Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 11"

Transcriptie

1 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. De korpschef staat onder het gezag van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Hij heeft krachtens artikel 45 van de WGP een informatieplicht ten aanzien van de burgemeester omtrent (onder andere) alles wat het lokale politiekorps aangaat. De gemeenteraad heeft krachtens artikel 133bis van de Nieuwe Gemeentewet het recht geïnformeerd te worden door de burgemeester over de verslagen die krachtens artikel 45 van de WGP zijn opgesteld. Dit rapport, genaamd het Politiebulletin, opgesteld door de korpschef van de lokale politie Gent in uitvoering van artikel 45 WGP, informeert de bestuurlijke overheid over de werking van de Politiezone Gent. Dit rapport geeft een bondig en geselecteerd relaas van de verschillende functionaliteiten binnen de Politiezone Gent. Een totaalrevue van het dagelijks politiewerk is onmogelijk, enerzijds door de omvang van tussenkomsten en onderzoeken en anderzijds ook door de vertrouwelijkheid van sommige gegevens en/of de discretieplicht van een lopend onderzoek. Opgegeven cijfers (zoals aantal PV s) zijn louter indicatief en geven absoluut geen totaalbeeld van de geregistreerde politieactiviteiten. Transformatie Binnen de Politiezone Gent worden de visie, missie en waarden vertaald in negen kernwoorden (partner, aanpakker, afwerker, respect, betrouwbaar, een voorbeeld, veiligheid, leefbaarheid, rechten en plichten). In deze lijn ligt ook de aanpassing van het politiebulletin (kortweg POLBUL) naar een dynamisch gegeven. Het POLBUL dient gezien te worden als deel van een groter geheel, namelijk het Stuurbord van de Politiezone Gent. Het Stuurbord, opgemaakt door de Beleidsondersteuning heeft als bedoeling, zoals het woord zegt, een overzicht te geven van een aantal belangrijke meetpunten die binnen de Politiezone Gent geregistreerd worden met als doelstelling het sturen van het beleid in de richtingen waar nodig. Belangrijk hierbij is flexibiliteit van het beleid. We moeten, met andere woorden, het beleid snel en accuraat kunnen aanpassen aan plots opduikende fenomenen die de kop opsteken in onze stad. Dit heeft als gevolg gehad dat het POLBUL inhoudelijk is overgegaan van een zuivere rapportage naar een meer cijfermatig onderbouwd mini-stuurbord, waarin het accent is komen te liggen op de kwantitatieve gegevens van de verschillende diensten. Deze gewijzigde opbouw van het POLBUL brengt met zich mee dat het instrument gebruiksvriendelijker is per elektronische drager. Er wordt namelijk gewerkt met fiches die achterliggend de meer gedetailleerde informatie weergeven. Het POLBUL wordt zowel intern de Politiezone Gent verspreid als extern. Intern de Politiezone Gent wordt het POLBUL maandelijks geüpdatet op het intranet telkenmale met een aankondiging in een dagorder. Extern wordt het POLBUL maandelijks per elektronische drager overgemaakt aan alle belanghebbenden. Ten einde de informatie sneller ter beschikking te stellen werd in overleg met de bestuurlijke overheid beslist vanaf heden niet langer de bespreking ervan binnen de Commissie Algemene Zaken af te wachten. De gegevens worden met andere woorden, na verwerking, onmiddellijk gepubliceerd. Uiteraard, doet dit geen afbreuk aan het feit dat het POLBUL nog steeds maandelijks besproken zal worden binnen de Commissie Algemene Zaken. AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN Het POLBUL zal de komende maanden een lay-outwijziging ondergaan. Het is onze bedoeling om het POLBUL aan te leveren via het principe van de zogenaamde éénmalige vatting. Het hanteren van dit principe moet ons op termijn toelaten om zowel het POLBUL aan te maken als de cijfergegevens te verzamelen nodig voor het Zonaal Veiligheidsplan en het jaarrapport van de PZ Gent. De benamingen van de diensten opgenomen in dit rapportagebulletin zijn aangepast aan het nieuwe organogram. De rapporteringswijze van de Lokale Recherchedienst werd intussen aangepast. Daar waar voorheen de rapportering eerder beperkt werd tot de werking van het team zelf bekijken we de thema's actueel korpsbreed. In de rubriek drugs werd een tweede luik toegevoegd, meer bepaald de drugresultaten van de overlastacties. De gegevens van de wijkdienst worden actueel aangepast. We willen de gespendeerde capaciteit op wijkniveau op een andere manier in beeld brengen. De federale prestatietool 'GALOP' zal hiervoor worden gebruikt. Deze databank laat ons toe de prestatienorm te koppelen aan een aantal activiteiten te visualiseren zoals patrouille, acties en ordediensten. Nieuw in deze versie is het bijgevoegde overzicht van de GAS-registraties. Deze tabel werd ingevoegd na de rubriek strafbare feiten. PZ Gent 13de jaargang nummer 11

2 Directie Operaties / Wijkdienst / patrouille-activiteiten van de wijkpolitie Aantal uren capaciteit dat de wijkdienst in de activiteit "patrouille" heeft geïnvesteerd Commissariaat jan/14 feb/14 mrt/14 apr/14 mei/14 jun/14 jul/14 aug/14 sep/14 okt/14 nov/14 dec/14 totaal/c GB GC GW NG SA WO totaal wijkdienst Patrouille - geïnvesteerde capaciteit door de wijkdienst jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

3 Directie Operaties / Wijkdienst / aanwezigheid van de buurtinspecteur op zijn buurt. Aantal uren aanwezigheid van de buurtinspecteur op zijn buurt in het kader van zijn bekendheid aan de wijkbewoners Commissariaat jan/14 feb/14 mrt/14 apr/14 mei/14 jun/14 jul/14 aug/14 sep/14 okt/14 nov/14 dec/14 Totaal GB GC GW NG SA WO totaal wijkdienst ,2 5847,6 6857,4 5353,8 aanwezigheid buurtinspecteur op zijn buurt ,6 6577,8 6763, ,8 5804,4 5541,65587,2 5292, ,4 5295,6 5399,4 4926,6 4987,8 5099,4 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

4 Directie Operaties / Wijkdienst / Onthaalbalies Gent-Centrum en Gent-West (APG): aantal bezoekers jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal APG GC Totaal

5 Directie Operaties / Wijkdienst / Maatschappelijke Recherche : dossiers alternatieve gerechtelijke maatregelen. Supervision Deze cijfers omvatten het aantal personen per commissariaat die vrij zijn onder voorwaarden, voorwaardelijk in vrijheid gesteld, voorlopig in vrijheid gesteld, vrij zijn op proef, onder elektronisch toezicht staan, onder beperkte detentie staan, Aantal dossiers die per maand worden opgevolgd. jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec GW GB GC WO SA NG LE Totaal ! Sommige dossiers worden meerdere maanden opgevolgd en worden elke maand opnieuw meegerekend.

6 Directie Operaties / Dienst Maatschappelijke Zorg / Preventie / Slachtofferbejegening jeugd Diefstallen in woningen / preventie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal Diefstalpreventieadviezen bij woningen/gebouwen particuliere woningen andere gebouwen speed diefstalpreventieadvies bij woningen/gebouwen Aantal voordrachten beveiligen woningen SO-bejegening / Jeugd OVERLIJDEN natuurlijk overlijden verdacht overlijden verkeersongeval zelfdoding arbeidsongeval ongeval ONMIDDELLIJK LEVENSGEVAAR verkeersongeval ongeval arbeidsongeval poging zelfdoding Slagen en verwondingen Partnergeweld Intrafamiliaal geweld ZEDEN verkrachting aanranding op de eerbaarheid JEUGD VOS MOF spijbelaar FO Zeden BEDREIGINGEN bedreigingen stalking stalking alarm cyberpesten DIEFSTAL diefstal homejacking carjacking hold up tigerkidnapping Inbraak Gijzeling PSYCHISCH PROBLEEM psychisch probleem gedwongen opname vrijwillige opname ambulant azis poging zelfdoding WONEN brand dakloos uithuiszetting onbewoonbaar Sociale hulpverlening DISCRIMINATIE discriminatie racisme homofobie transfobie Vreemdelingenwetgeving VERDWIJNINGEN minderjarigen protocol dwaalouderen meerderjarigen A m o k / N i p

7 Directie Operaties / Dienst Maatschappelijke Zorg / Bureau Integratiezorg / Telealarm. Tussenkomst midrijf Integratiecel 11 C Afpersing B Zakkenrollerij B Misbruik van vertrouwen Poging doodslag A Zelfmoord C Terrorisme Aanranding van de eerbaarheid Verdwijning Familiale twist Moeilijkheden met slagen D Kindermishandeling / uithuwelijking MOEILIJKHEDEN Belaging stalking A Mensensmokkel A Wet op racisme / xenofobie C Nachtlawaai E Sluikstorten Onopzettelijk aangebrachte schade /2 Lawaaioverlast vzw Integratiecel (R.O.R.O.N-registratie) Raadgeven 529:30 320:30 350:30 438:15 244:30 331:00 250:00 215:30 369:45 467:30 361:45 347: :00 Ontraden 20:00 7:00 0:00 10:00 14:30 50:00 22:00 4:00 2:45 2:30 0:00 0:00 132:45 Reguleren 0:00 0:00 0:00 10:15 6:30 10:30 0:00 11:30 0:00 6:30 0:00 0:00 45:15 Oderzoek 4:00 0:00 0:00 0:00 0:00 6:30 3:00 0:00 4:00 0:00 0:00 0:00 17:30 Nazorg 0:00 2:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:30 Totaal 553:30 330:00 350:30 458:30 265:30 398:00 275:00 231:00 376:30 476:30 361:45 347: :00 Aanbod projecten telealarm aangesloten goedgekeurd slachtoffers door indicatiecommissie maar nog niet aangesloten

8 Directie Operaties / Dienst Maatschappelijke Zorg / Bureau Jeugd Bureau jeugd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Rondleiding APG Politiebezoek Materiaal aan scholen ontlenen/wegschenken Vragen Aanspreekpunt jeugd/meldingen Diefstal Diefstal met geweld Opzettelijke slagen en verwondingen Bedreigingen/agressie Vandalisme Drugs Inbraak Verboden wapen Cyberpesten Steaming Andere

9 Directie Operaties / Dienst Zonale Sturing / Bureau Permanente Sturing: aantal gebeurtenissen aangemaakt in ASTRID jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal gebeurtenissen

10 Directie Operaties / Dienst Openbare Orde en Bewapening / Bureau Steun / Cel Justitiepaleis jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Totaal aantal overgebrachte gedetineerden gevangenis gevangenis gevangenis gerechtshof gevangenis instelling gevangenis andere Totaal aantal uren paleiswacht

11 AFHANDELING INBESLAGNAMES GESEINDE PERSONEN VATTINGEN BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN ARRESTATIES FEDERALE ACTIES AANTAL ACTIES STROP DATUM NAAM ACTIE Politiebulletin JANUARI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 10/jan ,5 2, STROP 13/jan ,8 54,1 1, STROP 15/jan , STROP 16/jan ,1 1, STROP 19/jan , STROP 21/jan ,9 6, STROP 24/jan ,4 1,2 17,2 8, STROP 25/jan , STROP 28/jan , FEBRUARI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 4/feb , STROP 6/feb , STROP 8/feb ,5 10,8 89,8 0, , STROP 11/feb ,6 136, STROP 13/feb , STROP 20/feb ,3 2, STROP 21/feb , STROP 22/feb ,9 1141, , STROP 27/feb ,1 0, ,7 9, MAART A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 11/mrt , STROP 14/mrt ,4 3, STROP 15/mrt , GOLIATH 18/mrt , STROP 19/mrt , STROP 27/mrt ,4 7,8 7, STROP 28/mrt , STROP 29/mrt ,5 1,2 30, APRIL A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 1/apr ,5 14, HAZELDONK 4/apr ,9 4, STROP 5/apr , STROP 8/apr ,5 24, STROP 11/apr ,7 42,4 12,5 43, STROP 12/apr ,8 6,2 10,1 0, STROP 15/apr , STROP 23/apr ,6 12, STROP 28/apr , STROP 29/apr ,7 9, MEI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 2/mei ,2 1 15,1 0, STROP 3/mei ,5 1,6 2, STROP 7/mei ,5 0,6 78,9 0, GOLIATH 8/mei , STROP 13/mei ,9 22, STROP 16/mei ,7 1, STROP 20/mei , STROP 22/mei , STROP 24/mei ,4 2,9 1, STROP 28/mei JUNI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 3/jun STROP 5/jun , STROP 6/jun STROP 7/jun , STROP 11/jun STROP 14/jun ,7 3,7 22, STROP 16/jun , STROP 19/jun , HAZELDONK 20/jun ,3 1, STROP 24/jun JULI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 11/jul ,1 24, STROP 12/jul , STROP 15/jul , STROP 17/jul STROP 23/jul , STROP 26/jul , STROP 31/jul ,9 2,5 3,

12 AUGUSTUS A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 1/aug , STROP 2/aug , STROP 6/aug STROP 13/aug ,8 1 5,8 11, STROP 16/aug , STROP PAT 20/aug , STROP 26/aug ,6 0, STROP 29/aug , STROP 30/aug SEPTEMBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ HAZELDONK 5/sep ,9 8 2, STROP 6/sep ,6 19,9 1, STROP 10/sep ,1 7,4 9, STROP 12/sep , STROP 15/sep ,5 4, STROP 19/sep ,2 2, STROP 23/sep ,9 57,2 1, STROP 26/sep , STROP 27/sep ,3 12, OKTOBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ GOLIATH 1/okt ,4 2,2 16, STROP 3/okt ,5 15, STROP 4/okt ,2 132, STROP 7/okt ,5 11, FOOTWORXX 11/okt ,5 7,4 42,1 104,5 17,5 43,5 0,7 4, STROP 13/okt STROP 16/okt STROP 17/okt , STROP 18/okt ,1 3, STROP 20/okt , STROP 24/okt , STROP 27/okt ,1 2, NOVEMBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 3/nov HAZELDONK 7/nov ,2 1,5 0, STROP 13/nov ,5 1,2 13, STROP 14/nov , STROP 17/nov ,2 6, GOLIATH 21/nov , STROP 22/nov ,3 0,1 4, STROP 24/nov ,8 2,1 4, STROP 28/nov ,6 3, STROP 29/nov ,9 6, DECEMBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 2/dec ,3 0, STROP 5/dec , STROP 8/dec ,3 11, PATROUILLE 10/nov , DAG NIET 11/dec , STROP 12/dec ,3 28,4 0, STROP 13/dec ,9 5,1 13,4 1,8 2, STROP 16/dec ,4 1, STROP 18/dec , STROP 20/dec , TOTAAL ,4 641,7 180,4 3912,1 495, ,7 6, ,9 231, ,

13 Doorzoeking Controles Vtgen Fouilles Controles pers Geseinden Bestuurlijk Aanh Arrestaties capaciteit (in uren) Datum Naam actie Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik GAS Inbeslagname Afhandeling JANUARI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent/Muide 8/jan Actie Storm Rabot/Sluizeken 9/jan Actie Storm Ledeberg/Rabot 17/jan Actie Storm Brugsepoort - Bloemekenswijk 21/jan Actie Storm Rabot Dampoort 22/jan Actie Storm Nieuw Gent/UZ/Brugse 23/jan FEBRUARI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Sluizeken/Rabot/Zuid 1/feb Actie Storm Nieuw Gent/Muide/Bloemekenswijk 3/feb Actie Storm/ Grim 12/feb Actie Storm Brugsep,/Bloem 13/feb Actie Storm Rabot/dampoort 14/feb Actie Storm Brugsepoort - Nieuw Gent 19/feb Actie Storm Dampoort - Nieuw Gent 20/feb Actie Studentikoos 20/feb Actie Geturn 26/feb Actie Studentikoos 27/feb Actie Storm 28/feb

14 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik MAART 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent/UZ/Muide 4/mrt Actie Storm Ledeberg/ Sluizeken 5/mrt Actie Storm Brugsepoort Bloemekenswijk 6/mrt Actie Storm Dampoort- Rabot 8/mrt Actie Storm NieuwGent/Brugsepoort 13/mrt Actie Storm Dampoort/Ledeberg 17/mrt Actie Studentikoos 19/mrt Actie Grim (Drongen) 25/mrt APRIL 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent UZ/ Muide 2/apr Actie Geturn 9/apr Actie Storm Ledeberg/Sluizeken 11/apr Actie Storm Brugsepoort/bloemekeswijk12/apr Actie GRIM Oostakker 15/apr actie Storm Nieuw Gent /Brugsepoort 16/apr Actie Storm/Grim Dampoort-Ledeb 23/apr Actie Storm Rabot/Sluizeken/Zuid 25/apr

15 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik MEI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent UZ/Muide Meulestede 7/mei Actie Storm LE/Sluizeken-Tolhuis 8/mei actie Storm Brugsepoort/Bloemekenswijk 14/mei Actie Studentikoos 15/mei Actie Geturn 21/mei Actie Storm Rabot/Dampoort 23/mei Actie GRIM 26/mei Actie Storm NG/Brugsepoort 27/mei Actie Storm LE/Dampoort 28/mei JUNI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm N Gent/Uz/ Muide-Meu 4/jun Actie Storm LE/Sluizeken-Tolhuis 5/jun Actie Geturn 12/jun Actie Storm Dampoort/Rabot 17/jun Actie Storm Nieuw-Gent/Sluizeken 18/jun

16 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik JULI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Brugsepoort/Bloemekenswijk9/jul ** actie storm Brugsepoort ** actie storm Bloemekenswijk Actie Storm Dampoort/Rabot 10/jul ** actie Storm Dampoort ** actie Storm Rabot Actie Storm Dampoort/Ledeberg 16/jul **actie Storm Dampoort **Actie Storm Ledeberg Actie Storm Tolhuis- Rabot 30/jul ** actie Storm Rabot ** actie Storm Sluizeken AUGUSTUS 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Ledeberg/ Sluizeken 7/aug ** actie storm Ledeberg ** actie storm Sluizeken Actie GRIM 20/au actie Sefor 26/aug Actie GRIM 27/aug Actie Storm Dampoort- Ledeberg 28/aug Actie Storm Rabot/Sluizeken/Zuid 29/aug **actie Storm Rabot **actie Storm Sluizeken **actie Storm Zuid Actie Storm N Gent/Uz/ Muide-Meu 30/aug ** actie Storm Nieuw Gent ** actie Storm Muide-meulestede

17 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik SEPTEMBER 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm brugsepoort/bloemekeswijk11/sep ** actie storm Brugsepoort ** actie storm Bloemekenswijk Actie Storm Rabot/Dampoort 12/sep ***actie storm Dampoort **actie storm Rabot Actie Storm Brugsepoort/NG UZ 17/sep ** Brugsepoort Rooigem ** Nieuw Gent UZ Actie Storm Rabot/Sluizeken/Zuid 20/sep **actie Storm Rabot **actie Storm Sluizeken **actie Storm Zuid 1 1 Actie Grim 24/sep Actie Storm Sluizeken/Ledeberg 30/sep **actie storm sluizeken **actie storm ledeberg 12

18 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik OKTOBER 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Brugsepoort- Bloem 6/okt Actie GRIM 8/okt Actie Storm Rabot/Dampoort 10/okt ***actie storm Dampoort **actie storm Rabot Actie Storm/Grim Brugsepoort/NG UZ 14/okt ** Brugsepoort Rooigem ** Nieuw Gent UZ Actie Storm Dampoort/Ledeberg 16/okt ** Dampoort ** Ledeberg Studentikoos 16/okt Actie Storm Rabot/Zuid/ Dampoort 22/okt Actie Storm/Grim Muide/NG UZ 24/okt ** Muide/meulestede 15 ** Nieuw Gent/UZ Actie Storm Dampoort/Ledeberg 25/okt ** Dampoort ** Ledeberg Actie Storm Brugsepoort Bloemekenswijk 29/okt ** Brugsepoort Rooigem ** Bloemekenswijk Studentikoos 30/okt Actie GRIM 31/okt

19 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik November 2014 PV RIR GAS VZ actie Geturn 5/nov Actie Storm Rabot Dampoort 7/nov ** Rabot Blaisantvest ** Dampoort Actie Storm N Gent- Brugsepoort 12/nov ** Nieuw Gent/Station( ST P)/ Citadel ** Brugsepoort Rooigem Actie Storm Dampoort/Ledeberg 14/nov ** Dampoort ** Ledeberg 1 4 Actie Storm Rabot Sluizeken Zuid 15/nov ** Sluizeken Tolhuis Ham ** Rabot Blaisantvest ** Zuid 6 6 Actie GRIM 19/nov Actie Storm NG/UZ en Muide/MS 21/nov ** Nieuw-Gent/UZ ** Muide/Meulestede Actie Storm Sluizeken/Ledeberg 24/nov ** Sluizeken Tolhuis Ham ** Ledeberg 1 Actie Storm Brugsepoort Bloemekenswijk 25/nov ** Brugsepoort Rooigem ** Bloemekenswijk ** Nieuw-Gent/UZ Actie Storm Dampoort/ Rabot/ Blais 26/nov 104 ** Dampoort ** Rabot/ Blaisantvest ** Nieuw Gent Studentikoos 27/nov

20 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik December 2014 Actie Storm Nieuw Gent+ Brugsepoort 1/dec *** Nieuw Gent PV RIR GAS VZ *** Brugsepoort Actie Geturn 3/dec Actie Studentikoos 4/dec dag niet ( ) 11/dec Actie Storm Dampoort/Ledeberg 12/dec ** Dampoort ** Ledeberg Actie Storm 17/dec ** N Gent/UZ/ station/ Citadelpark ** Brugsepoort Rooigem Actie Storm Sluizeken/Ledeberg 19/dec ** Sluizeken Tolhuis Ham ** Ledeberg Actie Storm Brugsepoort Bloemekenswijk 20/dec ** Brugsepoort Rooigem ** Bloemekenswijk Actie Storm NG UZ Brugsepoort 23/dec ** NG UZ 1 1 ** Brugsepoort Rooigem

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 10

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 10 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS 2012-2016. Federale Politie - DGR/DRI

CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS 2012-2016. Federale Politie - DGR/DRI CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS - Federale Politie - DGR/DRI CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS DEEL I: NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN - PRIORITAIRE CRIMINALITEITSFENOMENEN

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking (andere openbare plaats) (openbaar vervoer)

Nadere informatie

Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs

Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs Aanspreekpunt Jeugd Volgens ministeriële omzendbrief PLP 41 moet elke lokale politiezone voorzien in een aanspreekpunt

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

CBPW PZ Grensleie Korpschef Dominique Demey Syndicale afgevaardigden VSOA ACOD CCOD -NSPV Arbeidsgeneesheer Dr. Ponnet IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Preventieadviseur Veiligheid

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV-REGISTER 01 02 03 04 05 PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV - gebeurtenis - inbreuken - politiereglementen PV - gebeurtenis

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren 2-212 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust

Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust IS DE POLITIEHERVORMING AAN DE WESTKUST EEN SUCCES? Criminaliteitscijfers 2000 versus 2006 versus 2013. In 2000 werden door de geïntegreerde politie

Nadere informatie

Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012

Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012 Federale Politie PERSMEDEDELING Commissariaat generaal Datum: 8 juli 2013 Persdienst Politiële criminaliteitsstatistieken Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012 BRUSSEL,

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!!

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 18/10/2013 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN (PCS) ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK FEDERALE POLITIE

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN (PCS) ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK FEDERALE POLITIE FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN (PCS) DIENST BELEIDSGEGEVENS ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE

Nadere informatie

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit 64 SECONDANT #3/4 Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit CONFRONTATIE MET DE GEORGANISEERDE AUTODIEFSTAL door Joyce van der Mark De auteur is als onderzoeker werkzaam bij de Dienst

Nadere informatie

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! "

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' . /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 3* &+3,-'  !  ! ! #! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' " /,+012,3%4,+012--3! 5 6 & 7 8 "3* &+3,-' " 9 %!" # $% % & ' $% % & $% (% ) ( * ( (*+ ' $ $*, + ' - -*+ ) / / ' 0 0* * 1 2 3 ' & &*, 1 3 ) $% % & $% % 4 ' ) 5 1 3$% % 0 $%

Nadere informatie

Editie juli 2015. Politiebulletin - editie juli 2015 1

Editie juli 2015. Politiebulletin - editie juli 2015 1 Editie juli 2015 Politiebulletin - editie juli 2015 1 Politiebulletin - editie juli 2015 2 Index 1. Algemene Statistieken 1.1. Misdrijven (p4) 1.2. Criminele figuren, - fenomenen (p7) 1.3. Niet-misdrijven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie.

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Politie De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Alles over politie De federale politie www.polfed-fedpol.be De lokale politie bij jou in de buurt www.lokalepolitie.be Slachtofferhulp, voor slachtoffers

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

BIN binnen LOCHRISTI

BIN binnen LOCHRISTI BIN binnen LOCHRISTI Samen zorgen we voor veiligheid! BIN KRANT JUNI 2008 JAARGANG 9 NUMMER 6 VEILIG OP VAKANTIE : maak afspraken met uw buur en geef uw woning een bewoonde indruk! GEEN BERICHT van afwezigheid

Nadere informatie

Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit. Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie

Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit. Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Inhoudstafel I. Safety versus security II. Fenomenen en maatregelen 1. Diefstal / braak 2. Geweld en agressie

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen Statistieken over vluchtmisdrijven Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen In artikel 33 van de verkeerswet van 18 maart 1968 1 wordt het begrip vluchtmisdrijf

Nadere informatie

Tips ter preventie. van CARJACKING

Tips ter preventie. van CARJACKING Tips ter preventie 20 van CARJACKING CARJACKING overvalt je NIET ZOMAAR! wees op uw hoede voor uw eigen veiligheid 20 Tips ter preventie van CARJACKING 3 Hou een kopie van uw boord- en identiteitsdocumenten

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Bezwaar dat ik bel? Pilot proactieve geschiloplossing van het COVOG

Bezwaar dat ik bel? Pilot proactieve geschiloplossing van het COVOG Factsheet 2012-4 Bezwaar dat ik bel? Pilot proactieve geschiloplossing van het COVOG Auteurs: R.M.V. van Os & F. Zwenk 2012 Inleiding Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert

Nadere informatie

Videoverhoor van volwassenen

Videoverhoor van volwassenen Videoverhoor van volwassenen Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) Leuven, 23 april 2009 Marc Bockstaele, hoofdcommissaris Federale Politie Gent Voor welke misdrijven? Personeel en materieel toepassingsgebied

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012 Rapportnummer: 2012/117 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

MAATKLAS subrubr BEDREIGING

MAATKLAS subrubr BEDREIGING Aantal van MAATKLAS subrubr KINDEREN MAATKLAS subrubr BEDREIGING VAN VERSTEEG PLEIN NELSON MANDELA BRUG DIEFSTAL \ VERDUISTERING UIT \ VANAF PERSONENAUTO'S 7 DIEFSTAL \ VERDUISTERING UIT BEDRIJF DIEFSTAL

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen...

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen... INHOUDSOPGAVE I. Beleid A. Situering van het drugbeleid...1 B. De parlementaire werkgroep Drugs...2 C. De Federale Beleidsnota Drugs...4 D. Invloed van de wetswijziging in 2003...5 E. De richtlijn van

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!!

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 30/04/20014 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING 3 2. TOTAALBEELD POLITIEZONE 9 3. MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOON EN HET GEZIN 21 4. MISDRIJVEN TEGEN DE EIGENDOM 33

INHOUD 1. INLEIDING 3 2. TOTAALBEELD POLITIEZONE 9 3. MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOON EN HET GEZIN 21 4. MISDRIJVEN TEGEN DE EIGENDOM 33 INHOUD INHOUD 1 1. INLEIDING 3 1.1. Bron van deze lokale criminaliteitsbeeldanalyse... 3 1.2. Inhoud, nomenclatuur en teleenheid... 3 1.3. De criminele figuren... 4 1.4. Politiezone versus typologie...

Nadere informatie

76 veiligheidscamera s in Kortrijk

76 veiligheidscamera s in Kortrijk Persnota 76 veiligheidscamera s in Kortrijk Ons cameranetwerk helpt om de 3 dagen een crimineel feit oplossen 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Opzet Cameraplan Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11 SOVERZICHT TEN GELEIDE 11 DEEL 1 BESPREKING VAN DE NIEUWE EN BESTAANDE WETGEVING 15 1. De drugwetgeving 15 1.1. Overzicht van de drugwetgeving 15 1.1.1. Wet 24 februari 1921 15 1.1.2. De uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag MWC

Grensoverschrijdend gedrag MWC Grensoverschrijdend gedrag MWC Protocol: Schorsen en verwijderen 1 Inhoudsopgave Grensoverschrijdend gedrag. Hoofdstuk 1. Fysieke agressie Hoofdstuk 2. Verbale agressie Hoofdstuk 3. Drugs en alcohol (gebruik,

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio

De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio BETA De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio 1 3 Offerteaanvragen ontvangen van consumenten uit de buurt 3 Snel en eenvoudig offertes uitbrengen 3 Nieuwe klanten aantrekken en uw omzet vergroten

Nadere informatie

Preventie, een goede gewoonte! Laat je motorfiets niet stelen!

Preventie, een goede gewoonte! Laat je motorfiets niet stelen! Preventie, een goede gewoonte! Laat je motorfiets niet stelen! Het fenomeen diefstal van motorfietsen zit de laatste jaar in de lift. Dat is geen goed nieuws voor eigenaars, oppassen is meer dan eens de

Nadere informatie

3 ANPR-wagens voor PZ Vlas

3 ANPR-wagens voor PZ Vlas Persnota 3 ANPR-wagens voor PZ Vlas 1. Cameraschild tegen lokale en grenscriminaliteit Om de strijd verder aan te binden met rondtrekkende dadergroepen investeert de PZ Vlas in moderne cameratechnologie

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15

Bijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15 Deel 1. Aangifte van verdwijning................................ 1 1. Procedure.......................................... 3 1.1. De aangifte ontvangen........................... 3 1.2. Luisteren en informatie

Nadere informatie

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

PREVENTIEF BIN BERICHT

PREVENTIEF BIN BERICHT POLITIE PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 POLITIEZONE GAVERS DEERLIJK-HARELBEKE Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PREVENTIEF BIN BERICHT Datum : 07/03/2014 Afzender : Dit is een bericht

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

VIP PROJECT Very Irritating Politie

VIP PROJECT Very Irritating Politie VIP PROJECT VIP PROJECT Very Irritating Politie What s in a name: VIP (Westkust) S.T.R.O.P (Gent)- titel politiek incorrect, irriterend??? 1 VISIE VIP PROJECT Handhaven doen we waar het effect het grootst

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Bestuurlijk dossier. fraude met telefoonabonnementen

Bestuurlijk dossier. fraude met telefoonabonnementen Bestuurlijk dossier fraude met telefoonabonnementen Bestuurlijk dossier FIvo1and E Algemene zaakgegevens Kenmerk Bestuurlijk dossier Zaak Betreft : Fraude met telefoonabonnementen Ten behoeve van : Landelijk

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORKOM INBRAKEN. Preventiebrochure van de politiezone BODUKAP

VOORKOM INBRAKEN. Preventiebrochure van de politiezone BODUKAP VOORKOM INBRAKEN Preventiebrochure van de politiezone BODUKAP VOORWOORD Beste lezer Je wil, net als wij, inbraken voorkomen. In deze brochure vind je daarom tal van eenvoudige tips, gratis advies en goedkoop

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1/6 Bijlage 1: Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1. Datum aanvraag: ------------------------------------------ Gegevens over het evenement

Nadere informatie

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. Ik verzoek om aanhouding en overlevering van de hieronder genoemde persoon met het oog op strafvervolging

Nadere informatie

AUTOPSIE in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven

AUTOPSIE in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven U N I V E R S I T A I R E Z I E K E N H U I Z E N L E U V E N AUTOPSIE in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven Informatie over het onderzoek van het gerecht bij een onverwacht overlijden maart 1999 1 VOORWOORD

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede Persnota maandag 4 januari 2016 Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede 1. Inleiding De politiezone (PZ) Vlas heeft sinds eind vorig jaar een nieuwe slogan en een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

De politie biedt hulp vanaf het moment dat de school het geweld meldt. Deze melding kan op volgende manieren:

De politie biedt hulp vanaf het moment dat de school het geweld meldt. Deze melding kan op volgende manieren: Lokale Politie Antwerpen Titel: Scholenprotocol Subtitel: Afspraken tussen politie, scholen, parket en de stad Wat doet de politie in geval van geweld op school of rond de school? De politie biedt hulp

Nadere informatie

Bestuurlijk dossier P 1 1 T 1 E

Bestuurlijk dossier P 1 1 T 1 E Bestuurlijk dossier P 1 1 T 1 E Utrecht 1 Algemene zaakgegevens Kenmerk - Zaak : lmei-blocking Betreft : Fenomeenonderzoek Ten behoeve van : Landelijke beeldvorming en beïnvloeding Opgemaakt op : Juni

Nadere informatie

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen.

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 april 2006 (2.04) (OR. en) PUBLIC 8426/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0805 (CNS) LIMITE COPEN 42 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/

ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/ ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/ ACTUEEL? Bron: deredactie.be ACTUEEL? ACTUEEL? Gerecht onderzoekt cyberspionage bij Belgische topbedrijven Bron: De Tijd 26/08/2014 Bron: De Standaard Actueel?

Nadere informatie

Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek

Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek 23 december 2013 PaG/BiZJ45022 8IJLAGE 1 Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek Het Rolodex-onderzoek komt voort uit een ander strafrechtelijk

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Wijzigingen vastgesteld mei 2012

Wijzigingen vastgesteld mei 2012 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie