nummer 3 najaar 2 zomer 2013 kijken, horen, lezen over onze samenwerking 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nummer 3 najaar 2 zomer 2013 kijken, horen, lezen over onze samenwerking 1"

Transcriptie

1 nummer 3 najaar 2 zomer 2013 kijken, horen, lezen kijken, horen, lezen over onze samenwerking 1

2 inhoud 3 Voorwoord 4-5 Basecamp 1.0: u was weer geweldig 6-7 Gemeenschappelijke dienst kwaliteitszorg 8-9 Tussen secundair en hoger onderwijs Op gesprek met Tine en Tine Drijkoningen Alumni op de koffie 15 Jan Swerts, medewerker en componist In welk rek vind ik de e-books? 21 De studenten aan het woord De nieuwe hogeschool in kaart 24 Standpunt PRO LOOG STUUR BOORD STUdenten haver GROEPS werk opleidingsbevraging Wat vinden lectoren en studenten van hun opleiding? In mei en juni 2013 polsten we naar verschillende opleidings- en onderwijsaspecten bij lectoren en studenten van: KOFFIE KAMER hi society VAK KENNIS VISI TATIE 3 instellingen 10 departementen 40 opleidingen studenten en 869 lectoren gaven hun mening. OFF DUTY AD VALVAS STAND PUNT Conclusie? Globaal genomen zijn zowel studenten als lectoren tevreden over hun opleiding. Wil je meer weten? De resultaten vind je op het portaal of intranet of bij je departementale medewerker kwaliteit. Groep T stapt in personele unie Groep T stapt mee in de personele unie op het niveau van de algemene vergadering van de Associatie KU Leuven. Dat werd beslist op de algemene vergadering van 25 oktober. In een personele unie vormen dezelfde personen het bestuur van meerdere juridisch zelfstandige organisaties. Groep T blijft dus deel uitmaken van onze associatie en van de cluster Leuven-Limburg. In een volgende stap zal de personele unie uitgebreid worden naar de raad van bestuur. colofon Hoofdredactie: Erik De Winter, Roel Ruttens en Liesbeth Spanjers Verantwoordelijke uitgever: Toon Martens Creatie, eindredactie en vormgeving: RCA Group Hasselt Fotografie: Erik De Winter, Katrien Geboers Roel Ruttens, Kenny Stals en Bart Wauters Druk: drukkerij Paesen Jaargang 1, najaar 2013 Hi, is het fusiemagazine van KHLim, KHLeuven en Groep T en verschijnt 3 keer per jaar. Voor vragen of suggesties kan je terecht bij: 2

3 PRO LOOG Erik: Hi, Roel: Hi, Erik: Hi, Erik: Liesbeth: We gaan Hi, fuseren. Misschien moeten we daar even iets over zeggen? Roel: Vansgelijke. Roel: Goed idee. Hoe? Liesbeth: Zeggen we nog iets over Basecamp 1.0? Erik: Ik zet het in onze nieuwsbrief. Erik: Ja, maar niet te lang. t Is immers al even geleden. Roel: OK, maar mag het ook iets meer zijn? We kunnen misschien een personeelsmagazine maken? Liesbeth: Het leukste verslag vind je op de website Erik: Cool! Wanneer beginnen we eraan? Erik: Roel: Cool! Hoe gaat Wanneer het trouwens beginnen met we de eraan? fusie? Roel: Liesbeth: Asap! Enkele Wat diensten zetten we hebben erin? al Best een even de nieuwe directie structuur. laten uitleggen Zoals de dienst waar het om draait. kwaliteitszorg. Erik: En de nieuwe beleidsplannen zijn Erik: opgestart OK. Interviewtje? Kan jij een afspraak regelen? Roel: Hebben we nog koppels? Roel: We lopen gewoon binnen op hun wekelijkse vergadering :) Liesbeth: Yep, twee naamgenoten deze keer. Erik: Weet je, een collega hier heeft een zus bij jullie. Zouden die thuis altijd over de hogeschool praten? Erik: Tof! En alumni? Blijven we zagen tot Tobback eindelijk toehapt? Roel: Vraag het eens! Roel: Wie bezoeken we trouwens? Erik: We moeten toch ook iets serieus zeggen. Erik: Echo Misschien en HB, die een zitten overzicht in een fonkelnieuw al lang gebouw! samen van wat we doen? Roel: Liesbeth: Wordt Ok, dan wel is het een de heel volgende dik magazine, keer hoor. de beurt We kunnen aan de lerarenopleiding. elke editie iets vertellen. Elk academiejaar 3 edities? Is dat haalbaar? Erik: Welke huisstijl? Welke kleur? Jullie rood of ons rood? Titel? 50 tinten rood :) We dachten dat we dubbel zagen, maar nee hoor: Tine Drijkoningen en Tine Drijkoningen werken beiden in onze nieuwe hogeschool. We spraken hen op een zonnige dag in Hasselt. Roel: Waw, klinkt nog beter dan 50 tinten grijs. Dat wordt een bestseller :) 3

4 u was weer geweldig Op 3 september - het was toen nog zomer, remember? - kwamen we voor het eerst met z n allen samen. Was Basecamp 1.0 een succes of was het voor verbetering vatbaar? De resultaten van de tevredenheidsenquête heb je intussen kunnen lezen op het intranet of het portaal. Fotograaf Bart Wauters blikt terug op deze toch wel historische dag. 4

5 STUUR BOORD basecamp 1.0 5

6 gemeenschappelijke dienst kwaliteit mét teamspirit Sinds begin september is er één gemeenschappelijke dienst kwaliteit werkzaam voor de hele fusiehogeschool. Een primeur voor de nieuwe hogeschool, al zit elke dienst nog wel op haar oorspronkelijke locatie: vijf medewerkers in Hasselt/Diepenbeek en vier in Leuven. Hoog tijd om Kim Waeytens (vierde van rechts op de foto), coördinator van deze dienst, aan de tand te voelen over deze samenwerking. Hi,: Jullie dienst kwaliteit is de eerste samengestelde dienst. Waarom? Kim Waeytens: In het fusieproces wordt toegewerkt naar één gemeenschappelijke instellingsreview in Onze dienst gaat die mee helpen voorbereiden. Hiervoor is het cruciaal dat we een kwaliteitszorgsysteem hebben voor de hele fusiehogeschool. Belangrijke elementen hierbij zijn de beleidsplannen en de beleidsdomeinen op hogeschoolniveau. Hi,: Hoe zijn jullie tewerk gegaan om de krijtlijnen van deze dienst uit te tekenen? Zodra we wisten dat we zouden gaan samenwerken, zijn we met iedereen van de diensten kwaliteit gaan praten. We peilden bij alle medewerkers naar hun expertise en verwachtingen. Op basis daarvan hebben we in kaart gebracht wat ieder van ons zou kunnen betekenen binnen de nieuwe gemeenschappelijke dienst. Daarnaast hebben we grote takenpakketten opgesteld. Toen waren we klaar om de puzzel te leggen: Welke medewerker kan zijn expertise inzetten voor welk takenpakket? De puzzel leverde wonderwel een goede match op. Hi,: Wat valt jullie op aan de vernieuwde samenwerking? Van in het begin was het duidelijk dat we elkaar prima aanvullen. Door samen te werken kunnen we de bestaande aanpak van de drie hogescholen samenleggen en deze blijken erg complementair. Dat is heel mooi. Ik ben ervan overtuigd dat we daardoor veel sterker en professioneler zullen worden. Hi,: Wat zijn volgens jou de voordelen van deze samen werking? We vertrekken als het ware van nul. We krijgen de kans om onze aanpak in vraag te stellen. Zo zijn we sinds kort gestart met het uitwerken van de kwaliteitszorg voor onderzoek en dienstverlening. Collega s inventariseren momenteel bestaande praktijken in de verschillende departementen, maar ook in andere instellingen van hoger onderwijs. Het uiteindelijke doel is de kwaliteitszorg systematisch te stroomlijnen. Wordt dus vervolgd! Door samen te werken slagen we er ook in om de wederzijdse interactie tussen opleidingen en departementen te stimuleren. Op dit moment lopen er visitaties voor de 6

7 GROEPS WERK opleidingen Kleuter- en Lager onderwijs in de drie instellingen. De dienst kwaliteitszorg ondersteunt al deze visitaties. Zo kunnen we heel wat van elkaar leren, elkaar wederzijds ondersteunen bij de voorbereiding, goede praktijken uitwisselen, Hi,: En wat is je eigen expertise, Kim? Ik ga me steeds meer toeleggen op strategische kwaliteitszorg. Zoals de voorbereiding van de instellingsreview, de uitwerking van de beleidsplannen,... Er komt een coachingtraject waarbij we de departementen en verantwoordelijken van de domeinen, bijvoorbeeld communicatie, helpen bij het opstellen van hun beleidsplannen. Hiervoor worden drie sessies gegeven. De departementshoofden en domeinverantwoordelijken hebben elk een kernteam gevormd dat deze sessies zal volgen. Om de betrokkenheid te vergroten is er per departement en domein ook een resonantiegroep om feedback te geven tijdens het beleidsplanningsproces. Die drie sessies vinden tussen november en maart plaats. Ze moeten uitmonden in goed uitgewerkte beleidsplannen die onder meer gericht zijn op de realisatie van de fusie. In de beleidsplannen moeten elk departement en elk domein aangeven hoe ze de vijf strategische prioriteiten van de fusiehogeschool gaan verwezenlijken. Daarnaast kunnen ze nog een beperkt aantal andere beleidsprioriteiten aangeven. We hopen dat we met deze ondersteuning beleidsplannen krijgen die binnen de departementen en domeinen echt als instrument gebruikt zullen worden. Eind dit academiejaar moeten ze allemaal klaar zijn en de volgende twee jaar als leidraad dienen. Het wordt nog een hele uitdaging om al die beleidsplannen op elkaar af te stemmen, maar daarvoor is tussentijds intervisie en coaching voorzien. Hi,: Buiten de dienst kwaliteit zijn er ook nog de departementale medewerkers kwaliteit. Verandert hun rol? Vanaf dit jaar is er een gemeenschappelijke werkgroep kwaliteit waarin alle departementale medewerkers van KHLeuven, KHLim en Groep T zitten. Onze eerste vergadering in september was alvast een heel positieve ervaring. We kunnen echt spreken van een krachtige groep met veel expertise en vooral veel goesting om samen de kwaliteit van de nieuwe hogeschool te optimaliseren. Met deze groep gaan we functiekaarten uitwerken met de rol en minimaal verwachte competenties van de departementale medewerkers kwaliteit. Bij de start van het academiejaar moet dat duidelijk zijn. We moeten ook nog goed afstemmen welke taken voor de dienst zijn en welke voor de medewerkers. Hi,: Wat heeft jullie dienst al kunnen realiseren? Een van de grote acties die we vorig jaar op touw hebben gezet, voordat we een gemeenschappelijke dienst zijn geworden, was de opleidingsbevraging. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die bevraging eind mei binnen KHLeuven uit te voeren. Maar toen kregen we vanuit KHLim de vraag om ook mee te doen. Uiteindelijk hebben we de drie hogescholen bij de bevraging betrokken. Meer dan studenten en 800 lectoren in 40 opleidingen werden bevraagd. De resultaten van de bevraging zijn nu bekend en zullen besproken worden in de verschillende departementen en opleidingen. Je zou dit een eerste resultaat kunnen noemen van wat een gemeenschappelijke dienst kwaliteit kan betekenen. Uit die resultaten komt naar voren wat studenten van elke opleiding vinden over bijvoorbeeld toetsing, studiemateriaal, werkvormen, Kortom, inspiratie genoeg voor de beleidsplannen! Eerste studentenbeleidsplan ziet het licht Het eerste beleidsplan van de nieuwe hogeschool is klaar. De afgelopen maanden werkten de medewerkers van Stuvoor KHLim, Inter-S Groep T en de Studentenservice KHLeuven aan een plan dat de toekomst van de studentenvoorzieningen uitstippelt. De komende jaren wordt het jaarbudget van ongeveer 3 miljoen euro ingezet op diversiteit en gelijkekansenbeleid, internationale studentenmobiliteit en levenslang leren. Kwaliteitsvolle en betaalbare studentenhuisvesting en gezonde en duurzame catering blijven belangrijke speerpunten. Samen met de hogeschool wordt er ook gewerkt aan een mobiliteitsplan. Verder worden studenten met financiële zorgen uiteraard geholpen door middel van extra toelagen, begeleiden psychologen studenten die het (even) wat moeilijker hebben en worden studenten ondersteund op sportief en cultureel vlak. Je kan het volledige beleidsplan inkijken via deze link: beleidsplanstudentenvoorzieningen. 7

8 STUUR BOORD hb05-opleidingen vinden aansluiting bij de nieuwe hogeschool HBO5-Er is de jongste tijd heel wat te doen rond de samenwerking tussen de hogescholen en de verschillende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen. Ook onze nieuwe hogeschool versterkt de samenwerking met enkele HBO5-opleidingen. En ze heeft daar goede redenen voor. Een brug tussen secundair HBO staat voor hoger beroepsonderwijs, het cijfertje 5 duidt op het verschil met niveau 4 (secundair) en 6 (bachelor). Niveau 5 wordt in Europa ook wel de short cycle higher education genoemd en is nieuw in Vlaanderen. Het hoger beroepsonderwijs omvat de hogere opleidingen van het volwassenenonderwijs (CVO) en de opleiding Verpleegkunde die ingericht wordt door secundaire scholen. Heel wat HBO5-opleidingen leiden op tot diploma s voor knelpuntberoepen zoals boekhouder, informaticus, verpleegkundige of orthopedagoog. Wie een HBO-opleiding met succes afrondt, mag zich gegradueerde noemen. Brug naar hoger onderwijs Vlaanderen zette de voorbije zomer een belangrijke stap in de uitbouw van dit niveau 5, dat een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van de hogescholen en de CVO s. De Vlaamse overheid wil een breder publiek de kans geven om een hoger diploma te behalen. HBO5 kan immers een brug zijn voor mensen die de stap naar het hoger onderwijs te groot vinden. Gegradueerden kunnen via het zalmmodel doorstromen naar bacheloropleidingen in de hogescholen. Omgekeerd kunnen hogeschoolstudenten, voor wie de bacheloropleiding te hoog gegrepen is, via een overstap naar HBO5 nog een diploma behalen. Bovendien zijn de HBO5- opleidingen toegankelijk voor volwassenen, zodat deze groep de mogelijkheid krijgt om op latere leeftijd hoger onderwijs aan te vatten. Succes in onderwijs en op de arbeidsmarkt is niet voor niets een van onze vijf strategische doelstellingen. De verantwoordelijkheden voor de HBO5-opleidingen worden vanaf het begin van het academiejaar gedeeld tussen de hogeschool en het CVO of tussen de hogeschool en de secundaire school. De bevoegdheden voor de opleiding, het programma, de kwaliteitszorg en de dienstverlening aan studenten worden allemaal door dit samenwerkingsverband behartigd. Op die manier combineren we de expertise van beide partijen en de laagdrempeligheid van het hoger beroepsonderwijs. Onze hogeschool heeft traditioneel al sterke banden met CVO s die graduaatsopleidingen aanbieden. Deze samenwerking wordt nu structureel en veel breder. De samenwerking tussen hogescholen en HBO5 is een winwin. Aan de ene kant hebben de CVO s meer ervaring in het opleiden van volwassenen, kansengroepen en studenten uit het beroepsonderwijs. De nieuwe hogeschool beschikt nog niet over de nodige competenties om deze doelgroepen effectief te begeleiden. Aan de andere kant zullen bestaande graduaatsopleidingen omgevormd moeten worden, iets waar de hogeschool zeker kan helpen, gezien haar ervaring met de toets nieuwe opleiding. De nieuwe hogeschool en de HBO5-partners werken niet alleen inhoudelijk samen. Ze willen ook hun infrastructuur en sociale voorzieningen delen. Dat is een grote meerwaarde voor de studenten en cursisten van beide instellingen, die zich vlotter zullen kunnen oriënteren en heroriënteren. 8

9 Enkele HBO-partners van onze nieuwe hogeschool CVO Sociale School Heverlee Het CVO Sociale School Heverlee biedt zeven graduaten in het studiegebied sociaal-agogisch werk en trekt een zeer divers studentenpubliek aan. Waar het CVO zich tot voor kort vooral richtte op volwassenen die de kans op hoger onderwijs gemist hebben, stromen er nu meer en meer jongeren in. Vanouds is er een zeer sterke band met de bacheloropleiding sociaal werk. Deze band werd nog verder verstevigd door een aansluitingstraject waardoor studenten die afstuderen met een graduaat, vlot kunnen doorstromen naar de opleidingen sociaal werk en sociale readaptatiewetenschappen. Studenten die de bacheloropleiding (nog) niet zien zitten, worden door de studietrajectbegeleiders naar het CVO doorverwezen en krijgen op die manier een andere mogelijkheid om toch een bachelordiploma te behalen. Het CVO Sociale School en de KHLeuven, departement Sociale School, delen de gebouwen aan de Groeneweg in Heverlee. en hoger onderwijs Centrum voor volwassenenonderwijs ACE-Groep T Leuven ACE staat voor Anticipative Continuing Education en biedt HBO-opleidingen aan als bedrijfsautomatisatie, fiscale wetenschappen of telecommunicatietechnieken. Het samenwerkingsverband KHLeuven en ACE-Groep T laat al meteen van zich horen met de nieuwe opleiding winkelmanagement. Gegradueerden van deze opleiding verwerven de beroepskwalificaties departementsverantwoordelijke groot verkooppunt en winkelmanager klein en middelgroot verkooppunt. Hoewel de nieuwe opleiding raakvlakken heeft met andere HBO5-opleidingen als boekhouden, logistiek management en marketing, is het onderwijsveld van mening dat deze kwalificatie het best kan worden ingevuld met een specifieke opleiding. De partners werken nu een gezamenlijk opleidingsprofiel uit, waarna een toets nieuwe HBO5-opleiding bij de NVAO volgt om een erkenning te verkrijgen. HBO Verpleegkunde Genk De romance tussen de KHLim departement Gezondheidszorg en HBO Verpleegkunde Genk ontlook jaren geleden. En van het een komt het ander In september 2015 wordt een nieuw gebouw geboren. Onlangs legde minister Vandeurzen de eerste steen van de m 3 voor de studenten van de beide scholen. Het gebouw komt op de campus van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Overigens werd de naam van de flink uit de kluiten gewassen baby al verklapt: LiZa, wat staat voor Limburgse Zorgacademie. LiZa is meer dan alleen een gebouw: Het is een innovatief concept rond zorg en zorgopleidingen. De leerzorgcentra, die de opleidingen samen met o.a. het ziekenhuis hebben uitgewerkt, brengen onderwijs, onderzoek en werkveld samen. Momenteel is de unieke samenwerking overigens dé referentie voor heel Vlaanderen. Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde Leuven Het gebouwencomplex van het Heilig-Hartziekenhuis in Leuven herbergt al sinds 1898 een verpleegsterschool. Wie hier vandaag verpleegkunde volgt, studeert af als gegradueerde in de verpleegkunde. Heel wat studenten kiezen na deze opleiding voor een brugopleiding om het bachelordiploma in de verpleegkunde te behalen. Sint-Franciscus en KHLeuven willen op dezelfde manier gaan samenwerken als in LiZa (zie hierboven). Ze willen de opleidingsprogramma s ook maximaal op elkaar afstemmen en samenwerken op het vlak van onderwijsontwikkeling. Beide partners slaan ook de handen in elkaar om het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker te maken. 9

10 koffie kamer naamgenoten Tine en Tine Drijkoningen ID kit Tine Leuven Leeftijd: 23 jaar Functie: Medewerker van het secretariaat en het international office op de algemene diensten Woonplaats: Kessel-Lo (maar afkomstig van Meeuwen-Gruitrode) Hobby s: samenzijn met vrienden, leren saxofoon spelen, fitness Tine Hasselt Leeftijd: 27 jaar Functie: Docent pedagogische wetenschappen in departement Lerarenopleiding Woonplaats: Zonhoven Hobby s: nog actief bij KSJ, bodystyling, verder op zoek naar een creatieve hobby 10

11 ,,Naamgenoot zijn, dat schept een band,, Onze nieuwe hogeschool kent opmerkelijke naam genoten. We spraken met Tine Drijkoningen van de KHLim (hierna te noemen Tine Hasselt) en Tine Drijkoningen van de KHLeuven (hierna te noemen Tine Leuven). Hi,: Kenden jullie elkaar al lang? Jazeker, zegt Tine Leuven, Tine Hasselt gaf cursus basiskadervorming bij de KSJ Limburg en daar zijn we elkaar tegengekomen, zo n zes jaar geleden. We vonden het toen al speciaal dat we dezelfde naam hebben. Hi,: Jullie adressen zijn bijna identiek. Vermoedelijk krijgen jullie veel mails van elkaar? Ja, natuurlijk, lacht Tine Leuven, ik krijg soms vragenvoor het bekijken van een portfolio, zelfs op mijn privémailadres (lacht). Ook veel studenten sturen mij mails. Gelukkig is ons loon nog niet verwisseld, zegt Tine Hasselt. Dat van die s hebben we al aangekaart bij communicatie, maar dit is zo een probleem dat overal en nergens zit. Hi,: Willen jullie eens een dagje ruilen van functie? Tine Hasselt: Liever niet, ik hou niet zo van administratie en van lang stilzitten. Tine Leuven: Ik wel, maar ik heb niet de kwalificaties voor Tines job. Maar het lijkt me wél leuk om jongeren te inspireren. Hi,: Schept dat een band, naamgenoot zijn? Ja, zegt Tine Hasselt. Anders hadden we elkaar niet aangesproken bij de KSJ. Op Basecamp had ik het verkeerde naamkaartje gekozen en was ik al aan het foeteren op de slechte organisatie, die uiteraard wél goed was (lacht). Tine Leuven is mij gelukkig komen opzoeken. We hebben dan ook een niet alledaagse familienaam, dus dan voel je je sowieso wat speciaal. Tine Leuven: Het schijnt dat we die naam hebben gekregen van een verre voorvader die wel erg veel in een café Drijkoningen zat. Echt Bijbels is onze familienaam dus niet (lacht). 11

12 hi society charlotte leys Charlotte Leys studeerde secundair onderwijs Lichamelijke Opvoeding aan de KHLeuven. Na haar afstuderen in 2010 werd ze fulltime profvolleybalster in Polen. Wij kennen haar vooral als kapitein van de Yellow Tigers, onze nationale vrouwenvolleybalploeg, die in september nog brons haalde op het Europees kampioenschap. Go get them, tiger! Maar Charlotte is ook kapitein bij de Yellow Tigers, onze nationale volleybalploeg. Op 13 september haalde het team brons op het Europees kampioenschap in Berlijn. Een knappe prestatie. Als kapitein heeft ze haar handen meer dan vol. Mijn taak in de ploeg bestaat eruit om alle spelers de juiste informatie te geven qua kledij, trainingen en voeding, zegt ze. Daarnaast moet ik als kapitein elke speelster corrigeren en helpen verbeteren en ben ik een luisterend oor bij problemen. Een goede verstandhouding met onze bondscoach, Gert Vande Broek, is daarbij van groot belang. Het leven in de ploeg bevalt haar. We zijn een jonge ploeg die veel uitstraling heeft, glundert Charlotte. We hebben een onuitputtelijk enthousiasme dat aanstekelijk werkt. We vechten voor elkaar, zowel op als naast het veld, dat is toch fantastisch? Geen pintjes De studententijd van Charlotte verliep lichtjes anders dan die van haar studiegenoten. Als topsportster was mijn uitgaansleven sowieso heel beperkt. Ik trainde elke avond en moest bovendien fris zijn om op zaterdag te presteren. Ik heb veel pintjes moeten weigeren, lacht ze. Het ideale moment, trouwens, om mijn toenmalige medestudenten en lectoren te bedanken omdat ze heel flexibel waren voor mij. Het is ook dankzij hen dat ik in drie jaar tijd ben afgestudeerd. Dat Charlotte voor een internationale carrière zou kiezen, stond vrij snel vast. Vlak na mijn studies kon ik als profvolleybalspeelster in Polen beginnen, zegt ze. Een duik in het onbekende, en dat bleek achteraf een juiste keuze. Dit jaar verdedig ik de kleuren van de Poolse landskampioen! 12

13 hi society louis tobback Louis Tobback, bekende Vlaming en al jaren burgemeester van Leuven is alumnus van de lerarenopleiding Groep T. Al moeten we dat laatste met een korrel zout nemen, want hij studeerde aan de provinciale normaalschool van Tienen, die later verhuisde naar Leuven en ten slotte fusioneerde met Groep T. Toch maakt dat zijn visie op studeren, studenten en het leraarschap beslist niet minder interessant. Hi,: U begon uw hogere studies in Tienen. Hoe zag uw studietraject er precies uit? Louis Tobback: Ik heb vier jaar gestudeerd aan de normaal school van Tienen. In het tweede jaar stonden we al voor de klas als stagiairs. We waren toen zelf amper 17 jaar oud. Na vier jaar was ik onderwijzer en werkte ik een jaar als intern opzichter op de Schippersschool in Laken, waar kinderen van schippers op internaat zaten. Mijn diploma gaf echter geen toegang tot de universiteit. Daar moest je Latijn en Grieks voor gestudeerd hebben. Nadat ik slaagde voor die vakken bij de centrale examencommissie, kon ik Romaanse filologie gaan studeren aan de ULB. Hi,: Welke talenten of kwaliteiten moet een goede leraar volgens u hebben? Dat is niet moeilijk. Lees het werk Salut en merci van Gerard Walschap maar eens. Daarin schrijft hij dat een goede leraar diegene is die je enthousiast kan maken voor zijn vak. Ik kan dat alleen maar beamen. In de normaalschool heeft mijn leraar Frans me overtuigd om Grieks en Latijn te gaan studeren. Zonder zijn aanmoediging en begeleiding zou ik het niet volgehouden hebben en zou ik nooit aan universitaire studies begonnen zijn. Jammer genoeg bestaat ook het omgekeerde scenario: Een bepaalde leraar heeft mij al vanaf de derde les definitief een hekel doen krijgen aan wiskunde. Hij heeft me door zijn gebrek aan enthousiasme misschien verhinderd mijn wiskundeknobbel te ontdekken. Hi,: Welke leraarskwaliteiten komen u als politicus goed van pas? Taalvaardigheid en welsprekendheid zijn belangrijke vaardig heden in beide beroepen. Bovendien denk ik dat je empathie nodig hebt om goed les te geven en om aan politiek te doen. Ik had de reputatie een strenge leraar te zijn, die leerlingen verplichtte om bepaalde zaken van buiten te leren, maar ik was streng om mijn leerlingen vooruit te helpen. En het belangrijkste is dat ik mijn leerlingen goesting gaf om Frans te leren. Hi,: Welke raad heeft u voor de opleidingen in de fusiescholen? Ik denk oprecht dat jongeren op de hogeschool nu veel harder moeten werken dan vroeger. Ze staan onder een veel grotere druk. Het klopt niet dat de jongeren van vandaag lui en niet geëngageerd zijn. Goesting geven om te leren is een belangrijk element voor de hogescholen van vandaag. Maak studenten enthousiast en schenk voldoende aandacht aan de zwakkeren. Door hen te motiveren met een welgemeend plus est en vous kunnen zij ook het beste van zichzelf te geven. Dat is de rol van de hogescholen in de samenleving.,,"g"oesting geven om te leren.,, 13

14 hi society Wim Dries, burgemeester van Genk en oud-student van de KHLim, behaalde in 1994 een graduaat elektronica. Pas vorig jaar kreeg hij zijn diploma in handen. Als burgemeester is hij bestuurder van een paar gemeentelijke vennootschappen en moest hij kunnen bewijzen dat hij iets gestudeerd had. Willy Indeherberge, toen algemeen directeur van de KHLim en ondertussen academisch beheerder van de KU Leuven, ging in de archieven kijken en vond inderdaad nog het officiële gehomologeerde papier. Wim was van jongsaf gebeten door techniek. Zijn vader was garagist en zelf kluste hij graag bij als licht- en geluidstechnicus. Met zijn diploma Latijn-Wetenschappen trok hij in 1990 naar Diepenbeek om er industriële wetenschappen te studeren. Je vond er in die tijd slechts twee departementen van wat nu de KHLim is: het korte en het lange type industriële wetenschappen en technologie, ofwel de KIHOL en de KIHL. Wims keuze bleek geen succes, althans niet op het vlak van studieresultaten. Hij vulde zijn tijd immers ook met andere engagementen zoals een vlaggendansgroep, politiek, een studentenvereniging, de studentenraad enz. Wim nam niet deel aan de examens en stapte over naar het graduaat, nu de professionele bachelor. Techniek moet je ook dóen, aldus Wim. Zelfs nu, als politicus, blijft mijn opleiding een prima voorbereiding, legt Wim uit. De stad heeft stapels technische dossiers. Ik was nog maar net schepen of ik hield al een aanbestedingsdossier tegen: Genk moest een nieuwe telefooncentrale aankopen, maar ik vond het aanbod te veel gebaseerd op oude technologie en wou gaan voor voice over IP. Zo kon Genk wat voorsprong opbouwen. Ook als voorzitter van Infrax komt mijn technologische kennis van pas als het gaat over pakweg Telenet of slimme meters. En mijn medewerkers weten mij ook altijd te vinden als bijvoorbeeld de domotica in onze schepenzaal het laat afweten (lacht). Wim koestert de relatie met zijn oude hogeschool. De strijd tussen Hasselt en Genk over hoger onderwijs is een heet hangijzer in de provinciepolitiek: De KU Leuven investeert in onderzoekscapaciteit op de voormalige mijnsite van Waterschei. En wij zijn blij met de MAD-faculty van de KHLim op C-mine en nu ook met de start van LiZa. In 2015 wordt het departement Gezondheidszorg in het kader van LiZa immers van Hasselt naar Genk overgebracht. Ik blijf ijveren voor meer hoger onderwijs in Genk: Studenten zorgen voor ambiance, maar vormen ook een kritisch publiek. Studenten zetten dingen in beweging. Na 17 jaar eindelijk diploma in handen In het graduaat kwam de praktijk veel sterker naar voor. Deze opleiding leek hem wel te bevallen en hij slaagde in het eerste en tweede jaar telkens in de eerste zit. Het derde jaar viel iets minder mee: Een serieus conflict tussen de klas en een docent bezorgde de woordvoerder van die klas een tweede zit! De Stiemer De Genkse burgervader houdt echter de beste herinneringen over aan zijn studententijd: Uiteraard aan de studentenclub, de doop, en natuurlijk ook het lokaal waar je me wel vaker vond: de Stiemer. (Het enige café in de buurt van de campus, aan de overkant van de Stiemerbeek, nvdr.) Op de KHLim hing een fijne sfeer. Het lerarenkorps was erg dynamisch: Zij hadden ook oog voor wat je buiten de school uitvoerde. Ze steunden me ook toen ik verantwoordelijkheid wou opnemen. Ik had mij immers in mijn laatste jaar kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wim kon aan de slag bij DAF Trucks in Westerlo als product support engineer en kreeg geleidelijk aan meer managementtaken. In 2002 werd hij schepen in Genk, maar bij zijn werkgever kon hij als manager niet halftijds aan de slag. Wim besloot dan ook om zijn engagement fulltime op te nemen. Uiteindelijk nam hij in 2009 de fakkel over van burgemeester Jef Gabriëls. wim dries burgemeester 14

15 off duty klank onder de zuidflank Haspengouw, wijn, vetes en de fine fleur van Vlaamse steracteurs: Het zijn de ingrediënten van de succesreeks Zuidflank die nog tot begin december op VTM te zien is. En dan mag je daar wat ons betreft nog de muziek van Jan Swerts aan toevoegen. Jan is niet alleen docent in Diepenbeek, maar ook singer-songwriter. Een eerste cd Weg kreeg het maximaal aantal sterren van Humo. Zijn tweede cd Anatomie van de melancholie ligt ondertussen ook al enkele maanden in de winkelrekken. En de afgelopen weken kon je van zijn muziek genieten tijdens de afleveringen van Zuidflank. Schiet niet op de pianist Jan is docent aan de lerarenopleiding van de KHLim. Hij geeft er de cursus taalbeheersing en is ook nauw betrokken bij het vak PAV (project algemene vakken). Begin dit jaar kwamen hij en zijn collega Kurt Monten in het nieuws naar aanleiding van een onderzoek naar de algemene kennis van de studenten bij heel wat lerarenopleidingen in Vlaanderen. De media maakten er een circus van en Jan en Kurt kregen de wind van voren. Ondertussen is de storm wat gaan liggen en ontspruiten er allerlei initiatieven om op dit terrein de handen uit de mouwen te steken. De naam van Jan Swerts dook de afgelopen jaren echter ook een paar keer op in de muziekrecensies. In 2011 gaf hij in eigen beheer een eerste plaat uit. Weg bevatte heel wat songs met mijmeringen over vergeelde en vergeten plaatsen uit zijn eigen verleden. Weinigen zouden de plaat hebben opgemerkt voordat weekblad Humo de intimistische songs ontdekte en bekroonde met een uitstekende recensie. En uiteraard trok die 4-sterrenscore de aandacht. Universal, op zoek naar nieuw bloed in de niche van de neoklassiek of het minimalisme, bood hem een contract aan voor de productie van vijf albums. In het voorjaar van 2013 was de opvolger van Weg klaar: Anatomie van de melancholie. Jan Swerts zorgt voor de piano en de zang en wordt bijgestaan door enkele strijkers en koperblazers. Bij de nieuwe cd hoorde een kleine concerttournee langs o.a. de AB, t Stuk en het Cultuurcentrum Hasselt. Ik treed eigenlijk niet zo graag op, zegt Jan Swerts. Sommige artiesten krijgen een kick van een optreden. Ik niet. Ik geef me in mijn songs toch voor een stukje bloot en die gevoelige muziek past niet zomaar op een podium. Het liefst speel ik in een speciale setting. Zo speelde ik niet in het cultuurcentrum van Hasselt, maar wel in de oude drukkerij van Concentra. De aftakeling van dat lege gebouw paste me beter. muzikale bezetting: veel piano, een flinke dosis strijkers en af en toe wat koper. Slagwerk of elektrische gitaar gebruiken we enkel bij de rauwere scènes. Vanaf juli kreeg ik elke week een nieuwe aflevering voorgeschoteld. Ik componeerde zowat elke avond en zwoegde samen met twee van mijn vaste muzikanten aan de arrangementen, die in eerste instantie a.d.h.v. samples via het programma Logic werden ingespeeld en gemonteerd. Na een goedkeuring van de producent werden de digitale lijnen toch nog met echte instrumenten ingespeeld: Ik verkies namelijk nog altijd de klank en de kleine, prachtige imperfecties van een echte viool of euphonium boven de wat steriele sound van samples. De soundtrack, die zal bestaan uit een selectie van een 20-tal nummers zal niet op cd te vinden zijn, wel op itunes en Spotify. Spijtig, vindt Jan. Maar fysieke albums worden blijkbaar niet meer voldoende gekocht. Het gaat echt niet goed met die klassieke distributie van muziek. Jan Swerts woont momenteel in Heusden met zijn vrouw en twee kindjes. Maar ik ben een Truienaar in hart en nieren. Enkele maanden geleden werd Jan benoemd tot cultureel ambassadeur van Sint-Truiden. De pracht van het Haspengouwse landschap blijft me inspireren. Elke week een aflevering componeren, arrangeren en inspelen Via Universal kwam de producent van Zuidflank bij Jan Swerts terecht voor de soundtrack. In mei ben ik er aan begonnen, vertelt Jan. Met de regisseur bespreek je de contouren zoals de

BLENDED LEARNING IN OPMARS OP SUMMER SCHOOL IN ZUID-KOREA MET STUVOOR NAAR DE OPERA FEESTELIJKE PROCLAMATIE IN DE CRISTAL ARENA

BLENDED LEARNING IN OPMARS OP SUMMER SCHOOL IN ZUID-KOREA MET STUVOOR NAAR DE OPERA FEESTELIJKE PROCLAMATIE IN DE CRISTAL ARENA OKTOBER 2014 - N 77-4 EDITIES PER JAAR AFGIFTEKANTOOR: 3500 HASSELT AFZENDER: KHLIM, AGORALAAN GEBOUW B, BUS 1, 3590 DIEPENBEEK - P109348 FOCUS 10/2014 BLENDED LEARNING IN OPMARS OP SUMMER SCHOOL IN ZUID-KOREA

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Nummer 1 januari 2011 jaargang 6 Verschijnt viermaal per jaar Inhoud Edito More

Nadere informatie

Studentenparticipatie Leerkracht: een topjob Over pesticiden, shampoo en bier. maart. Afgiftekantoor BELGIE - BELGIQUE PB.

Studentenparticipatie Leerkracht: een topjob Over pesticiden, shampoo en bier. maart. Afgiftekantoor BELGIE - BELGIQUE PB. Afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 P109348 mrt-apr-mei 2010 nr 59-4 maal per jaar BELGIE - BELGIQUE PB 3500 Hasselt 1 12/1738 maart 10 Studentenparticipatie Leerkracht: een topjob Over pesticiden, shampoo en

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN SOCIALE INCLUSIE SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN Jongeren aan het woord Project Jongerenambassadeurs van de Vlaamse Jeugdraad Jongerenambassadeurs Sociale inclusie pagina 1 > 39 INHOUD Jongerenambassadeurs

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Eén voor allen. Saxion-docent voelt zich onbegrepen. Boomkamp wil meer onderzoek en minder routine. Op elke opleiding zitten student-ondernemers

Eén voor allen. Saxion-docent voelt zich onbegrepen. Boomkamp wil meer onderzoek en minder routine. Op elke opleiding zitten student-ondernemers Redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion Hogescholen Nº 5 / JANUARI 2008 Eén voor allen Saxion-docent voelt zich onbegrepen Boomkamp wil meer onderzoek en minder routine Op elke opleiding zitten

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011 nummer 3 2011 KempischPalet Magazine voor medewerkers, vrijwilligers en relaties van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Make haste slowely Samen maken we het verschil 8 28 VERDER IN DEZE UITGAVE

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 k Ilja Klink wil met het Hyperion Lyceum naar de top k Chinese taal en cultuur: vak met karakter k Klein beginnen en dan

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

BOEKJE OPEN. jess donckers wout van aert. BV s op school EN MEER. Magazine over Thomas More

BOEKJE OPEN. jess donckers wout van aert. BV s op school EN MEER. Magazine over Thomas More 14 Research onderzocht 20 Partners in zorg 26 Iets met ICT? 28 Expeditie Boa Vista Magazine over Thomas More 04 MAART 2014 EN MEER BV s op school BOEKJE OPEN jess donckers wout van aert 1 RUBRIEK Ik noem

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

VO magazine. Ook benoemen wat goed gaat

VO magazine. Ook benoemen wat goed gaat Magazine voor voortgezet onderwijs mei 2012 jaargang 6 Ook benoemen wat goed gaat Hoofdinspecteur Rick Steur over het nieuwe toezicht VO magazine 6 Leermiddelenbeleid helpt bij integratie ICT» Opwaartse

Nadere informatie

Even binnen gluren. Zo wonen studenten van Saxion. Etalage voor technologische hoogstandjes. Droom intact ondanks tegenslag

Even binnen gluren. Zo wonen studenten van Saxion. Etalage voor technologische hoogstandjes. Droom intact ondanks tegenslag A Good Day To Die Hard Gratis naar Kijk snel op pagina 36 redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion Even binnen gluren Zo wonen studenten van Saxion Etalage voor technologische hoogstandjes Droom

Nadere informatie