FROS opleiding sportschieten. Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FROS opleiding sportschieten. Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters"

Transcriptie

1 FROS opleiding sportschieten Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters

2 Doel van deze presentatie De werkgroep sportschieten van FROS heeft in samenspraak met een reeks verantwoordelijken van diverse clubs een presentatie samengesteld die als handleiding kan dienen voor de begeleiders van nieuwe schutters. Deze presentatie is een handleiding die de begeleiders kan helpen om de nieuwe schutters beter op te leiden. Deze cursus is een eerste stap, wij raden alle clubs aan om hun ervaren begeleiders ook als initiators of trainer te laten opleiden via VTS.

3 Aanpassing aan de lokale reglementen Gelieve deze presentatie aan te passen en de lokale reglementering van de schietstand te verwerken in de slides. Deze presentatie kwam tot stand dankzij een reeks vrijwilligers van diverse schietstanden. Bedankt aan iedereen die enthousiast meewerkte om deze presentatie tot stand te brengen. Alle +-6 maanden zal deze presentatie bijgewerkt worden. Wie een idee, een voorstel, fotomateriaal, didactische materiaal heeft kan dit bezorgen aan We gaan uw materiaal of idee zeker mee verwerken in de volgende versie van deze presentatie.

4 Beschikbare documentatie Fros heeft samen met deze presentatie een reeks documenten per verzonden die de nieuwe schutters kunnen helpen hun administratie af te werken. ( geef deze informatie door of download de documenten via de FROS website ) Vanaf Januari 2014 heeft FROS een nieuwe uitgave van het boekje: Sportschieten hoe begin ik er aan ter beschikking ( nieuwe uitgave die ontwikkeld is door Nico De Meyere ) Bekijk even de websites van wapenunie en FROS

5 Agenda opleiding Veiligheid Administratie, model 9, model 4 Type wapens Laden / ontladen Haperingen

6 Veiligheid Alcoholische dranken worden niet gedronken voor een schietbeurt ( ook niet 1 glas ) Na de schietbeurt hou je er rekening mee dat je wapens transporteert en niet in dronken toestand mag rijden. ( of wapens transporteren )

7 Veiligheid Stop = alles stoppen en wapen in veilige richting Volg steeds nauwkeurig de instructies van je begeleider Bij het bevel stop hou je het wapen in de richting van het doel en wacht je verdere instructies af. Je vinger gaat meteen van de trekker en je stopt alle handelingen die je bezig bent. Je zal het bevel STOP alleen krijgen als er een ernstig probleem is voor de veiligheid in de schietstand.

8 Veiligheid De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden Reageer alsof je wapen steeds geladen is. Leg nooit een geladen wapen neer. Een wapen is ongeladen op het moment dat het op de tafel ligt. Zorg dat iedereen kan zien dat je wapen ongeladen is. Trommel open, slede achteruit,.. Richt de loop steeds in de richting van de doelen. Ook bij het uitpakken en het laden van het wapen

9 Veiligheid De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden Een wapen uitpakken gebeurt op de vuurlijn. De loop is steeds in de richting van het doel gericht. De loop blijft voor de vuurlijn.

10 Veiligheid De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden Je vinger mag zich in de trekkerbeugel bevinden van zodra je wapen op het doel gericht is. Wat te doen als je schot niet afgaat ( ketser ) Wat als een schot anders klinkt dan normaal.

11 Veiligheid signaallampen of geluidssignaal Wanneer een geluidssignaal of de signaallampen geactiveerd worden ontlaad je meteen je wapen en leg je dit neer op de tafel Ga minstens 1 meter naar achter staan zodat alle schutters zien dat je wapen ongeladen op de tafel ligt.

12 Administratie Je kan pas een vuurwapen manipuleren indien je een voorlopige sportschutterslicentie ontvangen hebt. De enige uitzondering is voor schutters die reeds een wapen bezitten ( jagers, schutters die een model4 vergunning hebben voor hun wapen, ) of personen met een dagkaart

13 Administratie Hoe bekom je een voorlopige SSL ( sportschutterslicentie) FROS raadt aan om meteen een voorlopige SSL aan te vragen in verschillende categorieen wapens. Op die manier kan je ervaring opdoen met minstens wapens categorie A,B en D alvorens te beslissen waarvoor je interesse hebt.

14 Administratie theoretische en praktische proef Informeer wanneer je een theoretische en praktische proef kan afleggen. Je moet minstens 6 maanden lid zijn om een definitieve SSL aan te vragen dus je hebt tijd om je praktische proef af te leggen. FROS raadt aan om minstens 12 schietbeurten te oefenen met een wapen alvorens een praktische proef af te leggen. Je begeleider kan best evalueren of je klaar bent om een praktische proef af te leggen De vragen voor de theoretische proef vind je hier:

15 Administratie Hoe bekom je een definitieve SSL Stuur een degelijk ingevuld VL2 formulier op via je club. Kopieer je sportschuttersboekje om 12 schietbeurten te bewijzen stuur alle gevraagde documenten mee op. Een schietbeurt kan pas starten nadat je ingeschreven bent in het register van de schietstand.

16 Administratie Na iedere schietbeurt laat je uw sportschuttersboekje aftekenen er kan maar 1 schietbeurt per dag genoteerd worden meer dan 1 categorie wapens is mogelijk maar niet nodig

17 Administratie Aankoop van wapens Gebruik de wapens in je club. Gebruik de wapens van collega s Start met luchtdruk en.22 wapens Neem geen beslissing waarvan je na enkele maanden spijt zal hebben! - Model 9 ( ouder dan 18 jaar, definitieve SSL ) - Model 4 vergunning Zie ook :

18 Transport van wapens Het wapen is ongeladen en de magazijnen zijn leeg. Het wapen is onbruikbaar door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel. Het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en slotvaste koffer of tas. De munitie wordt veilig verpakt vervoerd Het voertuig blijft niet zonder toezicht achter.

19 Transport van wapens Op de schietstand Opslaan van je wapen in je wagen kan als er toezicht is. In de sportclub is er een specifieke opslagruimte voorzien Aan de vuurlijn je wapen pas uitpakken nadat je ingeschreven bent in het register.

20 Transport van wapens Toegestane trajecten met wapens: Tussen de woon en verblijfplaatsen onderling Tussen de woon of verblijfplaatsen en de schietstand Tussen de woon of verblijfplaatsen en een erkend persoon

21 Opslag van wapens De wapens moeten ongeladen worden bewaard. De wapens en de munitie moeten steeds buiten het bereik van kinderen worden bewaard. De wapens en de munitie mogen niet ogenblikkelijk toegankelijk zijn. De wapens en de munitie moeten bewaard worden op een plaats die geen uiterlijke kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie in bevindt. Eveneens mogen werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken niet langer dan noodzakelijk worden achtergelaten in de nabijheid van plaatsen waar de wapens worden bewaard.

22 Opslag van wapens De veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van het aantal wapens: 1-5 wapens Met een trekkerslot of na het wegnemen van een essentieel onderdeel, en dit onderdeel afzonderlijk bewaren. Bevestigen van het wapen aan een ketting of slot, met een verankering in de muur of een vast punt wapens Wapens opslaan in een stevige slotvaste wapenkast wapens Wapens opslaan in een daartoe ontworpen wapenkluis 30-.wapens Veiligheidsvoorwaarden voor opslag categorie G (Wapenkamer) Zie ook:

23 Type wapens Vrije wapens Bepaalde Zwartkruit wapens Luchtdrukwapens Alarmwapens Vergunningsplichtige wapens Wapens geregistreerd op model 4 of model 9 Verboden wapens

24 Type wapens Categorieën wapens volgens het sportschuttersdecreet A: Revolver B: Pistool C: Lange wapens gladde loop D: Lange wapens getrokken loop E: Zwartkruitwapens

25 Aangepaste beschermingsmiddelen Draag steeds je gehoorbescherming Draag steeds een veiligheidsbril

26 Laden en ontladen van wapens Revolver Revolver = Categorie A Wanneer is een revolver ontladen?

27 Laden en ontladen van wapens Pistool Pistool = Categorie B Welk wapen is ongeladen?

28 Laden en ontladen van wapens lange wapens met gladde loop Schoudervuurwapens met gladde loop = categorie C

29 Laden en ontladen van wapens lange wapens met getrokken loop Lange wapens met gerokken loop = Categorie D Ontladen = Grendel open!

30 Laden en ontladen van wapens zwartkruit wapens Zwartkruit wapens = Categorie E Waar mogelijk verder laden en schot afvuren De schutter overlegt met de verantwoordelijke en beslist daarna.

31 Types revolvers SA: Single action Hamer maakt enkel voorwaartse beweging Dus steeds manueel opspannen DA: Double action Hamer maakt zowel achterwaartse als voorwaartse beweging door de actie op de trekker

32 Types revolvers M Linksdraaiend Rechtsdraaiend

33 Types revolvers Hoe een revolver met opgespannen haan ontladen?

34 Types pistolen Onderdelen pistool: Kast Slede Loop Hoofdveer Trekker en haan Magazijn Veiligheidspal Richtmiddelen

35 Schouderwapens met gladde loop Onderdelen Loop Bascule Kolf Voorhout Trekker en selektor

36 Schouderwapens met gladde loop De velddemontage Breken van het wapen Verwijderen van het voorhout Loop van de bascule halen Veiligheid bij jachtwapens Wapen gebroken houden voor en na het schot Veiligheid op de kast of de kolf

37 Schouderwapens met gladde loop Soorten Munitie Massieve kop (Bren, Slug) Meervoudige projectielen (hagel) Lood Staal Legering Loop Choke in de loop

38 Lange wapens met getrokken loop Types: Enkelschot Repeteer Met grendel Lever action Pompactie Half automatisch

39 Lange wapens met getrokken loop Repeteergeweer met grendel Onderdelen: Kolf Loop Grendel Trekkergroep (magazijn) Velddemontage Grendel uit het grendelhuis

40 munitie Gangbare soorten: Randvuurmunitie Centraalvuurmunitie

41 Centraalvuur munitie De verschillende componenten in een centraal vuur patroon: 1. Slaghoedje 2. Lading 3. Huls 4. Kop

42 Randvuur munitie Componenten Huls Slagsas Kop

43 Mikken Wat is je meesteroog? Ben je linkshandig of rechtshandig? Wat zijn de richtmidellen? Keep Korrel diopter kijker

44 Mikken

45 Mikken Vraag informatie aan je begeleider!

46 Mikken

47 Greep Het wapen met de niet schiethand in de schiethand brengen. Het wapen in de V (duim / wijsvinger) van de schiethand duwen. Zorg voor een goed contact achterkant wapen en hand. Dan pas de vingers sluiten. Vinger naast de trekker (veiligheid).

48 Trekkercontrole Voordruk : Is de druk voor het harde punt. Hard punt : Punt vanaf waar een grotere weerstand moet overwonnen worden. Positieve druk : Druk nodig om vanaf het harde punt de weerstand te overwinnen en het schot te laten vertrekken.

49 Vinger op de trekker Vinger op de trekker als wapen op doel gericht is ( niet eerder ) Plaatsing van de vinger op de trekker : Ideaal is het midden van het eerste vingerkootje op de trekker te plaatsen. Probeer ook altijd op dezelfde plaats contact te maken met de trekker.

50 Houding pistool Oefen de juiste houding met je begeleider Verifieer regelmatig je houding

51 Houding lange wapens

52 Begeleiding van een nieuwe schutter Wie een voorlopige SSL heeft moet zich laten begeleiden door een ervaren schutter ( vraag de schietstand verantwoordelijke wie je kan helpen ) Stel vragen, er zijn steeds schutters die je met plezier meer informatie geven. Heb je nog vragen dan kan je terecht bij: - het bestuur van je club - FROS ( bij voorkeur naar of - Koop via FROs of je club het boekje sportschieten hoe begin ik er aan - consulteer de website van

53 Deze presentatie kwam tot stand dankzij de hulp van een reeks vrijwilligers die zich regelmatig inzetten om nieuwe schutters te begeleiden FROS wil enkele schutters speciaal bedanken: Gunther Herregods, Geert Nys en Gino Van Dorpe hebben hun ervaring en presentaties ter beschikking gesteld van FROS. De presentatie werd gecontroleerd en bijgewerkt door onderstaand team:

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Inleiding De schutterssport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als sportschutters. Vanaf de leeftijd van

Nadere informatie

P.R.K.G. Derby Schutters v.z.w. Veilig omgaan met wapens.

P.R.K.G. Derby Schutters v.z.w. Veilig omgaan met wapens. P.R.K.G. Derby Schutters v.z.w. Veilig omgaan met wapens. 1. Uitpakken van het wapen: Voorbereiding op de Schiet en hanteringsproef. Het uitpakken van het wapen gebeurt ALTIJD op het schietpunt. Wanneer

Nadere informatie

Theoretische proef inzake de wapenwetgeving

Theoretische proef inzake de wapenwetgeving Theoretische proef inzake de wapenwetgeving Vragen KOOP EN VERKOOP 1* 2* 3* 4* 5* 6* 1. Ik wil mijn jachtwapen verkopen aan een jager; welke formaliteiten moet ik vervullen? Nagaan of de koper ouder is

Nadere informatie

Sportschutter worden in Vlaanderen

Sportschutter worden in Vlaanderen Sportschutter worden in Vlaanderen Hoe beginnen met de schietsport? De schietsport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als ervaren sportschutters. Vanaf de leeftijd van ongeveer

Nadere informatie

Sportschutter worden in Vlaanderen

Sportschutter worden in Vlaanderen Sportschutter worden in Vlaanderen Hoe beginnen met de schietsport? FROS amateursportfederatie is in Vlaanderen één van de 4 erkende federaties die een volmacht ontvingen om sportschutterslicenties uit

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) A.1. Natuurlijke persoon Naam:. Voornaam:. Geboorteplaats en datum:.. Nationaliteit:

Nadere informatie

Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren

Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren Défense Active des Amateurs d Armes asbl Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren Een nieuw Koninklijk Besluit

Nadere informatie

WAPENUNIE UNION ARMES

WAPENUNIE UNION ARMES WAPENUNIE UNION ARMES Nieuw uitvoeringsbesluit opslag door particulieren Zeer binnenkort zal een nieuw uitvoeringsbesluit verschijnen dat regelt hoe particulieren wapens dienen op te slaan. De tekst bepaalt

Nadere informatie

MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt

MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt VAK I. - IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER Naam en voornamen...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN - PARTICULIER

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN - PARTICULIER AANVRAAG (recto) - v16.2 VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN - PARTICULIER KONINKRIJK BELGIË - DE HOGE AMBTENAAR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE De Lignestraat 40-1000 Brussel - Tel : 02/507.99.11 - Fax

Nadere informatie

De Hantering- en Schietproef

De Hantering- en Schietproef De Hantering- en Schietproef (Provincie Antwerpen) uit folder V.S.K. (1999) 22/03/03 Hieronder een beschrijving van de manier waarop de door de V.S.K. (Vlaamse Schutters Konfederatie) in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën Voorbereiding Kandidaten kunnen zich voorbereiden door het document de sportschutterslicentie te raadplegen. Dit document kan geconsulteerd

Nadere informatie

THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING

THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING VRAGEN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Koop en verkoop 1. Ik wil mijn jachtwapen verkopen aan een jager; welke formaliteiten moet ik vervullen? Nagaan of de koper ouder

Nadere informatie

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL Vereniging zonder winstoogmerk Erkend door Bloso Met de steun van de Vlaamse overheid VOORWAARDEN OM TE KUNNEN DEELNEMEN AAN HET EXAMEN VOOR EXAMINATOREN Om te worden aangesteld

Nadere informatie

Bewijs. Ondergetekende geboren op. en wonende te. verklaart op de hoogte te zijn van de aanvraag ingediend door

Bewijs. Ondergetekende geboren op. en wonende te. verklaart op de hoogte te zijn van de aanvraag ingediend door Bewijs Ondergetekende geboren op en wonende te verklaart op de hoogte te zijn van de aanvraag ingediend door.. wonende op hetzelfde adres, in verband met een voorlopige of definitieve vergunning voor een

Nadere informatie

Regels voor de Baancommandant

Regels voor de Baancommandant Regels voor de Baancommandant Als er geen baancommandant in de accommodatie aanwezig is, mag er niet geschoten worden. Eventueel wordt er een nieuwe baancommandant aangewezen. De baancommandant mag tijdens

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 31287 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS 1. ONDER WELKE VOORWAARDEN MAG MEN HET PARCOURSCHIETEN BEOEFENEN? Mits het bekomen van een draagvergunning. 2. WAT MOET ER GEBEUREN BIJ ERFENIS OF

Nadere informatie

THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING

THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING VRAGEN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Koop en verkoop 1. Ik wil mijn jachtwapen verkopen aan een jager; welke formaliteiten moet ik vervullen? Nagaan of de koper ouder

Nadere informatie

= = = = = =^ 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0 2 0 7=w~ 0 9 0 7 0 2= 0 7 0 2=s 0 7 º 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 7 0 2 = = = =

= = = = = =^ 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0 2 0 7=w~ 0 9 0 7 0 2= 0 7 0 2=s 0 7 º 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 7 0 2 = = = = 1 3 º 0 4 0 6 0 2 0 3 0 7i 0 0 0 2 º 0 0 N M 0 5 0 7 a º 0 7 0 3 ª 0 7c 0 7 0 5 0 7 º~ 0 1 0 7q~ 0 9 0 7 0 2 0 7 0 2i 0 4 0 9~ 0 1 0 7_ 0 7 0 5 ª º 0 7 0 2 ^ 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0 2 0 7w~ 0 9 0 7 0 2 0

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef

Vragenlijst theoretische proef UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN SPORTSCHUTTERS Vragenlijst theoretische proef De FOD Justitie bezorgde aan de politiediensten

Nadere informatie

Sportschutterslicentie

Sportschutterslicentie Vlaamse Schietsport Koepel Vragenlijst Sportschutterslicentie Inleiding regelgeving sportief- en recreatief schieten Praktische handleiding voor de schiet- en hanteringsproeven 2 Test uw kennis: 1. Bij

Nadere informatie

VERKLARING OP EREWOORD. Ondergetekende (naam, voornaam, adres).. Vraag hierbij een vergunning zonder munitie aan voor (het) (de) navermelde wapen(s) :

VERKLARING OP EREWOORD. Ondergetekende (naam, voornaam, adres).. Vraag hierbij een vergunning zonder munitie aan voor (het) (de) navermelde wapen(s) : VERKLARING OP EREWOORD Ondergetekende (naam, voornaam, adres).. Vraag hierbij een vergunning zonder munitie aan voor (het) (de) navermelde wapen(s) :... Ik verklaar op de hoogte te zijn van het feit dat

Nadere informatie

nr. 565 van ANKE VAN DERMEERSCH datum: 9 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sportschuttersverenigingen en -licenties - Stand van zaken

nr. 565 van ANKE VAN DERMEERSCH datum: 9 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sportschuttersverenigingen en -licenties - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 565 van ANKE VAN DERMEERSCH datum: 9 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sportschuttersverenigingen en -licenties - Stand van zaken

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in vullen in drukletters aub) Naam:. Voornaam:.. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit: Rijksregisternummer:...

Nadere informatie

Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk 20-12-2014 Henk Peters Gebruikte afkortingen binnen de reglementen: KNSA: VGGF: VVF: VCF: CWM:.22LR VOG WM-3

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN F.O.D. Binnenlandse Zaken 1 AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:. Voornaam:. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit:

Nadere informatie

Basiscursus Schietvaardigheid

Basiscursus Schietvaardigheid Basiscursus Schietvaardigheid Welkom bij schietsportvereniging de Treffers Lelystad. U bent aspirant-lid geworden van een bijzondere sportvereniging. De schietsport fascineert en daagt uit maar brengt

Nadere informatie

Schietstand t Mikpunt

Schietstand t Mikpunt Vragenlijst ter voorbereiding van de theoretische proef 1. Bij wie wordt de voorlopige sportschutterlicentie aangevraagd? A. bij de provinciegouverneur door bemiddeling van de lokale politie. B. bij de

Nadere informatie

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:... Voornaam:...

Nadere informatie

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:... Voornaam:...

Nadere informatie

WAPENUNIE UNION ARMES

WAPENUNIE UNION ARMES WAPENUNIE UNION ARMES Nieuwe regeling uitlenen van vergunningsplichtige wapens KRACHTLIJNEN Vergunningsplichtige wapens kunnen worden uitgeleend aan wie deze wapens op basis van een sportschutterslicentie,

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies Erratum Einde Franstalige versie belgiëlex. be -

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g 1 0 d e D i r e c t i e Federale Taken en Lokale Besturen AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN Algemene Zaken en Vergunningen A. Identiteit

Nadere informatie

5. Rechten verbonden aan een vergunning

5. Rechten verbonden aan een vergunning Zij moeten dit gevaar concreet aanwijzen. Vage beweringen volstaan dus niet. Naar aanleiding van het beslag dienen zij een ontvangstbewijs af te leveren. De gouverneur moet dan binnen de drie maanden beslissen

Nadere informatie

Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein Leuven

Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein Leuven Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. Identiteit van de aanvrager (in drukletters a.u.b) Naam :... Voornaam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Schietclub SHOOTING CLUB BOOM vzw Erkenning Nummer: 13/1/2001/0002 Exploitant: Roger Aerts, wonende Steenberghoekstraat 2 bus 3 2840 Rumst Schietstand gelegen te 2850 BOOM Noeveren 186 Provincie Antwerpen

Nadere informatie

Koninklijke Schuttersgilde St.-Barbara Gullegem, vzw.

Koninklijke Schuttersgilde St.-Barbara Gullegem, vzw. Koninklijke Schuttersgilde St.-Barbara Gullegem, vzw. Ondernemingnr: 0467.684.609 Exploitant: VZW Koninklijke schuttersgilde St. Barbara Gullegem Schietstand gelegen te Hondschotestraat 2, 8560 Gullegem...

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 10de Directie Federale Taken en Lokale Besturen Algemene Zaken en Vergunningen AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. Identiteit van de aanvrager

Nadere informatie

Intern Reglement Sportschuttersverbond FROS. Deontologische code Sportschuttersverbond FROS

Intern Reglement Sportschuttersverbond FROS. Deontologische code Sportschuttersverbond FROS Intern Reglement Sportschuttersverbond FROS Deontologische code Sportschuttersverbond FROS Versie van 28-apr-2011 Blz: 1 Contents Inleiding:... 3 Deze deontologische code valt uiteen in de volgende delen:...

Nadere informatie

Wapen:.22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm).

Wapen:.22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm). SERVICE PISTOL Afstand: 25 Meter, 20 Meter, 15 Meter en 10 Meter Proef schoten: 1 schijf/ 2 x 5 schoten. Wedstrijd Schoten: 8 schijven/ 5 schoten per schijf per serie Wapen:.22Lr pistool of revolver en

Nadere informatie

- Vooral jacht op kleinwild, waterwild en overig wild (bestaat ook gladloopkogelpatroon 'Brenneke' voor grofwild).

- Vooral jacht op kleinwild, waterwild en overig wild (bestaat ook gladloopkogelpatroon 'Brenneke' voor grofwild). Samenvatting wapens Indien je de mogelijkheid hebt: leer deze met een wapen bij de hand (ongeladen welteverstaan) Hoofdstuk 11: Hagel 1. Het hagelgeweer - Vooral jacht op kleinwild, waterwild en overig

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het statuut van de sportschutter. Stuk 1174 ( ) - Nr. 1. Zitting

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het statuut van de sportschutter. Stuk 1174 ( ) - Nr. 1. Zitting VLAAMS PARLEMENT Zitting 2006-2007 30 maart 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende het statuut van de sportschutter 2931 CUL INHOUD Blz. Memorie van toelichting 3 Voorontwerp van decreet 11 Kindeffectrapport

Nadere informatie

Lijst wapens sportschutterslicentie gepubliceerd

Lijst wapens sportschutterslicentie gepubliceerd UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN SPORTSCHUTTERS Lijst wapens sportschutterslicentie gepubliceerd Op 30 maart 2007 werd de lijst

Nadere informatie

Wapenwet vanuit het perspectief van de sportief- en recreatief schutter. Nico DEMEYERE, advocaat

Wapenwet vanuit het perspectief van de sportief- en recreatief schutter. Nico DEMEYERE, advocaat Wapenwet vanuit het perspectief van de sportief- en recreatief schutter Nico DEMEYERE, advocaat Overzicht Statuut van de sportschutter Wisselwerking federale wapenwet Knelpunten 2 Nico DEMEYERE Statuut

Nadere informatie

DEEL VII - HISTORISCHE WAPENS

DEEL VII - HISTORISCHE WAPENS POSTUS 303, 3830 J LUSN L VII - HISTORISH WPNS KNS Schiet- en Wedstrijdreglement, deel VII, 01-10-2015, pagina 1 INHOU eel VII HISTORISH WPNS Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap...

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap... I. Wapenwet Wet van 8 juni 2006 houdende regeling met wapens (ook Wapenwet genoemd)........................ 3 II. Benelux-Overeenkomst Benelux-overeenkomst inzake Wapens en Munitie ondertekend op 9 december

Nadere informatie

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Federale administratie Dienst politionele veiligheid Publicatie wijziging wapenwet Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het

Nadere informatie

Wapenunie Union Armes

Wapenunie Union Armes VIJFJAARLIJKSE CONTROLES OP WAPENBEZIT BEWIJS VAN DE WETTIGE REDEN RECREATIEF SCHIETEN Mr. DEMEYERE Nico, advocaat, ondervoorzitter Wapenunie Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Initiatief voor de controle...

Nadere informatie

Intern Reglement Sportschutterslicentie - VlaS

Intern Reglement Sportschutterslicentie - VlaS Intern Reglement Sportschutterslicentie - VlaS HOOFDSTUK I. algemene bepalingen Art. 1. Voor de toepassing van dit intern reglement wordt verstaan onder: 1 Sportschuttersdecreet : het Decreet van 11 mei

Nadere informatie

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL Vereniging zonder winstoogmerk Erkend door Bloso Met de steun van de Vlaamse Overheid

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL Vereniging zonder winstoogmerk Erkend door Bloso Met de steun van de Vlaamse Overheid VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL Vereniging zonder winstoogmerk Erkend door Bloso Met de steun van de Vlaamse Overheid Gecoördineerd Intern Reglement Sportschutterslicentie In uitvoering van artikel 13, 1, derde

Nadere informatie

13 JULI Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden.

13 JULI Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden. 13 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden. Artikel 1. 1. Dit besluit is van toepassing op de uitbating van schietinstallaties voor vuurwapens, al dan

Nadere informatie

Schietstand 't Mikpunt.

Schietstand 't Mikpunt. Schietstand 't Mikpunt. Reglementen voor inwendige orde 1. Ieder nieuw lid is verplicht het inschrijvingsformulier in te vullen en verbindt Zich ertoe dit te zullen naleven. 2. Bewakingsagenten en particuliere

Nadere informatie

Onderwijzen van het opgelegd schieten

Onderwijzen van het opgelegd schieten Onderwijzen van het opgelegd schieten Dit artikel is bedoeld voor juniortrainers en coaches. Het zoekt naar een efficiënte methode om de basis schiettechnieken aan nieuwe of jonge schutters te onderwijzen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens... 3 a. Adres... 3 b. Openingsuren... 3 c. De voorzitter en verantwoordelijken... 3 d. Aansluitingsnummer en erkenningsnummer... 4 2. Schietstand...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHIETCLUB KARABIJNSCHUTTERS DE UIL vzw Erkenningsnummer: 13/4/2001/24 Exploitant: De Block Cesar, wonende te 9308 Gijzegem, Steenweg naar Oudegem 244 Schietstand gelegen te 9308 Gijzegem, Pachthofstraat

Nadere informatie

Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2017

Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2017 Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2017 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit reglement wordt bezorgd

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 24.11.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 72765 72766 BELGISCH STAATSBLAD 24.11.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 24.11.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 72767 72768 BELGISCH STAATSBLAD 24.11.2010

Nadere informatie

SCHIETSTANDEN. Marc GEERITS voormalig verbindingsambtenaar bij de gouverneur van de provincie Limburg

SCHIETSTANDEN. Marc GEERITS voormalig verbindingsambtenaar bij de gouverneur van de provincie Limburg SCHIETSTANDEN Marc GEERITS voormalig verbindingsambtenaar bij de gouverneur van de provincie Limburg Wapenwet Milieuwetgeving Opslag van wapens INHOUD Veiligheidsvoorwaarden opslag wapen(s) / munitie Opslag

Nadere informatie

Vraag: is model 12 (maatregelen te nemen bij de bewaring van een vuurwapen om diefstal en ongelukken te voorkomen) nog steeds geldig?

Vraag: is model 12 (maatregelen te nemen bij de bewaring van een vuurwapen om diefstal en ongelukken te voorkomen) nog steeds geldig? FAQ (veel gestelde vragen) Rubriek 1: algemeen A. Het uitlenen van wapens aan derden Vraag: de houders van een jachtverlof, van een sportschutterslicentie en van een Europese vuurwapenpas afgeleverd door

Nadere informatie

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein VEILIGHEIDS- en BAANREGLEMENT Vastgesteld d.d. 8 januari 2014 door bestuur S.V. Ultrajectum en door de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het Schietpatroon INHOUDSOPGAVE

Het Schietpatroon INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Overzicht... 3 De Houding aan de lijn... 4 Pijl opzetten (Kepen)... 5 Booghand en koordhand plaatsen... 6 Concentratie... 7 Vooraantrek... 8 Aantrek... 9 Ankeren... 10 Mikken... 11 Doortrekken

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Jachtexamencommissie van het Vlaamse Gewest Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2014 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW SCHIETSTAND AAN ZEE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW SCHIETSTAND AAN ZEE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW SCHIETSTAND AAN ZEE 1/33 Erkenningsnummer: 13/3/12/024 Uitbater: Aneca Ivan, wonende 8400 Oostende, Oostendsehaardstraat 51 Provincie West-Vlaanderen RPR Oostende 0890 980 434

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Aangepaste versie van

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Aangepaste versie van Schietclub FORT LIER v.z.w. Fortweg 24 2500 LIER I.S. nr. 12273/89 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Aangepaste versie van 31.08.2008 Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen

Nadere informatie

Koninklijke Sint-Hubertus Club van België

Koninklijke Sint-Hubertus Club van België Koninklijke Sint-Hubertus Club van België Brussel, 12 oktober 2009. Open brief aan de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken Wapenwet: oproep tot gezond verstand Mijnheer de Minister van Justitie,

Nadere informatie

Het is niet de bedoeling dat je tegen dan de nieuwe vergunningen in je bezit hebt, maar dat je de aanvraag hiertoe gedaan hebt.

Het is niet de bedoeling dat je tegen dan de nieuwe vergunningen in je bezit hebt, maar dat je de aanvraag hiertoe gedaan hebt. Infobrochure Aanvraag Vergunningen Nieuwe Wapenwet Noot: Elke bladzijde in deze brochure is genummerd onderaan rechts. Kijk of je wel degelijk 21 bladzijden hebt in jouw bundel! Als er gepraat wordt over

Nadere informatie

SINT-NIKLASE PISTOOLSCHUTTERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SINT-NIKLASE PISTOOLSCHUTTERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT SINT-NIKLASE PISTOOLSCHUTTERS Vereniging zonder winstoogmerk Europark Noord 41 9100 Sint-Niklaas Telefoon: 03/766.42.61 Voorzitter: Gary Brusselmans, erkende uitbater Provincie Bestuur O-Vl. Buntstraat

Nadere informatie

Opmerking. Het schietpatroon is samengesteld voor een rechtse schutter. De linkse schutter moet alles identiek doen, maar wel in spiegelbeeld.

Opmerking. Het schietpatroon is samengesteld voor een rechtse schutter. De linkse schutter moet alles identiek doen, maar wel in spiegelbeeld. Het schietpatroon is samengesteld voor een rechtse schutter. De linkse schutter moet alles identiek doen, maar wel in spiegelbeeld. De houding moet tijdens het volledig schietpatroon behouden blijven.

Nadere informatie

Initiatie Pistoolschieten

Initiatie Pistoolschieten Initiatie Pistoolschieten Vandevelde Guido Trainer A Pistool 2 Inhoudstafel Pagina 1. Inleiding 3 2. Definitie van het pistoolschieten 5 3. Het mikken 6 a. Wat? b. De mikorganen van het wapen (1) De keep

Nadere informatie

DE KEMPISCHE SCHUTTERS VERENIGING V.Z.W. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

DE KEMPISCHE SCHUTTERS VERENIGING V.Z.W. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. DE KEMPISCHE SCHUTTERS VERENIGING V.Z.W. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Administratieve bepalingen. Art. 1. Het huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging met haar leden en met alle

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT

VEILIGHEIDSREGLEMENT Stichting Ontwikkeling en Exploitatie Schietsportaccommodaties VEILIGHEIDSREGLEMENT SSC EMMEN STICHTING OES 50-100-300 METER BAAN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT

VEILIGHEIDSREGLEMENT VEILIGHEIDSREGLEMENT SCHIETVERENIGING All Arms 6-10-2014 SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2. Functionarissen 3. Veiligheidsregels 4. Baanreglement BIJLAGEN I Calamiteiten-

Nadere informatie

V.S.C.Z. vzw en haar aangesloten clubs V.S.Z. vzw, ARGENTUM vzw Huishoudelijk- en veiligheidsreglement Administratieve bepalingen. Art.

V.S.C.Z. vzw en haar aangesloten clubs V.S.Z. vzw, ARGENTUM vzw Huishoudelijk- en veiligheidsreglement Administratieve bepalingen. Art. V.S.C.Z. vzw en haar aangesloten clubs V.S.Z. vzw, ARGENTUM vzw Huishoudelijk- en veiligheidsreglement Administratieve bepalingen. Art. 1) Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging

Nadere informatie

B&T VP9 pistool. Eurosatory 2014. Franse Parabellums 1 - SAM 190

B&T VP9 pistool. Eurosatory 2014. Franse Parabellums 1 - SAM 190 B&T VP9 pistool BP Eurosatory 2014 Franse Parabellums 1 - SAM 190 De SPR 300 met afgeschroefde demper en omgeklapte kolf. Wat overblijft is een grendelgeweer in kaliber.300 Whisper van slechts 54 cm lang.

Nadere informatie

Mondharmonica spelen in 7 lessen!

Mondharmonica spelen in 7 lessen! Mondharmonica spelen in 7 lessen! Hét handboek voor mensen die altijd al een instrument wilden bespelen, maar er nog nooit aan begonnen zijn! In zeven weken leer je de belangrijkste aspecten van de harmonica

Nadere informatie

CWM januari 2013

CWM januari 2013 CWM 2013 16 januari 2013 Nadat de inkt van de vorige nieuwe Circulaire wapens en munitie (CWM 2012 II) amper was opgedroogd, ligt daar nu reeds de volgende voor, namelijk de CWM 2013. Deze CWM treedt per

Nadere informatie

FROS. Beginnende schutter? Wapenverzamelaar. Afschaffing HFD-lijst. Review. Hoe ga ik van start! Of verzamelaar van wapens? Wat verandert er?

FROS. Beginnende schutter? Wapenverzamelaar. Afschaffing HFD-lijst. Review. Hoe ga ik van start! Of verzamelaar van wapens? Wat verandert er? F R O S SPORTSCHIETEN Beginnende schutter? Hoe ga ik van start! Editie 1-2014 FROS Review Ruger New Vaquero Wapenverzamelaar Of verzamelaar van wapens? Afschaffing HFD-lijst Wat verandert er? Smith & Wesson

Nadere informatie

SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen

SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen Taken VVF op een schietbaan voor luchtdrukwapens: 4. Beginnende schutters mogen alleen onder begeleiding op het schietpunt

Nadere informatie

Sportschieten met vuurwapens. Een analyse van het draagvlak, het juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen. Nils Duquet & Maarten Van Alstein

Sportschieten met vuurwapens. Een analyse van het draagvlak, het juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen. Nils Duquet & Maarten Van Alstein Sportschieten met vuurwapens Een analyse van het draagvlak, het juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen Nils Duquet & Maarten Van Alstein Rapport November 2012 Inhoudstafel 1 INLEIDING 2 2 DRAAGVLAK

Nadere informatie

HUISHOUDELIJ K REG LEMENT

HUISHOUDELIJ K REG LEMENT VZW Schuttersvereniging Sint Michiel Erkenning nummer: í3/3/10/019 Ondernem i n gs n u mme r= 423.57 2.37 3 Exploitant: DE RAAD VAN BESTUUR Schietstand gelegen te 8800 Roeselare, Koning Leopold lll laan

Nadere informatie

Door goed te eten, goed te bewegen en goed te slapen is men tot enige sportieve prestatie in staat.

Door goed te eten, goed te bewegen en goed te slapen is men tot enige sportieve prestatie in staat. Schieten is Een TECHNISCH gebeuren. Elk schot is een wedstrijd op zich. HIER en NU met betrekking tot OORZAAK en GEVOLG. Een complex geheel van technische en mentale processen met als doel een JUIST schot.

Nadere informatie

AANVRAAG ERKENNING SCHIETSTAND

AANVRAAG ERKENNING SCHIETSTAND FEDERALE DIENSTEN GOUVERNEUR ANTWERPEN DIENST WAPENS AANVRAAG ERKENNING SCHIETSTAND IDENTITEIT VAN DE ERKENDE PERSOON Enkel in te vullen indien de erkende persn een natuurlijke persn is: Naam van de natuurlijke

Nadere informatie

HUISREGELS IAPS LOCATIES

HUISREGELS IAPS LOCATIES HUISREGELS IAPS LOCATIES 1 Inleiding In dit document worden de huisregels en gedragsregels beschreven die van toepassing zijn op de evenementen die door de NABV in het kader van IAPS (Parcours schieten)

Nadere informatie

HEFTRUCK INSTRUCTIEKAART WERK OPSTARTEN BEDIENING

HEFTRUCK INSTRUCTIEKAART WERK OPSTARTEN BEDIENING HEFTRUCK WERK OPSTARTEN - Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het uit te voeren werk : - veiligheidsschoenen - handschoenen - gehoorbescherming, - Lees aandachtig de instructies bij

Nadere informatie

In deze brief leggen we uit wat we gaan doen, wat we van de deelnemers verwachten op die dag en hoe je kunt aanmelden.

In deze brief leggen we uit wat we gaan doen, wat we van de deelnemers verwachten op die dag en hoe je kunt aanmelden. Try-out NABV IAPS wedstrijd bij Ghost Town Events in Oude-Tonge Op zondag 5 oktober 2014 is de 3 e NABV IAPS Try-Out een feit. Op de locatie van Ghost Town Airsoft Events in Oude-Tonge zal de derde Try-out

Nadere informatie

Voorwoord 2. B. Veiligheid 4 Kluis Inbouwkast Losse kast Vaartuig. C. Vervoer 5 Verpakken Kofferbak Onbeheerd achterlaten Buitenland

Voorwoord 2. B. Veiligheid 4 Kluis Inbouwkast Losse kast Vaartuig. C. Vervoer 5 Verpakken Kofferbak Onbeheerd achterlaten Buitenland Inhoud: Pagina Voorwoord 2 A. Wapen- en munitiebezit 4 Uitzonderingspositie van wapen- en munitiebezitters Maximum aantal wapens Maximum hoeveelheid munitie Loodhagel B. Veiligheid 4 Kluis Inbouwkast Losse

Nadere informatie

De wedstrijd bestaat uit het uitvoeren van het Europees Politie Parcours (50 patronen binnen 5 minuten en 30 seconden).

De wedstrijd bestaat uit het uitvoeren van het Europees Politie Parcours (50 patronen binnen 5 minuten en 30 seconden). R E G L E M E N T E U R O P E E S P O L I T I E P A R C O U R S Opgemaakt/gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering 25 november 2005 door Eef Buurman 10 feb. 2006 Artikel 1. Discipline. De wedstrijd

Nadere informatie

Proef 1: - Leg een fiche op een drinkglas - Plaats een geldstuk op de fische - Schiet met je wijsvinger de fiche horizontaal weg

Proef 1: - Leg een fiche op een drinkglas - Plaats een geldstuk op de fische - Schiet met je wijsvinger de fiche horizontaal weg - 25 - Traagheid Proef 1: - Leg een fiche op een drinkglas - Plaats een geldstuk op de fische - Schiet met je wijsvinger de fiche horizontaal weg Opstelling : Besluit (1): Het geldstuk valt in het glas

Nadere informatie

ECHTE WAPENS & ECHTE MUNITIE

ECHTE WAPENS & ECHTE MUNITIE GUNSMOKE Meerlaan 9A 9620 Zottegem Belgium Tel.: 0032-(0)9 360 33 80 Fax.: 0032-(0)9 361 22 01 E-mail: info@wapenhandelpodevijn.be Web: http://www.wapenhandelpodevijn.be H.R. OUD 24528 Ond. 0649.127.166

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak.

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Veiligheidsvoorzieningen De bestuurdersplaats bevindt zich aan de achterkant van de machine. De operator moet op de treeplank staan en zich stevig vasthouden aan

Nadere informatie

UNACT - NUWJS NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT- EN SPORTSCHUTTERS

UNACT - NUWJS NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT- EN SPORTSCHUTTERS UNACT - NUWJS NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT- EN SPORTSCHUTTERS Contact: Georges Lang - Lombaardenvest 8-2000 ANTWERPEN - tel. (03) 233 75 16 Chantal Grimard - Avenue de l'energie 9-4432

Nadere informatie

Kogelgeweren. Indeling van Buksen. 1. Buksen met 1 loop. 2. Buksen met meer dan een loop. 1 kogel tegelijk Honderden projectielen

Kogelgeweren. Indeling van Buksen. 1. Buksen met 1 loop. 2. Buksen met meer dan een loop. 1 kogel tegelijk Honderden projectielen Kogelgeweren Buksen Hagelwapens Getrokken loop Gladde Loop 1 kogel tegelijk Honderden projectielen Lichtere kogel (7 mm = 10g) Zwaardere kogel (12 kal = 32g) Sneller (850 m/s) Trager (380 m/s) preciezer,

Nadere informatie

De techniek in 25m standaardpistool

De techniek in 25m standaardpistool 1. Beschrijving van de discipline De techniek in 25m standaardpistool De discipline Standaard pistool (Disc. 14 in België) is een internationale 25m discipline(issf), maar enkel voor Heren. Het is een

Nadere informatie

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G. Bestnr. 19 07 39. Roboraptor

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G. Bestnr. 19 07 39. Roboraptor G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 19 07 39 Roboraptor Inhoudsopgave Pagina Overzicht Roboraptor 3 Overzicht afstandsbediening 4 Toelichting over de batterijen 5 Basishandelingen bediening 6 Bediening

Nadere informatie

E-mail: fedpol.dpp@chello.be Kenmerk PC C:Program Files/TeamWARE/Office Polfeddirarms 010605doc.

E-mail: fedpol.dpp@chello.be Kenmerk PC C:Program Files/TeamWARE/Office Polfeddirarms 010605doc. Federale Politie Algemene Directie Personeel Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk PERMANENTE NOTA Uitgiftenummer Uitgiftedatum Fritz Toussaintstraat 47 1050 BRUSSEL

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar.

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Datum 10/2012

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Datum 10/2012 Nagelpistool met batterij en gaspatroon MAX, type GS690RH/CH Pagina 1 van 5 - Nagelen in het lichaam - Gehoorschade 1. RISICO S 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES ONDERDELEN VAN HET NAGELPISTOOL Moer voor regeling

Nadere informatie