Welkom in AZ Turnhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in AZ Turnhout"

Transcriptie

1 Welkom in AZ Turnhout

2 2 en woordje vooraf

3 Een woordje vooraf Beste patiënt, Welkom in AZ Turnhout. Wij stellen in ons ziekenhuis alles in het werk om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken. Uw gezondheid komt voor iedereen, zowel verpleegkundigen, paramedici, artsen, als technisch, ondersteunend en administratief personeel op de eerste plaats. Wellicht roept uw verblijf of komst naar het ziekenhuis heel wat vragen op. Wij trachten u in deze onthaalbrochure hierop een eerste antwoord te geven. Lees de brochure daarom rustig door. Meer specifieke informatie over uw ingreep, onderzoek of ziekte wordt u meegedeeld op de desbetreffende afdeling. Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij onze artsen en verpleegkundigen als u nog meer vragen hebt. We wensen u veel beterschap en een aangenaam verblijf. De directie van AZ Turnhout 3

4 Inhoudstafel Korte voorstelling 5 Gespecialiseerde zorg dicht bij huis 5 Uw opname 6 Inschrijven via de ticketautomaat 6 Wat brengt u mee bij een opname? 6 Kamerkeuze 9 Het identiteitsbandje zegt ons wie u bent 9 Uw verblijf 11 Dagindeling en maaltijden 11 Bezoekuren 11 Stilte in het ziekenhuis 12 Telefoon en gsm 12 Briefwisseling 13 Radio en tv 13 Internet 14 Rooming-in 14 Roken is strikt verboden 15 Geef diefstal geen kans 15 Zorgzame patiëntenbegeleiding 17 Sociale begeleiding 17 Psychologische ondersteuning 18 Godsdienstige, morele of filosofische bijstand 18 Palliatieve zorg 20 Red een ander leven 20 Voorzieningen 23 Eten en drinken 23 Winkelen 23 Wassen 23 Lezen 23 Patiëntenvervoer 23 Terug naar huis 24 Wanneer mag u vertrekken? 24 Wat krijgt u mee? 24 Vervoer 25 Geneesmiddelen 25 Thuisverpleging 25 Uw factuur 26 De betaling van uw factuur 26 De ziekenhuisfactuur omvat 5 soorten kosten 26 Rechten van de patiënt 28 Welke rechten heeft u als patiënt? 28 En heeft u ook plichten? 28 De ombudsdienst 29 Hoe neemt u contact op met de ombudsvrouw van AZ Turnhout? 29 De ombudsvrouw is te bereiken op beide campussen 29 Praktisch 30 Parkeren aan AZ Turnhout 30 Bereikbaarheid van AZ Turnhout 30 K 4

5 Korte voorstelling orte voorstelling Sinds 1 september 2009 is AZ Turnhout één ziekenhuis met 2 campussen: campus Sint-Jozef op de Steenweg op Merksplas en campus Sint-Elisabeth in de Rubensstraat in Turnhout. AZ Turnhout is het grootste ziekenhuis in de regio. Het bundelen van de krachten stelt het fusieziekenhuis in staat om zich nog meer te specialiseren en samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen in de Kempen aan te gaan. Gespecialiseerde zorg dicht bij huis Met meer dan 1700 medewerkers en 160 artsen verspreid over 2 campussen wil AZ Turnhout de patiënt gespecialiseerde zorg dicht bij huis bieden. Patiënten uit de ruime Kempense regio moeten voor bepaalde behandelingen niet langer uitwijken naar Antwerpen of Leuven, maar krijgen kwalitatief hoogstaande zorg in hun eigen omgeving, dicht bij hun familie en naasten. Gemiddeld telt het ziekenhuis opnames per jaar en er vinden meer dan 1600 bevallingen plaats. Hiermee is AZ Turnhout ook meteen één van de grootste werkgevers in de regio. 5

6 Uw opname w opname Inschrijven via de ticketautomaat Wanneer u wordt opgenomen in ons ziekenhuis voor een (dag) opname, heeft u normaal gezien op de raadpleging bij uw arts reeds informatie ontvangen. Bij elke opname hoort een administratieve inschrijving. U meldt zich op de dag van uw opname aan bij de inschrijvingsbalie van de campus waar u behandeld zal worden. U wordt hier ingeschreven, bevestigt uw kamerkeuze op het opnameformulier en krijgt een aantal documenten mee. Na de inschrijving wijzen onze medewerkers u de weg naar de afdeling, waar u de opnamedocumenten overhandigt aan de verpleegkundige. Hij of zij vangt u op en informeert over het verder verblijf. Bij een spoedopname wordt u op de dienst spoedgevallen zelf ingeschreven. Kunt u de gemaakte afspraak voor opname niet nakomen, gelieve dan zo snel mogelijk de opnameplanner op de hoogte te brengen op het nummer (campus Sint-Jozef) en of 63 (campus Sint-Elisabeth). 6

7 Wat brengt u mee bij een opname? Voor de administratie Identiteitskaart SIS-kaart (eventueel kleefvignetten van het ziekenfonds) Verzekeringskaart of formulieren van de hospitalisatieverzekering Buitenlandse patiënten met een ziekteverzekering : een origineel en geldig formulier E112 of een Europese ziekteverzekeringskaart voor spoedopnames Een telefoonnummer van de contactpersoon tot wie men zich eventueel kan wenden tijdens uw verblijf Bij opname als gevolg van een arbeidsongeval : naam en adres van de werkgever, naam en polisnummer van de verzekering Patiënten uit Nederland Neem voor de opname altijd contact op met uw zorgverzekeraar. De verzekeraar moet toestemming verlenen voor behandeling in het buitenland, zoniet loopt u het gevaar dat u de factuur zelf moet betalen. De zorgverzekeraar bezorgt u : Ofwel een origineel en geldig formulier E112. Dan gebeurt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds zoals voor Belgisch verzekerden, dit wil zeggen dat u zelf een factuur ontvangt voor uw persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde doktershonoraria en persoonlijke kosten. Ofwel een geldige garantieverklaring waarin staat dat men de kosten vergoedt die rechtstreeks aan hem gefactureerd kunnen worden. U ontvangt daarnaast van uw verzekering een factuur van de persoonlijke kosten zoals telefoon en eventueel kosten van de kamer. 7

8 Meebrengen voor verpleging en arts Een actuele medicatielijst bij voorkeur gecontroleerd of opgesteld door uw huisarts Verwijsbrief van de huisarts of specialist Medische documenten of uitslagen gevraagd in het pre-operatief dossier en die betrekking hebben op uw huidige en vroegere gezondheidstoestand Ingevuld pre-operatief dossier Bloedgroep- en vaccinatiekaart Het formulier vertrouwelijk : als u recht heeft op uitkeringen wegens ziekte, dient u bij uw ziekenfonds aangifte te doen van uw arbeidsongeschiktheid via dit formulier dat de arts moet invullen Heeft u een hospitalisatieverzekering, dan raden we u aan een aangifteformulier mee te brengen en te laten invullen door de behandelend geneesheer Bij dagopname van kleine kinderen : zuigfles, melkvoeding en pampers Medicatie Neem uw thuismedicatie in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis of maak (samen met uw huisarts) een lijst van de medicatie die u inneemt. Noteer duidelijk de naam, dosering en tijdstip van inname van de medicatie. Omdat het verplicht is om thuismedicatie vanuit het ziekenhuis aan te leveren, kan het zijn dat u uw medicatie niet uit uw eigen doosje zal krijgen, maar van een nieuw doosje uit de ziekenhuisapotheek. Vertel de verpleegkundige of dokter voor welke medicatie u allergisch bent. Vraag informatie aan de verpleegkundige of dokter als uw medicatie er anders uitziet dan u had verwacht. Neem de medicatie steeds volgens het voorschrift : juiste dosis, juiste wijze van inname en juiste tijdstip. Voor uw persoonlijke verzorging Nachtkledij, ondergoed, kamerjas, pantoffels en toiletgerief Handdoeken en washandjes Indien u lenzen draagt : lenzendoosje met spoelvloeistof Lectuur Voor kinderen : eventueel het opvolgboekje van Kind & Gezin, vertrouwd speelgoed of knuffel Geld, sieraden en waardevolle zaken laat u best thuis 8

9 Kamerkeuze Bij inschrijving maakt u een kamerkeuze. Om de gekozen kamer te bevestigen, ondertekent u een opnameverklaring. Uw kamerkeuze heeft invloed op uw ziekenhuisfactuur. Als u kiest voor een éénpersoonskamer betaalt u bovenop het gewone honorarium van de artsen, een bijkomend ereloon. Deze zogenaamde ereloonsupplementen worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. De keuze van het soort kamer evenals het tarief van het kamersupplement, vindt u terug op de opnameovereenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst worden de kamerkeuze en bijbehorende supplementen definitief vastgelegd. Bij de ondertekening krijgt u als patiënt een dubbel van deze opnameovereenkomst. Het identificatiebandje zegt ons wie u bent U krijgt bij opname een bandje om uw pols waarop uw naam, geboortedatum en afdeling staan vermeld. AZ Turnhout staat voor patiëntveilige zorg. Daarom hechten we, voor uw veiligheid, veel belang aan het dragen van het identificatiebandje. Het prijsverschil tussen de verschillende kamers ligt in een grotere privacy en kamercomfort. De kwaliteit van de zorg blijft hetzelfde. Meer info over prijzen en uw factuur vindt u op p. 26. Uitzonderingen Als een patiënt in een éénpersoonskamer opgenomen wordt, omdat de medische toestand dat vereist, wordt geen kamer- en ereloonsupplement aangerekend. De medische verantwoording dient geattesteerd door de behandelend geneesheer voorafgaand aan of tijdens het verblijf. Als een patiënt in een éénpersoonskamer opgenomen wordt omdat er geen andere kamer vrij is, wordt geen kamer- en ereloonsupplement aangerekend. Draag dit bandje tijdens uw hele verblijf in het ziekenhuis. Het maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent, ook wanneer u dit zelf niet kunt zeggen. Vraag aan de verpleegkundige een nieuw bandje als het losgeknipt werd om bijvoorbeeld een infuus te plaatsen. 9

10 10 w verblijf

11 Uw verblijf Onze eerste en grootste bekommernis is uw gezondheid. Wij willen een kwaliteitsvolle zorgverlening aanbieden met respect voor de eigenheid van elke patiënt. Al onze medewerkers, zowel verpleegkundigen en paramedici, technisch en administratief personeel als keuken- en schoonmaakpersoneel, zullen zich inzetten om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Zij zullen samen met de artsen en de directie, ervoor zorgen dat u de beste zorgen krijgt. Dagindeling en maaltijden De dagindeling varieert van afdeling tot afdeling. De behandeling, verzorging en de nodige onderzoeken gebeuren meestal op redelijk vaste tijdstippen. Het ontbijt wordt opgediend omstreeks 8 uur, het warme middagmaal omstreeks 12 uur en het avondmaal omstreeks 17 uur. Bezoekuren Bezoek is uitermate belangrijk. Contact met familie, vrienden en kennissen doorbreekt de lange dagen in het ziekenhuis. Wel zijn er enkele tips en regels die gelden voor bezoekers. Enerzijds om u voldoende rust voor herstel te garanderen. Anderzijds om de organisatie van de zorg mogelijk te houden. Een langdurig bezoek, of te veel bezoekers tegelijk, kan vermoeiend zijn. Korte maar regelmatige bezoeken ervaren patiënten doorgaans als aangenamer. De algemene bezoekuren zijn dagelijks van 14 tot 20 uur. Er gelden enkele uitzonderingen op de algemene bezoekuren : Afdeling Campus Sint-Jozef Campus Sint-Elisabeth Afdeling intensieve zorgen 11.30u 12.00u 10.30u 11.00u 15.30u 16.00u 19.00u 20.00u 19.00u 19.30u Psychiatrische afdeling (PAAZ) (tijdens weekdagen) 12.30u 14.00u 17.30u 20.00u Psychiatrische afdeling (PAAZ) (tijdens weekend) 14.00u 20.00u Afdeling prematuren (beperkt aantal bezoekers) 16.00u 16.30u 19.30u 20.00u CCU hartbewaking (3 x/dag, max 15 min., max 2 personen) 10.30u 11.00u 14.30u 15.30u 18.30u 19.30u Palliatieve eenheid Volledige dag Mortuarium 18.00u 21.00u 15.00u 17.00u 19.00u 20.30u 11

12 Stilte in het ziekenhuis Respecteer de rust van uw medepatiënten en beperk lawaaihinder. Sluit uw kamerdeur om geluidsoverlast voor uw buren te voorkomen. Beperk het aantal bezoekers zodat dit geen overlast veroorzaakt voor kamergenoten. Voer geen lange gesprekken in de gang. Laat kinderen niet in de gangen en traphallen spelen, het ziekenhuis is geen speeltuin. Demp het geluid van uw radio of televisie, zeker na 21 uur. Voer geen lange gsm- of telefoongesprekken na 21 uur. Als u hinder hebt van medepatiënten of bezoekers, meld dit dan aan een verpleegkundige. Telefoon en gsm Gsm-gebruik wordt afgeraden in een ziekenhuis. Een gsm-toestel zendt radiogolven uit die de werking van levensnoodzakelijke elektronische apparatuur en monitoringtoestellen kunnen ontregelen. Op de diensten spoed, intensieve zorgen, hartbewaking (CCU), het operatiekwartier en neonatologie (prematuren) is het gebruik van een gsm daarom strikt verboden. Op alle kamers zijn telefoontoestellen beschikbaar. Tegen betaling kunt u de telefoon gebruiken voor uitgaande gesprekken. Telefoongebruik op campus Sint-Jozef Het nummer waarop familie, verwanten en kennissen u rechtstreeks kunnen bereiken staat vermeld op het toestel in uw kamer. Indien u zelf wenst te telefoneren, kan dit door gebruik te maken van de code die u krijgt bij opname. Deze code is persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan andere patiënten. De gesprekskosten worden u aangerekend per tariefeenheid (zie hiervoor het formulier gebruiksaanwijzing telefoon of op de tarievenlijst die u bij opname meekrijgt). Telefoongebruik op campus Sint-Elisabeth Alle kamers op campus Sint-Elisabeth, met uitzondering van de palliatieve eenheid, hebben een bedterminal. Telefoneren kan via deze terminal. U koopt een telefoonkaart aan het onthaal op het gelijkvloers. Deze kaart schuift u in het toestel om te bellen. Het bedrag dat u tijdens uw verblijf niet heeft opgebeld, wordt u terugbetaald. De medewerkers van het onthaal of de dienst inschrijvingen leggen u graag de stappen uit die u moet volgen wanneer familie u rechtstreeks op uw kamer wil opbellen. 12

13 Briefwisseling Een verpleegkundige bezorgt u de inkomende post. Aangetekende zendingen of postwissels worden door de verpleegkundige of een medewerker van de sociale dienst aan u bezorgd. Vraag aan uw familieleden en kennissen om duidelijk uw naam, voornaam, de betrokken dienst en kamernummer te vermelden. Postzegels kunnen in de winkeltjes van beide campussen gekocht worden. Radio en tv Radio en tv op campus Sint-Jozef De meeste kamers zijn voorzien van een radio en tv-toestel. Het is niet toegestaan een eigen radio of televisie mee te brengen. Op elke kamer kunnen een aantal radioprogramma s ontvangen worden. Via de luidsprekers kan iedereen in de kamer het programma volgen. De schakelaar van de programmakeuze zit ingebouwd in het oproepsysteem dat zich aan het bed bevindt. De verpleegkundige zal u de werking ervan uitleggen. Op een beperkt aantal kamers is er geen tv-toestel voorzien : intensieve zorgen, hartbewaking (CCU) en het nachthospitaal dienst spoedgevallen. Radio en tv op campus Sint-Elisabeth Alle kamers op campus Sint-Elisabeth, met uitzondering van de kamers op de palliatieve eenheid, hebben een bedterminal. Op deze terminal kunt u radio luisteren en televisie kijken. U vindt de handleiding op uw kamer. Vraag gerust de verpleegkundige om hulp. Om uw medepatiënten niet te storen, kunt u aan het onthaal een wegwerphoofdtelefoontje kopen. 13

14 Internet Patiënten en bezoekers van AZ Turnhout krijgen gratis toegang tot internet via hun laptop of mobiel toestel. De werkwijze is op beide campussen hetzelfde. Schakel uw laptop in en activeer de draadloze netwerkverbinding. (Hoe dit moet is afhankelijk van het type laptop dat u heeft.) Klik bij de beschikbare draadloze netwerken op Internet_patienten (op campus Sint-Elisabeth) of op AZT_INTERNET (op campus Sint-Jozef) en kies VERBINDING MAKEN. Na een aantal seconden krijgt u verbinding. U hoeft geen paswoord of login in te geven. Open vervolgens uw browser (Internet Explorer, Safari, Opera ) om te surfen. Om mails te lezen of te verzenden gebruikt u best de web mail toepassing (webmail.telenet.be, webmail.skynet.be, ). Bovendien kunnen patiënten op campus Sint-Elisabeth gratis internet gebruiken via de bedterminals. Rooming-in Op de dienst pediatrie (kinderziekten) en op de palliatieve eenheid biedt AZ Turnhout overnachtingsmogelijkheid aan familieleden. De prijzen per nacht voor rooming-in vindt u op de website, op de tarievenlijst achteraan deze brochure of kunt u navragen bij de verpleegkundigen van de afdeling. 14

15 Wanneer om medische redenen overnachting van een familielid in het ziekenhuis gewenst is, kan dat in overeenstemming met verpleging en arts. Daarnaast informeren we u ook graag over de verblijfsmogelijkheden in en rond de stad Turnhout. Roken is strikt verboden In heel AZ Turnhout geldt een absoluut rookverbod. Dit is wettelijk bepaald door het KB van 31 maart 1987, onder andere omwille van brandveiligheid. Daarnaast hoeven we u niet te vertellen dat roken slecht is voor de gezondheid. Het is bovendien niet aangenaam voor medepatiënten en ook slecht voor hun gezondheid. Wel zijn er op beide campussen buiten het gebouw plaatsen voorzien waar u kunt roken. Op campus Sint-Jozef bevindt deze ruimte zich in de grote centrale hal achter het overzichtspaneel met de namen van de artsen. Op campus Sint-Elisabeth wordt de rokersruimte voorzien aan het terras van de cafetaria. Geef diefstal geen kans Breng bij opname in het ziekenhuis geen geld, juwelen of andere waardevolle voorwerpen mee of geef ze aan familie of vrienden mee. U kunt uw waardevolle zaken eventueel in bewaring geven bij de dienst onthaal en inschrijvingen op het gelijkvloers van campus Sint-Jozef. Op campus Sint-Elisabeth kan dit bij de inschrijvingsloketten. Laat uw portefeuille, handtas of andere bezittingen niet onbewaakt achter bij het verlaten van de kamer. Het ziekenhuis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal. 15

16 atiëntenbegeleiding 16

17 Zorgzame patiëntenbegeleiding Iedereen kan op een moment in zijn leven geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen. Een verblijf in het ziekenhuis is niet makkelijk en kan heel wat vragen oproepen. Zowel geneesheren als verpleegkundigen, maar ook ondersteunende diensten zoals de psychologische en sociale dienst staan ter beschikking om u te begeleiden tijdens uw ziekenhuisopname. Sociale begeleiding Als u behoefte heeft aan ondersteuning of een klankbord voor uw vragen en bezorgdheden, dan staan de sociaal werkers van AZ Turnhout voor u klaar. Samen met u en uw familieleden, zoeken zij in een strikt vertrouwelijk kader naar mogelijke oplossingen, eventueel in overleg met artsen en verpleegkundigen. Een gesprek met een sociaal werker kunt u aanvragen via de verpleegkundige van uw afdeling of u kunt bellen naar het nummer voor campus Sint-Elisabeth of voor campus Sint-Jozef. Wanneer kunt u de sociale dienst inschakelen? Bij vragen van persoonlijke, familiale, sociale, financiële of administratieve aard. Voor bemiddeling, advies of informatie naar aanleiding van uw ontslag uit het ziekenhuis. Hulp- of opvangmogelijkheden zijn immers schaars en dient u vroegtijdig aan te vragen : herstelvakantie, revalidatie, kortverblijf, rustoord, poets-of gezinshulp, warme maaltijden,. Vraag zo spoedig mogelijk een afspraak met de sociale dienst. Voor begeleiding in moeilijke momenten van angst, onzekerheid of verlies van een dierbare. Praktische regelingen zoals het zoeken van een tolk, zorg voor kinderopvang, het verblijf van een ouder in het ziekenhuis, Verwijzing naar diensten buiten het ziekenhuis. Info over thuisverzorging bij ontslag uit het ziekenhuis : thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp, warme maaltijden,... 17

18 Psychologische ondersteuning Noch de patiënt zelf, noch zijn of haar omgeving krijgen graag de diagnose van een ernstige ziekte te horen. Een ziekte en ziekenhuisopname is dan ook psychologisch en emotioneel vaak zeer ingrijpend. In AZ Turnhout staat een team van 10 psychologen, elk met hun eigen specialisatie, klaar om de nodige ondersteuning te bieden. Een goede psychologische ondersteuning vergt een geïntegreerde aanpak gericht op de persoonlijke ervaringen van de patiënt en zijn omgeving. Daarom werkt de psychologische dienst nauw samen met de verschillende disciplines binnen het ziekenhuis. Wie kan beroep doen op de psychologische dienst? In principe kan iedereen terecht bij de psychologische dienst. Voor opgenomen patiënten is het aangewezen toch eerst een arts te raadplegen zodat deze een consult kan voorschrijven. Niet opgenomen patiënten worden meestal verwezen door de huisarts, de psychiater of de spoedarts. Godsdienstige, morele of filosofische bijstand Een opname in het ziekenhuis betekent vaak dat u op een kruispunt in uw leven komt. De ervaring van een geboorte, ziekte of overlijden roept soms vragen op naar de zin van het leven, naar uw persoonlijke rol in uw omgeving. Voor vele patiënten en hun familie biedt hun godsdienstige of filosofische overtuiging een houvast. Levensbeschouwelijke ondersteuning Iedere patiënt kan beroep doen op een vertegenwoordiger van zijn of haar godsdienstige, morele of filosofische overtuiging. U krijgt in bijlage van deze brochure een formulier voor bijstand, waarop u uw persoonlijke wensen kunt kenbaar maken. De door u ingevulde verklaring zal op een discrete manier behandeld en doorgegeven worden aan de persoon die u wenst te spreken. Namen en adressen van personen die ter beschikking staan, kunt u opvragen aan het onthaal of vindt u op de website onder patiëntenbegeleiding. Een gesprek met de pastorale dienst De pastors in dit ziekenhuis bieden graag ondersteuning bij uw vragen, twijfels, hoop en verwachtingen. Onze pastors hebben een katholieke achtergrond maar staan open voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving. U kunt de pastorale dienst bereiken door : Het invullen van het formulier dat u bij het onthaal heeft gekregen Contact met de pastorale dienst te vragen aan de verpleegkundigen van uw afdeling Te bellen naar : - Fons Huybrechts ( ) of Ronny Evrard ( ) voor campus Sint-Jozef - Jan Willems ( ) of Maria Schellekens ( ) voor campus Sint-Elisabeth 18

19 De ziekenzalving Bij ernstige of langdurige ziekte of vóór een zware ingreep kan de ziekenzalving een zinvolle viering zijn om met gelovig vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. De ziekenzegening en het afscheidsgebed In de stervensfase kan steeds een pastor gevraagd worden om voor te gaan in gebed en teken, samen met familie en vrienden. Ook na het overlijden zijn de pastors bereid om mee gelovig afscheid te nemen. De eucharistieviering en communie Campus Sint-Jozef Op de dienst geriatrie wordt op zaterdag om 18 uur de eucharistie gevierd. Op zondag heeft de eucharistie plaats in de kapel van het ziekenhuis om 11 uur. Elke dag in de voormiddag wordt de communie gebracht bij de patiënten die dit gevraagd hebben aan de verpleegkundige of aan de pastorale dienst. De kapel bevindt zich op de derde verdieping vlakbij de lift van de bezoekers. Campus Sint-Elisabeth Elke dag wordt de eucharistie gevierd in de kapel van het ziekenhuis, telkens om uur, behalve op zondag, dan is de dienst om 9 uur. Elke dag in de voormiddag wordt de communie gebracht bij de patiënten die dit gevraagd hebben aan de verpleegkundige of aan de pastorale dienst. De kapel bevindt zich in de westvleugel van het ziekenhuis waar ook de palliatieve afdeling gevestigd is. 19

20 Palliatieve zorg In ons ziekenhuis vinden we het belangrijk bijzondere aandacht te besteden aan aangepaste zorg voor de ongeneeslijk zieke patiënt. Op elke afdeling werken verpleegkundigen die een bijkomende opleiding gevolgd hebben in de palliatieve zorg. Er is in het ziekenhuis een palliatief support team (PST) opgericht dat bestaat uit een arts, een sociaal verpleegkundige en een psycholoog die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Hun deskundigheid staat ter beschikking van alle hulpverleners in het ziekenhuis. Het ziekenhuis beschikt ook over een palliatieve eenheid op campus Sint-Elisabeth. Deze kleine (8 bedden) huiselijk ingerichte afdeling beschikt over speciaal opgeleid personeel en aangepaste infrastructuur. Zieken die om uiteenlopende redenen niet meer thuis of in het rusthuis begeleid kunnen worden, krijgen hier alle zorgen die ze nodig hebben. Een opname op de palliatieve eenheid kan enkel na overleg tussen de behandelende arts, de huisarts en de palliatieve zorgverleners. AZ Turnhout werkt bovendien nauw samen met het palliatief netwerk uit de arrondissement Turnhout (PNAT). Red een ander leven Een patiënt die overlijdt kan op verschillende manieren rechtstreeks of onrechtstreeks iets betekenen voor de zieke medemens. Meer nog, hij kan een ander mensenleven redden. Wij staan als ziekenhuis dan ook volledig achter post-mortem onderzoek, orgaandonatie en lichaamsafstand en willen dit graag stimuleren. Daarom geven wij in bijlage van deze brochure aan alle patiënten een formulier voor post-mortem onderzoek mee. Ons ziekenhuis gaat ervan uit dat de fundamentele bereidheid om mensen te helpen aanwezig is en dat u dus ook akkoord gaat met het uitvoeren van post-mortem onderzoek of autopsie bij een dierbare overledene om een bijdrage te leveren aan het toekomstig medisch onderzoek. Enkel door het invullen en afgeven van het formulier in bijlage kunt u zich expliciet verzetten tegen dergelijke autopsie. 20

21 Daarnaast is ook iedereen automatisch orgaandonor, maar dit zal in ons ziekenhuis steeds met de directe familie besproken worden. Meer informatie over post-mortem onderzoek, orgaandonatie en lichaamsafstand vindt u op onze website of bij de sociale dienst (contactgegevens op p.17). 21

22 22 oorzieningen

23 Voorzieningen Eten en drinken Cafetaria campus Sint-Jozef De cafetaria bevindt zich op het gelijkvloers naast de centrale liften. De cafetaria is geopend elke weekdag van 8.30 uur tot uur en in het weekend van uur tot uur. U kunt er zowel broodjes als warme maaltijden verkrijgen. Warme maaltijden zijn verkrijgbaar tussen uur en uur. Naast de cafetaria staan automaten met frisdrank, warme dranken en snacks. Cafetaria campus Sint-Elisabeth De cafetaria bevindt zich op het gelijkvloers achter het onthaal. U kunt er terecht elke weekdag van 9.00 uur tot uur en in het weekend of op feestdagen van uur tot uur. U kunt er zowel broodjes als warme maaltijden verkrijgen. Naast de inschrijvingsloketten op het gelijkvloers staan automaten met frisdrank en snacks. Winkelen Op beide campussen is er op het gelijkvloers een winkeltje waar u fruit, tijdschriften, kranten, bloemen, snoepgoed en kleine cadeautjes kunt kopen. Wassen Patiënten die gedurende langere periode gehospitaliseerd zijn en hun kleding willen laten wassen, kunnen zich hiervoor wenden tot de hoofdverpleegkundige. Een externe firma staat in voor het wassen van linnengoed. Wasserijkosten worden verrekend via de ziekenhuisfactuur. Lezen Campus Sint-Elisabeth heeft een bibliotheek waar patiënten gratis boeken uit alle genres kunnen lenen. Een vrijwilliger van de bibliotheek komt wekelijks op de patiëntenkamers langs. Meer info kunt u verkrijgen bij de sociale dienst. Deze dienstverlening aan de patiënt wordt georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek van de stad Turnhout. Patiëntenvervoer Indien u tijdens uw verblijf gedurende één dag voor bepaalde bijkomende onderzoeken of behandelingen naar een ander ziekenhuis moet (zonder overnachting), wordt het vervoer geregeld door het ziekenhuis en vallen de vervoerskosten ten laste van AZ Turnhout. Ook het vervoer tussen campus Sint-Elisabeth en campus Sint-Jozef is ten laste van het ziekenhuis. Indien u vanuit ons ziekenhuis wordt overgebracht naar een ander ziekenhuis en daar wordt opgenomen voor één of meer dagen, dan zijn de vervoerskosten voor u. In welbepaalde gevallen heeft u recht op een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor dit ziekenvervoer. Vraag dit na bij uw ziekenfonds. 23

24 Terug naar huis erug naar huis Wanneer mag u vertrekken? De behandelende geneesheer deelt u de datum en het uur van ontslag mee. De hoofdverpleegkundige geeft de nodige uitleg in verband met de ontslagmodaliteiten, controleraadplegingen en geneesmiddelen. Uw huisarts zal zo vlug mogelijk een definitief verslag toegestuurd krijgen. Indien u tegen het advies van de arts in het ziekenhuis zou willen verlaten, dan dient u een verklaring te ondertekenen waarbij u de geneesheer en de instelling van elke verantwoordelijkheid ontslaat. Zelfs indien u dit formulier weigert te ondertekenen, kunnen noch de geneesheer, noch de instelling verantwoordelijk geacht worden voor de gevolgen van uw voortijdig vertrek. Wat krijgt u mee? Informatie over uw verdere nabehandeling en eventueel een voorlopige ontslagbrief voor uw huisarts Een medicatievoorschrift Vraag naar de nodige ziekteattesten en ingevulde verzekeringsformulieren Eventueel een datum voor controleraadpleging 24

25 Indien de aangifte van arbeidsongeschiktheid bij uw ziekenfonds nog niet gebeurd is, doe dit dan best onmiddellijk bij uw ontslag uit het ziekenhuis. Vraag voor uw vertrek aan de behandelende arts hiervoor een formulier in te vullen. Indien u nog andere formulieren of attesten nodig heeft, vraag dit dan bij uw ontslag. Vervoer Indien u geen eigen vervoer naar huis heeft, informeer dan op voorhand naar de mogelijkheden bij uw ziekenfonds. Indien nodig kan de verpleegkundige vervoer voor u regelen. Geneesmiddelen U kunt geen medicatie van het ziekenhuis mee naar huis nemen. Uw behandelende arts zal u dan ook de nodige voorschriften meegeven om de juiste medicatie bij uw apotheker te halen. Op campus Sint-Jozef is er een uitleendienst voor hulpmiddelen zoals krukken, loophulpen of een afkolfapparaat. Vraag hiernaar bij de sociale dienst of bij het onthaal. Thuisverpleging Hebt u na uw verblijf in ons ziekenhuis nog thuiszorg nodig, contacteer dan de sociale dienst op het nummer voor campus Sint-Elisabeth of voor campus Sint-Jozef. Zij kunnen u de nodige info hierover bezorgen. 25

26 Uw factuur De betaling van uw factuur Ongeveer een maand na uw ontslag ontvangt u thuis de ziekenhuisrekening. Als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds, wordt het grootste deel van de ziekenhuiskosten rechtstreeks door het ziekenfonds aan het ziekenhuis betaald. Indien u niet in regel bent met de mutualiteiten, zal er op voorhand bij inschrijving een voorschot gevraagd worden. Gelieve uw factuur te betalen binnen de 40 dagen na de opmaakdatum van de factuur. Dit kan : Bij voorkeur via het overschrijvingsformulier bij uw factuur Contant bij de inschrijfbalie van één van beide campussen De ziekenhuisfactuur omvat 5 soorten kosten Verblijfskosten Deze kosten omvatten alles wat verband houdt met de kamer waarin u verblijft en de verpleegkundige zorgen die verstrekt worden tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk van het type kamer dat u kiest en van de duur van hospitalisatie. Voor een éénpersoonskamer betaalt u een supplement. Dit supplement wordt niet aangerekend als u om medische redenen op een éénpersoonskamer moet verblijven. Zie ook p. 9. Apotheekkosten Dit zijn de kosten voor uw medicatie, implantaten en gebruikte materialen. Voor terugbetaalbare geneesmiddelen betaalt u een wettelijk vastgelegd forfait per dag. De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen betaalt u volledig zelf en worden gedetailleerd op de factuur omschreven. Medische en paramedische honoraria Dit zijn de kosten voor de onderzoeken en behandelingen van artsen, kinesisten, laboranten, enzovoort. U vindt op de factuur terug hoeveel u zelf moet betalen (remgeld) en hoeveel uw ziekenfonds bijdraagt. Indien u heeft gekozen voor een éénpersoonskamer, staan de ereloonsupplementen van de arts vermeld op de factuur. Andere leveringen Leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsbanden en ander gipsmateriaal vallen hieronder. Er kan een deel ten laste zijn van het ziekenfonds en een deel ten laste van de patiënt. Diverse kosten Deze kosten worden gedetailleerd vermeld op de factuur. Het zijn kosten waarvoor geen tussenkomst van het ziekenfonds en meestal ook niet van de hospitalisatieverzekering is voorzien. Dit kan gaan over psychologische raadpleging, ergotherapie, dieetadvies, telefoonkosten, rooming-in, enzovoort. 26

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

REVALIDATIEZIEKENHUIS Papestraat 30 www.demick.be tel. 03 217 10 11 2930 BRASSCHAAT heropbeuring@demick.be fax 03 663 73 54

REVALIDATIEZIEKENHUIS Papestraat 30 www.demick.be tel. 03 217 10 11 2930 BRASSCHAAT heropbeuring@demick.be fax 03 663 73 54 REVALIDATIEZIEKENHUIS Papestraat 30 www.demick.be tel. 03 217 10 11 2930 BRASSCHAAT heropbeuring@demick.be fax 03 663 73 54 Geachte mevrouw, mijnheer, Welkom in De Mick. Met deze onthaalbrochure stellen

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth. Onthaal & informatie

Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth. Onthaal & informatie Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth Onthaal & informatie V.U.: prof. dr. Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder UZ Gent - Januari 2014 - versie 2 bb Help, ik spreek weinig of geen Nederlands Als je geen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OPGENOMEN PATIËNTEN

INFORMATIE VOOR OPGENOMEN PATIËNTEN Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef Oude Liersebaan 4 2390 Malle tel. 03 380 20 11 fax 03 380 28 90 azsintjozef@emmaus.be www.azsintjozef-malle.be Dit ziekenhuis maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

INHOUD. Deze brochure geldt ook als afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Melle.

INHOUD. Deze brochure geldt ook als afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Melle. INHOUD 02 Een grote stap met veel vragen. 02 Voorstelling woonzorgcentrum Ter Melle. 02 Waar kan ik terecht voor informatie en een eventuele aanvraag tot opname? 03 Welke administratieve stappen moet ik

Nadere informatie

Uw opname in Meander Medisch Centrum in Amersfoort

Uw opname in Meander Medisch Centrum in Amersfoort Uw opname in Meander Medisch Centrum in Amersfoort www.meandermc.nl Foto voorzijde: De verpleegkundige registreert uw gegevens digitaal aan bed. 2 Welkom in Meander Medisch Centrum Voorafgaand aan uw opname

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1

09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1 Inleiding... 2 Welke rechten heb je als patiënt?... 2 1. Recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg... 3 2. Recht op vrije keuze van zorgverlener... 3 3. Recht op informatie omtrent de eigen gezondheidstoestand...

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Patiëntenbrochure AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Maternele Intensieve Zorgen

Patiëntenbrochure AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Maternele Intensieve Zorgen Patiëntenbrochure AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Maternele Intensieve Zorgen t: 050 452799 Welkom Beste ouders Het verloskundig team van de afdeling Maternele Intensieve Zorgen (MIC) heet u van harte welkom.

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname IDENTIFICATIE AZ St.- Dimpna J.B. Stessensstraat2 2440 Geel 710 709 1000 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname Elke opname in een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

De poliklinieken van het CWZ G132 11-11

De poliklinieken van het CWZ G132 11-11 De poliklinieken van het CWZ G132 11-11 Welkom Vanwege gezondheidsklachten verwijst uw huisarts u naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) voor een afspraak met een arts of voor een onderzoek. Op

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Aafje Slinge bij de hand! Welkom in Slinge Laagbouw Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Slinge laagbouw... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt

Als het verkeer je raakt Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL www.rondpunt.be/watnaeenverkeersongeval Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL Colofon De vierde druk van Als het

Nadere informatie