Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie instructies en onderhoudshandleiding"

Transcriptie

1 Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel met boiler CGS-28(24)/200 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr _ Wijzigingen voorbehouden NL

2 Inhoudsopgave Veiligheidsaanwijzingen...3 Normen und voorschriften Regeling / functie / bediening Afleveringsstaat / afleverpakket... 8 Afmetingen / aansluitingen... 9 Opbouwschema Opstellingsaanwijzingen Transport / Deelbaarheid Installatie Montage lucht-/rookgasafvoerleiding Elektra aansluiting Het vullen van de installatie In gebruikname Instelling Busadres Gasaansluitingsdruk testen Regelingsparameters weergeven / veranderen Maximale verwarmingscapaciteit aanpassen Keuze van de pomptrap Meten van de verbrandingsparameter CO 2 - Instelling Ingebruiknameprocedure Onderhoud Modulerende pomp (klasse A) traps pomp Planningsaanwijzingen Technische onderhoud- en planningsdetails Schakelplan Technische details Storing Oorzaak Het verhelpen Productkaart volgens verordening (EU) nr. 811/ Technische parameters overeenkomstig verordening (EU) Nr. 813/ Notities EG-konformiteitsverklaring _201507

3 In deze beschrijving worden de volgende symbolen en aanwijzingstekens gebruik. Deze belangrijke aanwijzingen betreffen de persoonlijke bescherming en de technische gebruikszekerheid. Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzing duiden aanwijzingen aan, waaraan men zich exact dient te houden om gevaar of verwonding van personen te vermijden en beschadiging van het toestel te voorkomen. Foto: klemkast, gevaar voor elektrische spanning Gevaar voor elektrische spanning aan elektrische onderdelen. Attentie: Voor het afnemen van de mantel het toestel uitschakelen. Raakt u nooit bij ingeschakelde gebruiksschakelaar elektrische onderdelen of contacten aan! Het gevaar van een elektrische schok / stroomstoot bestaat met gevaar voor leven of gezondheid. Op aansluitklemmen staat ook bij een uitgeschakeld toestel spanning. Attentie Betekent technische aanwijzing waaraan men zich exact dient te houden om schade en storingen te voorkomen. Foto: voedingstrafo, hoogspanningsontstekingspen, brander Gevaar voor electrische spanning, gevaar voor verbranding door hete onderdelen. Foto: Gasaansluiting, gevaar voor vergiftiging en explosiegevaar door uitstromend gas. Foto: Gascombiventiel Gevaar voor elektrische spanning Gevaar voor explosie door uitstromend gas _

4 Normen und voorschriften Voor de installatie van de Wolf verwarmingsketel moet toestemming van de gasleverancier worden verkregen. De installatie van de Wolf verwarmingsketel mag alleen plaatsvinden door een erkende installateur. De erkende installateur neemt de verantwoordelijk op zich voor een installatie volgens de gangbare regels en voor de eerste ingebruikname van het apparaat. De Wolf verwarmingsketel is volgens de nieuwste stand der techniek en erkende technische richtlijnen gebouwd. Worden technische veranderingen aan de regeling resp. aan de regelingstechnische onderdelen uitgevoerd, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade die hieruit ontstaat. Bij onjuist gebruik kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan, schade en storingen aan het toestel en overige schade. Voor de installatie zijn de volgende voorschriften, regels en richtlijnen van toepassing: Normen EN Procedure voor berekening van de standaard warmte belasting EN Zekerheidstechnische uitrusting van verwarmingsapparaten met voorlooptemperaturen tot 95 C. EN Elektrische uitrusting van niet-elektronische apparaten voor thuisgebruik EN Zekerheid inzake elektrische apparaten voor thuisgebruik en gelijksoortige doeleinden EN Beschermingssoorten door ombouw Aanwijzing: Deze installatie instructie dient zorgvuldig te worden bewaard en dient voor de installatie te worden doorgelezen. Let u ook op de bijgevoegde onderhoudsvoorschriften _201507

5 Normen und voorschriften Verwarmingsketel CGS-28(24)/200 Door de CE-goedkeuring van dit toestel wordt gedocumenteerd, dat aan de eisen van de volgende richtlijnen wordt voldaan: Verwarmingsketel volgens EN 297 / DIN 3368 T5, T6, T7, T8 / EN 437 (ontwerp) / EN 677 (ontwerp) / EN 625 als ook EC-richtlijn 90/396/EWG (gasverbruikrichtlijnen), 92/42/EEC (werkingsgraadrichtlijn), 2006/95/EG (Laagspanningsrichtlijn) 89/336/EWG (EMV-richtlijn), met elektronische ontsteking en elektronische rookgastemperatuurbewaking, voor lage temperatuurverwarming en warmwaterbereiding in verwarmingsinstallaties met voorlooptemperaturen tot 950C en 3 bar toegestane gebruiksoverdruk volgens EN De Wolf verwarmingsketel is ook voor opstelling in garages toegestaan. Boiler type SW90 van staal S235 JR. Corrosiebescherming door lering volgens DIN 4753 van de binnenwand met toegevoegde corrosiebescherming door Magnesium beschermingsanode. Foto: Wolf CGS-20/160 Verwarmingsketel met geïntegreerde boiler. R u i m t e l u c h t - a f h a n k e l i j k e verwarmingsketels mogen alleen in een ruimte geïnstalleerd te worden, welke aan de geldende beluchtingseisen voldoet. Anders bestaat verstikking of vergiftigingsgevaar. Leest u de montageen onderhoudshandleiding goed door, voordat het apparaat wordt geïnstalleerd. Houd u vooral aan de onderhoudsvoorschriften. Uitsluitend gas conform DIN te gebruiken, omdat anders het gevaar bestaat dat storingen optreden waardoor gevaar van verwonding van personen en beschadiging van het apparaat kan ontstaan. Bij slecht ontluchtende gastank kan het tot onstekingsproblemen komen. De instelbare opslagwatertemperatuur kan over de 60 C bedragen. Bij kortdurend gebruik over 60 C hier op letten, om verbrandingsbescherming te waarborgen. Voor duurzaam gebruik dienen overeenkomstige voorzorgsmaatregelen te worden getroffen, welke een aftaptemperatuur boven de 60 C uitsluiten, bijv. een thermostaatventiel. Aanwijzing: opslagwatertemperatuur is op maximaal 55 te begrenzen, als de hardheidsgraag van het opslagwater meer dan 17 dh bedraagt. Met gereduceerde opslagtemperatuur wordt overmatige verkalking voorkomen. Onderhouds- en energiekosten worden hierdoor verminderd. Vanaf een totale hardheid van meer dan 20 dh raden wij aan een waterbehandeling in de toevoerleiding van het koud water in te zetten voor de verwarming van het drinkwater om de onderhoudsintervallen te verlengen (warmtewisselaar voor warm water ontkalken) _

6 Regeling / functie / bediening Gebruiksschakelaar AAN/UIT Lichtring Ontstoringstoets Temperatuur keuze warm water Temperatuur keuze heet water Thermometer Manometer 0 I Gebruiksschakelaar AAN/UIT bij positie 0 is de verwarmingsketel uitgeschakeld. Ontstoring Het oplossen van een storing en het weer opstarten vanhet toestel wordt door het indrukken van deze toets in werking gesteld. Wordt de ontstoringstoets ingedrukt, zonder dat er van een storing sprake is, dan wordt het toestel opnieuw opgestart. Lichtring voor de status Weergave Groen knipperend Continu Groen Geel knipperend Continu Geel Rood knipperend Betekenis Stand-by (net is ingeschakeld, brander loopt niet. Warmtevraag: pomp loopt,brander uit Schoorsteenvegersgebruik brander aan, vlam aan Storing Temperatuurkeuze warm water Bij de verwarmingsketel met boiler komt de instelling van 1-9 overeen met een reservoirtemperatuur van 15-65oC. In combinatie met een digitale thermostaat zal de temperatuurkeuze aan de ketel komen te vervallen. Bij combiketels komt de instelling 1-9 overeen met een warmwatertemperatuur van 40-60oC Temperatuurkeuze heet water Instelniveau van 2-8 wordt fabrieksmatig ingesteld en komt overeen met een watertemperatuur van 20-75oC. In combinatie met een digitale thermostaat zal de temperatuurkeuze aan de ketel komen te vervallen. de pomp voortdurend (fabrieksinstelling) resp. alleen bij aansturing van de brander met naverbranding _201507

7 Regeling / functie / bediening Instelling Gebruik in de winter (positie 2 tot 8) Het toestel warmt bij gebruik in de winter de Heetwatertemperatuur op tot het niveau die op de heetwater temperatuurregelaar is ingesteld. De circulatiepomp loopt overeenkomstig de instelling van het gebruikstype van de pomp voortdurend (fabrieksinstelling) resp. alleen bij aansturing van de brander met naverbranding. Gebruik in de zomer Door het draaien aan de schakelaar temperatuurkeuze heet water in stelling wordt de stand gebruik in de winter gedeactiveerd. Dit betekent dat het toestel op zomergebruik draait (verwarming uit) en uitsluitend verwarming van het leiding water verzorgt, echter is de vorstbescherming voor de verwarming gewaarborgd en de pompstandbescherming actief. Schoorsteenvegersgebruik Door het draaien aan de schakelaar temperatuurkeuze heet water in stelling wordt het schoorsteenvegersgebruik geactiveerd. De lichtring blinkt geel. Na activering van het schoorsteenvegersgebruik verwarmt het toestel met de maximaal ingestelde verwarmingsprestatie. Het schoorsteenvegersgebruik wordt na 15 minuten beëindigd, of als de maximale aanvoertemperatuur wordt overschreden. Voor een vernieuwde activering moet de temperatuurkeuze heet water één keer naar links en dan weer op stelling worden gedraaid bar C Thermomanometer In het bovenste gedeelte wordt de actuele temperatuur van het hete water aangegeven. In het onderste gedeelte wordt de waterdruk van de verwarmingsketel weergegeven. De waterdruk moet bij normaal gebruik tussen 2,0-2,5 bar liggen. Pompenstandbescherming In de instelling zomergebruik loopt de circulatiepomp na op 24 uur stilstand voor ca. 30 seconden aan. Aanwijzing Het veelvuldig inschakelen van de verwarmingsketel wordt in het verwarmingsgebruik elektronisch begrensd (ritmeafsluiting). Door het indrukken van de ontstoringstoets kan deze begrenzing worden overbrugd. Het toestel gaat dan onmiddellijk in gebruik, als een warmteverzoek voor de verwarming aanwezig is _

8 Afleveringsstaat Verwarmingsketel met boiler Het leverpakket omvat: 1 Verwarmingsketel met boiler 1 Montagevoorschrift 1 Gebruiksaanwijzing 1 Flexibele gasaansluitingsleiding 1 ophanghaak voor de wandmontage Afleveringsstaat / afleverpakket Foto: Wolf CGS-20/160 Verwarmingsketel met boiler als afleverpakket Toebehoren De volgende toebehoren zijn bij de installatie aan te raden: - lucht/afvoergas toebehoren (zie installatie instructies) - ruimte- of weersafhankelijke regeling - condensatiewater aflooptrechter met slanghouder - onderhoudskranen voor aanvoer en retour van cv-water - gaskogelkraan met brandbeschermingsinrichting - overstortventiel verwarmingszijdig - zekerheidsgroep voor gebruikt water verdere accessoires volgens prijslijst _201507

9 Afmetingen / aansluitingen Afmetingen CGS-28(20)/ retour cv-zijdig gasaansluiting koudwatertoevoer aanvoer cv-zijdig sifon aansluiting KFE-Hahn Foto: aansluiting verwarmingsketel met boiler warmwater aansluiting (sanitair) circulatie _

10 Opbouwschema Handentlüfter Rookgasafvoer Ventilatormotor Gasventilatie Gasventielblad Temperatuurbegrenzing Gas-luchtmengkamer Brander Heetwater warmtewisselaar TBV/Voorloopmeter Terugloopmeter Rookgastemperatuurbegrenzer Aanzuigbuis Condenswatersifon Gascombiventiel Driewegklep Aanvoer cv-zijdig Overstortventiel Terugslagventiel Gastoevoer Circulatie Warmwater warmtewisselaar Verwarmingskringpomp (zelf ontluchtend) Retour cv-zijdig Koudwater aansluiting Boilerlaadpomp Warmwateraansluiting Beschermingsanode Dieptehuls voor termperatuurmeter _201507

11 Opstellingsaanwijzingen Algemene aanwijzingen De verwarmingsketel CGS-28(24)/200 voor montage aan de wand wordt aansluitgereed voor het stopcontact geleverd. Voor het uitvoeren van controle- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat adviseren wij een afstand aan de zijkanten van 200 mm en een afstand van 400 mm tot het dak, daar anders geen toereikende controle en functiebeproeving van de het toestel bij onderhoudswerkzaamheden is gegarandeerd. De afvoerslangen moeten veilig met het houdersblik boven de afvoertrechter (sifon) worden bevestigd. De afvoer moet goed te overzien zijn. min. 400 mm Het toestel mag alleen in ruimtes met een goede vorstbescherming worden opgesteld. Bij de keuze van de montageplaats dient op het gewicht van de verwarmingsketel met gevuld opslagreservoir te worden gelet. Verstelbare poten aan de onderzijde maken het mogelijk oneffenheden op de ondergrond te corrigeren. Het apparaat moet waterpas geplaatst worden. Verder moeten alle bouwdelen van het apparaat voor voren vrij toegankelijk zijn. Rookgasmetingen moeten kunnen worden uitgevoerd. Eerst moet de inbouwpositie van het apparaat worden bepaald. Daarbij is op de afgasaansluiting en de zijdelingse afstanden van de wanden en het dak als ook de voorhanden zijnde aansluiting voor gas, verwarming, warm water en elektra te letten. Een afstand van het apparaat met brandbare bouwstoffen resp. brandbare bestanddelen is niet vereist, daar bij normale warmteprestatie van het apparaat geen hogere temperaturen als 85 C voorkomen. Explosieve of gemakkelijk ontvlambare stoffen dienen echter in de opstellingsruimte niet te worden gebruikt, aangezien hierbij brand of explosiegevaar bestaat. De verbrandingslucht die naar het apparaat wordt gevoerd, moet vrij van chemische stoffen zijn, bijvoorbeeld fluor, chloor of zwavel. Dit soort stoffen bevinden zich in sprays, verf, kleefstoffen oplos en reinigingsmiddelen. Deze kunnen in het ongunstigste geval tot corrosie, ook in de afgasinstallatie leiden Attentie Bij de montage van het apparaat dient erop te worden gelet, dat geen vreemde delen (bijvoorbeeld boorstof) in het apparaat raken, want deze kunnen tot storingen leiden. De bijgevoegde styropoorafdekking gebruiken! Geluidsisolatie : Bij kritische installatiecondities (bijvoorbeeld montage aan een houten wand) kunnen aanvullende maatregelen voor de isolatiekoppeling van het apparaat noodzakelijk zijn. Gebruik in dit geval isolatiebeschermingspluggen en eventueel rubber stootblokjes resp. isolatiestroken _

12 Transport / Deelbaarheid Transport De verwarmingsketel is op drie punten aan de pallet bevestigd. transporthandvaten Voor het transport van de gasverwamingsketel moet de bekleding aan de voorkant van het opslagreservoir worden afgenomen. Het bekledingsdeksel vanºhet onderliggende termijnopslag-reservoir kan door de Fassonschroevenºeenvoudig naar voren worden afgetrokken. Daardoor komen de transportzekeringen in de bodemplaat van het reservoirº de beide transport griprichels vrij bevestigingsklemmen Fasson schroeven transportzekeringen voor Foto: bolier voor open Aan de achterzijde van het reservoir moet een transportzekering worden verwijderd. transport zekering achterkant Foto transportzekering achterkant Aan de achterzijde van het reservoir bevinden zich eveneens transport handvaten Bevestigingsscroeven achter Transportgrepen achter Foto: Transportgrepen aan de boiler achter Deelbaarheid Voor een gemakkelijker transport van de gasverwarmingsketel kan het verwarmingsmoduul van het reservoir worden losgemaakt. Hiertoe de beide bevestigingsschroeven voor 1-2 toeren losmaken en de beide bevestigingsschroeven achter verwijderen. Wartelmoer voor kouden warmwater tussen verwarmingsmoduul en reservoir losmaken. Verwarmingsmoduul naar voren schuiven en afnemen. bevestigingsschroeven Foto: bevestigingssroeven voor _201507

13 Installatie Verwarmingskring De inbouw van een onderhoudskraan in de aanvoer en retour van het cv-water wordt aanbevolen. Aanwijzingen: Op het diepste punt van de installatie is een vulen aftapkraan aan te brengen. De verwarmingskring pomp is in toerental omschakelbaar en kan daardoor aan verschillende installaties worden aangepast. Zouden desalniettemin stroomgeluiden voorkomen dan is extern een overstortventiel in te bouwen. Foto: onderhoudskraan (accessoire) Foto: onderhoudskraan met aansluiting voor overstortventiel (accessoire) Veiligheidstechniek In de CGS is fabrieksmatig geen expansievat ingebouwd. Dit moet derhalve extern in de verwarmingscirculatieretour worden gemonteerd (in het Wolf accessoireprogramma verkrijgbaar.) Tussen het expansievat en de verwarmingsketel mag zich geen afsluitingsventiel bevinden, anders wordt door de drukopbouw de ketel blijvend beschadigd. Er bestaat het gevaar van barsten van installatieonderdelen met verbrandingsgevaar. Uitgesloten zijn kapjesventielen voor het expansievat. De minimale installatiedruk bedraagt 0,75 bar. CGB-35 en CGB-50 zijn uitsluitend voor gesloten installaties tot 3 bar toegestaan. De max. aanvoertemperatuur is fabrieksmatig op 75oC ingesteld en kan indien nodig op 85oC worden gesteld. Het expansievat moet volgens DIN 4708 voldoende zijn gedimensioneerd. Overstortventiel cv-zijdig Het overstortventiel met de code H inbouwen max. 3 bar! Aansluiting expansievat Overstortventiel Foto: overstortventiel cvzijdig (accessoire) Koud- en warmwater aansluiting De inbouw van een onderhoudskraan in de koud water toevoer wordt aanbevolen. Ligt dendruk van de koud water toevoer boven de max. toegestane installatiedruk van 10 bar dan moet een goedkeurde en erkende drukverminderaar worden ingebouwd. Voor het geval gemengde batterijen worden gebruikt, is een vermindering van de centrale druk te verwachten. Bij kouden warm wateraansluiting is op de nationale normen en de voorschriften van de waterleverancier te letten. Komt de installatie niet overeen met de getoonde beschrijving, dan valt de garantie weg. Aftappen Overstort Afsluitkraan Manometeraansluiting Aftappen Drukreduceerventiel Tapwaterfilter Afsluitkraan Koudwateraansluiting Foto: koudwateraansluiting Aanwijzing: Bij de keuze van het installatiemateriaal is op de regels van de techniek en op de mogelijke elektrochemische voortgang te letten (menginstallatie) _

14 Installatie Condenswater aansluiting Allereerst het regelingsdeksel naar onder klappen. Rechter en linker schroef volgens foto losdraaien. Bekledingsdeksel boven uitnemen en afnemen. Verbindingsstuk aan regelkast naar binnen drukken en de kast eruit halen. Wordt het condenswater direct in de waterafvoerleiding geloosd, dan moet voor de ontluchting worden gezorgd, opdat geen terugslag van de waterafvoerleiding op de centrale van de verwarmingketel kan plaats vinden. Bij aansluiting van een neutralisator (accessoire) dient het bijgesloten voorschrift in acht te worden genomen. Foto : Draaischuif openen draaischuif verbindingsstuk Foto: Verbindingsstuk indrukken Bij het gebruik van het apparaat met leeg sifon bestaat het gevaar van vergiftiging door uitstromende rookgassen. Daarom dient deze voor ingebruikname met water te worden gevuld. De sifon afschroeven, afnemen en vullen tot aan de zijdelingse afvoer het water eruit loopt. Vervolgens de sifon er weer opdraaien en erop toezien dat deze goed vast zit. Regeling naar buiten geklapt Sifon Foto: Sifon Aanwijzing voor kalkaanslag Vooral door de manier waarop de ingebruikname plaats vindt kan de kalkvorming worden beïnvloed. Wanneer de installatie met geringste capaciteit of langzaam trapsgewijs wordt opgewarmd, bestaat de mogelijkheid, dat zich kalk niet alleen op de heetste plaatsen, maar ook over de hele installatie verspreidt. Bij installaties met meerdere ketels wordt aanbevolen alle ketels gelijktijdig in gebruik te nemen opdat niet de gehele kalkhoeveelheid zich niet op het wateroppervlak van één afzonderlijke ketel kan concentreren. Indien beschikbaar met azijn opdroogprogramma starten. Overeenkomstig Onorm H dient een waterhardheid van 17dH niet te worden overschreden. Uitlooptrechter met slanghouder voor condenswater en overstortventiel Foto : Uitlooptrechter(accessoire) _201507

15 Installatie Gasaansluiting Het verleggen van de gasleiding alsmede de aansluiting aan de gasleidingen mogen alleen door een erkende gasinstallateur worden uitgevoerd. De flexibele gasaansluitingsleiding bij de installatiewerkzaamheden beschermen. Bij de druktest van de gasleiding moet de gaskogelkraan op de gasketel aangesloten zijn. Gasleiding voor aansluiting van de ketel, vooral bij oudere installaties van resten reinigen. Voor in gebruikname de buisverbindingen en aansluiting aan de gaszijde op dichtheid testen. Bij ondeskundige installatie of bij gebruik van ongeschikte bouwdelen resp. bouwgroepen, kan rookgas ontsnappen, waardoor vergiftiging- en explosiegevaar bestaat. Foto: Gaskogelkraan doorgangsmodel(accessoire) In de gastoevoerleiding moet voor de Wolf gasketel een glaskogelkraan aanwezig zijn. Anders bestaat in geval van brand explosiegevaar. De gastoevoerleiding is naar de eisen van nationale voorschriften aan te leggen. - In de leveringsprogramma bevindt zich een flexibele gasaansluitleiding van edelstaal. Deze is passend aan de aansluiting van de verwarmingsketel en de gaskogelkraan. In geen geval beschadigde delen inbouwen. Brand-/ explosiegevaar! - Bij de montage van de slang er goed op letten dat de afsluitring van de slang goed over de opschroefgedeelte van de leiding zit. Foto: Gaskogelkraan hoekmodel(accessiore) - De slang dient spanningsvrij te worden ingebouwd, de buigradius van 20 mm mag daarbij niet worden overschreden. - Het gebruik van de slang is tot een temperatuur van 150oC en tot een druktrap PN1 toegestaan. - Revisiebeproevingen, betrekking hebbend op de constructieve uitvoering van de slang, dienen periodiek te worden uitgevoerd Flexibele gasaansluitingsleiding gemonteerd Foto: Flexibele gasaansluitingsleiding van edelstaal _

16 Montage lucht-/rookgasafvoerleiding Attentie Dichtheidtesten in ingebouwde toestand na de montage of revisie mogen op grond van corrosie gevaar alleen met DVGW-geteste apparatuur naar DIN EN uitgevoerd worden. De gasketelinstrumenten aan de gasbander mag met max. 150 mbar worden blootgesteld. Bij hogere druk kan het gasketelinstrument worden beschadigd, zodat explosie-, verstikkingof vergiftigingsgevaar bestaat. Bij een druktest van de gasleiding moet de gaskogelkraan aan de verwarmingsketel gesloten zijn. Attentie De gaskogelkraan moet toegankelijk worden aangebracht. Voor de concentrische lucht-/ gasafvoer en afgasleidingen mogen alleen originele Wolfonderdelen worden gebruikt. Alvorens U de rookgasleiding installeert resp. de lucht-/rookgasaansluiting plant, let U dan op de planningsaanwijzingen lucht-/rookgasafvoerleiding. Foto: voorbeeld lucht-/rookgasafvoer In uw regio kunnen afwijkende voorschriften bestaan ten aanzien van de installatie. Laat u voorlichten door hiervoor aangewezen instanties. Bij vernauwde plaatsverhoudingen kunnen CO 2 waarde en afgas temperatuur rechtstreeks naar de ketel aan een aansluitadapter met revisiestuk(80/125-systeem) met steunen (60/100- systeem) worden gemeten. Bij lage buitentemperaturen kan het voorkomen, dat de in het afgas voorkomende waterdamp in de lucht-/ afgas afvoerleiding condenseert en tot ijs bevriest. Door bouwtechnische maatregelen bijv. door montage van een geschikte sneeuwvanger is het naar beneden vallen van ijs te verhinderen _201507

17 Elektra aansluiting Algemene aanwijzingen De installatie mag alleen door een erkend installatiebedrijf plaatsvinden. De nationale voorschriften en de plaatselijke voorschriften van energieleveranciers dienen in acht te worden genomen. Op de voedingsklemmen van het toestel staat ook bij uitgeschakelde gebruikschakelaar spanning. Elektroaansluitkastje De regel- besturings- en veiligheidsinrichtingen zijn gereed verbonden en getest. Alleen de netaansluiting en de externe accessoire dienen aangesloten te worden. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 E1 ebus AF a b Netaansluiting De aansluiting aan het stroomnet vindt plaats door een vaste aansluiting of als alternatief met een perilexstekker (perilexstekker niet in het veiligheidsgebied 1 en 2 vlak bij een douche of badkuip). Bij een vaste aansluiting moet het net via een scheidingsinstallatie (bijv. zekering, verwarming noodschakelaar) met minstens 3 mm contactafstand te worden aangesloten. Aansluitkabel flexibel, 3x1,0mm2 of onbuigzaam, max. 3x1,5mm2. Bij een netaansluiting met perilexstekker moet deze toegankelijk zijn. Aansluitkabel flexibel 3x1,0 mm2. Netaansluiting 230VAC/50Hz Boilerlaadpompe 230VAC/50Hz netvoorziening ext. accessoires 230VAC/50Hz/max. 300VA programmeerbare ingang buiteningang potentievrij Detailbus Regelaar, radioklok, AF met klok, ontvanger, Radiobuitenantenne aansluitkastje Montageaanwijzing elektra-aansluiting - Installatie voor het openen spanningsvrij schakelen. - Elektra aansluitkastje openen. - Trekontlasting in de inlegdelen schroeven. - Aansluitkabel ca. 70 mm af isoleren. - Kabel door de trekontlasting schuiven en trekontlasting vastschroeven. - Rast5 stekker afnemen. - Overeenkomstige aders aan de Rast5 stekker inklemmen. - Inlegdelen weer in de juiste positie steken. F 3,15 A Rast5-Stekker net boilerlaadpomp _

18 Elektra aansluiting Verwisseling van de zekeringen Voor het verwisselen van een zekering moet de gasketel van het net worden losgekoppeld. Door de aan/uit schakelaar aan het toestel vindt geen afdoende afsluiting van het net plaats. Gevaar door elektrische spanning aan elektrische bouwdelen en contacten, als de verwarmingsketel niet van het net is afgesloten. Er bestaat levensgevaar!!! zekering Foto : regeling naar voren geklapt, afdekkapje van aansluitkast geopend Aansluiting circulatiepomp externe accessoire (230VAC) De kabelvastschroeving van de kabels in het aansluitkastje vastschroeven door de vastschroeving halen en bevestigen. De circulatiepomp uit het Wolf accessoireprogramma aan de klemmen L1 en N en aansluiten. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 3 Foto : aansluiting circulatiepomp/ accessoire Aansluiting uitgang A1 De uitgang A1 is fabrieksmatig door de opslaglaadpomp bezet. Attentie De uitgang 1 is fabrieksmatig op de opslaglaadpomp geprogrammeerd en mag niet worden veranderd. Netz L1 N Z A1 N L1 N L1 L1 N N L1 N L1 3 boilerlaadpomp Foto : aansluiting uitgang A _201507

19 Elektra aansluiting Aansluiting ingang E1 (24V) De aansluitkakel voor ingang 1 aansluiten aan klem E1 conform het aansluitplan. Hiervoor de brug tussen a en b van de betreffende klemmen verwijderen. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting van ruimtethermostaat De functies van de uitgang A1 kunnen met ebus geschikte Wolf-regelingsaccessoires worden afgelezen en ingesteld. De uitgang A1 kan met de volgende functies worden toegerust: Code Betekenis 0 zonder functie uitgang A1 wordt door de regelaar niet in aanmerking genomen 1 Kamerthermostaat Bij geopende ingang E1 wordt het verwarmingsgebruik afgesloten (zomergebruik), ook afhankelijk van een digitaal Wolf-regelingsaccessoire. 2 Maximaalthermostaat of installatie drukbewaking Aansluitmogelijkheid voor een maximaalthermostaat of installatie drukbewaking. De ingang E1 moet voor een brandervrijgave worden afgesloten, ook voor schoorsteenvegergebruik en vorstbescherming 3 niet bezet, instelling niet toegestaan 4 Stromingsbewaking Aansluitmogelijkheid voor een aanvullende waterstromingsbewaking. Na het aansturen van de pomp moet binnen 12 seconden de ingang E1 worden afgesloten. Is dit nt het geval, wordt de brander uitgeschakeld en storing 41 wordt weergegeven. 5 niet bezet, instelling niet toegestaan 8 Branderblokkering (BOB) Bedrijf zonder brander Gesloten contact, brander geblokkeerd Verwarmingscirkelpomp en boilerlaadpomp draaien in normaal bedrijf Bij schoorsteenvegerbedrijf en vorstbescherming is de brander vrijgegeven Een open contact geeft de brander weer vrij Aansluiting digitale Wolf-regelingsaccessoires (KM, SM1, SM2, MM, BM) Er mogen alleen regelaars uit het Wolfaccessoiresprogramma worden aangesloten. Een aansluitplan is bij ieder accessoiredeel aanwezig. Als verbindingsleiding tussen de regelaccessoires en het gastoestel dient een tweeaderige leiding (doorsnee> 0,5 mm2 te worden gebruikt. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting Wolf regelingsaccessoire digitaal ebus interface 2 Aansluiting weersafhankelijke regeling De buitentemperatuursensor kan naar keuze op de klemmenlijst van de gasketel op de aansluiting AF, resp. op de klemmenlijst van de bedieningsmodule BM worden aangesloten. E1 ebus AF a b Tekening : aansluiting weersafhankelijke regeling _

20 Het vullen van de installatie Voor het waarborgen van een onberispelijke functie van de verwarmingsketel is een vulling volgens de regels en een volledige ontluchting noodzakelijk. Attentie Het verwarmingssysteem dient voor de aansluiting van de verwarmingsketel te worden doorgespoeld om resten als hennep, kit, enz. uit de buisleidingen te verwijderen. - Het gehele verwarmingssysteem in koude toestand langzaam via de KFE kraan aan de terugloop op ca. 2 bar vullen. gebruiksschakelaar Foto: Aanzicht van regeling ontstoringstoets Thermomanomoter Attentie Zuiveraars zijn niet toegestaan. - De gehele installatie controleren op waterdichtheid. - De condenswater sifon met water vullen. handluchtingsventiel langzaam openen - De gaskraan moet gesloten zijn. - Handontluchtingsventiel boven en aan de voorloop openen. - Afsluitkap van het automatische ontluchtingsventiel aan de verwarmingspomp een omwenteling openen, kap niet verwijderen. - Alle radiatorventielen openen - Voor- en terugloopventielen aan de verwarmingsketel openen. - Voor het vullen van de boiler en de installatieleidingen de koud water afsluitkraan en aftapplaats (waterkraan) openen. Zodra er water uit de aftapplaats komt deze afsluiten en de opslaglaadpomp ontluchten. Attentie Het apparaat pas inschakelen als de laadpomp geheel in ontlucht. Foto : handmatig ontluchtingsventiel - Verwarmingsketel inschakelen, temperatuurkeuze heet water in positie 2 (pomp loopt, lichtringkleur op het statusdisplay toont constant groen kleur). - Pomp ontluchten, hiertoe de ontluchtingsschroef kort losdraaien en weer vastdraaien. - Verwarmingskring ontluchten, hiertoe de verwarmingsketel enige malen aan en uitschakelen. - Bij een sterke terugval van de waterdruk deze bijvullen. Attentie Handontluchtingsventiel sluiten - Gaskogelkraan openen. ontluchtingsschroef Boilerlaadpomp ontluchtingsschroef Verwarmingskringpomp Foto: automatische ontluchting aan de verwamingskringpomp / boilerlaadpomp - Ontstoringstoets indrukken. afsluitkap van het automatische ontluchtingsventiel Ontluchtingsventiel KFE-kraan Aanwijzing: tijdens het gebruik wordt de verwarmingskring automatisch via de verwamingskringpomp ontlucht. Foto : KFE-kraan en ontluchtingsventiel aan de achterzijde _201507

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel CGB 11 Verwarmingsketel CGB-K-23 (20) Combiverwarmingsketel CGB 20 Verwarmingsketel CGB 24 Verwarmingsketel CGB-K-28 (24) Combiverwarmingsketel

Nadere informatie

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel CGB 11 Verwarmingsketel CGB-K-23 (20) Combiverwarmingsketel CGB 20 Verwarmingsketel CGB 24 Verwarmingsketel CGB-K-28 (24) Combiverwarmingsketel

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding

Onderhoudshandleiding Onderhoudshandleiding HR-gaswandketel CGB-75 CGB-100 Gasketel Gasketel WolfGmbH Postfach1380 D-84048Mainburg Tel. +49 (0)8751/74-0 Fax: +49 (0)8751/74-1600 Internet:www.wolf-heiztechnik.de Art.-nr. 3064697_201601

Nadere informatie

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Gaswandketel HR CGB-35 verwarmingsketel CGB-50 verwarmingsketel CGB-K40-35 combiketel Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Nadere informatie

Hoogrendementsketel. Onderhoudshandleiding voor de vakman MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630

Hoogrendementsketel. Onderhoudshandleiding voor de vakman MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Onderhoudshandleiding voor de vakman Hoogrendementsketel MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Wolf Energiesystemen Tel. 038-333 50 86 Fax 038-333 68 02 info@wolf-energiesystemen.nl www.wolf-energiesystemen.nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasverwarmingsketel

Gebruiksaanwijzing. Gasverwarmingsketel Gebruiksaanwijzing Gasverwarmingsketel CGB-11 Verwarmingsketel CGB-20 Verwarmingsketel CGB-K-23(20) Combi Verwarmingsketel CGB-24 Verwarmingsketel CGB-K-28(24) Combi Verwarmingsketel CGB-35 Verwarmingsketel

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Hoogrendement-gaswandketels CGB-2(K) hoogrendement-gaswandketel CGS-2 L/R, CGW-2 hoogrendement-gaswandcentrales

Hoogrendement-gaswandketels CGB-2(K) hoogrendement-gaswandketel CGS-2 L/R, CGW-2 hoogrendement-gaswandcentrales Bedrijfshandleiding voor de gebruiker Hoogrendement-gaswandketels CGB-2(K) hoogrendement-gaswandketel CGS-2 L/R, CGW-2 hoogrendement-gaswandcentrales CGB-2-14 CGB-2(K)-20 CGB-2(K)-24 CGS-2-14/120L CGS-2-20/160L

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding

Onderhoudshandleiding Onderhoudshandleiding Olie-condensatieketel COB COB-CS Verwarmingsketel Ketel met gelaagd reservoir Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Weishaupt n.v. Paepsemlaan 7 1070 Brussel Tel. (02) 343.09.00 Fax (02) 343.95.14 Druknr. 83053107, december 2006 Printed in Germany. Alle wijzigingen voorbehouden. Nadruk verboden. Bedieningsrichtlijnen

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Installatie en bedieningsvoorschriften

Installatie en bedieningsvoorschriften Installatie en bedieningsvoorschriften Luchtbehandelingskast KG / KGW in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing Belangrijke informatie voor de gebruiker Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Nadere informatie

Hoogrendementsketel. Bedrijfshandleiding voor de gebruiker MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630

Hoogrendementsketel. Bedrijfshandleiding voor de gebruiker MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Bedrijfshandleiding voor de gebruiker Hoogrendementsketel MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Wolf Energiesystemen Tel. 038-333 50 86 Fax 038-333 68 02 info@wolf-energiesystemen.nl www.wolf-energiesystemen.nl

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Electrische Boiler Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Wij feliciteren u met de aanschaf van uw boiler. De electrische verwarmers

Nadere informatie

Installatie en bedieningsvoorschriften

Installatie en bedieningsvoorschriften Installatie en bedieningsvoorschriften Luchtbehandelingskast KG / KGW in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing Belangrijke informatie voor de gebruiker (Vertaling van het orgineel) Wolf GmbH Postfach 1380

Nadere informatie

Neutralisatie-eenheid

Neutralisatie-eenheid Installatiehandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE0.1 V3 6 720 643 202 (2010/03) NL Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

De PS 005 op z'n duimpje kennen

De PS 005 op z'n duimpje kennen De PS 005 op z'n duimpje kennen odule voor de sanitair warmwaterproductie via uw ketel SA V B-6530 HUI Route de Biesme 49 E 071 59 00 39 FAX 071 59 01 61 info@tempolec.be www.tempolec.be B-1090 BRUSSE

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Plaatstalen ketel ComfortLine

Plaatstalen ketel ComfortLine Notre technique à votre service. Plaatstalen ketel ComfortLine Zonder stookoliebrander/gasbrander Horizontale inox boiler Verwarmingsketel op stookolie/gas voor werking op lage temperatuur, met droge vuurhaard

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 Gebruikshandleiding BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 - BUVA - Postbus 262-2990 AG Barendrecht - - tel. 31 (0)180 69750 - fax. 31 (0)180 697505 - info@buva.nl - www.buva.nl - 9A.52.15.00/01.14

Nadere informatie

Condenserende gaswandketels

Condenserende gaswandketels Uw energie - spaarpartner Condenserende gaswandketels Gaswandketels TGC 24 / TGC-K 24 TGW 24/140 TGS 24/200 TGC 35 / TGC-K 35 TGC 50 TGC 24 / TGC-K 24 TGC 24 gaswandketels voor verwarming Condenserende

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR

KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR 1371034-01 TM KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR INSTALLATIE-, ONDERHOUD EN GEBRUIKSINSTRUCTIES EN TECHNISCHE GEGEVENS LEES DEZE INSTRUCTIES A.U.B.

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:35 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 NL (2008.07) SM 6720608943 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

KICKSPACE 500, 600 & 800.

KICKSPACE 500, 600 & 800. REMEHA B.V. Postbus 32, 7300 AA Apledoom T: +31 55 5496969, F: +31 55 5496496, remeha@remeha.com, nl.remeha.com. INSTALLATIE, BEDIENINGS EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN. NOVEMBER 2012, VERSIE 5 Product Serienummer:

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN Algemene Handleiding Hudson Reed Thermostatische Douchepanelen Titel: Algemene HandleidingThermostatische Douchepanelen Date: 1 st June

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen 7160 1300 10/00 Zorgvuldig bewaren! Gebruikersinstructie Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 Algemeen De kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 is een modulerende kamerthermostaat, die voorzien is van: Een

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOCROSSAL 200. voor de vakman. Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander

VIESMANN. Montagehandleiding VITOCROSSAL 200. voor de vakman. Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander VITOCROSSAL 200 3/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOCROSSAL 200. voor de vakman

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOCROSSAL 200. voor de vakman Montageaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitocrossal 200 Type CT2 Condenserende HR-gasketel met MatriX-cilinderbrander voor aardgas H-G20 en L-G25 VITOCROSSAL 200 5/2008 Na montage deze aanwijzing recycleren!

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P Nederland nl Installatie- en servicehandleiding Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P 1000-2 Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 0071 11/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G215 en Logano G215 met brander Logatop Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift

Nadere informatie

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2 7526 NL Installatie- en bedieningsvoorschrift 2002, Flamco Uitvoering A B C D E F G H J - draaibare vataansluitingen (ÜW 1!/2 - bu. 1!/4 ) - metalen

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Vlakke en vacuüm-buiscollectoren VITOSOL-F VITOSOL-T 5458 056 B/fl 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg

Nadere informatie

Hoe werkt uw cv-installatie?

Hoe werkt uw cv-installatie? Hoe werkt uw cv-installatie? hèt installatieteam Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw cv-ketel in het kort 3 2. Werkzaamheden die niet onder de garantie vallen 4 3. Hoe te handelen bij storing 6 4. Mogelijke

Nadere informatie

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr 0 I 0 C Nederlands 11/10/0 GSR 0 N Gasketel Gebruiksaanwijzing 122 www.oertli.fr 2 Inhoud Toegepaste symbolen......................................................................... Belangrijke instructies........................................................................

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W 3/2008 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 ZLQ WHU K OWH U *6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRP9DDWZDVPDFKLQH*6,QKRXGVRSJDYH

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA Nederland NL Condenserende gaswandketels Calenta Serviceset instructies 119292-AA Calenta Inhoud 1 Controle en onderhoud...2 1.1 Controle en onderhoud...2 1.1.1 Algemeen...2 1.1.2 Preventief onderhoud

Nadere informatie

Terugstroombeveiliging voor ecotec/5

Terugstroombeveiliging voor ecotec/5 Installatiehandleiding Voor de installateur Installatiehandleiding Terugstroombeveiliging voor ecotec/5 VLT/VGA -systeem Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel. +49

Nadere informatie

JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding

JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding NL JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOROND 200. voor de vakman. Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOROND 200. voor de vakman. Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas Montageaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas VITOROND 200 4/2007 Na montage deze aanwijzing recycleren! Veiligheidsaanwijzingen Volg deze

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus G312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 801 310 (2012/02) E Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Bedrijfshandleiding Olie-condensatieketel

Bedrijfshandleiding Olie-condensatieketel Bedrijfshandleiding Olie-condensatieketel COB COB-CS Verwarmingsketel Ketel met gelaagd reservoir Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Buderus 704 00 0/005 BE(NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Gaswandketel Logamax U(K) / U4(K) Vóór gebruik zorgvuldig lezen Belangrijke algemene gebruiksaanwijzigingen Het apparaat uitsluitend

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Pompengroep tegelkachel. Installatiehandleiding

Pompengroep tegelkachel. Installatiehandleiding Pompengroep tegelkachel Installatiehandleiding 1 INHOUD 1 INHOUD... 2 2 Veiligheidstechnische instructies... 2 3 Algemeenheden...3 4 Toebehoren... 3 5 Inbouwvoorbeeld...4 6 Montage van de pompengroep...

Nadere informatie

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bosch 24 VRC open OSW Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd en bedankt,

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

Nederlands Pagina 1-1. Deutsch Seite 2-1. New. Space Saver

Nederlands Pagina 1-1. Deutsch Seite 2-1. New. Space Saver Space Saver Nederlands Pagina 1-1 Deutsch Seite 2-1 New Space Saver Installation Guide Space Saver Installatiehandleiding en Gebruiksaanwijzing Ontdek de verborgen voordelen Wij streven continu naar om

Nadere informatie

Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA

Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA De gaswandketels Vitodens van de reeks 300, type B3XX zijn uitgerust met een debietsensor. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie