Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart"

Transcriptie

1 Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart De Actie 1. De actie Win tickets voor Usher s concert op 4 maart wordt aangeboden door MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland, aan het adres Gustav Mahlerplein Medewerkers van MasterCard (en/of hun directe familie), dochterondernemingen van Mastercard, andere groepsmaatschappijen, agenten, of andere personen beroepsmatig verbonden aan de Actie, zijn uitgesloten van deelname. 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Mastercard. 3. Deelname aan de Actie is mogelijk vanaf 24/02/2015 te 10:00 uur tot 26/02/2015 te 11:00 uur. Deelname na 26/02/2015 te 11:00 uur is niet meer mogelijk. 4. Om mee te doen aan de Actie moeten de volgende stappen worden doorlopen: Like de post op de actiepagina waarin MasterCard aankondigt dat er tickets gewonnen kunnen worden voor het Usher concert op 4 maart Om deel te nemen aan de winactie is het een voorwaarden om één van de twee aankondigingsberichten te liken. Like de pagina door te klikken op de vind ik leuk knop. Share vervolgens de aankondigingspost die u eerder geliked heeft. Share kan door op de deel knop te klikken. Deel. Plaats vervolgens een reactie onder de aankondigingspost die u eerder geliked en geshared heeft. Daarin tagt u een Facebook-vriend met wie u graag naar het concert zou willen gaan. Reageren kan door op de knop reageer te klikken onder de post. Iemand taggen kan door de naam van uw Facebook-vriend onder de post uit te tikken. De naam van deze persoon wordt dan automatisch aanklikbaar en linkt door naar het profiel van deze persoon. Alleen wanneer de Facebook-vriend op deze manier getagt is onder de post, is er sprake van een geldige deelname aan de winactie. Alleen door al deze stappen succesvol doorlopen te hebben maakt u kans op tickets voor het concert van Usher op 4 maart 5. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. 6. Door deelname aan de Actie erkent u dat u informatie verstrekt voor een campagne van MasterCard en niet voor een campagne van Facebook.

2 7. De Actie is op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door, of in verband te brengen met Facebook. Door deelname aan de Actie erkent en accepteert de deelnemer dat Facebook op geen enkele manier aansprakelijk is voor welke schade dan ook in verband met (deelname aan) de Actie, en doet de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk afstand van iedere vordering op Facebook voortvloeiende uit (deelname aan) de Actie. Alle inzendingen zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Facebook, welke kunnen worden gevonden op 8. MasterCard is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen, zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende deelnemer. 9.Inzendingen mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografische en ander seksueel getinte inzendingen te doen. Ook is het verboden om racistische inzendingen te doen. 10. Onvolledige, illegale, of te late inzendingen worden niet geaccepteerd. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. MasterCard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) vertraagde, onvolledige of verloren inzendingen als gevolg van technische redenen of andere oorzaken. 11. De opdracht van de wedstrijd bestaat uit het liken van de post, het sharen van de post en het taggen van de Facebook-vriend in de reactie onder de post. Andere tekstuele inspanningen hebben geen meerwaarde. De deelnemer garandeert auteursrechthebbende ten aanzien van de ingezonden tekst te zijn, en geeft door inzending van de tekst aan MasterCard onherroepelijk toestemming om de tekst te gebruiken in verband met de Actie. 12. Talrijke factoren buiten de invloedssfeer van MasterCard kunnen interfereren met de werking van de Website. MasterCard garandeert daarom niet een ononderbroken of beveiligde toegang tot de Website. Prijswinnaar 13. Inzendingen moeten uiterlijk op 26/02/2015 te 11:00 uur op de actiepagina staan. De aanwijzing van de prijswinnaar geschiedt na de sluiting van de actie op 26/02/2015 uit een bestand met alle deelnemers. De getrokken winnaars worden uiterlijk op 2/03/2015 op de Facebook fanpagina van MasterCard Nederland bekend gemaakt en middels een privébericht. 14. Winnaars worden verzocht uiterlijk op 02/03/2015 te 10:00 uur hun adresgegevens te sturen via een privé bericht op de MasterCardNL Facebook pagina. Indien een winnaar de gevraagde informatie niet levert binnen de gestelde termijn, dan vervalt diens recht op de prijs en zal er een winnaar uit de reserve pool benaderd worden. De beslissing van MasterCard is definitief en er zal geen correspondentie over worden aangegaan. Voor alle benaderde prijswinnaars geldt dat er binnen 24 uur gereageerd moet worden via een privebericht op Facebook aan MasterCardNL waarin alle informatie aangeleverd wordt die MasterCard nodig heeft om de prijs uit te kunnen reiken. Anders vervalt hun recht op de prijs en zal er een nieuwe winnaar benaderd worden. 15. In het kader van de Actie worden in totaal 9 prijzen ter beschikking gesteld, iedere prijs bestaat uit twee tickets voor het concert van Usher #URXTour in Amsterdam in de Ziggo Dome

3 op 4 maart. 16. De prijs wordt per post aan de winnaar verstuurd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door MasterCard bij de bekendmaking van de winnaar. 17. Er is geen geld of ander alternatief beschikbaar voor de prijs, geheel noch gedeeltelijk. Als de prijs niet kan worden uitgereikt, door welke reden dan ook, zal de prijs komen te vervallen. De prijs kan niet kunnen worden geruild voor een andere prijs. 18. Tenzij anders vermeld, valt de prijs niet onder enige garantie en kan de prijs niet worden geruild of geretourneerd. Privacy 19. Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer een aantal persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan MasterCard. Ten behoeve van de trekking worden de deelnemers ingedeeld in twee bestanden: alle houders van een zilveren ticket worden ingedeeld in een gegevensbestand en alle houders van een gouden ticket worden ingedeeld in een gegevensbestand ( Gegevensbestanden ). De namen van de prijswinnaars worden op de Facebookpagina van MasterCard bekend gemaakt. 20. MasterCard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemer in verband met de Actie. Het beleid van MasterCard op het gebied van privacy- en gegevensbescherming, vastgelegd in de MasterCard Global Privacy Policy, kan worden geraadpleegd via: Weber Shandwick gevestigd in Den Haag, beheert het Gegevensbestand en treedt in het kader van de organisatie van de Actie op als bewerker van persoonsgegevens voor MasterCard. 22.De persoonsgegevens van de deelnemer zullen door MasterCard uitsluitend worden gebruikt voor het aanwijzen van de winnaars van de Actie, om de winnaars op de hoogte te stellen dat ze hebben gewonnen, en om hun recht op de prijs te controleren. Door het accepteren van deze actievoorwaarden aanvaardt de deelnemer dat de in het kader van de Actie verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden. MasterCard gebruikt de gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden en zal de gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig. MasterCard verstrekt de gegevens niet aan derden. 23. De deelnemer kan zijn recht op toegang tot zijn persoonsgegevens (en verbetering en verwijdering daarvan) uitoefenen door het versturen van een naar: MasterCard zal de persoonsgegevens van de deelnemer in ieder geval verwijderen zodra de Actie voorbij is. Algemeen 24. Verkoop, overdracht of uitwisseling van de prijs is ten strengste verboden. Elke poging om te verkopen, overdragen of ruilen van de prijs zal resulteren in verval van het recht op de prijs. 25. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar akkoord met de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de tickets. 26. MasterCard is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of

4 samenhangt met (deelname aan) de Actie. MasterCard is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs. MasterCard besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door MasterCard openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan MasterCard worden tegengeworpen noch enige verplichting voor MasterCard doen ontstaan. Voor zover rechtens mogelijk, kunnen noch MasterCard noch instanties die betrokken zijn bij deze Actie aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt in verband met deze Actie. MasterCard is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door MasterCard en/of door derden te verstrekken prijs. Deelname aan de Actie en gebruik maken van de prijs is geheel op eigen risico. MasterCard aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de prijs. De deelnemer erkent dat eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op de prijs aan hem ter beschikking zijn gesteld. 27. MasterCard is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat MasterCard daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. MasterCard zal de actievoorwaarden gedurende de Actieperiode niet ten nadele van de deelnemers wijzigen. Wijziging van de Actie en/of deze actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door MasterCard bekend worden gemaakt op de Website. 28. Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 29. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de Facebook pagina van MasterCard NL. 30. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland, aan het adres Gustav Mahlerplein MasterCard zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag. 31. De kansspelbelasting die eventueel verschuldigd is over de prijs komt geheel voor rekening van MasterCard. 32. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Versie: 24 februari 2015

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar 2012 15/05/2012 1/9 Inhoud Algemene voorwaarden All About

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Respect the Mountains

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten is opgericht door en bestaat uit Cofely Energy & Infra B.V. en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 0 In overweging nemende Artikel 1 Definities Artikel 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum:

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken: 1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over te dragen en in

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie