Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie instructies en onderhoudshandleiding"

Transcriptie

1 Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel CGB 11 Verwarmingsketel CGB-K-23 (20) Combiverwarmingsketel CGB 20 Verwarmingsketel CGB 24 Verwarmingsketel CGB-K-28 (24) Combiverwarmingsketel Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr _ Wijzigingen voorbehouden NL

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheidsaanwijzingen...3 Normen en voorschriften Regeling / functie / bediening Afmetingen/ Aansluitingen Opbouwschema Opstelling...12 Montage...13 Installatie Montage lucht-/gasafvoerleiding...18 Elektra-aansluiting Het vullen van de installatie...23 In gebruikname Gasaansluitdruk testen...26 Sifon vullen/gasaansluitdruk testen...27 Regelingsparameters weergeven / veranderen...28 Maximale verwarmingscapaciteit aanpassen...29 Keuze van de pomptrap...30 Meten van de verbrandingsparameter CO 2 -Instelling Ingebruiknameprocedure...35 Onderhoud Modulerende pomp traps pomp...52 Planningsaanwijzingen Installatie instructies...67 Technische onderhouden planningsdetails...68 Schakelplan...69 Technische details...70 Storing Oorzaak Het verhelpen...71 Productkaart volgens verordening (EU) nr. 811/ Technische parameters overeenkomstig verordening (EU) Nr. 813/ EC conformiteitverklaring _201507

3 In deze beschrijving worden de volgende symbolen en aanwijzingstekens gebruik. Deze belangrijke aanwijzingen betreffen de persoonlijke bescherming en de technische gebruikszekerheid. Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzing duiden aanwijzingen aan, waaraan men zich exact dient te houden om gevaar of verwonding van personen te vermijden en beschadiging van het toestel te voorkomen. Foto: klemkast, gevaar voor elektrische spanning Gevaar voor elektrische spanning aan elektrische onderdelen. Attentie: Voor het afnemen van de mantel het toestel uitschakelen. Raakt u nooit bij ingeschakelde gebruiksschakelaar elektrische onderdelen of contacten aan! Het gevaar van een elektrische schok / stroomstoot bestaat met gevaar voor leven of gezondheid. Op aansluitklemmen staat ook bij een uitgeschakeld toestel spanning. Attentie Betekent technische aanwijzing waaraan men zich exact dient te houden om schade en storingen te voorkomen. Foto: voedingstrafo, hoogspanningsontstekingspen, brander, Gevaar voor electrische spanning, gevaar voor verbranding door hete onderdelen. Foto: Gasaansluiting, gevaar voor vergiftiging en explosiegevaar door uitstromend gas. Foto: Gascombiventiel, Gevaar voor elektrische spanning Gevaar voor explosie door uitstromend gas _

4 Normen en voorschriften De installatie van de Wolf verwarmingsketel mag alleen plaatsvinden door een erkende installateur. De erkende installateur neemt de verantwoordelijk op zich voor een installatie volgens de gangbare regels en voor de eerste ingebruikname van het toestel. De Wolf verwarmingsketel is volgens de nieuwste stand der techniek en erkende technische richtlijnen gebouwd. Worden technische veranderingen aan de regeling resp. aan de regelingstechnische onderdelen uitgevoerd, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade die hieruit ontstaat. Bij onjuist gebruik kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan, schade en storingen aan het toestel en overige schade. Voor de installatie zijn de volgende voorschriften, regels en richtlijnen van toepassing: - EN Procedure voor berekening van de standaard warmtebelasting - EN Zekerheidstechnische uitrusting van verwarmingsapparaten met aanvoertemperaturen tot 95 C. - EN Elektrische uitrusting van niet-elektronische apparaten voor thuisgebruik - N Zekerheid inzake elektrische apparaten voor thuisgebruik en gelijksoortige doeleinden - EN Beschermingssoorten door mantel Aanwijzing: Deze installatie instructie dient zorgvuldig te worden bewaard en dient voor de installatie te worden doorgelezen. Let u ook op de bijgevoegde onderhoudsvoorschriften _201507

5 Normen en voorschriften Verwarmingsketel CGB- Verwarmingsketel volgens EN 297 / DIN 3368 T5, T6, T7, T8 / EN 437 (ontwerp) / EN 677 (ontwerp) / EN 625 als ook EC-richtlijn 90/396/EWG (gasverbruikrichtlijnen), 92/42/EEC (werkingsgraadrichtlijn), 72006/95/EG (Laagspanningsrichtlijn) 89/ 336/EWG (EMV-richtlijn), met elektronische ontsteking en elektronische rookgastemperatuurbewaking, voor lage temperatuurverwarming en warmwaterbereiding in verwarmingsinstallaties met aanvoer-temperaturen tot 950 C en 3 bar toegestane gebruiksoverdruk volgens EN De Wolf verwarmingsketel is ook voor opstelling in garages toegestaan. u i m t e l u c h t - a f h a n k e l i j k e verwarmingsketels mogen alleen in een ruimte geïnstalleerd te worden, welke aan de geldende beluchtingseisen voldoet. Anders bestaat verstikking of vergiftigingsgevaar. Leest u de montageen onderhoudshandleiding goed door, voordat het toestel wordt geïnstalleerd. Houd u vooral aan de onderhoudsvoorschriften. Er mag uitsluitend propaan conform de plaatselijke voorschriften worden gebruikt, aangezien anders het gevaar bestaat dat storingen m.b.t. het startgedrag en de werking van de condensatiegasketel optreden waardoor er gevaar voor beschadiging van het toestel en verwonding van personen bestaat. Bij slecht ontluchte tanks met vloeibaar gas kan het tot ontstekingsproblemen komen. Wend u zich in dat geval tot de onderneming die belast is het met vullen van de tank met vloeibaar gas. Foto: Wolf Verwarmingsketel Om energie te besparen en als bescherming tegen verkalking mag de temperatuur van het warm water vanaf een totale hardheid van 15 dh (2,5 mol/m³) op maximaal 50 C worden ingesteld. Vanaf een totale hardheid van meer dan 20 dh raden wij aan een waterbehandeling in de toevoerleiding van het koud water in te zetten voor de verwarming van het drinkwater om de onderhoudsintervallen te verlengen (warmtewisselaar voor warm water ontkalken _

6 Regeling / functie / bediening Gebruiksschakelaar AAN/UIT Lichtring Ontstoringstoets Temperatuur keuze warm water Temperatuur keuze heet water Thermometer Manometer 0 I Gebruiksschakelaar AAN/UIT bij positie 0 is de verwarmingsketel uitgeschakeld. Ontstoring Het oplossen van een storing en het weer opstarten vanhet toestel wordt door het indrukken van deze toets in werking gesteld. Wordt de ontstoringstoets ingedrukt, zonder dat er van een storing sprake is, dan wordt het toestel opnieuw opgestart. Lichtring voor de status Groen knipperend Groen knipperend Continu Groen Geel knipperend Continu Geel Rood knipperend Betekenis Stand-by (net is ingeschakeld, brander loopt niet. Warmtevraag: pomp loopt,brander uit Schoorsteenvegersgebruik brander aan, vlam aan Storing Temperatuurkeuze warm water Bij de verwarmingsketel met boiler komt de instelling van 1-9 overeen met een reservoirtemperatuur van 15-65oC. In combinatie met een digitale thermostaat zal de temperatuurkeuze aan de ketel komen te vervallen. Bij combiketels komt de instelling 1-9 overeen met een warmwatertemperatuur van 40-60oC Temperatuurkeuze heet water Instelniveau van 2-8 wordt fabrieksmatig ingesteld en komt overeen met een watertemperatuur van 20-75oC. In combinatie met een digitale thermostaat zal de temperatuurkeuze aan de ketel komen te vervallen. de pomp voortdurend (fabrieksinstelling) resp. alleen bij aansturing van de brander met naverbranding _201507

7 Regeling / functie / bediening Instelling Gebruik in de winter (positie 2 tot 8) Het toestel warmt bij gebruik in de winter de Heetwatertemperatuur op tot het niveau die op de heetwater temperatuurregelaar is ingesteld. De circulatiepomp loopt overeenkomstig de instelling van het gebruikstype van de pomp voortdurend (fabrieksinstelling) resp. alleen bij aansturing van de brander met naverbranding. Gebruik in de zomer Door het draaien aan de schakelaar temperatuurkeuze heet water in stelling wordt de stand gebruik in de winter gedeactiveerd. Dit betekent dat het toestel op zomergebruik draait (verwarming uit) en uitsluitend verwarming van het leiding water verzorgt, echter is de vorstbescherming voor de verwarming gewaarborgd en de pompstandbescherming actief. Schoorsteenvegersgebruik Door het draaien aan de schakelaar temperatuurkeuze heet water in stelling wordt het schoorsteenvegersgebruik geactiveerd. De lichtring blinkt geel. Na activering van het schoorsteenvegersgebruik verwarmt het toestel met de maximaal ingestelde verwarmingsprestatie. Het schoorsteenvegersgebruik wordt na 15 minuten beëindigd, of als de maximale aanvoertemperatuur wordt overschreden. Voor een vernieuwde activering moet de temperatuurkeuze heet water één keer naar links en dan weer op stelling worden gedraaid bar C Thermomanometer In het bovenste gedeelte wordt de actuele temperatuur van het hete water aangegeven. In het onderste gedeelte wordt de waterdruk van de verwarmingsketel weergegeven. De waterdruk moet bij normaal gebruik tussen 2,0-2,5 bar liggen. Pompenstandbescherming In de instelling zomergebruik loopt de circulatiepomp na op 24 uur stilstand voor ca. 30 seconden aan. Aanwijzing Het veelvuldig inschakelen van de verwarmingsketel wordt in het verwarmingsgebruik elektronisch begrensd (ritmeafsluiting). Door het indrukken van de ontstoringstoets kan deze begrenzing worden overbrugd. Het toestel gaat dan onmiddellijk in gebruik, als een warmteverzoek voor de verwarming aanwezig is _

8 Afmetingen / Montagematen CGB Afbeelding: Aansluitingen Aanvoer boiler Aanvoer verwarming Gasaansluiting Retour verwarming Retour boiler Afvoer condensaatwater Afbeelding: Afmetingen CGB in combinatie met CSW Afbeelding: Afmetingen Afbeelding: Afmetingen _201507

9 Afmetingen / Aansluitingen CGB-K Foto : afmetingen Foto : afmetingen Verwarmingsaanvoer Warmwateraansluiting Warmwateraansluiting Gasaansluiting Koudwateraansluiting Koudwateraansluiting Retour cv-zijdig Condenswaterafvoer min.400 Foto aansluiting verwarmingsketel met boiler Foto : afmetingen _

10 Opbouwschema CGB Handmatige ontluchter Rookgasbuis Ventilatormotor Temperatuurbegrenzer (enkel bij CGB-24) Temperatuurbegrenzer Brander Verwarmings-warmtewisselaar Gasventilator Gassmoorklep Gas-/luchtmengkamer Expansievat TBV/aanvoervoeler Retourvoeler Rookgastemperatuurbegrenzer Aanzuigbuis Condensaatwatersifon Gascombiventiel Drieweg-omschakelventiel Verwarmingscircuitpomp (zelf ontluchtend) Overstortventiel Aanvoer verwarming Aanvoer boiler Retour verwarming Retour boiler Gastoevoerleiding _201507

11 Opbouwschema CGB-K Handontluchter Rookgasafvoer Temperatuurbegrenzing (alleen bij CGB-K-28(24)) Temperatuurbegrenzing Ventilatiemotor Gasventilatie Gasventielblad Gas-luchtmengkamer Brander Heet water Warmtewisselaar Aanzuigbuis TBV/aanvoermeter Retourmeter Afvalgastemperatuurbegrenzer Ansaugrohr Condenswatersifon Gascombiventiel Driewegklep Verwarmingscirculatiepomp (zelf ontluchtend) Warmwaterwarmtewisselaar Doorlaatventiel Durchflußsensor Koud water filter met doorloopmengregelaar Verwarmingsaanvoer Warmwateraansluiting Retour cv-zijdig Koudwateraansluiting Gastoevoer _

12 Opstelling Algemene aanwijzingen Voor het kunnen uitvoeren van inspectie of onderhoudswerkzaamheden aan het toestel bevelen wij wij een vrije ruimte aan de zijkant van minstens 40mm, als ook een afstand tot de afdekking van 400mm aan, aangezien anders geen voldoende controle- en functieonderzoek van de bouwelementen bij onderhoudswerkzaamheden gewaarborgd is. De afvoerslangen moeten veilig met het houdersblik boven de afvoertrechter (sifon) worden bevestigd. De afvoer moet goed te overzien zijn. min. 400 mm De gasverwarmingsketel mag alleen in vorstvrije ruimtes worden opgesteld. min. 500 mm Verder moeten alle bouwdelen van het toestel voor vrij toegankelijk te zijn. Rookgasmetingen moeten kunnen worden uitgevoerd. Houdt men zich niet aan de minimale afstandmaten en toegankelijkheid, kan in geval van een servicedienstinzet de Wolf de toegang worden geëist. Een afstand van het toestel met brandbare bouwstoffen resp. brandbare bestanddelen is niet vereist, daar bij normale warmteprestatie van het toestel geen hogere temperaturen als 85 C voorkomen. Explosieve of gemakkelijk ontvlambare stoffen dienen echter in de opstellingsruimte niet te worden gebruikt, aangezien hierbij brand of explosiegevaar bestaat. De verbrandingslucht die naar het toestel wordt gevoerd, moet vrij van chemische stoffen zijn, bijvoorbeeld fluor, chloor of zwavel. Dit soort stoffen bevinden zich in sprays, verf, kleefstoffen oplos en reinigingsmiddelen. Deze kunnen in het ongunstigste geval tot corrosie, ook in de rookgasinstallatie leiden. Attentie Bij de montage van het toestel dient erop te worden gelet, dat geen vreemde delen (bijvoorbeeld boorstof) in het toestel raken, want deze kunnen tot storingen leiden. De bijgevoegde styropoorafdekking gebruiken! Geluidsisolatie : Bij kritische installatiecondities (bijvoorbeeld montage aan een houten wand) kunnen aanvullende maatregelen voor de isolatiekoppeling van het toestel noodzakelijk zijn. Gebruik in dit geval isolatiebeschermingspluggen en eventueel rubber stootblokjes resp. isolatiestroken. Eerst moet de inbouwpositie van het toestel worden bepaald. Daarbij is op de rookgasaansluiting de zijdelingse afstanden naar de wanden en de bedekking als ook reeds voorhanden aansluitingen voor gas, verwarming, warm water en elektronaansluitingen te letten _201507

13 Montage Opening van het bekledingsdeksel Wij bevelen aan bij de montage het bekledingsdeksel af te nemen. Regelingsdeksel naar beneden klappen. Het bekledingsdeksel met de linker en rechter draaischuif ontgrendelen. Het bekledingsdeksel van onderen losmaken en uithangen. draaischuif Foto : Draaischuif openen Toestelbevestiging met ophanggaten Bij de montage van het toestel is op een voldoende draagkracht van de opstellingsplaats te letten. Daarbij dient ook de conditie van de wand te worden betrokken, daar het anders tot gas- en waterlekkage kan komen en daarmee explosie- en overstromingsgevaar bestaat. Allereerst moet de inbouwpositie van de gasverwarmingsketel worden bepaald. Daarbij is op de aansluiting, de zijdelingse afstanden tot wanden en bedekking als ook op reeds bestaande aansluitingen voor gas, verwarming, warmwater en elektra-aansluiting te letten....gu gg gb/...cg-... Boorgaten voor de ophangplaatsen Ø 12 Foto : Inbouwsjabloon Voor de markering van de bevestigingsboringen en van de aansluitingen is een inbouwsjabloon bijgesloten. De inbouwsjabloon loodrecht plaatsen en de bevestigingsboringen markeren. De minimale afstanden tot de wanden en de bedekking dienen te worden aangehouden. min. 562mm Afdekking Foto : boorgaten voor ophangplaatsen - Markeert U de boorgaten Ø12 voor de ophangplaatsen achtend op minimale afstanden tot de wand. - Plaatst U de plug en bevestigt U de ophangplaatsen met de bijgeleverde schroeven. - Hangt U de gasketel met de ophangschoor in de ophangplaatsen. ophangschoor Foto: Ophangschoor aan de gasketel _

14 Installatie Toevoerleiding inbouwuitvoering Wanneer toevoerleidingen voor koud en warm water, verwarming, gas en veiligheidsventielafloop ingebouwd geleid worden kunnen de aansluitingen met het inbouwmontagesjabloon vastgelegd worden. De leidingen voor gas, verwarming en warm water verzonken volgens de bijgevoegde montagesjablonen leggen. Afbeelding: Inbouwmontagesjabloon Wanneer toevoerleidingen voor koud en warm water, verwarming, gas en veiligheidsventielafloop ingebouwd gelegd worden kunnen de aansluitingen met de ruwbouwconsole voor inbouwinstallatie (toebehoren) vastgelegd worden. De hoeken van de inbouw-ruwbouwconsole met de toeleidingen solderen. (De hoeken kunnen los om 360 worden gedraaid, zodat de leidingen uit elke richting eenvoudig gemonteerd kunnen worden). Aansluittoebehoren monteren. Afbeelding: Ruwbouwconsole inbouw (toebehoren) voor:cgb-k, CGB met FSW-120 Afbeelding: Ruwbouwconsole inbouw (toebehoren) Toevoerleiding in opbouwuitvoering Wanneer toevoerleidingen voor koud en warm water, verwarming, gas en veiligheidsventielafloop niet ingebouwd gelegd worden, kunnen de aansluitingen vastgelegd worden met de opbouwaansluitconsole (toebehoren). De aansluittoebehoren op de gecombineerde gasketel monteren en de toevoerleidingen in de opbouwuitvoering aansluiten. Afbeelding: Opbouwaansluitconsole (toebehoren) voor: gasketels CGB Afbeelding: Opbouwaansluitconsole (toebehoren) voor: gascombiketels CGB-K _201507

15 Installatie Verwarmingskring De inbouw van een onderhoudskraan in het verwarmingsvoor en retour cv-zijdig wordt aanbevolen Foto: Onderhoudskraan (accessoire) Foto: Onderhoudskraan (accessoire) Aanwijzingen Op het diepste punt van de installatie is een vul- en aftapkraan aan te brengen. De verwarmingscirculatiepomp is in toerental omschakelbaar en kan daardoor aan verschillende installaties worden aangepast. Zouden desalniettemin stroomgeluiden voorkomen dan is extern een overstortventiel in te bouwen. Foto: Onderhoudskraan met aansluiting voor zekerheidsventiel, doorgangsmodel (accesoire) Foto: Onderhoudskraan met aansluiting voor zekerheidsventiel, doorgangsmodel (accesoire) Veiligheidstechniek In de CGB-K is fabrieksmatig geen expansievat ingebouwd. Dit moet derhalve extern in de verwarmingscirculatieretour worden gemonteerd (in het Wolf accessoireprogramma verkrijgbaar.) Tussen het expansievat en de verwarmingsketel mag zich geen afsluitingsventiel bevinden, anders wordt door de drukopbouw de ketel blijvend beschadigd. Er bestaat het gevaar van barsten van installatieonderdelen met verbrandingsgevaar. Uitgesloten zijn kapjesventielen voor het expansievat. De minimale installatiedruk bedraagt 0,75 bar. CGB-35 en CGB-50 zijn uitsluitend voor gesloten installaties tot 3 bar toegestaan. De max. aanvoertemperatuur is fabrieksmatig op 75oC ingesteld en kan indien nodig op 85oC worden gesteld. Het expansievat moet volgens DIN 4708 voldoende zijn gedimensioneerd. Aansluiting expansievat Overstortventiel Overstortventiel Verwarmingskring Het overstortventiel met de code H inbouwen max. 3 bar! Foto: overstortventiel verwarmingskring(accessoire) _

16 Installatie Koud- en warmwateraansluiting De inbouw van een onderhoudskraan in de koutwatertoevoer wordt aanbevolen. Licht de druk van de koutwatertoevoer boven de maximaal toegestane gebruiksdruk van 10 bar, dan moet een geteste en erkende drukverminderaar worden ingebouwd. Voor het geval gemengde batterijen worden gebruikt is een centrale drukvermindering te verwachten. Bij koud- en warmwateraansluiting dient op de nationale normen en voorschriften van de plaatselijke waterleverancier te worden gelet. Komt de installatie niet overeen met de getoonde beschrijving, dan vervalt de garantie. aftappen afsluitkraan manometeraansluiting aftappen drukreduceerventiel tapwaterfilter afsluitkraan koudwateraansluiting Foto: Koud water aansluiting Aanwijzing: Bij de keuze van het installatiemateriaal letten op de tegels van de techniek als ook op eventueel mogelijke elektrochemische gebeurtenissen te letten (menginstallatie) Condenswateraansluiting Allereerst het regelingsdeksel naar onderen klappen. Rechter en linker schroef volgens foto losdraaien, bekledingsdeksel boven uitnemen en afnemen. Verbindingsdeksel en regelingskastje naar binnen drukken en het kastje eruit halen. draaischuif De meegeleverde gesloten sifon is aan de aansluitsteunen van de condenswaterkuip aan te sluiten. Is geen neutralisatie vereist, dan kan het condenswater in de sifon onder het overstortventiel worden gevoerd. Wordt het condenswater rechtstreeks in de waterafvoer geloosd, dan dient voor een ontluchting te worden gezorgd, opdat geen terugwerking van de waterafvoerleiding op de verwarmingsketel kan plaats vinden. Bij aansluiting van een neutrealisator (accessoire) is op bijgaande instructie te letten. Wordt een neutralisatieinstallatie ingezet, gelden de landelijke specifieke voorschriften voor de afvoer van de overblijfselen van dit aggregaat. Foto : Draaischuif openen verbindingsstuk Bij het gebruik van het apparaat met een lege sifon bestaat het gevaar van vergiftiging door uitstromende rookgassen. Daarom dient deze voor ingebruikname met water te worden gevuld. De sifon afschroeven, afnemen en vullen tot aan de zijdelingse afvoer het water eruit loopt. Vervolgens de sifon er weer opdraaien en erop toezien dat deze goed vastzit. Foto: Verbindingsstuk indrukken Aanwijzing uit de VDI 2035 tot steenvorming Vooral door de manier waarop de in gebruik name plaats vindt kan de steenvorming worden beïnvloed. Wanneer de installatie met geringste capaciteit of langzaam trapsgewijs wordt opgewarmd, bestaat de mogelijkheid, dat zich kalk niet alleen op de heetste plaatsen, maar ook over de hele installatieverspreid. In sommige gevallen in slibvorm. Bij installaties met meerdere ketels worden aanbevolen alle ketels gelijktijdig in gebruik te nemen opdat de gehele kalkhoeveelheid zich niet op het wateroppervlak van een ketel kan concentreren. Indien aanwezig met azijn opdroogprogramma starten. Foto: Sifon Sifon Voor in gebruik name moeten buizensystemen een dichtheidtest ondergaan: Testdruk aan drinkwaterdeel max. 10 bar. Testdruk aan verwarmingsdeel max. 4,5 bar _201507

17 Installatie Gasaansluiting Het verleggen van de gasleiding alsmede de aansluiting aan de gasleidingen ogen alleen door een erkende gaasinstallateur worden uitgevoerd. De flexibele gasaansluitingsleiding bij de installatiewerkzaamheden beschermen. Bij de druktest van de gasleiding moet de gaskogelkraan op de gasketel aangesloten zijn. Verwarmingsnet en gasleiding voor aansluiting van de ketel, vooral bij oudere installaties van resten reinigen. Voor in gebruikname de buisverbindingen en aansluiting aan de gaszijde op dichtheid te testen. Bij ondeskundige installatie of bij gebruik van ongeschikte bouwdelen resp. bouwgroepen, kan gas ontwijken, waardoor vergiftiging- en explosiegevaar bestaat. In de gastoevoerleiding moet voor de Wolf gasketel een glaskogelkraan aanwezig zijn. Anders bestaat in geval van brand explosiegevaar. De gastoevoerleiding is naar de eisen van nationale voorschriften aan te leggen. Foto: Gaskogelkraan, doorgangsmodel (accessoire) Foto: Gaskogelkraan, hoekmodel(accessiore) De instrumenten aan de gasbrander mogen met max. 150 mbar worden afgedrukt. Bij hogere druk kunnen de instrumenten worden beschadigd, zodat verstikkingof vergiftiggevaar bestaat. Bij de druktest van de gasleiding moet de gaskraankogel aan de verwarmingsketel gesloten zijn. De gaskogelkraan moet toegankelijk zijn aangebracht _

18 Montage lucht-/gasafvoerleiding Attentie Er mogen voor de concentrische lucht-/ gasafvoer en rookgasafvoeren mogen alleen originele Wolfonderdelen worden gebruikt. Alvorens U de rookgasafvoer installeert resp. de luchtrookgasaansluiting plant, let U dan op de installatie instructies lucht-/gasafvoerleiding. Foto: voorbeeld lucht-/rookgasafvoer Bij vernauwde plaatsverhoudingen kunnen CO 2 waarde en rookgastemperatuur rechtstreeks naar de ketel aan een aansluitadapter met revisiestuk(80/125-systeem) met steunen (60/100- systeem) worden gemeten. Attentie Voor gemeentelijke schoorsteenvegermeester moet de rookgas-meetsteunen ook na de montage van de afdekbekleding vrij toegankelijk zijn _201507

19 Elektra-aansluiting Algemene aanwijzingen De installatie mag alleen door een erkend Elektroninstallatiebedrijf plaatsvinden. De nationale voorschriften en de plaatselijke voorschriften van energieleveranciers dienen in acht te worden genomen. Aan de voedingsklemmen van het toestel staat ook bij uitgeschakelde gebruiksschakelaar spanning. Elektroaansluitkastje De regel- besturings en veiligheidsinrichtingen zijn gereed verbonden en getest. Alleen de netaansluiting en de externe toebehoor dient aangesloten te worden. Netaansluiting De aansluiting aan het stroomnet vindt plaats door een vaste aansluiting of als alternatief met een schukostekker (schukostekker niet in het veiligheidsgebied 1 en 2 vlak bij een douche of badkuip). Bij een vaste aansluiting moet het net via een scheidingsinstallatie (bijv. zekering, verwarmingsnoodschakelaar) met minstens 3 mm contactafstand te worden aangesloten Aansluitkabel flexibel, 3x1,0mm2 of onbuigzaam, max. 3x1,5mm 2. Bij een netaansluiting met schukostekker moet deze toegankelijk zijn. Aansluitkabel flexibel 3x1,0 mm 2. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N Netaansluiting 230VAC/50Hz L1 E1 ebus AF a b programmeerbare ingang 230VAC/50Hz Netvoorziening ext. Accessoires 230VAC/50Hz/max. 300VA programmeerbare ingang potentievrij buiteningang Detailbus Regelaar, radioklok, AF met klok, ontvanger, Radiobuitenantenne Aansluitkastje Montageaanwijzing elektra-aansluiting - Installatie voor het openen spanningsvrij schakelen. - Elektra aansluitkastje openen. - Trekontlasting in de inlegdelen schroeven. - Aansluitkabel ca. 70 mm af isoleren. - Kabel door de trekontlasting schuiven en trekontlasting vastschroeven. - Rast5 stekker afnemen. - Overeenkomstige aders aan de Rast5 stekker inklemmen. - Inlegdelen weer in de juiste positie steken. F 3,15 A Rast5-Stekker Trkontlasting _

20 Elektra-aansluiting Verwisseling van de zekeringen Voor het verwisselen van een zekering moet de gasketel van het net worden gehaald. Door de in/uit schakelaar aan het toestel vindt geen afsluiting van het net plaats. Gevaar door elektrische spanning aan elektrische bouwdelen en contacten, als de verwarmingsketel niet van het net is afgesloten. Er bestaat levensgevaar!!! zekering Foto : regeling naar voren geklapt, afdekkapje van aansluitkast geopend Aansluiting vuller opslagreservoir Als een opslagreservoir wordt aangesloten moet de blauwe contactdoos van de vuller aan de blauwe stekker van de regeling worden aangesloten. Er dient op het montagevoorschrift van het opslagreservoir te worden gelet. blauwe stekker Foto: blauwe stekker voor ansluiting van de boilersensor Aansluiting circulatiepomp externe accessoire (230VAC) De kabelvastschroeving van de kabels in het aansluitkastje vastschroeven door de vastschroeving halen en bevestigen. De circulatiepomp uit het Wolf accessoireprogramma aan de klemmen L1 en N en aansluiten. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 3 Foto : aansluiting circulatiepomp/ accessoire Aansluiting uitgang A1 (230VAC;200VA) De kabelvastschroeving in het aansluitkastje vastschroeven. De aansluitkabel door kabelvastschroeving voeren en bevestigen. De aansluitkabel aan de klemmen L1, N en aansluiten. De parameterering van uitgang A1 is in de tabel op de volgende pagina beschreven. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 3 Foto : aansluiting uitgang A _201507

21 Elektra-aansluiting De functies van de uitgang A1 kunnen met ebus geschikte Wolf-regelingsaccessoires worden afgelezen en ingesteld. De uitgang A1 kan met de volgende functies worden toegerust: Code Betekenis 0 Zonder functieuitgang A1 wordt niet aangestuurd 1 Circulatiepomp 100% De uitgang A 1 wordt bij warmwatervrijgave door het regelingsaccessoire (bijv. BM) aangestuurd. Zonder accessoireregelaar wordt uitgang 1 voortdurende aangestuurd. 2 Circulatiepomp 50% Uitgang A1 wordt bij warmwatervrijgave door het regelingsaccessoire (bijv. BM) aangestuurd. 5 minuten aan en 5 minuten uit. Zonder accessoireregelaar de uitgang A1 voortdurend in 5 minuten ritme. 3 Circulatiepomp 20% Uitgang A1 wordt bij warmwatervrijgave door het regelingsaccessoire (bijv. BM) aangestuurd. 2 minuten aan en 8 minuten uit. Zonder accessoireregelaar de uitgang A1 voortdurend. 4 Alarmuitgang Uitgang A1 wordt na een storing en afloop van 4 minuten aangestuurd. 5 Vlammenmelder Uitgang A1 wordt na herkenning van een vlam aangestuurd. 6 Opslaglaadpomp (alleen bij verwarmingsketels) (fabrieksinstelling voor A1) Uitgang 1 wordt gedurende een opslaglading aangestuurd. 7 Klep voor de luchtaanvoer Voor iedere branderstart wordt eerst uitgang A1 aangestuurd. Een brandervrijgave vindt echter dan pas plaats als ingang E1 wordt gesloten. Belangrijk: Ingang E1 moet in ieder geval ook als klep voor de luchtaanvoer worden geparameteriseerd! De terugmelding op ingang E1 moet met een potentiaalvrij contact plaats vinden (24V!) Anders moet bij de montage een relais voor de potentiaalscheiding worden ingezet. 9 Extern gasventiel voor vloeibaar gas De uitgang A1 wordt parallel aan het gaskombiventiel aangestuurd. 10 Externe pomp Uitgang A1 schakelt gelijktijdig met de verwarmingscirkelpomp (HKP). Gebruik bij bv. systeemscheiding. 24V E1 a b 230VAC A1 L1 L1 1 2 N N M _

22 Elektra-aansluiting Aansluiting ingang E1 (24V) De aansluitkakel voor ingang 1 aansluiten aan klem E1 conform het aansluitplan. Hiervoor de brug tussen a en b van de betreffende klemmen verwijderen. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting van ruimtethermostaat De functies van de uitgang A1 kunnen met ebus geschikte Wolf-regelingsaccessoires worden afgelezen en ingesteld. De uitgang A1 kan met de volgende functies worden toegerust. Code Betekenis 0 zonder functieuitgang A1 wordt door de regelaar niet in aanmerking genomen 1 Ruimtethermostaat Bij geopende ingang E1 wordt het verwarmingsgebruik afgesloten (zomergebruik), ook afhankelijk van een digitaal Wolf-regelingsaccessoire. 2 Maximaalthermostaat of installatie drukbewaking Aansluitmogelijkheid voor een maximaalthermostaat of installatie drukbewaking. De ingang E1 moet voor een brandervrijgave worden afgesloten, ook voor schoorsteenvegergebruik en vorstbescherming 3 Niet bezet, instelling niet geoorloofd 4 Stromingsbewaking Aansluitmogelijkheid voor een aanvullende waterstromingsbewaking.na het aansturen van de pomp moet binnen 12 seconden de ingang E1 worden afgesloten. Is dit nt het geval, wordt de brander uitgeschakeld en storing 41 wordt weergegeven. 5 Bewaking van de bijluchtklep Zie parametering uitgang A1, Nr7 bijluchtklep 8 Branderblokkering (BOB) Bedrijf zonder brander Gesloten contact, brander geblokkeerd Verwarmingscirkelpomp en boilerlaadpomp draaien in normaal bedrijf Bij schoorsteenvegerbedrijf en vorstbescherming is de brander vrijgegeven Een open contact geeft de brander weer vrij Aansluiting digitale Wolf-regelingsaccessoires (KM, SM1, SM2, MM, BM) Er mogen alleen regelaars uit het Wolfaccessoiresprogramma worden aangesloten. Een aansluitplan is bij ieder accessoiredeel aanwezig. Alas verbindingsleiding tussen de regelaccessoires en het gastoestel dient een twee-aderige leiding (doorsnee> 0,5 mm 2 ) te worden gebruikt. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting Wolf regelingsaccessoire digitaal ebus interface Aansluiting weersafhankelijke voeler/ regeling De buitentemperatuursensor kan naar keuze op de klemmenlijst van de gasketel op de aansluiting AF, resp. op de klemmenlijst van de bedieningsmodule BM worden aangesloten. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting weersafhankelijke voeler/regeling _201507

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel met boiler CGS-28(24)/200 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Hoogrendementsketel. Bedrijfshandleiding voor de gebruiker MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630

Hoogrendementsketel. Bedrijfshandleiding voor de gebruiker MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Bedrijfshandleiding voor de gebruiker Hoogrendementsketel MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Wolf Energiesystemen Tel. 038-333 50 86 Fax 038-333 68 02 info@wolf-energiesystemen.nl www.wolf-energiesystemen.nl

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

THEMACONDENS F37/50, FAS37

THEMACONDENS F37/50, FAS37 THEMACONDENS F37/50, FAS37 NOTICE D INSTALLATION ET D EMPLOI INSTALLATIE-EN GEBRUIKSAANWIJZING Montage und Bedienungsanleitungen sind verfügbar in der deutschen Sprache 04/08 Gebruiksaanwijzing van de

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt 83247507 1/2013-09

Condenserende gasketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt 83247507 1/2013-09 Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247507 1/2013-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de volgende eigenaar. Mevrouw,

Nadere informatie

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200.

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Nederlands Hoog rendement Low NO X gasketel NL Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Installatieen servicehandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. introductie 8 2.1

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

aurostep VIH SN 250 i

aurostep VIH SN 250 i aurostep VIH SN 250 i BE Voor de gebruiker en de installateur Systeembeschrijving aurostep Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie......... 2 1.1 Bewaren van de documenten................ 2 1.2

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

ADM. Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135. Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding. Innovation has a name.

ADM. Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135. Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding. Innovation has a name. ADM Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135 0305 984 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Innovation has a name. uw installateur A.O. Smith Hoofdkantoor Europa, De Run

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247607 1/2014-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03)

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Voor de installateur Installatie- en bedieningshandleiding Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en verklaring symbolen...........................................

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente Montage- en bedieningshandleiding Kachels ambiente VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie