Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk"

Transcriptie

1 Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk Henk Peters Gebruikte afkortingen binnen de reglementen: KNSA: VGGF: VVF: VCF: CWM:.22LR VOG WM-3 WM-5 Koninklijke Nederlandse Schiet Associatie Vereniging Geweerschutters Gelderse Federatie Vereniging Veiligheids Functionaris Vertrouwen Contact Persoon Circulaire Wapens en Munitie Type munitie, waarmee St. Antonius schiet Verklaring Omtrent Gedrag Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van vereniging vuurwapens

2 1. Algemeen. a. Binnen schutterij St. Antonius worden de schietactiviteiten gecoördineerd door de schietcommissie b. De schutterij is lid van de VGGF (Vereniging Geweerschutters Gelderse Federatie) c. Binnen de schietcommissie hebben minimaal de volgende personen zitting: i. Wapen en munitie beheerder, die tevens in het bestuur zit en ook vergunning houder is. Dezer persoon is tevens Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) ii. Minimaal 1, maar liefst 2 extra bestuursleden, die ook vergunninghouder zijn, en dus ook lid zijn van de KNSA d. Naast bovengenoemde personen kan de schietcommissie worden uitgebreid met vergunning houders, die geen lid zijn van het bestuur e. De schietcommissie zal altijd streven, om zich aan de juiste regels, als beschreven in de CWM (Circulaire Wapens en Munitie) te houden en hiernaar te handelen. i. Leden van de schietcommissie zijn echter niet persoonlijk aansprakelijk, als een schutter bewust misbruik maakt van de regels ii. Schutters schieten voor eigen verantwoordelijkheid f. Indien een lid van de schutterij of een schutter zich bijvoorbeeld zorgen maakt, over de omgang met wapens binnen de vereniging, of over andere zaken omtrent het gehele schietgebeuren binnen de vereniging, dan kan hij contact opnemen met de VVF, die tevens VCP (Vertrouwenscontact persoon) van de vereniging is wat betreft schiet aangelegenheden. Als alternatief kan altijd contact worden opgenomen met de voorzitter. 2. De verantwoordelijkheden van de schietcommissie zijn: a. Organiseren van schietwedstrijden b. Correct en veilig laten verlopen van schietactiviteiten. c. Opslag van de wapens en munitie volgens de wettelijke regels in een wapenkluis d. Onderhoud van de wapens e. Inkoop van juiste munitie f. Bijhouden van munitie verbruik g. Toezien op naleving van regels zoals benoemd in dit document h. Onderhoud van schiet accommodatie 3. Algemene aandachtspunten schutterij St. Antonius a. Alle leden, die zich hebben aangemeld als schutter van de vereniging worden niet gezien als erkende schutters, maar zullen allen schieten als introducé b. Alle niet leden van de schutterij, die, daar waar mogelijk, willen deelnemen aan schietactiviteiten van de schutterij kunnen dit alleen doen als introducé c. Elk lid of niet lid, dat als introducé wil schieten, moet zich legitimeren en het ID nummer moet bekend zijn in de leden administratie of zal worden geregistreerd.

3 d. De vereniging organiseert drie keer per jaar een schiet wedstrijd: i. Een wedstrijd voor het jaarlijkse schuttersfeest. Hieraan kunnen leden van de schutterij en ook niet leden deelnemen. ii. Een wedstrijd tijdens het jaarlijkse schuttersfeest om de koningstitel. Hieraan kunnen alleen leden van de schutterij deelnemen. iii. Een wedstrijd in het najaar. Hieraan kunnen leden van de schutterij en ook niet leden deelnemen. e. Leden en niet leden van de schutterij kunnen deelnemen aan de wedstrijden, behalve als men door de veiligheidsfunctionaris of één van de schietcommissie leden om een geldige reden wordt geweigerd. f. Binnen de vereniging wordt niet met schietbeurten gewerkt, er zijn geen schietregisters van de schutterij g. De vereniging gebruikt geen stempel om een schietregister van een schutter van een andere vereniging af te stempelen h. Tijdens de schiet activiteiten kan er alleen geschoten worden met de wapens, die de schutterij ter beschikking stelt. Privé wapens zijn niet toegestaan. i. De schutterij verhuurt zijn wapens niet aan andere verenigingen of privé personen. Ditzelfde geldt ook voor munitie. j. De vereniging werkt niet mee, aan het verzoek van een schutterij lid, die een privé verlof wil behalen. Hij dient hiervoor contact op te nemen met een gecertificeerde schietvereniging, waar hij met zijn privé wapen wil schieten. Er zal dus ook geen ondersteuning worden gegeven bij het invullen van een WM-3 formulier. De vereniging werkt alleen mee bij het invullen van een WM-5 formulier als iemand lid gaat worden van de schietcommissie k. De schutterij motiveert schutters in uniform van de schutterij deel te nemen aan de schietwedstrijden met het schuttersfeest. Tijdens andere wedstrijden worden bijvoorbeeld camouflage kleding afgeraden. l. Tijdens schietwedstrijden wordt naam en ID bewijs van een introducé geregistreerd. Deze informatie blijft na afloop van de wedstrijden maximaal drie jaren opgeslagen bij de wapenbeheerder. Hij zal deze gegevens voor geen enkele andere toepassing gebruiken, dan om eventuele informatie te controleren. 4. Wapens en munitie. a. De schutterij gebruikt en beheert de volgende wapens: i. Enkelloops kogelgeweer, Merk CZ, kaliber.22lr, nr: A ii. Enkelloops kogelgeweer, Merk CZ, kaliber.22lr, nr: A iii. Enkelloops kogelgeweer, Merk Krico, kaliber.22lr, nr: iv. Enkelloops kogelgeweer, Merk Krico, kaliber.22lr, nr: b. De bijbehorende munitie bestaat uit: i..22lr munitie c. De wapenbeheerder is verantwoordelijk voor de juiste opslag en transport van wapens (geopende grendel mechanisme, wapen in foedraal) en munitie. d. Het transport van opslag plaats naar schietaccommodatie zal via de kortst mogelijke weg gebeuren.

4 e. Er wordt een registratie bijgehouden van de verbruikte hoeveelheid munitie door de wapenbeheerder 5. Omdat de schutterij uitsluitend werkt met introducés, hoeven de schutters: a. Geen VOG in te leveren b. Geen KNSA lid te zijn c. Geen presentie lijst te tekenen d. Men moet zich wel kunnen legitimeren en deze informatie wordt geregistreerd. Zonder legitimatie is het niet toegestaan om te schieten. 6. De volgende documentatie wordt door de schutterij gedurende twee jaren bewaard: a. Introducé registers met identiteit nummers b. Wedstrijd formulieren 7. Aandachtspunten bij een schietwedstrijd a. Voordat met de schietwedstrijden wordt begonnen, zorgt de schietcommissie, dat de schietaccommodatie wordt schoongemaakt, de schietmast op hoogte wordt gebracht, de affuiten worden getest en de wapens worden getest. b. Voor aanvang van de wedstrijd wordt het geweer door iemand uit de schietcommissie in een afuit bevestigd en zo afgesteld, dat er alleen binnen de schietbak kan worden geschoten. c. Wapens zijn zo bevestigd in de afuit, dat ze er niet uit kunnen vallen. d. De schutter neemt plaats achter de affuit, hij is de enige persoon, die op dat moment achter de afuit mag plaats nemen. Iemand uit de schietcommissie laadt het geweer met het aantal patronen, dat nodig is voor de schietbeurt, waarna de schutter kan schieten. e. Ingeval iemand uit de schietcommissie niet aanwezig kan zijn, mag de schietcommissie een wapen lader aanwijzen, zodat het schieten niet hoeft te worden stopgezet. De wapen lader is altijd iemand met schiet ervaring en bij voorkeur iemand, die een jacht akte heeft. f. Na de schietbeurt verlaat de schutter de schietplek, waarna een volgende schutter kan plaatsnemen. g. Als de schietwedstrijd is afgelopen, wordt het wapen ontladen en het magazijn wordt eruit gehaald. Daarna wordt het wapen uit de afuit gehaald en opgeborgen. Dit gebeurt door leden van de schietcommissie 8. Veiligheidsregels a. Wapens en munitie zullen niet onbeheerd in de schiet accommodatie aanwezig zijn, er is altijd minimaal één schietcommissie lid aanwezig. b. Voor en tijdens het schieten is het gebruik van alcohol door een schutter niet toegestaan. Dit is ter beoordeling aan de veiligheidsfunctionaris of schietcommissie lid. c. Op het moment, dat een schutter zich achter de afuit bevindt, is het niet toegestaan om te roken. d. Het is ten strengste verboden een wapen te richten op iemand, ook als deze niet geladen is.

5 e. Het is verboden om zonder toestemming van de veiligheidsfunctionaris voor de schietaccommodatie te lopen. f. Tijdens de schietwedstrijden zijn gehoorbeschermende middelen aanwezig. Iedereen is zelf verantwoordelijk, of deze worden gebruikt. g. Alle instructies van de veiligheidsfunctionaris of een schietcommissie lid moeten direct worden opgevolgd. h. Elke schutter is verplicht, om gedisciplineerd aan de wedstrijd deel te nemen 9. Hanteren van wapens a. Een wapen moet altijd zo worden gehanteerd, alsof hij is geladen. b. De loop van het wapen moet altijd richting de schietmast of een veilige richting worden gehouden c. Tijdens het schieten, mag een schutter niet worden gestoord. d. Na het schieten moet het wapen en het magazijn worden ontladen en opgeborgen e. Wapens worden altijd opgeborgen in wapentassen f. Als een schot weigert, moet er 60 seconden worden gewacht, en daarna mag het wapen worden ontladen door de wapen lader g. Het ontladen van een wapen moet altijd met de loop in de richting van de schietmast h. Het is niet toegestaan, om de schietaccommodatie te verlaten met een onverpakt wapen 10. Speciale commando s a. Het commando: STOP STOP STOP Dit commando kan door iedereen worden gegeven, op het moment, dat de veiligheid in gevaar komt. Het commando moet direct worden opgevolgd. Het vuren moet worden gestaakt en er mogen geen handelingen meer worden verricht. Uitsluitend de veiligheidsfunctionaris mag besluiten, wat er daarna moet gebeuren. b. Het commando: STOP VUREN Op het moment dat de veiligheidsfunctionaris dit commando geeft, dienen de schutters direct het vuren te stoppen en als er wordt gezegd ONTLADEN moeten de wapens direct volgens de procedures worden ontladen IN ALLE GEVALLEN, WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST DE VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS, EVENTUEEL IN OVERLEG MET DE SCHIETCOMMISSIE OF MET HET BESTUUR. De hierboven beschreven reglementen en instructies zijn op te vragen/in te zien: Bij een schietcommissie lid van de schutterij Bij de secretaris van de schutterij In de schietaccommodatie Op de website van schutterij St. Antonius onder het item schiet commissie

VEILIGHEIDSREGLEMENT

VEILIGHEIDSREGLEMENT Stichting Ontwikkeling en Exploitatie Schietsportaccommodaties VEILIGHEIDSREGLEMENT SSC EMMEN STICHTING OES 50-100-300 METER BAAN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING De Witte Roos te Zegveld INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I Belangrijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Schutterij Eendracht Maakt Macht Kekerdom

Huishoudelijk reglement Schutterij Eendracht Maakt Macht Kekerdom Huishoudelijk reglement Schutterij Eendracht Maakt Macht Kekerdom Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 augustus 2015. Doel van dit huishoudelijk reglement: Het stellen van regels waaraan het bestuur

Nadere informatie

Regels voor de Baancommandant

Regels voor de Baancommandant Regels voor de Baancommandant Als er geen baancommandant in de accommodatie aanwezig is, mag er niet geschoten worden. Eventueel wordt er een nieuwe baancommandant aangewezen. De baancommandant mag tijdens

Nadere informatie

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein

Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein Schietsportvereniging ULTRAJECTUM te Nieuwegein VEILIGHEIDS- en BAANREGLEMENT Vastgesteld d.d. 8 januari 2014 door bestuur S.V. Ultrajectum en door de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INLEIDING. KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 1

INLEIDING. KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 1 INLEIDING Schietverenigingen die een verzoek tot het lidmaatschap doen, dienen te voldoen aan de in deze Circulaire gestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ingedeeld in modules, al naar gelang het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18098 1 juli 2014 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2014, nr. 528911 houdende wijziging

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE

VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE VEILIGHEIDSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 1. Algemeen 1.1 Het bestuur van de Schietvereniging KSV De Betuwe verplicht zich de veiligheid in en om de schietsport accommodatie te allen tijde te waarborgen.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar.

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel

Nadere informatie

Wapens en munitie: informatie voor sportschutters

Wapens en munitie: informatie voor sportschutters Wapens en munitie: informatie voor sportschutters Juni 2007/F&A 7785 In deze factsheet vindt u informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zich bezig (gaan) houden met de schietsport. Hier zijn

Nadere informatie

MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt

MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt VAK I. - IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER Naam en voornamen...

Nadere informatie

KNSA-MODEL BALLOTAGEPROCEDURE SCHIETSPORTVERENIGINGEN

KNSA-MODEL BALLOTAGEPROCEDURE SCHIETSPORTVERENIGINGEN KNSA-MODEL BALLOTAGEPROCEDURE SCHIETSPORTVERENIGINGEN ALGEMEEN: De schietsport is in Nederland nog immer populair. Circa 4.000 à 5.000 personen melden zich jaarlijks bij een schietsportvereniging omdat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I II Belangrijke telefoonnummers

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Vogelschieten

Veiligheidsreglement Vogelschieten Artikel 1: Algemeen 1. Het bestuur van de organiserende vereniging verplicht zich de veiligheid in en om de schietinrichting te allen tijde te waarborgen. 2. Ter handhaving van de veiligheid heeft één

Nadere informatie

Voorschriften verbonden aan een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens

Voorschriften verbonden aan een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens Wapenbezit en Veiligheid is uitgegeven door de regiopolitie De Nederlandse wapenwetgeving staat wereldwijd bekend als zeer streng in vergelijking met de ons omringende landen. Het doel van deze wetgeving

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V.

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V. Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub O.E.V. Artikel 01: Dit huishoudelijke reglement is goedgekeurd door het bestuur OEV tijdens de bestuursvergadering die gehouden is op d.d. 16 november 2010

Nadere informatie

KONINGSSCHUTTERS. Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING. 1. Achternaam :

KONINGSSCHUTTERS. Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING. 1. Achternaam : Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als aspirant van SV Koningschutters en vult daartoe het onderliggende

Nadere informatie

Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren

Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren Défense Active des Amateurs d Armes asbl Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw Nieuw uitvoeringsbesluit van 25 april 2009 over de opslag van wapens door particulieren Een nieuw Koninklijk Besluit

Nadere informatie

1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof? Wat betekent "schieten in wedstrijdverband"?

1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof?  Wat betekent schieten in wedstrijdverband? 1 maart 2015, SdRV. FAQ WAPENVERLOF Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof? U moet minimaal 1 jaar aaneengesloten "gewoon" lid zijn geweest bij een gecertificeerde in Nederland gevestigde schietverenigingen

Nadere informatie

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Inleiding De schutterssport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als sportschutters. Vanaf de leeftijd van

Nadere informatie

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Artikel 1 Federatief

Nadere informatie

SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen

SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen SSV Texel De taken van de VVF / Baancommandant op verschillende soorten banen Taken VVF op een schietbaan voor luchtdrukwapens: 4. Beginnende schutters mogen alleen onder begeleiding op het schietpunt

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën Voorbereiding Kandidaten kunnen zich voorbereiden door het document de sportschutterslicentie te raadplegen. Dit document kan geconsulteerd

Nadere informatie

Veiligheid schootsveld 2 e

Veiligheid schootsveld 2 e Veiligheid schootsveld 2 e wijziging Taken en verantwoordelijkheden van de: - Baancommandant; - Wedstrijdleider; - Schootsveldbewaker; - Buksmeester; - Schutter; - Optekenaar; - Bond- en federatiebestuur.

Nadere informatie

Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein Leuven

Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein Leuven Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. Identiteit van de aanvrager (in drukletters a.u.b) Naam :... Voornaam

Nadere informatie

Vereniging van Unilever Scherpschutters

Vereniging van Unilever Scherpschutters Secretariaat V.v.U.S. Postbus 9510 3007 AM Rotterdam INGbank 3146219 Uitleg bij de lidmaatschapaanvraag Januari 2014. Je ontvangt een aanvraag formulier voor lidmaatschap van de vereniging te samen met

Nadere informatie

PROCEDURE VOORWAARDEN*

PROCEDURE VOORWAARDEN* PROCEDURE BEOORDELING STATUTEN VAN VERENIGINGEN DIE KNSA-LID WILLEN WORDEN c.q. REEDS KNSA-LID ZIJN EN HUN STATUTEN WILLEN WIJZIGEN ZIE OOK: RICHTLIJNEN VOOR KNSA-LIDMAATSCHAP (2006) Indien een vereniging

Nadere informatie

Sportschutter worden in Vlaanderen

Sportschutter worden in Vlaanderen Sportschutter worden in Vlaanderen Hoe beginnen met de schietsport? De schietsport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als ervaren sportschutters. Vanaf de leeftijd van ongeveer

Nadere informatie

Weetjes omtrent de WWM

Weetjes omtrent de WWM Weetjes omtrent de WWM (de Wet Wapens en Munitie) Bijgewerkt mei 2015 In dit document heeft het bestuur getracht de meest voorkomende vragen op het gebied van de regelgeving samen te vatten. Gebruik het

Nadere informatie

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken Taakomschrijving Voorzitter. Algemene leiding vereniging: Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder) Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, provincie, KNSA, pers, sponsors, etc. Vereniging

Nadere informatie

KONINGSSCHUTTERS. Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) JUNIOR ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING. 1. Achternaam :

KONINGSSCHUTTERS. Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) JUNIOR ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING. 1. Achternaam : Aanmeldingsformulier / eigen verklaring (en toelichting) JUNIOR ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als junior aspirant van SV Koningschutters en vult daartoe het

Nadere informatie

Vereniging van Unilever Scherpschutters

Vereniging van Unilever Scherpschutters Secretariaat V.v.U.S. Postbus 9510 3007 AM Rotterdam NL86INGB0003146219 Uitleg bij de inschrijvingsaanvraag Januari 2015. Je ontvangt of download het aanvraag formulier voor inschrijving bij de vereniging

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Jachtexamencommissie van het Vlaamse Gewest Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2014 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT

VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT VEILIGHEIDS- EN BAANREGLEMENT v.2015.01 Index Algemeen 2 A Reglement 2 B Veiligheid 3 C Baanregels 4 12m baan 6 25m baan 6 D Baancommandant / Ongeval 7 E Beheerder (tc functionaris van dienst) 8 F Instructie

Nadere informatie

MET SCHERP SCHIETEN. Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico s met betrekking tot de schietsport in Nederland.

MET SCHERP SCHIETEN. Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico s met betrekking tot de schietsport in Nederland. MET SCHERP SCHIETEN Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico s met betrekking tot de schietsport in Nederland Samenvatting MET SCHERP SCHIETEN Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico s met

Nadere informatie

Datum 23 mei 2013 Onderwerp Onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland

Datum 23 mei 2013 Onderwerp Onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland 3 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Criminaliteitsbestrijding Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in vullen in drukletters aub) Naam:. Voornaam:.. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit: Rijksregisternummer:...

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) A.1. Natuurlijke persoon Naam:. Voornaam:. Geboorteplaats en datum:.. Nationaliteit:

Nadere informatie

Sportschutter worden in Vlaanderen

Sportschutter worden in Vlaanderen Sportschutter worden in Vlaanderen Hoe beginnen met de schietsport? FROS amateursportfederatie is in Vlaanderen één van de 4 erkende federaties die een volmacht ontvingen om sportschutterslicenties uit

Nadere informatie

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:... Voornaam:...

Nadere informatie

Theoretische proef inzake de wapenwetgeving

Theoretische proef inzake de wapenwetgeving Theoretische proef inzake de wapenwetgeving Vragen KOOP EN VERKOOP 1* 2* 3* 4* 5* 6* 1. Ik wil mijn jachtwapen verkopen aan een jager; welke formaliteiten moet ik vervullen? Nagaan of de koper ouder is

Nadere informatie

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Federale administratie Dienst politionele veiligheid Publicatie wijziging wapenwet Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het

Nadere informatie

Wapen:.22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm).

Wapen:.22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm). SERVICE PISTOL Afstand: 25 Meter, 20 Meter, 15 Meter en 10 Meter Proef schoten: 1 schijf/ 2 x 5 schoten. Wedstrijd Schoten: 8 schijven/ 5 schoten per schijf per serie Wapen:.22Lr pistool of revolver en

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef

Vragenlijst theoretische proef UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN SPORTSCHUTTERS Vragenlijst theoretische proef De FOD Justitie bezorgde aan de politiediensten

Nadere informatie

Voorwoord 2. B. Veiligheid 4 Kluis Inbouwkast Losse kast Vaartuig. C. Vervoer 5 Verpakken Kofferbak Onbeheerd achterlaten Buitenland

Voorwoord 2. B. Veiligheid 4 Kluis Inbouwkast Losse kast Vaartuig. C. Vervoer 5 Verpakken Kofferbak Onbeheerd achterlaten Buitenland Inhoud: Pagina Voorwoord 2 A. Wapen- en munitiebezit 4 Uitzonderingspositie van wapen- en munitiebezitters Maximum aantal wapens Maximum hoeveelheid munitie Loodhagel B. Veiligheid 4 Kluis Inbouwkast Losse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SV GRONINGEN

Huishoudelijk reglement SV GRONINGEN Huishoudelijk reglement SV GRONINGEN 1 2 Inhoudsopgave Art. 1 Naam...-1- Art. 2 Inrichting...-1- Art. 3 Doel...-1- Art. 4 Leden...-1- Art. 5 Toelating...-1- Art. 6 Verplichtingen...-2- Art. 7 Tuchtmaatregelen...-2-

Nadere informatie

Bondsbureau KNTS. Discipline Boller en Saluutschoten. Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers

Bondsbureau KNTS. Discipline Boller en Saluutschoten. Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers Discipline Boller en Saluutschoten Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers INHOUD: 1. Ontstaan van de traditie. 2. Informatie over kamerschieten en boller schieten.

Nadere informatie

Samenvatting resultaten Rijksrechercheonderzoek

Samenvatting resultaten Rijksrechercheonderzoek Samenvatting resultaten Rijksrechercheonderzoek Inhoud 0. Inleiding 1. Van der V. 2. De op 9 april 2011 door Van der V. gebruikte wapens; zijn deze door een verlof ingevolge de Wet Wapens & Munitie gedekt?

Nadere informatie

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS 1. ONDER WELKE VOORWAARDEN MAG MEN HET PARCOURSCHIETEN BEOEFENEN? Mits het bekomen van een draagvergunning. 2. WAT MOET ER GEBEUREN BIJ ERFENIS OF

Nadere informatie

Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013

Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013 Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013 Inleiding Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het management

Nadere informatie

WAPENUNIE UNION ARMES

WAPENUNIE UNION ARMES WAPENUNIE UNION ARMES Nieuw uitvoeringsbesluit opslag door particulieren Zeer binnenkort zal een nieuw uitvoeringsbesluit verschijnen dat regelt hoe particulieren wapens dienen op te slaan. De tekst bepaalt

Nadere informatie

Uitleg Circulaire Wapens en Munitie

Uitleg Circulaire Wapens en Munitie Uitleg Circulaire Wapens en Munitie Mr. P. Hoogeveen wwm@knsa.nl 1 Inhoudsopgave: Nieuwe Circulaire wapens en munitie van kracht.... 10 Schietbeurten... 10 Telling van schietbeurten.... 11 Informatie over

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Sportschutterslicentie

Sportschutterslicentie Vlaamse Schietsport Koepel Vragenlijst Sportschutterslicentie Inleiding regelgeving sportief- en recreatief schieten Praktische handleiding voor de schiet- en hanteringsproeven 2 Test uw kennis: 1. Bij

Nadere informatie

DEEL X GEHANDICAPTENREGLEMENT

DEEL X GEHANDICAPTENREGLEMENT POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN DEEL X GEHANDICAPTENREGLEMENT KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel X, versie 01-10-2016, pagina 1 INHOUD DEEL X GEHANDICAPTENREGLEMENT Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatiebrochure. Privacy binnen

Informatiebrochure. Privacy binnen Informatiebrochure Privacy binnen Schuttersvereniging St. Antonius Hoe wordt met uw persoonsgegevens omgegaan? Deze informatie brochure is opgemaakt door : EUCLIDESLAAN 1 POSTBUS 3045 3502 GB UTRECHT Tel:

Nadere informatie

Evaluatierapport CWM 2005 Kaf & Koren

Evaluatierapport CWM 2005 Kaf & Koren KNSA Evaluatierapport CWM 2005 Kaf & Koren Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, Leusden, september 2009. Auteursrecht voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud

Nadere informatie

De Kantine is geopend tot 1 uur na de laatste wedstrijd serie

De Kantine is geopend tot 1 uur na de laatste wedstrijd serie 4,5 en 6 april 2014 Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan SCHIETSPORT REGIONAAL 2014 de Districtskampioenschappen District 1 voor Luchtgeweer Staand en Opgelegd en Luchtpistool

Nadere informatie

FARE consultants Independent consultants in the field of Firearms, Ammunition and Related Equipment

FARE consultants Independent consultants in the field of Firearms, Ammunition and Related Equipment FARE consultants Independent consultants in the field of Firearms, Ammunition and Related Equipment P.O.box 22276, 3003 DG Rotterdam, the Netherlands contact@fareconsultants.com Onderzoek aan een geweer

Nadere informatie

THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING

THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING VRAGEN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Koop en verkoop 1. Ik wil mijn jachtwapen verkopen aan een jager; welke formaliteiten moet ik vervullen? Nagaan of de koper ouder

Nadere informatie

WAPENUNIE UNION ARMES

WAPENUNIE UNION ARMES WAPENUNIE UNION ARMES Nieuwe regeling uitlenen van vergunningsplichtige wapens KRACHTLIJNEN Vergunningsplichtige wapens kunnen worden uitgeleend aan wie deze wapens op basis van een sportschutterslicentie,

Nadere informatie

KLEIDUIVENSCHIETVERENIGING DE VOSDEEL. KNSA model versie 1.7.15. AANMELDINGSFORMULIER/EIGEN VERKLARING (en toelichting)

KLEIDUIVENSCHIETVERENIGING DE VOSDEEL. KNSA model versie 1.7.15. AANMELDINGSFORMULIER/EIGEN VERKLARING (en toelichting) KLEIDUIVENSCHIETVERENIGING DE VOSDEEL KNSA model versie 1.7.15 AANMELDINGSFORMULIER/EIGEN VERKLARING (en toelichting) ASPIRANT SCHIETSPORTVERENIGING 1 ste Kennismakingsgesprek (datum): Naam bestuurslid:

Nadere informatie

Uitleg Circulaire Wapens en Munitie

Uitleg Circulaire Wapens en Munitie Uitleg Circulaire Wapens en Munitie Mr. P. Hoogeveen 1 Inhoudsopgave: Nieuwe Circulaire wapens en munitie van kracht.... 6 Schietbeurten... 6 Telling van schietbeurten.... 7 Informatie over intrekking

Nadere informatie

FROS opleiding sportschieten. Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters

FROS opleiding sportschieten. Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters FROS opleiding sportschieten Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters Doel van deze presentatie De werkgroep sportschieten van FROS heeft in samenspraak met een reeks verantwoordelijken van diverse

Nadere informatie

Veiligheid schootsveld 3 e wijziging - 25 januari 2011

Veiligheid schootsveld 3 e wijziging - 25 januari 2011 Veiligheid schootsveld 3 e wijziging - 25 januari 2011 Taken en verantwoordelijkheden van de: - Baancommandant; - Veiligheidsfunctionaris; - Wedstrijdleiding; - Schootsveldbewaker; - Buksmeester; - Schutter;

Nadere informatie

Schietstand 't Mikpunt.

Schietstand 't Mikpunt. Schietstand 't Mikpunt. Reglementen voor inwendige orde 1. Ieder nieuw lid is verplicht het inschrijvingsformulier in te vullen en verbindt Zich ertoe dit te zullen naleven. 2. Bewakingsagenten en particuliere

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Voorbeeld portfolio van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool

Voorbeeld portfolio van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool Voorbeeld portfolio van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool Alle cursisten van de opleiding Basistrainer Geweer en Pistool dienen een portfolio in te leveren. Dit portfolio wordt samen met een

Nadere informatie

nummer 383, 1 juli 2016

nummer 383, 1 juli 2016 nummer 383, 1 juli 2016 Nieuw-s-Dijk wordt gratis huis aan huis bezorgd, tegelijk met Samen Onderweg of de Gabriël. Extra exemplaren liggen in de kantine van Sprinkhanen en in het boekenstalletje achter

Nadere informatie

5 september 2013. Huishoudelijk Reglement S.V. de Flint

5 september 2013. Huishoudelijk Reglement S.V. de Flint 5 september 2013 Huishoudelijk Reglement S.V. de Flint S.V. DE FLINT BELFELD. Sportlaan 13A 5951 NJ Belfeld Postbus 3220 5930 AE Tegelen 0031 (0)77 475 3524 Telefoon info@svdeflint.nl E-mail www.svdeflint.nl

Nadere informatie

Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving l Wendel van Genderen

Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving l Wendel van Genderen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nieuwkoop ARCHIEFEXEMPLAAR 11 III mi II III III III T.a.v. gemeenteraad Postbus 1 G14 1203 2460 AA TER AAR ni beantwoording schriftelijke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Precisiegeweer PG50

Wedstrijdreglement Precisiegeweer PG50 Wedstrijdreglement Precisiegeweer PG50 Versie: 10/06/2016 1. Algemeen 1.0 Reglementen Bij inachtneming van de regelgeving zal onderstaande volgorde worden aangehouden m.b.t. documenten: 1.) Precisie Geweer

Nadere informatie

Bewijs. Ondergetekende geboren op. en wonende te. verklaart op de hoogte te zijn van de aanvraag ingediend door

Bewijs. Ondergetekende geboren op. en wonende te. verklaart op de hoogte te zijn van de aanvraag ingediend door Bewijs Ondergetekende geboren op en wonende te verklaart op de hoogte te zijn van de aanvraag ingediend door.. wonende op hetzelfde adres, in verband met een voorlopige of definitieve vergunning voor een

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

REGLEMENT BHV OEFENDAG

REGLEMENT BHV OEFENDAG REGLEMENT BHV OEFENDAG Hoofdstuk I Deelname en Restitutie Hoofdstuk II Algemeen reglement oefendag Hoofdstuk II Spelregels algemeen Spelregel praktijkoefeningen Spelregels voor de theorie Spelregel casus

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ASPIRANT-LID SSV Wilhelm Tell

AANMELDINGSFORMULIER ASPIRANT-LID SSV Wilhelm Tell SSV Wilhelm Tell Roosendaalseweg 113 3882 MN PUTTEN 0341-356168 www.wilhelmtellputten.nl In te vullen door het bestuur. Hoofdlid Nevenlid Gezinslid Jeugdlid VOG Ingeleverd? Lidmaatschap nummer. Datum inschrijving.

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN F.O.D. Binnenlandse Zaken 1 AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:. Voornaam:. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit:

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft

Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft Inhoud Artikel 1 - Algemene gedragsregels... 2 Artikel 2 - Safety Zone... 2 Artikel 3 - Speelveld... 2 Artikel 4 Hit regels Reënactment... 4 Artikel 5 - Airsoftapparaten...

Nadere informatie

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Apeldoorn en Nijmegen

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Apeldoorn en Nijmegen Huisreglement Rechtbank Gelderland locaties Apeldoorn en Nijmegen Inleiding Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Koninklijke Scherpschutters-Vereniging Rotterdam

Huishoudelijk reglement Koninklijke Scherpschutters-Vereniging Rotterdam Huishoudelijk reglement Koninklijke Scherpschutters-Vereniging Rotterdam zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 november 2014 1 versie okt. 2015 Koninklijke Scherpschutters-Vereniging "Rotterdam"

Nadere informatie

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap...

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap... I. Wapenwet Wet van 8 juni 2006 houdende regeling met wapens (ook Wapenwet genoemd)........................ 3 II. Benelux-Overeenkomst Benelux-overeenkomst inzake Wapens en Munitie ondertekend op 9 december

Nadere informatie

Federatie van scherpschutters verenigingen ''op de wipboom in Nederland. Regelement voor de Nederlandse kampioenschappen Vrije hand en Opgelegd

Federatie van scherpschutters verenigingen ''op de wipboom in Nederland. Regelement voor de Nederlandse kampioenschappen Vrije hand en Opgelegd Federatie van scherpschutters verenigingen ''op de wipboom in Nederland Regelement voor de Nederlandse kampioenschappen Vrije hand en Opgelegd ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SV OKK (art. 3 statuten)

Huishoudelijk Reglement SV OKK (art. 3 statuten) Huishoudelijk Reglement SV OKK (art. 3 statuten) Art. 1. - De vereniging kent: 1. aspirant leden 2. gewone leden 3. junior leden 4. leden van verdienste en ereleden 5. donateurs Art. 2. - Aangaan van lidmaatschap.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING

THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING VRAGEN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Koop en verkoop 1. Ik wil mijn jachtwapen verkopen aan een jager; welke formaliteiten moet ik vervullen? Nagaan of de koper ouder

Nadere informatie

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL Vereniging zonder winstoogmerk Erkend door Bloso Met de steun van de Vlaamse overheid VOORWAARDEN OM TE KUNNEN DEELNEMEN AAN HET EXAMEN VOOR EXAMINATOREN Om te worden aangesteld

Nadere informatie

Lijst wapens sportschutterslicentie gepubliceerd

Lijst wapens sportschutterslicentie gepubliceerd UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN SPORTSCHUTTERS Lijst wapens sportschutterslicentie gepubliceerd Op 30 maart 2007 werd de lijst

Nadere informatie

nummer 377, 11 september 2015

nummer 377, 11 september 2015 nummer 377, 11 september 2015 Nieuw-s-Dijk wordt gratis huis aan huis bezorgd, tegelijk met Samen Onderweg of de Gabriël. Extra exemplaren liggen in de kantine van Sprinkhanen en in het boekenstalletje

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens... 3 a. Adres... 3 b. Openingsuren... 3 c. De voorzitter en verantwoordelijken... 3 d. Aansluitingsnummer en erkenningsnummer... 4 2. Schietstand...

Nadere informatie

Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet

Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet Paragraaf 1 Aanleiding In het kader van de afgifte jachtakten Flora- en faunawet is er een aantal onduidelijkheden ontstaan ten aanzien van de wapens die

Nadere informatie

De Hantering- en Schietproef

De Hantering- en Schietproef De Hantering- en Schietproef (Provincie Antwerpen) uit folder V.S.K. (1999) 22/03/03 Hieronder een beschrijving van de manier waarop de door de V.S.K. (Vlaamse Schutters Konfederatie) in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

In deze brief leggen we uit wat we gaan doen, wat we van de deelnemers verwachten op die dag en hoe je kunt aanmelden.

In deze brief leggen we uit wat we gaan doen, wat we van de deelnemers verwachten op die dag en hoe je kunt aanmelden. Try-out NABV IAPS wedstrijd bij Ghost Town Events in Oude-Tonge Op zondag 5 oktober 2014 is de 3 e NABV IAPS Try-Out een feit. Op de locatie van Ghost Town Airsoft Events in Oude-Tonge zal de derde Try-out

Nadere informatie

De milieuveiligheidsfunctionaris

De milieuveiligheidsfunctionaris Ministerie van Infrastructuur en Milieu Toelichting MVF en criteria December 2010 De milieuveiligheidsfunctionaris Inleiding Dit document heeft tot doel instellingen met één of meerdere vergunningen voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie

Nadere informatie

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Arnhem en Zutphen

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Arnhem en Zutphen Huisreglement Rechtbank Gelderland locaties Arnhem en Zutphen Inleiding Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het gerechtsbestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHIETVERENIGING DRIEBERGEN-RIJSENBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHIETVERENIGING DRIEBERGEN-RIJSENBURG SV Driebergen-Rijsenburg Datum: 15 Oktober 2014 3971 JM Driebergen HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHIETVERENIGING DRIEBERGEN-RIJSENBURG HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit naslagwerk is bedoeld

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE BAAN

VEILIGHEID OP DE BAAN VEILIGHEID OP DE BAAN Een wapen is niet gevaarlijk totdat je vergeet dat het gevaarlijk is. Schieten is een mooie sport, daarnaast is het ook een kwetsbare sport, wij bedrijven hem bij wijze van spreken

Nadere informatie