Beleidsplan. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi. Weert, januari Stichting Peramiho Kruisstraat ZL Weert Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi. Weert, januari 2015. Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland"

Transcriptie

1 Beleidsplan Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi Weert, januari 2015 Stichting Peramiho Kruisstraat ZL Weert Nederland KvK: IBAN: NL81 RABO Beleidsplan Stichting Peramiho, januari 2015

2 INHOUDSOPGAVE 1. Stichting Peramiho 3 2. Inleiding Tanzania als land Wie zijn wij 5 3. Algemene doelstellingen van de stichting 5 4. Specifieke doelen van de stichting 5 5. Wat hebben we al bereikt Schoon en veilig drinkwater Onderwijs Gezondheidszorg Weeshuizen en lepradorpen 8 6. Wat willen we nog bereiken Het verkrijgen van financiële middelen PR en media Activiteiten tot nu toe Betrouwbaarheid en ondersteunen lokale economie Wat hebben wij te bieden Particuliere sponsoren Het bedrijfsleven Het bestuur Benoeming en ontslag bestuur Taakverdeling bestuur Taak en bevoegdheden bestuur Bestuursvergadering Beloning voor bestuurders Contactgegevens 20 Pagina 2

3 1. Stichting Peramiho De stichting heeft de naam gekregen van het dorpje Peramiho gelegen in Zuid- Tanzania. Hier heb ik in 2008 mijn hart verloren. Het is mijn passie om jaarlijks mijn vakantie te gebruiken om ontwikkelingswerk te doen. De eerste jaren, van 2008 tot en met 2010 als fysiotherapeute, mijn beroep van origine. Ik heb in die periode gewerkt in het plaatselijke missieziekenhuis van Peramiho. Tijdens mijn eerste verblijf was ik behoorlijk onder de indruk. Iedere dag heb ik gehuild. Daar gaan mensen dood aan aandoeningen, waarvoor men in Nederland niet eens naar de huisartsenpost hoeft te gaan of die bij ons niet eens voorkomen zoals ondervoeding, diarree of malaria. Simpel op te lossen in Nederland, maar niet in Tanzania. Voor mij was het ergste om afscheid te moeten nemen van kinderen, vaak hele kleine kinderen. Mijn partner, Leon van Enckevort, heb ik in 2009 ook aangestoken met mijn passie. De eerste jaren ging hij mee op missie en gaf computerlessen. Sindsdien doen we meer, veel meer. Want er is meer nodig dan vier weken per jaar onze helpende hand. We kregen van vele mensen geld om daar mooie dingen mee te doen. Maar dat was te veel geld voor kleine dingen maar te weinig om duurzame, structurele projecten van te realiseren. Daarom hebben Leon en ik op 22 mei 2009 Stichting Peramiho opgericht. We hebben vier concrete doelen geselecteerd. Die worden in dit beleidsplan verder beschreven. Meer informatie en korte filmpjes over onze doelen vindt u op Wij hebben ons motto geleend van Ghandi: 'wees de verandering die je wilt zien in de wereld. Helpt u ons om die verandering te kunnen zijn? Alvast bedankt voor uw hulp. Monique Derrez Voorzitter Stichting Peramiho Pagina 3

4 2. Inleiding In dit beleidsplan wordt het beleid van Stichting Peramiho voor de periode beschreven. Dit document beschrijft de voorbereidingen, de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen de stichting. Dit beleidsplan heeft een looptijd van 3 jaar. Indien nodig kan het op onderdelen tijdens deze looptijd bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het lopende beleid en op basis van ontwikkelingen. We beschrijven niet alleen de plannen voor de toekomst maar we geven ook inzicht in de projecten die we al hebben gerealiseerd. Maar eerst vertellen we meer over het land en de regio, de stichting, de mensen achter de stichting, de doelstelling, hoe we deze doelstelling willen bereiken en wat daarvoor nodig is. 2.1 Tanzania als land Tanzania is een onafhankelijk land in Oost-Afrika en grenst aan Congo-Kinshasa, Rwanda, Burundi, Oeganda, Kenia, Mozambique, Malawi en Zambia. Het is een republiek met een federale structuur. Tanzania bestrijkt een gebied dat 24 keer zo groot is als Nederland. Tanzania is in 1964 onafhankelijk geworden. De officiële hoofdstad is Dodoma, maar de voormalige hoofdstad Dar es Salaam huisvest nog vele regeringsinstellingen en ambassades. Andere belangrijke steden zijn Arusha, nabij de Kilimanjaro, Mwanza, Tabora en Zanzibar. Taal Het Swahili is een Afrikaanse taal die vooral in Oost-Afrika gesproken wordt door ongeveer 50 miljoen mensen. In Tanzania is het Swahili, naast het Engels, de officiële voertaal. Politieke situatie De politieke situatie in Tanzania is sinds de onafhankelijkheid in 1964 stabiel. Ondanks dat is het nog steeds een van de armste landen in Afrika. Er zijn schattingen dat bijna de helft van de bevolking op of onder de armoedegrens leeft. Economische situatie Tanzania kent al jarenlang een gestage economische groei van gemiddeld 7% per jaar. Gezien het stabiele macro-economisch beleid zal het land naar verwachting binnen tien tot vijftien jaar de stap maken naar een middeninkomensland. De exploitatie van omvangrijke gasreserves kan hieraan bijdragen. Landbouw is nog altijd Tanzania s grootste bron van inkomsten. Tachtig procent van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw. Op het platteland heerst echter nog veel armoede. De economische ontwikkeling brengt voor kleine boeren weliswaar meer afzetmogelijkheden met zich mee, maar procedures voor landgebruik zijn onduidelijk. Kleinschaligheid moet met grootschalige landbouw concurreren om land en water. Daarbij komt dat boeren dikwijls slecht zijn georganiseerd. Sociaal gezien vormt de genderongelijkheid een belemmering. Vrouwen doen vaak het meeste werk, maar hebben minder zeggenschap over productiemiddelen dan mannen. De potentie van kleinschalige boerenbedrijven wordt in het landbouwbeleid van de overheid nog onvoldoende onderkend. 1 1 Bron: Cordaid https://www.cordaid.org/nl/landen/tanzania Pagina 4

5 2.2 Wie zijn wij Stichting Peramiho is opgericht op 22 mei 2009 door Monique Derrez en Leon van Enckevort. Sinds juli 2014 maakt ook Monique Caris deel uit van het bestuur. Samen dragen we de stichting een warm hart toe en staan we achter onze doelen. Monique Derrez is de voorzitter van de stichting. Ze heeft zeventien jaar gewerkt als fysiotherapeute. Momenteel werkt ze bij een overheidsinstelling. Van 2008 tot en met 2010 ruilde ze haar vakantie in Nederland om, om te gaan werken in het ziekenhuis van Peramiho. Na 2010 zijn de werkzaamheden ook naar Nederland verplaatst en gedurende de rest van het jaar verdeeld in de vorm van PR en media en het organiseren van evenementen. Penningmeester Leon van Enckevort is de partner van Monique Derrez. Leon heeft een logistieke achtergrond en een ruime ervaring als projectmanager. Momenteel werkt hij als master production scheduler bij een gieterij in Weert. Leon heeft in 2009 tijdens een missie voor het eerst kennis gemaakt met Peramiho en de Tanzaniaanse cultuur en bevolking. Secretaris Monique Caris is een collega van Monique Derrez. Zij is door haar vrijwilligerswerkzaamheden tijdens de Spinn-inn Marathon van 2013 in contact is gekomen met de activiteiten van de Stichting Peramiho. De manier waarop de stichting haar doel bereikt, sprak Monique zo aan dat zij graag deel uit wilde maken van deze organisatie. Zij heeft Peramiho en Tanzania nog nooit bezocht, maar dit staat wel op haar verlanglijstje. 3. Algemene doelstellingen van de stichting Stichting Peramiho heeft de volgende algemene doelstelling in de statuten staan. 1. Het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen en/of volwassenen. Hetzij direct of indirect in de gezondheidszorg en/of onderwijs en /of sport en 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 4. Specifieke doelen van de stichting Na de ervaringen opgedaan in 2008 en 2009 en het oprichten van de stichting zijn er enkele concrete doelen geselecteerd waarvoor we ons als stichting willen inzetten. 1. Het ondersteunen van projecten op het gebied van schoon en veilig drinkwater; 2. Het ondersteunen van projecten op het gebied van onderwijs; 3. Het ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg; 4. Het ondersteunen van twee weeshuizen en twee lepradorpen. 5. Wat hebben we al bereikt Hieronder volgt een kort verslag van de projecten die we tot nu toe hebben gerealiseerd. 5.1 Schoon en veilig drinkwater Schoon en veilig drinkwater is een van de primaire levensbehoeften. Het houdt ons in leven. Voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend en dichtbij, maar niet in en rondom Peramiho. Daar moeten vrouwen en kinderen kilometers lopen voor de dichtstbijzijnde bron. Wij willen water voor meer mensen vanzelfsprekend maken door water dichter bij de dorpen te brengen. Dit alles in nauw overleg met de lokale bevolking, zodat er voldoende draagvlak is voor de projecten en de kans op slagen maximaal is. Pagina 5

6 Van september 2011 tot en met februari 2012, woonden Monique Derrez en Leon van Enckevort voor Stichting Peramiho voor een periode van zes maanden in Peramiho. Dit geheel op eigen kosten en onbetaald. Met als doel aanwezig te zijn bij de start en realisatie van de eerste projecten. Waterputten De aanleg van dit waterproject gebeurt in het kader van het Community Based Home Care programma (CBHC) onder leiding van de directie van het ziekenhuis. Van oktober 2011 tot en met februari 2012 zijn in samenwerking met de lokale bevolking en het lokale ziekenhuis elf waterputten gerealiseerd. Hieronder ziet u een voor en na situatie van één van de elf waterputten. Situatie voor (januari 2012) Situatie na (februari 2012) Anno 2014, nog steeds vol in werking Pagina 6

7 De stichting betaalde de materialen die nodig waren en het transport van de materialen. De lokale bevolking leverde hun bijdrage in de vorm van stenen, zand en arbeid. Niet alleen de volwassenen maar ook de kinderen droegen letterlijk een steentje bij. In februari 2012 is de laatste waterput met veel zang en dans in gebruik genomen. Overal lachende gezichten. Water! Het meest essentiële dat de mens nodig heeft en wat wij hier heel normaal vinden. Wist u dat een Nederlander ongeveer 120 liter water per dag gebruikt? Staat u daar wel eens bij stil? Watertank van liter Tevens is in dat half jaar is bij het plaatselijke ziekenhuis van Peramiho een watertank van liter gebouwd. Stichting Peramiho heeft dat mede mogelijk gemaakt. Door deze watertank wordt voorzien in schoon en veilig water voor het ziekenhuis tijdens de jaarlijkse droogteperiodes. Hierdoor kunnen operaties toch plaats vinden en is er een betere borging van de hygiëne. Pagina 7

8 5.2 Onderwijs Tijdens dat half jaar dat Monique Derrez en Leon van Enckevort in Peramiho hebben gewoond, is eind 2011 de start gemaakt van de bouw van een kleuterschool. De ervaringen die we in onze eerste levensjaren opdoen, zijn van groot belang voor onze verdere ontwikkeling. Aan goede kleuterscholen is in Zuid-Tanzania een gebrek. Dat gebrek zie je dikwijls terug in de ontwikkeling van mensen. Zo laat ruimtelijk inzicht vaak te wensen over. Wij groeien op met kleuren en vormen om ons heen, leren dat een driehoekig blokje in een driehoekige opening past en een vierkant blokje niet. Montessorionderwijs is een vorm van onderwijs die in Tanzania uitermate geschikt is. Waarom? De kern van het Montessorionderwijs wordt meestal samengevat in de uitspraak: "Help mij het zelf te doen". Enkele nonnen waren al opgeleid tot Montessorileraressen en stonden te popelen om de kinderen een goede basis te geven. Wij stonden te popelen om te bouwen. In samenwerking met de nonnen uit Peramiho is eind 2011 gestart met de bouw een Montessori kleuterschool. De nonnen in Peramiho betekenen veel voor het onderwijs in de wijde omgeving. De bouw van de Montessori kleuterschool bereikte in februari 2013 het hoogste punt. Op 1 januari 2014 zijn de eerste kinderen naar deze school gegaan. In Tanzania loopt een schooljaar van januari tot en met december. Ongeveer 180 kinderen kunnen uiteindelijk gebruik maken van de school. 5.3 Gezondheidszorg In de eerste jaren hebben we het ziekenhuis in Peramiho ondersteund. Echter het ziekenhuis is in 2012 officieel erkend door de regering als een staatsziekenhuis ( Council Designated Hospital of Songea District ). Dat betekende dat het ziekenhuis zich vanaf de oprichting in 1901 door de Missionary Benedictine Sisters, had bewezen. De erkenning betekende ook dat er geld vanuit de regering binnen ging komen. Voor ons als kleine stichting betekende dat het door ons gedoneerde geld zou worden ingebracht in de pot algemene middelen. We hebben toen besloten ons te richten op een ander gezondheidsproject. Met de oriëntatie hierop zijn we in 2013 al gestart. Lees meer hierover in hoofdstuk 6 Wat willen we nog bereiken? 5.4 Weeshuizen en lepradorpen Als laatste ondersteunen we op maandelijkse basis twee weeshuizen en twee lepradorpen. In de weeshuizen en de lepradorpen Morogoro en Litisha is grote behoefte aan een bijdrage in de dagelijkse kosten voor de primaire levensbehoeftes zoals voedsel, water en kleding voor alle bewoners en de scholing van de weeskinderen. Weeshuizen De nonnen runnen twee weeshuizen. Een weeshuis in Uwemba en in Songea. In Uwemba worden kinderen opgevangen en verzorgd tot ze de leeftijd van drie jaar hebben bereikt. In de tussentijd wordt gekeken of er familieleden zijn die de kinderen verder kunnen Pagina 8

9 opvoeden. Is er daar geen mogelijkheid toe dan gaan de kinderen naar het weeshuis in Songea. In 2014 zijn hier vier gezinsvervangende huizen geopend. Vroeger werden de wezen allemaal bij elkaar is een groot gebouw geplaatst en sliepen ze in grote slaapzalen. Dit soort weeshuizen zijn niet meer van deze tijd. In 2012 was het tijd voor vernieuwing. Het voormalige weeshuis was gebouwd op grond van de bisschop en deze grond was in bruikleen. Medio 2014 moest de grond grotendeels Pagina 9

10 worden teruggegeven. Dit was aanleiding om in 2012 te starten met het verplaatsen van het weeshuis en de opzet te veranderen. Inmiddels zijn de gezinsvervangende huizen in 2014 in gebruik genomen. Het aantal kinderen is teruggebracht van 150 naar 60. Dit is gerealiseerd door per kind te bekijken of ze weer in hun eigen familie konden worden opgenomen en door natuurlijke uitvloeiing op basis van leeftijd. De bouw van de huizen is gefinancierd door een Duitse organisatie. Het interieur door Stichting Peramiho. Pagina 10

11 Lepradorpen In de lepradorpen Morogoro en Litisha leven zo n 40-tal leprapatiënten. Deze mensen zijn door hun familieleden en dorpsgenoten verstoten en leven onder begeleiding van de leiding van het weeshuis. Hier krijgen ze medische verzorging die ze nodig hebben en worden ze voorzien van voedsel. Ook voor het weeshuis en de lepradorpen geldt dat we gedurende onze aanwezigheid in Peramiho zullen inventariseren waar de behoeftes liggen. We zullen daar waar mogelijk direct financiële steun leveren. Buiten deze periode om zullen we in overleg met onze contactpersonen ter plaatse de gewenste en mogelijke bijdrage leveren. 6. Wat willen we nog bereiken Omdat we een kleine stichting zijn richten we ons telkens maar op één groot project. Toen de bouw van de kleuterschool zich eind 2013 in de eindfase bevond, zijn we ons gaan oriënteren op een nieuw project. Na beëindiging van de ondersteuning van het ziekenhuis in Peramiho waren we op zoek naar een nieuw gezondheidszorgproject dat ondersteuning kon gebruiken. En dat bleek dichterbij dan verwacht. St. Anna s Health Center We kwamen uit bij het St. Anna s Health Center, een moeder-kind kliniek in Uwemba, Zuid-Tanzania. Uwemba ligt op vier uur rijden van Peramiho maar deze kliniek is in eigendom van en wordt gerund door de Missionary Bendictine Sisters. Dezelfde oprichters als van het ziekenhuis in Peramiho. Het opwaarderen van de oude kleine operatiekamer van het ziekenhuis in Uwemba tot Minor theatre stond al sinds jaren op de agenda van de Missionary Benedictine Sisters. Hiermee worden keizersneden mogelijk gemaakt, waardoor moeder- en kindersterfte wordt teruggebracht. Pagina 11

12 Het ontbrak de nonnen niet alleen aan middelen, maar vooral aan artsen die in Uwemba wilden werken. Artsen bleven niet lang in Uwemba. Het gebied kent twee seizoen. In het koudste seizoen is het er koud en in het kleine dorpje Uwemba zijn nauwelijks, zeg maar rustig geen faciliteiten. Er is niets te beleven. De artsen wonen en werken liever in een grotere stad met meer mogelijkheden. Sr. Rosann, moeder-overste van de Missionary Benedictine Sisters heeft enkele jaren geleden besloten om eerst voor een stabiele basis te zorgen. Een van de nonnen heeft inmiddels een studie medicijnen gevolgd en is nu als een zogenoemde Clinical Officer gestationeerd in Uwemba. Een Clinical Officer is een basisarts, die voldoende opleiding heeft genoten voor het werken in een health center en voor basiszorg, echter niet voor keizersneden. Er is één betaalde en één onbetaalde (non) Clinical Officer. Drie andere nonnen zijn werkzaam als verpleegkundige (grade A). Daarmee is de continuïteit gewaarborgd. Nu kan er eindelijk worden gedacht aan het uitbreiden van diensten. Een van de diensten is het mogelijk maken van keizersneden. Waarom dat nodig is vertellen we u hieronder. Activiteiten van het ziekenhuis Het St. Anna s Health Center is vooral actief op het gebied van pre- en postnatale zwangerschapszorg. Veel vrouwen komen in een vroegtijdig stadium naar het ziekenhuis om daar te bevallen. Ze wonen te ver weg om anders tijdig in het ziekenhuis te kunnen zijn. Toch verloopt in vele gevallen een bevalling niet volgens het boekje. Vaak is een keizersnede nodig om moeder en/of kind te redden. Dit is op dit moment in het ziekenhuis niet mogelijk. De kleine operatiekamer kan niet meer gebruikt worden. Deze voldoet niet meer aan de huidige vereisten. In zulke noodsituaties worden de vrouwen met een jeep vervoerd naar het Kibena ziekenhuis van Njombe. Dit ziekenhuis ligt op een afstand van 45 kilometer van Uwemba. Daarvan is 23 kilometer een onverharde weg. De onverharde weg van Uwemba naar Njombe In de droogteperiode is deze goed begaanbaar en leg je deze onverharde weg af in 18 minuten en de gehele afstand in 45 minuten. Tijdens de regentijd is dat een ander verhaal. Dan kan de reis oplopen tot meer dan 3 uur. Veel vrouwen en baby s overleven Pagina 12

13 deze reis niet. Het opwaarderen van een zogenoemde minor theatre kan vele levens redden. De oude operatiekamer (anno 2013) Voorbeeld Tijdens de aanwezigheid van Monique en Leon in juni 2013, was er de dag van te voren een baby geboren. Gelukkig gezond en wel. Maar de bevalling verliep niet soepel. De moeder kreeg plotseling een epileptisch insult. Een dergelijk epileptisch insult wordt een eclampsie genoemd. Deze situatie is voor zowel moeder als kind zeer gevaarlijk. Er trad bewusteloosheid van de moeder op. Behandeling is in principe niet mogelijk. Alleen de klachten kunnen worden onderdrukt. De enige manier om de (pre-)eclampsie te doen verdwijnen, is bevallen. De baby wilde echter nog niet komen en dan is een keizersnede de oplossing. Dat is helaas niet mogelijk in het St. Anna s Health Center. Om ervoor te zorgen dat moeder en kind niet voortijdig zouden overlijden is de moeder behandeld met medicatie. Vervolgens is ze snel achter in de jeep van het ziekenhuis gelegd en is de tocht richting ziekenhuis ingezet. Onderweg diende de baby zich toch aan en is gelukkig alles goed gekomen. De meeste vrouwen redden het in zulke situaties meestal niet. Een hoogzwangere vrouw in de tot ambulance omgebouwde jeep Pagina 13

14 Wat hebben we hiervoor al gedaan Van het project is een projectplan geschreven. Een korte beschrijving van de tot nu toe ondernomen activiteiten beschrijven we hieronder. Onderzoek naar haalbaarheid Midden 2013 hebben Monique en Leon eerst de haalbaarheid van het project bekeken. Om te voorkomen dat er in de omgeving al een andere ziekenhuis is opgewaardeerd of op de nominatie staat om opgewaardeerd te worden naar een zogenoemde Comprehensive Emergency Obstetric Care ziekenhuis, hebben we afstemming gezocht met diverse partijen. Lokale ziekenhuizen en ministerie We hebben gesproken met medewerkers van een lokaal en regionaal ziekenhuis. Daarnaast hebben we contact gehad met het Ministerie van Volksgezondheid. Deze gesprekken hebben Leon van Enckevort (Stichting Peramiho), Monique Derrez (Stichting Peramiho) en Sr. Rosann Ocken OSB (Missionary Benedictine Sisters) in Tanzania gehouden in de periode van 4 juni 2013 tot 22 juni Dorpshoofden Het is belangrijk om de lokale bevolking en autoriteiten te betrekken bij de plannen, zoals de dorpshoofden. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en de dorpshoofden hebben schriftelijk de medewerking toegezegd. Brief is getekend en voorzien van officiële stempel. Echografie De eerste non heeft een opleiding afgerond om echo s te kunnen maken. Zo kan in een vroegtijdig stadium worden bekeken of een zwangere vrouw mogelijk in aanmerking komt voor een keizersnede en zo eerder naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden vervoerd. Een echoapparaat is door Stichting Peramiho gefinancierd. Sr. Johanna onderzoekt een zwangere vrouw Pagina 14

15 7. Het verkrijgen van financiële middelen Het geld dat nodig is voor de realisatie van projecten verkrijgen we via fundraising en door middel van donaties. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: donaties; subsidies; giften; schenkingen en legaten; door erfstellingen, welke alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard; andere op wettige wijze verkregen baten; andere inkomsten. We willen niet alleen handje ophouden, maar vooral geld ophalen door het organiseren van evenementen. In dit hoofdstuk 8 beschrijven we de activiteiten die we tot nu toe hebben gedaan. 8. PR en media Website Stichting Peramiho heeft een eigen website: Omdat de schrijfwijze van Peramiho niet eenvoudig te onthouden is, gebruiken we ook de makkelijker te onthouden domeinnaam Bezoekers worden via deze link doorgeleidt naar de officiële website van de stichting. Social Media De stichting is ook actief via de social netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Ook hier wordt de domeinnaam moniquehelpt gebruikt. Facebook: Twitter: Publicaties Met enige regelmaat haalt de stichting de lokale, provinciale en zelfs de landelijke media. De persberichten uitgebracht door de stichting worden goed opgepakt. Niet alleen de schrijvende pers maar ook de beeldende pers heeft aandacht aan de stichting. 9. Activiteiten tot nu toe 2008 In de zomer van 2008 is Monique Derrez als vrijwilliger voor Artsen zonder Vakantie drie weken als fysiotherapeute werkzaam geweest in Peramiho. Vooraf heeft ze op de plaatselijke TV in Weert de nodige publiciteit gekregen en bij vrienden, bekenden maar ook tot dan toe onbekenden sponsorgeld ingezameld. Met dit geld heeft ze ter plaatse spullen laten maken, zijn er spullen en lesmateriaal gekocht voor het ziekenhuis en een kleuterschool en is de afdeling fysiotherapie voorzien van materialen Om echter een verandering te kunnen bewerkstelligen is er meer en constant geld nodig. Dit is niet haalbaar met eenmalige acties en dus lag het oprichten van een stichting voor de hand. In 2009 is dan ook besloten de hulp in een formele vorm te gieten door het oprichten van Stichting Peramiho. We hebben eerst hard gewerkt aan onze naamsbekendheid door het geven van presentaties en het opzetten van allerlei communicatiemiddelen. Pagina 15

16 In 2009 heeft naast Monique Derrez ook Leon van Enckevort zijn vakantie in Peramiho doorgebracht en heeft hij voor het eerst kennis gemaakt met Peramiho en haar omgeving. Om deze gezamenlijke missie te ondersteunen is er onder familie, vrienden en collega s wederom een sponsoractie gehouden. Er is een sponsorfilm gemaakt van de missie die in 2008 heeft plaatsgevonden. Deze sponsorfilm heeft grote indruk gemaakt op mensen. Daarnaast is er een garageverkoop gehouden, waarvan de opbrengst geheel ten goede is gekomen aan de stichting Sinds september 2010 is de bal flink gaan rollen. De stichting organiseerde op 30 september 2010 de netwerk-/benefietavond Business4Benefit. De avond werd geopend door de burgemeester van Weert. Verder waren gedeputeerde Bert Kersten van de Provincie Limburg en oud-keeper van het Nederlands elftal, Hans van Breukelen de sprekers (gratis). Sindsdien genieten we een brede maatschappelijke steun, van vele particulieren, bedrijven en serviceclubs In 2011 heeft de stichting polsbandjes en flesjes water verkocht. Op 17 en 18 juni 2011 heeft de stichting voor de eerste keer de 24-uurs Spinn-inn Marathon 24 uur voor Peramiho georganiseerd. Gericht op teams die 24 uur een fiets in beweging wilden houden. Tevens konden individuele fietsers zich ook inschrijven om mee te fietsen. Acht teams hebben 24 uur een fiets draaiende gehouden. De totale opbrengst was ,-. Hiermee steeg de teller weer enorm. Op 28 augustus 2011 vertrokken Leon van Enckevort en Monique Derrez voor een half jaar, op eigen kosten, naar Peramiho om enkele doelen van Stichting Peramiho te realiseren. Een van de doelen is het realiseren van twee soorten waterprojecten. Het eerste waterproject was de bouw van een watertank bij het plaatselijke ziekenhuis van Peramiho. Het tweede waterproject richtte zich op de realisatie van 10 waterputten in Likuyufusi en één in Parangu. Daarnaast is eind november gestart met de bouw van de kleuterschool 2012 Op 2 en 3 november 2012 organiseerde de stichting voor de tweede keer de 24-uurs Spinn-inn Marathon. Dit jaar namen 19 teams en enkele individuele fietsers deel. De opbrengst van dit evenement was ,-. Het bijzondere tijdens deze editie was de aanwezigheid van Sr. Rosann Ocken. Zij was destijds de moeder overste in Peramiho. Sr. Rosann heeft bij alle aanwezigen een onuitwisbare indruk achtergelaten. Eind november 2012 heeft Monique Derrez nog een werkbezoek gebracht aan Tanzania. Ze heeft onder andere de voortgang van de bouw van de kleuterschool bekeken en ze heeft de waterputten bekeken die in 2011/2012 gerealiseerd zijn In juni 2013 hebben Monique Derrez en Leon van Enckevort een werkbezoek gebracht aan Tanzania. Ze hebben de status van de huidige lopende projecten bekeken (de bouw van de kleuterschool) en ze hebben samen met Sr. Rosann de mogelijkheden voor een nieuw project besproken. Dit wordt het opwaarderen van de operatiekamer in het St. Anna's Health Center, een moeder-kind kliniek in Uwemba. Op 8 en 9 november 2013 heeft de stichting voor de derde keer de 24-uurs Spinn-inn Marathon georganiseerd. De opbrengst van dit evenement was ,-. De opbrengst van deze marathon komt ten goede van de moeder-kind kliniek van het St. Anna's Health Center in Uwemba. Op vrijdag 29 november 2013 organiseerde de stichting in samenwerking met Thamara Winters het nieuwe evenement Weert aan Tafel Op 8 adressen door heel Weert aten Pagina 16

17 ruim 70 mensen één en hetzelfde driegangenmenu. Het doel van dit evenement was om bekenden en onbekenden samen te laten genieten van een heerlijke maaltijd en samen tot een geanimeerd gesprek te komen. Vele deelnemers en sponsoren zorgden ervoor dat de stichting een netto opbrengst van 1.900,- aan het projectbudget kon toevoegen In mei 2014 brachten Monique Derrez en Leon van Enckevort weer een bezoek aan Peramiho, dit keer vergezeld door een groep mensen die zelf met eigen ogen konden bekijken hoe de stichting haar doelen in Tanzania probeert te bereiken. De groep medereizigers waren zo enthousiast dat zij zich spontaan hebben verenigd in de groep Vrienden van Peramiho. Vanuit deze groep helpen zij op allerlei manieren mee om de doelen van de stichting te kunnen bereiken. Hun reisverhalen zijn te lezen op de website In juli 2014 is Monique Caris toegetreden tot het bestuur in de functie van secretaris. Sindsdien is het bestuur voltallig en op volle kracht om verder samen te werken. Op 13 oktober 2014 hebben Monique Derrez en Monique Caris samen met 20 Weerter artiesten het lied Gaeftj eur hert opgenomen in studio Difference in Weert. Alle artiesten hebben belangeloos meegewerkt aan de opname. Het liedje met de daarbij horende videoclip is op DVD verkocht. Ook deze opbrengst kwam volledig ten goede aan de stichting. Voor de vierde keer op rij werd op 7 en 8 november 2014 de succesvolle Spinn-inn Marathon georganiseerd. Binnen één week na de openstelling van de inschrijving hadden dertig enthousiaste teams hun deelname toegezegd. Dit alles leidde tot een meer dan fantastische opbrengst van ,-. Ook Weert aan Tafel werd dit jaar weer succesvol georganiseerd op 28 november. Aan 15 tafels aten 120 mensen verspreid door heel Weert en zelfs tot in Ospel volgens het bekende principe samen een driegangenmenu, ook dit jaar weer samengesteld door Thamara Winters. Meer deelnemers en vele sponsoren zorgden samen voor een nettoopbrengst van 3.800, Betrouwbaarheid en ondersteunen lokale economie Onze visie is om met het gedoneerde geld, daar waar mogelijk, de lokale economie in Tanzania te steunen. In plaats van alles mee te nemen of te verschepen vanuit Nederland laten we de benodigdheden zoveel mogelijk door lokale vakmensen in Tanzania vervaardigen of we kopen ze in het land zelf. Daarnaast werken we met een betrouwbare partner ter plaatse. Hierdoor wordt het geld ook daar besteed waar het voor bedoeld is. 11. Wat hebben wij te bieden De sponsoren van Stichting Peramiho zijn in te delen in twee groepen. De eerste groep zijn de particuliere sponsoren, bestaat uit familie, vrienden, collega s en bekenden. De tweede groep wordt gevormd door het zakelijke sponsoren Particuliere sponsoren We willen aantonen dat de aangegeven doelen ondersteund worden met behulp van de donaties. Jaarlijks zullen er één of meerdere sponsorfilmpjes worden gemaakt om te laten zien wat er met het geld gedaan is en waarvoor er geld nodig is. Via de website en social media worden alle sponsoren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Pagina 17

18 11.2 Het bedrijfsleven Naast de individuele sponsoren wordt er een koppeling gemaakt met het bedrijfsleven. Zo brengen we de stichting onder de aandacht van een breder publiek door het bezoeken van netwerkbijeenkomsten, via de media, via brieven en mond op mond reclame. Maatschappelijke betrokkenheid Het sponsoren van de stichting in de vorm van geld, in natura, diensten of mankrachten biedt het betreffende bedrijf de mogelijkheid hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Sponsorpakket Tevens heeft de stichting een sponsorpakket samengesteld. Als tegenprestatie krijgt het bedrijf, indien gewenst, een naamsvermelding en/of logo en link naar hun bedrijf op de website van de stichting. ANBI-status De Stichting Peramiho bezit de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Zowel de stichting als particulieren/bedrijven die erfstellingen, schenkingen en giften doen aan de stichting kunnen in dat geval belastingvoordelen genieten. Meer informatie over ANBI kunt u vinden op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Pagina 18

19 12. Het bestuur 12.1 Benoeming en ontslag bestuur Het bestuur bestaat uit drie leden. Het aantal bestuursleden wordt door voorzitter vastgesteld. De leden van het bestuur worden door de voorzitter van Stichting Peramiho gehoord en voor een onbepaalde periode benoemd. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden ontvangen als zodanig geen honorarium. Zij kunnen evenwel een vergoeding ontvangen voor de kosten die zij in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt. Het bestuur stelt daaromtrent nadere regels. Deze hebben de goedkeuring nodig van het voltallige bestuur. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: a. door ontheffing door de voorzitter van Stichting Peramiho; b. door bedanken door de functionaris Taakverdeling bestuur De secretaris en de penningmeester worden door de voorzitter van Stichting Peramiho gevraagd. De functies en taken van de leden van het bestuur in onderling overleg verdeeld. De voorzitter is belast met de leiding van het bestuur en de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de secretaris in diens plaats. De secretaris is belast met de secretariële werkzaamheden, waaronder het notuleren van de vergaderingen en het beheer van het archief. Bij afwezigheid wordt de secretaris vervangen door de penningmeester. De notulen worden in de volgende bestuursvergadering vastgesteld en tijdens die vergadering door de voorzitter en de secretaris getekend. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en met de financiële administratie Taak en bevoegdheden bestuur Het bestuur is belast met het besturen van de stichting Bestuursvergadering Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit nodig acht(en), maar minimaal één keer per drie maanden. Om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen, moet de bestuursvergadering door minimaal minste twee bestuursleden worden bijgewoond. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder bestuurslid heeft één stem. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De oproep voor een bestuursvergadering geschiedt per mail met inachtneming van een termijn van vijf werkdagen. De oproep bevat de te behandelen onderwerpen. Besluitvorming over andere onderwerpen kan niet plaatsvinden, tenzij alle bestuursleden aanwezig zijn en daarmee instemmen. Onder bijzondere omstandigheden kan het bestuur ook telefonisch vergaderen. De voorzitter draagt dan zorg dat de genomen besluiten zo snel mogelijk schriftelijk aan de bestuursleden worden toegezonden Beloning voor bestuurders De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De werkzaamheden geschieden geheel op vrijwillige basis. Gemaakte onkosten kunnen in onderling overleg redelijkerwijs worden vergoed. Pagina 19

20 13. Contactgegevens Stichting Peramiho Kruisstraat ZL Weert Nederland KvK: IBAN: NL81 RABO Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Monique Derrez Kruisstraat ZL Weert Tel: Monique Caris Frenken Volderstraat KX Weert Tel: Leon van Enckevort Kruisstraat ZL Weert Tel: Pagina 20

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord 3. 2. Interne organisatie 4. 3. Doelen en projecten 2015 5. 4. Sponsoractiviteiten 2015 9. 5. Vooruitblik 2016 14

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord 3. 2. Interne organisatie 4. 3. Doelen en projecten 2015 5. 4. Sponsoractiviteiten 2015 9. 5. Vooruitblik 2016 14 JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 3 2. Interne organisatie 4 3. Doelen en projecten 2015 5 4. Sponsoractiviteiten 2015 9 5. Vooruitblik 2016 14 6. PR en Media 16 7. Financiële jaarrekening 17

Nadere informatie

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Beleidsplan Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Inleiding. In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting de Melkkan het actuele beleid vast.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Inleiding Stichting Move For Health is een initiatief voortgekomen uit een aantal actieve leden van de hardloop groep verbonden aan healthclub Fit2Move

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Sleen4Life. Sleen4Life wil goede doel steunen met sportief evement

Beleidsplan Sleen4Life. Sleen4Life wil goede doel steunen met sportief evement Beleidsplan Sleen4Life Sleen4Life wil goede doel steunen met sportief evement Datum: 24 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Sleen4Life... 3 Visie/Missie... 3 Doelstelling... 3 Organisatie... 4 Dagelijks

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia Heeswijkplein 170-171 2531 HK Den Haag E alhikmah@indonesia.nl W www.alhikmah.indonesia.nl T 0621411025 IBAN : NL53RABO 0310 4888 26 KvK : 66172527 Beleidsplan 2016-2021

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders Stichting Gelukskinders E-mail: algemeen@gelukskinders.org Internet: www.gelukskinders.org KvK: 61809853 Beleidsplan 2014/2015 Stichting Gelukskinders Beleidsplan Stichting Gelukskinders Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016 BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND Juli 2016 Inhoud. 1. Aanleiding. 2. Doel van de stichting. 3. Bereiken van doel. 4. Fondsen aanvraag. 5. Financieel beleid. 6. Bestuur en intern functioneren. 7.

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Datum: 12-10-2013 Stichting Child of Uganda

Datum: 12-10-2013 Stichting Child of Uganda Datum: 12-10-2013 Stichting Child of Uganda Beleidsplan 2013 2015 1 Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Historie 3 3. Doel en werkwijze... 4 4. Organisatie 5 6 5. Communicatie.. 7 6. Financiën 7 7. Toekomst. 8 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Opgeslagen op:23 november 2015 1 Inleiding Dit is het beleidsplan van

Nadere informatie

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 2016-2018 1 Inhoudsopgave 2 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 3 1.2 Stifting Mei-inoar Spannum 3 2. Strategie 4 2.1 Kernprincipes van de stichting Statutaire doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Vastgesteld in de bestuursvergadering van : 22 juni 2016

Beleidsplan Vastgesteld in de bestuursvergadering van : 22 juni 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van : 22 juni 2016 1. Algemeen De stichting is opgericht door de familie Mars. De familie is in de loop van de jaren vermogend geworden als gevolg van het bezit van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Oprichting stichting

Oprichting stichting 1 2015D43966RS rep.nr.18.828 Oprichting stichting Heden, twee oktober tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Caroline Francisca Messchendorp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, waarneemster

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

Stichting De Gele Vlieger

Stichting De Gele Vlieger Stichting De Gele Vlieger Beleidsplan 2017-2019 Een Chinees spreekwoord luidt: "Het is de tegenwind die een vlieger doet stijgen." Stichting De Gele Vlieger Johan Frisostraat 30 6668 CB Randwijk Februari

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Stichting POP & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Inhoudsopgave Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Strategie 3 Kernprincipes en uitgangspunten 3 Missie 3 Werkzaamheden van de stichting 3 Beleid

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting Faja Lobi Friends For Future. Jaarrekening 2012. Jaarrekening. Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 2

Inhoudsopgave. Stichting Faja Lobi Friends For Future. Jaarrekening 2012. Jaarrekening. Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 2 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Bijlagen: pagina Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 2 Staat van Baten en Lasten 2012 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting FOTAS, Fotas staat voor Fonds Tanzaniaanse Studenten is sinds 1989 actief met het bieden van hulp aan studenten uit Tanzania.

Stichting FOTAS, Fotas staat voor Fonds Tanzaniaanse Studenten is sinds 1989 actief met het bieden van hulp aan studenten uit Tanzania. Beleidsplan Stichting FOTAS 2012-2015 1.1 Wie we zijn Stichting FOTAS, Fotas staat voor Fonds Tanzaniaanse Studenten is sinds 1989 actief met het bieden van hulp aan studenten uit Tanzania. De studenten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

STICHTING RONDE VAN DE KROON

STICHTING RONDE VAN DE KROON STICHTING RONDE VAN DE KROON DOELSTELLING EN PROFIEL VAN DE STICHTING 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2 RESULTATENREKENING 4 BALANS 5 RESULTAATBESTEMMING 5 SLOTWOORD & CONTACTGEGEVENS 5 Doelstelling van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD te Tilburg 2 Stichting Kleinood Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg Bankrekening NL 44 RABO 0130165891 www.stichtingkleinood.nl INLEIDING DOEL De Stichting Kleinood heeft

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand.

Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. 2014 Stichting 1 Kronieken 29:14b Alles is van U afkomstig en wat wij U schenken komt uit Uw hand. JAARVERSLAG STICHTING 1 KRONIEKEN 29:14B Rapport inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Herwijnen, 28 maart

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Missie en doelstelling... 3 2. Interne organisatie... 3 a) Bestuur... 3 b) Bezoldiging

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation.

Voorwoord. Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation. BELEIDSPLAN Voorwoord Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation. De Tulsun foundation is opgericht in 2016 door Karel Kinds met als doel de kwaliteit van leven van kinderen in Oekraïne te verbeteren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 2 4.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

WILLEM ELIZA VAN VOSSEN

WILLEM ELIZA VAN VOSSEN 1 OPRICHTING STICHTING 111202 Heden, *** tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Arie Adriaan Jan Schot, notaris met plaats van vestiging de gemeente Tholen: 1. de heer JACOB VERBRUGGEN, wonende te 4691

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Venlo versus Kanker

Beleidsplan Venlo versus Kanker Beleidsplan Venlo versus Kanker 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Team Venlo versus Kanker 3 Visie/Missie 3 Doelstelling 3 Organisatie 3 Dagelijks bestuur 4 Team Runners 4 Team Logistiek 4 Team Evenementen 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie