Bidbook NC 2015 JCI Noord-West Veluwe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bidbook NC 2015 JCI Noord-West Veluwe"

Transcriptie

1 Bidbook NC 2015 JCI Noord-West Veluwe

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Hoofdstuk 1 Inleiding Inleiding bidbook NC JCI Noord-West Veluwe Laat je (niet) los jaar JCI!... 4 Hoofdstuk 2 Project NC Inventarisatie SWOT Planning Raad van Toezicht Doelstellingen... 7 Hoofdstuk 3 Thema en programma Thema Programma Weekendprogramma CvA Workshops/trainingen/bedrijfsbezoeken Oud-leden: we laten hen niet los! Hoofdstuk 4 Faciliteiten Locatie Accommodatie Bereikbaarheid en transport Hoofdstuk 5 Communicatie & PR Communicatie doelstelling Communicatieplan: Aanspreekpunt Communicatie en PR Hoofdstuk 6 Financiën Algemeen Kosten deelname NC

3 6.3 Begroting Toelichting op begroting Bijlagen Bijlage 1. Sponsor en promotiepakket Bijlage 2. Sponsorovereenkomst Bijlage 3. Begrotingen Een impressie van JCI Noord-West Veluwe. Impact hebben we gecreëerd met fundraising, doe-dagen, betrokkenheid en bevlogenheid. Hiermee hebben wij steun gegeven aan o.a. Stichting Salem, SOS Dolfijn en Tegenkracht, Stichting Kanker en Sport. Een NC: Dat kunnen wij aan!

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding bidbook NC2015 Met gepaste trots presenteert JCI Noord-West Veluwe het Bidbook NC2015. Middels dit document stelt JCI Noord-West Veluwe zich formeel kandidaat voor het organiseren van de Nationale Conventie van JCI The Netherlands in het jaar Het jaar dat JCI Nederland 100 jaar bestaat! Op het moment van schrijven is JCI Noord-West Veluwe inmiddels een kleine twee jaar actief met de voorbereidingen. De leden maken zich op voor de organisatie van dit grootse evenement en delen de ambitie om het NC 2015 tot een succes te brengen. Gezien het feit dat JCI Noord-West Veluwe nog niet eerder een NC heeft georganiseerd, was en is dit een spannend proces. In 2012 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om dit evenement toegewezen te krijgen aan onze mooie kamer en omgeving. We kunnen niet wachten, we zijn namelijk een daadkrachtige kamer. Het daadwerkelijke evenement laat nog anderhalf jaar op zich wachten, echter is het zeer zinvol reeds vroeg met de voorbereidingen en met een groot enthousiasme te beginnen. 1.2 JCI Noord-West Veluwe Landelijk? Nee, daar deden we met JCI Noord-West Veluwe weinig mee. We hebben onze handen vol aan onze goed gevulde agenda van lokale activiteiten. Totdat er een paar leden de smaak te pakken kregen op de CvA s en met hun bezoeken de andere leden inspireerden. De stemmen gingen in 2011 al op om ook eens iets te doen met het landelijke. Met succes! Een lid is recentelijk benoemd tot Senator, een ander lid is betrokken bij de organisatie van het EC in Malta, diverse leden hebben deelgenomen aan JCI Nederland Dutch Academy, sterke vertegenwoordiging tijdens NC en CvA in Nu, slechts een paar jaar later, ligt er een goed doordacht bidbook voor je. Onze standplaats is Harderwijk, waarover verderop in dit bidbook meer, alwaar JCI Noord- West Veluwe heel bekend is. De kamer is opgericht op 13 september 1966 en heeft een rijke geschiedenis van fantastische (langlopende) projecten, een grote diversiteit aan leden en een enorme lokale betrokkenheid. Op het moment van het uitbrengen van dit Bid heeft JCI Noord-West Veluwe 24 leden. Onze thema s de afgelopen jaren, Feest (2011, o.a. 45jarig lustrum), Trots (2012) en afgelopen jaar Bloed, Zweet en Tranen (2013) sluiten goed aan hoe we als kamer werken. 1.3 Laat je (niet) los Het thema van onze kamer dit jaar is Laat je (niet) los. En dat was precies wat er met ons gebeurde toen het idee om een CvA of wel een NC te gaan organiseren. In 2013 is onderzocht door de commissie Leden of wij het zouden kunnen, hebben we de faciliteiten en kunnen we aan de eisen voldoen. Het antwoord was JA. Daarna kwam de vraag: wíllen we het doen? Daarop antwoorden iedereen, tegelijk met het beleid, afgelopen januari ALV: JA!

5 Dat is het jaar waarin JCI Noord-West Veluwe het mei CvA heeft georganiseerd. Voor het eerst in de geschiedenis is er van een CvA een weekend gemaakt. Iets wat nu standaard is. Er zijn activiteiten toegevoegd aan de vergadering en er was blijkbaar een trend gezet. Nadien heeft onze kamer zich niet landelijk actief betrokken gevoeld, al is de meest bekende Senator: Jan Krook (80jr) wel van onze kamer, tot voor kort was hij overal bij, inclusief de wereldcongressen! Het werd tijd voor een NC, de hoogste tijd. Nu kun je je afvragen waarom dan niet in 2016, dan bestaat onze kamer 50 jaar. Dan willen graag al onze energie weer steken in een lustrumfeest voor leden en oud-leden. Dan willen we meer dan graag de ervaring en het succes van NC 2015 delen en vieren. Dit is wat we in 50 jaar hebben weten te realiseren en waar we verbinding hebben gemaakt met landelijke initiatieven jaar JCI! In 2015 bestaat JCI 100 jaar. Het bereiken van deze fantastische mijlpaal zal in de promotie van het NC, alsmede tijdens het NC 2015 de verdiende aandacht krijgen. JCI is in haar bestaan meegegaan met de tijd, maar staat in 2015 al 100 jaar voor hetzelfde doel: een positieve impact op de maatschappij. Dit is in lijn met ons thema. Als JCI laten we in de loop der jaren achterhaalde ideeën, werkwijzen en normen los. Het doel van onze vereniging staat echter nog als een paal boven water en laten we zeker niet los, we blijven ons inzetten voor een positieve impact op onze samenleving! Natuurlijk komt 100 jaar JCI ook tijdens het NC terug, de invulling houden wij nog even geheim! JCI Noord-West Veluwe (december 2013)

6 Hoofdstuk 2 Project NC Inventarisatie In 2013 heeft de commissie Leden van JCI Noord-West Veluwe een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de organisatie van een NC door onze kamer. De resultaten zijn verwerkt in een SWOT analyse die je hieronder aan treft. Het Bestuur van JCI Noord-West Veluwe en in het bijzonder de NC2015 Bidbook Commissie - is ervan overtuigd dat aan de eisen, zoals vastgelegd in de geldende reglementen (zie de vraagbaak op de website van JCI The Netherlands, kan worden voldaan. 2.2 SWOT Sterktes: Brede keuze aan locaties in de regio; Zeer goede band tussen zakelijk Noord-West Veluwe en JCI NWV; Enorm netwerk van oud-leden, ereleden, senatoren en bedrijven; Sponsoring is iets waar we sterk in zijn*; Goed in opzetten nieuwe projecten en uit laten groeien tot volwassen terugkerende evenementen. Zwaktes: Kansen: Onbekend (landelijke) maakt onbemind, door sterke lokale verbinding minder zicht voor landelijk; Draagvlak voor NC gebaseerd op huidige leden en enthousiasme, hoe vast te houden/ c.q. groeien; Geen ervaring met organisatie CvA/NC (in 1986 zag de wereld er echt anders uit). Enorme boost voor connectie van JCI Noord-West Veluwe met JCI Nederland en andere kamers; Podium voor leden/ oud-leden van JCI Noord-West Veluwe, kamers in de directe regio en JCI Training; Voor de jarenlange sponsoren, partners en relaties een landelijk netwerk dichtbij halen, iets terug kunnen doen; Inzet van JCI Coaching om het NC tot een succes te brengen. Bedreiging: De kritische en perfectionistische houding die JCI Noord-West Veluwe soms kan hebben kan resulteren in afname van enthousiasme Wanneer verwachte ledengroei uit blijft is de druk op de zittende leden hoger. * jaarlijks organiseert JCI Noord-West Veluwe 1 á 2 grote evenementen waarvoor sponsoring wordt aangetrokken. Deze evenementen, zoals een hardloopwedstrijd, een zeilregatta en de JCI Collegetour, trekken gemiddeld 300 bezoekers. * Door de sessie van JCI Amstelland hebben wij inmiddels veel geleerd en wij blijven leren door de contacten met Kamers die al een NC/CvA hebben georganiseerd.

7 2.3 Planning Fase Nodig Acties Status Haalbaarheidsonderzoek Eisen JCI Nederland aan CvA Onderzoek verrichten, presenteren en vervolg bepalen Voltooid augustus 2013 Lobby landelijk Actief landelijk persoon: Karlijn L Ortye en Paul Annegarn Op diverse landelijke evenementen erover spreken/pitchen, uitdelen gadgets. Ongoing Opstarten subcommissie bidbook CvA/NC 3 personen: Emmelieke Poolen, Esmeralda Timmer en Karlijn L Ortye Bepalen planning en kiezen voor welk CvA/ NC te gaan, opstellen NC15 bidbook team Voltooid december 2013 Stemming NC2015 ALV waarin beleidsplan besproken werd Stemmen over uitbrengen Bid NC15 Voltooid met ruime meerderheid op 21 januari 2014 Bidbook NC15 maken 3 personen extra: Sanne Koster Bidbook opstellen, contacten leggen, Bid uitbrengen Ongoing, deadline 22 maart 2014 Bert Tanghe Karlijn Lebbink Bid winnen Genoeg stemmen op het CvA 17 mei 2014 Lobbyen, promoten en hopen! Deadline: 17 mei 2014 Kernteam NC15 samenstellen Minimaal 6 leden die voor de organisatie door het vuur gaan Enthousiasme vasthouden en vastleggen Deadline 20 mei 2014

8 Organisatie NC15 Uitvoering wat in dit Bidbook staat Acties conform gedetailleerde planning Nog niet gestart Promotie NC15 Bekendheid voor JCI Noord- West Veluwe Promotie op: NC2014 DA2015 BID/BAD 14 Jan CvA 15 Mei CvA 15 Nog niet gestart Uitvoering NC15 Gedetailleerd draaiboek, leden en bezoekers!! Nader te bepalen Nog niet gestart 2.4 Raad van Toezicht Voor de organisatie van het NC zal een Raad van Toezicht gevormd moeten worden. De volgende personen zijn benaderd en hebben toegezegd hier hun bijdrage aan te willen leveren: 1. Jan Krook (JCI Noord-West Veluwe, Senator #17775) 2. Remco van der Kuijp (JCI Hoeksche Waard, Senator #70362) 3. Mechel Visser (JCI IJmond, Senator #71810) 4. Jeroen Peeters (JCI Heuvelrug, Senator #68607) 2.5 Doelstellingen Met onze kandidaatstelling willen we het volgende bereiken: 1. Het bieden van een fantastisch en succesvol NC aan alle leden van JCI Nederland; 2. Organisatie van dit NC door alle leden van JCI Noord-West Veluwe wat ons persoonlijke ontwikkeling en veel plezier brengt; 3. Een goede georganiseerde vergadering voor het College van Afgevaardigden neerzetten; 4. Een positief financieel resultaat ook met het minimaal aantal inschrijvingen.* 5. Promotie van de regio, de kamer en de (oud-)leden van JCI Noord-West Veluwe. Laten zien, voelen en ervaren hoe wij impact creëren. * Het behaalde positieve resultaat zal toekomen aan het goede doel dat jaarlijks door JCI Noord-West Veluwe wordt gekozen. Het betreft over het algemeen een regionaal gebonden goed doel. Waar mogelijk zal JCI Noord-West Veluwe aansluiten bij landelijke initiatieven, bijvoorbeeld 1000 kansen project.

9 Hoofdstuk 3 Thema en programma 3.1 Thema Het thema van het NC 2015 is Laat je (niet) los. Dit thema is gelijk aan het thema van het beleidsplan Binnen JCI Noord-West Veluwe, en uiteraard niet alleen binnen onze kamer, hebben we te maken met veel verschillende tradities, reglementen en ongeschreven regels. In het jaar 2014, en ook tijdens het organiseren van het NC 2015 laten dingen los, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe ervaringen. Uiteraard zijn er ook zaken die we niet los (willen) laten! Het hoofdthema hebben wij onderverdeeld in vier subthema s, te weten: 1. Ga Los! 2. Laat Los! 3. Lost! 4. Laat niet los! 3.2 Programma Het programma vullen wij in aan de hand van ons thema en de vier sub thema s, waarbij we uiteraard ook de vier pijlers van JCI en de strategische thema's van JCI in het vizier houden; collaborate, Invest, connect en motivate.

10 Weekendprogramma Vrijdag uur Opening NC 2015 met een feestelijke borrel met bitterballen Zaterdag uur Ontvangst en registratie uur Opening uur CvA/Workshops/Trainingen/Bedrijfsbezoeken uur Lunch uur Keynote uur CvA/Workshops/Trainingen/Bedrijfsbezoeken uur Borrel uur Diner uur Feest Zondag uur Ontvangst bij Dolfinarium uur Gezamenlijke lunch uur Einde programma, een ieder is vrij om in het Dolfinarium te blijven uur Sluiting Dolfinarium In het weekend zal er ook een programma voor de senatoren en een programma voor de kinderen zijn. Over de exacte invulling van deze programma's laten wij nog niets los. We pakken uit en gaan los!

11 CvA Het CvA zal plaatsvinden op onze hoofdlocatie. Hierbij houden we zoveel mogelijk vast aan de regels, tradities en gebruiken die binnen JCI gelden. De locatie voldoet volledig aan alle eisen gesteld aan een CvA locatie door het federatiebestuur van JCI Nederland Workshops/ trainingen/ bedrijfsbezoeken Het programma van het NC 2015 weekend zal in het teken staan van loslaten en niet los laten! Wat een weergaloze combinatie van trainingen en workshops kan hieraan gerelateerd worden. Elke kamer heeft te maken met regels en tradities die niet los gelaten worden of juist wel los gelaten kunnen worden. In de workshops en trainingen tijd om hier mee aan de slag te gaan. Om zowel ontspanning en een verdiepend karakter een thema te geven dit weekend kunnen we de JCI er een variëteit aan trainingen en workshops bieden. Harderwijk wordt gekenmerkt door een aantal authentieke zaken zoals historische binnenstad, de bossen van het Veluws Massief en de bruisende ondernemers die Harderwijk The Place to Be maakt voor elke JCI er. Het is compleet anders dan een NC of CvA die met regelmaat in een (relatief) grote stad worden georganiseerd. Voorbeelden van workshops: Subthema: Ga los! Workshop: Burlen met Zwienenbitter op de Veluwe In september en oktober is het bronsttijd voor de edelherten. De mannetjesherten verzamelen dan een aantal vrouwtjes (hindes) om zich heen. Dit bronstroedel wordt verdedigd, onder andere door te burlen. Dat is een schitterend oergeluid. Ook het burlen horen? Ga dan mee met de boswachter van Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen naar landgoed Staverden. Met de boswachter gaan we speuren naar sporen. Een echt stukje authentiek Harderwijk op de Veluwe. Welke JCI er wil dit nou missen? Deze workshop laat ons even terug gaan naar de basis. Proef ruik en beleef de Veluwe en al haar moois tijdens deze tocht door de prachtige landschappen. Even alle stress van ons hectische bestaan los kunnen laten? Trek de wandellaarzen aan en laat even alles helemaal los tijdens dit Veluwse avontuur. Na een prachtige tocht sluiten we de belevenis af met een traditioneel kruidenbitter: Zwienenbitter. Beleef de Veluwe zoals je dat nooit eerder hebt beleefd.

12 Subthema: Laat los! Workshop: Personal Performance Coaching Jaycees zijn bezige bijtjes. Hele bezige bijtjes. Wij willen alle Jaycees de kans geven om meer inzicht te verkrijgen in het omgaan met stress. Deadlines, telefoontjes, s vragen veel aandacht en energie. Het is maar goed dat een mens veel aan kan. Maar wat als het ons nou eens allemaal te veel wordt? Dan slaat gezonde spanning om in ongezonde stress. Een negatieve invloed op de prestaties is het gevolg. Meer ziekteverzuim, minder klanttevredenheid, minder productie en een gevoel van machteloosheid zijn signalen dat er iets mis is. Tijd om in actie te komen! Tijdens het NC 2015 in Harderwijk gaan we proberen negatieve dingen los te laten. Hoe we dat willen doen? Door een training Personal Performance Coaching. Welke 5 redenen hebben we nodig om deze training te volgen: 1. Evenwichtig blijven presteren bij hoge werkdruk en/of tegenslag 2. Meer energie en effectievere besluitvorming 3. Verbeterde concentratie en meer mentale helderheid 4. Herkennen van stressfactoren en emoties in de hand houden 5. Meer bewust van eigen gedrag en communicatie

13 Subthema: Lost! Workshop: Zakelijk flirten Ben je helemaal lost en weet je niet meer waar je het zoeken moeten? Dan is de workshop Zakelijke Flirten echt iets voor jou! In deze workshop leer je hoe je duurzame relaties opbouwt en onderhoudt. Je leer je meer over de psychologie achter de eerste indruk, welke emoties een rol spelen bij het maken van contact en hoe je je non-verbale communicatie in je voordeel kunt laten werken. Wist je trouwens dat de meeste zakelijke beslissingen worden beïnvloedt door de persoonlijke gunfactor? We zullen je bewust maken van je eigen gunfactor en we geven je tools om deze te verhogen. Na deze workshop ga je vol zelfvertrouwen op pad en haal je zakelijke deals binnen alsof het niets is! Je kunt deze lessen trouwens ook gebruiken in je privéleven! Subthema: Lost! Rode draad: het JCI iconen spel In 2015 bestaat JCI wereldwijd 100 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. We willen in overleg met het federatiebestuur een JCI iconen spel uitbrengen. Dit kaartspel wordt dan op het NC verkocht en kan in kamers aan nieuwe leden worden gegeven of mee worden gespeeld. Met iconen kan gedacht worden aan personen maar ook aan bijzondere gebeurtenissen en de impact op de wereld. Veel informatie kunnen wij van de Wiki page over JCI halen.

14 Subthema: Laat niet los! Workshop mega vlieger bouwen op het strand Megavlieger bouwen is niet zomaar een workshop, dit is een teambuilding workshop die echt alle vaardigheden combineert: communiceren, samenwerken en resultaat neerzetten! Gegeven door Mike Verwater (oud JCI Noord-West Veluwe lid en Insights trainer). Bij de workshop Megavlieger bouwen maken de per groepje van 4-5 personen een identieke kleinere vlieger. Dit gebeurd volgens een mee geleverde bouwbeschrijving. Als deze vliegers (=modules) klaar zijn worden alle vliegers samengebracht tot één echt enorme Megavlieger. Doordat er veel mensen tegelijk aan één eindresultaat werken maakt dat deze workshop tot dé ultieme teambuilding opdracht voor (grote) groepen! Het koppelen van de individuele modules vereist overleg en samenwerking omdat door de enorme afmetingen van de vlieger het niet mogelijk is dit ongestructureerd uit te voeren. Dus ook hier zal overleg gepleegd moeten worden. Bedrijfsbezoeken Noord-West Veluwe is een omgeving met veel bedrijvigheid. Voor de bedrijfsbezoeken denken wij aan bedrijven als Spyker Cars, Tomassen Duck-To Farm, Vierhouten Groep en Van Delft (dé pepernotenfabriek van Nederland) en natuurlijk een kijkje achter de schermen bij het Dolfinarium!

15 Oud-leden: we laten hen niet los! De (oud)leden van JCI willen wij niet los laten, zeker niet tijdens het NC 2015.Wij willen hen juist een podium bieden; zodat zij hun business kunnen promoten in de community van JCI. Ondernemende (oud) JCI leden kunnen bij de organisatie van het NC 2015 een voorstel indienen voor een workshop, training of bedrijfsbezoek.

16 Hoofdstuk 4 Faciliteiten 4.1 Locatie Het NC 2015 heeft als hoofdlocatie het Van der Valk Exclusief Hotel Harderwijk op de Veluwe. Daarnaast zullen de workshops en activiteiten ook plaatsvinden bij het naast gelegen Bouw & Infra Park, Dolfinarium en Hardersplaza. Afbeelding 4.1 Van der Valk Hotel Harderwijk Het Van der Valk Hotel Harderwijk biedt voor het CvA ruimte aan ruim 400 personen in theateropstelling. Verder beschikt het Hotel over diverse workshop- en training ruimtes om de inspirerende Laat je (niet) los activiteiten ruimte te bieden. Het luxe 4 sterren hotel is gelegen in de Veluwse bossen en op steenworp afstand van de A28. Afbeelding 4.2 Bouw & Infra Park Harderwijk Het Bouw & Infra park heeft de ruimte! Dit uitgestrekte terrein van circa 27 ha ligt op loopafstand van het Van der Valk Hotel Harderwijk en leent zich uitstekend voor indoor- en outdoor workshops. Naast deze mogelijkheden heeft het Park ook overnachtingsmogelijkheden en kan het een 2 e locatie worden om te overnachten.

17 Afbeelding 4.3 Dolfinarium Harderwijk Het Dolfinarium is Europa s grootste zeedierenpark en trekt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers naar Harderwijk. Hiermee is het Dolfinarium, Harderwijks grootste trekpleister. Naast een dagje uit met of zonder kinderen biedt het ook diverse mogelijkheden voor evenementen, workshops en diners. Afbeelding 4.4 Hardersplaza Voor een spetterend feest op maat maken wij gebruik van de locatie van Hardersplaza. Hardersplaza is één van de grootste clubs van Nederland en toonaangevend in de regio. Door de centrale ligging en de ruim opgezette parkeermogelijkheden is dit een perfecte locatie voor ons om los te gaan! 4.2 Accommodatie Harderwijk heeft een aantal hotels op prachtige locaties, met goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden. Uit onze warme relaties hebben wij een aantal hotels benaderd voor een scherpe aanbieding voor het weekend van het NC Laat Het Los in Deze aanbiedingen volgen snel wanneer de organisatie is toegekend. Naam hotel Van der Valk Hotel Harderwijk Bouw & Infra park Hotel Monopole Best Western Hotel Baars Tabel 4.5 Accommodaties in Harderwijk Afstand van hoofdlocatie 0 km 0,5 km 4,7 km 3,5 km

18 Om een helder beeld te krijgen waar alle bovenstaande locaties zich in Harderwijk bevinden is onderstaande plattegrond bijgevoegd ter verduidelijking. Afbeelding 4.6 Map accommodaties in Harderwijk 4.3 Bereikbaarheid en transport De hoofdlocatie, Van der Valk Hotel Harderwijk, ligt direct aan de A28 en beschikt over ruim 250 gratis parkeerplaatsen. Vanaf het treinstation van Harderwijk rijdt een lijnbus, Lijn 2, in 10 minuten naar de halte Tinnegieter. Aan de andere kant van de brug is dan direct het hotel. Tussen de locaties zorgen wij voor passend vervoer, denk hierbij aan o.a. het lokale treintje van Harderwijk de Boulevard Express. Afbeelding 4.7 Boulevard Express Harderwijk

19 Hoofdstuk 5 Communicatie & PR 5.1 Communicatie doelstelling JCI Noord-West Veluwe heeft als streven om tussen de 550 en 650 leden van JCI Nederland een inspirerend en innovatief weekend te bezorgen. Doelstelling van het communicatiebeleid is het informeren van alle direct betrokkenen over het NC Naast de leden van JCI Nederland hebben we ook te maken met de oudleden, maar ook met (potentiële) sponsoren, (potentiële) leden en pers. Uiteindelijk moeten alle inspanningen resulteren in een grote opkomst en een geslaagd congres. Het Communicatieteam van het Federatiebestuur zal ook worden betrokken in de ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid tot aan het NC. Wij willen zoveel mogelijk leden uit het land inspireren en motiveren om deel te nemen aan dit weekend. We willen dit doen via een heldere What s in it for me boodschap, zowel voor de leden als bedrijven die participeren in de aanloop naar en tijdens het evenement. Daarnaast willen we zoveel mogelijk early birds aantrekken met aantrekkelijke prijzen, bonussen en kortingen tot aan de Nationale Conventie in Ook gaan we diverse Kamers langs om ze te inspireren en te motiveren, als wel input te vragen (co-creatie met kamers in de regio) om zo een NC neer te zetten dat werkelijk het thema 'Laat (niet) los' neerzet. Naast ludieke acties gaan we de diverse partijen ook inhoudelijk informeren over het NC 2015 door steeds een tipje van de sluier op te lichten. Het thema staat vast: Laat (niet) los. Er zal een uitvoerig communicatieplan worden vastgesteld. Alle betrokken willen we structureel op de hoogte houden van de ontwikkelingen, zowel vooraf, tijdens als na de Nationale Conventie. Voor de afgeleide doelstelling exposure in de pers zullen de banden met verschillende media aangehaald worden en zullen er op gezette tijden persberichten verschijnen. In de navolgende paragraaf een voorzet.

20 Doelgroep/ Stakeholder Alle 5.2 Communicatieplan: JCI Nederland-leden Ca leden Ca. 100 Kamers Senatoren Ca. 100 actieve senatoren Doelstelling Bevorderen herkenbaarheid Triggeren, informeren, promoten, beleven, overtuigen, aanmelden Informeren, overtuigen en zorgen dat zij hun netwerk aanspreken Media/Middelen Logo en huisstijl Website NC2015 Facebook, LinkedIn, Twitter Website JCI Nederland Aanwezigheid landelijke training: Achieve/Impact/Presenter JCI Nederland e-nieuwsbrief en magazine Aanwezigheid CvA mei 2015 Flyers, banners/stand, kleding Roadshow langs Kamers Promotiefilm Nieuwjaarskaart 2015 Programmaboekje Programmaposter Magazine NC 2015 Veel van bovenstaande middelen Sponsors Informeren en overtuigen Persoonlijke gesprekken Sponsor- en promotiepakket JCI Noord-West Veluwe Ca. 25 huidige leden 2 senatoren ereleden 20 oud-leden Stad Harderwijk Gemeente Algemeen publiek Informeren, enthousiasmeren en toezegging van minimaal 15 leden voor hulp tijdens NC Informeren Presentaties tijdens ALV's Website JCI Noord-West Veluwe PR Persoonlijke gesprekken

21 5.3 Aanspreekpunt Voorlopige contact persoon voor PR: Susan Wanders: , Informeren van de direct betrokkenen over het evenement; Het promoten van de Nationale Conventie binnen JCI Nederland; Liaison met het Federatiebestuur van JCI Nederland; Het onderhouden van contacten met de pers, lokaal, regionaal en nationaal. Het voeren van relatiebeheer in 2014 in de aanloop naar het NC2015; Het bouwen en up to date houden van de website in samen met het bestuur JCI Noord-West Veluwe en commissie NC Het gebruiken van het JCI Magazine, persberichten, JCI nieuwsbrief, sociaal media en het verzorgen van het NC2015 promotiepakket. 5.4 Communicatie en PR Verschillende middelen worden ingezet: De website De JCI nieuwsbrief en de NC2015 nieuwsbrief; Aanwezigheid èn zichtbaarheid op alle landelijke evenementen; Intensieve samenwerking met het Federatiebestuur van JCI Nederland De ontwikkeling van een NC2015 promotiepakket; De totstandbrenging van het NC2015 Magazine; Het verzorgen van artikelen en persberichten; Het onderhouden van contacten met sponsoren voor de uitvoering van afspraken rondom hun sponsoring en promotie; Het verzorgen van het relatiemanagement vooraf, tijdens en na afloop van de Nationale Conventie; Het uitvoeren van enkele mailingen; Roadshow langs de Kamers; Twitteraccount NC 2015; LinkedIn account NC 2015; Flyers en plakhandjes uitdelen; Etc.

22 Hoofdstuk 6 Financiën 6.1 Algemeen JCI Noord-West Veluwe is een financieel gezonde vereniging met een positief en stabiel eigen vermogen. Als lokaal betrokken en zeer actieve club, hebben wij ruimschoots ervaring in het organiseren van evenementen en aantrekken van sponsoren. Enkele voorbeelden van evenementen die eerder door ons zijn georganiseerd: de Zeilregatta, HarderRun, Veluwsche Veling en College Tour. Doormiddel van deze evenementen heeft onze Kamer de afgelopen jaren tussen de ,- en ,- per jaar aan overschot kunnen doneren aan het goede doel. Oók financieel is de organisatie van het NC 2015 bij ons dus in goede handen! 6.2 Kosten deelname NC 2015 Als JCI Noord-West Veluwe vinden we het van belang om een NC te organiseren dat voor zoveel mogelijk JCI ers financieel toegankelijk is. Door het aantrekken van sponsoren en scherpe afspraken met onze partners/leveranciers, achten wij het haalbaar om de programmaonderdelen te kunnen aanbieden voor onderstaande tarieven: Programma-onderdeel Fee Borrel vrijdagavond 35,00 Congres zaterdag 55,00 Diner 35,00 Feest zaterdagavond 40,00 Bezoek Dolfinarium zondag 20,00 Totaal 3-daags programma 185,00 De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Bij de fee is inbegrepen: Drankjes vrijdagavondborrel, tijdens het diner en het feest op zaterdagavond Lunch tijdens dagprogramma op zaterdag Entree, lunch en souvenir bij bezoek Dolfinarium

23 6.3 Begroting Aantal gehele programma: Aantal enkel dagprogramma: Inkomsten Borrelbijdrage ( 10,- p.p.) 5.250, , , ,00 NC-fee ( 55,- p.p.) , , , ,00 Diner-fee ( 35,- p.p.) 5.250, , , ,00 Party-fee ( 40,- p.p.) 6.000, , , ,00 Entree + lunch + souvenir Dolfinarium( 20, p.p.) 3.000, , , ,00 Sponsoring in geld , , , ,00 Sponsoring in natura 3.000, , , ,00 Totaal inkomsten , , , , Uitgaven Locaties + lunch , , , ,00 Diner 5.250, , , ,00 Programma , , , ,00 Communicatie & PR 4.500, , , ,00 Verzekering 450,00 450,00 450,00 450,00 Onvoorzien 2.500, , , ,00 Totaal uitgaven , , , ,00 Resultaat 3.800, , ,00 50, Toelichting op begroting De begroting is opgebouwd uit een subbegroting per programmaonderdeel. Deze vindt u in bijlage 3. Alle bedragenin de (sub)begroting zijn inclusief BTW. Voor het programma op vrijdagavond, zaterdagavond en zondag zijn de kosten direct gerelateerd aan het aantal, waardoor er geen risico is bij een tegenvallend aantal. Voor het dagprogramma op zaterdag worden de afspraken met leveranciers en partners tevens zoveel mogelijk gekoppeld aan het werkelijke aantal. Doordat de sponsorinkomsten bij alle scenario s op hetzelfde bedrag is begroot, neemt het resultaat af bij een hoger aantal. Ons doel is echter niet om geld te verdienen aan het NC, maar om een fantastisch NC neer te zetten met een maximaal aantal. Bij een overweldigend aantal, zijn wij zeker in staat de sponsorinkomsten te verhogen.

24 Bijlagen Bijlage 1. Sponsor en promotiepakket Pakket 1: Sponsoring in geld en natura 2.500,- excl. BTW 15 sociale uren Voor, tijdens of na het evenement Pakket 2: Sponsoring in geld en natura 1.500,- excl. BTW 10 sociale uren: voor, tijdens of na het evenement Social Media: Facebook, Twitter en LinkedIn landelijk en regionaal 3 toegangskaarten evenement Social Media: Facebook, Twitter en LinkedIn regionaal 2 toegangskaarten evenement Pakket 3: Sponsoring in geld en natura 500,- excl. BTW Pagina JCI-NW Twitter account JCI-NW 5 sociale uren 1 toegangskaart evenement Website NC 2015 Logo vermelding evenement (banner bij entree en op scherm) Logo vermelding evenement (banner bij entree) Logo vermelding evenement (flyer in de zaal) Website JCI-NW Lunch voor relaties op dag 1 van het evenement Website JCI-NW Website JCI-NW Naamsvermelding in persuiting landelijk, regionaal en lokaal Naamsvermelding in persuiting regionaal en lokaal Naamsvermelding tijdens evenement

25 Pakket 4: Sponsoring alleen in natura Productsponsoring: Eten, drinken, locatie Drukwerk en reclame sponsoring Invulling dagprogramma Gadgets: Goodiebag, pennen, notitieblokken Social Media: Facebook, Twitter, LinkedIn lokaal Website JCI-NWV Naamsvermelding tijdens evenement

26 Bijlage 2. Sponsorovereenkomst SPONSOROVEREENKOMST Ondergetekenden: I. Junior Kamer Noord-West Veluwe tevens handelende onder de naam JCI Noord- West Veluwe, gevestigd te Harderwijk, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders [naam] en [naam], hierna te noemen "JCI", en II. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ******, gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk, vertegenwoordigd door haar bestuurder ****, hierna te noemen "Sponsor" In aanmerking nemende dat: - JCI een Nationaal Congres van JCI Nederland (hierna: NC) zal organiseren in november 2015; - voor de financiering mede gebruik wordt gemaakt van sponsoren; - Sponsor heeft aangegeven zich aan het NC te willen verbinden. - partijen reeds mondelinge afspraken hebben gemaakt omtrent sponsoring het NC en deze afspraken in het navolgende nader wensen vast te leggen; Komen daartoe het volgende overeen: 1. Sponsor levert een sponsorbijdrage van [bedrag],- (zegge: [bedrag] euro) exclusief BTW. 2. De JCI zal Sponsor hiervoor een factuur sturen en Sponsor verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum het totaalbedrag te voldoen. 3. In aanvulling op artikel 1 in van deze overeenkomst betaalt Sponsor de kosten voor het ontwerpen en maken van mogelijke overige sponsoruitingen die zij wil gebruiken zelf. (Bijvoorbeeld: aankleding van de sponsortent, uitdelen van promotieartikelen). 4. In ruil voor de bovenstaande sponsorbijdrage biedt Stichting Projecten aan Sponsor het navolgende sponsorpakket: - [omschrijving sponsorpakket] 5. Geen der Partijen is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

27 6. Indien het NC ten gevolge van een overmachtsituatie geen doorgang zal vinden, kan Sponsor geen aanspraak maken op terugbetaling van de sponsorbijdrage. 7. Partijen zullen geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen zij terzake van deze Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen, tenzij een wettelijke verplichting van één der Partijen meebrengt daarover mededelingen te doen. 8. Sponsor is aansprakelijk en vrijwaart JCI voor elke aansprakelijkheid en/of schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of ontstaan jegens (een) derde(n) in verband met enige reclame c.q. sponsoruiting, in welke vorm dan ook, van Banning op grond van deze Overeenkomst. 9. Afwijkingen van deze Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. 10. Alle eventueel voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke afspraken tussen Partijen zijn met de ondertekening van deze Overeenkomst komen te vervallen. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op [datum] door: Junior Kamer Noord-West Veluwe Namens deze: [naam] Namens deze: [naam bestuurslid] [naam tekenbevoegde] [naam bestuurslid]

28 Bijlage 3. Begrotingen Borrel vrijdagavond Inkomsten Borrelbijdrage ( 35,- p.p.) 5.250, , , ,00 Totaal inkomsten 5.250, , , ,00 Uitgaven Locatie + hapjes 5.250, , , ,00 Totaal uitgaven 5.250, , , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 Congres zaterdag Inkomsten NC-fee ( 55,- p.p.) , , , ,00 Sponsoring , , , ,00 Totaal inkomsten , , , ,00 Uitgaven Locaties + lunch , , , ,00 Programma , , , ,00 Communicatie & PR 4.500, , , ,00 Verzekering 450,00 450,00 450,00 450,00 Onvoorzien 2.500, , , ,00 Totaal uitgaven , , , ,00 Resultaat 3.800, , ,00 50,00 Diner Inkomsten Diner-fee ( 35,- p.p.) 5.250, , , ,00 Totaal inkomsten 5.250, , , ,00 Uitgaven Diner + drankjes 5.250, , , ,00 Totaal uitgaven 5.250, , , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Feest zaterdagavond Inkomsten Party-fee ( 40,- p.p.) 6.000, , , ,00 Totaal inkomsten 6.000, , , ,00 Uitgaven Locatie + entertainment + drankjes 6.000, , , ,00 Totaal uitgaven 6.000, , , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezoek Dolfiarium zondag Inkomsten Entree + lunch + souvenir ( 20, p.p.) 3.000, , , ,00 Sponsoring Dolfinarium 3.000, , , ,00 Totaal inkomsten 6.000, , , ,00 Uitgaven Entree + lunch 6.000, , , ,00 Totaal uitgaven 6.000, , , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Congres organisatie Checklist

Congres organisatie Checklist Congres organisatie Checklist Checklist pagina 1. Binnen budget blijven 2 2. Perfecte congresdatum 3 3. Vakantieplanning 4 4. Congres Marketing 5 5. Uitnodiging 9 6. Kengetallen catering en locatie 10

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda

Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda SSC/communicatie april 2011 Voorwoord Zakelijk, transparant en dienstverlenend! Dat is de rode draad in het communicatiebeleid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

Projectbriefings. V2 Kernprojecten 10/ 11

Projectbriefings. V2 Kernprojecten 10/ 11 Projectbriefings V2 Kernprojecten 10/ 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Format motivatiebrief... 4 Backstage Hotel... 5 Concern... 7 HDC Media... 9 Hogeschool van Amsterdam... 13 ANWB... 15 Stichting Nederland

Nadere informatie