi geïntegreerde plateaulift, die ook als trap bruikbaar is. (Haags Gemeentemuseum) Hellingbaan met twee delen, tussenbordes en trap. Voorbeeld van een rolpad. Ze komen zowel horizontaal als hellend voor. De meeste rolpaden zijn niet bruikbaar voor rolstoelgebruikers. Een hoogteverschil dat met een creatieve helling is overbrugd. Een afrij-beveiliging langs de rand ontbreekt. Ook is het lastig even te wachten bij de receptiebalie. een traptredemarkering door contrastverschil en tegelijk antislip. Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 12 van 20

13 Verticale doorgang Toelichting op het komen op de verdiepingen Lift naar de verdiepingen Is er een lift naar de verdiepingen? Zo ja, wat voor soort lift? Binnenafmetingen lift (in cm) Hoe breed is de netto (deur)doorgang van de lift (in cm)? Hoe hoog zitten de bedieningskoppen van de lift (in cm)? Hellingbaan naar verdieping(en) Is er een hellingbaan? Wat is het te overbruggen hoogteverschil? Betreft het een dubbele hellingbaan? Wat is het hoogteverschil dat de (eerste) hellingbaan overbrugt? Hoe lang is de (eerste) hellingbaan (in cm)? Wat is het hoogteverschil dat de tweede hellingbaan overbrugt? Hoe lang is de tweede hellingbaan (in cm)? is er een rustbordes bij de helling? zo ja afmetingen (in cm)? Heeft de hellingbaan een leuning? Trap naar verdieping(en) Is er een roltrap? Hoe breed is de roltrap (in cm)? Is er een trap? Zo ja, aantal traptreden Hoeveel leuningen heeft de trap? Maat van de optrede (tredehoogte), van de aantrede (tredediepte) Is er een traptredenmarkering? kooilift plateaulift traplift stoeltjeslift breedte cm, diepte cm breedte cm hoogte cm hoogteverschil cm hoogteverschil cm lengte cm lengte cm lengte cm, breedte cm roltrap rolpad breedte cm aantal st. geen leuning 1 leuning leuningen aan 2 zijden optrede cm, aantrede cm Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 13 van 20

14 Sanitair, toelichting Er is een toilet voor rolstoelgebruikers en de ruimte voor de toiletdeur is minimaal 150 cm bij 150 cm en de afmeting van de toiletruimte is minimaal 165 cm bij 220 cm en de toiletdeur draait naar buiten en er zijn beugels naast de toiletpot Drie punten - Meer toegankelijk Er is een toilet voor rolstoelgebruikers en er zijn beugels naast de toiletpot. Twee punten - Minder toegankelijk Er is een toilet voor bezoekers aanwezig. Er is geen toilet voor bezoekers aanwezig. Aangepast toilet Assistentie Met een evacuatiestoel kan iemand die slecht ter been is of rolstoelgebruiker in noodsituaties naar beneden worden gebracht. Een aangepast of rolstoeltoegankelijk toilet is minimaal 1,65 cm breed en 2,20 m. diep. Er is ruimte om te keren in en voor de toiletruimte. Aan één van de zijden van de toiletpot is ruimte om de rolstoel te parkeren Overschuiven van rolstoel op de toiletpot ruimte naast en voor de pot nodig. Een greep aan de binnenzijde van de deur maakt het dicht trekken van de deur eenvoudiger. Let op details een hooghangende handdoekautomaat in de hoek is niet zo handig. Een hulphond kan o.a. helpen met deuren opendoen Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 14 van 20

15 Sanitair Is er een toilet voor bezoekers? Is dit toilet zonder treden te bereiken? Is een toilet voor rolstoelgebruikers?, zo ja welke afmetingen? Is de ruimte voor de toiletdeur minimaal 150 x 150 cm? Draait de toiletdeur naar buiten? Zijn er beugels naast de toiletpot? Is er een aangepaste wastafel? Is er een werkende alarminstallatie? Is er een beugel aan binnenzijde toiletdeur Vrije ruimte naast toiletpot (grootste maat meten) Overige opmerkingen m.b.t. sanitair Wat is de hoogte van de toiletpot incl. bril? Is het toilet voor rolstoelgebruikers vrij beschikbaar (zonder sleutel)? Informatie voor rolstoelgebruikers Zijn er leenrolstoelen beschikbaar? Zijn er toeschouwersplaatsen voor rolstoelgebruikers? Zo ja, waar? Heeft het gebouw een restaurant gedeelte? Zijn tafels bereikbaar en onderrijdbaar? Overige informatie / toelichting Moeten de toeschouwersplaatsen vooraf gereserveerd worden? Zijn er wegneembare oprijplaten, zo ja, waar? Zijn er balies en/of kassa s? Is er zicht op de ingang vanaf de receptie/balie? Is de balie / kassa onderrijdbaar, zo ja, onderrij-diepte (in cm) Is de pin / betaalautomaat bruikbaar? (hoogte, verplaatsbaar etc.) Is er een stallingsmogelijkheid voor scootmobielen? Is er een oplaadpunt voor scootmobielen? Zijn vitrines e.d. vanuit een rolstoel te bekijken? Zijn schappen en kasten bereikbaar vanuit een rolstoel? lengte cm, breedte cm vrije ruimte cm hoogte pot cm locatie locatie locatie baliehoogte cm toelichting diepte cm toelichting Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 15 van 20

16 Voorzieningen voor blinden en slechtzienden, toelichting De blindengeleidehond mag mee naar binnen of er is een alternatieve oplossing voor het begeleiden aanwezig of er is een bewegwijzering of signalering voor visueel gehandicapten binnen/bij het object. Kleurcombinaties Mensen die kleurenblind zijn kunnen combinaties van roodgroen slecht onderscheiden. Ook te weinig contrast tussen kleuren en grijswaarden zijn lastig, niet alleen voor kleurenblinden. Het object voldoet niet aan bovengenoemde criteria. Mag de geleidehond naar binnen? Een geleidelijn naar de balie in de hal van een gebouw Voorzieningen voor doven en slechthorenden, toelichting Er is een goed werkende ringleiding of infraroodinstallatie voor slechthorenden of de organisatie regelt een tolk gebarentaal op verzoek of er zijn andere voorzieningen voor mensen met een auditieve handicap. Het object voldoet niet aan bovengenoemde criteria. tolk gebarentaal Ringleiding systeem waarmee geluid dichterbij de luisteraar kan worden gebracht. Bestaande uit een ontvanger en een aangelegde kabel die geluid door zendt. Infra-rood Systeem werkt bijna hetzelfde als de ringleiding. Het bestaat uit twee kastjes; een versterker en een ontvanger, welke vaak een ingebouwde koptelefoon heeft. Roken (bruikbaarheid voor mensen met astma) Het object is rookvrij of het object is gedeeltelijk rookvrij. Indien het object gedeeltelijk rookvrij is, moet aangegeven zijn waar wel gerookt mag worden. ontvanger infrarood. Het object voldoet niet aan bovengenoemde criteria. is in het gebouw aangegeven of er niet gerookt mag worden? Logo ringleiding Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 16 van 20

17 Voorzieningen voor blinden en slechtzienden Is een blindengeleidehond welkom / alternatieve begeleiding Is er bewegwijzering / signalering voor visueel gehandicapten? Welke voorzieningen zijn er? overige opmerkingen voorzieningen blinden / slechtzienden Is de receptie / balie / kassa vindbaar voor blinden en slechtzienden? Zijn er trappen waar je tussen de treden kunt doorkijken? Welke voorzieningen in liften zijn er voor blinden en slechtzienden? Zijn kleurcombinaties ook voor kleurenblinden bruikbaar? Voorzieningen voor doven en slechthorenden Is er een goed werkende ringleiding of infraroodinstallatie? Wordt deze installatie enkele keren per jaar gebruikt? Regelt de organisatie op verzoek een tolk gebarentaal? Zijn er andere voorzieningen voor auditief gehandicapten? Is er ondertiteling bij (Nederlandstalige) films? Is er boventiteling bij voorstellingen? alternatief geleidelijnen grote letter info info in braille info op cd/dvd/daisy tastbeelden toelichting waar grote / reliëf cijfers info in braille gesproken info anders locatie toelichting Roken, bruikbaarheid voor mensen met astma Is het object rookvrij? Is het object gedeeltelijk rookvrij en is dit aangegeven? overige opmerkingen m.b.t. roken Assistentie Is een hulp- of assistentiehond welkom? Biedt men hulp of begeleiding aan gehandicapten? Is die hulp of begeleiding gedurende openingstijden beschikbaar? Moet hiervoor vooraf een afspraak worden gemaakt? Zijn hieraan kosten verbonden? Hebben medewerkers hierover voorlichting gehad? Is er en evacuatieplan waarin iets is geregeld voor rolstoelers? Zijn er andere voorzieningen die van belang zijn? Zijn er evacuatiestoelen? toelichting toelichting alternatief soort hulp tijden waar/bij wie hoeveel toelichting toelichting Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 17 van 20

18 Ruimte voor notities Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 18 van 20

19 Extra vragen voor specifieke gebouwen Winkel Betreft het een winkel? Is er een paskamer waar een rolstoel kan staan? Hoe breed is de netto deuropening (in cm)? Wat is de afmeting van deze paskamer (in cm)? Toelichting op voorzieningen in de winkel Wat is de hoogte van de balie Is er een losse pinautomaat (op schoot te nemen)? Hotel Betreft het een hotel? Zijn er kamers die aangepast zijn voor mensen met een handicap? Hoeveel kamers zijn dit? breedte cm lengte cm, breedte cm toelichting Waaruit bestaan de aanpassingen? Is er aangepast sanitair aanwezig in de kamer? Zo ja, welke van de volgende aanpassingen zijn aanwezig? Zo nee, is er aangepast sanitair elders in het hotel? Kan het hotel op aanvraag ADL assistentie regelen/verlenen? Toelichting op voorzieningen in het hotel? toelichting Voldoende manoeuvreerruimte in de badkamer Verhoogde wc-pot Beugels naast de wc Onderrijdbare wastafel Italiaanse douche (zonder cabine of opstaande randen) Douchezitje aan de muur Losse douchestoel Thermostaatkraan Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 19 van 20

20 Extra vragen voor specifieke gebouwen Sporthallen Betreft het een sporthal? Is er een kleedkamer waar iemand in een rolstoel kan omkleden? Hoe breed is de netto deuropening (in cm)? Is de ruimte voor de deur minimaal 150 x 150 cm? Zijn er in deze ruimte hoogteverschillen van meer dan 2 cm Zijn er hulpmiddelen in de kleedkamer (zoals hoog-laag-tafel)? Is er assistentie in de sporthal aanwezig? Is er een douche aanwezig die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers? Hoe breed is de netto deuropening (in cm)? Is de ruimte voor de deur minimaal 150 x 150 cm? Zijn er in de doucheruimte hoogteverschillen van meer dan 2 cm? Toelichting op voorzieningen in de sporthal breedte cm toelichting breedte cm toelichting Zwembaden Betreft het een zwembad? Is er een kleedkamer waar iemand in een rolstoel kan omkleden Hoe breed is de netto deuropening (in cm)? Is de ruimte voor de deur minimaal 150 x 150 cm? Zijn er in deze ruimte hoogteverschillen van meer dan 2 cm Zijn er hulpmiddelen in de kleedkamer (zoals hoog-laag-kleedtafel)? Zijn er hulpmiddelen om zelf in het zwembad te komen? Is er assistentie in het zwembad aanwezig? Heeft het water een speciale temperatuur voor bijv. reumapatiënten? Is er een douche aanwezig die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers Hoe breed is de netto deuropening van deze doucheruimte (in cm) Is de ruimte voor de deur minimaal 150 x 150 cm? Zijn er in de doucheruimte hoogteverschillen van meer dan 2 cm? Toelichting op voorzieningen in het zwembad breedte cm toelichting breedte cm toelichting Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 20 van 20

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC Amsterdam Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang

Nadere informatie

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Naam van het gebouw Bezoekadres Postcode bezoekadres Vestigingsplaats Waardering Vier punten - Meest toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de

Nadere informatie

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk)

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Basis informatie van het gebouw 1 Naam van de organisatie 2 Bezoekadres. 3 Postcode

Nadere informatie

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING Toegankelijkheidsonderzoek Werkplein West Jan van Galenstraat 323 donderdag 11 maart 2010 ALGEMEEN Het gebouw aan de Jan van Galenstraat bestaat uit twee gedeeltes: Het publieksgedeelte en het personeelsgedeelte.

Nadere informatie

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo:

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo: Naam vrijwilliger * e-mail adres Algemeen Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving Sleutelwoorden Algemene objectinfo: Straatnaam * Huisnummer * Toevoeging Postcode * Plaatsnaam * Telefoon Fax

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Pantaleon Bezoekadres: Steenbakkersstraat 2-12 Postcode bezoekadres: Vestigingsplaats:

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein Basisinformatie Gegevens gebouw 1. Naam van de organisatie/bedrijf : apotheek Pieters Stein 2. Bezoekadres Haalbrugskensweg.1 3. Postcode bezoekadres

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Gemeente Stein Bezoekadres: Stadhouders laan 200 Postcode bezoekadres: 6171KP Vestigingsplaats:

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW 1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Invoerformulier invullen

Invoerformulier invullen Invoerformulier invullen Hoe voer ik de gegevens in op de website www.toegankelijk- Groningen.nl Inloggen op website PCG Ga naar www.toegankelijk- Groningen.nl Voer je login in Voer je wachtwoord in Let

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN LOCATIE

1 METEN VAN EEN LOCATIE 1 METEN VAN EEN LOCATIE Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

ITS beoordelingsrapport

ITS beoordelingsrapport ITS beoordelingsrapport Groenhovenbad Tobbepad 4 2803 WH Gouda Keuringsdatum: 9 juli 2013 / 26 november 2013 Projectnr: PBTaudit: 12PBT001 PBTconsult toegankelijkheidsadviseurs Bezoekadres: Churchilllaan

Nadere informatie

8. Checklist Voorbeeld? Volg onderstaande link. ja nee nvt

8. Checklist Voorbeeld? Volg onderstaande link. ja nee nvt 8. Checklist? Volg onderstaande link. ja nee nvt BIJLAGE Bereikbaarheid van het evenement/festival (vanuit de omgeving) 1 Is er vanaf het doorgaande voetpad een natuurlijke gidslijn of een geleidelijn

Nadere informatie

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda Rapportage Toegankelijkheidsonderzoek Jeu de Boules Vereniging Gouda Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking Februari 2013 1. Inleiding 2. JBV Gouda beschikt over een prachtig clubhuis, 2 speelvelden

Nadere informatie

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Inhoud Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Intro vzw Toegankelijkheid van informatie en communicatie. Toegankelijkheid van de infrastructuur Diensten en materialen Intro-label Intro vzw?

Nadere informatie

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Iedereen, jong en oud, moet gemakkelijk zijn weg kunnen vinden. Dus ook voor mensen met een

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door het Projectbureau

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door PBTconsult

Nadere informatie

QUICK SCAN. gebouwen in het hoger onderwijs

QUICK SCAN. gebouwen in het hoger onderwijs QUICK SCAN gebouwen in het hoger onderwijs september 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.2. Doelstellingen 1 1.3. Probleemstellingen 1 1.4. Onderzoeksopzet en -methode 2 2. ONDERZOEKSMETHODE 3 3. RESULTATEN

Nadere informatie

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende Maatregelen voor een woongebouw Woongebouwomgeving Bijlage 3 Vereiste omgeving/eigen perceel Doelgroep Blinden en slechtziende Rolstoelgebrui kers, personen Slechtlopende (spelende) Kinderen met boodschappen

Nadere informatie

Naam accommodatie De Bonte Wever Adres accommodatie Stadsbroek 17, 9405 BK Assen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Bonte Wever Adres accommodatie Stadsbroek 17, 9405 BK Assen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Hoofdstuk 1: Definities en toepassingsgebied Artikel 1.1 definities Gehandicapten Parkeerplaats: Een gehandicapten parkeerplaats (GP) (voorheen: algemene invaliden parkeerplaats) is een parkeerplaats waar

Nadere informatie

Het Landhuis Regionaal infokantoor

Het Landhuis Regionaal infokantoor Het Landhuis Regionaal infokantoor www.toerismekleinbrabant.be info@tkbs.be 03 899 28 68 Boomstraat 1 2880 Bornem Het infokantoor is gelegen op de Markt in Borne Er zijn in de onmiddellijke omgeving parkeerplaatsen

Nadere informatie

Toegankelijke verenigingen

Toegankelijke verenigingen Schouwlijst Toegankelijke verenigingen Week van de Toegankelijkheid 6-11 oktober 2014 blauw: c:100 m:70 y:0 k:10 rood: c:15 m:100 y:65 k:5 Inleiding In en rond de Week van de Toegankelijkheid vragen belangenbehartigers

Nadere informatie

TIPS VOOR TOEGANKELIJKE EET- EN DRINKGELEGENHEDEN TOERISMEVLAANDEREN

TIPS VOOR TOEGANKELIJKE EET- EN DRINKGELEGENHEDEN TOERISMEVLAANDEREN 10 TIPS VOOR TOEGANKELIJKE EET- EN DRINKGELEGENHEDEN TOERISMEVLAANDEREN 10 TIPS VOOR TOEGANKELIJKE EET- EN DRINKGELEGENHEDEN Met deze handige fiches geven we je graag tips om je eet- of drinkgelegenheid

Nadere informatie

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun.

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Veel mensen zijn minder beweeglijk door ouderdom, ziekte of een tijdelijke blessure.

Nadere informatie

STICHTING GEHANDICAPTENVOORDEEL. Complete toetsinglijst camping

STICHTING GEHANDICAPTENVOORDEEL. Complete toetsinglijst camping STICHTING GEHANDICAPTENVOORDEEL Complete toetsinglijst camping gegevens camping: Naam camping: Plaats: WESTERBERGEN ECHTEN (DRENTHE) Adres: OSHAARSEWEG 24 postcode: 7932 PX Telefoon: 0528-251224 Emailadres:

Nadere informatie

Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER. Suggesties om de toegankelijkheid van. Colofon Iedereen is welkom!

Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER. Suggesties om de toegankelijkheid van. Colofon Iedereen is welkom! Suggesties om de toegankelijkheid van Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER Colofon Iedereen is welkom! Auteur Datum Job Haug CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute project Zuidlede wandellus

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute project Zuidlede wandellus toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute Zuidlede wandellus Provincie Oost-Vlaanderen Toerisme Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ATO

Nadere informatie

Toegankelijke sanitaire voorzieningen in de speeltuin

Toegankelijke sanitaire voorzieningen in de speeltuin Toegankelijke sanitaire voorzieningen in de speeltuin Adviezen om de sanitaire voorzieningen geschikt te maken voor kinderen met een beperking. Revisie 0.1 (concept) Dit document geeft een overzicht van

Nadere informatie

GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen

GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen In samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede, de Woningstichting Volksbelang en de

Nadere informatie

ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN. 1. Introductiebrief. 2. Onderzoeksformulier. Onderzoeksdocumentatie.doc. 1.Introductiebrief. 2.Onderzoeksformulier

ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN. 1. Introductiebrief. 2. Onderzoeksformulier. Onderzoeksdocumentatie.doc. 1.Introductiebrief. 2.Onderzoeksformulier Onderzoeksdocumentatie.doc ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN 1. Introductiebrief 2. Onderzoeksformulier 3. Instructie 4. Brief rapportage 5. Rapportage naar beheerder/eigennaar ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Werkgroep Wageningen Toegankelijk Inventarisatie toegankelijkheid van routes, winkels en openbare gebouwen in Wageningen

Werkgroep Wageningen Toegankelijk Inventarisatie toegankelijkheid van routes, winkels en openbare gebouwen in Wageningen Werkgroep Wageningen Toegankelijk Inventarisatie toegankelijkheid van routes, winkels en openbare gebouwen in Wageningen Uitgevoerd door MaS-stagiaires in het kader van maatschappelijke stage van 30 januari

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Hoofdstuk 1: Definities en toepassingsgebied. Artikel 1.1 Definities. Integrale toegankelijkheid: Het effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn van openbare gebouwen en voorzieningen voor iedereen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Woonvoorzieningen voor de doorgankelijkheid

Hoofdstuk 3: Woonvoorzieningen voor de doorgankelijkheid Inhoud Hoofdstuk 1: Woonvoorzieningen algemeen... 2 1.1. Inleiding... 2 1.2. Cliëntonderzoek: analyseren van gegevens... 2 1.3. Ziektebeelden en woonvoorzieningen... 3 Veel voorkomende ziektebeelden...

Nadere informatie

Buurthuis Holendrecht Opmerkingen naar aanleiding van de rondleiding met Peter Dautzenberg op 12 sept 2013

Buurthuis Holendrecht Opmerkingen naar aanleiding van de rondleiding met Peter Dautzenberg op 12 sept 2013 1 Platform Gehandicapten en Ouderen Amsterdam Zuidoost 06-486 15 393, Caroll Sastro, voorzitter 06-28745779, Ronald Blonk, K.i.t. kenner integrale toegankelijkheidsrichtlijnen www.pgno-zo.eu pgnozo@gmail.com

Nadere informatie

Screeningsverslag Texture Noordstraat 28, Kortrijk Dinsdag 2 december 2014

Screeningsverslag Texture Noordstraat 28, Kortrijk Dinsdag 2 december 2014 Screeningsverslag Texture Noordstraat 28, Kortrijk Dinsdag 2 december 2014 Aanwezig Lies Buyse (directie musea en erfgoed) Sylvie de Coster (medewerkster Texture) Tommy Viaene (Stedelijke Adviesraad Personen

Nadere informatie

Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje

Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje Fysieke toegankelijkheid Gebruik in ieder geval onderstaande aandachtspunten: 1. Afstapjes en trappen dienen goed afgeschermd

Nadere informatie

GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN. evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen

GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN. evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen April 2014 1 Voor u ligt de evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen. Aanleiding: De aanleiding

Nadere informatie

Vragenlijst MEET UW HUIS de meetvragen

Vragenlijst MEET UW HUIS de meetvragen Vragenlijst MEET UW HUIS de meetvragen Buiten de voordeur van uw woning Ga nu naar buiten, bij de voordeur van uw woning. Neem uw meetgereedschap mee! 11) Kan de voordeur van de woning zonder traptreden

Nadere informatie

Artikel 4. De normen met de betrekking tot de toegang zijn de volgende:

Artikel 4. De normen met de betrekking tot de toegang zijn de volgende: Koninklijk Besluit van 9 mei 1977 (BS van 8 juni 1977) genomen in uitvoering van de Wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. Artikel 1.

Nadere informatie

Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad

Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad . Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad versie 18-12-2013 Utrecht bouwt aan een stad die voor iedereen toegankelijk is Wat is er dan precies nodig, om te komen tot die toegankelijke stad?

Nadere informatie

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH AGORIA 2012 Ivo De Raeymaeker OPLOSSINGEN VERTICAAL TRANSPORT TRAP NEMEN Oplossingen die de trap volgen Traplift Hefplatform

Nadere informatie

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen:

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen: Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TECHNISCHE NOTA 1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1.

Nadere informatie

Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide

Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide Kortrijk, 1 juli 2015 Sport opent voor personen met een beperking heel wat deuren en geeft hen de mogelijkheid grenzen te verleggen.

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van restaurants en cafés

Toegankelijkheid. van restaurants en cafés Toegankelijkheid van restaurants en cafés Naar een restaurant of café gaan gebeurt heel vaak in groep: met familie, vrienden of kennissen. Wanneer iemand van het gezelschap een beperking heeft: een kind

Nadere informatie

voor een toegankelijke Amersfoortse horeca

voor een toegankelijke Amersfoortse horeca 10 tips voor een toegankelijke Amersfoortse horeca Iedereen welkom! Een extra lampje? De website drempelvrij? Uw menu in braille? In deze waaier leest u tips om uw zaak beter toegankelijk te maken. En

Nadere informatie

ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting WOONGEBOUW

ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting WOONGEBOUW ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting 1.0. HOOFDINGANG 850 500 1.1. toegangspad naar vanaf trottoir tot aan vrij opstelvlak: breedte 1,2 m - bedieningsweerstand

Nadere informatie

Betreft: toegankelijkheid evenementen voor mensen met een beperking

Betreft: toegankelijkheid evenementen voor mensen met een beperking Leden van de commissie EM gemeente Eindhoven Veiligheid en Bestuur Van W.M.M. Vos Kamer 5.B Telefoon (040) 238 24 31 15 december 2014 Memo Betreft: toegankelijkheid evenementen voor mensen met een beperking

Nadere informatie

Iedereen is welkom. Basis scholen Voortgezet onderwijs Universiteit. Colofon. Iedereen is welkom (scholen) 20 september 2004

Iedereen is welkom. Basis scholen Voortgezet onderwijs Universiteit. Colofon. Iedereen is welkom (scholen) 20 september 2004 Iedereen is welkom Colofon Basis scholen Voortgezet onderwijs Universiteit Iedereen is welkom (scholen) 20 september 2004 tekstadvies: Van Tilburg Tekst, Advies en Training, Amersfoort Auteur Job Haug

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. sociale diensten

Toegankelijkheid van. sociale diensten Toegankelijkheid van sociale diensten Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sociale diensten te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren een aantal tips om de sociale dienst en de

Nadere informatie

Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park

Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park Eva Troch Dag van de Openbare Ruimte 13 maart 2008 Agentschap voor Natuur en Bos Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beleid, het duurzaam

Nadere informatie

Wenkenblad Kampeerterreinen. met een overzicht van Kampeerterreinen

Wenkenblad Kampeerterreinen. met een overzicht van Kampeerterreinen Wenkenblad Kampeerterreinen met een overzicht van Kampeerterreinen Speciale dank aan Diny Visser, Ineke Korver (MIMAX Woerden) en Alex Schreijer Heeft u opmerkingen, aanbevelingen of suggesties waarmee

Nadere informatie

Iedereen wordt graag respectvol behandeld, dus ook de persoon met een handicap. Enkele algemene tips voor het omgaan met personen met een handicap:

Iedereen wordt graag respectvol behandeld, dus ook de persoon met een handicap. Enkele algemene tips voor het omgaan met personen met een handicap: Gedragscode VAL: omgaan met personen met een handicap (bron: www.parantee.be en www.gripvzw.be) Het is belangrijk dat onze maatschappij toegankelijk is voor iedereen, en iedereen heeft recht om de sport

Nadere informatie

EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING

EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING ONDERZOEK NAAR DE TOEGANKELIJKHEID VAN FESTIVALS EN EVENEMENTEN ONDERZOEKSMETHODIEK Colofon Het project 'Evenementen zonder beperking' is een project van het Meldpunt Discriminatie

Nadere informatie

Toelichting Vragenlijst Huistest. Invulinstructie voor de papieren vragenlijst

Toelichting Vragenlijst Huistest. Invulinstructie voor de papieren vragenlijst Toelichting Vragenlijst Huistest Met deze vragenlijst kunt u bij iemand thuis de Huistest doen en handmatig de antwoorden invullen. Het is de bedoeling dat u naderhand de vragenlijst invoert in uw computer

Nadere informatie

Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012. praktijkvoorbeelden

Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012. praktijkvoorbeelden Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012 praktijkvoorbeelden Provinciaal Archeologisch Museum ENAME Het museum, dat zijn deuren opende in september 1998, toont het dagelijks leven van de Enaamse gemeenschap,

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. kantoren van vrije beroepen

Toegankelijkheid van. kantoren van vrije beroepen Toegankelijkheid van kantoren van vrije beroepen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van kantoorruimten voor vrije beroepen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en beoefenaars

Nadere informatie

Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn

Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn Colofon Toetsing Medische praktijken & apotheken te Baarn Een uitgave van CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef 42 3563 AV Utrecht Telefoon: (030) 262

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. restaurants en cafés

Toegankelijkheid van. restaurants en cafés Toegankelijkheid van restaurants en cafés Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van restaurants en cafés te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, eigenaars en uitbaters een aantal

Nadere informatie

Eisen certificaat B. Inhoudsopgave. rolstoelgeschikt. Handboek WoonKeur Bestaande Bouw

Eisen certificaat B. Inhoudsopgave. rolstoelgeschikt. Handboek WoonKeur Bestaande Bouw Eisen certificaat B Inhoudsopgave Woning B1 Goede bereikbaarheid en bezoekbaarheid B2 Opzet woning; deuren en ramen B3 Entree en verkeersruimten B4 Woonruimte en privé-buitenruimte B5 Kookruimte B6 Slaapruimten

Nadere informatie

Mw. Henny. en verslag) Mw. Henny. hccnet.nl)

Mw. Henny. en verslag) Mw. Henny. hccnet.nl) Adviesrapport Uitkomsten van de schouw Turbo-Rotonde Soestdijkerstraatweg Oostereind (De kruising Surinamelaan/Soestdijkerstraatweg/Nieuwe ingang ziekenhuis is nog niet klaar) 11 juni 2013 Opgesteld door:

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. scholen

Toegankelijkheid van. scholen Toegankelijkheid van scholen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van scholen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en directies van scholen een aantal tips om hun gebouwen bereikbaar

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsdoorlichting CH Robinia CH Robinia Robiniahof 20 9050 Gentbrugge Willy Van de Velde 09 / 230 61 91

toegankelijkheid Toegankelijkheidsdoorlichting CH Robinia CH Robinia Robiniahof 20 9050 Gentbrugge Willy Van de Velde 09 / 230 61 91 toegankelijkheid Toegankelijkheidsdoorlichting CH Robinia v.z.w. ATO Driegaaienstraat 160 9100 Sint Niklaas Tel : 03 / 780.35.36 Fax : 03 / 766.13.21 info @ ato-vzw. be www. ato-vzw. be Fortis 001 4294736-40

Nadere informatie

Eclisse in de zorg. een zorg minder!

Eclisse in de zorg. een zorg minder! Eclisse in de zorg een zorg minder! Eclisse oplossingen: geen belemmeringen voor een funtionele en comfortabele kamer HOIST De relatie tussen architectuur en woonwensen heeft de architecten en producenten

Nadere informatie

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Colofon Een uitgave van Adres Auteur Interkerkelijke Stichting Kom Beter Binnen Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht E-mail: info@kombeterbinnen.nl

Nadere informatie

HOE MAAK IK MIJN HANDELSZAAK TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN?

HOE MAAK IK MIJN HANDELSZAAK TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN? Klaverblad project toegankelijk grensoverschrijdend winkeltoerisme HOE MAAK IK MIJN HANDELSZAAK TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN? Inleiding In 2005 engageerde Terneuzen zich om mee te werken aan het Europees

Nadere informatie

Het nieuwe (stads)kantoor. Thema: Logistiek, toegankelijkheid en veiligheid

Het nieuwe (stads)kantoor. Thema: Logistiek, toegankelijkheid en veiligheid Het nieuwe (stads)kantoor Thema: Logistiek, toegankelijkheid en veiligheid 21 nuari 2008 1. INLEIDING... 1 2. LOGISTIEK... 1 3. TOEGANKELIJKHEID... 2 4. VEILIGHEID... 3 BIJLAGE: - Bijlage A: Checklist

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute project verkorte lus Donkmeer Toerisme Oost-Vlaanderen

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute project verkorte lus Donkmeer Toerisme Oost-Vlaanderen toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute verkorte lus Donkmeer Provincie Oost-Vlaanderen Toerisme Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ATO Driegaaienstraat

Nadere informatie

VOTO-score. Valrisico s Opsporen in de Thuissituatie van Ouderen. Juni 2009 C. Verstraete, G. Braeckman G. en L. De Coninck

VOTO-score. Valrisico s Opsporen in de Thuissituatie van Ouderen. Juni 2009 C. Verstraete, G. Braeckman G. en L. De Coninck VOTO-score Valrisico s Opsporen in de Thuissituatie van Ouderen Juni 2009 C. Verstraete, G. Braeckman G. en L. De Coninck De VOTO-score werd ontwikkeld in het kader van een bachelorproef aan de opleiding

Nadere informatie

CHECKLIST Toegankelijkheid van bestaande woningen

CHECKLIST Toegankelijkheid van bestaande woningen CHECKLIST Toegankelijkheid van bestaande woningen Colofon CHECKLIST heid van bestaande woningen Opdrachtgever Gemeente Wijk bij Duurstede Een uitgave van CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef 42 3563

Nadere informatie

1) Waarom werk maken van toegankelijkheid voor personen met beperkingen?.1

1) Waarom werk maken van toegankelijkheid voor personen met beperkingen?.1 Informatiebrochure voor de logiesverstrekkende bedrijven. Augustus 2001 INHOUD 1) Waarom werk maken van toegankelijkheid voor personen met beperkingen?.1 2) Wie kan een premie bekomen?.2 3) Waarvoor kan

Nadere informatie

TOEGANKELIJK BLANKENBERGE

TOEGANKELIJK BLANKENBERGE TOEGANKELIJK BLANKENBERGE 1. Attracties Volgende attracties kregen een positieve score op heid, zowel ingang als sanitair. Deze attracties zijn comfortabel en op zelfstandige wijze voor rolstoelgebruikers.

Nadere informatie

2.1 De toegangsweg voor het bezoekerscentrum en het familiepad

2.1 De toegangsweg voor het bezoekerscentrum en het familiepad 23 oktober 2009: Bezoek Nationaal Park Drents-Friese Wold Het familiepad bij het bezoekerscentrum Nationaal Park Drents-Friese Wold te Terwisscha (Appelscha) 1. Introductie Op de grens van Zuidwest Drenthe

Nadere informatie

Iedereen is welkom. Sportgebouwen richtlijn voor nieuwbouw- en verbouwingsplannen. Sportgebouwen. Colofon. Iedereen is welkom (sportgebouwen)

Iedereen is welkom. Sportgebouwen richtlijn voor nieuwbouw- en verbouwingsplannen. Sportgebouwen. Colofon. Iedereen is welkom (sportgebouwen) Iedereen is welkom Sportgebouwen Sportgebouwen richtlijn voor nieuwbouw- en verbouwingsplannen Colofon Iedereen is welkom (sportgebouwen) Een uitgave van, CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef 42 3563

Nadere informatie

Tu Trona evacuatieglijdoek

Tu Trona evacuatieglijdoek Tu Trona evacuatieglijdoek 1 Wet en Regelgeving Wist u dat: In het geval van een brand, overstroming, aardbeving of stroomuitval er geen gebruik kan en mag worden gemaakt van de lift. Gemiddeld 10% van

Nadere informatie

Technische fiches G.S.V. TITEL IV : TOILETTEN

Technische fiches G.S.V. TITEL IV : TOILETTEN Technische fiches G.S.V. TITEL IV : TOILETTEN Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 21 november 2006 : TITEL IV - Hoofdstuk V artikel 13 : Aantal: Waar toiletten ter beschikking zijn gesteld van

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. sporthallen en zwembaden

Toegankelijkheid van. sporthallen en zwembaden Toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, eigenaars en uitbaters een

Nadere informatie

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar Domicare huisliften Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar ervaring, circa 900 liften per jaar verlaten de fabriek. Onze plateauliften en huisliften

Nadere informatie

Advies. 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl

Advies. 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl Advies 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl Inleiding De familie Honig bewoont een leuke stadswoning in het hart van Coevorden. De woning is

Nadere informatie

Aandachtspunten voor een levensloopgeschikte woning.

Aandachtspunten voor een levensloopgeschikte woning. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun en kunnen al of niet een beperking (fysiek, verstandelijk of mentaal) hebben. Veel mensen zijn

Nadere informatie

CHECKLIST. Pagina 1 van 7. Initialen + Achternaam Straatnaam + postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum.

CHECKLIST. Pagina 1 van 7. Initialen + Achternaam Straatnaam + postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum. Pagina 1 van 7 CHECKLIST Initialen + Achternaam Straatnaam + postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum Geslacht Internet? Woningtype Man/ Vrouw Ja/ Nee Appartement / Bovenwoning / Benedenwoning/

Nadere informatie

STICHTING 't WEB. Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen t.a.v. dhr. W.J. van der Vliet. Haarlem, 24 december 2012

STICHTING 't WEB. Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen t.a.v. dhr. W.J. van der Vliet. Haarlem, 24 december 2012 Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen t.a.v. dhr. W.J. van der Vliet STICHTING 't WEB Haarlem, 24 december 2012 Betreft: BTB-Beoordeling Definitief Ontwerp gemeentehuis Bloemendaal, versie

Nadere informatie

Dorpshuis zonder drempels

Dorpshuis zonder drempels Dorpshuis zonder drempels Inleiding Het dorpshuis is er voor alle inwoners. Iedereen, met of zonder beperking moet er gebruik van kunnen maken. Een goede toegankelijkheid van het dorpshuis is dan van groot

Nadere informatie

Gemeentelijk Accommodatiebeleid: Van Integraal naar Universeel. Prof.dr. Henk Voogd

Gemeentelijk Accommodatiebeleid: Van Integraal naar Universeel. Prof.dr. Henk Voogd Gemeentelijk Accommodatiebeleid: Van Integraal naar Universeel Prof.dr. Henk Voogd URSI-FRW Postbus 800 Urban and Regional Studies Institute 9700 AV Groningen Research Report 309 December 2005 Gemeentelijk

Nadere informatie

Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad

Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad versie 20 november 2015 U t r e c h t b o u w t a a n e e n s t a d d i e v o o r i e d e r e e n t o e g a n k e l i j k i s Wat is er nodig voor een

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. voetbalstadions

Toegankelijkheid van. voetbalstadions Toegankelijkheid van voetbalstadions Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van voetbalstadions te verhogen. Het geeft ontwerpers en clubverantwoordelijken een aantal tips om hun stadion

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. het publiek domein

Toegankelijkheid van. het publiek domein Toegankelijkheid van het publiek domein Dit wenkenblad levert aan de hand van het DOD-principe een aantal basis richtlijnen om de toegankelijkheid van het publiek domein te verhogen. DOD staat voor: Doorgangen

Nadere informatie

Gebruik van een toilet

Gebruik van een toilet Gebruik van een toilet Een toilet is een van de elementen die minimaal aanwezig moet zijn in een sanitaire cel. In de praktijk zien we verschillende toilettypes en opstellingen verschijnen, naargelang

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Eeklo project

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Eeklo project toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke fietsroute Eeklo Provincie Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ato Driegaaienstraat 160 9100 Sint Niklaas Tel : 03 / 780.35.36 Fax : 03 /

Nadere informatie

andere loophulpmiddelen kunnen zijn: stokken, krukken, looprek e.d.

andere loophulpmiddelen kunnen zijn: stokken, krukken, looprek e.d. Eisen certificaat A Inhoudsopgave Woning A1 Goede bereikbaarheid en bezoekbaarheid A2 Opzet woning; deuren en ramen A3 Entree en verkeersruimten A4 Woonruimte en privé-buitenruimte A5 Kookruimte A6 Slaapruimten

Nadere informatie

Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen

Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen Colofon De publicaties werden samengesteld door Westkans vzw (West-Vlaams Adviesbureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid) en APF (Association

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van hotels

Toegankelijkheid. van hotels Toegankelijkheid van hotels Personen met een handicap en ouderen zijn een interessante doelgroep voor de toeristische sector. Zij besteden minstens evenveel aan hun reizen en vrije tijd dan anderen, zij

Nadere informatie

De sleutel tot toegankelijkheid

De sleutel tot toegankelijkheid DE TWEE SNOEKEN Datum: 17/18 november 2010 Claudia Fransen De Twee Snoeken De Twee Snoeken 1961 1985 2010 Stedenbouw Architectuur Interieur Calculatie Duurzaamheid Bouwregelgeving 3D visualisatie Bouwsoftware

Nadere informatie

Inrichting van rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten. (richtlijnen en suggesties) B ouw

Inrichting van rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten. (richtlijnen en suggesties) B ouw Inrichting van rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten (richtlijnen en suggesties) B ouw Advies Toegankelijkheid Colofon Inrichting van rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten 21

Nadere informatie

Sportgebouwen. met dank aan; de firma TNS revalidatie service te RIJEN

Sportgebouwen. met dank aan; de firma TNS revalidatie service te RIJEN Sportgebouwen met dank aan; de firma TNS revalidatie service te RIJEN Colofon Iedereen is welkom (sportgebouwen) Een uitgave van, CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef 42 3563 AV Utrecht Telefoon: (030)

Nadere informatie

Vragenlijst Dagelijks Functioneren (Nederlandse Health Assesment Questionnaire HAQ) J.W.J. Bijlsma 1990

Vragenlijst Dagelijks Functioneren (Nederlandse Health Assesment Questionnaire HAQ) J.W.J. Bijlsma 1990 Vragenlijst Dagelijks Functioneren (Nederlandse Health Assesment Questionnaire HAQ) J.W.J. Bijlsma 1990 Toelichting Uw gewrichtsklachten kunnen uw normale bezigheden beïnvloeden. Het doel van deze vragenlijst

Nadere informatie

Tu Trona evacuatiedoek

Tu Trona evacuatiedoek Tu Trona evacuatiedoek 1 Wet en Regelgeving Wist u dat: In het geval van een brand, overstroming, aardbeving of stroomuitval er geen gebruik kan en mag worden gemaakt van de lift. Gemiddeld 10% van alle

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN AIRBORNE MUSEUM

BOEKINGSVOORWAARDEN AIRBORNE MUSEUM BOEKINGSVOORWAARDEN AIRBORNE MUSEUM Uw reservering Dank u voor uw reservering voor een bezoek aan het Airborne Museum Hartenstein. Adres: Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek. Telefoon: 026 3337710. In

Nadere informatie