Duurzaamheidstabellen betontechnologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidstabellen betontechnologie"

Transcriptie

1 Duurzaamheidstabellen betontechnologie Milieuklassen Klasseaanduiding Beschrijving van de omgeving Informatieve voorbeelden waar de betreffende milieuklasse zich kan voordoen 1. Geen risico op corrosie of aantasting X0 Voor beton zonder wapening of ingesloten metalen onderdelen : alle milieus behalve bij vorst-dooi, afslijting of chemische aantasting Voor beton met wapening of ingesloten metalen onderdelen : zeer droog Beton binnen gebouwen met zeer lage luchtvochtigheid OPMERKING : Een zeer droge omgeving komt in België zeer zelden of niet voor. 2. Corrosie geïnitieerd door carbonatatie Voor beton met wapening of andere metalen onderdelen blootgesteld is aan lucht en vocht, gelden de volgende milieuklassen : OPMERKING : De vochtconditie heeft betrekking op die in het beton dat de wapening of de ingesloten metalenonderdelen bedekt. In vele gevallen kan de vochtconditie in de betondekking worden afgeleid uit die van de omringende omgeving. In die gevallen kan de indeling van de omringende omgeving in milieuklassen volstaan. Dit zal echter niet het geval zijn als het beton van de omringende omgeving is afgesloten. XC1 XC2 XC3 XC4 Droog of blijvend nat Nat, zelden droog Matige vochtigheid Wisselend nat en droog Beton binnen gebouwen met lage luchtvochtigheid Beton blijvend onder water. Betonoppervlakken langdurig in contact met water Veel funderingen Beton binnen gebouwen met matige of hoge luchtvochtigheid Beton buiten beschut tegen regen Betonoppervlakken blootgesteld aan contact met water, maar die niet vallen onder milieuklasse XC2

2 Klasseaanduiding Beschrijving van de omgeving Informatieve voorbeelden waar de betreffende milieuklasse zich kan voordoen 3. Corrosie geïnitieerd door chloriden uit andere bronnen dan zeewater Voor beton met wapening of andere metalen onderdelen, blootgesteld aan contact met water dat chloriden, inclusief dooizouten, bevat die komen uit andere bronnen dan zeewater, gelden de volgende milieuklassen. OPMERKING : Voor vochtcondities wordt ook verwezen naar deel 2 van deze tabel. XD1 XD2 XD3 Matige vochtigheid Nat, zelden droog Wisselend nat en droog Betonoppervlakken blootgesteld aan chloriden uit de lucht Zwembaden Beton blootgesteld aan chloridehoudend industriewater Brugdelen blootgesteld aan chloridehoudend spatwater; verhardingen; vloeren van parkeerplaatsen voor voertuigen 4. Corrosie geïnitieerd door chloriden uit zeewater Voor beton met wapening of andere ingesloten metalen onderdelen, blootgesteld aan chloriden uit zeewater of aan lucht dat zout bevat uit de zee, gelden de volgende milieuklassen : XS1 XS2 Blootgesteld aan zout uit de lucht, maar niet in direct contact met zeewater Blijvend ondergedompeld in zeewater of brak water ( 1 ) Constructies bij of aan de kust Delen van constructies in zee XS3 Getijde-, spat- en nevelzone Delen van constructies in zee 5. Aantasting door vorst/dooicycli met of zonder dooizouten Voor beton blootgesteld aan significante vorst-dooicycli en vocht gelden de volgende mileuklassen : XF1 XF2 XF3 XF4 Matige waterverzadiging zonder dooizouten Matige waterverzadiging met dooizouten Hoge waterverzadiging zonder dooizouten Hoge waterverzadiging met dooizouten of zeewater Verticale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst Verticale betonoppervlakken van wegconstructies blootgesteld aan vorst en met de lucht meegevoerde dooizouten Horizontale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst Wegen en brugdekken bloootgesteld aan dooizouten Betonoppervlakken blootgesteld aan direct gesproeide dooizouten en aan vorst Spatzone van constructies in zee blootgesteld aan vorst

3 Klasseaanduiding Beschrijving van de omgeving Informatieve voorbeelden waar de betreffende milieuklasse zich kan voordoen 6. Chemische aantasting Indien beton is blootgesteld aan chemische aantasting door natuurlijke grond, oppervlaktewater of grondwater, zoals aangegeven in tabel 2 ( 2 ) van de norm NBN EN 206-1, moeten de milieuklassen worden ingedeeld zoals hieronder is aangegeven. De indeling van zeewater hangt af van de geografische ligging, zodat de indeling die geldt op de plaats van het gebruik van het beton, van toepassing is. OPMERKING : het kan nodig zijn om een speciale studie te verrichten om de van toepassing zijnde milieuklasse vast te leggen in het geval van grenswaarden buiten die van tabel 2 van NBN EN 206-1, andere agressieve chemische stoffen; chemisch verontreinigde grond of water; hoge watersnelheid in combinatie met de chemische stoffen van tabel 2 van NBN EN XA2 XA3 Zwak agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van NBN EN 206-1; beton in contact met zeewater of brak water Matig agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van NBN EN Sterk agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van NBN EN ) Ondiep brak water komt voornamelijk voor in de kustvlakte, het poldergebied in de omgeving van Diksmuide, sommige Oost-Vlaamse polders en rond de haven van Antwerpen. De hoogtelijn van 6 m wordt vastgesteld als de grens tot waar deze gebieden zich uitstrekken. 2) Zie volgende tabel

4 Beoordeling van de chemische agressiviteit NBN EN definieert 3 agressieve chemische omgevingen : milieuklassen, XA2 en XA3. Zij hebben betrekking op natuurlijke grond, oppervlaktewater en grondwater. De temperatuur van grond en water varieert tussen 5 C en 25 C. De watersnelheid is voldoende laag om een statische conditie te benaderen. De gevaarlijkste waarde voor elk chemisch kenmerk is bepalend voor de selectie van de klasse. Wanneer 2 of meerdere chemische kenmerken leiden tot dezelfde klasse, wordt de omgeving ingedeeld in de volgende hogere klasse, tenzij een speciale studie over deze omgeving het tegendeel aantoont. NBN B definieert eveneens 3 agressieve chemische omgevingen : de omgevingsklassen EA1, EA2 en EA3. Deze omgevingsklassen zijn respectievelijk gelijk aan, XA2 en XA3. Milieu- en omgevingsklassen en EA1 XA2 en EA2 XA3 en EA3 GRONDWATER Sulfaat SO 2-4 (mg/l) EN en 600 > 600 en 3000 > 3000 en 6000 Zuurtegraad (ph) ISO ,5 en 5,5 < 5,5 en 4,5 < 4,5 en 4,0 CO 2 (mg/l) agressief Ammonium NH + 4 (mg/l) Magnesium Mg 2+ (mg/l) pren :1999 ISO of en 40 > 40 en 100 > 100 tot verzadiging 15 en 30 > 30 en 60 > 60 en 100 ISO en 1000 > 1000 en 3000 > 3000 tot verzadiging GROND Sulfaat SO 4 2- (mg/kg) ( 1 ) EN ( 2 ) 2000 en 3000 ( 3 ) > 3000 ( 3 ) en Zuurgehalte ml/kg DIN > 200 Baumann Gully Komt niet voor in de praktijk > en ( 1 ) Kleigronden met een permeabiliteit lager dan 10-5 m/s mogen onderverdeeld worden in een lagere klasse. ( 2 ) De proefmethode beschrijft de extractie van SO 4 2- door zoutzuur; als alternatief mag ook waterextractie toegepast worden, indien hierover ervaring is op de plaats van het betongebruik. ( 3 ) De grenswaarde van 3000 mg/kg moet verminderd worden tot 2000 mg/kg, indien er gevaar is voor ophoping van sulfaationen in het beton door droog/nat-cycli of door capillaire opzuiging.

5 Betontypen Aanduiding T(1,50) T(1,00) T(0,65) T(0,60) T(0,55) T(0,55)A A A Maximale watercementfactor (1) Minimaal cementgehalte (2) Minimale druksterkteklasse (3) (5) 1,50 1,00 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0, C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C20/25 C30/37 C25/30 C35/45 C30/37 Minimum luchtgehalte (4) van vers beton in % voor nominale max. korrelgrootte van het granulaat : 20 mm Dmax 31,5 mm ,2 mm D max 16 mm ,6 mm D max 10 mm ) Effectief watergehalte; voor cementgehalte zie bepalingen van artikels , , en van de normen NBN EN 206-1en NBN B ) Zie bepalingen van artikels , , en van de normen NBN EN en NBN B ) Op basis van voorafgaandelijke geschiktheidproeven volgens bijlage J van NBN EN kan van deze eis afgeweken worden op voorwaarde dat de samenstelling wel beantwoordt aan de 2 basiseisen, namelijk de maximaal toelaatbare water-cementfactor en het minimaal vereiste cementgehalte. 4) Met een afstandsfactor van de ingebrachte luchtbellen < 0,200 mm gemeten op het verharde beton (volgens NBN EN :1999). 5) Niet van toepassing op lichtbeton.

6 Duurzaamheidseisen voor milieuklassen Milieuklasse X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 Betontype T(1,00) (1) T(0,65) T(0,60) T(0,55) Andere eisen (5) (5) Milieuklasse XS2 XS3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA2 XA3 Betontype (2) T(0,55) of T(0,55)A of T(0,55)A of A T(0,55) (3) Andere eisen (4) (6) (7) (4) (6) (7) (9) (4) (6) (7) (9) (4) (6) (7) (9) (8) (8) (8) 1) Enkel voor uitzonderlijke toepassingen in ongewapend beton, zoals b.v. zuiverheidbeton voor funderingen, is betontype T(1,50) mogelijk. 2) voor onderdompeling in brak water. Ondiep brak water komt voornamelijk voor in de kustvlakte, het poldergebied in de omgeving van Diksmuide, sommige Oost-Vlaamse polders en rond de haven van Antwerpen. De hoogtelijn van 6 m wordt vastgesteld als de grens tot waar deze gebieden zich uitstrekken. 3) T(0,60) voor blootstelling aan brak water. 4) De vorstbestendigheid van de granulaten dient gemeten volgens NBN EN :2000 en NBN EN : ) Bij gebruik van CEM I met toevoeging van meer dan 33 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. Bij gebruik van CEM III/A met toevoeging van meer dan 25 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. 6) Bij toevoeging van vliegas met een gloeiverlies tussen 5 en 7 % aan beton geldt als bijkomende eis (ten aanzien van de eisen in artikel van NBN EN 206-1) de totale vliegasmassa in beton niet meer mag bedragen dan 25 % van de cementmassa. Op basis van voorafgaandelijke geschiktheidproeven volgens bijlage J van NBN EN kan van deze eis afgeweken worden. 7) CEM II/B-V, CEM II/B-M (V- ) en CEM V/A met melding op de zak en/of de leveringsbon dat het daarin verwerkte vliegas een gloeiverlies heeft van 7 %, mogen alleen gebruikt worden wanneer de maximale vliegasmassa in het cement beperkt wordt tot 25 % van de som van hoofd- en nevenbestanddelen van het cement (volgens NBN EN 197-1). Op basis van voorafgaandelijke geschiktheidproeven volgens bijlage J van NBN EN kan van deze eis afgeweken worden. 8) Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten (volgens NBN B :2002) moet gebruikt worden indien het sulfaatgehalte > 500 mg/kg in water of > 3000 mg/kg in grond. 9) Beton zonder toegevoegde lucht behalve indien opgelegd door de voorschrijver naargelang het risico op vorstschade.

7 Omgevingsklassen met bijbehorende milieuklassen Omgevingsklassen Milieuklassen Klasse Omschrijving Voorbeelden OB (1) GB (2) of VB (3) E0 Niet schadelijk X0 Niet van toepassing EI Binnenomgeving Binnenkant van woningen en kantoren X0 XC1 EE Buitenomgeving EE1 Geen vorst Fundering onder vorstgrens X0 XC2 EE2 Vorst, geen contact met regen Overdekte open parkeergarage, kruipkelder, open doorgang in gebouw XF1 XC3, XF1 EE3 Vorst, contact met regen Buitenmuur, in contact met regen XF1 XC4, XF1 ES EE4 Vorst en dooizouten (aanwezigheid van ter plaatse ontdooid of opspattend of aflopend dooizouthoudend water) Zeeomgeving geen contact met zeewater; wel contact met zeelucht (tot 3 km van de kust) en/of brak water Delen van weginfrastructuur XF4 XC4, XD3, XF4 ES1 Geen vorst Fundering onder vorstgrens in contact met brak water XC2, XS2, ES2 Vorst Buitenmuur van gebouw aan kust in contact met regen XF1 XC4, XS1, XF1 contact met zeewater ES3 Ondergedompeld XC1, XS2, EA ES4 Getijden- en spatzone Kaaimuren Agressieve omgeving XF4, XC4, XS3, XF4, EA1 Zwak agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van NBN EN EA2 Middelmatig agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van NBN EN XA2 XA2 EA3 Sterk agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van NBN EN (1) OB = ongewapend beton (2) GB = gewapend beton (3) VB = voorgespannen beton (4) Brak water komt hoofdzakelijk voor in de kuststreek, in polders rond de streek van Diksmuide, in sommige Oost- Vlaamse polders en in de omgeving van de haven van Antwerpen. Als grens van deze zones wordt meestal de hoogtelijk van 6 m aangenomen. XA3 XA3

8 Duurzaamheidseisen voor ongewapend (OB), gewapend (GB) en voorgespannen (VB) beton SYMB OMGEVINGSKLASSE OMSCHRIJVING E0 Niet schadelijk T(1,00) (6) OB DUURZAAMHEIDSEISEN GB of VB betontype andere eisen betontype andere eisen EI Binnenomgeving T(1,00) T(0,65) EE ES EA Buitenomgeving EE1 Geen vorst T(1,00) T(0,60) EE2 Vorst, geen contact met regen T(0,55) (1) (3) (4) T(0,55) (1) (2) (3) (4) EE3 Vorst, contact met regen T(0,55) (1) (3) (4) (1) (2) (3) (4) EE4 Vorst en dooizouten (aanwezigheid van ter plaatse ontdooid of opspattend of aflopend dooizouthoudend water) Zeeomgeving geen contact met zeewater; wel contact met zeelucht (tot 3 km van kust) en/of brak water of A (1) (3) (4) (7) of A ES1 Geen vorst T(0,60) (1) (2) (3) (4) (7) ES2 Vorst T(0,55) (1) (3) (4) (1) (2) (3) (4) contact met zeewater ES3 Ondergedompeld T(0,55) ES4 EA1 EA2 EA3 Getijden- en spatzone Agressieve omgeving Zwak agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van NBN EN Middelmatig agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van NBN EN Sterk agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van NBN EN of A (1) (3) (4) (7) of A (1) (2) (3) (4) (7) T(0,55) T(0,55) 1) Granulaten moeten vorstbestendig zijn volgens NBN EN :2000 of NBN EN : ) Bij gebruik van CEM I met toevoeging van meer dan 33 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. Bij gebruik van CEM III/A met toevoeging van meer dan 25 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. 3) Bij toevoeging van vliegas met een gloeiverlies tussen 5 en 7 % aan beton geldt als bijkomende eis (ten aanzien van de eisen in artikel ) dat de totale vliegasmassa in beton niet meer mag bedragen dan 25 % van de cementmassa. Op basis van voorafgaandelijke geschiktheidproeven volgens bijlage J van NBN EN kan van deze eis afgeweken worden. 4) CEM II/B-V, CEM II/B-M (V- ) en CEM V/A met melding op de zak en/of de leveringsbon dat het daarin verwerkte vliegas een gloeiverlies heeft van 7 %, mogen alleen gebruikt worden wanneer de maximale vliegasmassa in het cement beperkt wordt tot 25 % van de som van hoofd- en nevenbestanddelen van het cement (volgens NBN EN 197-1:2000). Op basis van voorafgaandelijke geschiktheidproeven volgens bijlage J van NBN EN 206-1:2001 kan van deze eis afgeweken worden. 5) Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten (volgens NBN B :2002) moet gebruikt worden indien het sulfaatgehalte > 500 mg/kg in water en > 3000 mg/kg in grond. 6) Enkel voor uitzonderlijke toepassingen in ongewapend beton, zoals b.v. zuiverheidbeton voor funderingen, is betontype T(1,50) mogelijk. 7) Beton zonder toegevoegde lucht behalve indien opgelegd door de voorschrijver naargelang het risico op vorstschade. 8) Zie paragraaf 6 van tabel 1 en tabel 2 van NBN EN 206-1

Nieuwe normen voor beton (deel 1 : nieuwe versie van de norm NBN B 15-001)

Nieuwe normen voor beton (deel 1 : nieuwe versie van de norm NBN B 15-001) NORMALISERING REGLEMENTERING CERTIFICERING. Tot op heden gebeurde de specificatie, productie en uitvoering van beton aan de hand van de norm NBN B 15-001 uit 1992. Deze zal in 2004 vervangen worden door

Nadere informatie

Duurzaamheid en Milieuklassen

Duurzaamheid en Milieuklassen Duurzaamheid en Milieuklassen De ontwerper/constructeur moet niet alleen de betonsterkte specificeren, maar ook de milieuklasse, in het belang van de duurzaamheid van de betonconstructie. De Europese norm

Nadere informatie

Beton volgens NEN-EN en NEN 8005 Hulpmiddel bij het bepalen van sterkteklasse, consistentieklasse en milieuklasse

Beton volgens NEN-EN en NEN 8005 Hulpmiddel bij het bepalen van sterkteklasse, consistentieklasse en milieuklasse VOBN Beton volgens NEN-EN 206-1 en NEN 8005 Hulpmiddel bij het bepalen van sterkteklasse, consistentieklasse en milieuklasse Beton volgens NEN-EN 206-1 en NEN 8005 Voorbeeld milieuklassen in een woongebouw

Nadere informatie

VOORSCHRIJVEN VAN BETON VOLGENS DE NORMEN NBN EN 206-1:2001 & NBN B 15-001:2004

VOORSCHRIJVEN VAN BETON VOLGENS DE NORMEN NBN EN 206-1:2001 & NBN B 15-001:2004 VOORSCHRIJVEN VAN BETON VOLGENS DE NORMEN NBN EN 206-1:2001 & NBN B 15-001:2004 Met voorbeelden van betonspecificaties en type-bestektekst DOSSIER CEMENT 34 april 2005 beton norm q4 (Ajp) BBSfB Ten geleide

Nadere informatie

Bijscholing betontechnologie 7 november 2014. Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V.

Bijscholing betontechnologie 7 november 2014. Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V. Bijscholing betontechnologie Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V. Onderwerpen Beton Regelgeving Sterkteklassen Milieuklassen Rekenvoorbeeld Sterkteontwikkeling Krimpgedrag Beton

Nadere informatie

SEC bvba Ten Bosse 106 9800 Deinze Tel. 09/380.25.88 Fax. 09/380.25.95 Hoe een geschikt beton kiezen 11/03/2006

SEC bvba Ten Bosse 106 9800 Deinze Tel. 09/380.25.88 Fax. 09/380.25.95 Hoe een geschikt beton kiezen 11/03/2006 Enkele aanbevelingen bij het bepalen van een betontype: Vanaf januari 2006 moet beton gespecificeerd en afgeleverd worden conform de normen NBN EN 206-1 en NBN B15-001. Deze normen vervangen de norm NBN

Nadere informatie

Betonwijzer volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005

Betonwijzer volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005 Betonwijzer volgens NEN EN 206-1 en NEN 8005 2013 Uw bestelling in 6 stappen 1 Bepaal de sterkteklasse De sterkteklasse is een maat voor de sterkte van het beton, gebaseerd op de 28-daagse karakteristieke

Nadere informatie

Diepfunderingstechnieken en Materiaaltechnologie

Diepfunderingstechnieken en Materiaaltechnologie Diepfunderingstechnieken en Materiaaltechnologie Recente ontwikkelingen: Normalisatie en certificatie: NBN EN 206-1 en B15-001:2004 NBN EN 1536 (palen) EN 1538 (slibwanden) -. Uitvoeringstechnieken Hogere

Nadere informatie

Nieuwe normen voor beton (deel 2)

Nieuwe normen voor beton (deel 2) NORMALISERING REGLEMENTERING CERTIFICERING. Geruime tijd vóór de verschijning van de norm NBN B 15-001 (2004) wezen wij reeds, in een vorig artikel uit WTCB-Contact (nr. 3 van 2004), op een aantal belangrijke

Nadere informatie

Uw bestelling in 6 stappen

Uw bestelling in 6 stappen Uw bestelling in 6 stappen 1 BEPAAL DE STERKTEKLASSE De sterkteklasse is een maat voor de sterkte van het beton, gebaseerd op de 28-daagse karakteristieke druksterkte uitgedrukt in N/mm 2 en bepaald onder

Nadere informatie

De juiste milieuklassen in vier stappen

De juiste milieuklassen in vier stappen APRIL 2005 DUURZAAMHEID BETON De juiste milieuklassen in vier stappen De Europese norm NEN-EN 206-1 voor betontechnologie, met daarbij de Nederlandse invulling NEN 8005, zal niet uitsluitend gebruikt worden

Nadere informatie

VABOR-ledenvergadering Almere, 21 juni XF4 moet luchtiger! Ing. Peter de Vries FICT, ENCI BV

VABOR-ledenvergadering Almere, 21 juni XF4 moet luchtiger! Ing. Peter de Vries FICT, ENCI BV VABOR-ledenvergadering Almere, 21 juni 2012 XF4 moet luchtiger! Ing. Peter de Vries FICT, ENCI BV BETON is een materiaal op trots op te zijn! Maar dit is ook heel mooi. Mooie plaatjes hebben een keerzijde

Nadere informatie

TEKENINGEN Datum: Versie: 1.0

TEKENINGEN Datum: Versie: 1.0 TEKENINGEN Datum:30-08-2015 Versie: 1.0 Project: Berging, overkapping en carport Adres: Turfaak 20 5759 NA Helenaveen Opdrachtgever: Heer B. van de Laar Adres: Turfaak 20 5759 NA Helenaveen Algemeen telefoonnr.:

Nadere informatie

Betonmortel specificaties voor de bestelling

Betonmortel specificaties voor de bestelling Informatieblad Dit informatieblad is een uitgave van het Gietbouwcentrum, een initiatief van de betonmortelfabrikanten die zijn aangesloten bij de branchevereniging VOBN. Betonmortel specificaties voor

Nadere informatie

Specificatie van beton voor bedrijfsvloeren

Specificatie van beton voor bedrijfsvloeren De in 1997 gepubliceerde Technische Voorlichting 204 [10] heeft betrekking op industriële binnenvloeren uit ter plaatse gestort en afgewerkt beton. Om te voldoen aan de eisen op het vlak van mechanische

Nadere informatie

Cementgebonden afstandhouders in een betonconstructie met een ontwerplevensduur van 100 jaar

Cementgebonden afstandhouders in een betonconstructie met een ontwerplevensduur van 100 jaar Cementgebonden afstandhouders in een betonconstructie met een ontwerplevensduur van 100 jaar Bedrijf: Researcher: Stoter Beton B.V. Dhr. R. Beumer Spoorstraat 29 8084 HW 't Harde Ing. H.W. Corporaal, MICT

Nadere informatie

TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN. Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten. Dirk Vandecappelle

TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN. Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten. Dirk Vandecappelle TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten Dirk Vandecappelle 1. Inhoud - Eisen gesteld aan de granulaten - Acceptatiebeleid

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

PRAKTISCH GEBRUIK VAN BETON IN DE LANDBOUW

PRAKTISCH GEBRUIK VAN BETON IN DE LANDBOUW PRAKTISCH GEBRUIK VAN BETON IN DE LANDBOUW Deze brochure wordt ter beschikking gesteld door: Wetenschappelijke Instelling van de Vlaamse Gemeenschap Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Departement Mechanisatie,

Nadere informatie

ValReCon20. Valorisation of Recycled Concrete Aggregates in Concrete C20/25. Valorisatie van grove betonpuingranulaten in beton C20/25 & C25/30

ValReCon20. Valorisation of Recycled Concrete Aggregates in Concrete C20/25. Valorisatie van grove betonpuingranulaten in beton C20/25 & C25/30 ValReCon20 Valorisation of Recycled Concrete Aggregates in Concrete C20/25 Valorisatie van grove betonpuingranulaten in beton C20/25 & C25/30 Ing. Luc BOEHME 1,3, Dr. ir. Ann VAN GYSEL 2,3, ir. Jeroen

Nadere informatie

Zelfverdichtend beton voorschrijven

Zelfverdichtend beton voorschrijven Zelfverdichtend beton (ZVB), een betonsoort die aan het eind van de jaren 80 het licht zag in Japan, begint nu ook langzaam maar zeker de Belgische markt te veroveren. Het veralgemeende gebruik van dit

Nadere informatie

Omslag en basisvormgeving springvorm bno, s-hertogenbosch. Grafische verzorging en druk Van de Garde, Zaltbommel

Omslag en basisvormgeving springvorm bno, s-hertogenbosch. Grafische verzorging en druk Van de Garde, Zaltbommel Dienstverlening ENCI en Mebin Beton van de centrale Betonspecie en beton Controle en keuring Cement Toeslagmaterialen Hulpstoffen Vulstoffen Aanmaakwater Nuttige adressen Literatuur, normen en aanbevelingen

Nadere informatie

De wijk van morgen. Duurzame betonalternatieven :7 maart 2017 Ir Willy Goossens Directeur GBV vzw - Voorzitter FPRG vzw

De wijk van morgen. Duurzame betonalternatieven :7 maart 2017 Ir Willy Goossens Directeur GBV vzw - Voorzitter FPRG vzw De wijk van morgen Duurzame betonalternatieven :7 maart 2017 Ir Willy Goossens Directeur GBV vzw - Voorzitter FPRG vzw - GBV vzw (Groen Beton Vert vzw) - opgericht op 19 sept 2013 - Gegroeid uit FPRG vzw

Nadere informatie

BETONSCHADE DOOR CHLORIDEN

BETONSCHADE DOOR CHLORIDEN BETONSCHADE DOOR CHLORIDEN Betonschade Beton is een robuust materiaal, sterk en duurzaam. Indien goed ontworpen en uitgevoerd, zijn betonproducten en betonconstructies zeer goed bestand tegen een veelheid

Nadere informatie

Support gevelstenen STAALKWALITEITEN IN HET BUITENBLAD

Support gevelstenen STAALKWALITEITEN IN HET BUITENBLAD Support gevelstenen STAALKWALITEITEN IN HET BUITENBLAD Schades door foutieve staalkwaliteit keuzen zijn vaak pas na langere tijd (vele jaren) te zien. Herstel is dan veelal moeilijk en kostbaar. In onderstaand

Nadere informatie

Specificatie van beton volgens de normen NBN EN 206-1 en NBN B15-001 Productgamma. Holcim Beton (België) N.V.

Specificatie van beton volgens de normen NBN EN 206-1 en NBN B15-001 Productgamma. Holcim Beton (België) N.V. Specificatie van beton volgens de normen NBN EN 206-1 en NBN B15-001 Productgamma Holcim Beton (België) N.V. Voornaamste kenmerken op een leveringsbon NBN EN 206-1 C25/30 CEM III/A 42,5 N LA D max =22mm

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

1 technologie ONTWERP VAN BETONCONSTRUCTIES BESTAND TEGEN VORST-DOOICYCLI EN DOOIZOUTEN

1 technologie ONTWERP VAN BETONCONSTRUCTIES BESTAND TEGEN VORST-DOOICYCLI EN DOOIZOUTEN ONTWERP VAN BETONCONSTRUCTIES BESTAND TEGEN VORSTDOOICYCLI EN DOOIZOUTEN TECHNOLOGIE NOVEMBER 2012 BB/SfB Ef2 (L3) Bevriezing van verhard beton Dooizouten Bevriezing van vers beton 1 technologie ONTWERP

Nadere informatie

Wapeningscorrosie door chloriden

Wapeningscorrosie door chloriden Wapeningscorrosie door chloriden In gewapend beton is het wapeningsstaal normaal gesproken goed beschermd tegen corrosie. Dankzij het sterk alkalische milieu in beton, wordt op het wapeningsstaal een dunne

Nadere informatie

CORROSIE VAN WAPENINGEN IN GEWAPEND EN VOORGESPANNEN BETON

CORROSIE VAN WAPENINGEN IN GEWAPEND EN VOORGESPANNEN BETON CORROSIE VAN WAPENINGEN IN GEWAPEND EN VOORGESPANNEN BETON technologie NOVEMBER 2008 BB/SfB f2 (L) OMSCHriJvinG Preventie rekenvoorbeelden van BetOnDeKKinGen Corrosie omvat het geheel van chemische en

Nadere informatie

Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton. Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement

Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton. Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement Certificatie hoogwaardige gerecycleerde granulaten Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement Johny De Nutte Certificatie hoogwaardige

Nadere informatie

12.1 Indeling volgens NEN-EN 1008

12.1 Indeling volgens NEN-EN 1008 12 Aanmaakwater 12 Aanmaakwater is een essentiële grondstof voor beton; zonder water geen hydratatie. Het is daarom belangrijk dat het aanmaakwater geen verontreinigingen bevat die: het hydratatieproces

Nadere informatie

Vorst en dooizouten. Figuur 1 Invloed van de verzadigingsgraad van beton op de bestandheid tegen vorst (A.M. Neville)

Vorst en dooizouten. Figuur 1 Invloed van de verzadigingsgraad van beton op de bestandheid tegen vorst (A.M. Neville) Vorst en dooizouten Beton wordt veel gebruikt als materiaal voor bestratingen (stenen, blokken, tegels), terreinverhardingen en wegverhardingen (gesloten betonverhardingen). Vorst en dooizouten zijn dan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Algemene aanwijzingen 16. 1 Welke projectiemethode 7. 2 Gewapend beton 14. 2.5 Milieuklassen 15

Inhoudsopgave. 3 Algemene aanwijzingen 16. 1 Welke projectiemethode 7. 2 Gewapend beton 14. 2.5 Milieuklassen 15 Inhoudsopgave 1 Welke projectiemethode 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Een korte terugblik 7 1.3 Definities 7 1.3.1 Projectiehoek 7 1.3.2 Orthografische projectiemethode 7 1.3.3 Orthogonale projectievlakken 7 1.4

Nadere informatie

Aantasting door sulfaten

Aantasting door sulfaten Aantasting door sulfaten Een typische vorm van chemische aantasting van beton is de inwerking van sulfaten. De aantasting wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door de vorming van expansief ettringiet,

Nadere informatie

Tabellen en grafieken. Beton

Tabellen en grafieken. Beton Tabellen en grafieken BIJLAGE BIJ Basiskennis Beton VOOR HBO BOUW EN TECHNIEK CEMENT EN BETON 1 1 Deze tabellenbijlage hoort bij CB1 Basiskennis Beton. CB1 is een onderdeel van de Cement en Beton-reeks

Nadere informatie

Spelregels voor 100 jaar

Spelregels voor 100 jaar Betoniek augustus 2009 V a k b l a d v o o r b o u w e n m e t b e t o n BAND UITGAVE 14 26 Spelregels voor 100 jaar Een gezellig spelletje kan al snel uitlopen op onenigheid als vooraf de spelregels niet

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 1040 Brussel Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB)

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Betonstorten en nabehandeling ir. Bram Dooms Uitvoering van betonconstructies - 06/11/2013 - Pagina 1 Betonstorten en nabehandeling

Nadere informatie

ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseurs

ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseurs Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte constructies in beton ir. Niki Cauberg, WTCB ir. Benoit Parmentier, WTCB Technologisch Adviseurs Voorbeeld mogelijk probleem: waterinfiltraties, vertikale scheuren

Nadere informatie

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014 Ref. nr. STAT-864(b) Statische (ontwerp)berekening voor een vloeistofdichte betonvloer met geïntegreerde (tankstation) luifel fundering, voor een truck tankstation aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert

Nadere informatie

BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN

BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN Ir. Jeroen Vrijders Labo Duurzame Ontwikkeling 2009-2011 100% vervanging 2014 EN 206 2016 (?) NBN B15-001 1988 Berendrechtsluis 1999 RecyHouse

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme Ondersabelings- en Troffelmortel Five Star 180 voor het onderstoppen van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1.

Nadere informatie

Chemische aantasting. Gebouw Cementrum Sint Teunislaan 1 5231 BS s-hertogenbosch Postbus 3532 5203 DM s-hertogenbosch

Chemische aantasting. Gebouw Cementrum Sint Teunislaan 1 5231 BS s-hertogenbosch Postbus 3532 5203 DM s-hertogenbosch Chemische aantasting In de betonvoorschriften, NEN-EN 206-1, zijn 5 milieuklassen gedefinieerd, plus een groot aantal sub-klassen. De milieuklassen zijn bepalend voor betontechnologische maatregelen in

Nadere informatie

ABG CONSULTING. DIAGNOSE van betonschade. ir. Hugo WILDEMEERSCH. BETON een uniek bouwmateriaal

ABG CONSULTING. DIAGNOSE van betonschade. ir. Hugo WILDEMEERSCH. BETON een uniek bouwmateriaal ABG CONSULTING DIAGNOSE van betonschade ir. Hugo WILDEMEERSCH BETON een uniek bouwmateriaal ONTWERPNORMEN STERKTE - STABILITEIT Bij de oprichting kan veel mislopen voorbeeld ASR Alkali - silicareactie

Nadere informatie

CBS BETON, DE REFERENTIE VOOR BETONSYSTEMEN

CBS BETON, DE REFERENTIE VOOR BETONSYSTEMEN BE-NL CBS BETON, DE REFERENTIE VOOR BETONSYSTEMEN GRONDWERKEN tuinaanleg aannemingen biogas LANDBOUW muleby silo maatwerk MODULO-BLOC WWW.CBS-BETON.COM WWW.CBS-BETON.COM Over CBS beton : Ervaring - Service

Nadere informatie

Aantasting door zuren

Aantasting door zuren Aantasting door zuren Zuren zijn agressief voor beton. Aantasting door zwakke en matig sterke zuren kan gedurende lange tijd worden voorkomen. Bij sterke zuren helpen de gebruikelijke betontechnologische

Nadere informatie

Stabiliteit Funderingszolen/-stroken in ongewapend en gewapend beton

Stabiliteit Funderingszolen/-stroken in ongewapend en gewapend beton Engineering Projectmanagement Graphic design CMS - Webdesign Middelstraat 8 1785 Merchtem België Tel. +32(0)52 37 04 35 info@stabiton.net www.stabiton.net Versie: 2010-01-04 Bijzonder bestek Stabiliteit

Nadere informatie

MIX DESIGN MIX PROPORTIONING. BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING. Peter Minne

MIX DESIGN MIX PROPORTIONING. BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING. Peter Minne BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING Peter Minne INHOUD - Eisen gesteld aan het beton - Samenstelling van de betonstructuur - Van eisen naar samenstelling - Het gebruik van software

Nadere informatie

Door Kiwa op basis van BRL 1802 afgegeven attesten voor mengsels gemalen slak/vliegas/cement

Door Kiwa op basis van BRL 1802 afgegeven attesten voor mengsels gemalen slak/vliegas/cement pagina 1 van 11 TOELICHTING VOOR DE ATTESTGEBRUIKER BRL 1802 d.d. 25 april 2014 geeft een aantal randvoorwaarden waaraan een geattesteerde betonsamenstelling dient te voldoen. Daarnaast geeft BRL 1802

Nadere informatie

Betonsterkte vs. Duurzaamheid

Betonsterkte vs. Duurzaamheid Oorzaak en gevolg vs. Duurzaamheid De aanleiding : Vaste commissie in situ Cur vc12 voorschriftenbetontechnologie Stufib en Stutech Stufib rapport 20 (studiecel 18) te downloaden www.stufib.nl Ab van den

Nadere informatie

Aantasting door zuren

Aantasting door zuren Aantasting door zuren Zuren zijn agressief voor beton. Aantasting door zwakke en matig sterke zuren kan gedurende lange tijd worden voorkomen. Bij sterke zuren helpen de gebruikelijke betontechnologische

Nadere informatie

6 Betonspecie en verhardend Beton

6 Betonspecie en verhardend Beton 6 Betonspecie en verhardend Beton 6.1 Definities Betonspecie: een plastisch vervormbare massa, bestaande uit een mengsel van grof en fijn toeslagmateriaal, cement, water en eventueel hulp- en/of vulstoffen.

Nadere informatie

Geschikte materiaaluitvoering van Murfor in functie van de blootstellingsklasse van metselwerk.

Geschikte materiaaluitvoering van Murfor in functie van de blootstellingsklasse van metselwerk. Geschikte materiaaluitvoering van Murfor in functie van de blootstellingsklasse van metselwerk. Abstract In dit artikel wordt uitgelegd welke materiaaluitvoering van Murfor te kiezen voor welke blootstellingscategorie

Nadere informatie

Wapeningscorrosie door de carbonatatie van beton voorkomen

Wapeningscorrosie door de carbonatatie van beton voorkomen De duurzaamheid van beton maakt al verschillende jaren het voorwerp uit van diverse onderzoeksprojecten van het WTCB en het OCCN ( 1 ). Aangezien wapeningscorrosie op wereldschaal de voornaamste schadeoorzaak

Nadere informatie

Baumineral (1704) Het overzicht van geattesteerde combinaties van poederkoolvliegas / cement is na deze toelichting weergegeven.

Baumineral (1704) Het overzicht van geattesteerde combinaties van poederkoolvliegas / cement is na deze toelichting weergegeven. Door Kiwa op basis van BRL 1802 afgegeven attesten voor mengsels poederkoolvliegas/ pagina 1 van 8 TOELICHTING VOOR DE ATTESTGEBRUIKER BRL 1802 d.d. 24 juni 2016 geeft een aantal randvoorwaarden waaraan

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme gietmortel Five Star 190 voor het ondergieten van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1. Unieke formule, bouwt

Nadere informatie

Definitie van het einde van de levensduur van beton blootgesteld aan wapeningscorrosie en effect hiervan op de milieuscore van het beton

Definitie van het einde van de levensduur van beton blootgesteld aan wapeningscorrosie en effect hiervan op de milieuscore van het beton Definitie van het einde van de levensduur van beton blootgesteld aan wapeningscorrosie en effect hiervan op de milieuscore van het beton Renée Callens Promotor: Prof. dr. ir. Nele De Belie Begeleider:

Nadere informatie

Gewassen kalksteenzand 0/4

Gewassen kalksteenzand 0/4 Kracht. Prestatie. Passie. Gewassen kalksteenzand 0/4 Een STERK ingrediënt in BETON Holcim (België) N.V. Holcim (België) N.V. - Gewassen kalksteenzand 0/4 01 Inhoudstafel 2 1. Van poussier tot hoogwaardig

Nadere informatie

Betonmortel in de agrarische sector

Betonmortel in de agrarische sector Informatieblad Dit informatieblad is een uitgave van de bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikanten. Betonmortel in de agrarische sector In de agrarische sector wordt voor veel bouwwerken betonmortel gebruikt.

Nadere informatie

Kathodische bescherming in een notedop

Kathodische bescherming in een notedop in een notedop ir. Bram Dooms Labo Betontechnologie Kathodische bescherming (KB) voor de bouwsector 23/02/2017 1 Corrosie van staal Ijzer komt in de natuur voor onder stabiele vorm: metaaloxides (bv. Fe

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur: Ontwikkeling, realisatie en management van viaducten, bruggen, tunnels, sluizen en (water)wegen

Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur: Ontwikkeling, realisatie en management van viaducten, bruggen, tunnels, sluizen en (water)wegen Joost Gulikers Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek LEVENSDUUR VAN INFRASTRUCTUUR: DE (ONGEZONDE) SPANNING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK Inleiding Dienst Infrastructuur: Ontwikkeling, realisatie

Nadere informatie

CLF10GS-GAMMA L-KEERWANDEN VASTE HOEKEN TOEPASSINGEN CLF10GS-GAMMA CLF10GSVH-GAMMA

CLF10GS-GAMMA L-KEERWANDEN VASTE HOEKEN TOEPASSINGEN CLF10GS-GAMMA CLF10GSVH-GAMMA CLF10GS-GAMMA L-KEERWANDEN CLF10GS-GAMMA VASTE HOEKEN CLF10GSVH-GAMMA TOEPASSINGEN Opvangen van hoogteverschillen, aanleg terras, oprit, omgevingswerken, oeverversterking, infrastructuurwerken, parkings

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF DIGEST WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF BETON STORTEN TIJDENS DE WINTERPERIODE WELKE MAATREGELEN KAN MEN NEMEN OM HET BETON TEGEN VORST TE BESCHERMEN?

Nadere informatie

Vorst-dooiweerstand van betonverhardingen: theorie en praktische voorbeelden

Vorst-dooiweerstand van betonverhardingen: theorie en praktische voorbeelden Vorst-dooiweerstand van betonverhardingen: theorie en praktische voorbeelden ir. Luc Rens FEBELCEM Raadgevend ingenieur l.rens@febelcem.be dr. ir. Anne Beeldens OCW Onderzoeker a.beeldens@brrc.be CONCRETE

Nadere informatie

Plus zuurbestendig beton

Plus zuurbestendig beton Plus zuurbestendig beton Het cementvrije beton dat hoge weerstand biedt tegen zuren, zouten en sulfaten De plussen van zuurbestendig beton Economisch alternatief PLUS zuurbestendig beton is een economisch

Nadere informatie

Industriële vloeren Aandachtspunten om schade te voorkomen

Industriële vloeren Aandachtspunten om schade te voorkomen Industriële vloeren Aandachtspunten om schade te voorkomen Steven Vercauteren, Hoofdadviseur, Dep. Technisch Advies en Consultancy Betonvloeren 07/11/2016 - Pagina 1 Betonvloeren 07/11/2016 - Pagina 2

Nadere informatie

Vermijden van wapeningscorrosie, ingeleid door de aanwezigheid

Vermijden van wapeningscorrosie, ingeleid door de aanwezigheid De duurzaamheid van beton maakt reeds enkele jaren het voorwerp uit van diverse onderzoeksprojecten binnen het WTCB en het OCCN ( 1 ). Vermits wapeningscorrosie wereldwijd beschouwd wordt als de voornaamste

Nadere informatie

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton. Nieuwe CUR-Aanbeveling 116

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton. Nieuwe CUR-Aanbeveling 116 1 Nieuwe CUR-Aanbeveling 116 CUR-Aanbeveling 116 CUR-Aanbeveling 116: 12 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton is te raadplegen of te bestellen (digitaal en op papier) op www.cur-aanbevelingen.nl

Nadere informatie

CEM III voor betonverhardingen

CEM III voor betonverhardingen Duurzaamheid II CEM III voor betonverhardingen Werner Remarque CEMEX Keuze van Cement De Europese cementnorm EN 197-1 kent 27 cementtypes. In Nederland zijn volgens NEN 8005 (Nederlandse invulling van

Nadere informatie

IJZERVLECHTEN. Cursuscode: 0002/C/07 Uitgave: Juni 03. Deze cursus is eigendom van de VDAB. PS artikelnummer: 29.048 Wettelijk Depot: D2003/5535/263

IJZERVLECHTEN. Cursuscode: 0002/C/07 Uitgave: Juni 03. Deze cursus is eigendom van de VDAB. PS artikelnummer: 29.048 Wettelijk Depot: D2003/5535/263 111 Cursuscode: 0002/C/07 Uitgave: Juni 03 PS artikelnummer: 29.048 Wettelijk Depot: D2003/5535/263 3535351 Deze cursus is eigendom van de VDAB 2 INHOUDSOPGAVE 1. Gewapend beton blz. 4 2. Soorten ijzer

Nadere informatie

INGENIEURSPROJECT II. Professor G. De Schutter Professor K. Lesage

INGENIEURSPROJECT II. Professor G. De Schutter Professor K. Lesage INGENIEURSPROJECT II Professor G. De Schutter Professor K. Lesage 1 Dit document is opgesteld naar aanleiding van uw aanvraag van levering en advies. In wat volgt vindt u de door ons geadviseerde betonsamenstelling

Nadere informatie

Examen Betontechnoloog BV

Examen Betontechnoloog BV Examen Betontechnoloog BV Vragen en antwoorden cursusseizoen 2013/2014 Vraag 1 (14 scorepunten) Een betonsamenstelling met cement CEM III/B 42,5 N moet voldoen aan de volgende eisen: - sterkteklasse C30/37;

Nadere informatie

PROEFPROJECT MET GROEN BETON

PROEFPROJECT MET GROEN BETON PROEFPROJECT MET GROEN BETON Hoogwaardig betonpuingranulaat in hoogwaardige toepassingen Filip Props, kwaliteitscontrole, Oosterzeelse Breek- & Betoncentrale (O.B.B.C. nv) OOSTERZEELSE BREEK- & BETONCENTRALE

Nadere informatie

Cement en water vormen cementlijm

Cement en water vormen cementlijm Nabehandelen De nazorg van vers gestort betonwerk wordt nabehandelen genoemd. Doel van het nabehandelen is om het water in het verhardende beton vast te houden en niet te laten verdampen. De kwaliteit

Nadere informatie

ISO 12944 Een mondiale corrosienorm

ISO 12944 Een mondiale corrosienorm ISO 12944 Een mondiale corrosienorm 2 3 ISO 12944 Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen ISO 12944 (deel 1-8) is in 1998 uitgebracht als Europese

Nadere informatie

4. Fysische en mechanische eigenschappen

4. Fysische en mechanische eigenschappen 4.1 Uiterlijk en structuur De structuur van cellenbeton wordt bepaald door de aanwezigheid van een groot aantal uiterst kleine cellen. Cellenbeton wordt in verschillende volumemassa s vervaardigd, variërend

Nadere informatie

Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie

Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie Leidraad 1 Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie Leidraad voor het formuleren van prestatie-eisen Achtergrondrapport INHOUD Pagina VOORWOORD...

Nadere informatie

Waterrisico s voor collecties

Waterrisico s voor collecties Waterrisico s voor collecties Bron Pad - Effect Agnes Brokerhof Afdeling Conservering & Restauratie Amsterdam Houd het erfgoed droog, 24 november 2016 RISICO Risico = kans x effect = kans op verlies van

Nadere informatie

DUURZAAM BETON DOOR BEHEERSING VAN DE WATERABSORPTIE

DUURZAAM BETON DOOR BEHEERSING VAN DE WATERABSORPTIE DUURZAAM BETON DOOR BEHEERSING VAN DE WATERABSORPTIE technologie NOVEMBER 2009 BB/SfB f2 (L33) WateraBsorptie door onderdompeling eisen volgens de normen absorptie door onderdompeling en Watergehalte van

Nadere informatie

vloerplaten P3 Vloerplaten

vloerplaten P3 Vloerplaten P.3.0 Algemeen P.3.0.01 Afmetingen / toleranties / opleg P.3.0.02 Profielen P.3.0.03 Belasting P.3.0.04 Doorbuiging P.3.0.05 Brandweerstand P.3.0.06 Thermische isolatie P.3.0.07 Akoestische isolatie P.3.0.08

Nadere informatie

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda.

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda. Renovatie van Parkeergarages Christian Carlie Tebecon B.V. Innovatiesachter de slagboom? UITDAGINGEN achter de slagboom! Agenda Even voorstellen Even voorstellen Schadebeelden in parkeergarages Stappenplan

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN GEMALEN GEGRANULEERDE HOOGOVENSLAK, POEDERKOOLVLIEGAS EN PORTLANDCEMENT VOOR TOEPASSING ALS BINDMIDDEL IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN GEMALEN GEGRANULEERDE HOOGOVENSLAK, POEDERKOOLVLIEGAS EN PORTLANDCEMENT VOOR TOEPASSING ALS BINDMIDDEL IN BETON BRL 9340 d.d. 2007-01-10 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR EEN COMBINATIE VAN GEMALEN GEGRANULEERDE HOOGOVENSLAK, POEDERKOOLVLIEGAS EN PORTLANDCEMENT VOOR TOEPASSING ALS BINDMIDDEL

Nadere informatie

Belastingtabellen lateien Samenwerkend

Belastingtabellen lateien Samenwerkend Samenwerkend Uitgangspunten: Beton C35/45 E' b = 33 kn/mm 2 Voorspanstaal Fep 1670 E p = kn/mm 2 Metselwerk E' m = kn/mm 2 Gemiddelde druksterkte steen = 22 N/mm 2 Representatieve druksterkte mortel =

Nadere informatie

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Duin- en kreekgebieden Oostvlaamse polders Kust- en Poldersysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden

Kwaliteitseisen voor geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden Kwaliteitseisen voor geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden ir. Luc Rens Raadgevend Ingenieur Infrastructuur FEBELCEM De geharmoniseerde norm EN1317-5 behandelt naast

Nadere informatie

Bestek beton betonsamenstelling technisch voorschrift

Bestek beton betonsamenstelling technisch voorschrift Dienstorder MOW/MIN/2006/02 Vlaamse overheid Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Betonstructuren Vliegtuiglaan 5 9000 Gent Tel. 09 323 74 11 - Fax 09 323 74 10 E-mail: betonstructuren@vlaanderen.be

Nadere informatie

Betonsterkte in de praktijk

Betonsterkte in de praktijk thema 1 Toelichting op Stufib/Stutech-rapport Betonsterkte vs. Duurzaamheid Betoniek 15/20 In Betoniek 15/20 Living apart together gaat het net als dit Cementartikel over de samenwerking tussen constructeur,

Nadere informatie

Wijzigingen Kwaliteitsrichtlijn in versie 2010.01 t.o.v. versie 2008

Wijzigingen Kwaliteitsrichtlijn in versie 2010.01 t.o.v. versie 2008 Wijzigingen Kwaliteitsrichtlijn in versie 2010.01 t.o.v. versie 2008 Presentatie O. Kettlitz Algemene Ledendag 23 februari 2011 1 Ir. O. Kettlitz Kettlitz Gevel- en Dakadvies, Rijswijk/Putten Namens Dumebo

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Stabiliteit Algemene funderingsplaat. 10.00 Grondwerken en onderbouw. 10.60 Bronbemaling. 10.61 Peilbuis. 10.62 Grondwaterverlaging

Bijzonder bestek. Stabiliteit Algemene funderingsplaat. 10.00 Grondwerken en onderbouw. 10.60 Bronbemaling. 10.61 Peilbuis. 10.62 Grondwaterverlaging Engineering Projectmanagement Graphic design CMS - Webdesign Middelstraat 8 1785 Merchtem België Tel. +32(0)52 37 04 35 info@stabiton.net www.stabiton.net Versie: 2010-01-04 Bijzonder bestek Stabiliteit

Nadere informatie

SBRCURnet Project Autogene krimp van betonconstructies. Dag van Betontechnologie 30 maart 2017 Ton van Beek

SBRCURnet Project Autogene krimp van betonconstructies. Dag van Betontechnologie 30 maart 2017 Ton van Beek SBRCURnet Project Autogene krimp van betonconstructies Dag van Betontechnologie 30 maart 2017 Ton van Beek 1 Inhoud Autogene krimp Typen krimp Definitie Autogene krimp Wat is autogene krimp Definitie autogene

Nadere informatie

11.3 Inerte vulstoffen (type I)

11.3 Inerte vulstoffen (type I) 11 Vulstoffen 11.1 Definitie Een vulstof is een inerte dan wel puzzolane of (latent) hydraulische stof, meestal fijner dan 63 µm, die aan betonspecie kan worden toegevoegd ter aanvulling van de hoeveelheid

Nadere informatie

Betonherstelling in theorie

Betonherstelling in theorie Betonherstelling in theorie ing. Josse Jacobs Laboratorium Betontechnologie Technologisch Adviseur Herstellen van Beton ir. Niki Caubergs Laboratorium Betontechnologie Technologisch Adviseur Speciale betonsoorten

Nadere informatie

Het beton heeft minimaal de volgende kwaliteitseigenschappen:

Het beton heeft minimaal de volgende kwaliteitseigenschappen: Technische fiche WANDELEMENTEN PANELEN MATERIAAL KENMERKEN WANDELEMENTEN Standaard wandelementen Silex wandelementen Het beton van de uitgewassen silex bestaat uit natuurlijke kleurgranulaten met een maximale

Nadere informatie

SULFAAT IN RELATIE MET BETON. (literatuur inventarisatie)

SULFAAT IN RELATIE MET BETON. (literatuur inventarisatie) SULFAAT IN RELATIE MET BETON (literatuur inventarisatie) SULFAAT IN RELATIE MET BETON (literatuur inventarisatie) werkdokurnent: 90.06% DBWB.1.Z.A. J. Lornan januari 1990 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Aantasting

Nadere informatie

Hoe is het gesteld met de kennis bij het bevoegd gezag over innovatieve ontwikkelingen?

Hoe is het gesteld met de kennis bij het bevoegd gezag over innovatieve ontwikkelingen? P.G.H. Uges 5 november 2015 1 Het Airco-Kenniscentrum.nl is ideëel, werkt samen met ISSO en geeft net als in een encyclopedie, opdrachtgevers, gebruikers architecten en overheden, informatie over ventilatie,

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

Regels voor de goede uitvoering van beton. ir. Bram Dooms

Regels voor de goede uitvoering van beton. ir. Bram Dooms Regels voor de goede uitvoering van beton ir. Bram Dooms 1 Context Normen betreffende Betonconstructies NBN EN 1990 (Eurocode) Ontwerp Grondslagen van het constructief ontwerp NBN EN 1992 (Eurocode 2)

Nadere informatie

Examen Betontechnoloog BV Vragen en antwoorden cursusseizoen 2012/2013

Examen Betontechnoloog BV Vragen en antwoorden cursusseizoen 2012/2013 Examen Betontechnoloog BV Vragen en antwoorden cursusseizoen /3 De betontechnoloog is vanouds de functionaris die bij de betoncentrale en de betonproductenindustrie verantwoordelijk is voor de selectie

Nadere informatie

ADDENDUM STANDAARDBESTEK 250. Gefigureerd beton

ADDENDUM STANDAARDBESTEK 250. Gefigureerd beton 1 ADDENDUM STANDAARDBESTEK 250 Gefigureerd beton Contractuele bepalingen die de voorschriften van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (uitgave 1997) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie