MUZIEKNIEUWS JULIANA HAPS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MUZIEKNIEUWS JULIANA HAPS"

Transcriptie

1 45 e JAARGANG NUMMER 5 - VRIJDAG 7 MAART 2014 MUZIEKNIEUWS JULIANA HAPS Zaterdag 15 maart: Inzameling Oud ijzer! Op zaterdag 15 maart vindt onze jaarlijkse (milieu)vriendelijke oudijzer aktie plaats. Vanaf uur s ochtends wordt Haps opgeschoond en gaan we rond. Om te voorkomen dat uw auwiezer op andere wagens terecht komt dan onze eigen auwiezerwagens het vriendelijk verzoek om uw ijzer zo laat mogelijk aan de straat te leggen. Het ijzer wordt weer milieuvriendelijk opgehaald dus accu s, banden en niet afgewerkte koelkasten en diepvriezers laten we staan. Heeft u wat extra tonnetjes neem dan contact op met : Joris van Elk en dan komt het helemaal in orde. Ook dit jaar zal Loon- en grondverzetbedrijf Rob Derks ons weer ten dienste staan en daarvoor zijn wij Rob natuurlijk wederom zeer erkentelijk! De centrale verzamelplaats is wederom het terrein aan de Beerseweg (vml. Terrein Nabuurs Transport). AGENDA JULIANA & DE ROZENBOTTELS 15 maart: Oud ijzer actie maart : Algemeen Ledenvergadering Mv Juliana Haps, uur Posthoorn 22 maart: Start inzameling Rommelmarkt 2014 (info volgt) 23 maart : Fruhschoppen met de Rozenbottels 6 april: Uitwisselingsconcert Fanfare De Vriendenkring Oeffelt en Mv Juliana Haps in het MFA De Agaat in St. Agatha, aanvang uur. 1

2 ACTIVITEITEN 7-21 MAART 2014 Datum Activiteit Bladzijde Zondag 9 maart OLCafé 9 Zondag 9 maart NK Maasheggenvlechten 11 Maandag 10 maart Alzheimercafé maart Lezing Nieuw Zeeland 19 Dinsdag 11 maart Dorpsraad 4 Woensdag 12 maart Themabijeenkomst MEE 7 Woensdag 12 maart Lezing Exportslachterijen 17 Donderdag 13 maart OLC film 16 Donderdag 13 maart Lezing Iran 19 Donderdag 13 maart Kienen KBO maart Caboose 36 Zaterdag 15 maart Oud ijzeractie 2 Zaterdag 15 maart Open training Zelfkanthennekes 27 Zondag 16 maart Algemene Ledenvergadering Juliana 1 48 Maandag 17 maart Cafe Brein 8 Maandag 17 maart Libre Kampioenschappen 20 Dinsdag 18 maart Kunstcursus kids 16 Woensdag 19 maart Spelletjesmiddag KBO 47 Vrijdag 21 maart Wandelen met mantelzorgers 9 2 DE SCHAKEL NUMMER 6 KOMT UIT OP VRIJDAG 21 MAART 2014 GRAAG DE KOPIJ OP TIJD INLEVEREN VIA vóór zaterdag 15 maart REDACTIEADRES: BOGAERSSTRAAT 7, HAPS DE REDACTIE KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR FOUTEN IN PUBLICATIES EN ADVERTENTIES EN DAARUIT MOGELIJK VOORTVLOEIENDE AANSPRAKELIJKHEID.

3 HET ZONDAGSARMPJE OF ZONDAGSMIDDAGSARMPJE Het zondagsarmpje of zondagsmiddagsarmpje is een gedeeltelijke ontwrichting van het spaakbeen uit het gewricht met de ellepijp. De naam is ontleend aan het ongeval mechanisme waardoor deze ontwrichting ontstaat. Op zondagmiddag gingen ouders vroegen wandelen met de kinderen, waarbij het kind aan beide armen tussen de ouders op en neer geschommeld werd. Daarnaast kan het ontstaan als een kind aan gestrekte arm (met enige kracht) van de grond omhoog getild wordt na gevallen te zijn. Het komt met name voor bij kinderen tussen 2 en 6 jaar oud. Ongeval mechanisme Een zondagsarmpje ontstaat na een plotselinge ruk in de lengterichting van de arm. Dit kan ontstaan bij het wegtrekken van een kind of bijvoorbeeld wanneer een kind tussen de ouders geschommeld wordt. Symptomen en klachten Het letsel wordt vaak ontdekt doordat het kind de arm niet gebruikt, blijft huilen en pijn aangeeft in de elleboog. Het kind houdt de arm vaak vast. Kind wil de arm niet bewegen en laat deze langs het lichaam hangen of ondersteunt de arm. Bewegen van de arm is pijnlijk en zorgt dat het kind gaat huilen. Meestal is er aan de arm niets te zien. Eerste Hulp Stel het kind gerust. Geef steun en rust en geeft het kind eventueel een mitella of smalle das, of laat het kind zelf de arm ondersteunen. Verwijs het slachtoffer naar een arts. Haps Politiek Café 3

4 DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR De verkiezingsprogramma s zijn geschreven en de kandidaten zijn bekend. Op woensdag 19 maart 2014 mag er weer gestemd worden op een nieuwe gemeenteraad. Om iedere Hapsenaar de mogelijkheid te geven een bewuste keuze te maken, zijn alle fractieleiders van de politieke partijen uit de gemeente Cuijk uitgenodigd. Aan de hand van stellingen kunnen de partijen kijken naar heden, verleden en toekomst. Naast alle belangen in het Land van Cuijk wordt in Haps natuurlijk ook gekeken naar de vele ingrijpende toekomstige veranderingen in onze directe woonomgeving. Voorop staat het belang van de leefbaarheid. Te denken valt aan diverse (gemeentelijke) thema s als: invulling RBL, Merletcollege, samenwerking Land van Cuijk, invulling nieuwe gemeentelijke taken, randweg, woningbouw, verenigingsleven. Een cabaretgroep zal aan de avond een komische noot toevoegen! Wat: Haps Politiek Café. Waarom: Uitwisseling van standpunten tussen de Hapse kiezer en de gemeentelijke politici. Wat gaat de gemeentepolitiek doen aan de leefbaarheid ? Waar & Wanneer: Dinsdag 11 maart 2014 om 20:00 uur in zaal De Posthoorn. Wie: De Hapse kiezer & alle fractievoorzitters/raadsleden van de gemeentelijke politiek én presentator Teun Verschuren. Namens de Dorpsraad tot ziens op dinsdag 11 maart! 4

5 PAROCHIEBERICHTEN, PAROCHIE H. NICOLAAS Zaterdag 8 maart uur; voorganger pastoor A. v.d. Meijden Zang; Ouderenkoor. Misintenties: mgd. Marietje van Raay-Aldenhoven Jrgt. Herman Derks en Tonnie Derks-v.d. Groes Toon Arts Mies en Grada Ermers-Daanen en zus Maria Voor een bijzondere intentie Harrry Thijssen Ser en Nera Hendrix-van Tilburg Jrgt. Tien Gielens Overleden familie Gielens-Peters Gerrie en Koosje Daanen-Janssen Toon v.d.heuvel vanwege verjaardag Jrgt. Jan Reijs Jrgt. Willeke Linders-Robben Jrgt. Martien Beelen Zaterdag 15 maart uur; voorgangerpastoor A. v.d. Meijden. Zang; gemengd koor. Misintenties; Bart van Raay vanwege verjaardag Mgd. Koos Robben Jrgt. Jo van Dijk-ten Haaf Overleden ouders Jozef en Theodora van Duuren-Cornelissen Nelly van Duuren vanwege verjaardag Overleden familie Ben en Mina Daverveld-Willems Helm en Mientje Danen-Daanen Donderdag 20 maart dienst voor en door De Schittering. Zaterdag 22 maart uur; pastoor A. v.d. Meijden Zang; Chetana Misintenties; overleden familie Reijnen-Mulders Henk Reijnen Theo de Haas Bets v.d. Ven - de Bruin vanwege verjaardag Misintenties kunnen opgegeven worden bij Th. Bens Burg. Moorenstraat 47 Haps. OPGAVE MISINTENTIES Hier kunt u ook een envelop in de bus stoppen met een berichtje welke intentie u wilt opgeven. De kosten van een misintentie bedragen 10,-. Ook kunt u een envelop met misintentie in de brievenbus stoppen bij de pastorie. Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het belangrijk dat u de intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste datum. 5

6 6 VASTENACTIE 2014 De opbrengst van de Vastenactie 2014 is bestemd voor steun aan de bevolking van het Afrikaanse land Sierra Leone. Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in Sierra Leone langzaam weer op. Ze proberen hun trauma s te verwerken en de samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters van CLUNY. Als we kennismaken met Sierra Leone zien we op het eerste gezicht een schitterend landschap en zeer gastvrije mensen. Wie echter verder kijkt ziet ook de diepe littekens van de burgeroorlog. Ongeveer een derde van de bevolking sloeg na een militaire machtsgreep in 1991 op de vlucht voor de bloedige gevechten tussen de rebellen van de RUF en de soldaten van het militaire regime. Beide partijen hebben onvoorstelbare wreedheden begaan en enorme verwoestingen aangericht. Sinds het eind van de oorlog in 2002 is het land bezig aan een moeizame periode van wederopbouw. De kinderen moeten opnieuw leren leven in een gezin en moeten weer naar school. De verwoeste infrastructuur moet steen voor steen, huis voor huis, weer opgebouwd worden. Voormalige rebellen en vluchtelingen moeten samen weer verder. Ze moeten elkaar kunnen vergeven om samen te kunnen werken aan een betere toekomst voor iedereen. Voor het campagneproject van 2014 gaan we naar de stad Koidu in het Kono-district. Daar hebben zuster van de missiecongregatie van St. Jozef van Cluny het Diomplorprogramma opgericht. In de lokale lokaal betekent Diomplor : saamhorigheid. Het programma is als een spontaan initiatief begonnen in de vluchtelingenkampen in Guinee. De zusters zien daar de mensen rondhangen in de kampen en horen hun verhalen. Het waren verschrikkelijke verhalen en ze raakten me diep, vertelt zuster Teresa. De vluchtelingen om haar heen blijven hopen en vertrouwen op God. Dat helpt ook zuster Teresa: Ze herstelden daardoor ook mijn hoop en vertrouwen. Zij hadden zoveel verschrikkelijke dingen meegemaakt en bleven toch geloven in een betere toekomst. Het Diomplor-programma wil de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen van Koidu helpen een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen land. Er is in dat land een hele generatie kinderen die helemaal niet naar school is geweest vanwege de oorlog. Die kinderen wordt lezen en schrijven geleerd en basisvaardigheden zoals eten koken. Met verschillende programma s bereiden de zusters de kinderen voor op hun latere plaats in de samenleving. We willen goede burgers van hen maken, maar we willen ze ook zelfstandig maken, legt zuster Mary Anthony uit, zodat ze voor zichzelf en later voor hun gezin kunnen zorgen en een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de maatschappij. Uw bijdrage voor het Diomplor-project kunt U in de veertigdagentijd in de bijgevoegde vastenactie-envelop doen en deze deponeren in de collectebus achter in de kerk. Tijdens de veertigdagentijd zal die collectebus daar elke zaterdagavond staan tot en met Pasen. Helpt u deze mensen een thuis op te bouwen?

7 THEMA-AVOND MEE: WONEN EN PESTEN Op woensdag 12 maart organiseert MEE twee themabijeenkomsten voor mensen met een beperking en hun naasten. Deze keer over wonen voor mensen met een beperking en pesten. Kies één van de thema s en meld u aan via (of telefoon ). Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn van tot uur op het kantoor van MEE Noordoost Brabant, Volkelseweg 2 in Uden. THEMABIJEENKOMST: VRIJE TIJD EN AUTISME Op woensdag 12 maart organiseert de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen een gratis toegankelijke themabijeenkomst in Oeffelt. Deze keer over waarom het invullen van vrije tijd vaak zo moeilijk is voor mensen met autisme. De avond is vooral geschikt voor ouders van kinderen met autisme. Je kunt veel doen in je vrije tijd. Maar hoe weet je wat je wilt en hoe regel je dit? En wat doe je als dit niet lukt? Een medewerker van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant vertelt hierover. Ook is er ruimte voor onderlinge uitwisseling. De themabijeenkomst is op woensdag 12 maart in Kleppenburg, Europlein 4 in Oeffelt van tot uur (zaal open uur). Deelname is gratis en consumpties zijn voor eigen rekening. Meldt u voor 10 maart aan via (of ) o.v.v. uw naam en het aantal personen waarmee u de bijeenkomst bezoekt. 37 E HAPSE AVONDFIETSVIERDAAGSE Bij deze willen wij u alvast de data doorgeven van de 37e Hapse Avondfietsvierdaagse, zodat u deze op de kalender kunt noteren. Dit jaarlijks terugkerende Hapse evenement vindt dit jaar plaats in week 28 van 7 tot en met 10 juli Ook dit jaar wordt er een route geheel of gedeeltelijk vernieuwd. Wij zullen u als vanouds op de hoogte houden van de te verrijden routes op de 4 avonden dat er gefietst gaat worden. U leest daarover meer in de Schakel die in mei en juni uitkomt. Wij zien alvast uit naar een perfect verlopend en zonnig evenement. Wij hopen u ook. Comité Hapse Avondfietsvierdaagse 7

8 CAFÉ BREIN BOXMEER: SPORTEN EN BEWEGEN MET NAH Op maandag 17 maart is er weer een Café Brein in Boxmeer. Deze keer over sporten en bewegen als je een niet-aangeboren hersenletsel hebt. Café Brein is een trefpunt voor volwassenen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van een beroerte, ongeval, hersentumor, MS, Parkinson of reanimatie. Meer informatie op Sporten en bewegen geven plezier en ontspanning. En het is goed voor de conditie en het brein. Ook voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Tijdens Café Brein vertelt een fysiotherapeute hoe je na het oplopen van hersenletsel het sporten en bewegen kunt oppakken en opbouwen en welke sporten geschikt zijn. Ook vertelt ze hoe je thuis bezig kunt zijn met bewegen. Café Brein is van tot uur in De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49 in Boxmeer. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. De zaal is open vanaf uur. In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Café Brein is een samenwerking van Pluryn, Syntein, Pantein, SWZ, Steunpunt Mantelzorg en MEE Noordoost Brabant. Neem voor meer informatie contact op met Els Hoogenboom van MEE Noordoost Brabant, telefoon , 8

9 OUD WORDEN, LOT, GUNST OF KUNST? Onder de noemer De kunst van het ouder worden organiseert Ouderen en Levensvragen in het land van Cuijk het OLCafé. In het OLCafé kunt u terecht voor een gezellige zondagmiddag mét inhoud. Op 9 maart, 23 maart en 13 april gaan we samen in op de vraag Is ouder worden een kunst? Ja en nee! Na een korte inleiding door gespreksbegeleider Esther Disveld gaan we met elkaar dieper in op de vragen die tijdens de inleiding in onze hoofden zijn opgekomen. We wisselen van gedachten en proberen samen te ontdekken wat voor ons belangrijk is. Na een korte pauze krijgt u de gelegenheid om alleen of met anderen met het thema aan de slag te gaan door middel van tekst of beeldmateriaal. In maart en april zijn drie zondagen gereserveerd voor het OLCafé. Iedere zondagmiddag heeft een eigen thema. De eerste keer, 9 maart, is het thema: De (on)macht van herinneringen. Herinneringen gaan over een tijd die voorbij is, maar ze kunnen veel invloed uitoefenen op het hedendaagse leven. De volgende thema s zijn Omgaan met veranderingen en De toekomst is van iedereen. Toegang gratis (koffie en thee 1 euro) Waar? In het Pakhuis, dat zich bevindt in de Kerkstraat in Cuijk, grenzend aan de Beeldentuin en de Fotoarchiefdienst. Wanneer? Zondag 9 maart, 23 maart en 13 april Tijd: van tot uur U kunt zich opgeven via Radius, tel of mail: WANDELEN MET MANTELZORGERS Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert op vrijdag 21 maart 2014 in samenwerking met IVN een wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. Ook kunt u kennismaken met de mantelzorgconsulent uit het Land van Cuijk, waar u terecht kunt met vragen of advies. We verzamelen om uur bij Zorgboerderij Samen, Venrayseweg 19, 5825 AB Overloon. U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. De wandeling duurt tot ongeveer uur. Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening een consumptie te gebruiken bij Zorgboerderij Samen. We hopen u op 21 maart te ontmoeten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg via of u kunt mailen naar Aanmelden is niet nodig. 9

10 ALZHEIMER CAFÉ OVER DIAGNOSE DEMENTIE Maandag 10 maart: De diagnose dementie is gesteld en dan? Als de diagnose is gesteld, betekent dat meestal het einde van een lange periode van onzekerheid. Maar het is ook een klap: dementie is een ingrijpende ziekte en heeft een grote impact op het leven van zowel de persoon met dementie, als op de familie en vrienden. U zult zich misschien afvragen: en wat nu? Wie zijn er belangrijk voor u, welke privézaken kunt u regelen, wat is goed voor u? Hoe kan ik omgaan met deze diagnose en hoe kan ik hulp krijgen. Daarover gaan een ouderenverpleegkundige en een huisarts deze avond in gesprek! Het Café is in Cultureel Centrum De Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk, Gennep en Mook & Middelaar. Zaal open: uur. Programma: tot uur. Informatie: tel CERTIFICATEN CURSISTEN RABOBANK INTERNETBANKIEREN Lamers en de cursuscoördinator de heer Henk Daverveld. Onlangs heeft seniorweb certificaten uitgereikt aan de cursisten die de cursus Internetbankieren hebben gevolgd die in samenwerking met de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen is gegeven. Na de tweede les overhandigde Astrid van Zeeland van de Rabobank de certificaten aan de deelnemers onder toeziend oog van de docent de heer Rob In het najaar wordt deze cursus bij voldoende deelname weer herhaald. Heeft u belangstelling, neem dan even contact op met Henk Daverveld, tel of via 10

11 NK MAASHEGGENVLECHTEN IN OEFFELT Op zondag 9 maart is alweer de negende editie van het Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten in het Maasheggengebied in Oeffelt. De Stichting Landschapsbeheer Boxmeer en IVN De Maasvallei organiseert dit evenement op een terrein van Staatsbosbeheer. Bijna veertig teams bestaande uit twee of drie personen nemen een stuk heg onder handen. Veel teams van natuurvrijwilligers en ook vaklieden van Stichting het Limburgs Landschap, Stichting het Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Onder het oog van publiek en jury strijden ze om de wisseltrofee, de Gouden Hiep. Daarnaast zijn er heggenvlechters uit andere streken en landen die hun eigen stijl laten zien. Dit jaar zijn er weer Engelse kampioenen bij en deelnemers uit Ierland, Frankrijk, en België. VREDESKAPELLEKE ZIET VOORJAAR Het voorjaar staat voor de deur Tijd om ook de omgeving van het Vredeskapelleke een lentetintje te geven. Onlangs hebben enkele vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken, de schop in de grond gezet en rondom de kapel een mooi buxushaag gepland en daarbij mochten natuurlijk de voorjaarsbloemetjes niet ontbreken! Bedankt! Samen maken we er iets heel moois van. Binnenkort komen de rozen in de twee perken en het geheel is bijna klaar voor de officiële opening. Aan de inrichting van de kapel wordt de laatste hand gelegd, het buitenmeubilair is in voorbereiding en binnenkort gaan we voorbereidingen treffen voor de officiële opening. Daarover hoort u binnen afzienbare tijd meer, want ook nu al komen veel mensen even een kijkje nemen. Het lijkt dus wel of er haast geboden is! 11

12 GEEF ONGEDIERTE GEEN KANS Heeft u last van plaagdieren? Hier vindt u het meest voorkomende ongedierte in en om huis en wat u zelf kunt doen. dan ook vaak in boekenkasten te vinden. 12 Papiervisje Het papiervisje gedijt het beste in droge, warme ruimtes en plant zich daar in rap tempo voort. Het voedt zich met cellulose, een stof die vooral in papier voorkomt. Papiervisjes zijn Aanpak: Maak alles schoon, schud papier uit en zuig de diertjes op met de stofzuiger. Zijn de diertjes talrijk, schakel dan een professionele bestrijder in. Klustervlieg De klustervlieg is een goudkleurige vlieg die met name in het voor- en najaar voor flink wat overlast kan zorgen. Vaak houden zij zich op in spouwmuren en onder dakpannen, en komen tijdens de eerste warme dagen door naden en kieren tevoorschijn. Aanpak: Dicht openingen in buitenmuren met fijnmazig horrengaas en plaats kleine roosters (bijenbekjes) in ventilatieopeningen in de muur. Kit open ruimtes tussen kozijn en muur (of andere naden en kieren) dicht. Kijk ook goed naar het dakbeschot aan de binnenkant. Plaats vliegenhorren. Huismuis De huismuis is tussen de 7 en 10 cm lang en heeft meestal een lichtbruine tot donkergrijze kleur. De muis houdt zich schuil onder vloeren, achter plinten, op zolder, boven (verlaagde) plafonds of achter of onder opgeslagen goederen en materialen. Vooral 's nachts komen muizen tevoorschijn, op zoek naar voedsel. Aanpak: Zorg dat muizen uw woning niet binnen kunnen komen. Dicht gaten en kieren in muren, bij deuren en ramen. Voorzie ventilatieopeningen van zogenaamde muizenroosters (maximaal 0,5 cm brede roosteropeningen). Berg voedsel en afval onbereikbaar op. Bedwants De bedwants, ook wel wandluis, verstopt zich bij voorkeur in naden en kieren van bedden, ledikanten en beddengoed. Ook verschuilen ze zich soms achter plinten en schilderijen. Het diertje gaat 's nachts op zoek naar zijn maaltijd: het bloed van mensen of andere zoogdieren. Aanpak: Laat de bestrijding over aan specialisten.

13 Houtworm, boktor, bonte knaagkever, spinthoutkever Al deze soorten ongedierte kunnen zich ophouden in houten meubels of onderdelen van uw woning en daar grote schade aanrichten. Aanpak: Voor de bestrijding van deze houtslopers moet u een specialist inschakelen. Doe dit bij ontdekking zo snel mogelijk om de schade hopelijk te beperken. Bruine en zwarte rat De bruine rat houdt zich het liefst op in kelders, riolen, stallen en bij (vuil)stortplaatsen. De zwarte rat is een uitstekende klimmer en nestelt bij voorkeur onder het dak. Beide soorten eten alles wat zij te pakken kunnen krijgen en zijn voornamelijk 's-nachts actief. Aanpak: Verwijder nestgelegenheden of sluit deze grondig af. Sluit ook toegangswegen af (gaten in muren, kapotte rioleringen et cetera). Ruim afval regelmatig op en berg voedingsmiddelen onbereikbaar op. Blijft de overlast aanhouden, schakel dan professionele hulp in. Mieren Er zijn diverse soorten tuinmieren, die bij grote aantallen zeer hinderlijk kunnen zijn. Mieren weert u uit huis door aantrekkelijke levensmiddelen te bewaren in goed afgesloten potten of bussen. Laat s nachts geen vuil vaatwerk staan en sluit afvalemmers goed af Verwijder oude boomstronken en ander rottend hout. Aanpak: Mieren bestrijdt u door nestingangen te bespuiten of door de nesten open te leggen en te bestuiven met poedervormig insecticide. Ook kunt u lokaasdoosjes zo dicht mogelijk bij de ingangen plaatsen. Deze zijn echter niet altijd effectief. Schakel bij een buitensporige plaag een vakman in. Sommige middelen zijn zeer effectief maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen. U bent zelf verantwoordelijk Voor alle soorten overlast door plaagdieren geldt dat de eigenaar in eerste instantie zelf verantwoordelijk is. Dat betekent dat u zelf op onderzoek moet uitgaan en de oorzaak van de overlast moet proberen weg te nemen of aan te pakken. De gemeente heeft op het gebied van plaagdierbeheersing echter wel een zorgplicht. Die is van toepassing wanneer gevaar optreedt voor de omgeving of voor de gezondheid. Het KAD geeft meer informatie/ Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming in Wageningen. 13

14 AGRARIËRS EN BEDRIJVEN Ondernemers en agrariërs hebben van oudsher een sterke verbondenheid met het werk van het waterschap. Aa en Maas vindt het daarom belangrijk om met deze specifieke doelgroepen 'in gesprek te komen en te blijven. Door goede communicatie en samenwerking kunnen we problemen voorkomen en uitdagingen samen oppakken. Om er voor te zorgen dat agrariërs en bedrijven goed op de hoogte kunnen blijven van onze werkzaamheden en ander actuele zaken, zijn er speciale digitale nieuwsbrieven voor hen ontwikkeld. De inhoud richt zich met name op onderwerpen die voor deze doelgroepen interessant zijn zoals projecten in hun omgeving, innovatieve ontwikkelingen, onderhoudswerkzaamheden en de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving voor de dagelijkse praktijk. Iedereen kan zich aanmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrieven. Ga hiervoor naar of 14

15 RENOVATIE RIOOLGEMALEN MILL, HAPS EN ACHTERDIJK Begin maart legt waterschap Aa en Maas de laatste hand aan de werkzaamheden aan rioolgemaal Haps aan de Oeffeltseweg te Cuijk. Daarmee komt een einde aan de grootschalige renovatie van de drie rioolgemalen Mill, Haps en Achterdijk in het Land van Cuijk. De rioolgemalen zijn weer in goede staat gebracht en kunnen op volle kracht grote hoeveelheden afvalwater, van inwoners en bedrijven, naar de rioolwaterzuivering Land van Cuijk te Haps pompen. Foto: nieuwe pompen en leidingwerk in rioolgemaal Achterdijk Vertraging De werkzaamheden zijn niet volgens planning verlopen, waardoor de rioolgemalen in maart worden opgeleverd in plaats van oktober Dat kwam door enkele tegenvallers, zo was de vuilwaterkelder bij rioolgemaal Mill in slechtere staat dan uit eerder onderzoek bleek. Hier moest de aannemer veel extra breek- en herstelwerk verrichten. Ook lukte het in eerste instantie niet om de bemalingskuip (ondergronds werkterrein) bij rioolgemaal Haps voldoende droog te krijgen. Pas na nader onderzoek en aanpassingen kon het werk worden hervat. Inmiddels is het renovatieproject grotendeels afgerond. Toekomstbestendig De rioolgemalen zijn gerenoveerd en kunnen er de komende tijd weer tegenaan. Bij het ontwerpen van de vernieuwde rioolgemalen is rekening gehouden met een toename van het afvalwateraanbod in het Land van Cuijk, maar de pompen functioneren ook goed bij een ongewijzigd aanbod. Bij rioolgemaal Haps kunnen extra pompen worden geplaatst om toekomstig bedrijfsafvalwater van het RBL te kunnen verpompen, mochten maatschappelijke ontwikkelingen daarom vragen. RBL Uit contact met de projectontwikkelaar van Regionaal Bedrijventerrein Laarakker lijken eerdere uitbreidingen die door de crisis zijn uitgesteld, nu alsnog door te gaan. Om deze bedrijfsuitbreidingen en daarmee regionale economische ontwikkelingen mogelijk te maken, gaat waterschap Aa en Maas op korte termijn opnieuw werkzaamheden uitvoeren bij rioolgemaal Haps. Deze werkzaamheden zullen hier leiden tot enige overlast. Het waterschap en de projectontwikkelaar gaan er bij de werkzaamheden alles aan doen om de hinder te beperken. Foto: wegafzetting fietspad Oeffeltseweg bij rioolgemaal Haps Transportleiding Naast de renovatie van de drie rioolgemalen staat ook de aanleg van een extra hoofdtransportleiding tussen rioolgemaal Achterdijk en de rioolwaterzuivering te Haps op het investeringsprogramma van het waterschap. De realisatie daarvan werd in juni 2013 door het Dagelijks Bestuur van het waterschap voor onbepaalde tijd uitgesteld. Reden: de projectbegroting pakte aanzienlijk hoger uit dan de eerder geschatte realisatiekosten. Momenteel zoekt het waterschap naar goedkopere oplossingen voor een verantwoord transport van grote hoeveelheden afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Deze lente zullen de alternatieven voldoende in beeld gebracht zijn en aan het bestuur worden voorgelegd. 15

16 16 MUZELINCK KUNSTENCENTRUM CUIJK LEREN DENKEN EN WERKEN ALS EEN KUNSTENAAR Muzelinck centrum voor de kunsten Cuijk start een korte cursus waarin kinderen tussen 6 en 12 jaar leren denken en werken als een kunstenaar. Tijdens deze cursus maken de kinderen kennis met verschillende materialen en technieken en krijgen ze opdrachten die verdergaan dan de opdrachten die zij op de basisschool krijgen. Er worden grote en kleine werkstukken gemaakt, collages, schilderijen en tekeningen. De kinderen leren om ideeën om te zetten in kleurrijke en spannende beelden. Docent Hans Huizing zorgt voor fantasierijke opdrachten die de creativiteit stimuleren. Hierdoor krijgen de kinderen de ruimte hun eigen creativiteit te ontwikkelen. Al het materiaal is al aanwezig. De kinderen zijn van harte welkom. Deze korte cursus bestaat uit 5 lessen op dinsdag van uur. Start van de cursus is op dinsdag 18 maart. De lessen worden gegeven in het atelier van La Tertulia, Hantert 6, 5435 XB in St. Agatha (bereikbaar via de Heerstraat). La tertulia is een inspirerende locatie, waar bij mooi weer zelfs buiten gewerkt kan worden. De kosten voor de lessen bedragen 37,50. Dit is inclusief alle materiaalkosten. Voor meer informatie over de cursus kan men contact opnemen met Muzelinck Kunstencentrum Cuijk: Aanmelden voor de cursus kan via KOM NAAR DE FILM! En met wie dat willen, praten we na afloop even na! Op 13 maart toont OLC (Ouderen en Levensvragen Land van Cuijk) de derde film in de filmserie van dit voorjaar: Les petits mouchoirs van Guillaume Canet (Frankrijk, 2010). Ieder jaar nodigen de rijke restauranthouder Max en zijn vrouw Véro hun vriendengroep uit, om in hun prachtige strandhuis het begin van de vakantie te vieren. Maar dit jaar, voordat ze uit Parijs vertrekken, raakt hun vriend Ludo gewond bij een ongeluk. Dit brengt een kettingreactie aan emotionele uitbarstingen te weeg. Het masker gaat af en de vrienden laten voor het eerst zien wie ze echt zijn. Vriendschappen, liefdes en zekerheden worden op de proef gesteld en hun leven komt op losse schroeven te staan. De laatste film in deze serie is Footnote. Deze wordt getoond op 3 april. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 te Cuijk. Entree per film is 7,50, inclusief een kop koffie of thee. U betaalt bij binnenkomst op de locatie. Contactpersoon is de heer Math Terwindt, tel of

17 LEZING EXPORTSLACHTERIJEN SPOORHOEK OEFFELT Op woensdag 12 maart 2014 houdt de Historische Kring Land van Cuijk haar jaarvergadering in zaal t Posthuus, Kerkplein, Beugen. Na de algemene ledenvergadering verzorgt de heer Jan Veekens om circa uur een lezing over de opkomst en neergang van een zestal exportslachterijen aan de Spoorhoek in Oeffelt. Exportslachterijen in Oeffelt. De komst van de spoorlijn Boxtel-Wezel opende vele mogelijkheden, zoals export naar Duitsland. Andries Wientjens startte bij het café van zijn zus en hem een exportslachterij. Veekoopman Samuel de Wijze uit Beugen liet bij hem varkens slachten. Later begon De Wijze, en nog een viertal andere personen, een eigen slachterij. Al deze activiteiten leverden dikwijls grote stankoverlast op voor de buurt. De gemeente Oeffelt, maar ook de Gezondheidsdienst, traden daar tegenop, door in de bouw- en hinderwetvergunningen allerlei bepalingen op te nemen. Intussen was de spoorlijn Nijmegen - Venlo aangelegd en industriële activiteiten verplaatsten zich naar plaatsen als Boxmeer en Cuijk, waar ook slachterijen kwamen. Als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden de grenzen voor export gesloten en kwam er abrupt een einde aan deze vorm van bedrijvigheid in Oeffelt. De slachterijen werden gesloten en de gebouwen kregen een andere functie. Als u deze lezing mee wilt maken, dan bent u van harte welkom in zaal t Posthuus in Beugen om uur. 17

18 LEESCLUB HAPS UITNODIGING: Wilt u een leesavond mee maken of denkt u er over om volgend jaar structureel mee te gaan doen met onze leesclub, meld u zich dan nu aan via zodat u mee kunt beslissen over de leeslijst van het komende seizoen. Het boek dat nu ter tafel komt is 'Het verzuim van de dood' geschreven door José Saramago. We bespreken het op donderdag 27 maart in de Bibliotheek te Haps. De volgende dag ging er niemand dood. Is de beginzin en de slotzin van dit bijzondere boek. Nadat hij eerder met De stad der blinden (Nederlandse uitgave 1998) een roman publiceerde waarin alle bewoners van een stad plotseling hun gezichtsvermogen verliezen, schreef José Saramago ( ) met 'Het verzuim van de dood' opnieuw een boek dat vertrekt vanuit een surrealistisch gegeven. In een fictief land gaat vanaf het moment dat de klok in de nieuwjaarsnacht twaalf heeft geslagen, niemand meer dood. De dood staakt, met de bedoeling alle mensen die haar zo verafschuwen te laten merken hoe het is om eeuwig te leven. Al gauw wordt duidelijk hoe onwenselijk het is onsterfelijk te zijn. Saramago was een bepaald niet onomstreden auteur van romans die een vervreemdende blik op de werkelijkheid boden. 'Het verzuim van de dood' en 'De stad der blinden' zijn voorbeelden daarvan, evenals het door de Nederlandse regisseur George Sluizer verfilmd 'Het stenen vlot', waarin het Iberisch schiereiland door een breuk in de aardkorst losraakt van Europa. Als communist kwam Saramago nogal eens in botsing met overheid en kerk. Zo verhuisde hij in 1992 naar het eiland Lanzarote nadat de regering had geweigerd zijn roman 'Het evangelie volgens Jezus Christus' voor te dragen voor de Europese Aristeion-prijs. De Portugese bisschoppen hadden bezwaar gemaakt tegen het godslasterlijke boek. Ook nadat hij in 1998 op 76-jarige leeftijd de Nobelprijs had gewonnen, bleef Saramago nieuw werk publiceren. In 2007 begon hij zelfs nog een dagelijks weblog, waarvan de teksten in 2010 gebundeld werden in 'De andere kant'. Op 18 juni 2010 overleed hij in zijn huis op Lanzarote. De Nederlandse vertaling van zijn laatste roman, Kaïn, verscheen enkele maanden na zijn dood. 18

19 ONTMOET EN GROET DE REIZIGER Rein en Corry Jilesen hebben zes weken met een camper door Nieuw-Zeeland gereisd. Zij vertellen hierover aan de hand van foto s. Maandag 10 maart én woensdag 12 maart van tot uur zijn Rein en Corry in de bibliotheek in Haps om te vertellen over hun interessante reis. BOEKENWEEK IN DE BIBLIOTHEEK HAPS De 79e Boekenweek vindt plaats van zaterdag 8 t/m zondag 16 maart Het thema is Reizen, het motto: Ondertussen ergens anders. Wie verre reizen doet, kan veel verhalen. Maar wie veel leest, reist misschien nog wel het meest! Extra voordeel en activiteiten De bibliotheek heeft gedurende de Boekenweek extra aanbiedingen en activiteiten: Nieuwe leden ontvangen tijdens de Boekenweek 5,00 korting op een jaarabonnement plus de unieke bundel: Ondertussen ergens anders. In deze bundel nemen bekende Nederlanders, Joris Linssen, Adriaan van Dis, Floortje Dessing, André Rieu en Petra Stienen, u mee op reis naar hun meest bijzondere reiservaring. Leen een Blind Date-tas en boek een reis naar een onbekende bestemming. Laat u verrassen door een gratis tas met twee boeken over reizen, reisverslagen, enz. De unieke Blind Date-tas krijgt u cadeau. U kunt deelnemen aan de Literaire Reisquiz; een fotoquiz met vragen over de werelddelen. Deelnemers maken kans op een overnachting in een stad naar keuze voor twee personen inclusief ontbijt. Tijdens de Boekenweek zijn er twee lezingen rond het thema Reizen. Donderdag 13 maart verzorgt Onno Reichwein de lezing Iran, het oude Perzië in de bibliotheek Cuijk. Zondag 16 maart kunt u genieten van een Muzikale reis door Europa in Theaterzaal De Weijer te Boxmeer. Toegangskaarten zijn te bestellen via en verkrijgbaar in alle bibliotheekvestigingen van BiblioPlus. 19

20 FRÜHSCHOPPEN MET DE ROZENBOTTELS Bij deze nodigen wij eenieder uit voor ons jaarlijks, gezellige Frühschoppen. Dit vindt plaats op zondag 23 maart a.s. in café/ zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat in Haps. Het Frühschoppen begint om uur en de toegang is gratis. De Rozenbottels zorgen voor de muziek, waaronder enkele nieuwe nummers. De uitbaters van De Posthoorn, Sylvia en John, bieden ook dit jaar weer Hapse heerlijkheden aan. Wij zien u graag op zondag 23 maart a.s. tijdens ons concert. Met muzikale groeten, Blaaskapel De Rozenbottels 20 31E HAPSE LIBRE KAMPIOENSCHAPPEN Beste biljartliefhebber, Op maandag 17 maart beginnen we weer met de Hapse libre kampioenschappen voor dames en heren dat voor de 31 e keer plaats vindt. De partijen worden op twee biljarts afgelegd en ook de minder geoefende deelnemer maakt een goede kans op de overwinning. Opgeven kan tot 10 maart bij café de Molen. Kosten bedragen 4,00. Tot dan, Biljartvereniging de Molen Tel:

46 e JAARGANG NUMMER 8 - VRIJDAG 17 APRIL 2015

46 e JAARGANG NUMMER 8 - VRIJDAG 17 APRIL 2015 46 e JAARGANG NUMMER 8 - VRIJDAG 17 APRIL 2015 Als het goed is heeft iedereen die dag vrij gepland, zodat je op maandag 27 april naar de Schans kunt komen voor de tweede editie van Koningsdag! Om 11.45

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

HEJS NEJS. Hoe is het toch met Hans en Paul Brons. 28 maart. keurt Nederlandse ponyhengsten. De prinsen Carnaval kijken terug

HEJS NEJS. Hoe is het toch met Hans en Paul Brons. 28 maart. keurt Nederlandse ponyhengsten. De prinsen Carnaval kijken terug Jaargang 6 Nummer 3 2015 HEJS NEJS Gerard van Mil keurt Nederlandse ponyhengsten Hoe is het toch met Hans en Paul Brons 28 maart Feestveiling! D n Toomp 19:30uur De prinsen Carnaval kijken terug Van toen

Nadere informatie

De Vastenaktie van de familie Boersma. Even minderen voor Sierra Leone. Handboek. Vastenaktie 2014 IBAN NL21 INGB 000 000 5850

De Vastenaktie van de familie Boersma. Even minderen voor Sierra Leone. Handboek. Vastenaktie 2014 IBAN NL21 INGB 000 000 5850 De Vastenaktie van de familie Boersma Even minderen voor Sierra Leone. Handboek Vastenaktie 2014 even minderen voor een ander IBAN NL21 INGB 000 000 5850 De Vastenaktie van...... Wat wordt úw Vastenaktie?

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014. Kern in de kijker. 9 40 jaar Ulfariet

27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014. Kern in de kijker. 9 40 jaar Ulfariet 27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014 D É K R A N T V O O R U l f t e n o m s t r e k e n 3 Pasen is van oorsprong een christelijk feest. Er wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Ik sta ten dienste van de bewoners en daar leg ik verantwoording voor af

Ik sta ten dienste van de bewoners en daar leg ik verantwoording voor af het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Afscheid Pastor Voeten Pastor Voeten gaat de Bethlehemparochie verlaten. Per 1 mei wordt hij de nieuwe Pastor van de parochies Dongen/ Rijen. De juiste leeftijd om nu

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Voorwoord. René. Colofon 34 e jaargang nr. 208, september 2014 verschijnt elke twee maanden

Voorwoord. René. Colofon 34 e jaargang nr. 208, september 2014 verschijnt elke twee maanden Wijkblad De Blaak nummer 208 september 2014 blz 2 Voorwoord Het zit er weer op. De zomer van 2014. En die hebben we helaas niet helemaal droog gehouden. Tijdens de mooiste vakantieweken zat ik zelf in

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

Sluiter stapt op als Statenlid

Sluiter stapt op als Statenlid Oplage: 5.500 exemplaren 6e jaargang nr. 10 5 maart 2014 Sluiter stapt op als Statenlid het huis-aan-huis nieuwsblad voor de Gemeente Hattem T 0525 68 33 33 www.pruisschilderwerken.nl Het terrein van Dutch

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

DE CORRIDOR. Stichting wijkblad. Jaargang 24. januari 2008. maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR. Stichting wijkblad. Jaargang 24. januari 2008. maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 24 januari 2008 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 2-5 FEBRUARI Carnaval 2008 IN DIT NUMMER In dit eerste nummer van 2008 hebben

Nadere informatie

10 oktober 2011 NR 17

10 oktober 2011 NR 17 10 oktober 2011 NR 17 Stichting 10 oktober 2011 NR 17 Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel www.gemeenschapsblad.nl Jaargang 41 Oplage 2500 STICHTINGSBESTUUR: Jan den Mulder, Lieshoutseweg 26 382067 Cisca Verschuuren

Nadere informatie

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten Nar Gert-Jan Van oorsprong is een nar de grappenmaker aan het hof van een vorst. De kwaliteit van een nar is ook dat hij met iedereen vrijuit kan praten. En dat is nar Gert-Jan wel toevertrouwd. Ook zijn

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres Presikhaaf wijknieuws aan de bewoner(s) van dit adres Jaargang 17 nummer 1 + afvalwijzer 2015 Presikhaaf vernieuwt PRESIKHAAF Leefstijlcoaches sporen 55-plussers in Presikhaaf aan om te bewegen Goede voornemens?

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie