Te klein, te groot, te vroeg, te laat Tergooi start groeipoli

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te klein, te groot, te vroeg, te laat Tergooi start groeipoli"

Transcriptie

1 Gratis informatiekrant voor alle inwoners van het Gooi en omstreken editie 4 Te klein, te groot, te vroeg, te laat Tergooi start groeipoli oktober 2010 inhoud 5 Verbeterde nazorg voor IC-patiënten 6 René Froger bezoekt muziekids kamer Dit keer een knuffel onder de meetlat op de groeipoli. Sommige kinderen blijven klein, anderen groeien enorm hard. Soms treedt de puberteit vroeg in, soms erg laat of helemaal niet. Deze kinderen kunnen sinds een half jaar terecht op de groeipoli in Tergooi. Het merendeel krijgt hier op één dag alle onderzoeken, de uitslag, advies en een eventueel behandelvoorstel. Elk jaar komen bijna 400 kinderen naar met vragen over hun groei of het verloop van hun puberteit. De groei en het moment waarop de puberteit begint is grotendeels erfelijk bepaald, stelt dr. Gerdine Kamp, kinderarts in en gepromoveerd op groeistoornissen bij kinderen. Maar ook een ziekte of psychische factoren kunnen de groei verstoren. Op de groeipoli bepalen we of er echt sprake is van een afwijking in de groei of puberteitsontwikkeling. De kinderarts weet uit ervaring dat afwijkingen in groei en een vroege of juist late puberteit bij kinderen tot emotionele problemen kunnen leiden. Kinderen willen niet anders zijn dan hun leeftijdgenoten. En een meisje dat voor haar achtste al menstrueert en borstjes krijgt, zal zich bijvoorbeeld al gauw onzeker voelen tussen haar vriendinnen die dit nog niet hebben. Gerdine Kamp: Deze jonge patiënten zijn vaak letterlijk als een kind zo blij als we ze kunnen helpen. De problemen van de kinderen die de groeipoli bezoeken, zijn kernachtig samen te vatten in te klein, te groot, te vroeg, te laat. Te klein Wanneer is een kind te klein? Op basis van de lengte van de ouders is via een formule een schatting te maken hoe groot het kind zal worden, legt de kinderarts uit. Als uit de groeicurve op het consultatiebureau blijkt dat een kind buiten de marge van deze schatting uit gaat komen, raden we aan dit kind naar de groeipoli door te verwijzen. Vaak is behandeling niet nodig en voldoet een goede uitleg en advies, maar soms komen onderliggende ziektebeelden naar boven. De groei kan bijvoorbeeld achterblijven vanwege een overgevoeligheid voor gluten of vanwege een te traag werkende schildklier. Behandeling met groeihormoon adviseren we alleen als het kind daadwerkelijk te weinig groeihormoon aanmaakt. Te groot Bij te grote kinderen zijn onderliggende ziektes zeldzaam. De kinderen en hun ouders willen meestal een eindlengtevoorspelling. Hormonen om de groei te remmen, hebben veel bijwerkingen. Bij jongens passen we deze hormonen eigenlijk al niet meer toe. Bij meisjes die naar verwachting langer worden dan 1.90 meter en het heel graag willen, gebeurt het soms nog wel. Gerdine Kamp: Ik leg de voor- en nadelen uit. Zo is het effect op lange termijn onzeker, maar kan het meisje door de hormoonbehandeling ook dik worden en puistjes krijgen. Bovendien probeer ik uit te leggen dat Lees verder op pagina en verder: Door de bril van de cliënt pagina 3 MP3-speler voor beroertepatiënt pagina 4 Veilig verblijf in Tergooi pagina 6 Agenda pagina 8 Psoriasis heeft mijn leven gered Bekkenbodempoli ook in Blaricum

2 2 Vervolg van pagina 1 Tergooi start groeipoli levensgeluk niet bepaald wordt door een centimeter meer of minder. De rol van de opvoeder is hierbij heel belangrijk. Vooraf Te vroeg Van te vroege puberteit is sprake als meisjes voor hun achtste en jongens voor hun negende lichamelijke kenmerken van de puberteit krijgen, bijvoorbeeld schaamhaar. Goed uitgezocht moet worden wat de oorzaak hiervan is. De mogelijkheid bestaat om de puberteit tijdelijk af te remmen. Vooral meisjes hebben hier veel baat bij. De behandeling duurt gemiddeld twee jaar, daarna pikt de natuur het weer op. Te laat Het kan ook dat de puberteit laat intreedt of zelfs helemaal uitblijft. Ook hier kan in zeldzame gevallen een ziekte achter zitten. Gerdine Kamp: Bij late puberteit komt meestal op termijn alles goed. Die uitleg is dan ook vaak voldoende. Bij jongens die heel klein blijven, kunnen we soms de puberteit een handje helpen. Ze krijgen dan een lage dosis testosteron. Na vier injecties zie je de groei vaak weer op gang komen. Heel dankbaar werk. De groeipoli Kinderen met groeistoornissen en puberteitsproblemen moesten vroeger gemiddeld drie keer naar het ziekenhuis komen voor onderzoeken en de uitslag. Op de groeipoli gebeurt dat nu bij acht op de tien kinderen in één dag. Soms is vervolgonderzoek nodig, zoals laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld om te onderzoeken of een onderliggende ziekte oorzaak is van de groeistoornis. De ouders van het kind krijgen vooraf een vragenlijst toegestuurd. Daarna doet een ervaren verpleegkundige allerlei metingen in een speciale meet- en weegkamer in Tergooi Hilversum. Op basis van de vragenlijst heeft de kinderarts al bepaald of een handfoto noodzakelijk is. Met behulp van deze handfoto kan de botrijping en daarmee de biologische leeftijd worden vastgesteld. Deze is belangrijk om de eindlengte in te kunnen schatten. Een kind van acht met een biologische leeftijd van zes jaar moet bijvoorbeeld rekening houden met twee jaar extra groei. In de meeste gevallen kan het kind na de onderzoeken nog dezelfde dag terecht bij de kinderarts. Deze geeft dan advies en stelt eventueel een behandeling voor. Enkele weetjes over groei -- Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld -- De gemiddelde Nederlandse vrouw wordt 1.71 m lang, de gemiddelde Nederlandse man 1.84 m. -- Tot nu toe werd elke volgende generatie in Nederland gemiddeld 3 tot 4 cm langer. Nu voor het eerst niet meer. -- Een mens groeit het hardst in zijn eerste levensjaar, namelijk van gemiddeld 50 naar 75 cm. In de puberteit groeien jongens maximaal 16 cm en meisjes maximaal 12 cm per jaar. Sinds 1 juli 2010 is Leo Schoots tijdelijk aangesteld als voorzitter raad van bestuur van. Leo Schoots vervulde eerder vergelijkbare interim opdrachten. Hij was bijvoorbeeld voorzitter van de raad van bestuur van de Isala klinieken in Zwolle tijdens de afronding van het fusieproces. Schoots meest recente interim opdracht rondde hij af bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis, waar hij een omvangrijke financiële ombuiging realiseerde. Leo Schoots begon zijn carrière ooit als tandarts. Naast diverse functies als ziekenhuisbestuurder weet hij dus ook hoe het is om midden in de zorg te staan. In deze Vooraf stelt de redactie van In Tergooi drie vragen aan de interim voorzitter. Zullen er door uw komst veranderingen plaatsvinden in de patiëntenzorg bij Tergooi? Tergooi is sinds de fusie constant in beweging geweest. De fusie heeft ervoor gezorgd dat er een enorme inhoudelijke verdieping mogelijk is geweest voor onze specialisten. Onze kankerzorg bijvoorbeeld behoort tot de top van Nederland. Wij zijn al lang geen klein ziekenhuisje meer, maar behoren qua omvang tot de top 20 van de algemene ziekenhuizen in Nederland. Sinds de fusie tellen we dus echt mee, niet alleen in omvang maar ook op het gebied van kwaliteit. Wat patiënten zullen gaan merken op korte termijn is dat onze service gaat verbeteren en veranderen. Zo zijn wij sinds 1 oktober overdag de hele dag bereikbaar. Geen antwoordapparaten op de poli s dus, maar altijd de mogelijkheid voor onze cliënten om direct een afspraak te maken. Wat betekent uw komst bij Tergooi voor de toekomstplannen van het ziekenhuis? Veel. In september hebben Gerard Innemee, bestuurslid, en ik een plan van aanpak gepresenteerd. Het gaat financieel niet goed met het ziekenhuis. Dat betekent dat we alles op alles gaan zetten om weer een positief resultaat te bereiken. Daarnaast blijkt dat wij ons werk doen met meer mensen dan andere vergelijkbare ziekenhuizen. We zullen ons werk dus zeker zo goed maar met minder mensen gaan doen en dat is heel ingrijpend voor onze medewerkers. Verder zullen we onze toekomstplannen gaan herzien in het licht van de huidige omstandigheden. Uitgangspunt daarbij is dat we één ziekenhuis behouden op twee locaties en dat we gaan onderzoeken of het niet toch mogelijk is om de Spoedeisende Hulp in Hilversum te behouden. We moeten terug naar een financieel gezonde organisatie en vooral moeten we ervoor zorgen dat onze omgeving enthousiast is over onze plannen. In beginsel bent u voor een jaar aangesteld. Wat wilt u over een jaar minimaal bereikt hebben voor? Over een jaar staat hier een financieel gezonde organisatie met een duidelijk en op korte termijn realiseerbaar plan voor de toekomst, waar niet alleen wij maar ook onze patiënten en bezoekers warm voor lopen.

3 editie 4: oktober Tergooi neemt hoofdpijn serieus Iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn. Bijvoorbeeld door weinig slaap, stress op het werk of het gebruik van te veel alcohol. Bij een op de vijf tot een op de tien mensen komt de hoofdpijn steeds terug. Zij lijden regelmatig aan zware hoofdpijn, zoals chronische hoofdpijn, migraine of clusterhoofdpijn. Voor deze mensen heeft op beide locaties een speciale hoofdpijnpoli opgezet. Een klein deel van deze mensen krijgt goede medische hulp, maar veel hoofdpijnpatiënten krijgen te weinig behandeling, zegt neuroloog Hans Carpay. Ze zijn niet of niet meer in behandeling, omdat ze hiermee in het verleden niet van hun hoofdpijn af zijn gekomen en het vertrouwen in een adequate behandeling hebben verloren. Hoofdpijn wordt als ziekte nog niet voldoende serieus genomen, vult collega-neuroloog Paul Bouma aan. Patiënten hebben hierdoor wel eens het gevoel dat ze zich moeten verontschuldigen. Inmiddels is er veel wetenschappelijk bewijs dat bijvoorbeeld migraine een genetisch bepaalde hersenziekte is. Uit heel Nederland De hoofdpijnpoli van Tergooi Speciale hoofdpijnpoli helpt mensen verder. maakt deel uit van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijncentra. Patiënten komen niet alleen uit het Gooi, maar uit alle delen van Nederland. Hans Carpay werkt op de poli in Blaricum en Paul Bouma in Hilversum. Beide artsen worden geassisteerd door een gespecialiseerde hoofdpijnverpleegkundige en werken, waar nodig, samen met fysiotherapeuten en psychologen. In de hoofdpijnpoli richten we ons nu vooral op mensen met migraine en clusterhoofdpijn, aldus Carpay. Ook mensen die lijden aan chronische hoofdpijn, kunnen bij ons terecht. Nadat patiënten zijn doorverwezen, krijgen ze een uitvoerig intakegesprek met de hoofdpijnverpleegkundige. Het hoofdpijnpatroon wordt besproken, net als de geschiedenis van de patiënt en eventueel medicijngebruik. De hoofdpijnverpleegkundige bespreekt die gegevens met de neuroloog, waarna de diagnose wordt gesteld en een behandelplan wordt gemaakt. In één dag Soms gebruikt een patiënt al langere tijd veel verschillende medicijnen tegen hoofdpijn, zegt Bouma. We bekijken dan of dit nog wel zinvol is of dat we met andere medicijnen een beter resultaat bereiken. Vaak blijkt dit het geval. Zicht op eigen ziektebeeld Voor de juiste diagnose en behandeling is het belangrijk dat ook patiënten zelf zicht hebben op hun eigen ziektebeeld. Vraag informatie op, houd klachten en medicijngebruik bij in een dagboek en, ook erg belangrijk, word lid van de patiëntenvereniging, adviseert het duo. Een goed voorgelichte patiënt kan beter over zijn eigen aandoening meepraten en samen kunnen we dan kijken naar de meest doeltreffende aanpak. U kunt op de hoofdpijnpoli terecht na verwijzing door de huisarts. In de toekomst willen Carpay en Bouma een multidisciplinaire dagbehandeling starten, waarin de neuroloog, radioloog, psycholoog, fysiotherapeut en hoofdpijnverpleegkundige samenwerken. De patiënt ziet dan op één dag alle specialisten en krijgt aan het eind van de dag een compleet behandelplan mee naar huis. Zie en Door de bril van de cliënt De cliëntenraad van Tergooi heeft in juni dit jaar een nieuw werkplan gepresenteerd. Hierin beschrijft de cliëntenraad hoe deze de komende jaren de gemeenschappelijke belangen van patiënten en bezoekers van het ziekenhuis wil behartigen. De titel van het werkplan is veelzeggend: Door de bril van de cliënt. Patiënten worden gemiddeld ouder, worden mondiger en stellen steeds meer eisen aan de zorg. Ook technisch is steeds meer mogelijk. De zorg is daarom voortdurend in ontwikkeling en de buitenwereld kijkt kritisch mee. Juist nu er op allerlei fronten veel gebeurt in en rond het ziekenhuis zeker ook in een tijd van bezuinigen is het belangrijk dat de cliënt centraal blijft staan. De cliëntenraad wil alle medewerkers binnen Tergooi inspireren te kijken door de bril van de cliënt, niet alleen bij het behandelen van een patiënt maar ook bij het nemen van beleidsbeslissingen. De cliëntenraad heeft als adviesorgaan van het ziekenhuis de taak dit continu onder de aandacht te brengen en te houden. In het werkplan staat beschreven hoe de cliëntenraad dit wil realiseren. Vernieuwde website De website van de cliëntenraad is onlangs geheel vernieuwd. Hierop staat wat de cliëntenraad doet en hoe de raad contact heeft met de achterban. Ook staan op de website diverse adviezen die de cliëntenraad aan de raad van bestuur van heeft uitgebracht. En natuurlijk is het nieuwe werkplan op de website terug te vinden. Kijk hiervoor op Frans Joseph Rouppe (1.23 mtr) en Rob Bruintjes (2.21 mtr) onderstreepten tijdens de presentatie van het werkplan het kijken door de bril van de cliënt met hun eigen verhaal.

4 4 Tergooi Ter info Beweegprogramma ondersteunt kankerpatiënten Patiënten met kanker kunnen in terecht voor diverse revalidatieprogramma s. Het betreft onder andere beweegprogramma s, voorlichtingprogramma s en leefstijlprogramma s. Ook individuele begeleiding van een psycholoog, maatschappelijk werker of diëtist is mogelijk. Een van de programma s is het palliatief beweegprogramma. Dit programma wordt gegeven op landgoed Zonnestraal en is speciaal opgezet voor mensen met kanker, bij wie geen genezing meer mogelijk is. Het programma draagt bij aan een betere kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Revalidatie op Zonnestraal, tel. (035) Poep in plaats van pillen In juli 2010 heeft een patiënt in Tergooi voor het eerst speciaal behandelde ontlasting van een familielid in haar darmen getransplanteerd gekregen om een hardnekkige ontsteking te behandelen. Haar klachten zijn verdwenen. De schadelijke bacterie clostridium difficile zit bij veel mensen in de darmen, maar wordt door goede bacteriën onderdrukt. Door gebruik van bepaalde antibiotica kunnen deze goede bacteriën doodgaan en krijgt de clostridium-bacterie de overhand. Mensen krijgen bloederige diarree en worden erg ziek. Als geen enkel antibioticum meer helpt, wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat poep met de goede bacteriën, bijvoorbeeld van een familielid, een goed medicijn kan zijn. De ontlasting van de donor wordt uitgebreid gescreend, gezeefd en verdund voordat de maagdarm-leverarts deze met een sonde overplaatst. Bart Takkenberg, mdl-arts in opleiding, voerde onder supervisie van mdl-artsen dr. Marianne Smits en Paul Kingma de transplantatie uit. Deze behandeling zal in Tergooi in de toekomst vaker worden toegepast. Lichttherapie tegen winterdepressie Bent u vooral in de herfst en in de winter de hele dag moe en komt u maar moeilijk uw bed uit? Voelt u zich somber en kunt u zich moeilijk concentreren of bent u prikkelbaar? Dan is de kans aanwezig dat u een winterdepressie heeft. In het voorjaar verdwijnen de symptomen vaak vanzelf weer. Drie procent van de Nederlandse bevolking heeft hier last van. Een snelle en effectieve behandeling is lichttherapie. Bij zeven op de tien patiënten helpt deze behandeling binnen twee weken. U kunt met lichttherapie behandeld worden op de polikliniek Psychiatrie in Tergooi, zowel in Blaricum als in Hilversum. Hoe? De huisarts verwijst u naar de psychiater. Deze bepaalt of er sprake is van een winterdepressie en of u in aanmerking komt voor lichttherapie. De verzekering vergoedt de behandeling volledig. Muziek als medicijn In Nederland krijgen mensen per jaar een beroerte met als gevolg vaak blijvende ernstige handicaps. Om patiënten na een beroerte te helpen bij hun herstel wil de afdeling Neurologie van Tergooi deze mensen al in het ziekenhuisbed een MP3-speler geven met hun favoriete muziek. Neuroloog dr. Hans Carpay: Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat patiënten beter herstellen als ze gedurende hun revalidatieperiode twee uur per dag naar hun lievelingsmuziek luisteren. Hierdoor werken taal en geheugen beter en is er minder sprake van depressie. Muziek stimuleert speciale hersencircuits die bijdragen aan een beter herstel. Hoe eerder deze circuits gestimuleerd worden hoe beter. Daarom willen we deze mensen al tijdens hun revalidatie in het ziekenhuis de mogelijkheid bieden om muziek te beluisteren. Thuis kunnen ze dit voortzetten. We zijn nog op zoek naar een leverancier die ons helpt aan een speciale MP3-speler voor senioren. Subsidie van Europees Sociaal Fonds voor opleidingen Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft Tergooi een grote subsidie toegekend. Hiermee kan een deel van de kosten worden gedekt voor de opleiding tot verpleegkundige via de beroepsbegeleidende leerweg. Bij de beroepsbegeleidende leerweg worden leerling-verpleegkundigen grotendeels in en door Tergooi opgeleid. Het is voor het eerst dat Tergooi zo n groot subsidiebedrag via het ESF toebedeeld heeft gekregen. Bloed afnemen? Ook buiten het ziekenhuis mogelijk Bloed afnemen of het inleveren van een potje urine kan op veel plaatsen binnen de regio. U hoeft daarvoor niet altijd naar het ziekenhuis. Bent u op zoek naar een bloedafnamepost bij u in de buurt? Kijk dan op > patiënten > polikliniek > bloedafnameposten.

5 editie 4: oktober Verbeterde nazorg voor IC-patiënten Een opname op de Intensive Care kan een traumatische ervaring zijn. Door ernstige ziekte of medicijnen kunnen patiënten bijvoorbeeld waanbeelden krijgen. Infusen en drains kunnen dan in de beleving van sommige patiënten zomaar in enge spinnen veranderen. Maanden na de opname kunnen zij nog geestelijke en lichamelijke klachten hebben. Begin oktober startte Tergooi met een nieuwe polikliniek die zich richt op de nazorg van ex-icpatiënten en hun naasten. Patiënten die opgenomen zijn geweest op de afdeling Intensive Care in, kunnen voor nazorg terecht op de speciale polikliniek Intensive Care. Deze nieuwe polikliniek ondersteunt ex-patiënten en hun naasten bij het verwerken van eventuele lichamelijke en geestelijke gevolgen van de opname, vertelt Aafke de Graaff, intensivist in Tergooi. Die gevolgen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit angsten, depressies, vermoeidheid, krachtsverlies en slikklachten. De Een bezoek aan de afdeling kan helpen bij de verwerking van een, voor sommige patiënten, traumatische ervaring. combinatie van een vreemde omgeving, een ernstige aandoening en veel medicijnen kunnen tijdens de opname angstige momenten opleveren. Die kunnen je na ontslag van de afdeling nog lang achtervolgen. Patiënten die opgenomen zijn geweest op de Intensive Care, komen na ontslag uit het ziekenhuis terug bij hun medisch specialist. In veel gevallen zal deze de specifieke aandoening verder behandelen. De algehele conditie en problemen die voortkomen uit een opname, komen dan minder aan bod. De nieuwe polikliniek stelt juist deze lichamelijke en geestelijke gevolgen van een Intensive Care opname centraal. Om de nazorg voor IC-patiënten nog verder te verbeteren werkt Tergooi samen met het AMC in Amsterdam, bijvoorbeeld waar het gaat om werkwijze en onderzoek. Begeleiding door IC-verpleegkundige Op de polikliniek worden patiënten en eventuele naasten begeleid door een gespecialiseerde ICverpleegkundige en intensivist. Via een eerder ingevulde vragenlijst worden de ervaringen van de opname op de Intensive Care besproken. Vaak is het voor patiënten moeilijk om aan anderen uit te leggen wat ze hebben meegemaakt en hoe zij zich voelen. De IC-verpleegkundige kan hierbij begeleiden. Soms is een bezoek aan de afdeling voldoende om te helpen bij de verwerking, soms is gespecialiseerde hulp nodig, bijvoorbeeld van een medisch psycholoog of maatschappelijk werker. Bij eventuele lichamelijke klachten of problemen kan de IC-verpleegkundige zorgen voor een verwijzing naar een diëtist, logopedist of fysiotherapeut. Meer informatie De polikliniek Intensive Care is gevestigd op de afdeling Fysiotherapie in Tergooi Hilversum. De polikliniek is bereikbaar tussen 9.00 en uur via tel. (035) Ook is het mogelijk een te sturen naar: Gezonde voeding en gewichtsbeheersing voor chronisch zieken Diëtist Suzan Bijleveld: Op de cursus geef ik advies op maat en help ik menige fabel de wereld uit. Wanneer eet ik nu gezond en wanneer niet? Hoe val ik af zonder te jojoën? Juist met de overvloed aan informatie tegenwoordig is professioneel advies belangrijk, zeker voor mensen met een chronische aandoening die extra risico lopen door overgewicht. Bijvoorbeeld hart- en vaatpatiënten en diabetici. Voor hen heeft de revalidatieafdeling van Tergooi in Zonnestraal de cursus Gezonde voeding en gewichtsbeheersing opgezet. De een zegt dit, de ander dat, zegt Suzan Bijleveld, als diëtist betrokken bij de cursus. Laat maar, denken ze dan. Jammer, want zeker voor mensen met een chronische aandoening is een gezonde levensstijl belangrijk. Op de cursus kan ik wetenschappelijk onderbouwd duidelijk maken dat er bijvoorbeeld echt minder calorieën zitten in de light-versies van frisdranken en dat E-nummers geen ADHD of andere narigheid veroorzaken. Ik geef advies op maat en help menige fabel de wereld uit. Stimulans Tijdens de cursus leggen we de relatie tussen een gezonde voeding en een gezond gewicht, vervolgt ze, maar we houden ook rekening met bijvoorbeeld de bloeddruk, bloedsuikerspiegel of cholesterolwaarde van de deelnemers. Daarom vragen we vooraf de laboratoriumuitslagen op en doen we ook zelf bij elke deelnemer een uitgebreide meting. We wegen het gewicht, maar bijvoorbeeld ook vochtgehalte, vetpercentage en spiermassa. Deze meting herhalen we aan het eind van de cursus. Iemand kan dan slechts twee kilo gewicht kwijt zijn, maar wel een betere spiervetverdeling hebben gekregen. Dat kan een enorme stimulans zijn om toch door te gaan. Ik heb ook liever dat iemand geleidelijk afvalt, dan teveel ineens. Voor je het weet ben je aan het jojoën. Het moet leuk blijven en zondigen mag. Het gaat om de balans. En om kennis. Tijdens de cursus lezen we daarom ook etiketten van voedingsmiddelen. Daar kun je veel uithalen, bijvoorbeeld over de hoeveelheid calorieën, vezels, zout en vet. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers inzicht in hun eetgewoonte en meer kennis hoe ze dit kunnen ombuigen naar een gezond eetpatroon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Revalidatie op Landgoed Zonnestraal, tel. (035)

6 6 Tergooi in Beeld Veilig verblijf in Tergooi In willen we patiënten met de grootst mogelijke zorg omringen. We doen er dan ook alles aan om onze patiënten een veilig verblijf te bieden. Als patiënt kunt u hier zelf aan meewerken. Door bijvoorbeeld vragen te stellen als iets onduidelijk is en door zelf zoveel mogelijk informatie te geven over uw gezondheidstoestand. Met de patiëntveiligheidskaart geven wij u tips voor een veilig verblijf. U vindt hem in het opnameboekje. Vraag ernaar bij een opname! Gewoon pech als je moeder borstkanker heeft Het boek Gewoon pech als je moeder borstkanker heeft is geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar van wie de moeder borstkanker heeft. Esther Smid, moeder met voorheen borstkanker, schreef het boek en de medische informatie werd op juistheid gecontroleerd door Sylvia Luykx-de Bakker, oncoloog-internist in Tergooi. Sylvia: Een mooi en meeslepend boek dat gezinnen die worden getroffen door borstkanker, veel kennis, steun en goede ideeën kan bieden. René Froger bezoekt MuzieKidskamer Op 3 september jl. bracht René Froger een bezoek aan de MuzieKidskamer op de kinderafdeling in Tergooi Blaricum. Hiermee ondersteunt hij de stichting MuzieKids en haar activiteiten voor de jonge patiënten in ons ziekenhuis. Deze stichting realiseerde afgelopen zomer een muziekkamer op de kinderafdeling van Tergooi. Hier kunnen kinderen even afleiding vinden door naar muziek te luisteren of zelf te spelen. Kijk voor meer informatie op Cardiologie in beeld Wilt u eens weten hoe een hartkatheterisatie of een MRI van het hart in zijn werk gaat? Of wilt u weten hoe een bezoek op de poli verloopt of wat er op de Eerste Hart Hulp gebeurt? Neemt u dan eens een kijkje op de website Hier kunt u een aantal korte filmpjes bekijken met informatie over de begeleiding van hartpatiënten in Tergooi. Snel duidelijkheid als het geheugen niet meer zo helder is Onder deze titel organiseerde Tergooi tijdens de Wereld Alzheimer Dag samen met Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken een informatiemiddag over de Geheugenpoli. Binnen deze poli werken medisch specialisten van verschillende disciplines en verpleegkundigen samen om mensen met geheugenklachten zo snel mogelijk een diagnose en behandeling te bieden. Alle onderzoeken die nodig zijn voor een diagnose, vinden op één dag plaats. Heeft u deze middag gemist en wilt u meer informatie over de Geheugenpoli? Neemt u dan contact op met tel. (035) Specialisten Tergooi lopen voor diabetes Op 19 september j.l. leverde een aantal medisch specialisten van Tergooi een fantastische prestatie tijdens de Dam tot Damloop in Amsterdam. Zij sponsorden hiermee de Bas van de Goor Foundation. Deze stichting zet zich in om via sport de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes te verbeteren. Kijk voor meer informatie op:

7 editie 4: oktober Psoriasis heeft mijn leven gered Daan Wendt (76) uit Loosdrecht heeft psoriasis. Hij schaamde zich zo voor zijn rode vlekken en schilferende huid dat hij op vakantie niet bij het zwembad durfde te liggen. Door de behandeling op de poli Dermatologie in Tergooi laat zijn huidziekte zich nu nauwelijks meer zien. Bovendien kwam de dermatoloog in een vroeg stadium een longtumor op het spoor. Daan Wendt: Ik kan bij mijn huis in Loosdrecht weer in korte broek op de steiger zitten. Het begint bij hem nu twee jaar geleden met een rood plekje dat schilfert en daarna weer verdwijnt. Dit wordt plotseling erger. Daan Wendt: Ik heb vier oldtimers in een loods staan. Daar brak brand uit. Een week later zat ineens als onkruid na een bui regen mijn hele lijf onder de rode vlekken. De huisarts zei dat het psoriasis was en dat de ziekte door de stress van de brand erger was geworden. Ik schaamde me. Een korte broek droeg ik bijvoorbeeld niet. Misschien dachten mensen wel dat het besmettelijk was, ook al is dat niet zo. De huisarts stuurt hem naar de poli Dermatologie in Tergooi. Dermatoloog dr. Serge van Ruth schrijft lichttherapie en medicinale zalf voor. Helaas heeft deze behandeling bij hem weinig effect. Dan stelt de dermatoloog voor een behandeling met methotrexaat te proberen. Dat is een medicijn waar je lichaam tegen moet kunnen, aldus Daan Wendt. Daarom was vooraf uitgebreid lichamelijk onderzoek nodig. Ook een longfoto. Mijn dermatoloog vertelde toen dat op deze foto een vlekje te zien was. Het bleek een tumor. Omdat ik er zo vroeg bij was, was hij niet uitgezaaid. Binnen twee weken lag ik op de operatietafel. Ik heb nog regelmatig controle bij de longarts, maar het gaat goed. De psoriasis en de behandeling in Tergooi hebben volgens mij mijn leven gered. Op de steiger Twee maanden na de longoperatie krijgt de Loosdrechtenaar alsnog de behandeling met methotrexaat. Want zijn longtumor was dan wel weg, maar zijn huidziekte nog niet. Vier weken lang krijgt hij op donderdag vier pillen methotrexaat, op vrijdag foliumzuur om de bijwerking en tegen te gaan, op maandag bloedonderzoek en op dinsdag een telefoontje van de dermatoloog die vraagt hoe het met hem gaat. Na vier weken verschijnt Daan Wendt weer op de poli. Er is geen plek meer te bekennen. De dermatoloog was blij verrast dat het medicijn zo snel geholpen had. Nu zit ik op een halve dosering en de psoriasis blijft weg. Ik kan bij mijn huis in Loosdrecht weer met mijn korte broek op de steiger zitten! Bekkenbodempolikliniek nu ook in Blaricum Blijf niet rondlopen met urineverlies Even met je kind op de trampoline springen of ongedwongen een rondje hardlopen is niet voor iedere vrouw vanzelfsprekend. Ongewild urineverlies of een verzakking kunnen het plezier bederven. heeft daarom vorig jaar voor deze vrouwen in Hilversum een speciale bekkenbodempolikliniek geopend. Vanwege de grote vraag kunnen patiënten hiervoor nu ook terecht in Tergooi Blaricum. Ongewild urine verliezen is een vervelende klacht. Veel vrouwen hebben hier last van, bijvoorbeeld als ze sporten of hoesten, niezen of persen. Er zijn ook vrouwen die bij aandrang hun plas niet op kunnen houden. Zij moeten soms elk half uur naar de wc en weten daarom precies in welke winkel ze naar het toilet kunnen. Niet zelden komen deze vrouwen in een sociaal isolement. Want ja, ga je nog naar de bioscoop als je bang bent dat je midden in de film het toilet niet op tijd haalt? En ga je nog volleyballen, als je tijdens het spelen urine verliest en daardoor niet meer de kleedkamer in durft? Bekkenfysiotherapie Ongewild urineverlies komt regelmatig voor na een zwangerschap. Door de bevalling verslapt de bekkenbodemspier. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat deze weer op kracht is. Sommige vrouwen blijven ook daarna klachten houden. Het is verstandig om in die eerste zes maanden al te starten met bekkenfysiotherapie, vertellen Evelien Roos en Judith Wiltink, gynaecoloog en uroloog in. Ook bestaan er veel hulpmiddelen, zoals speciale tampons die de plasbuis afsluiten, waardoor de klachten afnemen. Ons advies: blijf er niet mee rondlopen. Ook als de klachten u al jaren hinderlijk achtervolgen. Kom naar onze bekkenbodempolikliniek, waar gynaecoloog, uroloog, chirurg, bekkenfysiotherapeut en continentieverpleegkundige samenwerken. In veel gevallen is er heel eenvoudig en zonder te opereren wat aan te doen. Goed effect Wij geven tips en adviezen en maken vrouwen bewust hoe ze hun bekkenbodem beter kunnen gebruiken, verklaart bekkenfysiotherapeut Carel Jan van der Heide. We gebruiken hierbij vaak een apparaat dat spierspanningen meet. Door mee te kijken op een schermpje kunnen patiënten precies voelen wanneer ze de bekkenbodemspier aanspannen en ontspannen. Als ze dat doorhebben, kunnen ze het zelf thuis oefenen. Vijf behandelingen zijn meestal al voldoende om goed effect te bereiken. Een sprong op de trampoline is niet voor iedere vrouw vanzelfsprekend. Afspraak Het spreekuur van de bekkenbodempolikliniek vindt de ene week plaats op donderdagochtend in Tergooi Hilversum en de andere week op donderdagmiddag in Tergooi Blaricum. Voor een afspraak in Hilversum kunnen patiënten bellen met de poli Gynaecologie, tel. (035) of poli Urologie, tel. (035) , voor een afspraak in Blaricum met de poli Urologie, tel. (035)

8 8 Agenda organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Op de website vindt u een actueel overzicht van alle bijeenkomsten. Bevallen in het ziekenhuis Voor zwangere vrouwen en hun partner Locatie Blaricum: Gehoorzaal. Data:12 oktober, 15 november, 14 december Tijd: uur, koffie vanaf uur. Aanmelden: of telefonisch via tel: (035) Informatieavond over borstvoeding Voor zwangere vrouwen en hun partner. Locatie Blaricum: Gehoorzaal. Data: 4 november, 13 december; Tijd: uur. Aanmelden per of telefonisch via tel: (035) ( uur). Informatiemiddag nieuwe knie Informatie over voorbereidingen, operatie en revalidatieperiode rondom een knievervangende operatie. Locatie Hilversum: Dokter I. Wesselzaal Data: 11 november, 6 januari; Tijd:14.00 tot uur Aanmelden per of telefonisch via tel: (035) Informatiemiddag nieuwe heup Informatie over voorbereidingen, operatie en revalidatieperiode rondom een heupvervangende operatie. Locatie Hilversum: Dokter I. Wesselzaal Data: 4 november, 9 december, 27 januari; Tijd: tot uur Aanmelden per of telefonisch via tel: (035) Handig om te weten is er voor alle inwoners in de wijde regio in en om de Gooi en Vechtstreek. Met professionele medewerkers en ervaren medisch specialisten, die dag en nacht voor u klaar staan. Alle informatie over kunt u vinden op onze website Op deze pagina een greep uit de informatie, handig om te weten voordat u ons ziekenhuis bezoekt. Adressen en telefoonnummers heeft twee locaties, in Blaricum en Hilversum. Op locatie Blaricum bevindt zich de huisartsenpost en dienstapotheek. Daarnaast zijn in Weesp en Almere buitenpoli s voor een aantal specialismen. Ook is er op Langoed Zonnestraal in Hilversum een afdeling hart-, vaat-, en longrevalidatie gevestigd. locatie Blaricum Rijksstraatweg AN Blaricum T (035) locatie Hilversum Van Riebeeckweg XZ Hilversum T (035) Hart-, vaat- en longrevalidatie Landgoed Zonnestraal Loosdrechtse Bos RH Hilversum T (035) buitenpoli Weesp Stichting Gezondheidszorg Hugo de Grootlaan 30b 1381 DE Weesp Spreekuur voor een aantal specialismen. Afspraken en post via het ziekenhuis. buitenpoli Almere Gezondheidscentrum Medi-Mere Bartok kliniek Bartokweg ZX Almere-stad Spreekuur voor een aantal specialismen. Afspraken en post via het ziekenhuis. Huisartsenpost Gooi- en Vechtstreek Op terrein Tergooi locatie Blaricum. Telefoon bij dringende hulp van de huisarts, s avonds, s nachts en in het weekend: (0900) ( 0,10 per min.) Dienstapotheek (naast de huisartsenpost) Openingstijden: 24 uur per dag op werkdagen en in het weekend. T (035) Parkinson inloopmiddag De Parkinson Patiënten Vereniging is eenmaal per maand met een informatiestand aanwezig op locatie Blaricum. Locatie Blaricum: Informatiecentrum polikliniekingang etage -1. Data: 14 oktober, 11 november, 9 december; Tijd: tot uur. Meer info via tel: (035) of per mail: Autisme inloopmiddag Het Autisme Informatie Centrum, onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, is eenmaal per maand met een informatiestand aanwezig op locatie Blaricum. Locatie Blaricum: Informatiecentrum polikliniekingang etage -1. Data: 12 oktober, 9 november, 14 december; Tijd: uur. Meer info via tel: (035) of per mail: Informatiecentrum locatie Blaricum In het Informatiecentrum in Blaricum kunnen patiënten en bezoekers o.a. terecht voor aanvullende informatie over hun aandoening of ziekte. Zij kunnen ook rechtstreeks een vraag stellen via de website: > Stel uw vraag aan het Informatiecentrum. De volgende thema s staan op de agenda: Oktober: Borstkanker / Orgaandonatie November: Ethiek in de gezondheidszorg December: Jongeren en alcohol Voor data en nadere informatie over de themamaanden in 2010 kunt u kijken op Colofon In Tergooi is een uitgave van en wordt in een oplage van exemplaren huis-aanhuis verspreid onder inwoners in en rondom het verzorgingsgebied van. Redactie:, afdeling Communicatie en Patiëntenvoorlichting Vormgeving: Ontwerpstudio de Toekomst Fotografie: Drukwerk: Drukkerij de Toekomst Redactieadres: Afdeling Communicatie en Patiëntenvoorlichting Postbus 10016, 1201 DA Hilversum Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder toestemming van. Wegwerkzaamheden rond Tergooi Blaricum en Hilversum De komende maanden vinden er rond Tergooi Blaricum en Tergooi Hilversum wegwerkzaamheden plaats. Vanzelfsprekend blijven beide locaties bereikbaar, maar de werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de reisroute en reistijd van en naar het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op (locatie Hilversum) of www. rijkswaterstaat.nl/a1a6 (locatie Blaricum). Bereikbaarheid en parkeren De locaties van zijn gunstig gelegen en goed bereikbaar met de auto of openbaar vervoer. Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op Op beide locaties van is betaalde parkeergelegenheid op het terrein. Parkeren kan op drukke momenten soms lastig zijn waardoor het zoeken naar een parkeerplaats extra tijd in beslag neemt. Wij adviseren u dan ook op tijd aanwezig te zijn als u voor een afspraak komt.

Zuinig met zon. editie 9. één nieuw nummer 088 753 1 753

Zuinig met zon. editie 9. één nieuw nummer 088 753 1 753 Gratis informatiekrant voor alle inwoners van het Gooi en omstreken editie 9 mei 2013 Zuinig met zon één nieuw nummer 088 753 1 753 ( lokaal tarief ) inhoud Geniet van de zon, maar pas op voor verbranden.

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Alles klopte die ochtend. Laboratorium gemoderniseerd Albert Saes tevreden dat alles binnen de herniastraat tot in de puntjes geregeld is.

Alles klopte die ochtend. Laboratorium gemoderniseerd Albert Saes tevreden dat alles binnen de herniastraat tot in de puntjes geregeld is. Gezondheidskrant SJG Weer t St. Jans Gasthuis (SJG) Weert nummer 2 november 2014 Jaargang 8 3 Enthousiast team neurologen Weertenaar Albert Saes (70) vol lof over herniastraat SJG Weert Alles klopte die

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Wat zijn neurologische aandoeningen?

Wat zijn neurologische aandoeningen? Thema Neurologische aandoeningen Wat zijn neurologische aandoeningen? Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Nadere informatie

een vriendelijke keizersnede Tijdens het gehele proces van opname, algehele narcose, maar tegenwoordig

een vriendelijke keizersnede Tijdens het gehele proces van opname, algehele narcose, maar tegenwoordig ZORGkrant Bevallen via een keizersnede en toch helemaal beleven dat je kindje geboren wordt? Dat kan in Ziekenhuis Amstelland. Via de Gentle sectio, een veilige en vriendelijke keizersnede. Moeder en haar

Nadere informatie

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt?

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Kwaliteit in de Zorg maart 2014 Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Hoe herken je zeldzame longziekten IPF en PAH? ZBC s bieden

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.4/december 2010 Ervaring, expertise en behandeling DE HERSENEN 5TIPS EEN

Nadere informatie

In goede handen. Superschoon zonder sop. Sportieve jongen met diabetes. Tellen, tellen en nog eens tellen. Het geheim van de microvezeldoekjes...

In goede handen. Superschoon zonder sop. Sportieve jongen met diabetes. Tellen, tellen en nog eens tellen. Het geheim van de microvezeldoekjes... In goede handen Uitgave van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis Superschoon zonder sop Het geheim van de microvezeldoekjes... Editie 1, juli 2011 Sportieve jongen met diabetes Tellen, tellen en nog eens

Nadere informatie

HERSENENNummer 6 / December 12

HERSENENNummer 6 / December 12 DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Multiple Sclerose Veel onderzoek naar nieuwe medicatie Migraine Behandeling kan

Nadere informatie

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen 2010 www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor

Nadere informatie

HofpoortInfo. In dit nummer: Gezonde leefstijl I Hartfalen: hoe sneller je erbij bent hoe beter!

HofpoortInfo. In dit nummer: Gezonde leefstijl I Hartfalen: hoe sneller je erbij bent hoe beter! 2013 juli - augustus - september I 23e jaargang I nr. 3 HofpoortInfo Moet u opgenomen worden? Opname-informatie vanaf pagina 17 In dit nummer: Gezonde leefstijl I Hartfalen: hoe sneller je erbij bent hoe

Nadere informatie

84 kilo afgevallen, een onvoorstelbare prestatie

84 kilo afgevallen, een onvoorstelbare prestatie Neem Gratis mee Het relatiemagazine van het Catharina Ziekenhuis Alexander Geleijns JAARGANG 3 - NR. 3-10-2013 84 kilo afgevallen, een onvoorstelbare prestatie Felix de Beer, moulagetechnicus: Met mensen

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

Alzheimer is de ziekte van de toekomst

Alzheimer is de ziekte van de toekomst eef! 2012 - No. 73 - aug/sept/okt - GRATIS magazine van uw Service Apotheek Alzheimer is de ziekte van de toekomst Hans Kazàn Op het podium staan is voor mij rustgevend Migraine komt vaker voor bij vrouwen

Nadere informatie

Wij staan altijd voor u klaar

Wij staan altijd voor u klaar Meander Stroom najaar Gezondheidsnieuws van Meander Medisch Centrum Meander Stroom informeert u over ontwikkelingen in Meander Medisch Centrum en wordt huis aan huis verspreid in Amersfoort en omstreken.

Nadere informatie

Informatie. Informatieblad van Ziekenhuis Gelderse Vallei najaar 2011 nummer 21. Pagina 3: Gezinssuites. Pagina 5: Nieuwe high-tech MRI

Informatie. Informatieblad van Ziekenhuis Gelderse Vallei najaar 2011 nummer 21. Pagina 3: Gezinssuites. Pagina 5: Nieuwe high-tech MRI Informatie Informatieblad van Ziekenhuis Gelderse Vallei najaar 2011 nummer 21 Pagina 3: Gezinssuites Pagina 5: Nieuwe high-tech MRI Pagina 6: De werkweek van intensivist Marijke van der Steen Pagina 13:

Nadere informatie

PICCOLO 4 I 2012 BETER: ONDERZOEKS- EXPOSITIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten

PICCOLO 4 I 2012 BETER: ONDERZOEKS- EXPOSITIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten 4 I 2012 Nieuws en informatie voor patiënten PICCOLO MEENEMEN MAG! BETER: ONDERZOEKS- EXPOSITIE IN BEELD Lees op pagina 10 INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH Vanaf pagina 12 vindt u informatie over uw

Nadere informatie

Mooie combinaties. Colofon. Jaargang 6 nummer 13 juni 2015

Mooie combinaties. Colofon. Jaargang 6 nummer 13 juni 2015 Augustijn Tijdschrift van de afdeling Huisartsgeneeskunde Praktijk met seniorenkliniek Erasmus MC en huisartsen: bijzonder verbonden Groeiende rol genetica tijdens spreekuur Nummer 13 juni 2015 Arts van

Nadere informatie

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke en

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Klaar met de kilo s en de schaamte

Klaar met de kilo s en de schaamte Gezondheidskrant SJG Weer t St. Jans Gasthuis (SJG) Weert nummer 1 april 2013 Jaargang 7 Bijna vijftig kilo lichter staat Kelly Haex (39) uit Molenbeersel weer trots en zelfverzekerd in het leven. Het

Nadere informatie

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat HET BREIN juli 2014 MS wordt gelukkig steeds beter behandelbaar Wat te doen bij migraine? Slaapapneu gevaarlijker dan gedacht! Dementie en het belang van voeding ADHD bij volwassenen. Een ondergeschoven

Nadere informatie

ANTONIUS MAGAZINE EEN UITGAVE VAN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS. Goede kankerzorg is zo veel meer. Bezoek de informatiemarkt over kanker op 21 juni

ANTONIUS MAGAZINE EEN UITGAVE VAN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS. Goede kankerzorg is zo veel meer. Bezoek de informatiemarkt over kanker op 21 juni ANTONIUS MAGAZINE EEN UITGAVE VAN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS Goede kankerzorg is zo veel meer Bezoek de informatiemarkt over kanker op 21 juni INHOUD Antonius Magazine 3 Kleinste pacemaker ter wereld

Nadere informatie

www.ggze.nl jaargang 9 nummer 1 2014 Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen

www.ggze.nl jaargang 9 nummer 1 2014 Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen jaargang 9 nummer 1 2014 www.ggze.nl Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar.

Nadere informatie

No. 2. Thema: Stress. April 2012

No. 2. Thema: Stress. April 2012 No. 2 April 2012 Thema: Stress Met onder andere: Spreekuur voor psychodermatologie Coach voor chronisch zieken Mindfulness Lezersaanbieding: Dode Zee-reis No. 2 april 2012 Psoriasis 1 (advertentie) Inhoud

Nadere informatie