INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap"

Transcriptie

1 INFO KUURNE mei juni 2011 INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne diversiteit EN integratie

2 BURgER INtegratIe en diversiteit de tafel is rijk gevuld in het buurthuis t gebeurte op spijker en schardauw. Zes inwijkelingen uit vier verschillende landen debatteren er over integratie in Kuurne. decontee Benson (Liberia), Besim Vitija (Kosovo), seleki Komala (Liberia), Anu Eesalu (Estland), maxamuud cali Yuusuf (somalië) en Amos siafa (Liberia). Elk hebben ze hun eigen verhaal. de ene sloeg moederziel alleen op de vlucht voor de oorlog, de ander volgde de liefde van haar jonge leven richting onze ezelsgemeente. met een pannenkoek en een stevige pot koffie komen de tongen vlot los en ik voel dat dit een interessante middag wordt. Nu en dan wordt het gesprek onderbroken door een enthousiaste groet van een buurtbewoner of een brede Afrikaanse schaterlach. jeroen dujardin, buurtwerker voor het OcmW, woont het debat bij. Kuurns dialect Als ik informeer naar de grootste hindernis om vlot te integreren komt de ingewikkelde Nederlandse taal snel bovendrijven. Voor de kinderen lukt het nog, die leren het op school en hebben een groot taalvermogen, maar als volwassene blijkt het een stuk moeilijker te liggen. Wie in een gewone straat in Kuurne landt voelt zich meer aangespoord de taal te leren. iedereen spreekt er Nederlands en met de eigen moedertaal kan je bij de buren niet terecht. in spijker en schardauw is dit minder evident door de grote diversiteit aan nationaliteiten, zegt Besim Vitija. Het is moeilijk om van elkaar te leren omdat iedereen vertrekt vanuit een andere taal. Wie dan gemotiveerd een cursus Nederlands start om zijn weg te vinden in onze gemeente begrijpt nog steeds de Kuurnenaar niet, die geanimeerd het Kuurns dialect hanteert. En het duurt zo al lang om het algemeen Nederlands te verwerven tijdens een cursus van twee uur per week. Openhartig en vriendelijk Over de ontvangst in Kuurne is iedereen lovend. Ze omschrijven de Kuurnenaar als openhartig en vriendelijk en zijn blij hier te verblijven. Zowel van Besim, maxamuud, decontee en Amos spelen de kinderen voetbal, de meesten bij Eendracht Kuurne. Ze vinden dat de mensen veel meer binnen zitten door het andere klimaat. in Afrikaanse landen zit iedereen buiten waardoor er sowieso meer communicatie ontstaat. Wanneer ik aan seleki COLOFON Lay-out en druk: sint-michielsdrukkerij bvba, Kuurne VERANtWOORdELijKE UitgEVER: Rik Bouckaert, schepen van informatie, Hulstsestraat 223, 8520 Kuurne REdActiE christine Warnez, claudine decocker, danny depypere, Els desmet, jean marie Ongenaert, jonathan Breughe, Kaat Wauters, Katrien Bonte, Philip Vertriest, Rik Bouckaert, saraï sabbe, Valentine moenens, Veronique Vanhoutte, Wilfried dujardin, Willy Bauwens, Wim dewever 2 Gelieve artikels voor volgende INFO (juli augustus 2011) binnen te brengen uiterlijk tegen 1 juni 2011 bij de schepen van informatie of op het gemeentehuis t.a.v. Wilfried Dujardin (of per mail : Wens je ook een activiteit in uit in Kuurne te plaatsen? surf dan naar en voer daar je activiteit in. Op die manier wordt je activiteit automatisch gepubliceerd in uit in Kuurne, op en op

3 BURgER vraag hoe oud hij is, blijft hij het antwoord schuldig.,,het enige wat mijn papa mij vertelde, was dat ik op een zondag ben geboren. Of hij dan nooit eens een verjaardag kan vieren:,,elke zondag is het mijn verjaardag! Veel inwijkelingen komen uit bergdorpen of het platteland, waar geen geboorteregistratie bestaat. Velen hebben dan ook 1 januari als geboortedatum op hun verblijfsdocumenten staan. Cultuurverschillen de cultuurverschillen vullen het debat, en iedereen is geïnteresseerd hoe de ander ze ervaart. Anu vindt het kussen als begroeting maar een vreemde gewoonte, terwijl maxamuud zich met verbazing afvraagt waarom wij onze oudjes in rusthuizen stoppen. Wat hier een evidentie is, is in landen met een rijke familietraditie ondenkbaar. Besim merkt op dat de zorg die hier in rusthuizen wordt verstrekt niet altijd mogelijk is binnen het gezin. Hij vindt dit nog zo geen slecht idee. maxamuud is meer voor het systeem waarbij ouderen iemand kunnen oproepen als ze alleen zijn en hulp nodig hebben. maxamuud is voorzitter van de Kortrijkse afdeling van vzw sobsi, die zich inzet voor de integratie van somaliërs. Ze organiseren ook huiswerkbegeleiding om een brug te vormen tussen school en ouders. Werken En wat als de burgeroorlog in Liberia voorbij zou zijn en het weer veilig terugkeren is? Zouden ze Kuurne verlaten om terug bij de familie in te trekken? seleki:,,nee, helemaal niet! Als ik nu naar Liberia ga ben ik mister seleki en het hele dorp is trots op mij want ik heb het gemaakt in Europa. Vorig jaar keerde ik voor de eerste keer terug. maar hier heb ik aangenaam werk gevonden en heb veel vrienden gemaakt. seleki werkt voor de gemeente en is host op het gemeentehuis. Vroeger was hij aan de slag als universiteitsmedewerker in zijn geboorteland. maar in België kan hij met zijn diploma niet aan de slag. de ergste periode in het jaar vindt hij de laatste drie weken van december, want dan moet hij tegen wil en dank zijn vakantie opnemen. Anu Eesalu is werkzoekend en ziet zichzelf wel nog terugkeren naar Estland, waar de cultuur grotendeels gelijk is. Het is duidelijk dat aan de tafel in het buurthuis geëngageerde mensen zitten, die grote inspanningen leverden en leveren om zich te integreren in onze leefgemeenschap. dat we deze mensen alle kansen moeten geven staat buiten kijf, zij zijn een voorbeeld dat integratie mogelijk is. Het debat wordt afgesloten met een biertje aan de toog van het buurthuis. terwijl enkele jongelingen buiten op het pleintje kat en muis spelen, muis ik er zelf langzaam onderuit. met de Afrikaanse glimlach die ik maar niet onderdrukt krijg en een bevrijdend gevoel dat vreemd toch zo alledaags kan zijn. (nvdr. met dank aan Philip Vertriest voor het leiden van het gesprek) kuurne Neemt haar verantwoordelijkheid! Een geslaagde multiculturele samenleving start met een proactieve aanpak van de verschillende overheden. Op federaal niveau spreekt men van een asielcrisis. Opvangcentra zitten overvol. Hele stromen van asielzoekers worden niet opgevangen. Kuurne neemt hierin alvast haar verantwoordelijkheid. Hieronder wordt kort uitgelegd welke fasen doorlopen worden voor enerzijds personen bij wie de asielprocedure nog lopende is en anderzijds bij personen die reeds geregulariseerd werden. Personen die asiel aanvragen in ons land, moeten een lange procedure doorlopen vooraleer ze weten of ze definitief in België mogen verblijven of naar hun vaderland moeten terugkeren. tijdens deze periode zorgen de OcmW s er mee voor dat deze mensen op een menswaardige manier worden opgevangen in een lokaal opvanginitiatief (LOi). Kuurne heeft 19 zo n plaatsen. deze opvang bestaat uit materiële, medische en psychosociale opvang. Alle kosten die hiermee gepaard gaan, worden volledig betaald door de overheid. concreet krijgen deze personen een woning of kamer ter beschikking gesteld, is er mogelijkheid tot ontspanning en Nederlandse les en kinderen krijgen toegang tot het onderwijssysteem. Voor voeding krijgt men een beperkt wekelijks leefgeld. Enkel voor bepaalde oudere dossiers kan de opvang nog uit financiële steun bestaan. Na afloop van de asielprocedure dient men het lokaal opvanginitiatief te verlaten. Er zijn globaal gesproken twee mogelijkheden: ofwel wordt men geregulariseerd en dient men op zoek te gaan naar een eigen woonplaats, ofwel is de beslissing negatief en dient men België te verlaten. in elk geval stopt op dat moment ook de hierboven beschreven steun. Vreemdelingen die geregulariseerd worden kunnen zelf hun verblijfplaats kiezen. diegenen die zich in Kuurne wensen te vestigen en binnen het sociaal Huis gekend zijn, worden verplicht een cursus maatschappelijke oriëntatie van minimaal 60 uren te volgen. indien nodig kunnen ook een of meerdere cursussen Nederlands verplicht worden. Hiervoor werken we samen met vzw de som en Huis van het Nederlands. Wanneer er moeilijkheden optreden omtrent tewerkstelling kan een actieve begeleiding opgestart worden met begeleiding vanuit de sociale dienst en het werkwinkelpunt met als uiteindelijk doel een geslaagde integratie. 3

4 BURgERZAKEN 4 Als burger heb je in alle fasen van je leven rechten en plichten: recht op informatie, recht op privacy, stemplicht, verplicht in het bezit te zijn van een elektronische identiteitskaart vanaf 12 jaar, maak kennis met de dienst die je helpt met informatie en de administratie die bij je rechten en plichten hoort. de dienst Burgerzaken is gevestigd op het gelijkvloers in het gemeentehuis van Kuurne. Binnen de dienst burgerzaken hebben wij de dienst Bevolking en de dienst Burgerlijke stand. de dienst bestaat uit 6 mensen die algemene en specifieke taken hebben. 1. ann allegaert: DEsKuNDIGE BuRGERZaKEN Als diensthoofd ben ik algemeen verantwoordelijk voor de dienst bevolking en de burgerlijke stand, het opvangen van burgers met speciale problemen met betrekking tot de aangelegenheden van de dienst bevolking en administratie. Hoofddoel van de functie is de medewerkers van de dienst in staat stellen het een vlotte en correcte dienstverlening te leveren aan de burgers en bewaken van de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten. 2. luc adams: HOOFDMEDEWERKER ik ben sedert 1980 verantwoordelijk voor het bijhouden van alle gegevens van de inwoners in het Rijksregister. de input van nieuwe gegevens, o.a. verhuizen binnen de gemeente, vertrek uit de gemeente, aankomst in de gemeente, verandering van beroep, huwelijk, geboorte, overlijden, kortom : alles wat betrekking heeft op de staat van natuurlijke personen, wordt in cijfercode via een vaste verbinding met het Rijksregister geregistreerd. sedert 3 november 2004 sta ik in voor de aanvraag en aflevering van de elektronische identiteitskaarten, wijziging van pincode, enz. ik hou alle wijzigingen van de wetgeving bij ivm bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, verkiezingen en nationaliteit. in mijn vrije tijd hou ik me bezig met Koken is mijn hobby, de krant lezen hoort er ook bij. Reizen doe ik samen met mijn echtgenote Katrien. Ook de kleinkinderen krijgen de nodige aandacht. En tot slot : ik ben vinkenier sedert mijn jeugd en van april tot half juli kan je me op zaterdag- en/of zondagvoormiddag vanaf 9 uur zien in de Noordlaan aan de firma Barco, waar onze maatschappij de Koninklijke Vinkenmaatschappij de congozangers elke week een vinkenzetting organiseert. 3.Katrien libeert: administratief MEDEWERKER Administratief medewerker van dienst Vreemdelingenzaken, dienst Bevolking en loketwerk, telefoon, de mensen van vreemde nationaliteit opnemen en de voorwaarden voor een aanvraag van een verblijfsvergunning voorleggen, het dossier openen en dan later de aanvraag naar de dienst vreemdelingenzaken te Brussel overmaken. de nieuwe inwoners en interne verhuizingen opnemen, wie een reis voor ogen heeft en een internationaal paspoort moet voorleggen kan ook bij mij terecht. in mijn vrije tijd hou ik me bezig met Een lekker potje koken, een uitstapje kan ook gezellig zijn of eens rustig thuis zitten. motto : Life goes on what ever happens 4. Christe Doornaert: administratief MEDEWERKER ik ben medewerker in de dienst burgerlijke stand en bevolking mijn takenpakket : Burgerlijke stand : - aangifte huwelijk en opmaken van akten en alle nodige documenten voor het huwelijk zelf - administratieve bijstand bij het voltrekken van een huwelijk - aangifte overlijden en opmaken van de akten en uittreksels, papieren voor de begraafplaats, - Bijhouden en uitprinten van akten van echtscheiding, adoptie, erkenning, Bevolking loketfunctie : Afleveren van allerhande attesten, wettigen van handtekeningen, woonstveranderingen, reispassen, euthanasie, wettelijk samenwonen, 5. Ingrid Callens: BEDIENDE mijn takenpakket bestaat uit het bijhouden van de administratie van de rijbewijzen. dit omvat de opmaak en de verwerking van de rijbewijzen; het verstrekken van relevante informatie. Kom langs of bel me op als je vragen hebt betreffende de rijopleiding. in mijn vrije tijd hou ik me bezig met Wandelen, fietsen, uitstapjes, koken, mijn motto: maak het verschil! 6. Nicole Dekiere: BEDIENDE ik ben tewerkgesteld in de dienst burgerlijke stand en bevolking. mijn takenpakket ziet er als volgt uit: - Afleveren van documenten en attesten uit de registers. - Aangifte adreswijziging. - Voor aanvraag of beëindiging van een verklaring van wettelijke samenwoning kan je bij mij terecht, evenals voor aanvraag en afleveren van een reispas. - de nodige documenten aanvragen nodig voor een burgerlijk huwelijk, zodat het huwelijk tijdig en correct kan verlopen. - Opvolgen van de begraafplaats. - Verstrekken van informatie inzake rijbewijzen, elektronische identiteitskaarten, mijn voornaamste hobby is fietsen en spinning.

5 sociaal andré vandenheede met pensioen Op 31 maart 2011 nam de Heer André Vandenheede afscheid van zijn functie van secretaris van het OcmW Kuurne. gedurende twintig jaar was hij het hoofd van de administratie en coördinator van het sociaal Huis dat hij als één van de eersten in Vlaanderen oprichtte. Voor elke medewerker zowel binnen het sociaal Huis als erbuiten stond hij bekend als een zeer loyaal en competent topambtenaar. Hij werd tot ver buiten de gemeente gewaardeerd en zijn medewerkers droegen hem op handen. Onder zijn leiderschap werden talloze nieuwe initiatieven opgezet, alle werden ze een succes. Bij deze wensen we André en zijn echtgenote veel mooie momenten tijdens de pensioenjaren. plantjesactie kom Op tegen kanker zoekt vrijwilligers!! dit jaar doet onze gemeente opnieuw mee aan de plantjesverkoopactie ten voordele van Kom op tegen Kanker. de verkoopactie vindt plaats het derde weekend van september, meer bepaald op zaterdag 17 september in de voormiddag. Net zoals voorgaande edities plannen we een deur-aan-deur verkoop. Hoe meer handen, hoe lichter het werk We zijn daarom op zoek naar helpende handen. Wie zich op zaterdagvoormiddag 17 september een paar uurtjes kan vrijmaken, is dus van harte welkom! je mag je naam hiervoor doorgeven in het sociaal Huis (aan het loket, telefonisch op het nummer 056/ of per mail naar vakantie & participatie een recht! toerisme Vlaanderen werkt samen met OcmW s om gezinnen met een laag inkomen toch te kunnen laten genieten van een vakantie of daguitstap. Het OcmW van Kuurne is partner in dit project waardoor vakantie toegankelijker gemaakt kan worden voor de Kuurnse bevolking. Opgelet: het betreft geen gratis vakantie en ook geen vakantie naar verre bestemmingen met grote luxe. Het gaat om vakanties in eigen land. mooie en gezellige plekjes tegen een lage prijs. Heb je zelf niet de middelen om op vakantie te gaan of een daguitstap te doen, maar verlang je hier wel naar: kom dan gerust langs in het sociaal Huis of bel op 056/ daarnaast vinden we het ook belangrijk dat kinderen en jongeren de kans krijgen om aan sport te doen of deel te nemen aan het verenigingsleven. Kan je dit niet door financiële problemen, kom dan meer info vragen bij de sociale dienst van het OcmW! 5

6 sociaal het wereldkamp 2011: YOu OIl?! Wereldkamp? Van 4 tot 9 juli komen zo n 150 jongeren samen op dit duurzaam tentenkamp. door ontmoeting, doe- en denk workshops, inleefspelen, liveoptredens en meer van dat zomers genot verruimen ze drastisch hun blik op de wereld en ook hun vriendenkring. You Oil?! Olie doet het de wereld draaien of vierkant draaien? in de Amazone in Ecuador veroorzaken olie- en gasontginning enorme schade aan mens en milieu. Allemaal om onze honger naar olie te stillen. maar wat denkt de lokale bevolking hierover? is olie soms meer waard onder de grond dan in vaten? En wat als de olie op geraakt? Hoe gaat dit verhaal verder? Kom het te weten op Wereldkamp - of blijf je liever olie-dom? Meer weten? Ben je zelf geïnteresseerd of wil je het wereldkamp aanraden aan andere jongeren tussen 16 en 25?! surf naar onze website of vind ons op Facebook. 6 waarvoor kunt u terecht IN ONs NIeuw kantoor IN ter groenen boomgaard? in de voorbije weken merkten we dat heel wat mensen hun weg al gevonden hebben naar ons nieuw kantoor in ter groenen Boomgaard. dit is uiteraard zeer positief! We merkten echter tegelijkertijd dat we heel wat van die mensen daar ter plaatse niet kunnen helpen en dat we hen moeten doorverwijzen naar het sociaal Huis in de Kortrijksestraat 2. Om dit zoveel mogelijk te vermijden, willen we hierbij nogmaals de dienstverlening die we vanuit ter groenen Boomgaard aanbieden onder de aandacht brengen. Voor alle andere vragen wendt u zich het best rechtstreeks in de Kortrijksestraat. Poetsdienst Dienst warme maaltijden KADANZ Thuiszorgcoördinatie Ondersteuning ouderenraad en ouderenverenigingen Openingsuren: elke werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. Op vrijdagnamiddag gesloten. thuiszorg: sarah claeys, thuiszorgcoördinator 056/ Ouderenbeleid: Eva Vanhaecke, ouderenbeleidscoördinator 056/ mail: sociaalhuiskuurne.be sociaalhuiskuurne.be NIeuw gemeentelijke renovatiepremie voor huurwoningen Wie in Kuurne een woning verhuurt voor minstens 9 jaar met een geregistreerde huurovereenkomst en de nodige werken uitvoert om de woning conform de kwaliteitsnormen te maken, kan voortaan rekenen op een financieel duwtje in de rug van de gemeente. de belangrijkste voorwaarden op een rij: - Woning is minstens 50 jaar oud; - Voor minstens euro, excl. btw aan werken uitvoeren; - conformiteitsattest kunnen voorleggen na de renovatiewerken; - de premie wordt aangevraagd voor de start van de werken; - de werken worden pas uitgevoerd na positief advies door het woonloket. de premie bedraagt 30% van de goedgekeurde renovatiewerken, met een maximum van euro per woning. meer info in het Woonloket, sociaal Huis Kuurne, 056/ , deze werken komen in aanmerking: Dakwerkzaamheden Buitenschrijnwerk Sanitair Verwarming Elektriciteit Funderingen en muren Isolatie dak, vloer, muur

7 sociaal Waarde 5 no mruilen a a de k assa - BEPERK JE BEPERK BEPERKING JE BEPERKING Informatiebeurs 5, 6, 7 mei 2011 voor mensen met een beperking Flanders Expo/GENT uur LIMITEZ VOS LIMITEZ LIMITES VOS LIMITES 2011 TOEGANGSKAART Noorderlaan 4, 1731 Zellik, tel.: ++32 (0) gsm: (0) , fax: ++32 (0) A reva 2011 Wens je je een aangepaste auto aan te schaffen of ben je op zoek naar technische hulpmiddelen om uw rijcomfort te verhogen? Kijk je uit naar een hulpmiddel voor je badkamer of keuken, of een aanpassing van je televisietoestel om beter te genieten van je tv programma s? Ervaar je de eerste lichamelijke problemen omwille van ouderdom en wens je je zelfstandigheid zo lang mogelijk te bewaren?! Kom dan naar onze nieuwe kijk- en doewoning van REVaCtIVE. op 5, 6 & 7 mei 2011 de informatiebeurs voor mensen met een beperking in Flanders Expo te Gent iedere dag van u tot 18.00u de informatiebeurs richt zich naar mensen met een beperking (handicap) en ouderen met beginnende beperkingen. Op deze beurs met meer 150 exposanten, vindt men zowat alles wat vandaag beschikbaar is op de markt van hulpmiddelen en aanpassingen zoals: aangepaste keukens, domotica voor de woning, rolstoelen voor alle doeleinden, scooters, computers, meubilair, sanitair, trapliften, hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, vrijetijdsartikelen en therapeutisch materiaal. Ook de diensten, overheden en de verenigingen zijn sterk aanwezig, zodat hier een compleet antwoord kan gegeven worden op alle vragen in verband met een handicap of beperking. Voor de sportievelingen zijn er elke dag sportactiviteiten en op zaterdag 07 mei zijn er diverse sportinitiaties waarbij je niet alleen kan zien hoe er wordt gesport met een beperking, maar dit ook zelf kan proberen. Er zijn verschillende randevenement zoals tentoonstellingen, verhalen voor doven en slechthoren-den, diverse studiedagen en seminaries. maar speciaal voor de ouderen die nog actief zijn, maar nood hebben aan een klein hulpmiddel om actief te blijven, hebben we de informatiestand REVActiVE gecreëerd, waar u als ouder wordende persoon alle snufjes en hulpmiddelen, groot of klein kunt zien en uitproberen om uw comfort en zelfstandigheid maximaal te kunnen optimaliseren. Wie vooraf zijn bezoek wil voorbereiden kan dat doen via de website Via de link een product of dienst zoeken vind je welke exposanten de producten of diensten aanbieden die jou interesseren. je kan zelfs doorklikken naar de websites van deze exposanten. Flanders Expo is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto. *met de trein: tot gent sint-pieters station en dan tram n 1 die u rechtstreeks naar Flanders Expo brengt. De tram is toegankelijk en voorzien van rolstoelplaatsen. *met de auto.: Flanders Expo ligt langs de autobaan E40 en beschikt over een eigen afrit n 14. 7

8 milieu dag van het park traditiegetrouw is de laatste zondag van mei de dag van het Park. Het thema dit jaar is meer groen, t zou deugd doen. groen in je buurt, er is al heel wat onderzoek rond gedaan. En welk deelaspect ook wordt onderzocht, de baseline van de conclusie komt altijd op hetzelfde neer: groen heeft een positieve invloed op de mens en zijn omgeving. Voor de dag van het Park van dit jaar hebben we gekozen voor een slogan die alle theorieën over de weldaden van groen in de stad samenvat: meer groen, t zou deugd doen. de gemeente Kuurne start met een proloog. Op zaterdag 28 mei start om 17u30 aan Het slot in de groene Long een wijkwandeling doorheen de Leiehoek. Wij beoordelen de nieuwe Weidenstraat, bezoeken de meuleput en andere verborgen - groene hoekjes. Het is de bedoeling dat er tijdens deze wandeling langsheen de groene plekjes in de wijk van gedachten kan worden gewisseld over het beheer ervan. Vanzelfsprekend komt ook de groene Long aan bod. Het is belangrijk dat het groen in de gemeente mee wordt gedragen door een grote groep mensen. Na de wandeling, omstreeks 19u00 wordt een receptie aangeboden aan de deelnemers. Voor de praktische organisatie van wandeling en receptie op zaterdag 28 mei, is vooraf inschrijven noodzakelijk. dit kan bij de milieudienst (056/ ) of via mail naar tegen uiterlijk vrijdag 20 mei Zondagvoormiddag gaat er in de groene Long van 9u30 tot 11u30 een Lentewandeling door onder leiding van de natuurgidsen van Natuurpunt de Vlasbek. INvesterINgsavONd samenaankoop IsOlatIe: 20 juni Om 20u bij ImOg harelbeke Nu de stookolieprijzen ongeziene hoogten bereiken, maar het einde van het stookseizoen zo stilaan in zicht is, slaken vele mensen een zucht van opluchting. dat velen hun factuur van gas of stookolie volgend jaar niet meer willen zien stijgen, kon je merken aan de grote opkomst voor de info-avond over het isoleren van bestaande woningen die plaatsvond op 22 maart in het gemeentehuis. Een goed geïsoleerd huis zorgt nog altijd voor een besparing van gemakkelijk 20-30% op de gas- of stookoliefactuur. Voor wie nog geen goed geïsoleerd dak heeft, is het nu meer dan tijd om die investering uit te voeren! Voor het isoleren van daken krijg je nog altijd een heleboel overheidspremies. Op de info-avond van 22 maart werd de samenaankoop van isolatie ( Een muts voor je dak ) binnen de imog regio ook uit de doeken gedaan. imog zal voor die samenaankoop op maandag 20 juni 2011 om 20u00 een investeringsavond organiseren op de imog site, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke. Zowel een aannemer (voor de mensen die isolatie willen laten plaatsen door een erkend aannemer), als een leverancier (voor de doe-het-zelvers die zelf aan de slag willen met isolatie), komen dan een voorbeeldofferte voorstellen. de offertes die worden voorgesteld, zijn geselecteerd door een groep professionelen uit de sector duurzaam bouwen en vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentebesturen. Op die investeringsavond kunt u op basis van die voorbeeldofferte een gepersonaliseerde offerte op maat van uw dak krijgen bij ofwel de aannemer of de leverancier van isolatiematerialen. de verwachting is dat door het grote volume aan isolatiematerialen die in een keer aangekocht wordt, de prijzen lager zullen zijn dan op de traditionele markt. de aannemers/leveranciers kunnen immers in een keer heel wat offertes opstellen voor alle deelnemers van de samenaankoop. mensen die van plan zijn om in de zomer of in het begin van het najaar hun dak te isoleren en die wensen te profiteren van de (prijs)voordelen van de samenaankoop, zijn best aanwezig op de investeringsavond van 20 juni 2011 te imog. indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst via of 056/

9 milieu zet de kringloop aan het werk! de zomer staat voor de deur en als het weer wat mee wil, brengt u de volgende maanden weer heel wat tijd door in uw tuin. Wist u dat u alle tuinen keukenresten kunt omtoveren in kostbare grondstof? dankzij de magie van de natuur die van onze resten duurzame compost maakt. Of gewoon door zelf een creatieve bestemming voor uw tuinresten te bedenken en zo de kringloop in uw tuin te sluiten. Een kringlooptuin is een tuin boordevol leven waar de lucht zich vult met gezoem van insecten die zich nestelden in het verdorde hout dat u in de tuin liet overwinteren. Wist u dat er wel meer dan 600 soorten solitaire bijen en wespen in ons land leven? Ze vormen een belangrijke schakel in de biodiversiteit. Ze leveren nuttig werk door voor de bestuiving en voor de bestrijding van schadelijke insecten te zorgen. Én ze steken niet. Ontelbare wriemelende beestjes zetten in het compostvat de tuin- en keukenresten om in humusrijke compost. compost die de haagplanten beter doet wortelen en ze kracht geeft om elk jaar opnieuw jonge scheuten en frisgroene blaadjes te vormen. Of bodemdiertjes die grassnippers ter plaatse verteren een heuse vitaminekuur voor uw gazon. Ook kippen lusten wel een overschotje uit de keuken of verslinden met smaak de slak die het op uw jonge groenten gemunt heeft. Wist u dat het composteren belangrijke voordelen voor het klimaat biedt? 1 ton gft-afval composteren, bespaart 517 kg co2. dit is de co2 die één auto uitstoot wanneer hij km rijdt. Benieuwd naar meer voordelen? tijdens juni compostmaand verschijnen overal in Vlaanderen compostmeesters op markten, infostands, in open tuinen en demoplaatsen. Zij geven u kringlooptiptips voor een tuin met minder resten en werk. Bovendien maakt u kans op mooie prijzen! meer informatie: juni compostmaand is een initiatief van Vlaco vzw en de OVAm in samenwerking met de intergemeentelijke verenigingen. Win een ligbed tijdens juni compostmaand Bezoekt u een activiteit dan kunt u ter plaatse deelnemen aan de kringloopwedstrijd. Er zijn 26 FSC-ligbedden, elk ter waarde van 139 euro, te winnen in Vlaanderen! meer informatie over kringlooptuinieren en de activiteitenkalender. demoplaats thuiscomposteren op het containerpark van Kuurne. je FIets beminnen = altijd winnen Je fiets beminnen = altijd winnen! van 1 mei tot 15 juni 2011 DEELNEMER iedereen weet dat het met de torenhoge brandstofprijzen de moeite is om met de fiets of te voet boodschappen te doen. Bovendien spaar je het milieu door de fiets te nemen om boodschappen te doen en fietsen is ook nog eens goed voor de conditie! je hoeft ook nooit te zoeken naar een parkeerplaats met je fiets. Om de fietsende Kuurnenaar in de bloemen te zetten organiseert het gemeentebestuur samen met de Handelscommissie en de milieuraad van 1 mei tot 15 juni de fietsactie Je Fiets Beminnen = Altijd Winnen. Wie in die periode met de fiets of te voet boodschappen doet bij een deelnemende Kuurnse handelaar, kan één stempel laten zetten op de spaarkaart. met een volle spaarkaart maak je kans op een van de vele prijzen of waardebonnen. spaarkaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemende handelaars of in het gemeentehuis. Volle spaarkaarten kunnen gedeponeerd worden in de 3 brievenbussen bij het gemeentehuis, aan de sint-pieterskerk en aan de kerk van sente. Op zaterdag 18 juni vindt er een afsluitende sneukelfietstocht plaats met aansluitend de prijstrekking. Alle deelnemers voor de fietstocht verzamelen om 14u30 voor het gemeentehuis. de milieuraad plant in de loop van de fietsactie ook nog enkele leuke teasers. Laat je dus door hen verrassen en maak kans op een extra prijs. Als u vragen heeft, omtrent de actie, neem dan contact op met de milieudienst via 056/ of 9

10 milieu team rudy Ijvert voor Nette regio Ben je het ook zo moe dat die rondzwervende blikjes, die verdwaalde bananenschil, die opdwarrelende plastic zakjes voor je deur neerstrijken? steek dan team Rudy, die onder impuls van afvalintercommunale Imog door het Zuid-West-Vlaamse landschap zoeft, een hart onder de riem en strijdt mee naar een nette regio. imog stelt in 2011 samen met haar elf gemeentes en steden (Anzegem, Avelgem, deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, spiere-helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem) een groots onderhoudsproject van het openbaar domein op. samen met sinergiek, een netwerk voor sociale economie, worden de krachten gebundeld om een nog nettere regio uit te bouwen. Onder impuls van een netheidscoach ambieert het Nette Regio-project de realisatie van een propere omgeving. de netheidsbarometer, die het zwerfvuil- en netheidsprobleem in kaart brengt, is hierbij de leidraad. Nieuw ontwikkelde werkinstrumenten hierbij zijn de gechipte afvalkorven die berichten over de hoeveelheid afval, team Rudy dat zwerfvuilzones te ontvuild en een uitgekiend veeplan dat de straten aanpakt. team Rudy team Rudy, een team van reinigingswerkers uit de sociale economie mensen die in het reguliere arbeidscircuit moeilijker aan de bak komen zullen de omgeving controleren op haar netheidsstatus en eveneens onderhouden. dit heldhaftige team creëert zo extra werkuren, waardoor het straatbeeld in Zuid-West-Vlaanderen gegarandeerd een nettere aanblik krijgt. Digitale afvalkorf de afvalkorven in het straatbeeld worden bovendien getuned met een digitale chip. door frequente netheidsmetingen kan er hierdoor een goed zicht gecreëerd worden op de toestand van elke vuilbak. Bovendien kan zo continu de toestand en de evolutie van het vuil van elke korf worden gecontroleerd. uitgekiend veegplan Elke gemeente of stad verbindt zich er ook toe om een veegplan op te stellen. Zo verschuift de focus van de veegrondes naar meer sterk bevuilde straten, die dan ook sneller een reinigingsbeurt krijgen. Zowel de coördinatie als de opvolging hiervan gebeurt door de netheidscoach. Minister Freya Van den Bossche erkende overigens het innovatieve karakter van dit Nette Regio-project waardoor het een ondersteuning van geniet. daarenboven gaf het indevuilbak-fonds nog een surplus van voor de digitalisering van de zwerfvuilbakjes en verzekeren de provinciale diensten de koppeling met gis (geografisch informatiesysteem). Voor meer info kan je terecht op INschrIjvINgsFOrmulIer tuin- en gevelwedstrijd 2011 Ondergetekende: Adres:... schrijft zich in voor de tuin- en gevelwedstrijd 2011 voor één van de volgende categorieën: gevelversiering Kleine tuin grote tuin Hoeve Nijverheidsgebouw / Financiële instelling / Kantoor / Winkel / School de inschrijvingen moeten in ons bezit zijn vóór woensdag 8 juni datum: De keuring voor de tuin- en gevelwedstrijd 2011 gebeurt in de loop van de maand juli. EXtRa PuNtEN VOOR DE NatuuRVRIENDElIjKE tuin!!! 10

11 milieu zwerfvuilactie 20 maart: een groot succes! Zwerfvuil is een afvalvorm die voor een grote groep mensen een enorme bron van ergernis vormt. Zwerfvuil achterlaten getuigt trouwens van een gebrek aan respect voor de natuur en misschien nog erger, voor de medemens. Fietsers krijgen er lekke banden door, spelende kinderen kunnen zich eraan kwetsen, dieren kunnen er zich aan verwonden, Kortom, het is slechts de persoon die het zwerfvuil achterlaat die er (op hele korte termijn) mee gebaat is. Het opruimen van de kilo s zwerfvuil kost de gemeenschap handenvol geld. Er gaat geen dag voorbij waarop er geen melding gemaakt wordt bij de gemeentediensten van het achterlaten van sluikstorten en/of zwerfvuil. Er is echter ook goed nieuws! Op zondag 20 maart organiseerde het gemeentebestuur een zwerfvuilactie in het kader van in de Vuilbak. in totaal trokken 6 verenigingen op pad om de volledige gemeente zo goed als het kon zwerfvuilvrij te maken. Van het gemeentebestuur krijgen ze voor hun inzet een subsidie van 100 EUR voor de verenigingskas. Een dikke pluim voor alle deelnemers! Er werd op 20 maart 457 kg zwerfvuil opgeruimd (62 kg Pmd, 55 kg glas, 7 kg karton, 45 kg schroot, 240 kg brandbaar afval, 23 kg autobanden, 8 kg houtafval, 17 kg bouwafval). Als u zich met uw vereniging geroepen voelt om een van de 8 KIPPEN KIPPEN ALS ALS AFVALVERWERKERS AFVALVERWERKERS De gemeente Kuurne herneemt de promotiecampagne KIPPEN ALS AFVALVERWERKERS De gemeente Kuurne herneemt de promotiecampagne KIPPEN ALS AFVALVERWERKERS Het kippenproject heeft jaarlijks plaats van 15 april tot 30 september en bestaat erin de burger Het kippenproject heeft jaarlijks plaats van 15 april tot 30 september en bestaat erin de burger aan aan te te moedigen moedigen voor voor aankoop aankoop van van scharrelkippen scharrelkippen bij een bij Kuurnse een Kuurnse handelaar. handelaar. Tijdens Tijdens deze deze actie actie verleent verleent de gemeente de gemeente aan de aan Kuurnse de Kuurnse inwoners inwoners een tussenkomst een tussenkomst van 1 euro van 1 euro per per kip, kip, bij bij de de aankoop aankoop van van minimum minimum 2 en 2 maximum en maximum 5 scharrelkippen 5 scharrelkippen per gezin per (gebruik gezin (gebruik hiervoor hiervoor onderstaande bon bon of deze of deze beschikbaar beschikbaar in de in winkel) de winkel) De De gemeentelijke tussenkomst kadert kadert in de in beleidsvisie de beleidsvisie voor afvalpreventie. voor afvalpreventie. BON KIPPENACTIE GEMEENTE KUURNE 2011 BON KIPPENACTIE GEMEENTE KUURNE 2011 Naam:... Naam:... Straat:... Straat:... Gemeente: 8520 Kuurne Gemeente: 8520 Kuurne Aantal kippen Kostprijs Korting 1 /kip Te betalen Aantal kippen Kostprijs Korting 1 /kip Te betalen Bruine kip Bruine kip Zwarte kip Zwarte kip Totaal Totaal Datum: Handtekening klant Datum: Handtekening klant Deze Deze bon bon is geldig is geldig tot 30 tot september 30 september Om uw Om kippen uw kippen te bestellen, bestellen, vult u gewoon vult u gewoon dit bestelformulier dit bestelformulier in en dient in uen dient dit in dit bij in de bij deelnemende deelnemende handelaar handelaar in Kuurne in Kuurne (Horta (Horta Dendauw, Dendauw, brugsesteenweg brugsesteenweg 432) 432) Alle Alle verdere verdere info info bij de bij milieudienst de milieudienst of 46 of 11

12 BiB bibnieuws De mama s en de papa s Zoals elk jaar pakt de bib uit met een leuke actie voor moederdag en Vaderdag. Onze jonge lezers krijgen een fijne attentie mee voor mama en papa. Ze kunnen per gezin gratis een dvd ontlenen en een pakketje met lievelingsboeken, tijdschriften en een voorleesboek samenstellen. We brengen jullie op ideeën met onze aangepaste boekentafel. actie Moederdag van 29 april tot 7 mei 2011 actie Vaderdag van 3 juni tot 11 juni 2011 leesclub maandag 16 mei om 19u30 in de bib i.s.m. davidsfonds Kuurne, voor alle geïnteresseerde lezers thema: De alchemist van Paulo Coelho Paulo coelho is een inspirerend schrijver, wiens boeken in dertig talen zijn vertaald en over de hele wereld worden gelezen. Hij schrijft over de essentiële vragen in het leven en spiritualiteit. de Andalusische schaapherder santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe die in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. de alchemist is een eenvoudig verhaal dat je als lezer laat nadenken over de diepste essentie van het leven. Vind je ideale reisgids Low budget, citytrip, fietsvakantie of kamperen met het gezin? Voor elk type reiziger heeft de bib wel een reisgids in huis. Of surf je liever op het net? We bieden je alle informatie aan op een presenteerblaadje. Loop eens langs en het verlangen kan beginnen Warm aanbevolen 2011 Hou nog wat plaats over in je koffer of rugzak voor een heerlijk boek. Vanaf juni en de hele zomer lang vind je onze warm aanbevolen boeken op een aparte plaats in de bib. de leeslijst kan je ook raadplegen op onze website Wat je mag verwachten? Kwaliteit en diversiteit! Heb je zelf een leestip voor de lijst, geef ons die dan gerust door. Openingsuren in de zomervakantie goed nieuws voor de thuisblijvers: de bib blijft de hele zomer open. Enkel op maandag zijn we gesloten, de andere dagen blijven de openingsuren ongewijzigd. Vakantietarief ga je op vakantie, dan kan je een uitleentermijn van 6 weken vragen aan de balie. junior journalistwedstrijd 2011 davidsfonds Kuurne organiseerde deze schrijfwedstrijd voor derde graad lagere school en tweede graad secundair. thema dit jaar was Natuur milieu ecologie. Op donderdag 17 maart vond in de bib de proclamatie plaats. De winnaars: 3de graad basisonderwijs: 1. jannes deprez (centrumschool) 2. Laetithia coopman (de Rijzende ster) 3. jan-maarten desaever (Pienter) prijs van de originaliteit: Laetithia copman (de Rijzende ster) prijs beste taal & stijl: Lowie defoor (centrumschool) prijs van de humor: jannes deprez (centrumschool) gemeenteschool Pienter kreeg een oorkonde voor de beste drie gerangschikte opstellen. 2de graad secundair onderwijs: 1. ex aequo maarten desmyter (spes Nostra) en sara maes (spes Nostra) 3. Laurence Verstraete (spes Nostra) prijs van de originaliteit: marie deleu (spes Nostra Kuurne) prijs beste taal & stijl: sara maes (spes Nostra Kuurne) prijs van de humor: Hannes Ostyn (spes Nostra Kuurne) 12

13 jeugd speelpleinwerking zomervakantie Zwempret Op donderdagvoormiddag gaan de kleuters van het 2e en 3e kleuter (Pikino & mega pikino) naar het zwembad voor zwemplezier op kleuterniveau! de vrijdagnamiddag trekken de 3 groepen van spekuloos naar het zwembad voor een namiddag vol waterpret! Voor het zwemmen hoef je niet extra te betalen, maar vergeet wel jullie zwemgerief niet! de zomervakantie komt dichterbij, een vakantie vol speelplezier staat jullie te wachten! Kinderen en kleuters kunnen ook deze zomervakantie bij de speelpleinwerking terecht. de kinderen zijn ingedeeld in verschillende groepen volgens leeftijd, zo kunnen ze op aangepast niveau genieten van allerlei leuke activiteiten en uitstappen! tijdens de zomervakantie draaien we een proefproject bij onze kleutertjes! Om de groepen kleiner te maken en de persoonlijke begeleiding te verbeteren zullen we onze kleuters deze zomer in 3 groepen opsplitsen. Mini pikino : eerste kleuter Pikino : tweede kleuter Mega Pikino : derde kleuter spekuloos groep 1 : eerste en tweede leerjaar spekuloos groep 2 : derde en vierde leerjaar spekuloos groep 3 : vijfde en zesde leerjaar Wanneer? de speelpleinwerking is open van 1 juli tot en met 20 juli en van 8 augustus tot en met 31 augustus. We zijn gesloten op maandag 11 juli, maandag 15 augustus en van 21 juli tot en met 07 augustus. Dagschema 08u00-08u30 inschrijvingen 12u00 einde activiteiten 13u30-14u00 inschrijvingen 16u30 einde activiteiten Opvang mogelijk tot 17u00 Over de middag kunnen de kinderen een warme maaltijd eten in ons kinderrestaurant, hun picknick opeten of naar huis gaan eten. Kostprijs Per halve dag betaal je 2,5 euro (drankje en koekje inbegrepen). Een warme maaltijd kost ook 2,5 euro. speciallekes en uitstappen Bij het ter perse gaan van deze info Kuurne waren de uitstappen en de extra activiteiten nog niet tot in de puntjes geregeld. Wel kunnen we reeds meegeven dat we ervoor proberen te zorgen om voor jullie enkele leuke extra activiteiten en uitstappen te voorzien! meer informatie over deze uitstappen en extra activiteiten zal je terugvinden in de brochure speelpleinwerking/sportkampen Zomervakantie deze verspreiden we via de Kuurnse scholen, indien jullie een extra exemplaar wensen of geen exemplaar zouden ontvangen mag je altijd bij de vrijetijdsdienst aankloppen. Ook voor meer informatie over de speelpleinwerking kan je bij de vrijetijdsdienst terecht. Vrijetijdsdienst Kuurne Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne 056/ Verantwoordelijke speelpleinwerking: jonathan Breughe speelpleinwerking ZOEKt MONItOREN! Heb jij ook zin om actief mee te werken tijdens de speelpleinwerking? Wil je de kinderen en kleutertjes ook een topvakantie bezorgen? je werkt graag leuke activiteiten uit en ziet een zomer in een leuke monitorengroep wel zitten? Ben je 16jaar of ouder? dan is er maar één optie moni worden bij speelpleinwerking Kuurne! We proberen een topteam vol gemotiveerde monitoren samen te stellen. Hiervoor zoeken we steeds nieuwe krachten en proberen we jullie vaardigheden tot een ideale mix te brengen! je doet het natuurlijk voor de glimlach van de spelende kinderen, de leuke momenten met de medemonitoren en de dankbaarheid van de vele ouders! maar we geven alle monitoren ook een vrijwilligersvergoeding. We zoeken vooral jongeren die een volledige week of meerdere weken actief kunnen deel uitmaken van onze speelpleinwerking! Voor meer informatie kan je eens binnenspringen in de vrijetijdsdienst (Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne) of contact opnemen met jonathan Breughe via of 056/

14 VRijE tijd NIeuwe speelpleintjes IN kuurne Buiten spelen Niets dat leuker is voor kinderen? toch? Op 2 plaatsen in Kuurne kunnen de kinderen zich sinds kort uitleven op spiksplinternieuwe speeltoestellen. Op het Jan-Frans Willemsplein kan er voluit geravot worden op het grote speeltoestel met een glijbaan, klimmuurtje en een rolton. Bovendien staat er ook nog een schommel, een veerwip en een voetbaldoel. Ook de kinderen uit de sterrewijk mogen van geluk spreken. midden de wijk staat er sinds de paasvakantie een toestel met verschillende klimmogelijkheden en glijbaan. Ook hier staat een leuke schommel. Beide speelpleintjes zijn er gekomen na twee inspraakvergaderingen met de buurtbewoners. in eerste instantie werden de mogelijkheden en algemene wensen besproken. tijdens een tweede overlegmoment konden de buurtbewoners hun keuze maken uit de verschillende offertes die het gemeentebestuur toegestuurd had gekregen. Om het proces compleet te maken werd elk speelpleintje feestelijk en speels geopend. OpeNINgsdag NIeuwe tennisterreinen Vorig jaar werd beslist om de tennisterreinen op het sportpark opnieuw aan te leggen. Nu is het zover. de grasmatten werden verwijderd en werden vervangen door 2 splinternieuwe terreinen met een rubberen ondergrond. Op zaterdag 7 mei worden die terreinen officieel geopend en staat de hele dag in het teken van de terreinen. in de voormiddag worden gratis initiatielessen tennis gegeven door trainers van tc Leiemeers en tc d Hoeve. die lessen zijn gratis, maar er moet op voorhand ingeschreven worden bij de sportdienst op Het aantal plaatsen is beperkt. - 09u15 tot 10u00: 6 tot 9 jaar - 10u00 tot 10u45: 10 tot 12 jaar - 10u45 tot 11u30: 13 tot 16 jaar - 11u30 tot 12u15: volwassenen in de namiddag nemen onze Kuurnse tennisclubs het tegen elkaar op in een soort fedcup. 2 dames en 2 heren spelen een enkelspel om een punt voor hun club te pakken. daarna spelen ze nog een gemengd dubbel. iedereen is welkom om te komen kijken hoe het tennis gaat, hoe de terreinen liggen of om te supporteren voor hun favoriete team. deze dag wordt om 16u feestelijk afgesloten met een receptie voor iedereen die deze dag van de partij was, mits als toeschouwer of als deelnemer. tarieven NIeuwe tennisterreinen Vanaf zondag 8 mei kunnen de tennisterreinen gebruikt worden door iedereen. de terreinen zullen toegankelijk zijn tijdens de openingsuren van de sportdienst. Om een terrein gedurende 1 uur af te huren betaalt u 8,00. U kunt ook een 10-beurtenkaart kopen voor 65,00. deze is geldig tot 31 december van het jaar waarin u de kaart kocht. Wanneer u komt spelen, zullen wij een identiteitskaart vragen als waarborg voor de sleutel, dus breng die zeker mee. Reserveren op voorhand zal mogelijk zijn bij de sportdienst. sportkampen zomervakantie tijdens de zomervakantie zijn er 5 weken sportkamp. dit van 4 tot 8 juli, van 11 tot 15 juli, van 16 tot 19 augustus, van 22 tot 26 augustus en van 29 tot 31 augustus. Het volledige programma vindt u terug op de website www. kuurne.be/sport of in de folder die in de scholen zal verdeeld worden en die u bij de sportdienst kunt verkrijgen. Wel kunnen we al een tipje van de sluier lichten door te zeggen dat er tenniskamp, zwemkamp, danskamp, sport en spel kamp zal zijn. Ook de sporttak in de kijker wordt bij ons in de spotlight gezet door de organisatie van een handbalkamp tijdens de 2e week van juli met als apotheose een groot tornooi tegen de sportdiensten van andere gemeenten hier op ons sportpark. 14 de inschrijvingen voor deze periode starten op zaterdag 21 mei om 9u bij de sportdienst. dit kan op het sportpark zelf of telefonisch op het nummer gezien wij slechts 1 lijn sportkampen tegelijk kunnen beantwoorden, kan het soms even duren voor u binnen geraakt. Bellen of mailen op voorhand heeft geen zin, er wordt pas vanaf dan ingeschreven.

15 inspraak verkeerscommissie de Verkeerscommissie heeft als doel de gemeentelijke overheid deskundig te adviseren bij beslissingen aangaande verkeer & mobiliteit. de samenstelling van dit adviesorgaan is een weerspiegeling van de Kuurnse bevolking, alle betrokken geledingen zijn vertegenwoordigd. Naast vertegenwoordigers van de politieke fracties is er een vertegenwoordiger van onderwijs, jeugd, landbouw, senioren, bedrijven, milieu, braderiecomité, toerisme & sport. de verkeerscommissie komt minstens 4x per jaar samen. Het dagelijks bestuur komt elke maand samen en geeft advies aan het college van Burgemeester en schepenen. Het dagelijks bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de politie, de mobiliteitsambtenaar, de burgemeester, de ondervoorzittersdeskundigen germain callens en carlos Leenknecht. joseph defreyne is voorzitter. Projecten mbt gewestwegen worden niet alleen door de verkeerscommissie behandeld, maar ook door de gemeentelijke Begeleidingscommissie (gbc). in de gbc zetelen naast vertegenwoordigers van het gemeentebestuur ook de politie, de Lijn, Administratie Wegen & Verkeer. in dit overleg gebeurt de voorbereiding van de besluitvorming rond het mobiliteitsconvenant en de bijhorende modules. de gbc staat ook in voor de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan & de evaluatie van projecten die zijn opgezet via de modules. handelscommissie in de gemeente is er een handelscommissie actief. de handelscommissie werd opgericht in deze handelscommissie is een adviesorgaan en heeft tot doel om de lokale economie in Kuurne te promoten. We denken voornamelijk aan het bijstaan van de handelaars(verenigingen) in het realiseren van hun doelstellingen, het bevorderen van de relatie handelaars-gemeentebestuur, het behartigen van alle activiteiten van de middenstand, het nemen van initiatieven die de lokale economie bevorderen (zoals de organisatie van de wekelijkse markt, Kukafee, de Nieuwjaarsreceptie voor Ondernemend Kuurne, uitreiking awards, enz.). de handelscommissie creëert ook een overleg met en verleent adviezen aan het college van Burgemeester en schepenen. Er kan advies verleend worden m.b.t. aanvragen van socio-economische vergunningen, inzake nieuwe gemeentelijke reglementering die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op aspecten van de lokale economie, enz. de handelscommissie bestaat uit telkens 3 leden van het Braderiecomité, de Kuurnse Bedrijvenclub, Unizo en ook uit 3 niet-georganiseerde leden. deze stemgerechtigde leden hebben een handelszaak die in Kuurne gevestigd of gedomicilieerd is. Naast deze stemgerechtigde leden, maakt ook de schepen van middenstand en Economie, en een ambtenaar deel uit van de handelscommissie. de handelscommissie vergadert zo n 6 keer per jaar. indien u nog meer informatie over de handelscommissie wenst te bekomen, dan kan u steeds contact opnemen met Wendy Rogge of 056/ ). 15

16 gemeente 50 en 65-jarIgeN kuurne Noteer alvast 10 november 2011 in uw agenda voor het feest voor alle 50 jarigen en zondagnamiddag 6 november 2011 voor alle 65-jarigen uit Kuurne. geboren, gewoond of komen wonen naar Kuurne. U bent van 1961 en geïntereseerd, geef dan een seintje aan en bent u geboren in 1946 geeft dan een seintje aan en u wordt verder op de hoogte gehouden. 50 & 65 jarigen hallebedevaarders anno maquette kerk st katharina tussen de hanebalken van de magazijnen van de oude wagenmakerij messely deed een lid van vzw Kuurns erfgoed een originele ontdekking : Een redelijk goed bewaarde (maar onder het stof van jaren verre) maquette van de kerk van st.- Katharina, gemaakt door de familie messely ter gelegenheid van de installatiefeesten en de praalwagenstoet voor pastoor suyckers in Na ruggespraak met schepen Eric Lemey werd besloten tot een reddingspoging, uitgevoerd door vijf stoere leden van cuerna (jozef depla, jean-pierre debruyne, jozef callens, Remi dejaeghere, Frank Messely, Raf Ghekiere) de maquette werd naar de loods van cuerna over gebracht waar eerstdaags de restauratie zal gebeuren. Al sedert 1932 stappen moedige bedevaarders ieder jaar op sinksen zaterdag in de vroegte naar Halle. Vorig jaar stapten 19 moedige bedevaarders waarvan 8 dames de 82 km lange tocht. ALLEN kwamen op sinksen zondagmorgen omstreeks 00u30 aan bij de st. martinus basiliek. Na de H. mis van 01 uur s nachts vertrekken we met de bus weer huiswaarts met aankomst omstreeks 03u30 aan het marktplein te Kuurne. Omdat wellicht voor vele Kuurnenaars deze gebeurtenis minder of helemaal niet bekend is willen wij ons toch even in de kijker stellen. Na een kort gebed vertrekken we altijd stipt om 04u30 vanuit het Emmaushuis richting Wortegem-Petegem. daar wacht onze eerste koffie. Nadien zijn er nog heel wat haltes voor rust en eventuele verzorging. We doen dit in Kerselare, Elst, Parike (ten huize Regine Penez,dochter van gerard en thérese), moerbeke, galmaarden, Kester en Pepingen. Hier worden we opgewacht door onze bus samen met familieleden of vrienden van de bedevaarders. Voor de laatste etappe van 6 km kunnen de busreizigers ons eventueel vervoegen. Verleden jaar waren er slechts 8 medereizigers en dat is een beetje weinig. moesten er wat meer gegadigden zijn die op zaterdagavond om 21u met de bus willen meereizen, dan zouden we ook vlotter uit de kosten komen, want momenteel met de kleine toelage van de gemeente komen we moeilijk uit de kosten. Wij weten dat niet iedereen zelf kan meegaan... maar wij bieden jullie toch de kans om in gedachten met ons de tocht te ondernemen. als u zich geroepen voelt om uw steentje bij te dragen... : Voor slechts 15 nemen wij uw intenties mee en wij bezorgen u dan een 9-dagen kaars uit Halle... Neem gerust contakt met ons... Het aantal voet-bedevaarders zelf is optimaal, er mogen er natuurlijk enkele bijkomen maar met deze groep worden we in iedere rustplek snel bediend. Belangrijk is ook te weten dat een camionette met onze begeleiders en een verpleegster ons volledig vergezelt, dat maakt het ons aangenaam om onze kledij gedurende de bedevaart aan te passen of wat extra drank aan te nemen. Wie hierover meer informatie wenst kan altijd terecht bij : André schietgat, voorzitter, tel 056/ georges Verhamme, secretaris, tel 0499/ jean marie delaere, groepsleider, tel : 056/ Freddy Verhaeghe, verzorger begeleider, tel : 056/ marc Accou, begeleider, tel 056/ Foto : onze bedevaarders, anno 2010 ten huize Regine Penez in Parike / 9 dagen kaars uit Halle

17 gemeente 65 jaar sint-pietersparochie kuurne de oudste woonkernen van de parochie situeerden zich langsheen de middeleeuwse heerweg, daar waar nu nog de Heirweg loopt. Vanaf 1750 kreeg de huidige Brugsesteenweg een gekalseide strook. Zo werd deze nieuwe steenweg de slagader van de parochie. Hierlangs ontwikkelden zich de nieuwe woonkernen, de Kathoek en t Hoge. de afstand tot het centrum van de gemeente zorgde voor de nodige moeilijkheden, vooral tijdens de winter als de wegen er modderig bij lagen. Een eerste parochiale eenheid wordt gevormd door het oprichten van een school; in 1902 komen de Zusters van Heule hier onderwijs geven. Vanaf 1912 komt hier ook het klooster. de aangroei van de bevolking en de moeilijke oorlogsomstandigheden doen de geestelijke overheden inzien dat er een volwaardige parochie moet komen. Na de school, ook een kerk. de vlasschuur van jeroom delaere, gelegen langs de Brugsesteenweg tussen de Kathoek en t Hoge zou als noodkerk een voorlopige oplossing bieden. Op 19 september 1946 tekende prins Karel, Prins van België en Regent van het Koninkrijk, het officiële document van het ministerie van justitie. Kuurne had een nieuwe parochie: sint-pieter! de eerste pastoor was E.H. jozef coucke. Er werd grond gezocht, groot genoeg om een kerk, pastorie en een jongensschool te bouwen. Een stuk grond, ten westen van de Brugsesteenweg leek de ideale ligging. Op 1 september 1947 werd de jongensschool geopend; de turnzaal deed dienst als voorlopige kerk. de parochie had haar elan gevonden. Het sociale en culturele leven bloeide. de tweede pastoor werd E.H. jules Acke, die samen met burgemeester jozef Vereecke zorgde voor een betere structuur van de parochie. men begon te denken aan de bouw van een nieuwe kerk. in juli 1959 werd E.H. germain Vander stichele de derde pastoor. twintig jaar lang zal hij de sint-pietersparochie leiden. de parochie breidt uit zowel in territorium als in aantal inwoners. Het parochiecentrum wordt gebouwd, de nieuwe gebouwen van het klooster en de meisjesschool worden in gebruik genomen en het verenigingsleven bloeit als nooit tevoren. de belangrijkste opdracht van Pastoor Vander stichele is een nieuwe kerk bouwen. Op 29 mei 1971 werd de moderne sint-pieterskerk door mgr de smedt ingezegend. E.H gaby Bouten werd de vierde pastoor in Het tekort aan priesters begint voelbaar te worden en zo wordt Ksaf Hennion als vrijgesteld diaken de naaste medewerker. Het wordt de start van een periode waarbij de leek een grotere rol zal gaan spelen in het pastoraal en parochiaal leven. Werkgroepen worden opgericht, waarin alle leeftijdscategorieën zich kunnen terugvinden. sint-pieter leeft! Op kerstavond 1989 overlijdt meester Antoon Herman. Als kosterorganist stond hij aan de wieg van de parochie en werkte hij heel zijn leven aan haar groei en bloei. Als pastoor Bouten in 1995 met pensioen gaat, zal E.H. Paul Vanhalst de vijfde pastoor worden. Ksaf wordt als diaken benoemd in Waregem. in maart 2002 wordt de federatie Kuurne een feit. die omvat de drie Kuurnse parochies. de bevolking is gegroeid van 1560 inwoners in 1946 tot Vanaf lente 2009 wordt een hoofdstuk afgesloten.; geen priester meer op sint-pieter. Pastoor Paul Vanhalst gaat met rust. door het nijpend priestertekort wordt hij niet meer vervangen. Ksaf en Riet Hennion goemaes worden benoemd om als diaken-echtpaar hier verantwoordelijkheid te nemen. Voortaan zullen één priester, E.H. Luc callewaert, en drie diakens samen met vele leken de federatie Kuurne dragen. 40 jaar sint-pieterskerk Als een baken midden een groene ruimte op een veilige afstand van de drukke baan geeft deze kerk met de 35 m hoge betonnen toren het centrum aan van de parochie. ingewijd op 29 mei 1971 oogt het kerkgebouw nu, 40 jaar later, nog altijd heel hedendaags. Architecten Piet devos, marcel Hovoet en jaak Vandeweghe, allen uit Kuurne, tekenden de plannen. Eenentwintig dubbele spanten geven de mogelijkheid om een ruimte te creëren zonder pilaren. Het kerkgebouw is opgevat als een tent in twee delen. Het hoofdaltaar staat in het midden, op de lijn waar de twee delen elkaar raken. Het altaar stelt een sloep voor en verwijst naar het vissersschuitje van de H.-Petrus. Het prachtige glasraam aan de westgevel heeft als thema: Lieve- Vrouwe- van- ons land met uw sleep van kant, overschaduw ons hele land. Het is een nagekomen belofte van tijdens de oorlog. gezien het mooie kader en de grote ruimte leent de kerk zich uitstekend tot het organiseren van grote culturele evenementen. 17

18 gemeente kuurnse cultuurprijs 2011 willemsfonds Ook dit jaar willen de Kuurnse cultuurraad en het gemeentebestuur van Kuurne op zoek naar een winnaar van de Kuurnse cultuurprijs. Een vereniging, een persoon, een groep of een instelling die zich in de loop der jaren op artistiek of cultureel vlak verdienstelijk heeft gemaakt of een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, komt in aanmerking om op de derde editie van de cultuurprijs in de bloemetjes te worden gezet. daarom: ken je een vereniging die zich al sinds jaar en dag inzet om het Kuurnse culturele leven te laten bloeien of iemand die zeer bedreven is op een of ander cultureel domein amateur of professioneel, laat het dan weten! Kandidaturen kunnen nog worden ingediend tot 31 mei 2011 bij de Vrijetijdsdienst (Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne). Het loont zeker de moeite want de cultuurprijs omvat niet alleen een aandenken maar ook een geldprijs. Een formulier voor de kandidaatstelling en het volledige reglement vind je op je kan deze ook op simpele vraag bekomen bij de Vrijetijdsdienst. werkingssubsidie voor verenigingen in het jaar van de Vrijwilliger past het dan ook een persoon die zich reeds vele jaren inzet voor onze vereniging te huldigen. Op zaterdag 19 februari 2011 te Brugge, werd op de Provinciale statutaire vergadering van het Willemsfonds West-Vlaanderen, de heer Urbain Van de Parre, door de heer gouverneur Paul Breyne, bekroond met een zilveren medaille voor 25 jaar voorzitterschap Willemsfonds Kuurne, en een bronzen medaille voor 15 jaar ondervoorzitterschap Willemsfonds West-Vlaanderen, dit in aanwezigheid van de Nationale en Provinciale voorzitters. Proficiat, Urbain en doe zo voort. een kids-id Is NOOdzakelIjk voor het reizen Naar het buitenland met kinderen Met uw kinderen op reis naar het buitenland? Vraag tijdig* de Kids-ID aan bij uw gemeente! de voorzitters van alle erkende Kuurnse verenigingen kregen de nodige formulieren opgestuurd om voor hun vereniging de werkingssubsidie van 2010 aan te vragen. de verenigingen hebben nog tot 30 april 2011 de tijd om hun aanvraag in te dienen. Wie door omstandigheden geen formulieren ontvangen zou hebben, mag zich altijd richten tot de Vrijetijdsdienst. (Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne, 056/ ). * Procedure duurt gemiddeld 2 weken Info: bij uw gemeente of op 18 Meer informatie over de landen die de Kids-ID aanvaarden en over de eventueel bijkomende voorwaarden die gesteld worden in verband met de geldigheidsduur van de Kids-ID, vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.belgium.be). Raadpleeg ook uw reisorganisatie of vliegtuigmaatschappij voor u op reis vertrekt.

19 EcONOmiE actie voor starters Een eigen zaak opgestart of je droomt ervan zelfstandig te worden? Ondernemen. Het zit in ons. Van kindsbeen af. maar de laatste jaren blijkt dit niet zo te zijn daarom gaat de provincie West-Vlaanderen van start met een grootschalig project om het ondernemerschap terug op de kaart te zetten. Onder de koepel van dit project Actie voor starters wil het gemeentebestuur van Kuurne jonge starters een duwtje in de rug geven en georganiseerd wordt i.s.m. UNiZO op donderdag 26 mei 2011 een infosessie. tijdens deze infosessie komen de volgende zaken aan bod: 19u deel 1: startersvoorwaarden, administratieve formaliteiten, sociale rechten en plichten als zelfstandige, steunmaatregelen, met andere woorden, alle informatie die u moet weten vóór u opstart. 20u15-20u30: Pauze, reeds gestarte ondernemers (max. 4 jaar) zijn welkom voor deel 2 & 3 20u30-21u15: deel 2: Binnen Actie voor starters kan u namelijk extra ondersteuning & individuele begeleiding genieten; van aangepaste vorming tot een uitbreiding van het aanbod bedrijfsinfrastructuur. deel 3: slotwoord door het gemeentebestuur inzake het lokale economisch beleid, premies, vergunningen, contactpersonen, daarna is er de mogelijkheid tot vraag & antwoord. INsCHRIjVEN: deelname is gratis, maar reserveer wel vooraf je plaats. inschrijven kan via start: 19u voor préstarters, 20u30 voor jonge ondernemers locatie: gemeentehuis, marktplein 9, 8520 Kuurne verrijken van de bedrijvengids kuurne Het gemeentebestuur van Kuurne wenst met de ondernemers een efficiënte en vlotte communicatie uit te bouwen en ook de ondernemers en inwoners van onze gemeente dichter bij elkaar te brengen. de nieuwe online bedrijvengids moet hiervoor als basis dienen. deze bedrijvengids wordt volledig gratis aangeboden door het gemeentebestuur in samenwerking met de intercommunale Leiedal en met steun van de gemeentelijke Handelscommissie. Naast de vele voordelen voor de ondernemer, betekent de bedrijvengids ook een meerwaarde voor de inwoners van Kuurne, die op een eenvoudige manier bedrijven kunnen opzoeken via Het gemeentebestuur heeft echter wel uw hulp nodig om de gegevens waarover ze beschikten te controleren en aan te vullen. graag doen wij dus een oproep aan alle ondernemers om hun gegevens te controleren en indien nodig aan te vullen of te corrigeren. Voor meer informatie zitdagen voor het INvulleN van de belastingsaangifte door de dienst belastingen kortrijk woensdag 25 mei 2011 van tot / uur donderdag 26 mei 2011 van tot / uur Er zal met een nummeringssysteem gewerkt worden om lange wachttijden te vermijden. gemeentehuis Kuurne, Raadzaal, marktplein 9, 8520 Kuurne gelieve uw identiteitskaart mee te brengen 19

20 INFO mei'juni wachtdiensten HUISARTSEN De wachtdienst vangt aan op zaterdagmorgen om u. tot maandagmorgen u. De huisarts met wacht is bereikbaar op het nummer : tandartsen De wachtdienst is bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen en uur: 0903/39969 ZIEKENHUIZEN vzw az groeninge President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk Algemeen telefoonnummer: Algemeen faxnummer: Spoedopname (Loofstraat 43): apothekers mei juni /05 tot 13/05 : Ap. Multipharma /05 tot 20/05 : Ap. Seurinck /05 tot 27/05 : Ap. Accou /05 tot 03/06 : Ap. De Cuypere OH Hemelvaart 2 juni /06 tot 10/06 : Ap. Belaen /06 tot 17/06 : Ap. Multipharma Pinksteren 17/06 tot 24/06 : Ap. Seurinck /06 tot 01/07 : Ap. Accou De wachtdienst van de apothekers loopt telkens van vrijdagavond u. tot de volgende vrijdag om u. gemeentediensten Vastgestelde sluitingsdagen voor alle gemeentediensten: Donderdag, 2 juni (OH Hemelvaart) Vrijdag, 3 juni (Brugdag) Maandag, 13 juni (Pinkstermaandag) Vrijdag, 17 juni (OH Hemelvaart) gemeentehuis iedere werkdag : van 8.30 uur tot uur donderdagnamiddag : van uur tot uur Dienst Burgerzaken zal open zijn op: zaterdag 7 mei 2011: van 9.30 uur tot uur zaterdag 4 juni 2011: gemeentehuis gesloten zaterdag 11 juni 2011: van 9.30 uur tot uur SPORTPARK - ZWEMBAD Voor openingsuren sportpark en zwembad zie: bibliotheek maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur tot uur woensdag: uur tot uur zaterdag: 9.00 uur tot uur sociaal huis Onthaal loket: van ma. t.e.m. vrij.: 9.00 uur tot uur en van ma. t.e.m. woe.: uur tot uur do.nam.: tot uur vrij.nam.: gesloten Sociale dienst / OCMW: van ma. t.e.m. vrij.: 9.00 uur tot uur van ma.nam. t.e.m. do.nam.: enkel op afspraak do.nam : uur tot uur : spreekuur vrij.nam.: gesloten politie kuurne maandag - vrijdag: uur tot uur en van uur tot uur zaterdag: uur uur Voor dringende tussenkomsten, bel PZ Vlas vrijetijdsdienst maandag en vrijdag: 9.30 uur tot uur maandag: uur tot uur woensdag en vrijdag: uur tot uur containerpark Zomerregeling vanaf 1 maart Dinsdag tot vrijdag: uur tot uur Zaterdag: van tot uur van tot uur

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Samenaankoop voor beginners

Samenaankoop voor beginners 4. Zelfde groot voordeel vanaf 500 liter Samenaankoop voor beginners Begin april 2008 betaalden we voor 1 liter stookolie 0,8238 euro! Een historisch record. Wie kan dat nog betalen? Tientallen kwb-afdelingen

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2015

Vakantie-aanbod Zomer 2015 Vakantie-aanbod Zomer 2015 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp ) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar! ) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal Zomervakantie 2012 Vestigingsplaats Paal IBO vzw De Petteflet Administratieve dienst: Heldenlaan 7, 3583 Paal Tel.: 011/42 50 08 Fax: 011/ 42 55 09 E-mail: petteflet@skynet.be Opvang te Paal: Heldenlaan

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

Imog Glasbolpeters- en meters

Imog Glasbolpeters- en meters Imog Glasbolpeters- en meters - Wat was de aanleiding om het project te starten? Het project Nette Regio initieert de beleidsondersteunende maatregelen: netheidsbarometer, zwerfvuilnisbakjesplan en veegplan

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

informatiebrochure 1

informatiebrochure 1 informatiebrochure 1 Inhoud DE HUWELIJKSAANGIFTE 6 GETUIGEN EN GENODIGDEN 7 TIJDSTIPPEN EN TARIEVEN 7 HUWELIJKSCONTRACT 8 ADRESWIJZIGING 8 MEERDERJARIGHEID 8 ANNEX 1: BUITENLANDSE AKTES EN ATTESTEN 9 ANNEX

Nadere informatie

KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES

KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES 3 KENA organiseert kampen in hartje Limburg voor 8 tot 12-jarigen en voor 12 tot 16-jarigen tijdens de schoolvakanties. Een kamp duurt één week. De kampen worden gedragen

Nadere informatie

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PGB WMO en ZIN.

Nieuwsbrief. PGB WMO en ZIN. Nieuwsbrief PGB WMO en ZIN. De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom de AWBZ zorg. Dit is het potje met geld waaruit ook de begeleiding bij Hoeve de Kaolder door wordt gefinancierd. De AWBZ

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Webshop Gemeentebestuur Zwevegem Handleiding inschrijvingen

Webshop Gemeentebestuur Zwevegem Handleiding inschrijvingen Webshop Gemeentebestuur Zwevegem Handleiding inschrijvingen Inhoud 1. Een antwoord op al uw vragen... 2 1.1. Wie kan inloggen?... 2 1.2. Hoe moet ik inloggen?... 2 1.3. Hoe ziet mijn gebruikersnaam/wachtwoord

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

32ste jaargang. nr 10. korte inhoud. Wat voorbij is... Voettocht naar Scherpenheuvel... KWB Koken

32ste jaargang. nr 10. korte inhoud. Wat voorbij is... Voettocht naar Scherpenheuvel... KWB Koken juni 32/10 32ste jaargang. nr 10 korte inhoud Wat voorbij is... Voettocht naar Scherpenheuvel... KWB Koken Wat komt... Degustatie fietstocht... Samenaankoop stookolie... EK voetbal Niet- KWB-leden zijn

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt

t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt 2100 Deurne Tel / fax: 03/ 324 25 26 t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt Andante vzw www.tmagazijn.be Nieuwsbrief 7 juni 2014 Voorwoord Beste lezer, Hier is hij dan; onze zevende nieuwsbrief.

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen!

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen! Harpflash 8 november 2013 2013 is het jaar van het voorlezen! Daarom en om leesplezier bij jong en oud te bevorderen organiseren wij volgende week (van 12 t.e.m. 15 november) een heuse voorleesweek! Tijdens

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Westhoek Vrijetijd Anders vzw

Westhoek Vrijetijd Anders vzw Westhoek Vrijetijd Anders vzw Want iedereen heeft recht op vrije tijd Westhoek Vrijetijd Anders vzw Westhoek Vrijetijd Anders of WVA is een vrijetijdszorgorganisatie. Dit wil zeggen dat wij vrijetijdsactiviteiten

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

EEN PATIËNTGEDREVEN INNOVATIE-AGENDA

EEN PATIËNTGEDREVEN INNOVATIE-AGENDA 2014 Vlaams Patiëntenplatform vzw EEN PATIËNTGEDREVEN INNOVATIE-AGENDA Bijlage 4 - Dagboek Dagboek van Inleiding Het Vlaams Patiëntenplatform voert samen met shiftn & Pars Pro Toto het project Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste ouders, leden en sympathisanten, De maand februari was een groot succes want begin februari hadden we nog een deeltje van het fantastische techniekenweekend.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kuurnse Ouderenraad - juli 2012 29-06-2012

Nieuwsbrief Kuurnse Ouderenraad - juli 2012 29-06-2012 Nieuwsbrief Kuurnse Ouderenraad - juli 2012 29-06-2012 ONS MEMORANDUM IS KLAAR! BOUWSTENEN VOOR EEN EXPLICIET OUDERENBELEID Wanneer ik dit schrijf is er van zomer, net als de voorbije lente trouwens, helemaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E 1ste t.em. 6de leerjaar THE MAKAMPE N P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E Wat? Studio organiseert originele themakampen voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar. Elke kampweek

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Natuurpunt Antwerpen Stad - Nieuwsbrief 2 - Cursus Natuurgids, Gemeenteraadsverkiezingen, activiteiten 1 bericht

Natuurpunt Antwerpen Stad - Nieuwsbrief 2 - Cursus Natuurgids, Gemeenteraadsverkiezingen, activiteiten 1 bericht Guy Voets Natuurpunt Antwerpen Stad - Nieuwsbrief 2 - Cursus Natuurgids, Gemeenteraadsverkiezingen, activiteiten 1 bericht Natuurpunt Antwerpen Stad

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Reglement voor de gebruiker

Reglement voor de gebruiker Reglement voor de gebruiker Wie heeft toegang tot de bib? Artikel 1 De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Thuisdiensten. Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) Assist 1 at Home (poetsdienst) Uw maaltijd aan huis 2. De Dinnerclub 3

Thuisdiensten. Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) Assist 1 at Home (poetsdienst) Uw maaltijd aan huis 2. De Dinnerclub 3 Thuisdiensten Assist 1 at Home (poetsdienst) Uw maaltijd aan huis 2 De Dinnerclub 3 Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) Interesse? Als klant/gebruiker: Het OCMW Waasmunster biedt zelf geen poetsdienst

Nadere informatie

Vragenlijst tieners. Algemene vragen. Waar woon jij?

Vragenlijst tieners. Algemene vragen. Waar woon jij? Vragenlijst tieners Algemene vragen Waar woon jij? Eerst willen we graag weten waar je woont. Sommige kinderen wonen in 2 huizen, bij mama en papa. Als dat zo is, dan mag je één huis kiezen. Woon jij in..?

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

in dit document vind je alle info over het komende weekend op 19, 20 en 21 april.

in dit document vind je alle info over het komende weekend op 19, 20 en 21 april. Dag badmintonners, in dit document vind je alle info over het komende weekend op 19, 20 en 21 april. We lichten hier al een tipje van de sluier over de spannende reis die wij voor jullie hebben voorbereid.

Nadere informatie