HANDLEIDING. Installatie Onderhoud Gebruik. WORTHINGTON LNN, LNNV en LNNC centrifugaalpompen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. Installatie Onderhoud Gebruik. WORTHINGTON LNN, LNNV en LNNC centrifugaalpompen"

Transcriptie

1 HANDLEIDING WORTHINGTON LNN, LNNV en LNNC centrifugaalpompen Horizontaal gedeelde eentraps centrifugaalpompen met slakkenhuis en dubbelstroom PCN= (N) (bevat C953KH004). Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. Installatie Onderhoud Gebruik U moet deze instructies lezen vooraleer u deze apparatuur installeert, gebruikt en onderhoudt. Page 1 of 54

2 INHOUD Pagina 1 INLEIDING EN VEILIGHEID Algemeen CE-markering en goedkeuringen Vrijwaringsverklaring Copyright Procescondities Veiligheid Waarschuwingslabels samenvatting Specifieke machineprestaties Geluidsniveau TRANSPORT EN OPSLAG In ontvangst nemen en uitpakken Hantering Hijsen Bewaring Recycling en versleten product POMPBESCHRIJVING Opstellingen Nomenclatuur Ontwerp van de belangrijkste onderdelen Prestaties en bedrijfsgrenzen INSTALLATIE Plaats Onderdelenmontage Fundatieplaat Ondervullen Eerste uitlijning Leidingen Definitieve controle asuitlijning Elektrische aansluitingen Beschermingen INSTALLATIE, INBEDRIJFNAME, BEDIENING EN UITSCHAKELING Procedure voor inbedrijfname Pompsmeermiddelen Draairichting Beschermkappen Opvullen en ontluchten De pomp opstarten De pomp laten draaien Stoppen en uitschakelen Hydraulische, mechanische en elektrische werking Pagina 6 ONDERHOUD Algemeen Onderhoudsschema Reserveonderdelen Aanbevolen reserveonderdelen en verbruiksartikelen Vereist gereedschap Koppel bouten Spelingen bij hernieuwing Ontmanteling Inspectie van onderdelen Samenstelling STORINGEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN ONDERDELENLIJST EN TEKENINGEN Doorsnedentekeningen, LNN en LNNC vetgesmeerd, met aspakking en onderdeel mechanische asafdichtingoptie uitlaat van max. 350 mm LNN en LNNC optie met vetsmering en pakking uitlaat groter dan 350 mm Doorsnedentekening, LNNV glijlager type vetgesmeerd, onderdeel mechanische asafdichting en met aspakkingoptie uitlaat van max. 350 mm LNNV glijlagertype optie met vetsmering en pakking uitlaat groter dan 350 mm Tekening algemene opstelling CERTIFICATEN ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN EN HANDLEIDINGEN Extra handleidingen Opmerkingen betreffende aanpassingen Bijkomende informatiebronnen Pagina 2 van 54

3 INDEX Pagina Pagina Aanbevolen reserveonderdelen (6.4) Aanbevolen smeerhoeveelheden (zie 3.4.2) Aanbevolen smeeroliën (5.2.1) Aanbevolen smeervetten (5.2.2) ATEX-markering ( )... 7 Bedrijfsgrenzen (3.4.1) Procescondities (1.5)... 4 Beschermingen (4.9) Beschermkappen (5.4) Bijkomende bronnen (10.3) Bijkomende handleidingen of informatie bronnen (10) Boutkoppel (6.6) Bronnen, bijkomende informatie (10.3) CE-markering en goedkeuringen (1.2)... 4 Certificaten (9) Copyright (1.4)... 4 De pomp laten draaien (5.7) De pomp opstarten (5.6) Demontage (zie 6.8, Ontmanteling) Disclaimer (1.3)... 4 Doorsnedes (8) Draairichting (5.3) Elektrische aansluitingen (4.8) Hantering (2.2) Heffen (2.3) Hydraulische, mechanische en elektrische werking (5.9) Inbedrijfstelling en bediening (5) Inspectie (6.2.1 en 6.2.2)... 28/29 Inspectie van onderdelen (6.9) Installatie (4) Koppel van bouten (6.6) Krachten en momenten (4.6.2) Lawaainiveau (zie 1.9, Geluidsniveau) Leidingen (4.6) Naamplaat (1.7.1)... 9 Naleving, ATEX ( )... 7 Nomenclatuur (3.2) Onderdelenlijsten (8) Onderdelenmontage (4.2) Onderhoud (6) Onderhoudsschema (6.2) Ondervullen (4.4)...14 Ontvangst en uit verpakking halen (2.1)...11 Ontwerp van de belangrijkste onderdelen (3.3)...12 Opmerkingen betreffende aanpassingen (10.2)...53 Opnieuw samenstellen (zie 6.10, Samenstelling)...34 Opslag, pomp (2.4)...11 Opslag, reserveonderdelen (6.3.2)...31 Opstellingen (3.1)...12 Plaats (4.1)...14 Pomp- en waaiergegevens (3.4.2)...13 Prestaties (3.4)...13 Recyclage (2.5)...11 Reserveonderdelen (6.3)...30 Reserveonderdelen bestellen (6.3.1)...30 Samenstelling (6.10)...34 Smeerschema (5.2.4)...23 Smering (zie 5.1.1, 5.2 en 6.2.3) Specifieke machineprestaties (1.8)... 9 Speling waaier (6.7)...32 Spelingen (zie 6.7, Spelingen bij hernieuwing)...32 Stop/start frequentie (5.7.6)...26 Stoppen en uitschakelen (5.8)...26 Storingen oplossen (zie 7)...39 Storingen; oorzaken en oplossingen (7)...39 Tekening algemene opstelling (8.5)...52 Tekeningen (8)...41 Thermische uitzetting (4.5.1)...15 Trillingen (5.7.5)...26 Uitlijning van de assen (zie 4.3, 4.5 en 4.7) Veiligheid, beschermingssystemen (zie 1.6 en 4.9) Veiligheidsacties (1.6.3)... 5 Veiligheidsmarkeringen (1.6.1)... 5 Vereist gereedschap (6.5)...31 Versleten product (2.5)...11 Voedstuk (zie 4.3, Fundatieplaat)...14 Voor de inbedrijfstelling (5.1)...21 Waarschuwingslabels (1.7.2)... 9 Pagina 3 van 54

4 1 INLEIDING EN VEILIGHEID 1.1 Algemeen Bewaar deze instructies altijd nabij de plaats waar het product wordt gebruikt of bij het product zelf. Flowserve producten worden ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd met ultramoderne technieken in moderne fabrieken. Het apparaat werd met zorg vervaardigd onder voortdurende kwaliteitscontroles, aan de hand van geavanceerde kwaliteitstechnieken en veiligheidssystemen. Flowserve zet zich voortdurend in voor kwaliteitsverbetering en staat tot uw dienst voor verdere informatie over het product, de installatie en het gebruik ervan of ondersteunende producten, herstellings- en diagnostische diensten. Deze instructies maken u vertrouwd met het product en het toegestane gebruik ervan. Het is belangrijk dat u het product volgens deze instructies gebruikt om de betrouwbaarheid ervan te garanderen en risico's te vermijden. In deze handleiding is geen rekening gehouden met plaatselijke voorschriften. Er dient echter voor gezorgd te worden dat deze te allen tijde door iedereen, ook door de personen die het product installeren, worden nageleefd. Breng het personeel dat de machine bedient, altijd op de hoogte van reparatiewerkzaamheden en houd u aan alle veiligheidsvoorschriften van de fabriek en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreffende veiligheid en hygiëne. Deze gebruiksaanwijzing moet gelezen worden voordat de apparatuur geïnstalleerd, bestuurd, gebruikt en onderhouden wordt, waar ook ter wereld en in overeenstemming met de meegeleverde hoofdgebruiksaanwijzing. De apparatuur mag niet gebruikt worden totdat aan alle voorwaarden met betrekking tot veiligheid voldaan is. Het negeren en niet toepassen van de huidige gebruiksaanwijzing wordt als misbruik gezien. Lichamelijk letsel, productschade, vertraging of storingen veroorzaakt door misbruik vallen niet onder de garantie van Flowserve. 1.2 CE-markering en goedkeuringen In bepaalde delen van de wereld moeten machines en apparaten die in gebruik worden genomen, volgens de wet voldoen aan de van toepassing zijnde EU-richtlijnen betreffende: CE-markering, machines, laagspanning, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), drukapparatuur (PED) en apparaten voor plaatsen met mogelijk ontploffingsgevaar (ATEX). Deze richtlijnen en andere bijkomende goedkeuringen behandelen belangrijke veiligheidsaspecten van machines en apparatuur en de verstrekking van technische documenten en veiligheidsinstructies. Indien van toepassing bevat dit document informatie betreffende deze richtlijnen en goedkeuringen. Om de toepasselijke goedkeuringen en CE-markering van het product te controleren, kijkt u het serienummer en het certificaat na. (Zie sectie 9, Certificatie.) 1.3 Vrijwaringsverklaring De informatie in deze handleiding wordt verondersteld volledig en betrouwbaar te zijn. Ondanks alle inspanningen van Flowserve Corporation om een uitgebreide handleiding op te maken, moet u toch steeds goed en veilig met het materiaal omspringen. Flowserve vervaardigt producten volgens de strenge internationale normen betreffende kwaliteitscontroles, wat wordt bevestigd door de certificaten en audits van externe organisaties voor kwaliteitsborging. Er worden originele onderdelen en accessoires ontworpen, getest en toegepast in de producten om hun voortdurende kwaliteit en prestaties te waarborgen. Omdat Flowserve de onderdelen en accessoires van andere leveranciers niet kan testen, is het mogelijk dat de foute toepassing van zulke onderdelen en accessoires de prestaties en veiligheid van de producten negatief beïnvloedt. Het niet kiezen, installeren of gebruiken van erkende Flowserve onderdelen en accessoires wordt gezien als misbruik. Schade of defecten veroorzaakt door misbruik, worden niet gedekt door de Flowserve garantie. Bovendien kan de aanpassing van Flowserve producten of verwijdering van originele onderdelen de veiligheid van deze producten beperken. 1.4 Copyright Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze instructies mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een databank of verspreid in om het even welke vorm zonder voorafgaande toelating van Flowserve. 1.5 Procescondities Dit product werd geselecteerd om te voldoen aan de specificaties van uw bestelling. De bevestiging van deze voorwaarden werd afzonderlijk naar de koper gestuurd. Een kopie daarvan dient bij deze handleiding bewaard te worden. Pagina 4 van 54

5 Het product mag niet worden gebruikt buiten de parameters die voor de toepassing werden gespecificeerd. Indien er enige twijfel bestaat over de geschiktheid van het product voor de toepassing waarvoor het is bestemd, raadpleeg dan Flowserve met vermelding van het serienummer. Als de gebruiksomstandigheden op uw bestelbon veranderen (bijvoorbeeld verpompte vloeistof, temperatuur of toepassing) dient de gebruiker de schriftelijke toestemming van Flowserve te verkrijgen alvorens de pomp in de nieuwe omstandigheden te gebruiken. 1.6 Veiligheid Samenvatting van veiligheidsaanduidingen Deze handleiding bevat specifieke veiligheidsaanduidingen die waarschuwen voor mogelijk gevaar. Deze zijn: Deze aanduiding waarschuwt voor elektrisch gevaar. Niet-naleving van de aanwijzing kan resulteren in gevaar voor de persoonlijke veiligheid of levensgevaar. Deze aanduiding duidt op veiligheidsinstructies waarvan de niet-naleving kan resulteren in gevaar voor de persoonlijke veiligheid of levensgevaar. Deze aanduiding waarschuwt voor gevaarlijke en giftige vloeistoffen. Niet-naleving van de aanwijzing kan een gevaar voor de persoonlijke veiligheid of levensgevaar vormen. Deze aanduiding staat bij veiligheidsinstructies die de betrouwbare werking en veiligheid van het personeel verzekeren en beschadiging van de installatie of andere uitrusting moeten voorkomen. Deze aanduiding duidt op een explosieve omgeving volgens ATEX. Het wordt gebruikt voor veiligheidsinstructies die waarschuwen voor ontploffingsgevaar. Dit symbool wordt gebruikt in veiligheidsinstructies om eraan te herinneren dat u niet met een droge doek mag wrijven op niet-metalen oppervlakken. Gebruik daarvoor een vochtige doek. Het symbool wordt opgenomen in de veiligheidsvoorschriften als nietnaleving in de gevarenzone tot explosiegevaar zou kunnen leiden. Dit teken is geen veiligheidssymbool maar duidt op een belangrijke instructie in het montageproces Kwalificatie en training van personeel Alle personeel dat betrokken is bij de bediening, installatie, inspectie en het onderhoud van het apparaat moet gekwalificeerd zijn om dat werk uit te voeren. Als het personeel in kwestie de nodige kennis en vaardigheden nog niet bezit, moet er een geschikte training en opleiding worden geboden. Indien nodig mag de gebruiker de fabrikant/leverancier opdragen in een gepaste training te voorzien. Breng het personeel dat de machine bedient en instaat voor de veiligheid en hygiëne altijd op de hoogte van herstellingswerkzaamheden en volg alle veiligheidsvereisten van de fabriek en de van toepassing zijnde voorschriften en wetten betreffende de veiligheid en hygiëne Veiligheidsacties Dit is een overzicht van de voorwaarden en maatregelen ter voorkoming van persoonlijk letsel bij personeel en schade aan de installatie. Voor producten gebruikt in mogelijk explosieve omgevingen, geldt ook punt VOER NOOIT ENIGE ONDERHOUDSWERKEN UIT WANNEER DE INSTALLATIE NOG OP EEN ENERGIEBRON IS AANGESLOTEN BESCHERMKAPPEN MOGEN NIET WORDEN VERWIJDERD WANNEER DE POMP NOG OPERATIONEEL IS TAP DE POMP AF EN ISOLEER DE POMP VAN HET LEIDINGWERK, VOORDAT MET HET ONTMANTELEN VAN DE POMP BEGONNEN WORDT Indien de verpompte vloeistoffen gevaarlijk zijn, dienen vooraf passende veiligheidsmaatregelen getroffen te worden. FLUORO-ELASTOMEREN (Wanneer hiermee uitgerust.) Fluoro-elastomeren (bijv. Viton) zijn bij blootstelling aan temperaturen boven de 250 C (482 ºF), aan gedeeltelijke ontbinding onderhevig. Ze zijn dan uiterst gevaarlijk en contact met de huid dient voorkomen te worden. Pagina 5 van 54

6 AAN TE RAKEN ONDERDELEN Vele precisieonderdelen hebben scherpe randen. Daarom is het dragen van gepaste veiligheidshandschoenen en -kleding vereist bij het hanteren van deze onderdelen. Om zware stukken van meer dan 25 kg (55 lb) te plaatsen, moet u een kraan gebruiken volgens de plaatselijke voorschriften. THERMISCHE SCHOK Snelle temperatuurwisselingen van de vloeistof in de pomp kunnen leiden tot een thermische schok met mogelijke schade aan of breuk van pomponderdelen en moeten vermeden worden. GEBRUIK NOOIT EEN WARMTEBRON OM DE WAAIER TE VERWIJDEREN Opgesloten smeermiddel of damp kunnen een ontploffing veroorzaken. HETE (en koude) ONDERDELEN Als hete of ijskoude onderdelen of bijkomende warmtebronnen een gevaar vormen voor bedieners en personen die zich in de onmiddellijke omgeving bevinden, moeten er maatregelen worden getroffen om ongewild contact te vermijden. Als volledige afscherming niet mogelijk is, moet de toegang tot de machine beperkt worden tot onderhoudspersoneel door middel van duidelijk zichtbare waarschuwingen en aanwijzingen voor de personen die zich in de onmiddellijke omgeving ervan bevinden. Opmerking: lagerhuizen mogen niet geïsoleerd worden en aandrijfmotoren en lagerhuizen zijn mogelijk erg warm. Als de temperatuur hoger is dan 80 C (175 F) of lager dan -5 C (23 F) in een zone met beperkte toegang of als de temperatuur de plaatselijke voorschriften overschrijdt, moeten bovenstaande maatregelen getroffen worden. GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN Wanneer de pomp gevaarlijke vloeistoffen verpompt, is voorzichtigheid geboden om blootstelling aan die vloeistof te vermijden door de gepaste pomplocatie alsook door de beperking van de toegang en training van personeel. Als de vloeistof brandbaar en/of ontplofbaar is, moeten strikte veiligheidsprocedures in acht genomen worden. VERMIJD OVERDREVEN BELASTING OP DE LEIDINGEN Gebruik de pomp niet als ondersteuning voor leidingen. Monteer eventuele expansiestukken tenzij schriftelijk toegestaan door Flowserve niet zodanig dat hun krachten, als gevolg van de inwendige druk, direct aan de flensaansluitingen van de pomp kunnen worden doorgegeven. ZORG VOOR CORRECTE SMERING Zie sectie 5, Installatie, inbedrijfname, bediening en uitschakeling. START DE POMP OP MET DE PERSKLEP GEDEELTELIJK GEOPEND (Tenzij anders opgedragen in een specifiek deel van de gebruiksaanwijzingen voor de pomp.) Dit wordt aanbevolen om het risico van overbelasten en beschadigen van de motor te voorkomen bij volledig of nuldebiet. Uitsluitend in installaties waar deze situatie met zekerheid niet zal optreden, mag de pomp eventueel met een verder geopende klep worden gestart. Het is mogelijk dat de regelklep aan de pomp pers aangepast moet worden om te voldoen aan de bedrijfscondities in de opstartfase. (Zie sectie 5, Installering, opstarten, bediening en afsluiten.) DRAAIEN LAAT DE POMP NOOIT DROOG ZUIGKLEPPEN MOETEN VOLLEDIG OPEN STAAN WANNEER POMP DRAAIT De pomp laten draaien met nuldebiet of een debiet lager dan het aanbevolen minimum, zal de afdichting beschadigen. LAAT DE POMP NIET DRAAIEN MET EEN ABNORMAAL HOOG OF LAAG DEBIET Door de pomp te laten draaien met een hoger debiet dan normaal of met een debiet zonder tegendruk op de pomp kan de motor overbelast raken en cavitatie in de pomp optreden. Een te laag debiet kan de levensduur van de pomp/lagers verkorten, de pomp oververhitten en voor instabiliteit en cavitatie/trillingen zorgen. Een pomp met stopbuspakking mag niet gebruikt worden bij het verpompen van gevaarlijke vloeistoffen. Pagina 6 van 54

7 1.6.4 Producten gebruikt in mogelijk explosieve omgevingen Er zijn maatregelen vereist om: Buitensporige temperaturen te vermijden Ophoping van explosieve mengelingen te voorkomen De generatie van vonken te voorkomen Lekken te voorkomen De pomp te onderhouden om gevaar te voorkomen De volgende instructies voor pompen en pompeenheden geplaatst in mogelijk explosieve omgevingen, moeten worden gevolgd om bescherming tegen ontploffingen te verzekeren. Voor ATEX moeten zowel elektrische als niet-elektrische apparaten voldoen aan de vereisten van de Europese richtlijn 94/9/EC Respecteer altijd de regionale wettelijke vereisten in verband met explosiegevaar. Elektrische apparaten met explosiegevaar hebben buiten de EU mogelijks een ander certificaat dan ATEX (zoals IECEx of UL) nodig Draagwijdte van naleving Gebruik apparatuur alleen in de zone waarvoor ze geschikt is. Controleer altijd dat de aandrijving, aandrijfkoppeling, afdichting en pompapparatuur van de geschikte klasse zijn en/of het geschikte certificaat hebben voor de omgeving waarin ze worden geïnstalleerd. Als Flowserve alleen de kale pomp heeft geleverd, heeft de explosieklasse alleen betrekking op de pomp. De partij die belast is met de montage van de ATEX pompset, moet kiezen voor een koppeling, aandrijving en bijkomende apparatuur die voorzien is van de vereiste CE-certificaten/conformiteitsverklaringen om geschikt te zijn voor de installatieomgeving. De output van de frequentieregelaar (VFD) kan bijkomende warmte-effecten veroorzaken in de motor en dus moet, voor pompsets met een VFD, het ATEXcertificaat voor de motor vermelden dat het de situatie met elektrische stroom van de VFD dekt. Deze speciale vereiste is ook van toepassing als de VFD zich op een veilige plaats bevindt Markeringen Hieronder vindt u een voorbeeld van ATEXmarkeringen op een apparaat. De eigenlijke classificatie van de pomp wordt in de typeplaat gegraveerd. Apparatuurgroep I = Mijnbouw II = Niet-mijnbouw II 2 GD c IIC 135ºC (T4) Categorie 2 of M2 = Bescherming hoog niveau 3 = Bescherming normaal niveau Gas en/of stof G = Gas D = Stof c = Constructieveiligheid (in overeenstemming met EN ) b = Controle van ontstekingsbron (conform EN ) Gasgroep IIA - Propaan (typisch) IIB - Ethyleen (typisch) IIC Waterstof (typisch) Maximale oppervlaktetemperatuur (Temperatuurklasse) (Zie punt ) Te hoge oppervlaktetemperaturen vermijden ZORG ERVOOR DAT DE TEMPERATUURKLASSE VAN DE APPARATUUR GESCHIKT IS VOOR DE GEVARENZONE Pompen hebben een temperatuurklasse die vermeld staat in de ATEX explosieklasse op de typeplaat. Ze is gebaseerd op een maximale omgevingstemperatuur van 40 C (104 F). Raadpleeg Flowserve voor hogere omgevingstemperaturen. De oppervlaktetemperatuur van de pomp wordt beïnvloed door de temperatuur van de verpompte vloeistof. De maximaal toegestane vloeistoftemperatuur hangt af van de ATEX temperatuurklasse en mag de waarden in de onderstaande tabel niet overschrijden. Pagina 7 van 54

8 Temperatuurklasse volgens EN T6 T5 T4 T3 T2 Maximaal toegestane oppervlaktetemperatuur 85 C (185 F) 100 C (212 F) 135 C (275 F) 200 C (392 F) 300 C (572 F) Temperatuurgrens van verpompte vloeistof 65 C (149 F) * 80 C (176 F) * 115 C (239 F) * 180 C (356 F) * 275 C (527 F) * 400 C (752 F) * T1 450 C (842 F) * De tabellen houden alleen rekening met de temperatuurklasse van ATEX. Het pompontwerp of -materiaal en het ontwerp en materiaal van de onderdelen, beperken mogelijks verder de maximale bedrijfstemperatuur van de vloeistof. Bij de opgegeven temperaturen wordt rekening gehouden met de temperatuurstijging aan de afdichtingen en lagers te wijten aan de werking onder het minimaal toegestane debiet. De operator is ervoor verantwoordelijk dat de machine binnen de opgegeven maximale vloeistoftemperatuur wordt gebruikt. De temperatuurklasse Tx wordt gebruikt wanneer de vloeistoftemperatuur varieert en de pomp mogelijk in een gevaarlijke omgeving wordt geïnstalleerd. In dit geval behoort het tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat de oppervlaktetemperatuur van de pomp de toegestane limiet in die bepaalde gevaarlijke omgeving niet overschrijdt. Als ze wordt geïnstalleerd in een explosieve omgeving, probeer dan niet de draairichting van de pomp te controleren door ze leeg op te starten. Zelfs kort opstarten kan hoge temperaturen veroorzaken door het contact tussen de draaiende en stationaire onderdelen. Waar het risico bestaat dat de pomp met een gesloten klep draait, waardoor er hoge vloeistof- en oppervlaktetemperaturen van het huis ontstaan, wordt aanbevolen dat de gebruikers een externe oppervlaktetemperatuurbescherming plaatsen. Vermijd mechanische, hydraulische of elektrische overbelasting door het gebruik van een overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking of een vermogenscontrole en controleer regelmatig de trillingen. In vuile of stoffige omgevingen moet de apparatuur regelmatig worden gecontroleerd en moet vuil worden verwijderd van de ruimtes rond nabijgelegen openingen, lagerhuizen en motoren Ophoping van explosieve mengelingen voorkomen ZORG ERVOOR DAT DE POMP NAAR BEHOREN IS GEVULD EN ONTLUCHT EN DAT ZE NIET DROOG DRAAIT Zorg ervoor dat de pomp, en de relevante aanzuig- en afvoerleidingen, tijdens het draaien van de pomp altijd volledig met vloeistof zijn gevuld om explosiegevaar te voorkomen. Bovendien is het van essentieel belang dat u ervoor zorgt dat de afdichtingskamers, extra asafdichtingsystemen en alle verwarmings- en koelsystemen naar behoren zijn gevuld. Als de werking van het systeem deze toestand niet kan verhinderen, plaats dan een gepaste bescherming tegen droog draaien (bijv. vloeistofdetectie of vermogenscontrole). Om potentiële gevaren van vluchtige damp- of gasuitstoten in de atmosfeer te vermijden, moet de omliggende ruimte goed geventileerd worden Vonken voorkomen Ter voorkoming van gevaren als gevolg van mechanisch contact dient de koppelingsbescherming vonkvrij te zijn. Om het mogelijke gevaar van een vonk gegenereerd door inductiestroom te vermijden, moet de voetplaat goed geaard zijn. Voorkom elektrostatische spanning: wrijf niet over non-ferro metalen oppervlakken met een droge doek. Voor ATEX moet de koppeling voldoen aan 94/9/EC. Een correcte uitlijning van de koppeling is vereist. Aanvullende vereisten voor metalen pompen op non-metalen voetplaten Wanneer metalen onderdelen worden gemonteerd op een non-metalen voetplaat dienen ze apart geaard te worden Lekken voorkomen De pomp mag alleen worden gebruikt om de vloeistoffen te verpompen waarvoor ze is goedgekeurd en waarvoor ze de gepaste corrosiebestendigheid heeft. Pagina 8 van 54

9 Vermijd opsluiting van vloeistof in de pomp en de eraan verbonden leidingen door de sluiting van de inlaat- en perskleppen. Dit kan voor gevaarlijke overdruk zorgen wanneer de vloeistof opwarmt. Dit is niet alleen mogelijk wanneer de pomp draait, maar ook terwijl ze stilstaat. In onderdelen die vloeistof bevatten, moeten barsten omwille ten gevolge van vorstbevriezing worden vermeden door de pomp en eraan verbonden systemen leeg te laten of te beschermen. 1.7 Waarschuwingslabels samenvatting Naamplaat Voor meer gegevens over het naamplaat, zie de Conformiteitverklaring, of de afzonderlijke documentatie bij deze handleiding Waarschuwingslabels Waar het gevaar bestaat van op verlies van een seal spervloeistofafdichting of uitwendige doorspoeling bestaat, moet de vloeistof worden gecontroleerd. Als vloeistoflekken van de vloeistof in de atmosfeer gevaar kunnen kan opleveren, is wordt de plaatsing van een vloeistofdetectiesysteem aanbevolen Onderhoudswerken om gevaar te voorkomen EEN CORRECT ONDERHOUD IS VEREIST OM EXPLOSIEGEVAAR TE VOORKOMEN De operator is verantwoordelijk voor de naleving van de onderhoudsinstructies. Om mogelijk ontploffingsgevaar tijdens het onderhoud te vermijden, mogen het gebruikte gereedschap en het schoonmaak- en verfmateriaal geen vonken veroorzaken of de omgevingsomstandigheden negatief beïnvloeden. Waar er een risico is door zulk gereedschap of materiaal, moet het onderhoud in een veilige ruimte gebeuren. Alleen installaties die met olie worden gesmeerd: Het is aanbevolen een onderhoudsplan en -programma te volgen. (Zie sectie 6, Onderhoud.) 1.8 Specifieke machineprestaties De prestatieparameters vindt u in sectie 1.5, Procescondities. Wanneer de contractvereisten bepalen dat deze in de handleiding bevat moeten zijn, worden ze hier ingesloten. Wanneer de aankoper afzonderlijke prestatiegegevens ontving, moet hij deze waar nodig samen met deze handleiding bewaren. Pagina 9 van 54

10 1.9 Geluidsniveau Er moet aandacht zijn voor de blootstelling van personeel aan eventueel geluidsoverlast. De lokale wetgeving duidt aan wanneer er richtlijnen moeten verstrekt worden aan het personeel in verband met de geluidsrestricties en eveneens van wanneer er maatregelen moeten genomen worden. Dit is normaal vanaf 80 tot 85 dba. De normale gang van zaken is de blootstellingstijd te limiteren of de machine te isoleren. Het kan gebeuren dat er bij bestelling al een maximaal niveau is opgegeven. Als dit echter niet is gebeurt dan kan men volgende tabel raadplegen die een indicatie van het geluidsniveau verstrekt zodat men de gepaste maatregelen kan nemen. Pompgeluid is afhankelijk van een aantal operationele faktoren, debiet, leidingsdesign en akoestische karakteristieken van het gebouw daarvoor zijn de opgegeven waarden onderheveig aan een tolerantie van 3 dba en kunnen derhalve niet gegarandeerd worden. Het gedeelte motorgeluid binnen het pomp en motor geluid is gebaseerd op standaard en hoog effiiciente motoren onder belasting en als deze direct de pomp aandrijven. Hou er rekening mee dat frequenty regelaars voor een verhoogde geluidsweergave kunnen zorgen bij sommige snelheden. Indien een pomp aangeschaft werd voor samenbouw met uw eigen motor dan moet de pomp geluidsweergave worden samengesteld met de geluidsweergave van de motor van uw leverancier. Consulteer Flowserve of een geluids specialist wanneer u assistentie nodig mocht hebben bij de combinatie van die weergave waarden. Het is aanbevolen om het omgevingslawaai op te meten wanneer men de maximale toelaatbare waarden benadert. De waarden zijn in sound pressure level L pa op 1 m (3.3 ft) van de machine voor vrije veldcondities over een reflecterend vlak. Om de waarden te schatten van het sound power level L WA (re 1pW) dient u het voorgaande 17 dba bij te tellen. Motor en toerental kw (hp) Alleen pomp Typisch geluidsvermogen L pa op 1 m referentie 20 μpa, dba r/min r/min r/min r/min Alleen pomp Alleen pomp Alleen pomp Alleen pomp Alleen pomp Alleen pomp 5.5 (7.5) (10) (15) (20) (25) (30) (40) (50) (60) (75) (100) (120) (150) (200) (270) (400) (670) (1 300) (2 000) Het geluidsniveau van machines in dit gebied zal waarschijnlijk van die aard zijn dat er controle nodig is op hun geluidsvoortbrenging, maar typische waarden zijn niet toepasselijk. Nota: voor en 960 r/min verminder r/min waarden met 2 dba. Voor 880 en 720 r/min verminder r/min waarden met 3 dba. Alleen pomp Pagina 10 van 54

11 2 TRANSPORT EN OPSLAG 2.1 In ontvangst nemen en uitpakken De apparatuur moet onmiddellijk na ontvangst worden gecontroleerd op volledigheids- en transportschade aan de hand van de leverings- en vrachtdocumenten. Alle tekortkomingen en schade moeten onmiddellijk worden gemeld aan Flowserve. Alleen claims die Flowserve schriftelijk bereiken binnen een maand na de ontvangst van de apparatuur, zijn ontvankelijk. Controleer alle kisten, dozen en verpakkingen op accessoires of reserveonderdelen die mogelijk afzonderlijk van de apparatuur zijn verpakt of zijn vastgehecht aan de zijkant van de doos of de apparatuur. Elk product heeft een uniek serienummer. Controleer of dit nummer overeenstemt met het opgegeven nummer en vermeld het altijd in alle correspondentie en wanneer u reserveonderdelen of extra accessoires bestelt. 2.2 Hantering Dozen, kisten, paletten of kartonnen verpakkingen mogen gelost worden met een vorkheftruck of draagband afhankelijk van hun afmetingen en vorm. 2.3 Hijsen Voor alle pompsets zwaarder dan 25 kg (55 lb), moet een kraan worden gebruikt. Het hijsen moet gebeuren door volledig opgeleid personeel in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Om vervorming te voorkomen, moet de pompeenheid als volgt worden gehesen. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant vooraleer u de aandrijving alleen hijst. 2.4 Bewaring Berg de pomp op op een schone, droge en trilvrije plaats. Houd de achterplaten van de leidingaansluitingen op hun plaats, om vuil en andere vreemde materialen uit het pomphuis te houden. Draai de pomp regelmatig met de hand ter bescherming van de lagers en asafdichtingen. De pomp kan gedurende maximaal 6 maanden zoals hierboven beschreven worden opgeslagen. Raadpleeg Flowserve voor bederfwerende maatregelen wanneer u ze langer moet opbergen. 2.5 Recycling en versleten product Op het einde van de levensduur van het product of zijn onderdelen, moeten de relevante materialen en onderdelen worden gerecycled of weggeworpen volgens een milieuvriendelijke methode en de plaatselijke voorschriften. Als het product stoffen bevat die schadelijk zijn voor het milieu, moeten ze worden verwijderd en weggeworpen volgens de huidige voorschriften. Dit omvat ook de vloeistoffen of gassen die zich in het "afdichtingsysteem" of andere nutsvoorzieningen bevinden. Zorg ervoor dat u zich op een veilige manier ontdoet van gevaarlijke stoffen en dat de juiste persoonlijke beschermende uitrusting wordt gebruikt. De veiligheidsspecificaties moeten te allen tijde in overeenstemming zijn met de actuele regelgeving. Pagina 11 van 54

12 3 POMPBESCHRIJVING 3.1 Opstellingen De pomp van het LNN type is een eentraps, dubbelstroom, horizontaal gedeelde centrifugaalpomp met slakkenhuis ontworpen voor waterwerken, ontwatering, algemene werkzaamheden en circulatietoepassingen. Ze kan worden gebruikt met elektromotor, stoomturbine en benzine- of dieselmotor aandrijvingen. De LNN kan in de volgende opstellingen voorkomen: 3.2 Nomenclatuur De pompafmetingen staan zoals in het onderstaande voorbeeld op het typeplaat gegraveerd: Nominale afmetingen uitlaatflens Opstelling zie 3.1 hierboven Nominale maximale waaierdiameter Waaier hydraulisch type * Behuizing hydraulisch type * 400-LNNA-875-AA (* Normaal gezien verschijnt het hydraulische type op de vermogenscurve.) LNN horizontale zuig- en uitlaatpijp (in lijn) LNN: horizontal inlet and outlet nozzles De typische bovenstaande nomenclatuur is een algemeen voorbeeld van de beschrijving van de LNN opstelling. U kunt de precieze pompafmetingen en het serienummer van de naamplaat van de pomp aflezen. Controleer dat deze overeenstemmen met het meegeleverde certificaat. 3.3 Ontwerp van de belangrijkste onderdelen Pomphuis De hoofdpakking van het pomphuis staat axiaal op de as. Onderhoud van de roterende elementen is mogelijk door het verwijderen van de bovenste helft van het huis. Zuigpijp en uitlaatflens bevinden zich in de onderste helft en blijven daardoor onverstoord. LNNC verticale LNNC: bottom aanzuiging vertical onderaan, inlet, horizontal horizontale outlet uitlaat Waaier De pomp heeft een volledig gesloten waaier en kan worden uitgerust met optionele schoepvinnen As De stijve as met grote diameter die op de lagers is gemonteerd, heeft een aandrijfeinde met spieverbinding Pomplagers en smering Standaard uitgerust met wentellagers die ofwel met olie of vet mogen worden gesmeerd, beschermd door V-afdichtingringen. LNNV LNNV: horizontale horizontal aanzuiging/uitlaat, inlet/outlet, vertical verticale shaft as (in lijn) Er bestaat ook een speciale LNNA-opstelling. Oliesmering kan alleen wanneer de pompas horizontaal ligt. Lagerisolatoren of vaste labyrintafdichtingen kunnen als optie worden geplaatst in de lagerdeksels om de lagers te beschermen. Pagina 12 van 54

13 De LNNV heeft standaard een met vloeistof gesmeerd lager aan het niet aangedreven uiteinde. Dit lager wordt gesmeerd met het verpompte product of door een externe zuivere bron. Een vet gesmeerd wentellager kan als optie worden geplaatst aan het niet aangedreven uiteinde Lagerhuis Twee smeernippels maken het mogelijk de vet gesmeerde lagers tussen twee grote onderhoudsbeurten door na te smeren. Voor lagers die met olie worden gesmeerd, is er een oliereservoir voor een constant oliepeil geplaatst Pakkingbuskamer De pakkingbuskamer heeft een geleidebus (sponning) tussen het pomp- en lagerhuis voor optimale concentriciteit. Het ontwerp laat toe dat er een aantal afdichtingopties worden geplaatst Asafdichting De mechanische asafdichting vormt de afscheiding tussen de verpompte vloeistof en de omgeving. Een pakkingbus kan optioneel worden geïnstalleerd Aandrijving De aandrijving is gewoonlijk een elektromotor. Er kunnen verschillende soorten aggregaten worden gebruikt zoals oa. interne verbrandingsmotoren, turbines, hydraulische motoren enz. die dan via koppelingen, riemen, tandwielkasten, aandrijfassen enz de pomp aandrijven Accessoires Wanneer opgegeven door de klant, kunnen er accessoires worden geplaatst. 3.4 Prestaties en bedrijfsgrenzen Dit product werd geselecteerd om te voldoen aan de specificaties van uw bestelling. Zie punt 1.5. De volgende gegevens dienen als extra informatie om u te helpen bij de installatie. Het zijn voorbeeldgegevens die kunnen worden beïnvloed door o.a. temperatuur, materiaal en asafdichtingtype. Indien vereist kunt u de precieze gegevens voor uw persoonlijke toepassing verkrijgen bij Flowserve Bedrijfsgrenzen Temperatuurgrenzen gepompte - 20 tot + 80 ºC vloeistof * (- 4 tot ºF) - 20 tot + 40 ºC Maximale omgevingstemperatuur * (- 4 tot +104 ºF) Maximum zachte vaste tot 3 % van volume bestanddelen in suspensie * (zie voor afmetinggrenzen) Maximaal pomptoerental zie naamplaat * Afhankelijk van schriftelijk akkoord van Flowserve Pomp en waaiergegevens Pompaf -metingen Minimale doorgang waaier mm (in.) Nominale slijt ring diameter mm (in.) Gemiddelde radiale slijtring -speling mm (in.) 200LNN (0.90) 215 (8.5) A 200LNN (0.96) 240 (9.5) 200LNN (1.00) 215 (8.5) 200LNN (1.20) A en B 240 (9.5) 200LNN (0.95) 200LNN (0.70) 215 (8.5) 200LNN525 A 30,0 (1.20) Gem. oliecapaciteit, beide lagers liter (fl. oz.) 200LNN600 A en B 16.0 (0.63) 240 (9.5) 250LNN325 D 30.1 (1.20) 250LNN (1.10) 250LNN (1.30) 264 (10.4) A en B 250LNN (0.87) 250LNN (1.26) 330 (13.0) 300LNN (0.78) A 300LNN (1.20) 300 (11.8) 300LNN (1.40) 330 (13.0) 0.3 (0.012) 300LNN (1.40) 300 (11.8) 300LNN (1.70) 350 (13.8) A en B 300LNN (1.20) 300 (11.8) 300LNN (1.00) 300LNN (1.10) 330 (13.0) 350LNN375 A 25.0 (0.94) 350LNN (1.80) 350LNN (1.60) A en B 350LNN (1.90) 380 (15.0) 350LNN (1.30) 400LNN600 A 46 (1.80) 400LNN600 D 45 (1.77) 400LNN725 A 53.3 (2.10) 420 (16.5) 400LNN725 B 45 (1.77) 400LNN (1.97) 470 (18.5) 400LNNA875 A 40 (1.57) 400LNN (1.80) 440 (17.3) 0.34 (0.013) 400LNN925 F 50 (1.97) 496 (19.5) 500LNN (2.36) 440 (17.3) A 500LNN (2.40) 0.3 (0.012) 500LNN650 B 55 (2.16) 470 (18.5) 500LNN650 C 61 (2.4) 500LNN (1.90) 440 (17.3) A 500LNN (2.10) 500LNN775 B 49 (1.93) 500LNN775 C 50 (1.97) 500LNN (2.50) 500 (19.7) 0.34 (0.013) 500LNN (1.77) 500LNN1150 A 40.6 (1.60) 500LNN (1.45) 600LNN (31.5) 600LNN750 B 70 (2.75) 564 (22.2) 600LNN950 A en C 68.6 (2.70) 620 (24.4) 600LNN975 A 71.1 (2.80) 600LNN975 B 60 (2.36) 564 (22.2) 600LNN1200 A 61 (2.40) 600LNN1200 B 50 (1.97) 582 (22.9) 0.45 (0.018) 600LNN1200 C 55 (2.16) 700LNN1225 A 88.9 (3.50) 700LNN1225 B 70 (2.75) 700 (27.6) 700LNN1225 D 60 (2.36) 900LNN1200 A 100 (3.94) 866 (34.1) 1000LNN750 A 85 (3.35) 1000LNN750 C 90 (3.54) 658 (25.9) 0.55 (0.022) 1000LNN800 A 80 (3.15) 0.5 (0.197) De speling voor niet-metalen slijtringen is kleiner, ca. 50 tot 65 % van de hierboven vermelde spelingen voor standaard metalen ringen. Pagina 13 van 54

14 4 INSTALLATIE Apparatuur bediend op gevaarlijke plaatsen moet voldoen aan de relevante voorschriften betreffende explosiebescherming. Zie sectie 1.6.4, Producten gebruikt in mogelijk explosieve omgevingen. 4.1 Plaats De pomp moet zodanig geplaatst worden dat er voldoende vrije ruimte is voor reparatie, ventilatie, onderhoud en inspectie alsook voor het opheffen van de pomp. Bovendien moet de pomp zich zo dicht mogelijk bij de bron van de te verpompen vloeistof bevinden. Raadpleeg ook de tekening van de algemene pompopstelling. 4.2 Onderdelenmontage Motoren worden mogelijk los op LNNV pompen geleverd, meestal op een frame van 400 of hoger. De installateur is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de motor op de pomp wordt geplaatst en wordt opgesteld zoals bepaald in sectie Fundatieplaat Er zijn vele methoden om pompeenheden op hun fundatieplaat te installeren. De juiste methode is afhankelijk van de afmetingen van de pompeenheid, de plaats en de beperkingen qua geluidstrillingen. Het niet naleven van de voorschriften voor de correcte fundering en installatie kan leiden tot een defect in de pomp en zou als dusdanig niet worden gedekt door de garantie. Zorg ervoor dat het volgende wordt nageleefd: a) De fundatieplaat moet op een stevige fundering worden geplaatst van beton met een gepaste dikte of een robuust stalen geraamte. (Ze mag NIET verbogen of neergetrokken worden op het oppervlak van de fundering maar moet worden ondersteund om de originele opstelling te behouden.) b) Installeer de fundatieplaat op de gelijkmatig gespreide opvulstukken naast de verankeringsbouten. c) Nivelleer met vulplaatjes tussen de fundatieplaat en de opvulstukken. d) De pomp en aandrijving werden voor de verzending uitgelijnd maar de uitlijning van pomp en motorkoppeling moeten worden gecontroleerd. Als die niet correct is, duidt dat op een vervormde fundatieplaat wat moet worden gecorrigeerd door opnieuw te nivelleren met vulplaatjes. e) Verticale pompen moeten worden gemonteerd volgens de methode voor pompen op een fundatieplaat. (Voor grotere pompen, is het mogelijk dat de motor na de installatie van de pomp moet worden geplaatst - zie sectie ) f) Als de pomp wordt aangedreven via een aandrijfas met universele naad, is het mogelijk nodig om de pompas niet recht op de aandrijving te zetten om de levensduur van de lagers te optimaliseren. De afwijking bedraagt meestal tussen 0 en 4 graden, afhankelijk van het asontwerp. Raadpleeg a.u.b. de afzonderlijke handleiding vooraleer u installeert. g) De ondersteuning van de kussenblokken van de aandrijfas met universele naad mag geen resonantiefrequenties vertonen tussen 0.8 en 1.2 N waarbij N = pomptoerental. h) Indien niet meegeleverd, moeten waar nodig beschermkappen worden geplaatst om aan de vereisten van ISO en EN953 en of toepasselijke plaatselijke veiligheidsvoorschriften te voldoen. 4.4 Ondervullen Ondervul waar van toepassing de verankeringsbouten. Na het toevoegen van de leidingaansluitingen en het opnieuw controleren van de uitlijning van de koppeling, moet de fundatieplaat worden ondervuld volgens goede engineeringmethodes. Vooraf gefabriceerde stalen, gietijzeren en epoxy voetplaten kunnen worden ondervuld met mortel. Geplooide stalen voetplaten moeten worden ondervuld om hun opvulstukken te plaatsen. Bij twijfel, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde onderhoudscentrum voor advies. Ondervulling zorgt voor een stevig contact tussen de pompeenheid en de fundering, voorkomt laterale bewegingen van werkende apparatuur en dempt resonantietrillingen. Verankeringsbouten mogen pas volledig worden aangedraaid wanneer de mortel is uitgehard. Pagina 14 van 54

15 4.5 Eerste uitlijning Thermische uitzetting De pomp en motor moeten normaal worden uitgelijnd bij omgevingstemperatuur. Dit moet worden gecorrigeerd, rekening houdend met thermische uitzetting bij bedrijfstemperatuur. Bij pompinstallaties die vloeistoffen met hoge temperatuur pompen, moet u de eenheid laten draaien met de eigenlijke bedrijfstemperatuur, uitschakelen en onmiddellijk de uitlijning controleren Uitlijnmethoden Zorg ervoor dat de pomp en aandrijving geen stroom krijgen en dat de halve koppelingen afgesloten zijn. gecontroleerd. De uitlijning MOET worden Hoewel de pomp in de fabriek al werd uitgelijnd, is het heel waarschijnlijk dat de uitlijning werd verstoord tijdens het vervoer of de plaatsing. Indien nodig, lijnt u de motor uit tegenover de pomp, niet de pomp tegenover de motor. Horizontale pompen LNN en LNNC Uitlijning wordt bereikt door vulplaatjes toe te voegen of te verwijderen onder de voet van de motor en de motor waar nodig ook horizontaal te verzetten. In sommige gevallen, waar de uitlijning niet wordt bereikt, is het nodig de pomp te verzetten voor u aan de bovenstaande procedure begint. Uitlijning kan gebeuren via de motorregeleenheden, indien aanwezig. Verticale pompen LNNV U bereikt uitlijning door vulplaatjes toe te voegen of te verwijderen tussen de motorstoel en het pomphuis. Het is ook mogelijk dat u de motor/motorstoel horizontaal moet verplaatsen aan het raakvlak met het pomphuis. Opgelet, als de motor een geleidebus (sponning) heeft in de motorstoel, is het niet mogelijk om een horizontale uitlijning te bereiken op dit raakvlak. Voor koppelingen met smalle flenzen, gebruikt u een meetklok zoals hieronder getoond om zowel de parallelle als hoekuitlijning te controleren. De uitlijnwaarden zijn maxima voor continubedrijf. P a r a l l e l H o e k Maximaal toegestane afwijking bij bedrijfstemperatuur: Parallel 0.2 mm (0.008 in.) TIR Hoek 0.1 mm (0.004 in.) TIR Wanneer u de parallelle uitlijning controleert, is het getoonde totale meetklokresultaat (TIR) twee keer de waarde van de eigenlijke afwijking van de as. Lijn eerst verticaal uit en vervolgens horizontaal door de motor te verplaatsen. Wanneer u de definitieve uitlijning uitvoert, controleert u de stevigheid van de voet onder de aandrijving. De TIR indicator geplaatst op de koppeling die in de verticale richting leest, mag niet meer dan 0.05 mm (0.002 in.) beweging aanduiden wanneer om het even welke bout van een aandrijvingvoet los is. Hoewel de pomp kan werken met de bovenstaande maximale afwijking, wordt de optimale pompbetrouwbaarheid verkregen door een bijna perfecte uitlijning van 0.05 tot 0.10 mm (0.002 tot in.) TIR parallel en 0.05 mm (0.002 in.) per 100 mm (4 in.) koppelingflensdiameter als TIR hoekafwijking. Dit geldt voor alle beschikbare koppelingen. Pompen met dikke geflensde koppelingen en zonder afstandsstuk kunnen worden uitgelijnd met een waterpas over de buitendiameters van de koppelingsnaven en door de opening tussen de bewerkte oppervlakken te meten met een voelmaat, meetspie of schuifmaat. Wanneer de elektrische motor glijlagers heeft, is het nodig om ervoor te zorgen dat de motor is uitgelijnd om op zijn magnetische hartlijn te draaien. Zie de handleiding van de motor voor meer gegevens. Er is gewoonlijk een knop (in een van de aseinden geschroefd) geplaatst tussen de motor en pompaseinden om de aspositie te vergrendelen. Pagina 15 van 54

16 Als de motor niet in zijn magnetische veld draait, kan de resulterende extra axiale belasting de druklager van de pomp overbelasten Controleer stevigheid van de voet Zuig- en persleidingen Gebruik de pomp nooit als ondersteuning voor leidingen. Om de wrijvingsverliezen en het hydraulische lawaai in de leidingen te beperken, kiest u best leidingen die één of twee maten groter zijn dan de pompaanzuiging en - uitlaat. De hoofdleidingsnelheden mogen typisch 2 m/s (6 ft/sec) aanzuiging en 3 m/s (9 ft/sec) op de uitlaat niet overschrijden. Houd ook rekening met de beschikbare NPSH die hoger moet zijn dan de vereiste NPSH van de pomp. Deze controle is nodig om te verzekeren dat er geen onnodige spanning staat op de bouten van de aandrijving omwille van een voetplaat die niet waterpas staat of gebogen is. Om dit te controleren, verwijdert u alle vulplaatjes, reinigt u de oppervlaktes en draait u de aandrijving vast op de voetplaat. Plaats een meetklok zoals getoond op de tekening en draai de bout los. Noteer ondertussen de afwijking op de meetklok - een maximum van 0.05 mm (0.002 in.) is aanvaardbaar maar een grotere afwijking zal moeten gecorrigeerd worden met extra vulplaatjes. Als de meetklok bijvoorbeeld aantoont dat de voet met 0.15 mm (0.006 in.) oplicht, dan moet u een vulplaatje van die dikte onder de voet plaatsen. Draai aan en herhaal deze procedure voor alle andere voeten tot ze allemaal een aanvaardbare speling hebben. Werk leidingen af zoals hieronder aangeduid en lees delen 4.7, Laatste controle asuitlijning tot en met sectie 5, Installering, opstarten, bediening en afsluiten vooraleer u de aandrijving aansluit en de eigenlijke rotatie controleert. 4.6 Leidingen De leidingaansluitingen zijn uitgerust met beschermplaten om te voorkomen dat vreemde delen er tijdens het vervoer en de installatie indringen. Zorg ervoor dat deze beschermplaten van de pomp worden verwijderd vooraleer u er leidingen op aansluit. Maximaal toegestane krachten en bewegingen op de pompflenzen zijn afhankelijk van de pompgrootte en het type. Om deze krachten en momenten die, indien overdadig, mogelijk afwijkingen in de uitlijning, warme lagers, slijtende koppelingen, trillingen en een mogelijk defect van de pomp kunnen veroorzaken, te beperken, moeten de volgende punten strikt in acht worden genomen: Vermijd overdadige belasting op de leidingen Trek leidingen nooit op hun plaats door kracht uit te oefenen op de pompflensaansluitingen Monteer eventuele expansiestukken niet zodanig dat hun krachten, als gevolg van de inwendige druk, op de pompflens werken. Het is aanbevolen expansiestukken met draad te gebruiken om zulke krachten te beperken De tabel in vat de maximaal toegestane krachten en momenten op LNN pomphuizen samen. Zie Flowserve voor andere opstellingen. Zorg ervoor dat leidingen en fittingen worden uitgespoeld voor gebruik. Zorg ervoor dat leidingen voor gevaarlijke vloeistoffen kunnen worden gespoeld voor ze van de pomp worden verwijderd. Pagina 16 van 54

17 4.6.2 Maximaal toegestane krachten en momenten op LNN pompflenzen LNN, LNNV - maximaal toegestane krachten en momenten Maximale krachten (F) in kn (lbf) en momenten (M) in knm (lbf ft) Type en afmeting Aanzuiging Aanzuiging Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz 200-LNN-300 tot 200-LNN (1 200) 6.68 (1 500) 4.45 (1 000) 5.02 (3 700) 2.44 (1 800) 3.80 (2 800) 3.78 (850) 4.90 (1 100) 3.12 (700) 3.53 (2 600) 1.76 (1 300) 2.58 (1 900) 250-LNN-325 tot 250-LNN (1 500) 8.01 (1 800) 5.34 (1 200) 6.10 (4 500) 2.98 (2 200) 4.61 (3 400) 5.34 (1 200) 6.68 (1 500) 4.45 (1 000) 5.02 (3 700) 2.44 (1 800) 3.80 (2 800) 300-LNN-325 tot 300-LNN-450, LNN-575, (1 900) (2 290) (1 500) (5 400) (2 700) (4 000) (1 500) (1 800) (1 200) (4 500) (2 200) (3 400) 300-LNN-625 en 300-LNN LNN-500 en 300-LNN (1 600) 8.90 (2 000) 5.79 (1 300) 6.37 (4 700) 3.12 (2 300) 4.75 (3 500) 6.68 (1 500) 8.01 (1 800) 5.34 (1 200) 6.10 (4 500) 2.98 (2 200) 4.61 (3 400) 350-LNN-375 tot 350-LNN LNN-600, 400-LNN-725 en 400-LNN LNN-800, 400-LNNA-875 en 400-LNN LNN-600 tot 500-LNN LNN LNN LNN-975 en 600-LNN LNN LNN LNN LNN-750 en 1000-LNN (2 410) (2 320) (2 760) (2 760) (3 420) (3 640) (3 200) (4 519) (4 080) (5 400) (4 520) (2 900) (2 810) (3 330) (3 330) (4 110) (4 370) (3 850) (5 413) (4 890) (6 460) (5 410) 8.58 (1 930) 8.05 (1 810) 9.47 (2 130) 9.47 (2 130) (2 610) (2 770) (2 450) (3 406) (3 090) (4 040) (3 410) 9.12 (6 725) 8.71 (6 420) (7 490) (7 490) (9 070) (9 600) (8 540) (11 712) (10 660) (13 830) (11 710) 4.90 (3 615) 4.38 (3 230) 5.14 (3 790) 5.14 (3 790) 6.28 (4 630) 6.66 (4 910) 5.90 (4 350) 8.18 (6 033) 7.42 (5 470) 9.70 (7 150) 8.18 (6 030) 6.74 (4 970) 6.40 (4 720) 7.40 (5 460) 7.40 (5 460) 8.90 (6 560) 9.40 (6 930) 8.40 (6 200) (8 408) (7 670) (9 880) (8 410) 7.12 (1 600) 8.45 (1 900) 8.45 (1 900) (2 320) (2 760) (2 760) (2 760) (3 199) (3 200) (4 080) (4 520) 8.90 (2 000) (2 290) (2 290) (2 810) (3 330) (3 330) (3 330) (3 853) (3 850) (4 890) (5 410) 5.79 (1 300) 6.67 (1 500) 6.67 (1 500) 8.05 (1 810) 9.47 (2 130) 9.47 (2 130) 9.47 (2 130) (2 448) (2 450) (3 090) (3 410) 6.37 (4 700) 7.32 (5 400) 7.32 (5 400) 8.71 (6 420) (7 490) (7 490) (7 490) (8 541) (8 540) (10 660) (11 710) 3.12 (2 300) 3.66 (2 700) 3.66 (2 700) 4.38 (3 230) 5.14 (3 790) 5.14 (3 790) 5.14 (3 790) 5.90 (4 352) 5.90 (4 350) 7.42 (5.470) 8.18 (6 030) 4.75 (3 500) 5.42 (4 000) 5.42 (4 000) 6.40 (4 720) 7.40 (5 460) 7.40 (5 460) 7.40 (5 460) 8.40 (6 196) 8.40 (6 200) (7 670) (8 410) Opmerkingen: 1) F = Uitwendige kracht (spanning of compressie). M = Uitwendig moment, kloksgewijs of antikloksgewijs. Tekenconventies volgens ISO1503 en ISO13709/API610. 2) Krachten en momenten kunnen gelijktijdig en in alle richtingen voorkomen. 3) Waarden van toepassing op alle materialen. 4) De belasting van het mondstuk op de pompflenzen mag de waarden in de tabellen en niet overschrijden. 5) Hogere belastingen zijn mogelijk van toepassing indien richting en grootte van afzonderlijke belastingen gekend zijn maar deze behoeven schriftelijke goedkeuring van Flowserve. 6) Het mondstuk van de pomp mag niet worden gebruikt als stijve steun voor het leidingwerk. 7) De leidingbelasting op de pompflenzen kan tot een minimum worden beperkt aan de hand van de geschikte leidingsteunen. 8) De aanzuig- en persleidingen mogen niet worden verbonden met het mondstuk van de pomp door middel van een dilatatievoeg (of gelijkaardige soepele leidingen), tenzij ze stevig vastgemaakt zijn met trekstangen. 9) Pompen moeten op stijve funderingen staan. Fundatieplaten moeten volledig ondervuld zijn. 10) Pomp/fundatieplaat mag niet worden gebruikt als leidingverankering. 11) Zuig- en uitlaatleidingen moeten zo dicht mogelijk tegen de pompflenzen worden verankerd om trillingen te beperken en belasting op het pomphuis te voorkomen. Expansiestukken worden aanbevolen. Ze moeten naar behoren worden vastgehecht en geplaatst op de zijkant van de leidingverankering, verwijderd van de pomp. 12) Het opgegeven koppel van de bevestigingsbouten van de pomp moet worden gebruikt om relatieve bewegingen tussen het pomphuis en de voetplaat te voorkomen. (Zie sectie 6.6, Koppel bouten.) Het boutmateriaal moet een minimale vloeisterkte van 600 N/mm 2 ( lb/in. 2 ) hebben. De niet-naleving van het bovenstaande kan leiden tot schade aan de pomp. Pagina 17 van 54

18 Belasting en stuwrichting van LNN en LNNV pompen Fz elasting en stuwrichting van LNNC pompen Fx Mx Mz Fz PUMP AXIS As Fx Mx Mz Fy My Aanzuiging DISCHARGE Pump axis As Uitlaat Discharge My Fy Uitlaat SUCTION Suction Aanzuiging LNNC maximaal toegestane krachten en momenten Maximale krachten (F) in kn (lbf) en momenten (M) in knm (lbf ft) Type en Aanzuiging Aanzuiging afmeting Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz 300-LNNC-475 en 300-LNNC LNNC LNNC-475 tot 300-LNNC LNNC LNNC LNNC (1 900) 7.12 (1 600) (2 400) (3 840) (3 340) (4 330) (2 290) 8.90 (2 000) (2 890) (4 580) (3 990) (5 160) Opmerkingen: zie einde van sectie (1 500) 5.79 (1 300) 8.58 (1 920) (3 140) (2 710) (3 570) 7.32 (5 380) 6.37 (4 690) 9.12 (6 710) (10 450) (9 120) (11 700) 3.66 (2 690) 3.12 (2 300) 4.90 (3 600) 8.44 (6 210) 7.22 (5 310) 9.65 (7 100) 5.42 (3 990) 4.75 (3 490) 6.74 (4 960) (7 650) 9.14 (6 720) (8 610) 6.68 (1 500) 6.68 (1 500) 7.12 (1 600) (2 890) (2 890) (3 340) 8.01 (1 800) 8.01 (1 800) 8.90 (2 000) (3 500) (3 500) (3 990) 5.34 (1 200) 5.34 (1 200) 5.79 (1 300) (2 360) (2 360) (2 710) 6.10 (4 490) 6.10 (4 490) 6.37 (4 690) (8 020) (8 020) (9 120) 2.98 (2 190) 2.98 (2 190) 3.12 (2 300) 6.14 (4 520) 6.14 (4 520) 7.22 (5 310) 4.61 (3 390) 4.61 (3 390) 4.75 (3 490) 8.05 (5 920) 8.05 (5 920) 9.14 (6 720) Aanzuigleidingen In de onderstaande tekeningen vindt u typische ontwerpen van aanzuigleidingen voor verschillende aanzuighoogtes. a) De inlaatleiding moet één of twee maten groter zijn dan de inlaatopening van de pomp. Leidingbochten moeten een zo groot mogelijke radius hebben. b) Verloopstukken voor de leidingen moeten conisch zijn en een maximale totale divergentiehoek van 15 graden hebben. c) Aan aanzuighoogte moeten de leidingen naar boven, naar de pompinlaat zijn gericht met excentrische verloopstukken om luchtbellen te voorkomen. d) Bij de positieve zuighoogte moeten de inlaatleidingen een constant verval naar de pomp hebben. e) Vloeistof moet de pompaanzuiging binnenkomen met homogeen debiet om geluid en slijtage te beperken. Dit is vooral belangrijk bij grote of snelle pompen die een rechte leiding moeten hebben aan de aanzuiging tussen de elleboog en inlaatflens waarvan de lengte minstens vijf keer de diameter is. Zie sectie 10.3, Referentie 1, voor meer gegevens. Pagina 18 van 54

19 f) Installeer ellebogen niet in een andere hoek dan loodrecht op de as. Ellebogen parallel op de as zorgen voor een oneven debiet. g) Behalve in ongewone omstandigheden, worden filters niet aanbevolen in inlaatleidingen. Indien indringing van aanzienlijke vreemde lichamen wordt verwacht, wordt de installatie van een scherm aan de ingang van de pompput verkozen. h) Inlaatfilters, wanneer gebruikt, moeten een netto `vrije ruimte' hebben van minstens drie keer de ruimte van de inlaatleiding. i) De plaatsing van een afsluitventiel maakt onderhoud gemakkelijker. j) Smoor de pomp nooit aan de aanzuigkant en plaats nooit een klep rechtstreeks op de zuigpijp van de pomp Zuigfilter In een nieuwe installatie moeten vuil, kalk, lasparels en andere zaken ten sterkste uit de pomp worden gehouden, aangezien het uiterst belangrijk is om de vele fijne lopende passingen te beschermen tegen schurend materiaal in nieuwe leidingen Het zuigsysteem moet grondig worden gespoeld voordat de zuigfilter wordt geïnstalleerd en de aanzuigleidingen naar de pomp worden gelegd. De zuigfilter moet 5 tot 20 keer de pijpdiameter vóór de pompzuigflens worden geïnstalleerd. De open ruimte van de filter moet minstens 3 keer groter zijn dan het pompaanzuigingsgebied. Typisch ontwerp lage aanzuiging Afsluit ventiel uitlaat Terug slag klep Concentrisch conisch verloopstuk Excentrisch conisch verloopstuk >5D Afsluit ventiel aanzuiging Kegelvormige filter Opmerking: Ideaal worden verloopstukken beperkt tot een verandering van een leidingdiameter, d.w.z. 150 mm (6 in.) tot 200 mm (8 in.). Moet een maximale totale divergentiehoek van 15 graden hebben. Typisch ontwerp hoge aanzuiging Afsluit ventiel uitlaat Terug slag klep Concentrisch conisch verloopstuk Excentrisch conisch verloopstuk >5D Opwaartse helling van pompaanzuiging Neerwaartse helling van pompaanzuiging Lange radius bocht Opmerkingen: 1. S = Minimale onderdompeling >3E. 2. Ideaal worden verloopstukken beperkt tot een verandering van een leidingdiameter, d.w.z. 150 mm (6 in.) tot 200 mm (8 in.). Moet een maximale totale divergentiehoek van 15 graden hebben. Flowserve beveelt voor zuigfilters een conische staalplaat aan. De plaat heeft perforaties van 1.6 mm ( 1 / 16 in.) en is groot en dik genoeg voor het vereiste debiet. (Zie de bovenstaande figuur.) Er mogen andere soorten filters worden gebruikt, mits ze aan de bovenvermelde vereisten voldoen. Manometers moeten aan beide zijden van het scherm worden geïnstalleerd zodat de drukval over het scherm kan worden gemeten. Wanneer het apparaat wordt gestart, moeten de meters aan elke zijde van het scherm aandachtig worden bekeken. Een toegenomen drukverschil tussen de twee meters wijst op een vuil of verkalkt scherm. In dit geval moet de pomp worden uitgeschakeld en het scherm worden gereinigd en/of vervangen. De filter moet worden verwijderd na de eerste inlooptijd als het proces het permanente gebruik ervan niet toestaat. Er moet een spoelstuk worden geïnstalleerd in de aanzuigleiding zodat de zuigfilter kan worden geïnstalleerd en verwijderd met een manometer tussen de filter en pomp. Pagina 19 van 54

20 4.6.4 Uitlaatleidingen Zie sectie voor typisch leidingontwerp. Er moet een terugslagklep worden geplaatst in de uitlaatleidingen om de pomp te beschermen tegen overtollige tegendruk en dus de draairichting om te keren wanneer de eenheid wordt gestopt. Verloopstukken mogen een maximale totale divergentiehoek van 9 graden hebben. De plaatsing van een afsluitventiel maakt onderhoud gemakkelijker Extra leidingen Afvoer Verbind pomphuisafvoer en lekken in pakkingen met handig lozingpunt Pompen uitgerust met stopbuspakking Wanneer de zuigdruk onder de omgevingsdruk ligt, is het nodig om de stopbuspakking met vloeistof te vullen om smering te voorzien en luchtintreding tegen te gaan. Dit wordt gewoonlijk geleverd door het van het slakkenhuis aan de uitlaat van de pomp naar de pakkingbus te brengen. Mogelijk is er in de aanvoerlijn een regelklep of meetflens geplaatst om de druk op de drukring/pakkingbus te controleren. Als de gepompte vloeistof vuil is en niet kan worden gebruikt voor de afdichting, wordt een afzonderlijke zuivere compatibele vloeistoftoevoer naar de drukring aan 1 bar (15 psi) boven de zuigdruk aanbevolen Pompen met mechanische asafdichtingen Enkelvoudige afdichtingen die recirculatie vereisen, worden gewoonlijk geleverd met de reeds geplaatste extra leidingen vanuit het pomphuis. Als de afdichting een extra koeling behoeft, moet er een aansluiting worden gemaakt met een geschikte vloeistofbron, lagedrukstoom of statische druk van een expansievat. De aanbevolen druk is 0.35 bar (5 psi) of minder. Controleer Algemene opstelling tekening. Speciale afdichtingen behoeven mogelijk andere extra leidingen dan die hierboven beschreven. Raadpleeg de afzonderlijke handleiding en/of Flowserve als u niet zeker bent over de juiste opstellingsmethode. Voor het pompen van warme vloeistoffen, is het aanbevolen, om beschadigingen aan de afdichting te vermijden, de uitwendige spoel/koeltoevoer voort te zetten na het uitschakelen van de pomp Laatste controles Controleer het koppel van alle bouten in de zuig- en uitlaatleidingen. Controleer ook het koppel van alle verankeringsbouten. 4.7 Definitieve controle asuitlijning Na de aansluiting van de leidingen op de pomp, tornt u de as verschillende keren met de hand om te controleren dat ze nergens klemt en dat alle onderdelen vrij bewegen. Controleer opnieuw de uitlijning van de koppeling, zoals reeds beschreven, om te verzekeren dat de leidingen niet worden belast. Als er wel spanning op zit, moet u de leidingen aanpassen. 4.8 Elektrische aansluitingen Elektrische aansluitingen moeten door een gekwalificeerde elektrieker gebeuren volgens de relevante plaatselijke, nationale en internationale regelgeving. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de EUROPESE RICHTLIJN betreffende mogelijk explosieve ruimtes waar de naleving van IEC een bijkomende vereiste is voor het maken van elektrische aansluitingen. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de EUROPESE RICHTLIJN betreffende elektromagnetische compatibiliteit wanneer u apparatuur ter plaatse aansluit en installeert. Er moet op gelet worden dat de gebruikte technieken voor de aansluiting/installatie de elektromagnetische emissies niet verhogen of de elektromagnetische immuniteit van de apparatuur, bedrading of aangesloten toestellen niet verminderen. Neem in geval van twijfel contact op met Flowserve voor advies. De motor moet worden aangesloten volgens de instructies van de motorfabrikant (gewoonlijk meegeleverd met de aansluitkast) net als alle temperatuur-, aardcontact-, stroom- en andere beschermtoestellen. Het typeplaat moet worden gecontroleerd om na te gaan of de voeding geschikt is. Raadpleeg het naamplaatje om te controleren of de voeding geschikt is. Pagina 20 van 54

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN ATTENTIE: Lees dit installatievoorschrift in zijn geheel aandachtig door alvorens de onderwaterpomp uit de verpakking te halen. Deze onderwaterpomp dient

Nadere informatie

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Belangrijk! De handleiding aandachtig lezen voordat u de apparatuur probeert te installeren of bedienen. Noteer de serienummers van uw granulator

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING SW350

INSTALLATIE HANDLEIDING SW350 INSTALLATIE HANDLEIDING SW350 Datum: augustus 2008 Inhoudsopgave: Contents 1. Algemene informatie en verwijzingen...5 1.1 Etikettering...5 1.2 Mogelijke toepassingen...6 2. Veiligheidsinstructies...6 2.1

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING NL 1 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe wassysteem 3 2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik 4 3. Aanwijzingen voor de installatie 7 4. Beschrijving van de bediening 10

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RS 4C-500 HP50 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

THEMACONDENS F37/50, FAS37

THEMACONDENS F37/50, FAS37 THEMACONDENS F37/50, FAS37 NOTICE D INSTALLATION ET D EMPLOI INSTALLATIE-EN GEBRUIKSAANWIJZING Montage und Bedienungsanleitungen sind verfügbar in der deutschen Sprache 04/08 Gebruiksaanwijzing van de

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. Voorladers Installatie/gebruik Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST Pneumatische membraanpompen 89.0380 Rev. Z Voor het verplaatsen van vloeistoffen. Alleen voor professioneel gebruik. Maximale vloeistofwerkdruk: 0,7 MPa (7 bar, 00 psi) Maximale

Nadere informatie

Chemicaliënpakken Gebruikershandleiding EVO/VPS/Super/Light

Chemicaliënpakken Gebruikershandleiding EVO/VPS/Super/Light Chemicaliënpakken Gebruikershandleiding EVO/VPS/Super/Light 1 2 INDEX... Pagina Belangrijk...7 Certificaten en goedkeuringen...8 Beschrijving van de pakken...8 EG-typegoedkeuring...8 NFPA-goedkeuring...9

Nadere informatie

Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding

Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS Montage- en gebruikshandleiding ODS - Origa Drive System Garantie Wijzigingen in deze gebruikshandleiding en aanpassingen van technische details in de informatie

Nadere informatie