Vergadering: DCC-stuurgroep Brno, 14 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering: DCC-stuurgroep Brno, 14 november 2011"

Transcriptie

1 NOTULEN/BESLUITEN Maandag 14 november 2011, uur Aanwezigen: Lucia Brezániová (Bratislava), Marta Kostelecká (Brno), Sofie Royeaerd (Brno), Ilka Proot (Boedapest), Zsuzsa Tóth (Debrecen), Bas Hamers (Olomouc), Herbert Van Uffelen (Wenen), Iris Puchner (Wenen) en Jacek Karpiński (Wrocław) Voorzitter: Herbert Van Uffelen Voor de notulen: Iris Puchner 1. opening Herbert Van Uffelen opent de vergadering om uur. Marta Kostelecká verwelkomt de deelnemers van de stuurgroep in Brno en bedankt hen voor de hulp met de accreditatie. Marta heeft de aanvraag al ingediend, nu blijft het afwachten. Herbert bedankt Marta en Sofie Royeaerd ervoor dat we steeds weer naar Brno mogen komen. 2. stand van zaken: bericht uit elke vakgroep Bratislava: Ze zijn vorig jaar begonnen met zeven DCC-studenten, daar zijn nu nog drie of vier van over (dit weet Lucia Brezániová niet precies; na het eerste jaar zijn er vier gebleven, maar één wilde nog van studie veranderen UPDATE Lucia : Er zijn drie DCC-studenten over.). Hun DCC-studenten zijn dus allemaal tweedejaars. Eén student gaat in het zomersemester naar Boedapest (Gabriel Rimoczy), de rest blijft dit jaar thuis. Op de vakgroep zijn ze nu met z n vieren, Marketa Štefková is na haar moederschapsverlof weer fulltime terug. Boedapest: Hun e-cursus Kunstgeschiedenis draait op dit moment. De student Matouš Hutník uit Olomouc heeft zich er weer van afgemeld blijkbaar kon hij de opdrachten niet openen omdat hij de verkeerde browser gebruikte [zie Browsercheck op de startpagina van OLAT!]. Verder rijst de vraag waarom niemand uit Boedapest deelneemt aan de cursus Kunstgeschiedenis. Boedapest zelf heeft nog geen DCC-studenten, maar in het zomersemester was er een student uit Wenen (Sebastian Sacher). Het probleem met hem was dat hij geen cursussen Hongaars op zijn niveau kon doen aan de KRE. Hij kon deze dan weliswaar aan de ELTE volgen, maar dit kan de KRE niet blijven vragen. Ilka Proot is erg gemotiveerd de resterende e-cursussen, zoals Sociolinguïstiek, eindelijk af te werken. Er ontbreken nog delen uit Debrecen, maar Márta Kántor-Faragó reageert gewoon niet (meer) op s, ook al beloofde ze eerder dat ze haar delen in oktober zou afmaken. Zsuzsa Tóth zal Márta daar nog eens op aanspreken. 1

2 Wrocław: In Wrocław was er dit jaar heel veel belangstelling voor DCC (acht geïnteresseerden). Aangezien er is afgesproken dat elke vakgroep per jaar maximaal vijf studenten mag toelaten, konden ze niet alle studenten aannemen. Uiteindelijk zijn het er zes geworden. In totaal hebben ze nu dus zes eerstejaars-, zes tweedejaars- (waarvan één ook cursussen van het eerste studiejaar volgt) en twee derdejaarsstudenten. Twee studenten zitten op dit moment in Wenen (Elżbieta Hadamik, Mariusz Borkowski). Volgend semester gaat één student naar Boedapest, één naar Debrecen en waarschijnlijk ook iemand naar Wenen. Afgelopen semester zijn drie DCC-ers afgestudeerd (Łukasz Gągała, Joanna Łabuz en Krystyna Sadulska). Wrocław biedt dit en volgend semester geen e-cursussen aan, maar vorig jaar draaiden de cursussen van Jacek Karpiński en Stefan Kiedroń. Barbara Kalla is op dit moment bezig met haar habilitatie, maar in het wintersemester 2012/13 zal ze haar cursus Honderd verhalen in gesprek aanbieden. Debrecen: Tot voor kort hadden ze twee DCC-studentes, maar één is weer gestopt (Krisztina Komlóssy zit nu in Wenen). Ze denkt dat ze niet genoeg colleges kan afmaken binnen twee semesters, en ze moet nog betalen voor haar andere studie waarin ze dit academiejaar wil afstuderen. De overblijvende DCC-studente, Anita Molnár, zit op dit moment met Erasmus in Leuven. Ze zal waarschijnlijk volgend semester afstuderen. Wenen: Brno: In het zomersemester 2012 zal Gert Loosen uit Debrecen zijn e-cursus Vlaanderenkunde aanbieden. Er staan op dit moment 17 studenten voor DCC ingeschreven, daarvan zijn drie net begonnen. Twee studentes zitten dit semester in Brno (Marlene Engel, Zuzana Sirotná), één student zit in Praag (Sebastian Sacher in het ZS zat hij in Boedapest). In maart/april is één studente overgestapt naar de gewone bachelor omdat ze beroepshalve geen tijd had voor een semester in het buitenland. Twee andere studentes staan dit semester ook niet meer voor DCC ingeschreven, zonder dat de redenen daarvoor bekend zijn. Inmiddels is er in Wenen ook de eerste afgestudeerde: Julia Schütz heeft haar studie in het ZS afgerond, in oktober kreeg ze het Joint Certificate overhandigd. Ze hebben op dit moment zes eerstejaarsstudenten en één derdejaarsstudente. De laatstgenoemde zal volgend WS afstuderen en dan aan de masterstudie beginnen. De interesse voor DCC is bij hen nog niet zo groot; ze hadden dit jaar ca. twaalf aanmeldingen voor DCC en filologie, en de meesten kiezen uiteindelijk voor filologie. De studenten vinden het niet zo leuk dat ze een tweede taal moeten leren (in Wrocław vinden ze dat juist wél leuk), bovendien willen ze liever naar Nederland of Vlaanderen dan naar een land in de regio (in Bratislava hetzelfde). Marta: Misschien kunnen we voor de nieuwe flyers en posters de tekst ietsje aanpassen en schrijven dat ze ook naar Vlaanderen of Nederland kunnen gaan? Wat de uitwisseling voor volgend jaar betreft, zullen ze pas in januari op de hoogte zijn. Drie van de eerstejaarsstudenten zullen misschien volgend jaar naar het buitenland gaan. Op dit moment zitten er twee uitwisselingsstudentes uit Wenen in Brno (Marlene Engel, Zuzana Sirotná). 2

3 Olomouc: Marta biedt dit semester de e-cursussen CLC en Schrijfvaardigheid aan, volgend semester zal Sofie weer haar cursus Nederlandse en Vlaamse poëzie na 1945 geven. Normaal gesproken wordt Schrijfvaardigheid elk WS aangeboden, maar volgend jaar zal Marta eventueel pauzeren. Er is weinig belangstelling voor DCC, dit semester hadden ze slechts één aanmelding [UPDATE Bas Hamers : De studente van het eerste jaar is weer afgevallen.]. Bas denkt dat dit ermee te maken heeft dat ze al een (andere) praktische bachelor en master hebben en dat de mensen daar dan eerder voor kiezen. Bovendien moet je voor DCC betalen. Op dit moment hebben ze één student in het tweede en één in het derde jaar. De eerstgenoemde, Matouš Hutník, gaat volgend jaar waarschijnlijk naar Wenen. De tweede genoemde, Martina Nádvorníková, hoeft alleen nog maar haar scriptie te schrijven, maar Bas heeft al langer niets meer van haar gehoord. In september is hun eerste DCC-er afgestudeerd, Jakub Kobrle. Hij is dit semester aan zijn masteropleiding in Wenen begonnen. Bas biedt dit semester zijn e-cursus Zakelijke correspondentie aan, volgend semester zal Wilken Engelbrecht de cursus Receptie van Nederlandstalige literatuur in Centraal-Europa geven. In totaal hebben we op dit moment 44 DCC-studenten [UPDATE Iris Puchner ]. De tendens is dus stijgend. Uitwisselingssemester: Lucia merkt op dat sommige studenten uit Bratislava geen semester in het buitenland willen studeren en vraagt wat we met deze studenten doen. We constateren: - Zonder semester in het buitenland kunnen ze niet afstuderen! - De studenten moeten zich er bovendien van bewust zijn dat ze moeilijk allemaal tegelijk een beurs kunnen krijgen als ze opeens toch kiezen voor een semester in het buitenland. Noodoplossing: studenten uit Bratislava kunnen theoretisch naar Wenen of Brno gaan, dan hebben ze niet per se een beurs nodig. Ze moeten zich in elk geval confronteren met een ander land resp. een andere cultuur. - Tijdens hun uitwisselingssemester schrijven de studenten zich voor e-cursussen in het collegerooster van de gastuniversiteit in. Anders gelden de credietpunten niet als ECTS die ze in het buitenland hebben gehaald. 3. zomersemester 2011: retrospectief a. e-learning Wenen: In Wenen was er in het ZS weer een verplichte evaluatie van alle cursussen. De evaluatie van de e-cursussen is voor Herbert altijd minder aangenaam omdat hij ook verantwoordelijk is voor de cursussen waar hij niets mee te maken had (ze staan allemaal op zijn naam). De e-cursussen worden meestal slecht geëvalueerd door de studenten. Dit heeft ermee te maken dat de evaluatieformulieren van de universiteit van Wenen niet gemaakt zijn voor autonome colleges zoals de e-cursussen. Daar zou Herbert graag aan willen werken. We hebben een formulier nodig waaruit duidelijk wordt om welk type cursus het gaat. Bovendien wordt het tijd erover na te denken wat 3

4 Brno: we van het gebruik van de e-cursussen tot nu toe hebben geleerd en wat we aan de cursussen kunnen veranderen. Sofie bood in het ZS de cursus Nederlandse en Vlaamse poëzie na 1945 aan. Er was weinig interesse voor die cursus. Probleem: de studenten moeten elke week een opdracht schrijven. In de inleiding van de cursus staat dat het taalgebruik niet wordt beoordeeld, maar sommige studenten schrijven vreselijk slordig. Marta zit in haar cursus Schrijfvaardigheid met een soortgelijk probleem. Hoe kun je daarmee omgaan? Sofie zal het zinnetje over het taalgebruik (dat dit geen evaluatiecriterium vormt) voor de toekomst uit de inleiding schrappen. Tot nu toe: als er zoveel fouten in staan dat een tekst haast onleesbaar wordt, dan kijkt Sofie hem niet na. Maar: bepaalde fouten hangen natuurlijk samen met het taalniveau dat een student tot dan toe heeft bereikt. Het is moeilijk de grens te trekken tussen wat een student nog niet kan en slordigheid. Je zou moeten weten in welk studiejaar de studenten zitten. Marta: Het zou goed zijn om een lijst te hebben van alle studenten waarop staat waar ze vandaan komen, hoe ver ze zijn in hun studie, Iris: De nieuwe curriculum-module zal een dergelijk overzicht bieden [zie ook 8.a.ii.]. Herbert: zijn er (technische) problemen met de e-cursussen? Wenen: Iris: Wrocław: Iris: Er schijnen soms berichten uit het forum te verdwijnen, toetsen te worden afgebroken e.d. Je kunt een cursus beter niet in de toetsperiode publiceren! Bij het publiceren wordt nl. iedereen die er net mee bezig was, uit de cursus gegooid en moet hem opnieuw starten. Als hij/zij net met de toets bezig was, dan wordt die afgebroken en kan niet opnieuw worden gedaan. De Poolse studenten klagen over de toetsvragen van CLC. Sommige antwoorden zijn volgens hen niet te vinden in de tekst. Sommige vragen gaan over de verplichte literatuur. Misschien maakt de Poolse versie van CLC wel gebruik van de bijbehorende toetsvragen, maar niet van de verplichte teksten?! Deze teksten worden nl. niet in alle versies van CLC gebruikt omdat het Nederlands van de studenten nog niet zo ver is gevorderd. Herbert: Het probleem kan ook te maken hebben met een slechte of onnauwkeurige vertaling van de Nederlandse lesteksten/vragen in het Pools. Elke partner heeft de mogelijkheid om de verplichte literatuur en/of de vragen bij de betreffende versie van CLC aan te passen. Boedapest: De studenten moeten voor de e-cursussen (in het algemeen) heel veel lezen en weten volgens Ilka niet wat er wel of niet belangrijk is. Herbert: De studenten mogen niet vergeten dat een e-cursus voor 5 ECTS telt, dat betekent 125 uur werk gedurende het semester! Ze moeten er dus mee leven dat ze veel moeten lezen. Algemeen: De studenten zouden het waarderen om na afloop van een toets de oplossingen te kunnen zien. Mogelijkheden: - De docent/e kan de gedetailleerde oplossingen in OLAT vrijschakelen. Uitleg: zie APPENDIX, p

5 - Misschien kunnen we voor de toekomst een eenvoudige functie bedenken om de oplossingen zichtbaar te maken (Herbert). - Als een student/e de oplossingen wil zien, kan hij/zij naar het spreekuur komen en de oplossingen daar bekijken. 4. wintersemester 2011/12: plannen DOCUMENT a. colleges b. data/deadlines Iris verstuurde in juli een overzicht van de e-cursussen, belangrijke data en deadlines voor het WS 2011/12. De meeste dingen van die lijst zijn al gebeurd. Verdere opmerkingen en BESLUITEN: Tentamens (punt xiv. van het overzicht): De partners leggen de data voor de tentamens bij de e-cursussen vast: o : Oude teksten en hun hedendaagse contexten o : Overheidsterminologie o : Zakelijke correspondentie De docenten resp. lokale coördinatoren maken de datum, plaats en tijd per bekend aan de studenten van de eigen vakgroep (incl. uitwisselingsstudenten). Collegerooster (punt viii.): Jacek merkt op dat hij in het collegerooster niet voor alle cursussen beschrijvingen in het Nederlands kan invoeren (ca. 100 vakken die er door verschillende docenten worden gegeven; hij krijgt van hen geen beschrijvingen in het Nederlands). Herbert: Iedereen moet ten minste de titels in het Nederlands invoeren, zodat de vakken herkenbaar zijn. Ook beschrijvingen in het Engels zijn mogelijk, indien voorhanden. Het zou leuk zijn als ons collegerooster volledig in het Nederlands zou zijn, dit is de enige mogelijkheid om tussen de verschillende talen te bemiddelen. Wrocław als tweede grootste partner moet er toch ook belang bij hebben de beschrijvingen in het Nederlands ter beschikking te stellen (meer studenten bereiken). Misschien dat Jacek zijn collega s toch nog eens probeert te overtuigen?! UPDATE : Iris heeft een geactualiseerde versie van het plan voor het WS 2011/12 per verstuurd! 5. e-cursussen: a. keuze BESLUIT: De nieuwe deadline voor de keuze van de e-cursussen die we in het daaropvolgende academiejaar zullen aanbieden, is 1 mei. 5

6 Verdere opmerkingen: Volgens Jacek is er in Wrocław altijd belangstelling voor vakken zoals Overheidsterminologie en EU-terminologie. De e-cursussen voor het ZS 2012 staan al sinds april/mei vast. o Hier nog eens het overzicht: i. Nederlandse en Vlaamse poëzie na 1945 (Brno, Royeaerd, literatuur) ii. Receptie van de Nederlandstalige literatuur in Centraal-Europa (Olomouc, Engelbrecht, literatuur) iii. De institutionele benadering van literatuur (Wenen, Van Uffelen, literatuur) iv. Vlaanderenkunde (Debrecen, Loosen, cultuur) v. EU-terminologie (Bratislava, Štefková, taal) vi. Cultuur, literatuur en context (lokaal) o Alle e-cursussen (behalve CLC) starten op 1 maart Dit is voor Wrocław niet gunstig omdat het ZS daar in 2012 al in mei eindigt, maar voor Wenen is dit de vroegst mogelijke datum. We zullen een of twee keer twee lessen tegelijk moeten vrijschakelen om de cursussen op tijd te kunnen afronden. b. evaluatie In Wenen is er een verplichte evaluatie waarbij onze e-cursussen het er meestal slecht afbrengen [zie ook 3.a.]. Herbert is geneigd de e-cursussen helemaal niet meer te laten evalueren en daar achteraf rekenschap voor af te leggen ( het functioneert gewoon niet ). Aan de andere vakgroepen zijn er alleen maar vrijwillige evaluaties, bovendien worden de resultaten alleen maar intern ter beschikking gesteld en komen niet bij de decaan of rector terecht. In Wrocław en Brno worden trouwens ook docenten geëvalueerd en geen cursussen. BESLUIT: We concentreren ons op een eigen evaluatieformulier. Op die manier krijgen we (meer) constructief feedback, aangezien we dan precies de dingen te weten komen die we ook willen weten. i. voorstellen voor een evaluatieformulier BESLUITEN: We zullen gebruik maken van het evaluatieformulier dat Iris heeft opgesteld en op heeft rondgestuurd. We zullen de evaluatie telkens na afloop van een cursus laten plaatsvinden. Er is in OLAT een evaluatietool dat we kunnen gebruiken. Iris zal dat eens bekijken en het formulier aanmaken. Waarschijnlijk kunnen we het formulier dan in alle e-cursussen invoegen. Misschien krijgen we dit nog voor het actuele semester voor elkaar. Het formulier is in het Nederlands, voor de cursus CLC zullen de partners het echter in de lokale talen vertalen. 6

7 ii. voorlopig: resultaten van evaluatie aan de eigen universiteit rondsturen De resultaten van de evaluatie in het ZS 2011 aan de universiteit van Wenen zijn op verstuurd aan alle lokale coördinatoren. De andere vakgroepen hebben geen verplichte evaluatie. c. nieuwe e-cursussen: voorstellen Olomouc: Brno: Wenen: Wrocław: Bas werkt op dit moment aan een syllabus over de Belgische geschiedenis, geografie, economie e.d. (basiskennis in vrij simpel Nederlands, bedoeld voor studenten in het derde semester). Deze is waarschijnlijk in februari klaar. Hij zou er ook een e-cursus van kunnen maken, dat zou dan niet zo veel extra werk zijn. Een dergelijke cursus zou bij de gebieden cultuur en taalverwerving passen. Bas zou natuurlijk eerst eens naar de DCC-cursus Vlaanderenkunde moeten kijken om te vergelijken. Sofie vraagt zich af of er überhaupt een noodzaak is om nieuwe cursussen te maken, als nog niet eens alle bestaande cursussen af en aangeboden zijn. Drie voorstellen - Technieken van wetenschappelijk werk: zou voor alle studenten interessant zijn, ook voor niet-dcc-ers; - Tekstanalyse: daar zouden ook alle studenten van kunnen profiteren; je zou het als voorwaarde kunnen stellen voor andere cursussen (voorbereiding voor de echte analyse-colleges); volgens Herbert niet al te veel werk als iedereen een stukje maakt; - Werkterreinen van een neerlandicus: veel inventief/creatief werk; zou van belang kunnen zijn voor DCC-studenten, maar zou dan ook voor het DCC-milieu geschreven moeten zijn. Ze zouden ook een nieuwe cursus kunnen maken, maar bij hen is het altijd een kwestie van geld. Herbert: We zouden bij de Nederlandse Taalunie geld kunnen aanvragen voor 1-2 nieuwe modules. Partners: In dat geval zou er eventueel belangstelling zijn voor een nieuwe e-cursus door Wenen, Wrocław en ev. Brno (zeker geen hele cursus, 1-2 delen misschien wel). Bas moet het aan de collega s vragen, de resterende partner(s) zouden de verantwoordelijkheid voor coördinatie en controle op zich kunnen nemen. Verdere discussie en BESLUITEN: Nieuwe e-cursussen: Wat het maken van een nieuwe e-cursus betreft, stellen we stellen de beslissing uit tot de volgende vergadering in januari Een alternatief zou zijn om een nieuwe cursus te ontwikkelen in het kader van de internationale master, als die doorgaat. E-cursussen die nog niet af zijn: Het gaat om de cursussen o Sociolinguïstiek: Julia Albert (Boedapest), Márta Kántor-Faragó (Debrecen) 7

8 o Zelfkennis en oude teksten: Anikó Daróczi, Tamás Balogh (beide Boedapest) o Culturele belangen: Gábor Pusztai (Debrecen), Wilken Engelbrecht (Olomouc); Gábor beweert dat zijn delen af zijn, Wilkens delen ontbreken nog. Bas en Zsuzsa zullen met hun bazen en met Márta Kántor-Faragó nog eens van gedachten wisselen wat hun cursussen betreft. Ze sturen een antwoord dat mee in de notulen kan. UPDATES: o Bas (28.11.): Wilken zal de cursus Culturele belangen laten vallen, vooral omwille van tijdgebrek. o Márti ( ): Zij werkt op dit moment aan haar (delen van de) cursussen Morfologie en Sociolinguïstiek en hoopt vóór het begin van het ZS 2012 (tweede week van februari) alles af te hebben. Herbert is geneigd om alle cursussen die er niet af zijn bij de volgende ronde van DCC, van de lijst te schrappen. Dit zou wel jammer zijn omdat andere mensen toch hun best hebben gedaan. Aanbod van e-cursussen in de toekomst: We streven naar zoveel mogelijk variatie in het aanbod van e-cursussen. o Voorstel: elke vakgroep biedt één cursus per semester aan (oorspronkelijke afspraak). o Het is nog mogelijk de variatie groter te maken door de bestaande (onaffe) cursussen uit te bouwen. Probleem: wie gaat die cursussen aanbieden als Boedapest uit het project is gestapt? We kunnen die dan alleen nog maar als open course ware ter beschikking stellen (ook bv. Kunstgeschiedenis die inmiddels wél af is). Opmerking Lucia: Marketa moest haar cursussen (Overheidsterminologie en EUterminologie) voor dit academiejaar enorm aanpassen omdat er op die gebieden zoveel verandert. Herbert: Dit brengt dit soort cursussen met zich mee. Marketa mag de cursussen echter wel herstructureren en een beetje algemener maken, als ze dat wil. Toegang tot de e-cursussen: Alle lokale coördinatoren krijgen telkens toegang tot alle e-cursussen die er in een semester draaien. Als iemand toegang wil hebben tot een andere e-cursus, dan moet hij/zij eerst toestemming vragen aan de auteur/s van de cursus. 6. Maximum aantal eerstejaarsstudenten: In het DCC-contract staat niet dat elke vakgroep per jaar maximaal vijf nieuwe studenten mag accepteren, maar er is sprake van at least 5 students [zie Engelse versie van het contract, p. 3] 1. Dit is zo bedoeld dat de partners verplicht zijn om minstens vijf studenten per jaar te accepteren. Ze zijn echter niet verplicht om er meer aan te nemen. Als het er meer zijn, dan moeten we erover praten. 1 Alle verwijzingen naar het samenwerkingscontract in deze notulen hebben betrekking op de Engelse versie van het contract. 8

9 Het probleem is dat er een beperkt aantal beurzen is, die beurzen kunnen dan niet allemaal naar één vakgroep gaan. Als je bv. zeven mensen toelaat, dan zullen er waarschijnlijk alleen maar beurzen zijn voor vier, tenminste met Ceepus. Een alternatief zijn Erasmus-beurzen. Marta wijst er in dit verband op dat het Erasmus-bureau in Brno alle Erasmus-contracten wil schrappen waarvan de studenten geen gebruik maken. In het DCC-contract staat echter wel dat er beurzen zijn. BESLUIT: In feite halen we geen 35 nieuwe studenten per jaar. Er mogen dus voorlopig ook meer dan vijf studenten per vakgroep worden toegelaten (zoals in het ZS 2011 in Wrocław), zolang het totaal aantal van 35 niet wordt overschreden. De beginners gaan meestal toch niet allemaal door met hun studie, sommigen stoppen weer. Als iemand regelmatig meer dan vijf studenten toelaat, dan moet de lokale coördinator dat a.u.b. meedelen aan de collega s, zodat deze op de hoogte zijn. 7. DCC-samenwerkingscontract: verlenging vanaf medio 2012 We gaan vanaf medio 2012 theoretisch met zes partners verder, zonder Boedapest. Elke van de zes partners vindt het de moeite waard om door te gaan. Lucia merkt op dat het meeste werk al is gedaan en dat het dus jammer zou zijn nu te stoppen. a. financiering (technische ondersteuning) De universiteit van Wenen heeft nog geen toestemming gegeven tot de verlenging van DCC [zie ook 7.c.]. Eén probleem is dat Herbert heel veel geld in de techniek stopt (systeembeheerder, machines, Iris, ). Tot nu toe staat er in het contract geen enkele financiële verplichting voor de andere partners. In de toekomst zal Wenen de kosten niet meer alleen kunnen dragen. Hoe kunnen we dat oplossen? Mogelijkheden: Geld aanvragen bij de Nederlandse Taalunie: Dit lijkt de partners realistischer dan geld te vragen aan de eigen universiteiten. Volgens Bas is dit soort samenwerkingsverbanden juist wat de NTU wil. Herbert denkt niet dat we van de NTU per jaar zullen krijgen (zoveel hebben we nodig) de NTU heeft immers al veel geld in DCC gestopt. We kunnen echter een bepaalde bijdrage aanvragen. Techniek ergens anders naartoe verplaatsen: De hardware (machines) staat sowieso in Wenen en is ook betaald, maar je zou de software (ontwikkeling, beheer) ook ergens anders naartoe kunnen verplaatsen (bv. naar Polen). Het zou dan misschien goedkoper worden, en iedereen zou een bijdrage kunnen leveren. Platform(en) van de universiteit van Wenen gebruiken: Deze optie kwam tijdens de laatste vergadering even ter sprake, ze is echter geen oplossing. Ten eerste werd één van de platformen vorig jaar gesloten, ten tweede kunnen de platformen van de universiteit van Wenen niet in het buitenland worden gebruikt. Maar: misschien zouden de partners ook meer gebruik van ons actuele platform kunnen maken aan de eigen universiteiten (Herbert)? 9

10 BESLUITEN: We zullen proberen om geld bij de NTU aan te vragen voor DCC in totaal (niet per vakgroep). Op die manier is er een hoger aantal studenten waarmee we kunnen argumenteren. o Herbert zal in onze naam zoiets met de NTU bespreken (bv per jaar voor ons allemaal). o De NTU zal willen weten waarom we dat doen. Elke partner stelt binnen een week voor zijn vakgroep argumenten op waarom we willen doorgaan (bv.: de NTU heeft al veel geld geïnvesteerd, het zou jammer zijn om nu zomaar te stoppen). De partners laten dan ook weten wat ze voor de toekomst verwachten (nog maar vijf jaar doorgaan of op lange termijn, ). o Als de NTU een bijdrage zou leveren, dan zouden we dat in het contract kunnen zetten. Dit zou het waarschijnlijk makkelijker maken de universiteit van Wenen van de verlenging te overtuigen. Als we het geld van de NTU niet krijgen, dan zal de zin dat Wenen verantwoordelijk is voor de techniek, uit het contract geschrapt moeten worden [zie ook besluiten 7.b.]. c. accreditatie: tot wanneer geldig? Debrecen: In het voorjaar van 2012 [niet in het najaar UPDATE Zsuzsa ] vinden er in Debrecen weer accreditatieprocedures voor hun studieprogramma s plaats. Het kan gebeuren dat ze vanaf dan geen capaciteiten meer zullen hebben voor DCC. Elke docent kan verantwoordelijk zijn voor max. 25 credietpunten, twee docenten voor 35 punten per semester. Meer mag niet. Nu maken ze al gebruik van docenten van andere vakgroepen om alle cursussen te kunnen aanbieden. Brno: Herbert: In de accreditatieaanvraag ben je niet voor alle e-cursussen verantwoordelijk (dus niet voor de cursussen die er niet door Debrecen worden aangeboden), maar alleen maar voor het curriculum. Als de studie Nederlands in Debrecen geaccrediteerd wordt, dan zal ook de specialisatie DCC geaccrediteerd worden. Het zou handig zijn als Debrecen tijdig zegt waar het naartoe gaat, zodat we niet het contract uitwerken en Debrecen er dan toch uit stapt. Gábor Pusztai moet uitrekenen of Debrecen wel of niet kan doorgaan en eventueel een mogelijkheid bedenken. De accreditatie vindt eind april 2012 plaats. Marta verwacht voor DCC geen problemen. Olomouc: Bas verwacht ook geen problemen wat de accreditatie van DCC betreft. Bratislava: De accreditatie is daar niet tijdelijk beperkt, ze hebben deze zolang er een professor is (Jana Rakšányiová). Er zijn dus geen problemen te verwachten. Wenen: De universiteit heeft nog niet toegestemd in de verlenging van DCC (zo veel energie voor zo weinig studenten). Ze willen de BA-DCC schrappen en liever een internationale master. Het nieuwe rectoraat is van mening dat een internationale bachelor niet in het concept van de universiteit past. We moeten het programma en de service van DCC verbeteren en dan hopen dat het mensen aantrekt. Zo moeten we het verkopen aan de universiteit. Verder moeten we goede argumenten vinden voor de voortgang van DCC. Eén argument is bv. de internationalisering van de neerlandistiek. Herbert wilde ooit zelfs één gezamenlijke vakgroep in de regio oprichten (grote sa- 10

11 menwerking, grootste vakgroep ter wereld), maar dat heeft hij niet gehaald, o.a. omdat de vakgroepen nog erg op eigen belangen zijn gericht. Een Oostenrijkse oplossing zou zijn dat we nog vijf jaar mogen doorgaan, met het vooruitzicht dat het dan uitloopt. Het is maar de vraag of dit een perspectief is. Boedapest: De zin van DCC is wel duidelijk voor Boedapest, maar er is geen tijd en energie voor DCC. Ze blijven er dus bij dat ze ermee stoppen. BESLUITEN: De universiteit van Wenen heeft een duidelijke declaratie van de partners nodig dat ze belang hebben bij het project, de nut ervan inzien en bereid zijn een bijdrage te leveren. In het verleden waren de bijdragen bescheiden (promotie, studentensecretariaat, ). De partners moeten er argumenten voor noemen waarom ze (de verlenging van) DCC belangrijk vinden [zie ook 7.a.]. Herbert zal de partners op de hoogte brengen zodra er een beslissing is van de universiteit. De partners zijn het met elkaar eens dat ze niet zonder Wenen zouden (kunnen) doorgaan. Dit zou moeilijk zijn vanwege de techniek en de financiering. b. contracten: hebben alle partners de originele contracten kunnen vinden? Het is gebleken dat de originele contracten aan alle universiteiten ergens moeten zijn, maar dat niemand precies weet waar. Tenminste hebben we kopieën met alle handtekeningen erop. BESLUITEN m.b.t. het nieuwe contract: Op enkele details na kan het samenwerkingscontract van DCC hetzelfde blijven. o We houden o.a. vast aan de oude takenverdeling (zie 2.2 op p. 6/7 van het contract). Olomouc blijft o.a. verantwoordelijk voor het studentensecretariaat, Wrocław voor de promotie. o In de volgende ronde van DCC moeten we meer aan promotie doen binnen de regio. Misschien hebben we dan op den duur meer studenten. De volgende punten moeten er gewijzigd of geschrapt worden: o 1.4, tweede alinea (p. 3): The partners are committed to award one joint BA-degree. [ ] Dit kunnen we schrappen omdat het niet kan. We reiken een gezamenlijk certificaat uit, maar dit is geen officieel document. o 1.5 (p. 3): The partners are committed to accepting at least 35 students annually. - We zullen committed (d.i. verplicht ) veranderen in willing (d.i. bereid ). - Bovendien zijn er dan nog maar zes partners, het wordt dus at least 30 students (vijf per partner). o 2.2 (p. 7): The University of Vienna will: [ ] b) provide the technical means and support for the Virtual Platform DCC of the Programme; c) provide the technical means and support for the website presenting the Programme [ ]. 11

12 Als we subsidie van de NTU krijgen, dan kunnen we dit in het contract laten staan, ev. licht gewijzigd (iets van Wenen zorgt voor de financiering, met de middelen van de NTU ). Als we het geld van de NTU niet krijgen, dan zullen we de bovenstaande zinnen uit het contract schrappen (krijgt Wenen niet meer door het rectoraat). o 4.3 (p. 9): If accreditation procedures can not be completed by for any of the participating Partners, the Programme will go ahead if at least 3 of the total number of Partner universities have implemented the Programme and are willing to continue the cooperation under adjusted conditions. Deze zin kan er eventueel ook nog uit (afhankelijk van wat er in Debrecen wordt besloten m.b.t. de capaciteiten en de verlenging van het contract). Als we hem niet schrappen, dan moeten we de datum en ev. het aantal partners aanpassen. d. verdere stappen: wat zijn de verdere stappen en wie is er verantwoordelijk aan de partneruniversiteiten? De partners hebben geïnformeerd naar de aanspreekpartners i.v.m. de nieuwe contracten en de verdere stappen aan hun universiteiten. Hier de (voorlopige) uitkomst: Brno: Bij hen telt het aantal studenten dat ze daar hebben. De decaan wilde nog niet aanvaarden dat het om een internationaal contract met in totaal meer studenten gaat. Olomouc: Het nieuwe contract zal geen probleem zijn, aangezien Wilken Engelbrecht zeer overtuigend is. Bratislava: De actuele rector houdt zich bezig met natuurwetenschappen. Ze weten nog niet precies wat ze van hem kunnen verwachten, maar ze hopen wel dat hij toestemt in de verlenging van het contract. Wrocław: Wenen: Er is een nieuwe rector. Wat de voortgang van DCC betreft, is Bolesław Rajman positief dat het lukt. Herbert moet eerst de toelating van de nieuwe decaan hebben voordat hij naar de rector kan. Hij zal proberen om z.s.m. een afspraak bij de decaan te krijgen. BESLUITEN m.b.t. de verdere aanpak resp. stappen: Herbert laat de universiteit van Wenen weten dat we er belang bij hebben door te gaan met DCC. Hij probeert de toestemming van de universiteit te krijgen voor de verlenging van het contract. Hij hoopt dit nog voor de kerst te hebben geregeld. Herbert zal nog deze week een brief schrijven aan de NTU en geld aanvragen voor DCC. De deadline voor een werkingssubsidie was eigenlijk al 1 oktober, maar de deadline voor de basissubsidie is eind november. We proberen het dus nog en hopen dat er voor ons de latere deadline geldt. Misschien kunnen we nu nog iets bereiken, anders zouden we pas volgende winter weten of we financiële steun krijgen. Daarna zal Wenen een nieuwe contracttekst maken met de bovengenoemde wijzigingen [zie 7.b.]. Herbert stuurt deze rond en de partners moeten ermee akkoord gaan. Als dat het geval is, dan moet er een afspraak worden gemaakt om te ondertekenen. 12

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Studeren bij ICT- Flex

Studeren bij ICT- Flex Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex 2004 2015 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt niet- aangeboren hersenl etsel. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt niet- aangeboren hersenl etsel. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt niet- aangeboren hersenl etsel Zo pak je dat aan! 1 e druk 1 e oplage mei 2006 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: Illustraties: Opmaak & Ontwerp: Druk: irv Kenniscentrum

Nadere informatie

Algemeen: Vragen over hoe iets werkt.

Algemeen: Vragen over hoe iets werkt. Algemeen: Vragen over hoe iets werkt. Vragen over hoe iets werkt kunnen worden opgevraagd via uitlegpagina's of anders via het forum. Mail naar webmaster over hoe iets werkt worden niet beantwoord. De

Nadere informatie

Docentenhandleiding informatica en informatiekunde. Versie 4.71, 19 maart 2007

Docentenhandleiding informatica en informatiekunde. Versie 4.71, 19 maart 2007 Docentenhandleiding informatica en informatiekunde Versie 4.71, 19 maart 2007 2 Inhoud Inhoud... 3 1 Onderwijsfaciliteiten... 6 1.1 Checklist voor docenten... 6 1.2 Boeken... 6 1.3 Copyright... 7 1.3.1

Nadere informatie

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud GOOGLE Sander van Vugt kantoor in de cloud Google: kantoor in de cloud Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag

Nadere informatie

SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Postbus 249 2260 AE LEIDSCHENDAM tel: 070-3378 790, fax: 070-3378 799 e-mail: kncv@kncv.nl internet: www.kncv.nl Eerste druk: 1982 Eerste herziene

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Tilburg University. Welkom op

Tilburg University. Welkom op Welkom op Tilburg University De Tilburg School of Economics and Management verzorgt 23 bachelor- en masteropleidingen aan ongeveer 6.000 studenten. Onze docenten, opleidingsmanagers en onderwijsmedewerkers

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2004 2010 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 3 Cohort 2010 StuderenICTFlex 3 2010-rev.doc/19 oktober 2010 2 Het ICT-Flex

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Handleiding LinkedIn VOOR BEGINNERS

Handleiding LinkedIn VOOR BEGINNERS Handleiding LinkedIn VOOR BEGINNERS Ben Boek Introductie Social Media 2013 Inhoudsopgave 1 De geschiedenis van Internet... 3 1.1 Voor 1970... 3 1.2 1970-1979... 3 1.3 1980-1989... 4 1.4 1990-1999... 5

Nadere informatie

Sollicitatie Gids 2014

Sollicitatie Gids 2014 Sollicitatie Gids 2014 thuiswerknu.net Het CV Vacatures zoeken tips voor een top CV verkoop jezelf! de sollicitatiebrief het sollicitatiegesprek nog even dit veelgemaakte fouten Stap voor stap naar een

Nadere informatie

Inleiding. www.betersolliciteren.nl pagina - 1 -

Inleiding. www.betersolliciteren.nl pagina - 1 - Inleiding Het hoofddoel van uw brief is om te worden uitgenodigd voor een gesprek. De brief moet daarom kort en duidelijk zijn. Met uw brief moet u de werkgever overtuigen en nieuwsgierig maken. Uw brief

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie