Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie instructies en onderhoudshandleiding"

Transcriptie

1 Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel CGB 11 Verwarmingsketel CGB-K-23 (20) Combiverwarmingsketel CGB 20 Verwarmingsketel CGB 24 Verwarmingsketel CGB-K-28 (24) Combiverwarmingsketel Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr _ Wijzigingen voorbehouden NL

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheidsaanwijzingen...3 Normen en voorschriften Regeling / functie / bediening Afmetingen/ Aansluitingen Opbouwschema Opstelling...12 Montage...13 Installatie Montage lucht-/gasafvoerleiding...18 Elektra-aansluiting Het vullen van de installatie...23 In gebruikname Gasaansluitdruk testen...26 Sifon vullen/gasaansluitdruk testen...27 Regelingsparameters weergeven / veranderen...28 Maximale verwarmingscapaciteit aanpassen...29 Keuze van de pomptrap...30 Meten van de verbrandingsparameter CO 2 -Instelling Ingebruiknameprocedure...35 Onderhoud Modulerende pomp traps pomp...52 Planningsaanwijzingen Installatie instructies...67 Technische onderhouden planningsdetails...68 Schakelplan...69 Technische details...70 Storing Oorzaak Het verhelpen...71 Productkaart volgens verordening (EU) nr. 811/ Technische parameters overeenkomstig verordening (EU) Nr. 813/ EC conformiteitverklaring _201507

3 In deze beschrijving worden de volgende symbolen en aanwijzingstekens gebruik. Deze belangrijke aanwijzingen betreffen de persoonlijke bescherming en de technische gebruikszekerheid. Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzing duiden aanwijzingen aan, waaraan men zich exact dient te houden om gevaar of verwonding van personen te vermijden en beschadiging van het toestel te voorkomen. Foto: klemkast, gevaar voor elektrische spanning Gevaar voor elektrische spanning aan elektrische onderdelen. Attentie: Voor het afnemen van de mantel het toestel uitschakelen. Raakt u nooit bij ingeschakelde gebruiksschakelaar elektrische onderdelen of contacten aan! Het gevaar van een elektrische schok / stroomstoot bestaat met gevaar voor leven of gezondheid. Op aansluitklemmen staat ook bij een uitgeschakeld toestel spanning. Attentie Betekent technische aanwijzing waaraan men zich exact dient te houden om schade en storingen te voorkomen. Foto: voedingstrafo, hoogspanningsontstekingspen, brander, Gevaar voor electrische spanning, gevaar voor verbranding door hete onderdelen. Foto: Gasaansluiting, gevaar voor vergiftiging en explosiegevaar door uitstromend gas. Foto: Gascombiventiel, Gevaar voor elektrische spanning Gevaar voor explosie door uitstromend gas _

4 Normen en voorschriften De installatie van de Wolf verwarmingsketel mag alleen plaatsvinden door een erkende installateur. De erkende installateur neemt de verantwoordelijk op zich voor een installatie volgens de gangbare regels en voor de eerste ingebruikname van het toestel. De Wolf verwarmingsketel is volgens de nieuwste stand der techniek en erkende technische richtlijnen gebouwd. Worden technische veranderingen aan de regeling resp. aan de regelingstechnische onderdelen uitgevoerd, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade die hieruit ontstaat. Bij onjuist gebruik kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan, schade en storingen aan het toestel en overige schade. Voor de installatie zijn de volgende voorschriften, regels en richtlijnen van toepassing: - EN Procedure voor berekening van de standaard warmtebelasting - EN Zekerheidstechnische uitrusting van verwarmingsapparaten met aanvoertemperaturen tot 95 C. - EN Elektrische uitrusting van niet-elektronische apparaten voor thuisgebruik - N Zekerheid inzake elektrische apparaten voor thuisgebruik en gelijksoortige doeleinden - EN Beschermingssoorten door mantel Aanwijzing: Deze installatie instructie dient zorgvuldig te worden bewaard en dient voor de installatie te worden doorgelezen. Let u ook op de bijgevoegde onderhoudsvoorschriften _201507

5 Normen en voorschriften Verwarmingsketel CGB- Verwarmingsketel volgens EN 297 / DIN 3368 T5, T6, T7, T8 / EN 437 (ontwerp) / EN 677 (ontwerp) / EN 625 als ook EC-richtlijn 90/396/EWG (gasverbruikrichtlijnen), 92/42/EEC (werkingsgraadrichtlijn), 72006/95/EG (Laagspanningsrichtlijn) 89/ 336/EWG (EMV-richtlijn), met elektronische ontsteking en elektronische rookgastemperatuurbewaking, voor lage temperatuurverwarming en warmwaterbereiding in verwarmingsinstallaties met aanvoer-temperaturen tot 950 C en 3 bar toegestane gebruiksoverdruk volgens EN De Wolf verwarmingsketel is ook voor opstelling in garages toegestaan. u i m t e l u c h t - a f h a n k e l i j k e verwarmingsketels mogen alleen in een ruimte geïnstalleerd te worden, welke aan de geldende beluchtingseisen voldoet. Anders bestaat verstikking of vergiftigingsgevaar. Leest u de montageen onderhoudshandleiding goed door, voordat het toestel wordt geïnstalleerd. Houd u vooral aan de onderhoudsvoorschriften. Er mag uitsluitend propaan conform de plaatselijke voorschriften worden gebruikt, aangezien anders het gevaar bestaat dat storingen m.b.t. het startgedrag en de werking van de condensatiegasketel optreden waardoor er gevaar voor beschadiging van het toestel en verwonding van personen bestaat. Bij slecht ontluchte tanks met vloeibaar gas kan het tot ontstekingsproblemen komen. Wend u zich in dat geval tot de onderneming die belast is het met vullen van de tank met vloeibaar gas. Foto: Wolf Verwarmingsketel Om energie te besparen en als bescherming tegen verkalking mag de temperatuur van het warm water vanaf een totale hardheid van 15 dh (2,5 mol/m³) op maximaal 50 C worden ingesteld. Vanaf een totale hardheid van meer dan 20 dh raden wij aan een waterbehandeling in de toevoerleiding van het koud water in te zetten voor de verwarming van het drinkwater om de onderhoudsintervallen te verlengen (warmtewisselaar voor warm water ontkalken _

6 Regeling / functie / bediening Gebruiksschakelaar AAN/UIT Lichtring Ontstoringstoets Temperatuur keuze warm water Temperatuur keuze heet water Thermometer Manometer 0 I Gebruiksschakelaar AAN/UIT bij positie 0 is de verwarmingsketel uitgeschakeld. Ontstoring Het oplossen van een storing en het weer opstarten vanhet toestel wordt door het indrukken van deze toets in werking gesteld. Wordt de ontstoringstoets ingedrukt, zonder dat er van een storing sprake is, dan wordt het toestel opnieuw opgestart. Lichtring voor de status Groen knipperend Groen knipperend Continu Groen Geel knipperend Continu Geel Rood knipperend Betekenis Stand-by (net is ingeschakeld, brander loopt niet. Warmtevraag: pomp loopt,brander uit Schoorsteenvegersgebruik brander aan, vlam aan Storing Temperatuurkeuze warm water Bij de verwarmingsketel met boiler komt de instelling van 1-9 overeen met een reservoirtemperatuur van 15-65oC. In combinatie met een digitale thermostaat zal de temperatuurkeuze aan de ketel komen te vervallen. Bij combiketels komt de instelling 1-9 overeen met een warmwatertemperatuur van 40-60oC Temperatuurkeuze heet water Instelniveau van 2-8 wordt fabrieksmatig ingesteld en komt overeen met een watertemperatuur van 20-75oC. In combinatie met een digitale thermostaat zal de temperatuurkeuze aan de ketel komen te vervallen. de pomp voortdurend (fabrieksinstelling) resp. alleen bij aansturing van de brander met naverbranding _201507

7 Regeling / functie / bediening Instelling Gebruik in de winter (positie 2 tot 8) Het toestel warmt bij gebruik in de winter de Heetwatertemperatuur op tot het niveau die op de heetwater temperatuurregelaar is ingesteld. De circulatiepomp loopt overeenkomstig de instelling van het gebruikstype van de pomp voortdurend (fabrieksinstelling) resp. alleen bij aansturing van de brander met naverbranding. Gebruik in de zomer Door het draaien aan de schakelaar temperatuurkeuze heet water in stelling wordt de stand gebruik in de winter gedeactiveerd. Dit betekent dat het toestel op zomergebruik draait (verwarming uit) en uitsluitend verwarming van het leiding water verzorgt, echter is de vorstbescherming voor de verwarming gewaarborgd en de pompstandbescherming actief. Schoorsteenvegersgebruik Door het draaien aan de schakelaar temperatuurkeuze heet water in stelling wordt het schoorsteenvegersgebruik geactiveerd. De lichtring blinkt geel. Na activering van het schoorsteenvegersgebruik verwarmt het toestel met de maximaal ingestelde verwarmingsprestatie. Het schoorsteenvegersgebruik wordt na 15 minuten beëindigd, of als de maximale aanvoertemperatuur wordt overschreden. Voor een vernieuwde activering moet de temperatuurkeuze heet water één keer naar links en dan weer op stelling worden gedraaid bar C Thermomanometer In het bovenste gedeelte wordt de actuele temperatuur van het hete water aangegeven. In het onderste gedeelte wordt de waterdruk van de verwarmingsketel weergegeven. De waterdruk moet bij normaal gebruik tussen 2,0-2,5 bar liggen. Pompenstandbescherming In de instelling zomergebruik loopt de circulatiepomp na op 24 uur stilstand voor ca. 30 seconden aan. Aanwijzing Het veelvuldig inschakelen van de verwarmingsketel wordt in het verwarmingsgebruik elektronisch begrensd (ritmeafsluiting). Door het indrukken van de ontstoringstoets kan deze begrenzing worden overbrugd. Het toestel gaat dan onmiddellijk in gebruik, als een warmteverzoek voor de verwarming aanwezig is _

8 Afmetingen / Montagematen CGB Afbeelding: Aansluitingen Aanvoer boiler Aanvoer verwarming Gasaansluiting Retour verwarming Retour boiler Afvoer condensaatwater Afbeelding: Afmetingen CGB in combinatie met CSW Afbeelding: Afmetingen Afbeelding: Afmetingen _201507

9 Afmetingen / Aansluitingen CGB-K Foto : afmetingen Foto : afmetingen Verwarmingsaanvoer Warmwateraansluiting Warmwateraansluiting Gasaansluiting Koudwateraansluiting Koudwateraansluiting Retour cv-zijdig Condenswaterafvoer min.400 Foto aansluiting verwarmingsketel met boiler Foto : afmetingen _

10 Opbouwschema CGB Handmatige ontluchter Rookgasbuis Ventilatormotor Temperatuurbegrenzer (enkel bij CGB-24) Temperatuurbegrenzer Brander Verwarmings-warmtewisselaar Gasventilator Gassmoorklep Gas-/luchtmengkamer Expansievat TBV/aanvoervoeler Retourvoeler Rookgastemperatuurbegrenzer Aanzuigbuis Condensaatwatersifon Gascombiventiel Drieweg-omschakelventiel Verwarmingscircuitpomp (zelf ontluchtend) Overstortventiel Aanvoer verwarming Aanvoer boiler Retour verwarming Retour boiler Gastoevoerleiding _201507

11 Opbouwschema CGB-K Handontluchter Rookgasafvoer Temperatuurbegrenzing (alleen bij CGB-K-28(24)) Temperatuurbegrenzing Ventilatiemotor Gasventilatie Gasventielblad Gas-luchtmengkamer Brander Heet water Warmtewisselaar Aanzuigbuis TBV/aanvoermeter Retourmeter Afvalgastemperatuurbegrenzer Ansaugrohr Condenswatersifon Gascombiventiel Driewegklep Verwarmingscirculatiepomp (zelf ontluchtend) Warmwaterwarmtewisselaar Doorlaatventiel Durchflußsensor Koud water filter met doorloopmengregelaar Verwarmingsaanvoer Warmwateraansluiting Retour cv-zijdig Koudwateraansluiting Gastoevoer _

12 Opstelling Algemene aanwijzingen Voor het kunnen uitvoeren van inspectie of onderhoudswerkzaamheden aan het toestel bevelen wij wij een vrije ruimte aan de zijkant van minstens 40mm, als ook een afstand tot de afdekking van 400mm aan, aangezien anders geen voldoende controle- en functieonderzoek van de bouwelementen bij onderhoudswerkzaamheden gewaarborgd is. De afvoerslangen moeten veilig met het houdersblik boven de afvoertrechter (sifon) worden bevestigd. De afvoer moet goed te overzien zijn. min. 400 mm De gasverwarmingsketel mag alleen in vorstvrije ruimtes worden opgesteld. min. 500 mm Verder moeten alle bouwdelen van het toestel voor vrij toegankelijk te zijn. Rookgasmetingen moeten kunnen worden uitgevoerd. Houdt men zich niet aan de minimale afstandmaten en toegankelijkheid, kan in geval van een servicedienstinzet de Wolf de toegang worden geëist. Een afstand van het toestel met brandbare bouwstoffen resp. brandbare bestanddelen is niet vereist, daar bij normale warmteprestatie van het toestel geen hogere temperaturen als 85 C voorkomen. Explosieve of gemakkelijk ontvlambare stoffen dienen echter in de opstellingsruimte niet te worden gebruikt, aangezien hierbij brand of explosiegevaar bestaat. De verbrandingslucht die naar het toestel wordt gevoerd, moet vrij van chemische stoffen zijn, bijvoorbeeld fluor, chloor of zwavel. Dit soort stoffen bevinden zich in sprays, verf, kleefstoffen oplos en reinigingsmiddelen. Deze kunnen in het ongunstigste geval tot corrosie, ook in de rookgasinstallatie leiden. Attentie Bij de montage van het toestel dient erop te worden gelet, dat geen vreemde delen (bijvoorbeeld boorstof) in het toestel raken, want deze kunnen tot storingen leiden. De bijgevoegde styropoorafdekking gebruiken! Geluidsisolatie : Bij kritische installatiecondities (bijvoorbeeld montage aan een houten wand) kunnen aanvullende maatregelen voor de isolatiekoppeling van het toestel noodzakelijk zijn. Gebruik in dit geval isolatiebeschermingspluggen en eventueel rubber stootblokjes resp. isolatiestroken. Eerst moet de inbouwpositie van het toestel worden bepaald. Daarbij is op de rookgasaansluiting de zijdelingse afstanden naar de wanden en de bedekking als ook reeds voorhanden aansluitingen voor gas, verwarming, warm water en elektronaansluitingen te letten _201507

13 Montage Opening van het bekledingsdeksel Wij bevelen aan bij de montage het bekledingsdeksel af te nemen. Regelingsdeksel naar beneden klappen. Het bekledingsdeksel met de linker en rechter draaischuif ontgrendelen. Het bekledingsdeksel van onderen losmaken en uithangen. draaischuif Foto : Draaischuif openen Toestelbevestiging met ophanggaten Bij de montage van het toestel is op een voldoende draagkracht van de opstellingsplaats te letten. Daarbij dient ook de conditie van de wand te worden betrokken, daar het anders tot gas- en waterlekkage kan komen en daarmee explosie- en overstromingsgevaar bestaat. Allereerst moet de inbouwpositie van de gasverwarmingsketel worden bepaald. Daarbij is op de aansluiting, de zijdelingse afstanden tot wanden en bedekking als ook op reeds bestaande aansluitingen voor gas, verwarming, warmwater en elektra-aansluiting te letten....gu gg gb/...cg-... Boorgaten voor de ophangplaatsen Ø 12 Foto : Inbouwsjabloon Voor de markering van de bevestigingsboringen en van de aansluitingen is een inbouwsjabloon bijgesloten. De inbouwsjabloon loodrecht plaatsen en de bevestigingsboringen markeren. De minimale afstanden tot de wanden en de bedekking dienen te worden aangehouden. min. 562mm Afdekking Foto : boorgaten voor ophangplaatsen - Markeert U de boorgaten Ø12 voor de ophangplaatsen achtend op minimale afstanden tot de wand. - Plaatst U de plug en bevestigt U de ophangplaatsen met de bijgeleverde schroeven. - Hangt U de gasketel met de ophangschoor in de ophangplaatsen. ophangschoor Foto: Ophangschoor aan de gasketel _

14 Installatie Toevoerleiding inbouwuitvoering Wanneer toevoerleidingen voor koud en warm water, verwarming, gas en veiligheidsventielafloop ingebouwd geleid worden kunnen de aansluitingen met het inbouwmontagesjabloon vastgelegd worden. De leidingen voor gas, verwarming en warm water verzonken volgens de bijgevoegde montagesjablonen leggen. Afbeelding: Inbouwmontagesjabloon Wanneer toevoerleidingen voor koud en warm water, verwarming, gas en veiligheidsventielafloop ingebouwd gelegd worden kunnen de aansluitingen met de ruwbouwconsole voor inbouwinstallatie (toebehoren) vastgelegd worden. De hoeken van de inbouw-ruwbouwconsole met de toeleidingen solderen. (De hoeken kunnen los om 360 worden gedraaid, zodat de leidingen uit elke richting eenvoudig gemonteerd kunnen worden). Aansluittoebehoren monteren. Afbeelding: Ruwbouwconsole inbouw (toebehoren) voor:cgb-k, CGB met FSW-120 Afbeelding: Ruwbouwconsole inbouw (toebehoren) Toevoerleiding in opbouwuitvoering Wanneer toevoerleidingen voor koud en warm water, verwarming, gas en veiligheidsventielafloop niet ingebouwd gelegd worden, kunnen de aansluitingen vastgelegd worden met de opbouwaansluitconsole (toebehoren). De aansluittoebehoren op de gecombineerde gasketel monteren en de toevoerleidingen in de opbouwuitvoering aansluiten. Afbeelding: Opbouwaansluitconsole (toebehoren) voor: gasketels CGB Afbeelding: Opbouwaansluitconsole (toebehoren) voor: gascombiketels CGB-K _201507

15 Installatie Verwarmingskring De inbouw van een onderhoudskraan in het verwarmingsvoor en retour cv-zijdig wordt aanbevolen Foto: Onderhoudskraan (accessoire) Foto: Onderhoudskraan (accessoire) Aanwijzingen Op het diepste punt van de installatie is een vul- en aftapkraan aan te brengen. De verwarmingscirculatiepomp is in toerental omschakelbaar en kan daardoor aan verschillende installaties worden aangepast. Zouden desalniettemin stroomgeluiden voorkomen dan is extern een overstortventiel in te bouwen. Foto: Onderhoudskraan met aansluiting voor zekerheidsventiel, doorgangsmodel (accesoire) Foto: Onderhoudskraan met aansluiting voor zekerheidsventiel, doorgangsmodel (accesoire) Veiligheidstechniek In de CGB-K is fabrieksmatig geen expansievat ingebouwd. Dit moet derhalve extern in de verwarmingscirculatieretour worden gemonteerd (in het Wolf accessoireprogramma verkrijgbaar.) Tussen het expansievat en de verwarmingsketel mag zich geen afsluitingsventiel bevinden, anders wordt door de drukopbouw de ketel blijvend beschadigd. Er bestaat het gevaar van barsten van installatieonderdelen met verbrandingsgevaar. Uitgesloten zijn kapjesventielen voor het expansievat. De minimale installatiedruk bedraagt 0,75 bar. CGB-35 en CGB-50 zijn uitsluitend voor gesloten installaties tot 3 bar toegestaan. De max. aanvoertemperatuur is fabrieksmatig op 75oC ingesteld en kan indien nodig op 85oC worden gesteld. Het expansievat moet volgens DIN 4708 voldoende zijn gedimensioneerd. Aansluiting expansievat Overstortventiel Overstortventiel Verwarmingskring Het overstortventiel met de code H inbouwen max. 3 bar! Foto: overstortventiel verwarmingskring(accessoire) _

16 Installatie Koud- en warmwateraansluiting De inbouw van een onderhoudskraan in de koutwatertoevoer wordt aanbevolen. Licht de druk van de koutwatertoevoer boven de maximaal toegestane gebruiksdruk van 10 bar, dan moet een geteste en erkende drukverminderaar worden ingebouwd. Voor het geval gemengde batterijen worden gebruikt is een centrale drukvermindering te verwachten. Bij koud- en warmwateraansluiting dient op de nationale normen en voorschriften van de plaatselijke waterleverancier te worden gelet. Komt de installatie niet overeen met de getoonde beschrijving, dan vervalt de garantie. aftappen afsluitkraan manometeraansluiting aftappen drukreduceerventiel tapwaterfilter afsluitkraan koudwateraansluiting Foto: Koud water aansluiting Aanwijzing: Bij de keuze van het installatiemateriaal letten op de tegels van de techniek als ook op eventueel mogelijke elektrochemische gebeurtenissen te letten (menginstallatie) Condenswateraansluiting Allereerst het regelingsdeksel naar onderen klappen. Rechter en linker schroef volgens foto losdraaien, bekledingsdeksel boven uitnemen en afnemen. Verbindingsdeksel en regelingskastje naar binnen drukken en het kastje eruit halen. draaischuif De meegeleverde gesloten sifon is aan de aansluitsteunen van de condenswaterkuip aan te sluiten. Is geen neutralisatie vereist, dan kan het condenswater in de sifon onder het overstortventiel worden gevoerd. Wordt het condenswater rechtstreeks in de waterafvoer geloosd, dan dient voor een ontluchting te worden gezorgd, opdat geen terugwerking van de waterafvoerleiding op de verwarmingsketel kan plaats vinden. Bij aansluiting van een neutrealisator (accessoire) is op bijgaande instructie te letten. Wordt een neutralisatieinstallatie ingezet, gelden de landelijke specifieke voorschriften voor de afvoer van de overblijfselen van dit aggregaat. Foto : Draaischuif openen verbindingsstuk Bij het gebruik van het apparaat met een lege sifon bestaat het gevaar van vergiftiging door uitstromende rookgassen. Daarom dient deze voor ingebruikname met water te worden gevuld. De sifon afschroeven, afnemen en vullen tot aan de zijdelingse afvoer het water eruit loopt. Vervolgens de sifon er weer opdraaien en erop toezien dat deze goed vastzit. Foto: Verbindingsstuk indrukken Aanwijzing uit de VDI 2035 tot steenvorming Vooral door de manier waarop de in gebruik name plaats vindt kan de steenvorming worden beïnvloed. Wanneer de installatie met geringste capaciteit of langzaam trapsgewijs wordt opgewarmd, bestaat de mogelijkheid, dat zich kalk niet alleen op de heetste plaatsen, maar ook over de hele installatieverspreid. In sommige gevallen in slibvorm. Bij installaties met meerdere ketels worden aanbevolen alle ketels gelijktijdig in gebruik te nemen opdat de gehele kalkhoeveelheid zich niet op het wateroppervlak van een ketel kan concentreren. Indien aanwezig met azijn opdroogprogramma starten. Foto: Sifon Sifon Voor in gebruik name moeten buizensystemen een dichtheidtest ondergaan: Testdruk aan drinkwaterdeel max. 10 bar. Testdruk aan verwarmingsdeel max. 4,5 bar _201507

17 Installatie Gasaansluiting Het verleggen van de gasleiding alsmede de aansluiting aan de gasleidingen ogen alleen door een erkende gaasinstallateur worden uitgevoerd. De flexibele gasaansluitingsleiding bij de installatiewerkzaamheden beschermen. Bij de druktest van de gasleiding moet de gaskogelkraan op de gasketel aangesloten zijn. Verwarmingsnet en gasleiding voor aansluiting van de ketel, vooral bij oudere installaties van resten reinigen. Voor in gebruikname de buisverbindingen en aansluiting aan de gaszijde op dichtheid te testen. Bij ondeskundige installatie of bij gebruik van ongeschikte bouwdelen resp. bouwgroepen, kan gas ontwijken, waardoor vergiftiging- en explosiegevaar bestaat. In de gastoevoerleiding moet voor de Wolf gasketel een glaskogelkraan aanwezig zijn. Anders bestaat in geval van brand explosiegevaar. De gastoevoerleiding is naar de eisen van nationale voorschriften aan te leggen. Foto: Gaskogelkraan, doorgangsmodel (accessoire) Foto: Gaskogelkraan, hoekmodel(accessiore) De instrumenten aan de gasbrander mogen met max. 150 mbar worden afgedrukt. Bij hogere druk kunnen de instrumenten worden beschadigd, zodat verstikkingof vergiftiggevaar bestaat. Bij de druktest van de gasleiding moet de gaskraankogel aan de verwarmingsketel gesloten zijn. De gaskogelkraan moet toegankelijk zijn aangebracht _

18 Montage lucht-/gasafvoerleiding Attentie Er mogen voor de concentrische lucht-/ gasafvoer en rookgasafvoeren mogen alleen originele Wolfonderdelen worden gebruikt. Alvorens U de rookgasafvoer installeert resp. de luchtrookgasaansluiting plant, let U dan op de installatie instructies lucht-/gasafvoerleiding. Foto: voorbeeld lucht-/rookgasafvoer Bij vernauwde plaatsverhoudingen kunnen CO 2 waarde en rookgastemperatuur rechtstreeks naar de ketel aan een aansluitadapter met revisiestuk(80/125-systeem) met steunen (60/100- systeem) worden gemeten. Attentie Voor gemeentelijke schoorsteenvegermeester moet de rookgas-meetsteunen ook na de montage van de afdekbekleding vrij toegankelijk zijn _201507

19 Elektra-aansluiting Algemene aanwijzingen De installatie mag alleen door een erkend Elektroninstallatiebedrijf plaatsvinden. De nationale voorschriften en de plaatselijke voorschriften van energieleveranciers dienen in acht te worden genomen. Aan de voedingsklemmen van het toestel staat ook bij uitgeschakelde gebruiksschakelaar spanning. Elektroaansluitkastje De regel- besturings en veiligheidsinrichtingen zijn gereed verbonden en getest. Alleen de netaansluiting en de externe toebehoor dient aangesloten te worden. Netaansluiting De aansluiting aan het stroomnet vindt plaats door een vaste aansluiting of als alternatief met een schukostekker (schukostekker niet in het veiligheidsgebied 1 en 2 vlak bij een douche of badkuip). Bij een vaste aansluiting moet het net via een scheidingsinstallatie (bijv. zekering, verwarmingsnoodschakelaar) met minstens 3 mm contactafstand te worden aangesloten Aansluitkabel flexibel, 3x1,0mm2 of onbuigzaam, max. 3x1,5mm 2. Bij een netaansluiting met schukostekker moet deze toegankelijk zijn. Aansluitkabel flexibel 3x1,0 mm 2. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N Netaansluiting 230VAC/50Hz L1 E1 ebus AF a b programmeerbare ingang 230VAC/50Hz Netvoorziening ext. Accessoires 230VAC/50Hz/max. 300VA programmeerbare ingang potentievrij buiteningang Detailbus Regelaar, radioklok, AF met klok, ontvanger, Radiobuitenantenne Aansluitkastje Montageaanwijzing elektra-aansluiting - Installatie voor het openen spanningsvrij schakelen. - Elektra aansluitkastje openen. - Trekontlasting in de inlegdelen schroeven. - Aansluitkabel ca. 70 mm af isoleren. - Kabel door de trekontlasting schuiven en trekontlasting vastschroeven. - Rast5 stekker afnemen. - Overeenkomstige aders aan de Rast5 stekker inklemmen. - Inlegdelen weer in de juiste positie steken. F 3,15 A Rast5-Stekker Trkontlasting _

20 Elektra-aansluiting Verwisseling van de zekeringen Voor het verwisselen van een zekering moet de gasketel van het net worden gehaald. Door de in/uit schakelaar aan het toestel vindt geen afsluiting van het net plaats. Gevaar door elektrische spanning aan elektrische bouwdelen en contacten, als de verwarmingsketel niet van het net is afgesloten. Er bestaat levensgevaar!!! zekering Foto : regeling naar voren geklapt, afdekkapje van aansluitkast geopend Aansluiting vuller opslagreservoir Als een opslagreservoir wordt aangesloten moet de blauwe contactdoos van de vuller aan de blauwe stekker van de regeling worden aangesloten. Er dient op het montagevoorschrift van het opslagreservoir te worden gelet. blauwe stekker Foto: blauwe stekker voor ansluiting van de boilersensor Aansluiting circulatiepomp externe accessoire (230VAC) De kabelvastschroeving van de kabels in het aansluitkastje vastschroeven door de vastschroeving halen en bevestigen. De circulatiepomp uit het Wolf accessoireprogramma aan de klemmen L1 en N en aansluiten. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 3 Foto : aansluiting circulatiepomp/ accessoire Aansluiting uitgang A1 (230VAC;200VA) De kabelvastschroeving in het aansluitkastje vastschroeven. De aansluitkabel door kabelvastschroeving voeren en bevestigen. De aansluitkabel aan de klemmen L1, N en aansluiten. De parameterering van uitgang A1 is in de tabel op de volgende pagina beschreven. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 3 Foto : aansluiting uitgang A _201507

21 Elektra-aansluiting De functies van de uitgang A1 kunnen met ebus geschikte Wolf-regelingsaccessoires worden afgelezen en ingesteld. De uitgang A1 kan met de volgende functies worden toegerust: Code Betekenis 0 Zonder functieuitgang A1 wordt niet aangestuurd 1 Circulatiepomp 100% De uitgang A 1 wordt bij warmwatervrijgave door het regelingsaccessoire (bijv. BM) aangestuurd. Zonder accessoireregelaar wordt uitgang 1 voortdurende aangestuurd. 2 Circulatiepomp 50% Uitgang A1 wordt bij warmwatervrijgave door het regelingsaccessoire (bijv. BM) aangestuurd. 5 minuten aan en 5 minuten uit. Zonder accessoireregelaar de uitgang A1 voortdurend in 5 minuten ritme. 3 Circulatiepomp 20% Uitgang A1 wordt bij warmwatervrijgave door het regelingsaccessoire (bijv. BM) aangestuurd. 2 minuten aan en 8 minuten uit. Zonder accessoireregelaar de uitgang A1 voortdurend. 4 Alarmuitgang Uitgang A1 wordt na een storing en afloop van 4 minuten aangestuurd. 5 Vlammenmelder Uitgang A1 wordt na herkenning van een vlam aangestuurd. 6 Opslaglaadpomp (alleen bij verwarmingsketels) (fabrieksinstelling voor A1) Uitgang 1 wordt gedurende een opslaglading aangestuurd. 7 Klep voor de luchtaanvoer Voor iedere branderstart wordt eerst uitgang A1 aangestuurd. Een brandervrijgave vindt echter dan pas plaats als ingang E1 wordt gesloten. Belangrijk: Ingang E1 moet in ieder geval ook als klep voor de luchtaanvoer worden geparameteriseerd! De terugmelding op ingang E1 moet met een potentiaalvrij contact plaats vinden (24V!) Anders moet bij de montage een relais voor de potentiaalscheiding worden ingezet. 9 Extern gasventiel voor vloeibaar gas De uitgang A1 wordt parallel aan het gaskombiventiel aangestuurd. 10 Externe pomp Uitgang A1 schakelt gelijktijdig met de verwarmingscirkelpomp (HKP). Gebruik bij bv. systeemscheiding. 24V E1 a b 230VAC A1 L1 L1 1 2 N N M _

22 Elektra-aansluiting Aansluiting ingang E1 (24V) De aansluitkakel voor ingang 1 aansluiten aan klem E1 conform het aansluitplan. Hiervoor de brug tussen a en b van de betreffende klemmen verwijderen. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting van ruimtethermostaat De functies van de uitgang A1 kunnen met ebus geschikte Wolf-regelingsaccessoires worden afgelezen en ingesteld. De uitgang A1 kan met de volgende functies worden toegerust. Code Betekenis 0 zonder functieuitgang A1 wordt door de regelaar niet in aanmerking genomen 1 Ruimtethermostaat Bij geopende ingang E1 wordt het verwarmingsgebruik afgesloten (zomergebruik), ook afhankelijk van een digitaal Wolf-regelingsaccessoire. 2 Maximaalthermostaat of installatie drukbewaking Aansluitmogelijkheid voor een maximaalthermostaat of installatie drukbewaking. De ingang E1 moet voor een brandervrijgave worden afgesloten, ook voor schoorsteenvegergebruik en vorstbescherming 3 Niet bezet, instelling niet geoorloofd 4 Stromingsbewaking Aansluitmogelijkheid voor een aanvullende waterstromingsbewaking.na het aansturen van de pomp moet binnen 12 seconden de ingang E1 worden afgesloten. Is dit nt het geval, wordt de brander uitgeschakeld en storing 41 wordt weergegeven. 5 Bewaking van de bijluchtklep Zie parametering uitgang A1, Nr7 bijluchtklep 8 Branderblokkering (BOB) Bedrijf zonder brander Gesloten contact, brander geblokkeerd Verwarmingscirkelpomp en boilerlaadpomp draaien in normaal bedrijf Bij schoorsteenvegerbedrijf en vorstbescherming is de brander vrijgegeven Een open contact geeft de brander weer vrij Aansluiting digitale Wolf-regelingsaccessoires (KM, SM1, SM2, MM, BM) Er mogen alleen regelaars uit het Wolfaccessoiresprogramma worden aangesloten. Een aansluitplan is bij ieder accessoiredeel aanwezig. Alas verbindingsleiding tussen de regelaccessoires en het gastoestel dient een twee-aderige leiding (doorsnee> 0,5 mm 2 ) te worden gebruikt. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting Wolf regelingsaccessoire digitaal ebus interface Aansluiting weersafhankelijke voeler/ regeling De buitentemperatuursensor kan naar keuze op de klemmenlijst van de gasketel op de aansluiting AF, resp. op de klemmenlijst van de bedieningsmodule BM worden aangesloten. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting weersafhankelijke voeler/regeling _201507

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel CGB 11 Verwarmingsketel CGB-K-23 (20) Combiverwarmingsketel CGB 20 Verwarmingsketel CGB 24 Verwarmingsketel CGB-K-28 (24) Combiverwarmingsketel

Nadere informatie

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel met boiler CGS-28(24)/200 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding

Onderhoudshandleiding Onderhoudshandleiding HR-gaswandketel CGB-75 CGB-100 Gasketel Gasketel WolfGmbH Postfach1380 D-84048Mainburg Tel. +49 (0)8751/74-0 Fax: +49 (0)8751/74-1600 Internet:www.wolf-heiztechnik.de Art.-nr. 3064697_201601

Nadere informatie

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Gaswandketel HR CGB-35 verwarmingsketel CGB-50 verwarmingsketel CGB-K40-35 combiketel Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Nadere informatie

Hoogrendementsketel. Onderhoudshandleiding voor de vakman MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630

Hoogrendementsketel. Onderhoudshandleiding voor de vakman MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Onderhoudshandleiding voor de vakman Hoogrendementsketel MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Wolf Energiesystemen Tel. 038-333 50 86 Fax 038-333 68 02 info@wolf-energiesystemen.nl www.wolf-energiesystemen.nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasverwarmingsketel

Gebruiksaanwijzing. Gasverwarmingsketel Gebruiksaanwijzing Gasverwarmingsketel CGB-11 Verwarmingsketel CGB-20 Verwarmingsketel CGB-K-23(20) Combi Verwarmingsketel CGB-24 Verwarmingsketel CGB-K-28(24) Combi Verwarmingsketel CGB-35 Verwarmingsketel

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

Hoogrendement-gaswandketels CGB-2(K) hoogrendement-gaswandketel CGS-2 L/R, CGW-2 hoogrendement-gaswandcentrales

Hoogrendement-gaswandketels CGB-2(K) hoogrendement-gaswandketel CGS-2 L/R, CGW-2 hoogrendement-gaswandcentrales Bedrijfshandleiding voor de gebruiker Hoogrendement-gaswandketels CGB-2(K) hoogrendement-gaswandketel CGS-2 L/R, CGW-2 hoogrendement-gaswandcentrales CGB-2-14 CGB-2(K)-20 CGB-2(K)-24 CGS-2-14/120L CGS-2-20/160L

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding

Onderhoudshandleiding Onderhoudshandleiding Olie-condensatieketel COB COB-CS Verwarmingsketel Ketel met gelaagd reservoir Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Weishaupt n.v. Paepsemlaan 7 1070 Brussel Tel. (02) 343.09.00 Fax (02) 343.95.14 Druknr. 83053107, december 2006 Printed in Germany. Alle wijzigingen voorbehouden. Nadruk verboden. Bedieningsrichtlijnen

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

Installatie en bedieningsvoorschriften

Installatie en bedieningsvoorschriften Installatie en bedieningsvoorschriften Luchtbehandelingskast KG / KGW in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing Belangrijke informatie voor de gebruiker Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

De PS 005 op z'n duimpje kennen

De PS 005 op z'n duimpje kennen De PS 005 op z'n duimpje kennen odule voor de sanitair warmwaterproductie via uw ketel SA V B-6530 HUI Route de Biesme 49 E 071 59 00 39 FAX 071 59 01 61 info@tempolec.be www.tempolec.be B-1090 BRUSSE

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 0071 11/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G215 en Logano G215 met brander Logatop Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOCROSSAL 200. voor de vakman

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOCROSSAL 200. voor de vakman Montageaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitocrossal 200 Type CT2 Condenserende HR-gasketel met MatriX-cilinderbrander voor aardgas H-G20 en L-G25 VITOCROSSAL 200 5/2008 Na montage deze aanwijzing recycleren!

Nadere informatie

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN Algemene Handleiding Hudson Reed Thermostatische Douchepanelen Titel: Algemene HandleidingThermostatische Douchepanelen Date: 1 st June

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Installatie en bedieningsvoorschriften

Installatie en bedieningsvoorschriften Installatie en bedieningsvoorschriften Luchtbehandelingskast KG / KGW in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing Belangrijke informatie voor de gebruiker (Vertaling van het orgineel) Wolf GmbH Postfach 1380

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOCROSSAL 200. voor de vakman. Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander

VIESMANN. Montagehandleiding VITOCROSSAL 200. voor de vakman. Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander VITOCROSSAL 200 3/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA Nederland NL Condenserende gaswandketels Calenta Serviceset instructies 119292-AA Calenta Inhoud 1 Controle en onderhoud...2 1.1 Controle en onderhoud...2 1.1.1 Algemeen...2 1.1.2 Preventief onderhoud

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W 3/2008 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Vlakke en vacuüm-buiscollectoren VITOSOL-F VITOSOL-T 5458 056 B/fl 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P Nederland nl Installatie- en servicehandleiding Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P 1000-2 Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het

Nadere informatie

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Electrische Boiler Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Wij feliciteren u met de aanschaf van uw boiler. De electrische verwarmers

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Hoogrendementsketel. Bedrijfshandleiding voor de gebruiker MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630

Hoogrendementsketel. Bedrijfshandleiding voor de gebruiker MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Bedrijfshandleiding voor de gebruiker Hoogrendementsketel MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Wolf Energiesystemen Tel. 038-333 50 86 Fax 038-333 68 02 info@wolf-energiesystemen.nl www.wolf-energiesystemen.nl

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

Terugstroombeveiliging voor ecotec/5

Terugstroombeveiliging voor ecotec/5 Installatiehandleiding Voor de installateur Installatiehandleiding Terugstroombeveiliging voor ecotec/5 VLT/VGA -systeem Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel. +49

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bosch 24 VRC open OSW Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd en bedankt,

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOROND 200. voor de vakman. Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOROND 200. voor de vakman. Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas Montageaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas VITOROND 200 4/2007 Na montage deze aanwijzing recycleren! Veiligheidsaanwijzingen Volg deze

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr 0 I 0 C Nederlands 11/10/0 GSR 0 N Gasketel Gebruiksaanwijzing 122 www.oertli.fr 2 Inhoud Toegepaste symbolen......................................................................... Belangrijke instructies........................................................................

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Buderus 704 00 0/005 BE(NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Gaswandketel Logamax U(K) / U4(K) Vóór gebruik zorgvuldig lezen Belangrijke algemene gebruiksaanwijzigingen Het apparaat uitsluitend

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Specifieke ketel voor stookolie / gas 6 720 615 361-01.1SL Stalen CV-ketel Logano SK645 / SK745 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 616 644-11/2007 BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie

KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR

KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR 1371034-01 TM KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR INSTALLATIE-, ONDERHOUD EN GEBRUIKSINSTRUCTIES EN TECHNISCHE GEGEVENS LEES DEZE INSTRUCTIES A.U.B.

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Plaatstalen ketel ComfortLine

Plaatstalen ketel ComfortLine Notre technique à votre service. Plaatstalen ketel ComfortLine Zonder stookoliebrander/gasbrander Horizontale inox boiler Verwarmingsketel op stookolie/gas voor werking op lage temperatuur, met droge vuurhaard

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding

JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding NL JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de NEDERLANDS

Nadere informatie

COMBIFORT. Storingen en blokkeringen

COMBIFORT. Storingen en blokkeringen COMBIFORT Storingen en blokkeringen INHOUDSOPGAVE Storingen en blokkeringen 1 Algemeen 2 Overzicht meldingen 2.1 Waarschuwingsmeldingen 4 2.2 Blokkeringsmeldingen 4 2.3 Storingsmeldingen 5 3 Oorzaken van

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 Gebruikshandleiding BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 - BUVA - Postbus 262-2990 AG Barendrecht - - tel. 31 (0)180 69750 - fax. 31 (0)180 697505 - info@buva.nl - www.buva.nl - 9A.52.15.00/01.14

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen 7160 1300 10/00 Zorgvuldig bewaren! Gebruikersinstructie Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 Algemeen De kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 is een modulerende kamerthermostaat, die voorzien is van: Een

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 11/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 7 747 007 480 01/2007 NL Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...............................................3

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL 70 3 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR 5 VRC 9 VRC nl Bedieningsvoorschrift NL Geachte klant, Hartelijk dank voor uw keuze voor de Bosch CV ketel. Technologie voor het leven is ons motto en dat vindt u terug

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSDIAGRAM GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWAR 2011 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Probleem Reden Oplossing

Nadere informatie

Pompengroep tegelkachel. Installatiehandleiding

Pompengroep tegelkachel. Installatiehandleiding Pompengroep tegelkachel Installatiehandleiding 1 INHOUD 1 INHOUD... 2 2 Veiligheidstechnische instructies... 2 3 Algemeenheden...3 4 Toebehoren... 3 5 Inbouwvoorbeeld...4 6 Montage van de pompengroep...

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

montagehandleiding CV EN SANITAIR HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa.

montagehandleiding CV EN SANITAIR HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa. CV EN SANITAIR montagehandleiding HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa.nl Inhoudsopgave Voorwoord.........................................

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus G312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 801 310 (2012/02) E Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:35 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 NL (2008.07) SM 6720608943 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 VRWRIGSRGIG Weersafhankelijke regelaar S 1 S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing

Nadere informatie

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2 7526 NL Installatie- en bedieningsvoorschrift 2002, Flamco Uitvoering A B C D E F G H J - draaibare vataansluitingen (ÜW 1!/2 - bu. 1!/4 ) - metalen

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie