GROEN&DOEN. Heggen, bomen en houtwallen CURSUSSEIZOEN een praktische cursus over aanleg & onderhoud en zorg voor het landschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEN&DOEN. Heggen, bomen en houtwallen CURSUSSEIZOEN 2013 2014. een praktische cursus over aanleg & onderhoud en zorg voor het landschap"

Transcriptie

1 GROEN&DOEN CURSUSSEIZOEN Heggen, bomen en houtwallen een praktische cursus over aanleg & onderhoud en zorg voor het landschap Heggen, bomen en houtwallen behoren tot de eeuwenoude parels van ons landschap. Hun onderhoud maar ook de aanleg van nieuwe elementen, laten veel te wensen over. Handleidingen schetsen een blauwdruk, theorie in grote lijnen. Tijd voor een cursus waarin kennis, nieuwe inzichten en praktijkervaringen een waardevolle bijdrage zullen zijn voor je werk aan een mooi en duurzaam beheerd landschap. Een boeiende, nieuwe cursus Heggen, bomen en houtwallen zijn kenmerkende onderdelen van ons landschap. We moeten koesteren en goed beheren wat er nog aan heggen, houtwallen en imposante (knot)bomen aanwezig is en we zouden nieuwe moeten aanplanten. Landschappelijk groen was, is en blijft immers belangrijk. We moeten er efficiënt maar ook goed voor zorgen. Volgens ons is dit laatste, de kwaliteit van onderhoud en beheer, vaak onvoldoende aanwezig. Dat is niet slechts een kwestie van geld. Het ontbreekt ook aan kennis. Deze cursus is gemaakt op basis van jarenlange praktijkervaring in zowel aanleg en onderhoud als ook in het maken van herstel- en onderhoudsplannen. We hebben gezien wat er beter kan, maar ook wat voor goede en inspirerende voorbeelden er in Nederland en buitenland zijn en hebben die in deze cursus verwerkt. Heggen, bomen en houtwallen is een cursus die in het kader van de regeling Groen&Doen is ontwikkeld. Hij bestaat uit een serie van 7 cursusdagen (met 2 extra activiteiten om aan deel te nemen). Daarin staan aanleg, onderhoud en beheer centraal. Maar daarnaast gaan we in de cursus ook in op de geschiedenis, de oude en nieuwe gebruiksmogelijkheden, soortensamenstelling, beleving en een kijkje in de ziel van veteranenbomen en oeroude gevlochten heggen. In een mix van presentaties en veldbezoeken krijg je een schat aan nieuwe kennis en vaardigheden over heggen, bomen en houtwallen. Dit helpt je als werker in het groen maar ook als Stichting Heg&Landschap Bredeweg AR Randwijk + 31 (0)

2 cöordinator van een vrijwilligersgroep of agrarische natuurvereniging. De cursus is met succes al in het eerste Groen&- Doen jaar ( ) gegeven. In het tweede seizoen zal de cursus een extra impuls krijgen door het opnemen van ervaringen van het internationale symposium over heggen en bomen dat in september 2013 door de Stichting Heg&Landschap is georganiseerd. Voor wie? De cursus is gericht op vrijwilligers in landschap- en natuurbeheer. Vrijwilligers in brede zin, variërend van een lid van een lokale natuurvereniging tot een werkploegcoördinator van een regionale agrarische natuurvereniging. We nemen je mee op een reis waarin bomen, heggen en houtwallen centraal staan. Op erven, rond weilanden, akkers of verscholen op onverwachte plaatsen, zoals een historische veedreef of boswal. De cursus is gericht op de onderwerpen, vragen en ervaringen waar vrijwilligers (individueel of als coördinator) in hun werk mee te maken hebben. Het programma biedt de mogelijkheid om accenten te verschuiven. Dat zullen we met de cursisten op de eerste cursusdag bespreken. Een cursus op maat is mogelijk maar is wel afhankelijk van het aantal deelnemers. Heggen, bomen en houtwallen Heggen, bomen en houtwallen zijn landschapselementen met een lange geschiedenis. En hoewel er de afgelopen honderd jaar duizenden kilometers heggen en houtwallen verdwenen zijn, spelen deze groene elementen ook nu nog een grote rol in onze leefomgeving. Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen om er voor te zorgen dat deze elementen behouden blijven, dat netwerken hersteld en uitgebreid worden en we in de toekomst meer bomen in het agrarisch cultuurlandschap zullen zien. Deze cursus geeft de bouwstenen voor goede aanleg en efficiënt, duurzaam beheer. Wellicht ten overvloede willen we de deelnemers ook de schoonheid en magie van deze landschapselementen laten beleven. Een praktische cursus Zoals gezegd is het een praktische cursus. Presentaties, veldbezoeken, uitwisselen van ervaringen en het zelf doen, staan centraal. De cursus behandelt een scala aan onderwerpen die we, rekening houdend met het seizoen, over het jaar verdeeld hebben. We nemen, om te beginnen, een kijkje in het verleden: de geschiedenis van heggen, van knotbomen en houtwallen. Hoe werden ze gebruikt, hoe onderhouden. Wat weten we nog van het cultuurhistorisch gebruik en welke soorten passen daar bij. We kijken ook naar het toepassingsmogelijkheden nu 2

3 en in de toekomst. In het veld bezoeken we een plaats waar diverse elementen te zien zijn en kijken daarbij natuurlijk ook naar waarom deze elementen zijn aangelegd en hoe ze worden onderhouden. Kampioenschap Maasheggenvlechten georganiseerd. Je kunt er door ons rondgeleid worden. Daarbij geven we uitleg over de verschillende vlechttechnieken en het hoe en waarom van heggenvlechten. In de 2 e cursusdag staan we uitgebreid stil bij duurzaam beheer van heggen, bomen en houtwallen. Fasering en cyclisch beheer, sleutels tot goed onderhoud. Kwaliteit, maar wel efficient uitgevoerd. Wanneer machinaal onderhoud en met welke machines, wat is een nuttige rol voor vrijwilligers? In de Maasheggen, Nederlands bekendste heggenlandschap, gaan we de resultaten van herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitvoerig bekijken. Tijdens de 3 e cursusdag mag het geleerde in praktijk gebracht worden. Een dag gevuld met planten en inboeten van bomen en struiken, het afzetten van hakhout, het knotten van bomen en dunnen van houtsingels. In maart zijn er een tweetal (optionele) extraatjes. De eerste is het bijwonen van een lezing van een Engelse heggendeskundige over cyclisch beheer ( life cycle management ) van heggen. Die dag kunnen we mogelijk ook een blik werpen op een master class heggenvlechten verzorgd door Engelse heggenvlechters. Op de tweede zondag van maart wordt het Nederlands De 4 e cursusdag valt in april. We gaan het hebben over de verschillende soorten bomen en struiken. Bomen en struiken van autochtone herkomst, Planten van hier, zoals men in Vlaanderen zegt. Waarom Planten van hier, welke soorten passen bij een landschaptype/streek? Henny Ketelaar heeft het programma voor autochtoon plantmateriaal in Nederland mede vorm gegegeven. Hij legt uit, geeft voorbeelden en we gaan het veld in op zoek naar de oude Planten van hier. Half mei als het voorjaar in volle gang is, hebben we onze 5 e cursusdag. De cursisten hebben het verzoek gekregen om elk een plan voor aanleg/inrichting en herstel/ onderhoud uit te werken. Een enkel plan zal die dag door cursisten worden gepresenteerd en besproken. Daarna gaan we rondlopen op Landgoed De Langakkers waar een bevlogen Roel Winters ons schitterende praktijkvoorbeelden van landschapsbeheer zal laten zien. Bomen staan centraal tijdens de 6 e cursusdag. Bomen hebben het moeilijk in het 3

4 agrarisch cultuurlandschap waar niettemin nog monumentale knotbomen, opgaande bomen en oud hakhout te vinden is. In deze module ook aandacht voor de pracht van bomen, achterstallig en regulier onderhoud. Robert Ceelen gaat in op het knotten: een oude knotboom wel/niet snoeien, zo ja hoe dan? Waar en hoe planten we nieuwe bomen? Veteraanbomen komen aan de orde. Boomdeskundige Bert Maes gaat in op de geschiedenis van bomen, hun gebruik en waarom we rekening moeten houden met de bijzondere genenbronnen die in ons cultuurlandschap te vinden zijn. In de Maasheggen en op de Vortumse Bergjes gaan we voorbeelden bekijken en bespreken De 7 e en laatste cursusdag valt in de zomer. Heggen, houtwallen vormen belangrijke ecologische netwerken en kunnen een groot aantal soorten planten en dieren herbergen. We gaan kijken naar de rijkdom aan soorten dieren en planten in het heggenlandschap en vragen ons af hoe aanleg, onderhoud en beheer hierop van invloed zijn. Het vormt de laatste bijeenkomst, een halve dag, waarin ook de cursuscertificaten zullen worden uitgereikt en de cursus wordt geëvalueerd. Organisatie De cursus is een activiteit van de Stichting Heg&Landschap (www.hegenlandschap.nl). Hij is samengesteld en wordt verzorgd door: Robert Ceelen (bureau Elfenboom); Lex Roeleveld (bureau Heggen). Diverse gastdocenten nemen aan de cursus deel. Onder hen: Henny Ketelaar (Bronnen); Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes); Wilfried Berendsen (Agrarische Natuurvereniging t Onderholt); Roel Winters (Landgoed De Langakkers); Louis Dolmans (Stichting Doornik Natuurakkers). Cursusmateriaal Deelnemers (die de gehele cursus volgen) ontvangen een cursusmap met presentaties, brochures, artikelen en een dvd. Enkele van de genoemde documenten zijn in het Engels. Daarnaast ontvangen alle deelnemers de gids Bomen en struiken van hier, een gids over (autochtone) bomen en struiken en hun toepassing in heggen en houtwallen. Certificaat Deelnemers die de cursus gevolgd hebben ontvangen een certificaat van deelname van de Stichting Heg&Landschap. 4

5 Kosten De gehele cursus kost 1 Groen&Doen voucher (d.w.z ,- incl. btw) per deelnemer. Voor diegenen die slechts een enkele dag willen deelnemen bedragen de kosten 180,- per dag. Deelnemers die de gehele cursus volgen krijgen voorrang bij inschrijving. Data en locaties De cursus wordt op diverse locaties gegeven om een gevarieerd beeld van ons landschap te kunnen geven. De cursus bestaat uit 7 cursusdagen met de mogelijkheid om gratis aan enkele optionele activiteiten deel te nemen. De cursus start in december De laatste cursusdag is in september In de kosten van de gehele cursus zijn inbegrepen: De cursusmap; Voor de cursus benodigde gereedschappen en materialen zullen ter beschikking gesteld worden; Voor koffie, thee, melk, fris e.d. wordt gezorgd; Tijdens enkele cursusdagen zal er een gratis lunch verzorgd worden. Op de volgende pagina s vindt u nadere informatie over de cursusthema s, de begeleiders en docenten, de locaties en de cursusdata. Deze data gelden voor de personen die zich individueel bij Heg&Landschap hebben aangemeld. Cursisten worden geacht om zelf het vervoer naar betreffende locaties te regelen, waarbij we carpoolen willen ondersteunen. Programma: zie volgende pagina s 5

6 Programma Heggen, bomen en houtwallen Cursusseizoen Cursusthema s 1. Introductie: geschiedenis en beheer van het landschap Inleiding cursus Geschiedenis en cultuurhistorie van ons landschap Duurzaam beheer en aanleg van landschapelementen Veldexcursie : Historie en beheer bekijken in een boeiend landschap met veel verschillende landschapselementen Datum en locatie vrijdag 6 december 2013, Zevenbergseweg 19 B 5351 PE Berghem Herperduin (bij Oss) Docenten: Lex Roeleveld en Robert Ceelen Voor de lunch wordt verzorgd. 2. Herstelmaatregelen en duurzaam onderhoud van xxxheggen, bomen en houtwallen Hoe maak je een herstel- en onderhoudsplan (case Maasheggen)? Hoe verenig je ecologie, cultuurhistorie, beleving, agrarisch gebruik in een onderhoudsplan? De resultaten van herstel- en onderhouds werkzaamheden aan bomen en heggen in het veld bekijken en bespreken Docenten: Lex Roeleveld en Robert Ceelen Voor de lunch wordt verzorgd. vrijdag 10 januari 2014, De Schutkooi, Veerweg AD Vortum-Mullem Veldbezoek : Maasheggengebied, omgeving Oeffelt 3. Onderhoud en aanleg in praktijk Instructies en oefening: Hakken en zagen (knotten van bomen, terugzetten van hakhout) Aanplanten en inboeten van struiken en bomen Het benodigde materiaal is aanwezig. Men mag eigen gereedschap meenemen. Instructeurs: Robert en Peter Ceelen Eten, drinken en passende werkkleding zelf meenemen. vrijdag 7 febuari 2014, Vogelenzang, Schaijk (Vogelenzang ligt parallel aan de A50) 6

7 Cursusthema s Extra 1 Heggen English style (onder voorbehoud) Life cycle management of hedgerows Lezing heggenbeheer door Nigel Adams (onder voorbehoud) Blik op master class heggenvlechten door Engelse kampioenen Begeleiding: Lex Roeleveld Lunch zelf meenemen. Extra 2 Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten Rondleiding en uitleg over de gehanteerde vlechtstijlen van Nederlandse en buitenlandse deelnemers Begeleiding: Peter Ceelen Datum en locatie vrijdag 7 maart 2014, van 9.30 tot uur Sportlaan 1m 6681 CD Bemmel (onder voorbehoud) zondag 9 maart 2014, van 9.30 tot uur Beugen, gemeente Boxmeer Lunch zelf meenemen of ter plekke kopen. 4. Planten van hier. Het belang en gebruik van autochtoon xxxplantmateriaal Herkomst: streekeigen, inheems, autochtoon. Wat betekent het, doet het er toe? Belangrijkste soorten en hun kenmerken Soortensamenstelling landschapselementen Op zoek naar autochtone bomen en struiken Gastdocent: Henny Ketelaar (Bronnen) Lunch zelf meenemen. 5. Plannen maken en beheer op papier en in praktijk Enkele cursisten presenteren een door hun opgesteld plan We bespreken het plan en diverse daarmee verbonden zaken zoals beleid, regelgeving en subsidies Een rondleiding over een uniek stukje agrarisch cultuurlandschap (landgoed De Langakkers) met grote rijkdom aan planten en dieren. Hoe breng je zoiets tot stand, hoe beheer je het? vrijdag 18 april 2014, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Rijksstraatweg DG Beek-Ubbergen vrijdag 16 mei 2014, Landgoed Langakkers, Valkenwaardseweg 29f 5595 XB Leende Gastdocenten: Roel Winters (De Langakkers) en Wilfried Berendsen (ANV t Onderholt) Lunch wordt geregeld (onder voorbehoud). 7

8 Cursusthema s 6. Herstel en onderhoud van heggen, bomen en xxxhoutwallen Bijzondere bomen (veteranenbomen) en het onderhoud van bomen Docent: Robert Ceelen Geschiedenis, gebruik en bijzondere genenbronnen van bomen en struiken in het cultuurlandschap Gastdocent: Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes) Een bijzondere wandeling door de Maasheggen met onderhoud van (knot)bomen, veteraanbomen, het lezen van heggen en houtwallen Datum en locatie vrijdag 13 juni 2014, De Schutkooi, Veerweg AD Vortum-Mullem Maasheggengebied, Vortum-Mullem Voor de lunch wordt verzorgd. 7. Heggen corridors en biodiversiteit Presentatie: Lezing over heggen en bomen, groene netwerken en biodiversiteit en over hoe een natuurrijk, mooi heggenlandschap tot stand te brengen Bezoek aan Doornik Natuurakkers met zijn netwerk aan (deels gevlochten) heggen, met akkers vol oude graanrassen, met keverbanken en bloemrijke akkerranden Gastdocent: Louis Dolmans Lunch zelf meenemen. U kunt zich aanmelden voor de cursus via: Stichting Heg&Landschap Lex Roeleveld Bredeweg AR Randwijk zaterdag 6 september 2014, van 9.30 tot uur de Veldschuur, Sportlaan 1m 6681 CD Bemmel Doornik Natuurakkerakkers, Bemmel + 31 (0)

Groen&Doen. Groen Erfgoed en beheer van ons landschap. Cursusseizoen 2015-2016

Groen&Doen. Groen Erfgoed en beheer van ons landschap. Cursusseizoen 2015-2016 Groen&Doen Cursusseizoen 2015-2016 Groen Erfgoed en beheer van ons landschap een praktische cursus over cultuurhistorie en de zorg voor ons landschap Heggen, bomen, poelen en houtwallen behoren tot de

Nadere informatie

Groen&Doen. Cursus heggenvlechten. Cursusseizoen 2015-2016. Heggenvlechten oud ambacht, helemaal van nú

Groen&Doen. Cursus heggenvlechten. Cursusseizoen 2015-2016. Heggenvlechten oud ambacht, helemaal van nú Groen&Doen Cursusseizoen 2015-2016 Cursus heggenvlechten Heggenvlechten oud ambacht, helemaal van nú Heggenvlechten is een eeuwenoude techniek die boeren gebruikten om heggen ondoordringbaar te maken.

Nadere informatie

Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg.

Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg. Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg. Rond 1900 lag er rond akkers en weilanden in Oost- en Zuid-Nederland

Nadere informatie

Overzicht cursusaanbod Groen en Doen

Overzicht cursusaanbod Groen en Doen Overzicht cursusaanbod Groen en Doen Veilig werken als basis voor vrijwilligerswerk (1 module) 1 Maaien met de zeis (3 modules) 1 Leren zeisen 2 Leren haren 3 Zeistechnieken voor gevorderden Snoeien fruitbomen

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

Subsidies voor landschap & natuur

Subsidies voor landschap & natuur Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland en de gemeente Aalten streven naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Vandaar

Nadere informatie

Rol van intermediairs bij zelforganisatie

Rol van intermediairs bij zelforganisatie Rol van intermediairs bij zelforganisatie Mentoren als begeleiders van werkdagen in het groen Studiedag Zelforganisatie is beter voor de natuur, Wageningen 21 maart 2013 Maurice Kruk, Landschapsbeheer

Nadere informatie

Advies voor het Herstelplan bomen in de Maasheggen van Staatsbosbeheer

Advies voor het Herstelplan bomen in de Maasheggen van Staatsbosbeheer Advies voor het Herstelplan bomen in de Maasheggen van Staatsbosbeheer Keuze van boomsoorten en aantallen Bert Maes en René van Loon Ecologisch Adviesbureau Maes Ecologisch Adviesbureau Van Loon In opdracht

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden?

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden? Mei 2016 Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte plattelandsgemeente met veel ruimte voor groen. We streven naar

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER

JAARREKENING 2016 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER JAARREKENING 2016 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER BALANS 2016 Beginbalans per 01-01-2016 Debet Credit Natuurgronden 24.795,95 Continuïteitsreserve 31.008,26 Kassaldo NK 76,00 Reserve NK Maasheggenvlechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Herfstnieuws van de Haagse Hofdame

Herfstnieuws van de Haagse Hofdame Herfstnieuws van de Haagse Hofdame Kloostertuin Kwekerij Hof te Dieren Herfst in de Kloostertuin Het is herfst maar door het droge voorjaar zijn er nog maar weinig herfstkleuren te zien. Wel bloeien de

Nadere informatie

Professioneel Effectief & Persoonlijk

Professioneel Effectief & Persoonlijk Professioneel Effectief & Persoonlijk Data & Prijzen Opleidingen 2013-2014 w010113ep Academie voor NLP is onderdeel van Personal Development Janse Overzicht opleidingsaanbod - NLP Practitioner - NLP Master

Nadere informatie

Quick scan landschapselementen Rodenburg Gemeente Bernheze. Inventarisatie en advies

Quick scan landschapselementen Rodenburg Gemeente Bernheze. Inventarisatie en advies Quick scan landschapselementen Rodenburg Gemeente Bernheze Inventarisatie en advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Bernheze Projectnaam: Rodenburg Rapport titel: Quick scan landschapselementen Rodenburg

Nadere informatie

(HOLLE) WEGEN BEHEREN. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren TRAGE WEGEN

(HOLLE) WEGEN BEHEREN. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren TRAGE WEGEN (HOLLE) WEGEN BEHEREN Regionaal landschap Holle wegen Beheer Beheerders Een blauwdruk? Vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Samenwerking Natuur Herstel landschap Educatie Landbouw Recreatie Behoud

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken De Basisopleiding Pilates docent is er op gericht om je de diverse

Nadere informatie

Bijlage 6. Cursusplan

Bijlage 6. Cursusplan Bijlage 6 Cursusplan Cursusplan Inleiding Het cursusplan heeft als doel de (potentiële) gebruikers ervan te stimuleren tot deelname aan het landschapsbeheer door het overzichtelijk presenteren van het

Nadere informatie

IJsselheggen in Epe-Heerde. Verslag van een inventarisatie

IJsselheggen in Epe-Heerde. Verslag van een inventarisatie IJsselheggen in Epe-Heerde Verslag van een inventarisatie Bert Maes (red.) Utrecht 1 IJsselheggen in Epe-Heerde Verslag van een inventarisatie Redactie: Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes) Plantenwerkgroep

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER

JAARREKENING 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER JAARREKENING 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER Stichting Landschapsbeheer Boxmeer BALANS 2015 Beginbalans per 01-01-2015 Debet Credit Natuurgronden 23.330,95 Algemene reserve 94.745,02 Kassaldo NK

Nadere informatie

De opleiding Allround Indoor Cyclinginstructeur

De opleiding Allround Indoor Cyclinginstructeur Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl De opleiding Allround Indoor Cyclinginstructeur Deze 7-daagse opleiding is ontwikkeld om een brede praktische opleiding

Nadere informatie

Snippentocht. Activiteiten (bouwsteen 4) De hele groep heeft zich prima vermaakt.

Snippentocht. Activiteiten (bouwsteen 4) De hele groep heeft zich prima vermaakt. De Biesbosch leent zich uitstekend om met een groep actief bezig te zijn. Gezellig een dagje weg met vrienden of familieleden. Peddelend met een kano of al varend met een fluisterboot door de kronkelende

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

Boswet en kapvergunningen

Boswet en kapvergunningen Boswet en kapvergunningen Veranderingen in de nieuwe wet Natuurbescherming Gerrit-Jan van Herwaarden en Eibert Jongsma Wat is LandschappenNL? Faciliteert provinciale Landschapsbeheer organisaties en provinciale

Nadere informatie

Koeien langs het ommetje Marienheem

Koeien langs het ommetje Marienheem Zes ommetjeswerkgroepen zijn druk met het voor elkaar maken van een aantal prachtige ommetjes door heel Overijssel. Daarbij hebben jullie regelmatig dezelfde vragen. Vandaar dat we een soort nieuwsbrief

Nadere informatie

INRICHTING & BEHEER EN STARING ADVIES

INRICHTING & BEHEER EN STARING ADVIES EN STARING ADVIES Inrichtingsplan Om de ecologische hoofdstructuur te realiseren moeten er nog vele hectares landbouwgrond omgevormd worden in bos en natuur. Om tot een duurzame inrichting te komen moeten

Nadere informatie

Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer

Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer Inhoudsopgave Deel 2: programma Nationaal Park Lauwersmeer 1. Planning en organisatie 1.1. Voordat u begint 1.2.

Nadere informatie

Geheel verzorgde week met excursies en koken

Geheel verzorgde week met excursies en koken Toe aan vakantie? Bijtanken in Salzburgerland! Herfstweek: zaterdag 18-25 oktober (in overleg kunnen we voor een groep de data verschuiven) Geheel verzorgde week met excursies en koken Excursies en koken:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE OPEN INSCHRIJVINGSCURSUS 'COMMUNICATIE EN ACHTERBAN' VOOR LEDEN VAN OR EN, GOR EN COR BINNEN DE ESTRO GROEP

PROGRAMMA VAN DE OPEN INSCHRIJVINGSCURSUS 'COMMUNICATIE EN ACHTERBAN' VOOR LEDEN VAN OR EN, GOR EN COR BINNEN DE ESTRO GROEP PROGRAMMA VAN DE OPEN INSCHRIJVINGSCURSUS 'COMMUNICATIE EN ACHTERBAN' VOOR LEDEN VAN OR EN, GOR EN COR BINNEN DE ESTRO GROEP data donderdag 10 vrijdag 11 oktober 2013 locatie trainer aantal deelnemers

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start.

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. In Noord Frankrijk, 385 km van Den Haag, net onder de Franse

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

www.landschapsbeheergelderland.nl Twitter: @SLGelderland Startavond Klompenpad Beekbergen Stichting Landschapsbeheer Gelderland Programma Uitleg klompenpaden (wat, waarom, hoe) Ervaringen Gerard Nijhof

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE NON-VERBAAL LEIDINGGEVEN OP SCHOOL Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Non-verbaal leidinggeven op school door Marijke van Dijk van Co-Actief!

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke. Handhaving. NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl

Bestuursrechtelijke. Handhaving. NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl Bestuursrechtelijke Handhaving NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl Bestuursrechtelijke Handhaving Veel feiten binnen het domein Openbare Ruimte kunnen via het bestuursrecht

Nadere informatie

Bijlage D. Clusterbeschrijvingen

Bijlage D. Clusterbeschrijvingen Bijlage D. Clusterbeschrijvingen 1 Thema I: op landbouwgronden en Door aangepast management op landbouwbedrijven kan de biodiversiteit van landbouwgronden worden vergroot. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Mandarijn in Shanghai, Hutong School

Mandarijn in Shanghai, Hutong School EASY LANGUAGES Mandarijn in Shanghai, Hutong School Programma overzicht: Intensieve Mandarijnse cursus Vanaf 18 jaar Accommodatie in modern appartement 2 weken tot 1 jaar Alle niveaus Bestemming Taalcursus

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader De boer als groen-blauwe dienstverlener Het Brabantse landschap is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen

Nadere informatie

Plant Goed aanbevelingslijst

Plant Goed aanbevelingslijst Plant Goed aanbevelingslijst Lijst streekeigen groen voor houtelementen De soorten in onderstaande tabellen die rood gemarkeerd staan mogen enkel gebruikt worden als gecertificeerd autochtoon plantmateriaal.

Nadere informatie

Inhoud. Doelstelling. Vernieuwend door combinatie succesfactoren. Werkpakketten & activiteiten WP1: Projectmanagement 27/02/2015 2

Inhoud. Doelstelling. Vernieuwend door combinatie succesfactoren. Werkpakketten & activiteiten WP1: Projectmanagement 27/02/2015 2 2 (Be)Levende Landschappen Projectvoorstel aangemeld bij Interreg Vlaanderen-Nederland Inhoud Doelstelling en aanpak Pilootgebieden & Partnerschap Pilootgebied Bels Lijntje Financiële aspecten Projectaanvraag

Nadere informatie

29 aug. & 30 aug Basis Zwolle 31 aug. & 01 sep Gevorderden Amsterdam 02 sep. & 03 sep Masterclass Amersfoort

29 aug. & 30 aug Basis Zwolle 31 aug. & 01 sep Gevorderden Amsterdam 02 sep. & 03 sep Masterclass Amersfoort 29 aug. & 30 aug. 2016 Basis Zwolle 31 aug. & 01 sep. 2016 Gevorderden Amsterdam 02 sep. & 03 sep. 2016 Masterclass Amersfoort 05 sep. & 06 sep. 2016 Gevorderden Tilburg of Limburg (afhankelijk van inschrijvingen)

Nadere informatie

Pilates workshops met Ton Voogt & Michael Fritzke Zaterdag 28 oktober 2017

Pilates workshops met Ton Voogt & Michael Fritzke Zaterdag 28 oktober 2017 Pilates workshops met Ton Voogt & Michael Fritzke Zaterdag 28 oktober 2017 Op zaterdag 28 oktober 2017 organiseert Frits van der Werff Pilatesstudio wederom een dag vol pilatesworkshops met master trainer

Nadere informatie

Pilates workshops met Ton Voogt & Michael Fritzke 14 en 15 oktober 2016

Pilates workshops met Ton Voogt & Michael Fritzke 14 en 15 oktober 2016 Pilates workshops met Ton Voogt & Michael Fritzke 14 en 15 oktober 2016 Op 14 en 15 oktober organiseert Frits van der Werff Pilatesstudio internationale pilatesworkshops met master trainer teachers Ton

Nadere informatie

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar organiseert : 2 MASTER CLASSES PERMANENTE VORMING TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN.. Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar Uw Docenten

Nadere informatie

Nederland - Workshop kaart & kompas, 1 dag Verantwoord kompasgebruik vanuit diverse locaties in Nederland, Outdoor School

Nederland - Workshop kaart & kompas, 1 dag Verantwoord kompasgebruik vanuit diverse locaties in Nederland, Outdoor School Europa / Nederland Code OS020 outdoor school Niveau Nederland - Workshop kaart & kompas, 1 dag Verantwoord kompasgebruik vanuit diverse locaties in Nederland, Outdoor School Leren omgaan met kaart en kompas.

Nadere informatie

Project: Duurzaamheid

Project: Duurzaamheid : Project Wat is duurzaamheid? Vanuit dit project gaan we kijken naar wat duurzaamheid is. Het klinkt eigenlijk best wel sjiek! Het klinkt als iets dat heel lang mee gaat. Maar wat is duurzaamheid nu eigenlijk?

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Administratief Procesrecht

Administratief Procesrecht Administratief Procesrecht In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van administratief procesrecht. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER. Inhoud

JAARVERSLAG 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER. Inhoud JAARVERSLAG 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER Inhoud Doelstelling en historie Bestuurssamenstelling Bestuursverslag 2015 Activiteitenverslag 2015 Doelstelling en historie. De Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST INLEIDING Bomen in de gemeente Voerendaal vervullen een belangrijke rol. Ze verfraaien de buitenruimte, brengen natuur in de

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 Als (ambtelijk) secretaris bent u de spin in het web van de medezeggenschap. Met name alle schriftelijke taken komen op uw bord terecht. In de

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure Trainers

NBF Opleidingsbrochure Trainers NBF Opleidingsbrochure 2016 2017 Trainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, september 2016 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Introductie niveaus 4 Opleiding NBF basisbegeleider 5 Opleiding NBF

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

Caparol Academy opleidingsgids. Gebruik onze ruim 100 jaar ervaring in het schildersvak, om uw kennis te vergroten. SEIZOEN

Caparol Academy opleidingsgids. Gebruik onze ruim 100 jaar ervaring in het schildersvak, om uw kennis te vergroten. SEIZOEN Caparol Academy opleidingsgids Gebruik onze ruim 100 jaar ervaring in het schildersvak, om uw kennis te vergroten. SEIZOEN 2017-2018 Spuittechnieken Pagina 4 Muurverven Pagina 5 Decoratieve afwerkingen

Nadere informatie

Cursuskalender Tilstra Opleidingen BV www.mijnopleider.com

Cursuskalender Tilstra Opleidingen BV www.mijnopleider.com Cursuskalender Tilstra Opleidingen BV www.mijnopleider.com BHV Beroepschauffeur N112(1) 7 uren CCV 149,00 zaterdag 31 oktober 2015 zaterdag 12 december 2015 Techniek en diagnose bij pech N125(1) 7 uren

Nadere informatie

Meer biodiversiteit door samenwerking

Meer biodiversiteit door samenwerking Carel van Dijck (Gemeente Oirschot) en Eric Sessink (Stichting Food4Bees) Is Oirschot biodivers? 1 Inhoud Geschiedenis / Projecten Biodiversiteitsactieplan Oirschot Rol van de gemeente Nieuwe kansen en

Nadere informatie

1. Voorronde op school

1. Voorronde op school Inhoudsopgave Pagina 1. Voorronde op school 2 1.1 Aanmelden 2 1.2 Kwalificatie voor het provinciaal kampioenschap 2 1.2 Voorronde organiseren 2 1.3 Wedstrijdopdrachten 2 2. Provinciaal kampioenschap 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief NME-Lingewaard Natuurlijk

Nieuwsbrief NME-Lingewaard Natuurlijk Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. Nieuwsbrief NME-Lingewaard Natuurlijk Voorjaar 2017 Vogelnestjes bouwen. De trekvogels komen weer terug en gaan hier weer hun nestjes bouwen.

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Meervoudige Intelligentie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Meervoudige Intelligentie! In deze gids zetten

Nadere informatie

Verslag Kennisbijeenkomst NHW-beheerpilots. Georganiseerd in het kader van de pilot Samenwerken aan maatwerk en kwaliteit

Verslag Kennisbijeenkomst NHW-beheerpilots. Georganiseerd in het kader van de pilot Samenwerken aan maatwerk en kwaliteit Georganiseerd in het kader van de pilot Samenwerken aan maatwerk en kwaliteit d.d. 28 oktober 2014 Inleiding Deze kennisbijeenkomst is georganiseerd binnen het programma NHW-beheerpilots. Doel is om de

Nadere informatie

Landschap en biodiversiteit

Landschap en biodiversiteit Landschap en biodiversiteit Een aantrekkelijk landschap is meer dan een mooie omlijsting voor het bedrijf. De klant ziet het als onderdeel van het product, waarnaar hij op zoek is. Bij plattelandsrecreatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering

Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering 32 Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering De terugkeer van het landschap Van ecologennatuur naar het midden van de samenleving. Zo omschrijft Hans Renes de koers die Natuurmonumenten

Nadere informatie

Soorten te gebruiken in houtkanten

Soorten te gebruiken in houtkanten De soorten in onderstaande tabellen die rood gemarkeerd staan mogen enkel gebruikt worden als gecertificeerd autochtoon planmateriaal. Indien dergelijke plantmateriaal niet voor handen is, kan de soort

Nadere informatie

Bijlage 2: Landschappelijk inpassingsplan Drents Landschapsbeheer

Bijlage 2: Landschappelijk inpassingsplan Drents Landschapsbeheer Bijlage 2: Landschappelijk inpassingsplan Drents Landschapsbeheer landschappelijke inpassing Fruitteeltbedrijf B. Breman Uffelte 1 landschappelijke inpassing Fruitteeltbedrijf B. Breman te Uffelte Opdrachtgever:

Nadere informatie

We hebben dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld voor onze vereniging. Wij wensen jullie allen. weer veel plezier in 2015!!

We hebben dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld voor onze vereniging. Wij wensen jullie allen. weer veel plezier in 2015!! 2015 We hebben dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld voor onze vereniging Wij wensen jullie allen weer veel plezier in 2015!! Het Bestuur De kleurendruk van de kalender is mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Zie de website: www.maasheggen.nl of neem contact op met: Marius Grutters, Overambt 18 te Vierlingsbeek: 0478-632067 of m.grutters@hccnet.

Zie de website: www.maasheggen.nl of neem contact op met: Marius Grutters, Overambt 18 te Vierlingsbeek: 0478-632067 of m.grutters@hccnet. HEGGENVLECHTEN Wilt u meer informatie over het heggenvlechten? Zie de website: www.maasheggen.nl of neem contact op met: Marius Grutters, Overambt 18 te Vierlingsbeek: 0478-632067 of m.grutters@hccnet.nl

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 -

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 - Inrichtingsplan Verlengde Looweg 7 Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon:

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

A a n b o d n a j a a r 2 0 0 7 K A B B A L A

A a n b o d n a j a a r 2 0 0 7 K A B B A L A Kabbala folder 2007-2 10-07-2007 21:41 Pagina 1 A a n b o d n a j a a r 2 0 0 7 K A B B A L A Zoals elke spirituele weg heeft ook de Kabbala, deel van de westerse mystiek, bewustwording tot doel. De kabbalistische

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

Opleiding Levend Bloed Analyse Curriculum 2015

Opleiding Levend Bloed Analyse Curriculum 2015 Opleiding Levend Bloed Analyse Curriculum 2015 Inhoud Inleiding... 2 De inhoud van de cursus... 3 Leerdoelen van de opleiding... 4 Doelgroep... 4 Voorkennis... 5 De docenten... 5 Studiebelasting... 5 Planning...

Nadere informatie

Zalencentrum Het Witte Huis Zeeland

Zalencentrum Het Witte Huis Zeeland Zalencentrum Het Witte Huis Zeeland Ries Willems Bedrijfsmakelaar Bedrijfsmakelaar / Taxateur met horecaspecialisatie Als adviseur betrokken bij Het Witte Huis www.rieswillems.nl Van Gerwen Advies Eveneens

Nadere informatie

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2.

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2. Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Handleiding docent Waar komt ons eten vandaan?

Handleiding docent Waar komt ons eten vandaan? Waar komt ons eten vandaan? Inleiding Via de lessen van Boerderijeducatie Gooi en Vechtstreek worden leerlingen uitgenodigd kennis te maken met een boerderij in de Gooi en Vechtstreek. Er zijn totaal 15

Nadere informatie

Draaiboek Clinics. Regionale Voetbal Academie. Regionale Voetbal Academie. Talentontwikkeling voor elk niveau. Persoonlijk Betrokken Innovatief

Draaiboek Clinics. Regionale Voetbal Academie. Regionale Voetbal Academie. Talentontwikkeling voor elk niveau. Persoonlijk Betrokken Innovatief Draaiboek Clinics Talentontwikkeling voor elk niveau Persoonlijk Betrokken Innovatief 1. Filosofie / Visie In het logo van de (vanaf hier genoemd als RVA) komt kernachtig naar voren wat binnen de academie

Nadere informatie

Jaarbericht Landschapsbeheer Drenthe

Jaarbericht Landschapsbeheer Drenthe foto sake elzinga Jaarbericht Landschapsbeheer Drenthe Het boerenland, het dorpsgroen, het zandpad naar de hei. Het is de gewone leefomgeving die Drenthe bijzonder maakt. Landschapsbeheer Drenthe werkt

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Programma Monumentendag 10 en 11 september 2016

Programma Monumentendag 10 en 11 september 2016 Programma Monumentendag 10 en 11 september 2016 Locatie Tijdstip Zaterdag 10 september Zondag 11 september Maastricht Kasteel Hartelstein Van 10.00 tot 17.00u Boekenmarkt en Brocantemarkt Boekenmarkt en

Nadere informatie