DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013"

Transcriptie

1 Beste dorpsgenoten, DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013 Elke keer als ik met de auto naar Burgum rijdt, moet ik kijken naar de vele bossen bloemen in de linker berm. De bloemen markeren de plek van het fatale ongeluk van Gerk Feenstra. Op woensdagmiddag 4 september stond ik aan de Achterwei te kletsen met enkele buren. We hoorden een flink aantal sirenes, maar we hadden geen idee, wat er was gebeurd. s Avonds kreeg ik te horen, dat Gerk een ongeluk had gehad met zijn motor en zwaar gewond naar het ziekenhuis in Groningen was gebracht. Hulp mocht helaas niet meer baten. Gerk overleed op donderdag 5 september aan zijn verwondingen. Hij was de zoon van ons redactielid Gerrit. De overige redactieleden wensen familie en vrienden veel sterkte. Door het overlijden van Gerk werd de oranjevereniging voor een dilemma geplaatst. Kan het dorpsfeest door gaan, moeten de feestelijkheden worden afgelast of wordt het dit jaar een aangepast feest? Mijns inziens heeft het bestuur een wijs en respectvol besluit genomen. De optocht en de kinderspelen (disco) zijn uitgesteld tot vrijdag 27 september en hebben inmiddels plaats gevonden. Op 6 september was de officiële opening van de verbouwde kantine en kleedhokken van vv Suameer. Frans Dijkman kreeg de eer het lint door te knippen. De redactie van de dorpskrant had een uitnodiging gekregen om de opening bij te wonen. Door onvoorziene omstandigheden was de redactie niet vertegenwoordigd. Een hartelijke gelukwens is natuurlijk wel op zijn plaats. In verschillende dag- en/of weekbladen werd aandacht geschonken aan het geschiedenisboek over Sumar: Van Sudermeer tot Sumar. Het boek is klaar en belangstellenden kunnen zich al vast inschrijven. Op 29 november wordt het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan? De volgende kopij-inleverdatum is maandag 4 november. Beint.

2 Informatie dorpskrant de Koekoek Commissieleden Piet Buma (penm.) Gerrit Feenstra (vz.) Greta Hoekstra Beint Koopstra (secr.) Nieske Vonk Vormgeving Bezorgers deze maand: Greta Hoekstra Lucas Buma en Sietske Bouma Pastorijelânnen NV Sumar Redactieadressen Greta Hoekstra Greate Buorren SC Sumar Nieske Vonk Ds. Noordmansstraat NP Sumar Banknummer KvK Oplage Drukkerij 645 stuks Van der Let, Burgum

3 Losse Flodder Kijk uit je doppen. Tine Strijker De gemeente schrijft mij dat over een paar weken mijn paspoort ongeldig is. O jee, alweer 5 jaar voorbij. Als ik het document uit een tasje grabbel, zie ik dat ik zonder bril boos kijkend op de pasfoto sta. Wat een zelfportret. Lachen schijnt niet meer te mogen. Vandaag de dag zie ik mét bril alles veel duidelijker. Dat blijkt wel als ik op de fiets vanuit Burgum met een sierlijke bocht rechtsaf het fietspad naar beneden suis, richting kanaal. Ineens zie ik tot mijn grote verbazing een waarschuwingsbord staan: Let op fietsers, haakse bocht. Die bocht neem ik al jaren probleemloos, maar dat bord? Compleet gemist. En even snel met de auto vanaf It Hoarnleger via het ver-bindingsweggetje naar de Swannepolle rijden? Helaas pindakaas. Er staat géén bord, maar u moet nu toch echt een straatje om. U bent bij deze gewaarschuwd. Voordat u het weet staat er een paaltje middenin de motorkap. Sinds kort hebben fietsers en voetgangers hier vrijbaan. Het Tsjerkepaad is ook zo n vrijbaan-pad waar de beppesizzer heerlijk vrijuit kan draven. Hij waant zich in het Sumarder oerwoud. Links metershoog de maïs en het wandelpad is door de overhangende brandnetels en de andere planten zo smal geworden dat het jochie met de armpjes omhoog al springend de brandnetels probeert te ontwijken. Gelukkig draagt hij een lange broek. Op het voormalige volkstuinencomplex de Wrottersploech is de situatie al niet anders. Het is verbazingwekkend hoe snel het ongewenste kruid de regie overneemt. Een andere regisseur, een menselijke ditmaal, leidt de grondwerk-zaamheden bij de Koekoek en de wegen eromheen in goede banen. Sjonge, jonge, wat wordt daar gegraven. Kabels en buizen gaan eruit en erin. De werklui doen me denken aan de mollen in onze tuin. Die beesten zien geen steek, maar ze weten wel feilloos door het gangenstelsel hun weg te vinden onder ons grasveld en de bloemenborders. Geen bril voor nodig blijkbaar. Maar wat zie ik afgelopen week met grote letters op een bord bij de Sonac fabriek staan? Brilplicht m.i.v gehele terrein Sonac Burgum. Eigenlijk heb ik daar niks te zoeken maar het komt wel goed uit. Een bril, die draag ik al jaren.

4 Uitslagen optocht Feestwagens: 1. Greate Buorren Tijd van de pruiken en revoluties Jury: Goed uitgewerkt en netjes afgewerkt. 47 pt. 2. De Heide Toekomst SuMARSeheide Jury: Creatief, verhoudingen goed. 43,5 pt. 3. It Hoarnleger Fabeltjeskrant Jury: Geen bos sfeer, dan wordt het te vlak. 41,5 pt. Eervolle vermeldingen: It Kikkertslân Prehistorie De Finne / De Jister Korenmolen De Hoop Homeie / It Houtsjepaad Viking Buiten de prijzen: Heerenweg Grutte Pier S.P. Hoekstrawei / José Vigevenowei Millenium Pastorijelannen Griekse Goden Sumar East Crisisjaren Publieksprijs: Greate Buorren

5 Vervolg uitslag Optocht Vrije opgaven: 1. De Hippie s (nr. 5) 14,5 pt. 2. Flower Power (nr. 4) 13,5 pt. 3. Gezelligheid kent geen tijd (nr. 3) 11 pt. Eervolle vermeldingen: Tijdloos Cowboy Buiten de prijzen: Wat foar tiid? Biertiid! Master de Vries en Juffer Ekkelboom Het bestuur van de Oranjevereniging Sumar bedankt een ieder die heeft meegewerkt aan de optocht. Onder prachtige weersomstandigheden heeft Sumar mogen genieten van de optocht. Ondanks dat er niet voor alle deelnemers een prijs is, mag een ieder zich winnaar noemen! Dorpsbelangen Sumar heeft de kosten van de verzekering voor de buurtwagens voor rekening genomen, onze hartelijke dank daarvoor! Binne Kramer heeft foto s gemaakt van de optocht, deze zijn te vinden op onze website Heb je ook nog een mooie foto en/of video gemaakt van de optocht en wil je deze met ons delen? of zet deze op onze tijdlijn van onze Facebookpagina: Vrijdag 13 juni en zaterdag 14 juni 2014 organiseren wij een feest. Noteer alvast in uw agenda!

6

7 Ontwikkeling ontwerp en toepassingen van de voormalige volkstuinen Sumar Wat in eerste instantie een pluktuin zou worden, heeft zich door ontwikkeld tot een tuin met meer (educatieve) mogelijkheden: een "natuur-ontdekervaar-beleef en ontmoettuin". Dit door in het plan naast de laagstam vruchtbomen ook plek te creëren voor andere initiatieven, zoals een vlinder- en bloementuin eventueel met kasten voor imker, een kruidentuin, ruimte voor een permacultuurtuin en bijvoorbeeld een laag-waterplek plasdrasplek, wadi. De tuin biedt dorpsbewoners (jong en oud, met en zonder beperking) op een laagdrempelige, speelse en toegankelijk manier een kans om op ecologisch verantwoorde wijze groenten en fruit te telen. Kinderen kunnen van jongs af hiermee vertrouwd raken.

8 Vervolg Pluktuin De doelstelling is dat de tuin voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk is waardoor er naast basis ook een grote diversiteit aan andere activiteiten kan ontstaan. Het moet een tuin, een plek worden waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, waar wordt getuinierd maar ook gespeeld en geleerd. Tevens kunnen m2-tuinen op hoogte worden gerealiseerd zodat mensen in een rolstoel hier ook gemakkelijk kunnen tuinieren. Wie heeft zin om ook de handen uit de mouwen te steken en denkt, helpt en/of werkt mee? We horen of lezen graag jullie tips en aanvullende ideeën! Te zijner tijd zal dit mogelijk worden gemaakt met behulp van een door ons ontwikkeld deelname formulier De plannen worden begin oktober voorgelegd aan het bestuur Dorpsbelang Sumar en De directie van de Basisscholen. Daarna sturen we het ontwerp en de toelichting op naar Landsbeheer Friesland voor deelname aan de Prijsvraag Plant, Win & Pluk We houden u op de hoogte. 25 september De commissie Beheer Pluktuin Weetje Wist je dat sinaasappelen veel vitamine C bevat maar minder dan bijvoorbeeld spruitjes?

9 Opbrengst collecte kankerbestrijding Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het feit dat u dit jaar geen collectezakjes van het KWF in uw brievenbus heeft gekregen. In juni kregen wij een mail van het KWF waarin stond dat de collecte-zakjes via een weekkrant huis aan huis zouden worden verspreid. Dit is in Sumar niet gebeurd. Men gaat nu uitzoeken waar het fout is gegaan. Wat beslist niet fout is gegaan is de collecte in Sumar. Ook dit jaar deden de collectanten hun uiterste best om geld op te halen voor het belangrijke werk van het KWF. Van de opbrengst in Sumar blijft niks aan de strijkstok hangen. Wij dragen alles netjes af aan het KWF. De opbrengst in Sumar was: 1127,71. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn bijdrage en inzet. Bestuur collecte kankerbestrijding, afdeling Sumar. Fokje Tiekstra, Hillie Hoekstra, Tine Strijker. Op het pad der vriendschap bloeien de mooiste bloemen. Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.

10 Van Sudermar naar Sumar De oproep om het geschiedenisboek Van Sudermeer tot Sumar alvast te bestellen, was gelukkig niet aan dovemansoren gericht. In de eerste 2 weken na het verschijnen van de Koekoek hebben de leden van de Werkgroep Geschiedenis Sumar de bestelbon huis aan huis opgehaald. De respons was enorm. Sumarders, die ons gemist hebben, kunnen nog steeds bestellen, maar dan via of de bon brengen bij één van de werkgroepleden. Wat ons opviel was dat een aantal bestellers op de bestelbon niet heeft ingevuld of ze wel of niet op de intekenlijst, die in het boek wordt opgenomen, wilden worden vermeld. Bestellers via zijn inmiddels benaderd. Voor de anderen ligt dit wat moeilijker. Het is namelijk ondoenlijk voor ons een ieder hierover persoonlijk te benaderen. Vandaar de OPROEP aan degenen die WEL op de intekenlijst willen worden vermeld, maar dit niet hebben aangegeven op de bestelbon, dit alsnog te melden. Dat kan uitsluitend per onder vermelding van de naam en het adres van de besteller. Heeft u geen internet? Ga dan naar iemand, die dit voor u kan verzorgen. Dit kan nog tot 10 oktober. sturen naar: Daarna is bestellen nog wel mogelijk, maar plaatsing op de intekenlijst niet meer. De datum waarop het boek zal worden gepresenteerd is vrijdag 29 november a.s. om uur in Dorpshuis De Kamp. Op deze avond zal het eerste exemplaar worden uitgereikt aan??? Daarna kan een ieder die een boek besteld heeft, dit afhalen. Belangrijk is dat we onverbiddelijk vasthouden aan de regel: ALS NIET IS BETAALD, KAN NIET WORDEN GEHAALD! We vragen u derhalve dringend het verschuldigde bedrag tijdig over te maken naar rekeningnummer ten name van de Werkgroep Geschiedenis Sumar, onder vermelding van uw naam en adres. Niet afgehaalde, maar wel betaalde boeken worden later bezorgd. Werkgroep Geschiedenis

11 Wie schrijft die blijft Froukje We zien en horen het om ons heen, Wij gaan weer naar school. Dit wordt, via reclamespotjes en spandoeken, hoog boven het wegdek kenbaar gemaakt. als weggebruiker wordt je er dusdanig op gewezen rekening te houden met de schoolgaande jeugd. En terecht het is en kwetsbare groep. De allerkleinsten nog onzeker naast een ouder op de fiets, want de ouders zijn opgeroepen de auto zoveel mogelijk thuis te laten (en terecht) bij het naar school brengen van hun kroost. Maar..houden de jeugdige fietsers ook rekening met de andere weggebruikers? Wanneer ik s ochtends naar mijn werk rijd, dan is dit vaak rond een tijdstip dat de scholen ingaan en de jongste kinderen door hun ouders naar school worden gebracht. Deze groep fietst nog keurig met z n tweeën naast of indien nodig achter elkaar. Dan de groep die van de ouders alleen naar de basisschool mogen fietsen, meestal slingerend en ongecontroleerd, net een stel uitgelaten jonge honden. En dan de groep die het basisonderwijs heeft verlaten en daar ook de verkeerslessen heeft genoten. Deze groep fietst wanneer het meezit in een groep, niet keurig twee aan twee, maar met z n vieren of wanneer het meezit met z n vijven naast elkaar. Ze fietsen tergend langzaam wat inhoudt dat jij als automobilist gedwongen bent erachter te blijven terwijl jij graag op tijd op je werk wilt zijn. Ik hoor u denken bijna hardop zeggen: Nou dan claxonneer je toch even. Ja beste mensen dat zou ik ook wel doen ware het niet dat men zeer geïrriteerd achterom kijkt met een blik van, heb je wat? Waarna zij hun conversatie middels mobiele telefoons hervatten. Ik hoor u alweer denken, via telefoons? Ja de jeugd communiceert niet zoals wij dat vroeger deden door je mond te openen, je lippen te bewegen en klanken uit te stoten, nee men communiceert via een schermpje en daarbij totaal geen oog meer hebben van wat er op de weg gebeurd. En zo kan ik nog tal van zaken opnoemen zoals het geen richting aangeven, wat overigens menig automobilist ook nalaat. Beste weggebruikers en dan met name de fietsende jeugd, natuurlijk is je mobieltje belangrijk maar je omgeving is minstens zo belangrijk. Beste weggebruiker, blijf alert, geef elkaar de ruimte, zodat wij eensgezind kunnen zeggen: Wij gaan weer.en blijven heren en dames in het verkeer!

12 Als iemand 55 jaar geleden tegen mij gezegd had: over 55 jaar vraagt Harmen Visser je om een stukje te schrijven in de Koekoek, de dorpskrant van Sumar waar je al meer dan 35 jaar woont zou ik gezegd hebben: ga je zelf naar dokter of moet ik je er heen brengen? Want dat kan niet waar zijn.. Ik was toen tien jaar en in die tijd gingen we op fiets van uit Opeinde naar Burgum. Als we in Sumar waren, knepen we de neus dicht en zeiden tegen elkaar: dat hier nog mensen willen wonen!. Zo zie je maar weer; zeg nooit nooit. Ik ben klaas Offringa, geboren op 19 december 1947 in het ziekenhuis in Leeuwarden, de oudste uit een gezin van zeven jongens. Na twee jaar tijdelijk in Opeinde en vier jaar in Rottevalle te hebben gewoond, verhuisden we naar de Tsjerkeloane, precies tussen Opeinde en Nijega. De landerijen achter de Hegewei en de andere kant op naar de Tike was voor ons een paradijs, een prachtige jeugd herinnering de; wereld was van ons. Toen ik bijna 15 jaar was verhuisden we naar Drachten. Ik keek er erg tegen op en een echte Drachtster ben ik nooit geworden, maar er ging letterlijk en figuurlijk wel een wereld voor mij open. Ik ging werken bij een aannemer in Ureterp en kwam ook veel in de omliggende dorpen. Zo trof ik in 1967 Jannie, de dochter van de warme bakker uit Drachtstercompagnie. Toen we na 4 jaar wilde trouwen was een huis een hele toer. Ik hoorde dat je als je bij een woningbouwvereniging werkte voorrang kreeg op een huis, dus heb ik direct gesolliciteerd en zowaar binnen een half jaar werkte ik bij een woningbouwvereniging en hadden we een huis in Burgum op de Bulthuissingel. Hier zijn de beide jongens, Taeke en Johannes, geboren.

13 Vervolg Geef de pen door Na een jaar of vijf begon het toch wat te kriebelen om vrijer te wonen en gingen we hier en daar kijken als er wat te koop stond. Klaas Offringa We kwamen er toen wel achter dat we beter nieuw konden bouwen, maar dan om financiële redenen wel alles zelf moesten doen. Navraag bij de gemeente leerde dat er in Burgum alleen maar bouwterreinen op de Frisiasingel waren en een paar in Sumar en Noord Burgum Toen we er die avond bij langs reden konden we niet begrijpen dat het bouwterrein op de Knilles Wytseswei al een jaar te koop stond. Later toen we aan het bouwen waren begrepen we het pas. Er kwamen namelijk meerdere mensen bij ons om te vragen hoe wij aan dat bouwterrein kwamen, zij hadden het ook geprobeerd maar het was niet te koop. Navraag bij de gemeente leerde ons dat inderdaad iemand langer dan een jaar een optie op dit bouwterrein had gehad en deze was na een juridische geschil vervallen. Toen had de gemeente een probleem. Er waren namelijk meerdere vragen om dit bouwterrein geweest maar ze hadden de namen niet genoteerd. De ambtenaren hebben er toen een vergadering aan gewijd en afgesproken dat de eerste die er om vroeg het kon het krijgen (kopen). Laat Klaas Offringa daar nou toevallig de volgende dag binnen stappen en vragen wat voor bouwterreinen er te koop waren. Na een jaar bouwen met hulp van familie en vrienden konden we verhuizen. Gedurende dit jaar woonden we tijdelijk in een woonwagen naast de smederrij van de Fam. Haveman. Dit wonen was een belevenis waar we wel een boek over kunnen schrijven. Het was goed wonen in het nieuwe huis want in de eerste jaren zijn onze twee dochters Roelofke en Maaike geboren.

14 Vervolg Geef de pen door Na 36 jaar zijn we nog steeds blij dat we toen naar Suameer, (nu Sumar) zijn gegaan. Nu we vutters zijn (er zijn mensen die denken dat je dan achter de geraniums zit ) kunnen we ons wijden aan onze twee grootste hobby s, de 6 kleinkinderen waardoor het huis op knilles wytseswei twee dagen in de week bijna op een kindercrèche lijkt. Ook alles wat met treinen, groot en klein, te maken heeft behoort tot de hobby. Een vakantie die niets met treinen te maken heeft is bijna ondenkbaar. Als we aan de reizen door de drie meter hoge sneeuw in Zwitserland met de Bernina expres en de reizen met de Glacier Express door de Alpen naar Italië en Frankrijk denken worden we bijna lyrisch en komen de reisgidsen weer op de tafel. Maar de meeste tijd van het jaar zijn we met veel plezier op de Knilles Wytseswei in Sumar en hopen er nog jaren te wonen! Ik geef de pen door aan Sjoukje Boonstra. Nominatie: Installatiebedrijf Bouma genomineerd voor Succes Awards 2013 Klaas Offringa Directie Bouma Bouma heeft alle ingrediënten in huis om de Succes Awards te winnen! Technisch Installatiebedrijf Bouma uit Sumar is genomineerd voor de Succes Awards 2013! De nominatiecommissie van het televisieprogramma De Succesfactor van RTL7 was met name onder de indruk van de veelzijdigheid en kwaliteit van diensten welke Bouma onder één dak aanbiedt. De nominatiecommissie vindt dat Bouma de absolute winnaar is van het noorden in de installatiebranche. Samen met andere bedrijven, uit verschillende branches in heel Nederland, dingt Bouma aan het eind van dit jaar mee naar de hoofdprijs: het winnen van de Succes Awards 2013!

15 Het Weer in Sumar Dirk Strijker Regen, daar zaten we op te wachten. Met we bedoel ik de bomen en de planten, want begin september zagen die er niet al te florissant uit. Sommige bomen begonnen zelfs al hun blad te verliezen. In de eerste week van september lukte het met de regen nog niet echt. Sterker nog, het werd juist weer zomers warm. Op 4 september s middags ruim 25 graden, op 5 september ruim 29 graden en 6 september bracht dik 28 graden op de thermometer. Tot die tijd viel er amper een drup regen, de droogte duurde voort. Op vrijdag 6 september sloeg het weer om. In de namiddag de eerste onweersbui. Deze bracht bijna 3 mm, genoeg om het stof van de bladeren te spoelen. Het onweer stelde overigens weinig voor. Ook zaterdag bleef het niet helemaal droog en het was met maximaal 19 graden een heel stuk koeler dan de dag er voor. In de nacht van zaterdag op zondag begon dan het grote werk. Ook zondagmorgen ging het regenen door met als resultaat een goed gevulde regenmeter: 19 mm. In Drenthe, Groningen en Overijssel viel zelfs het dubbele! Op maandag zouden we, volgens de verwachtingen, geteisterd worden door veel regenbuien, met onweer en hagel. Echter, er gebeurde heel weinig. In de namiddag vielen enkele lichte buitjes. Resultaat: 1 mm. Dat was wel anders in het westen van Nederland, waar tussen de 20 en 30 mm regen viel. Pas in de erop volgende nacht viel er bij ons regen van betekenis, maar verder dan 9 mm kwamen we niet. Twente had toen maar liefst 67 mm en in midden Nederland viel tussen de 20 en 40 mm. Op de buienradar was dan ook fraai te zien dat de regengebieden mooi om ons heen draaiden. De temperaturen s middags gedurende deze natte periode lagen tussen de 18 en 20 graden. Er volgden enkele minder natte dagen, maar in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 september was het weer raak: er viel er 11 mm. Zaterdag overdag nog eens 8 mm. Ook de dagen er na werden de regenmeters bij ons minder of meer gevuld. Ook de neerslag van dinsdag 17 september was de moeite waard: 18 mm. De dagen er na bleven er buien vallen en de temperaturen lagen met 15 tot 17 graden duidelijk te laag. Daarna werd het weer iets beter, maar nazomers werd het beslist niet.

16 SA SEACH IK IT door Frans Dijkman Zaterdag 31 augustus was zo`n dag die voor de meeste jeugdspelers niet leuk was. Een speelverbod omdat de velden te droog waren. In Sumar had op veld 2 gespeeld kunnen worden. Nu speelden de E en F pupillen op het trainings-veld zodat die wedstrijden konden doorgaan. De eerste zaterdag van september, bijna altijd het begin van de competitie, werd een dag zonder voetbal wegens een speelverbod door de gemeente vanwege de droogte. Alleen E1 speelde wel voor de beker op het trainingsveld, maar hun tegenstander was te sterk. 14 september eindelijk voetballen, iedereen blij, de jeugd tenminste. Want ondanks het slechte weer was iedereen er en erg luidruchtig in de nieuwe hal van ons complex. Bij de wedstrijd van de C-junioren was wat bijzonders te zien, in ieder geval ik heb dat in de bijna 60 jaar bij het voetballen nog nooit gezien. De C junioren kregen een strafschop en hielden even een vergadering staande in een kring. Ze kwamen tot de conclusie dat doelman Haaye deze moest nemen, die helemaal van de andere goal moest komen. In draf en zonder te stoppen schoot hij de bal, een ander had deze klaar gelegd en ging in dezelfde draf terug naar zijn doel. O ja het was wel een doelpunt en de C mannetjes wonnen dik met 9-1. U ziet er is altijd wat te beleven op de Heidkamp en tot de winterstop bijna elke zaterdag vanaf 9 uur.zaterdag 21 september was weer een mooie voetbal wat het weer betreft. De resultaten waren niet al te goed. Maar er werd wel weer met veel inzet en plezier gespeeld en daar gaat het om.

17 Vervolg Sa Seach ik it Op 6 september werd de verbouw van de kantine en de verbetering van de velden geopend. Opening sportkantine: Hier een klein verslag over wat er aan vooraf ging. Toen duidelijk werd dat de centrale as doorging, wat betekende dat er een stukje van het sportcomplex af ging, moest er dus op de Heidkamp wat gebeuren. Want op het veld waar zowel getraind werd als wedstrijden gespeeld werd dan te klein. Op dat moment waren al plannen om de kleedgelegenheid uit te breiden, want vooral op zaterdag morgen waren er problemen o.a. door dat er meisjes bij kwamen. In 2008 werden in samenwerking met de gemeente plannen gemaakt. De gemeente liet het plan uitwerken en een bestek maken. Onze club liet een tekening maken voor de bouw c.q. verbouw. In 2009 werd er begonnen met de aanleg van veld 2. Hierbij kwam nog al wat leem vrij en om de kosten te drukken werd er besloten om een zeedijk op de heide te maken. In het voorjaar van 2010 mochten de pupillen als eerste het nieuwe veld gebruiken, voor hen een grote verbetering. In mei 2011 werd begonnen met de renovatie van het hoofdveld en het trainingsveld, tevens werd er op het hoofdveld een wedstrijdverlichting aangelegd. Ook de afrastering werd vernieuwd terwijl door Sonax de kosten voor nieuwe dugouts betaalde. Ook werd het nieuwe pad van de kantine naar het 2 e veld aangelegd en voor een nieuw parkeerterrein, daar om heen heide plantjes. Frans Dijkman

18 Vervolg Sa Seach ik it De aanleg van de velden en bestrating werd door de gemeente betaald, terwijl voor de verbouw c.q. bouw een behoorlijke subsidie verleend De samenwerking met zowel de gemeente, in de persoon van Kees de Vries als de Grondmij als uitvoerder van de velden was perfect, door overleg en dingen zelf doen kon er veel meer dan er in het bestek stond. Toen het veld klaar was werd er begonnen met de bouw c.q. verbouw van de kantine en kleedgelegenheid. Nadat het gebouw er stond konden de straters weer verder gaan. Frans Dijkman

19 Vervolg Sa Seach ik it De afbouw werd ter hand genomen zodat na de zomer van 2013 de eindfase in zicht kwam. 6 september 2013 was voor de vrijwilligers het grote moment en in hun bijzijn werd de opening gehouden. Ook wethouder Fokkema en Kees de Vries waren aanwezig. Tot mijn grote verbazing werd mij door de voorzitter verzocht om de opening te doen door een lint door te knippen. Ik denk dat we met het eindresultaat erg tevreden kunnen zijn. We kunnen hopelijk weer een aantal jaren vooruit Frans Dijkman

20 Bedankje, bedankje, bedankje Beste inwoners van Sumar en omstreken, Fam. Van der Bijl Langs deze weg willen we jullie bedanken voor alles, kaarten, bloemen (we konden wel een bloemenwinkel beginnen), cadeaus, zelf gebakken cakes en/of andere dingen, die wij de afgelopen 3 jaar tijdens de ziekte van onze dochters hebben ontvangen. Het heeft ons echt geholpen die 3 jaar door te komen, niks was te gek. De een wilde onze tuin doen, de ander ging mee naar het ziekenhuis als het moest, we hebben zelfs de kamer verbouwd met behulp van een paar Sumarders. Ook kregen we een dagje vliegen in Drachten en een weekendje weg aangeboden. Er zijn zoveel mensen die aan je denken en dat doet je goed. Even een terugblik 22 juni 2010 krijgen we te horen dat Jildau leukemie (ALL) heeft en dat de behandeling 2 jaar zal duren en dat ze elke dag chemo krijgt in de vorm van een pil. Ook moet ze alle weken naar het ziekenhuis om 1 of meerdere chemokuren via het infuus. 22 juli 2011 wat nooit gebeurd, gebeurd bij ons wel. Mirthe krijgt ook leukemie en zal dezelfde behandeling als Jildau moeten ondergaan. Beide zitten ze in de tweede groep, dat houdt in dat ze het kunnen behandelen met chemokuren. Als je in de derde groep zit moet je een beenmergtransplantatie. December 2012 was Jildau haar bloedbeeld zo laag dat ze dachten dat de leukemie terug was, na 2 maal een beenmergpunctie bleek dit gelukkig niet zo te zijn. Inmiddels zijn de beide dames uitbehandeld en ziet alles er goed uit. Ze blijven natuurlijk onder controle de eerste 5 jaar. Geestelijk zijn we als gezin wel een beetje labiel en moe. Het was een lange weg, maar we zijn dankbaar dat het allemaal goed heeft uitgepakt. Dit kun je gewoon ook niet allemaal alleen. Dus daarom nog 1 keer BEDANKT VOOR ALLES Vriendelijke groeten, Richard, Gelske, Auke, Iris, Jildau en Mirthe v.d. Bijl

21 Financiële vragen of schulden? Informatie: Gemeente Tytsjerksteradiel Komt u niet goed uit met uw inkomen en wilt u meer grip op uw financiën? Gaat u er financieel op achteruit door ontslag, gaat u samenwonen of krijgt u binnenkort uw eerste kind en wilt u zich daarop goed voorbereiden? Meldt u zich dan aan voor een budgetadviesgesprek bij PING. Een onafhankelijk adviseur kijkt samen met u naar uw inkomen en uitgaven en geeft vervolgens advies dat volledig op uw situatie is afgestemd. U krijgt weer rust, inzicht en overzicht. Iedere inwoner van de gemeente kan kosteloos gebruik maken van deze ondersteuning. Aanmelden kan via of Heeft u betalingachterstanden of andere schulden en ziet u geen mogelijkheden meer om dit zelf op te lossen (ook niet met behulp van bijvoorbeeld Neemt u dan contact op met de Kredietbank Nederland (KBNL). Samen met u wordt bekeken hoe uw financiële situatie weer gezond kan worden. Deze dienstverlening is kosteloos. U meldt zich aan via of Wat is Mantelzorg? Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of kennis. Het is hulp en zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep worden gegeven. Zo n 10 % van de Nederlandse bevolking is mantelzorger. Mantelzorg bestaat in vele vormen, het is bij iedereen weer anders en betreft alle leeftijden. Soms is de zorg geleidelijk aan gegroeid en een vanzelfsprekend deel van het dagelijks leven geworden. Ook kan het mantelzorgen ontstaan na een plotselinge ziekte of hulpvraag van een ander. Deze hulp en zorg kan langzamerhand zwaarder of meer belastend worden, waardoor behoefte aan een luisterend oor of een passend advies ontstaat.

22 Vervolg Informatie Steunpunt Mantelzorg Tytsjerksteradiel Het Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van KEaRN Welzijn, kan mantelzorgers ondersteunen bij hun helpende en zorgende taken. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld door: - het geven van individuele informatie, advies en ondersteuning in een persoonlijk gesprek. - het delen van ervaringen met andere mantelzorgers binnen een contactgroep voor mantelzorgers. - een themabijeenkomst over een specifiek onderwerp - jaarlijks aandacht te besteden aan de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Bereikbaarheid Het Steunpunt Mantelzorg is telefonisch te bereiken op werkdagen via tel U kunt 24 uur per dag voor informatie terecht op de webkrant voor mantelzorgers in Tytsjerksteradiel Vervolg Informatie: Yn é Kunde komme Graag stellen we ons aan u voor. Wij zijn Lysbeth Nicolai, Kees Koudstaal en Miranda Tamminga. Bij ons kunt u terecht als u iets wilt betekenen voor (iemand anders in) de samenleving of als u een idee, wens of droom heeft waarbij u ondersteuning wenst voor de uitwerking ervan. Ook als u (even) een lastige periode doormaakt kunt u contact opnemen. Heeft u een steuntje in de rug nodig? Wilt u iets betekenen maar u weet niet wat? Heeft u een idee of initiatief en bruist u van de energie? Wij kunnen met u meedenken en ondersteuning bieden waar nodig. Hoe groot of klein uw vraag ook is.

23 Vervolg Informatie: Yn é Kunde komme Dit geldt niet alleen voor individuele vragen of wensen. Ook als groep, club, vereniging of organisatie kunt u bij ons terecht. KEaRN Welzijn is onafhankelijk, dus u houdt de regie. KEaRN wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich welbevind. Neem gerust contact op. U kunt Miranda bereiken op of (Eastermar, Sumar, Garyp) Kees kunt u bereiken op (Burgum, Jistrum) en voor Lysbeth geldt: (Earnewald, Burgum en Garyp). Collega's uit andere regio's van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen vind u op Ziet u de opvallende KIPcaravan? Kom dan langs voor een kopje koffie of een vrijblijvend praatje met ons of een collega! Uitbreiding vervoer door komst nieuwe Skewiel Mobiel Op vrijdag 17 mei heeft wethouder Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel het startschot gegeven voor de ingebruikname van de Skewiel Mobiel. Deze duurzame auto biedt plaats aan een chauffeur en twee passagiers met eventueel hun rollator of rolstoel.

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS AGENDA nr. 4 Zondag 18 oktober Zendingsdienst met Mercy ships Dinsdag 27 oktober Luizencontrole Zondag 1 november School-kerkdienst in de Hervormde Kerk Maandag 2 t/m vrijdag 10-minutengesprekken 6 november

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

jaargang 22 december 2016 nummer 5

jaargang 22 december 2016 nummer 5 jaargang 22 december 2016 nummer 5 A G E N D A Voor een goed actueel overzicht van de belangrijke data verwijzen we u graag naar de onlinekalender op onze website www.sboderegenboog.cnsede.nl Dag ouders

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 Bijbelverhalen voor de komende week Op weg naar huis, Lucas 24:13-27 Blijf bij ons, Lucas 24:28-35 Agenda: Vrijdag 3 april : vrij. Maandag 6 april: vrij. 8 april

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Algemeen: Sponsorloop geld Algemeen: Intro dans & de Onderwijsspecialisten SO: Kijkles zwemmen SO: Schoen zetten SO: Kerstmarkt 2015 - deel 2 VSO: Attentie Gymspullen VSO:

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong Nummer 8 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Nr november 2017 ALGEMEEN

Nr november 2017 ALGEMEEN Nr. 07 13 november 2017 ALGEMEEN OR Afgelopen maand is de vernieuwde OR vol enthousiasme aan de slag gegaan om Sint, kerst, schoolfeest ( 60 jarig bestaan) en Serious Request met ons voor te bereiden.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders plastraining voor kinderen adviezen voor ouders Uw kind start met een plastraining op de polikliniek Kindergeneeskunde van het OLVG. Uw kind volgt de training omdat hij problemen heeft met zijn blaas.

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!!

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!! Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 5 september BeweegWijs De lijnen staan op het plein! Het ziet er echt mooi uit en de kinderen

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Beste lezers, Met de mooie en zonnige dagen van de afgelopen weken zijn we al weer aan het aftellen tot de zomervakantie. Dit is dan ook alweer de laatste

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1.

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1. OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jongste Jeugd

Nieuwsbrief Jongste Jeugd Seizoen 2015 2016, nr. 1 Nieuwsbrief Jongste Jeugd Hoera, het nieuwe seizoen is weer gestart! Wij hebben er weer zin in. Ook dit seizoen zullen we weer een aantal nieuwsbrieven naar jullie sturen, waarin

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Verjaardag Klaverweide

Verjaardag Klaverweide 1 NIEUWSBRIEF 4 17-10-2014 Verjaardag Klaverweide In februari zijn wij jarig. Klaverweide wordt dan 35 jaar. Reden voor een feestje. In deze nieuwsbrief staat wat informatie die met de verjaardag te maken

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Kalender: 4 okt Regenboogdienst in NH-kerk, 10.00-11.00 uur 5 okt Dag van de Leerkracht 6 okt Verjaardag juf Karin 7 okt Verjaardag juf Samira 7 okt Start Kinderboekenweek,

Nadere informatie

Bodyprotectors. Beestjes in het bos STAL T REELAER NIEUWSBRIEF. Interessante informatie: In dit nummer: Teken 1. Ruiter en paard van de maand!

Bodyprotectors. Beestjes in het bos STAL T REELAER NIEUWSBRIEF. Interessante informatie: In dit nummer: Teken 1. Ruiter en paard van de maand! STAL T REELAER NIEUWSBRIEF Interessante informatie: De nieuwe cross hindernissen zijn inmiddels in gebruik genomen. Op 17 april is het lente concours. Nog niets te doen in de mei vakantie? Kijk op pagina

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda De Zegge s Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015 Agenda 4 t/m 15 mei Meivakantie Dinsdag 19 mei Spelletjesochtend groep 1 t/m 4, de kinderen zijn om 12:00 vrij Dinsdag 19 mei Sportdag groep 5 t/m 8, 9:15-14:15

Nadere informatie

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Inhoud: Schooljaar 2014 2015 29 juni 2015 Pagina 1: Eindlfeest/afscheid

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Zo, hier is hij dan! Onze allereerste nieuwsbrief. Via deze weg proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwtjes, afspraken en andere wetenswaardigheden

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4 Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4 www.volkstuinverenigingvianen.nl volkstuinverenigingvianen@gmail.com Augustus 2017 Droogte, hitte en regen, alles is onze tuinen deze zomer weer overkomen maar

Nadere informatie

Het zal nog even duren maar ooit zullen de Albizia s zo gaan bloeien:

Het zal nog even duren maar ooit zullen de Albizia s zo gaan bloeien: De tijd vliegt De dagen zijn alweer een stuk korter. De nachten worden alweer koud. Begin september is het maar net 3 graden s nachts. Toch begint september met een aantal prachtige dagen. En de dag dat

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

GKIJ GKIJ. Jarno. Hilde

GKIJ GKIJ. Jarno. Hilde Er kwamen mensen van ze vertelden hoe het was als je in een rolstoel zat. We hebben veel geleerd. Als je in een rolstoel zit zijn sommige dingen vervelend, maar daar kun je bij geholpen worden. Bijvoorbeeld

Nadere informatie