krant Jaargang 2015, nr. 3, september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "krant Jaargang 2015, nr. 3, september"

Transcriptie

1 krant Jaargang 2015, nr. 3, september Trimestriële nieuwsbrief van de Christelijke Basisbeweging (CBB) vzw V.u.: Leo Bernaerts, Oude Dendermondsestraat 50, 2830 Willebroek Afgiftekantoor: 2830 Willebroek Erkenning: P806103

2 Inhoud: Ten geleide: Zoals wij kijken naar de beelden van Auschwitz... 1 Dank voor verjaardag... 1 Algemene vergadering... 2 Palestina-avond... 4 Terugblik op Kariboe Die Kraft der Schönheit... 5 Kariboe: De kracht van schoonheid... 6 Kariboe-namiddag... 7 De Swa wordt 60 en gaat op pensioen oktober: SAMEN Wonen SAMEN Huizen november: OpenDeurDag... 8 DIEPZEEDUIKDAGEN Projectencommissie... 8 Nieuws uit de werk- en DENKgroepen... 9 Redactie... 9 Vorming... 9 Driekoningenzingen... 9 Wijd en Zijd... 9 FAMILIENIEUWS... 9 Nieuw leven We moesten aan het grote Leven afgeven: Gaven elkaar het ja-woord RijWeg Vereniging voor actieve natuurbeleving Hart Boven Hard Klein-Brabant-Vaartland KUWAKARIBISHA (Van harte welkom) Wat moet ik doen? TAU-activiteiten protos Ruim. Ruimer. Verruim je horizon Duitsland, Nederland, België hebben geprofiteerd van de Griekse crisis Alternatieve betaalmiddelen in Griekenland De aarde onze zuster en moeder Agenda Colofon CBBkrant is de Trimestriële nieuwsbrief van de V.Z.W. Christelijke Basisbeweging, Rijweg 110B, 2870 Puurs, Redactieraad: Leo Bernaerts, Oude Dendermondsestraat 50, 2830 Willebroek (tel ) Mieke Boven, Bosstraat 15, 2830 Willebroek (tel ) Fons Heirbaut, Pierstraat 290, 2630 Aartselaar (tel. 03/ ) Abonnementen: CBBkrant wordt gratis verdeeld aan de leden van de vzw Christelijke Basisbeweging; vrijwillige bijdragen kunnen gestort worden op rekening BE , CBB vzw, Willem Van Oranjestraat 1, 2830 Willebroek Verantwoordelijke uitgever: Leo Bernaerts, Oude Dendermondsestraat 50, 2830 Willebroek Oplage: 65 ex. (mailing: 137 ex.) Werkten mee aan deze krant: Leo, Cecile, Filip, Waltraud, Vinus en Nora, Maria Vs, Hugo M., Boudewijn, Tinne G., Tine DL, Gerda, Fons

3 CBBkrant... Jaargang 2015, nr. 3, september Trimestriële nieuwsbrief van de Christelijke Basisbeweging (CBB) vzw Ten geleide: Zoals wij kijken naar de beelden van Auschwitz We kunnen er niet om heen: de vluchtelingenstroom wordt een tornado. En hoe worden deze mensen opgevangen!!!. Beelden van het eiland Kos of uit Calais zijn schrijnend. Op 13 augustus ll. hoorde ik in een interview op radio één (In de schaduw) schrijfster Monica van Paemel heel boos worden. Het gesprek ging over de houding van Europa m.b.t. de vluchtelingencrisis. Europa, zei ze, dat is de processie van Echternach: 2 stapjes voorwaarts en één stapje achterwaarts. We zullen moeten weten wat we willen, ofwèl is er een Verenigd Europa en dan treedt dat Verenigd Europa als instituut ook dusdanig op en dan behéért het ook crisissen ofwèl vallen we terug op alle nationaliteiten van van mij mag je niet over de grens of ik schuif je verder voor de grens, of dat is niet mijn probleem schuif ze maar door de tunnel, schuif ze maar naar een ander eiland. Dit Europa werkt gewoonweg niet en dat is vrij duidelijk. Toen de interviewster opmerkt dat haar toon heel verontwaardigd klonk, antwoordde ze: Ja, ik ben daar heel boos over, en ik denk dat wij daar met meerderen heel boos moeten over zijn, want dat over 20 of 50 jaar deze beelden (uit Calais of Kos) zullen worden getoond aan het nageslacht zoals wij nu kijken naar de beelden van Auschwitz. Bij het begin van het nieuwe werkjaar is het goed vanuit dit perspectief met vernieuwde moed onze missie als CBB op te nemen. Laat ons daar mekaar in onze veelkleurigheid in bemoedigen en doorzetten. Leo Dank voor verjaardag Hallo allen, Ik wil met deze van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen tot het welslagen van ons feest voor mijn 70 ste verjaardag van harte te bedanken. Of het nu is door een of andere bijdrage, of doodgewoon door uw aanwezigheid, BEDANKT!!!! Bij ons in Elsegem spreekt men er nog over hoe deugddoend dat feest was, en de a.h.w. verbroedering/verzustering zeker voor herhaling vatbaar is. Wie weet misschien over 5 jaar, als het God belieft zou ons moeder gezegd hebben, en dat zeg ik haar graag na. Oprecht gemeend DANK U WEL Cecile 1

4 Algemene vergadering Op 6 juni werd de algemene vergadering gehouden met 23 aanwezigen en 1 verontschuldiging. Financies De balans per 31/12/2014 (met een balanstotaal van ,73), de Resultatenrekening per 31/12/2014 (met een tekort van 8.262,73) en de begroting 2015 (met een voorzien overschot van 263,61) worden toegelicht: Inkomsten / uitgaven 2014: o Verbouwing lokalen (8.134,59 ) omvatten de renovatiewerken van de grote zaal (schilderwerken, doeken) en het jongerenlokaal (vochtbestrijding, zitbank). o Steun projecten (7.200 ) omvat in hoofdzaak: 3 projecten Wijd en Zijd (elk ) Het saldo van de inkomsten van het Driekoningenzingen van 2013 en 2014 verminderd met de bijpassing voor Kariboe (6.650 ) dat besteed werd aan 7 gekozen projecten. Begroting 2015: o Voor herstelling en onderhoud van de verwarmingsinstallatie wordt voorzien. o Er worden verder geen verbouwingswerken gepland. o Steun projecten: voorlopig waarvan al 4 projecten Wijd en Zijd (elk ). Verder is het afwachten wat de bijpassing voor Kariboe wordt om nog andere projecten te steunen (zie verder). Tot slot worden alle voorgelegde rekeningen goedgekeurd en het dagelijks bestuur ontlast. Werking nieuwe structuur Vanuit het Breed Beraad 2010-zijn we gekomen tot een bredere Stuurgroep die zich hoofdzakelijk bezig houdt met de inhoudelijke missie van de CBB en daarvoor 2 keer per jaar samenkomt en anderzijds een Dagelijks Bestuur (Raad van Bestuur van de vzw) die de dagdagelijkse beslommeringen voor haar rekening neemt en daarvoor maandelijks samenkomt. In de 2 voorbije samenkomsten van de Stuurgroep werd, naast de persoonlijke bedenkingen en verwachtingen, dan ook aandacht besteed aan de vieringen en de vorming (met de realisatie van 3 bezinningsavonden in de vasten en de Palestina-avond). Er wordt gevraagd naar een vervolg van de Cardijnavond. Werkgroep Vorming moet toch eens bijeenkomen. Hadden zich al opgegeven: Mia, Hilde en Maria. Vraag ook om deze werkgroep open te trekken (Boudewijn, Ludo S.) Huishoudelijk reglement vzw Het Huishoudelijk Reglement (van de vzw) werd aangepast om de nieuwe opsplitsing tussen Stuurgroep en Dagelijks Bestuur weer te geven. Er werd opgemerkt dat artikel 6a niet erg duidelijk is dat het gaat over de samenstelling van de ledenlijst bij de oprichting van de vzw in Te verduidelijken. Er werd tevens een nieuwe titel en artikel toegevoegd over het gebruik van het Romerohuis. Dit artikel verwijst naar het Huishoudelijk Reglement Romerohuis. Mits de gevraagde verduidelijking in artikel 6a wordt het Huishoudelijk Reglement van de vzw goedgekeurd. Huishoudelijk reglement Romerohuis De nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement voor het gebruik van het Romerohuis wordt goedgekeurd. Nieuwe projecten Projectencommissie 2014 Op de Algemene Vergadering van 2014 werd beslist om het overschot van de 2 voorbije jaren te besteden aan zinvolle projecten. Hiervoor kon elk lid tot 1 oktober een project indienen. Hierbij werd vooropgesteld dat in een voorgesteld project de grondwaarden van de CBB moeten terug te vinden zijn. 2

5 In de mini-cbbkrant van juli 2014 werden de voorwaarden verder verfijnd met de volgende criteria: De financiële ondersteuning wordt gegeven aan een organisatie of groep van personen, dus geen individuele personen. De voorkeur wordt gegeven aan kleine organisaties die niet kunnen rekenen op overheidssteun of andere grote subsidiëringsbronnen. De organisatie moet tot doel hebben om "al wie of wat in zijn grondrechten wordt geschonden", te ondersteunen. De voorkeur wordt gegeven aan kleinschalige projecten die een probleem oplossen en tegelijkertijd nieuwe perspectieven openen. Het moet ook kans bieden op continuïteit. Binnen de doelstellingen moet ook voorzien zijn hoe het project kan worden voortgezet wanneer de subsidie wegvalt (zelfbedruipend). Het project dient concreet omschreven en degelijk onderbouwd te zijn: zowel materieel, als in tijd en ruimte. Naast deze strenge criteria moeten we toch vertrouwen hebben in de organisatie die we willen steunen en er van uit gaan dat de bijdrage die we ter beschikking stellen, zinvol zal besteed worden. Als er nadien enige feedback komt van de besteding, dan is dat graag meegenomen. Voor de projecten van Wijd en Zijd vinden we het belangrijk dat ze: een duidelijke structurele verbetering nastreven; voldoende informatie kunnen ter beschikking stellen om een informatiestand uit te werken en eventueel een vormingsavond te organiseren; over een achterban beschikken die we kunnen informeren over de CBB en haar werking. Dagelijks Bestuur 30/01/2015 Aanvrager dient het project voor te stellen. Procedure Dagelijks bestuur van 17 augustus: budget bepalen Oproep tot indienen van projecten in de CBBkrant van september 1 november: afsluiten ingediende projecten In de loop van november :projectencommissie o Keuze projecten gefinancierd met het overschot van bepaling bedrag o Keuze 3 projecten voor Wijd en Zijd 2016 Varia De bedankingen voor de ontvangen projectensteun aan het prikbord hangen. Voor speciale vieringen gevolgd door een gezellig samenzijn dienen er betere afspraken gemaakt te worden voor het eten dat op het buffet komt: er is soms te weinig variatie en soms is er te veel en soms te weinig. De vorige onderhoudsploeg werd niet ingelicht dat er een nieuwe ploeg is aangesproken. De vorige onderhoudsploeg is niet afgeschreven en we willen nog van haar diensten kunnen gebruik maken. Enkele mensen waren teleurgesteld omdat ze niet waren aangesproken om mee te werken aan Wijd en Zijd. Er werden ruim uitnodigingen verstuurd en deze mensen hebben ook niet ingeschreven om te komen eten. De problematiek van de organisatie van de medewerkers van Wijd en Zijd dient best op de komende Stuurgroep ter sprake gebracht te worden. Vooraleer materiaal in het Romerohuis te deponeren, graag eerst advies inwinnen van iemand van het Dagelijks Bestuur; het Romerohuis is immers geen WRAK en ook geen containerpark. 3

6 Palestina-avond Op 10 juni was er een informatieavond over Palestina. We hadden daarvoor Saida Isbai uitgenodigd om haar ervaringen uit de Gaza-oorlog van juli 2014 te delen. Isbai is van Arabische afkomst en vorig jaar ging ze tijdens de Israëlisch-Palestijnse oorlog voor haar werk op inleefreis naar het twistgebied. Vooreerst schetste Saida Isbai de geschiedenis van het Israëlisch-Arabisch conflict. Het begon allemaal na de tweede wereldoorlog met de oprichting van de Israëlische staat. In 1948 ontstonden de eerste conflicten tussen Joden en Palestijnen en in 1967 was er de Jom Kipoer oorlog. In 1993 werden de eerste Oslo-akkoorden gesloten voor vrede waarbij de PLO (Palestijnse bevrijdingsorganisatie) werd erkend als politieke verzetsorganisatie. In 2005 begon Israël met de bouw van een 700 kilometer lange muur rond Palestijns gebied en vanaf dan begonnen zich meer en meer Israëli in nederzettingen op Palestijns gebied te settelen. In en in 2014 waren er dan twee zware oorlogen in Gaza met duizenden Palestijnse slachtoffers, onder wie vele kinderen. Saida getuigde hoe zij van Arabische komaf met een dusdanige naam en uiterlijk tegen allerlei muren en beperkingen opliep in Israël. Het begon al bij aankomst in de luchthaven van Tel Aviv waar ze uren werd ondervraagd terwijl haar Vlaamse reispartners vrije doorgang kregen. Van haar reis heeft ze slechts enkele foto s kunnen behouden omdat de meeste in beslag werden genomen. Isbai bezocht onder meer een Palestijns vluchtelingenkamp in Bethlehem, de confronterende stad Hebron en de tekenen van de oorlog in Nabloes. Verder verbleef ze in Nazareth en Jeruzalem. De rode draad door haar verhaal was de onrechtvaardigheid van de Israëli tegenover de Palestijnen. Een foto van een Palestijnse markt in Hebron waarboven netten waren gespannen tegen het afval van de erboven wonende Israëli greep ons behoorlijk aan. En op de vraag Wat kunnen wij daaraan doen? beaamde Isbai dat het op allerlei manieren meewerken aan boycots tegen Israel zeker een steun kan betekenen voor de Palestijnse zaak. (PubliNieuws week 25, 2015, WV) Voor de smartphone-gebruikers bestaat er een app Boycot Israël die informatie geeft (in het Engels) over firma s en producten die we best boycotten. Een voorbeeldje: Proctor & Gamble met wasproducten Tide, Ariël, Ace, Alo, Mintex omdat Proctor & Gamble zijn pampers afneemt van een Israëlisch bedrijf Avgol Nonwoven industries en nagenoeg voor de helft van de omzet van dit bedrijf instaat. Avgol Nonwoven industries heeft een fabriek in het Barkan industriecomplex, naast de Westbank nederzetting in Ari el. Fons Terugblik op Kariboe 2015 Van 15 tot 19 juli waren we met CBB te gast in kasteel Mariagaarde in Hoepertingen voor de Kariboedagen. Sneeuwwitje en haar dwergen namen ons mee in de kracht van schoonheid. En of het schone dagen werden... iedereen kon iets van die kracht ontdekken... De tinteling in de ogen van kleine Maria als ze een taart kreeg met een grote 7 erop... de fijne en goede babbels tussendoor...de kracht van taal... de muziek die weer als een rode draad door de Kariboe-dagen liep... het Mandela-lied in de bossen... een Griekse flashmob (de pot op met die crisis)... samen door het bos of een picknick op het gras... Bouwen aan een schone wereld... Iedereen kan iets bijdragen, als je er voor openstaat. En we stonden er voor open! We voelden ons dan ook gedragen door de groep. 4

7 En om Frans Swartelé erbij te halen... Als één kind de wereld kan veranderen, wat kan een groep van meer dan 50 schone mensen dan niet betekenen. Conclusie: het was schoon, de Kariboe-dagen, daar in het schone kasteel in het schone bos. We kijken uit naar de volgende Kariboe-dagen en nodigen iedereen graag uit op de Kariboe-namiddag op zaterdag 10 oktober, in ons schone Romero-huis. Filip Die Kraft der Schönheit De kracht van de schoonheid, konden wij met 51 mensen in de vakantie/vormingsdagen van de CBB samen en op erg verschillende manieren merken. Alleen al het heerlijke kasteel met het grootse binnenhof, dat tot picknick en spel uitnodigde, de brede waterring rond het klooster met de elegante zwanen, het rustige en zondoorstraalde park en de kwetterende eenden, het mooie en stille bos met de grote oude beuken, en slingerende wegeltjes, dat allemaal met geconcentreerde blik waarnemen was al wonderschoon. Wij voelden ons zeer goed en aangescherpt tot aandachtig er bij zijn. Van de verschillende activiteiten wil ik er enkele in een flitslicht opsommen: de kinderen en jongeren hadden ons in leeftijdsgemengde groepen een schoonheidsparcours laten lopen. Van verscheidene landen leerden wij in de voormiddag aan mekaar hun schoonheden kennen weer in gemengde groepen en in de namiddag trokken wij het bos en het park en de zaal in om ze in levende lijve tegen te komen. Onvergetelijk waren voor mij twee staties, die mij diep troffen: de Afrikaanse zangstatie in het bos (dat op een Dom geleek) waar wij in originele Afrikaanse klederdracht de Afrikaanse cultuur indoken. Op de klanken van gitaar en van verschillende trommels zongen wij een Mandela-lied van vrijheid en gerechtigheid. Ongelooflijk mooi klonk onze meerstemmige samenzang onder de hoge bomen: een prachtig life-concert, waarin wij ons op Afrikaans ritme bewogen en in de handen klappend eigenlijk niet wilden ophouden. Wij waren met alle zintuigen present. Gewoonweg tof!! De volgende statie was gans anders: hier werden wij in de stilte binnengeleid. Els belichaamde een mooie Indische vrouw, met sari en een punt als mystiek derde oog op het voorhoofd. Wij mochten ons met zulk een derde oog op het voorhoofd sieren, in lotus-zit plaats nemen en ons met de Indische groet namaste wederkerig begroeten. Wij voegden de binnenpalm van onze handen samen, in de nabijheid van ons hart en bogen het hoofd licht voorover. Deze innige houding in stilte en de Indische muziek binnenzuigend, veranderde ons op slag. Wij werden tot in ons binnenste stil, waren vol aandacht en open voor de aanraking van de ziel. Zelfs de kleinsten onder ons waren heel de tijd stil geworden en helemaal bij zich zelf gekomen. Heel mooi deze kracht der schoonheid! Als derde punt denk ik terug aan het werken met leem. Ik zat met kinderen aan een tafel, ieder met een klomp voor zich die moest bewerkt worden. Dat samen werken op zich was reeds schoon. Ieder was geconcentreerd om iets moois tot stand te brengen. Daarbij beleefden wij momenten van stille aandacht, van uitwisseling van gedachten en van verbazende bewondering, van wederzijdse hulp en samenwerking. Een jonge kunstenaar, die voor het eerst een niet begrijpbare graaihand boetseerde, uitte daarbij dat deze hand alles wat niet schoon in de wereld is, moest weg halen. Mij viel het op dat hij een uitdrukking van Frans, de verhalenverteller op deze wijze in een zichtbare creatie vorm gaf. Frans heeft ons allen en vooral de kinderen aangespoord om al die hatelijke dingen uit de wereld weg te halen en om zich voor het goede en het schone in te zetten. In de slotviering, waar veel stilte aangeboden werd en ook mooie liederen en gebaren, vormden in het midden onze werkjes en ook die van de anderen een rijk gedekte tafel, de oogst van de veelvormige schoonheid van deze week. Bedankt allen die ons doorheen hun creatieve ideeën zoveel schoonheid hebben laten ervaren. Dank!!! Waltraud 5

8 Kariboe: De kracht van schoonheid Zondag 14 maart 1976 betrokken we als kervers getrouwden uit het Limburgse Lommel een nieuw appartementje op het 9de verdiep van residentie Groenlaar in Willebroek. Het werk van Vinus sinds begin januari 76 in de stoomketelfabriek van Denayer had ons naar daar gebracht. Zo leerden we Leo kennen en via hem werden we snel opgenomen in de Taizèkern. De band die toen is ontstaan is altijd gebleven, ook na onze verhuis naar Westmalle. In 2005 namen we voor het eerst deel aan de CBB Besorah-week in Remersdaal. Het aandenken aan het thema SJABBAT Besnijd de tijd van die week heeft nog altijd een plaats in onze woonkamer. Tien jaar later zijn we terug ingepikt, deze keer in de KARIBOE-formule met als thema De kracht van schoonheid. Het voelde van in het begin goed: Mariagaarde in Hoepertingen is een aangename locatie - zeker met het zomerse weer, maar vooral de hartelijke verwelkoming gaf ons onmiddellijk het gevoel er bij te horen. Bij de picknick op het terras hadden we al een eerste fijn gesprek met Adele en Brigitte. Het programma was gevarieerd met aandacht voor gesprek, zang, ontmoeting, ontspanning, creativiteit, bezinning, De uitwisseling over wat ieder als schoons had meegebracht, zette vanaf het begin de juiste toon. Bij de zoektocht naar het schone werden we geïnspireerd door het sprookje van Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Met Willy, die we in Remersdaal voor het eerst ontmoetten, hadden we de eerste avond een lang gesprek over zijn bewogen leven. Wat een schone mens! De ontbijtmomenten na een verkwikkende nacht en een rustgevende meditatie waren gezellig en deugddoend. Elke dag werd energiek en plezierig ingezongen. Frans Swartelé vertelde heel indringend en aangrijpend over het onrecht in de wereld; hoe eenvoudige mensen hierop reageren en een verschil maken. Hij liet ons zien hoe je door je inzet voor anderen schoon kan worden. De reis rond de wereld was voor ons een topervaring: jong en oud samen onder weg in de mooie natuur onder een stralende zon; de schoonheid op elk van de verschillende locaties op een andere manier voelen in al je vezels, Het samen vieren zaterdag namiddag was authentiek en aangrijpend. Met een ludieke bonte ring werd deze KARIBOE in schoonheid afgerond. Na Remersdaal 2005 was KARIBOE 2015 voor ons een heel tof terug aansluiten. Met het mooie kaartje Schoon -TOV- worden waartoe je bestemd bent als aandenken zijn we dankbaar, goed gemutst en goesting voor meer terug vertrokken naar Westmalle. Nora en Vinus P.S. ter info: bij het maken van deze reflectie kwam het liedje van Clouseau - Van binnen bij ons op. Een gedeelte van de tekst volgt hieronder. Spiegeltje spiegeltje aan de wand Wie is de mooiste van het land? Wordt het niet eens tijd voor je ware aard Innerlijke schoonheid is het meeste waard Kijk naar wat je hebt vergaard binnenin Wie bepaalt wat mooi is? Dat ben jij alleen Als je van jezelf houdt Dan kan je, ja geloof me: Je kan schitteren als een juweel Je hoeft geen glitter, neen, integendeel: Ook zonder ringen aan je hand Ben je een pure diamant Het zit vanbinnen Het zit vanbinnen Diep vanbinnen 6

9 Kariboe-namiddag kariboe := welkom Welkom aan iedereen op zaterdag 10 oktober voor een leuke namiddag om mekaar te ontmoeten, herinneringen op te halen van de voorbije zomer en lekker samen te tafelen. We zetten de deuren al open om 14 uur zodat de geur van versgezette koffie je al van op straat tegemoetkomt. De jongeren onder ons zullen allicht al beginnen fuifen terwijl de meer gezapige mensen het bij een leuk gesprek kunnen houden. Zeker is dat we om 17 uur naar de cinemazaal trekken om daar een montage van de voorbije Kariboedagen te gaan bekijken. Rond 18 uur hopen we dat enkele keukenprins(ess)en iets klaar hebben staan om de lege magen te vullen. Om dit wat te organiseren, is het best dat je me een seintje geeft in hoeverre je een bepaalde taak op jou kan nemen. Geef ook best het aantal eters door. Fons De Swa wordt 60 en gaat op pensioen Feest met een hapje en een drankje en een vleugje muziek voor Swa die 60 wordt op 16 oktober, en ook met pensioen gaat op 1 november... Waarschijnlijk gaan we dit vieren op zaterdag 24 oktober, of 14 november is ook mogelijk, vanaf 19.30u., in het Romerohuis. Als we de juiste datum kennen, sturen we nog wel een bericht. Een geschenk hoeft niet, maar indien je dit wil, graag een bijdrage ten voordele van Booms Welkom (Blauwstraat Boom), op het rekeningnummer BE of in een doos die er zal staan. Allen welkom! Tine DL 25 oktober: SAMEN Wonen SAMEN Huizen Jonge mensen vinden het niet gemakkelijk om een eigen stek uit te bouwen, ouderen hun huis wordt te groot en te moeilijk om te onderhouden, vluchtelingen vinden geen onderkomen, sommige mensen hebben aandacht en zorg nodig en kunnen niet alleen verder wonen. Vroeger leefde men samen in de grootfamilie, in begijnhoven, kloosters, abdijen, Nu wordt er gedacht aan kangoeroewonen, samen nieuwbouw aangaan, co-housing, verbouwen van kloosters, Zondag 25 oktober, om 9 uur, willen we een start maken met nadenken over andere woonvormen, dromen over onze wensen, en luisteren naar wat er in de streek al groeit aan nieuwe manieren van samen wonen, samen huizen, samen buurten Jong en oud is daarom welkom op ons eerlijke producten ontbijt en een ontmoeting met Julia Van Gils over Senioren Thuis huis in de rij in Antwerpen en andere lokale initiatieven. Twee links waar je al eens kan gaan kijken: 7 Laat ons samen spreken vanuit ons hart: geen gezin zonder huis, geen landarbeider zonder land, geen werker zonder rechten, geen volk zonder zelfbeschikking, geen persoon zonder waardigheid, geen kind zonder kindertijd, geen jongere zonder een toekomst, geen oudere zonder een waardige oude dag. Hou vol met jullie strijd en ik smeek jullie draag zorg voor Moeder Aarde. (Paus Franciscus in zijn speech voor het wereldforum van volksbewegingen)

10 Breng jij je ideeën rond het thema gerust mee, of kom gewoon luisteren. Kinderen mogen meekomen. Voor het ontbijt wordt gezorgd! Praktisch Samen ontbijten, niet teveel maar genoeg voor iedereen! Schrijf je daarom in bij: tel , Emiel Vanderveldestraat 26, 2830 Willebroek met opgave van naam, adres, telefoon, aantal kinderen / volwassenen (belangrijk voor het ontbijt!). Er wordt een vrije bijdrage gevraagd om de kosten van het ontbijt te helpen dekken. Kom op tijd. Einde voorzien om u. Je vind de folder op de website om verder te verspreiden. Maria Vs 1 november: OpenDeurDag Er is misschien wel geen spreekwoord dat pannenkoeken met Allerheiligen associeert maar toch blijven we deze traditie in ere houden en zorgen we dat de geur van verse pannenkoeken de buurtbewoners naar het Romerohuis lokken. En natuurlijk worden ook alle CBB-ers verwacht; is het niet om een handje toe te steken (enkele vaste waarden moeten verstek geven, dus rekenen we op enkele nieuwe medewerkers!) dan toch om een aangename namiddag in goed gezelschap door te brengen. Afspraak op zaterdag 1 november, tussen 15 en 18 uur. Fons DIEPZEEDUIKDAGEN 2015 November brengt ons meer in het seizoen van het stil vallen van de natuur, van de naakte bomen. Krijgen wij oog voor wat er in dat uiterlijk stilvallen ondergronds toch allemaal aan het gebeuren is. De natuur die haar krachten verzamelt en de lente, het nieuwe leven voorbereidt. Van 18 tot 22 november organiseert CBB vooral voor hen die dag in dag uit verantwoordelijkheid opnemen en even willen bijtanken, de diepzeeduikdagen. Duiken naar de diepte, verstillen, oog oefenen voor wat in de diepte aan ons gebeurt. Het thema van dit jaar sluit aan bij de vergadering van de wereldleiders te Parijs in het najaar over de klimaatopwarming. Als gelovige zicht aanscherpen op milieu, op bewaring van de schepping en daarbij inspiratie zoeken bij Paus Franciscus, bij Thich Nhat Hanh en bij Abraham Joshua Heschel. Plaats: Rixensart bij de zusters Benedictinessen. Inschrijven vóór 1 november bij Mieke Boven (Tel ; of bij Cecile Dhuyvetter (tel ; Leo Projectencommissie Zoals je al in het verslag van de Algemene Vergadering kon lezen, houden we op het einde van het jaar, om precies te zijn op zaterdag 5 december, na de viering zo rond 20 uur, een open vergadering om het overschot van dit jaar (2.500 ) en de projecten voor Wijd en Zijd 2016 te kiezen. Nieuwe projecten kunnen vanaf nu tot 1 november ingediend worden bij Fons. Voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen, staan in het verslag van de Algemene Vergadering. Op 5 december wordt verwacht dat de aanvrager het project ook toelicht. Fons 8

11 Nieuws uit de werk- en DENKgroepen Redactie De volgende editie mag je verwachten op 5 december. Alle bijdragen (voor de periode september - februari) worden verwacht uiterlijk op 30 november bij Fons. Vorming De werkgroep Vorming heeft niet stilgezeten tijdens de vakantie. Naast de ontbijtbijeenkomst op 25 oktober (zie hoger) werden al volgende data vastgelegd om de vroege Pasen degelijk voor te bereiden: Woensdag 10 februari, om 19 uur: Aswoensdagviering Vrijdag 12 februari, 19 uur tot zondag 14 februari, 18 uur: Vasten- en Vormingsweekend Vrijdag 26 februari, om 19 uur: Samen spiritualiteit en bezinning delen Vrijdag 4 maart, om 19 uur: Samen spiritualiteit en bezinning delen Vrijdag 11 maart, om 19 uur: Samen spiritualiteit en bezinning delen Donderdag 24 maart, om 19 uur: Witte Donderdagviering Vrijdag 25 maart, om 19 uur: Goede Vrijdagviering Zaterdag 26 maart, om 19 uur: Paasviering Uiteraard zijn nog suggesties voor vormende activiteiten steeds welkom; stuur ze naar Maria Vanschoonlandt. Driekoningenzingen Ook rond de volgende jaarwisseling gaan we Driekoningenzingen, omdat we er zelf plezier aan beleven, omdat we anderen een leuk moment laten beleven en omdat we met de ontvangsten de activiteiten van de CBB financieel kunnen ondersteunen. En hopelijk blijft er dan nog wat over om ook andere projecten een financieel steuntje te geven. Deze keer gaan we op stap op: Zondag 27 december 2015 Zaterdag 2 januari 2016 De zangers zorgen dat hun stemmen gesmeerd zijn (wie nog graag mee zingt, mag nog altijd solliciteren; het aantal plaatsen is wel beperkt). De kamelen bestuderen de laatste wijzigingen in het verkeersreglement en jullie? Jullie mogen ons uitnodigen op een familiefeest of adresjes bezorgen waar we kunnen langs gaan (congregaties, kloosters, nieuwjaarsrecepties, verrassingsbezoekje, ). De enige voorwaarde is dat we met ons koffertje mogen rondgaan. Stuur jullie suggesties door naar Fons. Wijd en Zijd Ook de datum voor 2016 ligt al vast: zondag 20 maart Hou deze datum dus nu al vrij. Wil je meewerken om dit mee te organiseren, geef dan een seintje aan Fons. Fons FAMILIENIEUWS Nieuw leven. Maya, dochtertje van Ilse Timmerman en Jean Vanbaelen, geboren op 6 juni Ilse Timmerman is de jongste dochter van Veerle Carlier en Gilbert Timmerman. Proficiat aan de ouders en grootouders. 9

12 We moesten aan het grote Leven afgeven: Op 17 juni overleed Monique Dedecker, oudste zus van Mia. Ze was in haar 79 ste levensjaar. Guido Carlier, broer en schoonbroer van Veerle Carlier en Gilbert Timmerman, geboren te Izegem op 9 juli 1933 en overleden op 7 juli Jean-Piere Cuyt, levensgezel van Rita Le Bruyn en broer van Anita, is zacht heengegaan op zijn 59 ste verjaardag op 20 juli t Antoon Timmerman, echtgenoot van Cecile Vergauwe en oudste broer van Gilbert Timmerman, geboren op en thuis overleden op PIET DE CLERQ OVERLDEN IN EL SALVADOR Op 24 augustus ll. overleed Piet Declerq links (op de foto) in El Salvadaor. Piet was een priester van het Bidsom Brugge en vertrok naar El Salvador en werd medewerker van Mgr Romero. Hij kwam in de heetste momenten van de repressie terug naar België en stichtte te Brugge samen met o.a.roger Ponseele wat de Brugse Basisgemeenschappen zijn geworden. Later keerde hij weer naar El Salvador en bleef er de inspirerende figuur in de basisgemeenschappen en een persoon van tegenspraak in de Kerk aldaar. Hij schreef regelmatig dagboekfragmenten, die ons tot in Willebroek inspireren. Piet was een levend voorbeeld van de koers van de Latijns-Amerikaanse Kerk: bouwen aan een kerkgemeenschap vanuit een radicale keuze voor de armen. Geloof houdt ook een politieke keuze voor de ontvoogding van de armen in. We delen in het verdriet van de Brugse en Salvadorese basisgemeenschappen, maar ook in de inspirerende kracht en hoop van Piet die deelt in de verrijzenis van zijn voorbeeld: Jezus van Nazareth. Piet wordt naar zijn wens gecremeerd en zijn asse zal verdeeld worden over 22 basisgemeenschappen. Leo We bieden de familie en nabestaanden onze christelijke deelneming aan. Gaven elkaar het ja-woord Frederik Dauw en Katrien Grolus gaven elkaar het oui -woord op 15 augustus Op 8 augustus 2015 huwden Caroline Verhaegen en Johan Segers en dat vonden Mauro en Thibau heel tof. Proficiat voor dit engagement! 10

13 RijWeg Vereniging voor actieve natuurbeleving Zaterdag 12 september 2015 Namiddagwandeling in hartelijk Boom met lekker en gezond etentje We wandelen samen langs allerlei Boomse boeiende plekjes en we verkennen tegelijkertijd de hartelijke kant van Boom. Allerlei organisaties en diensten stellen hun werking voor en we kunnen overal smullen van lekkere en (h)eerlijke hapjes en drankjes. Na de wandeling ben je uitgenodigd op een maaltijd die tegelijkertijd lekker, afwisselend, versbereid, gezond, vegetarisch en fairtrade is. Vertrek: Boom parking J.Van Cleemputplein (bij het vroegere ziekenhuis): 13:00 u Meenemen: sportieve schoenen, regenkledij Afstand: ongeveer 5 km afkorting: mogelijk Einde wandeling: 17:00u Prijs: wandeling met hapjes en drankjes: 3, wandeling + maaltijd: jarigen: wandeling gratis, wandeling + maaltijd: 4 Inschrijven: tot 4 september 2015 op rekeningnummer Rijweg met vermelding van aantal deelnemers: (V) volwassenen, (K) kinderen en (M) aantal maaltijden. Zaterdag 3 oktober 2015 Busuitstap: in en rond de abdij van Villers-la-Ville De Abdij van Villers-la-Ville is een voormalige cisterciënzerabdij, gelegen in Waals-Brabant. Er zijn bijzonder indrukwekkende ruïnes bewaard gebleven. Bij de ruïne hoort sinds 2012 ook een middeleeuwse kloostertuin. De geneeskrachtige planten zijn gekozen op basis van de medische werken van Hildegarde van Bingen, een abdis uit de 12e eeuw die in de Rijnstreek heeft geleefd. Zij ontwikkelde een geneeskunde die rekening hield met de eenheid van lichaam en geest van de mens. Ze zocht naar evenwicht om op die manier ziekte te vermijden. Haar wijze stellingen wekken een groeiende interesse op bij de moderne mens. We bezoeken de abdij met gids, die ons ook enkele lekkere middeleeuwse proevertjes voorschotelt. Daarna maken we vanuit Villers een wandeling langs bossen, velden, holle wegen, riviertjes,... Het is zeer afwisselend en een erg mooi landschap. Vertrek: H. Hart Boom 8:00u Boom centrum brug: 8:05u Carpool Breendonk 8:15u Terug: 20:00u Meenemen: wandelschoenen, picknick, regenkledij Afstand: ongeveer 9 km afkorting: mogelijk Prijs: leden: 16, niet-leden: 22, -18-jarigen: 10 Gids abdij inbegrepen. Inschrijven: tot 30 september Zondag 11 oktober 2015 Namiddagwandeling: het Middelheimpark Het Middelheim is uniek in Antwerpen. In een bijzondere setting biedt het openluchtmuseum een boeiend overzicht van meer dan honderd jaar beeldende kunst. Het gastvrije kunstenpark bekoort elk jaar meer dan bezoekers. We wandelen met een gids door het park en wie wil, kan achteraf koffie en taart nemen in de plaatselijke taverne. Wie deze versnapering wil, moet reserveren. Anderen kunnen gewoon deelnemen. Vertrek: Carpool Breendonk 12:45u Boom Centrum Brug 12:55u Boom H.Hart 13:00 u Terug: 17:00u Meenemen: wandelschoenen, regenkledij Afstand: 4 km Vervoer: eigen wagens Prijs: gratis, 4 met koffie & taart Inschrijven tot 7 oktober 2015 voor de afspraak met de taverne. Zondag 8 november 2015 Namiddagwandeling: Hemiksem Hemiksem is een vrij groene gemeente in de Rupelstreek. We verkennen de bossen, parken en domeinen in de richting van Hoboken. Kasteel Sorghvliedt ligt in een mooi park en we passeren ook het fort, overwoekerd door planten. Een afwisselende wandeling! Wie achteraf iets wenst te eten in café Welzijn, moet reserveren. Vertrek: Carpool Breendonk 12:45u Boom Centrum Brug 12:55u Boom H.Hart 13:00 u Hemiksem kerk 13:30u. Afstand: ongeveer 9 km afkorting: mogelijk Inschrijven tot 4 november 2015, met vermelding van gewenst gerecht (als je achteraf blijft eten) : A. verse soep met brood 3,50, B. broodje smos 3,50 & C. croque-monsieur met groenten 5,00. Vegetarisch is mogelijk (aangeven aub). 11

14 Vrijdag 20 november 2015 Fotoavond met pita Een avondje genieten van sfeerbeelden uit het vorige Rijwegjaar, met unieke foto s en leuke kiekjes. Een ideale gelegenheid om vol heimwee terug te kijken en ondertussen te verlangen naar meer. We presenteren ook een korte maar leuke quiz! We starten om 19u met pita s (vrije bijdrage)! Daarna gaat het doek open! Allen, ook niet-leden, van harte welkom. Start om 19:00u In Romerohuis, Rijweg 110B in Puurs. Zaterdag 12 & Zondag 13 december 2015 Winterweekend in Amsterdam Johnny Jordaan en Tante Leen, André Hazes, we zijn een beetje verliefd op Amsterdam. De grachten, de gezellige wijken van de Jordaan, de statige huizen, de hippe vogels en het water overal... We bezoeken Amsterdam met een gids op de bus en daarna bezoeken we het Lichtfestival: Illuminade. s Zondags verkennen we de natuur: in Amsterdam betekent dat altijd de buurt van water. Verblijf in een modern hotel. Inbegrepen: busreis, kamer in modern hotel met wc en douche, lunch zaterdag & zondag, ontbijtbuffet, diner zondag, stadsgids. Uitsluitend voor Rijweg-leden ( ). Vertrek zaterdag: Breendonk Carpool 8:00 Boom centrum brug: 8:15u Boom H. Hart 8:30u Terug zondag: 22:00u Meenemen: wandelschoenen, (regen)kledij, toiletgerief Prijs: dubbele kamer 120, single 153 Inschrijven tot 1 november 2015 door betaling van voorschot van 50 (dubbele kamer) of 70 (single) per persoon. Annulatieverzekering (vrijblijvend): 5 (dubbele kamer) en 7 (single) extra. Inlichtingen voor deelnemers: Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen, te fietsen, te genieten van de natuur en van elkaars aanwezigheid. Afspreken om samen te rijden, vragen over de aard van de activiteit of andere inlichtingen aangaande Rijweg: Patricia: Frans: Rekeningnummer Rijweg: IBAN : BE Wat neem je mee? - wandelschoenen, regenkledij, zonnecrème, verrekijker. - voor dagactiviteiten: rugzak, picknick in een brooddoos, reserveschoeisel (voor de netheid van de autocar). - fietstochten: fluovest, reserveband fiets, fiets in goede staat. Als we carpoolen, rekenen we er op dat de passagiers een compensatie geven voor de vervoerskosten. Om te vermijden dat er mensen blijven staan, is het aangeraden de contactpersonen per of telefonisch ten laatste de dag voordien te verwittigen (zowel chauffeurs als passagiers). Sommige activiteiten kunnen we niet kosteloos organiseren. Dan moet je inschrijven door te betalen. Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, kom je op een wachtlijst terecht. We verwittigen dan als je niet mee kan. Bij laattijdige inschrijvingen gelieve even te bellen aub. Na een activiteit op restaurant gaan behoort niet tot de gewoonte van Rijweg. We voorzien een vrijblijvend restaurantbezoek voor de groep als daartoe redenen zijn: laat op stap, een uniek streekgerecht, een feestelijk moment, enz. Als we tafelen, bieden we telkens ook een vegetarische schotel aan. Meld jouw veggievoorkeur vooraf aub. Met goede afspraken maak je goede vrienden. Daarom heeft Rijweg een reglement opgesteld. Rijweg biedt een lidkaart aan, met financiële voordelen bij activiteiten. Lidgeld bedraagt 10 EUR voor de periode september augustus Voor 18-jarigen is de lidkaart gratis. Je lidkaart kan je niet kwijtspelen en bezorgt niemand extra last: ze wordt elektronisch beheerd door Rijweg en voordelen voor leden worden automatisch toegekend. 12

15 Bij Rijweg ben je verzekerd. We hebben ook steeds EHBO-materiaal mee. Ontvang je Rijweg-berichten per post? Dat kan goedkoper en met minder papier: stuur een aan: Boudewijn Hart Boven Hard Klein-Brabant-Vaartland 22 september: Infoavond: Een TTIP van de sluiter gelicht Alma De Wasche (MO*) ondervraagt Bart Staes (Europarlement Groen) TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership of of Trans-Atlantische Vrijhandels- en Investeringsverdrag. Met dit verdrag hopen de Verenigde Staten en de Europese Unie de handel en investeringen tussen de beide continenten vlotter te laten verlopen. Dit dreigt echter ten koste te gaan van arbeidsrechten, gezondheidszorg, consumentenbescherming, milieu en democratische besluitvorming. De pleitbezorgers van de vrijhandelsakkoorden beloven economische groei, werkgelegenheid en een stijging van de gezinsinkomens. Heel wat studies bewijzen nochtans het tegendeel. Om 20 uur in CC De Kollebloem Rode Zaal in Puurs; gratis inkom. 7 oktober: Gelijk hebben is niet genoeg Nationale betoging in Brussel om duidelijk te maken dat het conservatieve verarmingsbeleid van deze regering moet stoppen. Verdere info later op 29 november: Klimaatmars in Parijs De Internationale klimaattop van 30 november tot en met 12 december 2015 vindt in Parijs plaats. We geven het startschot met een gigantische klimaatmars op zondag 29 november in Parijs. Hart Boven Hard Klein-Brabant- Vaartland roept mee op. Schrijf je in voor de bus uit Sint-Niklaas via ga mee/ met groepscode Hart Boven Hard Klein-Brabant-Vaartland. Lees meer op: Maria Vs KUWAKARIBISHA (Van harte welkom) Op 26 september wordt in het Romerohuis de 3 de benefiet georganiseerd voor Kihogo Village in Oeganda. Vanaf 18 uur kan je genieten van culinair Afrika op je bord, ten voordele van de kansarme bevolking van Kihogo (Oeganda). Op het menu: 1. kip in pindanotensaus met groenten, gebakken banaan en rijst 2. kip moambe met rijst 3. vegetarische schotel Wij vragen: -20 euro per volwassene -10 euro per kind tot 12 jaar Gelieve te storten vóór 20/09/015 met vermelding van aantal en keuze op rekening : BE BIC SPAABE22 (Hugo Melis Bornem) Sponsoring kan ook op bovenstaande rekening. Hugo Melis 13

16 Wat moet ik doen? Gerda 14

17 TAU-activiteiten Verbindend bewegen en Sacrale dans Sacrale dans en Verbindend bewegen zijn allebei manieren om tot verstilling en verdieping te komen. Door je ziel in de bewegingen te leggen, neem je jouw ruimte in en kom je in je kracht te staan. VERBINDEND BEWEGEN Op 6 & 20/10, 10 & 24/11 en 8/12 in het PAC (Vaalbeek) Hildegard De Leyn begeleidt Deelname in de kosten: 7 /avond SACRALE DANS Op zondag 18 oktober 2015 in het Leo XIII-- seminarie (Leuven) Rika Vandevenne begeleidt Deelname in de kosten: 30, hele dag Initiatiereeks: Kennismaken met Franciscus en Clara Wie was die jonge rijkeluiszoon, Giovanni di Pietro Bernardone, beter gekend als Franciscus van Assisi, die besloot zijn leven helemaal om te gooien? Wie was die adellijke jonkvrouw, Clara van Assisi, die door Franciscus' voorbeeld zo gegrepen werd dat zij alles achterliet om zijn voorbeeld te volgen? Drie bevlogen vertellers laten je kennismaken met het leven van Franciscus en Clara. Drie dinsdagavonden in Hasselt (10/9 15/10 12/11) en in Gent (15/10 12/11 10/12), telkens van u. tot u. Franciscaans bezinningsweekend: Broosheid dragen Tijdens dit weekend maken we kennis met de zieke en kwetsbare Franciscus en Clara. We zoeken herkenning voor onze eigen worsteling met onze kwetsbaarheid. We kijken naar het kruis van San Damiano en spiegelen ons in de arme gekruisigde. We zoeken zingeving voor ziekte, tegenslag, rouw, pijn en verdriet 7 8 november in de Oude Abdij, Drongen Franciscaanse verdiepingsreeks: Dieper doordringen in franciscaanse spiritualiteit Met minderbroeder André Jansen gaan we dit najaar dieper in op de Wijsheidsspreuken van Franciscus. We gaan op zoek naar de eigen aard van zijn geestelijk leiderschap en ontdekken hoe hij zijn broeders en anderen helpt in hun groei naar geestelijke rijpheid en mystieke verbondenheid. In het voorjaar van 2016 brengt Francine Demarsin ons dichter bij Clara. Na de dood van Franciscus houdt zij, samen met de eerste broeders, de inspiratie van Franciscus levend. De teksten van Clara getuigen van een diep doorleefde verbondenheid met de Allerhoogste en van trouw aan haar model : de arme, gekruisigde Heer. Telkens verbindt zij deze mystieke verbondenheid met zeer praktische levensvragen. We gaan dieper in op o.a. het Testament van Clara, en twee van haar brieven aan Agnes van Praag. Sint-Truiden: 22/10 19/11 17/12, telkens van u. tot u. Antwerpen: 5 maart 2016 van 9.30 u. tot u. Vredeswandeling in het Heuvelland Op 11 november in Heuvelland Op initiatief van de Vlaamse Minderbroeders-kapucijnen (i.s.m. parochiefederatie Heuvelland-West, vzw Rivo Torto, Pax Christi en het Centrum voor Vredesethiek aan de KU Leuven) is een wandelroute uitgestippeld met twee wandellussen, elk van ongeveer 7,5 km, doorheen een uniek natuurlandschap. De eerste vertrekt aan de kerk van Westouter, de tweede aan de kerk van Loker. Beide lussen kruisen elkaar ter hoogte van de Rodeberg, zodat ze ook het parcours kunnen vormen van één grote wandeling van 15 km. Het Oneindige (vzw) organiseert deze inspiratiewandeling i.s.m. TAU. Deelname in de kosten: 5 euro zonder wegbeschrijving en teksten; 12 euro mét. Vooraf inschrijven via Meer info op: 15 Tinne G.

18 protos Protos zet zich dagelijks in om meer mensen toegang te geven tot drinkbar water, sanitair en water voor landbouw. Enkele jaren geleden hebben we op een vastenweekend iemand van Protos gehad die uitleg kwam geven over hun werking. Wij dienden die persoon niet te vergoeden maar er werd wel gevraagd om blijvend interesse te hebben voor hun werk en dat er een contactpersoon zou aangeduid worden. Dat was ik. Ik probeer hieronder dan ook wat meer info te geven over actuele projecten van Protos. Mali Veel kleine eilandjes in de binnendelta van de Niger zitten zonder drinkwaterputten omdat zware machines hier niet geraken om boringen te realiseren. Gevolg: de bewoners van de geïsoleerde eilandjes zijn aangewezen op het water van de rivier, of op traditionele waterputten die opdrogen in het droge seizoen. Protos en zijn partners zochten en vonden een duurzame oplossing: handboringen Benin Enkele jaren geleden droogde de rivier Mékrou in deze regio niet op en waren er verschillende dier- en boomsoorten. Dit is vandaag niet meer het geval. De vegetatie is verdwenen door slechte landbouwpraktijken, veeteelt, houtkap en bosbranden Protos werkte beschermingsmaatregelen uit voor de Mékrou in Benin. Met medewerking van de burgemeester van Kouandé en de verschillende omwonenden kwam er een beschermd gebied van 25 ha rond de bron en werden er zaailingen aangeplant in de ontboste delen van het gebied. Er werd een communicatieplan opgestart om de gemeenschappen te blijven sensibiliseren. De verdere herbebossing zal met gemeentegelden worden gefinancierd. Brussels hoofdstedelijk gewest Vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt er geld uitgetrokken voor projecten rond water om de toegang tot drinkwater en sanering ervan een fundamenteel recht te maken en draagt hierdoor bij aan de realisatie van de Millenium ontwikkelingsdoelen. Dit kan omdat de drinkwatermaatschappij Hydrobru geacht wordt een bedrag van per m³ verkocht water per boekjaar voor te behouden voor internationale solidariteit. Protos is verheugd dat na Vlaanderen (in 2004) en Wallonië (in 2009) nu ook het Brussels solidariteitssysteem volgt (in 2015) Madagascar Sinds 2012 werkt Protos mee aan een sanitatieketen in een stedelijk milieu (Toamasina). De verschillende aspecten van de keten zijn in het project geïntegreerd: verzameling van het slib, ruiming, transport en verwerking. Een lange studie ging er aan vooraf maar nu is men begonnen met het behandelingsstation te bouwen dat zal werken via een filtrage met rietvelden Deze teksten komen uit de website van Protos zelf (www.protos.ngo), maar ingekort. Hopelijk zijn jullie nu weer een beetje meer mee. Wil je zelf op de hoogte blijven van de activiteiten van Protos, schrijf dan in op hun nieuwsbrief. Maria Vanschoonlandt 16

19 Ruimte is Roeach, is Geest. Wij blijven openstaan voor... Ruim. Ruimer. Verruim je horizon. Duitsland, Nederland, België hebben geprofiteerd van de Griekse crisis. Onderzoekers van het Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (Duitsland) beweren dat Duitsland duidelijk voordeel heeft gehaald uit de eurocrisis. Het land heeft de voorbije vijf jaar zo n 100 miljard euro minder intrest moeten betalen, grotendeels het gevolg van de situatie in Griekenland. Zelfs als Griekenland zijn schulden helemaal niet kan terug betalen doet Duitsland nog steeds voordeel. Hoe komt dat? Beleggers brengen in crisistijd hun geld naar een veilige plaats. Ze brengen hun geld dus naar Duitsland, zelfs als daar een lagere rente is, want ze zijn zeker dat ze hun gelden hier terugkrijgen. Deze onderzoekers stellen dat er duidelijk een verband is tussen de Duitse rente en de Griekse crisis. Elke keer dat er slecht nieuws kwam over Griekenland, zakte de rente op de Duitse obligaties, en bij goed nieuws steeg die rente. Er is een symmetrie tussen beide effecten. Als voorbeeld gaven ze dat het Griekse referendum dat een akkoord afwees, zorgde voor lage Duitse rente en anderzijds het instemmen met een akkoord door Tsipras dan weer een hogere Duitse rente opbracht. De onderzoekers wijzen er op dat naast Duitsland, ook de VS, Nederland, Frankrijk en zelfs België als veilige haven er wel bij voeren. (De Standaard 10 augustus 2015) Alternatieve betaalmiddelen in Griekenland Hoewel het vertrek uit de euro afgewend lijkt, kiest een groeiende groep Grieken voor andere betaalmethoden. Volgens activistische organisatie Omikron Projekt bestaan er vandaag al meer dan 80 alternatieve betaalmethoden. Deze ontstonden sinds 2009 al met de eerste bankencrisis. Omdat contant geld moeilijk te verkrijgen was op een bepaald moment, greep men naar andere vergoedingsmiddelen. Wanneer het geld opdroogt, hebben mensen honger, liggen bedrijven stil en begint de structuur van de samenleving af te brokkelen Dus grijpt men creatief naar andere middelen. Deze betalingssystemen hebben doorgaans een sociaal karakter, dat gebruikers ervan benoemen als gemeenschapsgevoel en sociale interactie. Deze alternatieve betalingsmethoden zijn geen bedreiging voor de euro, eerder werken ze aanvullend. alhoewel de Griekse regering ze fraudeleus noemt. (De Morgen, 18/08/2015) De aarde onze zuster en moeder. In zijn jongste encycliek schrijft Paus Franciscus dat Frans van Assisi er in zijn zonnelied aan herinnert dat ons gemeenschappelijk huis als het ware een zuster is met wie wij het bestaan delen en als een moeder die ons in haar armen neemt. Maar deze zuster protesteert om het kwaad dat wij haar hebben aangedaan, vanwege het onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen die God in haar heeft gelegd. Wij zijn opgegroeid met het idee dat wij haar eigenaar en heer waren, bevoegd om haar te plunderen. Het geweld dat in het door de zonde gewonde hart van de mens aanwezig is, wordt zichtbaar in de ziektesymptomen die wij in de bodem, het water, de lucht en de levende wezens gewaarworden. Daarom is er onder de meest in de steek gelaten en slecht behandelde armen onze onderdrukte en verwoeste aarde, die kreunt en barenweeën lijdt. Wij vergeten dat wijzelf de aarde zijn. Later in deze brief omschrijft hij nauwkeuriger dat door zonde gewonde hart van de mens: de macht van het geld, de voorrang van de economie op de politiek Het is niet verwonderlijk dat o.a. de Republikeinen in de V.S. zeggen dat ze geen lessen in economie te leren hebben bij een paus. 17 Leo

20 Agenda september 2015 za 5 19:00 Feest van de inzet Romerohuis za 5 daarna gezellig samenzijn zo 6 15:00 Franciscus, de jongleur van Assisi Vaalbeek za 12 13:00 Rijweg: namiddagwandeling Boom Boom wo 16 20:00 Dagelijks Bestuur Romerohuis zo 20 13:30 Stuurgroep Romerohuis di 22 20:00 Infoavond "Een TTIP van de sluier gelicht" CC De Kollebloem oktober 2015 za 3 8:00 Rijweg busuitstap Villers-la-Ville Villers-la-Ville za 3 Eerstezaterdagviering Romerohuis za 3 18:00 Samen bokes eten za 3 19:00 Viering wo 7 Gelijk hebben is niet genoeg Brussel wo 7 20:00 Dagelijks Bestuur Romerohuis wo 7 20:00 Geloofsavond "Wat moet ik doen?" Puurs za 10 14:00 Kariboenamiddag Romerohuis zo 11 12:45 Rijweg namiddagwandeling Middelheimpark Antwerpen wo 14 20:00 Geloofsavond "Wat moet ik doen?" Puurs zo 18 19:00 Taizé-gebed Kerk Sint-Amands wo 21 20:00 Geloofsavond "Wat moet ik doen?" Puurs za 24 9:00 IPB: Levende geloofsgemeenschappen Leuven za 24 19:30 Swa 60 jaar Romerohuis zo 25 9:30 SAMEN-Wonen - SAMEN Huizen Romerohuis november 2015 zo 1 15:00 OpenDeurDag Romerohuis ma 2 Herfstvakantie begin wo 4 20:00 Dagelijks Bestuur Romerohuis za 7 Eerstezaterdagviering Romerohuis za 7 18:00 Samen bokes eten za 7 19:00 Viering zo 8 12:45 Rijweg namiddagwandeling Hemiksem Hemiksem zo 8 Herfstvakantie einde wo 18 av. Diepzeeduikdagen (start) Rixensart vr 20 19:00 Rijweg Fotoavond met pita Romerohuis zo 22 Nam. Diepzeeduikdagen (einde) Rixensart zo 29 Klimaatmars Parijs december 2015 za 5 Eerstezaterdagviering Romerohuis za 5 18:00 Samen bokes eten za 5 19:00 Viering za 5 20:00 Projectencommissie za 12 8:00 Rijweg winterweekend Amsterdam Amsterdam zo 13 Rijweg winterweekend Amsterdam Amsterdam wo 16 20:00 Dagelijks Bestuur Romerohuis zo 20 19:00 Taizé-gebed Kerk Sint-Amands ma 21 Kerstvakantie begin 18

Programma overzicht Rijweg 2015-2016

Programma overzicht Rijweg 2015-2016 Programma overzicht Rijweg 2015-2016 Zaterdag 12 september 2015 Namiddagwandeling in hartelijk Boom met lekker en gezond etentje We wandelen samen langs allerlei Boomse boeiende plekjes en we verkennen

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

Stemexpressie in verbinding !!! INTENSIEVE ZANGCURSUS! «LUISTER EN ZING»! GEÏNSPIREERD OP DE FILM! «AS IT IS IN HEAVEN»!!

Stemexpressie in verbinding !!! INTENSIEVE ZANGCURSUS! «LUISTER EN ZING»! GEÏNSPIREERD OP DE FILM! «AS IT IS IN HEAVEN»!! S O U N D X P E R I E N C E Stemexpressie in verbinding INTENSIEVE ZANGCURSUS «LUISTER EN ZING» GEÏNSPIREERD OP DE FILM «AS IT IS IN HEAVEN» TER LOO- 27 EN 28 DECEMBER 2014 Els Cuypers - Jan Davidtsstraat

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Samana 2016: teksten kersttijd en advent

Samana 2016: teksten kersttijd en advent Nota Datum: 30/10/2016 Voor: Werkgroep Zingeving Volg nr.: IH Samana 2016: teksten kersttijd en advent Teksten als bouwstenen voor een bezinning, gebedsdienst of eucharistie Verwachtingen advent gebeurt

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Kerstbezinning laat ons paraplumensen worden

Kerstbezinning laat ons paraplumensen worden Kerstbezinning laat ons paraplumensen worden Beste begeleider, Deze bezinning is geschikt als bezinnend moment bij een kerstfeest. Ze legt de link tussen Kerstmis en de campagne van Welzijnszorg 2014 Iedereen

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand.

De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Wolvertem, 28 november 2014 Beste Ouders, De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Van die donkerte profiteren Sinterklaas en Zwarte Piet om hun jaarlijkse

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Framing the Other. Opdrachtenblad

Framing the Other. Opdrachtenblad Framing the Other Ilja Kok & Willem Timmers 2013 25 minuten (film), 13 minuten (interview) http://framingtheother.wordpress.com/ 1 Kijkopdracht 1. Titel hoofdstuk Toeriste Nell maakt foto van Mursi Nadonge

Nadere informatie

EEN WEEK OM TOT JEZELF TE KOMEN AAN DE VOET VAN DE SPAANSE PYRENEEËN. Thema: In vertrouwen Zijn

EEN WEEK OM TOT JEZELF TE KOMEN AAN DE VOET VAN DE SPAANSE PYRENEEËN. Thema: In vertrouwen Zijn EEN WEEK OM TOT JEZELF TE KOMEN AAN DE VOET VAN DE SPAANSE PYRENEEËN Thema: In vertrouwen Zijn Yoga, meditatie, beeldend werken, stilte, de schoonheid van de natuur, samen zijn of alleen, in rust en met

Nadere informatie

Voedsel voor de ziel

Voedsel voor de ziel Voedsel voor de ziel Activiteiten Protestantse gemeente Schoorl Groet Camp programma 2016-2017 De Protestantse Gemeente van Schoorl Groet en Camp is een open gemeenschap met een programma-aanbod voor iedereen

Nadere informatie

Jaargang 33 nr. 1 februari maart 2011

Jaargang 33 nr. 1 februari maart 2011 Jaargang 33 nr. 1 februari maart 2011 za 19 feb Quiz voor iedereen 20u00 Volwas zo 23 feb Koffietafel 14u00 Senior Ochtendwandeling op de heide 06u30 zo 27 feb Winterwandeling op de heide 13u00 Sport ma

Nadere informatie

Werkbladen Kleur nummer 4 van jaargang 5 Bezig met Passie Groep 5-6

Werkbladen Kleur nummer 4 van jaargang 5 Bezig met Passie Groep 5-6 Werkbladen Kleur nummer 4 van jaargang 5 Bezig met Passie Groep 5-6 1. Ouderbrief 2. Werkblad les 1. Mijn eigen passie 3. Les 2: Mijn Passie test 4. Werkblad les 3. Ik ga ervoor 5. Les 4 extra: het Zonnelied

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Gertrud was graag bij haar grootmoeder. Ze kon er maar niet genoeg van krijgen naar haar te luisteren, wanneer ze haar verhalen vertelde.

Gertrud was graag bij haar grootmoeder. Ze kon er maar niet genoeg van krijgen naar haar te luisteren, wanneer ze haar verhalen vertelde. Gertrud Gertrud was graag bij haar grootmoeder. Ze kon er maar niet genoeg van krijgen naar haar te luisteren, wanneer ze haar verhalen vertelde. Dat waren geen verzonnen verhalen, geen sagen, geen mythen

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

2 en 16 mei: Kookles. Een maaltijd kost dus vanaf nu 4, op voorhand te betalen.

2 en 16 mei: Kookles. Een maaltijd kost dus vanaf nu 4, op voorhand te betalen. 2 en 16 mei: Kookles Samen gezellig koken met Mieke, onze vrijwilligster. Mieke geeft ondertussen wat uitleg over hoe je lekker en eenvoudig kunt koken. Het is dus nog leerrijk ook! De kookles start om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Deze handleiding is van Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.

Nadere informatie

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens.

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens. Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Na de verkondiging een moment van stilte, Daarna zingen we lied 91a Woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Nieuwsbrief 1 / 2 23 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en

Nadere informatie

Nijkleaster programma. najaar voorjaar Stilte, bezinning, verbinding Stilte, besinning, ferbining

Nijkleaster programma. najaar voorjaar Stilte, bezinning, verbinding Stilte, besinning, ferbining Nijkleaster programma najaar 2013 - voorjaar 2014 Stilte, bezinning, verbinding Stilte, besinning, ferbining nijkleaster programma Nijkleaster heeft als ambitie om een klooster nieuwe stijl te zijn waar

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Bilzen, april 2015. Beste ouders,

Bilzen, april 2015. Beste ouders, 1 Kor 15: 1-4 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Bezinning & Bezieling

Bezinning & Bezieling Bezinning & Bezieling + Even op adem komen.. Stel je eens voor hoe zou het zijn om volledig te kunnen genieten van het leven? Niet meer in de kramp te schieten door allerlei belemmerende overtuigingen

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

Hemelrijk. Nieuwsbrief Juli November 2017

Hemelrijk. Nieuwsbrief Juli November 2017 Hemelrijk Nieuwsbrief Juli November 2017 Beste leden en wijkbewoners, We informeren jullie graag over onze volgende activiteiten, maar eerst een stukje verloren gegane geschiedenis: In 1956 is men naar

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010 Leren vliegen Graag zou ik een vogel zijn Uit aarde ben ik gemaakt uit slijk en drek uit bloed en water graag zou ik een vogel zijn uit veren papier en dunne beenderen niet nat en bloederig Uit aarde zijn

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

De schepping. Leerplan r.-k. godsdienst

De schepping. Leerplan r.-k. godsdienst De schepping Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt op de scheppingsdagen (Gen. 1:1 2:3). Dit verhaal is één van de heilige verhalen. Het verhaal hoort tot de kernpresentatie. Christenen beleven

Nadere informatie

Inhoud: ----------------------------- ----------------------------- nog Rijmpjes ----------------------------- Interview

Inhoud: ----------------------------- ----------------------------- nog Rijmpjes ----------------------------- Interview Jaargang 3 -Uitgave 1 Inhoud: November 2012 Voorstelling nieuwe leerlingenraad IDEH. Project FAIRTRADE Spelletjes/Raadseltjes Moppentrommel Rijmpjes en nog Rijmpjes Interview De nieuwe leden van de Leerlingenraad

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m Nieuws uit leefschool De Oogappel Kleuter- en Lager onderwijs Bisdomkaai 1-9000 Gent 19 de jaargang nummer 26 tel 09 233 85 32 15 mei 2014 fax 09 224 30 60 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie