Bidbook NC 2015 JCI Noord-West Veluwe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bidbook NC 2015 JCI Noord-West Veluwe"

Transcriptie

1 Bidbook NC 2015 JCI Noord-West Veluwe

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Hoofdstuk 1 Inleiding Inleiding bidbook NC JCI Noord-West Veluwe Laat je (niet) los jaar JCI!... 4 Hoofdstuk 2 Project NC Inventarisatie SWOT Planning Raad van Toezicht Doelstellingen... 7 Hoofdstuk 3 Thema en programma Thema Programma Weekendprogramma CvA Workshops/trainingen/bedrijfsbezoeken Oud-leden: we laten hen niet los! Hoofdstuk 4 Faciliteiten Locatie Accommodatie Bereikbaarheid en transport Hoofdstuk 5 Communicatie & PR Communicatie doelstelling Communicatieplan: Aanspreekpunt Communicatie en PR Hoofdstuk 6 Financiën Algemeen Kosten deelname NC

3 6.3 Begroting Toelichting op begroting Bijlagen Bijlage 1. Sponsor en promotiepakket Bijlage 2. Sponsorovereenkomst Bijlage 3. Begrotingen Een impressie van JCI Noord-West Veluwe. Impact hebben we gecreëerd met fundraising, doe-dagen, betrokkenheid en bevlogenheid. Hiermee hebben wij steun gegeven aan o.a. Stichting Salem, SOS Dolfijn en Tegenkracht, Stichting Kanker en Sport. Een NC: Dat kunnen wij aan!

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding bidbook NC2015 Met gepaste trots presenteert JCI Noord-West Veluwe het Bidbook NC2015. Middels dit document stelt JCI Noord-West Veluwe zich formeel kandidaat voor het organiseren van de Nationale Conventie van JCI The Netherlands in het jaar Het jaar dat JCI Nederland 100 jaar bestaat! Op het moment van schrijven is JCI Noord-West Veluwe inmiddels een kleine twee jaar actief met de voorbereidingen. De leden maken zich op voor de organisatie van dit grootse evenement en delen de ambitie om het NC 2015 tot een succes te brengen. Gezien het feit dat JCI Noord-West Veluwe nog niet eerder een NC heeft georganiseerd, was en is dit een spannend proces. In 2012 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om dit evenement toegewezen te krijgen aan onze mooie kamer en omgeving. We kunnen niet wachten, we zijn namelijk een daadkrachtige kamer. Het daadwerkelijke evenement laat nog anderhalf jaar op zich wachten, echter is het zeer zinvol reeds vroeg met de voorbereidingen en met een groot enthousiasme te beginnen. 1.2 JCI Noord-West Veluwe Landelijk? Nee, daar deden we met JCI Noord-West Veluwe weinig mee. We hebben onze handen vol aan onze goed gevulde agenda van lokale activiteiten. Totdat er een paar leden de smaak te pakken kregen op de CvA s en met hun bezoeken de andere leden inspireerden. De stemmen gingen in 2011 al op om ook eens iets te doen met het landelijke. Met succes! Een lid is recentelijk benoemd tot Senator, een ander lid is betrokken bij de organisatie van het EC in Malta, diverse leden hebben deelgenomen aan JCI Nederland Dutch Academy, sterke vertegenwoordiging tijdens NC en CvA in Nu, slechts een paar jaar later, ligt er een goed doordacht bidbook voor je. Onze standplaats is Harderwijk, waarover verderop in dit bidbook meer, alwaar JCI Noord- West Veluwe heel bekend is. De kamer is opgericht op 13 september 1966 en heeft een rijke geschiedenis van fantastische (langlopende) projecten, een grote diversiteit aan leden en een enorme lokale betrokkenheid. Op het moment van het uitbrengen van dit Bid heeft JCI Noord-West Veluwe 24 leden. Onze thema s de afgelopen jaren, Feest (2011, o.a. 45jarig lustrum), Trots (2012) en afgelopen jaar Bloed, Zweet en Tranen (2013) sluiten goed aan hoe we als kamer werken. 1.3 Laat je (niet) los Het thema van onze kamer dit jaar is Laat je (niet) los. En dat was precies wat er met ons gebeurde toen het idee om een CvA of wel een NC te gaan organiseren. In 2013 is onderzocht door de commissie Leden of wij het zouden kunnen, hebben we de faciliteiten en kunnen we aan de eisen voldoen. Het antwoord was JA. Daarna kwam de vraag: wíllen we het doen? Daarop antwoorden iedereen, tegelijk met het beleid, afgelopen januari ALV: JA!

5 Dat is het jaar waarin JCI Noord-West Veluwe het mei CvA heeft georganiseerd. Voor het eerst in de geschiedenis is er van een CvA een weekend gemaakt. Iets wat nu standaard is. Er zijn activiteiten toegevoegd aan de vergadering en er was blijkbaar een trend gezet. Nadien heeft onze kamer zich niet landelijk actief betrokken gevoeld, al is de meest bekende Senator: Jan Krook (80jr) wel van onze kamer, tot voor kort was hij overal bij, inclusief de wereldcongressen! Het werd tijd voor een NC, de hoogste tijd. Nu kun je je afvragen waarom dan niet in 2016, dan bestaat onze kamer 50 jaar. Dan willen graag al onze energie weer steken in een lustrumfeest voor leden en oud-leden. Dan willen we meer dan graag de ervaring en het succes van NC 2015 delen en vieren. Dit is wat we in 50 jaar hebben weten te realiseren en waar we verbinding hebben gemaakt met landelijke initiatieven jaar JCI! In 2015 bestaat JCI 100 jaar. Het bereiken van deze fantastische mijlpaal zal in de promotie van het NC, alsmede tijdens het NC 2015 de verdiende aandacht krijgen. JCI is in haar bestaan meegegaan met de tijd, maar staat in 2015 al 100 jaar voor hetzelfde doel: een positieve impact op de maatschappij. Dit is in lijn met ons thema. Als JCI laten we in de loop der jaren achterhaalde ideeën, werkwijzen en normen los. Het doel van onze vereniging staat echter nog als een paal boven water en laten we zeker niet los, we blijven ons inzetten voor een positieve impact op onze samenleving! Natuurlijk komt 100 jaar JCI ook tijdens het NC terug, de invulling houden wij nog even geheim! JCI Noord-West Veluwe (december 2013)

6 Hoofdstuk 2 Project NC Inventarisatie In 2013 heeft de commissie Leden van JCI Noord-West Veluwe een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de organisatie van een NC door onze kamer. De resultaten zijn verwerkt in een SWOT analyse die je hieronder aan treft. Het Bestuur van JCI Noord-West Veluwe en in het bijzonder de NC2015 Bidbook Commissie - is ervan overtuigd dat aan de eisen, zoals vastgelegd in de geldende reglementen (zie de vraagbaak op de website van JCI The Netherlands, kan worden voldaan. 2.2 SWOT Sterktes: Brede keuze aan locaties in de regio; Zeer goede band tussen zakelijk Noord-West Veluwe en JCI NWV; Enorm netwerk van oud-leden, ereleden, senatoren en bedrijven; Sponsoring is iets waar we sterk in zijn*; Goed in opzetten nieuwe projecten en uit laten groeien tot volwassen terugkerende evenementen. Zwaktes: Kansen: Onbekend (landelijke) maakt onbemind, door sterke lokale verbinding minder zicht voor landelijk; Draagvlak voor NC gebaseerd op huidige leden en enthousiasme, hoe vast te houden/ c.q. groeien; Geen ervaring met organisatie CvA/NC (in 1986 zag de wereld er echt anders uit). Enorme boost voor connectie van JCI Noord-West Veluwe met JCI Nederland en andere kamers; Podium voor leden/ oud-leden van JCI Noord-West Veluwe, kamers in de directe regio en JCI Training; Voor de jarenlange sponsoren, partners en relaties een landelijk netwerk dichtbij halen, iets terug kunnen doen; Inzet van JCI Coaching om het NC tot een succes te brengen. Bedreiging: De kritische en perfectionistische houding die JCI Noord-West Veluwe soms kan hebben kan resulteren in afname van enthousiasme Wanneer verwachte ledengroei uit blijft is de druk op de zittende leden hoger. * jaarlijks organiseert JCI Noord-West Veluwe 1 á 2 grote evenementen waarvoor sponsoring wordt aangetrokken. Deze evenementen, zoals een hardloopwedstrijd, een zeilregatta en de JCI Collegetour, trekken gemiddeld 300 bezoekers. * Door de sessie van JCI Amstelland hebben wij inmiddels veel geleerd en wij blijven leren door de contacten met Kamers die al een NC/CvA hebben georganiseerd.

7 2.3 Planning Fase Nodig Acties Status Haalbaarheidsonderzoek Eisen JCI Nederland aan CvA Onderzoek verrichten, presenteren en vervolg bepalen Voltooid augustus 2013 Lobby landelijk Actief landelijk persoon: Karlijn L Ortye en Paul Annegarn Op diverse landelijke evenementen erover spreken/pitchen, uitdelen gadgets. Ongoing Opstarten subcommissie bidbook CvA/NC 3 personen: Emmelieke Poolen, Esmeralda Timmer en Karlijn L Ortye Bepalen planning en kiezen voor welk CvA/ NC te gaan, opstellen NC15 bidbook team Voltooid december 2013 Stemming NC2015 ALV waarin beleidsplan besproken werd Stemmen over uitbrengen Bid NC15 Voltooid met ruime meerderheid op 21 januari 2014 Bidbook NC15 maken 3 personen extra: Sanne Koster Bidbook opstellen, contacten leggen, Bid uitbrengen Ongoing, deadline 22 maart 2014 Bert Tanghe Karlijn Lebbink Bid winnen Genoeg stemmen op het CvA 17 mei 2014 Lobbyen, promoten en hopen! Deadline: 17 mei 2014 Kernteam NC15 samenstellen Minimaal 6 leden die voor de organisatie door het vuur gaan Enthousiasme vasthouden en vastleggen Deadline 20 mei 2014

8 Organisatie NC15 Uitvoering wat in dit Bidbook staat Acties conform gedetailleerde planning Nog niet gestart Promotie NC15 Bekendheid voor JCI Noord- West Veluwe Promotie op: NC2014 DA2015 BID/BAD 14 Jan CvA 15 Mei CvA 15 Nog niet gestart Uitvoering NC15 Gedetailleerd draaiboek, leden en bezoekers!! Nader te bepalen Nog niet gestart 2.4 Raad van Toezicht Voor de organisatie van het NC zal een Raad van Toezicht gevormd moeten worden. De volgende personen zijn benaderd en hebben toegezegd hier hun bijdrage aan te willen leveren: 1. Jan Krook (JCI Noord-West Veluwe, Senator #17775) 2. Remco van der Kuijp (JCI Hoeksche Waard, Senator #70362) 3. Mechel Visser (JCI IJmond, Senator #71810) 4. Jeroen Peeters (JCI Heuvelrug, Senator #68607) 2.5 Doelstellingen Met onze kandidaatstelling willen we het volgende bereiken: 1. Het bieden van een fantastisch en succesvol NC aan alle leden van JCI Nederland; 2. Organisatie van dit NC door alle leden van JCI Noord-West Veluwe wat ons persoonlijke ontwikkeling en veel plezier brengt; 3. Een goede georganiseerde vergadering voor het College van Afgevaardigden neerzetten; 4. Een positief financieel resultaat ook met het minimaal aantal inschrijvingen.* 5. Promotie van de regio, de kamer en de (oud-)leden van JCI Noord-West Veluwe. Laten zien, voelen en ervaren hoe wij impact creëren. * Het behaalde positieve resultaat zal toekomen aan het goede doel dat jaarlijks door JCI Noord-West Veluwe wordt gekozen. Het betreft over het algemeen een regionaal gebonden goed doel. Waar mogelijk zal JCI Noord-West Veluwe aansluiten bij landelijke initiatieven, bijvoorbeeld 1000 kansen project.

9 Hoofdstuk 3 Thema en programma 3.1 Thema Het thema van het NC 2015 is Laat je (niet) los. Dit thema is gelijk aan het thema van het beleidsplan Binnen JCI Noord-West Veluwe, en uiteraard niet alleen binnen onze kamer, hebben we te maken met veel verschillende tradities, reglementen en ongeschreven regels. In het jaar 2014, en ook tijdens het organiseren van het NC 2015 laten dingen los, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe ervaringen. Uiteraard zijn er ook zaken die we niet los (willen) laten! Het hoofdthema hebben wij onderverdeeld in vier subthema s, te weten: 1. Ga Los! 2. Laat Los! 3. Lost! 4. Laat niet los! 3.2 Programma Het programma vullen wij in aan de hand van ons thema en de vier sub thema s, waarbij we uiteraard ook de vier pijlers van JCI en de strategische thema's van JCI in het vizier houden; collaborate, Invest, connect en motivate.

10 Weekendprogramma Vrijdag uur Opening NC 2015 met een feestelijke borrel met bitterballen Zaterdag uur Ontvangst en registratie uur Opening uur CvA/Workshops/Trainingen/Bedrijfsbezoeken uur Lunch uur Keynote uur CvA/Workshops/Trainingen/Bedrijfsbezoeken uur Borrel uur Diner uur Feest Zondag uur Ontvangst bij Dolfinarium uur Gezamenlijke lunch uur Einde programma, een ieder is vrij om in het Dolfinarium te blijven uur Sluiting Dolfinarium In het weekend zal er ook een programma voor de senatoren en een programma voor de kinderen zijn. Over de exacte invulling van deze programma's laten wij nog niets los. We pakken uit en gaan los!

11 CvA Het CvA zal plaatsvinden op onze hoofdlocatie. Hierbij houden we zoveel mogelijk vast aan de regels, tradities en gebruiken die binnen JCI gelden. De locatie voldoet volledig aan alle eisen gesteld aan een CvA locatie door het federatiebestuur van JCI Nederland Workshops/ trainingen/ bedrijfsbezoeken Het programma van het NC 2015 weekend zal in het teken staan van loslaten en niet los laten! Wat een weergaloze combinatie van trainingen en workshops kan hieraan gerelateerd worden. Elke kamer heeft te maken met regels en tradities die niet los gelaten worden of juist wel los gelaten kunnen worden. In de workshops en trainingen tijd om hier mee aan de slag te gaan. Om zowel ontspanning en een verdiepend karakter een thema te geven dit weekend kunnen we de JCI er een variëteit aan trainingen en workshops bieden. Harderwijk wordt gekenmerkt door een aantal authentieke zaken zoals historische binnenstad, de bossen van het Veluws Massief en de bruisende ondernemers die Harderwijk The Place to Be maakt voor elke JCI er. Het is compleet anders dan een NC of CvA die met regelmaat in een (relatief) grote stad worden georganiseerd. Voorbeelden van workshops: Subthema: Ga los! Workshop: Burlen met Zwienenbitter op de Veluwe In september en oktober is het bronsttijd voor de edelherten. De mannetjesherten verzamelen dan een aantal vrouwtjes (hindes) om zich heen. Dit bronstroedel wordt verdedigd, onder andere door te burlen. Dat is een schitterend oergeluid. Ook het burlen horen? Ga dan mee met de boswachter van Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen naar landgoed Staverden. Met de boswachter gaan we speuren naar sporen. Een echt stukje authentiek Harderwijk op de Veluwe. Welke JCI er wil dit nou missen? Deze workshop laat ons even terug gaan naar de basis. Proef ruik en beleef de Veluwe en al haar moois tijdens deze tocht door de prachtige landschappen. Even alle stress van ons hectische bestaan los kunnen laten? Trek de wandellaarzen aan en laat even alles helemaal los tijdens dit Veluwse avontuur. Na een prachtige tocht sluiten we de belevenis af met een traditioneel kruidenbitter: Zwienenbitter. Beleef de Veluwe zoals je dat nooit eerder hebt beleefd.

12 Subthema: Laat los! Workshop: Personal Performance Coaching Jaycees zijn bezige bijtjes. Hele bezige bijtjes. Wij willen alle Jaycees de kans geven om meer inzicht te verkrijgen in het omgaan met stress. Deadlines, telefoontjes, s vragen veel aandacht en energie. Het is maar goed dat een mens veel aan kan. Maar wat als het ons nou eens allemaal te veel wordt? Dan slaat gezonde spanning om in ongezonde stress. Een negatieve invloed op de prestaties is het gevolg. Meer ziekteverzuim, minder klanttevredenheid, minder productie en een gevoel van machteloosheid zijn signalen dat er iets mis is. Tijd om in actie te komen! Tijdens het NC 2015 in Harderwijk gaan we proberen negatieve dingen los te laten. Hoe we dat willen doen? Door een training Personal Performance Coaching. Welke 5 redenen hebben we nodig om deze training te volgen: 1. Evenwichtig blijven presteren bij hoge werkdruk en/of tegenslag 2. Meer energie en effectievere besluitvorming 3. Verbeterde concentratie en meer mentale helderheid 4. Herkennen van stressfactoren en emoties in de hand houden 5. Meer bewust van eigen gedrag en communicatie

13 Subthema: Lost! Workshop: Zakelijk flirten Ben je helemaal lost en weet je niet meer waar je het zoeken moeten? Dan is de workshop Zakelijke Flirten echt iets voor jou! In deze workshop leer je hoe je duurzame relaties opbouwt en onderhoudt. Je leer je meer over de psychologie achter de eerste indruk, welke emoties een rol spelen bij het maken van contact en hoe je je non-verbale communicatie in je voordeel kunt laten werken. Wist je trouwens dat de meeste zakelijke beslissingen worden beïnvloedt door de persoonlijke gunfactor? We zullen je bewust maken van je eigen gunfactor en we geven je tools om deze te verhogen. Na deze workshop ga je vol zelfvertrouwen op pad en haal je zakelijke deals binnen alsof het niets is! Je kunt deze lessen trouwens ook gebruiken in je privéleven! Subthema: Lost! Rode draad: het JCI iconen spel In 2015 bestaat JCI wereldwijd 100 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. We willen in overleg met het federatiebestuur een JCI iconen spel uitbrengen. Dit kaartspel wordt dan op het NC verkocht en kan in kamers aan nieuwe leden worden gegeven of mee worden gespeeld. Met iconen kan gedacht worden aan personen maar ook aan bijzondere gebeurtenissen en de impact op de wereld. Veel informatie kunnen wij van de Wiki page over JCI halen.

14 Subthema: Laat niet los! Workshop mega vlieger bouwen op het strand Megavlieger bouwen is niet zomaar een workshop, dit is een teambuilding workshop die echt alle vaardigheden combineert: communiceren, samenwerken en resultaat neerzetten! Gegeven door Mike Verwater (oud JCI Noord-West Veluwe lid en Insights trainer). Bij de workshop Megavlieger bouwen maken de per groepje van 4-5 personen een identieke kleinere vlieger. Dit gebeurd volgens een mee geleverde bouwbeschrijving. Als deze vliegers (=modules) klaar zijn worden alle vliegers samengebracht tot één echt enorme Megavlieger. Doordat er veel mensen tegelijk aan één eindresultaat werken maakt dat deze workshop tot dé ultieme teambuilding opdracht voor (grote) groepen! Het koppelen van de individuele modules vereist overleg en samenwerking omdat door de enorme afmetingen van de vlieger het niet mogelijk is dit ongestructureerd uit te voeren. Dus ook hier zal overleg gepleegd moeten worden. Bedrijfsbezoeken Noord-West Veluwe is een omgeving met veel bedrijvigheid. Voor de bedrijfsbezoeken denken wij aan bedrijven als Spyker Cars, Tomassen Duck-To Farm, Vierhouten Groep en Van Delft (dé pepernotenfabriek van Nederland) en natuurlijk een kijkje achter de schermen bij het Dolfinarium!

15 Oud-leden: we laten hen niet los! De (oud)leden van JCI willen wij niet los laten, zeker niet tijdens het NC 2015.Wij willen hen juist een podium bieden; zodat zij hun business kunnen promoten in de community van JCI. Ondernemende (oud) JCI leden kunnen bij de organisatie van het NC 2015 een voorstel indienen voor een workshop, training of bedrijfsbezoek.

16 Hoofdstuk 4 Faciliteiten 4.1 Locatie Het NC 2015 heeft als hoofdlocatie het Van der Valk Exclusief Hotel Harderwijk op de Veluwe. Daarnaast zullen de workshops en activiteiten ook plaatsvinden bij het naast gelegen Bouw & Infra Park, Dolfinarium en Hardersplaza. Afbeelding 4.1 Van der Valk Hotel Harderwijk Het Van der Valk Hotel Harderwijk biedt voor het CvA ruimte aan ruim 400 personen in theateropstelling. Verder beschikt het Hotel over diverse workshop- en training ruimtes om de inspirerende Laat je (niet) los activiteiten ruimte te bieden. Het luxe 4 sterren hotel is gelegen in de Veluwse bossen en op steenworp afstand van de A28. Afbeelding 4.2 Bouw & Infra Park Harderwijk Het Bouw & Infra park heeft de ruimte! Dit uitgestrekte terrein van circa 27 ha ligt op loopafstand van het Van der Valk Hotel Harderwijk en leent zich uitstekend voor indoor- en outdoor workshops. Naast deze mogelijkheden heeft het Park ook overnachtingsmogelijkheden en kan het een 2 e locatie worden om te overnachten.

17 Afbeelding 4.3 Dolfinarium Harderwijk Het Dolfinarium is Europa s grootste zeedierenpark en trekt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers naar Harderwijk. Hiermee is het Dolfinarium, Harderwijks grootste trekpleister. Naast een dagje uit met of zonder kinderen biedt het ook diverse mogelijkheden voor evenementen, workshops en diners. Afbeelding 4.4 Hardersplaza Voor een spetterend feest op maat maken wij gebruik van de locatie van Hardersplaza. Hardersplaza is één van de grootste clubs van Nederland en toonaangevend in de regio. Door de centrale ligging en de ruim opgezette parkeermogelijkheden is dit een perfecte locatie voor ons om los te gaan! 4.2 Accommodatie Harderwijk heeft een aantal hotels op prachtige locaties, met goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden. Uit onze warme relaties hebben wij een aantal hotels benaderd voor een scherpe aanbieding voor het weekend van het NC Laat Het Los in Deze aanbiedingen volgen snel wanneer de organisatie is toegekend. Naam hotel Van der Valk Hotel Harderwijk Bouw & Infra park Hotel Monopole Best Western Hotel Baars Tabel 4.5 Accommodaties in Harderwijk Afstand van hoofdlocatie 0 km 0,5 km 4,7 km 3,5 km

18 Om een helder beeld te krijgen waar alle bovenstaande locaties zich in Harderwijk bevinden is onderstaande plattegrond bijgevoegd ter verduidelijking. Afbeelding 4.6 Map accommodaties in Harderwijk 4.3 Bereikbaarheid en transport De hoofdlocatie, Van der Valk Hotel Harderwijk, ligt direct aan de A28 en beschikt over ruim 250 gratis parkeerplaatsen. Vanaf het treinstation van Harderwijk rijdt een lijnbus, Lijn 2, in 10 minuten naar de halte Tinnegieter. Aan de andere kant van de brug is dan direct het hotel. Tussen de locaties zorgen wij voor passend vervoer, denk hierbij aan o.a. het lokale treintje van Harderwijk de Boulevard Express. Afbeelding 4.7 Boulevard Express Harderwijk

19 Hoofdstuk 5 Communicatie & PR 5.1 Communicatie doelstelling JCI Noord-West Veluwe heeft als streven om tussen de 550 en 650 leden van JCI Nederland een inspirerend en innovatief weekend te bezorgen. Doelstelling van het communicatiebeleid is het informeren van alle direct betrokkenen over het NC Naast de leden van JCI Nederland hebben we ook te maken met de oudleden, maar ook met (potentiële) sponsoren, (potentiële) leden en pers. Uiteindelijk moeten alle inspanningen resulteren in een grote opkomst en een geslaagd congres. Het Communicatieteam van het Federatiebestuur zal ook worden betrokken in de ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid tot aan het NC. Wij willen zoveel mogelijk leden uit het land inspireren en motiveren om deel te nemen aan dit weekend. We willen dit doen via een heldere What s in it for me boodschap, zowel voor de leden als bedrijven die participeren in de aanloop naar en tijdens het evenement. Daarnaast willen we zoveel mogelijk early birds aantrekken met aantrekkelijke prijzen, bonussen en kortingen tot aan de Nationale Conventie in Ook gaan we diverse Kamers langs om ze te inspireren en te motiveren, als wel input te vragen (co-creatie met kamers in de regio) om zo een NC neer te zetten dat werkelijk het thema 'Laat (niet) los' neerzet. Naast ludieke acties gaan we de diverse partijen ook inhoudelijk informeren over het NC 2015 door steeds een tipje van de sluier op te lichten. Het thema staat vast: Laat (niet) los. Er zal een uitvoerig communicatieplan worden vastgesteld. Alle betrokken willen we structureel op de hoogte houden van de ontwikkelingen, zowel vooraf, tijdens als na de Nationale Conventie. Voor de afgeleide doelstelling exposure in de pers zullen de banden met verschillende media aangehaald worden en zullen er op gezette tijden persberichten verschijnen. In de navolgende paragraaf een voorzet.

20 Doelgroep/ Stakeholder Alle 5.2 Communicatieplan: JCI Nederland-leden Ca leden Ca. 100 Kamers Senatoren Ca. 100 actieve senatoren Doelstelling Bevorderen herkenbaarheid Triggeren, informeren, promoten, beleven, overtuigen, aanmelden Informeren, overtuigen en zorgen dat zij hun netwerk aanspreken Media/Middelen Logo en huisstijl Website NC2015 Facebook, LinkedIn, Twitter Website JCI Nederland Aanwezigheid landelijke training: Achieve/Impact/Presenter JCI Nederland e-nieuwsbrief en magazine Aanwezigheid CvA mei 2015 Flyers, banners/stand, kleding Roadshow langs Kamers Promotiefilm Nieuwjaarskaart 2015 Programmaboekje Programmaposter Magazine NC 2015 Veel van bovenstaande middelen Sponsors Informeren en overtuigen Persoonlijke gesprekken Sponsor- en promotiepakket JCI Noord-West Veluwe Ca. 25 huidige leden 2 senatoren ereleden 20 oud-leden Stad Harderwijk Gemeente Algemeen publiek Informeren, enthousiasmeren en toezegging van minimaal 15 leden voor hulp tijdens NC Informeren Presentaties tijdens ALV's Website JCI Noord-West Veluwe PR Persoonlijke gesprekken

21 5.3 Aanspreekpunt Voorlopige contact persoon voor PR: Susan Wanders: , Informeren van de direct betrokkenen over het evenement; Het promoten van de Nationale Conventie binnen JCI Nederland; Liaison met het Federatiebestuur van JCI Nederland; Het onderhouden van contacten met de pers, lokaal, regionaal en nationaal. Het voeren van relatiebeheer in 2014 in de aanloop naar het NC2015; Het bouwen en up to date houden van de website in samen met het bestuur JCI Noord-West Veluwe en commissie NC Het gebruiken van het JCI Magazine, persberichten, JCI nieuwsbrief, sociaal media en het verzorgen van het NC2015 promotiepakket. 5.4 Communicatie en PR Verschillende middelen worden ingezet: De website De JCI nieuwsbrief en de NC2015 nieuwsbrief; Aanwezigheid èn zichtbaarheid op alle landelijke evenementen; Intensieve samenwerking met het Federatiebestuur van JCI Nederland De ontwikkeling van een NC2015 promotiepakket; De totstandbrenging van het NC2015 Magazine; Het verzorgen van artikelen en persberichten; Het onderhouden van contacten met sponsoren voor de uitvoering van afspraken rondom hun sponsoring en promotie; Het verzorgen van het relatiemanagement vooraf, tijdens en na afloop van de Nationale Conventie; Het uitvoeren van enkele mailingen; Roadshow langs de Kamers; Twitteraccount NC 2015; LinkedIn account NC 2015; Flyers en plakhandjes uitdelen; Etc.

22 Hoofdstuk 6 Financiën 6.1 Algemeen JCI Noord-West Veluwe is een financieel gezonde vereniging met een positief en stabiel eigen vermogen. Als lokaal betrokken en zeer actieve club, hebben wij ruimschoots ervaring in het organiseren van evenementen en aantrekken van sponsoren. Enkele voorbeelden van evenementen die eerder door ons zijn georganiseerd: de Zeilregatta, HarderRun, Veluwsche Veling en College Tour. Doormiddel van deze evenementen heeft onze Kamer de afgelopen jaren tussen de ,- en ,- per jaar aan overschot kunnen doneren aan het goede doel. Oók financieel is de organisatie van het NC 2015 bij ons dus in goede handen! 6.2 Kosten deelname NC 2015 Als JCI Noord-West Veluwe vinden we het van belang om een NC te organiseren dat voor zoveel mogelijk JCI ers financieel toegankelijk is. Door het aantrekken van sponsoren en scherpe afspraken met onze partners/leveranciers, achten wij het haalbaar om de programmaonderdelen te kunnen aanbieden voor onderstaande tarieven: Programma-onderdeel Fee Borrel vrijdagavond 35,00 Congres zaterdag 55,00 Diner 35,00 Feest zaterdagavond 40,00 Bezoek Dolfinarium zondag 20,00 Totaal 3-daags programma 185,00 De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Bij de fee is inbegrepen: Drankjes vrijdagavondborrel, tijdens het diner en het feest op zaterdagavond Lunch tijdens dagprogramma op zaterdag Entree, lunch en souvenir bij bezoek Dolfinarium

23 6.3 Begroting Aantal gehele programma: Aantal enkel dagprogramma: Inkomsten Borrelbijdrage ( 10,- p.p.) 5.250, , , ,00 NC-fee ( 55,- p.p.) , , , ,00 Diner-fee ( 35,- p.p.) 5.250, , , ,00 Party-fee ( 40,- p.p.) 6.000, , , ,00 Entree + lunch + souvenir Dolfinarium( 20, p.p.) 3.000, , , ,00 Sponsoring in geld , , , ,00 Sponsoring in natura 3.000, , , ,00 Totaal inkomsten , , , , Uitgaven Locaties + lunch , , , ,00 Diner 5.250, , , ,00 Programma , , , ,00 Communicatie & PR 4.500, , , ,00 Verzekering 450,00 450,00 450,00 450,00 Onvoorzien 2.500, , , ,00 Totaal uitgaven , , , ,00 Resultaat 3.800, , ,00 50, Toelichting op begroting De begroting is opgebouwd uit een subbegroting per programmaonderdeel. Deze vindt u in bijlage 3. Alle bedragenin de (sub)begroting zijn inclusief BTW. Voor het programma op vrijdagavond, zaterdagavond en zondag zijn de kosten direct gerelateerd aan het aantal, waardoor er geen risico is bij een tegenvallend aantal. Voor het dagprogramma op zaterdag worden de afspraken met leveranciers en partners tevens zoveel mogelijk gekoppeld aan het werkelijke aantal. Doordat de sponsorinkomsten bij alle scenario s op hetzelfde bedrag is begroot, neemt het resultaat af bij een hoger aantal. Ons doel is echter niet om geld te verdienen aan het NC, maar om een fantastisch NC neer te zetten met een maximaal aantal. Bij een overweldigend aantal, zijn wij zeker in staat de sponsorinkomsten te verhogen.

24 Bijlagen Bijlage 1. Sponsor en promotiepakket Pakket 1: Sponsoring in geld en natura 2.500,- excl. BTW 15 sociale uren Voor, tijdens of na het evenement Pakket 2: Sponsoring in geld en natura 1.500,- excl. BTW 10 sociale uren: voor, tijdens of na het evenement Social Media: Facebook, Twitter en LinkedIn landelijk en regionaal 3 toegangskaarten evenement Social Media: Facebook, Twitter en LinkedIn regionaal 2 toegangskaarten evenement Pakket 3: Sponsoring in geld en natura 500,- excl. BTW Pagina JCI-NW Twitter account JCI-NW 5 sociale uren 1 toegangskaart evenement Website NC 2015 Logo vermelding evenement (banner bij entree en op scherm) Logo vermelding evenement (banner bij entree) Logo vermelding evenement (flyer in de zaal) Website JCI-NW Lunch voor relaties op dag 1 van het evenement Website JCI-NW Website JCI-NW Naamsvermelding in persuiting landelijk, regionaal en lokaal Naamsvermelding in persuiting regionaal en lokaal Naamsvermelding tijdens evenement

25 Pakket 4: Sponsoring alleen in natura Productsponsoring: Eten, drinken, locatie Drukwerk en reclame sponsoring Invulling dagprogramma Gadgets: Goodiebag, pennen, notitieblokken Social Media: Facebook, Twitter, LinkedIn lokaal Website JCI-NWV Naamsvermelding tijdens evenement

26 Bijlage 2. Sponsorovereenkomst SPONSOROVEREENKOMST Ondergetekenden: I. Junior Kamer Noord-West Veluwe tevens handelende onder de naam JCI Noord- West Veluwe, gevestigd te Harderwijk, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders [naam] en [naam], hierna te noemen "JCI", en II. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ******, gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk, vertegenwoordigd door haar bestuurder ****, hierna te noemen "Sponsor" In aanmerking nemende dat: - JCI een Nationaal Congres van JCI Nederland (hierna: NC) zal organiseren in november 2015; - voor de financiering mede gebruik wordt gemaakt van sponsoren; - Sponsor heeft aangegeven zich aan het NC te willen verbinden. - partijen reeds mondelinge afspraken hebben gemaakt omtrent sponsoring het NC en deze afspraken in het navolgende nader wensen vast te leggen; Komen daartoe het volgende overeen: 1. Sponsor levert een sponsorbijdrage van [bedrag],- (zegge: [bedrag] euro) exclusief BTW. 2. De JCI zal Sponsor hiervoor een factuur sturen en Sponsor verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum het totaalbedrag te voldoen. 3. In aanvulling op artikel 1 in van deze overeenkomst betaalt Sponsor de kosten voor het ontwerpen en maken van mogelijke overige sponsoruitingen die zij wil gebruiken zelf. (Bijvoorbeeld: aankleding van de sponsortent, uitdelen van promotieartikelen). 4. In ruil voor de bovenstaande sponsorbijdrage biedt Stichting Projecten aan Sponsor het navolgende sponsorpakket: - [omschrijving sponsorpakket] 5. Geen der Partijen is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

27 6. Indien het NC ten gevolge van een overmachtsituatie geen doorgang zal vinden, kan Sponsor geen aanspraak maken op terugbetaling van de sponsorbijdrage. 7. Partijen zullen geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen zij terzake van deze Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen, tenzij een wettelijke verplichting van één der Partijen meebrengt daarover mededelingen te doen. 8. Sponsor is aansprakelijk en vrijwaart JCI voor elke aansprakelijkheid en/of schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of ontstaan jegens (een) derde(n) in verband met enige reclame c.q. sponsoruiting, in welke vorm dan ook, van Banning op grond van deze Overeenkomst. 9. Afwijkingen van deze Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. 10. Alle eventueel voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke afspraken tussen Partijen zijn met de ondertekening van deze Overeenkomst komen te vervallen. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op [datum] door: Junior Kamer Noord-West Veluwe Namens deze: [naam] Namens deze: [naam bestuurslid] [naam tekenbevoegde] [naam bestuurslid]

28 Bijlage 3. Begrotingen Borrel vrijdagavond Inkomsten Borrelbijdrage ( 35,- p.p.) 5.250, , , ,00 Totaal inkomsten 5.250, , , ,00 Uitgaven Locatie + hapjes 5.250, , , ,00 Totaal uitgaven 5.250, , , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 Congres zaterdag Inkomsten NC-fee ( 55,- p.p.) , , , ,00 Sponsoring , , , ,00 Totaal inkomsten , , , ,00 Uitgaven Locaties + lunch , , , ,00 Programma , , , ,00 Communicatie & PR 4.500, , , ,00 Verzekering 450,00 450,00 450,00 450,00 Onvoorzien 2.500, , , ,00 Totaal uitgaven , , , ,00 Resultaat 3.800, , ,00 50,00 Diner Inkomsten Diner-fee ( 35,- p.p.) 5.250, , , ,00 Totaal inkomsten 5.250, , , ,00 Uitgaven Diner + drankjes 5.250, , , ,00 Totaal uitgaven 5.250, , , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Feest zaterdagavond Inkomsten Party-fee ( 40,- p.p.) 6.000, , , ,00 Totaal inkomsten 6.000, , , ,00 Uitgaven Locatie + entertainment + drankjes 6.000, , , ,00 Totaal uitgaven 6.000, , , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezoek Dolfiarium zondag Inkomsten Entree + lunch + souvenir ( 20, p.p.) 3.000, , , ,00 Sponsoring Dolfinarium 3.000, , , ,00 Totaal inkomsten 6.000, , , ,00 Uitgaven Entree + lunch 6.000, , , ,00 Totaal uitgaven 6.000, , , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00

Sponsorpakketten PFCongres 2013. 13 en 14 september 2013, Utrecht http://www.pfcongres.nl/

Sponsorpakketten PFCongres 2013. 13 en 14 september 2013, Utrecht http://www.pfcongres.nl/ Sponsorpakketten PFCongres 2013 13 en 14 september 2013, Utrecht http://www.pfcongres.nl/ Over PFCongres PFCongres is een jaarlijks evenement georganiseerd door de vereniging achter PFZ.nl, de grootste

Nadere informatie

Promoot uw organisatie, producten en/of diensten onder 500 trainers & coaches

Promoot uw organisatie, producten en/of diensten onder 500 trainers & coaches Promoot uw organisatie, producten en/of diensten onder 500 trainers & coaches Op vrijdag 9 december organiseert NLcoach het Nationaal Coach Congres. Dit is hét evenement voor trainers en coaches om in

Nadere informatie

Sponsorpropositie 2013

Sponsorpropositie 2013 30 aug. t/m 1 sept. 2013 Sponsorpropositie 2013 Voorwoord Geachte fijnproever Na twee succesvolle edities van Dordt op je bord in het park, worden ook dit jaar weer de tenten voor Dordt op je bord opgeslagen

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Pole Position dag 2016. Maaspoort Den Bosch. Sponsormogelijkheden

Pole Position dag 2016. Maaspoort Den Bosch. Sponsormogelijkheden Pole Position dag 2016 Maaspoort Den Bosch Sponsormogelijkheden Stichting Pole Position / Fluitekruidweg 263 1508 AG Zaandam / 06-45744689 / info@stichtingpoleposition.nl Inleiding Pole Position dag 2016

Nadere informatie

INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN

INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN Hoofdbeurs met bruidsshows van s werelds grootste bruidshuis; Koonings Bruidsmode. Deze beurs vindt plaats op zaterdagavond 24 oktober van 18:00 uur tot 22:00 uur

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Lekker Etten-Leur. Lekker Etten-Leur 2014 Sponsor Pakketten 1

Lekker Etten-Leur. Lekker Etten-Leur 2014 Sponsor Pakketten 1 Lekker Etten-Leur Sinds 2005 betekent de BOV-verkiezing ook de aftrap van het Bourgondische evenement Lekker Etten-Leur. Een vol plein onder de Moeierboom, gevuld met mensen genietend van een lekker culinair

Nadere informatie

Sponsorbrochure. Editie 2015/2016

Sponsorbrochure. Editie 2015/2016 Sponsorbrochure Editie 2015/2016 De winterbeleving van Dongen Vrijdag 11 december 2015 t/m zondag 3 januari 2016 DongenIce Vrijdag 11 december 2015 t/m zondag 3 januari 2016 Dit jaar zal DongenIce al weer

Nadere informatie

Kevin Cornelissen & Sebastiaan Gerritsen

Kevin Cornelissen & Sebastiaan Gerritsen Kevin Cornelissen & Sebastiaan Gerritsen Team GerCor gaat deze beleving aan om in het heetst van de strijd een bijdrage te leveren aan de 400.000 kinderen die in armoede leven, een gelukkig(er) leven te

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Voor een magische familiedag of een spetterend feest

Voor een magische familiedag of een spetterend feest Voor een magische familiedag of een spetterend feest Welkom in Attractiepark Toverland U heeft vast wel eens met vrienden of familie Toverland bezocht. Maar wist u al dat Toverland ook diverse aantrekkelijke

Nadere informatie

HR Praktijk Dag 2013

HR Praktijk Dag 2013 HR Praktijk Dag 2013 Hét congres om uw organisatie te profileren onder HR-professionals Sponsorkit Datum: Thema: Locatie: 30 mei 2013, www.hrpraktijkdag.nl Kasteel de Vanenburg in Putten Uw persoonlijk

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Sponsor-informatiemap SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Voorwoord van onze voorzitter 30 jaar SIVO SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn.

Nadere informatie

Sponsorbrochure. T:

Sponsorbrochure.  T: Sponsorbrochure info@curacaoculinair.com www.curacaoculinair.com T: +599 9521 8956 GEACHTE FIJNPROEVER, Anouk de Raaf Het eerste weekend van april in 2018 vindt Curaçao Culinair voor de derde keer plaats.

Nadere informatie

Wanneer Waar Tijd Doel De Eusebiuskerk Kees Bakker (lid RvC Vitesse) Andrea de Boeij (bestuurslid OKA)

Wanneer Waar Tijd Doel De Eusebiuskerk Kees Bakker (lid RvC Vitesse) Andrea de Boeij (bestuurslid OKA) Wanneer : Dinsdag 21 maart 2017 Waar : De Eusebiuskerk Tijd : Inloop vanaf 18:00 uur; einde ca. 22:00 uur Doel : Sponsorwerving nieuwe luchtboogbeelden De Eusebiuskerk In de afgelopen maanden is er veel

Nadere informatie

Sponsorbrochure. De winterbeleving van Dongen. Vrijdag 12 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015 Wilhelminaplein Dongen

Sponsorbrochure. De winterbeleving van Dongen. Vrijdag 12 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015 Wilhelminaplein Dongen Sponsorbrochure 2014/2015 Editie De winterbeleving van Dongen Vrijdag 12 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015 Wilhelminaplein Dongen DongenIce Vrijdag 12 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015 Dit

Nadere informatie

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken.

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken. Sk8-Depot is een brand new indoor SKATE, BMX en ROLLERBLADE park gelegen op een goed bereikbare locatie in Antwerpen, goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en de fiets. Sk8-Depot bied sponsors

Nadere informatie

Sponsorbrochure. De winterhuiskamer van Dongen. Editie 2013/2014. Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Wilhelminaplein Dongen

Sponsorbrochure. De winterhuiskamer van Dongen. Editie 2013/2014. Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Wilhelminaplein Dongen Sponsorbrochure Editie 2013/2014 De winterhuiskamer van Dongen Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Wilhelminaplein Dongen DongenIce Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Afgelopen

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO Odoorn

Sponsor-informatiemap. Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO Odoorn Sponsor-informatiemap Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO Odoorn Voorwoord van onze voorzitter SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn. Ons doel is ieder jaar een Wereld Dans- en

Nadere informatie

Expeditie Junior deelnemers leveren een topprestatie op de Posbank

Expeditie Junior deelnemers leveren een topprestatie op de Posbank Expeditie Junior deelnemers leveren een topprestatie op de Posbank Op zondag 21 september 2014 fietsten 59 kinderen tijdens Expeditie Junior de Posbank op. Zij hebben daarmee het fantastische bedrag van

Nadere informatie

Deelnemers lopen warm MEETING EVENTZ. Meeting Magazine Award: Leukste bedrijfsuitje 2015

Deelnemers lopen warm MEETING EVENTZ. Meeting Magazine Award: Leukste bedrijfsuitje 2015 MEETING EVENTZ Meeting Magazine Award: Leukste bedrijfsuitje 2015 Deelnemers lopen warm Voor het derde jaar op rij organiseert Meeting Magazine de Meeting Magazine Award: de zeer succesvolle verkiezing

Nadere informatie

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis BusinessparkEvents deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk Businesspark events Met ons concept Businesspark events bieden wij de mogelijkheid om een 'gezamenlijk' Open Huis te organiseren voor

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

EXPOSANTEN INFORMATIE VVE & VASTGOEDONDERHOUD BEURZEN 2018

EXPOSANTEN INFORMATIE VVE & VASTGOEDONDERHOUD BEURZEN 2018 EXPOSANTEN INFORMATIE VVE & VASTGOEDONDERHOUD BEURZEN 2018 VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Haaglanden 15 februari Locatie: GIA Trade & Exhibition Center VvE & Vastgoedonderhoud Beurs Utrecht 22 maart Locatie:

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Erik Botter Voorzitter

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Erik Botter Voorzitter SPONSORPLAN 2017 Voorwoord Bewegen is voor de mens één van de voorwaarden om gezond te blijven. De sportvereniging biedt ruime mogelijkheden om in beweging te zijn, zowel recreatief als in competitieverband.

Nadere informatie

Driving Business 2012

Driving Business 2012 Zaken- en Bestelauto van het Jaar 2013 AMbitieprijs 2013 Nationaal Zakenauto Onderzoek 2012 Driving Business 2012 Automobiel Management organiseert ook dit jaar weer Driving Business, het meest feestelijkste

Nadere informatie

Handbalvereniging HV Delta Sport

Handbalvereniging HV Delta Sport Handbalvereniging HV Delta Sport Sponsorbeleid 2015-2018 1. Algemeen Op 29 juni 1969 is handbalvereniging Delta Sport opgericht, in eerste instantie als handbalafdeling van sportvereniging Delta Sport.

Nadere informatie

Sponsorbrochure. CvA. 17 mei 2014. Wilt u op één dag 400 hoogopgeleide ondernemende professionals uit heel Nederland ontmoeten?

Sponsorbrochure. CvA. 17 mei 2014. Wilt u op één dag 400 hoogopgeleide ondernemende professionals uit heel Nederland ontmoeten? Sponsorbrochure CvA 17 mei 2014 Koninklijk Genieten Wilt u op één dag 400 hoogopgeleide ondernemende professionals uit heel Nederland ontmoeten? Zet uw organisatie in de spotlight bij deze doelgroep, de

Nadere informatie

Sponsorpakketten en mogelijkheden

Sponsorpakketten en mogelijkheden Sponsorpakketten en mogelijkheden HBR (Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs) HBR bestaat inmiddels al 40 jaar, heeft ruim 1300 actieve leden en is één van de snelst groeiende verenigingen in Nederland!

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten 2015

Zakelijke ontvangsten 2015 Zakelijke ontvangsten 2015 Ontvang uw gasten eens in deze historische locatie, die al eeuwen tot verbeelding spreekt en u zeker zal inspireren. Kasteel Ammersoyen is één van de best bewaarde kastelen in

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Mario Bollen-Kroes Voorzitter

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Mario Bollen-Kroes Voorzitter SPONSORPLAN 2012 Voorwoord Bewegen is voor de mens één van de voorwaarden om gezond te blijven. De sportvereniging biedt ruime mogelijkheden om in beweging te zijn, zowel recreatief als in competitieverband.

Nadere informatie

ZONDAG 5 OKTOBER 2014

ZONDAG 5 OKTOBER 2014 ZONDAG 5 OKTOBER 2014 Sponsorpakketten 2014 Sponsorcommissie Stichting Wieler Promotion Oostermoer Geachte heer/mevrouw, Namens de Stichting Wieler Promotion Oostermoer in Gieten brengen wij graag het

Nadere informatie

Voor u ligt het Sponsorplan van Stichting "de Peeënstekers".

Voor u ligt het Sponsorplan van Stichting de Peeënstekers. Voor u ligt het Sponsorplan van Stichting "de Peeënstekers". Stichting de Peeënstekers organiseert al voor het 57 ste jaar het openbare carnaval binnen de gemeente Dongen. Dit doen we samen met ruim 75

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

ZOETERMEER PANTERS SPONSOR BROCHURE SEIZOEN 2013-2014

ZOETERMEER PANTERS SPONSOR BROCHURE SEIZOEN 2013-2014 Sponsoring Zoetermeer: dynamisch zakendoen Ziet u zichzelf al zitten op de businesstribune van Zoetermeer Panters? Samen met uw zakelijke relaties genietend van een dynamische ijshockeywedstrijd? En daarna

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

S p o n s o r b r o c h u r e

S p o n s o r b r o c h u r e S p o n s o r b r o c h u r e Het evenement Haarlemmermeer Culinair is een arlijks terugkerend culinair spektakel met als doel de inwoners van de Haarlemmermeer e.o. een onvergetelijke culinaire ervaring,

Nadere informatie

zakelijke fotografie marleen sahetapy fotografie

zakelijke fotografie marleen sahetapy fotografie zakelijke fotografie marleen sahetapy fotografie Natuurlijk zakelijk Allereerst, bedankt voor de interesse in mijn werk en het downloaden/opvragen van deze informatieve pdf. Mijn stijl omschrijft zich

Nadere informatie

PARKSTAD CULINAIR SPONSORPLAN. 11-12-13 september 2015 Pancratiusplein Heerlen

PARKSTAD CULINAIR SPONSORPLAN. 11-12-13 september 2015 Pancratiusplein Heerlen PARKSTAD CULINAIR SPONSORPLAN 11-12-13 september 2015 Pancratiusplein Heerlen 1 FOOD DRINKS EXPERIENCE + Parkstad Culinair 2015 Parkstad Culinair, het vernieuwde culinaire evenement van Zuid Limburg, beleeft

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

Let s get it started! Futurum Partnership

Let s get it started! Futurum Partnership Let s get it started! Belangrijke spelers uit Limburg vormen de toekomst In dat lijstje mag jouw organisatie niet ontbreken Van start-up tot multinational en van zorginstelling tot kennisinstelling Futurum

Nadere informatie

Mamaplaats Webshop Paviljoen Negenmaandenbeurs2013 5 e editie

Mamaplaats Webshop Paviljoen Negenmaandenbeurs2013 5 e editie Mamaplaats Webshop Paviljoen Negenmaandenbeurs2013 5 e editie Feiten & Cijfers Negenmaandenbeurs Impressie eerdere edities Of bekijk de volgende video-compilatievan het Webshop Paviljoen in 2010: http://www.youtube.com/watch?v=d4dpq7arkxe

Nadere informatie

23 e Challenger Tour evenement SPORT1 OPEN. 20 t/m 26 juli 2015 BUSINESS BROCHURE

23 e Challenger Tour evenement SPORT1 OPEN. 20 t/m 26 juli 2015 BUSINESS BROCHURE 23 e Challenger Tour evenement SPORT1 OPEN 20 t/m 26 juli 2015 BUSINESS BROCHURE Van 20 t/m 26 juli 2015 wordt voor de 23e keer een Challenger tennistoernooi in Scheveningen georganiseerd. De Sport1 Open

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Paasfeesten Leuven Internationale volksdans en volksmuziek. 25 maart / 26 maart /27 maart / 28 maart

Paasfeesten Leuven Internationale volksdans en volksmuziek. 25 maart / 26 maart /27 maart / 28 maart Paasfeesten Leuven Internationale volksdans en volksmuziek 25 maart / 26 maart /27 maart / 28 maart Sponsorbrochure 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben het genoegen u hierbij de sponsorbrochure

Nadere informatie

HOTEL GALAMADAMMEN... 3 ZALEN...

HOTEL GALAMADAMMEN... 3 ZALEN... Inhoudsopgave HOTEL GALAMADAMMEN...... 3 ZALEN... 4 MORRAZAAL... 4 SUDERSEEZAAL... 4 HAVENZAAL 1 EN HAVENZAAL 2... 5 HAVENZAAL... 5 WINTERTUIN... 6 AANTAL PERSONEN PER ZAALOPSTELLING EN AFMETINGEN... 6

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

In ieder geval zullen een aantal deelnemers van Rennen voor Twee terugkeren als individueel atleet, veel fans van hen willen starten als trio.

In ieder geval zullen een aantal deelnemers van Rennen voor Twee terugkeren als individueel atleet, veel fans van hen willen starten als trio. Oud Gastel, November 2015 Geachte relatie, Triathlon Oud Gastel 2016 wordt opnieuw een groots triathlon evenement. De 31e editie van de triathlon van Oud Gastel (2015) was een hele speciale editie. In

Nadere informatie

Taptoe Middelkoop Duiven

Taptoe Middelkoop Duiven Onze doelstelling Ons doel is zo veel mogelijk mensen te laten genieten van een unieke outdoor show waarin marsmuziek, moderne- en klassieke muziek in al haar veelzijdigheid worden gepresenteerd en waarin

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE Editie 2015-2016 Hét winterfestijn op het Raadhuisplein www.ijsfestijnetten-leur.nl IJsfestijn brochure 2015.indd 1 INLEIDING Januari 2014 is door een aantal leden van de Junior Kamer Etten-Leur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Sponsor van de Kasteeltuinconcerten. 1. Exclusive Sponsor. 2. Hoofdsponsor. 3. Stersponsor. 4. Sponsor

Inhoudsopgave. Inleiding. Sponsor van de Kasteeltuinconcerten. 1. Exclusive Sponsor. 2. Hoofdsponsor. 3. Stersponsor. 4. Sponsor 1 Inhoudsopgave Inleiding Sponsor van de Kasteeltuinconcerten 1. Exclusive Sponsor 2. Hoofdsponsor 3. Stersponsor 4. Sponsor 5. Additionele avond sponsoring 6. Donaties Contactgegevens 2 Inleiding Na twaalf

Nadere informatie

FASHION, BEAUTY AND MORE ZONDAG 31 AUGUSTUS 14 MARKT BEEK, UUR

FASHION, BEAUTY AND MORE ZONDAG 31 AUGUSTUS 14 MARKT BEEK, UUR FASHION, BEAUTY AND MORE ZONDAG 31 AUGUSTUS 14 MARKT BEEK, 12.00 18.00 UUR WWW.BEAUTIFULBEEK.NL Beautiful Beek Castingday Elite Model Look wederom in Beek! Elite is één van de grootste modellenbureaus

Nadere informatie

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt LEADERSHIP CHALLENGE 2012 14, 15, 16 september de Nudge Leadership Challenge is een samenwerking van met deelnemers van onder andere Een beetje

Nadere informatie

2-3. september Sponsorbrochure. Zaterdag 2 september 15:00-00:00 uur. Zondag 3 september 14:00-21:00 uur. Marktplein Emmen

2-3. september Sponsorbrochure. Zaterdag 2 september 15:00-00:00 uur. Zondag 3 september 14:00-21:00 uur. Marktplein Emmen 2-3 september 2017 Zaterdag 2 september 15:00-00:00 uur Zondag 3 september 14:00-21:00 uur Marktplein Emmen Sponsorbrochure Anouk de Raaf Leonie Pluyter Marchien Naber GEACHTE FIJNPROEVER, Het eerste weekend

Nadere informatie

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015 utrechtsch studenten corps UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 2015 In augustus 2015 zal Utrecht traditioneel in de belangstelling staan van

Nadere informatie

samen op een Olga Commandeur plein

samen op een Olga Commandeur plein Is een initiatief van: Ga voor meer informatie naar www.yalp.nl /oudereninbeweging " Wist u dat: 200.000 ouderen in Nederland slechts 1 maal per maand bezoek ontvangen van familie?" Olga commandeur Ouderen

Nadere informatie

21 e Looptrainersdag 5 november 2016 Sportcentrum Papendal

21 e Looptrainersdag 5 november 2016 Sportcentrum Papendal 21 e Looptrainersdag 5 november 2016 Sportcentrum Papendal Inspirerende locatie Drie vooraf te kiezen workshops Loopsportbeleving in de Keuzecross Uitgebreide Loopsport Expo Nieuw: programma voor bestuurders

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

DVO KORFBAL SPONSORINFORMATIE

DVO KORFBAL SPONSORINFORMATIE DVO KORFBAL SPONSORINFORMATIE INHOUD 04 06 08 10 12 14 16 Rijk verleden en een mooie toekomst In de Korfbal League Introductie sponsoring Media aandacht en Korfbal League Sponsorpakketten Diamond en Gold

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

PARKSTAD CULINAIR. Sponsorplan. 12-13-14 september Pancratiusplein Heerlen

PARKSTAD CULINAIR. Sponsorplan. 12-13-14 september Pancratiusplein Heerlen PARKSTAD CULINAIR Sponsorplan 12-13-14 september Pancratiusplein Heerlen FOOD DRINKS EXPERIENCE + Parkstad Culinair 2014 Parkstad Culinair, het vernieuwde culinaire evenement van Zuid Limburg, beleeft

Nadere informatie

Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014

Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014 Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014 Bezoekadres Hockeyclub Berlicum Sportpark De Brand Groenstraat Berlicum 073 503 3664 www.hcberlicum.nl

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Sponsorbeleid Vrijdag 25 augustus 2017: groot openluchtconcert Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Vrijdag 25 augustus 2017: groot openluchtconcert Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid 2017 Vrijdag 25 augustus 2017: groot openluchtconcert Groevenbeek Klassiek De klassieke openluchtconcerten in 2014, 2015 en 2016 bij het Landhuis Oud Groevenbeek waren een groot succes met

Nadere informatie

sponsoring, hospitality & advertising NK Wielersportweken 20 juni t/m 5 juli 2015 Emmen nkwielersportweken.nl

sponsoring, hospitality & advertising NK Wielersportweken 20 juni t/m 5 juli 2015 Emmen nkwielersportweken.nl sponsoring, hospitality & advertising NK Wielersportweken 20 juni t/m 5 juli 2015 Emmen nkwielersportweken.nl programma Twee weken lang staat Emmen in het teken van de wielersport. Alle Nederlandse kampioenschappen

Nadere informatie

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse.

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse. Sponsorbrochure Voorwoord Voor u ligt de sponsorbrochure van Leeuwarden Lacrosse. Deze vereniging is de allereerste Lacrosse vereniging van Friesland en is opgericht in november 2011. Om inwoners van Friesland

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN. Intensieve training

DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN. Intensieve training DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN Intensieve training De la Salle Centrum, Brussel-Dilbeek, 6-8 mei 2016 Waarom een training in vragen stellen? In het gesprek met een cliënt, collega, student of patiënt

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Duinrell Plaza herbergt een veelvoud van belevingsruimtes en is volledig ingericht voor eten, flaneren, dansen & sjansen.

Duinrell Plaza herbergt een veelvoud van belevingsruimtes en is volledig ingericht voor eten, flaneren, dansen & sjansen. Durft u uw gasten in de kou te zetten? Uw boodschap IJskoud te verkondigen of een bijeenkomst te organiseren met het thema Het kan vriezen of het kan dooien. De unieke samenwerkingsverband tussen IJskoud,

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

DÉ ICT-AWARDS VAN HET JAAR WIE WORDT DIT JAAR DE NUMMER 1 IN DE C100? WELK PROJECT WINT DIT JAAR EEN COMPUTABLE AWARD?

DÉ ICT-AWARDS VAN HET JAAR WIE WORDT DIT JAAR DE NUMMER 1 IN DE C100? WELK PROJECT WINT DIT JAAR EEN COMPUTABLE AWARD? 100 De krachtigste ict-bedrijven van Nederland in 2011 DÉ ICT-AWARDS VAN HET JAAR WIE WORDT DIT JAAR DE NUMMER 1 IN DE C100? WELK PROJECT WINT DIT JAAR EEN COMPUTABLE AWARD? Computable Awards 2011 In

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars!

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Over de Vuurtorenloop Programma Mooi en zwaar is de Vuurtorenloop Vlieland zeker! En je kunt zelf bepalen hoe zwaar, want de Vuurtorenloop combineert een uitdagende

Nadere informatie

DE BEURS WAAR REGIO ZWOLLE ELKAAR ONTMOET!

DE BEURS WAAR REGIO ZWOLLE ELKAAR ONTMOET! 16 & 17 NOVEMBER 2017 DE BEURS WAAR REGIO ZWOLLE ELKAAR ONTMOET! IJSSELHALLEN ZWOLLE DOOR KRACHTENBUNDELING MET REGIOLOKAAL ZETTEN WE EEN UNIEK EVENT NEER VOOR ZWOLLE EN WIJDE REGIO Willen Uitenthuis (Libéma

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Sponsoring Haagse Hockey Vereniging Haagsche Delftsche Mixed. hdm, dat zijn wij samen

Sponsoring Haagse Hockey Vereniging Haagsche Delftsche Mixed. hdm, dat zijn wij samen Sponsoring Haagse Hockey Vereniging Haagsche Delftsche Mixed hdm, dat zijn wij samen INHOUD hdm Sponsoring bij hdm Sponsormogelijkheden Contact hdm Identiteit hdm is een echte familievereniging, met mini

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten 2016

Zakelijke ontvangsten 2016 Zakelijke ontvangsten 2016 Ontvang uw gasten eens in deze historische locatie, die al eeuwen tot verbeelding spreekt en u zeker zal inspireren. Kasteel Ammersoyen is één van de best bewaarde kastelen in

Nadere informatie

Wij rekenen graag op u!

Wij rekenen graag op u! VV Dongen 90 jaar 1 VV Dongen is opgericht op 23 augustus 1923. Dat betekent dat 2013 een heel bijzonder jaar wordt. VV Dongen bestaat 90 jaar en dat gaan we vieren! Tijdens ons jubileumjaar organiseren

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

DVO Korfbal Sponsorinformatie

DVO Korfbal Sponsorinformatie DVO Korfbal Sponsorinformatie Exposure op sportief topniveau DVO is de grootste en meest succesvolle korfbalvereniging van de regio. Met circa 800 leden is DVO een actieve, sociale en zeer betrokken vereniging.

Nadere informatie

Beleef het samen! Word Fan van het grootste ballonevenement van Nederland Dit jaar de 30e editie van 22 t/m 26 juli 2015

Beleef het samen! Word Fan van het grootste ballonevenement van Nederland Dit jaar de 30e editie van 22 t/m 26 juli 2015 30 ste Samen beleven! Fotografie: Douwe Bijlsma Beleef het samen! Word Fan van het grootste ballonevenement van Nederland Dit jaar de 30e editie van 22 t/m 26 juli 2015 www.ballonfeesten.nl 30 ste Samen

Nadere informatie

SPONSORPRESENTATIE AALTJESDAGEN 2011 9, 10 & 11 JUNI

SPONSORPRESENTATIE AALTJESDAGEN 2011 9, 10 & 11 JUNI SPONSORPRESENTATIE AALTJESDAGEN 2011 9, 10 & 11 JUNI Kenmerken Aaltjesdagen 2011 Opening van het toeristenseizoen Het grootste evenement van de Noord West Veluwe 40.000-50.000 bezoekers Gezellig Sponsor

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid Pagina 1 In 2014 is het totaal aantal bedrijven in Nederland toegenomen met 5%. Vorig jaar zijn 187.177 startende bedrijven bijgeschreven in het Handelsregister. Om deze starters zo goed mogelijk te informeren

Nadere informatie