Research projects ( of 7401)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Research projects (4700-4720 of 7401)"

Transcriptie

1 Sep :19:33 Research projects ( of 7401) Search filter: Classifications: PHYSICAL SCIENCES (P) Ontwikkeling van een geïntegreerde tool ter ondersteuning van de diëtistenpraktijk University College Ghent Abstract: Dit onderzoeksproject situeert zich in het domein van de relatie voeding en gezondheid. De wetenschappelijke kennis over deze relatie neemt op dit ogenblik in zeer snel tempo toe.het onderzoek heeft als finaliteit de positie van de diëtist(e)/voedingsdeskundige in zijn/haar hoedanigheid van verstrekker van voedingsadvies en voedingsvoorschriften op maat van de individuele patiënt of cliënt, uit te breiden en te verstevigen. Het is de bedoeling dit te realiseren via de ontwikkeling van een geïntegreerd instrument dat alle relevante dimensies van een goede dieetkundige praktijk op een gebruiksvriendelijke manier verenigt, dat aangepast is aan de huidige stand van de wetenschappelijke kennis en bovendien de noodzakelijke flexibiliteit vertoont ten aanzien van een snel veranderend en uitbreidend dieetkundig arsenaal. Het globale doel van het project is de ontwikkeling en evaluatie van een conceptueel kader voor een optimale geïntegreerde voedingsbegeleiding en dieetkundige behandeling van de patiënt/cliënt, conform de meest recente op voldoende evidentie gebaseerde wetenschappelijke inzichten en rekening houdende met alle relevante randgegevens van de patiënt/cliënt die nodig zijn voor een holistische benadering van de specifieke voorliggende gezondheidsproblematiek. Een bijkomende doelstelling is de uitvoering van een functionele analyse ter voorbereiding op de ontwikkeling van een software pakket dat de verschillende dimensies van een dergelijk conceptueel kader op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze kan integreren en ter beschikking kan stellen als een interactief medium van de diëtist(e)/voedingsdeskundige in zijn/haar dagelijkse praktijkomgeving en voor de studenten gedurende de opleiding. Faculty of Applied Engineering Sciences Faculty of Health Care Department of Computer science Department of Nutrition and dietetics Stefaan De Henauw Veerle Ongenae Willem De Keyzer Mia Verschraegen Nele Callewaert Ontwikkeling van een HDF5 compatibele versie van Modflow en bijhorende programma's Abstract: No English abstract Hydrology and Hydraulic Engineering OKKE BATELAAN Ontwikkeling van een hydrometallurgische route voor de productie van hoogzuiver indium Abstract: Dit project beoogt de ontwikkeling van een alternatieve flowsheet voor de recyclage en raffinage van indium. Door de combinatie van hydrometallurgische processen wordt er getracht om een minder tijdrovend proces te bekomen met een hoog rendement dat resulteert in een eindproduct met hoge zuiverheid. Molecular Design and Synthesis Koen Binnemans Clio Deferm Ontwikkeling van een merkerondersteund selectiesysteem voor schottolerantie bij triticale University College Ghent Abstract: Triticale combineert het goede opbrengstpotentieel van tarwe met de goede ziekte- en droogteresistentie en de lage N-behoefte van rogge, waardoor het een duurzaam en waardevol gewas vormt, voornamelijk voor veehouders. Triticale is echter gevoelig voor schot in regenrijke of vochtige oogstperiodes. Het optreden van schot resulteert in o.a. opbrengstverlies en verlies van kwaliteit en nutritionele waarde. Zowel het genotype als omgevingsomstandigheden evenals de combinatie van beide factoren hebben een sterke invloed zodat het probleem enkel via veredeling van schottolerante cultivars kan opgelost worden. Het onderzoeksproject heeft tot hoofddoelstelling een merkertechnologie te ontwikkelen die orgaan-, groeifase- en omgevingsonafhankelijk is om zo tot een efficiëntere selectiemethode in triticale te komen. Speciale aandacht gaat naar het voorkomen van het Vp1-ortholoog, welke een belangrijke rol speelt bij dormantie op transcriptieniveau in verschillende graan- en grassoorten. Een eerste luik van het project draait rond het ontwikkelen van een merker, gerelateerd aan het Vp1-ortholoog, die toelaat een onderscheid te maken tussen schottolerante en -gevoelige triticale-, tarwe- of roggerassen d.m.v. kwantitatieve reverse transcriptase-pcr. Bij deze techniek zal een verband worden opgesteld tussen de mate van expressie van het Vp1-gen en het schottolerantieniveau van triticale. Hierbij dient onderzocht te worden of er voldoende variatie in de expressie van het Vp1-gen bestaat. Na optimalisatie van deze techniek zal van een groot aantal triticalecultivars het schottolerantieniveau bepaald worden. De bekomen resultaten zullen vergeleken worden met resultaten afkomstig van regensimulatietesten en kiemtesten. Een tweede luik omvat het screenen van het totale triticalegenoom naar andere genen die mogelijk betrokken zijn bij schotgevoeligheid/tolerantie. De cdna-aflp techniek, waarbij geen voorafgaande kennis van genoomsequenties vereist is, zal hiervoor gebruikt worden zodat schottolerante triticalerassen op een brede genetische basis kunnen worden geselecteerd.de resultaten zullen aangewend worden om de veredeling naar schottolerante triticalerassen te optimaliseren. Faculty of Biosciences and Landscape Architecture Department of Plant production Department of Food science and technology Kathy Messens Sarah De Laethauwer Geert Haesaert

2 Ontwikkeling van een optische transistor voor nanosensing bestaande uit één enkel molecule. Abstract: Tijdens dit onderzoek zal de toepassing van reversibel fotoschakelbare eiwitten als moleculaire versterker onderzocht worden. Geëxciteerde toestanden gevormd tijdens enzymatische reacties zullen via FRET fotochemische transities in reversibel fotoschakelbare eiwitten veroorzaken. Door de reversibel fotoschakelbare fluorescent eiwitten te visualiseren kan ereen beeld gevormd worden van individuele reacties die zich in-cellulo voordoen met zeer hoge spatiële en temporale resolutie. Deze techniek zalworden toegepast in een relevant biologisch systeem. Verder zullen er nieuwe reversibel fotoschakelbare eiwitten ontwikkeld worden om deze techniek makkelijk inzetbaar te maken. Molecular Imaging and Photonics Johan Hofkens Wim Vandenberg Ontwikkeling van een superefficiënt materiaal voor Faradayrotatietoepassingen Abstract: Faradayrotatie wordt momenteel gebruikt in verschillende applicaties zoals optische isolatoren, sensoren voor magnetische velden, detectie van biomagnetische velden en kwantum geheugen. In de hedendaagse toepassingen worden vooral anorganische, (super)paramagnetische materialen gebruikt die goede prestaties leveren. Doch hebben ze ook nadelen. Zo lijden zeaan magnetische saturatie bij magnetische velden lager dan 1T en hangt hun prestatie als Faradayroteerder sterk af van de temperatuur. Bovendien zijn deze materialen meestal erg duur en moeilijk te verwerken. Organische diamagnetische materialen daarentegen satureren bij veel sterkere magnetische velden en zijn relatief ongevoelig voor variaties in temperatuur. Verder zijn ze gemakkelijker te verwerken dan hun anorganische tegenhangers. Tegenover deze voordelen staat dat de Verdetconstantes van reeds onderzochte materialen uit deze klasse aanzienlijk lager zijn dan die van de anorganische materialen. Verder is er reeds Faradayrota Molecular Imaging and Photonics Thierry Verbiest Rick Vleugels Ontwikkeling van gasscheidingsmembranen gebaseerd op CSM materialen Jeroen Didden Ontwikkeling van heterogene katalysatoren voor de valorisatie van lignine in polymeer bouwblokken. Bert Sels Sander Van den Bosch Ontwikkeling van interfaciaal gepolymeriseerde membranen Hanne Mariën Ontwikkeling van membranen voor FO en PRO Maxime Corvilain Ontwikkeling van Nanobody-afgeleide probes voor beeldvorming van pancreas beta cell massa Abstract: Ontwikkeling van Nanobody-afgeleide probes voor beeldvorming van pancreas beta cell massa Medical Imaging and Physical Sciences Tony LAHOUTTE Ontwikkeling van zeolietkatalysatoren voor industriële toepassing.

3 Abstract: The subject of this PhD research is the development ofcatalysts forthe elimination of air pollutants from exhaust gas. To achievethis,the focus will be on catalyst syntheses, characterization testing in adedicated reactor. The emphasis will be on the identification of active sitesand physic-chemical catalyst descriptors using extensive catalyst screening,advanced characterization by XRD and solid state NMR.<w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="false" <w:lsdexception="" locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" Johan Martens N. N. OOF/13/04. Marie-Christine Peeters Opacity: Privacyvriendelijke Opvolging van Gedistribueerde Processen. Abstract: Het algemene doel van dit innovatiemandaat is het valideren van het Opacity-concept in de markt en het wegnemen van (markt- )onzekerheden die desuccesvolle lancering van dit idee in een spin-off kunnen vertragen of blokkeren. ESAT - COSIC, Computer Security and Indu Bart Preneel Roel Peeters OpenComRTOS: formal systems development applied to a real-time operating system Ghent University Abstract: The main issues are stated in the full title: "OpenComRTOS: a formally analyzed and validation next-generation distributed and scalable communication RTOS supporting a coherent and unified systems development methodology". Further clarification: the RTOS concept proper is communication-based. In the elaboration of the development methodology, applicability to other industrial application areas plays is a prime concern. Departement of Information technology Raymond Boute Opening up new dimensions in the study of complex nanostructures: revealing 3D atom positions, composition and dynamics. University of Antwerp Abstract: The goal of my proposal is to develop and design a powerful method to reconstruct 3D nanostructures on the atomic scale from single 2D STEM images. Determining the full 3D structure of heterogeneous structures will allow the identification of coreshell structures, impurities and other defect structures. This is highly desirable to understand and adequately tune functional properties. In comparison to other approaches aiming at atomic scale 3D reconstruction techniques, the proposed method relies on a simultaneous acquisition of 2D images each carrying specific information concerning the number and depth location of all atoms present. This so far unique approach of retrieving the 3D atomic structure will considerably reduce beam damage and will even enable me to introduce the fourth dimension of time in electron microscopy. In this way, it becomes possible to reveal atomic scale dynamics allowing, for example, the observation of diffusion processes and the determination of different equilibrium geometries of atomic clusters. Electron microscopy for materials research (EMAT) Sandra Van Aert Karel van den Bos Open Semantic Cloud for Brussels Abstract: This project aims to cover Brussels, metaphorically speaking of course, with a cloud of structured and interlinked information elements produced by "atomizing" a collection of relevant databases and other resources. Linked Data is a global initiative to interlink resources on the Web using two "simple" technologies: Uniform Resource Identifiers (URI) for accessing the resources and the Resource Description Framework (RDF) for representing knowledge and annotating those resources. Various governments (UK, US, Germany) are launching initiatives to (a) make public sector data easily available with Linked Data and (b) encourage researchers to analyze the data as well as application developers to build applications around that data, in order to stimulate innovation, business and the general wealth of society. We believe the time and circumstances are right for Brussels to prepare for this evolution. Clearly the meaningful exploitation of such interlinked cloud-type resources requires the adoption of semantic technology, in particular so-called ontologies, that contain computer representations of agreements on concepts, facts and rules. To this end we propose to provide a platform for communities to collaboratively create such ontologies through natural language (NL). Those ontologies can then be used for the publication of annotated information in databases on the Web, and/or assist the automatic annotation of resources such as videos and images. The multilingual nature of Brussels presents an additional challenge to be addressed. Each member of the consortium is leading one of the four interconnected pillars of this project (see below). Members not only are top international-level experts in their domain, but also all have collaborated earlier (usually pairwise) in EU or local projects. The four pillars constituting the whole platform are: Ontology Creation, led by VUB STARLab. Expertise in methods and tools for ontology construction, based upon proven DB modeling techniques partly using NL. Applied to create a framework for knowledge management in which communities (stakeholders, adopters and users) play a vital role. This pillar mainly focuses on methodology and technology for guiding the community and its discourse to result in an agreed representation. Automatic Annotation, led by VUB ETRO. Large expertise in image and video analysis and multimedia representation and annotation. Applied to object and event recognition in multimodal databases using the ontologies created in the first pillar. Such annotation would allow language independent queries on those databases, when the ontology will be aligned with a multilingual terminology base created in the third pillar. Image querying to be developed according to the upcoming JPSearch standard, resulting in interoperability between query processor and various

4 (semantically annotated) multimedia repositories. Multilingual Terminology. Erasmushogeschool CVC will construct a multilingual terminology base within a given domain (including the variance between two terms in different languages). Such a terminology base can assist the automatic interlinking of different annotated resources based on their content. Makes navigation possible from one document in a language to a related document in another language. Atomization of Databases. Led by ULB WIT who will investigate how heterogeneous sources or implicit information in large databases may be scalably converted and exposed as RDF triples on the Web. This will in particular be applied to spatio-temporal knowledge, as such type of resource is becoming increasingly important for linking between various domains. The software artifacts of each pillar are also intended to be valorized independently, and potential for use cases of the whole platform is vast. The OSCB platform can drive a wide spectrum of services to be developed for the government, the private sector or the public. Valorization is twotiered: indirectly by the stakeholders (e.g., governments) who will be able provide new "business" services to the public, and directly by software service providers who for this purpose will exploit the linkages created by the semantic cloud of RDF triples. Some motivational proof-of-concept applications are: (1) the linking of CV templates, annotated video courses and vacant positions to allow competency matching, (2) language independent querying on annotated image databases (possibly automatically enriched with user tags, geo-tags, etc.) and (3) publishing public sector data on schools that, e.g., assists parents to locate suitable schools or enable industry/employment agencies to engage productively and proactively with technical schools in discussions about curricula content. Informatics and Applied Informatics Electronics and Informatics ROBERT MEERSMAN Bart JANSEN OPERA4FEV: OPerating RAck For Full-Electric Vehicle Abstract: The OPERA4FEV project aims to develop thermoplastic battery racks on two functional demonstrators: one for a large scale vehicle from FIAT and one for a "niche" car, the F-City from FAM.To improve deployment of electrical vehicles in Europe, large scale production processes for Rack and electrical components need to be developed. The innovative solutions proposed by OPERA4FEV will integrate electrical, hydraulic connections and component housing in a thermoplastic approach to reduce cost, weight and assembly time.in order to show the relevance of the solution and meet strong industrial benefits, the two thermoplastics racks will be manufactured and assembled with industrial means. The whole value chain will be addressed, including the eco-design (dismantling and recycling of critical materials), assembly and integration of cells and electrical components. As safety of the on-board battery in electric, hybrid, and plug-in vehicles is of paramount importance to the international automakers, OPERA4FEV will pay particular attention to evaluate the effects of the rack characteristics regarding vehicle crash safety, and will focus on the potential risks for the vehicle and its occupants in case of failure of one or more batteries. To sum up, the main issues relative to OPERA4FEV project are : -the integration of cells into the thermoplastic rack -an easier mounting and fast connexions of cells -the reduction of assembly time -25% cost reduction on components (cells excluded) compared to existing rack -the improvement of dismantling for better maintenance -50% reduction of number of components -the eco-design of the racks and easier end of life (materials, dismantling) based on life cycle assessment -the plastics parts design to improve thermal regulation, guaranty safety/crash behaviour and deal with large dimensions -the use of recycled polymers (70% in weight) -30% weight reduction on components (cells excluded) -a concept proposal adaptable to automotive industry and evaluated with an representative tools and assembly line (able to reach 20 vehicle/day) Electrical Engineering and Power Electronics Mobility and automotive technology research group Thierry Clement COOSEMANS Maarten MESSAGIE Javier Vicente SANFELIX FORNER PETER VAN DEN BOSSCHE JOERI VAN MIERLO Operating System for Wireless Sensor Networks Informatics Section Daniel Hughes Gowri Sankar Ramachandran Operational Decision Support Models and Algorithms for Hospital Admission Planning and Scheduling Abstract: The present dissertation focuses on developing operational decision support models and algorithms for hospital admission planning andscheduling. The aim is to increase efficient usage of key hospital resources by supporting human planners at hospital admission offices with automated tools for their daily and weekly decision making. Three planningprocesses concerned with admission scheduling of patients are considered: assignment of admitted patients to hospital rooms, determination of admission dates for elective surgical patients, and scheduling surgical cases in operating rooms.the planning process of assigning patients to hospital rooms and wards is the subject of two studies. Firstly, areactive and an anticipatory decision support model are presented for daily decision making on patient-to-room assignments. It is shown that the anticipatory model is better than the reactive model under various conditions. The reactive model can be seen as an idealized version of current hospital pr

5 Computer Science Technology TC, Technolo Patrick De Causmaecker Frederik Spieksma Greet Vanden Berghe Wim Vancroonenburg

Research projects (100-150 of 336)

Research projects (100-150 of 336) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 14:01:59 Research projects (100-150 of 336) Search filter: Classifications: Management of enterprises The impact of cultural adaptation on the effectiveness of e-commerce

Nadere informatie

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Januari 2015 January 2015

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Januari 2015 January 2015 Januari 2015 January 2015 Voorwoord Foreword Grote rekencapaciteit is één van de pijlers waarop de vierde industriële revolutie wordt gebouwd. Om haar welvaart te behouden moet Vlaanderen hier volop op

Nadere informatie

Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek

Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek De Afdeling Architectural Engineering van het Departement Architectuur streeft naar innovatie in het ontwerpen door architectuur te benaderen

Nadere informatie

VR-43-XN. ISSN 1566-8266 Volume, 17, number 3 June, 2000. Wiebe van der Hoek (member) Radboud Winkels (section editor)

VR-43-XN. ISSN 1566-8266 Volume, 17, number 3 June, 2000. Wiebe van der Hoek (member) Radboud Winkels (section editor) ISSN 1566-8266 Volume, 17, number 3 June, 2000 BOARD BNVKI: Joost Kok (chair) Rineke Verbrugge (member) Wiebe van der Hoek (member) Yao-Hua Tan (member) Eric Postma (member) Luc DeHaspe (member) Walter

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) Kick off meeting 28 May 2015 Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht Programmaboekje met overzichten van de gehonoreerde projecten with summaries of all projects

Nadere informatie

The networked brand identity Management support tool for tension analysis in brand identity networks concerning privacy

The networked brand identity Management support tool for tension analysis in brand identity networks concerning privacy . The networked brand identity Management support tool for tension analysis in brand identity networks concerning privacy Roelof P. van den Berg Technische Universiteit Delft . The networked brand identity

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (300-350 van 840)

Onderzoeksprojecten (300-350 van 840) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 20:26:32 Onderzoeksprojecten (300-350 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Static and dynamic countermeasures for implementation-level vulnerabilities.

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Breaking Barriers for Innovation within Design & Construct contracts Towards a Roadmap for Sustainable Procurement

Breaking Barriers for Innovation within Design & Construct contracts Towards a Roadmap for Sustainable Procurement Breaking Barriers for Innovation within Design & Construct contracts Towards a Roadmap for Sustainable Procurement Master Thesis Civil Engineering & Management P.M. Beeker Thesis advisors: ir. K. Th. Veenvliet

Nadere informatie

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 FIRA Sustainability BV Netherlands, February 2015 Reference table of FIRA Platform to NPR, August 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 FIRA Platform...

Nadere informatie

Use Social Media To Your Advantage!

Use Social Media To Your Advantage! Use Social Media To Your Advantage! The validation of the Social Media Strategy Design framework in the municipality of Enschede Master thesis Business Administration UNIVERSITEIT TWENTE. Author: Reinier

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA About this publication Selection of Research Data; Guidelines for appraising and selecting research data A report by DANS

Nadere informatie

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM:

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Logistiek Management voor BK: 412115 Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Supply chain, or logistics network. SCM is a set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, warehouses,

Nadere informatie

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS

SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS GRADUATION MASTER RESEARCH, P4 REPORT. Faculty of Architecture, Delft University of Technology, Urban Area Development

Nadere informatie

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK Radboud University Nijmegen (RU) Master Thesis propositions into a framework Ing. Martijn van den Tillaart Thesis number: 110 IK Author: Ing. M.J.C. van den Tillaart Place: Cuijk Date: april 15, 2009 Document:

Nadere informatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie Bètawijzer 2013 Bètawijzer 2013. Colofon Dit is een uitgave van Bètastuf, het overkoepelend medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Nijenborgh 9, 9747 AG, Groningen.

Nadere informatie

MEERJARENPLAN VOOR EEN IOP-PROGRAMMA OP HET GEBIED VAN ZELF-HERSTELLENDE MATERIALEN

MEERJARENPLAN VOOR EEN IOP-PROGRAMMA OP HET GEBIED VAN ZELF-HERSTELLENDE MATERIALEN MEERJARENPLAN VOOR EEN IOP-PROGRAMMA OP HET GEBIED VAN ZELF-HERSTELLENDE MATERIALEN PROPOSAL FOR A NATIONAL (DUTCH) INNOVATIVE RESEARCH PROGRAMME (IOP) ON SELF HEALING MATERIALS SAMENVATTING Samenvatting

Nadere informatie

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Meerjarenplan Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Publicatiedatum: 15/12/2011 P a r t 3 A c r o n i e m : V L A S Pagina

Nadere informatie

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent Contents iii Purpose of this document 1 1 1 3 3 4 5 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 21 24 24 27 28 30 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014:

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent profile of the university of amsterdam may june 2012 university profile may 3 th 2012 Contents iii Purpose of this document* 1 1 1 3 3 4 5 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 21 24 24 27 28 30 30 31 32

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report 2011 SARA Jaarverslag Annual Report Contents / Inhoud Cases

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer Acroniem: Mobilo Promotor-coördinator: Prof. Dr. H. Meersman Publicatiedatum: 15/12/2011 Contents 1 Jaarplanning 2012... 4 1.1 De werkpaketten...

Nadere informatie

Plan Merging in Multi-Agent Systems. Mathijs de Weerdt

Plan Merging in Multi-Agent Systems. Mathijs de Weerdt Plan Merging in Multi-Agent Systems Mathijs de Weerdt Illustrations: Welmoed Kreb Cover illustration: Welmoed Kreb Cover design: Joke Herstel, Wenk Plan Merging in Multi-Agent Systems Proefschrift ter

Nadere informatie