- schilderijen - Voortgezet. Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- schilderijen - Voortgezet. Onderwijs"

Transcriptie

1 KIJKWIJZER Voortgezet Onderwijs gemeentemuseum den haag maart 2001afdeling educatie/jet van Overeem postbus CB Den Haag

2 2 Bedenk dat een schilderij - voordat het een strijdros, een naakte vrouw of een ander verhaal voorstelt - in wezen een plat vlak is, bedekt met kleuren die op een bepaalde manier zijn geordend. Maurice Denis (schilder), Aan de hand van deze kijkwijzer maak je een beeldbeschrijving van een schilderij. Om een schilderij te doorgronden, kijk je naar drie aspecten: * De verschijningsvorm; hoe ziet het werk eruit en hoe is dat bereikt? * De inhoud; wat heeft de kunstenaar verbeeld, wat is de betekenis? * De functie; wat is het doel van het werk? Opdracht 1 Maak in ieder geval de basisopdrachten en bepaal in overleg met je docent of je ook alle vervolgopdrachten gaat maken of een gedeelte hiervan. Aan het einde kun je de slotopdracht doen. Gebruik uitsluitend potlood om mee te schrijven en houd voldoende afstand t.o.v. de schilderijen. Deel I Basisopdrachten Start: Kies een schilderij op zaal dat je interesseert. Welke informatie biedt het bijschrift? Noteer: - Naam kunstenaar - Jaartallen geboorte en sterfte - Titel van het werk - Datering van het werk - Overige informatie Opdracht 2 Wat zie ik? Beschrijf objectief, dus zonder waardeoordeel, wat je allemaal ziet en op welke plaats in het vlak de dingen zijn geplaatst.

3 3 Opdracht 3 Maak een schets van het door jou gekozen schilderij. Geef de grote vormen/vlakken aan in het vlak, ook ten opzichte van elkaar. Geef de kleuren aan in nuances van grijs als je geen kleurpotloden bij de hand hebt. Opdracht 4 Deel II Vervolgopdrachten Vraag je af hoe de kunstenaar te werk is gegaan. Hoe komt het dat je ziet wat je ziet? De kunstenaar wil je iets laten zien en ervaren. Hiervoor gebruikt hij/zij beeldende middelen. Deze zijn bijvoorbeeld: kleur, lijn, vorm, textuur, licht, ritme en ruimte. De volgende vragen hebben hier betrekking op, ze zijn ondergebracht in de categorieën A tot en met G. A. Materiaal Elke kunstenaar heeft een eigen manier waarop hij/zij het penseel hanteert, uiteenlopend van schetsmatig tot nauwkeurig, egaal, glad of ruig en borstelig. Dit heet de penseelvoering. Onder textuur wordt het oppervlak van de verf verstaan. Het oppervlak kan glad, maar ook ruw en grof zijn. Een schilderij kan met diverse soorten verf zijn gemaakt, bijvoorbeeld met olieverf, aquarel, gouche of acrylverf, maar ook op verschillende ondergrondsoorten worden aangebracht, o.a. linnen, hout, papier en karton. Probeer te achterhalen met welk materiaal het schilderij is gemaakt. Zeg iets over zowel de penseelvoering als de textuur.

4 4 Opdracht 5 B. Ordening Een kunstwerk bestaat uit verschillende, losse elementen, die zijn samengevoegd tot een geheel. De begrenzing van afzonderlijke vormen noemen we contouren of omtreklijnen. Contouren kunnen hard en lijnmatig zijn, maar ook brokkelig of zacht. Ook zijn er verschillende soorten vormen bijvoorbeeld geometrisch of organisch. Als vormen tegen elkaar afsteken (groot-klein, hoekig-rond etc.) is er sprake van vormcontrast. Sommige schilderijen zijn lineair, dat wil zeggen dat het tekenmatige, lijnmatige erin overheerst. De contouren zijn duidelijk en scherp. Andere schilderijen zijn picturaal, dat wil zeggen dat het schilderachtige erin overheerst. De contouren zijn zacht en de overgangen vaag. Hoe onderscheiden de onderdelen op het schilderij zich van elkaar? Geef zowel een typering van de contouren als van het vormgebruik. Opdracht 6 Is het schilderij vooral lineair of meer picturaal? Licht je antwoord toe. De afzonderlijke delen hebben hun eigen plaats op het schilderij - ze zijn geordend op het platte vlak. Harmonie en evenwicht bereikt de kunstenaar met goed gekozen verhoudingen en door de plaatsing van vormen. Dit alles wordt compositie genoemd. Hierbij wordt niet gelet op details, alleen op lijnen en vormen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een compositie, o.a.: - Symmetrische compositie =het linker en rechter gedeelte zijn vergelijkbaar. - Centrale compositie = de meest opvallende plaats is het midden. -Diagonale compositie =er ontstaat een tweedeling door een diagonale beeldas. -Geometrische compositie =er zit een meetkundig systeem achter de compositie. -Piramidale compositie = drie beeldassen vormen een driehoek. -Over-all-compositie alle delen zijn even belangrijk, er is een patroonachtige verdeling.

5 5 Opdracht 7 Maak een beschrijving van de compositie. Hoe heeft de schilder de dingen in het vlak geplaatst? Beschrijf hoe het evenwicht is ontstaan; door welke vormen, kleuren of contrasten op welke plaats. C. Ruimte Een schilderij heeft twee dimensies: hoogte en breedte, en is dus plat. Veel kunstenaars proberen het platte vlak te doorbreken door middel van de illusie van ruimte. Dit kan op de volgende manieren: -Lijnperspectief en verkorting = er ontstaat illusie van diepte doordat de lijnen op het doek samenkomen in een (vlucht-) punt op de denkbeeldige horizon. Alles wat zich tussen deze lijnen bevindt, lijkt in de richting van de horizon kleiner te worden. -Sferisch perspectief = de kunstenaar bereikt de illusie van ruimte door een geleidelijke kleurverandering: op de voorgrond warme/heldere kleuren, verder weg koele, vergrijsde kleuren. -Meer details op de voorgrond dan in de achtergrond. -Richting horizon worden de contouren onscherper. -Overlapping en oversnijding = het voor en achter elkaar zetten van figuren en door figuren op de voorgrond te laten afsnijden door het kader Opdracht 8 Is er sprake van ruimte? Zo nee, waarom vind je van niet? Zo ja, op welke manier heeft de kunstenaar deze gesuggereerd? D. Licht Zonder licht kunnen we niet zien. De kunstenaar gaat dus bij voorbaat uit van het bestaan van licht, maar hanteert het ook als beeldmiddel. Mogelijkheden zijn: -Licht-donker = schilders gebruiken licht en schaduw om de ruimtelijkheid van dingen te suggereren. Extreme gevallen van licht-donkergebruik noemen we clair-obscur. -Licht-om-zichzelf = het kan zijn dat licht het onderwerp van het schilderij is, denk bijvoorbeeld aan het Impressionisme. -Symboliek = licht-donker kan ook een symbolische betekenis hebben, bijvoorbeeld goed-kwaad, dag-nacht. -Spiegeling en reflectie = onder spiegeling wordt verstaan een beeld gespiegeld in water of een spiegel en de glimlichtjes op glanzende voorwerpen. Met reflectie wordt de weerkaatsing van licht bedoeld.

6 6 Opdracht 9 Beschrijf welke rol licht speelt in het schilderij. Hoe zijn licht en schaduw geschilderd? Van welke kant komt het licht en wat is de lichtbron? Opdracht 10 E. Kleur Alles wat we zien manifesteert zich door kleur en licht. Elke kleur wordt beïnvloed door de kleuren in de directe omgeving. Er zijn primaire kleuren: rood, geel en blauw. De secundaire kleuren ontstaan door vermenging hiervan: oranje, groen en paars. Door verder te gaan ontstaat een onbegrensd scala aan kleuren. Mogelijkheden voor kleurgebruik zijn: -Rationeel kleurgebruik = verstandelijk kleurgebruik, bijv. het gras is groen, een baksteen is rood. -Impressief kleurgebruik = kleurgebruik naar waarneming van de werkelijkheid, bijv. in schaduw zit soms groen. -Expressief kleurgebruik = gebruik van de emotionele betekenis van kleur. Daarnaast kan een rol spelen: -Contrast = kleuren die ver van elkaar verwijderd zijn, bijv. rood en groen of koud en warm. -Emotionele waarde = sommige kleuren hebben een gevoelswaarde, bijv. grauwe kleuren stemmen droevig, geel doet opgewekt aan. -Symboolwaarde = cultuurhistorisch bepaalde waarde van kleur, bijv. wit is onschuld, rood de kleur van de liefde. Geef aan de hand van het bovenstaande een beschrijving van het kleurgebruik.

7 7 Opdracht 11 F. Beweging Beweging in een schilderij is illusie. De kunstenaar koos uit de stroom van momenten en houdingen in de werkelijkheid één moment uit om de hele beweging te suggereren. De ogen maken de bevroren beweging op het doek af. Beweging kan ook worden gesuggereerd door ritme. Door vergelijkbare of identieke beeldfragmenten naast elkaar te zetten ontstaan ritme en beweging. Is er sprake van beweging of ritme in het schilderij. Zo ja, hoe is deze door de kunstenaar gerealiseerd? Opdracht 12 G. Standpunt Het standpunt vanwaar de kunstenaar een gegeven uit de werkelijkheid bekijkt is tegelijkertijd het standpunt dat de beschouwer inneemt. Afgezien van een gewoon standpunt kunnen we onderscheid maken tussen een hoog en een laag standpunt (vogelvlucht- en kikkerperspectief). Is er sprake van een bijzonder standpunt? Zo ja, beschrijf dit en bedenk de reden hiervoor.

8 Opdracht 13 8 Deel III Slotopdracht Met deze beschrijving in je hoofd, kun je gaan bedenken wat de bedoeling is van het schilderij. Vraag je daarna af: wat wil de kunstenaar ons vertellen? Soms kan de titel behulpzaam zijn. Het kunstwerk kan bijvoorbeeld zijn: -Anecdotisch = het kunstwerk verbeeldt een verhaal, gebeurtenis, plaats of situatie. -Symbolisch = het kunstwerk verwijst naar iets anders dan dat wat is geschilderd. -Decoratief-esthetisch = het kunstwerk dient ter decoratie. -Expressief = het kunstwerk drukt gevoelens en emoties uit. -L Art pour l art, kunst om de kunst = het kunstwerk dient als onderzoek naar de kunst zelf. Het kunstwerk verwijst uitsluitend naar zichzelf. Wat zijn volgens jou: de bedoeling van de kunstenaar en de betekenis van het schilderij? Licht je antwoord toe. Gebruikte bronnen: - A. de Visser, Hardop kijken, B. Boermans, Begrippen in beeldende vormgeving, C. Geljon e.a., Palet, informatieboek, P. van der Heijden, Arti, methode kunstbeschouwing & kunstgeschiedenis, 1997

Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen

Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen Educatief pakket voor individueel gebruik Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen van Matt Madden kunst in zicht in samenwerking met Strip Turnhout Inhoudstafel Welkom 3 Luik 1: Algemene

Nadere informatie

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

Nadere informatie

Van Gogh op school. Lespakket onderbouw havo-vwo

Van Gogh op school. Lespakket onderbouw havo-vwo Van Gogh op school Lespakket onderbouw havo-vwo Inhoud Docentenhandleiding Inleiding 1 In de klas 2 Antwoordsuggesties 3 Museumbezoek 5 Opdrachtbladen Vincent van Gogh 1 De aardappeleters 2 Zelfportret

Nadere informatie

Educatieaanbod primair onderwijs 2014-2015

Educatieaanbod primair onderwijs 2014-2015 Educatieaanbod primair onderwijs 2014-2015 TETEM kunstruimte Educatieaanbod primair onderwijs 2014/2015 2 Introductie Voor u ligt het uitgebreide educatieaanbod van TETEM kunstruimte voor het primair onderwijs,

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Kernvraag: Hoe verplaatst licht zich en hoe zien we dat?

Kernvraag: Hoe verplaatst licht zich en hoe zien we dat? Kernvraag: Hoe verplaatst licht zich en hoe zien we dat? Naam: Groep: http://www.cma-science.nl Activiteit 1 Hoe verplaatst licht zich? 1. Als je wel eens de lichtstraal van een zaklamp hebt gezien, weet

Nadere informatie

M E T A N D E R E O G E N

M E T A N D E R E O G E N Lerarenhandleiding bij het videoanimatieproject voor groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs inhoud Voorwoord van het Rode Kruis 3 Over het project 4 Audiovisuele kunst en animatie 6 De educatie,

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

4. In de les krijg je een oefentoets die je op weg helpt met het leren en toepassen van de begrippen.

4. In de les krijg je een oefentoets die je op weg helpt met het leren en toepassen van de begrippen. BEGRIPPENLIJST KLAS 3, PERIODE 2: Hoe moet je leren??? 1. De begrippen uit de tekst moet je weten en in eigen bewoordingen kunnen omschrijven en toepassen. De begrippen zijn in periode twee gekoppeld aan

Nadere informatie

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Iedereen ervaart problemen in zijn dagelijkse bezigheden. Vaak gaat er veel tijd en energie zitten in het proberen op te

Nadere informatie

De Gereedschapskist Beeldende werkvormen in supervisie 1 Supervisie en Coaching jaargang 25, nummer 4 (2008) p. 306-311. Inhoud.

De Gereedschapskist Beeldende werkvormen in supervisie 1 Supervisie en Coaching jaargang 25, nummer 4 (2008) p. 306-311. Inhoud. De Gereedschapskist Beeldende werkvormen in supervisie 1 Supervisie en Coaching jaargang 25, nummer 4 (2008) p. 306-311 Inhoud Inleiding Denken met gevoel De kracht van metaforen Beeldende werkvormen:

Nadere informatie

OPDRACHT 2: KUNST OP ZIJN KOP GEORG BASELITZ

OPDRACHT 2: KUNST OP ZIJN KOP GEORG BASELITZ Georg Baselitz (1938), schilder, graficus en beeldhouwer en een van de meest vooraanstaande hedendaagse Duitse kunstenaars, werd geboren als Hans-Georg Kern in het plaatsje Baselitz bij Dresden. Hij studeerde

Nadere informatie

The Campaign for Drawing. Inspirerende teken-ideeën voor:

The Campaign for Drawing. Inspirerende teken-ideeën voor: The Campaign for Drawing Inspirerende teken-ideeën voor: Teken-ideeën Je kent het wel: je hebt zin om iets te tekenen, je hebt de materialen al klaarliggen en voor je ligt het grote witte papier op tafel.

Nadere informatie

aartenbak tekenen Tekenlessen met: Kleurpotlood

aartenbak tekenen Tekenlessen met: Kleurpotlood K aartenbak tekenen Tekenlessen met: Kleurpotlood Ideeën verzameld door Demy van der Ham Bron: www.lesidee.nl FANTASIEDIER Opdracht voor groep 3 tot 5 Benodigdheden: - Wit papier op A4 formaat - Kleurpotloden

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Voor de vuist weg. Geschreven door Liselotte van Rijn, 4 e jaars student CMV voltijd. Studentnummer: 412322

Voor de vuist weg. Geschreven door Liselotte van Rijn, 4 e jaars student CMV voltijd. Studentnummer: 412322 Voor de vuist weg Een theoretische verdieping over improvisatie in drama, gezien binnen het bredeschool cultuuronderwijs, in het kader van het werken aan sociale en culturele competenties. Geschreven door

Nadere informatie

To Catch a Falling Feather Recomposed for LUMC

To Catch a Falling Feather Recomposed for LUMC To Catch a Falling Feather Recomposed for LUMC werk van Eelco Brand, Lin de Mol, Lara de Moor, Lon Godin, Lynne Leegte en Erik Odijk samengesteld door Lara de Moor en Lynne Leegte galerie LUMC 28 november

Nadere informatie

Enkele praktijktips bij het tekenen en schilderen

Enkele praktijktips bij het tekenen en schilderen Enkele praktijktips bij het tekenen en schilderen De Teleac zendt regelmatig teken-, schilder en boetseercursussen uit en in bibliotheken zijn boeken over tekenen en schilderen te vinden. In sommige winkels

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

Communicatiemodel. Communicatieniveaus

Communicatiemodel. Communicatieniveaus Download #06 Een fantastisch communicatiemodel trainingmodule Communicatiemodel Mensen uiten hun gevoelens op verschillende manieren. De een laat meteen zien hoe hij zich voelt bij een situatie, terwijl

Nadere informatie

Lesbrief 'Vivi's fantastische pretflat'

Lesbrief 'Vivi's fantastische pretflat' Lesbrief 'Vivi's fantastische pretflat' Kinderen van groep 8 gaan in drie lessen een stopmotion animatie maken. Per drietal krijgen ze een opdracht. Naar aanleiding van de opdracht maken ze een kort script

Nadere informatie

Onderzoeken. Jouw werkbladen. In de klas. Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Mijn naam: Onderzoeken Groep 5-6 Leerlingen In de klas versie 10-2013 1

Onderzoeken. Jouw werkbladen. In de klas. Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Mijn naam: Onderzoeken Groep 5-6 Leerlingen In de klas versie 10-2013 1 Onderzoeken Jouw werkbladen In de klas Mijn naam: Mijn school: Ik zit in groep: Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Onderzoeken Groep 5-6 Leerlingen In de klas versie 10-2013 1 Wetenschap overal om ons heen

Nadere informatie

Het lichaam reageert eerst

Het lichaam reageert eerst Het lichaam reageert eerst 1. De reden dat ik dit heb gemodelleerd Er zijn in NLP technieken voor moeizame interacties en relaties, bijvoorbeeld het uitzuiveren van waarnemingsposities. Ik had de behoefte

Nadere informatie

Kennismanagement, de mens en de computer

Kennismanagement, de mens en de computer Kennismanagement, de mens en de computer Etienne Mathijsen, Leo Plugge Inleiding Kennismanagement is momenteel hét toverwoord in grote organisaties. Algemeen wordt verondersteld dat in kennismanagement

Nadere informatie

Liegbeesten en apekoppen

Liegbeesten en apekoppen Liegbeesten en apekoppen Of de vroege jaren van de tv-illustratie Grietje Hoogland Bachelorscriptie Algemene Cultuurwetenschappen Vrije Universiteit, Juni 2010 Docenten: Prof. Dr. Bert Hogenkamp, bijzonder

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten. Jaarplan HG

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten. Jaarplan HG Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten Jaarplan HG Bob Van den Broeck 2014-2015 Synthese Situering Deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen. Vak:

Nadere informatie

Licht en kleur. 1.1 Kleuren zien. 1.2 Schaduw. 1.3 Spiegelbeelden bekijken. 1.4 uv, ir en andere straling

Licht en kleur. 1.1 Kleuren zien. 1.2 Schaduw. 1.3 Spiegelbeelden bekijken. 1.4 uv, ir en andere straling Licht en kleur 1 1.1 Kleuren zien 1.2 Schaduw 1.3 Spiegelbeelden bekijken 1.4 uv, ir en andere straling Verkennen Je hebt elke dag te maken met licht en kleur. Je weet er dus al heel wat van. Je ziet overal

Nadere informatie

Mariëlle Simons & Janita Vroomen

Mariëlle Simons & Janita Vroomen Mariëlle Simons & Janita Vroomen Door middel van social media kun je gemakkelijk en snel communiceren met anderen, maar de informatie die je deelt is vaak gefragmenteerd. Je deelt namelijk kleine stukjes,

Nadere informatie