Toegankelijk Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toegankelijk Amsterdam"

Transcriptie

1 Onderzoeksformulier en toelichting Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer WC AMSTERDAM Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang Amsterdam Plantage Middenlaan DD Amsterdam telefoon fax Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 1 van 20

2 Algemeen, toelichting Dit geeft aan dat het gebouw of de locatie voor de meeste mensen redelijk goed te bezoeken is. Ook voor rolstoelgebruikers die zelfstandig op pad zijn. Drie punten - Meer toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de locatie voor mensen in een rolstoel met een begeleider of wat hulp, en eventueel voor mensen in een rolstoel met een sterke armfunctie, en mensen met krukken of een wandelstok redelijk goed te bezoeken is. Twee punten - Minder toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de locatie voor mensen met krukken of een wandelstok, of mensen die slecht ter been zijn, redelijk goed te bezoeken is. Voor de meeste rolstoelgebruikers voldoet het niet. Dit geeft aan dat het gebouw of de locatie eigenlijk alleen voor mensen zonder fysieke problemen goed te bezoeken is. Voor de meeste rolstoelgebruikers, voor mensen met krukken of een wandelstok en mensen met kinderwagens of veel bagage voldoet het niet. Vier punten - Ja / Aanwezig Dit wordt gebruikt om aan te geven dat een voorziening (voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden) aanwezig is en/of dat roken niet is toegestaan. Eén punt - Nee / Niet aanwezig Dit wordt gebruikt om aan te geven dat een voorziening (voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden) niet aanwezig is en/of dat roken is toegestaan. Invulinstructie Voordat u met deze lijst aan de gang gaat is het van belang dat u een korte instructie krijgt over het gebruik van deze lijst. Voorbereiding Wij adviseren u om vooraf contact op te nemen met de beheerder van het object. Meld bij aanvang van uw bezoek aan de balie of andere medewerkers in het object wat uw bedoeling is, om misvattingen te voorkomen. Mochten zij problemen hebben met uw bezoek, meld dit dan bij Cliëntenbelang Amsterdam. Het is van belang dat u bij uw bezoek beschikking heeft over de volgende middelen pen rolmaat digitale fotocamera (maak foto s van de grootste knelpunten) (stappenteller) meetlint Meten In een aantal vragen zal er gevraagd worden naar de netto afmetingen, bijvoorbeeld bij de breedte van een deurpost. Let u dan goed op dat u alleen de doorgangsruimte meet, dus niet de plinten/balken meerekenen. Bij een ander aantal vragen zal er een afstand moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld de afstand van het object naar een treinstation. Om het schattingsgehalte daarvan zo klein mogelijk te maken adviseren wij u om uw normale stap op te meten en daarna met een stappenteller de gevraagde afstand af te leggen. Probeer daarbij telkens in dezelfde ritme te lopen met gelijke passen. De afstand kunt u dan uitrekenen door de afstand van één stap te vermenigvuldigen met het aantal dat u op uw stappenteller kunt aflezen. Informatie op internet U kunt er ook voor kiezen om de afstand te controleren of op te meten op een (stads)plattegrond, of op een digitale kaart zoals Er is een experimentele routeplanner voor voetgangers op beschikbaar, die voor het schatten van loopafstanden goed te gebruiken is. Informatie over het openbaar vervoer kan ook op de websites en gevonden worden. Opmerkingen bij het invulformulier De meeste vragen in deze lijst corresponderen met de de vragen in de database van toegankelijkamsterdam.nl. Vragen die voorafgegaan worden door een driehoekje, zijn nodig voor de website om de waardering van het betreffende onderdeel te bepalen Vragen die cursief zijn aangegeven, zijn aanvullend. De antwoorden hierop worden in de website in vrije tekstvelden ingevuld. Andere vragenlijsten Naast dit formulier is de Quickscan beschikbaar. Om snel een indruk te krijgen van de toegankelijkheid van een gebouw, voordat het nader onderzocht wordt met deze vragenlijst. Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 2 van 20

3 Onderzoeksformulier Algemene gegevens Naam van het gebouw Bezoekadres Postcode bezoekadres Vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer Indien er een apart postadres is hier noteren Postadres Postcode van het postadres Naam contactpersoon adres Internet-adres Onderzoeker Datum onderzoek Evt. opmerkingen aan beheerder van de site Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer WC AMSTERDAM Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang Amsterdam Plantage Middenlaan DD Amsterdam telefoon fax Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 3 van 20

4 Bereikbaarheid, Openbaar vervoer, toelichting De afstand naar een metrostation is 200 meter of minder. Drie punten - Meer toegankelijk De afstand naar een NS station is 500 meter of minder, en/of de afstand naar een metrostation ligt tussen de 200 en 500 meter. Twee punten - Minder toegankelijk De afstand naar een tramstation en/of een bushalte is minder dan 200 meter. De afstand naar tramstation en bushalte is groter dan 200 meter, en de afstand naar metro- of NS station is groter dan 500 meter. Stations Toegankelijke haltes Controleren van informatie De toegankelijkheid van de NSen metrostations zal apart worden geïnventariseerd. Een verhoogde halte is 18 cm (of iets meer) hoger dan de tram- of busbaan. De minimale breedte van een verhoogde, rolstoeltoegankelijke halte is 1,50 m zonder de (trottoir) banden. De afstand naar het dichtstbijzijnde metro- of treinstation of de tram- en bushalte kan worden berekend op Daar staan de ov-haltes op. Vanaf daar kan googlemaps de afstand berekenen naar het bezoekadres van het gebouw. Kies de optie route voor voetgangers. Het GVB houdt op de website op de haltevertrekstaten bij of een halte rolstoeltoegankelijk is of niet. Ook de plattegronden van het GVB zijn er handig om de dichtstbijzijnde halte te vinden. Bereikbaarheid, parkeren, toelichting Gehandicaptenparkeerplaatsen Langsparkeerplaats Haakse parkeerplaats Er zijn gehandicaptenparkeerplaatsen binnen 100 meter van de entree Drie punten - Meer toegankelijk Er zijn gewone eigen parkeerplaatsen binnen een afstand van 100 meter van de entree. Twee punten - Minder toegankelijk De afstand tussen de entree en de gewone eigen parkeerplaatsen is groter dan 100 meter. Voorrijden bij de entree is mogelijk en toegestaan. Overige. In-en uitstappen met een rolstoel kost meer ruimte. Parkeergarages De toegankelijkheid van de parkeergarages zal apart worden geïnventariseerd. Opmerkingen Denk bij overige opmerkingen aaninformatie op de onderborden (met venstertijden), parkeerplaatsen specifiek voor gehandicaptenvoertuigen (Canta s) Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 4 van 20

5 Openbaar vervoer Afstand naar treinstation Naam van dit treinstation Afstand naar metrostation Naam van dit metrostation, welke lijnen stoppen er? Afstand naar tramhalte Naam van deze tramhalte, welke lijnen stoppen er? Afstand naar bushalte Naam van de bushalte, welke lijnen stoppen er? Toelichting openbaar vervoer Is de tramhalte opgehoogd en minimaal 1,50 m breed? Is de bushalte opgehoogd en minimaal 1,50 m breed? Overige opmerkingen m.b.t. het openbaar vervoer 0-200m m geen station binnen 500m 0-200m m geen station binnen 500m 0-200m m geen tramhalte binnen 500m 0-200m m geen bushalte binnen 500m breedte cm breedte cm Parkeren Zijn er eigen (gewone) parkeerplaatsen voor bezoekers? Zijn er gehandicaptenparkeerplaatsen binnen 100 m? Zo ja, hoeveel langsparkeerplaatsen binnen 100 m? Zijn deze langsparkeerplaatsen tenminste 6 m lang? Zo ja, hoeveel haakse/schuine parkeerplaatsen binnen 100 m? Zijn deze parkeerplaatsen tenminste 3,5 m breed? Wat is de afstand van de gehandicaptenparkeerplaats naar de entree Is voorrijden (door taxibusjes) mogelijk en toegestaan? Toelichting op parkeren Is er een trottoiroprit of verlaagd trottoir bij deze plaats? Is er een parkeergarage binnen 100 m? Overige opmerkingen m.b.t. parkeren afstand m afstand m aantal st. aantal st. lengte m, breedte m afstand m (dichtstbijzijnde plaats noteren) toelichting afstand m Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 5 van 20

6 Toegankelijk Amsterdam De ingang, toelichting het hoogteverschil om binnen te komen bedraagt minder dan 2 cm; of er is een lift om het object in te komen met een vloeroppervlakte groter of gelijk aan 105 cm bij 135 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage dat kleiner is dan 5%. en er is geen deur, of er is een deur die voldoet aan de volgende eisen de deurbreedte is minimaal 85 cm de deur gaat automatisch open of het is een deur die je gemakkelijk open kunt duwen, waarbij een eventuele bel zich bevindt onder een hoogte van 120 cm Drie punten - Meer toegankelijk het hoogteverschil om binnen te komen bedraagt minder dan 15 cm of er is een lift om het object in te komen met een vloeroppervlakte groter of gelijk aan 90 cm bij 120 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage dat kleiner is dan 15% en de deurbreedte is minimaal 85 cm. Twee punten - Minder toegankelijk Er is een lift om het object in te komen of er is een roltrap of er is een trap waarbij het aantal traptreden kleiner of gelijk aan 3 is Begrijpelijke symbolen wijaan beide of één van en er is een leuning zen de weg. beide kanten aanwezig. Lettergrootte Letters en tekens moeten een bepaalde grootte hebben om goed te kunnen worden waargenomen en onderscheiden. Daarbij is ook het verschil tussen de achtergrond en de letter van belang. Hoe kleiner het contrast is, des te groter moet de letter zijn. Geleidelijnen Obstakels Grenswaarde letterhoogte Deuren 0,01 maal de praktische leesafstand)/(het verschil in reflectiefactor tussen letter en achtergrond) geleidelijn (een ribbelijn van 60 cm breed t.b.v blinden en zeer slechtzienden) Relatie letterafstand en lettergrootte D = voldoende grootte van symbolen, afhankelijk van de leesafstand. Lettertype De leesbaarheid van het lettertype hangt af van de aard van de boodschap die Bovenstaande moet worden overgebracht. Het gebruik van kapitalen obstakels (hoofdletters) is alleen spreken voor zich. Paaltje bij geschikt voor korte woorden en termen, voor langere woorden en zinnen zijn een trottoiroprit worden snel onderkastletters (kleine letters) meer geschikt. Deze zijn vanwege door geparkeerde fietsen de geblokkeerd. woordherkenning makkelijker leesbaar dan kapitalen. Voor de leesbaarheid is voorbeeld van een natuurlijke gidslijn zowel het hek de het van belang dat deals luminantieverhouding tussen de tekst en de ondergrond rand van het gazon kan als voldoende is. routegeleiding dienen. Grenswaarden Korte tekst kapitalen of onderkastletters (schreefloos) Lange tekst onderkastletters (schreefloos) Reflectieverhouding letter/ondergrond tussen 13 en 130 Overige. E = Helderheidscontrast van informatie F = Inhoud en kleur van symbolen Controleer bij een draaideur altijd of er een alternatieve deur in de buurt is, en hoe deze bediend kan worden. Alleen de zeer grote automatische draaideuren zijn rolstoeltoegankelijk. Meet de netto doorgang (of vrije doorgang) bij een gewone deur door deze 90 graden open te zetten en dan de maat tussen kozijn en zijkant van de deur te meten. Kijk bij dubbele deuren of de loopdeur voldoende nettodoorgangsbreedte heeft. Het is vrijwel onmogelijk voor een rolstoelgebruiker om zelfstandig twee deuren tegelijk te openen bewegwijzering Aanvullende voel- en hoorbaarheid Goed contrast is belangrijk voor de leesbaarheid. Als vuistregel geldt dat de Om een boodschap ook over te brengen op mensen die geen visuele informatie letters 1/10e van de leesafstand zijn. kunnen waarnemen, moet deze boodschap ook op een tactiele of auditieve Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Amsterdam manier worden gepresenteerd. EenCliëntenbelang voorbeeld van aanvullende informatie is pagina 6 van 20

7 De Ingang Zijn er obstakels vanaf openbare weg / parkeerplaats naar de entree? Wat voor soort obstakels zijn dit? Is er een geleidelijnensysteem voor blinden / slechtzienden? Is er bewegwijzering vanaf de openbare weg naar de entree? Is deze goed leesbaar (lettergrootte, kleurcontrast)? Heeft het gebouw behalve de hoofdentree andere ingangen? Is de hoofdentree de meest toegankelijke ingang? De meest toegankelijke entree bevindt zich Is bij de hoofdentree een verwijzing naar de toegankelijke ingang? Is bij de toegankelijke entree een hoogteverschil van meer dan 2 cm? hoogteverschil cm Bij een hoogteverschil groter dan 2 cm vul de volgende pagina in. Deur Hoe breed is de entree opening (cm)? Is de entree voorzien van een deur? Wat voor een deur is de toegangsdeur? Wat zijn de afmetingen van de draaideur (tourniquet) Is er een alternatief voor de tourniquet? Hoe kan de voordeur of alternatieve deur worden bediend? Hoe hoog zit de bel? Is er een deurdranger? Kun je de toegangsdeur gemakkelijk (met 2 vingers) opentrekken? doorgang cm gewone deur schuifdeur draaideur (tourniquet) anders diameter cm, aantal segmenten toelichting automatisch handmatig zonder aanbellen handmatig na aanbellen belhoogte cm Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 7 van 20

8 De ingang, toelichting overbrugging hoogteverschillen Liften Trappen Hellingen het hoogteverschil om binnen te komen bedraagt minder dan 2 cm; of er is een lift om het object in te komen met een vloeroppervlakte groter of gelijk aan 105 cm bij 135 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage dat kleiner is dan 5%. en er is geen deur, of er is een deur die voldoet aan de volgende eisen de deurbreedte is minimaal 85 cm de deur gaat automatisch open of het is een deur die je gemakkelijk open kunt duwen, waarbij een eventuele bel zich bevindt onder een hoogte van 120 cm Drie punten - Meer toegankelijk het hoogteverschil om binnen te komen bedraagt minder dan 15 cm of er is een lift om het object in te komen met een vloeroppervlakte groter of gelijk aan 90 cm bij 120 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage dat kleiner is dan 15% en de deurbreedte is minimaal 85 cm. Twee punten - Minder toegankelijk Er is een lift om het object in te komen of er is een roltrap of er is een trap waarbij het aantal traptreden kleiner of gelijk aan 3 is en er is een leuning aan beide of één van beide kanten aanwezig. Trap en kooilift Trapplateaulift Hefplateau naast trap Meet de optrede (de tredehoogte) en de aantrede (de diepte van de traptrede). Noteer ook het aantal traptreden. Een opstap mag ook als traptrede worden ingevuld (trap met 1 trede). Hoe groter het hoogteverschil, hoe minder steil de helling mag zijn. Meet de lengte van de helling bij voorkeur horizontaal. (dus niet over het rijvlak van de helling, maar langs de zijkant van de helling). Overige. Dit hoogteverschil is met een (smalle) helling opgelost. De trede is goed in kleur gemarkeerd. Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 8 van 20

9 Hoogteverschil voor ingang Lift voor de ingang Is er een lift om het gebouw in te komen? zo ja, wat voor soort lift? Zo ja, wat voor soort lift? Wat zijn de exacte netto-afmetingen van de lift voor ingang (in cm) Hoe breed is de netto (deur)doorgang van de lift (in cm)? Hoe hoog zitten de bedieningskoppen van de lift (in cm)? Hellingbaan voor de ingang Is er een hellingbaan voor de ingang? Betreft het een dubbele hellingbaan? Wat is het hoogteverschil dat de (eerste) hellingbaan overbrugt? Hoe lang is de (eerste) hellingbaan (in cm)? Wat is het hoogteverschil dat de tweede hellingbaan overbrugt? Hoe lang en breed is de tweede hellingbaan (in cm)? Heeft de hellingbaan een leuning? is er een rustbordes bij de helling? Zo ja afmetingen (in cm)? Trap voor de ingang Is er een roltrap voor de ingang? Hoe breed is de roltrap (in cm)? Is er een trap voor de ingang? Hoeveel leuningen heeft de trap? Aantal traptreden Maat van de optrede (tredehoogte), van de aantrede (tredediepte) Is er een traptredenmarkering? kooilift plateaulift traplift stoeltjeslift breedte cm, diepte cm breedte cm hoogte cm vaste helling oprijplank hoogteverschil cm lengte cm hoogteverschil cm lengte cm lengte cm, breedte cm roltrap rolpad breedte cm geen leuning 1 leuning leuningen aan 2 zijden aantal st. optrede cm, aantrede cm Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 9 van 20

10 Horizontale doorgang, toelichting, bruikbaarheid voor rolstoelgebruikers de netto doorgang is minstens 90 cm en er is voldoende manoeuvreerruimte en er zijn geen niveauverschillen van meer dan 2 cm Indien meer etages voor bezoekers toegankelijk zijn, dient elke toegankelijke verdieping ook aan de bovengenoemde eisen te voldoen. Doorgangen Bruikbaarheid voor rolstoelgebruikers Drie punten - Meer toegankelijk De netto doorgang is minstens 90 cm. Indien meer etages voor bezoekers toegankelijk zijn, dient elke toegankelijke verdieping ook een netto doorgang van minstens 90 cm te hebben. Bij dit gebouw is een oprijplank gemaakt om het hoogteverschil van de drempel te overbruggen Voorbeeld van een verlaagde en onderrijdbare receptiebalie. Twee punten - Minder toegankelijk De netto doorgang is minstens 80 cm. Indien meer etages voor bezoekers toegankelijk zijn, dient elke toegankelijke verdieping ook een netto doorgang van minstens 80 cm te hebben. Overige. De netto-doorgang van de smalste toegang tot een publieksruimte is bepalend voor de waardering. Als er meerde gelijksoortige publieksruimten zijn, mag de best toegankelijke tellen (bijvoorbeeld bij spreekkamers). Bij dit buurthuis is een parkeerplaats voor scootmobielen vlak naast de entree gemaakt. Zijn in het restaurantgedeelte van een gebouw de tafels onderrijdbaar? Een gedeeltelijk verlaagde bar zou sympathiek zijn voor kleine mensen, mensen die niet lang kunnen staan en rolstoelgebruikers. Denk bij de bruikbaarheid in de ruimten ook aan de mogelijkheden om meubilair te verplaatsen. Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 10 van 20

11 Begane grond Hoe breed is de netto doorgang (in cm)? Is er bij hoeken voldoende manoeuvreerruimte (150 x 150 cm) Zijn er op de begane grond hoogteverschillen groter dan 2 cm? Van welk materiaal is de vloerbedekking? Toelichting op begane grond Zijn er voorzieningen om hoogteverschillen te overbruggen? doorgang cm (meet de smalste doorgang) toelichting toelichting toelichting Is een tuin, binnenplaats of terras toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Omschrijving van de toegankelijke ruimten op de b.g. Verdiepingen Zijn er verdiepingen die ook voor publiek bestemd zijn? Hoe breed is de netto doorgang (in cm)? Is er bij hoeken voldoende manoeuvreerruimte (150 x 150 cm) Zijn er op de verdiepingen hoogteverschillen groter dan 2 cm? Van welk materiaal is de vloerbedekking? Toelichting op verdiepingen Zijn er voorzieningen om hoogteverschillen te overbruggen? Omschrijving van de toegankelijke ruimten op verdiepingen doorgang cm (meet de smalste doorgang) toelichting toelichting toelichting Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 11 van 20

12 Vertikale doorgang, toelichting Liften Hellingen Trappen Er zijn naast het niveau van de entree geen andere verdiepingen voor publiek toegankelijk of er is een lift met een breedte en diepte van minimaal 105 bij 135 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage van maximaal 5%. Drie punten - Meer toegankelijk Er is een lift met een breedte en diepte van minimaal 90 bij 120 cm of er is een hellingbaan met een hellingspercentage van maximaal 15%. Twee punten - Minder toegankelijk Er is een lift of er is een roltrap of er is een trap met maximaal drie traptreden en een leuning aan minstens één zijde. Overige. voorbeeld van een mooi geïntegreerde plateaulift, die ook als trap bruikbaar is. (Haags Gemeentemuseum) Hellingbaan met twee delen, tussenbordes en trap. Voorbeeld van een rolpad. Ze komen zowel horizontaal als hellend voor. De meeste rolpaden zijn niet bruikbaar voor rolstoelgebruikers. Een hoogteverschil dat met een creatieve helling is overbrugd. Een afrij-beveiliging langs de rand ontbreekt. Ook is het lastig even te wachten bij de receptiebalie. een traptredemarkering door contrastverschil en tegelijk antislip. Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 12 van 20

13 Verticale doorgang Toelichting op het komen op de verdiepingen Lift naar de verdiepingen Is er een lift naar de verdiepingen? Zo ja, wat voor soort lift? Binnenafmetingen lift (in cm) Hoe breed is de netto (deur)doorgang van de lift (in cm)? Hoe hoog zitten de bedieningskoppen van de lift (in cm)? Hellingbaan naar verdieping(en) Is er een hellingbaan? Wat is het te overbruggen hoogteverschil? Betreft het een dubbele hellingbaan? Wat is het hoogteverschil dat de (eerste) hellingbaan overbrugt? Hoe lang is de (eerste) hellingbaan (in cm)? Wat is het hoogteverschil dat de tweede hellingbaan overbrugt? Hoe lang is de tweede hellingbaan (in cm)? is er een rustbordes bij de helling? zo ja afmetingen (in cm)? Heeft de hellingbaan een leuning? Trap naar verdieping(en) Is er een roltrap? Hoe breed is de roltrap (in cm)? Is er een trap? Zo ja, aantal traptreden Hoeveel leuningen heeft de trap? Maat van de optrede (tredehoogte), van de aantrede (tredediepte) Is er een traptredenmarkering? kooilift plateaulift traplift stoeltjeslift breedte cm, diepte cm breedte cm hoogte cm hoogteverschil cm hoogteverschil cm lengte cm lengte cm lengte cm, breedte cm roltrap rolpad breedte cm aantal st. geen leuning 1 leuning leuningen aan 2 zijden optrede cm, aantrede cm Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 13 van 20

14 Sanitair, toelichting Er is een toilet voor rolstoelgebruikers en de ruimte voor de toiletdeur is minimaal 150 cm bij 150 cm en de afmeting van de toiletruimte is minimaal 165 cm bij 220 cm en de toiletdeur draait naar buiten en er zijn beugels naast de toiletpot Drie punten - Meer toegankelijk Er is een toilet voor rolstoelgebruikers en er zijn beugels naast de toiletpot. Twee punten - Minder toegankelijk Er is een toilet voor bezoekers aanwezig. Er is geen toilet voor bezoekers aanwezig. Aangepast toilet Assistentie Met een evacuatiestoel kan iemand die slecht ter been is of rolstoelgebruiker in noodsituaties naar beneden worden gebracht. Een aangepast of rolstoeltoegankelijk toilet is minimaal 1,65 cm breed en 2,20 m. diep. Er is ruimte om te keren in en voor de toiletruimte. Aan één van de zijden van de toiletpot is ruimte om de rolstoel te parkeren Overschuiven van rolstoel op de toiletpot ruimte naast en voor de pot nodig. Een greep aan de binnenzijde van de deur maakt het dicht trekken van de deur eenvoudiger. Let op details een hooghangende handdoekautomaat in de hoek is niet zo handig. Een hulphond kan o.a. helpen met deuren opendoen Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 14 van 20

15 Sanitair Is er een toilet voor bezoekers? Is dit toilet zonder treden te bereiken? Is een toilet voor rolstoelgebruikers?, zo ja welke afmetingen? Is de ruimte voor de toiletdeur minimaal 150 x 150 cm? Draait de toiletdeur naar buiten? Zijn er beugels naast de toiletpot? Is er een aangepaste wastafel? Is er een werkende alarminstallatie? Is er een beugel aan binnenzijde toiletdeur Vrije ruimte naast toiletpot (grootste maat meten) Overige opmerkingen m.b.t. sanitair Wat is de hoogte van de toiletpot incl. bril? Is het toilet voor rolstoelgebruikers vrij beschikbaar (zonder sleutel)? Informatie voor rolstoelgebruikers Zijn er leenrolstoelen beschikbaar? Zijn er toeschouwersplaatsen voor rolstoelgebruikers? Zo ja, waar? Heeft het gebouw een restaurant gedeelte? Zijn tafels bereikbaar en onderrijdbaar? Overige informatie / toelichting Moeten de toeschouwersplaatsen vooraf gereserveerd worden? Zijn er wegneembare oprijplaten, zo ja, waar? Zijn er balies en/of kassa s? Is er zicht op de ingang vanaf de receptie/balie? Is de balie / kassa onderrijdbaar, zo ja, onderrij-diepte (in cm) Is de pin / betaalautomaat bruikbaar? (hoogte, verplaatsbaar etc.) Is er een stallingsmogelijkheid voor scootmobielen? Is er een oplaadpunt voor scootmobielen? Zijn vitrines e.d. vanuit een rolstoel te bekijken? Zijn schappen en kasten bereikbaar vanuit een rolstoel? lengte cm, breedte cm vrije ruimte cm hoogte pot cm locatie locatie locatie baliehoogte cm toelichting diepte cm toelichting Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 15 van 20

16 Voorzieningen voor blinden en slechtzienden, toelichting De blindengeleidehond mag mee naar binnen of er is een alternatieve oplossing voor het begeleiden aanwezig of er is een bewegwijzering of signalering voor visueel gehandicapten binnen/bij het object. Kleurcombinaties Mensen die kleurenblind zijn kunnen combinaties van roodgroen slecht onderscheiden. Ook te weinig contrast tussen kleuren en grijswaarden zijn lastig, niet alleen voor kleurenblinden. Het object voldoet niet aan bovengenoemde criteria. Mag de geleidehond naar binnen? Een geleidelijn naar de balie in de hal van een gebouw Voorzieningen voor doven en slechthorenden, toelichting Er is een goed werkende ringleiding of infraroodinstallatie voor slechthorenden of de organisatie regelt een tolk gebarentaal op verzoek of er zijn andere voorzieningen voor mensen met een auditieve handicap. Het object voldoet niet aan bovengenoemde criteria. tolk gebarentaal Ringleiding systeem waarmee geluid dichterbij de luisteraar kan worden gebracht. Bestaande uit een ontvanger en een aangelegde kabel die geluid door zendt. Infra-rood Systeem werkt bijna hetzelfde als de ringleiding. Het bestaat uit twee kastjes; een versterker en een ontvanger, welke vaak een ingebouwde koptelefoon heeft. Roken (bruikbaarheid voor mensen met astma) Het object is rookvrij of het object is gedeeltelijk rookvrij. Indien het object gedeeltelijk rookvrij is, moet aangegeven zijn waar wel gerookt mag worden. ontvanger infrarood. Het object voldoet niet aan bovengenoemde criteria. is in het gebouw aangegeven of er niet gerookt mag worden? Logo ringleiding Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 16 van 20

17 Voorzieningen voor blinden en slechtzienden Is een blindengeleidehond welkom / alternatieve begeleiding Is er bewegwijzering / signalering voor visueel gehandicapten? Welke voorzieningen zijn er? overige opmerkingen voorzieningen blinden / slechtzienden Is de receptie / balie / kassa vindbaar voor blinden en slechtzienden? Zijn er trappen waar je tussen de treden kunt doorkijken? Welke voorzieningen in liften zijn er voor blinden en slechtzienden? Zijn kleurcombinaties ook voor kleurenblinden bruikbaar? Voorzieningen voor doven en slechthorenden Is er een goed werkende ringleiding of infraroodinstallatie? Wordt deze installatie enkele keren per jaar gebruikt? Regelt de organisatie op verzoek een tolk gebarentaal? Zijn er andere voorzieningen voor auditief gehandicapten? Is er ondertiteling bij (Nederlandstalige) films? Is er boventiteling bij voorstellingen? alternatief geleidelijnen grote letter info info in braille info op cd/dvd/daisy tastbeelden toelichting waar grote / reliëf cijfers info in braille gesproken info anders locatie toelichting Roken, bruikbaarheid voor mensen met astma Is het object rookvrij? Is het object gedeeltelijk rookvrij en is dit aangegeven? overige opmerkingen m.b.t. roken Assistentie Is een hulp- of assistentiehond welkom? Biedt men hulp of begeleiding aan gehandicapten? Is die hulp of begeleiding gedurende openingstijden beschikbaar? Moet hiervoor vooraf een afspraak worden gemaakt? Zijn hieraan kosten verbonden? Hebben medewerkers hierover voorlichting gehad? Is er en evacuatieplan waarin iets is geregeld voor rolstoelers? Zijn er andere voorzieningen die van belang zijn? Zijn er evacuatiestoelen? toelichting toelichting alternatief soort hulp tijden waar/bij wie hoeveel toelichting toelichting Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 17 van 20

18 Ruimte voor notities Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 18 van 20

19 Extra vragen voor specifieke gebouwen Winkel Betreft het een winkel? Is er een paskamer waar een rolstoel kan staan? Hoe breed is de netto deuropening (in cm)? Wat is de afmeting van deze paskamer (in cm)? Toelichting op voorzieningen in de winkel Wat is de hoogte van de balie Is er een losse pinautomaat (op schoot te nemen)? Hotel Betreft het een hotel? Zijn er kamers die aangepast zijn voor mensen met een handicap? Hoeveel kamers zijn dit? breedte cm lengte cm, breedte cm toelichting Waaruit bestaan de aanpassingen? Is er aangepast sanitair aanwezig in de kamer? Zo ja, welke van de volgende aanpassingen zijn aanwezig? Zo nee, is er aangepast sanitair elders in het hotel? Kan het hotel op aanvraag ADL assistentie regelen/verlenen? Toelichting op voorzieningen in het hotel? toelichting Voldoende manoeuvreerruimte in de badkamer Verhoogde wc-pot Beugels naast de wc Onderrijdbare wastafel Italiaanse douche (zonder cabine of opstaande randen) Douchezitje aan de muur Losse douchestoel Thermostaatkraan Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 19 van 20

20 Extra vragen voor specifieke gebouwen Sporthallen Betreft het een sporthal? Is er een kleedkamer waar iemand in een rolstoel kan omkleden? Hoe breed is de netto deuropening (in cm)? Is de ruimte voor de deur minimaal 150 x 150 cm? Zijn er in deze ruimte hoogteverschillen van meer dan 2 cm Zijn er hulpmiddelen in de kleedkamer (zoals hoog-laag-tafel)? Is er assistentie in de sporthal aanwezig? Is er een douche aanwezig die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers? Hoe breed is de netto deuropening (in cm)? Is de ruimte voor de deur minimaal 150 x 150 cm? Zijn er in de doucheruimte hoogteverschillen van meer dan 2 cm? Toelichting op voorzieningen in de sporthal breedte cm toelichting breedte cm toelichting Zwembaden Betreft het een zwembad? Is er een kleedkamer waar iemand in een rolstoel kan omkleden Hoe breed is de netto deuropening (in cm)? Is de ruimte voor de deur minimaal 150 x 150 cm? Zijn er in deze ruimte hoogteverschillen van meer dan 2 cm Zijn er hulpmiddelen in de kleedkamer (zoals hoog-laag-kleedtafel)? Zijn er hulpmiddelen om zelf in het zwembad te komen? Is er assistentie in het zwembad aanwezig? Heeft het water een speciale temperatuur voor bijv. reumapatiënten? Is er een douche aanwezig die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers Hoe breed is de netto deuropening van deze doucheruimte (in cm) Is de ruimte voor de deur minimaal 150 x 150 cm? Zijn er in de doucheruimte hoogteverschillen van meer dan 2 cm? Toelichting op voorzieningen in het zwembad breedte cm toelichting breedte cm toelichting Onderzoeksformulier Toegankelijk Amsterdam, versie september 2012 Cliëntenbelang Amsterdam pagina 20 van 20

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Naam van het gebouw Bezoekadres Postcode bezoekadres Vestigingsplaats Waardering Vier punten - Meest toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de

Nadere informatie

Dorpshuis zonder drempels

Dorpshuis zonder drempels Dorpshuis zonder drempels Inleiding Het dorpshuis is er voor alle inwoners. Iedereen, met of zonder beperking moet er gebruik van kunnen maken. Een goede toegankelijkheid van het dorpshuis is dan van groot

Nadere informatie

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Colofon Een uitgave van Adres Auteur Interkerkelijke Stichting Kom Beter Binnen Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht E-mail: info@kombeterbinnen.nl

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN LOCATIE

1 METEN VAN EEN LOCATIE 1 METEN VAN EEN LOCATIE Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Aandachtspunten voor een levensloopgeschikte woning.

Aandachtspunten voor een levensloopgeschikte woning. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun en kunnen al of niet een beperking (fysiek, verstandelijk of mentaal) hebben. Veel mensen zijn

Nadere informatie

Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen

Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen Colofon De publicaties werden samengesteld door Westkans vzw (West-Vlaams Adviesbureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid) en APF (Association

Nadere informatie

CHECKLIST Toegankelijkheid van bestaande woningen

CHECKLIST Toegankelijkheid van bestaande woningen CHECKLIST Toegankelijkheid van bestaande woningen Colofon CHECKLIST heid van bestaande woningen Opdrachtgever Gemeente Wijk bij Duurstede Een uitgave van CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef 42 3563

Nadere informatie

omgaan met mensen met een beperking

omgaan met mensen met een beperking omgaan met mensen met een beperking educatieve bundel Mentor vzw tel. : 056/26.44.34 info@mentorvzw.be - www.mentorvzw.be - Omgaan met - september 2012 1 Een initiatief van : Ref. : www.opkracht.be Een

Nadere informatie

Checklist veiligheid Zorginstellingen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid Zorginstellingen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid Zorginstellingen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker 1 Colofon 2011 Vilans Met speciale dank aan: Sytske Keizer, staffunctionaris facilitair bedrijf van OsiraGroep Amsterdam Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Colofon 2011 Vilans Dank De totstandkoming van deze checklist was niet mogelijk zonder de inbreng van experts en ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie

Wonen voor senioren. Kluswijzer

Wonen voor senioren. Kluswijzer Kluswijzer Wonen voor senioren Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen zich aanpassen aan hun woning in plaats van andersom. Dat komt omdat veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.

Nadere informatie

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun.

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Veel mensen zijn minder beweeglijk door ouderdom, ziekte of een tijdelijke blessure.

Nadere informatie

Reizen met een beperking. www.ret.nl

Reizen met een beperking. www.ret.nl Reizen met een beperking www.ret.nl Heeft u een beperking? Bijvoorbeeld omdat u niet (goed) kunt lopen, zien of horen? Ook dan kunt u met de RET op reis. In deze folder leest u alles over de voorzieningen

Nadere informatie

Programma van Eisen. t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen

Programma van Eisen. t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen Programma van Eisen t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen Opdrachtgever: Delta Forte Projectnummer: 2007108 Versie: P06 Datum: 31 maart 2008 Inhoud PROGRAMMA VAN EISEN... 1 BREDE HOED PRAKTIJK TE DIEMEN...

Nadere informatie

Oplossingen om zelfstandig een hoogteverschil te overbruggen voor personen met een motorische handicap

Oplossingen om zelfstandig een hoogteverschil te overbruggen voor personen met een motorische handicap Oplossingen om zelfstandig een hoogteverschil te overbruggen voor personen met een motorische handicap 1. Hoogteverschil van 1 cm tot 1 m overbruggen KOC, april 2015 1.1 Handgreep 1.2 Drempelbrug 1.3 Oprijgoot

Nadere informatie

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Informatiebrochure behorende bij renovatievoorstel Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Renovatieproject Molenbossen,... 5 Zuidenwind (flatgebouw 4) 2.1 Aanleiding...

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

VIOE-Handleidingen 03

VIOE-Handleidingen 03 VIOE-Handleidingen 03 Onroerend erfgoed en toegankelijkheid Streven naar een betere toegankelijkheid in het kader van de algemene ontsluiting van publiek toegankelijk onroerend erfgoed Herman van den Bossche

Nadere informatie

TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE

TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE Oost-Vlaanderen Informatiebrochure TOEGANKELIJKE COMMUNICATIE Inhoudstafel. 1. Voorwoord. 2. Tips voor toegankelijke, geschreven communicatie. a. Toegankelijkheidscriteria voor tekst en lay-out opgemaakt

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva`

ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` Zo werkt een tolk Zo werkt een tolk Een uitgave van Tolknet, zomer 2007 2007 Tolknet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

In dit document gaan we dieper in op de manier waarop de aansluiting gebeurt, vanaf het aansluitpunt op de openbare weg tot aan het bouwproject.

In dit document gaan we dieper in op de manier waarop de aansluiting gebeurt, vanaf het aansluitpunt op de openbare weg tot aan het bouwproject. De buitenbekabeling In dit document gaan we dieper in op de manier waarop de aansluiting gebeurt, vanaf het aansluitpunt op de openbare weg tot aan het bouwproject. Eerst beschrijven we de soorten aansluitingen

Nadere informatie

Over de drempel. Toegang tot bibliotheken voor mensen met een handicap. Checklist

Over de drempel. Toegang tot bibliotheken voor mensen met een handicap. Checklist Over de drempel Toegang tot bibliotheken voor mensen met een handicap Checklist Inhoudsopgave 4 Voorwoord 5 Fysieke toegang 5 De omgeving van de bibliotheek 5 De ingang van de bibliotheek 5 Toegang tot

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement Locatie evenement Download de meest recente versie van het veiligheidsplan op www.raalte.nl. Het veiligheidsplan kan digitaal worden ingevuld,

Nadere informatie

Niet zo, maar zo. Tips voor de omgang. met blinden en slechtzienden. Oversteken. De engelbewaarder. Hoe te leiden

Niet zo, maar zo. Tips voor de omgang. met blinden en slechtzienden. Oversteken. De engelbewaarder. Hoe te leiden Niet zo, maar zo Tips voor de omgang met blinden en slechtzienden In Nederland zijn er ongeveer 625.000 mensen met verminderd gezichtsvermogen. Hiervan hebben er 158.000 een zeer ernstige visuele beperking

Nadere informatie