punt diversiteit & toegankelijkheid dubbel Dossier BCV* yevgueni nationale startdag in oostende een fotoverslag op p. 36

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "punt diversiteit & toegankelijkheid dubbel Dossier BCV* yevgueni nationale startdag in oostende een fotoverslag op p. 36"

Transcriptie

1 dubbel punt België -Belgique P.B Brugge 1-2 4/121 P Tijdschrift van en voor Chiroleiding verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus nr. 2 oktober 2006 Chirojeugd Vlaanderen vzw v.u. & afzendadres: H. Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen nationale startdag in oostende een fotoverslag op p. 36 Dossier diversiteit & toegankelijkheid BCV* yevgueni

2 foto: Chiro Ludiek Landegem Diversiteit, diversificatie, diversi toeti foeli koeti moeti, k weet niet wat het is... Ik moet toegeven dat de Chirogroep waar ik bij was waarschijnlijk niet echt een toonbeeld van diversiteit was. Leiding en leden komen bij manier van spreken allemaal van onder dezelfde kerktoren. Bovendien zijn velen op de één of andere manier familie van elkaar (bij dezen zou ik graag de groeten doen aan mijn neef, mijn nicht en mijn twee achternichtjes uit de leidingsploeg). Als er over diversiteit gesproken wordt, gaat het vaak over de aanwezigheid van allochtonen. Maar wie zijn dat nu precies, die allochtonen? In onze Chirogroep liepen ook enkele kinderen met een kleurtje rond. Zijn dat dan allochtonen? Zijn allochtonen allemaal in het buitenland geboren of is het voldoende als één van hun ouders in het buitenland geboren is? Zijn kinderen uit andere Europese landen ook allochtonen? Is er dan een verschil tussen kinderen uit West-Europese en Oost-Europese landen? Zijn er allochtonen die thuis Nederlands spreken? Kunnen kinderen met een andere huidskleur ook autochtoon zijn? Ik vind dat woord allochtoon trouwens een lelijk woord. Het duwt mensen in een stereotiep hokje. Die allochtone stempel wordt vaak geassocieerd met armoede, criminaliteit, slechte schoolprestaties en een gebrekkige integratie. In dat geval is niemand in onze Chirogroep echt allochtoon. Ik vind dat we de term diversiteit moeten uitbreiden. Per slot van rekening zijn we allemaal wel een beetje verschillend. We moeten ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren een plaats kunnen krijgen in de Chiro, ook kinderen met een bril, kinderen zónder huisdier, kinderen die naar een Freinetschool gaan, kinderen die op een appartement wonen, kinderen die géén tv kijken en kinderen die houden van hiphopmuziek. Begrijp me niet verkeerd: ik ontken niet dat bepaalde maatschappelijk kwetsbare jongeren ondervertegenwoordigd zijn in jeugdbewegingen. Ik wil die jongeren alleen niet allemaal in één hokje duwen. Je hebt zelf al ondervonden dat bepaalde jongeren minder snel naar de Chiro zullen komen. Je moet wat harder je best doen om hen over de streep te trekken. Misschien moeten we ons inderdaad wat meer inspannen om ook die kinderen te bereiken met de Chiro. Misschien moeten we ledenwerving niet beperken tot eens per jaar naar de basisschool om de hoek trekken... Marieke INHOUD 2 Edito 3 Inleiding 4 Goede Voorbeelden 8 Het stappenplan 10 Allemaal anders 12 Braakbal 13 Zwart-Wit 14 Ribbels 16 Speelclub 18 Rakwi 20 Tito 22 Keti 24 Aspi 26 Internationaal jaar Dubbelpunt 30 Dag vd Jeugdbew. 31 De rubriek van Miek 32 BCV* 34 Jaarthemaverhaal 36 Chirogazet 41 Chiro-info 42 Gesprokkeld 44 Vorming 46 Yo! 47 De Banier 48 Achterflap DUBBELPUNT Oktober 2006 Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost 10,50 en kan aangevraagd worden bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. ]Tel.[ ]Fax[ ] [ ]Redactieadres[ Merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ] [ ]Eindredactie[ Merijn Gouweloose ]Redactie[ Linde Van de Walle, Joris Vanderborght, Katrijn Geldof, Kate Crauwels, Bruno Pierloot, Mieke Casteleyn, Nele Liekens, Marijke Verschueren en Marieke De Vos ]Taalnazicht[ Kevin Breyne ]Foto s[ Tom Adriaenssen, Saskia Rogge, Jan Van Bostraeten, archief & plaatselijke groepen ]Tekeningen jaarthema[ Jelle Smessaert ]Vormgeving[ Saskia Rogge en Jan Van Bostraeten ]Drukkerij[ Vanden Broele, Brugge - Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer ] dubbelpunt oktober 2006 [ met steun van de Vlaamse Gemeenschap

3 DOSSIER DIVERSITEIT Onze Chirodroom is kinderen en jongeren leren samenleven via spel, hen een kijk geven op zichzelf en de wereld. We willen hen samenbrengen in hun vrije tijd, elke week opnieuw, op bivak of op weekend. En dat willen we graag voor álle kinderen! Of ze nu veel of weinig weten, dik of dun zijn, vlot in de omgang zijn of een beetje verlegen, veel of weinig kunnen, blank of zwart zijn, of het nu jongens zijn of meisjes, of ze graag jongens zien of meisjes, en noem maar op. Alle kinderen willen we een plaats geven in onze Chirogroep. VEEL VERSCHILLEN En niet zomaar een plaats! Mensen van allerlei pluimage komen naast elkaar te staan. Iedereen brengt knotsgekke ideeën, talenten en visies mee. Gül kan niet zo snel lopen, maar kan alle kwiks aan het lachen brengen omdat ze als de beste grapjes vertelt. Bram is erg verlegen, maar kraakt supersnel alle codes die nodig zijn om het bosspel te winnen. Al die verschillen maken het Chiroleventje minder eentonig, maken elk kind rijker. We worden erdoor verrast en kunnen leren van elkaar. En al gauw merken we eerder de gelijkenissen, komen we onszelf tegen. Osman en Siebe zijn allebei gek op dezelfde popgroep. Dorien en Jelle zijn dol op vegetarisch koken. Enzovoort. Het blijft niet bij dromen alleen: we maken er graag werk van. We zetten stappen om als Chiro toegankelijk te zijn voor alle kinderen en jongeren. We willen zoveel mogelijk af van de hokjes en proberen inclusief te werken. Mensen uit hun hokje halen vraagt een inspanning. Mehmet die het Nederlands nog niet zo machtig is of Janne die met haar rolstoel het lokaal zomaar niet in binnenrijdt, of Cindy wiens ouders het lidgeld moeilijk kunnen betalen, laat staan die gekke uitstap naar de zee: kiezen voor diversiteit is niet altijd een makkelijke keuze. Het vraagt een aanpak die wellicht anders is dan je gewoon bent en je kunt op een aantal moeilijkheden botsen. In dit dossier: vind je voorbeelden van groepen die werk maken van onze droom test je hoe jijzelf er al mee bezig bent lees je hoe je ermee van start kunt gaan en vind je meer informatie over de Europese diversiteitscampagne. foto: Chiro Ludiek Landegem foto: Chiro Ludiek Landegem Rechtzetting! Er stond namelijk iets scheef. De prijs voor Dubbelpunt is niet 10 euro voor een jaarabonnement zoals op het formulier stond, maar 10,50 euro. Schrik dus niet als je de factuur krijgt. Ziezo, de prijs is nu rechtgezet! ] dubbelpunt oktober 2006 [ 3

4 DOSSIER DIVERSITEIT Test jezelf (voor wij het komen doen in jouw plaats!) 1. Diversiteit betekent voor mij: a) nu eenmaal de realiteit in onze groep; b) veel last met weinig leden; c) een boeiende uitdaging; d) iets uit de rij oudste tijd, Romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, moderniteit. 2. Ik heb mensen met een handicap: a) wel al eens pootje gelicht; b) in mijn Chirogroep zitten; c) wel al in de buurt opgemerkt; d) het liefst bij Akabe zitten. 3. Mijn groep draait: a) op drie man en een paardenkop; b) super, we hebben geen stukje weekend meer vrij; d) wat u vraagt; d) vrij goed, maar het kan altijd beter! 4. Ik ken mensen van allochtone afkomst: a) van toeten, noch van blazen; b) van het gerechtelijk nieuws in de krant; c) van hier op café; d) redelijk goed, er zitten er in mijn Chirogroep. 5. Ik hou de kostprijs van mijn activiteiten: a) zo laag mogelijk; b) niet in het oog, dat is voor de kassier(ster); c) gewoon, maar we betalen de helft uit de kas voor wie het niet kan betalen; d) zo geheim mogelijk. 6. Ouders zijn voor mij: a) lastpakken en pottenkijkers; b) wat onder mijn nek zit, zonder sch-; c) de mensen die hun kind brengen voor de activiteiten; d) mensen met wie ik zoveel mogelijk contact opbouw. Jij werkt blijkbaar al volop mee aan een diverse Chiro! Mocht je nog tips nodig hebben, vraag dan de brochure Komkommerin aan. Soms zie je kansen, soms zit je tot over je oren in het werk... Het wordt misschien wel eens tijd om tot actie over te gaan! Vraag Draaikracht aan, het spel voor leidingsploegen waarmee je kunt nagaan of je het ziet zitten om aan een meer diverse groep te werken. Je ziet de wereld nogal zwart in en soms valt het allemaal wel even tegen. Maar kom, er zijn nog zoveel kleine leuke dingen... Probeer daar wat van te genieten en misschien zie je het de volgende keer wat beter zitten! Je verkoopt graag onzin en bent beslist de grappigste thuis! Ongetwijfeld denk je er op andere momenten ook wel eens over na hoe jij en de Chiro aan een betere, vreedzame samenleving kunnen werken. De brochure Komkommerin staat vol tips en tricks om aan een meer diverse Chirogroep te werken. Elke groep krijgt er binnenkort één in de bus. Je kunt hem ook aanvragen via of of downloaden op Draaikracht is een spel voor leidingsploegen waarmee je kunt nagaan of je het ziet zitten om aan een meer diverse groep te werken. Je kunt het binnenkort downloaden op of bestellen via of Waarden antwoorden 1. a=3, b=2, c=4, d=1 2. a=1, b=4, c=3, d=2 3. a=2, b=2, c=1, d=4 4. a=1, b=2, c=3, d=4 5. a=4, b=2, c=3, d=1 6. a=2, b=1, c=3, d=4 4 ] dubbelpunt oktober 2006 [

5 DOSSIER DIVERSITEIT goede voorbeelden Huh, halal? In Chiro Hefa uit Deurne zijn ze ervan overtuigd dat de Chiro er is voor iedereen en dat het de opdracht is van de Chiro om kinderen en jongeren uit de buurt te betrekken in de werking. Kinderen en jongeren uit hun buurt proeven de Chirosfeer meestal een eerste keer tijdens de turnles van de plaatselijke school. Leiding van Chiro Hefa kreeg van de directeur van die school gedaan dat ze elk jaar opnieuw spelletjes mogen komen spelen, aan de kinderen mogen uitleggen wat Chiro is en een foldertje mogen meegeven voor de ouders. Op die manier komen allochtone kinderen er ook bij. Met ouders van allochtone kinderen en jongeren worden er geregeld afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over eten op bivak of weekends. Leiding vindt het belangrijk dat ze de ouders ervan kunnen verzekeren dat er met hun kinderen rekening gehouden wordt. Bovendien is zoveel mogelijk uitleg over wat de kinderen vanuit hun geloof mogen eten en wat niet, heel welkom. De leidingsploeg kan dat soms zelf moeilijk inschatten, omdat ze die cultuur minder kennen. Het is voor hen een hele hulp wanneer ouders zelf voorstellen om mee te gaan winkelen of speciale voeding meegeven. foto s: Chiro Hefa Deurne Van stagiair tot groepsleider! 10 jaar geleden startte de Maasmechelse vzw Thebe, een Werking voor Maatschappelijk Kwetsbare Jongeren, met een project waarbij allochtone jongeren worden opgeleid tot animator. De organisatie wil allochtone leid(st)ers opleiden als voorbeeld voor anderen en om te tonen dat jeugdwerk een zinvolle vrijetijdsbesteding kan zijn. Via de scholen gaan ze op zoek naar jongeren die gemotiveerd zijn voor de opleiding. Omdat ze erg intensief is, is het niet altijd gemakkelijk om voldoende kandidaten te vinden. Toch starten er om de 2 jaar ongeveer 12 jongeren. Thebe organiseert een jaar lang wekelijks activiteiten voor hen en dompelt ze onder in de basis van spel. Daarna volgen ze een 5-daagse cursus voor animator. Als ze dit allemaal achter de rug hebben, doen ze stage bij een jeugdvereniging in Maasmechelen. Ook de Chirogroepen van Maasmechelen krijgen af en toe stagiairs over de vloer. Sommigen worden leiding omdat ze de smaak te pakken hebben. Bij Chiro Akori is momenteel één van hen groepsleider. Dankzij dit project, en de sterke ondersteuning ervan door vzw Thebe, merken ze in Maasmechelen dat er meer kinderen van allochtone afkomst naar de jeugdbeweging gaan. De leider vervult een voorbeeldfunctie en is ook voor ouders een vertrouwensfiguur die ze kunnen aanspreken. Zo verdwijnt langzaam het idee dat Chiro iets is voor de Belgen en niet voor de allochtonen. ] dubbelpunt oktober 2006 [ 5

6 DOSSIER DIVERSITEIT Gewoon anders Dat kinderen en jongeren met een handicap perfect kunnen meedraaien in de Chiro, bewijzen ze onder andere in Chiro Ludiek in Landegem en Chiro Amuze in Eindhout. In beide Chirogroepen is er een aparte afdeling voor zulke kinderen en jongeren. Jongeren tussen 14 en 20 jaar met een verstandelijke of lichamelijke beperking zitten in Landegem sinds vorig jaar bij de kastaars en amuseren zich er enorm, volgens leidster Hannah. Ze komen ook naar Chirofuiven en zijn, net als in onze gemeente, echt een deel van onze Chirogroep. Wij vinden het logisch dat zij erbij horen. Als wij op straat spelen, komen we ze tegen. En omgekeerd zien zij ons bezig. Momenteel hebben we zo n 12-tal jongeren bij de kastaars. In Eindhout bestaat de afdeling de rinkies al 10 jaar. Een ouder uit het oudercomité wou zelf zijn mindervalide kind naar de Chiro laten komen. Dat werd op de leidingskring doorgesproken en goedgekeurd. En al snel kwamen er andere kinderen en jongeren bij van een MPI (medisch pedagogisch instituut) uit de buurt. Elk jaar heeft Chiro Amuze een groepje van een 10-tal kinderen en jongeren, van alle leeftijden en met verschillende mogelijkheden en beperkingen. Die mengelmoes is het gevolg van hun principe: wie wil komen proberen bij de rinkies en zich thuisvoelt, mag erbij. Het gebeurt al eens dat iemand afhaakt, verduidelijkt groepsleidster Katleen. Een meisje met het syndroom van Down, dat supergraag voetbalde, vond niet direct aansluiting bij de huidige ploeg, waarin vooral jongeren in een rolstoel en minder mobiele kinderen zitten. We hebben haar doorverwezen naar de Akabescoutsgroep van Winkelomheide bij Geel. Leiding van de rinkies moet bij ons niet per se ervaring hebben of supercapabel zijn in de omgang met zulke kinderen. Het is ook voor de leiding proberen en zoeken en het moet ook voor hen Chiro blijven, iets dat ze graag doen en niet als een last ervaren. Heel in het begin heeft het MPI van Oosterlo de leidingsploeg fel ondersteund en tips gegeven om met zulke leden om te gaan. Maar de meeste duidelijkheid en uitleg komt toch vooral van de ouders van onze rinkies. Aan al onze leden vertellen wij waarom er rinkies zijn. En de meesten proberen er rekening mee te houden. Soms komen ze vragen: Leidster, wat heeft dat meisje? Dan stappen wij met dat lid naar een rinkie en laten de rinkie zelf vertellen wat zijn of haar beperking is. Van nu en straks... foto s: Chiro Ludiek Landegem Al maakt de leiding er een punt van dat hun ledenwerving niet specifiek gericht is naar bepaalde doelgroepen en dat in principe iedereen kan komen, toch bereikt Chiro Battel uit Mechelen veel allochtone kinderen en jongeren. Samenwerking met de plaatselijke school en Beta, een organisatie voor allochtone jongeren, zorgde er vorig jaar voor dat een vijftal allochtonen een stukje Chiro mee beleefden. Van jaar tot jaar varieert het. Soms ligt de andere mentaliteit die die kinderen hebben toch wel wat moeilijk voor ons, vertelt leider Gert. Als een spel om 15 uur gedaan is, willen die kinderen naar huis. Maar dat is in de Chiro niet de bedoeling, hé? Wij maken hen dat dan duidelijk en leggen uit waar Chiro voor staat. foto: Chiro Amuze Eindhout 6 ] dubbelpunt oktober 2006 [

7 DOSSIER DIVERSITEIT Allemaal samen Irina, Marina en George van het vluchtelingengezin Kalmanov uit Noord-Ossetië vonden in Sint-Kruis- Winkel hun weg naar Chiro Totem. Irina speelt er mee bij de speelclub, Marina heeft vriendinnen bij de tito s en George leeft zich uit bij de keti s. Het gezin verblijft nu al 5 jaar in België, maar kreeg afgelopen jaar een negatief advies in verband met hun verblijfsvergunning. Daarop organiseerde Chiro Totem, samen met heel wat andere verenigingen uit de gemeente, een actie tegen het advies. Het zou jammer zijn dat ze naar hun land zouden worden teruggestuurd. Irina, Marina en George zijn helemaal geïntegreerd. Ze voelen zich thuis in onze Chirogroep en hebben hier vrienden en vriendinnen. Ook spreken ze alledrie goed Nederlands. Het is echt sjiek om te zien hoe ze hun leven hebben omgegooid en zijn opengebloeid. Ze hebben het Chirovirus stevig te pakken en zelfs doorgegeven aan hun vriendinnetje Adelia uit het buurdorp Wachtebeke., vertelt leidster Angelique. Chiro Totem uit Sint-Kruis-Winkel steekt met plezier ook extra tijd en moeite in Jozua, een licht autistisch jongetje bij de speelclub. Zo denkt ook Lies Van Kerckhove, de mama van Jozua erover: Om in termen van Fata Morgana te spreken: Chiro Totem is zéker een vijfsterren-chirogroep! Groepsleidster Angélique en speelclubleidster Tineke gingen hele avonden op gesprek bij de ouders van Jozua. Die gaven hen tips en ze kregen er verklaringen voor gedragingen van het jongetje, bijvoorbeeld dat hij dingen die hem gezegd worden dikwijls heel letterlijk opneemt of waarom hij bijvoorbeeld zelf heel punctueel is in het dragen van de bewegingskledij. Op bivak was hij het best uitgedost van allemaal, tot trui en handdoek van de Chiro toe, vertelt Angélique nog altijd een beetje verrast. Omdat structuur voor kinderen met autisme van levensbelang is, had de mama van Jozua op bivak een schriftje meegegeven met pictogrammen en een zicht op de activiteiten, een soort dagboek dat uitwisseling toeliet tussen Jozua, zijn ouders en de leiding. Het was schitterend dat ook Jozua s moeder er veel tijd in stak. foto s: Chiro Totem Lichtpunt Twee jaar geleden stelde Lichtpunt, een vereniging voor kansarmen, de vraag aan Chiro Sint-Andries uit Zottegem om enkele van hun kinderen mee te nemen op bivak. De leiding moest daar niet lang over nadenken en er werd uit de groepskas bijgesprongen om die kinderen het bivak van hun leven te geven. Vooraleer ze op bivak vertrokken, ging de leiding op bezoek bij de ouders van die kinderen. Daar merkten we dat sommige ouders toch een ambetant gevoel hadden bij het feit dat wij hun kinderen gratis lieten meegaan. Voor hen is dat niet evident om toe te geven dat ze het niet kunnen betalen, zegt leidster Karen. Tegen onze leden vertelden we altijd dat er een nieuw lid kwam en niet dat dat iemand vanuit Lichtpunt was. Anders krijgen die kinderen en jongeren direct een stempel, vult leider Bert aan. We bleven samenwerken met Lichtpunt, vooral omdat de moeder van een leidster daar ook werkt. Dus bleef het niet bij één keer mee op bivak. De ene keer verliep het trouwens al beter dan de andere. We ondervonden bijvoorbeeld dat jongeren, vooral op titoleeftijd, moeilijk integreerden in de bestaande afdeling. Daarom bepaalden we na enkele keren dat we enkel nog jonge kinderen, speelclub en rakwi, zouden toelaten. Tot er een paar weken daarna toch nog een keti meekwam met zijn zusje. Dat viel super mee. Hij is dan nog lang blijven komen naar de Chiro, maar is nu ook weer weg. Het hangt echt af van kind tot kind hoe het loopt. Als Lichtpunt ons nu opnieuw vraagt om kansarmen op te nemen, denk ik dat we opnieuw ja zouden zeggen. foto s: Chiro Zottegem ] dubbelpunt oktober 2006 [ 7

8 DOSSIER DIVERSITEIT Stappen in diversiteit Wil je graag aan de slag, op weg naar een diverse Chirogroep? Probeer dan deze stappen eens uit! Gooi het in de groep Het is belangrijk om voor de daden eerst goed na te denken en met de leidingsploeg stil te staan bij dit thema. Maak voor die babbel zeker voldoende tijd vrij op de agenda van de leidingskring en geef iedereen de kans om zijn of haar mening te geven. Niemands mening is fout! Probeer inzicht te krijgen in de samenstelling van je groep. Wie zijn je huidige leden? Zijn er kinderen die de weg naar de Chiro niet vinden? Probeer uit te zoeken wat jullie willen bereiken. Hoe staan jullie tegenover meer diversiteit in de groep? Wat vinden jullie belangrijk? Welke wegen kunnen jullie bewandelen? Hoeveel extra tijd kunnen jullie vrijmaken? Heeft jullie Chirogroep voldoende draagkracht? Er bestaat een degelijk en tof spel Draaikracht om met de leidingsploeg stil te staan bij die vragen. Samen sterk De drempels aanpakken is niet genoeg om contact te krijgen met dé kinderen die je moeilijk bereikt. Voor hen is de stap naar de Chirogroep vaak te groot. Dan heb je nood aan een helpende hand van buitenaf, iets of iemand die een brug kan slaan tussen jullie en die kinderen. Werken met een brugfiguur De naam brugfiguur spreekt wel een beetje voor zich: figuren die een brug slaan tussen jullie en die kinderen. Denk maar aan een juf of leraar van een school met allochtone kinderen, een leidster van het speelplein waar veel kinderen met minder financiële mogelijkheden zitten, een leefgroepbegeleider die werkt in een instelling voor geplaatste kinderen en jongeren of kinderen met een handicap,... Ook het OCMW kan een brugfiguur zijn. Zij kunnen jullie ondersteuning geven voor het bereiken van kinderen in de buurt die het financieel niet makkelijk hebben. Ook hebben ze een zicht op vluchtelingen in je buurt. Over de drempel Er zijn heel wat drempels in een Chirowerking. Voor je actief op zoek gaat naar manieren om moeilijk bereikbare kinderen toch te bereiken, sta je best bij die mogelijke drempels stil. Je vindt al wat informatie daarover in deze Dubbelpunt. Een hele lijst vind je in de brochure Komkommerin. Bespreek met de leiding wat jullie in de groep kunnen veranderen of aanpassen. Stippel een aantal scenario s uit. Bijvoorbeeld: wat zul je doen met ouders die geen geld hebben om het lidgeld, de Chirokleren of het bivak te betalen? Zorgen jullie voor tweedehandskledij, passen jullie de prijzen algemeen aan of gebruik je de Chirokas om tussen te komen? Niet alles ligt bij de leidingsploeg. Je leden, hun ouders, de moeilijk bereikbare kinderen en jongeren zelf spelen ook mee. Misschien zijn er wel ouders van rakwi s die vinden dat je nu te veel aandacht aan het nieuwe kind in een rolstoel besteedt?! Je moet het allemaal afwegen. De brugfiguren kennen de kinderen, kennen de familiale omstandigheden en kunnen jou heel specifieke en concrete tips geven om naar bepaalde kinderen en hun ouders toe te stappen. Zij genieten vaak ook het vertrouwen van de kinderen en hun ouders. Als die brugfiguur in de Chiro gelooft, zal de stap voor de kinderen en hun ouders makkelijker te zetten zijn. Wanneer je naar iemand toe stapt om te vragen of hij of zij een brugfiguur wil zijn, is het belangrijk dat jullie informatie meegeven en goede afspraken maken. Bepaalde mensen kennen de Chiro helemaal niet. Leg goed uit wat jullie doen en waar jullie voor staan. Vertel waarom jullie met brugfiguren willen werken en hoe jullie de samenwerking zien. Anderzijds is het ook goed om te weten met welke organisatie of instantie jullie te maken hebben en wat hun kijk op de situatie is. Een samenwerking opzetten Een goed contact met je brugfiguur kan leiden tot een samenwerking met de betreffende organisatie. Of je kunt ook rechtstreeks naar een organisatie toestappen. Een eerste stap kan een gezamenlijke activiteit zijn waarop je een groep kinderen met hun begeleiding uitnodigt: kinderen uit een instelling, allochtone jongeren van een werking om de hoek... Daar komt wel heel wat bij kijken. 8 ] dubbelpunt oktober 2006 [

9 DOSSIER DIVERSITEIT foto: Chiro Ludiek Landegem Organisaties waarmee je kunt samenwerken: x Speelpleinwerkingen die zich richten naar asielkinderen of kinderen en jongeren met minder financiële mogelijkheden. x Een asielcentrum of opvangcentrum voor vluchtelingen. x Een MPI (Medisch Pedagogisch Instituut) dat kinderen en jongeren met een handicap opvangt. x Jeugdwerk specifiek gericht naar maatschappelijk kwetsbare jongeren, zoals bijvoorbeeld Arktos, Lejo vzw, JES vzw, Habbekrats vzw, KIDS, WMKJ s... die voor die jongeren een vrijetijdsaanbod voorzien. x Instellingen voor geplaatste kinderen en jongeren, een internaat voor dove kinderen en jongeren,... Een uitgebreid stappenplan om je Chirogroep toegankelijk te maken voor iedereen, met meer concrete tips en voorbeelden, vind je terug in de brochure Komkommerin. Elke Chirogroep krijgt die toegestuurd in oktober De methodiek Draaikracht, om dit thema te bespreken binnen de leidingsploeg, kun je aanvragen via of of downloaden op foto: Chiro Mengelmoesh Gent Tips bij de opzet x Denk met de leidingsploeg goed na over een concreet aanbod voor je naar de betreffende organisatie stapt. Betrek bij die beslissingen ook je leden. Luister naar wat zij een uitdaging zouden vinden. x Kom twee à drie keer samen met de leiding van de andere organisatie om het ijs al wat te breken. Dat maakt de kans op slagen van een gezamenlijke activiteit groter. x Zorg voor een contactpersoon binnen je leidingsploeg. Vraag bij de andere organisatie ook naar één contactpersoon, dat vergemakkelijkt de communicatie. x Wanneer jullie overleggen over de inhoud van een activiteit, zoek dan naar gedeelde interesses en vertrouwde zaken. Bijvoorbeeld thema s als sport, muziek of koken. Speel in op elkaars capaciteiten door elkaar les te geven. Denk maar aan een initiatie Arabische dans, een sessie typisch Vlaams koken,... x Als jullie het eens zijn over de aard van de activiteit, praat dan alles op voorhand goed door met de begeleidingsploeg en de eventuele brugfiguren. Denk hierbij ook aan afspraken in verband met leefregels en hoe je reageert wanneer ze overtreden worden. Jongeren van een instelling kunnen het bijvoorbeeld gek vinden dat je enkel mag roken tijdens het 4-uurtje of dat gsm s niet gebruikt worden in de Chiro. Kijk wat haalbaar is en wat de gewoontes zijn in de beide werkingen. x Evalueer de activiteit en de samenwerking. Dat doe je best elk binnen je eigen werking, daarna samen. Voorbeelden van gezamenlijke activiteiten: x Een kooknamiddag bij een allochtone meisjesbeweging met een lekker Turks etentje als afsluiter. (En wellicht een Chiroliedje als tafelmoment...) x Een namiddagje voetballen met je Chirogroep en een allochtone jongerenwerking. x Een daguitstap naar zee (met leuke tochttechnieken en enkele gekke spelen) x Samen een initiatiedag touwenparcours volgen, georganiseerd door de Dienst Avontuurlijke Activiteiten. ] dubbelpunt oktober 2006 [ 9

10 DOSSIER DIVERSITEIT Allemaal anders! Allemaal gelijk! Allemaal anders, allemaal gelijk is een Europese campagne die jou uitdaagt om te laten zien dat je gelooft in een diverse samenleving. Roep op tot respect voor elkaar en kom op tegen onverdraagzaamheid en discriminatie! Mo en Mie De campagne werkt met twee hoofdfiguren: Mo en Mie Bizar. We vroegen hen waarover het nu eigenlijk gaat. Mie: We hebben allemaal wel iets dat ons anders maakt dan anderen: ros krulhaar, een donkere huid, flaporen, een dikke kont en ga zo maar even door. Je kunt verschrikkelijk slim zijn of juist heel dom, of homo, macho, lastig, tof, gehandicapt, knap of moslim. Niemand is hetzelfde, niet van buiten en niet van binnen. Gelukkig, zeg ik dan, t zou anders maar saai zijn! Mo: Ja, maar voor sommigen betekent het dat ze gepest of zwaar gediscrimineerd worden, omwille van hun huidskleur, kleren, lief, geloof, handicap en ga zo nog maar even door! Mie: Maar als je iemand leert kennen die op het eerste gezicht anders is, blijkt die na een tijdje toch niet zo anders te zijn. Je hebt altijd wel iets gemeen: allebei zweetvoeten, je bent fan van dezelfde groep of je vast één keer per jaar. En een keer dat je dat weet, kun je ook heel veel nieuwe leuke dingen van elkaar leren. Mo: De campagne Allemaal anders, allemaal gelijk roept je op om die andere en dus ook jezelf te respecteren. Zo komen we met z n allen op tegen onverdraagzaamheid en discriminatie, en ik doe mee! Dubbelpunt: Waaw, chic! En hebben jullie ook een eigen boodschap voor de wereld? Mie: Ja, de boom in met pestkoppen! Mo: Juist! Want uiteindelijk maak je zelf iets van je leven! Mie en Mo Europese campagne?! De Raad van Europa lanceert de campagne All different, all equal in 2006 en Ze roept jongeren over heel Europa op om campagne te voeren voor diversiteit, mensenrechten en participatie. Zo komt het dat jongeren van Turkije tot Estland, tot september 2007 All different, all equal gestalte geven. In Finland heet dat dan Kaikki erilaisia kaikki samanarvoisia, in het Frans Tous différents, tous égaux en in het Nederlands Allemaal anders, allemaal gelijk. foto: Andy Demeulenaere, Mano Mundo Raymond Die andere Raymond van het Groenewoud schreef voor de campagne een songtekst over die andere the other one. Hij maakte vijf verschillende strofes waaruit andere artiesten kunnen kiezen om een eigen versie te maken. Zo kun je het lied downloaden op www. allemaalanders.be in versies van X!nk, Sweet Coffee, Sidus en Stijn! 10 ] dubbelpunt oktober 2006 [

11 DOSSIER DIVERSITEIT Special Aspibnormal In het voorjaar van 2006 kwam de jeugddienst In Petto naar buiten met een diversiteitskrant die de vreemde titel Special Abnormal meekreeg. Ze hielden een enquête bij 1800 jongeren over hoe ze zich voelen bij verschillen en gelijkenissen. Een jongerenredactie ging aan de slag met de resultaten van dat onderzoek en schreef een magazine bijeen. Eén van die jonge redacteurs was Youlia Schelkens, aspi in Chiro Sint-Agnes uit Kapelle-op-den-Bos. foto: Flickr Bizarre bendes! Wil jij laten zien dat je gelooft in een verdraagzame en bonte samenleving waar iedereen anders mag zijn en toch gelijk is? Heb je een geweldig idee om de campagne zichtbaar te maken in jouw buurt, school, jeugdvereniging of stamcafé? Wil je de winkelstraat behangen met Mie en Mo? Een groot spandoek met de campagneslogan aan de gevel van het gemeentehuis hangen? Een uitwisseling doen tussen twee heel verschillende organisaties over gebruiken en tradities? Een clichébrigade organiseren om clichés te doorprikken? Verzamel dan een paar vrienden en vorm één van onze Bizarre Brigades! Een Bizarre Brigade plant helemaal zelf acties om Allemaal anders, allemaal gelijk te promoten. Dat kan binnen je jeugdvereniging, de klas, samen met je neven en nichtjes of zelfs met de hele buurt. Dat kies je helemaal zelf! DP: Hoe ben je in de redactieploeg terechtgekomen, Youlia? Youlia: Dat is eigenlijk best wel een grappig verhaal. Mijn bomma had in de Libelle een oproep zien staan voor een jongerenredactie. Ik heb me dan op goed geluk ingeschreven, maar ik dacht niet dat er veel kans was dat ik geselecteerd zou worden. Ik dacht echt dat er zich heel veel mensen zouden inschrijven, maar dat was dus niet het geval. Ik werd uitgenodigd voor een eerste vergadering en daarna zijn we nog een paar keer met de redactie samengekomen in Antwerpen. We hebben gebrainstormd over het thema diversiteit en pesten. De hele inhoud van het boekje werd met ons besproken en we verdeelden wie wat zou gaan schrijven. DP: Wat werd jouw taak voor Special Abnormal? Youlia: Ik heb een blinde man geïnterviewd. Ik heb met hem vooral gepraat over de moeilijkheden die hij zoal tegenkomt in deze gemoderniseerde, chaotische samenleving. Er bestaan tegenwoordig heel wat snufjes om mensen met een handicap te helpen, maar alles gaat soms zo snel dat mensen elkaar vergeten te helpen. DP: Het thema van het tijdschrift was diversiteit en pesten. Hoe belangrijk vind je dat thema voor jongeren? Youlia: Ik vind het toch wel een thema dat de nodige aandacht verdient. Er worden overal mensen gepest, zeker op school. Ook in de Chiro is diversiteit een belangrijk thema. Enerzijds zou je wel denken dat dat sowieso wel goed zit in de Chiro: we voelen ons er verbonden, we kunnen lekker gek doen en we voelen ons sterk, dus we trekken er ons niets van aan als mensen ons raar vinden. Anderzijds gebeurt het in de Chiro ook wel dat er mensen uit de boot vallen omdat ze anders zijn. Iemand die wat minder gek is dan de rest misschien, of wat serieuzer is... DP: Hoe kijk je terug op je Special Abnormal -ervaring? Youlia: Het was heel boeiend en leerrijk om te zien hoe het er in een redactieploeg aan toe gaat. Ik wil later journalistiek studeren en zo kon ik er al eens van proeven. Toen ik mijn artikel in het boekje gepubliceerd zag staan, was ik echt wel trots. DP: Ben je zelf ook een beetje Special Abnormal? Youlia: Tuurlijk, iedereen is uniek en heeft z n speciale trekjes ik ben daar geen uitzondering op. Mijn meest opvallende gekke trekje... Hmmmm, dat is misschien toch dat ik heel optimistisch ben en altijd positief denk! DP: Houden zo, Youlia! Bedankt voor het interview. Youlla foto: Andy Demeulenaere, Mano Mundo Meer info over de campagne vind je op Op vind je ook een resem informatieve spelen die je in het kader van de campagne kunt gebruiken. Sweet Coffee foto: Flickr ] dubbelpunt oktober 2006 [ 11

Centen... DUBBELPUNT. ZET JE RAKWI S OP DE COVER... van het Ventieltje! (zie p.19) Palaveren op p.24

Centen... DUBBELPUNT. ZET JE RAKWI S OP DE COVER... van het Ventieltje! (zie p.19) Palaveren op p.24 DUBBELPUNT België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift van en voor Chiroleiding verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus nr. 3 november 2004 Chirojeugd Vlaanderen vzw v.u. &

Nadere informatie

Chiroïne DUBBELPUNT. over drugs en Chiro

Chiroïne DUBBELPUNT. over drugs en Chiro DUBBELPUNT België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift van en voor Chiroleiding verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus nr. 9 mei 2005 Chirojeugd-Vlaanderen vzw v.u. & afzendadres:

Nadere informatie

muziek punt dubbel DOSSIER BCV* eppo janssen x in het hart van deze Dubbelpunt België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

muziek punt dubbel DOSSIER BCV* eppo janssen x in het hart van deze Dubbelpunt België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 dubbel België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 punt Tijdschrift van en voor Chiroleiding verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus nr. 7 maart 2008 Chirojeugd Vlaanderen vzw v.u. & afzendadres:

Nadere informatie

PUNT LOKALEN. Dubbel DE CHIROJAREN VAN ELS VAN WEERT. België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

PUNT LOKALEN. Dubbel DE CHIROJAREN VAN ELS VAN WEERT. België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 Dubbel PUNT België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift van en voor Chiroleiding verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus nr. 4 december 2005 Chirojeugd-Vlaanderen vzw v.u.

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Inspiratielijst. NokNok

Inspiratielijst. NokNok Inspiratielijst NokNok 2012 1 Colofon De Inspiratielijst NokNok is een project van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie met de financiële steun van de Vlaamse overheid. Deze

Nadere informatie

Zoek de 10 verschillen. Een brochure over omgaan met diversiteit in je groep

Zoek de 10 verschillen. Een brochure over omgaan met diversiteit in je groep Zoek de 10 verschillen. Een brochure over omgaan met diversiteit in je groep c o l o f o n i n h o u d Ploeg Diversiteit september 2006 Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Lange Kievitstraat 74 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen.

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Infobrochure voor jeugdwerkers Jeugd & Vrede 1 Deze brochure is gebaseerd op Pesten voorkomen stap voor stap - De No Blame-aanpak in theorie en

Nadere informatie

Givers en alcohol: een beleid. Jins doen het voor het eerst. Weg met sisal! leve polypropyleen. 22 feb 2013 10-11 12-13

Givers en alcohol: een beleid. Jins doen het voor het eerst. Weg met sisal! leve polypropyleen. 22 feb 2013 10-11 12-13 Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Lange Kievitstraat 74, B-2018 Antwerpen Zeswekelijks tijdschrift van Scouts en Gidsen Vlaanderen (uitgezonderd aug & sept) Jaargang 37 Afgiftekantoor: gent X P409371

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Jaaroverzicht. www.ksj.be www.ksjwest.be. Leidingstekort 4-5. Spannende kortverhalen 6-7. Organigram 8-9. Bonsaï WES 2-3 Wedstrijd kampfoto s WES x3

Jaaroverzicht. www.ksj.be www.ksjwest.be. Leidingstekort 4-5. Spannende kortverhalen 6-7. Organigram 8-9. Bonsaï WES 2-3 Wedstrijd kampfoto s WES x3 VU: Marie Descamps, Dwarsweg 1, 8560 Gullegem Afgiftekantoor: GENT X P602634 jaargang 32 nr. 6 juli-augustus 2013 tweemaandelijks tijdschrift www.ksj.be www.ksjwest.be BELGIË BELGIQUE P.B. GENT X BC 9666

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken...

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... INHOUDSTAFEL Woord vooraf 3 Waarom een VB? 6 Waarom een proost? 8 De rol van een VB/proost 10 Valkuilen 15 Hoe vind je een VB? 19 Hoe vind

Nadere informatie

HERFST 2014 nr12. Positief. opvoeden. Dossier. Genieten van genoeg. Thuis bij CADEAUTJESTIJD. Wendy Van Wanten

HERFST 2014 nr12. Positief. opvoeden. Dossier. Genieten van genoeg. Thuis bij CADEAUTJESTIJD. Wendy Van Wanten Positief opvoeden HERFST 2014 nr12 TRIPLE P MAGAZINE Dossier Genieten van genoeg NEEN ZEGGEN zo doen andere ouders het Thuis bij Wendy Van Wanten CADEAUTJESTIJD Met een klein budget 10 tips De feestdagen

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen Deze bundel hoort thuis in het deel Vele kleintjes INHOUD INLEIDING 1. WAT IS LEEFTIJDSGERICHT WERKEN 2. WAAROM LEEFTIJDSGERICHT WERK

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie