Kade. Genieten. woningen. direct aan het water. Binnenkort in de verkoop.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kade. Genieten. woningen. direct aan het water. Binnenkort in de verkoop. www.meerstad.eu"

Transcriptie

1 4 Kade woningen Genieten direct aan het water Binnenkort in de verkoop

2 Meerstad

3 In het gebied tussen de oostzijde van de stad Groningen en Slochteren verrijst de komende jaren Meerstad. Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven en recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid van de natuur, maar met de geneugten van de stad binnen handbereik. Bovendien wil Meerstad een bijdrage leveren aan de realisatie van belangrijke ecologische en planologische doelstellingen in het gebied en in de regio. Daarom is er een totaal nieuw woongebied ontwikkeld: wordt er een meer gegraven, wordt bestaande natuur vervlochten met nieuwe soms tijdelijke natuur, worden huizen gebouwd, voorzieningen gerealiseerd en gepland, toegangswegen vernieuwd en worden recreatiemogelijkheden gecreëerd. Elke dag brengen we daarmee de toekomst een beetje dichterbij. In Meerstad wordt het allemaal meer. Meer natuur. Meer water. Meer lucht. Meer avontuur. Meer ontspanning. Meerstad, dat is meer ruimte om te wonen, te recreëren en te leven. En dat op nog geen 8 km van de binnenstad van Groningen. RECREATIE IN MEERSTAD Het water speelt een centrale rol in Meerstad. Voor de bewoners maar ook voor bezoekers. Sommige oevers worden geschikt gemaakt voor wonen en recreëren, op andere oevers krijgen flora en fauna alle ruimte. Straks genieten bewoners van het betoverende uitzicht over het water, varen recreanten en bewoners op een mooie dag over het meer, wordt er in de winter druk geschaatst en genieten natuurliefhebbers van mooie bloemen en vogels aan de oever. Het meer zorgt letterlijk voor ruimte en weidsheid. Ook dat gevoel van ruimte maakt Meerstad bijzonder. Hier en daar komen vissteigers en kleine haventjes. De bestaande fietsen wandelroutes zullen worden uitgebreid. Natuurlijk speelt in een waterrijk gebied vaarrecreatie een belangrijke rol. Kleine boten en kano s krijgen volop de ruimte. Het Slochterdiep biedt een verbinding met het Schildmeer en met de stad Groningen. LIGGING EN OMGEVING Meerstad wordt gerealiseerd ten noordoosten van de A7. Het bijzondere woongebied ligt dan ook op grondgebied van zowel de Gemeente Groningen als de Gemeente Slochteren en brengt daarmee het beste van twee werelden samen. Door de bijzondere ligging vormt Meerstad ook een schakel tussen de natuurgebieden van Midden Groningen en de natuur rond en boven het Zuidlaardermeer in Groningen en in Drenthe. Door de nieuwe natuur die in het plangebied wordt gecreëerd is de schakel die Meerstad vormt er één met een eigen waarde. Nieuwe natuur die een kwaliteit toevoegt aan de reeds bestaande gebieden. 3

4 LOCATIE MEEROEVERS Met Meeroevers, het natuurlijke begin van Meerstad,wordt de eerste fase van Meerstad gerealiseerd. Met aantrekkelijke huizen en kavels, veel groen, veel ruimte, het eerste deel van het Woldmeer en een school, wordt de toon voor de woonkwaliteit van Meerstad gezet. De komende jaren zal Meerstad zich ten zuiden van het Slochterdiep gaan ontwikkelen in al haar facetten: de ideale combinatie van het buitenleven en het goede van de stad. Een natuurlijke en duurzame woonomgeving, die het mensen mogelijk maakt te wonen naar eigen idee en idealen. BEREIKBAARHEID Met zowel de fiets als de auto is Meeroevers via de Hoofdweg te bereiken. U kunt (in de nabije toekomst) gebruik maken van twee ontsluitingsroutes, namelijk de huidige Driemerenweg en de oostelijk gelegen Zuidboldersweg. De middelste aansluiting Woldmeerweg is uiteindelijk alleen bestemd voor fiets- en bestemmingsverkeer. 4

5 ALGEMENE TECHNISCHE OMSCHRIJVING 4 Kadewoningen Meerstad Groningen Van toepassing zijn de administratieve bepalingen zoals deze gelden ten tijde van de aanvraag bouwvergunning: Het bouwbesluit en de modelbouwverordening. De bepalingen van het Woningborg. De voorschriften van de nutsbedrijven. De gemeentelijke vorderingen. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door het Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds bovengenoemde bepalingen van het Woningborg Waarborgregeling Hoogteligging Het peil = P; bovenkant afgewerkte begane grondvloer van de woning ter plaatse van de hal. De hoogte wordt door de gemeentelijke dienst nader vastgesteld. 02. Grondwerken De bouwput wordt tot voldoende diepte ontgraven. Het terrein wordt, waar nodig, ontgraven voor de fundering, riolering, kabels, leidingen, paden. De tuin wordt aangevuld met uit het terrein vrijkomende grond/zand. 03. Buitenriolering De buitenriolering en hemelwaterafvoeren worden tot aan het gemeenteriool uitgevoerd in recyclebare PVC en volgens voorschriften en aanwijzingen van de gemeente. De buitenriolering is een gescheiden rioolsysteem voor schoon en vuilwater. De aansluitkosten zijn in de koopsom begrepen. Het rioolsysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 04. Bestrating Er wordt geen bestrating aangebracht. 05. Terreininventaris Op de tekening aangegeven pergola staanders, liggers en hagen worden geplaatst. Als op tekening aangegeven worden aan de achterzijde houten bergingen gesitueerd. De groenvoorziening en afscheidingen vallen niet onder het gewaarborgde van de garantieen waarborgregeling E2010 van Woningborg. Voor de beplanting (hagen e.d.) geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht. Ten tijde van de oplevering van de woningen zal de woonomgeving nog niet gereed zijn, en bouwactiviteiten zich kunnen voordoen. 06. Fundering De fundering wordt met betonnen funderingspalen en balken uitgevoerd. Een en ander volgens de laatste geldende eisen en door Bouw- en Woningtoezicht goedgekeurde tekeningen van de constructeur. Voor zover de fundering niet in het zicht komt wordt deze uitgevoerd als zgn. vuilwerk. 5

6 07. Vloeren De begane grondvloer wordt als geïsoleerde betonvloer uitgevoerd, minimale Rc 4,0 m2 K/W. De verdiepingsvloeren van de woning wordt in gewapend beton systeemvloeren uitgevoerd. 08. Draagconstructie De binnen spouwbladen van de woning worden in betonwanden of metselwerk, kalkzandsteen elementen en als gevelsluitende elementen (hout) uitgevoerd. In het gevelmetselwerk worden de noodzakelijke dilataties aangebracht. Boven de kozijnen in de gevels worden de noodzakelijke lateien aangebracht. De noodzakelijke looden kunststofstroken worden aangebracht voor een goede water- en tochtdichte afwerking. 09. Gevel Het gevelmetselwerk van de woning wordt in baksteen uitgevoerd, volgens monsters. De buitengevels zijn geïsoleerd en hebben een Rc-waarde van tenminste 3,5 m2 K/W. Alle, met uitzondering van de stabiliteitswanden, als zodanig in de woning aangegeven separatiewanden worden als lichte scheidingswanden uitgevoerd. Onder de kozijnen waar een borstwering aanwezig is, worden kunststeen vensterbanken aangebracht (excl. keuken en badkamerramen). De wanden van de bergingen bestaan uit duurzaam en onderhoudsvriendelijk hout. 10. Daken De daken van de woningen worden voorzien van geïsoleerde dak elementen, minimale RC 5,0m2 K/W. De daken van de bergingen zijn on geïsoleerd, en worden uitgevoerd in een houten balklaag met dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking. 11. Hemelwaterafvoeren Het hemelwater van de daken wordt door middel van hemelwaterafvoeren afgevoerd op een gescheiden rioolsysteem en/of op het nabijgelegen oppervlakte water. De hemelwaterafvoeren van de bergingen, waar mogelijk gekoppeld, zijn gemeenschappelijk. 12. Buitentimmerwerk Daar waar op tekening staat aangegeven worden de timmerwerken uitgevoerd met een duurzame onderhoudsvriendelijke buitengevelbekleding. 13. Metalen draagconstructies en metaalwerken Alle toe te passen staalconstructies opgenomen in het metselwerk worden verzinkt. De lateien en geveldragers in het metselwerk worden fabrieksmatig afgewerkt. Plaats en afmetingen door de constructeur te bepalen. 14. Ventilatie De ventilatietoevoer van de woon- en slaapkamers vindt plaats door middel van de ventilatieroosters in de kozijnen. 15. Kozijnen, ramen en deuren De op tekening aangegeven buitenkozijnen worden vervaardigd in Hardhout. De onderdorpels van de deurkozijnen worden uitgevoerd in een onderhoudsarm kunststof. In deze buitenkozijnen worden de benodigde condens profielen, ventilatie profielen, tochtstrippen en slijtstrippen opgenomen. De draaiende delen worden voorzien van een kierdichting. De voordeur en tuindeuren worden uitgevoerd hardhouten deuren volgens tekening. Alle draaiende delen van deze kozijnen worden voorzien van hang- en sluitwerk dat voldoet aan de eisen voor inbraakwerendheid klasse 2. FABRIEKSMATIGE AFWERKING 16. Binnenkozijnen en deuren De binnendeuren worden uitgevoerd als stalen deurkozijnen met bovenlichten met blank glas (met uitzondering van de deuren van trap- en meterkast) zijn op de fabriek afgelakte 6

7 dichte opdekdeuren, in metalen kozijnen. De binnendeuren hebben een hoogte van 2315 mm en worden uitgevoerd als als opdekdeuren zonder glasopeningen. Er worden geen onderdorpels toegepast behalve bij het toilet- en badkamerkozijnen, daar wordt in verband met het aan te brengen tegelwerk een dorpel aangepast. 17. Stukadoorwerk Alle dragende binnenwanden in de woning worden behangklaar afgewerkt met uitzondering van: de meterkast, trapkast, de zolderuimte en de te betegelen wanden. De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden en worden waar aangegeven in de afwerkstaat behangklaar afgewerkt met uitzondering van: de meterkast, trapkast, de zolderuimte en de te betegelen wanden. De verkrijger dient er rekening mee te houden dat, alvorens er door hem kan worden behangen, voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht. Het betreft hier het verwijderen van kleine oneffenheden, het vullen van kleine gaatjes, het stofvrij maken en waar nodig het behandelen van strek zuigende ondergronden. De betonplafonds en de binnenwanden boven het tegelwerk in het toilet worden voorzien van fijn structuur spuitpleisterwerk, met uitzondering van de plafons in de meterkast en zolderruimte. 18. Tegelwerk/kunst- en natuursteen Wandtegelwerk, afm. 15x20cm volgens monster, worden geleverd en aangebracht op de wanden van de volgende vertrekken: het toilet tot ca.120 cm + vloer de badruimte plafond. Ter plaatse van betegelde wanden zal geen vensterbank worden aangebracht, hier wordt het tegelwerk bij de neggekant van de kozijnen omgezet. Vloertegels, afmeting 15x15cm. Volgens monster, worden geleverd en aangebracht op de vloeren van de volgende vertrekken: het toilet de badruimte In de douchruimte worden ter plaatse van douchhoek, de vloertegels onder afschot gelegd. Alle inwendige hoeken on de douch worden afgekit. Onder de deur van het toilet en de badruimte worden kunststeen aangebracht. 19. Dekvloeren Alle betonvloeren in de woning met uitzondering van de betegelde vloeren worden voorzien van een dekvloer. 20. Binnentimmerwerk De binnentimmerwerken ter plaatse van de trap incl. de vloerranden worden afgewerkt met plaatmateriaal. Onder de raamkozijnen op de borstwering, worden aan de binnenzijde kunststeen vensterbanken toegepast. Ter plaatse van de uitgebouwd kozijnen wordt de vensterbank uitgevoerd in plaatmateriaal. De binnenzijde van de dakconstructie bestaat uit een fabrieksmatig behandeld, ter plaatse van de aansluitingen op andere wordt een plintbetimmering aangebracht. Er worden geen vloerplinten geleverd en er wordt geen keukeninrichting geleverd. 21. Trappen De trappen in de woning worden uitgevoerd als vurenhouten trappen: - begane grond naar 1e verdieping dicht - 1e naar 2e verdieping open. De houten muurleuningen, aan een zijde worden bevestigd op leuninghouders. De openzijde langs trappen worden voorzien van traphekken. 22. Beglazing In de buitenkozijnen- en deuren wordt isolerende dubbele beglazing (U glas 1,1) aangebracht, met uitzondering van de bergingsdeur. Deze wordt voorzien van enkel bruut draadglas. 7

8 23. Schilderwerk De houten buitenkozijnen, ramen, deuren en betimmeringen worden dekkend geschilderd. De binnendeuren en kozijnen zijn fabrieksmatig afgelakt en behoeven op de bouw geen verdere behandeling. De trapbomen, trapspillen, traphekken en de aftimmerlatten van de trappen worden dekkend geschilderd. Treden en stootborden worden niet afgewerkt. De trapleuningen worden met transparante lak afgewerkt. Koperen leidingen, voor zover in het zicht, worden dekkend geschilderd, met uitzondering van de leidingen in de meterkast, trapkast, berging, wasmachineruimte en de technische ruimte (zolder). 24. Binnenriolering De binnen riolering voor de aangegeven toestellen wordt samengesteld uit recyclebare pvc-buizen en bijbehorende hulpstukken en wordt aangesloten op het gemeenteriool. De volgende toestellen worden aangesloten: het toilet het fonteintje in de toiletruimte de afgedopte leidingen spoelbak van de keuken en de aansluiting voor een eventuele vaatwasmachine de wastafel, douche en toilet in de badruimte de aansluiting voor een wasautomaat de cv-installatie De leidingen worden voorzien van de noodzakelijke hulp-, ontstoppings-, verloop-, aansluit- en expansiestukken alsmede de noodzakelijke sifons en ontluchtingen. 25. Waterinstallaties. De installatie voldoet aan de eisen van het plaatselijke Nutsbedrijf. De aansluitkosten zijn voor rekening van Bouw- een Aannemingsbedrijf. De woningen worden van warmwater voorzien d.m.v. een warmtepomp. De kunststof koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast. Vanaf de wateraansluiting de kou waterleiding met de nodige aftapkranen per woning aanleggen naar de in principe op tekening aangegeven plaats van: het toilet het fonteintje in de toiletruimte de afgedopte leidingen spoelbak van de keuken en de aansluiting voor een eventuele vaatwasmachine de wastafel, douche en toilet in de badruimte de aansluiting voor een wasautomaat de cv-installatie De warmwaterleiding wordt vanaf de WKO installatie aangesloten op: de douche- en wastafelmengkraan in de badkamer de afgedopte leiding t.b.v. keuken 26. Sanitair Het op tekening aangegeven sanitair, fabricaat Villeroy & Boch O.novo serie wordt geplaatst in standaard witte uitvoering, kranen verchroomd, en met de nodige stankafsluiters aangesloten op de binnen riolering. Toiletruimte Villeroy & Boch closetcombinatie met inbouwreservoir (hangend closet) en witte kunststof zitting. Villeroy & Boch fonteinbak met verchroomde muurbuis en kraan. Badruimte Villeroy & Boch closetcombinatie met inbouwreservoir (hangend closet) en witte kunststof zitting. Villeroy & Boch wastafel met waterbesparende verchroomde kraan, planchet, ronde spiegel en verchroomde muurbuis. Douchhoek, vloer op afschot, verchroomde douchemengkraan, glijstang en waterbesparende handdouche. 8

9 27. Verwarmingsinstallatie De temperatuurregeling vindt plaats d.m.v. een kamerthermostaat in de woonkamer. De woning is voorzien van een individuele WKO installatie, water warmtepomp. De installatie wordt uitgevoerd als tweepijpsnelkoppelingen systeem. De leidingen worden zoveel mogelijk in de dekvloer opgenomen. Alle in het zicht komende leidingdoorvoeren in plafonds en wanden worden afgewerkt met kunststof rozetten. Uitgaande van een buitentemperatuur en een windsnelheid die ter plaatse normatief is voor de bepaling van de benodigde capaciteit, kunnen de navolgende temperaturen binnen worden onderhouden: Woonkamer 20 graden Celsius Keuken 20 graden Celsius Badkamer 22 graden Celsius Slaapkamers 20 graden Celsius Hal 15 graden Celsius Alle vloeren worden voorzien van vloerverwarming d.m.v. slangensysteem opgenomen in de dekvloer. In de meterkast, toilet en overloop worden geen verwarmingselementen geplaatst. 28. Mechanisch ventilatie De ventilatie geschied door middel van een regelbaar mechanisch ventilatiesysteem. De ventilatie box wordt geïnstalleerd op de zolderruimte. De lucht wordt afgezogen ter plaatsen van de keuken, de badkamer, het toilet en de zolderen wordt naar buiten afgevoerd. De toevoer vindt plaats via de ventilatieroosters in de gevel. Het ventilatiesysteem heeft een twee standen schakelaar nabij de keuken en in de badruimte. De afzuigopeningen zijn voorzien van instelbare kunststof ventielen. Ten behoeve van de afzuigkap in de keuken is er een afvoerbuis aangebracht. 29. Electrotechnische installatie De installatie voldoet aan de eisen gesteld in het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1010) en het Bouwbesluit, alsmede aan de eisen van het Nutsbedrijf. De installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over meerdere groepen naar de diverse aansluitpunten. De schakelaars en wandcontactdozen worden gemonteerd op een hoogte van 105cm boven de vloer. Ter plaatse van de mogelijke opstelplaats van de keuken komen ze op ca. 120cm boven de vloer. De installatie met aansluitpunten, lichtpunten en schakelaars staan op tekening aangegeven. De plaatsaanduiding is indicatief. Allen zijn inbouwdozen met uitzondering van de elektra in de materkast, de berging en de technische installatie op de zolder. De aansluitpunten in de keuken zijn suggestief in de tekening aangegeven. De installatietechnische uitwerking voor de keukenopstelling is opgenomen in de koperslijst. 30. Centrale antenne inrichting (CAI) en telefoonaansluiting De op de verkooptekening aangegeven aansluitpunten voor telefoon en de antenne-inrichting, bestaan uit ledige buisleidingen met doos. De aansluitingen in de woonkamer zijn afgemonteerd. De aanvraag tot aansluitingen moet de koper zelf tijdig indienen bij de koper zelf tijdig indienen bij de telefoon-/cai-instelling. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Tevens een glasvezelaansluiting in de meterkast. 9

10 WERKWIJZE Over Hegeman/Nimberg Hegeman Projectrealisatie is gevestigd in Nijverdal en maakt evenals Nimberg uit Havelte deel uit van het Hegeman Plus concern. Gezamenlijk ontwikkelen zij projecten voor de woon en woon/zorg markt. Door korte lijnen is men in staat om snel op de vraag van de markt te anticiperen en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De aankoop Indien u besluit een woning van ons te kopen, ondertekend u een koop- en aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst verplicht Hegeman Projectrealisatie zich de kavel te leveren en de woning te bouwen. U verplicht zich tot het betalen van de koopprijs. De originele overeenkomst wordt naar de notaris gestuurd zodat deze de akte van eigendomsoverdracht kan voorbereiden. U ontvangt een kopie van deze overeenkomst. U kunt er van overtuigd zijn dat wij alles in het werk zullen stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Het is ons streven om een zo goed mogelijk product te leveren. Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken vanaf het tekenen van de voorovereenkomst. Notaris De eigendomsoverdracht van de te bouwen woning geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij de door de bouwer aangewezen projectnotaris. In de koop-/ aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van de overdracht vermeld, terwijl tevens rekening moet worden gehouden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Vóór de datum van de notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum, verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen. Dan ook dient, indien dit noodzakelijk is, een bankgarantie te worden gesteld. Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van levering en de hypotheekakte. Koop- en aannemingsovereenkomst Door het ondertekenen van de voorovereenkomst verplicht u zich om binnen de in de voorovereenkomst gestelde termijn tot ondertekening van de koop- / aannemingsovereenkomst over te gaan. Met het ondertekenen van de koop- / aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopsom, terwijl wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van de woning. Nadat de overeenkomst door koper en verkoper is getekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden die de notariële akte van levering opmaakt. Hypotheek tijdens de bouw Na de notariële overdracht ontvangt u van ons de nota s voor de (bouw)termijnen in tweevoud. De kopie zendt u zo spoedig mogelijk voorzien van uw handtekening naar uw geldgever, die voor betaling zal zorgen. Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag, met de daarop eventueel in mindering te brengen ontvangen renten over het nog in depot staande bedrag. 10

11 De koopprijs De koopsommen van onze woningen zijn in euro s vrij op naam (v.o.n.), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen. - grond- en ontwikkelingskosten - bouwkosten - Kosten voor het gebruik van water en electra tot de dag van oplevering - Kosten garantie- en waarborgcertificaat - architecten en adviseurs honorarium - notarishonorarium en kadasterkosten inzake transportakte v.o.n. - gemeenteleges - 21% B.T.W. - kadastraal recht - bouwvergunning - technische aansluitkosten: water, riool, gas en elektra De met de financiering van uw woning verband houdende kosten, welke niet in de koop-/aanneemsom zijn begrepen, kunnen zijn: - de kosten verbonden met het aangaan van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten etc.) - de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering - eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering (spaarpremie) - de (bouw)rente over de grondkosten en de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum - de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte. - de kosten voor het aanvragen van NHG - eventueel meerwerk ten opzichte van de standaard woning - Keuken - Inrichting en tuinaanleg - De aanvraag tot aansluitingentelefoon-/caiinstallatie en de entree en abonnementskosten - rentekosten ten tijde van de bouw - de eventuele bouwrente Meer- en/of minderwerk Na het ondertekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst ontvangt u een kopers informatiemap. Deze map bevat onder anderen meer informatie over de afhandeling van eventueel het meer- en minderwerk. De Betaling In de koop-/aannemingsovereenkomst treft u een overzicht van betalingstermijnen aan. De grond wordt betaald bij de eigendomsoverdracht bij de notaris. Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst wacht u af tot wij u reeds vervallen termijnen in rekening brengen. Er zijn dan een aantal mogelijkheden: 1. Maakt u gebruik van eigen geld, dan betaalt u de factuur. 2. Maakt u gebruik van een hypotheek en is de hypotheekakte nog niet gepasseerd dan betaalt u nog niet. U heeft dan automatisch uitstel van betaling, zoals ook in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld staat. Over de verschuldigde, maar niet betaalde termijnen, wordt de overeengekomen rente berekend. Deze rente wordt bij de notariële akte van levering met u verrekend. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een (bouw) termijn is vervallen, ontvangt u van ons een verzoek om binnen 14 dagen tot betaling over te gaan. 11

12 Wijzigingen Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect(en), constructeur(s) en adviseur(s) van het plan. Ondanks dat, moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een gewijzigde constructie, aanvullende eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, stedenbouwkundige verkaveling etc. Tevens behoudt de opdrachtgever zich het recht voor, op of aan de opstallen de naar zijn oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt. Wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. De op tekening ingeschreven maten zijn circa maten. Maten ten behoeve van meubilair, gordijnen etc. dienen derhalve na oplevering op de bouw te worden opgenomen. Over- of ondermaat van de perceeloppervlakte is niet verrekenbaar. Oplevering/sleuteloverhandiging Na aanvang van de bouw wordt u een globale opleveringsprognose gegeven. De datum waarop uw woning waarschijnlijk aan u wordt opgeleverd, is op die termijn niet exact aan te geven. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat een woningbouwproject altijd uniek is en er veel onzekere factoren zijn. Als het vriest, kan er niet worden gemetseld; als er veel regen valt, kan er niet worden geschilderd, etc. In een later stadium van de bouw kunnen de prognoses natuurlijk steeds gespecificeerde worden. Wij kunnen u helaas niet eerder dan maximaal twee weken voor de oplevering informeren over de definitieve opleveringsdatum en het tijdstip. Derhalve adviseren wij u een ruime marge te nemen ten opzichte van tussentijds aan u ver stuurde prognoses voor het maken van afspraken met uw leveranciers e.d. Wanneer de woning opleveringsgereed is, ontvangt u een uitnodiging om samen met onze opzichter/uitvoerder uw woning te inspecteren. Tijdens deze inspectie worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Indien u vooraf aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de akte van levering van de woning en eventuele hypotheekakte is voldaan, ontvangt u na ondertekening van het Proces verbaal van oplevering de sleutels van uw woning. Tevens zal onze opzichter / uitvoerder u een onderhoudsboekje verstrekken waarin onderhoudsaanbevelingen zijn opgenomen. Garantie Op de woningen is de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010 van toepassing. Woningborg NV is een zelfstandig schadeverzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in het waarborgen van woninggaranties. Omdat Woningborg een verzekeringsmaatschappij is valt zij onder het toezicht van de Nederlandse Bank. Verkrijgers van een Woningborgcertificaat hebben daarmee de zekerheid dat de verstrekte waarborgen zijn ondergebracht van een vergunning houdende verzekeringsmaatschappij, die onder toezicht staat van de Nederlandse Bank. Het waarborgcertificaat betekent voor u als koper dat u met een financieel gezonde en technisch vakbekwame onderneming zaken doet. U ontvangt bij de Koop- en Aannemingsovereenkomst het boekje Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010 Hierin worde de Garantie- en Waarborgregelingen en de garantietermijnen per onderdeel uitgebreid omschreven. De Garantie- en Waarborgregeling is primair gekoppeld aan de woning, zodat u bij verkoop binnen de garantietermijn de rechten uit de Garantie- en Waarborgregeling kunt overdragen aan de nieuwe eigenaar. Belangrijk is ook nog om te vermelden dat meerwerk dat u rechtstreeks met ons bent overgekomen, ook onder de toepasselijke Garantie- en Waarborgregeling valt. Meer informatie over Woningborg en de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling kunt u nalezen op de website: 12

13 Prijsstijging De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van wijzigingen in het B.T.W.-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor rekening en risico van de ondernemer. A. Mogelijkheden meerwerk Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te kiezen uit een ruime mogelijkheid aan wijzigingen, zodat de woning zoveel mogelijk kan worden aangepast aan persoonlijke wensen. Een overzicht van deze wijzigingen treft u aan op de standaard meer- en minderwerklijst. Het is natuurlijk mogelijk dat u meer- en minderwerk wensen heeft die niet voorkomen op deze lijst. Vandaar dat wij u, voor een nog nader door ons aan te geven datum, eerst de mogelijkheid bieden individuele wensen schriftelijk in te dienen, een en ander met inachtneming van de hierna onder B genoemde restricties. De gehonoreerde wensen worden vervolgens geprijsd en opgenomen in een aanvullende meeren minderwerklijst die u te zijner tijd wordt toegezonden. Gezien de noodzakelijke werkvoorbereiding kunnen aanvullingen en wijzigingen op het meer- en minderwerk na de sluitingsdatum niet in behandeling worden genomen. B. insturen van individuele wensen Alhoewel het de intentie is om zoveel mogelijk met ieders individuele wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk alles te honoreren. De woning dient bij oplevering te voldoen aan het Bouwbesluit, de NEN-normen, de eisen van Nutsbedrijven, Brandveiligheidvoorschriften, de garantie- en waarborgregeling. Woningborg en de aanvullende overheidseisen. In verband met deze eisen, de seriematigheid van het bouwproject, constructieve en/of esthetische redenen, is (tenzij reeds opgenomen in de meeren minderwerklijst) het weglaten c.q. wijzigen van sommige essentiële onderdelen niet mogelijk. Zoals bijvoorbeeld: aanpassingen aan buitengevels (het verplaatsen van ramen en deuren, afmetingen, kleur- en materiaalwijzigingen) verplaatsen van leidingen, leidingschachten, standleidingen, hemelwaterafvoeren, meterkasten, kruipluiken of verdeeleenheid vloerverwarming. C. Sanitair Het in de verkoopbrochure beschreven standaard sanitair zal te bezichtigen zijn bij de project sanitair leverancier. U ontvangt rechtstreeks van deze leverancier een uitnodiging om de showroom te bezoeken. Deze uitnodiging kunt u rond de aanvang van de bouw tegemoet zien. Tijdens het bezoek kunt u, naast het bezichtigen van het standaard sanitair, geïnformeerd worden over de mogelijkheden tot aanpassing binnen de sanitaire ruimten. De sanitair leverancier is de aangewezen partij waar u met uw vragen en wensen voor een nog nader bekend te maken sluitingsdatum terecht kunt en waar men onze kopers graag van dienst is. Zij zijn op de hoogte van het bouwproject en staan in verbinding met de bouwkundige aannemer, de loodgieter, de elektricien en de CV-installateur. Deze partijen dragen zorg voor een juiste en correcte invulling. D. Tegelwerk Voor alle wijzigingen ten aanzien van het tegelwerk geldt in principe dezelfde werkwijze als voor het sanitair. Hier is de tegelleverancier de aangewezen partij waar u met uw vragen over het tegelwerk in het toilet en de badkamer terecht kunt. De projecttegel, sanitair leverancier en de sluitingsdata zijn op dit moment nog niet bekend. U ontvangt hierover rond de aanvang van de bouw bericht. Na de betreffende sluitingsdata kunnen geen opdrachten/ wijzigingen in behandeling worden genomen. De woning zal, indien u voor de sluitingsdata geen keuze kenbaar heeft gemaakt, standaard worden uitgevoerd. 13

14 E. Keukeninrichting Er wordt op dit project geen keuken geleverd en er wordt ook geen projectleverancier aan u toegewezen. Dit geeft u de volledige vrijheid om met een keukenleverancier van uw eigen keuze uw keuken uit te kiezen. De wanden ter plaatse van de keuken worden behang klaar opgeleverd. Het leveren en monteren van de keuken moet na de oplevering van uw woning plaatsvinden. Het leidingwerk van de keuken wordt op de standaard locatie afgedopt conform de tekeningen. Indien u het aanpassen van het leidingwerk (water, gas, riolering en elektra) door ons wil laten uitvoeren tijdens de bouw geldt de volgende procedure. U zorgt dat wij een technische tekening van uw keuken krijgen met daarop duidelijk aangegeven waar alle keukenaansluitingen e.d. geplaatst moeten worden de tekening moet volledig zijn, dat wil zeggen dat alle punten voorzien moeten zijn van een maatvoering zowel in hoogte als in de lengterichting. Onduidelijke tekeningen worden niet in behandeling genomen. Er zal een offerte opgesteld worden aan de hand van uw tekening welke u toegezonden wordt. Indien u akkoord gaat met de offerte, ondertekent u deze en retourneert de ondertekende offerte worden dan voor de oplevering van uw woning aangepast. Indien u niet akkoord gaat met de offerte, dient u dat binnen 7 dagen schriftelijk kenbaar te maken. De keukenaansluitingen worden dan standaard uitgevoerd. Wijzigingen in de keukenaansluitingen worden tot een nog nader te bepalen sluitingsdatum in behandeling genomen. Over de sluitingsdatum wordt u nader bericht. Na de betreffende sluitingsdatum kunnen geen opdrachten of wijzigingen meer in behandeling worden genomen. Constructie Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad. Daarom raden wij u aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken. Ondanks dat blijft het mogelijk dat er krimpscheurtjes ontstaan. Het is raadzaam in de beginperiode genoegen te nemen met het zogenoemde bouwbehang. Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren etc. kunnen niet zonder meer op de afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en werking van de onderliggende constructievloer alsmede van de afwerkvloer ontstaan krimpscheurtjes die doorgegeven worden aan de tegel- en andere harde vloeren. Speciale voorzieningen in de afwerkvloer worden in dit geval vereist. U dient de leverancier van uw harde vloerbedekking hierover te informeren. Impressies en tekeningen De artist impressions in en op de brochures en verkooptekeningen geven een impressie. De reële kleuren kunnen hiervan licht afwijken. Monsters van stenen en dakpannen zijn te bezichtigen bij de makelaar. De in de tekeningen genoemde maten zijn ca. maten en kunnen licht afwijken. Uiteraard zullen de aangegeven maatvoeringen zo nauwkeurig mogelijk worden aangehouden. Omdat wordt gewerkt met natuurlijke materialen kunnen kleine maatafwijkingen voorkomen. Dit kan niet worden voorkomen en kan geen aanleiding geven tot klachten of weigeren van oplevering. Bij de maatvoering tussen de wanden is nog geen rekening gehouden met wandafwerking, zoals wandtegels, spuit- of schilderwerk. Daar waar de tekeningen huishoudelijke apparatuur, meubilair, tuinaankleding e.d. staan aangegeven is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. De plaats 14

15 van hemelwaterafvoeren kan na uitwerking van de pannen het huis immers is gebouwduit materialen die na de oplevering Slotopmerking nog wijzigen. nog kunnen gaan werken. Het is raadzaam hiermee rekening Het ontwikkelen van een project zoals dit, is een voortdurend te houden bij de wandafwerking. Tegelvloeren, grindvloeren, proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds Onderhoudsperiode natuursteenvloeren enz. kunnen niet zonder meer op een verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens de afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en werking De situatietekeningen die in deze brochure zijn opgenomen oplevering, worden zo snel mogelijk verholpen. Gedurende zes van de onderliggende constructie- en afwerkvloer ontstaan of zijn toegevoegd aan deze brochure, betreffen in nagenoeg maanden, gerekend vanaf de datum van oplevering, kunt u krimpscheurtjes, die worden doorgegeven aan de tegel- en alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking nieuwe onvolkomenheden die niet het gevolg zijn van verkeerd grindvloer. Speciale voorzieningen in de afwerkvloer zijn in dit tot de situering van de groenstroken, voet- en fietspaden, gebruik of het werken schriftelijk aan ons meedelen. geval vereist. parkeervoorzieningen en dergelijke kunnen zich dan ook Nadat alle voor herstel in aanmerking komende voordoen. Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat tekeningen, onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding is gemaakt, Algemeen voor zover niet behorend bij een bestemmings- of uitwerkplan, zijn verholpen, worden wij geacht aan onze ver lichtingen Controleer voor de opleveringsdatum: geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten te hebben voldaan. Eventuele onvolkomenheden na deze uw opstalverzekering en inboedelverzekering kunnen worden ontleed. periode worden conform de van toepassing zijnde regeling van Tot het moment van oplevering zorgt Hegeman voor Woningborg behandeld. aansluitingen van nuts en het energieverbruik. Vanaf de dag van oplevering moet u zelf zorgen voor de energielevering. Goed om te weten U kunt hiervoor contact opnemen met de door u gewenste Een nieuwbouwhuis heeft in de eerste periode van de energieleverancier. Tijdens de bouw zijn alle woningen bewoning een hoge vochtigheidsgraad. Daarom raden wij u verzekerd tegen de risico s van brand en stormschade. aan deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken. Vanaf de oplevering van de woning bent u zelf verantwoordelijk Toch blijft het mogelijk dat er krimpscheurtjes ontstaan omdat voor de verzekering van uw huis. 15

16 Benoemde ruimte Afwerking bouwbesluit Wand Plafond Vloer CV Graden Overige voorzieningen Beganegrond Hal Verkeersruimte Behangklaar Spack spuitwerk Dekvloer 15 Meterkast Meterkast Meterruimte Onafgewerkt Onafgewerkt Vloerplaat met - Meters nutsbedrijven belinstallatie sparingen Toilet Toiletruimte Wandtegels tot ca. 120 cm boven de vloer Structuur spuitwerk Structuur spuitwerk Vloertegels 15 Closetcombi (hangend closet) Fonteincombinatie Mechanische Ventilatie Woonkamer Verblijfsruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20 Bedrade aansluitpunten voor telefoon en CAI Kamerthermostaat Hoofdschakelaar voor de mechanische ventilatie Keuken Verblijfsruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20 Warm- en koudwater / rioolafvoer Kanalen mechanische ventilatie Bedrade leiding voor electrisch koken Ledige leidingen voor electrisch boiler en vaatwasser Er wordt standaard geen keukeninrichting geleverd 16

17 Benoemde ruimte Afwerking bouwbesluit Wand Plafond Vloer CV graden Overige voorzieningen Verdieping Overloop Verkeersruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 15 Badkamer Badruimte Wandtegels tot plafond Strucuur spuitwerk Vloertegels 22 Wastafelcombinatie Douchecombinatie Closetcombi (hangend closet) Mechanische ventilatie Slaapkamer 1 Verblijfsruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20 Loze leidingen voor telefoon en CAI Slaapkamer 2 Verblijfsruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 21 Loze leidingen voor telefoon en CAI Slaapkamer 3 Verblijfsruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 22 Loze leidingen voor telefoon en CAI Tweede verdieping Zolder Onben. ruimte Behangklaar Dakplaat zonder verdere afwerking Dekvloer 15 Installatie wand/kast Mechanische ventilatiebox Wasmachine aansluiting Leidingwerk in het zicht Buitenruimte Berging Bergruimte Verduurzaamde vuren delen Houten balklaag met dakbeschot Betontegels Lichtarmatuur op schemerschakelaar 17

18 Vrij wonen nabij de stad Pandomo Makelaars Grifteweg DT Groningen T Makelaars Ontwikkelaar Bouwer Nieuwbouw Groningen HAVELTE

w a t e r e n n a t u u r A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN type

w a t e r e n n a t u u r A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN type Amersfoort - Vathorst A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n w a t e r e n n a t u u r type 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN Inhoud Pagina Onderwerp 4 Amersfoort 5 Vathorst

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie

de poortwachter 21 ste eeuws comfort de mooiste binnenkomer van haarlem 40 appartementen van 90 tot 132 m 2 licht, lucht en fraaie uitzichten

de poortwachter 21 ste eeuws comfort de mooiste binnenkomer van haarlem 40 appartementen van 90 tot 132 m 2 licht, lucht en fraaie uitzichten 21 ste eeuws comfort 40 appartementen van 90 tot 132 m 2 licht, lucht en fraaie uitzichten het begin van iets moois de poortwachter de mooiste binnenkomer van haarlem Inhoudsopgave De Entree van Haarlem

Nadere informatie

Pluk de dag in Nijmegen. 10 twee-onder-één-kapwoningen en. 4 vrijstaande woningen

Pluk de dag in Nijmegen. 10 twee-onder-één-kapwoningen en. 4 vrijstaande woningen Pluk de dag in Nijmegen 10 twee-onder-één-kapwoningen en 4 vrijstaande woningen 2 3 Inhoud 4 Nijmegen om de hoek 6 Wonen in Lissendonk 8 De woningen 10 Vogelvluchtimpressie 12 Vrijstaande woning 18 Twee-onder-één-kapwoning

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 25 Koopappartementen Het Hart van Berlicum VORM Ontwikkeling B.V. 11 mei 2015 VOORLOPIG 1 1. Het project Kopersinformatie 25 koopwoningen (fase 3 Hart van Berlicum) Het project

Nadere informatie

Achterstraat 1A en 1B Montfoort

Achterstraat 1A en 1B Montfoort Achterstraat 1A en 1B Montfoort 449.900,-- v.o.n. NIEUWBOUW Inhoud: ca 590m3 Gebruiksoppervlakte: ca 140m2 Perceelsoppervlakte: ca 180m2 Jacobi ERA Makelaardij Montfoort 0348 46 91 71 ERA-makelaars hebben

Nadere informatie

16 eengezinswoningen 2 maisonnettes. De leukste woonplek van de Leidsebuurt in Haarlem

16 eengezinswoningen 2 maisonnettes. De leukste woonplek van de Leidsebuurt in Haarlem 16 eengezinswoningen 2 maisonnettes De leukste woonplek van de Leidsebuurt in Haarlem 2 3 Inhoud 6-9 Centrum van cultuur en historie 10-11 Wonen in de Leidsebuurt 12-15 Nieuw! Oost Indië 16-17 Situatie

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place

TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place 48 ééngezinswoningen Vathorst De Bron - Amersfoort 1 @YourPlace TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project: 48 woningen @YourPlace, Deelplan De Bron in Vathorst, Amersfoort Datum:

Nadere informatie

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN INHOUDSOPGAVE IDONGEN 4 DE BELJAART 5 GEMEENTE 6 SANS SOUCI 7 ARCHITECT 8 SITUATIE EN VOGELVLUCHT 10 VRIJSTAANDE WONINGEN 12 Vrijstaande woning (1 en

Nadere informatie

www.waterschouw.nl 40 Ruime ééngezinswoningen Kuijs Reinder Kakes HKL Projectontwikkeling Provincialeweg 1, 1561 KK Krommenie Telefoon (075) 6426010

www.waterschouw.nl 40 Ruime ééngezinswoningen Kuijs Reinder Kakes HKL Projectontwikkeling Provincialeweg 1, 1561 KK Krommenie Telefoon (075) 6426010 WONEN IN plan Waterschouw, Assendelft Informatie en verkoop Ontwikkeling Kuijs Reinder Kakes HKL Projectontwikkeling Provincialeweg 1, 1561 KK Krommenie Telefoon (075) 6426010 www.krk.nl www.waterschouw.nl

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht.

70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht. 70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS. OPDRACHTGEVER BOUWBEDRIJF ARCHITECT CONSTRUCTEUR VERKOOP Heijmans Vastgoed B.V. Plotterweg 24 Postbus 197 3800 AD Amersfoort

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie