Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie instructies en onderhoudshandleiding"

Transcriptie

1 Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel met boiler CGS-28(24)/200 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr _ Wijzigingen voorbehouden NL

2 Inhoudsopgave Veiligheidsaanwijzingen...3 Normen und voorschriften Regeling / functie / bediening Afleveringsstaat / afleverpakket... 8 Afmetingen / aansluitingen... 9 Opbouwschema Opstellingsaanwijzingen Transport / Deelbaarheid Installatie Montage lucht-/rookgasafvoerleiding Elektra aansluiting Het vullen van de installatie In gebruikname Instelling Busadres Gasaansluitingsdruk testen Regelingsparameters weergeven / veranderen Maximale verwarmingscapaciteit aanpassen Keuze van de pomptrap Meten van de verbrandingsparameter CO 2 - Instelling Ingebruiknameprocedure Onderhoud Modulerende pomp (klasse A) traps pomp Planningsaanwijzingen Technische onderhoud- en planningsdetails Schakelplan Technische details Storing Oorzaak Het verhelpen Productkaart volgens verordening (EU) nr. 811/ Technische parameters overeenkomstig verordening (EU) Nr. 813/ Notities EG-konformiteitsverklaring _201507

3 In deze beschrijving worden de volgende symbolen en aanwijzingstekens gebruik. Deze belangrijke aanwijzingen betreffen de persoonlijke bescherming en de technische gebruikszekerheid. Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzing duiden aanwijzingen aan, waaraan men zich exact dient te houden om gevaar of verwonding van personen te vermijden en beschadiging van het toestel te voorkomen. Foto: klemkast, gevaar voor elektrische spanning Gevaar voor elektrische spanning aan elektrische onderdelen. Attentie: Voor het afnemen van de mantel het toestel uitschakelen. Raakt u nooit bij ingeschakelde gebruiksschakelaar elektrische onderdelen of contacten aan! Het gevaar van een elektrische schok / stroomstoot bestaat met gevaar voor leven of gezondheid. Op aansluitklemmen staat ook bij een uitgeschakeld toestel spanning. Attentie Betekent technische aanwijzing waaraan men zich exact dient te houden om schade en storingen te voorkomen. Foto: voedingstrafo, hoogspanningsontstekingspen, brander Gevaar voor electrische spanning, gevaar voor verbranding door hete onderdelen. Foto: Gasaansluiting, gevaar voor vergiftiging en explosiegevaar door uitstromend gas. Foto: Gascombiventiel Gevaar voor elektrische spanning Gevaar voor explosie door uitstromend gas _

4 Normen und voorschriften Voor de installatie van de Wolf verwarmingsketel moet toestemming van de gasleverancier worden verkregen. De installatie van de Wolf verwarmingsketel mag alleen plaatsvinden door een erkende installateur. De erkende installateur neemt de verantwoordelijk op zich voor een installatie volgens de gangbare regels en voor de eerste ingebruikname van het apparaat. De Wolf verwarmingsketel is volgens de nieuwste stand der techniek en erkende technische richtlijnen gebouwd. Worden technische veranderingen aan de regeling resp. aan de regelingstechnische onderdelen uitgevoerd, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade die hieruit ontstaat. Bij onjuist gebruik kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan, schade en storingen aan het toestel en overige schade. Voor de installatie zijn de volgende voorschriften, regels en richtlijnen van toepassing: Normen EN Procedure voor berekening van de standaard warmte belasting EN Zekerheidstechnische uitrusting van verwarmingsapparaten met voorlooptemperaturen tot 95 C. EN Elektrische uitrusting van niet-elektronische apparaten voor thuisgebruik EN Zekerheid inzake elektrische apparaten voor thuisgebruik en gelijksoortige doeleinden EN Beschermingssoorten door ombouw Aanwijzing: Deze installatie instructie dient zorgvuldig te worden bewaard en dient voor de installatie te worden doorgelezen. Let u ook op de bijgevoegde onderhoudsvoorschriften _201507

5 Normen und voorschriften Verwarmingsketel CGS-28(24)/200 Door de CE-goedkeuring van dit toestel wordt gedocumenteerd, dat aan de eisen van de volgende richtlijnen wordt voldaan: Verwarmingsketel volgens EN 297 / DIN 3368 T5, T6, T7, T8 / EN 437 (ontwerp) / EN 677 (ontwerp) / EN 625 als ook EC-richtlijn 90/396/EWG (gasverbruikrichtlijnen), 92/42/EEC (werkingsgraadrichtlijn), 2006/95/EG (Laagspanningsrichtlijn) 89/336/EWG (EMV-richtlijn), met elektronische ontsteking en elektronische rookgastemperatuurbewaking, voor lage temperatuurverwarming en warmwaterbereiding in verwarmingsinstallaties met voorlooptemperaturen tot 950C en 3 bar toegestane gebruiksoverdruk volgens EN De Wolf verwarmingsketel is ook voor opstelling in garages toegestaan. Boiler type SW90 van staal S235 JR. Corrosiebescherming door lering volgens DIN 4753 van de binnenwand met toegevoegde corrosiebescherming door Magnesium beschermingsanode. Foto: Wolf CGS-20/160 Verwarmingsketel met geïntegreerde boiler. R u i m t e l u c h t - a f h a n k e l i j k e verwarmingsketels mogen alleen in een ruimte geïnstalleerd te worden, welke aan de geldende beluchtingseisen voldoet. Anders bestaat verstikking of vergiftigingsgevaar. Leest u de montageen onderhoudshandleiding goed door, voordat het apparaat wordt geïnstalleerd. Houd u vooral aan de onderhoudsvoorschriften. Uitsluitend gas conform DIN te gebruiken, omdat anders het gevaar bestaat dat storingen optreden waardoor gevaar van verwonding van personen en beschadiging van het apparaat kan ontstaan. Bij slecht ontluchtende gastank kan het tot onstekingsproblemen komen. De instelbare opslagwatertemperatuur kan over de 60 C bedragen. Bij kortdurend gebruik over 60 C hier op letten, om verbrandingsbescherming te waarborgen. Voor duurzaam gebruik dienen overeenkomstige voorzorgsmaatregelen te worden getroffen, welke een aftaptemperatuur boven de 60 C uitsluiten, bijv. een thermostaatventiel. Aanwijzing: opslagwatertemperatuur is op maximaal 55 te begrenzen, als de hardheidsgraag van het opslagwater meer dan 17 dh bedraagt. Met gereduceerde opslagtemperatuur wordt overmatige verkalking voorkomen. Onderhouds- en energiekosten worden hierdoor verminderd. Vanaf een totale hardheid van meer dan 20 dh raden wij aan een waterbehandeling in de toevoerleiding van het koud water in te zetten voor de verwarming van het drinkwater om de onderhoudsintervallen te verlengen (warmtewisselaar voor warm water ontkalken) _

6 Regeling / functie / bediening Gebruiksschakelaar AAN/UIT Lichtring Ontstoringstoets Temperatuur keuze warm water Temperatuur keuze heet water Thermometer Manometer 0 I Gebruiksschakelaar AAN/UIT bij positie 0 is de verwarmingsketel uitgeschakeld. Ontstoring Het oplossen van een storing en het weer opstarten vanhet toestel wordt door het indrukken van deze toets in werking gesteld. Wordt de ontstoringstoets ingedrukt, zonder dat er van een storing sprake is, dan wordt het toestel opnieuw opgestart. Lichtring voor de status Weergave Groen knipperend Continu Groen Geel knipperend Continu Geel Rood knipperend Betekenis Stand-by (net is ingeschakeld, brander loopt niet. Warmtevraag: pomp loopt,brander uit Schoorsteenvegersgebruik brander aan, vlam aan Storing Temperatuurkeuze warm water Bij de verwarmingsketel met boiler komt de instelling van 1-9 overeen met een reservoirtemperatuur van 15-65oC. In combinatie met een digitale thermostaat zal de temperatuurkeuze aan de ketel komen te vervallen. Bij combiketels komt de instelling 1-9 overeen met een warmwatertemperatuur van 40-60oC Temperatuurkeuze heet water Instelniveau van 2-8 wordt fabrieksmatig ingesteld en komt overeen met een watertemperatuur van 20-75oC. In combinatie met een digitale thermostaat zal de temperatuurkeuze aan de ketel komen te vervallen. de pomp voortdurend (fabrieksinstelling) resp. alleen bij aansturing van de brander met naverbranding _201507

7 Regeling / functie / bediening Instelling Gebruik in de winter (positie 2 tot 8) Het toestel warmt bij gebruik in de winter de Heetwatertemperatuur op tot het niveau die op de heetwater temperatuurregelaar is ingesteld. De circulatiepomp loopt overeenkomstig de instelling van het gebruikstype van de pomp voortdurend (fabrieksinstelling) resp. alleen bij aansturing van de brander met naverbranding. Gebruik in de zomer Door het draaien aan de schakelaar temperatuurkeuze heet water in stelling wordt de stand gebruik in de winter gedeactiveerd. Dit betekent dat het toestel op zomergebruik draait (verwarming uit) en uitsluitend verwarming van het leiding water verzorgt, echter is de vorstbescherming voor de verwarming gewaarborgd en de pompstandbescherming actief. Schoorsteenvegersgebruik Door het draaien aan de schakelaar temperatuurkeuze heet water in stelling wordt het schoorsteenvegersgebruik geactiveerd. De lichtring blinkt geel. Na activering van het schoorsteenvegersgebruik verwarmt het toestel met de maximaal ingestelde verwarmingsprestatie. Het schoorsteenvegersgebruik wordt na 15 minuten beëindigd, of als de maximale aanvoertemperatuur wordt overschreden. Voor een vernieuwde activering moet de temperatuurkeuze heet water één keer naar links en dan weer op stelling worden gedraaid bar C Thermomanometer In het bovenste gedeelte wordt de actuele temperatuur van het hete water aangegeven. In het onderste gedeelte wordt de waterdruk van de verwarmingsketel weergegeven. De waterdruk moet bij normaal gebruik tussen 2,0-2,5 bar liggen. Pompenstandbescherming In de instelling zomergebruik loopt de circulatiepomp na op 24 uur stilstand voor ca. 30 seconden aan. Aanwijzing Het veelvuldig inschakelen van de verwarmingsketel wordt in het verwarmingsgebruik elektronisch begrensd (ritmeafsluiting). Door het indrukken van de ontstoringstoets kan deze begrenzing worden overbrugd. Het toestel gaat dan onmiddellijk in gebruik, als een warmteverzoek voor de verwarming aanwezig is _

8 Afleveringsstaat Verwarmingsketel met boiler Het leverpakket omvat: 1 Verwarmingsketel met boiler 1 Montagevoorschrift 1 Gebruiksaanwijzing 1 Flexibele gasaansluitingsleiding 1 ophanghaak voor de wandmontage Afleveringsstaat / afleverpakket Foto: Wolf CGS-20/160 Verwarmingsketel met boiler als afleverpakket Toebehoren De volgende toebehoren zijn bij de installatie aan te raden: - lucht/afvoergas toebehoren (zie installatie instructies) - ruimte- of weersafhankelijke regeling - condensatiewater aflooptrechter met slanghouder - onderhoudskranen voor aanvoer en retour van cv-water - gaskogelkraan met brandbeschermingsinrichting - overstortventiel verwarmingszijdig - zekerheidsgroep voor gebruikt water verdere accessoires volgens prijslijst _201507

9 Afmetingen / aansluitingen Afmetingen CGS-28(20)/ retour cv-zijdig gasaansluiting koudwatertoevoer aanvoer cv-zijdig sifon aansluiting KFE-Hahn Foto: aansluiting verwarmingsketel met boiler warmwater aansluiting (sanitair) circulatie _

10 Opbouwschema Handentlüfter Rookgasafvoer Ventilatormotor Gasventilatie Gasventielblad Temperatuurbegrenzing Gas-luchtmengkamer Brander Heetwater warmtewisselaar TBV/Voorloopmeter Terugloopmeter Rookgastemperatuurbegrenzer Aanzuigbuis Condenswatersifon Gascombiventiel Driewegklep Aanvoer cv-zijdig Overstortventiel Terugslagventiel Gastoevoer Circulatie Warmwater warmtewisselaar Verwarmingskringpomp (zelf ontluchtend) Retour cv-zijdig Koudwater aansluiting Boilerlaadpomp Warmwateraansluiting Beschermingsanode Dieptehuls voor termperatuurmeter _201507

11 Opstellingsaanwijzingen Algemene aanwijzingen De verwarmingsketel CGS-28(24)/200 voor montage aan de wand wordt aansluitgereed voor het stopcontact geleverd. Voor het uitvoeren van controle- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat adviseren wij een afstand aan de zijkanten van 200 mm en een afstand van 400 mm tot het dak, daar anders geen toereikende controle en functiebeproeving van de het toestel bij onderhoudswerkzaamheden is gegarandeerd. De afvoerslangen moeten veilig met het houdersblik boven de afvoertrechter (sifon) worden bevestigd. De afvoer moet goed te overzien zijn. min. 400 mm Het toestel mag alleen in ruimtes met een goede vorstbescherming worden opgesteld. Bij de keuze van de montageplaats dient op het gewicht van de verwarmingsketel met gevuld opslagreservoir te worden gelet. Verstelbare poten aan de onderzijde maken het mogelijk oneffenheden op de ondergrond te corrigeren. Het apparaat moet waterpas geplaatst worden. Verder moeten alle bouwdelen van het apparaat voor voren vrij toegankelijk zijn. Rookgasmetingen moeten kunnen worden uitgevoerd. Eerst moet de inbouwpositie van het apparaat worden bepaald. Daarbij is op de afgasaansluiting en de zijdelingse afstanden van de wanden en het dak als ook de voorhanden zijnde aansluiting voor gas, verwarming, warm water en elektra te letten. Een afstand van het apparaat met brandbare bouwstoffen resp. brandbare bestanddelen is niet vereist, daar bij normale warmteprestatie van het apparaat geen hogere temperaturen als 85 C voorkomen. Explosieve of gemakkelijk ontvlambare stoffen dienen echter in de opstellingsruimte niet te worden gebruikt, aangezien hierbij brand of explosiegevaar bestaat. De verbrandingslucht die naar het apparaat wordt gevoerd, moet vrij van chemische stoffen zijn, bijvoorbeeld fluor, chloor of zwavel. Dit soort stoffen bevinden zich in sprays, verf, kleefstoffen oplos en reinigingsmiddelen. Deze kunnen in het ongunstigste geval tot corrosie, ook in de afgasinstallatie leiden Attentie Bij de montage van het apparaat dient erop te worden gelet, dat geen vreemde delen (bijvoorbeeld boorstof) in het apparaat raken, want deze kunnen tot storingen leiden. De bijgevoegde styropoorafdekking gebruiken! Geluidsisolatie : Bij kritische installatiecondities (bijvoorbeeld montage aan een houten wand) kunnen aanvullende maatregelen voor de isolatiekoppeling van het apparaat noodzakelijk zijn. Gebruik in dit geval isolatiebeschermingspluggen en eventueel rubber stootblokjes resp. isolatiestroken _

12 Transport / Deelbaarheid Transport De verwarmingsketel is op drie punten aan de pallet bevestigd. transporthandvaten Voor het transport van de gasverwamingsketel moet de bekleding aan de voorkant van het opslagreservoir worden afgenomen. Het bekledingsdeksel vanºhet onderliggende termijnopslag-reservoir kan door de Fassonschroevenºeenvoudig naar voren worden afgetrokken. Daardoor komen de transportzekeringen in de bodemplaat van het reservoirº de beide transport griprichels vrij bevestigingsklemmen Fasson schroeven transportzekeringen voor Foto: bolier voor open Aan de achterzijde van het reservoir moet een transportzekering worden verwijderd. transport zekering achterkant Foto transportzekering achterkant Aan de achterzijde van het reservoir bevinden zich eveneens transport handvaten Bevestigingsscroeven achter Transportgrepen achter Foto: Transportgrepen aan de boiler achter Deelbaarheid Voor een gemakkelijker transport van de gasverwarmingsketel kan het verwarmingsmoduul van het reservoir worden losgemaakt. Hiertoe de beide bevestigingsschroeven voor 1-2 toeren losmaken en de beide bevestigingsschroeven achter verwijderen. Wartelmoer voor kouden warmwater tussen verwarmingsmoduul en reservoir losmaken. Verwarmingsmoduul naar voren schuiven en afnemen. bevestigingsschroeven Foto: bevestigingssroeven voor _201507

13 Installatie Verwarmingskring De inbouw van een onderhoudskraan in de aanvoer en retour van het cv-water wordt aanbevolen. Aanwijzingen: Op het diepste punt van de installatie is een vulen aftapkraan aan te brengen. De verwarmingskring pomp is in toerental omschakelbaar en kan daardoor aan verschillende installaties worden aangepast. Zouden desalniettemin stroomgeluiden voorkomen dan is extern een overstortventiel in te bouwen. Foto: onderhoudskraan (accessoire) Foto: onderhoudskraan met aansluiting voor overstortventiel (accessoire) Veiligheidstechniek In de CGS is fabrieksmatig geen expansievat ingebouwd. Dit moet derhalve extern in de verwarmingscirculatieretour worden gemonteerd (in het Wolf accessoireprogramma verkrijgbaar.) Tussen het expansievat en de verwarmingsketel mag zich geen afsluitingsventiel bevinden, anders wordt door de drukopbouw de ketel blijvend beschadigd. Er bestaat het gevaar van barsten van installatieonderdelen met verbrandingsgevaar. Uitgesloten zijn kapjesventielen voor het expansievat. De minimale installatiedruk bedraagt 0,75 bar. CGB-35 en CGB-50 zijn uitsluitend voor gesloten installaties tot 3 bar toegestaan. De max. aanvoertemperatuur is fabrieksmatig op 75oC ingesteld en kan indien nodig op 85oC worden gesteld. Het expansievat moet volgens DIN 4708 voldoende zijn gedimensioneerd. Overstortventiel cv-zijdig Het overstortventiel met de code H inbouwen max. 3 bar! Aansluiting expansievat Overstortventiel Foto: overstortventiel cvzijdig (accessoire) Koud- en warmwater aansluiting De inbouw van een onderhoudskraan in de koud water toevoer wordt aanbevolen. Ligt dendruk van de koud water toevoer boven de max. toegestane installatiedruk van 10 bar dan moet een goedkeurde en erkende drukverminderaar worden ingebouwd. Voor het geval gemengde batterijen worden gebruikt, is een vermindering van de centrale druk te verwachten. Bij kouden warm wateraansluiting is op de nationale normen en de voorschriften van de waterleverancier te letten. Komt de installatie niet overeen met de getoonde beschrijving, dan valt de garantie weg. Aftappen Overstort Afsluitkraan Manometeraansluiting Aftappen Drukreduceerventiel Tapwaterfilter Afsluitkraan Koudwateraansluiting Foto: koudwateraansluiting Aanwijzing: Bij de keuze van het installatiemateriaal is op de regels van de techniek en op de mogelijke elektrochemische voortgang te letten (menginstallatie) _

14 Installatie Condenswater aansluiting Allereerst het regelingsdeksel naar onder klappen. Rechter en linker schroef volgens foto losdraaien. Bekledingsdeksel boven uitnemen en afnemen. Verbindingsstuk aan regelkast naar binnen drukken en de kast eruit halen. Wordt het condenswater direct in de waterafvoerleiding geloosd, dan moet voor de ontluchting worden gezorgd, opdat geen terugslag van de waterafvoerleiding op de centrale van de verwarmingketel kan plaats vinden. Bij aansluiting van een neutralisator (accessoire) dient het bijgesloten voorschrift in acht te worden genomen. Foto : Draaischuif openen draaischuif verbindingsstuk Foto: Verbindingsstuk indrukken Bij het gebruik van het apparaat met leeg sifon bestaat het gevaar van vergiftiging door uitstromende rookgassen. Daarom dient deze voor ingebruikname met water te worden gevuld. De sifon afschroeven, afnemen en vullen tot aan de zijdelingse afvoer het water eruit loopt. Vervolgens de sifon er weer opdraaien en erop toezien dat deze goed vast zit. Regeling naar buiten geklapt Sifon Foto: Sifon Aanwijzing voor kalkaanslag Vooral door de manier waarop de ingebruikname plaats vindt kan de kalkvorming worden beïnvloed. Wanneer de installatie met geringste capaciteit of langzaam trapsgewijs wordt opgewarmd, bestaat de mogelijkheid, dat zich kalk niet alleen op de heetste plaatsen, maar ook over de hele installatie verspreidt. Bij installaties met meerdere ketels wordt aanbevolen alle ketels gelijktijdig in gebruik te nemen opdat niet de gehele kalkhoeveelheid zich niet op het wateroppervlak van één afzonderlijke ketel kan concentreren. Indien beschikbaar met azijn opdroogprogramma starten. Overeenkomstig Onorm H dient een waterhardheid van 17dH niet te worden overschreden. Uitlooptrechter met slanghouder voor condenswater en overstortventiel Foto : Uitlooptrechter(accessoire) _201507

15 Installatie Gasaansluiting Het verleggen van de gasleiding alsmede de aansluiting aan de gasleidingen mogen alleen door een erkende gasinstallateur worden uitgevoerd. De flexibele gasaansluitingsleiding bij de installatiewerkzaamheden beschermen. Bij de druktest van de gasleiding moet de gaskogelkraan op de gasketel aangesloten zijn. Gasleiding voor aansluiting van de ketel, vooral bij oudere installaties van resten reinigen. Voor in gebruikname de buisverbindingen en aansluiting aan de gaszijde op dichtheid testen. Bij ondeskundige installatie of bij gebruik van ongeschikte bouwdelen resp. bouwgroepen, kan rookgas ontsnappen, waardoor vergiftiging- en explosiegevaar bestaat. Foto: Gaskogelkraan doorgangsmodel(accessoire) In de gastoevoerleiding moet voor de Wolf gasketel een glaskogelkraan aanwezig zijn. Anders bestaat in geval van brand explosiegevaar. De gastoevoerleiding is naar de eisen van nationale voorschriften aan te leggen. - In de leveringsprogramma bevindt zich een flexibele gasaansluitleiding van edelstaal. Deze is passend aan de aansluiting van de verwarmingsketel en de gaskogelkraan. In geen geval beschadigde delen inbouwen. Brand-/ explosiegevaar! - Bij de montage van de slang er goed op letten dat de afsluitring van de slang goed over de opschroefgedeelte van de leiding zit. Foto: Gaskogelkraan hoekmodel(accessiore) - De slang dient spanningsvrij te worden ingebouwd, de buigradius van 20 mm mag daarbij niet worden overschreden. - Het gebruik van de slang is tot een temperatuur van 150oC en tot een druktrap PN1 toegestaan. - Revisiebeproevingen, betrekking hebbend op de constructieve uitvoering van de slang, dienen periodiek te worden uitgevoerd Flexibele gasaansluitingsleiding gemonteerd Foto: Flexibele gasaansluitingsleiding van edelstaal _

16 Montage lucht-/rookgasafvoerleiding Attentie Dichtheidtesten in ingebouwde toestand na de montage of revisie mogen op grond van corrosie gevaar alleen met DVGW-geteste apparatuur naar DIN EN uitgevoerd worden. De gasketelinstrumenten aan de gasbander mag met max. 150 mbar worden blootgesteld. Bij hogere druk kan het gasketelinstrument worden beschadigd, zodat explosie-, verstikkingof vergiftigingsgevaar bestaat. Bij een druktest van de gasleiding moet de gaskogelkraan aan de verwarmingsketel gesloten zijn. Attentie De gaskogelkraan moet toegankelijk worden aangebracht. Voor de concentrische lucht-/ gasafvoer en afgasleidingen mogen alleen originele Wolfonderdelen worden gebruikt. Alvorens U de rookgasleiding installeert resp. de lucht-/rookgasaansluiting plant, let U dan op de planningsaanwijzingen lucht-/rookgasafvoerleiding. Foto: voorbeeld lucht-/rookgasafvoer In uw regio kunnen afwijkende voorschriften bestaan ten aanzien van de installatie. Laat u voorlichten door hiervoor aangewezen instanties. Bij vernauwde plaatsverhoudingen kunnen CO 2 waarde en afgas temperatuur rechtstreeks naar de ketel aan een aansluitadapter met revisiestuk(80/125-systeem) met steunen (60/100- systeem) worden gemeten. Bij lage buitentemperaturen kan het voorkomen, dat de in het afgas voorkomende waterdamp in de lucht-/ afgas afvoerleiding condenseert en tot ijs bevriest. Door bouwtechnische maatregelen bijv. door montage van een geschikte sneeuwvanger is het naar beneden vallen van ijs te verhinderen _201507

17 Elektra aansluiting Algemene aanwijzingen De installatie mag alleen door een erkend installatiebedrijf plaatsvinden. De nationale voorschriften en de plaatselijke voorschriften van energieleveranciers dienen in acht te worden genomen. Op de voedingsklemmen van het toestel staat ook bij uitgeschakelde gebruikschakelaar spanning. Elektroaansluitkastje De regel- besturings- en veiligheidsinrichtingen zijn gereed verbonden en getest. Alleen de netaansluiting en de externe accessoire dienen aangesloten te worden. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 E1 ebus AF a b Netaansluiting De aansluiting aan het stroomnet vindt plaats door een vaste aansluiting of als alternatief met een perilexstekker (perilexstekker niet in het veiligheidsgebied 1 en 2 vlak bij een douche of badkuip). Bij een vaste aansluiting moet het net via een scheidingsinstallatie (bijv. zekering, verwarming noodschakelaar) met minstens 3 mm contactafstand te worden aangesloten. Aansluitkabel flexibel, 3x1,0mm2 of onbuigzaam, max. 3x1,5mm2. Bij een netaansluiting met perilexstekker moet deze toegankelijk zijn. Aansluitkabel flexibel 3x1,0 mm2. Netaansluiting 230VAC/50Hz Boilerlaadpompe 230VAC/50Hz netvoorziening ext. accessoires 230VAC/50Hz/max. 300VA programmeerbare ingang buiteningang potentievrij Detailbus Regelaar, radioklok, AF met klok, ontvanger, Radiobuitenantenne aansluitkastje Montageaanwijzing elektra-aansluiting - Installatie voor het openen spanningsvrij schakelen. - Elektra aansluitkastje openen. - Trekontlasting in de inlegdelen schroeven. - Aansluitkabel ca. 70 mm af isoleren. - Kabel door de trekontlasting schuiven en trekontlasting vastschroeven. - Rast5 stekker afnemen. - Overeenkomstige aders aan de Rast5 stekker inklemmen. - Inlegdelen weer in de juiste positie steken. F 3,15 A Rast5-Stekker net boilerlaadpomp _

18 Elektra aansluiting Verwisseling van de zekeringen Voor het verwisselen van een zekering moet de gasketel van het net worden losgekoppeld. Door de aan/uit schakelaar aan het toestel vindt geen afdoende afsluiting van het net plaats. Gevaar door elektrische spanning aan elektrische bouwdelen en contacten, als de verwarmingsketel niet van het net is afgesloten. Er bestaat levensgevaar!!! zekering Foto : regeling naar voren geklapt, afdekkapje van aansluitkast geopend Aansluiting circulatiepomp externe accessoire (230VAC) De kabelvastschroeving van de kabels in het aansluitkastje vastschroeven door de vastschroeving halen en bevestigen. De circulatiepomp uit het Wolf accessoireprogramma aan de klemmen L1 en N en aansluiten. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 3 Foto : aansluiting circulatiepomp/ accessoire Aansluiting uitgang A1 De uitgang A1 is fabrieksmatig door de opslaglaadpomp bezet. Attentie De uitgang 1 is fabrieksmatig op de opslaglaadpomp geprogrammeerd en mag niet worden veranderd. Netz L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L1 3 boilerlaadpomp Foto : aansluiting uitgang A _201507

19 Elektra aansluiting Aansluiting ingang E1 (24V) De aansluitkakel voor ingang 1 aansluiten aan klem E1 conform het aansluitplan. Hiervoor de brug tussen a en b van de betreffende klemmen verwijderen. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting van ruimtethermostaat De functies van de uitgang A1 kunnen met ebus geschikte Wolf-regelingsaccessoires worden afgelezen en ingesteld. De uitgang A1 kan met de volgende functies worden toegerust: Code Betekenis 0 zonder functie uitgang A1 wordt door de regelaar niet in aanmerking genomen 1 Kamerthermostaat Bij geopende ingang E1 wordt het verwarmingsgebruik afgesloten (zomergebruik), ook afhankelijk van een digitaal Wolf-regelingsaccessoire. 2 Maximaalthermostaat of installatie drukbewaking Aansluitmogelijkheid voor een maximaalthermostaat of installatie drukbewaking. De ingang E1 moet voor een brandervrijgave worden afgesloten, ook voor schoorsteenvegergebruik en vorstbescherming 3 niet bezet, instelling niet toegestaan 4 Stromingsbewaking Aansluitmogelijkheid voor een aanvullende waterstromingsbewaking. Na het aansturen van de pomp moet binnen 12 seconden de ingang E1 worden afgesloten. Is dit nt het geval, wordt de brander uitgeschakeld en storing 41 wordt weergegeven. 5 niet bezet, instelling niet toegestaan 8 Branderblokkering (BOB) Bedrijf zonder brander Gesloten contact, brander geblokkeerd Verwarmingscirkelpomp en boilerlaadpomp draaien in normaal bedrijf Bij schoorsteenvegerbedrijf en vorstbescherming is de brander vrijgegeven Een open contact geeft de brander weer vrij Aansluiting digitale Wolf-regelingsaccessoires (KM, SM1, SM2, MM, BM) Er mogen alleen regelaars uit het Wolfaccessoiresprogramma worden aangesloten. Een aansluitplan is bij ieder accessoiredeel aanwezig. Als verbindingsleiding tussen de regelaccessoires en het gastoestel dient een tweeaderige leiding (doorsnee> 0,5 mm2 te worden gebruikt. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting Wolf regelingsaccessoire digitaal ebus interface 2 Aansluiting weersafhankelijke regeling De buitentemperatuursensor kan naar keuze op de klemmenlijst van de gasketel op de aansluiting AF, resp. op de klemmenlijst van de bedieningsmodule BM worden aangesloten. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting weersafhankelijke regeling _

20 Het vullen van de installatie Voor het waarborgen van een onberispelijke functie van de verwarmingsketel is een vulling volgens de regels en een volledige ontluchting noodzakelijk. Attentie Het verwarmingssysteem dient voor de aansluiting van de verwarmingsketel te worden doorgespoeld om resten als hennep, kit, enz. uit de buisleidingen te verwijderen. - Het gehele verwarmingssysteem in koude toestand langzaam via de KFE kraan aan de terugloop op ca. 2 bar vullen. gebruiksschakelaar Foto: Aanzicht van regeling ontstoringstoets Thermomanomoter Attentie Zuiveraars zijn niet toegestaan. - De gehele installatie controleren op waterdichtheid. - De condenswater sifon met water vullen. handluchtingsventiel langzaam openen - De gaskraan moet gesloten zijn. - Handontluchtingsventiel boven en aan de voorloop openen. - Afsluitkap van het automatische ontluchtingsventiel aan de verwarmingspomp een omwenteling openen, kap niet verwijderen. - Alle radiatorventielen openen - Voor- en terugloopventielen aan de verwarmingsketel openen. - Voor het vullen van de boiler en de installatieleidingen de koud water afsluitkraan en aftapplaats (waterkraan) openen. Zodra er water uit de aftapplaats komt deze afsluiten en de opslaglaadpomp ontluchten. Attentie Het apparaat pas inschakelen als de laadpomp geheel in ontlucht. Foto : handmatig ontluchtingsventiel - Verwarmingsketel inschakelen, temperatuurkeuze heet water in positie 2 (pomp loopt, lichtringkleur op het statusdisplay toont constant groen kleur). - Pomp ontluchten, hiertoe de ontluchtingsschroef kort losdraaien en weer vastdraaien. - Verwarmingskring ontluchten, hiertoe de verwarmingsketel enige malen aan en uitschakelen. - Bij een sterke terugval van de waterdruk deze bijvullen. Attentie Handontluchtingsventiel sluiten - Gaskogelkraan openen. ontluchtingsschroef Boilerlaadpomp ontluchtingsschroef Verwarmingskringpomp Foto: automatische ontluchting aan de verwamingskringpomp / boilerlaadpomp - Ontstoringstoets indrukken. afsluitkap van het automatische ontluchtingsventiel Ontluchtingsventiel KFE-kraan Aanwijzing: tijdens het gebruik wordt de verwarmingskring automatisch via de verwamingskringpomp ontlucht. Foto : KFE-kraan en ontluchtingsventiel aan de achterzijde _201507

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt 83247507 1/2013-09

Condenserende gasketel WTC 15-A Kompakt en WTC 25-A Kompakt 83247507 1/2013-09 Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247507 1/2013-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de volgende eigenaar. Mevrouw,

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 833593 NL03 04/2001 09.04.2001 16:15 Uhr Seite 1 NL HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Nadere informatie

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Technische informatie Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Remeha Quinta 45/65 Hoog Rendement gaswandtoestellen Vermogens: Quinta 45: 8 43 kw Quinta 65: 12 65 kw 1 2 Remeha Quinta 45/65 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen

Condenserende gasketel WTC 15 32-A 83247607 1/2014-09. Montage- en bedieningsrichtlijnen Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich. 83247607 1/2014-09 Conformiteitsverklaring Sprachschlüssel 4810000007 Leverancier: Max Weishaupt GmbH Adres: Max-Weishaupt-Straße

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie