UITNODIGING. 05 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie. (Herman Holterman is aftredend, Jan Grobben en Jon Severijn kunnen aanblijven).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING. 05 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie. (Herman Holterman is aftredend, Jan Grobben en Jon Severijn kunnen aanblijven)."

Transcriptie

1 UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 9 februari 2006 in de grote zaal van het FKB stadion. De vergadering begint om uur. AGENDA: 01 Opening/vaststelling agenda. 02 Ingekomen stukken en mededelingen. 03 Notulen Algemene Ledenvergadering 2005 (zie pag 2 t/m 5). 04 Verslag secretaris (zie pag. 6 en 7). 05 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie. (Herman Holterman is aftredend, Jan Grobben en Jon Severijn kunnen aanblijven). 06 Financieel overzicht Begroting Verslag commissies: Sponsorcommissie Wedstrijdcommissie Activiteitencommissie Redactie Duurloper Trainers Jury 09 Voortgang oprichting Vrienden van LAAC. 10 Clubblad De Duurloper. 11 Andere opzet huldiging clubkampioenen. 12 Dragen van clubkleding tijdens wedstrijden. Ook door niet wedstrijdleden. 13 Bestuursverkiezing: Voorzitter: Henk Offenberg (aftredend en herkiesbaar) Penningmeester: Bennie Stroot (aftredend en niet herkiesbaar) Bestuurslid: Jan Maasse van den Brink (aftredend en herkiesbaar) Bestuurslid: Corine Schenk Bestuurslid: Laura Kotte (aftredend en herkiesbaar) Tegenkandidaten kunnen zich, conform het Huishoudelijk Reglement, schriftelijk aanmelden tot aan de aanvang van de vergadering van de Algemene Leden Vergadering bij de secretaris. 14 Huldiging 1 e plaatsen clubkampioenschappen. Clubkampioenschappen worden gefotografeerd. 15 Rondvraag. 1

2 Algemene Ledenvergadering LAAC Twente d.d. 10 februari 2005 Locatie Aanwezig Afgemeld Verslag : FBK-stadion te Hengelo, aanvang uur : 63 leden : 16 leden : Els Leferink 1. Opening en vaststellen agenda Henk Offenberg opent deze algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen, die ondanks het slechte weer toch gekomen zijn, hartelijk welkom. Het is een bijzonder jaar geweest: de vereniging bestaat 20 jaar. Het FBK-stadion wordt gesloopt, waardoor we op donderdagavond dakloos, maar ook baanloos worden. Ondanks dat hebben de verschillende loopgroepen hun plek gevonden om te trainen. Medio april hopen we weer op de baan te kunnen voor de wekelijkse training. De agenda is als volgt gewijzigd: 7. Onder Begroting 2005 toegevoegd - contributieverhoging 9. Vrienden van LAAC toelichting door Henk Offenberg 10. Terugblik Jubileumjaar de pauze vervalt 11. Bestuursverkiezing 12. Huldiging Clubkampioenen 13. Rondvraag 2. Ingekomen stukken en mededelingen Geen. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 februari 2004 Worden ongewijzigd vastgesteld. 4. Verslag secretaris Er zijn geen op- of aanmerkingen. 5. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie Daan Wever doet verslag van de op 2 februari 2004 gecontroleerde boeken door de kascommissie. Bennie Stroot, de penningmeester, had een zeer overzichtelijke, prima presentatie verzorgd. Het boekjaar 2004 wordt met een goed resultaat afgesloten. De contributie is door iedereen betaald. De kascommissie adviseert de leden om de penningmeester voor het boekjaar 2004 decharge te verlenen. Dit advies wordt opgevolgd. Daan Wever treedt af en wordt door het bestuur bedankt voor de 2 jaar die hij deel heeft uitgemaakt van de kascommissie. Herman Holterman blijft lid en Jan Grobben meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie. Jon Severijn wordt reservelid. 6. Financieel overzicht 2004 Hierover worden geen vragen gesteld. 2

3 7. Begroting 2005 contributieverhoging De begroting 2005 laat een negatief resultaat zien. Om dit resultaat weer om te buigen naar een positief resultaat 2005 hebben Bennie Stroot en Eric Dogger een contributievoorstel uitgewerkt. - De extra kosten van de Duurloper worden doorberekend in de contributie Hierop wordt met ingang van 2006 het algemene prijsindexcijfer van toepassing verklaard. - Het algemene prijsindexcijfer wordt van toepassing verklaard op het LAAC-aandeel in de contributie Hierop wordt ook met ingang van 2006 het algemene prijsindexcijfer van toepassing verklaard. - Het KNAU-aandeel wordt direct 1 om 1 doorberekend in de LAAC-contributie. Het contributievoorstel voor 2005 zal worden: Wedstrijdleden 69,00 Recreatieleden 51,00 Jeugdleden 35,00 Om de contributie te kunnen verhogen moet het Huishoudelijk Reglement worden aangepast. Hiervoor is toestemming van de leden nodig. De leden gaan unaniem akkoord met de door het bestuur voorgestelde aanpassing. De contributieverhoging 2005 wordt door middel van een extra incasso geïnd. Johan Kappert ontvangt hiervoor de gegevens van het bestuur. In het najaar zal het bestuur de hoge kosten van de Duurloper en de portokosten opnieuw bespreken. 8. Verslag commissies Wedstrijdcommissie: Hans Punt doet verslag namens de wedstrijdcommissie. In 2004 is wederom een cross, een baanwedstrijd en een wegwedstrijd georganiseerd. Hulsbeekcross: goede wedstrijd met veel deelname. Baanwedstrijd (1) in juni samen met MPM, met elektronische tijdwaarneming! De wedstrijd in september is niet doorgegaan in verband met de renovatie van de baan. Wegwedstrijd Halve van LAAC: deelname gelijk aan vorig jaar. De jeugd laat het nog afweten. De wedstrijdcommissie kreeg de organisatie van de dubbele Mijl ook onder haar verantwoordelijkheid. Jan Waanders wordt gecomplimenteerd voor de uitstekende wijze waarop hij jaren achter elkaar deze wedstrijd heeft georganiseerd. Ook heeft de wedstrijdcommissie ondersteuning geboden met betrekking tot de activiteiten van de jubileumcommissie o.a.: De estafette op het Hulsbeek, jubileum baanwedstrijd in het FBK-stadion met een clinic door Marti ten Kate en de Minitriatlon welke op het laatste moment afgelast werd wegens gebrek aan deelnemers. In oktober is samen met OWC een try-out van een cross-bike-cross gehouden, deze is redelijk goed verlopen. In overleg met OWC is besloten om voortaan jaarlijks op de eerste zondag van oktober een cross-bike-cross te organiseren. De wedstrijdcommissie kan deze wedstrijden niet organiseren zonder de hulp van vrijwilligers zoals: Het inschrijvingsbureau, de juryleden, wedstrijdleiding etc., activiteitencommissie en de helpers die worden gevraagd te helpen bij een wedstrijd. Allen worden hiervoor bedankt. Jury: Hans te Nijenhuis is samen met de atletiekvereniging Haaksbergen bezig een jurycursus te organiseren waaraan door LAAC-leden deelgenomen kan worden. Teije van der Velde heeft afscheid genomen als lid van de wedstrijdcommissie hiervoor in de plaats heeft Frans Koevoets zich aangemeld. 3

4 Trainers: Peter van der Tol doet verslag namens de dames en heren trainers: - het verdient een pluim dat ondanks de beperkte faciliteiten er toch op de donderdagavond een aantrekkelijk programma geboden wordt. - De discussie van de afgelopen zomer over de verschillende ideeën die er waren over het verzorgen van de training is goed opgelost. - Hans Damveld en Gerrit Telgenhof zijn gestopt als trainer. Zij worden bedankt en Peter zal hen persoonlijk een bloemetje overhandigen. - er wordt een oproep gedaan aan alle leden om een opleiding voor trainer loopgroepen te volgen. - de leden worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het dragen van een hesje op de trainingsavonden. - Peter onderzoekt of er een mogelijkheid is voor 55+ ers om b.v. overdag of als aparte groep te trainen. Herman Moelard meldt dat er in de toekomst een opleiding trainer loopgroepen met certificering door de KNAU wordt gegeven. De cursus wordt dáár gehouden waar de meeste aanmeldingen zijn. Minimaal moeten zich 12 personen aangemeld hebben. Leden kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met Herman Moelard. Sponsorcommissie: Jan Maasse van den Brink doet een beroep op de leden om sponsoren te werven. De kosten voor advertenties in het clubblad zijn: voor ¼ pagina binnen in 35,00 tijdens de cross op het spandoek 50,00 voor ½ pagina binnen in 50,00 tijdens Halve v. LAAC op spandoek 100,00 in rood op de omslag 100,00 Peter van der Tol en Daan Wever melden zich spontaan aan voor elk een ½ pagina in het clubblad. Jan wijst er nog eens op dat trainingspakken van LAAC Twente, voorzien van een sponsornaam, te koop zijn bij: Running Center in Enschede en bij Step One in Borne. Redactie Duurloper: Laura deelt mee dat de redactie afscheid heeft genomen van Marcel Baars, Ewald Damhuis en Annemieke van Asperen. Marcel Lucassen, André Bosgraaf en Gerrie Broeders zijn hiervoor in de plaats gekomen. Er komen veel nieuwe rubrieken in de Duurloper o.a. over de Berlijn-Marathon. De redactie bedankt iedereen voor de complimenten over de nieuwe Duurloper. Activiteitencommissie: Hans Geltink meldt dat het een druk jaar is geweest. Hij bedankt de commissie voor hun inzet. Het voornemen is om in april of mei weer een puntenestafette te organiseren op een dinsdag-avond. Er is een fraaie tent aangeschaft voor diverse evenementen. Op 23 juni ondersteunt de activiteitencommissie de baanwedstrijd waaraan een feestelijk tintje gegeven zal worden in verband met de nieuwe baan. Ook zal de wedstrijdcommissie in september de organisatie van de Berlijn-Marathon ondersteunen en op 2 oktober de cross-bike-cross. Hans bedankt alle sponsorlopers die in het kader van het Lustrumjaar het bedrag van 7.000,00 bij elkaar gelopen hebben voor de Stichting Clini Clowns. 9. Vrienden van LAAC Henk Offenberg geeft toelichting hierover. Iedereen kan lid worden van deze vriendenclub. Het is een soort donateurschap. Je mag wel lid zijn van LAAC, maar niet meer actief. Dit heeft te maken met verzekeringen. De KNAU-afdracht is dan niet meer nodig. Het bestuur zal de Vriendenclub van LAAC dit jaar vorm gaan geven. 4

5 10. Terugblik Jubileumjaar 2004 Hierover is al veel gezegd tijdens de afsluitende feestavond en ook tijdens deze vergadering. Het is een goed jaar geweest met veel activiteiten waaraan goed gehoor gegeven is. De Stichting Clini Clowns heeft een bedankbrief geschreven voor het mooie bedrag van 7.000,00 dat aan hen overgemaakt is. Het jaar 2004 is afgesloten. We blikken nu vooruit naar 2009 het 25-jarig Jubileum van LAAC Twente. LAAC heeft in het kader van het 25-jarig jubileum, de organisatie voor het Nederlands kampioenschap Cross aangevraagd, waarop positief is gereageerd. Voor de vereniging is het een eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. 11. Bestuursverkiezing Er zijn geen meldingen van tegenkandidaten binnengekomen, wat betekent dat het bestuur in de huidige samenstelling verdergaat. Jan Maasse van den Brink is niet aftredend. Omdat Jacobien Kracht aftreedt, doet het bestuur een oproep voor een nieuw bestuurslid. De volgende leden worden hartelijk bedankt door het bestuur voor hun grote inzet voor de vereniging: Hans Damveld, Gerrit Telgenhof, Teije van der Velde, Herman Moelard, Gerda van der Weijden, Jacobien Kracht, Ewald Damhuis, Annemieke van Asperen en Marcel Baars. 12. Huldiging Clubkampioenen De aanwezige clubkampioenen worden gehuldigd en krijgen hun prijzen overhandigd. Alle clubkampioenen die niet aanwezig waren zullen de prijzen alsnog ontvangen. 13. Rondvraag - Teije van der Velde doet een oproep voor 2 EHBO ers ter ondersteuning bij de Hulsbeekcross. Vooropgave voor deze cross kan na de vergadering bij Herman Holterman. - Arie Fröhberg heeft contact gehad met het bestuur van de Enschede Marathon over een informatieavond waarvoor bekende marathonlopers uitgenodigd worden. Hij vraagt of er vanuit de LAAC-leden belangstelling bestaat voor deze informatieavond. Deze oproep wordt geplaatst op de LAAC-site. Niets meer aan de orde zijnde wordt deze vergadering gesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst. OPROEP MARATHONTIJDEN 2005 Voor het bepalen van de clubkampioenen op de marathon is het van belang dat alle marathontijden die LAAC-leden in 2005 hebben gelopen bekend zijn. Aan de hand van de uitslagen in de Duurloper zijn er al vele marathontijden bekend. Hierbij een oproep aan elk LAAC lid, die in 2005 een marathon heeft gelopen en waarvan de tijd niet in de Duurloper heeft gestaan, om die marathontijd alsnog door te geven aan: Ook de halve marathontijden (gelopen in 2005) die nog niet doorgegeven zijn voor plaatsing in de Duurloper moeten alsnog aan de redactie worden doorgegeven. Dit i.v.m. de lijst van jaar (best) tijden per LAAC lid op de halve marathon die geplaatst word in het februari nummer. 5

6 JAARVERSLAG 2005 LAAC TWENTE Ledenstand : Per 31 december 2004 Per 10 december 2005 Leden: 362 (262 M/100 V) Leden: 366 (255 M/111 V) Bestuurssamenstelling: Henk Offenberg Els Leferink Bennie Stroot Jan Maasse van den Brink Hans Geltink Laura Kotte voorzitter (mediacontacten) secretaris penningmeester lid (algemene zaken en sponsorzaken) lid (wedstrijdcommissie en activiteitencommissie) lid (redactie Duurloper en algemene zaken) Bestuursvergaderingen en bestuurszaken: Het bestuur heeft het afgelopen jaar maandelijks vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die hierbij werden behandeld waren: De atletiekbaan kan wegens renovatie van het stadion niet gebruikt worden. Het bestuur geeft de trainers de mogelijkheid om op alternatieve locaties te trainen. De voorbereiding voor het oprichten van een vriendenclub LAAC gaat van start. Het werven van sponsoren wordt steeds moeilijker. Het bestuur wil een sponsorcommissie oprichten. Dit wordt een hot item voor het komende jaar. Het bestuur geeft groen licht voor het opstarten van een overdag- loopgroep. 15 September is hiermee gestart vanaf het OWC gebouw. De trainers zijn Herman Holterman en Elly Buijvoets. Een cursus voor juryleden gaat van start in februari. Hieraan wordt deelgenomen door 7 leden. Ze zijn allemaal geslaagd. Met ingang van wordt de contributie verhoogd (op indexbasis). Naar aanleiding hiervan wordt het huishoudelijk reglement aangepast. De Cross ATB Cross en de punten estafetteloop (Hulsbeek) worden jaarlijks terugkerende evenementen. De Cross ATB Cross wordt gehouden op de eerste zondag in oktober. LAAC levert de trainers Herman Holterman en Jan Fabels voor de clinics Ik werk aan mijn lijf, ik loop straks de vijf, georganiseerd door De Twentsche Courant Tubantia en NOC en NSF. De start is 14 mei ± 30 Lopers trainen in Oldenzaal. 21 april 2005: Eerste baantraining in het gerenoveerde stadion. De vernieuwde website van LAAC is on-line. 4 Leden nemen deel aan de trainersopleiding. 6

7 Wijziging in bestuur, commissies en trainers: Een bestuurswijziging vindt plaats. Jacobien Kracht stopt. Een oproep in de Duurloper levert niets op. Corine Schenk wordt gevraagd. Ze heeft, na een half jaar op proef meegedraaid te hebben, besloten om definitief een functie te gaan vervullen in het bestuur. De Redactie is uitgebreid met André Bosgraaf en Marcel Lucassen en speciaal voor de website met Gerrie Broeders. Er is afscheid genomen van Marcel Baars, Ewald Damhuis en Annemiek van Asperen. Laura Kotte stopt als redactielid. Haar opvolger is Hans Gerritsen. Er is afscheid genomen van de trainers Hans Damveld en Gerrit Telgenhof. Peter v.d. Tol deelt mee te willen stoppen met het trainerscoördinatorschap. Frans Koevoets heeft zich aangemeld als nieuw lid voor de wedstrijdcommissie. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Els Leferink (secretaris LAAC Twente) CLUBKAMPIOENEN 2005 Dames Heren 5 KM Marianne de Vries Kevin Schaap 10 KM Bianca van Marle Gerben Franke 21,1 KM Ingrid Prigge Tonnie Bruns 7

8 HALVE VAN LAAC 13 november 2005 Eric Borg Ingrid Prigge 1 Eric Borg 01:11:35 2 Peter Bruinsma 01:14:36 3 Edwin Veenstra 01:15:16 1 Ingrid Prigge 01:18:22 2 Gea Siekmans 01:30:43 3 Claudia Grundel 01:31:10 8

9 LAAC DUURLOPER Nr. 1 december 2005 Officieel orgaan van de LANGE AFSTAND ATLETIEK CLUB TWENTE Opgericht: 18 oktober 1984 Aangesloten bij de K.N.A.U. Verschijnt 6 keer per jaar REDACTIE: Gerry Visser Marcel Lucassen André Bosgraaf Gerrie Broeders Laura Kotte Hans Gerritsen Redactieadres: Brassehorst KH Enschede Kopij: BESTUUR: Henk Offenberg voorzitter Bennie Stroot penningmeester Els Leferink secretaris Hans Geltink lid (algemene zaken) Jan Maasse v.d. Brink lid (sponsoring) Laura Kotte lid (duurloper) Secretariaat: Jan van Galenstraat VD Hengelo Bankrekening Rabobank Oost Twente nr t.n.v. LAAC Twente te Oldenzaal LEDENADMINISTRATIE: Johan Kappert De Wilmskamp GW Hengelo Tel: CONTRIBUTIE 2006: Wedstrijdleden: 71,00 Recreatieleden: 53,00 Jeugdleden: 35,00 WEDSTRIJDSECRETARIAAT: Herman Holterman F. Zernikestraat 33, 7553 EA Hengelo Telefoonnummer: Bankrekening nr t.n.v. LAAC Twente/Almelo wedstrijdsecretariaat VAN DE VOORLOPER Bij de meeste LAACers staat de kerstboom waarschijnlijk wel weer in de kamer en hangen de ballen er weer vrolijk glimmend bij. Sinterklaas zit weer samen met zijn Pieten warm en droog in Spanje en geniet vast van alle tekeningen en gedichten die hij van de Nederlandse kinderen heeft gekregen. December is voor veel mensen vooral een feestmaand en een periode om achterom te kijken. Kijk ik wat betreft LAAC achterom dan valt mij vooral op dat 2005 een redelijk rustig jaar is geweest. Rustig, maar wel een jaar met in elk geval een belangrijke gebeurtenis. Dat is de ingebruikname van het vernieuwde FBKstadion in Hengelo. Het stadion is nog niet helemaal klaar, maar de baan ligt er prachtig bij en veel lopers zijn maar wat blij dat ze donderdagavond niet meer de straat op hoeven en weer lekker kunnen trainen in het FBK-stadion. Het is de bedoeling dat in 2007 het hele stadion weer klaar is, dus met tribunes rondom. De l gemeente werkt op het moment hard aan de plannen om het hele stadionterrein een dusdanige invulling te geven zodat het meer bij de wijk het Veldwijk zal worden betrokken. Er zijn plannen voor zowel een nieuw wijkcentrum en een ingrijpende renovatie van de sporthal. Mogelijk krijgen wij dan ook meer kleedkamers en doucheruimtes. Kijk ik vooruit dan moet ik zeggen dat 2006 een heel boeiend jaar kan gaan worden. Ten eerste zal dan de vrienden van LAAC gestalte moeten krijgen. De club van oudlopers, sponsoren en van iedereen die LAAC een warm hart toedraagt zal in de eerste maanden van 2006 op de rails moeten staan! Ten tweede ben ik zeer nieuwsgierig of we de HALVE van LAAC weer in Oldenzaal kunnen krijgen. Onze wedstrijdcommissie heeft grootse plannen met deze wedstrijd en het bestuur gaat daarin mee! Tijdens de algemene ledenvergadering horen jullie daarover meer. December is niet alleen een maand van terugblikken, maar ook een maand van rust. Met de feestdagen voor de deur is het wel eens lekker om de boel de boel te laten en met een glas wijn in de hand een beetje weg te sluimeren. Dat doe ik dan ook maar. Misschien nog ergens een loopje, maar daar blijft het (voor mij) dan ook bij. LAACers, ik wens jullie en jullie dierbaren heel fijne feestdagen en een heel goed 2006 INTERNET: Henk 9

10 10 Koop bij onze adverteerders

11 VOORIN DIT NUMMER: Uitnodiging Algemene Ledenverg Notulen Algemene Ledenvergadering 2005 Oproep Marathontijden 2005 Jaarverslag Secretaris Clubkampioenen 2005 Halve van LAAC IN DIT NUMMER: De Loopster Geëmmel Carnaval des Animaux Mijn 50 e Marathon NK Wintertriatlon Assen Hulsbeekcross Medianieuws Crocodile Trophy Van het Internet Marathon van Monaco et des Riviera Trainen op Donderdagochtend LAAC in de Zevende Hemel in Nijmegen De Achterhoede VAN DE REDACTIE Na veel digitaal knippen en plakken is hij er dan, eigenhandig in elkaar geknutseld en vers van de drukker. Ik heb de afgelopen weken met veel plezier gewerkt aan deze dubbeldikke decemberuitgave van de Duurloper en hoop dat jullie als lezer van het blad tevreden zijn met het resultaat. De deadline is gehaald en het voelt als een soort van persoonlijk record zonder hardloopschoenen aan, dat deze maar liefst 44 pagina s tellende Duurloper nog voor de jaarwisseling bij jullie op de deurmat valt. Namens de gehele LAAC-redactie wens ik alle leden, sponsoren en overige lezers; Prettige kerstdagen en een heel sportief 2006! Hans Gerritsen. MEDEDELINGEN Als je een clubblad met blanco pagina's ertussen hebt ontvangen, kun je die inruilen voor een compleet exemplaar. Stuur even een mailtje naar: De volgende redactievergadering staat gepland voor januari Het nuttigen van de nieuwjaarsborrel vindt plaats op donderdag 5 januari (na de training). VAN DE BESTUURSTAFEL De maandelijkse vergaderingen van het bestuur lijken steeds meer tijd te gaan kosten. Er zijn veel onderwerpen te bespreken en iedereen legt steeds weer nieuwe ideeën op tafel. Dat is natuurlijk alleen maar goed. Maar er moeten ook knopen worden doorgehakt. Toch is geprobeerd om iedereen zoveel mogelijk tevreden te houden en overal voor open te staan. Graag zien we daarom zoveel mogelijk leden verschijnen op de Algemene Ledenvergadering, donderdag 9 februari Tot dan. Contributie Voorjaarsmarathon Wedstrijduitslagen Wedstrijdkalender 11

12 LOOPSTER Gerda Scholten Lopen geeft zoveel energie Je kunt ons huis herkennen aan een paard in de tuin, zei Gerda bij het maken van de afspraak, en toen ik over de Voortmors in Weerselo aan kwam rijden, begreep ik meteen wat ze bedoelde. In de voortuin staat een mooi wit paard dat je niet over het hoofd kan zien. Maar als je bij de familie Scholten binnenkomt, zie je in de achtertuin nog meer paarden. En dan geen paarden voor de sier, maar echte, snuivende dieren. Een uit de hand gelopen hobby van de familie, zoals het hardlopen een uit de hand gelopen hobby van Gerda werd. In september liep Gerda in Berlijn de marathon, samen met een groot aantal mede Laac-ers. Het was haar vijfde marathon. In de jaren negentig liep ze er al vier, allemaal in Enschede. Ik wilde het gewoon nog een keer proberen, vertelt Gerda, en het was natuurlijk een mooi uitje, zo samen met allemaal Laac-ers. Ik heb er geen spijt van gekregen, integendeel, de training voor Berlijn verliep fantastisch en ik kreeg weer helemaal de oude smaak te pakken! Ze deed veel lange duurlopen samen met Carla Blokhuis en Jacoline Huiskes, en dat beviel goed. Om de beurt startten we bij iemand anders, waardoor we heel afwisselende parcoursen liepen. De marathon viel haar enorm mee en haar eindtijd werd een keurige 3:58:18. En weet je wat mij helemaal verbaasde? Dat ik de tweede helft sneller kon lopen dan de eerste helft. Dat had ik nog nooit gedaan, ik wist niet dat ik dat kon! Ze voelde dit keer geen enkele druk, en liep de marathon puur op gevoel. Ik wist dat ik goed had getraind en ik had er alle vertrouwen in. Heerlijk om zo ontspannen te kunnen lopen! Maar laten we bij het begin beginnen. Gerda moet even nadenken als ik vraag wanneer ze begon met hardlopen. Dat was halverwege de jaren tachtig, vertelt ze, we gingen toen met een groepje huisvrouwen een rondje rond Weerselo lopen, langs t Stift. We dronken wel eens koffie samen en op een gegeven moment viel het woord hardlopen. Nou, dat moesten we maar eens gaan doen! De dames startten vol enthousiasme en staken daarmee ook hun echtgenoten aan. Gerda lacht: De mannen hielden het al na veertien dagen voor gezien, maar de vrouwen liepen door! Gerda had in die tijd een jong gezin en werkte er ook bij. Ik begon er heel voorzichtig mee, alle gewone dingen moesten natuurlijk wel doorgaan, en het gezin en het werk gingen altijd voor. Na een poosje waren er nog twee vrouwen over en werd het rondje vergroot. Gerda vond het heerlijk om te doen en toen gymleraar Gerard Wessels in het dorp een loopgroepje begon, meldde ze zich meteen aan. Ik was er altijd, ik was heel plichtsgetrouw, maar ik vond het dan ook geweldig leuk. Ze heeft in totaal zo n jaar of drie bij het loopgroepje gelopen. Ook begon ze eens hier en daar 5 kilometer-wedstrijdjes te lopen, haar eerste in 1986, een thuiswedstrijd in Weerselo. Ze werd er meteen eerste vrouw, in een tijd van zo n 25 minuten. Ze had talent voor lopen, dat bleek, maar lid worden van een echte atletiek-vereniging en gaan trainen op de baan, dat was geen optie. Ik had de kinderen, mijn werk, dan kon ik toch niet zomaar s avonds met andere mannen op pad om te gaan lopen op de baan, nee, daar was toen geen sprake van! Ze trainde regelmatig samen Diny Deterd en verlegde haar grenzen naar de tien kilometer. 12

13 In 1988 liep ze haar eerste 15 kilometer en op advies van Gerard Wessels ging ze in het voorjaar van 1989 trainen voor de halve marathon. De training liep zo voorspoedig dat ze in Geesteren maar eens op de proef een halve marathon ging proberen. Die eerste ging al meteen in 1 uur en 36 minuten en een maand later finishte ze in de echte wedstrijd, de halve marathon van MPM, in 1 uur en 33 minuten. Fantastisch om binnen te komen in het stadion, en helemaal mooi was dat ik er derde werd en dus op het podium kwam. Tijdens de HogeLageTorenloop van dat jaar besloot ze toch maar eens lid te worden van een atletiekvereniging, en dat werd Laac Twente. In het najaar ging ze op aanraden van Ep de Vries meedoen aan crosslopen in de omgeving. Hij zei dat je er sterker van werd, en daar had hij helemaal gelijk in. Gerda was inmiddels helemaal gegrepen door het lopen. Het geeft je zoveel energie! Tijdens het lopen denk je eigenlijk aan niets, maar eenmaal thuis gaan bij mij de gedachten groeien en bloeien. Het helpt me om veel dagelijkse dingen positief te benaderen, en je zakt niet weg als het allemaal eens wat minder gaat. In 1995 liep ze haar snelste halve marathon tijdens de Koninginneloop in Ootmarsum. Ze liep er een knappe 1:28:30 en ze heeft het krantenartikel, met een fraaie foto van Tonnie Bruns (die bij de mannen won) altijd bewaard. Ze trainde in die tijd één keer per week in de groep van Gerrit Telgenhof. De rest van de tijd trainde ze voor zichzelf, of nam ze rust: Ik maakte helemaal niet zoveel kilometers per week, dat hoefde ik niet en daar had ik ook geen tijd voor. Een ander Laac-lid, Ben Heerink, zag Diny en Gerda op de baan trainen en zei: Jullie zijn zo fanatiek aan het trainen, op deze manier kun je best een marathon aan! Ben zorgde voor een schema uit Runner s World en adviseerde haar welke wedstrijden ze het beste kon gaan lopen in de voorbereiding. Gerda liep haar eerste marathon in 1996 en finishte net boven de 3 en een half uur, goed voor een eerste plaats bij de vrouwen van boven de veertig. Een tweede hoogtepunt dat jaar was het wereldkampioenschap 25 kilometer voor veteranen in Brugge. Ze ging er naar toe samen met Laac-dames Maaike Sytsema en Jacoline Huiskes. Koos Sytsema chauffeerde, en de dames deden het prima, Gerda werd 16 e in haar categorie. Gerda: En wat denk je? Geen Laac-heer te vinden die meedeed, het waren weer eens de dames die zoiets ondernamen! De marathon bleef een vaste plaats innemen in het loopprogramma van Gerda. Ze zou nog drie keer meedoen in Twente, in 97, 98 en 99. Die van 97 werd haar snelste in 3:29:48, die van 99 haar meest memorabele. Ik had goed getraind, wel eens wat kramp gehad, maar dat stelde niets voor. In 99 liepen we van Enschede naar Hengelo en terug, en vervolgens op en neer naar Gronau. Het ging de eerste helft prima, maar in Glanerbrug kreeg ik kramp. Iedere keer als ik aanzette, begon het weer. Ik ben in Gronau maar gaan wandelen, ik dacht dat het helemaal over was. Maar toen Huub van Langen mij voorbijliep riep hij: Doorlopen, je krijgt spijt als je stopt! Het kan nog lukken hoor, finishen binnen de vier uur! Ik ben uiteindelijk voorzichtig doorgelopen. Jacoline kwam bij mij fietsen en ik vond mijn ritme weer terug. Huub kreeg uiteindelijk gelijk, ik kwam over de streep in 3:59:25, dat was inderdaad nog binnen de vier uur! Ze was na afloop helemaal niet kapot, maar besloot wel het lopen een tijdje op een lager pitje te zetten. De jongens waren tieners, en ik wilde niet langer elke avond weg zijn, ik wilde er zijn als zij ook thuis waren. En daarbij had ik het lopen wel even gezien, ik had alle mogelijke wedstrijden in de omgeving gelopen, ik vond het wel goed. Maar in de loop van 2001 begon het toch te kriebelen en Gerda startte voorzichtig weer met trainen. In 2002 deed ze mee aan de Kemveldloop in Tilligte, en ze wist meteen waarom ze het lopen zo leuk vond. Het voelde voor mij als thuiskomen, het was een soort reünie. Ik voelde me weer helemaal welkom in de lopers-wereld! 13

14 Er was wel iets veranderd: De druk was eraf, ik hoefde niet meer zo nodig snelle tijden te lopen. Gerda loopt tegenwoordig veel minder wedstrijden dan vroeger, en maar beleeft er evenveel plezier aan. Met als hoogtepunt van dit jaar natuurlijk Berlijn. Als het aan Gerda ligt, was het zeker niet haar laatste marathon. In januari wil ze samen met Carla en Jacoline meedoen aan de Apeldoornse Minimarathon en dan ziet ze wel wat het verder wordt. Misschien zoek ik een leuke najaarsmarathon uit, ik zie het wel. Zo lang het maar leuk blijft Gerry Visser De pr s van Gerda: 5 KM 20: ** 10 KM 42: ** 21,1 KM 1:28:30 (1995) 30 KM 2:32:56 (1997) 42,2 KM 3:29:48 (1997) 14

15 Ten Teije Een winnende coach heeft altijd gelijk. Geen discussie mogelijk. Achter de trainer blijven gaat bij hem heel ver. Tijdens de loopwedstrijden zit er voor zijn pupillen momenteel niet veel anders op dan achter hem te sjokken. Ze zijn een schim van hun trainer geworden en hollen als bange hazen achter hem aan. Het relaas van een bijzonder trainer Tijdens de trainingen wordt hij met alle egards behandeld. Er is zelfs een LAAC-dame, die hem steevast aanspreekt met: Ten Teije. Zoals bij Sean Connery speelt leeftijd geen enkele rol bij hem. De dames zijn nog altijd wild op hem, ondanks dat hij inmiddels de vijftig ruim gepasseerd is. Hoge X- factor! Hij wordt ook wel de loopgoeroe van Hengelo Noord genoemd. Ten Teije is commercieel gegaan en leidt sinds enige tijd Loopschool Slangenbeek, inclusief sportmassagesalon. Ten Teije pakt zijn loopschool professioneel aan en laat zich begeleiden door een personal financial coache van de ABN- AMRO en beschikt over een eigen veiligheidsadviseur. En dat alles onder één dak! Samen met andere LAACtrainers bezocht hij al weer enige tijd geleden een nascholingsdag van de KNAU. Toen hij met de nieuwe inzichten van toptrainers om erg lange duurlopen in de ban te doen op de proppen kwam, werd hij niet erg serieus genomen. Hij had toch nog geen ervaring om atleten voor te bereiden op een marathon. Ten Teije vond enige steun binnen het trainersgilde van LAAC en in overleg met enkele van hen ontwierp hij trainingschema s voor een ieder, die daar prijs op stelde ter voorbereiding op de marathon van Berlijn. En de schema s werkten: bijna iedereen finishte in een tijd waarvoor hij of zij getraind had. Alleen zijn eigen schema klopte niet helemaal. Hij piekte te laat. Hij piekte niet eind september, maar eind november, tijdens de Halve van LAAC en de Zevenheuvelenloop. Daar liep hij twee persoonlijke records. Voor het eerst liep hij op de tien kilometer een lage achtendertiger en op de vijftien kilometer een lage achtenvijftiger. Hoe ouder, hoe sneller! Daarbij liet hij zijn voltallige trainingsgroep ver achter zich. Onthutst werden zijn pupillen als geslagen honden het hok ingejaagd. Daar hun wonden likkend Met de goede ervaring van de marathon van Berlijn op zak durft Ten Teije het ook aan om met Loopschool Slangenbeek deel te nemen aan de halve marathon van Enschede in Onervaren lopers voorbereiden op eenentwintig kilometer onzekerheid Een hele klus. Maar het lichtende voorbeeld van de trainer doet wonderen. Ook dit zal wel weer een doorslaand succes worden, maar ik raad hem met klem aan om niet zelf mee te rennen, maar zich te beperken tot coachende activiteiten vanaf een fiets. Het is wel heel deprimerend om als loper 20 minuten na de trainer binnen te komen. Wat is er toch met Ten Teije gebeurd? Een trainer, die harder rent dan ooit en substantieel harder dan de rest? Overcompensatie van de marathon? Te laat gepiekt? Zeg het maar Of moeten we aan something completly different denken. Het schijnt dat hij momenteel nogal serieus met zijn gezondheid bezig is en deze poogt te optimaliseren. Minder vlees, meer vis, meer fruit en op tijd naar bed. Van die dingen Sinds enige tijd gebruikt hij ook voedingssupplementen van WIN. Hij heeft zelfs op donderdag 17 november 2005 een voorlichtingsavond over WIN-producten georganiseerd. Het schijnt dat hij voor een wedstrijd ook iets uit het WIN-pakket neemt. Blauwe pillen. Simpel, niks bijzonders, niks doping en helemaal legaal. Zoals een ander een flesje Extran of een tabletje druivensuiker neemt. Maar toch, hij rent er door als een topatleet: de jonge god Ten Teije! Daarmee is dit fenomeen wel een zeer goede ambassadeur van de WIN-producten geworden. Ik denk dat Ten Teije echt onoverwinnelijk wordt als hij op de aftertraining op de donderdagavond verstek laat gaan. Geen bokbier en bitterballen meer. Dus jongens zorg ervoor dat hij blijft komen, leg hem in de watten, fêteer hem, vergiftig hem. Het is in je eigen belang, dat hij zich op donderdagavond tegoed blijft doen aan alcohol en vette hapjes. Als hij werkelijk in de ban raakt van een goed 50 plus - klassement en de smaak te pakken krijgt van podiumplaatsen met leuke prijzen, dan gaat hij op donderdagavond ook zeker vroeg onder de wol en dan wordt het gat tussen trainer en pupillen haast onoverbrugbaar. Zo ver laten we het toch niet komen? ML 15

16 VOOR DE WHISKY LIEFHEBBER HEBBEN WE MEER DAN 150 soorten whisky op voorraad Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment in: wijn port likeur cognac Kwaliteit Kennis Kunde gaan hand in hand bij Gall & Gall In den Vijfhoek 21 Oldenzaal Tel:

17 Carnaval des animaux. Met dank aan de slak, het rendier, de leeuw, de tijger, het wildebeest, de aap, de hazewind en de haas. Rustig, rustig, er was eens een slak, die de langzame lopers een hart onder de riem stak. De inschrijving voor Berlijn deed hij En passant voor de hele groep erbij. De marathon in 4.52, ja, hij liep op z n gemak. Een rendier in ons midden liep op en neer naar Berlijn en terug. Z n voeten deden zeer. Hij regelde het hotel. Een kamer voor het hele stel. Met kramp liep hij in 3.22 deze keer. Een leeuw loopt voor de troepen uit. De voorloper, met Anneke zijn bruid. Hij deed de Berlijn website, ons medium bij uitstek, zo gezeid Maar eindigde net achter de trainer in 3.35, naar verluidt. De coördinator naar het LAAC-bestuur liep de sloffen uit het vuur. Sluipend als een tijger snelde hij voorbij iedere krijger. De enige in precies de geplande 3.15 uur Een wildebeest, een doorzetter pur sang, is voor geen medestander bang. Hij organiseerde de treinreis voor een zeer schappelijke prijs en liep de marathon gedurende 3.16 uren lang. Een aap doet ons de kunstjes voor. Looptechniek, de lopers zijn een en al oor. Trainen, trainen en nog eens trainen. Wat hadden we een pijn in de benen Hij zelf echter ook en kwam in 3.34 door. De hazewind coördineerde het geheel en informeerde iedereen via de mail. Kreeg last van de maag, kotste bijna zoals Daan, en liet zijn medelopers gaan. 3.29, de marathon was hem bijna te veel. Last but not least was er Zoef de haas. Zeer snel en voor z n ogen een waas. Hij verzorgde de nieuwsbrief Aan ons tbv. het Berlijn archief. Aan de finish in 3.13 was hij bijna iedereen de baas. Ik dank namens het dierenrijk van LAAC genoemde beesten voor de organisatie van deze zaak. Meer dan uitstekend en vooral baanbrekend. Is de volgende marathon (Londen?) al in de maak? Dr. Dolittle 17

18 MIJN 50ste MARATHON Als 8 jarig jongetje stond ik samen met mijn vader op de Boddekampsingel in 1949 te Enschede te kijken naar de marathon. De start was toen op het G. J. van Heekpark en route ging naar Losser, Oldenzaal, de Lutte en Hengelo en weer terug naar Enschede. Heel Enschede liep uit voor deze 2e marathon. Jack Holden uit Engeland won toen in de zeer snelle tijd van 2.20 uur. Ik vroeg mijn vader wat die mensen aan het doen waren, mijn vader zei dat die mensen heel hard en lang konden hardlopen. Vol bewondering stond ik te kijken naar die hardlopers. Begin jaren tachtig deed ik voor t eerst mee aan de Fortiscross op de Hulsbeek. In 1987 deed ik voor het eerst mee aan de halve marathon van Weerselo. Ik liep de halve marathon in 1 uur en 44 minuten. Direct na de finish kwam de toenmalige voorzitter van LAAC; Ep de Vries naar mij toe en feliciteerde mij met de behaalde limiet voor de marathon van Enschede. De limiet was 1 uur 45 op de halve marathon, ik moest alleen nog lid worden van LAAC en alles werd dan geregeld met de inschrijving. Zo werd ik lid van LAAC. De limiet van de marathon was 4 uur, met dien verstande dat je 35 km in 3 uur 15 moest afleggen. Dan ging het hek over de weg, was je later dan was het instappen in de bus. Kwam je na 4 uur binnen dan was de marathonpoort van Het Diekman gesloten en dan was het ook einde marathon. Ik dacht ben ik dan zo goed geworden dat ik de marathon kan lopen? Als klein jongetje heb ik staan kijken en nu mag ik hem zelf lopen, het leek mee mij geweldig om mee te doen. Veel tijd om te trainen was er niet meer want de marathon was al over een maand. Ik begon aan de marathon, vrouw mee naar Het Diekman en het ging goed, naar Buurse, Haaksbergen, het keerpunt werd gemakkelijk gepasseerd, terug naar Buurse en toen ging het heel erg moeilijk. Ik begon te slingeren en de hele straat begon te bewegen, een man bij de verversingpost vroeg of het met mij wel goed ging. Ik zei neen en hij zei" onmiddellijk stoppen meneer". Er komen nog wel meer marathons. Ja, zei ik maar mij vrouw zit in Het Diekman te wachten. We brengen je wel met de bus naar Het Diekman zei man van de verversingpost. En mijn vrouw zat inderdaad te wachten en na 4 uur ging de poort van Het Diekman op slot. Het was de eerste keer van het hardlopen dat ze zich zorgen ging maken. Na vier en half uur kwam ik Het Diekman weer binnen een illusie armer. Ik dacht toen wil je echt de marathon lopen dat moet je daarvoor trainen en dat heb ik toen ook gedaan. 18 Rotterdam 1988.

19 In 1988, toen Densimo het wereldrecord bracht op 2 uur 6 minuten en 50 seconden in Rotterdam. Ik liep toen mijn eerste in 3 uur 24 in Rotterdam. Wat me toen het meeste opviel na de finish was een biertent van Oranjeboom bier en heb toen maar een biertje genomen.. Ik ging steeds meer wedstrijden lopen en begon serieus te trainen. Ik viel af van zo'n dikke tachtig kilo tot 70 kg. Ik dacht dat het normaal was en men zei wat zie je er toch slecht uit zo mager. Tot het moment dat in de herfst van 1989 darmkanker werd geconstateerd. Het was schrikken voor mij, mijn vrouw en de kinderen. Gelukkig bleek de kanker te zijn ingekapseld en niet uitgezaaid. Na de operatie hoefde ik geen stoma en herstelde ik snel, de goede conditie hielp daarbij. In het begin mocht ik niet hardlopen. Ik ging een eindje wandelen en ging toen over in looppas. Ik dacht dat niemand het zag en mijn vrouw vroeg de chirurg wanneer ik weer mocht hardlopen. De chirurg zei toen "heb ik je afgelopen zondag niet gezien met een blonde vrouw met wie je hard liep". Toen had ik heel wat uit te leggen, die blonde vrouw bleek gelukkig mijn schoondochter te zijn. In december 1989 geopereerd in april 1990 liep ik alweer mijn 2e marathon in In 1991 liep ik voor de 2e keer eerst de Enschede marathon. Ik herinner mijn nog de boerenkar bij café Winkelman in Buurse waar n orkest speelde. Ik liep de marathon toen in 3.02; de sintelbaan in Het Diekman stond onder water. De Rus Prorokov had het voorrecht de laatste Enschede, Buurse, Haaksbergen, Buurse, Enschede op zijn naam te schrijven. Mijn vrouw, de beste sponsor die er is, bood mij dat jaar een leuke verrassing aan de marathon van New York die ik liep in 3 uur 4 minuten 54 seconden. De 1389e plaats van de ruim deelnemers. Een geweldige ervaring. Misschien kon ik onder de 3 uur lopen, maar voor de startstreep stonden duizenden lopers voor mij. De championchip bestond toen nog niet in New York. In april 1992 liep ik in Rotterdam voor het eerst de marathon onder de 3 uur, nl: 2 uur 56 en 47 seconden de plaats 801 van de ruim deelnemers. In 1993 Rotterdam in 2.57 en liep dat jaar nog 4 marathons waaronder Manschap, de zwaarste marathon voor mijn gevoel tot nu. Ik won veel wedstrijden in de 50+ klasse en heb vele duels uitgevochten met George en Hans Klomp. Toen ik 60 jaar werd ik eerste op de halve marathon in Enschede in mijn klasse. Elk jaar liep ik Rotterdam mee met het douane-team. Na 15 keer Rotterdam heb ik het nu wel gezien. De Franse douane nodigde ons uit en we hebben in Parijs en in La Rochelen de marathon gelopen. De mooiste ervaringen waren echter de Word Polis en Fiere Games een soort olympische spelen voor politie-, douane- en brandweerpersoneel. In Calgary 1997 behaalde ik zilver op 10 km cross-country en brons halve marathon. In 2001 in Indianapolis goud op halve marathon en zilver op cross-country. In 2003 in Barcelona lag ik in de 60 + klasse op de tweede plaats toen ik onwel werd, waarschijnlijk door de hitte het was s morgens om 9 uur al 25 graden. Ik was een paar minuten bewusteloos en kon toen ik bij kwam mijn benen niet meer bewegen. Ik werd met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd en weer maakte mijn vrouw zich zorgen om dat ik niet doorkwam. In het ziekenhuis werd een hersenscan gemaakt en mij oog gehecht. Gelukkig kon ik tegen de avond het ziekenhuis weer verlaten, toen bleek dat ik geen nadelige gevolgen had opgelopen. Na een paar rustige dagen in Barcelona heb ik woensdag een klein stukje gelopen en zaterdag met bibber in mijn benen de halve marathon gelopen. Veel gedronken het was weer warm en de Montjuich was een echte kuitenbijter en ik was blij dat ik het stadion zag. Bij uitslagen bleek ik de bronzen medaille bij 60 + te hebben gewonnen. Met veel LAAC- leden hebben we in 1996 Athene gelopen vanwege 100 jaar marathon. De marathons die ik heb gelopen zijn Rotterdam, Enschede, Eindhoven, Etten-Leur, Almere, Berlijn, Steinfurt, Essen, Monschau, La Rochelle, Wenen en Boedapest. Denk je eens in: 50 keer een marathon te lopen is prachtig, maar nog prachtige is een vrouw te hebben die het mogelijk maakt en die bovendien je ook nog reisjes aanbiedt naar New York, Calgary, Indianapolis, Athene, Wenen en Boedapest, en dit jaar had mijn vrouw de 50 ste marathon Monaco uitgezocht bij Gerard ter Beek reizen. Op 13 november 2005 was het zover. Het leek mij prachtig, wel had ik gehoord dat het zwaar parkoers was. Het 19

20 startschot werd gegeven door Paula Radcliff (ja die) die samen met de prins Albert van Monaco op het balkon stond en het was prachtig Monaco, Monte Carlo, Menton en over de Italiaanse grens en weer terug. Het zwaarste gedeelte was van 31 km tot 36 km met temperaturen van 20 C oplopend naar 25 C. Een echte aanrader, langs het strand, palm-bomen, de bergen in. Eddy van Essen en ik waren de enige LAAC-ers in deze marathon. Bij het keerpunt in Italië lag ik zo 400 meter voor op Eddy. In de tunnel was weer een klimmetje en bij 41 km begon ik te wandelen. Opeens hoor ik Eddy tegen mij, "Hallo Gerrit". Ik denk die heeft mij ingehaald, dat heeft hij knap gedaan, maar dat maakte nieuwe krachten in mij los en in de eindsprint wist ik hem 10 seconden voor te blijven. Tijd bruto 3 uur 48 minuten en 51 seconden, plaats 544 van 1400 deelnemers die gefinisht waren. Veel gezien in Monaco met uitstapjes naar Nice en Cannes. Monaco En nu stoppen met de marathons? Neen, volgend jaar word ik 65 jaar en wil in ieder geval met deze leeftijd nog een marathon lopen. Welke? Misschien ziet mijn vrouw ergens wel een leuke marathon? Gerrit de Klein. 20

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen.

Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen. Hallo allemaal. Ik ben Huub Steinmann. Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen. Ik ben geboren in 1960 in Gennep in Noord Limburg. Ik ben getrouwd. Wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus!

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Nieuwsbrief najaar 2013 Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Exclusief voor Loopgroep Zeeland leden kunnen wij op zaterdag 14 september met de bus van Zoutelande naar Neeltje Jans. Dat betekent dat je

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

Wij zijn twee vrienden... jij en ik

Wij zijn twee vrienden... jij en ik Wij zijn twee vrienden... jij en ik Twee dikke vrienden... jij en ik voor Nona voor altijd negen... voor altijd in mijn hart Kika Konijn Kika Konijn was een goede vriendin van alle dieren in het bos. Ze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Stefan Slot Vriezenveen

Stefan Slot Vriezenveen Beste sponsoren, Zoals jullie waarschijnlijk wel mee hebben gekregen is vorige week de marathon van New York afgelast. De reden waarom deze afgelast is lijkt mij volkomen terecht! Maar het moment en de

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

MARATHON DES ALPES - MARITIMES (NICE - CANNES)

MARATHON DES ALPES - MARITIMES (NICE - CANNES) MARATHON DES ALPES - MARITIMES (NICE - CANNES) Ergens eind augustus begonnen er zich spontaan nieuwe marathonplannen te verspreiden via de digitale snelweg. Deze keer met Donavan, Carl en Delphine. Donavan

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

OP KOERS NAAR 25 OKTOBER 2015

OP KOERS NAAR 25 OKTOBER 2015 4 E EDITIE! Wedstrijd- & Recreantenloop Bedrijvenloop G-loop Sponsor Kidsrun Kidsrun OP KOERS NAAR DELFZIJL www.smitsport.nl 2 3 Blijf op de hoogte Kijk regelmatig op onze website www.zeemijlenloopdelfzijl.nl

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel 1989 2014 l Jaargang 16 nr 6, 23 december 2014 E-mailadres: info@sv-putten-triathlon.nl Website: http://www.sv-putten-triathlon.nl Van de bestuurstafel Beste mensen, De redactie wenst jullie Gezellige

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Doorloper. April 2013, uitgave 1. ============================================= De eerste Doorloper nieuwsbrief. Onze adverteerders:

Nieuwsbrief. De Doorloper. April 2013, uitgave 1. ============================================= De eerste Doorloper nieuwsbrief. Onze adverteerders: Nieuwsbrief De Doorloper April 2013, uitgave 1 ============================================= De eerste Doorloper nieuwsbrief Zoals in de laatste Doorloper al aangegeven gaan wij de leden vanaf nu informeren

Nadere informatie

Een ongeplande wedstrijd in Delfzijl

Een ongeplande wedstrijd in Delfzijl Een ongeplande wedstrijd in Delfzijl Een weekendvrije wedstrijd en wat doe je dan? Een week eerder liep ik tijdens de Ekensteinloop in Appingedam niet lekker. Finish in 50 02. Een keer wat rustiger begonnen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016

Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016 Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016 Beste leden, Iedereen is al goed bezig geweest bij verschillende runs en natuurlijk topfit getraind. De winterkou is teruggekomen en de kerstdrukte is

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Plus Wandel 4 daagse Alkmaar 2012

Plus Wandel 4 daagse Alkmaar 2012 M.O.A. Marathon op afbetaling Ook dit jaar wordt de MOA weer door Mets en Theo georganiseerd. Het is de bedoeling dat je in vier avonden een afstand gelijk aan een hele of een halve marathon loopt. De

Nadere informatie

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Welkom bij De Keien Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Het doel van deze avond Welkom Het hoofddoeldoel van deze avond is om de ouders van onze jeugdleden op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel Jaargang 15 nr 2, 30 april 2013 E-mailadres: info@sv-putten-triathlon.nl Website: http://www.sv-putten-triathlon.nl Van de bestuurstafel Beste mensen, Ja, de eerste blote benen zijn alweer gespot op de

Nadere informatie

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste Bar End(ster)ers, De zomer is begonnen en voor velen is dit

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Oproepen en mededelingen

Oproepen en mededelingen Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste Barend(st)ers, De zomer staat voor de deur, de temperatuur schiet

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Jaargang 14 nr 6, 31 december 2012 E-mailadres: info@sv-putten-triathlon.nl Website: http://www.sv-putten-triathlon.nl

Jaargang 14 nr 6, 31 december 2012 E-mailadres: info@sv-putten-triathlon.nl Website: http://www.sv-putten-triathlon.nl Jaargang 14 nr 6, 31 december 2012 E-mailadres: info@sv-putten-triathlon.nl Website: http://www.sv-putten-triathlon.nl De redactie wenst u een gezellige jaarwisseling Starterscursus succesvol afgerond!

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Londen 2012! Meer dan 2000 jaar geleden. Gerwin De Decker. Grieken hun goden vereerden. De enige. bewoners waren priesters, die de

Londen 2012! Meer dan 2000 jaar geleden. Gerwin De Decker. Grieken hun goden vereerden. De enige. bewoners waren priesters, die de Gerwin De Decker Sportievelingen zullen zich tijdens de zomervakantie niet vervelen. Want de Olympische Spelen komen er weer aan! Van 27 juli tot en met 12 augustus 2012 zullen alle topatleten van de hele

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

Veneboerloop Drachten met dik 10km-PR

Veneboerloop Drachten met dik 10km-PR Veneboerloop Drachten met dik 10km-PR Vandaag was het dan zover: kijken waar ik sta na 2 maanden looptraining bij de Loopgroep Astrea. Laatste 10km-wedstrijd was begin oktober bij 25 graden toen ik net

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING AGENDA:

ALGEMENE LEDENVERGADERING AGENDA: UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING Op donderdag 12 februari 2009 in de grote zaal van het FKB stadion. De vergadering begint om 21.00 uur. AGENDA:

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Marathon Eindhoven 2011 en hoe het begon

Marathon Eindhoven 2011 en hoe het begon Marathon Eindhoven 2011 en hoe het begon Ooit gestart als beginner, daarna de doorstarters gedaan en zo doorgestroomd naar een reguliere loopgroep komt ineens het gesprek op DE marathon. Marathon Eindhoven

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen 6 september 2016 NIEUWSBRIEF nummer 2 seizoen 2016-2017 nieuw bridgejaar gestart door: Sonja van Katwijk Bridgeclub Ermelo Fijn om de meesten van jullie na de vakantie weer terug te zien. Fijn dat de meeste

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OSV Onder Ons, Oosterbeek. 5 juni jaargang 94 - nr. 10

INHOUD. Clubblad van OSV Onder Ons, Oosterbeek. 5 juni jaargang 94 - nr. 10 Clubblad van OSV Onder Ons, Oosterbeek 5 juni 2017 - jaargang 94 - nr. 10 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Buiten

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Almelose Atletiek vereniging Sisu

Almelose Atletiek vereniging Sisu AAV SISU een korte introductie: Graag stellen we u voor aan A.A.V. SISU. Maar waarschijnlijk is dit niet eens nodig want SISU is één van de bekendste atletiek verenigingen van Almelo en omstreken. A.A.V.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief mei Nieuwsbrief 24 01 mei 2016 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de derde nieuwsbrief van dit seizoen! Er is de afgelopen tijd veel gebeurd binnen Scarabee en wij willen in deze nieuwsbrief zowel

Nadere informatie