De Zwitserse medische technologiesector Innovatielandschap & kansen voor Nederland. Innovatie Attaché Netwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Zwitserse medische technologiesector Innovatielandschap & kansen voor Nederland. Innovatie Attaché Netwerk"

Transcriptie

1 De Zwitserse medische technologiesector Innovatielandschap & kansen voor Nederland Innovatie Attaché Netwerk

2 Colofon Opdrachtgever dhr. dr. Joop Gilijamse Innovatie adviseur Ambassade Berlijn Auteur mevr. Lisette van Schaik Stagiair Innovatieafdeling Ambassade Bern Begeleiding dhr. dr. Joop Gilijamse Innovatie adviseur Ambassade Berlijn dhr. ir. Wout van Wijngaarden Innovatieraad Ambassade Berlijn dhr. mr. Erik van den Akker mw. mr. Saskia Harthoorn mw. drs. Anita van Rozen dhr. Peter van Hoorn dhr. Prof. dr. Peter van den Besselaar Hoofd Economische afdeling Ambassade Bern Economische Afdeling Ambassade Bern Economische Afdeling Ambassade Bern Vrije Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Contact Datum 24 juli

3 Glossarium R&D: Research & Development ; onderzoek en ontwikkeling WBF: Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung SBFI: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation EPFL: École Polytechnique Fédérale de Lausanne; Federale Technische Universiteit in Lausanne ETHZ: Eidgenössisches Technische Hochschule Zürich; Federale Technische Universiteit in Zürich EMPA: Onderzoekscentrum van de technische universiteiten op het gebied van material science and technology LSH: topsector Life Science Health HTSM: topsector High Tech Systemen en Materialen Zwitserland heeft vier officiële talen. Hierdoor kan er nog wel eens verwarring ontstaan over termen en afkortingen. In dit verslag worden de termen en afkortingen zo veel mogelijk in het Duits gegeven, met de volledige termen in het Engels of Nederlands geschreven. Koers: 1 euro = 0,80 CHF 1 euro = 1,30$ Tenzij bron al in euro s was 2

4 Inhoudsopgave Colofon...1 Glossarium...2 Samenvatting...4 Zusammenfassung Inleiding Medische technologie in Zwitserland Definitie medische technologie Topsectorenbeleid Introductie Zwitserland Algemeen Democratisch systeem Opleidingssysteem Innovatiekracht Technology Transfer Offices Starterscultuur Onderzoek financiering Medische technologie in Zwitserland Historie medische technologie Gezondheidszorg in Zwitserland Kennisinstellingen Onderzoekinstituten Private medische technologie sector Clusters Geografische clusters Medtech Zwitserland Medical Cluster i-net BioAlps Regulering van de medische technologie sector Trends in de medische technologie Kansen en uitdagingen voor Nederland Antwoord op onderzoeksvragen Ondersteuning bij internationale activiteiten EU samenwerkingsverbanden Evenementen Dankwoord Appendices Bijlage 1: Lijst van MRAs tussen Zwitserland en de EC op het gebied van medische technologie

5 Samenvatting Zwitserland staat bekend om zijn innovatiekracht. De afgelopen jaren staat Zwitserland stipt op nummer één onder de Europese landen van het Innovation Union Scoreboard. Zwitserland is een bijzonder land, waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Dit wordt ook gereflecteerd op hun producten, voornamelijk in de technologische sectoren. Naast de grote hoeveelheid kennis en kwaliteit in Zwitserland op het gebied van medische technologie, maakt de open en export afhankelijke economie Zwitserland één van de dominante wereldwijde spelers op het gebied van medische technologie. Daarnaast is Zwitserland leidend in ontwikkeling, productie en gebruik van medische technologie. De overheid heeft besloten om de komende jaren te blijven investeren in de medische technologie sector. Dit gecombineerd met de goed georganiseerde starterscultuur zorgt voor een enorme R&D impuls. Op dit moment zijn drie trends zichtbaar binnen de Zwitserse medische technologie markt: de opkomst van het 3D printen, export naar opkomende economieën en de vraag naar nieuwe business modellen. Het Zwitserse onderwijssysteem behoort tot de wereldtop, vooral de twee technische universiteiten (ETHZ en EPFL) staan hoog aangeschreven. Daarnaast zijn er een groot aantal kennisinstellingen in Zwitserland te vinden. Deze kennisinstituten hebben elk een Technology Transfer Office om de overdracht van hun kennis naar de markt te faciliteren. Vandaag de dag zijn er ongeveer 1400 medtech bedrijven actief in Zwitserland, de sector is goed georganiseerd via (vaak kantonnaal ondersteunde) clusters. In 2012 droeg deze sector 2% bij aan het Bruto Binnenlands Product, het hoogste percentage in Europa en de VS. Ondanks dat Zwitserland buiten de EU en EER valt, doet het land regelmatig mee aan Europese programma s ter bevordering van innovatie. Wat opvalt als er naar de cijfers van de samenwerking binnen de Europese programma s tussen Zwitserland en Nederland wordt gekeken, is dat deze samenwerkingen ver bovengemiddeld succesvol zijn. Dit maakt Zwitserland een uitstekende partner in de medische technologie. Er gaat veel geld naar de Zwitserse gezondheidszorg, maar dat levert niet direct ook de beste kwaliteit op. Nederland scoort beter op de verhouding kosten en kwaliteit. De Zwitserse overheid tracht nu een oplossing te zoeken om de kosten van de gezondheidszorg terug te drijven. Nederland zou hierin een rol kunnen spelen als leverancier van kennis en technologie. Bijvoorbeeld op het gebied van ziekenhuisbouw. 4

6 Zusammenfassung Die Schweiz ist für ihre Innovationsstärke bekannt. In den vergangenen Jahren war sie regelmässig europäischer Spitzenreiter im Leistungsanzeiger der Innovationsunion. Sie ist ein besonderes Land, in dem Qualität gross geschrieben wird. Das macht sich auch in den dort hergestellten Produkten bemerkbar, insbesondere in den Technologiesektoren. Im Bereich der Medizintechnik zählt die Schweiz zu den weltweit dominierenden Akteuren, was zum einen auf die grosse Erfahrung und die Qualität und zum anderen auf die offene und exportorientierte Wirtschaft zurückzuführen ist. Auch ist sie in der Medizintechnik eines der führenden Länder in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Anwendung. Die schweizerische Regierung hat beschlossen, auch in den kommenden Jahren in diesen Sektor zu investieren. In Kombination mit einer gut organisierten Unternehmensgründungskultur sorgt dies für starke Impulse im Bereich Forschung und Entwicklung. Derzeit lassen sich in der Schweizer Medizintechnikbranche drei Trends beobachten: die zunehmende Bedeutung des 3D- Drucks, der Export in aufstrebende Volkswirtschaften und die Nachfrage nach neuen Geschäftsmodellen. Das Bildungssystem der Schweiz zählt zu den besten der Welt. Insbesondere die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne (ETHZ und EPFL) geniessen einen ausgezeichneten Ruf. Daneben gibt es zahlreiche Wissensinstitute, die jeweils eine Technologietransferstelle haben, die bei der Verwertung des Know-hows auf dem Markt helfen soll. Aktuell sind in der Schweiz ungefähr 1400 Unternehmen in der Medizintechnik-Branche aktiv. Dieser Sektor verfügt über eine gute Organisationsstruktur in Form von Clustern, die häufig durch die Kantone unterstützt werden erwirtschaftete dieser Sektor 2 % des Bruttoinlandsprodukts der höchste Anteil im Vergleich mit anderen europäischen Ländern und den USA. Wenngleich die Schweiz weder der EU noch dem EWR angehört, beteiligt sie sich regelmässig an europäischen Programmen zur Innovationsförderung. Eine Analyse der Zahlen zur Zusammenarbeit der Niederlande mit der Schweiz im Rahmen dieser Programme zeigt, dass diese Kooperation überdurchschnittlich erfolgreich ist. Damit ist die Schweiz ein ausgezeichneter Partner für die Niederlande im Bereich Medizintechnik. Es fliesst viel Geld in das schweizerische Gesundheitswesen, doch zieht dies nicht automatisch die beste Qualität nach sich. In den Niederlanden besteht ein besseres Verhältnis zwischen Kosten und Qualität. Die Schweizer Regierung sucht nach Möglichkeiten, die Kosten des Gesundheitswesens zu dämpfen. Die Niederlande könnten als Lieferant von Know-how und Technologie hierzu einen Beitrag leisten, etwa im Bereich Krankenhausbau. 5

7 1. Inleiding Binnen het studieprogramma van mijn bachelor Science, Business & Innovation aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, heb ik een stageonderzoek met als onderwerp de Zwitserse medische technologiesector uitgevoerd bij het Innovatie Attaché Netwerk (IAnetwerk) op de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Bern. Het doel van de studie is voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en publieke partijen het Zwitserse medische technologie landschap te schetsen en hen te wijzen op kansen voor R&D samenwerkingsverbanden en toelevering van kennis en hightech producten. Het resultaat van vier maanden stageonderzoek is gepubliceerd in dit rapport. Het bevat achtereenvolgend een korte introductie over Zwitserland, daarna een beschrijving van de stand van zaken en trends binnen de medische technologie in Zwitserland en sluit af met een hoofdstuk over kansen voor de Nederlandse topsectoren LSH en HTSM. Dit rapport is in eerste instantie voor de topsector Life Sciences & Health geschreven. Achtergrond informatie over de LSH topsector kunt u vinden op Door de sterke link met technologie is dit rapport ook relevant voor de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM). Binnen deze topsector zijn zestien roadmaps opgesteld. Deze roadmaps zijn gericht op zestien inhoudelijke thema's en beschrijven het ecosysteem van R&D en innovatie en ook mogelijkheden voor publiek-private samenwerking. Voor de medische technologie is vooral de Healthcare roadmap interessant. Hoewel er bij andere roadmaps, bijvoorbeeld nanotechnologie en megatronica, ook links te vinden zijn. Voor meer informatie: Dit is het vierde innovatierapport van het IA-netwerk in Berlijn over Zwitserland. Eerdere rapporten, over het algemene innovatielandschap, de watersector en de energiesector in Zwitserland, zijn te vinden op onder publicaties. 1.1 Medische technologie in Zwitserland Zwitserland staat bekend om zijn innovatiekracht. De afgelopen jaren staat Zwitserland stipt op nummer één onder de Europese landen van het Innovation Union Scoreboard. 1 Vooral op het gebied van life sciences is Zwitserland sterk. Van oudsher is de kwaliteit van precisietechnologie en farmaceutische middelen in Zwitserland hoog. 1 Europese Commissie. (2013, maart 27). Innovation Union Scoreboard. Opgeroepen op mei 27, 2013, van Enterprise and Industry: 6

8 De Zwitserse overheid heeft besloten om de komende jaren te blijven investeren in de medische technologie sector. Dit, gecombineerd met de activiteiten van intermediaire organisaties als de Swiss National Science Foundation (SNF) en de Commissie voor Technologie en Innovatie (KTI), levert een enorme R&D impuls vanuit de overheid op voor de medische technologie sector. 2 Daarnaast groeit in Zwitserland, net als de rest van Europa, het zorgbehoevende deel van de bevolking door vergrijzing en toename van chronische ziekten. Daar komt bij dat de beroepsbevolking juist afneemt. Hierdoor overstijgt binnen een paar jaar de grote vraag naar gezondheidszorg het beperkte aanbod. Deze trend is wereldwijd en vraagt volgens het Innovative Medical Devices Initiative om fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg, namelijk: - Verhoging van de efficiëntie van gezondheidszorgprofessionals. - Een verschuiving van (dure en arbeidsintensieve) intramurale zorg naar (minder dure en minder arbeidsintensieve) extramurale zorg. - Vergroting van het zelfzorgpotentieel van de bevolking. Meer informatie: 1.2 Definitie medische technologie Life sciences is een breed gebied, het bevat biotechnologie, medische technologie, de farmaceutische industrie en in sommige gevallen ook de voedselsector. Medische technologie wordt vaak onderverdeeld in twee toepassingen. 1. Diagnostische toepassingen (diagnose, bewaking en onderzoek naar de vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces) en 2. Therapeutische toepassingen (preventie, behandeling, verlichting of compensatie van ziekten, verwondingen, handicap en beheersing van bevruchting). In dit rapport zal de focus liggen op de volgende onderwerpen binnen de medische technologie. 1. Actieve en passieve implantaten: bijvoorbeeld pacemaker, gebitsimplantaten en prothesen 2. Apparaten en instrumenten: bijvoorbeeld diagnostische en therapeutische beeldvorming (bijvoorbeeld CT, MRI, EEG), gebitsinstrumenten, operatietechnologie (inclusief operatierobotica) en speciale wooninrichting voor ziekenhuizen en klinieken. 3. Medische technologische software en dienstverlening voor apparatuur (ehealth) 1.3 Topsectorenbeleid In Nederland zijn negen topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is. Voor de medische technologie overlappen twee sectoren elkaar, te weten Life Sciences & Health (LSH) en High Tech Systemen & Materialen (HTSM). De Nederlandse overheid wil samen met het bedrijfsleven en de wetenschap de ingezette koers naar de top krachtig en met ambitie voortzetten. Hierin zijn drie punten concreet vastgelegd: 1. Nederland in de top 5 van kenniseconomieën in de wereld (in 2020); 2. Stijging van de Nederlandse R&D-inspanningen naar 2,5% van het BBP (in 2020); 3. Topconsortia voor Kennis en Innovatie waarin publieke en private partijen participeren voor meer dan 500 miljoen waarvan ten minste 40% gefinancierd door het bedrijfsleven (in 2015). Meer informatie: 2 Pastor, E., & Sollberger, P. (2012, september). Publications. Opgeroepen op april 12, 2013, van Swiss Statistics: 7

9 In dit rapport zal antwoord worden gegeven op twee vragen. De eerste gaat over het innovatielandschap in Zwitserland, de tweede over het Nederlandse topsectorenbeleid. 1. Waar liggen in Zwitserland de kansen voor Nederlandse kennisinstituten en bedrijven op het gebied van medische technologie? En hoe kunnen deze benut worden voor R&Dsamenwerking en toelevering van kennis en hightech producten? 2. Hoe kan de internationale topsector agenda voor medische technologie naar een concreet plan van aanpak in Zwitserland op gebied van innovaties vertaald worden? Ik wens u veel leesplezier. Lisette van Schaik 8

10 2. Introductie Zwitserland 2.1 Algemeen Omringt door lidstaten van de Europese Unie blijft Zwitserland aan zijn onafhankelijkheid vasthouden. Zwitserland heeft zelf weinig eigen natuurlijke bronnen, daarom zijn duurzame innovatie en technologie van belang om het land financieel in goede conditie te houden. Zwitserland heeft vier officiële talen; Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans. Alle officiële documenten en overheidswebsites worden in drie van deze talen gepubliceerd, te weten Duits, Frans en Italiaans. Daarnaast is er vaak ook een Engelse vertaling beschikbaar. Zwitserland telde in ,95 miljoen inwoners. In datzelfde jaar telde Nederland 16,73 miljoen inwoners, meer dan het dubbele. 3,4 2.2 Democratisch systeem Zwitserland heeft een speciaal democratisch systeem (Figuur 1). Men kent drie bestuurlijke niveaus; gemeenten, kanton en bond. Ieder niveau heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en heft zijn eigen belastingen. Sinds 1 januari 2013 telt Zwitserland 2408 gemeentes 5 en 26 kantons 6. 7 Ter vergelijking, vanaf dezelfde datum telt Nederland 408 gemeenten en 12 provincies. Met de helft zoveel inwoners als Nederland laat dit duidelijk zien hoe gefragmenteerd Zwitserland is. In Zwitserland hebben de kantons hebben een hoge graad van zelfstandigheid. Ze hebben hun eigen grondwet, parlement, overheid en rechtbanken. 8 De bond bevat drie verschillende bevoegdheden: de uitvoerende Bondsraad, de wetgevende macht in de vorm van het Parlement en de federale rechtbank. Wat het Zwitserse democratische systeem bijzonder maakt is dat de burgers inspraak hebben en krijgen in vele zaken via referenda. Doordat de burger soeverein is in Zwitserland en altijd inspraak houdt in het politieke beleid, en niet één keer een stem wordt afgegeven voor (in principe) vier jaar, is het lastig om een lange termijn planning te maken. 3 Bundesamt für Statistik. (2013). Bevölkerung. Bern: Panorama. 4 Centraal Bureau voor de Statistiek. (2012, januari 1). Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf Opgeroepen op juli 2, 2013, van StatLine: 5 In de periode is het aantal gemeenten met 188 afgenomen. Deze trend vertoont zich al sinds het begin van de 21 ste eeuw. 6 Waaronder zes half-kantons. De Zwitserse Grondwet spreekt echter van 23 kantons, daarin worden drie paren gevormd van de zes half-kantons. 7 Schweizerische Eidgenossenschaft. (2013, januari 1). Institutionelle Gliederungen. Opgeroepen op mei 24, 2013, van Statistik Schweiz: 8 Bouwsma, J., & Ditzler, C. (2011). Switzerland's Lively Life Science Ecosystem. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 9

11 Bondsraad Bond Parlement Verenigde Federale Vergadering Nationale Raad Staatsraad Federale rechtbank Kantons 23 gelijke kantons Gemeenten 2408 gemeenten Figuur 1 Versimpelde weergave van het Zwitserse democratische systeem met de drie bestuurlijke niveaus aan de linkerkant weergegeven. De bond wordt verder opgesplitst in drie bevoegdheden Opleidingssysteem Het onderwijssysteem in Zwitserland staat hoog aangeschreven. De Zwitserse overheid richt zich vooral op het creëren van goede randvoorwaarden: kwalitatief hoogstaande kennisinstellingen, voornamelijk in de vorm van universiteiten en hogescholen, en een goed onderwijssysteem. Hierdoor komen talentvolle studenten van binnen- en buitenland naar de universiteiten om er te studeren. Dat de universiteiten in Zwitserland van hoge kwaliteit zijn is terug te zien in de Times Higher Education World University Rankings. De ETHZ stond in op de 12 e plek en de EPFL op de 40 e plek. 10 Naast de ETHZ en EPFL zijn er tien kantonnale universiteiten. Verder zijn er negen hogescholen, veertien pedagogische hogescholen en nog een aantal universiteiten van instituten die de Bond ondersteunt. In Zwitserland is het duale systeem (vergelijkbaar met de beroepsbegeleidende leerweg, BBL) zeer prominent. Het bedrijfsleven wordt nauw betrokken bij de inrichting van het curriculum, de uitvoering van het onderwijs en de vaststelling van het aantal opleidingsplaatsen. Het MKB in de medische technologie sector profiteert hiervan. 2.4 Innovatiekracht Er zijn verschillende redenen voor de sterke innovatieve positie van Zwitserland. Allereerst de technische universiteiten en instituten met aanzienlijke budgetten, waarbinnen een goede coördinatie met behoud van onderlinge concurrentie centraal staat. Daarnaast zijn de brede steun voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op project- en persoonsbasis, met een focus op jonge wetenschappers, en coördinatie van bepaalde onderzoeksthema s aan de hand van de onderzoek zwaartepunten van belang. Ook het praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen, die steeds vaker als samenwerkingspartner van de industrie optreden, zorgt voor een sterke innovatiepositie. De laatste reden voor de sterke positie is de steun vanuit de overheid aan samenwerkingsprojecten tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. Bij deze 9 Schweizerische Eidgenossenschaft. (2013, januari 1). Der Schweizerische Bundesstaat. Opgeroepen op mei 24, 2013, van Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft: 10 The Times (2013). Times Higher Education World University Rankings Opgeroepen op juni 7, 2013 van World University Rankings: 10

12 samenwerking tussen publieke en private partijen, gaat de subsidie per definitie alleen naar de publieke onderzoekspartner Technology Transfer Offices Zwitserse universiteiten hebben om hun kennisoverdracht vorm te geven de Swiss Technology Transfer Associatie (switt) opgezet. Volgens de switt zorgen de samenwerkingsverbanden en groeiende kennis over medische technologie ervoor dat de Zwitserse medische technologie industrie een sterke positie heeft. 12 De hogescholen en universiteiten met bijbehorende Technology Transfer Offices (TTO) zijn van belang voor innovatie. De overheid heeft twee soorten TTO opgezet. De Commissie voor Technologie en Innovatie (CTI) is een algemene vraagbaak, daarnaast bestaan technologie specifieke centra, waaronder het Competentie Centrum voor Medische Technologie (ccmt). Ook hebben verschillende onderzoeksinstellingen een eigen TTO opgezet, deze werken volgens hetzelfde principe Starterscultuur Door goede opleidingen aan te bieden worden veel studenten enthousiaste starters. Op vele Zwitserse universiteiten en hoge scholen heerst een starterscultuur. Dit heeft weer als gevolg dat er veel patenten worden aangevraagd en een groot aantal medische technologie start ups per jaar ontstaan. 13 In Figuur 2 is de verdeling van de start ups in Zwitserland te zien. Ondanks deze sterke positie ontkomt ook Zwitserland niet aan de economische crisis. Maar door de kennisoverdracht verder te verbeteren kan er efficiënter gewerkt worden. Figuur 2 Aantal start ups in Zwitserland in de afgelopen 5 jaar binnen de categorie Medtech & Diagnostics. In totaal 72 start ups. De blauwe vlaggetjes zijn één bedrijf, de gele en oranje stippen staan voor meerdere bedrijven. Bron: 11 Prinz, M.-J. (2010). Innovatie op z'n Zwitsers: leermomenten & samenwerkingskansen. Berlijn: Innovatie Attaché Netwerk Duitsland & Zwitserland. 12 switt. (2012). Swiss Technology Transfer Association. Opgeroepen op mei 28, 2013, van Mission of TTO: 13 Medtech Switzerland. (2012). Swiss Medtech Report. Bern: Medtech Switzerland. 11

13 Een belangrijke overheidsinstelling is de Commissie voor Technologie en Innovatie (KTI). Het KTI (www.kti.admin.ch) valt onder het staatsecretariaat SBFI, dat weer bij het Ministerie WBF hoort. Het KTI helpt start ups in de vier fasen van hun bestaan. Deze fasen zijn het concreet maken van een business idee, het opstellen van het businessplan en in de derde fase verzorgt het KTI coaching en training na de opstartfase. De laatste fase is verdere ondersteuning wanneer dit in een later stadium nodig is. Daarnaast heeft het KTI meerdere financieringsprogramma s en evenementen om start ups te helpen. 14 Ook kan het Venture lab (www.venturelab.ch) helpen bij de opstart van een bedrijf. Zij organiseren trainingen en evenementen voor innovatieve start ups Onderzoek financiering Het Zwitserse Nationaalfonds (SNF) zorgt voor financiering van wetenschappelijke projecten. Onderdeel van het SNF is het Nationale Centrum van Competentie in Onderzoek (NCCR). Deze zorgt voor financiering van technologie en werkt samen met ETHZ, Universiteit Bern en Universiteit Bazel. De SNF is actief betrokken bij het gesprek om een Europese onderzoeksruimte (ERA) te implementeren. Binnen dit onderzoeksgebied zullen er verschillende financieringsniveaus zijn voor onderzoekers om elkaar aan te vullen en zo de wetenschap in Europa te dienen. Om deel te kunnen nemen aan de ERA, is het SNF lid van zowel de European Science Foundation (ESF) als van European Heads of Research Councils (EUROHORCs). Momenteel is de SNF ook de voorzitter van EUROHORCs. De SNF biedt of beheert een reeks financieringsinstrumenten voor de samenwerkingsverbanden binnen Europa. Alle in Tabel 1 vermelde instrumenten zijn beschikbaar voor Nederlandse bedrijven. Daarnaast zijn er binnen Europa meerdere samenwerkingsverbanden en financieringsinstrumenten. Een overzicht is te vinden via de volgende link: 14 KTI. (2013). Start-up und Unternehmen. Opgeroepen op juni 26, 2013, van KTI: 15 Venture lab. (2013). Home. Opgeroepen op juni 20, 2013, van Venture lab: 12

14 Tabel 1 Financieringsinstrumenten van de SNF. Bron: Naam programma Internationale korte bezoeken Bi- en multilaterale overeenkomsten Eurocores ERA-NET Beschrijving Een programma voor een kort bezoek, tussen één week en drie maanden, voor buitenlanders in Zwitserland. Is beperkt voor één persoon. Overeenkomsten ter bevordering van mobiliteit binnen Europa ( Money Follows Onderzoeker) alsook voor gezamenlijke onderzoeksprojecten van Zwitserse groepen en onderzoekers uit een beperkt aantal landen ( Lead Agency of Money follows Cooperation Line ). Eurocores bevorderen gezamenlijk onderzoek, netwerken en informatieverspreiding in grote, complexe en internationale onderzoeksgebieden. Het ESF zet ieder jaar een oproep uit voor de toestroom van nieuwe ideeën. Het is de bedoeling om een groot onderzoek binnen de Europese samenwerkingsprogramma s mogelijk te maken. Het ESF is verantwoordelijk voor de evaluatie van vraagstukken en projecten en de algemene uitvoering van het programma. Het onderzoeksinstrument van de ERA-NET is er om de samenwerking en coördinatie van de onderzoeksmaatregelen op nationaal of regionaal niveau in de EU-lidstaten en geassocieerde staten te verbeteren. Dit programma is gericht op nationale en regionale programma, zoals onderzoek ministeries en nationale onderzoeksorganisaties. 13

15 3. Medische technologie in Zwitserland 3.1 Historie medische technologie Medische technologie (medtech) in Zwitserland heeft haar wortels in meerdere gebieden. Historisch gezien stamt de sector af van zowel de horloge industrie, de farmaceutische industrie als de machine industrie. In de NewScientist van 2 november 2011 is een interview gepubliceerd met de meningen van de experts over het succes van de medische technologie in Zwitserland. De experts stellen: Het komt neer op generaties lange ervaring in metaal en high-precisie ontwerp talenten. Mensen in Zwitserland hebben precisie in hun genen; ze zijn opgegroeid met precisie mechanica om hen heen. Door de erfenis van de horloge-industrie zijn er vele specialistische technologieën beschikbaar in Zwitserland: micro-elektronica, plastic injectie, siliconen technologie, vormgieten Er is veel ervaring in al deze gebieden. 16 Door de geschiedenis van de sector zijn de producten in Zwitserland sterk op de techniek gefocust Gezondheidszorg in Zwitserland De huidige medische technologie bevindt zich in een complex speelveld. Aan de ene kant wil de zorg vragende consument de beste en nieuwste technologie hebben, terwijl de beeldvorming kwaliteit of de meetkwaliteit van deze producten niet altijd even goed is als de huidige producten. Echter, deze nieuwe technologieën kunnen snel verbeteren en de markt van de huidige technologieën overnemen. De investeringen in tijd en geld voor dit verbeterproces zijn voor de meeste bedrijven en ziekenhuizen te kostbaar. Daarnaast vinden ook de zorgverzekeraars sommige ingrepen duur zonder aantoonbare meerwaarde, en vergoeden ze deze behandeling niet. Medische technologie heeft de potentie om de kosten van de gezondheidszorg duurzaam te maken en gelijktijdig de overgang naar een resultaatgerichte gezondheidszorg mogelijk te maken. Voor deze overgang moeten nieuwe soorten consumenten begrepen en bediend worden. Waar traditioneel alleen de arts als klant gezien werd, wordt de betalende klant steeds belangrijker en de leverancierskant steeds complexer. Tegelijkertijd vindt er een verschuiving plaats van niet-informatie gevende technologieën georiënteerd op de provider naar wel informatie gevende technologieën georiënteerd op de patiënt. Niet alle segmenten van de medische technologie zullen evenredig te maken krijgen met dit verschijnsel, echter de komst van de nieuwe technologieën zal wel de bestaande business modellen (de manier waarop er waarde gecreëerd, overgegeven en gevangen wordt, zoals beschreven in de waardeketen van Michael Porter (1985)) in vele productcategorieën verstoren NewScientist. (2011, november 2). Switzerland's medtech prowess. Opgeroepen op mei 17, 2013, van NewScientist: 17 Bouwsma, J. (2013, juni 4). Financiering en regulering van medische technologie in Zwitserland. (L. van Schaik, Interviewer) 18 Ernst & Young. (2012). Pulse: medical technology report. Ernst & Young 14

16 Sinds 2005 wordt er ieder jaar door het Zweedse bedrijf Health Power House een Euro Health Consumer Index (EHCI) gemaakt. De EHCI is een standaard meeteenheid geworden voor de Europese gezondheidszorg. De afgelopen drie keer kwam Nederland als nummer één uit de bus. In Tabel 2 staan de totale scores van de Index van het afgelopen jaar. Het verschil met de andere landen en Nederland wordt steeds groter. Nederland kreeg 872 van de 1000 punten toegekend. 19 Zwitserland kreeg 769 punten, waarmee ze buiten de absolute top vallen. Volgens de organisatie van EHCI komt dit doordat andere gezondheidssystemen de afgelopen jaren zijn verbeterd, terwijl het Zwitserse systeem constant is gebleven. 20 Tabel 2 Totale scores EHCI 2012 (Health Consumer Powerhouse, 2012) Servië Bulgarije Roemenië Letland Macedonië Albanie Hungarije Polen Litouwen Portugal Spanje Malta Griekenland Italië Cyprus Slovenië Estland Kroatië Slowakije Tsjechië Duitsland Ierland Verenigd Koninkrijk Oostenrijk Finland Noorwegen Frankrijk Zwitserland Zweden België Luxemburg Ijsland Denemarken Nederland 3.3 Kennisinstellingen Er zijn in Zwitserland meerdere plaatsen waar kennis vandaan gehaald kan worden. Vooral de technische universiteiten staan goed aangeschreven en genieten een hoge status in Zwitserland. Met deze twee universiteiten worden veel samenwerkingsverbanden gesloten. Fundamenteel onderzoek is één van de drie hoofdtaken binnen de universiteiten, de andere twee zijn excellent onderzoek en de overdracht van de kennis naar de markt. Naast de ETHZ en EPFL zijn er tien kantonnale universiteiten, negen hogescholen, veertien pedagogische hogescholen en nog een aantal universiteiten van instituten die de Bond ondersteunt. Daarnaast hebben beide technische universiteiten hebben een eigen academisch ziekenhuis; voor EPFL is dat Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en voor de ETHZ is dat het Universitätsspital Zürich (USZ). Verder zijn er academische ziekenhuizen in Geneve (HUG), in Bern (Inselspital) en in Bazel (USB). 19 Health Consumer Powerhouse. (2012, mei 15). Euro Health Consumer Index Opgeroepen op mei 29, 2013, van Health Consumer Powerhouse: 20 Health Consumer Powerhouse. (2012, mei 15). Euro Health Consumer Index Opgeroepen op mei 29, 2013, van Health Consumer Powerhouse: 15

17 3.3.1 Onderzoekinstituten Buiten de universiteiten zijn er in Zwitserland drie onderzoeksinstituten die specifiek binnen de medische technologie onderzoek doen. Allereerst het Academia Raetica. Dit instituut voert zelf geen onderzoek uit maar opereert als een clusterorganisatie voor hoogstaande onderzoeksinstituten en klinieken in kanton Grisons en omgeving. Het doel is om postgraduaat onderwijs te ondersteunen en te promoten, om op deze manier interdisciplinair onderzoek en netwerken binnen de aangesloten instituten en klinieken te bevorderen. Het potentieel van medisch en technologisch onderzoek zou verder gestimuleerd moeten worden om meer jonge en gemotiveerde academici aan te trekken en betere verbindingen met de nationale en internationale universiteiten te vormen. Hiervoor heeft het instituut bijvoorbeeld een eigen TTO om de overdracht van kennis te bevorderen. Het Academica Raetica wordt financieel ondersteund door het kanton Grisons en de gemeente Davos. Ook heeft zij een samenwerkingsovereenkomst getekend met de universiteit van Liechtenstein. 21 In 2011 werd het Binnig and Rohrer Nanotechnologie centrum opgericht, dit is een samenwerking tussen IBM, de ETHZ en het EMPA. Het is de eerste keer in Zwitserland dat de industrie en universiteit een gezamenlijke onderzoek locatie creëren. De ETHZ heeft twee professoren binnen het centrum. Samenwerkingsverbanden zijn een belangrijk onderdeel binnen het onderzoek concept in het centrum. 22 De onderzoeksvelden van het centrum zijn: - Spintronics/magnetisme - Nanodraden - Apparaten op basis van carbon - Functionele materialen - 3D integratie Als derde het Centre Suisse d' Electronique et de Microtechnique (Zwitsers centrum voor Elektronica en Microtechnologie, CSEM), opgericht in Het is een private instelling die toegepaste R&D uitvoert en gespecialiseerd is in micro- en nanotechnologie, systembouw in micro-elektronica en communicatie technologie. De missie van CSEM is om de Zwitserse industrie op deze gebieden hoger op te brengen, door toegepaste technologie platforms te ontwikkelen over deze thema s, en deze naar de markt te brengen. De taken van CSEM worden ondersteund door de Zwitserse overheid en een groot aantal kantons waaronder Neuchâtel, Bazel Land en Luzerne Private medische technologie sector Zwitserland is dankzij de open en export afhankelijke economie één van de dominante wereldwijde spelers op het gebied van medische technologie. Daarnaast is Zwitserland leidend in ontwikkeling, productie en gebruik van medische technologie. 13 Vandaag de dag zijn er ongeveer 1400 medische technologie bedrijven actief in Zwitserland. In 2008 droegen deze bedrijven aan 2% van het Zwitserse Bruto 21 Academia Raetica. (2013). Ziele. Opgeroepen op juli 15, 2013, van Academia Raetica: 22 IBM. (2013). nanotechnology Centre. Opgeroepen op juli 15, 2013, van IBM Research Zurich: 23 CSEM. (2013). Key Facts. Opgeroepen op juli 15, 2013, van CSEM: 16

18 Binnenlands Product (BBP) bij. Dit is het hoogste BBP aandeel voor medische technologie ter wereld en ongeveer drie keer zoveel als de medische technologie sector in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. 24 In 2012 is dit percentage iets gestegen tot 2,1%. Zwitserland is leidend ten opzichte van het VK (0,4%), de VS (0,7%), Duitsland (0,8%) en het gemiddelde van heel Europa (0,6%). 13 Daarnaast worden ieder jaar patenten aangevraagd door de medische technologie sector in Zwitserland. De concentratie van de medische technologie bedrijven in Zwitserland is ongewoon hoog. 80% van alle bedrijven is een MKB met minder dan 250 werknemers. 63% van alle geproduceerde producten worden na productie in Zwitserland geëxporteerd, dit is 5% van de totale Zwitserse export. 25 Medische technologie had in de afgelopen 15 jaar de meeste patent aanvragen bij het Europese Octrooibureau (EOB), in 2012 kwam 42% vanuit VS en 38% vanuit de EU. Duitsland had de meeste aanvragen (12%), gevolgd door Frankrijk, Zwitserland en Nederland (4% ieder). 26 Ieder jaar brengt het Medical Cluster een rapport uit over de Zwitserse medische technologie genaamd Swiss Medical Technology Industry (SMTI). De totale landelijke omzet in 2010 voor medische technologie was CHF 22,9 miljard, met een eigen toegevoegde waarde van CHF 11,1 miljard aan de Zwitserse omzet. Investeringen in R&D en groeicijfers zijn volgens het rapport van Switzerland Trade allen bovengemiddeld. (Switzerland Trade & Investment Promotion, 2012). De verdeling van de bruto toegevoegde waarde is te zien in Figuur 3. De R&D uitgaven zijn te zien in Tabel 3, het totaal van Nederland (1,84%) in 2009 lag ruim een procent lager dan het totaal van Zwitserland (2,94%). Bruto toegevoegde waarde: 11,09 miljard CHF 3% 1% 14% 1%1% 8% Medtech fabrikant Orthopedische instrumentenmaker Tandtechnisch laboratoria Groothandel Gehoorapparaten 72% Detailhandel Toeleverancier Figuur 3 Verdeling van de bruto toegevoegde waarde: CHF 11,09 miljard. Bron: Fasmed In totaal zijn ca mensen werkzaam in de medische technologie. Dit is 1,4% van de werkzame populatie, vele malen meer dan ieder ander land (Duitsland: 0,3%, het VK/EU/de VS: 0,2%). De grootste werkgever is Synthes, daarna volgt Roche Diagnostics 24 Medtech Switzerland. (2010). Swiss Medtech Report. Bern: Medtech Switzerland. 25 Switzerland Trade & Investment Promotion. (2012). Handbook for Investors, Business Location in Switzerland. Zürich: OSEC 26 European Patent Office. (2013, mei 15). Medical technologies. Opgeroepen op juni 19, 2013, van EPO: 17

19 en J&J Medical. Andere Zwitserse bedrijven zijn Ypsomed (injectiesystemen), Sonova (hoortoestellen) en Straumann (gebitsimplantaten). Zimmer, Medtronic B. Braun en Stryker zijn voorbeelden van grote, internationale bedrijven die een hoofdkantoor in Zwitserland hebben. Redenen die voor de vestiging van internationale bedrijven in Zwitserland worden aangedragen zijn; goed opgeleide beroepsbevolking en het gemak waarmee senior multinational bedrijfsleiders naar Zwitserland komen vanwege de goede internationale scholen en kindvriendelijke omgeving. 27 Tabel 3 Bruto landelijke uitgaven aan R&D per sector verdeelt, 2004 en 2009 (% aandeel van GDP). Ter vergelijking staan de EU-27 en de landen binnen de euro (EA-16) vermeld. Zwitserland bevat de cijfers van 2008 in plaats van 2009 in alle sectoren. Bron: Eurostat 2012 Bedrijven Overheid Hoger onderwijs EU-27 1,16 1,25 0,24 0,27 0,41 0,48 EA-16 1,17 1,27 0,27 0,29 0,40 0,47 Nederland 1,03 0,88 0,26 0,23 0,64 0,73 Zwitserland 2,14 2,20 0,03 0,02 0,66 0,72 De productie basis is zeer divers over alle product categorieën, vele bedrijven zitten tussen de internationale marktleiders. De grootste sector in Zwitserland is het tandtechnische deel. Daarna komen de groothandelaren en fabrikanten met het grootste aandeel in de verdeling. De sector orthopedisch instrumentenmaker, bijvoorbeeld protheses, is in het aantal bedrijven sterker zichtbaar dan in de verdeling van het BBP hierboven. Verdeling van de 3720 bedrijven 5% 3% 7% 2% 21% 4% Medtech fabrikant Orthopedische instrumentenmaker Tandtechnisch laboratoria Groothandel 24% Gehoorapparaten Detailhandel 34% Toeleverancier Figuur 4 Verdeling van de 3720 bedrijven actief binnen de medische technologie sector. Bron: Fasmed 27 NewScientist. (2011, november 2). Switzerland's medtech prowess. Opgeroepen op mei 17, 2013, van NewScientist: 18

20 3.5 Clusters Geografische clusters Door geografische kenmerken zijn er op verschillende plaatsen in Zwitserland clusteringen van medische technologie bedrijven gevormd, deze geografische clustering is te zien in Figuur 5. Vooral rond de Jura, van oudsher technologie cluster, rond Bazel en bij de ETHZ en EPFL zijn veel medische technologie bedrijven te zien (Figuur 6). Figuur 5 Verdeling medische technologie bedrijven in Zwitserland. Bron: Figuur 6 Medische technologie in de Jura en in de buurt van Bazel (links), rond Zürich (midden) en rond Lausanne (rechts). Bron: Naast de geografische clusters zijn er ook private clusters in Zwitserland. Hieronder worden de vier belangrijkste clusters behandeld Medtech Zwitserland Medtech Switzerland is een non-profit export platform voor de medische technologie sector in Zwitserland, gestart door de Zwitserse overheid en overgenomen door toenmalig OSEC en Medical Cluster in De missie van het platform is om de export van medische technologie naar nieuwe en bestaande economieën te bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door een netwerk platform binnen de sector, het publiceren van rapporten, het organiseren van seminars, expert workshops en werkgroepen, een Zwitserse stand organiseren bij handelsaangelegenheden, exportmissies faciliteren. 19

21 3.5.3 Medical Cluster Medical Cluster (MC) is 15 jaar geleden opgestart. Eerst alleen voor Bern, daarna zijn ze regionaal en later nationaal actief geworden. In het afgelopen jaar had het MC één miljoen Zwitserse franken omzet, waarvan 1/3 deel uit contributie voortkwam, ongeveer de helft uit eigen projecten en de rest via kantonale financiering. Op dit moment zijn er ongeveer 380 bedrijven lid van MC. In de nabije toekomst zullen het Medical Cluster en Medtech Switzerland meer gaan samenwerken, en daarna fuseren tot één organisatie. MC organiseert ieder jaar eigen evenementen voor leden en niet leden en doen ze mee aan evenementen in het buitenland, bijvoorbeeld Medica in Duitsland. MC organiseert netwerkbijeenkomsten zoals een Morning Talk en Insight en Expert Groups in Human Centered Design (gebruiksvriendelijkheid producten) en in Lean Management ( slanke en efficiënte bedrijfsvoering). Daarnaast publiceert MC een rapport op basis van haar eigen database in samenwerking met Medtech Switserland en een consultancy bedrijf i-net i-net is een Public Private Partnership tussen de kantons Aargau, Bazel land, Bazel Stad en Jura alsook leidende ondernemingen uit de regio om innovatie te bevorderen. Samen ondersteunen zij veelbelovende bedrijven in de gebieden van ICT, life sciences, medische technologie, cleantech en nanotechnologie. i-net biedt ondernemingen en innovators gratis individuele begeleiding en uitgebreide mogelijkheden voor informatie-uitwisseling en kennisoverdracht. Met ongeveer 50 evenementen per jaar spreekt i-net, een netwerk van meer dan mensen en bedrijven - van start ups tot internationale ondernemingen. Bij medische technologie liggen de focuspunten op: - Computer ondersteunde operaties - Actieve implantaten - E-Health - Big Data BioAlps BioAlps is een life science cluster voor West-Zwitserland. Er zijn zeven kantons lid (Bern, Fribourg, Geneve, Jura, Neuchâtel, Valais en Vaud) en dertien kennisinstituten. Het cluster biedt een dynamisch netwerk van meer dan hoogopgeleide (en meertalige) professionals, een eigen TTO, science parken, incubators en business angels voor start ups en een innovatieve en ondersteunende omgeving. BioAlps heeft 13 kern sectoren gedefinieerd, waaronder medische technologie. Ieder jaar organiseert BioAlps eigen evenementen, vaak specifiek voor één kanton, en staan ze op (internationale) beurzen met een Zwitserland stand. 20

DE TURKSE LIFE SCIENCES AND HEALTH SECTOR

DE TURKSE LIFE SCIENCES AND HEALTH SECTOR < DE TURKSE LIFE SCIENCES AND HEALTH SECTOR Een verkenning naar de kansen en uitdagingen voor de Nederlandse innovatiegemeenschap Dennis Linn Colofon Opdrachtgever Rory Nuijens Innovatieadviseur Turkije

Nadere informatie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport Monitor 2014 Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie - 1 Colofon Copyright 2014 Brainport Development De Brainport Monitor is een

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Holland Space Cluster

Holland Space Cluster Holland Space Cluster Ready for take-off Colofon Redactie: Redacteur: Christiaan de Goeij ( cdgoeij@hollandrijnland.net ) Co redacteur: Simon Bremmer ( sbremmer@hollandrijnland.net ) In opdracht van de

Nadere informatie

Agrifood & Life Sciences in Oss. Onderzoeksrapport naar mogelijke cross-overs tussen twee speerpunten

Agrifood & Life Sciences in Oss. Onderzoeksrapport naar mogelijke cross-overs tussen twee speerpunten Agrifood & Life Sciences in Oss Onderzoeksrapport naar mogelijke cross-overs tussen twee speerpunten HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Diensten Waarderen. december 2012

Diensten Waarderen. december 2012 79 Diensten Waarderen december 2012 Colofon Vormgeving: Jumnior beeldvorming - Zoetermeer Druk: Quantes - Rijswijk December 2012 ISBN 9789077005606 Verkoopprijs 12,50 Auteursrecht Alle auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe

Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe Arnoud van der Slot, Sameer Mehta, Matthijs Hovelynck Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe Hoe ICT de internationale concurrentiepositie van Nederland en de topsectoren kan versterken

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

Diensten Waarderen. advies

Diensten Waarderen. advies Diensten Waarderen Dienst Product advies 79 De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen

Nadere informatie

My Industry 2030. Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie

My Industry 2030. Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie My Industry 2030 Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie Colofon Auteur Jurjen Witteveen, ING Economisch Bureau jurjen.witteveen@ing.nl Redactieraad Marcel Beckers, ING Business Banking Oost-Brabant

Nadere informatie

Strategisch aanvalsplan The Netherlands: Digital Gateway to Europe. Datum 2 juli 2013

Strategisch aanvalsplan The Netherlands: Digital Gateway to Europe. Datum 2 juli 2013 Strategisch aanvalsplan The Netherlands: Digital Gateway to Europe Datum 2 juli 2013 Colofon Projectnaam In opdracht van Digital Gateway Ministerie van Economische Zaken NFIA Prinses Beatrixlaan 2 2595

Nadere informatie

Nederland 2020: terug in de top 5. De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend

Nederland 2020: terug in de top 5. De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend Nederland 2020: terug in de top 5 De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend Nederland 2020: terug in de top 5 De economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend 19 april

Nadere informatie

Ik ben verheugd dat velen zijn ingegaan op mijn verzoek om medewerking te verlenen. Ik dank hen allen hartelijk voor hun bijdragen.

Ik ben verheugd dat velen zijn ingegaan op mijn verzoek om medewerking te verlenen. Ik dank hen allen hartelijk voor hun bijdragen. Europa Dichtbij Voor u ligt het werkboek Investeren in de regio, een nieuwe uitgave in de serie Europa Dichtbij. Gedurende 2012, met mogelijk een uitloop in 2013, werk ik in het Europees Parlement als

Nadere informatie

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Amsterdam Economic Board November 2012 1 Voorwoord Met deze Human Capital Agenda voor het cluster Life Sciences & Health wordt aansluiting gezocht met

Nadere informatie

Internationale propositie medisch cluster Rotterdam. 2 September 2011 Eindrapport

Internationale propositie medisch cluster Rotterdam. 2 September 2011 Eindrapport Internationale propositie medisch cluster Rotterdam 2 September 2011 Eindrapport Inhoud Introductie Pagina 3 Hoofdstuk 1: Trends en ontwikkelingen Pagina 8 Hoofdstuk 2: Het investeringsklimaat voor het

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Industry Group Manufacturing. Made in Holland. Accountants Belastingadviseurs Consultants Financieel Adviseurs

Industry Group Manufacturing. Made in Holland. Accountants Belastingadviseurs Consultants Financieel Adviseurs Industry Group Manufacturing Made in Holland Accountants Belastingadviseurs Consultants Financieel Adviseurs Inhoud Voorwoord 2 Introductie 3 Verantwoording 4 Macro-economisch 5 Productiecapaciteit 7

Nadere informatie

Kennis en Innovatie Foto 2012 1. Kennis en Innovatie Foto 2012 Tweede voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020

Kennis en Innovatie Foto 2012 1. Kennis en Innovatie Foto 2012 Tweede voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 1 Tweede voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011- 2 Colofon KIA-bestuur Alexander Rinnooy Kan (voorzitter) Gerard Kleisterlee Kees Tetteroo Robbert Dijkgraaf Sijbolt Noorda KIA-secretariaat

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenbeleid

Monitor Bedrijvenbeleid 2014 Monitor Bedrijvenbeleid Ministerie van Economische Zaken 2 Inhoudsopgave Executive summary 5 1. Inleiding: voortgang bedrijvenbeleid 9 2. Brede blik op bedrijvenbeleid 13 2.1 Inleiding 13 2.2 Productiviteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Challengers: hun kenmerken en succesfactoren

Challengers: hun kenmerken en succesfactoren Challengers: hun kenmerken en succesfactoren Huib van der Kroon Michiel Linssen Arnoud Muizer Niek Timmermans Zoetermeer, 4 maart 2013 ISBN: 9789037110555 Rapportnummer: A201311 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Investeren in innovatie

Investeren in innovatie Investeren in innovatie Knelpunten en oplossingen voor het MKB Erie Tanja Kenniscentrum D66 Den Haag, januari 2004 Inhoudsopgave INLEIDING... 5 HOOFDSTUK 1: HET MKB EN INNOVATIE... 7 1.1 WAT IS HET MIDDEN-

Nadere informatie

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens 16 mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Internationale ontwikkelingen De vorming van mondiale waardeketens Integratie van opkomende markten

Nadere informatie

Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China

Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China (West) Public Sector MBA Scriptie Drs. Rutger Brouwer 1 december 2011 2 Kijken

Nadere informatie

Briljante bedrijven. Effectieve ecosystemen voor ambitieuze ondernemers

Briljante bedrijven. Effectieve ecosystemen voor ambitieuze ondernemers Briljante bedrijven Effectieve ecosystemen voor ambitieuze ondernemers advies 85 De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en

Nadere informatie