Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsvoering Dienst Communicatie"

Transcriptie

1 Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 14/03/ /0130 Criminaliteit in Gent met 6% gedaald Na een lichte daling van 1,4% in 2014 is de geregistreerde criminaliteit in Gent in 2015 met nog eens 6% gedaald. Vooral de woninginbraken, gauwdiefstallen, winkeldiefstallen en diefstallen met geweld daalden. Context van de cijfers De interpretatie van de cijfers moet zoals steeds met de nodige omzichtigheid gebeuren. De cijfers zijn een weergave van vastgestelde en geregistreerde feiten. Factoren zoals aangiftebereidheid en de keuze van prioritaire fenomenen door de politie spelen daarin een belangrijke rol. Criminaliteit daalt Het aantal strafbare feiten daalde van in 2014 naar feiten in Dat is een daling van feiten of 6%. Woninginbraken dalen fors Het aantal woninginbraken is gedaald van naar feiten, een daling van 607 feiten of 24%. De afname situeert zich over het hele grondgebied van de stad Gent, maar is het meest uitgesproken in Ledeberg, Muide-Meulestede, Oostakker en Wondelgem. Van Beverenplein, Pekelharing, Wondelgemstraat en Nieuw-Gent zijn de NIS-sectoren waar de grootste daling vastgesteld kan worden. Het aantal pogingen tot woninginbraak daalde in dezelfde mate: van pogingen in 2014 naar 777 feiten in Dat is een daling van 236 feiten of 23%. Pagina 1 van 9

2 Deze forse daling van de woninginbraken is zeker voor een deel toe te schrijven aan de inspanningen van het Gentse politiekorps, waar men zowel preventief als repressief maximaal inzet op de aanpak van dit fenomeen. De nationale actie 1 dag niet, de speed-dpa-acties, de sensibiliseringscampagnes van het Bureau Politionele Misdrijfpreventie en de acties van het project Diefstallen In Woningen droegen hier zeker een steentje toe bij. In 2015 werden maar liefst 605 uitgebreide diefstalpreventieadviezen en speed-dpa s uitgevoerd. In 2015 werden 143 daders gevat dat zijn er 16 (10%) minder dan in Er werden 102 feiten opgehelderd, dat zijn er 10 (9%) minder dan de 112 feiten die in 2014 werden opgehelderd. Rekening houdend met de forse daling van het aantal feiten, is het aantal gevatte daders en ophelderingen relatief hoog en kan men van een behoorlijk resultaat spreken. Nog een interessant cijfer inzake de woninginbraken: het Technisch Steunteam van de Lokale Recherchedienst voerde in spoorafnames uit dat is bij 94% van het totaal aantal woninginbraken. Autokraken stijgen licht Het aantal autokraken is licht gestegen: van feiten in 2014 naar feiten in 2015 een stijging van 36 feiten of 2,5%. In 2015 werden echter beduidend minder daders gevat. In 2014 waren dat er 97, in dat zijn er 38 (39%) minder. Opgelet evenwel: opmerkelijk hierbij is dat in het najaar 2015 één dader gevat werd die voor meer dan 150 feiten verantwoordelijk was! Auto-, motor- en bromfietsdiefstallen dalen Het aantal autodiefstallen daalde van 135 feiten in 2014 naar 131 feiten in 2015 een lichte daling van 4 feiten of 3%. Er werden ook meer autodieven gevat: van 29 in 2014 naar 35 in Het aantal motordiefstallen daalde met 9% - van 32 feiten in 2014 naar 29 feiten in Er werden ook minder bromfietsdiefstallen geregistreerd een daling van 20 feiten of 12%. Pagina 2 van 9

3 Fietsdiefstallen stijgen opnieuw Na een daling in 2014 steeg het aantal fietsdiefstallen opnieuw in 2015 met 5% - van feiten in 2014 naar feiten in In 2015 doken een aantal nieuwe locaties op die gevoelig zijn voor fietsdiefstal: de Sint-Michielshelling, Korenmarkt, Graslei, Korenlei, Pakhuisstraat en Bij Sint- Jacobs. De stationsbuurten met onder andere Koningin Maria Hendrikaplein, Oktrooiplein en Antwerpenplein blijven populair bij fietsdieven. Opmerkelijk is wel dat de stijging van de fietsdiefstallen zich uitsluitend manifesteert van januari tot en met augustus vanaf september stelt men in vergelijking met 2014 een daling van het aantal fietsdiefstallen vast. In 2015 kon men beduidend meer daders vatten en feiten ophelderen. In 2015 werden 167 daders gevat dat zijn er 61 of 57,5% meer dan in In 2015 werden 144 feiten opgehelderd, dat zijn er 66 meer dan de 78 feiten die in 2014 werden opgehelderd een forse stijging van 85%. De vele gerichte acties van het Overlastteam en de Wijkpolitie en de projectmatige aanpak van de fietsdiefstallen hebben hier zeker een belangrijke rol in gespeeld. Binnen die projectmatige aanpak zet de Gentse politie ook in op preventie en sensibilisering. Zo organiseren de verschillende commissariaten regelmatig fietsregistratie-acties. In 2015 voerden de commissariaten, in samenwerking met het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent, 12 fietsmarkeeracties uit hierbij werden fietsen geregistreerd. Gauwdiefstallen, winkeldiefstallen en diefstallen met geweld dalen Het aantal gauwdiefstallen daalde met 196 feiten of 16% - van naar feiten. Met 60 gevatte daders blijft het aantal vattingen status quo. Vooral de acties GOVER en de overlastacties in de Overpoortbuurt hebben een positieve invloed op de aanpak van het fenomeen. Het aantal winkeldiefstallen is gedaald van feiten in 2014 naar feiten in 2015 een daling van 161 feiten of 13%. Omdat winkeldieven in de meeste gevallen op heterdaad betrapt worden, is ook het aantal vattingen gedaald. In 2014 kon men winkeldieven vatten, in 2015 waren dat er een daling van 243 feiten of 19%. Het aantal diefstallen met geweld is fors gedaald. In 2014 registreerde men 663 feiten, in feiten een daling van 168 feiten of 25%. Pagina 3 van 9

4 Bedrogmisdrijven en vooral oplichting via internet stijgen Het aantal bedrogmisdrijven steeg met 94 feiten of 10%, van 963 feiten in 2014 naar feiten in Deze stijging is echter vooral te wijten aan de forse stijging van het aantal feiten van oplichting via internet van 268 feiten in 2014 naar 340 feiten in 2015, goed voor een stijging van 72 feiten of 27%. In juli 2015 werd e-cops, het online overheidsmeldpunt voor internetmisbruik, afgesloten. Dit kan mogelijks een verklaring zijn voor de stijging van het aantal registraties van oplichting via internet. In februari 2016 lanceerde de FOD Economie een nieuw online meldpunt voor slachtoffers van oplichting, fraude of bedrog daar kunnen nu ook feiten van oplichting via internet gemeld worden. Vandalisme, graffiti en brandstichting dalen Het aantal vandalismefeiten daalde van feiten in 2014 naar feiten in 2015 een daling van 195 feiten of 7,5%. Het zijn vooral beschadigingen aan voertuigen en graffiti die gedaald zijn. Het aantal vandalismefeiten aan auto s daalde van feiten in 2014 naar feiten in 2015 een daling van 160 feiten of 12,5%. Het aantal graffitifeiten daalde met 38% - van 177 feiten in 2014 naar 109 feiten in Ook het aantal opzettelijke brandstichtingen daalde van 213 feiten in 2014 naar 202 feiten in 2015 een daling 11 feiten of 5%. Zedendelicten dalen - misdrijven tegen de lichamelijke integriteit stijgen Het aantal zedendelicten daalde van 324 naar 302 feiten een daling van 22 feiten of 7%. Hiervoor is vooral het aantal verkrachtingen verantwoordelijk, met een daling van 18,5% - van 87 feiten in 2014 naar 71 feiten in Ook het aantal aanrandingen op de eerbaarheid daalde van 119 naar 111 feiten, een daling van 6,5%. Het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit steeg licht met 1,5%, van feiten naar Het aantal feiten van slagen en verwondingen is gestegen van feiten in 2014 naar feiten in 2015 een stijging van 63 feiten of 3%. Het aantal feiten van moord / doodslag daalde 8,5% - van 24 feiten in 2014 naar 22 feiten in Bij 20 feiten ging het om moordpogingen in 2015 werden, net zoals in 2014, 2 effectieve moorden geregistreerd. Pagina 4 van 9

5 Intrafamiliaal geweld daalt Het intrafamiliaal geweld daalde van feiten in 2014 naar feiten in 2015 een daling van 209 feiten of 10,5%. Binnen het intrafamiliaal geweld worden vooral feiten van geweld binnen het koppel genoteerd. Dit aantal feiten daalde van naar een daling van 153 feiten of 10%. Het psychisch, economisch en seksueel geweld binnen het koppel daalde. Het fysisch geweld binnen het koppel steeg daarentegen: van 640 feiten in 2014 naar 671 feiten in 2015 een stijging van 31 feiten of 5%. De Dienst Maatschappelijke Zorg ontving in dossiers in het kader van intrafamiliaal geweld binnen het koppel. Drugsdelicten dalen De drugsdelicten zijn van feiten in 2014 naar feiten in 2015 gedaald dat is een daling van 250 feiten of 8%. Vooral het bezit en gebruik zijn gedaald. Het bezit daalde van naar met 244 feiten of 9%. Het gebruik daalde van 51 naar 34 feiten een daling van 17 feiten of 33,5%. Drugshandel kende een stijging van 6% - van 200 feiten in 2014 naar 212 feiten in In 2015 werden 255 daders van drugshandel gevat dat zijn er 8 meer dan in Drugsdelicten zijn proactieve delicten wat betekent dat zij vooral aan het licht komen door een actief optreden van de politie. Gerichte acties en observaties, vaak gebaseerd op zachte info, spelen dan ook een grote rol. De aanpak van het Team Drugs, de STROP-acties en de controles van het Overlastteam en de Wijkpolitie leveren duidelijk resultaten op. GAS-registraties stijgen Voor de stad Gent werden ondertussen 44 rubrieken binnen de GAS-wetgeving ondergebracht. In 2015 tekende de Gentse politie GAS-registraties op, in 2014 waren dat er een stijging van 707 registraties of 16%. Het aantal registraties van wildplassen steeg met 245 registraties of 18% - van in 2014 naar in Het zijn vooral de vaststellingen tijdens de Gentse Feesten die voor deze stijging verantwoordelijk zijn van 405 in 2014 naar 877 in Ondanks de vele inspanningen om meer toiletten te voorzien, plegen veel feestgangers hun plasje blijkbaar liever in het wild. Pagina 5 van 9

6 Het aantal registraties van sluikstorten door particulieren daalde van 332 feiten in 2014 naar 223 feiten in 2015 een daling van 109 feiten of 33%. Het aantal registraties van sluikstorten in sporten recreatiegebieden steeg echter van 19 naar 70 feiten een stijging van 51 feiten. Dit kan mogelijk verklaard worden door het verhoogd toezicht naar aanleiding van de terreurdreiging in Dankzij de niet-aflatende inspanningen van het Overlastteam konden 103 sluikstorten gevat worden. 34 daders werden herkend tijdens cameraobservaties. 7 daders werden op heterdaad betrapt tijdens persoonlijke observaties. Het Overlastteam voerde, samen met IVAGO, 46 patrouilleacties in de prioritaire wijken uit. Daarbij konden 62 verdachten geïdentificeerd worden. Het aantal registraties van geluidshinder steeg van 547 naar 707 een stijging van 160 registraties of 29%. Hiervoor is vooral het nachtrumoer verantwoordelijk, dat steeg met 182 feiten of 63% - van 288 in 2014 naar 470 in Het aantal inbreuken tegen de kledijvoorschriften door de dames in de vitrines kende een lichte stijging van 167 feiten in 2014 naar 178 feiten in Camerabewaking in Zuid en Overpoort Sinds 20 november 2015 zijn er zowel in de Zuidbuurt als in de Overpoortstraat 4 bewakingscamera s operationeel. Tot en met 31 december 2015 waren er in de Zuidbuurt 29 incidentmeldingen waarbij de camera s konden ingezet worden. 12 meldingen gebeurden door slachtoffers, 10 door burgers / getuigen / passanten. 3 meldingen gebeurden ambtshalve door de Dienst Zonale Sturing, 3 door collega s op het terrein. 1 melding kwam binnen via een ambulancier. Van de 29 meldingen konden 10 feiten ook effectief via de camera vastgesteld worden. 9 daders werden geïdentificeerd, 2 daders konden via gerichte aansturing gevat worden en er werden 10 pv s opgesteld. Pagina 6 van 9

7 In diezelfde periode waren er in de Overpoortstraat 37 incidentmeldingen waarbij de camera s konden ingezet worden. 10 meldingen gebeurden door slachtoffers, 17 door burgers / getuigen / passanten. 6 meldingen gebeurden ambtshalve door de Dienst Zonale Sturing, 4 door collega s op het terrein. Van de 37 meldingen konden 16 feiten ook effectief via de camera vastgesteld worden. 15 daders werden geïdentificeerd, 6 daders konden via gerichte aansturing gevat worden en er werden 20 pv s opgesteld. Verkeersongevallen dalen Het totaal aantal geregistreerde verkeersongevallen daalde in 2015 met 212 feiten of 4% - van naar feiten. Deze daling geldt zowel voor de geregistreerde ongevallen met stoffelijke schade (daling van 2,2%) als voor de geregistreerde ongevallen met lichamelijk letsel (daling van 8%). Het aantal ongevallen met stoffelijke schade daalde van in 2014 naar in Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde met 121 feiten of 8% - van naar Ook het aantal ongevallen met doden daalde van 9 in 2014 naar 6 in Bij meer dan één derde van de ongevallen is er sprake van één of meerdere verzwarende omstandigheden, zoals vlucht, niet voldoen aan de gordelplicht, niet-verzekerd zijn van het voertuig, rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicatie, overdreven snelheid, of andere. In de ongevallen met verzwarende omstandigheden is er vooral meer aandacht nodig voor het aandeel van de ongevallen met vlucht. De ongevallen met vlucht zijn licht gedaald van naar Verkeersveiligheid blijft prioriteit Elk verkeersongeval is er één te veel. Daarom blijft de verkeersveiligheid een belangrijke prioriteit voor de Gentse politie. Vooral de Verkeersdienst en de Wijkpolitie leverden hierbij hoge inspanningen in De uitgevoerde verkeersacties richtten zich op uiteenlopende inbreuken maar focusten vooral op voor ongevallen gevoelige locaties. Pagina 7 van 9

8 Het dreigingsniveau 2 en 3 als gevolg van de terreurdreiging was in het kader van de verkeersacties in 2015 echter een grote spelbreker. Omdat die acties vaak door agenten van politie worden uitgevoerd en zij bij verhoogde dreiging enkel samen met een inspecteur mogen optreden, werden er in de eerste helft van 2015 minder controleacties op poten gezet. De cijfers van de verkeersinbreuken moeten dan ook in die optiek geïnterpreteerd worden. Ondanks de terreurdreiging en de minder frequente controleacties blijft het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen, dankzij de inzet van de LIDAR, min of meer gelijk: van overtredingen in 2014 naar feiten in Het aantal vaststellingen bemande camera daalde van naar een daling van vaststellingen of 23,5%. Het aantal vaststellingen onbemande camera steeg echter van naar een stijging van vaststellingen of 25%. De stijging van het aantal vaststellingen onbemande camera is vooral voor rekening van de LIDAR. Deze onbemande camera wordt sinds begin oktober 2015 in de zone 30 ingezet in drie maanden tijd registreerde hij in z n eentje snelheidsovertredingen. Het aantal vaststellingen van het niet-dragen van de gordel is gedaald van feiten in 2014 naar feiten in Dat is een daling van feiten of 34%. Het aantal vaststellingen van gsm-en achter het stuur daalde met 495 feiten of 19,5% - van feiten in 2014 naar in Het aantal parkeerovertredingen is fors gedaald van naar dat is een daling van inbreuken of 25,5%. Dankzij de gerichte parkeeroverlastacties sinds september 2015 werden er echter de laatste vier maanden van 2015 duidelijk meer parkeerinbreuken vastgesteld. In 2015 werden minder ademtesten afgenomen dan in Het aantal daalde van naar een daling van testen of 18%. In 2015 hadden 689 ademtesten het resultaat Alarm of Positief dat is 7% van de afgenomen ademtesten. Dat is min of meer hetzelfde als in 2014 toen had 6,5% van de ademtesten het resultaat Alarm of Positief. Pagina 8 van 9

9 In 2015 werden drugtesten in het verkeer afgenomen dat zijn er 188 meer dan in bestuurders hadden een positieve drugtest dat is 2% van de geteste bestuurders. Die 35 bestuurders werden aan een speekseltest onderworpen. 23 van hen hadden positief resultaat dat is 1,5% van de afgenomen drugtesten. In 2014 hadden 16 bestuurders een positieve speekseltest dat is 1% van de afgenomen drugtesten. Voeten op de grond Terugkijkend op de voorbije jaren, kunnen we zonder blozen van een positieve evolutie spreken. Dit succes is het resultaat van onder andere de efficiënte inzet van de beschikbare politiecapaciteit, de strategische aanpak van diverse fenomenen, de goed werkende basis van de Wijk- en Interventiedienst, de doordachte conceptualisering van acties door de Verkeersdienst, de gespecialiseerde competenties van de Lokale Recherchedienst en het gedreven enthousiasme van de STROP-ers en het Overlastteam. De Politie Gent blijft echter met de voeten op de grond: het doel blijft om deze positieve ontwikkeling verder te zetten maar het spreekt voor zich dat dat niet evident is. Informatie Politiezone Gent, hoofdcommissaris Filip Rasschaert, korpschef, A. Triestlaan 12, 9000 Gent, tel , Bevoegd De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel , fax , Pagina 9 van 9

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar

Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar Persnota donderdag 10 augustus 2017 Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar Criminaliteitscijfers 1 voor de eerste 6 maanden van 2017 Het aantal feiten daalde van 3638 in 2016 naar 3084

Nadere informatie

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Persnota vrijdag 6 januari 2017 Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Criminaliteit in de PZ Vlas daalt van 8113 naar 7666 feiten Daling van -5,5 % 8593 8128 8129 8113 7666-7% gelijk +3,5%

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Totaal aantal misdrijven

Totaal aantal misdrijven Persnota politie Westkust: overzicht politionele criminaliteitscijfers 1 Sinds de start van de politiezone Westkust is het aantal misdrijven met maar liefst 46 % gedaald, een markant feit om trots op te

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul Mortier Korpschef 2 EVOLUTIE VAN DE DIEFSTALLEN (ALGEMEEN) BINNEN DE PZ KOUTER Diefstal

Nadere informatie

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016)

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) De lokale verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de lokale politie geregistreerde verkeersfeiten:

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

Persconferentie criminaliteitscijfers

Persconferentie criminaliteitscijfers Persconferentie criminaliteitscijfers Vlaams Belang Antwerpen 4 februari 2014 1 Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

2016: de eerste cijfers

2016: de eerste cijfers 2016: de eerste cijfers Het beleid van de politiezone Schelde-Leie wordt omschreven in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Dit plan werd goedgekeurd door de ministers van binnenlandse zaken en justitie.

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Hoe veilig is uw gemeente?

Hoe veilig is uw gemeente? 3 Hoe veilig is uw gemeente? Alleen ontsnapt aan misdaad Landelijke gebieden worden in het algemeen minder geteisterd door criminaliteit dan stedelijke, maar toch ontsnapt ook het groene Limburg niet aan

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

85 veiligheidscamera s in Kortrijk

85 veiligheidscamera s in Kortrijk Persnota donderdag 14 april 2016 85 veiligheidscamera s in Kortrijk 4 nieuwe NMBS-camera s pakken criminaliteit aan Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit van de stadscoalitie. In het stadscentrum

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

LOKALE POLITIE LIER. Persconferentie - 27 mei 2010. Jaarverslag 2009. !! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!!

LOKALE POLITIE LIER. Persconferentie - 27 mei 2010. Jaarverslag 2009. !! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!! LOKALE POLITIE LIER Persconferentie - 27 mei 2010 Jaarverslag 2009!! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!! Geachte leden van de pers Met deze tekst willen wij u op de hoogte brengen van het jaarverslag

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

76 veiligheidscamera s in Kortrijk

76 veiligheidscamera s in Kortrijk Persnota 76 veiligheidscamera s in Kortrijk Ons cameranetwerk helpt om de 3 dagen een crimineel feit oplossen 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Opzet Cameraplan Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

Cameraschild Kuurne operationeel om criminaliteit verder in te dijken Kuurne doet er alles aan om de criminaliteit verder in te dijken.

Cameraschild Kuurne operationeel om criminaliteit verder in te dijken Kuurne doet er alles aan om de criminaliteit verder in te dijken. Cameraschild Kuurne operationeel om criminaliteit verder in te dijken Kuurne doet er alles aan om de criminaliteit verder in te dijken. De gemeente investeerde samen met politiezone Vlas in 6 ANPR-camera

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL LETSELONGEVALLEN DAALT OP N50 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07 Fax 050 40.74.00

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor Persbericht 21 april 2016

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen

Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen Gent, 27 februari 2014 Voor de 18 e keer organiseerden de gouverneur en de procureur-generaal een Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen. Hiermee wordt

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012

Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012 Federale Politie PERSMEDEDELING Commissariaat generaal Datum: 8 juli 2013 Persdienst Politiële criminaliteitsstatistieken Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012 BRUSSEL,

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

JAARVERSLAG samenvatting

JAARVERSLAG samenvatting JAARVERSLAG 2011 samenvatting Het personeel (operationeel) Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust

Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust IS DE POLITIEHERVORMING AAN DE WESTKUST EEN SUCCES? Criminaliteitscijfers 2000 versus 2006 versus 2013. In 2000 werden door de geïntegreerde politie

Nadere informatie

Geregistreerde criminaliteit

Geregistreerde criminaliteit 4 Geregistreerde criminaliteit A.Th.J. Eggen In dit hoofdstuk staat centraal de vraag naar de aard, de omvang en de ontwikkeling van de door de politie geregistreerde criminaliteit. De gegevens voor dit

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG samenvatting

JAARVERSLAG samenvatting JAARVERSLAG 2010 samenvatting Het personeel (operationeel) Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal

Nadere informatie

Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit. Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie KU Leuven

Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit. Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie KU Leuven Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit Ellen Van Dael Coördinator statistisch analisten College van Procureurs-generaal Openbaar Ministerie Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

< 27 februari 2017 >

< 27 februari 2017 > P E R S B E R I C H T Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde 21 ste Verkeersveilige Dag < 27 februari 2017 > Gent, 27 februari 2017 Voor de 21 ste keer organiseerden de Gouverneur en de Procureur-Generaal

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Beslissing 7 gemeenteraden

Beslissing 7 gemeenteraden NETWERK BEWAKINGSCAMERA S NUMMERPLAATLEZERS 1 2 (II. STAPPEN IN DE BESLUITVORMING) Beslissing 7 gemeenteraden Gemeente Datum Advies Baarle-Hertog 16 oktober 2008 Positief Beerse 13 november 2008 Positief

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

11% minder verkeersongevallen in 2013

11% minder verkeersongevallen in 2013 Persnota 11% minder verkeersongevallen in 2013 Doorgedreven verkeerscontroles leveren resultaat op I. Verkeersveiligheid als topprioriteit De burgemeesters hebben van in het begin gesteld dat verkeersveiligheid

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-026 19 april 2012 14.15 uur Lichte stijging verkeersdoden in 2011 661 verkeersdoden in 2011 Stijging bij oudere fietsers Daling bij inzittenden van personenauto

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor Persconferentie 2 april 2015

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten FENOMEEN EIGENDOMSDIEFSTAL 2009-2012: één van de prioriteiten in ZVP (03/06/08) met nadruk op : + woninginbraken inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde LOKALE POLITIE Geraardsbergen/Lierde Denderstraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. : 054/43.43.40 Fax : 054/43.43.44 CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde 1. Inleiding 1.1. De cijfers van diefstal

Nadere informatie

3. Het personeel Het personeel op kader en beschikbaar De personeelsorganisatie De opleiding en vorming...

3. Het personeel Het personeel op kader en beschikbaar De personeelsorganisatie De opleiding en vorming... INHOUD 1. De 7 functionaliteiten van de basispolitiezorg... 4 1.1. Het onthaal... 4 1.2. De noodhulp... 10 1.4. Het verkeer... 44 1.5. De maatschappelijke zorg... 78 1.6. De handhaving en het herstel van

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 3 gekwetsten

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Aantal OK

Aantal OK samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 5 31.12.2015

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten ACTIEPLAN EIGENDOMSDELICTEN 2009-2012: 2012: woninginbraken inbraak inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen Probleemschets? Objectieve gegevens

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2016 gebeurden er in Genk 343 verkeersongevallen

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 11 gekwetsten

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

4 Misdrijven en opsporing

4 Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing A.Th.J. Eggen en R.J. Kessels In 2012 registreerde de politie 1,14 miljoen misdrijven, 5% minder dan in 2011. In de periode 2005-2012 daalde de geregistreerde criminaliteit met

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 4 gekwetsten

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 1 gekwetsten zwaar gewond 1 gekwetsten licht gewond 1 gekwetsten

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

26 veiligheidscamera s in het centrum

26 veiligheidscamera s in het centrum ! Persnota 26 veiligheidscamera s in het centrum I. Plan Nieuw Kortrijk In het stadscentrum worden op criminaliteits- en overlastgevoelige locaties bijkomende veiligheidscamera s geplaatst (met bijzondere

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 16 oktober 2017 Nummer: 2017_MV_00399 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Veilig

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 39: van 25 september tot 1 oktober Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 39: van 25 september tot 1 oktober Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem LOKALE POLITIE DEMERDAL DSZ Leuvensestraat 92 3290 DIEST 013-35.05.00 013-32.23.07 Verklaring afkortingen: VO = verkeersongeval SS = stoffelijke schade LL = lichamelijk letsel GERECHTELIJK Diefstallen

Nadere informatie