GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties Inleiding GalaXy GalaXy 16plus 6 4. Verschillende GalaXy types De GalaXy GalaXy 16plus 9 5. Verschillende modules De RIO Adresseren Het aansluiten Configureren Zones Uitgangen RIO linkjes De Smart PSU De Printerinterface 13 De printerinterface RS-232 interface Kopiëren en overschrijven Interface naar een PC Interface naar een printer GalaXy Gold Het LCD-bediendeel Stroomverbruik Het aansluiten Adresseren Sabotageschakelaar Toevoegen van een bediendeel Zelfdiagnose De toetsen De Power LED De Banner Installatie en bekabelingsvoorschrift De netspanning De noodstroom accu Het geheugen De communicatielijn De RS-485 configuratie De zones Zone-ingangen aansluiten Kabeltype De sleutelschakelaar 23 1

3 Inhoudsopgave Puls aan Lijn Fout (Alleen GalaXy 16) Uitgangen Toepassen Kabeltype De vaste uitgangsfuncties De voeding Toepassen van meerdere PSU s Berekenen van de spanningsval over een kabel Aarding Gebruik van het systeem LC-display help- en alarmboodschappen Inschakelen Inschakelen van het systeem Volledig inschakelen Deelbeveiligd inschakelen Direct inschakelen De inschakelprocedure afbreken Uitschakelen Volledig uitschakelen Gedeeltelijk uitschakelen Uitschakelen met de installateurscode In- en uitschakelen met een sleutelschakelaar Inschakelen met een sleutelschakelaar Uitschakelen met een sleutelschakelaar Inschakelfuncties Uitgangstijd Reset van de uitgangstijd Zones overbruggen Waarschuwing voor het einde van de uitgangstijd Systeem ingeschakeld Ingangstijd Tijdoverschrijding Afwijken van de ingangsroute Spanningsuitval bij ingeschakeld systeem Menustructuur Algemeen Menutoegang Installateursmode Directe toegang Menugestuurde toegang De installateursmode verlaten Menustructuur Menuoptie 1: Overbruggen Menuoptie 2: Bel Menuoptie 3: Looptest Menuoptie 4: Codes Menuoptie 5: Test Menuoptie 6: Parameters 45 2

4 Inhoudsopgave Gebruikeroptie 7: Hersteltijd: Menuoptie 7: Zones Menuoptie 8: Uitgangen Menuoptie 9: Geheugen Menuoptie 10: Tijd Menuoptie 11: Tekst Menuoptie 12: Communicatiemenu 1 (alleen GalaXy 16plus) Menuoptie 13: Communicatiemenu 2 (alleen GalaXy 16plus) 67 Figuren Figuur 1: RIO print Figuur 2: Smart PSU Figuur 3: Adreslijn en voeding Figuur 4: Aansluiting enkele detector op een zone Figuur 5: Aansluiting meerdere detectors op een zone Tabellen Tabel 5-1: RIO LED knipperverhouding Tabel 5-2: RIO default uitgangfuncties Tabel 5-3: Smart PSU default uitgangfuncties Tabel 5-4: Printer protocol instelling Tabel 5-5: RS-232 interface protocol (Printer) Tabel 5-6: Stroomverbruik LCD-bediendeel Tabel 5-7: Geldige bediendeeladressen Tabel 5-8: [*]-toetsfunkties Tabel 5-9: Power LED status indicatie Tabel 6-1: Maximale configuratie per module per communicatielijn Tabel 6-2: Zone statussen Tabel 6-3: GalaXy uitgangen Tabel 7-1: Inschakelopties Tabel 8-1: Menuopties met toegangsrechten Tabel 8-2: Standaard codes Tabel 8-3: Aantal codes op de GalaXy alarmmeldcentrale Tabel 8-4: Codeattributen Tabel 8-5: Tests Tabel 8-6: Systeemparameters Tabel 8-7: Resetmode Tabel 8-8: Gebruikersopties Tabel 8-9: Zonefuncties Tabel 8-10: Uitgangen Tabel 8-11: Uitgangsfuncties Tabel 8-12: Tijd opties Tabel 8-13: Communicatiemenu Tabel 8-14: Communicatiemenu

5 Inleiding 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de toepassing en het gebruik van de alarmmeldcentrales van het type GalaXy 16 en GalaXy 16 plus. De handleiding laat u de mogelijkheden van de alarmmeldcentrales zien. Bovendien kunt u de handleiding gebruiken als naslagwerk. In dit hoofdstuk wordt de opzet van deze handleiding behandeld. Hoofdstuk 1 Inleiding Deze inleiding Hoofdstuk 2 Direct beginnen Beschrijving van de minimale handelingen om met de alarmmeldcentrale aan de gang te gaan. Hoofdstuk 3 Configuraties Beschrijving van de maximale systeemconfiguraties van de verschillende alarmmeldcentrales Achter in de handleiding zijn een aantal appendices opgenomen, deze behandelen de volgende onderwerpen. Appendix A Karakterreeks/Bibliotheek Overzicht van de karakters/teksten in de voorgeprogrammeerde karakterreeks/woordenbibliotheek. Appendix B Vergelijkingstabel Overzicht van de mogelijkheden van de GalaXy alarmmeldcentrales. Appendix C MultiPro meldingen Overzicht van de MultiPro meldingen van de GalaXy 16 plus. Appendix D Alfabetische trefwoordenlijst Overzicht van de trefwoorden van deze handleiding. Hoofdstuk 4 Verschillende GalaXy types Hardwarebeschrijving van de verschillende GalaXy alarmmeldcentrales Hoofdstuk 5 Verschillende modules Hardwarebeschrijving van de systeemmodules: RIO, PSU, Smart PSU, Printerinterface, RS-232 interface, en bediendelen. Hoofdstuk 6 Installatie- en bekabelingsvoorschriften Aansluitingsvoorschriften voor de 230VAC, zones, uitgangen en communicatielijn. Hoofdstuk 7 Gebruik van het systeem Omschrijving van de verschillende in- en uitschakelmogelijkheden. Hoofdstuk 8 Menustructuur Beschrijving van alle menuopties in volgorde van de systeemsoftware. 4

6 Direct beginnen 2. Direct beginnen Om direct met de GalaXy 16 of 16plus aan de slag te gaan opent u het deksel van de alarmmeldcentrale en handelt u als volgt: 1. Sluit een 1KΩ (1%) weerstand aan over elke zone-ingang van de alarmmeldcentrale en, mits aangesloten, de RIO. 2. Verzeker u ervan dat de sirene sabotagelus op de hoofdprint (T) is aangesloten op de 0VDC (-HOLD) aansluiting. 3. Sluit een bediendeel aan op de communicatielijnaansluitingen van de alarmmeldcentrale, zoals in onderstaand schema is aangegeven. Alarmmeldcentrale Bediendeel A A B B 4. Plaats een 680Ω End Of Line (E.O.L.) weerstand over de aansluitingen van de A en B lijn van het bediendeel. 9. Schakel de netspanning in. Het systeem reageert als volgt op het inschakelen van de netspanning: - de buzzer van het bediendeel en de sirene op de alarmmeldcentrale (mits aangesloten) worden kort geactiveerd, - bij gebruik van een LCD-bediendeel wordt een reeks sterretjes zichtbaar op het LC-display, - de geluidssignalen vallen weg en het LCD van het codebediendeel wordt leeg, - de standaard banner tekst wordt zichtbaar. U kunt nu beginnen met het programmeren van het systeem. (Zie hoofdstuk 8 Menustructuur) Standaard bannertekst op LC-display na opstarten. 5. Om te voorkomen dat er zich een sabotagealarm voordoet als u de stroom inschakelt, zet u het bediendeel vast met de speciale montageplaat. 6. Sluit bij de GalaXy 16plus de PTT lijn aan op de AB telefoonaansluiting. 7. Sluit de netspanningskabel aan op de alarmmeldcentrale. Schakel de netspanning nog niet in. 8. Sluit het deksel van de alarmmeldcentrale en schroef deze vast. 5

7 Configuraties 3. Configuraties 3.1 Inleiding Deze handleiding behandeld twee types alarmmeldcentrales, tw. GalaXy 16 en GalaXy 16plus. Ieder hoger genummerd type is een uitgebreidere versie van zijn voorganger. De GalaXy alarmmeldcentrale wordt samen met de modules opgebouwd tot een totaal beveiligingssysteem. In dit hoofdstuk wordt de maximale configuratie van ieder type alarmmeldcentrale van de GalaXy serie weergegeven. Voor een vergelijkingstabel met de mogelijkheden van de verschillende GalaXy alarmmeldcentrales wordt verwezen naar appendix B. 3.2 GalaXy 16 De GalaXy 16 heeft acht vrij programmeerbare zone-ingangen en zeven uitgangen, waarvan er vier programmeerbaar zijn. Op de alarmmeldcentrale is een extra Lijn Fout ingang beschikbaar, deze is niet te programmeren. Op de GalaXy 16 kunnen maximaal drie LCDbediendelen, worden aangesloten. De alarmmeldcentrale kan uitgebreid worden met acht extra zone-ingangen en vier uitgangen door een RIO of een Smart PSU in het systeem op te nemen. Op de GalaXy 16 kan een RS-232 interface en een printerinterface worden aangesloten. 3.3 GalaXy 16plus De GalaXy 16plus is gelijk aan de GalaXy 16 met het verschil dat de GalaXy 16plus is voorzien van een on-board modem/kiezer. De GalaXy 16plus heeft geen extra Lijn Fout ingang. 6

8 GalaXy Verschillende GalaXy types Dit hoofdstuk beschrijft de hardware specificaties van de alarmmeldcentrales uit de GalaXy serie. Van iedere print is een afbeelding met de karakteristieke eigenschappen opgenomen. 4.1 De GalaXy 16. 7

9 GalaXy 16 Klem Funktie 1-8 Zone-ingangen, zie 6.5 De zones voor de juiste aansluiting LF Lijn Fout zone, zie Lijn Fout (Alleen GalaXy 16) voor juiste aansluiting T Sirene sabotage ingang. 0VDC is lus gesloten # 12VDC/400mA transistor uitgang t.b.v. sirene 12VDC/400mA transistor uitgang t.b.v. flitser +/- HOLD 12VDC en 0VDC t.b.v. hold-off en laadstroom van de accu van een zelf activerende sirene. Luidspreker 16Ω. 1 12VDC/400mA transistor uitgang geprogrammeerd op Brand. 2 12VDC/400mA transistor uitgang geprogrammeerd op Paniek. 3 NO NO contact relaisuitgang 3. 3 C C contact relaisuitgang 3 max. 30VDC/1A geprogrammeerd op Inbraak. 3 NC NC contact relaisuitgang VDC/400mA transistor uitgang geprogrammeerd op Ingeschakeld. + LINE 12VDC t.b.v. voeding van systeemmodules. - LINE 0VDC t.b.v. voeding van systeemmodules. A LINE A lijn van de communicatielijn B LINE B lijn van de communicatielijn + DC 12VDC (max. 750mA) t.b.v. voeding van detectors - DC 0VDC t.b.v. voeding van detectors 12V 12VAC ingang vanaf de transformator. De drie transistoruitgangen van de GalaXy 16 kunnen omgezet worden naar open collector uitgangen door de bijbehorende pull-up weerstand te verwijderen. In de onderstaande tabel zijn de transistoruitgangen weergegeven met de bijbehorende pull-up weerstanden. Uitgang Pull-up weerstand 1 R42 2 R44 4 R47 8

10 GalaXy 16plus 4.2 GalaXy 16plus. 9

11 GalaXy 16plus Klem Funktie A PTT A telefoonlijn in B PTT B telefoonlijn in C PTT A telefoonlijn uit D PTT B telefoonlijn uit 1-8 Zone-ingangen, zie 6.5 De zones voor de juiste aansluiting T Sirene sabotage ingang. 0VDC is lus gesloten # 12VDC/400mA transistor uitgang t.b.v. sirene 12VDC/400mA transistor uitgang t.b.v. flitser +/- HOLD 12VDC en 0VDC t.b.v. hold-off en laadstroom van de accu van een zelf activerende sirene. Luidspreker 16Ω. 1 12VDC/400mA transistor uitgang geprogrammeerd op Brand. 2 12VDC/400mA transistor uitgang geprogrammeerd op Paniek. 3 NO NO contact relaisuitgang 3. 3 C C contact relaisuitgang 3 max. 30VDC/1A geprogrammeerd op Inbraak. 3 NC NC contact relaisuitgang VDC/400mA transistor uitgang geprogrammeerd op Ingeschakeld. + LINE 12VDC t.b.v. voeding van systeemmodules. - LINE 0VDC t.b.v. voeding van systeemmodules. A LINE A lijn van de communicatielijn B LINE B lijn van de communicatielijn + DC 12VDC (max. 750mA) t.b.v. voeding van detectors - DC 0VDC t.b.v. voeding van detectors 12V 12VAC ingang vanaf de transformator. De drie transistoruitgangen van de GalaXy 16plus kunnen omgezet worden naar open collector uitgangen door de bijbehorende pull-up weerstand te verwijderen. In de onderstaande tabel zijn de transistoruitgangen weergegeven met de bijbehorende pull-up weerstanden. Uitgang Pull-up weerstand 1 R42 2 R44 4 R47 10

12 RIO 5. Verschillende modules In dit hoofdstuk worden de diverse modules uit de GalaXy serie behandeld. De volgende modules komen aan de orde: RIO, PSU, Smart PSU, Printerinterface, RS-232 interface en bediendeel. 5.1 De RIO De RIO is een uitbreidingsmodule en kan op de GalaXy 16 en 16plus worden aangesloten. Iedere RIO breidt het systeem uit met 8 zoneingangen en 4 uitgangen. PSU als de kabellengte een te grote spanningsval tot gevolg heeft. NOOT: De GalaXy Smart PSU kan in de plaats van een GalaXy RIO worden toegepast. Sluit de GalaXy RIO als volgt aan: + 12VDC van PSU, andere module of externe PSU - 0VDC van PSU, andere module of externe PSU A Van aansluitklem A van vorige module in de communicatielijn of van de alarmmeldcentrale als de RIO de eerste in de lijn is. B Van aansluitklem B van vorige module in de communicatielijn of van de alarmmeldcentrale als de RIO de eerste in de lijn is. NOOT: Als de GalaXy RIO de laatste module in de communicatielijn is moet er een 680W weerstand tussen aansluitklem A en B geplaatst worden. Figuur 1: RIO print Adresseren Het adres van de RIO in het systeem moet worden ingesteld op 1 voordat deze wordt aangesloten op de voedingsspanning. Het adres wordt ingesteld met de 16-standen draaischakelaar (SW1). Het adres van de RIO en de bediendelen worden door de GalaXy alarmmeldcentrale apart behandeld en mogen dus gelijk zijn aan elkaar Het aansluiten De RIO kan alleen worden toegevoegd aan het GalaXy systeem als het systeem in de installateursmode staat. De GalaXy RIO wordt parallel aangesloten op de communicatielijn in Daisy chain configuratie (zie figuur Figuur 3: Adreslijn en voeding op pagina 22) De GalaXy RIO heeft een voedingsspanning van 12VDC (tolerantie 10,5-16,0 VDC) en 50 ma nodig. Dit kan geleverd worden uit de PSU van de alarmmeldcentrale, of uit een externe Configureren Een toegevoegde RIO wordt pas in het systeem opgenomen als de installateursmode verlaten wordt. Op het LCD van het bediendeel verschijnt de tekst Dit geeft aan dat het systeem heeft herkend dat er een module is toegevoegd. Gebruik de [esc]-toets om te bevestigen dat de RIO is toegevoegd. Als de boodschap niet op het scherm verschijnt dan communiceert de RIO niet met de alarmmeldcentrale. De rode LED (LED1) op de RIO geeft de status aan van de communicatie met de alarmmeldcentrale. De knipperverhouding van de LED met de betekenis is weergegeven in Tabel 5-1. Knipperverhouding Betekenis 0,1 AAN / 0,9 UIT Normale communicatie UIT Geen voedingsspanning 1,5 AAN / 1,5 UIT RIO is niet geconfigureerd in het 11

13 RIO systeem 0,2 AAN / 0,2 UIT RIO is communicatie kwijt geraakt 0,9 AAN / 0,1 UIT Zeer slecht communicatie Tabel 5-1: RIO LED knipperverhouding Zones De GalaXy RIO heeft acht programmeerbare zones. De default zonefunctie instelling van alle zone-ingangen is INBRAAK. De RIO bewaakt de zonelus met behulp van een End Of Line (EOL) weerstanden netwerk. Dit netwerk bestaat uit twee 1kΩ weerstanden. Eén weerstand is in serie geplaatst met het alarmcontact, de andere weerstand staat parallel over het alarmcontact. (zie voor aanvullende informatie 6.5 De zones ). De overgang van 1kΩ naar 2kΩ veroorzaakt een alarmconditie. De overige condities zijn weergegeven in tabel Tabel 6-2: Zone statussen Uitgangen De GalaXy RIO heeft vier transistoruitgangen. Iedere uitgang is op de print via een 3k3Ω pullup weerstand met de 12VDC verbonden. Als één van de uitgangen aangestuurd wordt, wordt de aangesloten belasting aan de 0VDC van de RIO gelegd. Iedere uitgang kan maximaal 400mA leveren. Tabel 5-2 geeft de default uitgangsfunctie en de pull-up weerstand aan van de uitgangen van de GalaXy RIO. LK2 LK4 Functie niet beschikbaar op GalaXy 16 en 16plus. Functie niet beschikbaar op GalaXy 16 en 16plus. Uitgang nummer Default functie Pull-up weerstand 1 Brand R1 2 Paniek R3 3 Inbraak R5 4 Ingeschakeld R7 Tabel 5-2: RIO default uitgangfuncties RIO linkjes Op de GalaXy RIO zijn een aantal linkjes aanwezig. De functionaliteit van de RIO wordt gewijzigd als de RIO spanningsloos is en één of meer linkjes versteld worden. LK1 Door LK1 kort te sluiten, wordt de RIO sabotage schakelaar (SW2) overbrugd. 12

14 Smart PSU/Printerinterface 5.2 De Smart PSU De GalaXy Smart PSU kan aangesloten worden op de GalaXy alarmmeldcentrales. De Smart PSU is een GalaXy 3A PSU met een geïntegreerde GalaXy RIO. Deze combinatie is prima toe te passen op plaatsen in het beveiligingssysteem waar een RIO op grote kabelafstand van de alarmmeldcentrale geplaatst moet worden. De informatie over het aansluiten, de adressering, de zones en uitgangen van de Smart PSU is gelijk aan de omschrijving als bij de RIO. (zie Adresseren tot en met Uitgangen). De geïntegreerde RIO heeft acht programmeerbare zone-ingangen en vier programmeerbare uitgangen. De werking is gelijk aan die van de standaard GalaXy RIO. De Smart PSU heeft twee apart gezekerde geregelde 12VDC uitgangen, elk geschikt voor een maximale stroom van 1A. Deze kunnen gebruikt worden voor de voeding van aanvullende modules. De Smart PSU heeft een eigen acculaadcircuit. (Gezekerde geregelde 12VDC) 5.3 De Printerinterface Met de Printerinterface is het mogelijk om een seriële printer aan te sluiten op de GalaXy alarmmeldcentrale. Met de printer kan de inhoud van het geheugen worden afgedrukt, maar ook een overzicht van de programmering van de alarmmeldcentrale. De printerinterface is beschikbaar met een 25 pins sub-d connector. De toegepaste printer moet een seriële interface hebben en moet als volgt zijn ingesteld: Protocol Instelling Startbit 1 Stopbit 1 Woordlengte 8 BITS Pariteit geen Baudrate 1200 bps Tabel 5-4: Printer protocol instelling De printerinterface Figuur 2: Smart PSU De default functies en pull-up weerstanden van de uitgangen zijn weergegeven in Tabel 5-3. Uitgang nummer Default functie Pull-up weerstand 1 Brand R43 2 Paniek R37 3 Inbraak R33 4 Ingeschakeld R23 Tabel 5-3: Smart PSU default uitgangfuncties 13

15 RS-232 interface 5.4 RS-232 interface Met de RS-232 interface wordt een bidirectionele verbinding tussen de GalaXy alarmmeldcentrale en een printer of PC mogelijk gemaakt. De interface heeft drie hoofdfuncties: 1. Kopiëren en overschrijven van de programmering in de alarmmeldcentrale. 2. Interface naar een PC. 3. Interface naar een printer Kopiëren en overschrijven De programmering in de alarmmeldcentrale kan gekopieerd worden naar de RS-232 interface. De gegevens kunnen daarin opgeslagen worden, maar ook weer terug geschreven naar dezelfde alarmmeldcentrale, een ander alarmmeldcentrale of naar GalaXy Gold. De programmering kan ook vanuit GalaXy Gold naar de RS-232 interface gekopieerd worden. De programmering kan circa 28 dagen in de RS- 232 interface bewaard worden, of theoretisch oneindig als de interface wordt aangesloten op een PSU Interface naar een printer De RS-232 interface kan worden gebruikt als interface tussen de GalaXy alarmmeldcentrale en een seriële printer. Houd de instelling uit tabel aan bij het gebruik van de RS-232 interface als printer interface. DIP Functie Instelling Switch 1 Printer/PC ON -Printer interface 2 Stop Bits OFF Woordlengte OFF Even/oneven N.V.T. pariteit 5 Pariteitscontrole AAN/UIT OFF - geen pariteitscontrole 6 BAUD rate afstemmen met printer 7 BAUD rate 8 BAUD rate Tabel 5-5: RS-232 interface protocol (Printer) Interface naar een PC De GalaXy alarmmeldcentrale kan via de RS- 232 interface direct op een PC worden aangesloten. In deze opstelling kan remote service verzorgd worden met GalaXy Gold en alarm monitoring met GalaXy Alarm Monitoring. Daarnaast is het mogelijk om een terminal programma (bv. Windows Terminal) te gebruiken als printer. Voor de werking van het terminal programma wordt verwezen naar de handleiding van het terminalprogramma. 14

16 GalaXy Gold 5.5 GalaXy Gold GalaXy Gold is een uitgebreid software pakket waarmee een PC met een GalaXy alarmmeldcentrale kan communiceren. Het is mogelijk om de GalaXy alarmmeldcentrale te bedienen, het geheugen te uploaden en uit te lezen en de programmering te uploaden, te wijzigen en te downloaden. Voor de GalaXy 16/16plus V3.00 moet men gebruik maken van GalaXy Gold V4.40 of hoger. GalaXy Gold werkt alleen in de volgende configuraties: GalaXy 16 lokaal met RS-232 interface GalaXy 16plus lokaal met RS-232 interface op afstand via on-board kiezer NOOT: GalaXy Gold is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. De werking en bediening van het pakket wordt niet in deze handleiding behandeld. Informeer bij uw vertegenwoordiger hoe u geregistreerd gebruiker kunt worden. 15

17 LCD-bediendeel 5.6 Het LCD-bediendeel Het LCD-bediendeel is voorzien van een LCdisplay voor 2x16 karakters en een toetsenbord met 16 toetsen. Het bediendeel wordt net als de overige modules op de communicatielijn aangesloten. Ieder bediendeel op de communicatielijn heeft een uniek adres, dat ingesteld wordt met een 16-standen draaischakelaar. Uitsluitend adres 0, 1 en 2 zijn geldige bediendeeladressen. Bediendelen met een ander adres worden niet herkend door de alarmmeldcentrale. Het bediendeel is voorzien van een ingebouwde zelfdiagnose Stroomverbruik Het aansluiten Het LCD-bediendeel kan alleen worden toegevoegd aan het GalaXy systeem als het systeem in de installateursmode staat. Het LCD-bediendeel wordt parallel aangesloten op de communicatielijn in Daisy chain configuratie (zie Figuur 3: Adreslijn en voeding op pagina 22) Sluit het LCD-bediendeel als volgt aan: + 12VDC van PSU, andere module of externe PSU - 0VDC van PSU, andere module of externe PSU A Van aansluitklem A van vorige module in de communicatielijn of van de alarmmeldcentrale als het LCDbediendeel de eerste in de lijn is. B Van aansluitklem B van vorige module in de communicatielijn of van de alarmmeldcentrale als het LCDbediendeel de eerste in de lijn is. NOOT: Als het LCD-bediendeel de laatste module in de communicatielijn is, moet er een 680W weerstand tussen aansluitklem A en B geplaatst worden. Het LCD-bediendeel heeft een voedingsspanning van 12 VDC nodig. Hiervoor kan de PSU in de GalaXy alarmmeldcentrale of een externe voeding als door de kabelafstand de spanningsval over de kabel te groot wordt. In Tabel 5-6 is het stroomverbruik van het LCDbediendeel weergegeven. MKIII Verlichting uit Verlichting aan Maximaal (Buzzer en LED) Verbruik 60mA 90mA 120mA Tabel 5-6: Stroomverbruik LCD-bediendeel Adresseren Met een 16 standen draaischakelaar kan het adres van het LCD-bediendeel worden ingesteld. De draaischakelaar stelt het adres in op een hexadecimale waarde. Het adres hoeft niet gelijk te zijn aan de fysieke plaats van het bediendeel aan de communicatielijn. De adressen van de bediendelen en de RIO worden door de GalaXy alarmmeldcentrale apart behandeld en mogen dus gelijk zijn aan elkaar. Onderling moeten de adressen wel uniek zijn. In Tabel 5-7 zijn de geldige bediendeel adressen per GalaXy alarmmeldcentrale weergegeven. GalaXy alarmmeldcentrale Geldig adres GalaXy16, GalaXy 16 plus 0, 1, 2 Tabel 5-7: Geldige bediendeeladressen 16

18 LCD-bediendeel NOOT: Voor het instellen of wijzigen van het bediendeeladres moet de voedingsspanning van het bediendeel genomen worden Sabotageschakelaar Het GalaXy LCD-bediendeel is voorzien van een sabotageschakelaar die geschakeld wordt als het bediendeel van de montageplaat wordt verwijderd. Het bediendeel is zodanig ontworpen dat de sabotageschakelaar optioneel ook de achterplaat kan beveiligen tegen wegnemen. Hiertoe dient op de montageplaat de houder, waar het veertje van de sabotageschakelaar tegen stoot, uitgebroken te worden. Het veertje krijgt hierdoor vrij kontakt met de muur. NOOT: Houd, met name bij oneffen muren, rekening met het bereik van het veertje. Als de schakelaar niet ver genoeg ingedrukt wordt, leidt dit tot een sabotagealarm Toevoegen van een bediendeel De volgende punten zijn van essentieel belang voor het toevoegen van een bediendeel. Het bediendeel moet een uniek adres hebben. Het ingestelde adres moet een geldige waarde hebben (zie Tabel 5-7: Geldige bediendeeladressen) Het bediendeel moet correct zijn aangesloten. Een toegevoegd bediendeel wordt pas in het systeem opgenomen als de installateursmode verlaten wordt. Op het LCD van het bediendeel verschijnt de tekst Dit geeft aan dat het systeem heeft herkend dat de module is toegevoegd. Gebruik de [esc]-toets om te bevestigen dat het bediendeel is toegevoegd. Als de boodschap niet op het scherm verschijnt dan communiceert het bediendeel niet met de alarmmeldcentrale Zelfdiagnose Het LCD-bediendeel heeft een ingebouwde zelfdiagnose waarmee de werking van het bediendeel kan worden gecontroleerd. De zelfdiagnose wordt gestart door de voedingsspanning van het bediendeel te nemen en deze weer aan te leggen terwijl de [ent]-toets is ingedrukt. Iedere test duurt circa 4 seconden. De zelfdiagnose wordt afgebroken door de voedingsspanning af het bediendeel los te nemen. De zelfdiagnose omvat de volgende tests: bediendeeladres; het adres wordt op het LCdisplay getoond. buzzertest; de buzzer wordt geactiveerd en op het display verschijnt een luidsprekersymbool. LED test; de LED licht op en een AC symbool en een LED-symbool worden op het LC-display getoond. LCD en toetstest; Op het LCD verschijnen de symbolen van alle toetsen, als de toetsen één voor één worden ingedrukt wordt het overeenkomende symbool op het LCD geaccentueerd weergegeven. De buzzer piept indien de De toetsen De numerieke toetsen De numerieke toetsen worden gebruikt om de Persoonlijke Identificatie Nummers (PIN) in te voeren. Met de PIN wordt toegang verschaft tot het systeem. Een PIN heeft een lengte van vier cijfers. Zie voor aanvullende informatie over de PIN Menuoptie 4: Codes. Als met een PIN toegang is verleend tot het systeem kan met de numerieke toetsen de verschillende opties van de GalaXy alarmmeldcentrale geselecteerd en gemodificeerd worden De functietoetsen De functietoetsen worden gebruikt om door het GalaXy menu te stappen. 17

19 LCD-bediendeel Met de [A]-toets wordt vooruit gestapt, terwijl de [B]-toets terug stapt. Ook bij het bekijken van het geheugen worden de functietoetsen gebruikt om voor- en achteruit te stappen door de gebeurtenissen. Als een geldige PIN direct wordt gevolgd door de [A]-toets schakelt het systeem volledig in, de [B]-toets schakelt het systeem deelbeveiligd in De [ent]-toets De [ent]-toets wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een menuoptie een programmering te bevestigen De [esc]-toets Met de [esc]-toets wordt terug gestapt naar een hoger niveau in de menustructuur, zonder dat een eventuele modificatie wordt doorgevoerd. Vanuit het hoogste niveau in de menustruktuur komt de gebruiker met de [esc]-toets op de bannertekst uit. Vanuit de installateursbanner moet het indrukken van de [esc]-toets vooraf gegaan worden door de installateurscode om op de bannertekst uit te komen.met de [esc]-toets wordt ook de inschakel-procedure afgebroken De [#]-toets De [#]-toets (hash) wordt gebruikt als schakelaar om bepaalde toepassingen van GalaXy opties in- of uit te schakelen; De [*]-toets De [*]-toets dient als shift-toets. Het gebruik van de [*]-toets in combinatie met een andere toets geeft toegang tot aanvullende GalaXy funkties. In Tabel 5-8 is een overzicht gegeven van de aanvullende GalaXy functies. De funkties zijn van de fabriek uit uitgeschakeld. Voer een geldige code in en druk daarna op de [*]-toets, gevolgd door de [esc]-toets, om de functies in te schakelen. De [*]-toets wordt gebruikt om een PIN te wissen in de menuoptie Codes, en om tekst te wissen van alfanumerieke omschrijvingen Toetscombinatie Funktie [*][1] Schakelt het volume van het bediendeel. [*][2] Aktiveert het paniek alarm. Code + [*][3] 1 Initieert Manager Authorise Toetscombinatie Funktie direkt toegang funktie. [*][4] Schakelt de bediendeelverlichting. [*][5] Aktiveert het medisch alarm. Code + [*][6] Drukt de volledige systeemprogrammering af. Code + [*][7] Drukt het geheugen af. [*][8] Aktiveert het brandalarm. Code + [*][9] 1 Aktiveert de installateurs kiezertest. [*][#] Geeft status van de zones weer. Code + [*][ent] 1 Aktiveert het terugbelnummer van de Manager Authorise funktie. Code + [*][esc] Schakelt de aanvullende funkties, zoals in deze tabel beschreven, in en uit. 1 = Alleen van invloed op de GalaXy 16 plus Tabel 5-8: [*]-toetsfunkties Printen systeemprogrammering (code + [*][6]) Door middel van invoer van een code gevolgd door [*][6] wordt de systeemprogrammering afgedrukt. Het is afhankelijk van de code (Gebruiker, Manager of Installateur) welke menuopties worden afgedrukt. Menuoptie Gebruiker Manager Installateur 1=Overbruggen X 2=Bel X X X 3=Looptest 4=Codes Optioneel X X 5=Test X 6=Parameters X 7=Zones X 8=Uitgangen X 9=Geheugen Zie onder Zie onder Zie onder 10=Tijd X 11=Tekst X 12=Comm 1 X 13=Comm 2 X Met behulp van de [#]-toets kan men het afdrukken van bepaalde menuopties overslaan. Printen geheugen (code + [*][7]) Elke geldige code kan het gebeurtenisgeheugen van de GalaXy 16/16plus afdrukken. Na invoer van een code gevolgd door [*][7] zal het gebeurtenisgeheugen worden afgedrukt. De 18

20 LCD-bediendeel meest recente gebeurtenis zal als eerste worden afgedrukt De Power LED De groene Power LED geeft de status aan van de netspanning en de noodstroom accu. In Tabel is weergegeven welke indicaties af te lezen zijn van de Power LED. Power LED AC status Accu status Zekering status Aan AC OK Accu OK Zekering OK Traag AC fout Accu OK Zekering OK knipperen Snel knipperen AC fout Accuspanning laag Zekering defect Tabel 5-9: Power LED status indicatie NOOT: Om een betrouwbare noodstroom voorziening te waarborgen is het noodzakelijk dat de toegepaste accu is afgestemd op het stroomverbruik van het systeem dat er op is aangesloten De Banner De Banner is de tekst die op het LC-display wordt getoond als het systeem is uitgeschakeld. Er zijn twee banners: In de dagstand toont de banner het GalaXy type, de softwareversie, de tijd, de dag en de datum. Het is mogelijk om de banner aan te passen. Zie voor meer informatie over het aanpassen van de banner Systeemparameter 12: Banner boven. In de installateursmode geeft het systeem aan dat de alarmmeldcentrale in de installateursmode staat, alsmede de tijd, dag en datum. 19

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Inhoudstafel pagina installatie 3 identificatie van het materieel 3 montage 4 aansluiting 6 gebruik 14 expert MMI 15

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M)

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik HCE20M1003 Zoneregelaar Montage en gebruik 1 ON DIP 1 2 3 4 ON DIP 1 2 3 4 1x 1x 1x 3 1 2 2 4x Fig. 2a 4 4x 1x 5 1x 1 3 5 2 4 6 1x 4 1x Fig. 1 Fig. 2b 1 2 3 4 5 6 7 Honeywell A B Fig. 3 14 13 12 11 10

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Alfanet PC-interface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen

Alfanet PC-interface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen Alfanet PCinterface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet PCinterface met realtime klok Doc.nr.: 020310 Soort: HANDLEIDING Aantal

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage

Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage 3 De componenten van de serie 14 3-0 Radio antennemodule FAM14 en radio antenne FA 3-1 Radio ontvangstmodule FEM en FEM65 3-2 Gateway

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

TomTom Documentatiegids

TomTom Documentatiegids TomTom Documentatiegids Inhoud Wat zit er in de doos? 7 Wat zit er in de doos?... 7 Lees mij eerst 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 In je auto installeren... 8 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen...

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Paxton. Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic. Technische support. Onderdelenlijst. Benodigd gereedschap 12/09/2014

Paxton. Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic. Technische support. Onderdelenlijst. Benodigd gereedschap 12/09/2014 12/09/2014 Paxton Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

De extra spanningverzorging moet via de modelbaan transformator plaatsvinden, die in geval van kortsluiting geen brand veroorzaken kan.

De extra spanningverzorging moet via de modelbaan transformator plaatsvinden, die in geval van kortsluiting geen brand veroorzaken kan. Kuehn WD10 Handleiding vertaling is voor eigen gebruik P.Heinst De schakeldecoder WD10 wordt bij het schakelen van wissels (spoelaandrijving), signalen, ontkoppelrails, lichtsignalen (twee en meerbegrips).

Nadere informatie

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussieinstrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140,

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Trisore Trisore 140, 95, Bidore 140, 95, Modore Modore 95, 140, Trisore

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Graupner Best.-nr. 6410 Handleiding ULTRAMAT 10 Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Nederlands bladzijde inhoudsoverzicht hoofdstuk bladzijde

Nadere informatie