Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg"

Transcriptie

1 Algemeen Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voordat u naar het ziekenhuis gaat 2.1 Geldige verwijzing 2.2 Spoedeisende hulp 3. Verzekerde zorg 3.1 Basisverzekering 3.2 Verplicht eigen risico in 2016: 385 euro 3.3 Aanvullende verzekering 4. Geen medische noodzaak 5. Geen contract 6. Als u geen zorgverzekering heeft 7. In het buitenland verzekerd en zorg ontvangen in Nederland 8. Tarief opvragen 9. Afspraak annuleren/niet nakomen 10. De kosten van de zorg 11. De rekening 11.1 Rekening naar u of naar uw zorgverzekeraar 11.2 Moment van sturen van de rekening 11.3 Begrippen op de ziekenhuisrekening 11.4 Als u de rekening niet op tijd betaalt 11.5 Betalingsvoorwaarden 11.6 Vragen over uw ziekenhuisrekening 12. Ander zorgpakket of andere zorgverzekeraar 12.1 Zorgpakket wijzigen bij uw huidige zorgverzekeraar 12.2 Overstappen naar een andere zorgverzekeraar 13. Wijziging in uw gegevens 14. Veelgestelde vragen 15. Meer informatie over vergoedingen en polisvoorwaarden 16. Meer informatie over uw ziekenhuisrekening

3 1. Inleiding Als u zorg nodig heeft in het ziekenhuis, zijn daar kosten aan verbonden. Via een zorgverzekering verzekert u zich voor (een deel van) deze kosten. In veel gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar deze kosten, in sommige gevallen dient u (een deel van) de kosten zelf te betalen. In deze folder vindt u informatie over het betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg. 2. Voordat u naar het ziekenhuis gaat Wij raden u aan om voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis, bij uw zorgverzekeraar te informeren of de kosten worden vergoed. Bij een naturapolis vergoeden niet alle zorgverzekeraars álle behandelingen in álle ziekenhuizen. Dit geldt zowel voor behandelingen uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering. U kunt op de website van uw zorgverzekeraar zien met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Als u een restitutiepolis heeft, maakt het niet uit welk ziekenhuis of welke zorgverlener u kiest. Let dan wel op de hoogte van de maximale vergoeding die u krijgt. Wanneer het voor u niet duidelijk is welke kosten u vergoed krijgt of als u twijfelt met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. 2.1 Geldige verwijzing Voor een eerste afspraak in het ziekenhuis heeft u een geldige verwijzing nodig. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Zonder geldige verwijzing zijn de totale kosten van de behandeling voor uw eigen rekening. Meestal krijgt u een verwijzing via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn, zoals een bedrijfsarts of verloskundige. Het verschilt per zorgverzekeraar wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

4 Als de medisch specialist aangeeft dat u op een later moment terug moet komen voor een vervolg- of controleafspraak, dan heeft u hiervoor geen nieuwe verwijsbrief nodig. Als de behandeling van de medisch specialist is afgerond en uw behandeling heeft overgedragen aan de verwijzer (vaak de huisarts), dan heeft u wel weer een verwijzing nodig als u klachten krijgt. Neem bij twijfel vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. 2.2 Spoedeisende hulp Als u spoedeisende zorg nodig heeft, hoeft u niet eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Spoedeisende zorg in het ziekenhuis wordt altijd vergoed als u een zorgverzekering heeft. Wel wordt er altijd eerst aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Als uw situatie niet levensbedreigend is, dan raden wij u aan eerst langs een huisarts of de huisartsenpost te gaan. Deze kosten zijn beduidend lager dan de kosten die het ziekenhuis in rekening brengt. Bovendien wordt er geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico als u naar uw huisarts of huisartsenpost gaat. Indien nodig, verwijst de huisarts u naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. 3. Verzekerde zorg Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. 3.1 Basisverzekering Iedereen moet in ieder geval een basisverzekering hebben. De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. 3.2 Verplicht eigen risico in 2016: 385 euro Als u gebruikmaakt van zorg die valt onder de basisverzekering, dan betaalt u altijd eerst een eigen risico. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar (maximaal 500 euro). Samen met het verplichte eigen risico kunt u dus voor een eigen risico kiezen van maximaal 875 euro ( euro).

5 Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. 3.3 Aanvullende verzekering Een aantal ziekenhuisbehandelingen wordt niet uit de basisverzekering vergoed of maar gedeeltelijk. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Meestal kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Heeft u zorg ontvangen die onder de aanvullende verzekering valt? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar u toe. U dient er zelf voor te zorgen dat u de rekening aan het ziekenhuis betaalt en de kosten declareert bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken als het gaat om zorg die valt onder de aanvullende verzekering. 4. Geen medische noodzaak Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. In dat geval krijgt u (een deel van) de kosten mogelijk vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer informatie. U kunt bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen van de te verwachten kosten. 5. Geen contract Als het ziekenhuis voor de betreffende behandeling geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan betaalt u (een deel van) de kosten zelf. Het ziekenhuis brengt dan het zogenaamde passantentarief bij u in rekening. Deze passantentarieven kunt u vinden op de website van het ziekenhuis, (zie: Patiënteninfo > Betaling en vergoeding). U krijgt de rekening van het ziekenhuis thuisgestuurd en u kunt de kosten vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Of en hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw polisvoorwaarden.

6 6. Als u geen zorgverzekering heeft Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, adviseren wij u alsnog een basisverzekering af te sluiten voordat u gebruikmaakt van ziekenhuiszorg. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan het zogenaamde passantentarief. Deze tarieven kunt u vinden op (zie: Patiënteninfo > Betaling en vergoeding). Meestal betaalt u eerst een voorschot van de te verwachten kosten of tekent u een machtiging om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven. 7. In het buitenland verzekerd en zorg ontvangen in Nederland Als u in het buitenland verzekerd bent en in Nederland zorg nodig heeft, dan geldt het volgende: Heeft u een Europese Zorgpas? Dan ontvangt uw zorgverzekeraar de rekening van het ziekenhuis. Heeft u géén Europese Zorgpas, dan heeft u voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis een machtiging nodig van uw zorgverzekeraar of u betaalt de rekening vooraf zelf. De kosten worden berekend op basis van het passantentarief. Deze tarieven kunt u vinden op (zie: Patiënteninfo > Betaling en vergoeding). 8. Tarief opvragen Als er een contract is tussen het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar, maken zij prijsafspraken met elkaar. Deze prijzen zijn niet openbaar. De prijs van een behandeling kunt u opvragen bij de afdeling Debiteurenbeheer van het Slingeland Ziekenhuis door een te sturen naar U ontvangt de prijs van de behandeling schriftelijk. Mochten er tijdens de behandeling complicaties optreden dan kunnen er extra kosten ontstaan die niet bij de genoemde prijs zijn inbegrepen. Als er geen contract is tussen het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar gelden de passantentarieven. Deze passantentarieven vindt u op (zie: Patiënteninfo > Betaling en vergoeding).

7 U kunt het passantentarief ook opvragen door een te sturen naar 9. Afspraak annuleren/niet nakomen Als u uw afspraak in het ziekenhuis niet kunt nakomen, dient u deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Doet u dit niet, dan heeft u kans dat de kosten toch bij u in rekening worden gebracht (met uitzondering van overmacht). 10. De kosten van de zorg Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) om geleverde zorg in rekening te brengen. Hiervoor wordt ook de term DBC-zorgproduct gebruikt. In een DBC-zorgproduct is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan bestaan uit meerdere DBC-zorgproducten. Bij het vaststellen van de prijs van een DBC-zorgproduct is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen en/of onderzoeken die bij patiënten worden uitgevoerd. In de praktijk kan het zo zijn dat u meer of minder behandelingen en/of onderzoeken heeft gehad dan het gemiddelde waarop het DBC-zorgproduct is gebaseerd. Toch blijft de prijs van het DBC-zorgproduct dan hetzelfde. Voorbeeld: Gemiddeld liggen patiënten met een bepaalde aandoening 3 dagen in het ziekenhuis, krijgen 2 röntgenfoto's en wordt er 3 keer bloed afgenomen. Als u met deze aandoening bent opgenomen, kan het zijn dat u 4 dagen in het ziekenhuis ligt, u 1 röntgenfoto krijgt en dat er 4 keer bloed wordt afgenomen. De prijs van het DBC-zorgproduct blijft echter gelijk omdat er wordt uitgegaan van een gemiddelde. 11. De rekening 11.1 Rekening naar u of naar uw zorgverzekeraar Meestal stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U ziet dan zelf de rekening van het ziekenhuis niet. U ontvangt van uw zorgverzekeraar wel een declaratieoverzicht.

8 In onderstaande gevallen krijgt u de rekening thuisgestuurd: U heeft gebruikgemaakt van zorg die alleen wordt vergoed vanuit een aanvullend pakket. De behandeling valt niet onder de verzekerde zorg. U heeft geen geldige verwijzing voor het consult en de eventuele behandeling. U bent niet verzekerd en moet de behandeling zelf betalen. Uw zorgverzekeraar heeft voor uw behandeling geen contract afgesloten met het Slingeland Ziekenhuis. U bent poliklinisch bevallen. Uw verzekeringsgegevens zijn niet bekend of onjuist bij het Slingeland Ziekenhuis. Als u de rekening thuisgestuurd krijgt, betekent dat niet automatisch dat de kosten niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, kunt u (een deel van) de kosten alsnog terugvragen bij uw zorgverzekeraar Moment van sturen van de rekening Als (een deel van) uw behandeling in het ziekenhuis is afgerond, 'sluit' het ziekenhuis het DBC-zorgproduct. Vervolgens stuurt het ziekenhuis de rekening naar u of uw zorgverzekeraar. De einddatum van het DBCzorgproduct zoals genoteerd op de rekening, komt niet altijd overeen met het einde van uw totale behandeling in het ziekenhuis. Het ziekenhuis moet zich namelijk houden aan landelijk vastgestelde momenten om DBC-zorgproducten te sluiten. Het kan voorkomen dat uw behandeling na het sluiten van het DBCzorgproduct nog niet is afgerond. Dat betekent dat er meerdere DBCzorgproducten worden geopend en gesloten tijdens de behandeling. Het is ook mogelijk dat uw behandeling juist van korte duur is, maar dat het DBC-zorgproduct pas na een aantal maanden gesloten kan worden (wettelijk bepaald). Om deze reden is het mogelijk dat u of uw zorgverzekeraar meerdere rekeningen van ons ontvangt voor een behandeling. In geval van een kortdurende behandeling kan het een aantal weken/maanden duren voordat het ziekenhuis de rekening stuurt.

9 Een andere reden voor het laat versturen van de ziekenhuisrekening kan zijn dat de prijs voor een DBC-zorgproduct nog niet met uw zorgverzekeraar is overeengekomen op het moment dat u de zorg in het ziekenhuis ontvangt. Het ziekenhuis kan de rekening pas sturen als de prijs bekend is. Dit is aan het begin van het jaar meestal nog niet het geval Begrippen op de ziekenhuisrekening Op de achterkant van de ziekenhuisrekening staan een aantal begrippen uitgelegd. Voor uitgebreide informatie over de gegevens op uw rekening kunt u kijken op Als u de rekening niet op tijd betaalt Als u de rekening van het ziekenhuis niet binnen de betalingstermijn betaalt, stuurt het ziekenhuis u een betalingsherinnering. U heeft dan nog 14 dagen om de rekening te betalen. Als u dit niet doet, dan schakelt het ziekenhuis een incassobureau in. Deze kosten worden ook bij u in rekening gebracht Betalingsvoorwaarden In het Slingeland Ziekenhuis zijn algemene betalingsvoorwaarden van kracht. Deze betalingsvoorwaarden kunt u vinden op (zie: Patiënteninfo > Betaling en Vergoeding) Vragen over uw ziekenhuisrekening Vragen over uw rekening kunt u op werkdagen tussen en uur stellen aan medewerkers van de afdeling Debiteurenbeheer van het Slingeland Ziekenhuis, (0314) Mailen kan ook: Meer informatie, onder andere uitleg over begrippen op de rekening, vindt u op Ander zorgpakket of andere zorgverzekeraar 12.1 Zorgpakket wijzigen bij uw huidige zorgverzekeraar Als u uw zorgpakket bij uw huidige zorgverzekeraar wilt wijzigen, gaat deze wijziging in vanaf 1 januari van het jaar daarop. Let op: De startdatum van de DBC in het ziekenhuis is bepalend voor het vergoeden van de kosten.

10 Voorbeeld: Uw eerste afspraak met de specialist is op 1 december en in januari van het volgende jaar staat een operatie gepland. U kiest een uitgebreidere verzekering per 1 januari. De startdatum voor de DBC is dan 1 december. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de operatie dan op basis van het zorgpakket dat u op 1 december had. Heeft u uw zorgpakket gewijzigd? Houd bij het plannen van een behandeling rekening met de landelijke afsluitmomenten van DBC's. Dit kan van invloed zijn op uw eventuele vergoeding. De secretaresse van de polikliniek kan u hier meer informatie over geven Overstappen naar een andere zorgverzekeraar Eenmaal per jaar kunt u van zorgverzekeraar veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Let op: Het ziekenhuis stuurt de rekening naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de DBC verzekerd was. Die startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening van het ziekenhuis ontvangt en betaalt. Voorbeeld: Uw eerste afspraak met de specialist is op 1 december. Begin januari van het volgende jaar staat een operatie gepland. De startdatum voor die DBC is dan 1 december. De zorgverzekeraar waarbij u op 1 december verzekerd was, ontvangt de rekening van het ziekenhuis. Deze zorgverzekeraar zorgt voor een eventuele vergoeding op basis van het zorgpakket dat u op 1 december had. Bent u overgestapt naar een nieuwe zorgverzekeraar? Houd bij het plannen van een behandeling rekening met de landelijke afsluitmomenten van DBC's. Dit kan van invloed zijn op uw eventuele vergoeding. De secretaresse van de polikliniek kan u hier meer informatie over geven.

11 13. Wijziging in uw gegevens Bent u verhuisd of veranderd van zorgverzekeraar? Geef wijzigingen voorafgaand aan uw afspraak door bij de Inschrijfbalie van het ziekenhuis. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. 14. Veelgestelde vragen Hoe weet ik van tevoren hoeveel een behandeling kost? Als uw zorgverzekeraar voor de betreffende behandeling een contract heeft met het Slingeland Ziekenhuis, gelden de tarieven die zijn afgesproken tussen uw zorgverzekeraar en het Slingeland Ziekenhuis. De prijs van een behandeling kunt u opvragen bij de afdeling Debiteurenbeheer van het Slingeland Ziekenhuis door een te sturen naar Als uw zorgverzekeraar voor de betreffende behandeling geen contract heeft met het Slingeland Ziekenhuis, dan geldt het passantentarief. De passantentarieven kunt u opvragen bij de afdeling Debiteurenbeheer of raadplegen op (zie: Patiënteninfo > Betaling en vergoeding). Kan ik de rekening van het Slingeland Ziekenhuis indienen bij mijn verzekeraar? U kunt de rekening altijd indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met het Slingeland Ziekenhuis. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Ik heb een rekening ontvangen maar ik ben niet in het ziekenhuis geweest. Kan dat? Dit is mogelijk. Het kan namelijk zo zijn dat door bijvoorbeeld uw huisarts materiaal is afgenomen (bijvoorbeeld bloed of urine), dat vervolgens voor onderzoek is opgestuurd naar het Slingeland Ziekenhuis. In dat geval brengt het Slingeland Ziekenhuis de kosten bij u (of uw verzekeraar) in rekening.

12 Waarom krijg ik zelf een rekening van het ziekenhuis als ik poliklinisch bevallen ben? Bent u poliklinisch bevallen in het ziekenhuis onder begeleiding van uw eigen verloskundige, dan moet u voor deze zorg een eigen bijdrage betalen aan het ziekenhuis. De rekening hiervan krijgt u thuisgestuurd. U dient zelf te zorgen voor het betalen van deze rekening aan het ziekenhuis. Als u verzekerd bent voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis, kunt u het bedrag bij uw zorgverzekeraar declareren. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Ik ben aanvullend verzekerd. Waarom krijg ik dan toch een rekening van het ziekenhuis? Als u zorg heeft ontvangen die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed, ontvangt u de rekening altijd zelf. Het ziekenhuis weet namelijk niet van iedereen of en hoe hij/zij aanvullend verzekerd is. Als u aanvullend verzekerd bent, dient u deze rekening zelf in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u (een deel van) de kosten alsnog vergoed. Denkt u er wel aan dat u zelf verantwoordelijk blijft voor tijdige betaling aan het Slingeland Ziekenhuis. Ik ben maar heel kort behandeld en ontvang nu een (heel) hoge rekening. Hoe kan dat? Als u in het Slingeland Ziekenhuis bent geweest en u bent gezien door een arts of verpleegkundige, dan is het type behandeling (met het bijbehorende DBC-zorgproduct) bepalend voor de hoogte van de rekening. Per DBC-zorgproduct is een vast bedrag afgesproken. Bij het vaststellen van dat bedrag is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen en/of onderzoeken. Het kan zijn dat u in de praktijk minder behandelingen en/of onderzoeken heeft gehad dan het gemiddelde waarop de DBC is gebaseerd. De hoogte van de rekening wordt dus niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het kan voorkomen dat u slechts 5 minuten bent behandeld en hier toch een hoge rekening voor ontvangt.

13 Mijn behandeling is nu een aantal weken/maanden geleden, maar ik heb nog steeds geen rekening ontvangen. Hoe kan dat? Het ziekenhuis moet zich houden aan landelijk vastgestelde momenten om DBC's te sluiten. Daarna mag het ziekenhuis de rekening pas sturen. Het ziekenhuis moet soms dus (verplicht) wachten tot deze periode is verstreken voordat zij een rekening mag sturen aan de zorgverzekeraar of patiënt. Ook kan het zijn dat de prijs voor een DBC-zorgproduct nog niet met uw zorgverzekeraar is overeengekomen op het moment dat u de zorg in het ziekenhuis ontvangt. Het ziekenhuis kan de rekening pas sturen als de prijs bekend is. Welke verzekeringspolis kan ik het beste kiezen? De meeste zorgverzekeraars bieden verschillende verzekeringspolissen aan. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit een naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis of budgetpolis. De premie bij een budgetpolis is over het algemeen het laagst, maar u heeft dan een extra verminderde keuzevrijheid in zorgverleners. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan is de kans groot dat u een (groot) deel van de kosten zelf moet betalen. Houd hier rekening mee als u kiest voor een budgetpolis. Soms kunt u ook een collectieve zorgverzekering afsluiten via uw werkgever, sportclub of vakbond. Welke polis het beste bij u past, is afhankelijk van uw situatie en uw wensen. Laat u hierover informeren door de zorgverzekeraar(s). Op vindt u meer informatie over de verschillende soorten verzekeringspolissen. 15. Meer informatie over vergoedingen en polisvoorwaarden Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden. 16. Meer informatie over uw ziekenhuisrekening Bij vragen over een rekening kunt u op werkdagen tussen en uur bellen naar de afdeling Debiteurenbeheer van het Slingeland Ziekenhuis. Het telefoonnummer is (0314) U kunt ook een e- mail sturen naar: Op vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen over ziekenhuisrekeningen.

14

15 Slingeland Ziekenhuis Kruisbergseweg 25 Postadres: Postbus AD Doetinchem Telefoon: (0314) Internet: Nr. aug 16

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg Algemeen Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg - 2017 i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verzekerde zorg 2.1 Basisverzekering 2.2 Verplicht eigen risico in 2017:

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Komt u binnenkort naar het St. Anna Ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Kijk ook op de website van uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg Inhoudsopgave 1 Informeer vóór behandeling...

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 februari 2015

Nadere informatie

Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017

Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017 Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017 Komt u binnenkort naar HMC of Nebo of bent u al patiënt bij ons? In deze folder vindt u informatie over het betalen van uw ziekenhuiszorg. Informeer vóór

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u? PATIËNTENINFORMATIE Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u? Bravis ziekenhuis Afdeling 088-70 68 000 www.bravisziekenhuis.nl 2 Patiënteninformatie GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 januari 2016 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Komt u binnenkort als patiënt naar Rijnstate? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór uw behandeling

Nadere informatie

Betalen van ziekenhuiszorg

Betalen van ziekenhuiszorg Betalen van ziekenhuiszorg Bezoekt u binnenkort Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, of bent u al patiënt? In deze folder informeren wij u over het betalen van ziekenhuiszorg. Ziekenhuiszorg kan voor u financiële

Nadere informatie

In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis.

In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis. KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 2016 1 In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis. Verplicht eigen risico Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed?

Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? . Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u? z 1 Belangrijk! Wilt u meer weten over de vergoeding van uw onderzoek of behandeling in

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 5 Als er

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u? eigen risico vergoeding of zelf betalen uitleg over de ziekenhuisnota z 1 Belangrijk!

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl Patiënteninformatie Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? Inleiding Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of ben u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Controleer

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Hoofdstuk 1. Zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten... 1 Hoofdstuk 2. Factuur... 4 Hoofdstuk 3. Betaling en saldo... 8 Hoofdstuk 4. Bezwaar...

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Het betalen van ziekenhuiszorg

Het betalen van ziekenhuiszorg Het betalen van ziekenhuiszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Met deze folder willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is belangrijk als u patiënt bent van het UMCG of als

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 5 Als er

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 4 Als er

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? www.nwz.nl Inhoud Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 5 Eigen risico 5 Bent u aanvullend verzekerd? 6 Als er geen

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 00 Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 1 Het is soms onduidelijk welke zorgkosten wel of niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit hangt af van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 611 Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland woont

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Algemeen KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen

Nadere informatie

Behandeling door de plastisch chirurg: hoe zit het met de vergoeding?

Behandeling door de plastisch chirurg: hoe zit het met de vergoeding? Plastische Chirurgie Behandeling door de plastisch chirurg: hoe zit het met de vergoeding? i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding U heeft een oriënterend gesprek gehad met de plastisch chirurg

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Meestal betaalt de zorgverzekeraar de rekening, maar

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Onbezorgd verzekerd? Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn *

Onbezorgd verzekerd? Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn * Onbezorgd verzekerd? Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn * Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. *Weten hoe? Lees de uitleg op de achterzijde van deze

Nadere informatie

Onbezorgd verzekerd? Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn *

Onbezorgd verzekerd? Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn * Onbezorgd verzekerd? Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn * Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. *Weten hoe? Lees de uitleg op de achterzijde van deze

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

INFO. Tarieven & vergoeding. van onderzoek en behandeling bij SEIN

INFO. Tarieven & vergoeding. van onderzoek en behandeling bij SEIN INFO Tarieven & vergoeding van onderzoek en behandeling bij SEIN 1. Kosten kosten Als u wordt behandeld bij SEIN, worden er kosten in rekening gebracht voor medische zorg en behandeling. In deze folder

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Lees deze folder

Nadere informatie

Vergoeding fysiotherapie. Wat kost een behandeling?

Vergoeding fysiotherapie. Wat kost een behandeling? 00 Vergoeding fysiotherapie Wat kost een behandeling? Het vergoedingensysteem voor fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar. Het verschilt per zorgverzekeraar en per pakket wat u krijgt vergoed. Dit kan

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling

Kosten van uw behandeling Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Velthuis kliniek Bij Velthuis kliniek kunt u terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, cosmetische dermatologie en huidverbetering.

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Polikliniek Stoppen-metroken

Polikliniek Stoppen-metroken Longziekten Polikliniek Stoppen-metroken i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Bij de polikliniek Stoppen-met-roken kunt u terecht als u: van uw specialist of huisarts dringend advies heeft

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars 1 Vergoeding van zorg Strekking van de vraag: Wordt de beugel van een 12-jarig kind vergoed? Strekking van het

Nadere informatie

Neurologie. Hoofdpijnpolikliniek. Slingeland Ziekenhuis

Neurologie. Hoofdpijnpolikliniek. Slingeland Ziekenhuis Neurologie Hoofdpijnpolikliniek i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent verwezen naar de Hoofdpijnpolikliniek van het Slingeland Ziekenhuis. De Hoofdpijnpolikliniek is bedoeld voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Polikliniek Stoppen-metroken

Polikliniek Stoppen-metroken Longziekten Polikliniek Stoppen-metroken i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Bij de polikliniek Stoppen-met-roken kunt u terecht als u: van uw specialist of huisarts dringend advies heeft

Nadere informatie

Eigen risico in de zorg

Eigen risico in de zorg Patiënteninformatie Eigen risico in de zorg Wat is het eigen risico en wanneer is dat van toepassing? 1234567890-terTER_ Eigen risico in de zorg Wat is het eigen risico en wanneer is dat van toepassing?

Nadere informatie

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Wat is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Sinds 2005 is de manier waarop zorgverzekeraars betalen voor de zorg die ziekenhuizen verlenen veranderd. De verschillende

Nadere informatie

Eigen risico De zorg die Reade levert valt onder de basisverzekering. Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico.

Eigen risico De zorg die Reade levert valt onder de basisverzekering. Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende eigen risico. Tarieven & vergoedingen Verzekerde zorg Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

Indicatie Advies Centrum

Indicatie Advies Centrum Geriatrie Indicatie Advies Centrum i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent door de huisarts of specialist verwezen naar het Indicatie Advies Centrum. Er is zorg of behandeling voor

Nadere informatie

Onderzoek door de geriater

Onderzoek door de geriater Geriatrie Onderzoek door de geriater i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw huisarts of specialist heeft u voor onderzoek doorverwezen naar de geriater. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling

Kosten van uw behandeling Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Velthuis kliniek Bij Velthuis kliniek kunt u terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, cosmetische dermatologie en huidverbetering.

Nadere informatie

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015 Vera Vreeswijk Logopedist Raadhuisstraat 100C 2406 AH Alphen aan den Rijn tel: 06-57 11 63 70 E-mail: v.vreeswijk@logopedie-alphencentrum.nl www.logopedie-alphencentrum.nl Informatie zorgverzekeringen

Nadere informatie

Gynaecologie / Verloskunde Kraamafdeling. Patiënteninformatie. Lactatiekundige in het. Slingeland Ziekenhuis. Slingeland Ziekenhuis

Gynaecologie / Verloskunde Kraamafdeling. Patiënteninformatie. Lactatiekundige in het. Slingeland Ziekenhuis. Slingeland Ziekenhuis Gynaecologie / Verloskunde Kraamafdeling Lactatiekundige in het Slingeland Ziekenhuis i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In het Slingeland Ziekenhuis werken twee lactatiekundigen. Zij

Nadere informatie

Algemeen. Patiënteninformatie. Een klacht. Slingeland Ziekenhuis

Algemeen. Patiënteninformatie. Een klacht. Slingeland Ziekenhuis Algemeen Een klacht i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen De directie, medewerkers en specialisten van het Slingeland Ziekenhuis vinden het belangrijk dat patiënten tevreden zijn. Iedereen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Hebt u medische zorg nodig, maar bent u niet verzekerd? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten met betrekking tot de aan u verleende medische zorg, bij u in

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Medische zorg in België Ook in België staan onze zorgbemiddelaars u met raad en daad bij. Dankzij onze bemiddeling kunt u terecht in een Belgisch ziekenhuis voor een medisch onderzoek,

Nadere informatie

Verpleegkundig oncologisch spreekuur

Verpleegkundig oncologisch spreekuur Oncologie Verpleegkundige spreekuren Verpleegkundig oncologisch spreekuur i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het verpleegkundig oncologisch spreekuur is er voor mensen waarbij de diagnose

Nadere informatie

Fysiotherapie voorafgaand aan uw buik- of hartoperatie

Fysiotherapie voorafgaand aan uw buik- of hartoperatie Fysiotherapie i Fysiotherapie voorafgaand aan uw buik- of hartoperatie Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort krijgt u een buikoperatie of een hartoperatie. Om u zo goed mogelijk

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Eigen risico in de zorg. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Eigen risico in de zorg. rkz.nl Patiënteninformatie Eigen risico in de zorg rkz.nl Wat is het eigen risico? Elke volwassene in Nederland heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering zorg. Kinderen onder de 18 jaar betalen

Nadere informatie

Vragen aan de financiële administratie

Vragen aan de financiële administratie Vragen aan de financiële administratie Inclusief vragenformulier IJsselland Ziekenhuis Geachte patiënt, In deze folder staan de meest gestelde vragen over nota s en de daarbij behorende antwoorden. Als

Nadere informatie

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Patiënteninformatie. Halitosespreekuur. Slechte ademspreekuur. Slingeland Ziekenhuis

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Patiënteninformatie. Halitosespreekuur. Slechte ademspreekuur. Slingeland Ziekenhuis Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie Halitosespreekuur i Patiënteninformatie Slechte ademspreekuur Slingeland Ziekenhuis Algemeen Halitose betekent slechte adem. Bij halitose vindt iemand de geur

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Weer naar huis - algemeen

Weer naar huis - algemeen Verpleegafdeling A1 Weer naar huis - algemeen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder

Nadere informatie

Echocentrum Slingeland

Echocentrum Slingeland Gynaecologie / Verloskunde Echocentrum Slingeland i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U kunt bij het Echocentrum van het Slingeland Ziekenhuis terecht voor diverse echo's tijdens uw zwangerschap.

Nadere informatie

Samen met uw pasgeboren baby op verpleegafdeling B2

Samen met uw pasgeboren baby op verpleegafdeling B2 Gynaecologie / Verloskunde Verpleegafdeling B2 Samen met uw pasgeboren baby op verpleegafdeling B2 i Patiënteninformatie Als uw kindje nog niet naar huis mag Slingeland Ziekenhuis Inleiding Gefeliciteerd

Nadere informatie

Slaapcentrum Slingeland

Slaapcentrum Slingeland Slaapcentrum Slingeland Keel-, neus- en oorheelkunde Longziekten Neurologie Slaapcentrum Slingeland i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het Slaapcentrum Slingeland is er voor mensen met

Nadere informatie

Zorg in België en Duitsland

Zorg in België en Duitsland Zorg in België en Duitsland 1 Ook voor zorg in België en Duitsland kunt u terecht bij de PZP. Stel, u wilt gebruikmaken van zorg in deze landen. Dat wil zeggen: u gaat speciaal voor geplande zorg naar

Nadere informatie

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis Dialyse-afdeling Polikliniek Predialyse i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw behandelend nefroloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Predialyse, omdat uw nierfunctie vermindert.

Nadere informatie

Chirurgie. Patiënteninformatie. Tenniselleboog. Slingeland Ziekenhuis

Chirurgie. Patiënteninformatie. Tenniselleboog. Slingeland Ziekenhuis Chirurgie Tenniselleboog i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Bij een bezoek aan de polikliniek heeft de chirurg u verteld dat hij u kan behandelen aan een tenniselleboog. Deze folder geeft

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Plastische Chirurgie van het

Nadere informatie

Zorg in België en Duitsland

Zorg in België en Duitsland Zorg in België en Duitsland Inhoudsopgave Wat is geplande zorg? 3 CZ bemiddelt en begeleidt u 3 Gecontracteerde zorg 3 Afspraken met ziekenhuizen in België en Duitsland 4 Afspraken met medisch specialisten

Nadere informatie

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland. Zorgverzekering 2016 Collectiviteitscontracten 2016 KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende

Nadere informatie

Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis

Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Wanneer u behandeld wordt in het ziekenhuis is identificatie heel belangrijk. Onze medewerkers moeten zeker weten dat zij de juiste persoon voor zich hebben, dat

Nadere informatie

Botox -injecties bij een overactieve blaas

Botox -injecties bij een overactieve blaas Urologie Botox -injecties bij een overactieve blaas i Patiënteninformatie Behandeling op de polikliniek Urologie Slingeland Ziekenhuis Algemeen De uroloog heeft bij u een overactieve blaas vastgesteld.

Nadere informatie

Fysiotherapie. Patiënteninformatie. Revalidatie bij hartfalen. Slingeland Ziekenhuis

Fysiotherapie. Patiënteninformatie. Revalidatie bij hartfalen. Slingeland Ziekenhuis Fysiotherapie Revalidatie bij hartfalen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Hierdoor kunt u lichamelijk minder dan voorheen. Mogelijk

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 2016 1 Inhoudsopgave Wat is zittend ziekenvervoer? 3 Wanneer en hoe krijgt u een vergoeding? 4 Wat mag u verwachten? 6 Eigen bijdrage en eigen risico 7 Wat kunt u doen bij klachten?

Nadere informatie

Cardiologie. Patiënteninformatie. Polikliniek Hartfalen. Slingeland Ziekenhuis

Cardiologie. Patiënteninformatie. Polikliniek Hartfalen. Slingeland Ziekenhuis Cardiologie Polikliniek Hartfalen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen De cardioloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Hartfalen. In deze folder vindt u informatie over de gang van

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Algemeen Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Wat regelt u zelf na een ziekenhuisopname? Slingeland Ziekenhuis

Algemeen Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Wat regelt u zelf na een ziekenhuisopname? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Transmurale zorg Wat regelt u zelf na een ziekenhuisopname? i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis extra zorg nodig. Het Transferbureau

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Medisch maatschappelijk werker

Medisch maatschappelijk werker Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medisch maatschappelijk werker i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent door uw hoofdbehandelaar verwezen naar een medisch maatschappelijk

Nadere informatie

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier.

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier. Brochure 2014 1 2 Politie Zorgpolis Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief, ondersteunend medewerker

Nadere informatie

Zorg. buiten Nederland. Praktische tips voor zorg in de Europese Unie

Zorg. buiten Nederland. Praktische tips voor zorg in de Europese Unie Zorg buiten Nederland Voel Alle aandacht je goed verzekerd voor uw zorgverzekering met VGZ 2006 www.vgz.nl Praktische tips voor zorg in de Europese Unie Zorg buiten Nederland Alle aandacht voor uw zorgverzekering

Nadere informatie

Zorg in het buitenland

Zorg in het buitenland Zorg in het buitenland Stel, u wilt gebruikmaken van zorg in België of Duitsland. Dat wil zeggen: u gaat speciaal voor geplande zorg naar het buitenland. Hoe werkt dat? En bent u daarvoor verzekerd? In

Nadere informatie