GROEN&DOEN. Heggen, bomen en houtwallen CURSUSSEIZOEN een praktische cursus over aanleg & onderhoud en zorg voor het landschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEN&DOEN. Heggen, bomen en houtwallen CURSUSSEIZOEN 2013 2014. een praktische cursus over aanleg & onderhoud en zorg voor het landschap"

Transcriptie

1 GROEN&DOEN CURSUSSEIZOEN Heggen, bomen en houtwallen een praktische cursus over aanleg & onderhoud en zorg voor het landschap Heggen, bomen en houtwallen behoren tot de eeuwenoude parels van ons landschap. Hun onderhoud maar ook de aanleg van nieuwe elementen, laten veel te wensen over. Handleidingen schetsen een blauwdruk, theorie in grote lijnen. Tijd voor een cursus waarin kennis, nieuwe inzichten en praktijkervaringen een waardevolle bijdrage zullen zijn voor je werk aan een mooi en duurzaam beheerd landschap. Een boeiende, nieuwe cursus Heggen, bomen en houtwallen zijn kenmerkende onderdelen van ons landschap. We moeten koesteren en goed beheren wat er nog aan heggen, houtwallen en imposante (knot)bomen aanwezig is en we zouden nieuwe moeten aanplanten. Landschappelijk groen was, is en blijft immers belangrijk. We moeten er efficiënt maar ook goed voor zorgen. Volgens ons is dit laatste, de kwaliteit van onderhoud en beheer, vaak onvoldoende aanwezig. Dat is niet slechts een kwestie van geld. Het ontbreekt ook aan kennis. Deze cursus is gemaakt op basis van jarenlange praktijkervaring in zowel aanleg en onderhoud als ook in het maken van herstel- en onderhoudsplannen. We hebben gezien wat er beter kan, maar ook wat voor goede en inspirerende voorbeelden er in Nederland en buitenland zijn en hebben die in deze cursus verwerkt. Heggen, bomen en houtwallen is een cursus die in het kader van de regeling Groen&Doen is ontwikkeld. Hij bestaat uit een serie van 7 cursusdagen (met 2 extra activiteiten om aan deel te nemen). Daarin staan aanleg, onderhoud en beheer centraal. Maar daarnaast gaan we in de cursus ook in op de geschiedenis, de oude en nieuwe gebruiksmogelijkheden, soortensamenstelling, beleving en een kijkje in de ziel van veteranenbomen en oeroude gevlochten heggen. In een mix van presentaties en veldbezoeken krijg je een schat aan nieuwe kennis en vaardigheden over heggen, bomen en houtwallen. Dit helpt je als werker in het groen maar ook als Stichting Heg&Landschap Bredeweg AR Randwijk + 31 (0)

2 cöordinator van een vrijwilligersgroep of agrarische natuurvereniging. De cursus is met succes al in het eerste Groen&- Doen jaar ( ) gegeven. In het tweede seizoen zal de cursus een extra impuls krijgen door het opnemen van ervaringen van het internationale symposium over heggen en bomen dat in september 2013 door de Stichting Heg&Landschap is georganiseerd. Voor wie? De cursus is gericht op vrijwilligers in landschap- en natuurbeheer. Vrijwilligers in brede zin, variërend van een lid van een lokale natuurvereniging tot een werkploegcoördinator van een regionale agrarische natuurvereniging. We nemen je mee op een reis waarin bomen, heggen en houtwallen centraal staan. Op erven, rond weilanden, akkers of verscholen op onverwachte plaatsen, zoals een historische veedreef of boswal. De cursus is gericht op de onderwerpen, vragen en ervaringen waar vrijwilligers (individueel of als coördinator) in hun werk mee te maken hebben. Het programma biedt de mogelijkheid om accenten te verschuiven. Dat zullen we met de cursisten op de eerste cursusdag bespreken. Een cursus op maat is mogelijk maar is wel afhankelijk van het aantal deelnemers. Heggen, bomen en houtwallen Heggen, bomen en houtwallen zijn landschapselementen met een lange geschiedenis. En hoewel er de afgelopen honderd jaar duizenden kilometers heggen en houtwallen verdwenen zijn, spelen deze groene elementen ook nu nog een grote rol in onze leefomgeving. Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen om er voor te zorgen dat deze elementen behouden blijven, dat netwerken hersteld en uitgebreid worden en we in de toekomst meer bomen in het agrarisch cultuurlandschap zullen zien. Deze cursus geeft de bouwstenen voor goede aanleg en efficiënt, duurzaam beheer. Wellicht ten overvloede willen we de deelnemers ook de schoonheid en magie van deze landschapselementen laten beleven. Een praktische cursus Zoals gezegd is het een praktische cursus. Presentaties, veldbezoeken, uitwisselen van ervaringen en het zelf doen, staan centraal. De cursus behandelt een scala aan onderwerpen die we, rekening houdend met het seizoen, over het jaar verdeeld hebben. We nemen, om te beginnen, een kijkje in het verleden: de geschiedenis van heggen, van knotbomen en houtwallen. Hoe werden ze gebruikt, hoe onderhouden. Wat weten we nog van het cultuurhistorisch gebruik en welke soorten passen daar bij. We kijken ook naar het toepassingsmogelijkheden nu 2

3 en in de toekomst. In het veld bezoeken we een plaats waar diverse elementen te zien zijn en kijken daarbij natuurlijk ook naar waarom deze elementen zijn aangelegd en hoe ze worden onderhouden. Kampioenschap Maasheggenvlechten georganiseerd. Je kunt er door ons rondgeleid worden. Daarbij geven we uitleg over de verschillende vlechttechnieken en het hoe en waarom van heggenvlechten. In de 2 e cursusdag staan we uitgebreid stil bij duurzaam beheer van heggen, bomen en houtwallen. Fasering en cyclisch beheer, sleutels tot goed onderhoud. Kwaliteit, maar wel efficient uitgevoerd. Wanneer machinaal onderhoud en met welke machines, wat is een nuttige rol voor vrijwilligers? In de Maasheggen, Nederlands bekendste heggenlandschap, gaan we de resultaten van herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitvoerig bekijken. Tijdens de 3 e cursusdag mag het geleerde in praktijk gebracht worden. Een dag gevuld met planten en inboeten van bomen en struiken, het afzetten van hakhout, het knotten van bomen en dunnen van houtsingels. In maart zijn er een tweetal (optionele) extraatjes. De eerste is het bijwonen van een lezing van een Engelse heggendeskundige over cyclisch beheer ( life cycle management ) van heggen. Die dag kunnen we mogelijk ook een blik werpen op een master class heggenvlechten verzorgd door Engelse heggenvlechters. Op de tweede zondag van maart wordt het Nederlands De 4 e cursusdag valt in april. We gaan het hebben over de verschillende soorten bomen en struiken. Bomen en struiken van autochtone herkomst, Planten van hier, zoals men in Vlaanderen zegt. Waarom Planten van hier, welke soorten passen bij een landschaptype/streek? Henny Ketelaar heeft het programma voor autochtoon plantmateriaal in Nederland mede vorm gegegeven. Hij legt uit, geeft voorbeelden en we gaan het veld in op zoek naar de oude Planten van hier. Half mei als het voorjaar in volle gang is, hebben we onze 5 e cursusdag. De cursisten hebben het verzoek gekregen om elk een plan voor aanleg/inrichting en herstel/ onderhoud uit te werken. Een enkel plan zal die dag door cursisten worden gepresenteerd en besproken. Daarna gaan we rondlopen op Landgoed De Langakkers waar een bevlogen Roel Winters ons schitterende praktijkvoorbeelden van landschapsbeheer zal laten zien. Bomen staan centraal tijdens de 6 e cursusdag. Bomen hebben het moeilijk in het 3

4 agrarisch cultuurlandschap waar niettemin nog monumentale knotbomen, opgaande bomen en oud hakhout te vinden is. In deze module ook aandacht voor de pracht van bomen, achterstallig en regulier onderhoud. Robert Ceelen gaat in op het knotten: een oude knotboom wel/niet snoeien, zo ja hoe dan? Waar en hoe planten we nieuwe bomen? Veteraanbomen komen aan de orde. Boomdeskundige Bert Maes gaat in op de geschiedenis van bomen, hun gebruik en waarom we rekening moeten houden met de bijzondere genenbronnen die in ons cultuurlandschap te vinden zijn. In de Maasheggen en op de Vortumse Bergjes gaan we voorbeelden bekijken en bespreken De 7 e en laatste cursusdag valt in de zomer. Heggen, houtwallen vormen belangrijke ecologische netwerken en kunnen een groot aantal soorten planten en dieren herbergen. We gaan kijken naar de rijkdom aan soorten dieren en planten in het heggenlandschap en vragen ons af hoe aanleg, onderhoud en beheer hierop van invloed zijn. Het vormt de laatste bijeenkomst, een halve dag, waarin ook de cursuscertificaten zullen worden uitgereikt en de cursus wordt geëvalueerd. Organisatie De cursus is een activiteit van de Stichting Heg&Landschap (www.hegenlandschap.nl). Hij is samengesteld en wordt verzorgd door: Robert Ceelen (bureau Elfenboom); Lex Roeleveld (bureau Heggen). Diverse gastdocenten nemen aan de cursus deel. Onder hen: Henny Ketelaar (Bronnen); Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes); Wilfried Berendsen (Agrarische Natuurvereniging t Onderholt); Roel Winters (Landgoed De Langakkers); Louis Dolmans (Stichting Doornik Natuurakkers). Cursusmateriaal Deelnemers (die de gehele cursus volgen) ontvangen een cursusmap met presentaties, brochures, artikelen en een dvd. Enkele van de genoemde documenten zijn in het Engels. Daarnaast ontvangen alle deelnemers de gids Bomen en struiken van hier, een gids over (autochtone) bomen en struiken en hun toepassing in heggen en houtwallen. Certificaat Deelnemers die de cursus gevolgd hebben ontvangen een certificaat van deelname van de Stichting Heg&Landschap. 4

5 Kosten De gehele cursus kost 1 Groen&Doen voucher (d.w.z ,- incl. btw) per deelnemer. Voor diegenen die slechts een enkele dag willen deelnemen bedragen de kosten 180,- per dag. Deelnemers die de gehele cursus volgen krijgen voorrang bij inschrijving. Data en locaties De cursus wordt op diverse locaties gegeven om een gevarieerd beeld van ons landschap te kunnen geven. De cursus bestaat uit 7 cursusdagen met de mogelijkheid om gratis aan enkele optionele activiteiten deel te nemen. De cursus start in december De laatste cursusdag is in september In de kosten van de gehele cursus zijn inbegrepen: De cursusmap; Voor de cursus benodigde gereedschappen en materialen zullen ter beschikking gesteld worden; Voor koffie, thee, melk, fris e.d. wordt gezorgd; Tijdens enkele cursusdagen zal er een gratis lunch verzorgd worden. Op de volgende pagina s vindt u nadere informatie over de cursusthema s, de begeleiders en docenten, de locaties en de cursusdata. Deze data gelden voor de personen die zich individueel bij Heg&Landschap hebben aangemeld. Cursisten worden geacht om zelf het vervoer naar betreffende locaties te regelen, waarbij we carpoolen willen ondersteunen. Programma: zie volgende pagina s 5

6 Programma Heggen, bomen en houtwallen Cursusseizoen Cursusthema s 1. Introductie: geschiedenis en beheer van het landschap Inleiding cursus Geschiedenis en cultuurhistorie van ons landschap Duurzaam beheer en aanleg van landschapelementen Veldexcursie : Historie en beheer bekijken in een boeiend landschap met veel verschillende landschapselementen Datum en locatie vrijdag 6 december 2013, Zevenbergseweg 19 B 5351 PE Berghem Herperduin (bij Oss) Docenten: Lex Roeleveld en Robert Ceelen Voor de lunch wordt verzorgd. 2. Herstelmaatregelen en duurzaam onderhoud van xxxheggen, bomen en houtwallen Hoe maak je een herstel- en onderhoudsplan (case Maasheggen)? Hoe verenig je ecologie, cultuurhistorie, beleving, agrarisch gebruik in een onderhoudsplan? De resultaten van herstel- en onderhouds werkzaamheden aan bomen en heggen in het veld bekijken en bespreken Docenten: Lex Roeleveld en Robert Ceelen Voor de lunch wordt verzorgd. vrijdag 10 januari 2014, De Schutkooi, Veerweg AD Vortum-Mullem Veldbezoek : Maasheggengebied, omgeving Oeffelt 3. Onderhoud en aanleg in praktijk Instructies en oefening: Hakken en zagen (knotten van bomen, terugzetten van hakhout) Aanplanten en inboeten van struiken en bomen Het benodigde materiaal is aanwezig. Men mag eigen gereedschap meenemen. Instructeurs: Robert en Peter Ceelen Eten, drinken en passende werkkleding zelf meenemen. vrijdag 7 febuari 2014, Vogelenzang, Schaijk (Vogelenzang ligt parallel aan de A50) 6

7 Cursusthema s Extra 1 Heggen English style (onder voorbehoud) Life cycle management of hedgerows Lezing heggenbeheer door Nigel Adams (onder voorbehoud) Blik op master class heggenvlechten door Engelse kampioenen Begeleiding: Lex Roeleveld Lunch zelf meenemen. Extra 2 Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten Rondleiding en uitleg over de gehanteerde vlechtstijlen van Nederlandse en buitenlandse deelnemers Begeleiding: Peter Ceelen Datum en locatie vrijdag 7 maart 2014, van 9.30 tot uur Sportlaan 1m 6681 CD Bemmel (onder voorbehoud) zondag 9 maart 2014, van 9.30 tot uur Beugen, gemeente Boxmeer Lunch zelf meenemen of ter plekke kopen. 4. Planten van hier. Het belang en gebruik van autochtoon xxxplantmateriaal Herkomst: streekeigen, inheems, autochtoon. Wat betekent het, doet het er toe? Belangrijkste soorten en hun kenmerken Soortensamenstelling landschapselementen Op zoek naar autochtone bomen en struiken Gastdocent: Henny Ketelaar (Bronnen) Lunch zelf meenemen. 5. Plannen maken en beheer op papier en in praktijk Enkele cursisten presenteren een door hun opgesteld plan We bespreken het plan en diverse daarmee verbonden zaken zoals beleid, regelgeving en subsidies Een rondleiding over een uniek stukje agrarisch cultuurlandschap (landgoed De Langakkers) met grote rijkdom aan planten en dieren. Hoe breng je zoiets tot stand, hoe beheer je het? vrijdag 18 april 2014, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Rijksstraatweg DG Beek-Ubbergen vrijdag 16 mei 2014, Landgoed Langakkers, Valkenwaardseweg 29f 5595 XB Leende Gastdocenten: Roel Winters (De Langakkers) en Wilfried Berendsen (ANV t Onderholt) Lunch wordt geregeld (onder voorbehoud). 7

8 Cursusthema s 6. Herstel en onderhoud van heggen, bomen en xxxhoutwallen Bijzondere bomen (veteranenbomen) en het onderhoud van bomen Docent: Robert Ceelen Geschiedenis, gebruik en bijzondere genenbronnen van bomen en struiken in het cultuurlandschap Gastdocent: Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes) Een bijzondere wandeling door de Maasheggen met onderhoud van (knot)bomen, veteraanbomen, het lezen van heggen en houtwallen Datum en locatie vrijdag 13 juni 2014, De Schutkooi, Veerweg AD Vortum-Mullem Maasheggengebied, Vortum-Mullem Voor de lunch wordt verzorgd. 7. Heggen corridors en biodiversiteit Presentatie: Lezing over heggen en bomen, groene netwerken en biodiversiteit en over hoe een natuurrijk, mooi heggenlandschap tot stand te brengen Bezoek aan Doornik Natuurakkers met zijn netwerk aan (deels gevlochten) heggen, met akkers vol oude graanrassen, met keverbanken en bloemrijke akkerranden Gastdocent: Louis Dolmans Lunch zelf meenemen. U kunt zich aanmelden voor de cursus via: Stichting Heg&Landschap Lex Roeleveld Bredeweg AR Randwijk zaterdag 6 september 2014, van 9.30 tot uur de Veldschuur, Sportlaan 1m 6681 CD Bemmel Doornik Natuurakkerakkers, Bemmel + 31 (0)

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. Hieronder

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

hoe zien we de toekomst

hoe zien we de toekomst Stichting Lingewaard Natuurlijk. Wat we doen hoe zien we de toekomst www.lingewaardnatuurlijk.nl 1. INLEIDING... 3 2. WAT WIJ WILLEN BEREIKEN?... 4 3. WAT WE DOEN IN HET LANDSCHAP?... 7 Knotten, planten,

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

PROFESSIONAL RESTAURATIE

PROFESSIONAL RESTAURATIE PROFESSIONAL RESTAURATIE NLEIDING Waarom hebben we professionals nodig? Oude gebouwen en monumenten vertellen een verhaal. Ze vormen een stukje geschiedenis in de omgeving. Dat verhaal interesseert steeds

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Draaiboeken Maatschappelijke Stage

Draaiboeken Maatschappelijke Stage Draaiboeken Maatschappelijke Stage Draaiboeken Maatschappelijke Stage...1 Als kok de boer op...3 Boer zoekt quizmaster en filmmaker...4 Hosting evenement/beurs...6 Hapjes aanbieden tijdens evenement/beurs...7

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo De cursussen van Per Saldo zijn afgestemd op vragen van zowel budgethouders als professionele zorgverleners. U wilt: als beginnend pgb er snel de

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015

De sieradenbranche Laatste update: 16-02-2015 De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015 De wereld van de sieradenmakers lijkt eenvoudig en overzichtelijk. In de praktijk is het wat ingewikkelder. Er zijn juweliers, goudsmeden, zilversmeden,

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen)

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen) KvK Tilburg 17244153 Rabobank 1087.73.973 VOV Academie info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Investeren in opleiden, ontwikkeling en ontmoeten door het zichtbaar maken van topvrouwen

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Leergang Communicatie en Fondsenwerving

Leergang Communicatie en Fondsenwerving Leergang Communicatie en Fondsenwerving Hoe kunnen we als parochie zorgen voor de juiste beeldvorming en communicatie naar het publiek en onze achterban? Welke andere geldbronnen of vormen van fondsenwerving

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie NIEUW IN DE OR NIEUW IN DE OR Introductie U bent gekozen, al dan niet met stemmen, in de ondernemingsraad. Gefeliciteerd! Het is een boeiende wereld waar u in gestapt bent. Waar /hoe nu verder? Waar moet

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2013 Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop Collectief verzekeren via uw gemeente Van de Cliëntenraad Wwb Actieplan Jeugdwerkloosheid Aanvragen beslagvrije voet

Nadere informatie