Radicale Syriëstrijders niet meer welkom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Radicale Syriëstrijders niet meer welkom"

Transcriptie

1 Radicale Syriëstrijrs niet meer welkom Antwerps burgemeester Bart De Wever laat 22 radicale Syriëstrijrs schrappen uit het bevolkingsregister. Ze krijgen geen officieel adres meer in stad en verliezen al hun sociale uitkeringen. Bart De Wever: Ik wil niet dat jihad-strijrs die in Syrië misdan tegen menselijkheid hebben begaan, zomaar opnieuw in Antwerpen kunnen rondlopen. En het is al helemaal onaanvaardbaar dat ze hun strijd financieren met uitkeringen die ze in ons land krijgen. Deze maatregel viseert alleen har kern van meerrjarige Syriëstrijrs die actief meevechten. Minrjarige meelopers zullen bij hun terugkeer worn opgevangen door stadsdiensten. Tegen hen wil het stadsbestuur zeker geen heksenjacht ontketenen. Gezon kinrmenu s aan 1 euro OCMW-tter en schepen van Sociale Zaken Liesbeth Homans gaat in Antwerpse sociale restaurants aan kansarme gezinnen gezon kinrmenu s aan 1 euro serveren. Vandaag betalen zowel kansarme volwassenen als kinren in een sociaal restaurant een vast tarief van 3 euro. Een gezin met vier kinren komt dan aan 18 euro voor een restaurantbezoek. Dat is een hoog bedrag, vindt Liesbeth Homans. Het is niet alleen een kwestie van geld maar ook van gezondheid. Verse voeding is veel beter dan een diepvriesmaaltijd van 1 euro. Antwerp Pri krijgt steun Schepen Liesbeth Homans maakt voor Antwerp Pri een bedrag van euro vrij. De pri vindt dit jaar plaats tijns World Outgames en Antwerpse holebigemeenschap in een positief daglicht. Door voor het eerst een financiële onrsteuning te en vanuit het partement Gelijke Kansen, benadrukt het Antwerpse bestuur dat ook holebi s een belangrijke plaats krijgen in het gelijkekansenbeleid en dat holebigemeenschap volwaardig el uitmaakt van Antwerpse samenleving waar seksuele geaardheid, achtergrond, geloof, of handicap geen barrière mogen vormen om jezelf te ontplooien. De stad Antwerpen werd overigens dit jaar uitgeroepen tot Pink brand of the year door Brandhome, ZiZo en INCH. Schepen Rob Van Vel nam in naam van stad, prijs in ontvangst. Velo viert twee verjaardag met groter aanbod Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis open onlangs 14 nieuwe Velo-stationnetjes op linkeroever. Anre volgen in komen weken. De wachtlijst voor abonnementen is door ze uitbreiding volledig weggewerkt. Velo is een enorm succes in Antwerpen. Amper een jaar na start waren er jaarabonnementen in omloop. Onrtussen gebeuren gemidld bijna verplaatsingen per dag met fietsen. Voor korte verplaatsingen is velo het snelste, makkelijkste en gezondste transportmidl, zegt schepen Kennis. Zo profileert Antwerpen zich als fietsvrienlijke stad. Antwerpen wint Belgische Energie- en Milieuprijs De stad Antwerpen wint met het project Groene gevels en moestuin van t stad. Samen stad vergroenen over geveltuinencampagne en Biodroom Belgische Energie- en Milieuprijs in categorie sten en gemeenten. Schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud nam prijs in ontvangst. De stad wil niet enkel het bestaan groen behoun, maar benkt ook creatieve initiatieven om op kleine oppervlaktes een groen plekje te creëren. De winnen projecten kennen een vervolg in Provinciebestuur maakt werk van Cultuur en Erfgoed De provincie speelt met het Foto-, Mo-, Diamant- en Zilvermuseum een belangrijke rol in het culturele landschap van Antwerpen. Geputeer voor Cultuur Luk Lemmens is hard aan het werk om toekomst van provinciale musea veilig te stellen. Na jaren van huisvestigingsproblemen werd voor het MoMu al een toekomst in Nationalestraat verzekerd. Ook voor het Zilver- en het Diamantmuseum wil Luk Lemmens na jaren van stilstand tot structurele oplossingen komen.

2 De N-VA komt naar u toe S iegfried Bracke bez oekt alle provincies. 06/09 20/09 25/09 04/09 17/09 18/09 02/09 27/09 11/0 16/09 13/09 01/10 04/10 02/10 30/09 03/09 Ons land staat voor heel wat uitdagingen. Laat ons daarom kans grijpen om onze welvaart veilig te stellen. In provincie Antwerpen: 16 september om 20 uur ANTWERPEN - Zuirkroon gastspreker: Jan Jambon welkomstwoord: Bart De Wever 2 oktober om 20 uur TURNHOUT - Het Paterspand gastspreker: Jan Jambon welkomstwoord: Erwin Brentj jens 1 oktober om 20 uur LIER - CC De Mol gastspreker: Jan J ambon welkomstwoo U KOMT TOCH OOK? De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van diverse diensten van N-VA. De wet van 8 cember 1992 in verband met bescherming van persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking et toegangsrecht tot gegevens, het verbeteren of het verwijren ervan. DENKEN.DURVEN.DOEN. JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN n Ja, ik wil graag lid worn. Stuur mij nodige informatie. n Ja, ik wens een infobrochure over N-VA te ontvangen. n De heer Naam: Straat: Postco: n Mevrouw Gemeente: Voornaam: Tel.: Geboortedatum: / / Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar:

3 Jaargang 7 Nr. 2 augustus 2013 DISTRICT ANTWERPEN V.U.: Steven Renrs - Sint Willibrordusstraat Antwerpen - De N-VA komt naar u toe met De stand van het land In september en begin oktober komt N-VA naar elk arrondissement met een voorstelling van De stand van het land. N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke komt dat toelichten in uw regio, telkens vergezeld door een N-VA-topper uit uw provincie. Waarom noemen we Di Rupo I een Franstalige belastingregering? Hoe doet Vlaamse Regering het inmidls? Waarvoor ging N-VA tijns discussies over onrwijshervorming? Wie erbij is - len en niet-len, sympathisanten en geïnteresseern - krijgt antwoord op ze actuele vragen en heeft mogelijkheid om nog vele bijkomen vragen te stellen. Op 16 september komt Siegfried Bracke naar Antwerpen, in Zuirkroon, vergezeld van Jan Jambon, N-VAfractieleir in Kamer. Burgemeester Bart De Wever verwelkomt u. TIJD VOOR REALITEIT! Na recente, zij het eerr beperkte, opflakkering van Belgische folklore is het nu even tijd voor realiteit. De goednieuwsshow die ferale regering ons voorschotelt willen we toch graag even met wat feiten vergelijken. Vandaar dat we u graag uitnodigen voor De stand van het land. Ook onze sen in districtsraad, gemeenteraad en provincieraad zijn druk bezig. Het zijn zij die dag in dag uit veranring waarmaken in t Stad. En dat terwijl ze momenteel nog een zware erfenis meedragen van vorige legislaturen! We geven ze graag het woord verr in ze editie. Onrtussen staat onze afling niet stil en jullie kunnen dus alvast ook volgen data vastleggen in agenda. Kaas & Bier-avond, zaterdag 12 oktober Brunch Vlaams minister Philippe Muyters, zondag 1 cember Ik kijk ernaar uit jullie te verwelkomen op al ze evenementen. PROVINCIE ANTWERPEN: N-VA MAAKT HAAR VERKIEZINGSBELOFTE WAAR De provincie Antwerpen voert komen jaren een besparing door van wel 20 miljoen euro. Tegelijkertijd worn resteren midlen efficiënter ingezet op kerntaken. Dit zijn grondgebonn materies zoals ruimtelijke orning, mobiliteit en onrsteuning van gemeenten. Persoonsgebonn materies (zoals cultuur, sport...) verschuiven voor een el naar het Vlaams Gewest en gemeenten. Dit heeft een bijkomend impact van 9 miljoen euro op provinciale begroting. Hier mogen we als partij echt trots op zijn", aldus Eric Janssens, provincieraadslid voor ons district. Onze provincie bespaart, slankt af en wordt efficiënter. We besparen ook op partijdotaties. Gelijklopend aan besparingsopdracht, investeert provincie in verschillen kernbevoegdhen zoals waterbeleid, gehandicaptensport, fietsautostras en kwaliteit van provinciale domeinen. De N-VA, met geputeern Luk Lemmens en Bruno Peeters, zorgt mee voor een slank maar beter werken provincie. Dergelijke besparingsinspanning en efficiëntieoefening gebeurt niet steeds in overige provincies. Daar werd N-VA trouwens niet in het bestuur opgenomen. De kracht van veranring werkt dus wel gelijk. STEVEN RENDERS Voorzitter N-VA District Antwerpen ERIC JANSSENS N-VAprovincieraadslid DENKEN.DURVEN.DOEN.

4 Snoeien om als stad te blijven groeien Besparen omdat het moet Het is weer eens wat anrs. Waar socialisten aan macht zijn zoals in ferale regering, gaat het bat over nieuwe belastingen. Waar N-VA haar stempel kan drukken - zoals in Vlaanren en nu ook in Antwerpen - gaat het over besparingen. En dat vinn we echt niet erg. Want hoe men het ook draait of keert: Antwerpen gaf voorbije jaren meer uit dan dat er binnenkwam. En met Antwerpen bedoelen we dan stad, het OCMW, politie en alle bedrijven die op een of anre manier specifieke taken opnemen zoals Woonhaven, het parkeerbedrijf enzovoort. Bovendien komen er heel wat uitdagingen op ons af. Neem nu pensioenlasten. Als we die lasten niet zoun sprein, dan zoun we moeten snoeien in zorg, onrwijs of veiligheid. Hier wereldnieuws, elrs normaalste zaak Je kan geen eieren bakken zonr schaal te breken. En als we zeggen dat het in stad met wat minr moet, dan trekken we die lijn ook door naar organisaties die subsidies ontvangen van stad. Van 54 miljoen euro subsidies die we jaarlijks uitlen, schrappen we nu 7 miljoen euro. Soms omdat Vlaanren financiering overneemt, soms omdat het vorige bestuur al vond dat er geen goed werk werd geleverd door sommige van die organisaties. Dat het bat daarover heftig verloopt, valt te begrijpen. Maar wie rondom ons kijkt, weet dat ook anre Vlaamse sten besparen. En een recent werkbezoek aan Rotterdam leer ons dat cultuursector daar meer dan 14 procent moet inleveren. En wie tering niet naar nering zet, gaat failliet - zoals Amerikaanse stad Detroit. Niet dat het zover moet komen als in Detroit. Maar teloorgang van auto-industrie in die Amerikaanse stad leert ons wel dat we moeten blijven investeren in een aantrekkelijk onrnemingsklimaat die een sterke midnklasse weet aan te trekken. Anrs bouwen we een stad op financieel drijfzand. KOEN KENNIS Schepen voor Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Midnstand Liever meer groen! De bloemtorens waren prachtig ze zomer. Graag zien we nog meer groen in onze straten. Plaatsgebrek noodzaakt ons om creatief met groen om te gaan. De bloemtorens kunnen ook groentorens worn. Met niveauverschillen scheppen we een nieuw en speels alternatief voor een perkje. De N-VA werkt aan ze nieuwe projecten, en fleurt er uw leefomgeving mee op. CORDULA VAN WINKEL Daar bent u toch ook voor te vinn?

5 Zal ik mijn job kunnen houn? Tine, 38 jaar, verpleegster in gehandicaptenzorg Vandaag is acht procent van Belgen werkzoekend. Bovendien werken er nergens in Europa minr vijftigplussers en mensen van vreem origine dan in dit land. En crisis kost ons iere dag nieuwe arbeidsplaatsen, niet het minst door het lakse beleid van regering- Di Rupo. Dat legt een hypotheek op onze toekomst. Daarom l egt N-VA plannen op tafel om mensen aan slag te houn én nieuwe e banen te creëren. In onze maatschappij kunnen we elk talent gebruiken. Jong en oud. Hoog- en laagopgeleid. Maar daarvoor is een beleid op maat nodig. Dat is enkel mogelijk als elstaten zelf het werkbeleid kunnn en sturen. Als het aan N-VA ligt, kan Vlaanren voortaan inzetten op zijn sterktes in globale economie en zo werkzekerheid garanren. Als u nog niet klaar bent voor ze veranr ren en arbeidsmarkt, dan helpen we u om uw plaats te vinn. Een correct verloon, kwalitatieve job, die ook ruimte laat voor uw gezin, is hḥet fundament van een welvarend Vlaanrenen Blijft er plaats in onze gemeente voor een jeugdhuis? Emma, 16 jaar, stuert hard en fuift graag De N-VA is gemeenschapspartij bij uitstek. Gemeenschapsvorming is essentie van onze iologie. Vlaa nren moet een levendige en weerbare gemeenschap zijn. Op werkvloer en in scholen maar ook in sportclub, het jeugdhuis of our renvereniging. Engagement en respect zijn daarbij kernwoorn. Dat duizenn en duizenn vrijwilligers in heel Vlaanren elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven om zieken te verzorgen, jongeren te leren sporten of daklozen eten te geven, juicht N-VAtoe. En daar willen wij op blijven inzetten. Zonr overdreven regelneverij die het verenigingen noloos oos moeilijk maakt maar met he t engagement van j ong en oud om samen te bouwen aan een maatschappij waar iereen zijn plek heeft. Ook voor nieuwe Vlamingen is het verenigingsleven een uitgelezen plek om vorm te geven aan een solidair en verantwoorlijk Vlaanren. U KO OMT TOCH OOK?

6 Zal ik mij een kamer in een gm goed rusthuis kunnen permitteren? Jo os, 76 jaar, actievee senior De Belgische bevolking vergrijst zienrogen. Dat b rengt een gigantische meerkost met zich mee. En als je weet dat het gemidl pensioen in België aag is in vergelijking met buurlann, is goe z org g een evintie voor veel senioren. De N-VA wil z org dragen voor generatie die hielp onze huidige welvaart op te bouwen. Wil u na uw pensioen verr werken, dan moet dat volgens N-VA kunnen. U bent namelijk maar zo oud als u zichzelf voelt. Wil u genieten van u w wl elverdien rust? Dan heeft u recht op een b etaal baar rusthuis met gekwalific iceerd personeel, of op een gelijke zorgwoning. En uiteraard zorgen wij voor voldoen mogelijkhen om actief uw ou dag door te komen. Is dat wel betaalbaar? h ore n we u vragen. Het antwoord luidt ja, als we uiste prioriteiten stellen, in elke geleding van onze maatschappij. Zal ik opgroeien in een veilige e en gezon e wereld? Milan, 7 jaar, voetbalt bij duiveltjes Elk kind verdient het om toekomst hoopvol tegemoet te zien. Met hoge energieprijzen, wagens die elke dag stilstaan in files en een groe iend onveiligheidsgevoel is die positieve blik niet altijd evint. Maar N-VA durft het aan om onze kinren een veilige en gezon toekomst te beloven. Zo streven we naar een gezon energiemix, die stroombevoorrading garanert, prijzen drukt en het milieu zo weinig mo gelijk schaadt. Een leefbaar Vlaanren waarin iereen en over straat kan lopen zond er met drugs of anre overlast geconfronteerd te worn. Waar uw kinren veilig met fiets naar school kunnen n gaan en u kan kiezen uit het beste vervoermidl om tijdig op uw werk of sportclub te geraken. Dat kan maar als we hier samen aan werken, zonr taboes en zonr vooroorlen. Daarom hecht N-VAveel belang aan het sociale weefsel dat ons allemaal bindt. Moeten onze kinren en n schuln van onze generatie afbetalen? Jan, 42 jaar, bedrijfsleir in een kle eine KMO De crisis heeft diepe wonn geslagen in staatskas. En dat voelt u iere dag in uw por temonnee. De regering-d i R upo maakt het er niet gemakkelijker er o p door l oonlast historisch hoog te h oun en bi j elke begrotingscontrole e nieuw e bela stingen te heffen. Bovendie n stijgt staat taats sschuld elke dag. En die zulle en onze kin ren en kleinkinren inrdaad moeten afbet alen. De N-VA stapt echter niet mee in een doem scenario. Als we vandaag nog veranring inzetten waar ons land nood aan heeft, dan kunnen we komen geneṛaties ontlasten zonr huidige pijn te doen. De loonkost moet omlaag, dat is een eerste vereiste. Zo trekken we bedrijven aan, creëre en we jobs en stellen we welvaart van uw gezin veilig. De N-VAwil ook werk maken van eerlijke belastingen, waarvan u wn e et dat ze integraal besteed ed worn aa n u w non. Bij het leven k omen zorgen kijken, daar kunnen we niet onruit. Maar overheid kan die zorgen voor u e n uw kin ren wel zo klein mogelijk ma aken. Schrijft u volgen data al in uw agenda? Citaat of tekst van l ari of tter Verre praktische informatie kan u steeds op website vinn en in volgen editie. Hie r ka an afling een eigen te kstje Kaas en bieravond Zaterdag 12 oktober in zaal 'Exspecto', feeërieke historische kelr van Sint-Andrieskerk, Waaistraat, 2000 Antwerpen, aanvang: 19 uur Hier ka an afling een eigen tekstje vo oorz zi ie en, bij jvo oorb beelen fo otome et cita aat va an Lencongres Zaterdag 30 november in Lindner Hotel & City Lounge, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen (vlakbij uitgang centraal station), aanvang uur Hier ka an afling een eigen tekstje Hier ka an afling een eigen tekstje Brunch met minister Philippe Muyters zondag 1 cember in 'salons De Boeck', Jacon Jacobsstraat 39-41, 2018 Antwerpen, van 11 tot 14 uur Hi ier ka an afd eli in ng een eig gen te ek ks stj je DENKEN.DURVEN.DOEN. KOMT NAAR U TOE.

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Hoe zou u willen dat het leven in uw gemeente er uitziet in 2050? Hoe kunnen we tussen vandaag en 2018 al de eerste stappen zetten in die richting?

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Groep 6 wint schoolvoetbal

Groep 6 wint schoolvoetbal Nieuwsbrief april 2012 Groep 6 wint schoolvoetbal MAANDKALENDER APRIL 2012 MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 Paasontbijt! 9 10 11 12 13 14 15 2e paasdag; vrij 16 17 18 19 20 21 22 Start themaweek Ein

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

de gelegenheid om te ervaren wat welkom is

de gelegenheid om te ervaren wat welkom is de gelegenheid om te ervaren wat welkom is Gravenallee 12 7591 PE Denekamp T. 0541-358 045 E. gravenstate@zorggroepsintmaarten.nl de gelegenheid om te ervaren wat welkom is 02 Welkom De gelegenheid om

Nadere informatie

Iedereen burgemeester!

Iedereen burgemeester! Jaargang 3 Nr.1 - maart 2012 merchtem@n-va.be www.n-va.be/merchtem V.U. Stefaan Segers Breestraeten 59 N-VAeetfestijn U bent van harte welkom op zaterdag 9 juni 2012 van 17 uur tot 22 uur in zaal Vijverdal

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Aalst lijsttrekker Binnen een paar dagen verkiest u een nieuw provinciaal bestuur. Gedurende meer dan 23 jaar maak ik hiervan deel uit. In die

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies:

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies: Toezichtkar 1. Visie op toezicht In statuten van is vastgelegd dat Stichting een Raad van Toezicht kent. De Raad houdt toezicht op het beleid en uitvoering van bevoegdhen door het College van Bestuur (CvB).

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

protocol nr. 280.930 Over

protocol nr. 280.930 Over Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 280.930 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 NOVEMBER 2009 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten ASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE asbl VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST vzw De heer Vincent VAN V QUICKENBORNE Vice-Eerste

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

De Vlaamse en federale overheid moeten de financiële situatie mee oplossen.

De Vlaamse en federale overheid moeten de financiële situatie mee oplossen. bezorgt je steeds weer bezorgt je steeds weer een nieuw verhaal een nieuw verhaal Lokale besturen bieden als overheid heel wat diensten aan. Deze zijn betaalbaar en toegankelijk Lokale Besparingen besturen

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

de Pionier Nieuwsbrief 4 De Pionier, locatie De Molenweid Van de directie Beste ouders/verzorgers,

de Pionier Nieuwsbrief 4 De Pionier, locatie De Molenweid Van de directie Beste ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 4 De Pionier, locatie De Molenweid Van directie Beste ours/verzorgers, Op maandag 3 november zal school hele dag inspectiebezoek krijgen. De MR is hiervan al op hoogte gesteld. De inspectie

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Absinth groenonderhoud

Absinth groenonderhoud Absinth groenonderhoud U wilt een betaalbaar onderhoud voor uw bos, plantsoen of park een op maat gesneden voorstel een sociaal verantwoorde aanpak Wij bieden Groenonderhoud met weinig machinale taken

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr.

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten 2700 LEE Stuk 1070 (2006-2007)

Nadere informatie

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche

OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche 1 OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche http://www.vlaamsenergiecongres.be/ Als iemand 100 jaar of ouder wordt en dat komt gelukkig steeds vaker voor wordt vaak

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules KORAAL-KORMA -Oplossingen in Personeelsvraagstukken De visie van KORAAL- KORMA op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules Uw personele capaciteit optimaal benutten door een efficiënt

Nadere informatie

Speech Dag van de Lokale Politiek: sterke lokale mandatarissen voor een sterke lokale politiek

Speech Dag van de Lokale Politiek: sterke lokale mandatarissen voor een sterke lokale politiek Speech Dag van de Lokale Politiek: sterke lokale mandatarissen voor een sterke lokale politiek Beste groene vrienden, Bedankt om hier vandaag in grote getale te zijn. Jullie aanwezigheid is het beste bewijs

Nadere informatie

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28 Inhoud Over deze analyse 13 De structuur van dit onderzoek 14 De bronnen en citaten 16 Referenties 17 Dankwoord 17 1. Inleiding. De Wever en de schaduw van Burke 19 1.1. Edmund Burke, een moderne held?

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 LOKALE EN PROVINCIALE POLITIEK DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 DERTIENDE CONGRES GENT, HET PAND, ONDERBERGEN 1 DINSDAG 20 MAART 2012 CENTRUM VOOR LOKALE POLITIEK VAKGROEP

Nadere informatie

jubileumeditie van de Week van de Smaak te vieren kozen we voor deze bijzondere plek. Hier, in het centrum van Brussel, in het hart van

jubileumeditie van de Week van de Smaak te vieren kozen we voor deze bijzondere plek. Hier, in het centrum van Brussel, in het hart van Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 april 2010 Voorstelling Week van de Smaak 11 tot 21 november 2010 (enkel het gesprokene telt) Beste vrienden,

Nadere informatie

Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod.

Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod. Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod. Kom en duw mee Beste begeleider, Deze korte bezinning

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt?

Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt? Laat je horen Waar kan jij je mening kwijt? Alles over inspraak, jongerenpartipatie en verkiezingen Alles over rechten van minderjarigen www.kinderrechtswinkel.be Kinderrechtencommissariaat (voor klachten

Nadere informatie

Wonen boven winkels 120% 100% 80% 60% Verdiepingen. Leeg 40% 20% Verdiepingen. boven winkels

Wonen boven winkels 120% 100% 80% 60% Verdiepingen. Leeg 40% 20% Verdiepingen. boven winkels 120% 100% 80% 60% 40% Verdiepingen Leeg 20% 0% Verdiepingen boven winkels Beleid(oud) Beleid (nieuw) Vraag Toelichting op de presentatie Presentatie Wonen boven winkels 1. Introductie. Ik ben...harry...beleidsmedewerker

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Twijfel niet: het moet nu

Twijfel niet: het moet nu Ver. uitgever: Johan Deckmyn - Charles de Kerchovelaan 9-9000 Gent Uw mening telt! ook in Gent Twijfel niet: het moet nu enquête Nog slechts enkele maanden scheiden ons van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Leeftijdsvriendelijke gemeente. Welkom in. Zwijndrecht

Leeftijdsvriendelijke gemeente. Welkom in. Zwijndrecht Leeftijdsvriendelijke gemeente Welkom in Zwijndrecht Wat is een leeftijdsvriendelijke gemeente Geeft iedereen de kans deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven: alle ouderen hebben

Nadere informatie

Waarom Voetbal Club 2000?

Waarom Voetbal Club 2000? Hét digitale platform hele veriging Waarom Voetbal Club 2000? U helpt uw vrijwilligers, kiest continuïteit én u heeft alles in één! Waarom al meer dan 150 veriging Voetbal Club 2000 hebb gekoz? belangrijkste

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

gelieve steeds wettelijk te parkeren; gelieve steeds het goede voorbeeld te geven; gelieve het fluojasje en de fietshelm ook zelf aan te trekken;

gelieve steeds wettelijk te parkeren; gelieve steeds het goede voorbeeld te geven; gelieve het fluojasje en de fietshelm ook zelf aan te trekken; Welzijnbeleid 1. Preventie Verwachtingen naar ours: gelieve info inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu die verspreid wordt via o.a. schoolreglement, klasbezoeken, ourcontacten, in samenspraak

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomsten Vlaamse overheid Gemeenten/Provincies * * * Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Samenwerkingsovereenkomsten Vlaamse overheid Gemeenten/Provincies * * * Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Advies Samenwerkingsovereenkomsten Vlaamse overheid Gemeenten/Provincies * * * Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Mevr. V. DUA, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Stuk 2001-2002/1 Samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking 1 1. INHOUD 1. Inhoud 2. Voorwoord 3. In enkele haltes naar een schakel en terug! 4. Denk er aan 5. Adressen van de provinciale en Brusselse MOS-begeleiders 2. VOORWOORD Het succes van samenwerking Samen

Nadere informatie

Recreatieschap voor het Friese Water en land

Recreatieschap voor het Friese Water en land Recreatieschap voor het Friese Water en land Gratis aanleggen midn in natuur In Fryslân vindt u midn in natuur en op meest bijzonre plekjes meer dan 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen. Hier mag u maximaal

Nadere informatie

vwo havo Voor welk leerjaar geeft u de leerling op? 1 2 3 4 5 6 Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?

vwo havo Voor welk leerjaar geeft u de leerling op? 1 2 3 4 5 6 Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau? 2016 2017 2016 2017 2017 2016 2016 2017-2017 62016-2017 - - 2017 2016 Aanmeldingsformulier - 2017 / Aanmeldingsformulier / Aanmeldingsformulier / Aanmeldingsformulier / / Onrwijskundig Rapport / (OKR )

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Merksem Districtsraad

Stad Antwerpen District Merksem Districtsraad Samenstelling: de heer Gilbert Verstraelen, voorzitter; de heren, Koen De Cock, Kris Janssens, Frank Baeyens, mevrouw Sonja De Meyer, districtsschepenen; de heer Philippe Elst, mevrouwen Sonia Van Gestel,

Nadere informatie

www.swiers-racing.nl

www.swiers-racing.nl WWW.SWIERS-RACING.NL www.swiers-racing.nl Nieuwsbrief 4 29-07-2011 Het alweer even gelen sinds laatste nieuwsbrief en er is en hoop gebeurd! Hieronr een verslag van afgelopen wedstrijd van 23 juli 2011.

Nadere informatie

Transversale aanpak (kinder-) armoede: Voor de N-VA dient de aanpak van armoede te gebeuren op een

Transversale aanpak (kinder-) armoede: Voor de N-VA dient de aanpak van armoede te gebeuren op een Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 3: Vrijwaar kinderen van de impact van de crisis: Hoe zal u investeringen voor kinderen in budgetten zichtbaar

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

PRO Hamont-Achel tot Uw dienst! Onderhoud gemeentewegen van. Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad??? 200.000 naar 150.000: een slechte besparing

PRO Hamont-Achel tot Uw dienst! Onderhoud gemeentewegen van. Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad??? 200.000 naar 150.000: een slechte besparing PRO Hamont-Achel tot Uw dienst! Onrhoud gemeentewegen van Zuurstof burgers, onrnemers en stad??? De mandatarissen van PRO Hamont-Achel staan graag tot uw dienst. U kan steeds met hen contact opnemen. Wij

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie