Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk"

Transcriptie

1 Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk Henk Peters Gebruikte afkortingen binnen de reglementen: KNSA: VGGF: VVF: VCF: CWM:.22LR VOG WM-3 WM-5 Koninklijke Nederlandse Schiet Associatie Vereniging Geweerschutters Gelderse Federatie Vereniging Veiligheids Functionaris Vertrouwen Contact Persoon Circulaire Wapens en Munitie Type munitie, waarmee St. Antonius schiet Verklaring Omtrent Gedrag Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van vereniging vuurwapens

2 1. Algemeen. a. Binnen schutterij St. Antonius worden de schietactiviteiten gecoördineerd door de schietcommissie b. De schutterij is lid van de VGGF (Vereniging Geweerschutters Gelderse Federatie) c. Binnen de schietcommissie hebben minimaal de volgende personen zitting: i. Wapen en munitie beheerder, die tevens in het bestuur zit en ook vergunning houder is. Dezer persoon is tevens Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) ii. Minimaal 1, maar liefst 2 extra bestuursleden, die ook vergunninghouder zijn, en dus ook lid zijn van de KNSA d. Naast bovengenoemde personen kan de schietcommissie worden uitgebreid met vergunning houders, die geen lid zijn van het bestuur e. De schietcommissie zal altijd streven, om zich aan de juiste regels, als beschreven in de CWM (Circulaire Wapens en Munitie) te houden en hiernaar te handelen. i. Leden van de schietcommissie zijn echter niet persoonlijk aansprakelijk, als een schutter bewust misbruik maakt van de regels ii. Schutters schieten voor eigen verantwoordelijkheid f. Indien een lid van de schutterij of een schutter zich bijvoorbeeld zorgen maakt, over de omgang met wapens binnen de vereniging, of over andere zaken omtrent het gehele schietgebeuren binnen de vereniging, dan kan hij contact opnemen met de VVF, die tevens VCP (Vertrouwenscontact persoon) van de vereniging is wat betreft schiet aangelegenheden. Als alternatief kan altijd contact worden opgenomen met de voorzitter. 2. De verantwoordelijkheden van de schietcommissie zijn: a. Organiseren van schietwedstrijden b. Correct en veilig laten verlopen van schietactiviteiten. c. Opslag van de wapens en munitie volgens de wettelijke regels in een wapenkluis d. Onderhoud van de wapens e. Inkoop van juiste munitie f. Bijhouden van munitie verbruik g. Toezien op naleving van regels zoals benoemd in dit document h. Onderhoud van schiet accommodatie 3. Algemene aandachtspunten schutterij St. Antonius a. Alle leden, die zich hebben aangemeld als schutter van de vereniging worden niet gezien als erkende schutters, maar zullen allen schieten als introducé b. Alle niet leden van de schutterij, die, daar waar mogelijk, willen deelnemen aan schietactiviteiten van de schutterij kunnen dit alleen doen als introducé c. Elk lid of niet lid, dat als introducé wil schieten, moet zich legitimeren en het ID nummer moet bekend zijn in de leden administratie of zal worden geregistreerd.

3 d. De vereniging organiseert drie keer per jaar een schiet wedstrijd: i. Een wedstrijd voor het jaarlijkse schuttersfeest. Hieraan kunnen leden van de schutterij en ook niet leden deelnemen. ii. Een wedstrijd tijdens het jaarlijkse schuttersfeest om de koningstitel. Hieraan kunnen alleen leden van de schutterij deelnemen. iii. Een wedstrijd in het najaar. Hieraan kunnen leden van de schutterij en ook niet leden deelnemen. e. Leden en niet leden van de schutterij kunnen deelnemen aan de wedstrijden, behalve als men door de veiligheidsfunctionaris of één van de schietcommissie leden om een geldige reden wordt geweigerd. f. Binnen de vereniging wordt niet met schietbeurten gewerkt, er zijn geen schietregisters van de schutterij g. De vereniging gebruikt geen stempel om een schietregister van een schutter van een andere vereniging af te stempelen h. Tijdens de schiet activiteiten kan er alleen geschoten worden met de wapens, die de schutterij ter beschikking stelt. Privé wapens zijn niet toegestaan. i. De schutterij verhuurt zijn wapens niet aan andere verenigingen of privé personen. Ditzelfde geldt ook voor munitie. j. De vereniging werkt niet mee, aan het verzoek van een schutterij lid, die een privé verlof wil behalen. Hij dient hiervoor contact op te nemen met een gecertificeerde schietvereniging, waar hij met zijn privé wapen wil schieten. Er zal dus ook geen ondersteuning worden gegeven bij het invullen van een WM-3 formulier. De vereniging werkt alleen mee bij het invullen van een WM-5 formulier als iemand lid gaat worden van de schietcommissie k. De schutterij motiveert schutters in uniform van de schutterij deel te nemen aan de schietwedstrijden met het schuttersfeest. Tijdens andere wedstrijden worden bijvoorbeeld camouflage kleding afgeraden. l. Tijdens schietwedstrijden wordt naam en ID bewijs van een introducé geregistreerd. Deze informatie blijft na afloop van de wedstrijden maximaal drie jaren opgeslagen bij de wapenbeheerder. Hij zal deze gegevens voor geen enkele andere toepassing gebruiken, dan om eventuele informatie te controleren. 4. Wapens en munitie. a. De schutterij gebruikt en beheert de volgende wapens: i. Enkelloops kogelgeweer, Merk CZ, kaliber.22lr, nr: A ii. Enkelloops kogelgeweer, Merk CZ, kaliber.22lr, nr: A iii. Enkelloops kogelgeweer, Merk Krico, kaliber.22lr, nr: iv. Enkelloops kogelgeweer, Merk Krico, kaliber.22lr, nr: b. De bijbehorende munitie bestaat uit: i..22lr munitie c. De wapenbeheerder is verantwoordelijk voor de juiste opslag en transport van wapens (geopende grendel mechanisme, wapen in foedraal) en munitie. d. Het transport van opslag plaats naar schietaccommodatie zal via de kortst mogelijke weg gebeuren.

4 e. Er wordt een registratie bijgehouden van de verbruikte hoeveelheid munitie door de wapenbeheerder 5. Omdat de schutterij uitsluitend werkt met introducés, hoeven de schutters: a. Geen VOG in te leveren b. Geen KNSA lid te zijn c. Geen presentie lijst te tekenen d. Men moet zich wel kunnen legitimeren en deze informatie wordt geregistreerd. Zonder legitimatie is het niet toegestaan om te schieten. 6. De volgende documentatie wordt door de schutterij gedurende twee jaren bewaard: a. Introducé registers met identiteit nummers b. Wedstrijd formulieren 7. Aandachtspunten bij een schietwedstrijd a. Voordat met de schietwedstrijden wordt begonnen, zorgt de schietcommissie, dat de schietaccommodatie wordt schoongemaakt, de schietmast op hoogte wordt gebracht, de affuiten worden getest en de wapens worden getest. b. Voor aanvang van de wedstrijd wordt het geweer door iemand uit de schietcommissie in een afuit bevestigd en zo afgesteld, dat er alleen binnen de schietbak kan worden geschoten. c. Wapens zijn zo bevestigd in de afuit, dat ze er niet uit kunnen vallen. d. De schutter neemt plaats achter de affuit, hij is de enige persoon, die op dat moment achter de afuit mag plaats nemen. Iemand uit de schietcommissie laadt het geweer met het aantal patronen, dat nodig is voor de schietbeurt, waarna de schutter kan schieten. e. Ingeval iemand uit de schietcommissie niet aanwezig kan zijn, mag de schietcommissie een wapen lader aanwijzen, zodat het schieten niet hoeft te worden stopgezet. De wapen lader is altijd iemand met schiet ervaring en bij voorkeur iemand, die een jacht akte heeft. f. Na de schietbeurt verlaat de schutter de schietplek, waarna een volgende schutter kan plaatsnemen. g. Als de schietwedstrijd is afgelopen, wordt het wapen ontladen en het magazijn wordt eruit gehaald. Daarna wordt het wapen uit de afuit gehaald en opgeborgen. Dit gebeurt door leden van de schietcommissie 8. Veiligheidsregels a. Wapens en munitie zullen niet onbeheerd in de schiet accommodatie aanwezig zijn, er is altijd minimaal één schietcommissie lid aanwezig. b. Voor en tijdens het schieten is het gebruik van alcohol door een schutter niet toegestaan. Dit is ter beoordeling aan de veiligheidsfunctionaris of schietcommissie lid. c. Op het moment, dat een schutter zich achter de afuit bevindt, is het niet toegestaan om te roken. d. Het is ten strengste verboden een wapen te richten op iemand, ook als deze niet geladen is.

5 e. Het is verboden om zonder toestemming van de veiligheidsfunctionaris voor de schietaccommodatie te lopen. f. Tijdens de schietwedstrijden zijn gehoorbeschermende middelen aanwezig. Iedereen is zelf verantwoordelijk, of deze worden gebruikt. g. Alle instructies van de veiligheidsfunctionaris of een schietcommissie lid moeten direct worden opgevolgd. h. Elke schutter is verplicht, om gedisciplineerd aan de wedstrijd deel te nemen 9. Hanteren van wapens a. Een wapen moet altijd zo worden gehanteerd, alsof hij is geladen. b. De loop van het wapen moet altijd richting de schietmast of een veilige richting worden gehouden c. Tijdens het schieten, mag een schutter niet worden gestoord. d. Na het schieten moet het wapen en het magazijn worden ontladen en opgeborgen e. Wapens worden altijd opgeborgen in wapentassen f. Als een schot weigert, moet er 60 seconden worden gewacht, en daarna mag het wapen worden ontladen door de wapen lader g. Het ontladen van een wapen moet altijd met de loop in de richting van de schietmast h. Het is niet toegestaan, om de schietaccommodatie te verlaten met een onverpakt wapen 10. Speciale commando s a. Het commando: STOP STOP STOP Dit commando kan door iedereen worden gegeven, op het moment, dat de veiligheid in gevaar komt. Het commando moet direct worden opgevolgd. Het vuren moet worden gestaakt en er mogen geen handelingen meer worden verricht. Uitsluitend de veiligheidsfunctionaris mag besluiten, wat er daarna moet gebeuren. b. Het commando: STOP VUREN Op het moment dat de veiligheidsfunctionaris dit commando geeft, dienen de schutters direct het vuren te stoppen en als er wordt gezegd ONTLADEN moeten de wapens direct volgens de procedures worden ontladen IN ALLE GEVALLEN, WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST DE VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS, EVENTUEEL IN OVERLEG MET DE SCHIETCOMMISSIE OF MET HET BESTUUR. De hierboven beschreven reglementen en instructies zijn op te vragen/in te zien: Bij een schietcommissie lid van de schutterij Bij de secretaris van de schutterij In de schietaccommodatie Op de website van schutterij St. Antonius onder het item schiet commissie

VEILIGHEIDSREGLEMENT

VEILIGHEIDSREGLEMENT Stichting Ontwikkeling en Exploitatie Schietsportaccommodaties VEILIGHEIDSREGLEMENT SSC EMMEN STICHTING OES 50-100-300 METER BAAN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING De Witte Roos te Zegveld INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I Belangrijke

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwe Schuts

Onze Lieve Vrouwe Schuts Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout Reglement afdeling schieten 8 September 2014 R e g l e m e n t A f d e l i n g S c h i e t e n Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I Algemeen... 3 HOOFDSTUK II Inrichting

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT KNTS

VEILIGHEIDSREGLEMENT KNTS VEILIGHEIDSREGLEMENT KNTS Voor permanente schietlocaties In dit Veiligheidsreglement zijn de minimale voorwaarden beschreven, waaraan de vereniging moet voldoen, voor het organiseren van een schietwedstrijd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Schutterij Eendracht Maakt Macht Kekerdom

Huishoudelijk reglement Schutterij Eendracht Maakt Macht Kekerdom Huishoudelijk reglement Schutterij Eendracht Maakt Macht Kekerdom Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 augustus 2015. Doel van dit huishoudelijk reglement: Het stellen van regels waaraan het bestuur

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT

VEILIGHEIDSREGLEMENT VEILIGHEIDSREGLEMENT SCHIETVERENIGING All Arms 6-10-2014 SV All Arms Veiligheidsreglement, blz. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2. Functionarissen 3. Veiligheidsregels 4. Baanreglement BIJLAGEN I Calamiteiten-

Nadere informatie

Reglement schietwedstrijden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d.

Reglement schietwedstrijden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement schietwedstrijden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. Artikel 1: Schietwedstrijden 1.1 Het reglement

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN DE SCHIETSPORTVERENIGING. Vereniging tot Bevordering van s Lands Weerbaarheid

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN DE SCHIETSPORTVERENIGING. Vereniging tot Bevordering van s Lands Weerbaarheid VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN DE SCHIETSPORTVERENIGING Vereniging tot Bevordering van s Lands Weerbaarheid INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement

Nadere informatie

Regels voor de Baancommandant

Regels voor de Baancommandant Regels voor de Baancommandant Als er geen baancommandant in de accommodatie aanwezig is, mag er niet geschoten worden. Eventueel wordt er een nieuwe baancommandant aangewezen. De baancommandant mag tijdens

Nadere informatie

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein VEILIGHEIDS- en BAANREGLEMENT Vastgesteld d.d. 8 januari 2014 door bestuur S.V. Ultrajectum en door de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Fase systeem Vuurwapens

Fase systeem Vuurwapens Fase systeem Vuurwapens In de Circulaire wapens en munitie is een differentiatie in wapentypes opgenomen, al naar gelang de ervaring van sportschutters. Deze differentiatie heeft niet slechts betrekking

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT Schietvereniging De 100 Meter Crew

VEILIGHEIDSREGLEMENT Schietvereniging De 100 Meter Crew VEILIGHEIDSREGLEMENT Schietvereniging De 100 Meter Crew Veiligheidsreglement SV De 100 Meter Crew (versie 2016), blz. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2. Functionarissen 3. Veiligheidsregels 4. Baanreglement

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN KLEIDUIVENSCHIETVERENIGING DE VOSDEEL INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN KLEIDUIVENSCHIETVERENIGING DE VOSDEEL INHOUDSOPGAVE Veiligheidsreglement VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN KLEIDUIVENSCHIETVERENIGING DE VOSDEEL INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN

Nadere informatie

SV APOLLO VEILIGHEIDSREGLEMENT

SV APOLLO VEILIGHEIDSREGLEMENT SV APOLLO VEILIGHEIDSREGLEMENT KNSA-model Veiligheidsreglement t.b.v. een schietsportvereniging (januari 2017), blz. 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4.

Nadere informatie

INLEIDING. KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 1

INLEIDING. KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 1 INLEIDING Schietverenigingen die een verzoek tot het lidmaatschap doen, dienen te voldoen aan de in deze Circulaire gestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ingedeeld in modules, al naar gelang het

Nadere informatie

CWM januari 2013

CWM januari 2013 CWM 2013 16 januari 2013 Nadat de inkt van de vorige nieuwe Circulaire wapens en munitie (CWM 2012 II) amper was opgedroogd, ligt daar nu reeds de volgende voor, namelijk de CWM 2013. Deze CWM treedt per

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT

VEILIGHEIDSREGLEMENT KNSA-MODEL VEILIGHEIDSREGLEMENT Schietsportvereniging Schaarsbergen VEILIGHEIDSREGLEMENT Op basis van KNSA-model Veiligheidsreglement juli 2014 blz. 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SCHIETSPORTVERENIGING. t Veen

Huishoudelijk reglement SCHIETSPORTVERENIGING. t Veen Huishoudelijk reglement SCHIETSPORTVERENIGING t Veen Nijverheidslaan 48 9581 EK Musselkanaal tel: 0599-412093 (alleen gedurende de openingstijden) 26-08-2012 Blad 1 van 6 HUISHOUDELIJK Reglement Versie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18098 1 juli 2014 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2014, nr. 528911 houdende wijziging

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE

VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 1. Algemeen 1.1 Het bestuur van de Schietvereniging KSV De Betuwe verplicht zich de veiligheid in en om de schietsport accommodatie te allen tijde te waarborgen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SCHIETSPORTVERENIGING. t Veen

Huishoudelijk reglement SCHIETSPORTVERENIGING. t Veen Huishoudelijk reglement SCHIETSPORTVERENIGING t Veen Nijverheidslaan 48 9581 EK Musselkanaal tel: 0599-412093 (alleen gedurende de openingstijden) 26-08-2012 Blad 1 van 7 HUISHOUDELIJK Reglement Versie

Nadere informatie

SCHIET EN WEDSTRIJDREGLEMENT LANGE AFSTAND SCHIETEN MET LUCHTDRUKGEWEREN

SCHIET EN WEDSTRIJDREGLEMENT LANGE AFSTAND SCHIETEN MET LUCHTDRUKGEWEREN SCHIET EN WEDSTRIJDREGLEMENT LANGE AFSTAND SCHIETEN MET LUCHTDRUKGEWEREN Schietvereniging De 100 Meter Crew SV De 100 Meter Crew SWR Lange afstand schieten met luchtdrukgeweren, versie 2016, blz. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement LSVN

Huishoudelijk Reglement LSVN Huishoudelijk Reglement LSVN Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van dinsdag, 7 februari 2017 te Nijverdal Inhoud Artikel 1 - Aanmelding:... 2 Artikel 2 - Toelating lid:... 2 Artikel 3 - Rechten

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar.

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel

Nadere informatie

Historische Wapens. S.V. de Treffers Lelystad

Historische Wapens. S.V. de Treffers Lelystad Historische Wapens S.V. de Treffers Lelystad Versie februari 2018 Pagina 1 van 5 Inhoud Het Schieten Met Historische Wapens... 2 Historie... 2 Buskruit... 2 Typen historische wapens... 2 Veiligheid...

Nadere informatie

Reglement van de schietcommissie Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010.

Reglement van de schietcommissie Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement van de schietcommissie Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Artikel 1 Schietcommissie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2019 267 Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de

Nadere informatie

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters Erkenning traditioneel schieten en disciplines Met in acht neming van de artikel B 2.6 Schietsportdisciplines in de CWM van 5 juni 2018 erkent of reglementeert de KNTS het in wedstrijdverband beoefenen

Nadere informatie

Frans Dieker, Reinhold Kelderman, Henk Verhaaf 1 e versie t.b.v. basiscertificering KNSA

Frans Dieker, Reinhold Kelderman, Henk Verhaaf 1 e versie t.b.v. basiscertificering KNSA Duiven Veiligheidsreglement vogelschieten Versie 2.0 7 februari 2016 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving 1.0 14-10-2015 Frans Dieker, Reinhold Kelderman, Henk Verhaaf 1 e versie t.b.v. basiscertificering

Nadere informatie

MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt

MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt VAK I. - IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER Naam en voornamen...

Nadere informatie

Wapens en munitie: informatie voor sportschutters

Wapens en munitie: informatie voor sportschutters Wapens en munitie: informatie voor sportschutters Juni 2007/F&A 7785 In deze factsheet vindt u informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zich bezig (gaan) houden met de schietsport. Hier zijn

Nadere informatie

Vechtdal SCHIETSPORTVERENIGING

Vechtdal SCHIETSPORTVERENIGING SCHIETSPORTVERENIGING Vechtdal Huishoudelijk Reglement SV Vechtdal Haersolteweg 12 7722SE Dalfsen Telefoon: 0529 434344 KvK: 40060359 Rabobank: NL59 0312 8350 51 1 INHOUD ALGEMENE INFORMATIE... 3 OPENINGSTIJDEN

Nadere informatie

KNSA-MODEL BALLOTAGEPROCEDURE SCHIETSPORTVERENIGINGEN

KNSA-MODEL BALLOTAGEPROCEDURE SCHIETSPORTVERENIGINGEN KNSA-MODEL BALLOTAGEPROCEDURE SCHIETSPORTVERENIGINGEN ALGEMEEN: De schietsport is in Nederland nog immer populair. Circa 4.000 à 5.000 personen melden zich jaarlijks bij een schietsportvereniging omdat

Nadere informatie

Huisreglement / Algemene voorwaarden Let s Airsoft.

Huisreglement / Algemene voorwaarden Let s Airsoft. Huisreglement / Algemene voorwaarden Let s Airsoft. \Artikel 1 Reservering 1.1 Reserveren kan tot uiterlijk 2 uur voor aanvang worden gedaan. Artikel 2 Betaling 2.1 Betaling worden bij Let s Paintball

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Vogelschieten

Veiligheidsreglement Vogelschieten Artikel 1: Algemeen 1. Het bestuur van de organiserende vereniging verplicht zich de veiligheid in en om de schietinrichting te allen tijde te waarborgen. 2. Ter handhaving van de veiligheid heeft één

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I II Belangrijke telefoonnummers

Nadere informatie

Voorschriften verbonden aan een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens

Voorschriften verbonden aan een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens Wapenbezit en Veiligheid is uitgegeven door de regiopolitie De Nederlandse wapenwetgeving staat wereldwijd bekend als zeer streng in vergelijking met de ons omringende landen. Het doel van deze wetgeving

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT SCHIETSPORTVERENIGING. T Veen

VEILIGHEIDSREGLEMENT SCHIETSPORTVERENIGING. T Veen VEILIGHEIDSREGLEMENT SCHIETSPORTVERENIGING T Veen Nijverheidslaan 48 9581 EK Musselkanaal tel: 0599-412093 (alleen gedurende de openingstijden) SV t Veen Musselkanaal Blad 1 van 12 Veiligheidsreglement

Nadere informatie

1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof? Wat betekent "schieten in wedstrijdverband"?

1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof?  Wat betekent schieten in wedstrijdverband? 1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof? U moet minimaal 1 jaar aaneengesloten "gewoon" lid zijn geweest bij een gecertificeerde in Nederland gevestigde schietverenigingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V.

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V. Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub O.E.V. Artikel 01: Dit huishoudelijke reglement is goedgekeurd door het bestuur OEV tijdens de bestuursvergadering die gehouden is op d.d. 16 november 2010

Nadere informatie

Veiligheid schootsveld 2 e

Veiligheid schootsveld 2 e Veiligheid schootsveld 2 e wijziging Taken en verantwoordelijkheden van de: - Baancommandant; - Wedstrijdleider; - Schootsveldbewaker; - Buksmeester; - Schutter; - Optekenaar; - Bond- en federatiebestuur.

Nadere informatie

Overeenkomst inzake samenwerking Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie en de Minister van Veiligheid en Justitie

Overeenkomst inzake samenwerking Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie en de Minister van Veiligheid en Justitie Overeenkomst inzake samenwerking Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie en de Minister van Veiligheid en Justitie Partijen, 1. De Minister van Veiligheid en Justitie, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

SSV De Kleine Wereld GEDRAGS- EN VERENIGING REGELS. Bestuur SSV De Kleine Wereld

SSV De Kleine Wereld GEDRAGS- EN VERENIGING REGELS. Bestuur SSV De Kleine Wereld SSV De Kleine Wereld GEDRAGS- EN VERENIGING REGELS In dit document vindt u alle informatie m.b.t. de schietsportvereniging De Kleine Wereld Bestuur SSV De Kleine Wereld Versie 1.4 01-09-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KONINGSSCHUTTERS. Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING. 1. Achternaam :

KONINGSSCHUTTERS. Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING. 1. Achternaam : Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als aspirant van SV Koningschutters en vult daartoe het onderliggende

Nadere informatie

Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren

Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren Défense Active des Amateurs d Armes asbl Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren Een nieuw Koninklijk Besluit

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING SV DRIEBERGEN-RIJSENBURG

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING SV DRIEBERGEN-RIJSENBURG VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING SV DRIEBERGEN-RIJSENBURG 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 6 BIJLAGEN I II Belangrijke

Nadere informatie

SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen

SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen Taken VVF op een schietbaan voor luchtdrukwapens: 4. Beginnende schutters mogen alleen onder begeleiding op het schietpunt

Nadere informatie

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Artikel 1 Federatief

Nadere informatie

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Inleiding De schutterssport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als sportschutters. Vanaf de leeftijd van

Nadere informatie

SCHIETSTANDEN. Marc GEERITS voormalig verbindingsambtenaar bij de gouverneur van de provincie Limburg

SCHIETSTANDEN. Marc GEERITS voormalig verbindingsambtenaar bij de gouverneur van de provincie Limburg SCHIETSTANDEN Marc GEERITS voormalig verbindingsambtenaar bij de gouverneur van de provincie Limburg Wapenwet Milieuwetgeving Opslag van wapens INHOUD Veiligheidsvoorwaarden opslag wapen(s) / munitie Opslag

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën Voorbereiding Kandidaten kunnen zich voorbereiden door het document de sportschutterslicentie te raadplegen. Dit document kan geconsulteerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Nummering en identificatie van vuurwapens... 38

Hoofdstuk 2: Nummering en identificatie van vuurwapens... 38 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 INHOUDSOPGAVE... 6 AFKORTINGEN... 12 Deel 1: Algemeen deel...15 Hoofdstuk 1: Indeling van de wapens... 17 1.Inleiding... 17 2. Verboden wapens... 20 3. Vrij verkrijgbare wapens...

Nadere informatie

Clubcompetitie SSV Remington Venray

Clubcompetitie SSV Remington Venray Clubcompetitie SSV Remington Venray 1. Waarom een clubcompetitie Overeenkomstig de van toepassing zijnde Circulaire Wapens en Munitie (hierna te noemen: CWM), zijn verlofhouders verplicht om, naast het

Nadere informatie

SCHIETREGLEMENT SCHUTTERSBOND EENDRACHT BORN-ECHT E.O.

SCHIETREGLEMENT SCHUTTERSBOND EENDRACHT BORN-ECHT E.O. 1 SCHIETREGLEMENT SCHUTTERSBOND EENDRACHT BORN-ECHT E.O. Artikel 1 Lid 1. Aan de schietwedstrijden wordt deelgenomen door de leden van de schutterijen aangesloten bij de schuttersbond "Eendracht" die in

Nadere informatie

Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein Leuven

Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein Leuven Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. Identiteit van de aanvrager (in drukletters a.u.b) Naam :... Voornaam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Sportschuttersvereniging Buitenveldert (hierna te noemen SSVB)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Sportschuttersvereniging Buitenveldert (hierna te noemen SSVB) Sportschuttersvereniging Buitenveldert (hierna te noemen SSVB) De vereniging is goedgekeurd bij K.K. -22-5-1968 nr 54. En aangesloten bij de KNSA nummer 1240. Laatstelijk gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

PROCEDURE VOORWAARDEN*

PROCEDURE VOORWAARDEN* PROCEDURE BEOORDELING STATUTEN VAN VERENIGINGEN DIE KNSA-LID WILLEN WORDEN c.q. REEDS KNSA-LID ZIJN EN HUN STATUTEN WILLEN WIJZIGEN ZIE OOK: RICHTLIJNEN VOOR KNSA-LIDMAATSCHAP (2006) Indien een vereniging

Nadere informatie

Gilde "St. Sebastiaan" Borkel

Gilde St. Sebastiaan Borkel Gilde "St. Sebastiaan" Borkel St Sebastiaangilde Oude pastorijstraat 17 3930 Hamont-Achel datum : 12-08-2018 betreft : NBFS Kampioenschap geweer schieten Geachte gildebroeders en gildezusters, De overheid

Nadere informatie

Schutterijen. Vlarem-trein 2015 Zomertrein Erkenning schietstanden

Schutterijen. Vlarem-trein 2015 Zomertrein Erkenning schietstanden Schutterijen Vlarem-trein 2015 Zomertrein Erkenning schietstanden Voorgeschiedenis Zomer 2014 Naar aanleiding van: klachten; de daarop volgende rechtszaak; En milieuvergunningsaanvraag (incl. geluidsstudie);

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (invullen in drukletters aub) Naam:. Voornaam:.. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit: Rijksregisternummer:...

Nadere informatie

Vereniging van Unilever Scherpschutters

Vereniging van Unilever Scherpschutters Secretariaat V.v.U.S. Postbus 9510 3007 AM Rotterdam INGbank 3146219 Uitleg bij de lidmaatschapaanvraag Januari 2014. Je ontvangt een aanvraag formulier voor lidmaatschap van de vereniging te samen met

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Jachtexamencommissie van het Vlaamse Gewest Reglement van het praktische jachtexamen voor het jaar 2012 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Zomerwedstrijd Schietvereniging Baarn en Omstreken Zaterdag 1 juni 2019

Wedstrijdreglement. Zomerwedstrijd Schietvereniging Baarn en Omstreken Zaterdag 1 juni 2019 Wedstrijdreglement Zomerwedstrijd Schietvereniging Baarn en Omstreken Zaterdag 1 juni 2019 Inhoud 1. Zomerwedstrijd Buitenbaan 2019 Wedstrijdreglement... 3 1.1. Geschiedenis... 3 1.2. Wedstrijd... 3 1.3.

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) A.1. Natuurlijke persoon Naam:. Voornaam:. Geboorteplaats en datum:.. Nationaliteit:

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (invullen in drukletters aub) Naam:. Voornaam:.. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit: Rijksregisternummer:...

Nadere informatie

Weetjes omtrent de WWM

Weetjes omtrent de WWM Weetjes omtrent de WWM (de Wet Wapens en Munitie) Bijgewerkt mei 2015 In dit document heeft het bestuur getracht de meest voorkomende vragen op het gebied van de regelgeving samen te vatten. Gebruik het

Nadere informatie

Sportschutter worden in Vlaanderen

Sportschutter worden in Vlaanderen Sportschutter worden in Vlaanderen Hoe beginnen met de schietsport? De schietsport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als ervaren sportschutters. Vanaf de leeftijd van ongeveer

Nadere informatie

Memorandum. inzake. benodigde aanpassingen Nederlandse Wet- en Regelgeving terzake inzet PSC aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen

Memorandum. inzake. benodigde aanpassingen Nederlandse Wet- en Regelgeving terzake inzet PSC aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen Memorandum inzake benodigde aanpassingen Nederlandse Wet- en Regelgeving terzake inzet PSC aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen Knoops & Partners Amsterdam november 2011 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010.

Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Artikel 1 College

Nadere informatie

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken Taakomschrijving Voorzitter. Algemene leiding vereniging: Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder) Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, provincie, KNSA, pers, sponsors, etc. Vereniging

Nadere informatie

Datum 26 oktober 2015 Onderwerp Beantwoording VKC verzoeken van 11 juni 2015 en 1 oktober 2015 over wijziging Circulaire wapens en munitie

Datum 26 oktober 2015 Onderwerp Beantwoording VKC verzoeken van 11 juni 2015 en 1 oktober 2015 over wijziging Circulaire wapens en munitie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Algemeen. Veiligheid, Omgang wapen en Baaninstructies. STICHTING SPORTSCHIETBAAN DELFZIJL Blad 1/6. Reglement ex artikel 15 der Statuten 25 Maart 2012

Algemeen. Veiligheid, Omgang wapen en Baaninstructies. STICHTING SPORTSCHIETBAAN DELFZIJL Blad 1/6. Reglement ex artikel 15 der Statuten 25 Maart 2012 STICHTING SPORTSCHIETBAAN DELFZIJL Blad 1/6 Reglement ex artikel 15 der Statuten 25 Maart 2012 Algemeen Het betreden van het terrein en/of deelnemen aan activiteiten, geschiedt op eigen risico Het is verboden

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Jachtexamencommissie van het Vlaamse Gewest Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2014 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT t.b.v. traditioneel vogelschieten Schuttersgilde st. Martinus Megchelen

VEILIGHEIDSREGLEMENT t.b.v. traditioneel vogelschieten Schuttersgilde st. Martinus Megchelen VEILIGHEIDSREGLEMENT t.b.v. traditioneel vogelschieten Schuttersgilde st. Martinus Megchelen Veiligheidsreglement, opgesteld mei 2015, herzien april 2017 blz. 1 Volgens reglement KNTS VOOR TIJDELIJKE SCHIETTERREINEN

Nadere informatie

EMM REGELS SCHIETWEDSTRIJD EN OPTEKENAARS (t.b.v. Bondsschuttersfeesten)

EMM REGELS SCHIETWEDSTRIJD EN OPTEKENAARS (t.b.v. Bondsschuttersfeesten) Kantonnale Bond van Schutterijen "EENDRACHT MAAKT MACHT" - WEERT e.o. EMM REGELS SCHIETWEDSTRIJD EN OPTEKENAARS (t.b.v. Bondsschuttersfeesten) 1. Deelnemers en inschrijving a. De deelnemers dienen lid

Nadere informatie

SENIOR ASPIRANT AMERSFOORTSE SCHIETSPORTVERENIGING PRINS HENDRIK

SENIOR ASPIRANT AMERSFOORTSE SCHIETSPORTVERENIGING PRINS HENDRIK AANMELDINGSFORMULIER EN EIGEN VERKLARING SENIOR ASPIRANT AMERSFOORTSE SCHIETSPORTVERENIGING PRINS HENDRIK Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als aspirant van de Amersfoortse Schietsportvereniging

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg Federale Taken Wapens AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. Identiteit van de aanvrager (in drukletters a.u.b.) Naam :... Voornaam :... Geboorteplaats

Nadere informatie

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters Erkenning traditioneel schieten en disciplines Met in acht neming van de artikel b 2.6 in het CWM van 1 juli 2014 erkent of reglementeert de KNTS het in wedstrijdverband beoefenen van disciplines, ook

Nadere informatie

ACTION SHOOTING Reglement

ACTION SHOOTING Reglement 1. Wapens, uitrusting en munitie: ACTION SHOOTING Reglement 1.1 Wapens Handvuurwapens, ingericht voor het verschieten van randvuur- en centraal vuurmunitie, zijn toegestaan met een maximale looplengte

Nadere informatie

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:... Voornaam:...

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g 1 0 d e D i r e c t i e Federale Taken en Lokale Besturen AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN Algemene Zaken en Vergunningen A. Identiteit

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in vullen in drukletters aub) Naam:. Voornaam:.. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit: Rijksregisternummer:...

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aspirant & Eigen Verklaring Aspirant Schietsportvereniging SSV t Schijfke

Aanmeldingsformulier Aspirant & Eigen Verklaring Aspirant Schietsportvereniging SSV t Schijfke Aanmeldingsformulier Aspirant & Eigen Verklaring Aspirant Schietsportvereniging SSV t Schijfke Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als aspirant van de Schietsportvereniging t Schijfke te Werkendam.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT

VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT v.2015.01 Index Algemeen 2 A Reglement 2 B Veiligheid 3 C Baanregels 4 12m baan 6 25m baan 6 D Baancommandant / Ongeval 7 E Beheerder (tc functionaris van dienst) 8 F Instructie

Nadere informatie

Theoretische proef inzake de wapenwetgeving

Theoretische proef inzake de wapenwetgeving Theoretische proef inzake de wapenwetgeving Vragen KOOP EN VERKOOP 1* 2* 3* 4* 5* 6* 1. Ik wil mijn jachtwapen verkopen aan een jager; welke formaliteiten moet ik vervullen? Nagaan of de koper ouder is

Nadere informatie

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:... Voornaam:...

Nadere informatie

Voorwoord door de Hoofdman

Voorwoord door de Hoofdman PROGRAMMABOEKJE 25 MEI 2014 Voorwoord door de Hoofdman Nederlands kampioen, een prachtige prestatie. Een prestatie om trots op te zijn. Maik Vloet, Mörgan Veekens, Theo Kuijpers en Marcel de Vos verzorgden

Nadere informatie

Datum 23 mei 2013 Onderwerp Onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland

Datum 23 mei 2013 Onderwerp Onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland 3 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Criminaliteitsbestrijding Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Sportschutter worden in Vlaanderen

Sportschutter worden in Vlaanderen Sportschutter worden in Vlaanderen Hoe beginnen met de schietsport? FROS amateursportfederatie is in Vlaanderen één van de 4 erkende federaties die een volmacht ontvingen om sportschutterslicenties uit

Nadere informatie

Vereniging van Unilever Scherpschutters

Vereniging van Unilever Scherpschutters Secretariaat V.v.U.S. Postbus 9510 3007 AM Rotterdam NL86INGB0003146219 Uitleg bij de inschrijvingsaanvraag Januari 2015. Je ontvangt of download het aanvraag formulier voor inschrijving bij de vereniging

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN - PARTICULIER

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN - PARTICULIER AANVRAAG (recto) - v16.2 VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN - PARTICULIER KONINKRIJK BELGIË - DE HOGE AMBTENAAR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE De Lignestraat 40-1000 Brussel - Tel : 02/507.99.11 - Fax

Nadere informatie

Slechts bij twijfel worden deze referenten geraadpleegd.

Slechts bij twijfel worden deze referenten geraadpleegd. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof? U moet minimaal 1 jaar aaneengesloten "gewoon" lid zijn geweest bij een gecertificeerde in Nederland gevestigde schietverenigingen en

Nadere informatie

MET SCHERP SCHIETEN. Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico s met betrekking tot de schietsport in Nederland.

MET SCHERP SCHIETEN. Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico s met betrekking tot de schietsport in Nederland. MET SCHERP SCHIETEN Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico s met betrekking tot de schietsport in Nederland Samenvatting MET SCHERP SCHIETEN Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico s met

Nadere informatie

KONINGSSCHUTTERS. Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) JUNIOR ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING. 1. Achternaam :

KONINGSSCHUTTERS. Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) JUNIOR ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING. 1. Achternaam : Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) JUNIOR ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als junior aspirant van SV Koningschutters en vult daartoe het

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter (B.S. 8.VI.2007, ed. 1) Gecoördineerd tot 10 juni 2016 Gewijzigd bij: Decreet van 4 juli 2008 houdende wijziging van het decreet van 11

Nadere informatie

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Federale administratie Dienst politionele veiligheid Publicatie wijziging wapenwet Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het

Nadere informatie

Wapen:.22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm).

Wapen:.22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm). SERVICE PISTOL Afstand: 25 Meter, 20 Meter, 15 Meter en 10 Meter Proef schoten: 1 schijf/ 2 x 5 schoten. Wedstrijd Schoten: 8 schijven/ 5 schoten per schijf per serie Wapen:.22Lr pistool of revolver en

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER en EIGEN VERKLARING ASPIRANTLID SCHIETSPORTVERENIGING

AANMELDINGSFORMULIER en EIGEN VERKLARING ASPIRANTLID SCHIETSPORTVERENIGING AANMELDINGSFORMULIER en EIGEN VERKLARING ASPIRANTLID SCHIETSPORTVERENIGING 1 ste Kennismakingsgesprek (datum): Naam bestuurslid: Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als aspirant lid van de Schietsportvereniging

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 10de Directie Federale Taken en Lokale Besturen Algemene Zaken en Vergunningen AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. Identiteit van de aanvrager

Nadere informatie