FROS opleiding sportschieten. Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FROS opleiding sportschieten. Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters"

Transcriptie

1 FROS opleiding sportschieten Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters

2 Doel van deze presentatie De werkgroep sportschieten van FROS heeft in samenspraak met een reeks verantwoordelijken van diverse clubs een presentatie samengesteld die als handleiding kan dienen voor de begeleiders van nieuwe schutters. Deze presentatie is een handleiding die de begeleiders kan helpen om de nieuwe schutters beter op te leiden. Deze cursus is een eerste stap, wij raden alle clubs aan om hun ervaren begeleiders ook als initiators of trainer te laten opleiden via VTS.

3 Aanpassing aan de lokale reglementen Gelieve deze presentatie aan te passen en de lokale reglementering van de schietstand te verwerken in de slides. Deze presentatie kwam tot stand dankzij een reeks vrijwilligers van diverse schietstanden. Bedankt aan iedereen die enthousiast meewerkte om deze presentatie tot stand te brengen. Alle +-6 maanden zal deze presentatie bijgewerkt worden. Wie een idee, een voorstel, fotomateriaal, didactische materiaal heeft kan dit bezorgen aan We gaan uw materiaal of idee zeker mee verwerken in de volgende versie van deze presentatie.

4 Beschikbare documentatie Fros heeft samen met deze presentatie een reeks documenten per verzonden die de nieuwe schutters kunnen helpen hun administratie af te werken. ( geef deze informatie door of download de documenten via de FROS website ) Vanaf Januari 2014 heeft FROS een nieuwe uitgave van het boekje: Sportschieten hoe begin ik er aan ter beschikking ( nieuwe uitgave die ontwikkeld is door Nico De Meyere ) Bekijk even de websites van wapenunie en FROS

5 Agenda opleiding Veiligheid Administratie, model 9, model 4 Type wapens Laden / ontladen Haperingen

6 Veiligheid Alcoholische dranken worden niet gedronken voor een schietbeurt ( ook niet 1 glas ) Na de schietbeurt hou je er rekening mee dat je wapens transporteert en niet in dronken toestand mag rijden. ( of wapens transporteren )

7 Veiligheid Stop = alles stoppen en wapen in veilige richting Volg steeds nauwkeurig de instructies van je begeleider Bij het bevel stop hou je het wapen in de richting van het doel en wacht je verdere instructies af. Je vinger gaat meteen van de trekker en je stopt alle handelingen die je bezig bent. Je zal het bevel STOP alleen krijgen als er een ernstig probleem is voor de veiligheid in de schietstand.

8 Veiligheid De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden Reageer alsof je wapen steeds geladen is. Leg nooit een geladen wapen neer. Een wapen is ongeladen op het moment dat het op de tafel ligt. Zorg dat iedereen kan zien dat je wapen ongeladen is. Trommel open, slede achteruit,.. Richt de loop steeds in de richting van de doelen. Ook bij het uitpakken en het laden van het wapen

9 Veiligheid De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden Een wapen uitpakken gebeurt op de vuurlijn. De loop is steeds in de richting van het doel gericht. De loop blijft voor de vuurlijn.

10 Veiligheid De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden Je vinger mag zich in de trekkerbeugel bevinden van zodra je wapen op het doel gericht is. Wat te doen als je schot niet afgaat ( ketser ) Wat als een schot anders klinkt dan normaal.

11 Veiligheid signaallampen of geluidssignaal Wanneer een geluidssignaal of de signaallampen geactiveerd worden ontlaad je meteen je wapen en leg je dit neer op de tafel Ga minstens 1 meter naar achter staan zodat alle schutters zien dat je wapen ongeladen op de tafel ligt.

12 Administratie Je kan pas een vuurwapen manipuleren indien je een voorlopige sportschutterslicentie ontvangen hebt. De enige uitzondering is voor schutters die reeds een wapen bezitten ( jagers, schutters die een model4 vergunning hebben voor hun wapen, ) of personen met een dagkaart

13 Administratie Hoe bekom je een voorlopige SSL ( sportschutterslicentie) FROS raadt aan om meteen een voorlopige SSL aan te vragen in verschillende categorieen wapens. Op die manier kan je ervaring opdoen met minstens wapens categorie A,B en D alvorens te beslissen waarvoor je interesse hebt.

14 Administratie theoretische en praktische proef Informeer wanneer je een theoretische en praktische proef kan afleggen. Je moet minstens 6 maanden lid zijn om een definitieve SSL aan te vragen dus je hebt tijd om je praktische proef af te leggen. FROS raadt aan om minstens 12 schietbeurten te oefenen met een wapen alvorens een praktische proef af te leggen. Je begeleider kan best evalueren of je klaar bent om een praktische proef af te leggen De vragen voor de theoretische proef vind je hier:

15 Administratie Hoe bekom je een definitieve SSL Stuur een degelijk ingevuld VL2 formulier op via je club. Kopieer je sportschuttersboekje om 12 schietbeurten te bewijzen stuur alle gevraagde documenten mee op. Een schietbeurt kan pas starten nadat je ingeschreven bent in het register van de schietstand.

16 Administratie Na iedere schietbeurt laat je uw sportschuttersboekje aftekenen er kan maar 1 schietbeurt per dag genoteerd worden meer dan 1 categorie wapens is mogelijk maar niet nodig

17 Administratie Aankoop van wapens Gebruik de wapens in je club. Gebruik de wapens van collega s Start met luchtdruk en.22 wapens Neem geen beslissing waarvan je na enkele maanden spijt zal hebben! - Model 9 ( ouder dan 18 jaar, definitieve SSL ) - Model 4 vergunning Zie ook :

18 Transport van wapens Het wapen is ongeladen en de magazijnen zijn leeg. Het wapen is onbruikbaar door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel. Het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en slotvaste koffer of tas. De munitie wordt veilig verpakt vervoerd Het voertuig blijft niet zonder toezicht achter.

19 Transport van wapens Op de schietstand Opslaan van je wapen in je wagen kan als er toezicht is. In de sportclub is er een specifieke opslagruimte voorzien Aan de vuurlijn je wapen pas uitpakken nadat je ingeschreven bent in het register.

20 Transport van wapens Toegestane trajecten met wapens: Tussen de woon en verblijfplaatsen onderling Tussen de woon of verblijfplaatsen en de schietstand Tussen de woon of verblijfplaatsen en een erkend persoon

21 Opslag van wapens De wapens moeten ongeladen worden bewaard. De wapens en de munitie moeten steeds buiten het bereik van kinderen worden bewaard. De wapens en de munitie mogen niet ogenblikkelijk toegankelijk zijn. De wapens en de munitie moeten bewaard worden op een plaats die geen uiterlijke kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie in bevindt. Eveneens mogen werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken niet langer dan noodzakelijk worden achtergelaten in de nabijheid van plaatsen waar de wapens worden bewaard.

22 Opslag van wapens De veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van het aantal wapens: 1-5 wapens Met een trekkerslot of na het wegnemen van een essentieel onderdeel, en dit onderdeel afzonderlijk bewaren. Bevestigen van het wapen aan een ketting of slot, met een verankering in de muur of een vast punt wapens Wapens opslaan in een stevige slotvaste wapenkast wapens Wapens opslaan in een daartoe ontworpen wapenkluis 30-.wapens Veiligheidsvoorwaarden voor opslag categorie G (Wapenkamer) Zie ook:

23 Type wapens Vrije wapens Bepaalde Zwartkruit wapens Luchtdrukwapens Alarmwapens Vergunningsplichtige wapens Wapens geregistreerd op model 4 of model 9 Verboden wapens

24 Type wapens Categorieën wapens volgens het sportschuttersdecreet A: Revolver B: Pistool C: Lange wapens gladde loop D: Lange wapens getrokken loop E: Zwartkruitwapens

25 Aangepaste beschermingsmiddelen Draag steeds je gehoorbescherming Draag steeds een veiligheidsbril

26 Laden en ontladen van wapens Revolver Revolver = Categorie A Wanneer is een revolver ontladen?

27 Laden en ontladen van wapens Pistool Pistool = Categorie B Welk wapen is ongeladen?

28 Laden en ontladen van wapens lange wapens met gladde loop Schoudervuurwapens met gladde loop = categorie C

29 Laden en ontladen van wapens lange wapens met getrokken loop Lange wapens met gerokken loop = Categorie D Ontladen = Grendel open!

30 Laden en ontladen van wapens zwartkruit wapens Zwartkruit wapens = Categorie E Waar mogelijk verder laden en schot afvuren De schutter overlegt met de verantwoordelijke en beslist daarna.

31 Types revolvers SA: Single action Hamer maakt enkel voorwaartse beweging Dus steeds manueel opspannen DA: Double action Hamer maakt zowel achterwaartse als voorwaartse beweging door de actie op de trekker

32 Types revolvers M Linksdraaiend Rechtsdraaiend

33 Types revolvers Hoe een revolver met opgespannen haan ontladen?

34 Types pistolen Onderdelen pistool: Kast Slede Loop Hoofdveer Trekker en haan Magazijn Veiligheidspal Richtmiddelen

35 Schouderwapens met gladde loop Onderdelen Loop Bascule Kolf Voorhout Trekker en selektor

36 Schouderwapens met gladde loop De velddemontage Breken van het wapen Verwijderen van het voorhout Loop van de bascule halen Veiligheid bij jachtwapens Wapen gebroken houden voor en na het schot Veiligheid op de kast of de kolf

37 Schouderwapens met gladde loop Soorten Munitie Massieve kop (Bren, Slug) Meervoudige projectielen (hagel) Lood Staal Legering Loop Choke in de loop

38 Lange wapens met getrokken loop Types: Enkelschot Repeteer Met grendel Lever action Pompactie Half automatisch

39 Lange wapens met getrokken loop Repeteergeweer met grendel Onderdelen: Kolf Loop Grendel Trekkergroep (magazijn) Velddemontage Grendel uit het grendelhuis

40 munitie Gangbare soorten: Randvuurmunitie Centraalvuurmunitie

41 Centraalvuur munitie De verschillende componenten in een centraal vuur patroon: 1. Slaghoedje 2. Lading 3. Huls 4. Kop

42 Randvuur munitie Componenten Huls Slagsas Kop

43 Mikken Wat is je meesteroog? Ben je linkshandig of rechtshandig? Wat zijn de richtmidellen? Keep Korrel diopter kijker

44 Mikken

45 Mikken Vraag informatie aan je begeleider!

46 Mikken

47 Greep Het wapen met de niet schiethand in de schiethand brengen. Het wapen in de V (duim / wijsvinger) van de schiethand duwen. Zorg voor een goed contact achterkant wapen en hand. Dan pas de vingers sluiten. Vinger naast de trekker (veiligheid).

48 Trekkercontrole Voordruk : Is de druk voor het harde punt. Hard punt : Punt vanaf waar een grotere weerstand moet overwonnen worden. Positieve druk : Druk nodig om vanaf het harde punt de weerstand te overwinnen en het schot te laten vertrekken.

49 Vinger op de trekker Vinger op de trekker als wapen op doel gericht is ( niet eerder ) Plaatsing van de vinger op de trekker : Ideaal is het midden van het eerste vingerkootje op de trekker te plaatsen. Probeer ook altijd op dezelfde plaats contact te maken met de trekker.

50 Houding pistool Oefen de juiste houding met je begeleider Verifieer regelmatig je houding

51 Houding lange wapens

52 Begeleiding van een nieuwe schutter Wie een voorlopige SSL heeft moet zich laten begeleiden door een ervaren schutter ( vraag de schietstand verantwoordelijke wie je kan helpen ) Stel vragen, er zijn steeds schutters die je met plezier meer informatie geven. Heb je nog vragen dan kan je terecht bij: - het bestuur van je club - FROS ( bij voorkeur naar of - Koop via FROs of je club het boekje sportschieten hoe begin ik er aan - consulteer de website van

53 Deze presentatie kwam tot stand dankzij de hulp van een reeks vrijwilligers die zich regelmatig inzetten om nieuwe schutters te begeleiden FROS wil enkele schutters speciaal bedanken: Gunther Herregods, Geert Nys en Gino Van Dorpe hebben hun ervaring en presentaties ter beschikking gesteld van FROS. De presentatie werd gecontroleerd en bijgewerkt door onderstaand team:

Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving

Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving Inhoudstafel Voorafgaande mededeling... 7 De omzendbrief van 29/10/10 over de toepassing van de wapenwetgeving wordt hierbij ingetrokken en vervangen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 31287 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw Huishoudelijk reglement Koninklijke Football Club Lint : stamnummer 1453 1. Inleiding KFC Lint wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen je een fijne en veilige reis toe! Stichting Wielewaal

Voorwoord. We wensen je een fijne en veilige reis toe! Stichting Wielewaal 1. Voorwoord. Bijna alle vakanties hebben de beschikking over een busje. Voor de ADHD/ASSvakanties zijn dit gewone personenbusjes; op de LG- en MCG-vakanties gaat een aangepast busje mee (bij groepen vanaf

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen INHOUD Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN GEMAKSBELEGGEN... 6 1. Wat hoort er bij Knab Gemaksbeleggen?...

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT

SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT 1956 INHOUD Pagina 1&2 1.Algemene bepalingen 2&3 2.Technische gegevens schietstand 3&4 3.Schietbepalingen 4&5&6&7 4.Wedstrijdbepalingen 7&8 5.Keuren

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

Handleiding Info vooraf

Handleiding Info vooraf Handleiding In deze handleiding leggen we je stap voor stap uit hoe je tot een eigen presentatie met tekst foto s en video kan komen die je vervolgens kan afspelen op jouw TV. Deze handleiding dient ter

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

HANDLEIDING. Zelfverzekerd presenteren. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Zelfverzekerd presenteren. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Zelfverzekerd presenteren TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: I Wasn t Prepared For That In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1

Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1 Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1 In deze presentatie.! Wat is Assist en wat zijn de voordelen?! Hoe ga ik

Nadere informatie

Handleiding Alles over fietsen

Handleiding Alles over fietsen Alles over fietsen Doel van deze handleiding 2 De voordelen van fietsen 2 Een veilig uitgeruste fietse 3 Handig materiaal voor onderweg 5 Basisverkeersregels voor fietsers 8 Onderhoud van de fiets 14 De

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING DOELTREFFERS LANDGRAAF

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING DOELTREFFERS LANDGRAAF VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING DOELTREFFERS LANDGRAAF INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I II III V VI

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Voorwoord. Dit is immers het tijdperk van online zakendoen en jouw bedrijf en je website zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voorwoord. Dit is immers het tijdperk van online zakendoen en jouw bedrijf en je website zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorwoord Vaak als ik vakvrouwen met een eigen bedrijf en een eigen website spreek zeggen ze: Oh ja, webanalyse, daar wil ik ook nog eens wat mee! Als we vervolgens verder praten, blijkt dat ze vaak een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Critical HIT Airsoft events. Toegang tot het evenement:

Algemene voorwaarden Critical HIT Airsoft events. Toegang tot het evenement: Algemene voorwaarden Critical HIT Airsoft events. Toegang tot het evenement: Alleen als u een geldig toegangsbewijs heeft, wordt u toegelaten op het evenement. Bezoekers zijn bij uitzondering toegelaten

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie