Beleidsplan. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi. Weert, januari Stichting Peramiho Kruisstraat ZL Weert Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi. Weert, januari 2015. Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland"

Transcriptie

1 Beleidsplan Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi Weert, januari 2015 Stichting Peramiho Kruisstraat ZL Weert Nederland KvK: IBAN: NL81 RABO Beleidsplan Stichting Peramiho, januari 2015

2 INHOUDSOPGAVE 1. Stichting Peramiho 3 2. Inleiding Tanzania als land Wie zijn wij 5 3. Algemene doelstellingen van de stichting 5 4. Specifieke doelen van de stichting 5 5. Wat hebben we al bereikt Schoon en veilig drinkwater Onderwijs Gezondheidszorg Weeshuizen en lepradorpen 8 6. Wat willen we nog bereiken Het verkrijgen van financiële middelen PR en media Activiteiten tot nu toe Betrouwbaarheid en ondersteunen lokale economie Wat hebben wij te bieden Particuliere sponsoren Het bedrijfsleven Het bestuur Benoeming en ontslag bestuur Taakverdeling bestuur Taak en bevoegdheden bestuur Bestuursvergadering Beloning voor bestuurders Contactgegevens 20 Pagina 2

3 1. Stichting Peramiho De stichting heeft de naam gekregen van het dorpje Peramiho gelegen in Zuid- Tanzania. Hier heb ik in 2008 mijn hart verloren. Het is mijn passie om jaarlijks mijn vakantie te gebruiken om ontwikkelingswerk te doen. De eerste jaren, van 2008 tot en met 2010 als fysiotherapeute, mijn beroep van origine. Ik heb in die periode gewerkt in het plaatselijke missieziekenhuis van Peramiho. Tijdens mijn eerste verblijf was ik behoorlijk onder de indruk. Iedere dag heb ik gehuild. Daar gaan mensen dood aan aandoeningen, waarvoor men in Nederland niet eens naar de huisartsenpost hoeft te gaan of die bij ons niet eens voorkomen zoals ondervoeding, diarree of malaria. Simpel op te lossen in Nederland, maar niet in Tanzania. Voor mij was het ergste om afscheid te moeten nemen van kinderen, vaak hele kleine kinderen. Mijn partner, Leon van Enckevort, heb ik in 2009 ook aangestoken met mijn passie. De eerste jaren ging hij mee op missie en gaf computerlessen. Sindsdien doen we meer, veel meer. Want er is meer nodig dan vier weken per jaar onze helpende hand. We kregen van vele mensen geld om daar mooie dingen mee te doen. Maar dat was te veel geld voor kleine dingen maar te weinig om duurzame, structurele projecten van te realiseren. Daarom hebben Leon en ik op 22 mei 2009 Stichting Peramiho opgericht. We hebben vier concrete doelen geselecteerd. Die worden in dit beleidsplan verder beschreven. Meer informatie en korte filmpjes over onze doelen vindt u op Wij hebben ons motto geleend van Ghandi: 'wees de verandering die je wilt zien in de wereld. Helpt u ons om die verandering te kunnen zijn? Alvast bedankt voor uw hulp. Monique Derrez Voorzitter Stichting Peramiho Pagina 3

4 2. Inleiding In dit beleidsplan wordt het beleid van Stichting Peramiho voor de periode beschreven. Dit document beschrijft de voorbereidingen, de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen de stichting. Dit beleidsplan heeft een looptijd van 3 jaar. Indien nodig kan het op onderdelen tijdens deze looptijd bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het lopende beleid en op basis van ontwikkelingen. We beschrijven niet alleen de plannen voor de toekomst maar we geven ook inzicht in de projecten die we al hebben gerealiseerd. Maar eerst vertellen we meer over het land en de regio, de stichting, de mensen achter de stichting, de doelstelling, hoe we deze doelstelling willen bereiken en wat daarvoor nodig is. 2.1 Tanzania als land Tanzania is een onafhankelijk land in Oost-Afrika en grenst aan Congo-Kinshasa, Rwanda, Burundi, Oeganda, Kenia, Mozambique, Malawi en Zambia. Het is een republiek met een federale structuur. Tanzania bestrijkt een gebied dat 24 keer zo groot is als Nederland. Tanzania is in 1964 onafhankelijk geworden. De officiële hoofdstad is Dodoma, maar de voormalige hoofdstad Dar es Salaam huisvest nog vele regeringsinstellingen en ambassades. Andere belangrijke steden zijn Arusha, nabij de Kilimanjaro, Mwanza, Tabora en Zanzibar. Taal Het Swahili is een Afrikaanse taal die vooral in Oost-Afrika gesproken wordt door ongeveer 50 miljoen mensen. In Tanzania is het Swahili, naast het Engels, de officiële voertaal. Politieke situatie De politieke situatie in Tanzania is sinds de onafhankelijkheid in 1964 stabiel. Ondanks dat is het nog steeds een van de armste landen in Afrika. Er zijn schattingen dat bijna de helft van de bevolking op of onder de armoedegrens leeft. Economische situatie Tanzania kent al jarenlang een gestage economische groei van gemiddeld 7% per jaar. Gezien het stabiele macro-economisch beleid zal het land naar verwachting binnen tien tot vijftien jaar de stap maken naar een middeninkomensland. De exploitatie van omvangrijke gasreserves kan hieraan bijdragen. Landbouw is nog altijd Tanzania s grootste bron van inkomsten. Tachtig procent van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw. Op het platteland heerst echter nog veel armoede. De economische ontwikkeling brengt voor kleine boeren weliswaar meer afzetmogelijkheden met zich mee, maar procedures voor landgebruik zijn onduidelijk. Kleinschaligheid moet met grootschalige landbouw concurreren om land en water. Daarbij komt dat boeren dikwijls slecht zijn georganiseerd. Sociaal gezien vormt de genderongelijkheid een belemmering. Vrouwen doen vaak het meeste werk, maar hebben minder zeggenschap over productiemiddelen dan mannen. De potentie van kleinschalige boerenbedrijven wordt in het landbouwbeleid van de overheid nog onvoldoende onderkend. 1 1 Bron: Cordaid https://www.cordaid.org/nl/landen/tanzania Pagina 4

5 2.2 Wie zijn wij Stichting Peramiho is opgericht op 22 mei 2009 door Monique Derrez en Leon van Enckevort. Sinds juli 2014 maakt ook Monique Caris deel uit van het bestuur. Samen dragen we de stichting een warm hart toe en staan we achter onze doelen. Monique Derrez is de voorzitter van de stichting. Ze heeft zeventien jaar gewerkt als fysiotherapeute. Momenteel werkt ze bij een overheidsinstelling. Van 2008 tot en met 2010 ruilde ze haar vakantie in Nederland om, om te gaan werken in het ziekenhuis van Peramiho. Na 2010 zijn de werkzaamheden ook naar Nederland verplaatst en gedurende de rest van het jaar verdeeld in de vorm van PR en media en het organiseren van evenementen. Penningmeester Leon van Enckevort is de partner van Monique Derrez. Leon heeft een logistieke achtergrond en een ruime ervaring als projectmanager. Momenteel werkt hij als master production scheduler bij een gieterij in Weert. Leon heeft in 2009 tijdens een missie voor het eerst kennis gemaakt met Peramiho en de Tanzaniaanse cultuur en bevolking. Secretaris Monique Caris is een collega van Monique Derrez. Zij is door haar vrijwilligerswerkzaamheden tijdens de Spinn-inn Marathon van 2013 in contact is gekomen met de activiteiten van de Stichting Peramiho. De manier waarop de stichting haar doel bereikt, sprak Monique zo aan dat zij graag deel uit wilde maken van deze organisatie. Zij heeft Peramiho en Tanzania nog nooit bezocht, maar dit staat wel op haar verlanglijstje. 3. Algemene doelstellingen van de stichting Stichting Peramiho heeft de volgende algemene doelstelling in de statuten staan. 1. Het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen en/of volwassenen. Hetzij direct of indirect in de gezondheidszorg en/of onderwijs en /of sport en 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 4. Specifieke doelen van de stichting Na de ervaringen opgedaan in 2008 en 2009 en het oprichten van de stichting zijn er enkele concrete doelen geselecteerd waarvoor we ons als stichting willen inzetten. 1. Het ondersteunen van projecten op het gebied van schoon en veilig drinkwater; 2. Het ondersteunen van projecten op het gebied van onderwijs; 3. Het ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg; 4. Het ondersteunen van twee weeshuizen en twee lepradorpen. 5. Wat hebben we al bereikt Hieronder volgt een kort verslag van de projecten die we tot nu toe hebben gerealiseerd. 5.1 Schoon en veilig drinkwater Schoon en veilig drinkwater is een van de primaire levensbehoeften. Het houdt ons in leven. Voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend en dichtbij, maar niet in en rondom Peramiho. Daar moeten vrouwen en kinderen kilometers lopen voor de dichtstbijzijnde bron. Wij willen water voor meer mensen vanzelfsprekend maken door water dichter bij de dorpen te brengen. Dit alles in nauw overleg met de lokale bevolking, zodat er voldoende draagvlak is voor de projecten en de kans op slagen maximaal is. Pagina 5

6 Van september 2011 tot en met februari 2012, woonden Monique Derrez en Leon van Enckevort voor Stichting Peramiho voor een periode van zes maanden in Peramiho. Dit geheel op eigen kosten en onbetaald. Met als doel aanwezig te zijn bij de start en realisatie van de eerste projecten. Waterputten De aanleg van dit waterproject gebeurt in het kader van het Community Based Home Care programma (CBHC) onder leiding van de directie van het ziekenhuis. Van oktober 2011 tot en met februari 2012 zijn in samenwerking met de lokale bevolking en het lokale ziekenhuis elf waterputten gerealiseerd. Hieronder ziet u een voor en na situatie van één van de elf waterputten. Situatie voor (januari 2012) Situatie na (februari 2012) Anno 2014, nog steeds vol in werking Pagina 6

7 De stichting betaalde de materialen die nodig waren en het transport van de materialen. De lokale bevolking leverde hun bijdrage in de vorm van stenen, zand en arbeid. Niet alleen de volwassenen maar ook de kinderen droegen letterlijk een steentje bij. In februari 2012 is de laatste waterput met veel zang en dans in gebruik genomen. Overal lachende gezichten. Water! Het meest essentiële dat de mens nodig heeft en wat wij hier heel normaal vinden. Wist u dat een Nederlander ongeveer 120 liter water per dag gebruikt? Staat u daar wel eens bij stil? Watertank van liter Tevens is in dat half jaar is bij het plaatselijke ziekenhuis van Peramiho een watertank van liter gebouwd. Stichting Peramiho heeft dat mede mogelijk gemaakt. Door deze watertank wordt voorzien in schoon en veilig water voor het ziekenhuis tijdens de jaarlijkse droogteperiodes. Hierdoor kunnen operaties toch plaats vinden en is er een betere borging van de hygiëne. Pagina 7

8 5.2 Onderwijs Tijdens dat half jaar dat Monique Derrez en Leon van Enckevort in Peramiho hebben gewoond, is eind 2011 de start gemaakt van de bouw van een kleuterschool. De ervaringen die we in onze eerste levensjaren opdoen, zijn van groot belang voor onze verdere ontwikkeling. Aan goede kleuterscholen is in Zuid-Tanzania een gebrek. Dat gebrek zie je dikwijls terug in de ontwikkeling van mensen. Zo laat ruimtelijk inzicht vaak te wensen over. Wij groeien op met kleuren en vormen om ons heen, leren dat een driehoekig blokje in een driehoekige opening past en een vierkant blokje niet. Montessorionderwijs is een vorm van onderwijs die in Tanzania uitermate geschikt is. Waarom? De kern van het Montessorionderwijs wordt meestal samengevat in de uitspraak: "Help mij het zelf te doen". Enkele nonnen waren al opgeleid tot Montessorileraressen en stonden te popelen om de kinderen een goede basis te geven. Wij stonden te popelen om te bouwen. In samenwerking met de nonnen uit Peramiho is eind 2011 gestart met de bouw een Montessori kleuterschool. De nonnen in Peramiho betekenen veel voor het onderwijs in de wijde omgeving. De bouw van de Montessori kleuterschool bereikte in februari 2013 het hoogste punt. Op 1 januari 2014 zijn de eerste kinderen naar deze school gegaan. In Tanzania loopt een schooljaar van januari tot en met december. Ongeveer 180 kinderen kunnen uiteindelijk gebruik maken van de school. 5.3 Gezondheidszorg In de eerste jaren hebben we het ziekenhuis in Peramiho ondersteund. Echter het ziekenhuis is in 2012 officieel erkend door de regering als een staatsziekenhuis ( Council Designated Hospital of Songea District ). Dat betekende dat het ziekenhuis zich vanaf de oprichting in 1901 door de Missionary Benedictine Sisters, had bewezen. De erkenning betekende ook dat er geld vanuit de regering binnen ging komen. Voor ons als kleine stichting betekende dat het door ons gedoneerde geld zou worden ingebracht in de pot algemene middelen. We hebben toen besloten ons te richten op een ander gezondheidsproject. Met de oriëntatie hierop zijn we in 2013 al gestart. Lees meer hierover in hoofdstuk 6 Wat willen we nog bereiken? 5.4 Weeshuizen en lepradorpen Als laatste ondersteunen we op maandelijkse basis twee weeshuizen en twee lepradorpen. In de weeshuizen en de lepradorpen Morogoro en Litisha is grote behoefte aan een bijdrage in de dagelijkse kosten voor de primaire levensbehoeftes zoals voedsel, water en kleding voor alle bewoners en de scholing van de weeskinderen. Weeshuizen De nonnen runnen twee weeshuizen. Een weeshuis in Uwemba en in Songea. In Uwemba worden kinderen opgevangen en verzorgd tot ze de leeftijd van drie jaar hebben bereikt. In de tussentijd wordt gekeken of er familieleden zijn die de kinderen verder kunnen Pagina 8

9 opvoeden. Is er daar geen mogelijkheid toe dan gaan de kinderen naar het weeshuis in Songea. In 2014 zijn hier vier gezinsvervangende huizen geopend. Vroeger werden de wezen allemaal bij elkaar is een groot gebouw geplaatst en sliepen ze in grote slaapzalen. Dit soort weeshuizen zijn niet meer van deze tijd. In 2012 was het tijd voor vernieuwing. Het voormalige weeshuis was gebouwd op grond van de bisschop en deze grond was in bruikleen. Medio 2014 moest de grond grotendeels Pagina 9

10 worden teruggegeven. Dit was aanleiding om in 2012 te starten met het verplaatsen van het weeshuis en de opzet te veranderen. Inmiddels zijn de gezinsvervangende huizen in 2014 in gebruik genomen. Het aantal kinderen is teruggebracht van 150 naar 60. Dit is gerealiseerd door per kind te bekijken of ze weer in hun eigen familie konden worden opgenomen en door natuurlijke uitvloeiing op basis van leeftijd. De bouw van de huizen is gefinancierd door een Duitse organisatie. Het interieur door Stichting Peramiho. Pagina 10

11 Lepradorpen In de lepradorpen Morogoro en Litisha leven zo n 40-tal leprapatiënten. Deze mensen zijn door hun familieleden en dorpsgenoten verstoten en leven onder begeleiding van de leiding van het weeshuis. Hier krijgen ze medische verzorging die ze nodig hebben en worden ze voorzien van voedsel. Ook voor het weeshuis en de lepradorpen geldt dat we gedurende onze aanwezigheid in Peramiho zullen inventariseren waar de behoeftes liggen. We zullen daar waar mogelijk direct financiële steun leveren. Buiten deze periode om zullen we in overleg met onze contactpersonen ter plaatse de gewenste en mogelijke bijdrage leveren. 6. Wat willen we nog bereiken Omdat we een kleine stichting zijn richten we ons telkens maar op één groot project. Toen de bouw van de kleuterschool zich eind 2013 in de eindfase bevond, zijn we ons gaan oriënteren op een nieuw project. Na beëindiging van de ondersteuning van het ziekenhuis in Peramiho waren we op zoek naar een nieuw gezondheidszorgproject dat ondersteuning kon gebruiken. En dat bleek dichterbij dan verwacht. St. Anna s Health Center We kwamen uit bij het St. Anna s Health Center, een moeder-kind kliniek in Uwemba, Zuid-Tanzania. Uwemba ligt op vier uur rijden van Peramiho maar deze kliniek is in eigendom van en wordt gerund door de Missionary Bendictine Sisters. Dezelfde oprichters als van het ziekenhuis in Peramiho. Het opwaarderen van de oude kleine operatiekamer van het ziekenhuis in Uwemba tot Minor theatre stond al sinds jaren op de agenda van de Missionary Benedictine Sisters. Hiermee worden keizersneden mogelijk gemaakt, waardoor moeder- en kindersterfte wordt teruggebracht. Pagina 11

12 Het ontbrak de nonnen niet alleen aan middelen, maar vooral aan artsen die in Uwemba wilden werken. Artsen bleven niet lang in Uwemba. Het gebied kent twee seizoen. In het koudste seizoen is het er koud en in het kleine dorpje Uwemba zijn nauwelijks, zeg maar rustig geen faciliteiten. Er is niets te beleven. De artsen wonen en werken liever in een grotere stad met meer mogelijkheden. Sr. Rosann, moeder-overste van de Missionary Benedictine Sisters heeft enkele jaren geleden besloten om eerst voor een stabiele basis te zorgen. Een van de nonnen heeft inmiddels een studie medicijnen gevolgd en is nu als een zogenoemde Clinical Officer gestationeerd in Uwemba. Een Clinical Officer is een basisarts, die voldoende opleiding heeft genoten voor het werken in een health center en voor basiszorg, echter niet voor keizersneden. Er is één betaalde en één onbetaalde (non) Clinical Officer. Drie andere nonnen zijn werkzaam als verpleegkundige (grade A). Daarmee is de continuïteit gewaarborgd. Nu kan er eindelijk worden gedacht aan het uitbreiden van diensten. Een van de diensten is het mogelijk maken van keizersneden. Waarom dat nodig is vertellen we u hieronder. Activiteiten van het ziekenhuis Het St. Anna s Health Center is vooral actief op het gebied van pre- en postnatale zwangerschapszorg. Veel vrouwen komen in een vroegtijdig stadium naar het ziekenhuis om daar te bevallen. Ze wonen te ver weg om anders tijdig in het ziekenhuis te kunnen zijn. Toch verloopt in vele gevallen een bevalling niet volgens het boekje. Vaak is een keizersnede nodig om moeder en/of kind te redden. Dit is op dit moment in het ziekenhuis niet mogelijk. De kleine operatiekamer kan niet meer gebruikt worden. Deze voldoet niet meer aan de huidige vereisten. In zulke noodsituaties worden de vrouwen met een jeep vervoerd naar het Kibena ziekenhuis van Njombe. Dit ziekenhuis ligt op een afstand van 45 kilometer van Uwemba. Daarvan is 23 kilometer een onverharde weg. De onverharde weg van Uwemba naar Njombe In de droogteperiode is deze goed begaanbaar en leg je deze onverharde weg af in 18 minuten en de gehele afstand in 45 minuten. Tijdens de regentijd is dat een ander verhaal. Dan kan de reis oplopen tot meer dan 3 uur. Veel vrouwen en baby s overleven Pagina 12

13 deze reis niet. Het opwaarderen van een zogenoemde minor theatre kan vele levens redden. De oude operatiekamer (anno 2013) Voorbeeld Tijdens de aanwezigheid van Monique en Leon in juni 2013, was er de dag van te voren een baby geboren. Gelukkig gezond en wel. Maar de bevalling verliep niet soepel. De moeder kreeg plotseling een epileptisch insult. Een dergelijk epileptisch insult wordt een eclampsie genoemd. Deze situatie is voor zowel moeder als kind zeer gevaarlijk. Er trad bewusteloosheid van de moeder op. Behandeling is in principe niet mogelijk. Alleen de klachten kunnen worden onderdrukt. De enige manier om de (pre-)eclampsie te doen verdwijnen, is bevallen. De baby wilde echter nog niet komen en dan is een keizersnede de oplossing. Dat is helaas niet mogelijk in het St. Anna s Health Center. Om ervoor te zorgen dat moeder en kind niet voortijdig zouden overlijden is de moeder behandeld met medicatie. Vervolgens is ze snel achter in de jeep van het ziekenhuis gelegd en is de tocht richting ziekenhuis ingezet. Onderweg diende de baby zich toch aan en is gelukkig alles goed gekomen. De meeste vrouwen redden het in zulke situaties meestal niet. Een hoogzwangere vrouw in de tot ambulance omgebouwde jeep Pagina 13

14 Wat hebben we hiervoor al gedaan Van het project is een projectplan geschreven. Een korte beschrijving van de tot nu toe ondernomen activiteiten beschrijven we hieronder. Onderzoek naar haalbaarheid Midden 2013 hebben Monique en Leon eerst de haalbaarheid van het project bekeken. Om te voorkomen dat er in de omgeving al een andere ziekenhuis is opgewaardeerd of op de nominatie staat om opgewaardeerd te worden naar een zogenoemde Comprehensive Emergency Obstetric Care ziekenhuis, hebben we afstemming gezocht met diverse partijen. Lokale ziekenhuizen en ministerie We hebben gesproken met medewerkers van een lokaal en regionaal ziekenhuis. Daarnaast hebben we contact gehad met het Ministerie van Volksgezondheid. Deze gesprekken hebben Leon van Enckevort (Stichting Peramiho), Monique Derrez (Stichting Peramiho) en Sr. Rosann Ocken OSB (Missionary Benedictine Sisters) in Tanzania gehouden in de periode van 4 juni 2013 tot 22 juni Dorpshoofden Het is belangrijk om de lokale bevolking en autoriteiten te betrekken bij de plannen, zoals de dorpshoofden. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en de dorpshoofden hebben schriftelijk de medewerking toegezegd. Brief is getekend en voorzien van officiële stempel. Echografie De eerste non heeft een opleiding afgerond om echo s te kunnen maken. Zo kan in een vroegtijdig stadium worden bekeken of een zwangere vrouw mogelijk in aanmerking komt voor een keizersnede en zo eerder naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden vervoerd. Een echoapparaat is door Stichting Peramiho gefinancierd. Sr. Johanna onderzoekt een zwangere vrouw Pagina 14

15 7. Het verkrijgen van financiële middelen Het geld dat nodig is voor de realisatie van projecten verkrijgen we via fundraising en door middel van donaties. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: donaties; subsidies; giften; schenkingen en legaten; door erfstellingen, welke alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard; andere op wettige wijze verkregen baten; andere inkomsten. We willen niet alleen handje ophouden, maar vooral geld ophalen door het organiseren van evenementen. In dit hoofdstuk 8 beschrijven we de activiteiten die we tot nu toe hebben gedaan. 8. PR en media Website Stichting Peramiho heeft een eigen website: Omdat de schrijfwijze van Peramiho niet eenvoudig te onthouden is, gebruiken we ook de makkelijker te onthouden domeinnaam Bezoekers worden via deze link doorgeleidt naar de officiële website van de stichting. Social Media De stichting is ook actief via de social netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Ook hier wordt de domeinnaam moniquehelpt gebruikt. Facebook: Twitter: Publicaties Met enige regelmaat haalt de stichting de lokale, provinciale en zelfs de landelijke media. De persberichten uitgebracht door de stichting worden goed opgepakt. Niet alleen de schrijvende pers maar ook de beeldende pers heeft aandacht aan de stichting. 9. Activiteiten tot nu toe 2008 In de zomer van 2008 is Monique Derrez als vrijwilliger voor Artsen zonder Vakantie drie weken als fysiotherapeute werkzaam geweest in Peramiho. Vooraf heeft ze op de plaatselijke TV in Weert de nodige publiciteit gekregen en bij vrienden, bekenden maar ook tot dan toe onbekenden sponsorgeld ingezameld. Met dit geld heeft ze ter plaatse spullen laten maken, zijn er spullen en lesmateriaal gekocht voor het ziekenhuis en een kleuterschool en is de afdeling fysiotherapie voorzien van materialen Om echter een verandering te kunnen bewerkstelligen is er meer en constant geld nodig. Dit is niet haalbaar met eenmalige acties en dus lag het oprichten van een stichting voor de hand. In 2009 is dan ook besloten de hulp in een formele vorm te gieten door het oprichten van Stichting Peramiho. We hebben eerst hard gewerkt aan onze naamsbekendheid door het geven van presentaties en het opzetten van allerlei communicatiemiddelen. Pagina 15

16 In 2009 heeft naast Monique Derrez ook Leon van Enckevort zijn vakantie in Peramiho doorgebracht en heeft hij voor het eerst kennis gemaakt met Peramiho en haar omgeving. Om deze gezamenlijke missie te ondersteunen is er onder familie, vrienden en collega s wederom een sponsoractie gehouden. Er is een sponsorfilm gemaakt van de missie die in 2008 heeft plaatsgevonden. Deze sponsorfilm heeft grote indruk gemaakt op mensen. Daarnaast is er een garageverkoop gehouden, waarvan de opbrengst geheel ten goede is gekomen aan de stichting Sinds september 2010 is de bal flink gaan rollen. De stichting organiseerde op 30 september 2010 de netwerk-/benefietavond Business4Benefit. De avond werd geopend door de burgemeester van Weert. Verder waren gedeputeerde Bert Kersten van de Provincie Limburg en oud-keeper van het Nederlands elftal, Hans van Breukelen de sprekers (gratis). Sindsdien genieten we een brede maatschappelijke steun, van vele particulieren, bedrijven en serviceclubs In 2011 heeft de stichting polsbandjes en flesjes water verkocht. Op 17 en 18 juni 2011 heeft de stichting voor de eerste keer de 24-uurs Spinn-inn Marathon 24 uur voor Peramiho georganiseerd. Gericht op teams die 24 uur een fiets in beweging wilden houden. Tevens konden individuele fietsers zich ook inschrijven om mee te fietsen. Acht teams hebben 24 uur een fiets draaiende gehouden. De totale opbrengst was ,-. Hiermee steeg de teller weer enorm. Op 28 augustus 2011 vertrokken Leon van Enckevort en Monique Derrez voor een half jaar, op eigen kosten, naar Peramiho om enkele doelen van Stichting Peramiho te realiseren. Een van de doelen is het realiseren van twee soorten waterprojecten. Het eerste waterproject was de bouw van een watertank bij het plaatselijke ziekenhuis van Peramiho. Het tweede waterproject richtte zich op de realisatie van 10 waterputten in Likuyufusi en één in Parangu. Daarnaast is eind november gestart met de bouw van de kleuterschool 2012 Op 2 en 3 november 2012 organiseerde de stichting voor de tweede keer de 24-uurs Spinn-inn Marathon. Dit jaar namen 19 teams en enkele individuele fietsers deel. De opbrengst van dit evenement was ,-. Het bijzondere tijdens deze editie was de aanwezigheid van Sr. Rosann Ocken. Zij was destijds de moeder overste in Peramiho. Sr. Rosann heeft bij alle aanwezigen een onuitwisbare indruk achtergelaten. Eind november 2012 heeft Monique Derrez nog een werkbezoek gebracht aan Tanzania. Ze heeft onder andere de voortgang van de bouw van de kleuterschool bekeken en ze heeft de waterputten bekeken die in 2011/2012 gerealiseerd zijn In juni 2013 hebben Monique Derrez en Leon van Enckevort een werkbezoek gebracht aan Tanzania. Ze hebben de status van de huidige lopende projecten bekeken (de bouw van de kleuterschool) en ze hebben samen met Sr. Rosann de mogelijkheden voor een nieuw project besproken. Dit wordt het opwaarderen van de operatiekamer in het St. Anna's Health Center, een moeder-kind kliniek in Uwemba. Op 8 en 9 november 2013 heeft de stichting voor de derde keer de 24-uurs Spinn-inn Marathon georganiseerd. De opbrengst van dit evenement was ,-. De opbrengst van deze marathon komt ten goede van de moeder-kind kliniek van het St. Anna's Health Center in Uwemba. Op vrijdag 29 november 2013 organiseerde de stichting in samenwerking met Thamara Winters het nieuwe evenement Weert aan Tafel Op 8 adressen door heel Weert aten Pagina 16

17 ruim 70 mensen één en hetzelfde driegangenmenu. Het doel van dit evenement was om bekenden en onbekenden samen te laten genieten van een heerlijke maaltijd en samen tot een geanimeerd gesprek te komen. Vele deelnemers en sponsoren zorgden ervoor dat de stichting een netto opbrengst van 1.900,- aan het projectbudget kon toevoegen In mei 2014 brachten Monique Derrez en Leon van Enckevort weer een bezoek aan Peramiho, dit keer vergezeld door een groep mensen die zelf met eigen ogen konden bekijken hoe de stichting haar doelen in Tanzania probeert te bereiken. De groep medereizigers waren zo enthousiast dat zij zich spontaan hebben verenigd in de groep Vrienden van Peramiho. Vanuit deze groep helpen zij op allerlei manieren mee om de doelen van de stichting te kunnen bereiken. Hun reisverhalen zijn te lezen op de website In juli 2014 is Monique Caris toegetreden tot het bestuur in de functie van secretaris. Sindsdien is het bestuur voltallig en op volle kracht om verder samen te werken. Op 13 oktober 2014 hebben Monique Derrez en Monique Caris samen met 20 Weerter artiesten het lied Gaeftj eur hert opgenomen in studio Difference in Weert. Alle artiesten hebben belangeloos meegewerkt aan de opname. Het liedje met de daarbij horende videoclip is op DVD verkocht. Ook deze opbrengst kwam volledig ten goede aan de stichting. Voor de vierde keer op rij werd op 7 en 8 november 2014 de succesvolle Spinn-inn Marathon georganiseerd. Binnen één week na de openstelling van de inschrijving hadden dertig enthousiaste teams hun deelname toegezegd. Dit alles leidde tot een meer dan fantastische opbrengst van ,-. Ook Weert aan Tafel werd dit jaar weer succesvol georganiseerd op 28 november. Aan 15 tafels aten 120 mensen verspreid door heel Weert en zelfs tot in Ospel volgens het bekende principe samen een driegangenmenu, ook dit jaar weer samengesteld door Thamara Winters. Meer deelnemers en vele sponsoren zorgden samen voor een nettoopbrengst van 3.800, Betrouwbaarheid en ondersteunen lokale economie Onze visie is om met het gedoneerde geld, daar waar mogelijk, de lokale economie in Tanzania te steunen. In plaats van alles mee te nemen of te verschepen vanuit Nederland laten we de benodigdheden zoveel mogelijk door lokale vakmensen in Tanzania vervaardigen of we kopen ze in het land zelf. Daarnaast werken we met een betrouwbare partner ter plaatse. Hierdoor wordt het geld ook daar besteed waar het voor bedoeld is. 11. Wat hebben wij te bieden De sponsoren van Stichting Peramiho zijn in te delen in twee groepen. De eerste groep zijn de particuliere sponsoren, bestaat uit familie, vrienden, collega s en bekenden. De tweede groep wordt gevormd door het zakelijke sponsoren Particuliere sponsoren We willen aantonen dat de aangegeven doelen ondersteund worden met behulp van de donaties. Jaarlijks zullen er één of meerdere sponsorfilmpjes worden gemaakt om te laten zien wat er met het geld gedaan is en waarvoor er geld nodig is. Via de website en social media worden alle sponsoren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Pagina 17

18 11.2 Het bedrijfsleven Naast de individuele sponsoren wordt er een koppeling gemaakt met het bedrijfsleven. Zo brengen we de stichting onder de aandacht van een breder publiek door het bezoeken van netwerkbijeenkomsten, via de media, via brieven en mond op mond reclame. Maatschappelijke betrokkenheid Het sponsoren van de stichting in de vorm van geld, in natura, diensten of mankrachten biedt het betreffende bedrijf de mogelijkheid hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Sponsorpakket Tevens heeft de stichting een sponsorpakket samengesteld. Als tegenprestatie krijgt het bedrijf, indien gewenst, een naamsvermelding en/of logo en link naar hun bedrijf op de website van de stichting. ANBI-status De Stichting Peramiho bezit de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Zowel de stichting als particulieren/bedrijven die erfstellingen, schenkingen en giften doen aan de stichting kunnen in dat geval belastingvoordelen genieten. Meer informatie over ANBI kunt u vinden op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Pagina 18

19 12. Het bestuur 12.1 Benoeming en ontslag bestuur Het bestuur bestaat uit drie leden. Het aantal bestuursleden wordt door voorzitter vastgesteld. De leden van het bestuur worden door de voorzitter van Stichting Peramiho gehoord en voor een onbepaalde periode benoemd. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden ontvangen als zodanig geen honorarium. Zij kunnen evenwel een vergoeding ontvangen voor de kosten die zij in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt. Het bestuur stelt daaromtrent nadere regels. Deze hebben de goedkeuring nodig van het voltallige bestuur. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: a. door ontheffing door de voorzitter van Stichting Peramiho; b. door bedanken door de functionaris Taakverdeling bestuur De secretaris en de penningmeester worden door de voorzitter van Stichting Peramiho gevraagd. De functies en taken van de leden van het bestuur in onderling overleg verdeeld. De voorzitter is belast met de leiding van het bestuur en de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de secretaris in diens plaats. De secretaris is belast met de secretariële werkzaamheden, waaronder het notuleren van de vergaderingen en het beheer van het archief. Bij afwezigheid wordt de secretaris vervangen door de penningmeester. De notulen worden in de volgende bestuursvergadering vastgesteld en tijdens die vergadering door de voorzitter en de secretaris getekend. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en met de financiële administratie Taak en bevoegdheden bestuur Het bestuur is belast met het besturen van de stichting Bestuursvergadering Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit nodig acht(en), maar minimaal één keer per drie maanden. Om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen, moet de bestuursvergadering door minimaal minste twee bestuursleden worden bijgewoond. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder bestuurslid heeft één stem. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De oproep voor een bestuursvergadering geschiedt per mail met inachtneming van een termijn van vijf werkdagen. De oproep bevat de te behandelen onderwerpen. Besluitvorming over andere onderwerpen kan niet plaatsvinden, tenzij alle bestuursleden aanwezig zijn en daarmee instemmen. Onder bijzondere omstandigheden kan het bestuur ook telefonisch vergaderen. De voorzitter draagt dan zorg dat de genomen besluiten zo snel mogelijk schriftelijk aan de bestuursleden worden toegezonden Beloning voor bestuurders De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De werkzaamheden geschieden geheel op vrijwillige basis. Gemaakte onkosten kunnen in onderling overleg redelijkerwijs worden vergoed. Pagina 19

20 13. Contactgegevens Stichting Peramiho Kruisstraat ZL Weert Nederland KvK: IBAN: NL81 RABO Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Monique Derrez Kruisstraat ZL Weert Tel: Monique Caris Frenken Volderstraat KX Weert Tel: Leon van Enckevort Kruisstraat ZL Weert Tel: Pagina 20

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Aktie Benin

Jaarverslag Stichting Aktie Benin Jaarverslag Stichting Aktie Benin 2 0 0 6-2 0 0 7 Postbus 1096 9701 BB Groningen Postbanknummer: 249053 Site: www.aktiebenin.nl E-mail: info@aktiebenin.nl Het doel van de Stichting Aktie Benin (SAB) is

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014 Verander de wereld, leven voor leven ADRA jaarverslag 2014 2 Voor: De armste bevolkingsgroepen in deze wereld, ongeacht hun kleur, etniciteit, geslacht of religie. Opdat ADRA Nederland ze mag en kan ondersteunen

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn. fotomateriaal: Ellis van Minnen

Jaarverslag 2014. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn. fotomateriaal: Ellis van Minnen Jaarverslag 2014 Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn fotomateriaal: Ellis van Minnen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 6! Ten geleide... 8! Samenvatting...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2012

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2012 HospitaalBroeders Jaarverslag 2012 1 Onze aanpak 2 Wat doen wij in Afrika? - Zorg - Voedsel - Onderwijs - Water 3 Onze middelen 4 Doen we het goed? 5 Waar willen we heen? 6 Jaarrekening 4 5 6 8 8 9 11

Nadere informatie

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Sterke verhalen Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen Auteurs: Hilde van Xanten Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Rotterdam, juli 2011 Dit is een publicatie van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 Inleiding En zo is er alweer een einde aan een heel druk en bewogen jaar. Zowel wat het project betreft als in het privéleven Eriq en Kimberly hebben hun uiterste best gedaan in

Nadere informatie

Investeren in duurzame ontwikkeling

Investeren in duurzame ontwikkeling Investeren in duurzame ontwikkeling 2 Voorwoord ASAP bestaat 15 jaar! Net zoals kinderen van deze leeftijd, kent ASAP ook groeipijnen. Het hebben van groeipijnen betekent dat de stichting nog steeds groeit

Nadere informatie