CO2-emissie 2012 Logica Nederland. Tussentijdse rapportage volgens ISO CO2-prestatieladder v2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2-emissie 2012 Logica Nederland. Tussentijdse rapportage volgens ISO14064-1 CO2-prestatieladder v2.0"

Transcriptie

1 CO2-emissie 2012 Logica Nederland Tussentijdse rapportage volgens ISO CO2-prestatieladder v2.0 Logica augustus 2012

2 Opgesteld in het kader van de CO2-prestatieladder v2.0. Verantwoordelijke: Norbert Twisker Lead Corporate Responsibility NL Documenthistorie: Versie Status Datum 1.0 Definitief Pagina 2

3 Inhoud 1 Inleiding Methode Resultaten CO2-emissie eerste helft Scope 1 Directe emissies Scope 2 Indirecte emissies Scope 3 Overige indirecte emissies Trend Onzekerheden in de resultaten... 9 Referenties Bijlage A Conversiefactoren Pagina 3

4 1 Inleiding Logica is een dienstverlenend bedrijf dat zakelijke dienstverlening, systeemintegratie en outsourcing biedt aan haar klanten over de hele wereld. Het internationale hoofdkantoor bevindt zich in Reading (UK), het hoofdkantoor van Logica Nederland is gevestigd in Amstelveen. Vermindering van de CO2 - uitstoot is één van de belangrijkste doelstellingen van Logica s MVObeleid. Door nadruk te leggen op een duurzame bedrijfsvoering wordt een bijdrage geleverd aan de omzetontwikkeling en een efficiënte bedrijfsvoering. Logica is een duurzame leverancier en een geloofwaardige aanbieder van duurzame diensten. Om dit bij de buitenwereld nog meer onder de aandacht te brengen is het onze ambitie het niveau 4-certificaat voor de CO2-Prestatieladder te behalen. Sinds 2008 rapporteert Logica haar CO2-emissie en reductieaanpak in het MVO-jaarverslag. Het verslag is opgesteld volgens GHG-protocol 1 voor Logica Group: de Environmental Reporting Principles beschrijven hoe deze emissiecijfers tot stand zijn gekomen. Dit document is opgesteld in het kader van de CO2-prestatieladder en brengt de actuele CO2-emissie inventaris in kaart conform ISO voor Logica Nederland BV over de eerste helft van Greenhouse Gas Protocol, a Corporate Accounting and Reporting Standard revised edition of 2009 Pagina 4

5 2 Methode In dit document wordt de eis zoals gesteld in vraag 3A1 beantwoord: een uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor scope 1 & 2 CO2-emissies conform ISO Hierbij is als organisatorische grens gesteld: Logica Nederland BV met 9 kantoorlocaties, 2 externe datacenters en een gemiddeld aantal medewerkers van Voor afbakening van de operationele grens is de scope-indeling van het Handboek CO2- prestatieladder 2.1 aangehouden, zoals weergegeven in figuur 1. Figuur 1 Overzicht scopes en emissies in de waardeketen [aangepast van Handboek CO2-Prestatieladder 2.1, SKAO, 18 juli 2012] Voor deze rapportage is de data gebruikt zoals maandelijks gerapporteerd door middel van de applicatie Credit360. Pagina 5

6 3 Resultaten De Carbon Footprint als resultaat van de operationele activiteiten van Logica Nederland wordt uitgedrukt in tonnen CO2. Scope van de rapportage is alle data in de periode 1 januari t/m 30 juni. Voor het kwantificeren van de emissies zijn de conversiefactoren van het Handboek CO2- prestatieladder 2.0, 23 juni 2011 aangehouden. Uitzondering hierop is de berekening van vliegreizen. Hiervoor wordt uitgegaan van de GHG-standaarden van DEFRA. 3.1 CO2-emissie eerste helft 2012 De totale scope 1 en 2 CO2-emissie bedroeg tco2. Per medewerker 2,08. Inclusief de scope 3 emissies veroorzaakt door reizen per openbaar vervoer en gebruik van outsourced datacenter is dit totaal tco2. Grootste bijdrage aan de CO2-emissie wordt veroorzaakt door zakelijk en woonwerk kilometers gereden met leaseauto s. Emissions by scope (tco2) 2012-H1 Scope 1 Fuel combustion 219 Company owned and lease car travel (business & commute) Scope 2 Electricity offices & Logica data centres 925 District heating 55 Employee owned cars (business & commute) 922 Air travel 272 Scope 3 Public transport travel 279 Outsourced data centres 191 Number of employees Tabel 2 tco H1 onderverdeeld per scope voor totaal aantal medewerkers Logica NL 0% 10% 10% 3% 3% 2% 2% Fuel combustion (1) Company owned and lease car travel (business & commute) (1) Electricity offices & Logica data centers (2) District heating (2) 70% Employee owned cars (business & commute) (2) Air travel (2) Public transport travel (3) Outsourced data centers (3) Figuur 3 Percentuele onderverdeling CO2-emissie 2012-H1 Pagina 6

7 3.1.1 Scope 1 Directe emissies De totale directe emissie scope 1 in 2012-H1 bedroeg tco2. 97% hiervan werd veroorzaakt door leaseauto s: in totaal is er ruim 34M km gereden met meer dan lease auto s, wat een CO2-emissie oplevert van ton. De overige 3% (219 tco2) wordt bijgedragen door verbranding van aardgas Scope 2 Indirecte emissies Grootste bijdragers aan de indirecte emissies waren de meer dan 4,5M zakelijke en woonwerk kilometers gereden met eigen auto s van werknemers en elektriciteitsverbruik van de kantoorgebouwen: beide leverden een bijdrage van 42 resp 43%. Vliegreizen leverden verder nog een bijdrage van 272 tco2 (13%). Het verbruik van stadsverwarming veroorzaakt een CO2-uitstoot van 55 tco Scope 3 Overige indirecte emissies Tenslotte wordt er voor overige indirecte emissies nog 470 tco2 gerapporteerd: reizen met openbaar vervoer en koeling en energiebeheer van IT hardware die Logica operationeel beheert in outsourced datacentra leveren een bijdrage van 5% aan de gehele uitstoot van 2012-H Trend Ons doel is om onze absolute CO2-uitstoot in 2020 met 50% te verminderen ten opzichte van onze CO2-uitstoot per persoon in Voor continue verbetering op weg naar dit doel, willen we onze uitstoot per FTE jaarlijks met 6% verminderen. Ten opzichte van het basisjaar is het aantal kantoren en het aantal m2 kantooroppervlakte per kantoor in 2012-H1 gewijzigd. De resultaten van de reductieprogramma s die zijn gestart om dit te realiseren zijn zichtbaar: jaarlijks is er een afname in de CO2-uitstoot en ten opzichte van 2008 en was eind 2011 een reductie bereikt van 24%. Vergeleken met 2011 is er een dalende trend te zien, zowel in de totale uitstoot als in de uitstoot per FTE. Pagina 7

8 Emissions by scope (tco2) scope 3 scope 2 scope H H H1 Figuur 4a Trend emissie ten opzichte van H H H1 scope scope scope total Reduction yearly -12,7% Reduction compared to ,5% Reduction per FTE yearly -6,1% Figuur 4b Trend emissie ten opzichte van 2011 Voor scope 1 en 2 is ten opzichte van dezelfde maanden in 2011 een reductie bereikt van meer dan 17%. Dit is het resultaat van een aantal maatregelen: Om de uitstoot van leaseauto s terug te dringen is er een maximum van 143 g CO₂/km gesteld aan de CO₂-emissie van nieuwe leaseauto s. Daarnaast is er een programma opgestart om Smart Working te stimuleren en krijgen nieuwe medewerkers een persoonlijk mobiliteitsbudget aangeboden. Daarnaast zijn we continu bezig met het verbeteren van energieverbruik van kantoren. Ook de afname van m2 kantooroppervlakte en het sluiten van kantoren heeft bijgedragen aan minder uitstoot. Door onze lokale servers te consolideren en virtualiseren in een centraal datacenter kunnen we efficiënter gebruik maken van de capaciteit. Dit heeft tevens bijgedragen aan een afname van emissie door electriciteitsverbruik in scope 2. Deze outsourced datacenters zijn energiezuinig opzet, zodat we ook op koeling en energiebeheer kunnen besparen. De toename in scope 3 wordt veroorzaakt door de centralisatie van locale servers bij outsourced datacenters: het elektriciteitsverbruik van kantoorgebouwen is mede hierdoor Pagina 8

9 afgenomen. De totale emissie (scope 2 & 3 energie door outsourced datacenters) neemt hierdoor af. Ook blijven we onze klanten helpen met energiebesparende oplossingen: IBOR en CiMs zijn hier goede voorbeelden van. Hiermee zetten we onze kennis en kunde in voor een indirecte bijdrage aan CO₂-reductie. De details zijn opgenomen in Figuur 5. Emissions by scope (tco2) 2011-H H H1 Scope 1 Fuel combustion Company owned and lease car travel (business & commute) Scope 2 Electricity offices & Logica data centers District heating Employee owned cars (business & commute) Air travel Scope 3 Public transport travel Figuur 5 Outsourced data centers Details trend emissie 3.3 Onzekerheden in de resultaten De gepresenteerde resultaten moeten worden geïnterpreteerd als best-guess -waarden, omdat de meeste invoervariabelen omgeven worden door een onzekerheidsmarge. Deze onzekerheid wordt bepaald door: 1. Onzekerheid in de CO2 conversiefactoren van de CO2-Prestatieladder 2.0, versie 23 juni Onzekerheid in de door Logica aangeleverde data Kantoren Geoutsourcede datacentra Lease auto s Privé auto s van medewerkers Openbaar vervoer Vliegreizen Ad 1. De CO2-Prestatieladder rapporteert conversiefactoren die gebaseerd zijn op nationale studies. Aangezien er op een aantal terreinen van CO2 conversiefactoren nog steeds sprake is van voortschrijdend inzicht dan wel discussie over onderliggende aannames, bestaat er een onzekerheidsmarge omtrent deze conversiefactoren. Een gedetailleerde analyse van deze onzekerheidsmarge valt buiten de scope van dit project. Ad 2. Onzekerheid in de door Logica aangeleverde data. Kantoren Energieverbruik (electriciteit, stadsverwarming, gas) in de drie kantoren waar Logica de enige huurder is, wordt middels smart meters gemeten en verwerkt in onze rapportages. Logica beschouwt deze aangeleverde data als betrouwbaar. Dit betreft 61% van ons totale electriciteitsverbruik, 62% van stadsverwarming en 43% van ons gasverbruik. Energieverbruik van vier kantoren waar Logica één van de huurders is, wordt gecalculeerd door Logica s deel van totale oppervlakte van het pand te vermenigvuldigen met het middels smart Pagina 9

10 meter gemeten totale energieverbruik van deze panden. Er zijn geen submeters van ons energieverbruik voor de vloeren die wij in gebruik hebben. Hier onstaat een onzekerheid van 25%, aangezien het energieverbruik patroon van onze vloeren kan verschillen van dat van andere huurders. Dit betreft 33% van ons totale electriciteitsverbruik, 34% van stadsverwarming en 55% van ons gasverbruik. Energieverbruik van twee kantoren waar Logica één van de huurders is, maar geen meetdata van de panden noch van Logica s vloeren beschikbaar is. Op basis van beoordeling van CFP, onze partner in energiebeheer en reductie van onze kantoren, zijn relevante nationale benchmarks geïdentificeerd die de mate van energiezuinigheid van het betreffende pand reflecteren. Deze nationale benchmarks kunnen afwijken van het werkelijk verbruikspatroon van Logica. Volgens onze inschatting levert dit een onzekerheidsmarge van 40% op. Geoutsourcede datacentra Energieverbruik van IT hardware ons grootste geoutsourcede datacentrum, goed voor 81% van ons electriciteitsverbruik in datacentra, wordt gemeten per server en wordt door ons als betrouwbaar beschouwd. Energieverbruik van het kleinere geoutsourcede datacentrum, dat de resterende 19% van electriciteitsverbruik van datacentra behelst, wordt geschat op basis van het contract en niet werkelijk gemeten. Volgens onze inschatting levert dit een onzekerheidsmarge van 33% op. Het energieverbruik voor koeling en energiebeheer (o.a. UPS systemen) van de door Logica beheerde IT hardware in deze geoutsourcede datacentra wordt berekend door de PuE (Power usage effectiveness) factor van het betreffende datacentrum in het betreffende kwartaal toe te passen op het gemeten cq geschatte electriciteitsverbruik van onze IT hardware. Onzekerheid ontstaat hier omtrent de juistheid van de gebruikte PuE factor en door het feit dat Logica s IT hardware een andere koelingsbehoefte kan hebben in vergelijking met de rest van de IT hardware in dit datacentrum, en daarmee een feitelijk ander energieverbruik voor koeling kan hebben. Volgens onze inschatting levert dit een onzekerheidsmarge van 33% op. Lease auto s Onze emissierapportage voor lease auto s is gebaseerd op gerapporteerd brandstofverbruik vanuit Shell fuel cards en bij de leasemaatschappijen gedeclareerde brandstof die niet bij Shell is ingekocht. Hier ontstaat een onzekerheidsmarge van 3% doordat niet alle gebruikte brandstof daadwerkelijk gedeclareerd wordt, ondanks het financieel belang daartoe van onze medewerkers. Dit brandstofverbruik betreft zowel zakelijk als privéverbruik. Op basis van gedetailleerde en door lokaal management goedgekeurde tweewekelijkse rapportage van werkelijk gereden zakelijke kilometers en totale kilometerstanden, berekenen wij de verhouding tussen zakelijke kilometers versus totale kilometers voor de gehele lease auto vloot en passen deze verhouding toe op de geaggregeerde benzine- en diesel volumina. Hier ontstaan twee onzekerheidsfactoren. Ten eerste: de opgegeven zakelijke kilometers en totale kilometerstanden kunnen afwijken van de werkelijkheid. Volgens onze inschatting levert dit een onzekerheidsmarge van 10% op. Ten tweede: de verhouding tussen zakelijk gebruik en totaal gebruik van de lease auto s wordt op geaggregeerde wijze vermenigvuldigd met het totale brandstofverbruik, in plaats van een specifieke allocatie per auto. Hierdoor kunnen kleine afwijkingen ontstaan. Volgens onze inschatting levert dit een onzekerheidsmarge van 3% op. Privé auto s van medewerkers Onze emissierapportage voor privé auto s van medewerkers is gebaseerd op dezelfde door lokaal management goedgekeurde tweewekelijkse rapportage van werkelijk gereden zakelijke kilometers als voor lease auto s. Onzekerheid ontstaat hier door afwijkingen van de opgegeven zakelijke kilometers en totale kilometerstanden ten opzichte van de werkelijkheid. Volgens onze inschatting levert dit een onzekerheidsmarge van 10% op. Pagina 10

11 Openbaar vervoer Onze emissierapportage voor openbaar vervoer is gebaseerd op declaraties van onze medewerkers. Dit betreft zowel declaraties van maand- en jaarkaarten alsook voor individuele openbaar vervoer ritten. We beschikken alleen over kosteninformatie, niet over daadwerkelijk gereden passagierkilometers. Op basis van gemiddelde kosten per kilometer schatten wij de volumes van passagierkilometers. Met name in geval van de maand- en jaarkaarten levert dit een onzekerheidsmarge op. de opgegeven zakelijke kilometers en totale kilometerstanden kunnen afwijken van de werkelijkheid. Volgens onze inschatting levert dit een onzekerheidsmarge van 50% op. Door consequent toepassen van dezelfde berekeningsmethode over de jaren heen trachten wij de onderlinge vergelijkbaarheid van onze CO2 emissiecijfers voor openbaar vervoer te optimaliseren. Vliegreizen Onze emissierapportage voor vliegreizen is gebaseerd op rapportages van ons centrale reisbureau. Hierin zijn vluchtgegevens van geboekte en gecancelde vluchten opgenomen. Aangezien vliegreizen alleen via dit reisbureau geboekt kunnen worden en anders niet gedeclareerd kunnen worden, beschouwen wij deze vluchtgegevens als betrouwbaar. Uit voorzorg hanteren wij een onzekerheidsmarge van 5%, aangezien de daadwerkelijke passagierkilometers kunnen afwijken van de standaardvlucht, denk aan kort of lang taxiën cq parkeren in de lucht. We hebben een opslag toegepast van 7%, op basis van richtlijnen van het Britse ministerie voor Milieu (DEFRA), om te voorzien in de impact van taxiën en parkeren in de lucht. Voor achterliggende details wordt verwezen naar het document NL risicoanalyse datakwaliteit energieverbruik Pagina 11

12 Referenties 2011 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting, v1.2, DEFRA, 19/9/2011 Corporate Responsibility Report 2011, Logica, 2012 Environmental Reporting Guidelines 2011, Logica, 2012 Handboek CO2 prestatieladder v2.0, SKAO, 23 juni 2011 Independent Assurance Report, PwC, 3 mei 2012 Pagina 12

13 Bijlage A Conversiefactoren Conversion UoM Passenger Travel A Air <500 km 270 g CO2/km >=500 km 200 g CO2/km B Car (l) Petrol 2780 g CO2/l Diesel 3135 g CO2/l C Car (km) Petrol 215 g CO2/km Diesel 205 g CO2/km Bus 120 g CO2/km G Public Train (stoptrein + intercity) 65 g CO2/km Metro/Tram 100 g CO2/km Electricity A Non-renewable >= g CO2/kWh B Renewable Hydro 15 g CO2/kWh Fuel C Gas Natural Gas (aardgas) 1825 g CO2/Nm3 Overgenomen van Handboek CO2-prestatieladder juni 2011 Overgenomen van Passenger Transport Conversion Tables, 2011 Guidelines to Defra / DECC's GHG C onversion Factors for Company Reporting, v1.2, 19/9/2011 Pagina 13

14 Prof. W.H. Keesomlaan 14, 1183 DJ Amstelveen Nederland Logica verleent zakelijke en technologische diensten. Wereldwijd telt Logica medewerkers. Het bedrijf biedt zakelijke dienstverlening, systeemintegratie en outsourcing voor klanten over de hele wereld. Onder de klanten bevinden zich de grootste bedrijven van Europa. Logica helpt haar klanten door mensen, business en technologie op een succesvolle manier te integreren. Langlopende samenwerking staat centraal. Logica maakt gebruik van haar branchekennis om innovatieve oplossingen voor haar klanten te realiseren. Logica staat genoteerd aan de beurs van Londen en aan Euronext in Amsterdam (LSE: LOG; Euronext: LOG). Meer informatie is beschikbaar op AUSTRALIË / BELGIË / BRAZILIË / CANADA / CHILI / COLOMBIA / TSJECHIË / DENEMARKEN / EGYPTE / ESTLAND / FINLAND / FRANKRIJK / DUITSLAND / HONGKONG / HONGARIJE / INDIA / INDONESIË / KOEWEIT / LUXEMBURG / MALEISIË / MAROKKO / NEDERLAND / NOORWEGEN / PERU / FILIPPIJNEN / POLEN / PORTUGAL / RUSLAND / SAUDI-ARABIË / SINGAPORE / SLOWAKIJE / SPANJE / ZWEDEN / ZWITSERLAND / TAIWAN / OEKRAÏNE / VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN / VERENIGD KONINKRIJK / VERENIGDE STATEN / VENEZUELA

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V.

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. Erik Boeve Auteur Erik Boeve Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2008 2014 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3 Versie CO2

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES CO 2 -prestatieladder 2.0 Capgemini Utrecht, juni 2011 Versie final extern Betrokkenen: Annelies Hermens Jeroen van der Tang Nienke de Lange Capgemini Capgemini Capgemini Contactgegevens:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 Resultaten overall Wageningen UR CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 Wageningen University & Research centre april 2014 HaskoningDHV

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie 2012

Emissie Inventarisatie 2012 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 Co2-e (ton) 2010 Co2-e (ton) 2011 Co2-e (ton) KRD2EI2 Colofon Uitgegeven door MNO Vervat BV Pondweg 1, 2153 PK Nieuw Vennep Postbus 185, 2150 AD

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2014

Rapportage Carbon Footprint 2014 Versie: 1.0 opgemaakt 15-01-2015 Proces BWise: Opstellen energiestromen en Carbon Footprint Locatie BWise: BWise Documenten Milieu- en Energiedocumenten 1. Inleiding... 2 2. Organisatie grenzen... 2 3.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie