Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 11"

Transcriptie

1 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. De korpschef staat onder het gezag van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Hij heeft krachtens artikel 45 van de WGP een informatieplicht ten aanzien van de burgemeester omtrent (onder andere) alles wat het lokale politiekorps aangaat. De gemeenteraad heeft krachtens artikel 133bis van de Nieuwe Gemeentewet het recht geïnformeerd te worden door de burgemeester over de verslagen die krachtens artikel 45 van de WGP zijn opgesteld. Dit rapport, genaamd het Politiebulletin, opgesteld door de korpschef van de lokale politie Gent in uitvoering van artikel 45 WGP, informeert de bestuurlijke overheid over de werking van de Politiezone Gent. Dit rapport geeft een bondig en geselecteerd relaas van de verschillende functionaliteiten binnen de Politiezone Gent. Een totaalrevue van het dagelijks politiewerk is onmogelijk, enerzijds door de omvang van tussenkomsten en onderzoeken en anderzijds ook door de vertrouwelijkheid van sommige gegevens en/of de discretieplicht van een lopend onderzoek. Opgegeven cijfers (zoals aantal PV s) zijn louter indicatief en geven absoluut geen totaalbeeld van de geregistreerde politieactiviteiten. Transformatie Binnen de Politiezone Gent worden de visie, missie en waarden vertaald in negen kernwoorden (partner, aanpakker, afwerker, respect, betrouwbaar, een voorbeeld, veiligheid, leefbaarheid, rechten en plichten). In deze lijn ligt ook de aanpassing van het politiebulletin (kortweg POLBUL) naar een dynamisch gegeven. Het POLBUL dient gezien te worden als deel van een groter geheel, namelijk het Stuurbord van de Politiezone Gent. Het Stuurbord, opgemaakt door de Beleidsondersteuning heeft als bedoeling, zoals het woord zegt, een overzicht te geven van een aantal belangrijke meetpunten die binnen de Politiezone Gent geregistreerd worden met als doelstelling het sturen van het beleid in de richtingen waar nodig. Belangrijk hierbij is flexibiliteit van het beleid. We moeten, met andere woorden, het beleid snel en accuraat kunnen aanpassen aan plots opduikende fenomenen die de kop opsteken in onze stad. Dit heeft als gevolg gehad dat het POLBUL inhoudelijk is overgegaan van een zuivere rapportage naar een meer cijfermatig onderbouwd mini-stuurbord, waarin het accent is komen te liggen op de kwantitatieve gegevens van de verschillende diensten. Deze gewijzigde opbouw van het POLBUL brengt met zich mee dat het instrument gebruiksvriendelijker is per elektronische drager. Er wordt namelijk gewerkt met fiches die achterliggend de meer gedetailleerde informatie weergeven. Het POLBUL wordt zowel intern de Politiezone Gent verspreid als extern. Intern de Politiezone Gent wordt het POLBUL maandelijks geüpdatet op het intranet telkenmale met een aankondiging in een dagorder. Extern wordt het POLBUL maandelijks per elektronische drager overgemaakt aan alle belanghebbenden. Ten einde de informatie sneller ter beschikking te stellen werd in overleg met de bestuurlijke overheid beslist vanaf heden niet langer de bespreking ervan binnen de Commissie Algemene Zaken af te wachten. De gegevens worden met andere woorden, na verwerking, onmiddellijk gepubliceerd. Uiteraard, doet dit geen afbreuk aan het feit dat het POLBUL nog steeds maandelijks besproken zal worden binnen de Commissie Algemene Zaken. AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN Het POLBUL zal de komende maanden een lay-outwijziging ondergaan. Het is onze bedoeling om het POLBUL aan te leveren via het principe van de zogenaamde éénmalige vatting. Het hanteren van dit principe moet ons op termijn toelaten om zowel het POLBUL aan te maken als de cijfergegevens te verzamelen nodig voor het Zonaal Veiligheidsplan en het jaarrapport van de PZ Gent. De benamingen van de diensten opgenomen in dit rapportagebulletin zijn aangepast aan het nieuwe organogram. De rapporteringswijze van de Lokale Recherchedienst werd intussen aangepast. Daar waar voorheen de rapportering eerder beperkt werd tot de werking van het team zelf bekijken we de thema's actueel korpsbreed. In de rubriek drugs werd een tweede luik toegevoegd, meer bepaald de drugresultaten van de overlastacties. De gegevens van de wijkdienst worden actueel aangepast. We willen de gespendeerde capaciteit op wijkniveau op een andere manier in beeld brengen. De federale prestatietool 'GALOP' zal hiervoor worden gebruikt. Deze databank laat ons toe de prestatienorm te koppelen aan een aantal activiteiten te visualiseren zoals patrouille, acties en ordediensten. Nieuw in deze versie is het bijgevoegde overzicht van de GAS-registraties. Deze tabel werd ingevoegd na de rubriek strafbare feiten. PZ Gent 13de jaargang nummer 11

2 Directie Operaties / Wijkdienst / patrouille-activiteiten van de wijkpolitie Aantal uren capaciteit dat de wijkdienst in de activiteit "patrouille" heeft geïnvesteerd Commissariaat jan/14 feb/14 mrt/14 apr/14 mei/14 jun/14 jul/14 aug/14 sep/14 okt/14 nov/14 dec/14 totaal/c GB GC GW NG SA WO totaal wijkdienst Patrouille - geïnvesteerde capaciteit door de wijkdienst jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

3 Directie Operaties / Wijkdienst / aanwezigheid van de buurtinspecteur op zijn buurt. Aantal uren aanwezigheid van de buurtinspecteur op zijn buurt in het kader van zijn bekendheid aan de wijkbewoners Commissariaat jan/14 feb/14 mrt/14 apr/14 mei/14 jun/14 jul/14 aug/14 sep/14 okt/14 nov/14 dec/14 Totaal GB GC GW NG SA WO totaal wijkdienst ,2 5847,6 6857,4 5353,8 aanwezigheid buurtinspecteur op zijn buurt ,6 6577,8 6763, ,8 5804,4 5541,65587,2 5292, ,4 5295,6 5399,4 4926,6 4987,8 5099,4 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

4 Directie Operaties / Wijkdienst / Onthaalbalies Gent-Centrum en Gent-West (APG): aantal bezoekers jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal APG GC Totaal

5 Directie Operaties / Wijkdienst / Maatschappelijke Recherche : dossiers alternatieve gerechtelijke maatregelen. Supervision Deze cijfers omvatten het aantal personen per commissariaat die vrij zijn onder voorwaarden, voorwaardelijk in vrijheid gesteld, voorlopig in vrijheid gesteld, vrij zijn op proef, onder elektronisch toezicht staan, onder beperkte detentie staan, Aantal dossiers die per maand worden opgevolgd. jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec GW GB GC WO SA NG LE Totaal ! Sommige dossiers worden meerdere maanden opgevolgd en worden elke maand opnieuw meegerekend.

6 Directie Operaties / Dienst Maatschappelijke Zorg / Preventie / Slachtofferbejegening jeugd Diefstallen in woningen / preventie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal Diefstalpreventieadviezen bij woningen/gebouwen particuliere woningen andere gebouwen speed diefstalpreventieadvies bij woningen/gebouwen Aantal voordrachten beveiligen woningen SO-bejegening / Jeugd OVERLIJDEN natuurlijk overlijden verdacht overlijden verkeersongeval zelfdoding arbeidsongeval ongeval ONMIDDELLIJK LEVENSGEVAAR verkeersongeval ongeval arbeidsongeval poging zelfdoding Slagen en verwondingen Partnergeweld Intrafamiliaal geweld ZEDEN verkrachting aanranding op de eerbaarheid JEUGD VOS MOF spijbelaar FO Zeden BEDREIGINGEN bedreigingen stalking stalking alarm cyberpesten DIEFSTAL diefstal homejacking carjacking hold up tigerkidnapping Inbraak Gijzeling PSYCHISCH PROBLEEM psychisch probleem gedwongen opname vrijwillige opname ambulant azis poging zelfdoding WONEN brand dakloos uithuiszetting onbewoonbaar Sociale hulpverlening DISCRIMINATIE discriminatie racisme homofobie transfobie Vreemdelingenwetgeving VERDWIJNINGEN minderjarigen protocol dwaalouderen meerderjarigen A m o k / N i p

7 Directie Operaties / Dienst Maatschappelijke Zorg / Bureau Integratiezorg / Telealarm. Tussenkomst midrijf Integratiecel 11 C Afpersing B Zakkenrollerij B Misbruik van vertrouwen Poging doodslag A Zelfmoord C Terrorisme Aanranding van de eerbaarheid Verdwijning Familiale twist Moeilijkheden met slagen D Kindermishandeling / uithuwelijking MOEILIJKHEDEN Belaging stalking A Mensensmokkel A Wet op racisme / xenofobie C Nachtlawaai E Sluikstorten Onopzettelijk aangebrachte schade /2 Lawaaioverlast vzw Integratiecel (R.O.R.O.N-registratie) Raadgeven 529:30 320:30 350:30 438:15 244:30 331:00 250:00 215:30 369:45 467:30 361:45 347: :00 Ontraden 20:00 7:00 0:00 10:00 14:30 50:00 22:00 4:00 2:45 2:30 0:00 0:00 132:45 Reguleren 0:00 0:00 0:00 10:15 6:30 10:30 0:00 11:30 0:00 6:30 0:00 0:00 45:15 Oderzoek 4:00 0:00 0:00 0:00 0:00 6:30 3:00 0:00 4:00 0:00 0:00 0:00 17:30 Nazorg 0:00 2:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:30 Totaal 553:30 330:00 350:30 458:30 265:30 398:00 275:00 231:00 376:30 476:30 361:45 347: :00 Aanbod projecten telealarm aangesloten goedgekeurd slachtoffers door indicatiecommissie maar nog niet aangesloten

8 Directie Operaties / Dienst Maatschappelijke Zorg / Bureau Jeugd Bureau jeugd jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Rondleiding APG Politiebezoek Materiaal aan scholen ontlenen/wegschenken Vragen Aanspreekpunt jeugd/meldingen Diefstal Diefstal met geweld Opzettelijke slagen en verwondingen Bedreigingen/agressie Vandalisme Drugs Inbraak Verboden wapen Cyberpesten Steaming Andere

9 Directie Operaties / Dienst Zonale Sturing / Bureau Permanente Sturing: aantal gebeurtenissen aangemaakt in ASTRID jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal gebeurtenissen

10 Directie Operaties / Dienst Openbare Orde en Bewapening / Bureau Steun / Cel Justitiepaleis jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Totaal aantal overgebrachte gedetineerden gevangenis gevangenis gevangenis gerechtshof gevangenis instelling gevangenis andere Totaal aantal uren paleiswacht

11 AFHANDELING INBESLAGNAMES GESEINDE PERSONEN VATTINGEN BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN ARRESTATIES FEDERALE ACTIES AANTAL ACTIES STROP DATUM NAAM ACTIE Politiebulletin JANUARI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 10/jan ,5 2, STROP 13/jan ,8 54,1 1, STROP 15/jan , STROP 16/jan ,1 1, STROP 19/jan , STROP 21/jan ,9 6, STROP 24/jan ,4 1,2 17,2 8, STROP 25/jan , STROP 28/jan , FEBRUARI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 4/feb , STROP 6/feb , STROP 8/feb ,5 10,8 89,8 0, , STROP 11/feb ,6 136, STROP 13/feb , STROP 20/feb ,3 2, STROP 21/feb , STROP 22/feb ,9 1141, , STROP 27/feb ,1 0, ,7 9, MAART A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 11/mrt , STROP 14/mrt ,4 3, STROP 15/mrt , GOLIATH 18/mrt , STROP 19/mrt , STROP 27/mrt ,4 7,8 7, STROP 28/mrt , STROP 29/mrt ,5 1,2 30, APRIL A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 1/apr ,5 14, HAZELDONK 4/apr ,9 4, STROP 5/apr , STROP 8/apr ,5 24, STROP 11/apr ,7 42,4 12,5 43, STROP 12/apr ,8 6,2 10,1 0, STROP 15/apr , STROP 23/apr ,6 12, STROP 28/apr , STROP 29/apr ,7 9, MEI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 2/mei ,2 1 15,1 0, STROP 3/mei ,5 1,6 2, STROP 7/mei ,5 0,6 78,9 0, GOLIATH 8/mei , STROP 13/mei ,9 22, STROP 16/mei ,7 1, STROP 20/mei , STROP 22/mei , STROP 24/mei ,4 2,9 1, STROP 28/mei JUNI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 3/jun STROP 5/jun , STROP 6/jun STROP 7/jun , STROP 11/jun STROP 14/jun ,7 3,7 22, STROP 16/jun , STROP 19/jun , HAZELDONK 20/jun ,3 1, STROP 24/jun JULI A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 11/jul ,1 24, STROP 12/jul , STROP 15/jul , STROP 17/jul STROP 23/jul , STROP 26/jul , STROP 31/jul ,9 2,5 3,

12 AUGUSTUS A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 1/aug , STROP 2/aug , STROP 6/aug STROP 13/aug ,8 1 5,8 11, STROP 16/aug , STROP PAT 20/aug , STROP 26/aug ,6 0, STROP 29/aug , STROP 30/aug SEPTEMBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ HAZELDONK 5/sep ,9 8 2, STROP 6/sep ,6 19,9 1, STROP 10/sep ,1 7,4 9, STROP 12/sep , STROP 15/sep ,5 4, STROP 19/sep ,2 2, STROP 23/sep ,9 57,2 1, STROP 26/sep , STROP 27/sep ,3 12, OKTOBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ GOLIATH 1/okt ,4 2,2 16, STROP 3/okt ,5 15, STROP 4/okt ,2 132, STROP 7/okt ,5 11, FOOTWORXX 11/okt ,5 7,4 42,1 104,5 17,5 43,5 0,7 4, STROP 13/okt STROP 16/okt STROP 17/okt , STROP 18/okt ,1 3, STROP 20/okt , STROP 24/okt , STROP 27/okt ,1 2, NOVEMBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 3/nov HAZELDONK 7/nov ,2 1,5 0, STROP 13/nov ,5 1,2 13, STROP 14/nov , STROP 17/nov ,2 6, GOLIATH 21/nov , STROP 22/nov ,3 0,1 4, STROP 24/nov ,8 2,1 4, STROP 28/nov ,6 3, STROP 29/nov ,9 6, DECEMBER A B V G Hero Coca Speed Marihu Hasj XTC KHAT LSD KHETA PADDO Anna MDMA Andere Drugsmateriaal Boetes buitenlanders Inbeslaggenomen geld Gestolen Vervalsing D&A Wapen GSM Vtg PV EVPV RIR GAS VSGB VZ STROP 2/dec ,3 0, STROP 5/dec , STROP 8/dec ,3 11, PATROUILLE 10/nov , DAG NIET 11/dec , STROP 12/dec ,3 28,4 0, STROP 13/dec ,9 5,1 13,4 1,8 2, STROP 16/dec ,4 1, STROP 18/dec , STROP 20/dec , TOTAAL ,4 641,7 180,4 3912,1 495, ,7 6, ,9 231, ,

13 Doorzoeking Controles Vtgen Fouilles Controles pers Geseinden Bestuurlijk Aanh Arrestaties capaciteit (in uren) Datum Naam actie Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik GAS Inbeslagname Afhandeling JANUARI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent/Muide 8/jan Actie Storm Rabot/Sluizeken 9/jan Actie Storm Ledeberg/Rabot 17/jan Actie Storm Brugsepoort - Bloemekenswijk 21/jan Actie Storm Rabot Dampoort 22/jan Actie Storm Nieuw Gent/UZ/Brugse 23/jan FEBRUARI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Sluizeken/Rabot/Zuid 1/feb Actie Storm Nieuw Gent/Muide/Bloemekenswijk 3/feb Actie Storm/ Grim 12/feb Actie Storm Brugsep,/Bloem 13/feb Actie Storm Rabot/dampoort 14/feb Actie Storm Brugsepoort - Nieuw Gent 19/feb Actie Storm Dampoort - Nieuw Gent 20/feb Actie Studentikoos 20/feb Actie Geturn 26/feb Actie Studentikoos 27/feb Actie Storm 28/feb

14 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik MAART 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent/UZ/Muide 4/mrt Actie Storm Ledeberg/ Sluizeken 5/mrt Actie Storm Brugsepoort Bloemekenswijk 6/mrt Actie Storm Dampoort- Rabot 8/mrt Actie Storm NieuwGent/Brugsepoort 13/mrt Actie Storm Dampoort/Ledeberg 17/mrt Actie Studentikoos 19/mrt Actie Grim (Drongen) 25/mrt APRIL 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent UZ/ Muide 2/apr Actie Geturn 9/apr Actie Storm Ledeberg/Sluizeken 11/apr Actie Storm Brugsepoort/bloemekeswijk12/apr Actie GRIM Oostakker 15/apr actie Storm Nieuw Gent /Brugsepoort 16/apr Actie Storm/Grim Dampoort-Ledeb 23/apr Actie Storm Rabot/Sluizeken/Zuid 25/apr

15 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik MEI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Nieuw Gent UZ/Muide Meulestede 7/mei Actie Storm LE/Sluizeken-Tolhuis 8/mei actie Storm Brugsepoort/Bloemekenswijk 14/mei Actie Studentikoos 15/mei Actie Geturn 21/mei Actie Storm Rabot/Dampoort 23/mei Actie GRIM 26/mei Actie Storm NG/Brugsepoort 27/mei Actie Storm LE/Dampoort 28/mei JUNI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm N Gent/Uz/ Muide-Meu 4/jun Actie Storm LE/Sluizeken-Tolhuis 5/jun Actie Geturn 12/jun Actie Storm Dampoort/Rabot 17/jun Actie Storm Nieuw-Gent/Sluizeken 18/jun

16 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik JULI 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Brugsepoort/Bloemekenswijk9/jul ** actie storm Brugsepoort ** actie storm Bloemekenswijk Actie Storm Dampoort/Rabot 10/jul ** actie Storm Dampoort ** actie Storm Rabot Actie Storm Dampoort/Ledeberg 16/jul **actie Storm Dampoort **Actie Storm Ledeberg Actie Storm Tolhuis- Rabot 30/jul ** actie Storm Rabot ** actie Storm Sluizeken AUGUSTUS 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Ledeberg/ Sluizeken 7/aug ** actie storm Ledeberg ** actie storm Sluizeken Actie GRIM 20/au actie Sefor 26/aug Actie GRIM 27/aug Actie Storm Dampoort- Ledeberg 28/aug Actie Storm Rabot/Sluizeken/Zuid 29/aug **actie Storm Rabot **actie Storm Sluizeken **actie Storm Zuid Actie Storm N Gent/Uz/ Muide-Meu 30/aug ** actie Storm Nieuw Gent ** actie Storm Muide-meulestede

17 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik SEPTEMBER 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm brugsepoort/bloemekeswijk11/sep ** actie storm Brugsepoort ** actie storm Bloemekenswijk Actie Storm Rabot/Dampoort 12/sep ***actie storm Dampoort **actie storm Rabot Actie Storm Brugsepoort/NG UZ 17/sep ** Brugsepoort Rooigem ** Nieuw Gent UZ Actie Storm Rabot/Sluizeken/Zuid 20/sep **actie Storm Rabot **actie Storm Sluizeken **actie Storm Zuid 1 1 Actie Grim 24/sep Actie Storm Sluizeken/Ledeberg 30/sep **actie storm sluizeken **actie storm ledeberg 12

18 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik OKTOBER 2014 PV RIR GAS VZ Actie Storm Brugsepoort- Bloem 6/okt Actie GRIM 8/okt Actie Storm Rabot/Dampoort 10/okt ***actie storm Dampoort **actie storm Rabot Actie Storm/Grim Brugsepoort/NG UZ 14/okt ** Brugsepoort Rooigem ** Nieuw Gent UZ Actie Storm Dampoort/Ledeberg 16/okt ** Dampoort ** Ledeberg Studentikoos 16/okt Actie Storm Rabot/Zuid/ Dampoort 22/okt Actie Storm/Grim Muide/NG UZ 24/okt ** Muide/meulestede 15 ** Nieuw Gent/UZ Actie Storm Dampoort/Ledeberg 25/okt ** Dampoort ** Ledeberg Actie Storm Brugsepoort Bloemekenswijk 29/okt ** Brugsepoort Rooigem ** Bloemekenswijk Studentikoos 30/okt Actie GRIM 31/okt

19 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik November 2014 PV RIR GAS VZ actie Geturn 5/nov Actie Storm Rabot Dampoort 7/nov ** Rabot Blaisantvest ** Dampoort Actie Storm N Gent- Brugsepoort 12/nov ** Nieuw Gent/Station( ST P)/ Citadel ** Brugsepoort Rooigem Actie Storm Dampoort/Ledeberg 14/nov ** Dampoort ** Ledeberg 1 4 Actie Storm Rabot Sluizeken Zuid 15/nov ** Sluizeken Tolhuis Ham ** Rabot Blaisantvest ** Zuid 6 6 Actie GRIM 19/nov Actie Storm NG/UZ en Muide/MS 21/nov ** Nieuw-Gent/UZ ** Muide/Meulestede Actie Storm Sluizeken/Ledeberg 24/nov ** Sluizeken Tolhuis Ham ** Ledeberg 1 Actie Storm Brugsepoort Bloemekenswijk 25/nov ** Brugsepoort Rooigem ** Bloemekenswijk ** Nieuw-Gent/UZ Actie Storm Dampoort/ Rabot/ Blais 26/nov 104 ** Dampoort ** Rabot/ Blaisantvest ** Nieuw Gent Studentikoos 27/nov

20 Andere goederen Leur Wapen cannabis anabolica Andere Glasverbod Boomcar Verg OpenbRust Nachtlawaai Wildplas Sluik December 2014 Actie Storm Nieuw Gent+ Brugsepoort 1/dec *** Nieuw Gent PV RIR GAS VZ *** Brugsepoort Actie Geturn 3/dec Actie Studentikoos 4/dec dag niet ( ) 11/dec Actie Storm Dampoort/Ledeberg 12/dec ** Dampoort ** Ledeberg Actie Storm 17/dec ** N Gent/UZ/ station/ Citadelpark ** Brugsepoort Rooigem Actie Storm Sluizeken/Ledeberg 19/dec ** Sluizeken Tolhuis Ham ** Ledeberg Actie Storm Brugsepoort Bloemekenswijk 20/dec ** Brugsepoort Rooigem ** Bloemekenswijk Actie Storm NG UZ Brugsepoort 23/dec ** NG UZ 1 1 ** Brugsepoort Rooigem

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 10

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 10 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal

Nadere informatie

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 11

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 11 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal

Nadere informatie

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 7

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 7 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal

Nadere informatie

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 12de jaargang nummer 12

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 12de jaargang nummer 12 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal

Nadere informatie

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 4

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 4 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal

Nadere informatie

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 2

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 13de jaargang nummer 2 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal aantal misdrijven 1 001 973 979 987

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

PZ Gent 8ste jaargang, nummer 12

PZ Gent 8ste jaargang, nummer 12 POLITIEBULLETIN POLITIEZONE GENT INLEIDING WIJKDIENST NAPA SUPERVISION ONTHAAL Totaalresultaat wijkdienst - opsplitsing per wijkcommissariaat Tevredenheid burger ikv overlast Specifieke aanwezigheid op

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN FPF/DGR/DRI/BIPOL

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN 2000-2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000 - Semester 1 2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Persnota vrijdag 6 januari 2017 Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Criminaliteit in de PZ Vlas daalt van 8113 naar 7666 feiten Daling van -5,5 % 8593 8128 8129 8113 7666-7% gelijk +3,5%

Nadere informatie

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 12de jaargang nummer 3

Inleiding. Transformatie AANDACHT: ACTUELE WIJZIGINGEN. Politiebulletin. PZ Gent 12de jaargang nummer 3 Inleiding Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van een lokaal

Nadere informatie

POLITIEBULLETIN Politiezone Gent

POLITIEBULLETIN Politiezone Gent Inleiding POLITIEBULLETIN Politiezone Gent Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 39: van 25 september tot 1 oktober Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 39: van 25 september tot 1 oktober Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem LOKALE POLITIE DEMERDAL DSZ Leuvensestraat 92 3290 DIEST 013-35.05.00 013-32.23.07 Verklaring afkortingen: VO = verkeersongeval SS = stoffelijke schade LL = lichamelijk letsel GERECHTELIJK Diefstallen

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2015. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2015. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD FPF/DGR/DRI/BIPOL

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD 2000-2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 1 gekwetsten zwaar gewond 1 gekwetsten licht gewond 1 gekwetsten

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul Mortier Korpschef 2 EVOLUTIE VAN DE DIEFSTALLEN (ALGEMEEN) BINNEN DE PZ KOUTER Diefstal

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definitie Een diefstal of afpersing van

Nadere informatie

CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS 2012-2016. Federale Politie - DGR/DRI

CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS 2012-2016. Federale Politie - DGR/DRI CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS - Federale Politie - DGR/DRI CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS DEEL I: NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN - PRIORITAIRE CRIMINALITEITSFENOMENEN

Nadere informatie

Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs

Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs Aanspreekpunt Jeugd Volgens ministeriële omzendbrief PLP 41 moet elke lokale politiezone voorzien in een aanspreekpunt

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 6 gekwetsten

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking (andere openbare plaats) (openbaar vervoer)

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

POLITIEBULLETIN Politiezone Gent

POLITIEBULLETIN Politiezone Gent Inleiding POLITIEBULLETIN Politiezone Gent Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

POLITIEBULLETIN Politiezone Gent

POLITIEBULLETIN Politiezone Gent Inleiding POLITIEBULLETIN Politiezone Gent Zoals vermeld in artikel 44 van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) staat de korpschef aan het hoofd van een lokaal politiekorps. Hij is verantwoordelijk

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Persconferentie criminaliteitscijfers

Persconferentie criminaliteitscijfers Persconferentie criminaliteitscijfers Vlaams Belang Antwerpen 4 februari 2014 1 Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 2 gekwetsten licht gewond 0 gekwetsten

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

CBPW PZ Grensleie Korpschef Dominique Demey Syndicale afgevaardigden VSOA ACOD CCOD -NSPV Arbeidsgeneesheer Dr. Ponnet IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Preventieadviseur Veiligheid

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Hoeilaart 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Hoeilaart 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - 11 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

Telling interventieploegen + anpr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Telling interventieploegen + anpr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Schriftelijke vraag van politieraadslid Steve Vanneste. Ik zou graag eens willen weten hoe het vandaag de dag zit met de aanwezigheid van blauw op straat. Dit kan gezien worden als een opvolging van mijn

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Luxembourg Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Luxembourg Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Luxembourg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Luxembourg DEEL I : GERECHTELIJKE

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 11 gekwetsten

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 14/03/2016 16/0130 Criminaliteit in Gent met 6% gedaald Na een lichte daling van 1,4% in 2014 is de geregistreerde criminaliteit in Gent in 2015 met nog

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Sint-Pieters-Leeuw Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Sint-Pieters-Leeuw Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Sint-Pieters-Leeuw 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Sint-Pieters-Leeuw DEEL I:

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld PZ Grensleie

Veiligheidsbeeld PZ Grensleie Veiligheidsbeeld 214 PZ Grensleie INHOUD 1. Inleiding 2 2. Brongegevens 2 3. Definities 2 4. Woninginbraken 3 5. Inbraken in gebouwen 8 6. Autodiefstal 13 7. Diefstal uit voertuig 16 8. Fietsdiefstal 2

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

26 veiligheidscamera s in het centrum

26 veiligheidscamera s in het centrum ! Persnota 26 veiligheidscamera s in het centrum I. Plan Nieuw Kortrijk In het stadscentrum worden op criminaliteits- en overlastgevoelige locaties bijkomende veiligheidscamera s geplaatst (met bijzondere

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Bierbeek Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Bierbeek Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Bierbeek 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Bierbeek DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren 2-212 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft de volledigheid weer van de ANG-gegevens tijdens de afsluitdatum januari

Onderstaande tabel geeft de volledigheid weer van de ANG-gegevens tijdens de afsluitdatum januari 1. Inleiding Net zoals vorig jaar werd er ook voor 21 een overzicht van de evolutie van de geregistreerde criminaliteit opgesteld. Er werd echter een belangrijke aanpassing doorgevoerd. Omdat we steeds

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Londerzeel Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Londerzeel Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Londerzeel 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Londerzeel DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 3 gekwetsten

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 4 gekwetsten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV-REGISTER 01 02 03 04 05 PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV - gebeurtenis - inbreuken - politiereglementen PV - gebeurtenis

Nadere informatie

Semester

Semester POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Watermaal-Bosvoorde 2000 - Semester 1 2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Watermaal-Bosvoorde

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Zwijndrecht Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Zwijndrecht Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Zwijndrecht 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Zwijndrecht DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking (andere openbare plaats) (openbaar vervoer)

Nadere informatie

Kwartaal

Kwartaal POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE West-Vlaanderen 2000 - Kwartaal 1 2016 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE West-Vlaanderen DEEL I :

Nadere informatie

Actieplan De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit. Deel 6 Resultaten

Actieplan De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit. Deel 6 Resultaten Actieplan 2016 De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit 64 Jaarverslag 2016 65 Jaarverslag 2016 66 Jaarverslag 2016 67 Jaarverslag 2016 68 Jaarverslag 2016 69 Jaarverslag

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Aarschot Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Aarschot Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Aarschot 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Aarschot DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012

Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012 Federale Politie PERSMEDEDELING Commissariaat generaal Datum: 8 juli 2013 Persdienst Politiële criminaliteitsstatistieken Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012 BRUSSEL,

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld PZ GRENSLEIE 2012

Veiligheidsbeeld PZ GRENSLEIE 2012 Veiligheidsbeeld PZ GRENSLEIE 212 Ann Demuynck afdelingshoofd beleid strategisch analist Maart 213 1 2 INHOUD 1. Inleiding 4 2. Brongegevens 4 3. Definities 4 4. Woninginbraken 5 5. Inbraken in gebouwen

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Totaal aantal misdrijven

Totaal aantal misdrijven Persnota politie Westkust: overzicht politionele criminaliteitscijfers 1 Sinds de start van de politiezone Westkust is het aantal misdrijven met maar liefst 46 % gedaald, een markant feit om trots op te

Nadere informatie

Kwartaal

Kwartaal POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Oost-Vlaanderen 2000 - Kwartaal 1 2016 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Oost-Vlaanderen DEEL I :

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

BIJLAGE: Overzicht aanpak jeugd in cijfers Overzicht totaal aantal meldingen jeugdoverlast Politie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Eindtotaal Centrum 15 17 11 16 18 22 25 19 26 17 7 17

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust

Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust IS DE POLITIEHERVORMING AAN DE WESTKUST EEN SUCCES? Criminaliteitscijfers 2000 versus 2006 versus 2013. In 2000 werden door de geïntegreerde politie

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!!

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 18/10/2013 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

Reglement erkenning en subsidiëring van werkgroepen jeugd

Reglement erkenning en subsidiëring van werkgroepen jeugd Reglement erkenning en subsidiëring van werkgroepen jeugd Goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt op 15 december 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities...

Nadere informatie

Schieten zonder (strafrechtelijke) gevolgen?

Schieten zonder (strafrechtelijke) gevolgen? Schieten zonder (strafrechtelijke) gevolgen? Pieter Tersago en Jeroen De Herdt Faculteit Rechten Onderzoeksgroep Rechtshandhaving en behoorlijke rechtsbedeling In het Oost-Vlaamse Erpe-Mere is een man

Nadere informatie

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit 64 SECONDANT #3/4 Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit CONFRONTATIE MET DE GEORGANISEERDE AUTODIEFSTAL door Joyce van der Mark De auteur is als onderzoeker werkzaam bij de Dienst

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Wat doet de wijkagent?

Wat doet de wijkagent? Wat doet de wijkagent? Els Enhus 22/1/29 pag. 1 Inleiding Vragen: Wat doet de wijkagent in 3 cases? Hoe kan men de gevonden verschillen verklaren? Studie: In 3 korpsen, een-gemeente zones, volgen van 2

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Aantal bezoekers onthaal Algemeen Politiecentrum Gent en Gent-Centrum (inclusief wachttijd APG)

Aantal bezoekers onthaal Algemeen Politiecentrum Gent en Gent-Centrum (inclusief wachttijd APG) POLITIEBULLETIN POLITIEZONE GENT INLEIDING WIJKDIENST NAPA SUPERVISION ONTHAAL Totaalresultaat wijkdienst - opsplitsing per wijkcommissariaat Tevredenheid burger ikv overlast Specifieke aanwezigheid op

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie