FROS opleiding sportschieten. Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FROS opleiding sportschieten. Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters"

Transcriptie

1 FROS opleiding sportschieten Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters

2 Doel van deze presentatie De werkgroep sportschieten van FROS heeft in samenspraak met een reeks verantwoordelijken van diverse clubs een presentatie samengesteld die als handleiding kan dienen voor de begeleiders van nieuwe schutters. Deze presentatie is een handleiding die de begeleiders kan helpen om de nieuwe schutters beter op te leiden. Deze cursus is een eerste stap, wij raden alle clubs aan om hun ervaren begeleiders ook als initiators of trainer te laten opleiden via VTS.

3 Aanpassing aan de lokale reglementen Gelieve deze presentatie aan te passen en de lokale reglementering van de schietstand te verwerken in de slides. Deze presentatie kwam tot stand dankzij een reeks vrijwilligers van diverse schietstanden. Bedankt aan iedereen die enthousiast meewerkte om deze presentatie tot stand te brengen. Alle +-6 maanden zal deze presentatie bijgewerkt worden. Wie een idee, een voorstel, fotomateriaal, didactische materiaal heeft kan dit bezorgen aan We gaan uw materiaal of idee zeker mee verwerken in de volgende versie van deze presentatie.

4 Beschikbare documentatie Fros heeft samen met deze presentatie een reeks documenten per verzonden die de nieuwe schutters kunnen helpen hun administratie af te werken. ( geef deze informatie door of download de documenten via de FROS website ) Vanaf Januari 2014 heeft FROS een nieuwe uitgave van het boekje: Sportschieten hoe begin ik er aan ter beschikking ( nieuwe uitgave die ontwikkeld is door Nico De Meyere ) Bekijk even de websites van wapenunie en FROS

5 Agenda opleiding Veiligheid Administratie, model 9, model 4 Type wapens Laden / ontladen Haperingen

6 Veiligheid Alcoholische dranken worden niet gedronken voor een schietbeurt ( ook niet 1 glas ) Na de schietbeurt hou je er rekening mee dat je wapens transporteert en niet in dronken toestand mag rijden. ( of wapens transporteren )

7 Veiligheid Stop = alles stoppen en wapen in veilige richting Volg steeds nauwkeurig de instructies van je begeleider Bij het bevel stop hou je het wapen in de richting van het doel en wacht je verdere instructies af. Je vinger gaat meteen van de trekker en je stopt alle handelingen die je bezig bent. Je zal het bevel STOP alleen krijgen als er een ernstig probleem is voor de veiligheid in de schietstand.

8 Veiligheid De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden Reageer alsof je wapen steeds geladen is. Leg nooit een geladen wapen neer. Een wapen is ongeladen op het moment dat het op de tafel ligt. Zorg dat iedereen kan zien dat je wapen ongeladen is. Trommel open, slede achteruit,.. Richt de loop steeds in de richting van de doelen. Ook bij het uitpakken en het laden van het wapen

9 Veiligheid De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden Een wapen uitpakken gebeurt op de vuurlijn. De loop is steeds in de richting van het doel gericht. De loop blijft voor de vuurlijn.

10 Veiligheid De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden Je vinger mag zich in de trekkerbeugel bevinden van zodra je wapen op het doel gericht is. Wat te doen als je schot niet afgaat ( ketser ) Wat als een schot anders klinkt dan normaal.

11 Veiligheid signaallampen of geluidssignaal Wanneer een geluidssignaal of de signaallampen geactiveerd worden ontlaad je meteen je wapen en leg je dit neer op de tafel Ga minstens 1 meter naar achter staan zodat alle schutters zien dat je wapen ongeladen op de tafel ligt.

12 Administratie Je kan pas een vuurwapen manipuleren indien je een voorlopige sportschutterslicentie ontvangen hebt. De enige uitzondering is voor schutters die reeds een wapen bezitten ( jagers, schutters die een model4 vergunning hebben voor hun wapen, ) of personen met een dagkaart

13 Administratie Hoe bekom je een voorlopige SSL ( sportschutterslicentie) FROS raadt aan om meteen een voorlopige SSL aan te vragen in verschillende categorieen wapens. Op die manier kan je ervaring opdoen met minstens wapens categorie A,B en D alvorens te beslissen waarvoor je interesse hebt.

14 Administratie theoretische en praktische proef Informeer wanneer je een theoretische en praktische proef kan afleggen. Je moet minstens 6 maanden lid zijn om een definitieve SSL aan te vragen dus je hebt tijd om je praktische proef af te leggen. FROS raadt aan om minstens 12 schietbeurten te oefenen met een wapen alvorens een praktische proef af te leggen. Je begeleider kan best evalueren of je klaar bent om een praktische proef af te leggen De vragen voor de theoretische proef vind je hier:

15 Administratie Hoe bekom je een definitieve SSL Stuur een degelijk ingevuld VL2 formulier op via je club. Kopieer je sportschuttersboekje om 12 schietbeurten te bewijzen stuur alle gevraagde documenten mee op. Een schietbeurt kan pas starten nadat je ingeschreven bent in het register van de schietstand.

16 Administratie Na iedere schietbeurt laat je uw sportschuttersboekje aftekenen er kan maar 1 schietbeurt per dag genoteerd worden meer dan 1 categorie wapens is mogelijk maar niet nodig

17 Administratie Aankoop van wapens Gebruik de wapens in je club. Gebruik de wapens van collega s Start met luchtdruk en.22 wapens Neem geen beslissing waarvan je na enkele maanden spijt zal hebben! - Model 9 ( ouder dan 18 jaar, definitieve SSL ) - Model 4 vergunning Zie ook :

18 Transport van wapens Het wapen is ongeladen en de magazijnen zijn leeg. Het wapen is onbruikbaar door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel. Het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en slotvaste koffer of tas. De munitie wordt veilig verpakt vervoerd Het voertuig blijft niet zonder toezicht achter.

19 Transport van wapens Op de schietstand Opslaan van je wapen in je wagen kan als er toezicht is. In de sportclub is er een specifieke opslagruimte voorzien Aan de vuurlijn je wapen pas uitpakken nadat je ingeschreven bent in het register.

20 Transport van wapens Toegestane trajecten met wapens: Tussen de woon en verblijfplaatsen onderling Tussen de woon of verblijfplaatsen en de schietstand Tussen de woon of verblijfplaatsen en een erkend persoon

21 Opslag van wapens De wapens moeten ongeladen worden bewaard. De wapens en de munitie moeten steeds buiten het bereik van kinderen worden bewaard. De wapens en de munitie mogen niet ogenblikkelijk toegankelijk zijn. De wapens en de munitie moeten bewaard worden op een plaats die geen uiterlijke kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie in bevindt. Eveneens mogen werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken niet langer dan noodzakelijk worden achtergelaten in de nabijheid van plaatsen waar de wapens worden bewaard.

22 Opslag van wapens De veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van het aantal wapens: 1-5 wapens Met een trekkerslot of na het wegnemen van een essentieel onderdeel, en dit onderdeel afzonderlijk bewaren. Bevestigen van het wapen aan een ketting of slot, met een verankering in de muur of een vast punt wapens Wapens opslaan in een stevige slotvaste wapenkast wapens Wapens opslaan in een daartoe ontworpen wapenkluis 30-.wapens Veiligheidsvoorwaarden voor opslag categorie G (Wapenkamer) Zie ook:

23 Type wapens Vrije wapens Bepaalde Zwartkruit wapens Luchtdrukwapens Alarmwapens Vergunningsplichtige wapens Wapens geregistreerd op model 4 of model 9 Verboden wapens

24 Type wapens Categorieën wapens volgens het sportschuttersdecreet A: Revolver B: Pistool C: Lange wapens gladde loop D: Lange wapens getrokken loop E: Zwartkruitwapens

25 Aangepaste beschermingsmiddelen Draag steeds je gehoorbescherming Draag steeds een veiligheidsbril

26 Laden en ontladen van wapens Revolver Revolver = Categorie A Wanneer is een revolver ontladen?

27 Laden en ontladen van wapens Pistool Pistool = Categorie B Welk wapen is ongeladen?

28 Laden en ontladen van wapens lange wapens met gladde loop Schoudervuurwapens met gladde loop = categorie C

29 Laden en ontladen van wapens lange wapens met getrokken loop Lange wapens met gerokken loop = Categorie D Ontladen = Grendel open!

30 Laden en ontladen van wapens zwartkruit wapens Zwartkruit wapens = Categorie E Waar mogelijk verder laden en schot afvuren De schutter overlegt met de verantwoordelijke en beslist daarna.

31 Types revolvers SA: Single action Hamer maakt enkel voorwaartse beweging Dus steeds manueel opspannen DA: Double action Hamer maakt zowel achterwaartse als voorwaartse beweging door de actie op de trekker

32 Types revolvers M Linksdraaiend Rechtsdraaiend

33 Types revolvers Hoe een revolver met opgespannen haan ontladen?

34 Types pistolen Onderdelen pistool: Kast Slede Loop Hoofdveer Trekker en haan Magazijn Veiligheidspal Richtmiddelen

35 Schouderwapens met gladde loop Onderdelen Loop Bascule Kolf Voorhout Trekker en selektor

36 Schouderwapens met gladde loop De velddemontage Breken van het wapen Verwijderen van het voorhout Loop van de bascule halen Veiligheid bij jachtwapens Wapen gebroken houden voor en na het schot Veiligheid op de kast of de kolf

37 Schouderwapens met gladde loop Soorten Munitie Massieve kop (Bren, Slug) Meervoudige projectielen (hagel) Lood Staal Legering Loop Choke in de loop

38 Lange wapens met getrokken loop Types: Enkelschot Repeteer Met grendel Lever action Pompactie Half automatisch

39 Lange wapens met getrokken loop Repeteergeweer met grendel Onderdelen: Kolf Loop Grendel Trekkergroep (magazijn) Velddemontage Grendel uit het grendelhuis

40 munitie Gangbare soorten: Randvuurmunitie Centraalvuurmunitie

41 Centraalvuur munitie De verschillende componenten in een centraal vuur patroon: 1. Slaghoedje 2. Lading 3. Huls 4. Kop

42 Randvuur munitie Componenten Huls Slagsas Kop

43 Mikken Wat is je meesteroog? Ben je linkshandig of rechtshandig? Wat zijn de richtmidellen? Keep Korrel diopter kijker

44 Mikken

45 Mikken Vraag informatie aan je begeleider!

46 Mikken

47 Greep Het wapen met de niet schiethand in de schiethand brengen. Het wapen in de V (duim / wijsvinger) van de schiethand duwen. Zorg voor een goed contact achterkant wapen en hand. Dan pas de vingers sluiten. Vinger naast de trekker (veiligheid).

48 Trekkercontrole Voordruk : Is de druk voor het harde punt. Hard punt : Punt vanaf waar een grotere weerstand moet overwonnen worden. Positieve druk : Druk nodig om vanaf het harde punt de weerstand te overwinnen en het schot te laten vertrekken.

49 Vinger op de trekker Vinger op de trekker als wapen op doel gericht is ( niet eerder ) Plaatsing van de vinger op de trekker : Ideaal is het midden van het eerste vingerkootje op de trekker te plaatsen. Probeer ook altijd op dezelfde plaats contact te maken met de trekker.

50 Houding pistool Oefen de juiste houding met je begeleider Verifieer regelmatig je houding

51 Houding lange wapens

52 Begeleiding van een nieuwe schutter Wie een voorlopige SSL heeft moet zich laten begeleiden door een ervaren schutter ( vraag de schietstand verantwoordelijke wie je kan helpen ) Stel vragen, er zijn steeds schutters die je met plezier meer informatie geven. Heb je nog vragen dan kan je terecht bij: - het bestuur van je club - FROS ( bij voorkeur naar of - Koop via FROs of je club het boekje sportschieten hoe begin ik er aan - consulteer de website van

53 Deze presentatie kwam tot stand dankzij de hulp van een reeks vrijwilligers die zich regelmatig inzetten om nieuwe schutters te begeleiden FROS wil enkele schutters speciaal bedanken: Gunther Herregods, Geert Nys en Gino Van Dorpe hebben hun ervaring en presentaties ter beschikking gesteld van FROS. De presentatie werd gecontroleerd en bijgewerkt door onderstaand team:

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Inleiding De schutterssport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als sportschutters. Vanaf de leeftijd van

Nadere informatie

Sportschutter worden in Vlaanderen

Sportschutter worden in Vlaanderen Sportschutter worden in Vlaanderen Hoe beginnen met de schietsport? FROS amateursportfederatie is in Vlaanderen één van de 4 erkende federaties die een volmacht ontvingen om sportschutterslicenties uit

Nadere informatie

Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren

Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren Défense Active des Amateurs d Armes asbl Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren Een nieuw Koninklijk Besluit

Nadere informatie

WAPENUNIE UNION ARMES

WAPENUNIE UNION ARMES WAPENUNIE UNION ARMES Nieuw uitvoeringsbesluit opslag door particulieren Zeer binnenkort zal een nieuw uitvoeringsbesluit verschijnen dat regelt hoe particulieren wapens dienen op te slaan. De tekst bepaalt

Nadere informatie

MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt

MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt VAK I. - IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER Naam en voornamen...

Nadere informatie

De Hantering- en Schietproef

De Hantering- en Schietproef De Hantering- en Schietproef (Provincie Antwerpen) uit folder V.S.K. (1999) 22/03/03 Hieronder een beschrijving van de manier waarop de door de V.S.K. (Vlaamse Schutters Konfederatie) in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën Voorbereiding Kandidaten kunnen zich voorbereiden door het document de sportschutterslicentie te raadplegen. Dit document kan geconsulteerd

Nadere informatie

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS 1. ONDER WELKE VOORWAARDEN MAG MEN HET PARCOURSCHIETEN BEOEFENEN? Mits het bekomen van een draagvergunning. 2. WAT MOET ER GEBEUREN BIJ ERFENIS OF

Nadere informatie

Bewijs. Ondergetekende geboren op. en wonende te. verklaart op de hoogte te zijn van de aanvraag ingediend door

Bewijs. Ondergetekende geboren op. en wonende te. verklaart op de hoogte te zijn van de aanvraag ingediend door Bewijs Ondergetekende geboren op en wonende te verklaart op de hoogte te zijn van de aanvraag ingediend door.. wonende op hetzelfde adres, in verband met een voorlopige of definitieve vergunning voor een

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 31287 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Regels voor de Baancommandant

Regels voor de Baancommandant Regels voor de Baancommandant Als er geen baancommandant in de accommodatie aanwezig is, mag er niet geschoten worden. Eventueel wordt er een nieuwe baancommandant aangewezen. De baancommandant mag tijdens

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef

Vragenlijst theoretische proef UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN SPORTSCHUTTERS Vragenlijst theoretische proef De FOD Justitie bezorgde aan de politiediensten

Nadere informatie

Sportschutterslicentie

Sportschutterslicentie Vlaamse Schietsport Koepel Vragenlijst Sportschutterslicentie Inleiding regelgeving sportief- en recreatief schieten Praktische handleiding voor de schiet- en hanteringsproeven 2 Test uw kennis: 1. Bij

Nadere informatie

= = = = = =^ 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0 2 0 7=w~ 0 9 0 7 0 2= 0 7 0 2=s 0 7 º 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 7 0 2 = = = =

= = = = = =^ 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0 2 0 7=w~ 0 9 0 7 0 2= 0 7 0 2=s 0 7 º 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 7 0 2 = = = = 1 3 º 0 4 0 6 0 2 0 3 0 7i 0 0 0 2 º 0 0 N M 0 5 0 7 a º 0 7 0 3 ª 0 7c 0 7 0 5 0 7 º~ 0 1 0 7q~ 0 9 0 7 0 2 0 7 0 2i 0 4 0 9~ 0 1 0 7_ 0 7 0 5 ª º 0 7 0 2 ^ 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0 2 0 7w~ 0 9 0 7 0 2 0

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in vullen in drukletters aub) Naam:. Voornaam:.. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit: Rijksregisternummer:...

Nadere informatie

Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk 20-12-2014 Henk Peters Gebruikte afkortingen binnen de reglementen: KNSA: VGGF: VVF: VCF: CWM:.22LR VOG WM-3

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN F.O.D. Binnenlandse Zaken 1 AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:. Voornaam:. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit:

Nadere informatie

Basiscursus Schietvaardigheid

Basiscursus Schietvaardigheid Basiscursus Schietvaardigheid Welkom bij schietsportvereniging de Treffers Lelystad. U bent aspirant-lid geworden van een bijzondere sportvereniging. De schietsport fascineert en daagt uit maar brengt

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies Erratum Einde Franstalige versie belgiëlex. be -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Schietclub SHOOTING CLUB BOOM vzw Erkenning Nummer: 13/1/2001/0002 Exploitant: Roger Aerts, wonende Steenberghoekstraat 2 bus 3 2840 Rumst Schietstand gelegen te 2850 BOOM Noeveren 186 Provincie Antwerpen

Nadere informatie

Intern Reglement Sportschuttersverbond FROS. Deontologische code Sportschuttersverbond FROS

Intern Reglement Sportschuttersverbond FROS. Deontologische code Sportschuttersverbond FROS Intern Reglement Sportschuttersverbond FROS Deontologische code Sportschuttersverbond FROS Versie van 28-apr-2011 Blz: 1 Contents Inleiding:... 3 Deze deontologische code valt uiteen in de volgende delen:...

Nadere informatie

- Vooral jacht op kleinwild, waterwild en overig wild (bestaat ook gladloopkogelpatroon 'Brenneke' voor grofwild).

- Vooral jacht op kleinwild, waterwild en overig wild (bestaat ook gladloopkogelpatroon 'Brenneke' voor grofwild). Samenvatting wapens Indien je de mogelijkheid hebt: leer deze met een wapen bij de hand (ongeladen welteverstaan) Hoofdstuk 11: Hagel 1. Het hagelgeweer - Vooral jacht op kleinwild, waterwild en overig

Nadere informatie

Wapenwet vanuit het perspectief van de sportief- en recreatief schutter. Nico DEMEYERE, advocaat

Wapenwet vanuit het perspectief van de sportief- en recreatief schutter. Nico DEMEYERE, advocaat Wapenwet vanuit het perspectief van de sportief- en recreatief schutter Nico DEMEYERE, advocaat Overzicht Statuut van de sportschutter Wisselwerking federale wapenwet Knelpunten 2 Nico DEMEYERE Statuut

Nadere informatie

DEEL VII - HISTORISCHE WAPENS

DEEL VII - HISTORISCHE WAPENS POSTUS 303, 3830 J LUSN L VII - HISTORISH WPNS KNS Schiet- en Wedstrijdreglement, deel VII, 01-10-2015, pagina 1 INHOU eel VII HISTORISH WPNS Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap...

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap... I. Wapenwet Wet van 8 juni 2006 houdende regeling met wapens (ook Wapenwet genoemd)........................ 3 II. Benelux-Overeenkomst Benelux-overeenkomst inzake Wapens en Munitie ondertekend op 9 december

Nadere informatie

Wapenunie Union Armes

Wapenunie Union Armes VIJFJAARLIJKSE CONTROLES OP WAPENBEZIT BEWIJS VAN DE WETTIGE REDEN RECREATIEF SCHIETEN Mr. DEMEYERE Nico, advocaat, ondervoorzitter Wapenunie Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Initiatief voor de controle...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens... 3 a. Adres... 3 b. Openingsuren... 3 c. De voorzitter en verantwoordelijken... 3 d. Aansluitingsnummer en erkenningsnummer... 4 2. Schietstand...

Nadere informatie

Vraag: is model 12 (maatregelen te nemen bij de bewaring van een vuurwapen om diefstal en ongelukken te voorkomen) nog steeds geldig?

Vraag: is model 12 (maatregelen te nemen bij de bewaring van een vuurwapen om diefstal en ongelukken te voorkomen) nog steeds geldig? FAQ (veel gestelde vragen) Rubriek 1: algemeen A. Het uitlenen van wapens aan derden Vraag: de houders van een jachtverlof, van een sportschutterslicentie en van een Europese vuurwapenpas afgeleverd door

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Jachtexamencommissie van het Vlaamse Gewest Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2014 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein VEILIGHEIDS- en BAANREGLEMENT Vastgesteld d.d. 8 januari 2014 door bestuur S.V. Ultrajectum en door de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SINT-NIKLASE PISTOOLSCHUTTERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SINT-NIKLASE PISTOOLSCHUTTERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT SINT-NIKLASE PISTOOLSCHUTTERS Vereniging zonder winstoogmerk Europark Noord 41 9100 Sint-Niklaas Telefoon: 03/766.42.61 Voorzitter: Gary Brusselmans, erkende uitbater Provincie Bestuur O-Vl. Buntstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Royal Belgian Shooting Sport Federation Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersverenigingen v.z.w. Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique a.s.b.l. Königlicher Verband der Belgischen Schützenvereine

Nadere informatie

V.S.C.Z. vzw en haar aangesloten clubs V.S.Z. vzw, ARGENTUM vzw Huishoudelijk- en veiligheidsreglement Administratieve bepalingen. Art.

V.S.C.Z. vzw en haar aangesloten clubs V.S.Z. vzw, ARGENTUM vzw Huishoudelijk- en veiligheidsreglement Administratieve bepalingen. Art. V.S.C.Z. vzw en haar aangesloten clubs V.S.Z. vzw, ARGENTUM vzw Huishoudelijk- en veiligheidsreglement Administratieve bepalingen. Art. 1) Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging

Nadere informatie

Door goed te eten, goed te bewegen en goed te slapen is men tot enige sportieve prestatie in staat.

Door goed te eten, goed te bewegen en goed te slapen is men tot enige sportieve prestatie in staat. Schieten is Een TECHNISCH gebeuren. Elk schot is een wedstrijd op zich. HIER en NU met betrekking tot OORZAAK en GEVOLG. Een complex geheel van technische en mentale processen met als doel een JUIST schot.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT

VEILIGHEIDSREGLEMENT Stichting Ontwikkeling en Exploitatie Schietsportaccommodaties VEILIGHEIDSREGLEMENT SSC EMMEN STICHTING OES 50-100-300 METER BAAN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels

Nadere informatie

FROS. Beginnende schutter? Wapenverzamelaar. Afschaffing HFD-lijst. Review. Hoe ga ik van start! Of verzamelaar van wapens? Wat verandert er?

FROS. Beginnende schutter? Wapenverzamelaar. Afschaffing HFD-lijst. Review. Hoe ga ik van start! Of verzamelaar van wapens? Wat verandert er? F R O S SPORTSCHIETEN Beginnende schutter? Hoe ga ik van start! Editie 1-2014 FROS Review Ruger New Vaquero Wapenverzamelaar Of verzamelaar van wapens? Afschaffing HFD-lijst Wat verandert er? Smith & Wesson

Nadere informatie

Initiatie Pistoolschieten

Initiatie Pistoolschieten Initiatie Pistoolschieten Vandevelde Guido Trainer A Pistool 2 Inhoudstafel Pagina 1. Inleiding 3 2. Definitie van het pistoolschieten 5 3. Het mikken 6 a. Wat? b. De mikorganen van het wapen (1) De keep

Nadere informatie

B&T VP9 pistool. Eurosatory 2014. Franse Parabellums 1 - SAM 190

B&T VP9 pistool. Eurosatory 2014. Franse Parabellums 1 - SAM 190 B&T VP9 pistool BP Eurosatory 2014 Franse Parabellums 1 - SAM 190 De SPR 300 met afgeschroefde demper en omgeklapte kolf. Wat overblijft is een grendelgeweer in kaliber.300 Whisper van slechts 54 cm lang.

Nadere informatie

International Airsoft Practical Shooting

International Airsoft Practical Shooting International Airsoft Practical Shooting Wedstrijdreglement Nederlandstalige versie (maart 2014) In opdracht van de sportbond Airsoft Alliantie België (BE) 1 Voorwoord In dit reglement zijn de regels opgenomen

Nadere informatie

Het Schietpatroon INHOUDSOPGAVE

Het Schietpatroon INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Overzicht... 3 De Houding aan de lijn... 4 Pijl opzetten (Kepen)... 5 Booghand en koordhand plaatsen... 6 Concentratie... 7 Vooraantrek... 8 Aantrek... 9 Ankeren... 10 Mikken... 11 Doortrekken

Nadere informatie

HUISREGELS IAPS LOCATIES

HUISREGELS IAPS LOCATIES HUISREGELS IAPS LOCATIES 1 Inleiding In dit document worden de huisregels en gedragsregels beschreven die van toepassing zijn op de evenementen die door de NABV in het kader van IAPS (Parcours schieten)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJ K REG LEMENT

HUISHOUDELIJ K REG LEMENT VZW Schuttersvereniging Sint Michiel Erkenning nummer: í3/3/10/019 Ondernem i n gs n u mme r= 423.57 2.37 3 Exploitant: DE RAAD VAN BESTUUR Schietstand gelegen te 8800 Roeselare, Koning Leopold lll laan

Nadere informatie

Sportschieten met vuurwapens. Een analyse van het draagvlak, het juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen. Nils Duquet & Maarten Van Alstein

Sportschieten met vuurwapens. Een analyse van het draagvlak, het juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen. Nils Duquet & Maarten Van Alstein Sportschieten met vuurwapens Een analyse van het draagvlak, het juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen Nils Duquet & Maarten Van Alstein Rapport November 2012 Inhoudstafel 1 INLEIDING 2 2 DRAAGVLAK

Nadere informatie

UNACT - NUWJS NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT- EN SPORTSCHUTTERS

UNACT - NUWJS NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT- EN SPORTSCHUTTERS UNACT - NUWJS NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT- EN SPORTSCHUTTERS Contact: Georges Lang - Lombaardenvest 8-2000 ANTWERPEN - tel. (03) 233 75 16 Chantal Grimard - Avenue de l'energie 9-4432

Nadere informatie

AANVRAAG ERKENNING SCHIETSTAND

AANVRAAG ERKENNING SCHIETSTAND FEDERALE DIENSTEN GOUVERNEUR ANTWERPEN DIENST WAPENS AANVRAAG ERKENNING SCHIETSTAND IDENTITEIT VAN DE ERKENDE PERSOON Enkel in te vullen indien de erkende persn een natuurlijke persn is: Naam van de natuurlijke

Nadere informatie

Opmerking. Het schietpatroon is samengesteld voor een rechtse schutter. De linkse schutter moet alles identiek doen, maar wel in spiegelbeeld.

Opmerking. Het schietpatroon is samengesteld voor een rechtse schutter. De linkse schutter moet alles identiek doen, maar wel in spiegelbeeld. Het schietpatroon is samengesteld voor een rechtse schutter. De linkse schutter moet alles identiek doen, maar wel in spiegelbeeld. De houding moet tijdens het volledig schietpatroon behouden blijven.

Nadere informatie

Voorwoord 2. B. Veiligheid 4 Kluis Inbouwkast Losse kast Vaartuig. C. Vervoer 5 Verpakken Kofferbak Onbeheerd achterlaten Buitenland

Voorwoord 2. B. Veiligheid 4 Kluis Inbouwkast Losse kast Vaartuig. C. Vervoer 5 Verpakken Kofferbak Onbeheerd achterlaten Buitenland Inhoud: Pagina Voorwoord 2 A. Wapen- en munitiebezit 4 Uitzonderingspositie van wapen- en munitiebezitters Maximum aantal wapens Maximum hoeveelheid munitie Loodhagel B. Veiligheid 4 Kluis Inbouwkast Losse

Nadere informatie

Kogelgeweren. Indeling van Buksen. 1. Buksen met 1 loop. 2. Buksen met meer dan een loop. 1 kogel tegelijk Honderden projectielen

Kogelgeweren. Indeling van Buksen. 1. Buksen met 1 loop. 2. Buksen met meer dan een loop. 1 kogel tegelijk Honderden projectielen Kogelgeweren Buksen Hagelwapens Getrokken loop Gladde Loop 1 kogel tegelijk Honderden projectielen Lichtere kogel (7 mm = 10g) Zwaardere kogel (12 kal = 32g) Sneller (850 m/s) Trager (380 m/s) preciezer,

Nadere informatie

E-mail: fedpol.dpp@chello.be Kenmerk PC C:Program Files/TeamWARE/Office Polfeddirarms 010605doc.

E-mail: fedpol.dpp@chello.be Kenmerk PC C:Program Files/TeamWARE/Office Polfeddirarms 010605doc. Federale Politie Algemene Directie Personeel Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk PERMANENTE NOTA Uitgiftenummer Uitgiftedatum Fritz Toussaintstraat 47 1050 BRUSSEL

Nadere informatie

HEFTRUCK INSTRUCTIEKAART WERK OPSTARTEN BEDIENING

HEFTRUCK INSTRUCTIEKAART WERK OPSTARTEN BEDIENING HEFTRUCK WERK OPSTARTEN - Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het uit te voeren werk : - veiligheidsschoenen - handschoenen - gehoorbescherming, - Lees aandachtig de instructies bij

Nadere informatie

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G. Bestnr. 19 07 39. Roboraptor

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G. Bestnr. 19 07 39. Roboraptor G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 19 07 39 Roboraptor Inhoudsopgave Pagina Overzicht Roboraptor 3 Overzicht afstandsbediening 4 Toelichting over de batterijen 5 Basishandelingen bediening 6 Bediening

Nadere informatie

ECHTE WAPENS & ECHTE MUNITIE

ECHTE WAPENS & ECHTE MUNITIE GUNSMOKE Meerlaan 9A 9620 Zottegem Belgium Tel.: 0032-(0)9 360 33 80 Fax.: 0032-(0)9 361 22 01 E-mail: info@wapenhandelpodevijn.be Web: http://www.wapenhandelpodevijn.be H.R. OUD 24528 Ond. 0649.127.166

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar.

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING De Witte Roos te Zegveld INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I Belangrijke

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

S CHIETSPORT. 25 jaar HSV. de Olympische. Wetgeving: Nieuw uitvoeringsbesluit wapenopslag 2009-02

S CHIETSPORT. 25 jaar HSV. de Olympische. Wetgeving: Nieuw uitvoeringsbesluit wapenopslag 2009-02 Wetgeving: Nieuw uitvoeringsbesluit wapenopslag 2009-02 de Olympische S CHIETSPORT 25 jaar HSV 1ste kwartaal 2009-98ste jaargang - P 106340 - driemaandelijks tijdschrift van de VZW Vlaamse Schutterskonfederatie

Nadere informatie

In deze brief leggen we uit wat we gaan doen, wat we van de deelnemers verwachten op die dag en hoe je kunt aanmelden.

In deze brief leggen we uit wat we gaan doen, wat we van de deelnemers verwachten op die dag en hoe je kunt aanmelden. Try-out NABV IAPS wedstrijd bij Ghost Town Events in Oude-Tonge Op zondag 5 oktober 2014 is de 3 e NABV IAPS Try-Out een feit. Op de locatie van Ghost Town Airsoft Events in Oude-Tonge zal de derde Try-out

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT

VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT v.2015.01 Index Algemeen 2 A Reglement 2 B Veiligheid 3 C Baanregels 4 12m baan 6 25m baan 6 D Baancommandant / Ongeval 7 E Beheerder (tc functionaris van dienst) 8 F Instructie

Nadere informatie

Mondharmonica spelen in 7 lessen!

Mondharmonica spelen in 7 lessen! Mondharmonica spelen in 7 lessen! Hét handboek voor mensen die altijd al een instrument wilden bespelen, maar er nog nooit aan begonnen zijn! In zeven weken leer je de belangrijkste aspecten van de harmonica

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Vogelschieten

Veiligheidsreglement Vogelschieten Artikel 1: Algemeen 1. Het bestuur van de organiserende vereniging verplicht zich de veiligheid in en om de schietinrichting te allen tijde te waarborgen. 2. Ter handhaving van de veiligheid heeft één

Nadere informatie

Weetjes omtrent de WWM

Weetjes omtrent de WWM Weetjes omtrent de WWM (de Wet Wapens en Munitie) Bijgewerkt mei 2015 In dit document heeft het bestuur getracht de meest voorkomende vragen op het gebied van de regelgeving samen te vatten. Gebruik het

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof? Wat betekent "schieten in wedstrijdverband"?

1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof?  Wat betekent schieten in wedstrijdverband? 1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof? U moet minimaal 1 jaar aaneengesloten "gewoon" lid zijn geweest bij een gecertificeerde in Nederland gevestigde schietverenigingen

Nadere informatie

HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS?

HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS? HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS? Hoe behaal je in België een rijbewijs? Welke examens moet je afleggen? Wat moet je doen? 1. Lees de vragen op blad 2 en zoek de antwoorden in de tekst op blad 3. Op blad 4

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Datum 10/2012

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Datum 10/2012 Nagelpistool met batterij en gaspatroon MAX, type GS690RH/CH Pagina 1 van 5 - Nagelen in het lichaam - Gehoorschade 1. RISICO S 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES ONDERDELEN VAN HET NAGELPISTOOL Moer voor regeling

Nadere informatie

OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE

OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE Referentiekader Beroepskwalificatie Behandelaar luchtvracht en bagage (2015) van niveau 2. Omschrijving Opleiding In de opleiding Behandelaar luchtvracht en

Nadere informatie

P r e v e n t i e t i p s

P r e v e n t i e t i p s 1 P r e v e n t i e t i p s DIEFSTAL... Aangeboden door Uw verzekeringsmakelaar MEULEMAN Margote 121, 9260 Wichelen Tel 052 / 42 50 84 kantoor@meuleman.be www.meuleman.be 2 VEILIGHEID BEGINT MET HET AANNEMEN

Nadere informatie

HANDLEIDING Tony de Triceratops

HANDLEIDING Tony de Triceratops HANDLEIDING Tony de Triceratops 2014 VTech Printed in China 91-002928-011 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve

Nadere informatie

Infobrief C met vakbekwaamheid

Infobrief C met vakbekwaamheid Infobrief C met vakbekwaamheid In deze infobrief willen wij u enerzijds de opleiding toelichten. Anderzijds hopen wij u ook wegwijs te maken in de administratie rond het rijexamen. Opleiding: Theorie categorie

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Bondsbureau KNTS. Discipline Boller en Saluutschoten. Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers

Bondsbureau KNTS. Discipline Boller en Saluutschoten. Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers Discipline Boller en Saluutschoten Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers INHOUD: 1. Ontstaan van de traditie. 2. Informatie over kamerschieten en boller schieten.

Nadere informatie

Wat zijn wapen s en hoe werken ze

Wat zijn wapen s en hoe werken ze Pantarijn Rhenen Wat zijn wapen s en hoe werken ze Sector werkstuk Joost Cornelisse 4M 2014/2015 Voorwoord Hallo, ik ben Joost Cornelisse en dit is mijn sector werkstuk. Ik doe mijn sector werkstuk over

Nadere informatie

BASISTECHNIEKEN EN PRINCIPES VAN HET

BASISTECHNIEKEN EN PRINCIPES VAN HET BASISTECHNIEKEN EN PRINCIPES VAN HET PISTOOLSCHIETEN IN WOORD EN BEELD! VADECUM VOOR DE BEGINNERS. SAMENSTELLING : DIRKX ED. Inhoudstafel 1.Woord vooraf... 5 2. Bespreking van het pistoolschieten... 7

Nadere informatie

13 juli 2000. - Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden

13 juli 2000. - Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN MINISTERIE VAN JUSTITIE 13 juli 2000. - Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Precisiegeweer PG50

Wedstrijdreglement Precisiegeweer PG50 Wedstrijdreglement Precisiegeweer PG50 Versie: 10/06/2016 1. Algemeen 1.0 Reglementen Bij inachtneming van de regelgeving zal onderstaande volgorde worden aangehouden m.b.t. documenten: 1.) Precisie Geweer

Nadere informatie

PISTOOLSCHIETEN IN WOORD EN BEELD VADECUM VOOR DE BEGINNERS.

PISTOOLSCHIETEN IN WOORD EN BEELD VADECUM VOOR DE BEGINNERS. BASISTECHNIEKEN EN -PRINCIPES VAN HET PISTOOLSCHIETEN IN WOORD EN BEELD VADECUM VOOR DE BEGINNERS. (DIT zou ÚW FOTO MET ÚW RESULTATEN KUNNEN WORDEN WANNEER U DEZE CURSUS VRUCHTBAAR BEEINDIGD HEBT!!!...)

Nadere informatie

Handleiding. Functionele inspectie. Lees altijd de instructies. Max. 150 kg/330 lbs. ReTurn7400. ReTurn7500

Handleiding. Functionele inspectie. Lees altijd de instructies. Max. 150 kg/330 lbs. ReTurn7400. ReTurn7500 Handleiding ReTurn7500 ReTurn7400 Max. 150 kg/330 lbs De ReTurn7500 en ReTurn7400 worden binnen gebruikt voor korte verplaatsingen tussen rolstoel en bed, rolstoel en toilet/ verplaatsbaar toilet/rolstoel

Nadere informatie

Handleiding ONLI. Inhoudstafel

Handleiding ONLI. Inhoudstafel Handleiding ONLI Versiebeheer: Versie Datum wijzigingen 1.0 19/01/2015 Eerste versie 1.1 30/01/2015 Blz. 9 : antwoorden op een bericht in je mailbox die verstuurd werd uit ONLI. Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Collega kom eens kijken:

Collega kom eens kijken: Collega kom eens kijken: 21-02-13 Opleidingscentrum Opglabbeek Opleidingscentrum Kontich Versie APRIL 2009 - Veiligheidsopleiding + screening: SCREENING PRAKTIJK VEILIGHEID CONTROLE TRUCKBESTURING Bedrijf

Nadere informatie

Zich aanmelden in de applicatie.

Zich aanmelden in de applicatie. Contents Zich aanmelden in de applicatie.... 2 Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig... 10 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen....

Nadere informatie

Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15. Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso?

Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15. Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso? Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso? Stap 1: Ga naar www.bloso.be => klik op de knop word trainer Stap 2: Klik vervolgens op de link aanbod Vervolgens kom je op onderstaand scherm

Nadere informatie

DEEL IV - GROOT KALIBER GEWEER

DEEL IV - GROOT KALIBER GEWEER POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN DEEL IV - GROOT KALIBER GEWEER KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel IV, 01-10-2015, pagina 1 INHOUD DEEL IV GROOT KALIBER GEWEER Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

De Lokale Recherche. Hoofdinspecteur Lokale Recherche

De Lokale Recherche. Hoofdinspecteur Lokale Recherche WOKRA Wezembeek-Oppem & Kraainem Politiekrant VOORWOORD VAN DE KORPSCHEF Geachte, Ik maak van de gelegenheid gebruik om u en de uwen in naam van uw lokaal politiekorps en namens mijzelf een Zalig Kerstfeest

Nadere informatie

4x4. rij instructie. hoofdstuk: Bergingstechniek

4x4. rij instructie. hoofdstuk: Bergingstechniek 4x4 rij instructie Godt Sjoerd Art Godthelp Produkties d o o r : hoofdstuk: Bergingstechniek Een woord vooraf Het rijden op onverharde wegen met een 4wd auto bezorgt je een ongelooflijke ervaring van vrijheid.

Nadere informatie

Uitleg Circulaire Wapens en Munitie

Uitleg Circulaire Wapens en Munitie Uitleg Circulaire Wapens en Munitie Mr. P. Hoogeveen wwm@knsa.nl 1 Inhoudsopgave: Nieuwe Circulaire wapens en munitie van kracht.... 10 Schietbeurten... 10 Telling van schietbeurten.... 11 Informatie over

Nadere informatie