Radicale Syriëstrijders niet meer welkom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Radicale Syriëstrijders niet meer welkom"

Transcriptie

1 Radicale Syriëstrijrs niet meer welkom Antwerps burgemeester Bart De Wever laat 22 radicale Syriëstrijrs schrappen uit het bevolkingsregister. Ze krijgen geen officieel adres meer in stad en verliezen al hun sociale uitkeringen. Bart De Wever: Ik wil niet dat jihad-strijrs die in Syrië misdan tegen menselijkheid hebben begaan, zomaar opnieuw in Antwerpen kunnen rondlopen. En het is al helemaal onaanvaardbaar dat ze hun strijd financieren met uitkeringen die ze in ons land krijgen. Deze maatregel viseert alleen har kern van meerrjarige Syriëstrijrs die actief meevechten. Minrjarige meelopers zullen bij hun terugkeer worn opgevangen door stadsdiensten. Tegen hen wil het stadsbestuur zeker geen heksenjacht ontketenen. Gezon kinrmenu s aan 1 euro OCMW-tter en schepen van Sociale Zaken Liesbeth Homans gaat in Antwerpse sociale restaurants aan kansarme gezinnen gezon kinrmenu s aan 1 euro serveren. Vandaag betalen zowel kansarme volwassenen als kinren in een sociaal restaurant een vast tarief van 3 euro. Een gezin met vier kinren komt dan aan 18 euro voor een restaurantbezoek. Dat is een hoog bedrag, vindt Liesbeth Homans. Het is niet alleen een kwestie van geld maar ook van gezondheid. Verse voeding is veel beter dan een diepvriesmaaltijd van 1 euro. Antwerp Pri krijgt steun Schepen Liesbeth Homans maakt voor Antwerp Pri een bedrag van euro vrij. De pri vindt dit jaar plaats tijns World Outgames en Antwerpse holebigemeenschap in een positief daglicht. Door voor het eerst een financiële onrsteuning te en vanuit het partement Gelijke Kansen, benadrukt het Antwerpse bestuur dat ook holebi s een belangrijke plaats krijgen in het gelijkekansenbeleid en dat holebigemeenschap volwaardig el uitmaakt van Antwerpse samenleving waar seksuele geaardheid, achtergrond, geloof, of handicap geen barrière mogen vormen om jezelf te ontplooien. De stad Antwerpen werd overigens dit jaar uitgeroepen tot Pink brand of the year door Brandhome, ZiZo en INCH. Schepen Rob Van Vel nam in naam van stad, prijs in ontvangst. Velo viert twee verjaardag met groter aanbod Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis open onlangs 14 nieuwe Velo-stationnetjes op linkeroever. Anre volgen in komen weken. De wachtlijst voor abonnementen is door ze uitbreiding volledig weggewerkt. Velo is een enorm succes in Antwerpen. Amper een jaar na start waren er jaarabonnementen in omloop. Onrtussen gebeuren gemidld bijna verplaatsingen per dag met fietsen. Voor korte verplaatsingen is velo het snelste, makkelijkste en gezondste transportmidl, zegt schepen Kennis. Zo profileert Antwerpen zich als fietsvrienlijke stad. Antwerpen wint Belgische Energie- en Milieuprijs De stad Antwerpen wint met het project Groene gevels en moestuin van t stad. Samen stad vergroenen over geveltuinencampagne en Biodroom Belgische Energie- en Milieuprijs in categorie sten en gemeenten. Schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud nam prijs in ontvangst. De stad wil niet enkel het bestaan groen behoun, maar benkt ook creatieve initiatieven om op kleine oppervlaktes een groen plekje te creëren. De winnen projecten kennen een vervolg in Provinciebestuur maakt werk van Cultuur en Erfgoed De provincie speelt met het Foto-, Mo-, Diamant- en Zilvermuseum een belangrijke rol in het culturele landschap van Antwerpen. Geputeer voor Cultuur Luk Lemmens is hard aan het werk om toekomst van provinciale musea veilig te stellen. Na jaren van huisvestigingsproblemen werd voor het MoMu al een toekomst in Nationalestraat verzekerd. Ook voor het Zilver- en het Diamantmuseum wil Luk Lemmens na jaren van stilstand tot structurele oplossingen komen.

2 De N-VA komt naar u toe S iegfried Bracke bez oekt alle provincies. 06/09 20/09 25/09 04/09 17/09 18/09 02/09 27/09 11/0 16/09 13/09 01/10 04/10 02/10 30/09 03/09 Ons land staat voor heel wat uitdagingen. Laat ons daarom kans grijpen om onze welvaart veilig te stellen. In provincie Antwerpen: 16 september om 20 uur ANTWERPEN - Zuirkroon gastspreker: Jan Jambon welkomstwoord: Bart De Wever 2 oktober om 20 uur TURNHOUT - Het Paterspand gastspreker: Jan Jambon welkomstwoord: Erwin Brentj jens 1 oktober om 20 uur LIER - CC De Mol gastspreker: Jan J ambon welkomstwoo U KOMT TOCH OOK? De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van diverse diensten van N-VA. De wet van 8 cember 1992 in verband met bescherming van persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking et toegangsrecht tot gegevens, het verbeteren of het verwijren ervan. DENKEN.DURVEN.DOEN. JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN n Ja, ik wil graag lid worn. Stuur mij nodige informatie. n Ja, ik wens een infobrochure over N-VA te ontvangen. n De heer Naam: Straat: Postco: n Mevrouw Gemeente: Voornaam: Tel.: Geboortedatum: / / Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar:

3 Jaargang 7 Nr. 2 augustus 2013 DISTRICT ANTWERPEN V.U.: Steven Renrs - Sint Willibrordusstraat Antwerpen - De N-VA komt naar u toe met De stand van het land In september en begin oktober komt N-VA naar elk arrondissement met een voorstelling van De stand van het land. N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke komt dat toelichten in uw regio, telkens vergezeld door een N-VA-topper uit uw provincie. Waarom noemen we Di Rupo I een Franstalige belastingregering? Hoe doet Vlaamse Regering het inmidls? Waarvoor ging N-VA tijns discussies over onrwijshervorming? Wie erbij is - len en niet-len, sympathisanten en geïnteresseern - krijgt antwoord op ze actuele vragen en heeft mogelijkheid om nog vele bijkomen vragen te stellen. Op 16 september komt Siegfried Bracke naar Antwerpen, in Zuirkroon, vergezeld van Jan Jambon, N-VAfractieleir in Kamer. Burgemeester Bart De Wever verwelkomt u. TIJD VOOR REALITEIT! Na recente, zij het eerr beperkte, opflakkering van Belgische folklore is het nu even tijd voor realiteit. De goednieuwsshow die ferale regering ons voorschotelt willen we toch graag even met wat feiten vergelijken. Vandaar dat we u graag uitnodigen voor De stand van het land. Ook onze sen in districtsraad, gemeenteraad en provincieraad zijn druk bezig. Het zijn zij die dag in dag uit veranring waarmaken in t Stad. En dat terwijl ze momenteel nog een zware erfenis meedragen van vorige legislaturen! We geven ze graag het woord verr in ze editie. Onrtussen staat onze afling niet stil en jullie kunnen dus alvast ook volgen data vastleggen in agenda. Kaas & Bier-avond, zaterdag 12 oktober Brunch Vlaams minister Philippe Muyters, zondag 1 cember Ik kijk ernaar uit jullie te verwelkomen op al ze evenementen. PROVINCIE ANTWERPEN: N-VA MAAKT HAAR VERKIEZINGSBELOFTE WAAR De provincie Antwerpen voert komen jaren een besparing door van wel 20 miljoen euro. Tegelijkertijd worn resteren midlen efficiënter ingezet op kerntaken. Dit zijn grondgebonn materies zoals ruimtelijke orning, mobiliteit en onrsteuning van gemeenten. Persoonsgebonn materies (zoals cultuur, sport...) verschuiven voor een el naar het Vlaams Gewest en gemeenten. Dit heeft een bijkomend impact van 9 miljoen euro op provinciale begroting. Hier mogen we als partij echt trots op zijn", aldus Eric Janssens, provincieraadslid voor ons district. Onze provincie bespaart, slankt af en wordt efficiënter. We besparen ook op partijdotaties. Gelijklopend aan besparingsopdracht, investeert provincie in verschillen kernbevoegdhen zoals waterbeleid, gehandicaptensport, fietsautostras en kwaliteit van provinciale domeinen. De N-VA, met geputeern Luk Lemmens en Bruno Peeters, zorgt mee voor een slank maar beter werken provincie. Dergelijke besparingsinspanning en efficiëntieoefening gebeurt niet steeds in overige provincies. Daar werd N-VA trouwens niet in het bestuur opgenomen. De kracht van veranring werkt dus wel gelijk. STEVEN RENDERS Voorzitter N-VA District Antwerpen ERIC JANSSENS N-VAprovincieraadslid DENKEN.DURVEN.DOEN.

4 Snoeien om als stad te blijven groeien Besparen omdat het moet Het is weer eens wat anrs. Waar socialisten aan macht zijn zoals in ferale regering, gaat het bat over nieuwe belastingen. Waar N-VA haar stempel kan drukken - zoals in Vlaanren en nu ook in Antwerpen - gaat het over besparingen. En dat vinn we echt niet erg. Want hoe men het ook draait of keert: Antwerpen gaf voorbije jaren meer uit dan dat er binnenkwam. En met Antwerpen bedoelen we dan stad, het OCMW, politie en alle bedrijven die op een of anre manier specifieke taken opnemen zoals Woonhaven, het parkeerbedrijf enzovoort. Bovendien komen er heel wat uitdagingen op ons af. Neem nu pensioenlasten. Als we die lasten niet zoun sprein, dan zoun we moeten snoeien in zorg, onrwijs of veiligheid. Hier wereldnieuws, elrs normaalste zaak Je kan geen eieren bakken zonr schaal te breken. En als we zeggen dat het in stad met wat minr moet, dan trekken we die lijn ook door naar organisaties die subsidies ontvangen van stad. Van 54 miljoen euro subsidies die we jaarlijks uitlen, schrappen we nu 7 miljoen euro. Soms omdat Vlaanren financiering overneemt, soms omdat het vorige bestuur al vond dat er geen goed werk werd geleverd door sommige van die organisaties. Dat het bat daarover heftig verloopt, valt te begrijpen. Maar wie rondom ons kijkt, weet dat ook anre Vlaamse sten besparen. En een recent werkbezoek aan Rotterdam leer ons dat cultuursector daar meer dan 14 procent moet inleveren. En wie tering niet naar nering zet, gaat failliet - zoals Amerikaanse stad Detroit. Niet dat het zover moet komen als in Detroit. Maar teloorgang van auto-industrie in die Amerikaanse stad leert ons wel dat we moeten blijven investeren in een aantrekkelijk onrnemingsklimaat die een sterke midnklasse weet aan te trekken. Anrs bouwen we een stad op financieel drijfzand. KOEN KENNIS Schepen voor Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Midnstand Liever meer groen! De bloemtorens waren prachtig ze zomer. Graag zien we nog meer groen in onze straten. Plaatsgebrek noodzaakt ons om creatief met groen om te gaan. De bloemtorens kunnen ook groentorens worn. Met niveauverschillen scheppen we een nieuw en speels alternatief voor een perkje. De N-VA werkt aan ze nieuwe projecten, en fleurt er uw leefomgeving mee op. CORDULA VAN WINKEL Daar bent u toch ook voor te vinn?

5 Zal ik mijn job kunnen houn? Tine, 38 jaar, verpleegster in gehandicaptenzorg Vandaag is acht procent van Belgen werkzoekend. Bovendien werken er nergens in Europa minr vijftigplussers en mensen van vreem origine dan in dit land. En crisis kost ons iere dag nieuwe arbeidsplaatsen, niet het minst door het lakse beleid van regering- Di Rupo. Dat legt een hypotheek op onze toekomst. Daarom l egt N-VA plannen op tafel om mensen aan slag te houn én nieuwe e banen te creëren. In onze maatschappij kunnen we elk talent gebruiken. Jong en oud. Hoog- en laagopgeleid. Maar daarvoor is een beleid op maat nodig. Dat is enkel mogelijk als elstaten zelf het werkbeleid kunnn en sturen. Als het aan N-VA ligt, kan Vlaanren voortaan inzetten op zijn sterktes in globale economie en zo werkzekerheid garanren. Als u nog niet klaar bent voor ze veranr ren en arbeidsmarkt, dan helpen we u om uw plaats te vinn. Een correct verloon, kwalitatieve job, die ook ruimte laat voor uw gezin, is hḥet fundament van een welvarend Vlaanrenen Blijft er plaats in onze gemeente voor een jeugdhuis? Emma, 16 jaar, stuert hard en fuift graag De N-VA is gemeenschapspartij bij uitstek. Gemeenschapsvorming is essentie van onze iologie. Vlaa nren moet een levendige en weerbare gemeenschap zijn. Op werkvloer en in scholen maar ook in sportclub, het jeugdhuis of our renvereniging. Engagement en respect zijn daarbij kernwoorn. Dat duizenn en duizenn vrijwilligers in heel Vlaanren elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven om zieken te verzorgen, jongeren te leren sporten of daklozen eten te geven, juicht N-VAtoe. En daar willen wij op blijven inzetten. Zonr overdreven regelneverij die het verenigingen noloos oos moeilijk maakt maar met he t engagement van j ong en oud om samen te bouwen aan een maatschappij waar iereen zijn plek heeft. Ook voor nieuwe Vlamingen is het verenigingsleven een uitgelezen plek om vorm te geven aan een solidair en verantwoorlijk Vlaanren. U KO OMT TOCH OOK?

6 Zal ik mij een kamer in een gm goed rusthuis kunnen permitteren? Jo os, 76 jaar, actievee senior De Belgische bevolking vergrijst zienrogen. Dat b rengt een gigantische meerkost met zich mee. En als je weet dat het gemidl pensioen in België aag is in vergelijking met buurlann, is goe z org g een evintie voor veel senioren. De N-VA wil z org dragen voor generatie die hielp onze huidige welvaart op te bouwen. Wil u na uw pensioen verr werken, dan moet dat volgens N-VA kunnen. U bent namelijk maar zo oud als u zichzelf voelt. Wil u genieten van u w wl elverdien rust? Dan heeft u recht op een b etaal baar rusthuis met gekwalific iceerd personeel, of op een gelijke zorgwoning. En uiteraard zorgen wij voor voldoen mogelijkhen om actief uw ou dag door te komen. Is dat wel betaalbaar? h ore n we u vragen. Het antwoord luidt ja, als we uiste prioriteiten stellen, in elke geleding van onze maatschappij. Zal ik opgroeien in een veilige e en gezon e wereld? Milan, 7 jaar, voetbalt bij duiveltjes Elk kind verdient het om toekomst hoopvol tegemoet te zien. Met hoge energieprijzen, wagens die elke dag stilstaan in files en een groe iend onveiligheidsgevoel is die positieve blik niet altijd evint. Maar N-VA durft het aan om onze kinren een veilige en gezon toekomst te beloven. Zo streven we naar een gezon energiemix, die stroombevoorrading garanert, prijzen drukt en het milieu zo weinig mo gelijk schaadt. Een leefbaar Vlaanren waarin iereen en over straat kan lopen zond er met drugs of anre overlast geconfronteerd te worn. Waar uw kinren veilig met fiets naar school kunnen n gaan en u kan kiezen uit het beste vervoermidl om tijdig op uw werk of sportclub te geraken. Dat kan maar als we hier samen aan werken, zonr taboes en zonr vooroorlen. Daarom hecht N-VAveel belang aan het sociale weefsel dat ons allemaal bindt. Moeten onze kinren en n schuln van onze generatie afbetalen? Jan, 42 jaar, bedrijfsleir in een kle eine KMO De crisis heeft diepe wonn geslagen in staatskas. En dat voelt u iere dag in uw por temonnee. De regering-d i R upo maakt het er niet gemakkelijker er o p door l oonlast historisch hoog te h oun en bi j elke begrotingscontrole e nieuw e bela stingen te heffen. Bovendie n stijgt staat taats sschuld elke dag. En die zulle en onze kin ren en kleinkinren inrdaad moeten afbet alen. De N-VA stapt echter niet mee in een doem scenario. Als we vandaag nog veranring inzetten waar ons land nood aan heeft, dan kunnen we komen geneṛaties ontlasten zonr huidige pijn te doen. De loonkost moet omlaag, dat is een eerste vereiste. Zo trekken we bedrijven aan, creëre en we jobs en stellen we welvaart van uw gezin veilig. De N-VAwil ook werk maken van eerlijke belastingen, waarvan u wn e et dat ze integraal besteed ed worn aa n u w non. Bij het leven k omen zorgen kijken, daar kunnen we niet onruit. Maar overheid kan die zorgen voor u e n uw kin ren wel zo klein mogelijk ma aken. Schrijft u volgen data al in uw agenda? Citaat of tekst van l ari of tter Verre praktische informatie kan u steeds op website vinn en in volgen editie. Hie r ka an afling een eigen te kstje Kaas en bieravond Zaterdag 12 oktober in zaal 'Exspecto', feeërieke historische kelr van Sint-Andrieskerk, Waaistraat, 2000 Antwerpen, aanvang: 19 uur Hier ka an afling een eigen tekstje vo oorz zi ie en, bij jvo oorb beelen fo otome et cita aat va an Lencongres Zaterdag 30 november in Lindner Hotel & City Lounge, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen (vlakbij uitgang centraal station), aanvang uur Hier ka an afling een eigen tekstje Hier ka an afling een eigen tekstje Brunch met minister Philippe Muyters zondag 1 cember in 'salons De Boeck', Jacon Jacobsstraat 39-41, 2018 Antwerpen, van 11 tot 14 uur Hi ier ka an afd eli in ng een eig gen te ek ks stj je DENKEN.DURVEN.DOEN. KOMT NAAR U TOE.

Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad

Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad sint-niklaas.s-p-a.be sp.a-afdeling Sint-Niklaas voorjaar 2012 Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad Christel Geerts Stadsfinanciën op goede spoor Samen voor groene stroom Burgemeester Christel Geerts

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat.

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. de mens, onze maat de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. De mens is de maat van ons politiek denken en handelen. Elke mens is uniek. Elke mens telt. Maar hoe uniek

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid www.spameise.be ZOMER 2012 sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem 03 Dossier sociaal beleid Een eigen sociale huisvestingsmaatschappij maakt wonen

Nadere informatie

be/geluk Geluk in handen Neem je 4 Genieten met je gezin 6 Reisweg 2030 7 Vrij van geldzorgen 5 tendensen in de Vlaamse wensen

be/geluk Geluk in handen Neem je 4 Genieten met je gezin 6 Reisweg 2030 7 Vrij van geldzorgen 5 tendensen in de Vlaamse wensen 4 Genieten met je gezin 6 Reisweg 2030 7 Vrij van geldzorgen Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 5 tendensen in de Vlaamse wensen nr. 8 - December 2012 2013

Nadere informatie

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden http://gingelom.s-p-a.be november 2013 Het beste onderwijs voor onze kinderen Annick Princen Schepen 03 sp.a kiest voor leefbaarheid in Gingelom In de projectontwikkeling van de ontsluiting van de stad

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering voor Vooruitgang We betalen torenhoge federale belastingen, maar krijgen daarvoor geen efficiënte

Nadere informatie

Er is iets veranderd in Antwerpen (2)

Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Interview met Meyrem Almaci Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden scoorde PVDA+ verrassend goed. Met bijna 8% van de stemmen en 4 zetels van

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen.

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen. de blauwe Zemstenaar Nr 2-2012 - Uitgave van Open Vld Zemst Zorgen voor EIGEN pensioen De kas is leeg. Juist zegt de burgemeester in de krant. Maar CD&V/N-VA en sp.a vangen de vergrijzing nu al op. Het

Nadere informatie

op Laakdal Laakdal Een idee voor je portemonnee! www.s-p-a.be/laakdal Erik Kampers 0479 73 02 14 @ erik.kampers@skynet.be

op Laakdal Laakdal Een idee voor je portemonnee! www.s-p-a.be/laakdal Erik Kampers 0479 73 02 14 @ erik.kampers@skynet.be Nr. 16, 11de jaargang/ Verantwoordelijk uitgever: Frank Sels, Kapelleberg 87, 2430 Eindhout, tel 014 86 70 07 Laakdal op Laakdal www.s-p-a.be/laakdal Een idee voor je portemonnee! Er bestaat geen goedkopere

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

Met jeep Jeanne naar Japan

Met jeep Jeanne naar Japan Zaterdag 2 en zondag 3 juli 2011 Weekblad over en voor werk, met beste jobaanbiedingen www.jobat.be INTERIM Vraag naar buitenlanrs stijgt blz. 4 JOBSTUDENTEN 1 op 10 werkt in het zwart blz. 9 ANSEEL &

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 13.59 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden Buggenhoutenaar

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden Buggenhoutenaar buggenhout.s-p-a.be sp.a-afdeling Buggenhout najaar 2013 Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden We betalen dit Christel Van jaar 4 procent Caenegem staat minder voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Woningprijzen exploderen maar sociaal woonbeleid blijft uit!

Woningprijzen exploderen maar sociaal woonbeleid blijft uit! www.spameise.be ZOMER 2011 Woningprijzen exploderen maar sociaal woonbeleid blijft uit! Roel Anciaux Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem 03 sp.a wil dat het OCMW zelf in rusthuizen voorziet. Vragen bij

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie