Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 11"

Transcriptie

1 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. De korpschef staat onder het gezag van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Hij heeft krachtens artikel 45 van de WGP een informatieplicht ten aanzien van de burgemeester omtrent (onder andere) alles wat het lokale politiekorps aangaat. De gemeenteraad heeft krachtens artikel 133bis van de Nieuwe Gemeentewet het recht geïnformeerd te worden door de burgemeester over de verslagen die krachtens artikel 45 van de WGP zijn opgesteld. Dit rapport, genaamd het Politiebulletin, opgesteld door de korpschef van de lokale politie Gent in uitvoering van artikel 45 WGP, informeert de bestuurlijke overheid over de werking van de Politiezone Gent. Dit rapport geeft een bondig en geselecteerd relaas van de verschillende functionaliteiten binnen de Politiezone Gent. Een totaalrevue van het dagelijks politiewerk is onmogelijk, enerzijds door de omvang van tussenkomsten en onderzoeken en anderzijds ook door de vertrouwelijkheid van sommige gegevens en/of de discretieplicht van een lopend onderzoek. Opgegeven cijfers (zoals aantal PV s) zijn louter indicatief en geven absoluut geen totaalbeeld van de geregistreerde politieactiviteiten. Transformatie Binnen de Politiezone Gent worden de visie, missie en waarden vertaald in negen kernwoorden (partner, aanpakker, afwerker, respect, betrouwbaar, een voorbeeld, veiligheid, leefbaarheid, rechten en plichten). In deze lijn ligt ook de aanpassing van het politiebulletin (kortweg POLBUL) naar een dynamisch gegeven. Het POLBUL dient gezien te worden als deel van een groter geheel, namelijk het Stuurbord van de Politiezone Gent. Het Stuurbord, opgemaakt door de Beleidsondersteuning heeft als bedoeling, zoals het woord zegt, een overzicht te geven van een aantal belangrijke meetpunten die binnen de Politiezone Gent geregistreerd worden met als doelstelling het sturen van het beleid in de richtingen waar nodig. Belangrijk hierbij is flexibiliteit van het beleid. We moeten, met andere woorden, het beleid snel en accuraat kunnen aanpassen aan plots opduikende fenomenen die de kop opsteken in onze stad. Dit heeft als gevolg gehad dat het POLBUL inhoudelijk is overgegaan van een zuivere rapportage naar een meer cijfermatig onderbouwd mini-stuurbord, waarin het accent is komen te liggen op de kwantitatieve gegevens van de verschillende diensten. Deze gewijzigde opbouw van het POLBUL brengt met zich mee dat het instrument gebruiksvriendelijker is per elektronische drager. Er wordt namelijk gewerkt met fiches die achterliggend de meer gedetailleerde informatie weergeven. Het POLBUL wordt zowel intern de Politiezone Gent verspreid als extern. Intern de Politiezone Gent wordt het POLBUL maandelijks geüpdatet op het intranet telkenmale met een aankondiging in een dagorder. Extern wordt het POLBUL maandelijks per elektronische drager overgemaakt aan alle belanghebbenden. Ten einde de informatie sneller ter beschikking te stellen werd in overleg met de bestuurlijke overheid beslist vanaf heden niet langer de bespreking ervan binnen de Commissie Algemene Zaken af te wachten. De gegevens worden met andere woorden, na verwerking, onmiddellijk gepubliceerd. Uiteraard, doet dit geen afbreuk aan het feit dat het POLBUL nog steeds maandelijks besproken zal worden binnen de Commissie Algemene Zaken. AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN Het POLBUL zal de komende maanden een lay-outwijziging ondergaan. Het is onze bedoeling om het POLBUL aan te leveren via het principe van de zogenaamde éénmalige vatting. Het hanteren van dit principe moet ons op termijn toelaten om zowel het POLBUL aan te maken als de cijfergegevens te verzamelen nodig voor het Zonaal Veiligheidsplan en het jaarrapport van de PZ Gent. De benamingen van de diensten opgenomen in dit rapportagebulletin zijn aangepast aan het nieuwe organogram. De rapporteringswijze van de Lokale Recherchedienst werd intussen aangepast. Daar waar voorheen de rapportering eerder beperkt werd tot de werking van het team zelf bekijken we de thema's actueel korpsbreed. In de rubriek drugs werd een tweede luik toegevoegd, meer bepaald de drugresultaten van de overlastacties. De gegevens van de wijkdienst worden actueel aangepast. We willen de gespendeerde capaciteit op wijkniveau op een andere manier in beeld brengen. De federale prestatietool 'GALOP' zal hiervoor worden gebruikt. Deze databank laat ons toe de prestatienorm te koppelen aan een aantal activiteiten te visualiseren zoals patrouille, acties en ordediensten. Nieuw in deze versie is het bijgevoegde overzicht van de GAS-registraties. Deze tabel werd ingevoegd na de rubriek strafbare feiten. PZ Gent 13de jaargang nummer 11

2 Directie Operaties / Wijkdienst / patrouille-activiteiten van de wijkpolitie Aantal uren capaciteit dat de wijkdienst in de activiteit "patrouille" heeft geïnvesteerd Commissariaat jan/14 feb/14 mrt/14 apr/14 mei/14 jun/14 jul/14 aug/14 sep/14 okt/14 nov/14 dec/14 totaal/c GB GC GW NG SA WO totaal wijkdienst Patrouille - geïnvesteerde capaciteit door de wijkdienst jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

3 Directie Operaties / Wijkdienst / aanwezigheid van de buurtinspecteur op zijn buurt. Aantal uren aanwezigheid van de buurtinspecteur op zijn buurt in het kader van zijn bekendheid aan de wijkbewoners Commissariaat jan/14 feb/14 mrt/14 apr/14 mei/14 jun/14 jul/14 aug/14 sep/14 okt/14 nov/14 dec/14 Totaal GB GC GW NG SA WO totaal wijkdienst ,2 5847,6 6857,4 5353,8 aanwezigheid buurtinspecteur op zijn buurt ,6 6577,8 6763, ,8 5804,4 5541,65587,2 5292, ,4 5295,6 5399,4 4926,6 4987,8 5099,4 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

4 Directie Operaties / Wijkdienst / Onthaalbalies Gent-Centrum en Gent-West (APG): aantal bezoekers jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal APG GC Totaal

5 Directie Operaties / Wijkdienst / Maatschappelijke Recherche : dossiers alternatieve gerechtelijke maatregelen. Supervision Deze cijfers omvatten het aantal personen per commissariaat die vrij zijn onder voorwaarden, voorwaardelijk in vrijheid gesteld, voorlopig in vrijheid gesteld, vrij zijn op proef, onder elektronisch toezicht staan, onder beperkte detentie staan, Aantal dossiers die per maand worden opgevolgd. jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec GW GB GC WO SA NG LE Totaal ! Sommige dossiers worden meerdere maanden opgevolgd en worden elke maand opnieuw meegerekend.

6 Directie Operaties / Dienst Maatschappelijke Zorg / Preventie / Slachtofferbejegening jeugd Diefstallen in woningen / preventie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal Diefstalpreventieadviezen bij woningen/gebouwen particuliere woningen andere gebouwen speed diefstalpreventieadvies bij woningen/gebouwen Aantal voordrachten beveiligen woningen SO-bejegening / Jeugd OVERLIJDEN natuurlijk overlijden verdacht overlijden verkeersongeval zelfdoding arbeidsongeval ongeval ONMIDDELLIJK LEVENSGEVAAR verkeersongeval ongeval arbeidsongeval poging zelfdoding Slagen en verwondingen Partnergeweld Intrafamiliaal geweld ZEDEN verkrachting aanranding op de eerbaarheid JEUGD VOS MOF spijbelaar FO Zeden BEDREIGINGEN bedreigingen stalking stalking alarm cyberpesten DIEFSTAL diefstal homejacking carjacking hold up tigerkidnapping Inbraak Gijzeling PSYCHISCH PROBLEEM psychisch probleem gedwongen opname vrijwillige opname ambulant azis poging zelfdoding WONEN brand dakloos uithuiszetting onbewoonbaar Sociale hulpverlening DISCRIMINATIE discriminatie racisme homofobie transfobie Vreemdelingenwetgeving VERDWIJNINGEN minderjarigen protocol dwaalouderen meerderjarigen A m o k / N i p

7 Directie Operaties / Dienst Maatschappelijke Zorg / Bureau Integratiezorg / Telealarm. Tussenkomst midrijf Integratiecel 11 C Afpersing B Zakkenrollerij B Misbruik van vertrouwen Poging doodslag A Zelfmoord C Terrorisme Aanranding van de eerbaarheid Verdwijning Familiale twist Moeilijkheden met slagen D Kindermishandeling / uithuwelijking MOEILIJKHEDEN Belaging stalking A Mensensmokkel A Wet op racisme / xenofobie C Nachtlawaai E Sluikstorten Onopzettelijk aangebrachte schade /2 Lawaaioverlast vzw Integratiecel (R.O.R.O.N-registratie) Raadgeven 529:30 320:30 350:30 438:15 244:30 331:00 250:00 215:30 369:45 467:30 361:45 347: :00 Ontraden 20:00 7:00 0:00 10:00 14:30 50:00 22:00 4:00 2:45 2:30 0:00 0:00 132:45 Reguleren 0:00 0:00 0:00 10:15 6:30 10:30 0:00 11:30 0:00 6:30 0:00 0:00 45:15 Oderzoek 4:00 0:00 0:00 0:00 0:00 6:30 3:00 0:00 4:00 0:00 0:00 0:00 17:30 Nazorg 0:00 2:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:30 Totaal 553:30 330:00 350:30 458:30 265:30 398:00 275:00 231:00 376:30 476:30 361:45 347: :00 Aanbod projecten telealarm aangesloten goedgekeurd slachtoffers door indicatiecommissie maar nog niet aangesloten

8 Directie Operaties / Dienst Maatschappelijke Zorg / Bureau Jeugd Bureau jeugd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Rondleiding APG Politiebezoek Materiaal aan scholen ontlenen/wegschenken Vragen Aanspreekpunt jeugd/meldingen Diefstal Diefstal met geweld Opzettelijke slagen en verwondingen Bedreigingen/agressie Vandalisme Drugs Inbraak Verboden wapen Cyberpesten Steaming Andere

9 Directie Operaties / Dienst Zonale Sturing / Bureau Permanente Sturing: aantal gebeurtenissen aangemaakt in ASTRID jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal gebeurtenissen

10 Directie Operaties / Dienst Openbare Orde en Bewapening / Bureau Steun / Cel Justitiepaleis jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Totaal aantal overgebrachte gedetineerden gevangenis gevangenis gevangenis gerechtshof gevangenis instelling gevangenis andere Totaal aantal uren paleiswacht

11 AFHANDELING INBESLAGNAMES GESEINDE PERSONEN VATTINGEN BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN ARRESTATIES FEDERALE ACTIES AANTAL ACTIES STROP DATUM NAAM ACTIE Politiebulletin JANUARI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 10/jan ,5 2, STROP 13/jan ,8 54,1 1, STROP 15/jan , STROP 16/jan ,1 1, STROP 19/jan , STROP 21/jan ,9 6, STROP 24/jan ,4 1,2 17,2 8, STROP 25/jan , STROP 28/jan , FEBRUARI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 4/feb , STROP 6/feb , STROP 8/feb ,5 10,8 89,8 0, , STROP 11/feb ,6 136, STROP 13/feb , STROP 20/feb ,3 2, STROP 21/feb , STROP 22/feb ,9 1141, , STROP 27/feb ,1 0, ,7 9, MAART A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 11/mrt , STROP 14/mrt ,4 3, STROP 15/mrt , GOLIATH 18/mrt , STROP 19/mrt , STROP 27/mrt ,4 7,8 7, STROP 28/mrt , STROP 29/mrt ,5 1,2 30, APRIL A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 1/apr ,5 14, HAZELDONK 4/apr ,9 4, STROP 5/apr , STROP 8/apr ,5 24, STROP 11/apr ,7 42,4 12,5 43, STROP 12/apr ,8 6,2 10,1 0, STROP 15/apr , STROP 23/apr ,6 12, STROP 28/apr , STROP 29/apr ,7 9, MEI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 2/mei ,2 1 15,1 0, STROP 3/mei ,5 1,6 2, STROP 7/mei ,5 0,6 78,9 0, GOLIATH 8/mei , STROP 13/mei ,9 22, STROP 16/mei ,7 1, STROP 20/mei , STROP 22/mei , STROP 24/mei ,4 2,9 1, STROP 28/mei JUNI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 3/jun STROP 5/jun , STROP 6/jun STROP 7/jun , STROP 11/jun STROP 14/jun ,7 3,7 22, STROP 16/jun , STROP 19/jun , HAZELDONK 20/jun ,3 1, STROP 24/jun JULI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 11/jul ,1 24, STROP 12/jul , STROP 15/jul , STROP 17/jul STROP 23/jul , STROP 26/jul , STROP 31/jul ,9 2,5 3,

12 AUGUSTUS A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 1/aug , STROP 2/aug , STROP 6/aug STROP 13/aug ,8 1 5,8 11, STROP 16/aug , STROP PAT 20/aug , STROP 26/aug ,6 0, STROP 29/aug , STROP 30/aug SEPTEMBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ HAZELDONK 5/sep ,9 8 2, STROP 6/sep ,6 19,9 1, STROP 10/sep ,1 7,4 9, STROP 12/sep , STROP 15/sep ,5 4, STROP 19/sep ,2 2, STROP 23/sep ,9 57,2 1, STROP 26/sep , STROP 27/sep ,3 12, OKTOBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ GOLIATH 1/okt ,4 2,2 16, STROP 3/okt ,5 15, STROP 4/okt ,2 132, STROP 7/okt ,5 11, FOOTWORXX 11/okt ,5 7,4 42,1 104,5 17,5 43,5 0,7 4, STROP 13/okt STROP 16/okt STROP 17/okt , STROP 18/okt ,1 3, STROP 20/okt , STROP 24/okt , STROP 27/okt ,1 2, NOVEMBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 3/nov HAZELDONK 7/nov ,2 1,5 0, STROP 13/nov ,5 1,2 13, STROP 14/nov , STROP 17/nov ,2 6, GOLIATH 21/nov , STROP 22/nov ,3 0,1 4, STROP 24/nov ,8 2,1 4, STROP 28/nov ,6 3, STROP 29/nov ,9 6, DECEMBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 2/dec ,3 0, STROP 5/dec , STROP 8/dec ,3 11, PATROUILLE 10/nov , DAG NIET 11/dec , STROP 12/dec ,3 28,4 0, STROP 13/dec ,9 5,1 13,4 1,8 2, STROP 16/dec ,4 1, STROP 18/dec , STROP 20/dec , TOTAAL ,4 641,7 180,4 3912,1 495, ,7 6, ,9 231, ,

13 Doorzoeking Controles Vtgen Fouilles Controles pers Geseinden Bestuurlijk Aanh Arrestaties capaciteit (in uren) Datum Naam actie Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik GAS Inbeslagname Afhandeling JANUARI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent/Muide 8/jan Actie Storm Rabot/Sluizeken 9/jan Actie Storm Ledeberg/Rabot 17/jan Actie Storm Brugsepoort - Bloemekenswijk 21/jan Actie Storm Rabot Dampoort 22/jan Actie Storm Nieuw Gent/UZ/Brugse 23/jan FEBRUARI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Sluizeken/Rabot/Zuid 1/feb Actie Storm Nieuw Gent/Muide/Bloemekenswijk 3/feb Actie Storm/ Grim 12/feb Actie Storm Brugsep,/Bloem 13/feb Actie Storm Rabot/dampoort 14/feb Actie Storm Brugsepoort - Nieuw Gent 19/feb Actie Storm Dampoort - Nieuw Gent 20/feb Actie Studentikoos 20/feb Actie Geturn 26/feb Actie Studentikoos 27/feb Actie Storm 28/feb

14 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik MAART 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent/UZ/Muide 4/mrt Actie Storm Ledeberg/ Sluizeken 5/mrt Actie Storm Brugsepoort Bloemekenswijk 6/mrt Actie Storm Dampoort- Rabot 8/mrt Actie Storm NieuwGent/Brugsepoort 13/mrt Actie Storm Dampoort/Ledeberg 17/mrt Actie Studentikoos 19/mrt Actie Grim (Drongen) 25/mrt APRIL 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent UZ/ Muide 2/apr Actie Geturn 9/apr Actie Storm Ledeberg/Sluizeken 11/apr Actie Storm Brugsepoort/bloemekeswijk12/apr Actie GRIM Oostakker 15/apr actie Storm Nieuw Gent /Brugsepoort 16/apr Actie Storm/Grim Dampoort-Ledeb 23/apr Actie Storm Rabot/Sluizeken/Zuid 25/apr

15 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik MEI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent UZ/Muide Meulestede 7/mei Actie Storm LE/Sluizeken-Tolhuis 8/mei actie Storm Brugsepoort/Bloemekenswijk 14/mei Actie Studentikoos 15/mei Actie Geturn 21/mei Actie Storm Rabot/Dampoort 23/mei Actie GRIM 26/mei Actie Storm NG/Brugsepoort 27/mei Actie Storm LE/Dampoort 28/mei JUNI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm N Gent/Uz/ Muide-Meu 4/jun Actie Storm LE/Sluizeken-Tolhuis 5/jun Actie Geturn 12/jun Actie Storm Dampoort/Rabot 17/jun Actie Storm Nieuw-Gent/Sluizeken 18/jun

16 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik JULI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Brugsepoort/Bloemekenswijk9/jul ** actie storm Brugsepoort ** actie storm Bloemekenswijk Actie Storm Dampoort/Rabot 10/jul ** actie Storm Dampoort ** actie Storm Rabot Actie Storm Dampoort/Ledeberg 16/jul **actie Storm Dampoort **Actie Storm Ledeberg Actie Storm Tolhuis- Rabot 30/jul ** actie Storm Rabot ** actie Storm Sluizeken AUGUSTUS 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Ledeberg/ Sluizeken 7/aug ** actie storm Ledeberg ** actie storm Sluizeken Actie GRIM 20/au actie Sefor 26/aug Actie GRIM 27/aug Actie Storm Dampoort- Ledeberg 28/aug Actie Storm Rabot/Sluizeken/Zuid 29/aug **actie Storm Rabot **actie Storm Sluizeken **actie Storm Zuid Actie Storm N Gent/Uz/ Muide-Meu 30/aug ** actie Storm Nieuw Gent ** actie Storm Muide-meulestede

17 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik SEPTEMBER 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm brugsepoort/bloemekeswijk11/sep ** actie storm Brugsepoort ** actie storm Bloemekenswijk Actie Storm Rabot/Dampoort 12/sep ***actie storm Dampoort **actie storm Rabot Actie Storm Brugsepoort/NG UZ 17/sep ** Brugsepoort Rooigem ** Nieuw Gent UZ Actie Storm Rabot/Sluizeken/Zuid 20/sep **actie Storm Rabot **actie Storm Sluizeken **actie Storm Zuid 1 1 Actie Grim 24/sep Actie Storm Sluizeken/Ledeberg 30/sep **actie storm sluizeken **actie storm ledeberg 12

18 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik OKTOBER 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Brugsepoort- Bloem 6/okt Actie GRIM 8/okt Actie Storm Rabot/Dampoort 10/okt ***actie storm Dampoort **actie storm Rabot Actie Storm/Grim Brugsepoort/NG UZ 14/okt ** Brugsepoort Rooigem ** Nieuw Gent UZ Actie Storm Dampoort/Ledeberg 16/okt ** Dampoort ** Ledeberg Studentikoos 16/okt Actie Storm Rabot/Zuid/ Dampoort 22/okt Actie Storm/Grim Muide/NG UZ 24/okt ** Muide/meulestede 15 ** Nieuw Gent/UZ Actie Storm Dampoort/Ledeberg 25/okt ** Dampoort ** Ledeberg Actie Storm Brugsepoort Bloemekenswijk 29/okt ** Brugsepoort Rooigem ** Bloemekenswijk Studentikoos 30/okt Actie GRIM 31/okt

Inhoudstafel. p. 07. Hoofdstuk 1: visie, missie, waarden. Hoofdstuk 2: scanning & analyse. p. 11. p. 49. Hoofdstuk 3: strategische doelstellingen

Inhoudstafel. p. 07. Hoofdstuk 1: visie, missie, waarden. Hoofdstuk 2: scanning & analyse. p. 11. p. 49. Hoofdstuk 3: strategische doelstellingen Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: visie, missie, waarden Getrokken lessen uit het vorige plan Missie Visie - Waarden p. 07 p. 08 p. 09 Hoofdstuk 2: scanning & analyse Getrokken

Nadere informatie

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Een onderzoek naar het in georganiseerd verband stelen en verhandelen van personenauto s of onderdelen

Nadere informatie

EVALUATIE SALDUZ WET. Eindrapport

EVALUATIE SALDUZ WET. Eindrapport EVALUATIE SALDUZ WET Eindrapport Hildegard PENNE (sponsor) An RAES (projectleider) Saaske DE KEULENAER Ariane DELADRIERE Marie FRANSSENS Emilie DEVEUX Kris DECRAMER Salih SIVRI 15 februari 2013 Dienst

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Limburg

Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Limburg Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Limburg Resultaten op gemeenschappelijke veiligheidsthema's Definitieve versie Voorwoord Dit is de eerste keer dat de politie Limburg in een jaarverslag verantwoording

Nadere informatie

Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling:

Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling: Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn Samenstelling: Politieteam Doetinchem Teamchef: J. Thannhauser Schrijver: J.V. Zweers Februari

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

De bewaarplicht telecomgegevens en de opsporing. Het belang van historische telecommunicatie gegevens voor de opsporing

De bewaarplicht telecomgegevens en de opsporing. Het belang van historische telecommunicatie gegevens voor de opsporing De bewaarplicht telecomgegevens en de opsporing Het belang van historische telecommunicatie gegevens voor de opsporing Mr. W.N. Ferdinandusse, officier van justitie bij het Landelijk Parket Mr. D. Laheij,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht

Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012. Gemeente Sliedrecht Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011/2012 Gemeente Sliedrecht Dit document is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inleiding.

Nadere informatie

Krijgt het LIV een vierde partner?

Krijgt het LIV een vierde partner? Het aantal voertuigdiefstallen blijft stabiel, maar meer auto s blijven weg. Krijgt het LIV een vierde partner? Interview Erik Kwintenberg Handhavingsregisseur bij de Belastingdienst Hoe toeval leidt tot

Nadere informatie

Terugblik & Vooruitblik. Terugblik2012&vooruitblik2013

Terugblik & Vooruitblik. Terugblik2012&vooruitblik2013 Terugblik & Vooruitblik Terugblik2012&vooruitblik2013 ArondisementsparketRoterdam 23.01.2013 Meer met minder Terugblik 2012/Vooruitblik 2013 Een strafzaak begint voor ons vaak met een aangifte. Dat kan

Nadere informatie

Woningcriminaliteit. WONINGCRIMINALITEIT Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012

Woningcriminaliteit. WONINGCRIMINALITEIT Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Woningcriminaliteit WONINGCRIMINALITEIT Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Woningcriminaliteit Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Sally Mesu

Nadere informatie

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445)

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD p. 4 INLEIDING Geografische en demografische gegevens p. 6 1. LEIDERSCHAP Missie, visie en waarden p. 8 Organogram

Nadere informatie

rapport Juridische helpdesk Min Berghmans 9 maart 2009

rapport Juridische helpdesk Min Berghmans 9 maart 2009 rapport 9 maart 2009 Juridische helpdesk Min Berghmans Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Fiche Doelstelling 26 Het informeren van jeugdhulpverleners over de juridische

Nadere informatie

Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland

Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland Een beeld van de omvang, kenmerken, werkwijzen en aanpak anno 2013 Henk Ferwerda Tom van Ham Bo Bremmers Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

PLEIDOOI VOOR EEN INTEGRALE BENADERING

PLEIDOOI VOOR EEN INTEGRALE BENADERING Strijd tegen de mensenhandel PLEIDOOI VOOR EEN INTEGRALE BENADERING Analyse wetgeving en rechtspraak November 2003 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 2 Hoe deze publicatie bestellen?

Nadere informatie

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN 1 DEEL 4 - OVERZICHT VAN DE KLACHTEN (Enkel elektronisch raadpleegbaar via www.gent.be/ombudsvrouw

Nadere informatie

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994 ONDERZOEK EN BELEID De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de reeks

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Lokale detailhandel in drugs in Antwerpen

Lokale detailhandel in drugs in Antwerpen Lokale detailhandel in drugs in Antwerpen Een exploratief onderzoek Drugmonitor 2012-2013 Tom Decorte Eline D Huyvetter Eerste druk: 2013 Gepubliceerd door Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen soda@stad.antwerpen.be

Nadere informatie

Voorwoord. Informatie. Doel gebiedscan. Straatkennis koppelen aan systeemkennis. Belangrijkste aandachtspunten. Maatwerk

Voorwoord. Informatie. Doel gebiedscan. Straatkennis koppelen aan systeemkennis. Belangrijkste aandachtspunten. Maatwerk Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan criminaliteit en overlast 2013 van de gemeente Lingewaard, samengesteld door de unit Rivierenland-West van het politiedistrict Gelderland-Midden. Met deze gebiedsscan

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid

Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid Anton van Wijk Bo Bremmers Snelle jongens Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid

Nadere informatie

Als u er niet uitgeraakt met de Stad

Als u er niet uitgeraakt met de Stad O m b u d s v ro u w S t a d G e n t,o C M W e n S t a d s o n t w i k k e l i n g s b e d r i j f Als u er niet uitgeraakt met de Stad Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 3 Klachten moeten niet alleen

Nadere informatie

Drugsscenes in Breda: Met het oog op de toekomst

Drugsscenes in Breda: Met het oog op de toekomst Drugsscenes in Breda: Met het oog op de toekomst Den Haag/Breda Juni 2009 Deze publicatie is verzorgd door: J. Dobbelaar Msc Dr. E.J. van der Torre A. Besselink Msc COT - Drugsscenes in Breda - 16 juni

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Lokale Politie Maasland - 5383 -

Lokale Politie Maasland - 5383 - Lokale Politie Maasland 5383 Een nieuwe visie op politiewerk Lokale Politie Maasland Maastrichtersteenweg 21 3680 Maaseik Website : www.politiemaasland.be Email : Politie.Maasland@Maaseik.be Jaarverslag

Nadere informatie

Verdachten in kaart. Analyse van verdachte personen 2001-2003 in Amersfoort. Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA)

Verdachten in kaart. Analyse van verdachte personen 2001-2003 in Amersfoort. Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Verdachten in kaart Analyse van verdachte personen 2001-2003 in Amersfoort Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek drs. B. van de Burgwal Uitgave

Nadere informatie