DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013"

Transcriptie

1 Beste dorpsgenoten, DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013 Elke keer als ik met de auto naar Burgum rijdt, moet ik kijken naar de vele bossen bloemen in de linker berm. De bloemen markeren de plek van het fatale ongeluk van Gerk Feenstra. Op woensdagmiddag 4 september stond ik aan de Achterwei te kletsen met enkele buren. We hoorden een flink aantal sirenes, maar we hadden geen idee, wat er was gebeurd. s Avonds kreeg ik te horen, dat Gerk een ongeluk had gehad met zijn motor en zwaar gewond naar het ziekenhuis in Groningen was gebracht. Hulp mocht helaas niet meer baten. Gerk overleed op donderdag 5 september aan zijn verwondingen. Hij was de zoon van ons redactielid Gerrit. De overige redactieleden wensen familie en vrienden veel sterkte. Door het overlijden van Gerk werd de oranjevereniging voor een dilemma geplaatst. Kan het dorpsfeest door gaan, moeten de feestelijkheden worden afgelast of wordt het dit jaar een aangepast feest? Mijns inziens heeft het bestuur een wijs en respectvol besluit genomen. De optocht en de kinderspelen (disco) zijn uitgesteld tot vrijdag 27 september en hebben inmiddels plaats gevonden. Op 6 september was de officiële opening van de verbouwde kantine en kleedhokken van vv Suameer. Frans Dijkman kreeg de eer het lint door te knippen. De redactie van de dorpskrant had een uitnodiging gekregen om de opening bij te wonen. Door onvoorziene omstandigheden was de redactie niet vertegenwoordigd. Een hartelijke gelukwens is natuurlijk wel op zijn plaats. In verschillende dag- en/of weekbladen werd aandacht geschonken aan het geschiedenisboek over Sumar: Van Sudermeer tot Sumar. Het boek is klaar en belangstellenden kunnen zich al vast inschrijven. Op 29 november wordt het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan? De volgende kopij-inleverdatum is maandag 4 november. Beint.

2 Informatie dorpskrant de Koekoek Commissieleden Piet Buma (penm.) Gerrit Feenstra (vz.) Greta Hoekstra Beint Koopstra (secr.) Nieske Vonk Vormgeving Bezorgers deze maand: Greta Hoekstra Lucas Buma en Sietske Bouma Pastorijelânnen NV Sumar Redactieadressen Greta Hoekstra Greate Buorren SC Sumar Nieske Vonk Ds. Noordmansstraat NP Sumar Banknummer KvK Oplage Drukkerij 645 stuks Van der Let, Burgum

3 Losse Flodder Kijk uit je doppen. Tine Strijker De gemeente schrijft mij dat over een paar weken mijn paspoort ongeldig is. O jee, alweer 5 jaar voorbij. Als ik het document uit een tasje grabbel, zie ik dat ik zonder bril boos kijkend op de pasfoto sta. Wat een zelfportret. Lachen schijnt niet meer te mogen. Vandaag de dag zie ik mét bril alles veel duidelijker. Dat blijkt wel als ik op de fiets vanuit Burgum met een sierlijke bocht rechtsaf het fietspad naar beneden suis, richting kanaal. Ineens zie ik tot mijn grote verbazing een waarschuwingsbord staan: Let op fietsers, haakse bocht. Die bocht neem ik al jaren probleemloos, maar dat bord? Compleet gemist. En even snel met de auto vanaf It Hoarnleger via het ver-bindingsweggetje naar de Swannepolle rijden? Helaas pindakaas. Er staat géén bord, maar u moet nu toch echt een straatje om. U bent bij deze gewaarschuwd. Voordat u het weet staat er een paaltje middenin de motorkap. Sinds kort hebben fietsers en voetgangers hier vrijbaan. Het Tsjerkepaad is ook zo n vrijbaan-pad waar de beppesizzer heerlijk vrijuit kan draven. Hij waant zich in het Sumarder oerwoud. Links metershoog de maïs en het wandelpad is door de overhangende brandnetels en de andere planten zo smal geworden dat het jochie met de armpjes omhoog al springend de brandnetels probeert te ontwijken. Gelukkig draagt hij een lange broek. Op het voormalige volkstuinencomplex de Wrottersploech is de situatie al niet anders. Het is verbazingwekkend hoe snel het ongewenste kruid de regie overneemt. Een andere regisseur, een menselijke ditmaal, leidt de grondwerk-zaamheden bij de Koekoek en de wegen eromheen in goede banen. Sjonge, jonge, wat wordt daar gegraven. Kabels en buizen gaan eruit en erin. De werklui doen me denken aan de mollen in onze tuin. Die beesten zien geen steek, maar ze weten wel feilloos door het gangenstelsel hun weg te vinden onder ons grasveld en de bloemenborders. Geen bril voor nodig blijkbaar. Maar wat zie ik afgelopen week met grote letters op een bord bij de Sonac fabriek staan? Brilplicht m.i.v gehele terrein Sonac Burgum. Eigenlijk heb ik daar niks te zoeken maar het komt wel goed uit. Een bril, die draag ik al jaren.

4 Uitslagen optocht Feestwagens: 1. Greate Buorren Tijd van de pruiken en revoluties Jury: Goed uitgewerkt en netjes afgewerkt. 47 pt. 2. De Heide Toekomst SuMARSeheide Jury: Creatief, verhoudingen goed. 43,5 pt. 3. It Hoarnleger Fabeltjeskrant Jury: Geen bos sfeer, dan wordt het te vlak. 41,5 pt. Eervolle vermeldingen: It Kikkertslân Prehistorie De Finne / De Jister Korenmolen De Hoop Homeie / It Houtsjepaad Viking Buiten de prijzen: Heerenweg Grutte Pier S.P. Hoekstrawei / José Vigevenowei Millenium Pastorijelannen Griekse Goden Sumar East Crisisjaren Publieksprijs: Greate Buorren

5 Vervolg uitslag Optocht Vrije opgaven: 1. De Hippie s (nr. 5) 14,5 pt. 2. Flower Power (nr. 4) 13,5 pt. 3. Gezelligheid kent geen tijd (nr. 3) 11 pt. Eervolle vermeldingen: Tijdloos Cowboy Buiten de prijzen: Wat foar tiid? Biertiid! Master de Vries en Juffer Ekkelboom Het bestuur van de Oranjevereniging Sumar bedankt een ieder die heeft meegewerkt aan de optocht. Onder prachtige weersomstandigheden heeft Sumar mogen genieten van de optocht. Ondanks dat er niet voor alle deelnemers een prijs is, mag een ieder zich winnaar noemen! Dorpsbelangen Sumar heeft de kosten van de verzekering voor de buurtwagens voor rekening genomen, onze hartelijke dank daarvoor! Binne Kramer heeft foto s gemaakt van de optocht, deze zijn te vinden op onze website Heb je ook nog een mooie foto en/of video gemaakt van de optocht en wil je deze met ons delen? of zet deze op onze tijdlijn van onze Facebookpagina: Vrijdag 13 juni en zaterdag 14 juni 2014 organiseren wij een feest. Noteer alvast in uw agenda!

6

7 Ontwikkeling ontwerp en toepassingen van de voormalige volkstuinen Sumar Wat in eerste instantie een pluktuin zou worden, heeft zich door ontwikkeld tot een tuin met meer (educatieve) mogelijkheden: een "natuur-ontdekervaar-beleef en ontmoettuin". Dit door in het plan naast de laagstam vruchtbomen ook plek te creëren voor andere initiatieven, zoals een vlinder- en bloementuin eventueel met kasten voor imker, een kruidentuin, ruimte voor een permacultuurtuin en bijvoorbeeld een laag-waterplek plasdrasplek, wadi. De tuin biedt dorpsbewoners (jong en oud, met en zonder beperking) op een laagdrempelige, speelse en toegankelijk manier een kans om op ecologisch verantwoorde wijze groenten en fruit te telen. Kinderen kunnen van jongs af hiermee vertrouwd raken.

8 Vervolg Pluktuin De doelstelling is dat de tuin voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk is waardoor er naast basis ook een grote diversiteit aan andere activiteiten kan ontstaan. Het moet een tuin, een plek worden waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, waar wordt getuinierd maar ook gespeeld en geleerd. Tevens kunnen m2-tuinen op hoogte worden gerealiseerd zodat mensen in een rolstoel hier ook gemakkelijk kunnen tuinieren. Wie heeft zin om ook de handen uit de mouwen te steken en denkt, helpt en/of werkt mee? We horen of lezen graag jullie tips en aanvullende ideeën! Te zijner tijd zal dit mogelijk worden gemaakt met behulp van een door ons ontwikkeld deelname formulier De plannen worden begin oktober voorgelegd aan het bestuur Dorpsbelang Sumar en De directie van de Basisscholen. Daarna sturen we het ontwerp en de toelichting op naar Landsbeheer Friesland voor deelname aan de Prijsvraag Plant, Win & Pluk We houden u op de hoogte. 25 september De commissie Beheer Pluktuin Weetje Wist je dat sinaasappelen veel vitamine C bevat maar minder dan bijvoorbeeld spruitjes?

9 Opbrengst collecte kankerbestrijding Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het feit dat u dit jaar geen collectezakjes van het KWF in uw brievenbus heeft gekregen. In juni kregen wij een mail van het KWF waarin stond dat de collecte-zakjes via een weekkrant huis aan huis zouden worden verspreid. Dit is in Sumar niet gebeurd. Men gaat nu uitzoeken waar het fout is gegaan. Wat beslist niet fout is gegaan is de collecte in Sumar. Ook dit jaar deden de collectanten hun uiterste best om geld op te halen voor het belangrijke werk van het KWF. Van de opbrengst in Sumar blijft niks aan de strijkstok hangen. Wij dragen alles netjes af aan het KWF. De opbrengst in Sumar was: 1127,71. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn bijdrage en inzet. Bestuur collecte kankerbestrijding, afdeling Sumar. Fokje Tiekstra, Hillie Hoekstra, Tine Strijker. Op het pad der vriendschap bloeien de mooiste bloemen. Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.

10 Van Sudermar naar Sumar De oproep om het geschiedenisboek Van Sudermeer tot Sumar alvast te bestellen, was gelukkig niet aan dovemansoren gericht. In de eerste 2 weken na het verschijnen van de Koekoek hebben de leden van de Werkgroep Geschiedenis Sumar de bestelbon huis aan huis opgehaald. De respons was enorm. Sumarders, die ons gemist hebben, kunnen nog steeds bestellen, maar dan via of de bon brengen bij één van de werkgroepleden. Wat ons opviel was dat een aantal bestellers op de bestelbon niet heeft ingevuld of ze wel of niet op de intekenlijst, die in het boek wordt opgenomen, wilden worden vermeld. Bestellers via zijn inmiddels benaderd. Voor de anderen ligt dit wat moeilijker. Het is namelijk ondoenlijk voor ons een ieder hierover persoonlijk te benaderen. Vandaar de OPROEP aan degenen die WEL op de intekenlijst willen worden vermeld, maar dit niet hebben aangegeven op de bestelbon, dit alsnog te melden. Dat kan uitsluitend per onder vermelding van de naam en het adres van de besteller. Heeft u geen internet? Ga dan naar iemand, die dit voor u kan verzorgen. Dit kan nog tot 10 oktober. sturen naar: Daarna is bestellen nog wel mogelijk, maar plaatsing op de intekenlijst niet meer. De datum waarop het boek zal worden gepresenteerd is vrijdag 29 november a.s. om uur in Dorpshuis De Kamp. Op deze avond zal het eerste exemplaar worden uitgereikt aan??? Daarna kan een ieder die een boek besteld heeft, dit afhalen. Belangrijk is dat we onverbiddelijk vasthouden aan de regel: ALS NIET IS BETAALD, KAN NIET WORDEN GEHAALD! We vragen u derhalve dringend het verschuldigde bedrag tijdig over te maken naar rekeningnummer ten name van de Werkgroep Geschiedenis Sumar, onder vermelding van uw naam en adres. Niet afgehaalde, maar wel betaalde boeken worden later bezorgd. Werkgroep Geschiedenis

11 Wie schrijft die blijft Froukje We zien en horen het om ons heen, Wij gaan weer naar school. Dit wordt, via reclamespotjes en spandoeken, hoog boven het wegdek kenbaar gemaakt. als weggebruiker wordt je er dusdanig op gewezen rekening te houden met de schoolgaande jeugd. En terecht het is en kwetsbare groep. De allerkleinsten nog onzeker naast een ouder op de fiets, want de ouders zijn opgeroepen de auto zoveel mogelijk thuis te laten (en terecht) bij het naar school brengen van hun kroost. Maar..houden de jeugdige fietsers ook rekening met de andere weggebruikers? Wanneer ik s ochtends naar mijn werk rijd, dan is dit vaak rond een tijdstip dat de scholen ingaan en de jongste kinderen door hun ouders naar school worden gebracht. Deze groep fietst nog keurig met z n tweeën naast of indien nodig achter elkaar. Dan de groep die van de ouders alleen naar de basisschool mogen fietsen, meestal slingerend en ongecontroleerd, net een stel uitgelaten jonge honden. En dan de groep die het basisonderwijs heeft verlaten en daar ook de verkeerslessen heeft genoten. Deze groep fietst wanneer het meezit in een groep, niet keurig twee aan twee, maar met z n vieren of wanneer het meezit met z n vijven naast elkaar. Ze fietsen tergend langzaam wat inhoudt dat jij als automobilist gedwongen bent erachter te blijven terwijl jij graag op tijd op je werk wilt zijn. Ik hoor u denken bijna hardop zeggen: Nou dan claxonneer je toch even. Ja beste mensen dat zou ik ook wel doen ware het niet dat men zeer geïrriteerd achterom kijkt met een blik van, heb je wat? Waarna zij hun conversatie middels mobiele telefoons hervatten. Ik hoor u alweer denken, via telefoons? Ja de jeugd communiceert niet zoals wij dat vroeger deden door je mond te openen, je lippen te bewegen en klanken uit te stoten, nee men communiceert via een schermpje en daarbij totaal geen oog meer hebben van wat er op de weg gebeurd. En zo kan ik nog tal van zaken opnoemen zoals het geen richting aangeven, wat overigens menig automobilist ook nalaat. Beste weggebruikers en dan met name de fietsende jeugd, natuurlijk is je mobieltje belangrijk maar je omgeving is minstens zo belangrijk. Beste weggebruiker, blijf alert, geef elkaar de ruimte, zodat wij eensgezind kunnen zeggen: Wij gaan weer.en blijven heren en dames in het verkeer!

12 Als iemand 55 jaar geleden tegen mij gezegd had: over 55 jaar vraagt Harmen Visser je om een stukje te schrijven in de Koekoek, de dorpskrant van Sumar waar je al meer dan 35 jaar woont zou ik gezegd hebben: ga je zelf naar dokter of moet ik je er heen brengen? Want dat kan niet waar zijn.. Ik was toen tien jaar en in die tijd gingen we op fiets van uit Opeinde naar Burgum. Als we in Sumar waren, knepen we de neus dicht en zeiden tegen elkaar: dat hier nog mensen willen wonen!. Zo zie je maar weer; zeg nooit nooit. Ik ben klaas Offringa, geboren op 19 december 1947 in het ziekenhuis in Leeuwarden, de oudste uit een gezin van zeven jongens. Na twee jaar tijdelijk in Opeinde en vier jaar in Rottevalle te hebben gewoond, verhuisden we naar de Tsjerkeloane, precies tussen Opeinde en Nijega. De landerijen achter de Hegewei en de andere kant op naar de Tike was voor ons een paradijs, een prachtige jeugd herinnering de; wereld was van ons. Toen ik bijna 15 jaar was verhuisden we naar Drachten. Ik keek er erg tegen op en een echte Drachtster ben ik nooit geworden, maar er ging letterlijk en figuurlijk wel een wereld voor mij open. Ik ging werken bij een aannemer in Ureterp en kwam ook veel in de omliggende dorpen. Zo trof ik in 1967 Jannie, de dochter van de warme bakker uit Drachtstercompagnie. Toen we na 4 jaar wilde trouwen was een huis een hele toer. Ik hoorde dat je als je bij een woningbouwvereniging werkte voorrang kreeg op een huis, dus heb ik direct gesolliciteerd en zowaar binnen een half jaar werkte ik bij een woningbouwvereniging en hadden we een huis in Burgum op de Bulthuissingel. Hier zijn de beide jongens, Taeke en Johannes, geboren.

13 Vervolg Geef de pen door Na een jaar of vijf begon het toch wat te kriebelen om vrijer te wonen en gingen we hier en daar kijken als er wat te koop stond. Klaas Offringa We kwamen er toen wel achter dat we beter nieuw konden bouwen, maar dan om financiële redenen wel alles zelf moesten doen. Navraag bij de gemeente leerde dat er in Burgum alleen maar bouwterreinen op de Frisiasingel waren en een paar in Sumar en Noord Burgum Toen we er die avond bij langs reden konden we niet begrijpen dat het bouwterrein op de Knilles Wytseswei al een jaar te koop stond. Later toen we aan het bouwen waren begrepen we het pas. Er kwamen namelijk meerdere mensen bij ons om te vragen hoe wij aan dat bouwterrein kwamen, zij hadden het ook geprobeerd maar het was niet te koop. Navraag bij de gemeente leerde ons dat inderdaad iemand langer dan een jaar een optie op dit bouwterrein had gehad en deze was na een juridische geschil vervallen. Toen had de gemeente een probleem. Er waren namelijk meerdere vragen om dit bouwterrein geweest maar ze hadden de namen niet genoteerd. De ambtenaren hebben er toen een vergadering aan gewijd en afgesproken dat de eerste die er om vroeg het kon het krijgen (kopen). Laat Klaas Offringa daar nou toevallig de volgende dag binnen stappen en vragen wat voor bouwterreinen er te koop waren. Na een jaar bouwen met hulp van familie en vrienden konden we verhuizen. Gedurende dit jaar woonden we tijdelijk in een woonwagen naast de smederrij van de Fam. Haveman. Dit wonen was een belevenis waar we wel een boek over kunnen schrijven. Het was goed wonen in het nieuwe huis want in de eerste jaren zijn onze twee dochters Roelofke en Maaike geboren.

14 Vervolg Geef de pen door Na 36 jaar zijn we nog steeds blij dat we toen naar Suameer, (nu Sumar) zijn gegaan. Nu we vutters zijn (er zijn mensen die denken dat je dan achter de geraniums zit ) kunnen we ons wijden aan onze twee grootste hobby s, de 6 kleinkinderen waardoor het huis op knilles wytseswei twee dagen in de week bijna op een kindercrèche lijkt. Ook alles wat met treinen, groot en klein, te maken heeft behoort tot de hobby. Een vakantie die niets met treinen te maken heeft is bijna ondenkbaar. Als we aan de reizen door de drie meter hoge sneeuw in Zwitserland met de Bernina expres en de reizen met de Glacier Express door de Alpen naar Italië en Frankrijk denken worden we bijna lyrisch en komen de reisgidsen weer op de tafel. Maar de meeste tijd van het jaar zijn we met veel plezier op de Knilles Wytseswei in Sumar en hopen er nog jaren te wonen! Ik geef de pen door aan Sjoukje Boonstra. Nominatie: Installatiebedrijf Bouma genomineerd voor Succes Awards 2013 Klaas Offringa Directie Bouma Bouma heeft alle ingrediënten in huis om de Succes Awards te winnen! Technisch Installatiebedrijf Bouma uit Sumar is genomineerd voor de Succes Awards 2013! De nominatiecommissie van het televisieprogramma De Succesfactor van RTL7 was met name onder de indruk van de veelzijdigheid en kwaliteit van diensten welke Bouma onder één dak aanbiedt. De nominatiecommissie vindt dat Bouma de absolute winnaar is van het noorden in de installatiebranche. Samen met andere bedrijven, uit verschillende branches in heel Nederland, dingt Bouma aan het eind van dit jaar mee naar de hoofdprijs: het winnen van de Succes Awards 2013!

15 Het Weer in Sumar Dirk Strijker Regen, daar zaten we op te wachten. Met we bedoel ik de bomen en de planten, want begin september zagen die er niet al te florissant uit. Sommige bomen begonnen zelfs al hun blad te verliezen. In de eerste week van september lukte het met de regen nog niet echt. Sterker nog, het werd juist weer zomers warm. Op 4 september s middags ruim 25 graden, op 5 september ruim 29 graden en 6 september bracht dik 28 graden op de thermometer. Tot die tijd viel er amper een drup regen, de droogte duurde voort. Op vrijdag 6 september sloeg het weer om. In de namiddag de eerste onweersbui. Deze bracht bijna 3 mm, genoeg om het stof van de bladeren te spoelen. Het onweer stelde overigens weinig voor. Ook zaterdag bleef het niet helemaal droog en het was met maximaal 19 graden een heel stuk koeler dan de dag er voor. In de nacht van zaterdag op zondag begon dan het grote werk. Ook zondagmorgen ging het regenen door met als resultaat een goed gevulde regenmeter: 19 mm. In Drenthe, Groningen en Overijssel viel zelfs het dubbele! Op maandag zouden we, volgens de verwachtingen, geteisterd worden door veel regenbuien, met onweer en hagel. Echter, er gebeurde heel weinig. In de namiddag vielen enkele lichte buitjes. Resultaat: 1 mm. Dat was wel anders in het westen van Nederland, waar tussen de 20 en 30 mm regen viel. Pas in de erop volgende nacht viel er bij ons regen van betekenis, maar verder dan 9 mm kwamen we niet. Twente had toen maar liefst 67 mm en in midden Nederland viel tussen de 20 en 40 mm. Op de buienradar was dan ook fraai te zien dat de regengebieden mooi om ons heen draaiden. De temperaturen s middags gedurende deze natte periode lagen tussen de 18 en 20 graden. Er volgden enkele minder natte dagen, maar in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 september was het weer raak: er viel er 11 mm. Zaterdag overdag nog eens 8 mm. Ook de dagen er na werden de regenmeters bij ons minder of meer gevuld. Ook de neerslag van dinsdag 17 september was de moeite waard: 18 mm. De dagen er na bleven er buien vallen en de temperaturen lagen met 15 tot 17 graden duidelijk te laag. Daarna werd het weer iets beter, maar nazomers werd het beslist niet.

16 SA SEACH IK IT door Frans Dijkman Zaterdag 31 augustus was zo`n dag die voor de meeste jeugdspelers niet leuk was. Een speelverbod omdat de velden te droog waren. In Sumar had op veld 2 gespeeld kunnen worden. Nu speelden de E en F pupillen op het trainings-veld zodat die wedstrijden konden doorgaan. De eerste zaterdag van september, bijna altijd het begin van de competitie, werd een dag zonder voetbal wegens een speelverbod door de gemeente vanwege de droogte. Alleen E1 speelde wel voor de beker op het trainingsveld, maar hun tegenstander was te sterk. 14 september eindelijk voetballen, iedereen blij, de jeugd tenminste. Want ondanks het slechte weer was iedereen er en erg luidruchtig in de nieuwe hal van ons complex. Bij de wedstrijd van de C-junioren was wat bijzonders te zien, in ieder geval ik heb dat in de bijna 60 jaar bij het voetballen nog nooit gezien. De C junioren kregen een strafschop en hielden even een vergadering staande in een kring. Ze kwamen tot de conclusie dat doelman Haaye deze moest nemen, die helemaal van de andere goal moest komen. In draf en zonder te stoppen schoot hij de bal, een ander had deze klaar gelegd en ging in dezelfde draf terug naar zijn doel. O ja het was wel een doelpunt en de C mannetjes wonnen dik met 9-1. U ziet er is altijd wat te beleven op de Heidkamp en tot de winterstop bijna elke zaterdag vanaf 9 uur.zaterdag 21 september was weer een mooie voetbal wat het weer betreft. De resultaten waren niet al te goed. Maar er werd wel weer met veel inzet en plezier gespeeld en daar gaat het om.

17 Vervolg Sa Seach ik it Op 6 september werd de verbouw van de kantine en de verbetering van de velden geopend. Opening sportkantine: Hier een klein verslag over wat er aan vooraf ging. Toen duidelijk werd dat de centrale as doorging, wat betekende dat er een stukje van het sportcomplex af ging, moest er dus op de Heidkamp wat gebeuren. Want op het veld waar zowel getraind werd als wedstrijden gespeeld werd dan te klein. Op dat moment waren al plannen om de kleedgelegenheid uit te breiden, want vooral op zaterdag morgen waren er problemen o.a. door dat er meisjes bij kwamen. In 2008 werden in samenwerking met de gemeente plannen gemaakt. De gemeente liet het plan uitwerken en een bestek maken. Onze club liet een tekening maken voor de bouw c.q. verbouw. In 2009 werd er begonnen met de aanleg van veld 2. Hierbij kwam nog al wat leem vrij en om de kosten te drukken werd er besloten om een zeedijk op de heide te maken. In het voorjaar van 2010 mochten de pupillen als eerste het nieuwe veld gebruiken, voor hen een grote verbetering. In mei 2011 werd begonnen met de renovatie van het hoofdveld en het trainingsveld, tevens werd er op het hoofdveld een wedstrijdverlichting aangelegd. Ook de afrastering werd vernieuwd terwijl door Sonax de kosten voor nieuwe dugouts betaalde. Ook werd het nieuwe pad van de kantine naar het 2 e veld aangelegd en voor een nieuw parkeerterrein, daar om heen heide plantjes. Frans Dijkman

18 Vervolg Sa Seach ik it De aanleg van de velden en bestrating werd door de gemeente betaald, terwijl voor de verbouw c.q. bouw een behoorlijke subsidie verleend De samenwerking met zowel de gemeente, in de persoon van Kees de Vries als de Grondmij als uitvoerder van de velden was perfect, door overleg en dingen zelf doen kon er veel meer dan er in het bestek stond. Toen het veld klaar was werd er begonnen met de bouw c.q. verbouw van de kantine en kleedgelegenheid. Nadat het gebouw er stond konden de straters weer verder gaan. Frans Dijkman

19 Vervolg Sa Seach ik it De afbouw werd ter hand genomen zodat na de zomer van 2013 de eindfase in zicht kwam. 6 september 2013 was voor de vrijwilligers het grote moment en in hun bijzijn werd de opening gehouden. Ook wethouder Fokkema en Kees de Vries waren aanwezig. Tot mijn grote verbazing werd mij door de voorzitter verzocht om de opening te doen door een lint door te knippen. Ik denk dat we met het eindresultaat erg tevreden kunnen zijn. We kunnen hopelijk weer een aantal jaren vooruit Frans Dijkman

20 Bedankje, bedankje, bedankje Beste inwoners van Sumar en omstreken, Fam. Van der Bijl Langs deze weg willen we jullie bedanken voor alles, kaarten, bloemen (we konden wel een bloemenwinkel beginnen), cadeaus, zelf gebakken cakes en/of andere dingen, die wij de afgelopen 3 jaar tijdens de ziekte van onze dochters hebben ontvangen. Het heeft ons echt geholpen die 3 jaar door te komen, niks was te gek. De een wilde onze tuin doen, de ander ging mee naar het ziekenhuis als het moest, we hebben zelfs de kamer verbouwd met behulp van een paar Sumarders. Ook kregen we een dagje vliegen in Drachten en een weekendje weg aangeboden. Er zijn zoveel mensen die aan je denken en dat doet je goed. Even een terugblik 22 juni 2010 krijgen we te horen dat Jildau leukemie (ALL) heeft en dat de behandeling 2 jaar zal duren en dat ze elke dag chemo krijgt in de vorm van een pil. Ook moet ze alle weken naar het ziekenhuis om 1 of meerdere chemokuren via het infuus. 22 juli 2011 wat nooit gebeurd, gebeurd bij ons wel. Mirthe krijgt ook leukemie en zal dezelfde behandeling als Jildau moeten ondergaan. Beide zitten ze in de tweede groep, dat houdt in dat ze het kunnen behandelen met chemokuren. Als je in de derde groep zit moet je een beenmergtransplantatie. December 2012 was Jildau haar bloedbeeld zo laag dat ze dachten dat de leukemie terug was, na 2 maal een beenmergpunctie bleek dit gelukkig niet zo te zijn. Inmiddels zijn de beide dames uitbehandeld en ziet alles er goed uit. Ze blijven natuurlijk onder controle de eerste 5 jaar. Geestelijk zijn we als gezin wel een beetje labiel en moe. Het was een lange weg, maar we zijn dankbaar dat het allemaal goed heeft uitgepakt. Dit kun je gewoon ook niet allemaal alleen. Dus daarom nog 1 keer BEDANKT VOOR ALLES Vriendelijke groeten, Richard, Gelske, Auke, Iris, Jildau en Mirthe v.d. Bijl

21 Financiële vragen of schulden? Informatie: Gemeente Tytsjerksteradiel Komt u niet goed uit met uw inkomen en wilt u meer grip op uw financiën? Gaat u er financieel op achteruit door ontslag, gaat u samenwonen of krijgt u binnenkort uw eerste kind en wilt u zich daarop goed voorbereiden? Meldt u zich dan aan voor een budgetadviesgesprek bij PING. Een onafhankelijk adviseur kijkt samen met u naar uw inkomen en uitgaven en geeft vervolgens advies dat volledig op uw situatie is afgestemd. U krijgt weer rust, inzicht en overzicht. Iedere inwoner van de gemeente kan kosteloos gebruik maken van deze ondersteuning. Aanmelden kan via of Heeft u betalingachterstanden of andere schulden en ziet u geen mogelijkheden meer om dit zelf op te lossen (ook niet met behulp van bijvoorbeeld Neemt u dan contact op met de Kredietbank Nederland (KBNL). Samen met u wordt bekeken hoe uw financiële situatie weer gezond kan worden. Deze dienstverlening is kosteloos. U meldt zich aan via of Wat is Mantelzorg? Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of kennis. Het is hulp en zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep worden gegeven. Zo n 10 % van de Nederlandse bevolking is mantelzorger. Mantelzorg bestaat in vele vormen, het is bij iedereen weer anders en betreft alle leeftijden. Soms is de zorg geleidelijk aan gegroeid en een vanzelfsprekend deel van het dagelijks leven geworden. Ook kan het mantelzorgen ontstaan na een plotselinge ziekte of hulpvraag van een ander. Deze hulp en zorg kan langzamerhand zwaarder of meer belastend worden, waardoor behoefte aan een luisterend oor of een passend advies ontstaat.

22 Vervolg Informatie Steunpunt Mantelzorg Tytsjerksteradiel Het Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van KEaRN Welzijn, kan mantelzorgers ondersteunen bij hun helpende en zorgende taken. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld door: - het geven van individuele informatie, advies en ondersteuning in een persoonlijk gesprek. - het delen van ervaringen met andere mantelzorgers binnen een contactgroep voor mantelzorgers. - een themabijeenkomst over een specifiek onderwerp - jaarlijks aandacht te besteden aan de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Bereikbaarheid Het Steunpunt Mantelzorg is telefonisch te bereiken op werkdagen via tel U kunt 24 uur per dag voor informatie terecht op de webkrant voor mantelzorgers in Tytsjerksteradiel Vervolg Informatie: Yn é Kunde komme Graag stellen we ons aan u voor. Wij zijn Lysbeth Nicolai, Kees Koudstaal en Miranda Tamminga. Bij ons kunt u terecht als u iets wilt betekenen voor (iemand anders in) de samenleving of als u een idee, wens of droom heeft waarbij u ondersteuning wenst voor de uitwerking ervan. Ook als u (even) een lastige periode doormaakt kunt u contact opnemen. Heeft u een steuntje in de rug nodig? Wilt u iets betekenen maar u weet niet wat? Heeft u een idee of initiatief en bruist u van de energie? Wij kunnen met u meedenken en ondersteuning bieden waar nodig. Hoe groot of klein uw vraag ook is.

23 Vervolg Informatie: Yn é Kunde komme Dit geldt niet alleen voor individuele vragen of wensen. Ook als groep, club, vereniging of organisatie kunt u bij ons terecht. KEaRN Welzijn is onafhankelijk, dus u houdt de regie. KEaRN wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich welbevind. Neem gerust contact op. U kunt Miranda bereiken op of (Eastermar, Sumar, Garyp) Kees kunt u bereiken op (Burgum, Jistrum) en voor Lysbeth geldt: (Earnewald, Burgum en Garyp). Collega's uit andere regio's van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen vind u op Ziet u de opvallende KIPcaravan? Kom dan langs voor een kopje koffie of een vrijblijvend praatje met ons of een collega! Uitbreiding vervoer door komst nieuwe Skewiel Mobiel Op vrijdag 17 mei heeft wethouder Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel het startschot gegeven voor de ingebruikname van de Skewiel Mobiel. Deze duurzame auto biedt plaats aan een chauffeur en twee passagiers met eventueel hun rollator of rolstoel.

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012. Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag.

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012. Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag. -7654- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7619- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012 06-10 Feesttent Kn. Wytseswei: Scrum e.a., 20.30 uur 10-10 De Kamp: inloop-informatiebijeenkomst Centrale As, tussen

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels 10e jaargang / nummer 4 / december 2012 Papillon PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ Dit is een uitgave van Stichting PHA Nederland PH postzegels 010015-Papillon

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 MIJN SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 Van elkaar leren in de Poelbroektuin Gezelligheid met Indisch tintje En ook nog: z Burgemeester trapt door Schalkwijk z Huisvestingsplan

Nadere informatie

Tien jaar geleden is de longfibrosepatiënten

Tien jaar geleden is de longfibrosepatiënten 20012011 jubileumuitgave 10 jaar Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Inhoud Krachten bundelen 1 door Marjolein Drent De ontwikkeling van een pas geborene 2 Jenny Penders en Anton Huijben

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

O.a : Geinterviewd Marijke Lieftinck Autorijden, MS en het CBR Margo en Sjoerdtje bedankt Sponsorloop Ditten en datten

O.a : Geinterviewd Marijke Lieftinck Autorijden, MS en het CBR Margo en Sjoerdtje bedankt Sponsorloop Ditten en datten retour adres: MS Friesland Markt 122, 9251 JS Burgum. O.a : Geinterviewd Marijke Lieftinck Autorijden, MS en het CBR Margo en Sjoerdtje bedankt Sponsorloop Ditten en datten 1e Kwartaal 2012 foto: Vincent

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar u!

Wij zijn op zoek naar u! De Zijlen nummer1:layout 1 16-03-2011 10:53 Pagina 2 JAARGANG 6 NUMMER 1 MAART 2011 ZIJLNIEUWS... VOOR VERWANTEN EN RELATIES Wij zijn op zoek naar u! Tien jaar lang hebben zij zich met veel plezier ingezet

Nadere informatie

DSWijzer. DSW Werkt: stap voor stap naar je eigen succesverhaal! nr. 54-2013. Sterk op het Werk. hoe en waar? Detacheren:

DSWijzer. DSW Werkt: stap voor stap naar je eigen succesverhaal! nr. 54-2013. Sterk op het Werk. hoe en waar? Detacheren: DSWijzer nr. 54-2013 DSW Werkt: stap voor stap naar je eigen succesverhaal! Detacheren: hoe en waar? Sterk op het Werk Re-integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt plak hier de adressticker Inhoud

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie