SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 Vak- en Uitvoerdersopleidingen SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN

2 INHOUDSOPGAVE Vakopleidingen Monteur Gas en Water (NIEUW) 6 Eerste monteur Gas en Water (NIEUW!) 6 Straatmaker 7 (Allround) Vakman GWW (NIEUW!) 7 Waterbouwer 8 Boormeester Gestuurd Boren 8 Assistent Boormeester 9 Boormeester 9 Assistent Bronbemaler 10 Bronbemaler 10 Funderingswerker 11 Operator Asfaltproductie-installatie (VERNIEUWD!) 11 Monteur Grondverzet- en Wegenbouwmachines (NIEUW!) 12 Machinist Wegenbouw 12 Machinist Grondverzet Uitstroom Machinist Hydraulische Graafmachine 13 Machinist Grondverzet Uitstroom Machinist Wiellaadschop 13 Uitvoerdersopleidingen & UTA Asfaltwegenbouwtechnoloog (VERNIEUWD!) 14 Uitvoerder Infra / Assistent Uitvoerder Infra (VERNIEUWD!) 14 2

3 MAAK WERK VAN OPLEIDEN EN KIES VOOR SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN! SOMA Bedrijfsopleidingen is gevestigd op het Bouw & Infrapark in Harderwijk. Hier beschikken wij over een goed geoutilleerd opleidingscentrum van 27 hectare waar wij tal van praktijk- en theorieopleidingen voor u kunnen verzorgen (infra, verticaal transport en maritieme sector). SOMA Bedrijfsopleidingen heeft voor u met veel zorg een speciaal opleidingsaanbod samengesteld. Deze brochure is geheel gemaakt vanuit de behoefte van de afgelopen jaren op vak- en uitvoerdersgebied. Onze scholingstrajecten zijn ook te volgen op onze regionale locaties en uw bedrijfslocatie. Aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen opdrachtgever en SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze accountmanagers komen graag bij u langs Sytze Kloosterman Accountmanager provincie Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland T: E: Marga Ligtenberg Accountmanager provincie Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg T: E: Esther Gimbrère Accountmanager provincie Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland T: E: Koen Stephan T: E: 3

4 Uniek oefenterrein Speciaal voor u: een opleiding op maat Geen enkele situatie is hetzelfde. Dat geldt ook voor onze opleidingen. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van specifieke machines in een specifieke omgeving, dan is het altijd mogelijk een opleiding samen te stellen die gericht is op de speciale benodigde vaardigheden van uw medewerkers. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op. Door ons te verdiepen in uw unieke situatie kunnen wij volledig invulling geven aan uw wensen. Investering Investeren in opleidingen is investeren in uw medewerkers. Voor actuele prijzen kunt u terecht op onze website SOMA Bedrijfsopleidingen staat voor u klaar Onze accountmanagers komen graag bij u langs om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden. Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een adviesgesprek? Neemt u dan gerust contact met één van onze accountmanagers. De accountmanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen u en SOMA Bedrijfsopleidingen. Subsidiemogelijkheden? Loopbaantraject Werk je onder de cao voor de bouw, maak dan gebruik van het loopbaantraject. Zij betalen in veel gevallen minimaal 50% van je opleidingskosten als je voldoet aan hun voorwaarden. A- en B-prijzen Bij onze vak- en uitvoerdersopleidingen staan zowel een A-prijs als een B-prijs vermeld. In de A-prijs is, in tegenstelling tot de B-prijs, een bijdrage van het O&O fonds verwerkt. De bijdrage wordt verstrekt aan de betalende partij mits het dienstverband van de cursist valt onder de CAO voor de bouwnijverheid en door de werkgever premieafdrachten plaatsvinden aan het O&O fonds over het loon van de cursist. Cursisten die in de categorie UTA personeel vallen, komen niet voor de A-prijs in aanmerking. Belastingdienst Bent u ZZP er of betaald u zelf uw opleiding dan heeft u recht om uw kosten, zoals lesgeld en kosten van de studieboeken onder bepaalde voorwaarden aftetrekken. Zie voor meer informatie onze website. 4

5

6 Vakopleidingen NIEUW! 1,5 2 jaar (afhankelijk van werkervaring) Monteur Gas en Water De Monteur GW werkt zelfstandig aan het voorbereiden, het leggen en verbinden van transport- en distributiesystemen voor gas, water en warmte. Hij voorziet jaarlijks vele woningen en bedrijfsgebouwen van drinkwaterleidingen en gasleidingen. Daarnaast verricht de Monteur GW ook het noodzakelijke onderhoud, test hij de gemaakte leidingen en zet hij de hoogtes en de richtingen van de leidingen uit. In een team gaat uw medewerker op verschillende plekken aan de slag: op nieuwe bouwterreinen, in bestaande bebouwing of in een buitengebied. In deze opleiding verdiept uw medewerker zich in alle facetten van het gas en water vak. Medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven en instellingen die gespecialiseerd zijn in buisleidingen en die werken volgens de CKB of VIAG. Geen. Uw medewerker dient te beschikken over een laptop met Internet Explorer (of een soortgelijk programma), Word en Adobe Reader. Alle modules worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Uw medewerker ontvangen het diploma als alle examens behaald zijn. Indien niet alle examen behaald zijn, ontvangt uw medewerker een certificaat per module. BPV (optioneel) werkterrein inrichtingen en veiligstellen grondwerk verbinden en monteren assisteren bij inregelen, testen en beproeven LBBL, NL en rekenen NIEUW! Eerste monteur Gas/Water De eerste monteur Gas/Water legt zelfstandig nieuwe of bestaande transportnetten en distributienetten aan. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor storingen, onderhoud, controleren van transport- en distributienetten optimaal werken. Je verdeelt het werk binnen het team, geeft instructies aan de monteurs en controleert of er volgens voorschriften wordt gewerkt. Daarnaast komen er tal van administratieve werkzaamheden bij kijken, zoals werkbonnen en storingsrapporten invullen. 1 jaar Monteur Gas/Water die wil doorgroeien naar Eerste Monteur Gas/Water. MBO 2 aankomend buizenlegger of monteur gas, water en warmte. Daarnaast is het verplicht dat uw werknemer de aanwijzing VP heeft. Diploma MBO niveau 3 aanleggen van transport- en distributienetten storingen verhelpen en onderhoud monteren van verbruikersaansluitingen en meteropstellingen inregelen, testen/beproeven en controleren stations instructies verzorgen aan monteurs aansturen en begeleiden van het team formuleren en rapporteren organiseren, plannen en bewaken voortgang hoe om te gaan met brand en explosiegevaar 6

7 2 jaar Straatmaker De Straatmaker legt nieuwe bestratingen, herbestratingen en repareert bestratingen. Hij straat zelfstandig rijwegen, kruisingen en ontmoetingen. De Straatmaker straat zowel onder de hamer als met behulp van mechanische hulpmiddelen (mechanisch vlijen en straten). De verschillende bestratingstechnieken komen hierbij aan de orde. Daarnaast houdt hij zich bezig met alle werkzaamheden die te maken hebben met straatwerk. Denk hierbij aan ontgraven, aanvullen en verdichten van grond, uitzetten van hoogtes en richtingen, het aanleggen van straatpotten en putranden. Voor deze taken verricht hij ook de voorbereidende werkzaamheden zoals meten en uitzetten. Medewerkers die werkzaam (willen) zijn bij een straatmakersbedrijf en voldoen aan de eisen van SEB. MBO 2 aankomend buizenlegger of monteur gas, water en warmte. Daarnaast is het verplicht dat uw werknemer de aanwijzing VP heeft. Alle modules worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Uw medewerker ontvangt het diploma als alle examens behaald zijn. Indien niet alle examen behaald zijn, ontvangt uw medewerker een certificaat per module. civieltechnische vaardigheden grondwerk I, II bestratingen I, II kruisingen en ontmoetingen erven en pleinen, kleinplaveisel, mechanisch vlijen (keuzemodules) Ter voorbereiding op het praktijkexamen bieden wij de mogelijkheid om een praktijkinstructie te volgen. De praktijkinstructie komt in aanmerking voor de 62A vergoeding uit het Scholingsfonds. NIEUW! (Allround) Vakman GWW De (Allround) Vakman GWW voert zelfstandig of in ploegenverband werkzaamheden uit bij de aanleg en het onderhoud van rioleringen en wegen. Hij krijgt te maken met bronbemalingen, funderingen en huisaansluitingen. Door het nauwkeurig bestuderen van tekeningen of op aanwijzing zet hij de hoogten en richtingen van rioleringen en wegverhardingen uit. De (Allround) Vakman GWW maakt gebruik van mechanisch aangedreven hulpwerktuigen, zoals een graafmachine. Verder leert uw medewerker tijdens de opleiding te assisteren bij het egaal maken van wegen en het asfalteren van nieuw wegdek. 1,5 jaar - 2 jaar Medewerkers die werkzaam zijn bij rioolverwerkings-, wegenbouwbedrijven of afdeling openbare werken van de gemeente. Alle modules worden afgesloten met een theorie-examen. Voor de modules Wegen, Grondwerk II en Rioleringen vindt ook een praktijkexamen plaats. Uw medewerker ontvangt het diploma als alle examens behaald zijn. Praktijkinstructie Ter voorbereiding op de praktijkexamens van de modules bieden wij de mogelijkheid om een praktijkinstructie te volgen. De praktijkinstructie komt in aanmerking voor de 62A vergoeding uit het Scholingsfonds. veiligheid en werkterrein grondwerk II - rioleringen wegen bemalingen en organisatiewerkzaamheden (alleen allround GWW) BPV 7

8 Waterbouwer De Waterbouwer is verantwoordelijk voor het waterbeheer van Nederland. Hij voert een grote diversiteit aan projecten uit: kustverdediging, landaanwinning, reinigen van vervuilde waterbodems, onderhoud aan vaarwegen en allerlei soorten van infrastructurele werken. De Waterbouwer verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en zet hoogten en richtingen uit voor de verschillende waterbouwkundige constructies. Tijdens zijn werkzaamheden maakt hij gebruik van mechanisch aangedreven hulpwerktuigen die hij zelf bedient en onderhoudt. Deze tweejarige opleiding leidt uw medewerker op tot gediplomeerd waterbouwer. 2 jaar Medewerkers die werkzaam (willen) zijn in de waterbouw. civieltechnische vaardigheden grondwerk I en II waterbouw I en II houtconstructies MBO 2 aankomend buizenlegger of monteur gas, water en warmte. Daarnaast is het verplicht dat uw werknemer de aanwijzing VP heeft. Alle modules worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Uw medewerker ontvangt het diploma als alle examens behaald zijn. Indien niet alle examen behaald zijn, ontvangt uw medewerker een certificaat per module. 4 dagen Boormeester Gestuurd Boren De Boormeester heeft een centrale rol tijdens een boring. Hij zorgt ervoor dat er veilig in de grond kan worden gewerkt. Mogelijke gevaren, zoals vervuilde grond, spoort hij door middel van grondmonsters tijdig op en hij voert horizontale boringen uit voor het leggen van buizen. In de opleiding Boormeester Gestuurd Boren maakt uw medewerker kennis met alle aspecten van het boormeester vak. Wie doorleert en ervaring heeft, kan Uitvoerder Grond-, Water- en Wegenbouw worden. Deze opleiding voldoet aan de opleidingseisen genoemd in de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Medewerkers die de ambitie hebben om leiding te geven tijdens een boring. Beide modules worden afgesloten met een theorieexamen. Uw medewerker ontvangt het diploma als beide examens behaald zijn. organiseren en administreren horizontaal gestuurd boren 8

9 Assistent Boormeester De Assistent Boormeester voert boringen uit voor het nemen van grondmonsters, het plaatsen van peilbuizen of het inbouwen van pompputten. In de opleiding worden de basisprincipes van verschillende verbrandingsmotoren, pompen, bodemonderzoek en de eigenschappen van grondwater behandeld. Een eerste kennismaking met verbuisde en onverbuisde boortechnieken komt aan de orde evenals het plaatsen van peulbuizen. Deze opleiding wordt aanbevolen door Stichting Erkenning voor het Grondboor- en Bronbemalingsbedrijf (EGB). 5 dagen Medewerkers die de ambitie hebben om leiding te geven tijdens een boring. Het advies is dat uw medewerker beschikt over het diploma: VCA basis en BHV. Beide modules worden afgesloten met een theorie-examen. Uw medewerker ontvangt het diploma als de examens behaald zijn. Legt een systeem aan op basis van verticaal geboorde schachten. Onderhoudt de boorinstallatie en controleert dit op de juiste werking. Richt verticaal geboorde schachten in en werkt deze af. 5 dagen Boormeester Zuiver drinkwater is voor iedereen van levensbelang en een Boormeester levert daaraan een belangrijke bijdrage. Een boormeester met het diploma Boormeester I voert diepboringen uit van hoge kwaliteit, vaak voor het plaatsen van pompputten voor drinkwatervoorziening. Op basis van een grondmonster bepaalt hij een geschikte techniek voor het uitvoeren van de diepboring. Tevens is een Boormeester I verantwoordelijk voor de afwerking van het boorgat en het regenereren van de boorput. In deze cursus maakt uw medewerker kennis met al deze facetten. Wie doorleert en ervaring heeft kan Uitvoerder Grond-, Water- en Wegenbouw worden. Deze opleiding wordt aanbevolen door Stichting Erkenning voor het Grondboor- en Bronbemalingsbedrijf (EGB). Medewerkers van Grondboor- en Bronbemalingsbedrijven die in het bezit zijn van het diploma Assistent Boormeester. Diploma Assistent Boormeester en 3 jaar werkervaring als gediplomeerd Assistent Boormeester. Het advies is dat uw medewerker beschikt over het diploma: VCA vol en BHV. De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen (op locatie waar uw medewerker werkzaam is). Uw medewerker ontvangt het diploma als beide examens behaald zijn. Legt een systeem aan op basis van verticaal geboorde schachten. Onderhoudt de boorinstallatie en controleert dit op de juiste werking. Richt verticaal geboorde schachten in en werkt deze af. Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de ploeg. 9

10 Assistent Bronbemaler Bronbemaling zorgt voor verlaging van de grondwaterstand. Dit is vaak noodzakelijk bij bouwgrond, graafwerk, bouwputten, sleuven voor kabels en leidingen en bij bodemsanering. De Assistent Bronbemaler houdt zich bezig met de installatie en het onderhoud van bronbemalingen. Hij installeert vooral vacuüm- en zwaartekrachtbemalingen en plaatst filters en pompen. In de opleiding maakt uw medewerker kennis met al deze facetten. Wie doorleert en ervaring heeft kan het diploma Bronbemaler behalen en uiteindelijk doorgroeien naar Uitvoerder Grond-, Water- en Wegenbouw. Deze opleiding wordt aanbevolen door Stichting Erkenning voor het Grondboor- en Bronbemalingsbedrijf (EGB). 6 dagen Huidige en toekomstige medewerkers van Grondboor- en Bronbemalingsbedrijven. Legt een bemalingssysteem aan. Onderhoudt het bemalingssysteem en controleert dit op de juiste werking. Verwijdert het bemalingssysteem. Het advies is dat uw medewerker beschikt over het diploma: VCA basis en BHV basis. De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen. Uw medewerker ontvangt het diploma als het examen behaald is. Bronbemaler Bronbemaling zorgt voor verlaging van de grondwaterstand. Dit is vaak noodzakelijk bij bouwgrond, graafwerk, bouwputten, sleuven voor kabels en leidingen en bij bodemsanering. De bronbemaler installeert vacuümbemalingen en zwaartekrachtbemaling en plaatst daarvoor filters en pompen. Verder installeert hij retourbemalingen en bemalingen voor bodemsanering en grondwatersanering. In de opleiding wordt uitvoerig ingegaan op al deze facetten. Wie doorleert en ervaring heeft, kan Uitvoerder Grond-, Water- en Wegenbouw worden. Deze opleiding wordt aanbevolen door Stichting Erkenning voor het Grondboor- en Bronbemalingsbedrijf (EGB). 4 dagen Medewerkers van Grondboor- en Bronbemalingsbedrijven die in het bezit zijn van het diploma assistent bronbemaler. Diploma Assistent Bronbemaler en het advies is dat uw medewerker beschikt over het diploma VCA Vol en BHV. De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Het praktijkexamen vindt plaats op locatie waar uw medewerker werkzaam is. UW medewerker ontvangt het diploma als beide examens zijn behaald. Voorbereiden en installaties inrichten bemalingsproces. Onderhoudt het bemalingssysteem en controleert dit op de juiste weg. Verwijdert het bemalingssysteem. Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de ploeg. 10

11 Funderingswerker De Funderingswerker werkt bij een funderingsinstallatie en bedient en onderhoudt zelfstandig de hulpapparatuur, zoals de heiblokken en groutpompen van deze installatie. Daarnaast is de funderingswerker de machinist behulpzaam bij het opbouwen en afbouwen van de funderings-installatie en helpt hij bij het verplaatsen van de machine over het terrein. Ook helpt hij bij het onder de heistelling hijsen van funderingselementen zoals palen, buizen en damwanden. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en controle van zijn werk. In deze opleiding maakt uw medewerker kennis met al deze facetten van het funderingswerk. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlands Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF). 8 dagen Medewerkers die werkzaam zijn bij een funderingsinstallatie. werken aan funderingen funderingstechnieken Het advies is dat uw medewerker beschikt over het diploma: VCA basis en BHV basis. Alle modules worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Uw medewerker ontvangt het diploma als alle examens behaald zijn. Indien niet alle examens behaald zijn, ontvangt uw medewerker een certificaat per module. VERNIEUWD Operator Asfaltproductie-installatie In Nederland staan zo n 40 asfaltcentrales. De Operator bewaakt de kwaliteit van het productieproces. Hij zorgt dat grote hoeveelheden grondstoffen nauwkeurig worden gedoseerd zodat de beste kwaliteit asfalt ontstaat. De operator asfaltproductie-installaties is verantwoordelijk voor een goed verloop van het proces en coördineert de werkzaamheden. Ook zorgt hij voor het dagelijks onderhoud van de installatie. Tijdens de opleiding Operator asfaltproductie-installatie komen al deze facetten aan bod. 12 dagen (geschat) Medewerkers die werkzaam of betrokken zijn bij een asfaltproductie-installatie. asfaltproductie-installatie I asfaltproductie-installatie II Een opleiding machinist, monteur, mbo werktuigbouw of elektrotechniek geeft rechtstreeks toegang tot de opleiding. Met alleen een vbo- of vmbo-diploma diploma is minimaal vijf jaar werkervaring bij een asfaltproductie-installatie noodzakelijk. De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen. Uw medewerker ontvangt het diploma als dit examen behaald is. 11

12 Monteur Grondverzet- en Wegenbouwmachines De Monteur Grondverzet- en Wegenbouwmachines is de rechterhand van zijn collega s. Hij spoort storingen aan machines op, verhelpt deze en repareert of vervangt defecte onderdelen. Tevens ververst de monteur olie, smeert hij onderdelen door, stelt hij machines af en controleert hij na de reparatie of de machines weer goed werken. Tijdens de opleiding Monteur Grondverzet en Wegenbouwmachines komen al deze facetten aan bod. 3,5 jaar Medewerkers met interesse voor techniek die nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken. Alle modules worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Uw medewerker ontvangt het diploma als alle examens behaald zijn. Indien niet alle examen behaald zijn, ontvangt uw medewerker een certificaat per module. werkplaatstechnieken monteur I machinekennis GWW reparatie en onderhoud dieselmotoren GWW reparatie en onderhoud aandrijfsystemen GWW reparatie en onderhoud hydraulische en pneumatische systemen GWW reparatie en onderhoud elektrische en elektronische systemen GWW werkplaatstechnieken monteur II (keuze module) reparatie en onderhoud benzinemotoren (keuze module) Machinist Wegenbouw De Machinist Wegenbouw werkt in een asfaltploeg aan het asfalteren van wegen. Hij werkt met de asfaltspreidmachine en of wals om het asfalt te verwerken en/of te verdichten. Tijdens de opleiding leert hij nieuwe asfaltwegen aan te leggen en voert hij wegreparaties uit met behulp van de asfaltafwerkmachine en wals. Ook zorgt de Machinist Wegenbouw voor het voorbereidende werk en het onderhoud aan de machines. Voor wie doorleert zijn er mogelijkheden tot onder andere meewerkend voorman en asfalt coördinator. 2 jaar Medewerkers die werkzaam (willen) zijn binnen de asfaltploeg. Alle modules worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Uw medewerker krijgt het diploma als alle examens behaald zijn. Indien niet alle examen behaald zijn, ontvangt uw medewerker een certificaat per module. Tevens is er mogelijkheid tot een praktijk examentraining. civieltechnische vaardigheden werktuigbouwkundige vaardigheden wegenbouwmachines onderhouden wegenbouwtechnieken asfaltwerkmachine (keuze module) wals (keuze module) Uw medewerker maakt, afhankelijk van de uitstroomrichting, een keuze uit de modules Wals of Asfaltwerkmachine. 12

13 Machinist Grondverzet Uitstroom Machinist Hydraulische Graafmachine De Machinist Grondverzet is veelzijdig inzetbaar en voelt zich één met zijn machine. Of hij nu straten maakt, fietspaden aanlegt of rioolsleuven uitgraaft; hij probeert het zo perfect mogelijk te doen. De machinist is instaat geconcentreerd te werken, want soms heeft hij maar weinig speelruimte. Hij bedient de machine volledig zelfstandig en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en controle van zijn werk en het onderhoud aan zijn machine. 1 jaar Medewerkers die werkzaam (willen) zijn op een hydraulische graafmachine. Alle modules worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Uw medewerker ontvangt het diploma als alle examens behaald zijn. Indien niet alle examen behaald zijn, ontvangt uw medewerker een certificaat per module. Praktijkinstructie Ter voorbereiding op het praktijkexamen bieden wij de mogelijkheid om een praktijkinstructie te volgen. De praktijkinstructie komt in aanmerking voor de 62A vergoeding uit het Scholingsfonds. werkvoorbereiding grondverzet hijsen met een grondverzetmachine grondverzet machines onderhouden storingen en reparaties bij een hydraulische graafmachine graven met een hydraulische graafmachine grondverzetmachine met hydraulische graafmachine afwerken terreinoppervlak met een hydraulische graafmachine BPV Machinist Grondverzet Uitstroom Machinist Wiellaadschop De Machinist Grondverzet is veelzijdig inzetbaar en voelt zich één met zijn machine. Of hij nu straten maakt, fietspaden aanlegt of rioolsleuven uitgraaft; hij probeert het zo perfect mogelijk te doen. De machinist is in staat geconcentreerd te werken, want soms heeft hij maar weinig speelruimte. Hij bedient de machine volledig zelfstandig en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en controle van zijn werk en het onderhoud aan zijn machine. 1 jaar Medewerkers die werkzaam (willen) zijn op een wiellaadschop. Alle modules worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Uw medewerker ontvangt het diploma als alle examens behaald zijn. Indien niet alle examen behaald zijn, ontvangt uw medewerker een certificaat per module. Praktijkinstructie Ter voorbereiding op het praktijkexamen bieden wij de mogelijkheid om een praktijkinstructie te volgen. De praktijkinstructie komt in aanmerking voor de 62A vergoeding uit het Scholingsfonds. werkvoorbereiding grondverzet hijsen met een grondverzetmachine grondverzetmachines onderhouden storingen en reparaties bij een wiellaadschop graven met een wiellaadschop grondverzetmachine met wiellaadschop afwerken terreinoppervlak met een wiellaadschop BPV 13

14 Uitvoerdersopleidingen & UTA VERNIEUWD Asfaltwegenbouwtechnoloog Asfalteren is een complex proces, waarbij verschillende mengels worden gebruikt. Voor de aanleg of vernieuwing van een wegvak gebruikt de aannemen verschillende mengsels per asfaltlaag. De asfaltwegenbouwtechnoloog bewaakt het asfalteerproces vanaf de keuze tot aan de verwerking. Hij beheert en beoordeelt de onderzoeksresultaten en geeft advies over de toepassing van grondstoffen en de samenstelling van mengsels. Tevens stuurt hij de laboranten aan die toezien op de kwaliteit van het asfalt en de operators in de asfaltcentrales. 2 jaar Asfaltwegenbouwtechnologen en asfalt laboranten in de infra. Alle modules worden afgesloten met een theorie-examen en praktijkexamen. Uw medewerker ontvangt het diploma als alle examens behaald zijn. Indien niet alle examen behaald zijn, ontvangt uw medewerker een certificaat per module. Een diploma Asfaltwegenbouw-laborant of een gelijkwaardig diploma is een voorwaarde om tot deze opleiding te worden toegelaten. doorstroomtechnoloog asfaltwegenbouwtechnoloog 1e jaar asfaltwegenbouwtechnoloog 2e jaar VERNIEUWD Uitvoerder Infra / Assistent Uitvoerder Infra De complete opleiding Uitvoerder Infra duurt 3 jaar. Na het 1e jaar van deze opleiding is uw medewerker Assistent Uitvoerder Infra. Besluit uw medewerker na dit 1e jaar door te gaan dan is hij Uitvoerder Infra en daarmee heeft hij de dagelijkse verantwoording over een infrawerk of een deel van een groot infrawerk. Hij houdt zich bezig met technische aspecten en geeft leiding aan personeel. De uitvoerder is verder verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van het werk. Zijn belangrijkste werkzaamheden hierin zijn het verrichten van werkopname en het bewaken van de uitvoering met betrekking tot tijd, geld en bestek. 1 jaar Assistent Uitvoerder Infra 3 jaar Uitvoerder Infra Medewerkers die werkzaam zijn op niveau 2 of 3 bij bedrijven in de grond-, weg- of waterbouw en afdeling openbare werken bij de gemeente en willen doorgroeien tot Assistent Uitvoerder/Uitvoerder Infra (ook wel toezichthouder/voorman of kaderfunctionaris). Een vooropleiding op VMBO (kader/theoretisch), mavo of havo is vereist (niveau 3). Uw medewerker heeft een intakegesprek voor de opleiding Uitvoerder Infra. Diploma MBO niveau 3 De opleiding bestaat uit drie onderdelen: theorie, projecten en praktijkopdrachten. De vakken die gevolgd moeten worden zijn: Leerjaar 1 assistent uitvoerder infra: Wiskunde, zakelijke communicatie, landmeten 1, basiskennis, GWW, bestekken en projecten. Leerjaar 2 uitvoerder infra: Wiskunde, zakelijke communicatie, landmeten 2, rioleringen, asfaltkennis, constructies, calculeren en plannen (laptop nodig bij les) en projectmanagement. Leerjaar 3 uitvoerder infra: Wiskunde, zakelijke communicatie, constructies, digitale meettechniek, straatwerk, BPV en Engels (optioneel). 14

15 Uitvoerder Infra / Assistent Uitvoerder Infra vervolg Leren in de praktijk (praktijk) In de loop van de opleidingsjaren bouwt uw medewerker een portfolio op. Dat doet hij mede door te werken met een uitvoerdersdagboek. Het uitvoerdersdagboek beschrijft de belangrijkste werkzaamheden van een uitvoerder in een bepaalde periode. Door te werken met praktijkopdrachten die gedurende de opleiding toenemen in complexiteit bouwt de uitvoerder niet alleen aan zijn uitvoerdersdagboek, maar ook aan zijn eigen ontwikkeling. Uw bedrijf wordt door Fundeon (voorlopig) erkend als leerbedrijf voor deze opleiding. Uw praktijkbegeleider volgt hiervoor een scholing van twee dagdelen. Naast de lessen krijgt uw medewerker beroepspraktijkvormingsbezoeken (BPV-bezoeken). De gemiddelde tijdsduur dat uw medewerker bezig is in de praktijk met uitvoerderachtige werkzaamheden loopt op van gemiddeld één dag per week naar een dag of vier in het derde jaar. Alle modules worden afgesloten met een theorie-examen en praktijkexamen. Uw medewerker ontvangt het diploma als alle examens behaald zijn. Als niet alle examen behaald zijn, ontvangt uw medewerker een certificaat per module. Indien uw medewerker na het eerste jaar stopt, ontvangt hij het diploma Assistent Uitvoerder Infra. De opleiding is gebase erd op het kwalificatie dossier Kaderfunctionaris uitvoering Bouw en Infra (niveau 4, met crebonummer 93873). 15

16 DURFT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden in- en buiten de sector. Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een adviesgestrek? Neemt u dan gerust contact op met één van onze accountmanagers. De accountmanagers zijn het vast aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen u en SOMA Bedrijfsopleidingen. Kijk voor ons complete opleidingsaanbod op SOMA Bedrijfsopleidingen Ceintuurbaan LG Harderwijk T (0341) F (0341) E I

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen?

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen? OpleidingSCATALOGUS Kunnen wij u helpen met uw asfalt vragen? GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven,

Nadere informatie

Provinciebrochure. Groei samen met

Provinciebrochure. Groei samen met Provinciebrochure Groei samen met SOMA Bedrijfsopleidingen! INHOUDSOPGAVE Werknemers provincies NIEUW! Het nieuwe rijden voor de bedrijfsauto s 5 Veilig werken langs de weg 5 Veilig werken op wegen voor

Nadere informatie

Goede scholing tegen laag tarief!

Goede scholing tegen laag tarief! vorstverlet voordelen stilzitten hoeft niet deze winter Goede scholing tegen laag tarief! Vorstverlet gaat u dit seizoen nog veel opleveren! vorstverlet voordelen Lage kosten Beter opgeleide medewerkers

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Infratechniek

Landelijke Kwalificaties MBO. Infratechniek Landelijke Kwalificaties MBO Infratechniek Crebonummer: 92110, 92120, 92130 Sector: Techniek, Bouw en infra Branche: Leggen van kabels en buizen, Infra Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik

Nadere informatie

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Inhoud Inleiding 1 Commercieel functieoverzicht 2 Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Binnendienst niveau 3 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Contactcenter medewerker

Nadere informatie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie MBO-Opleidingen 2015-2016 www.rocrivor.nl Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Entreeopleiding/AKA - niveau 1

Entreeopleiding/AKA - niveau 1 Entreeopleiding/AKA - niveau 1 Heb je vmbo gevolgd en geen diploma behaald? Of heb je praktijkonderwijs gedaan en kun je meer leren? Dan is de Entreeopleiding/AKA voor jou de kans om door te stromen naar

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

held van techniek Word ook een deheldenvantechniek.nl

held van techniek Word ook een deheldenvantechniek.nl Word ook een held van techniek Interesse Ontdek de wereld van techniek en technologie Interviews met de helden van techniek en technologie Wat leer je tijdens de opleidingen? Waar kun je gaan werken? Doorstuderen

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

- Proefexamen Beveiliger praktijk... 7. - Permanente her- en bijscholing BOA... 26. - Examentraining Onderzoek en rapportage... 28

- Proefexamen Beveiliger praktijk... 7. - Permanente her- en bijscholing BOA... 26. - Examentraining Onderzoek en rapportage... 28 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Studeren bij MINERVA... 3 Beveiliger... 4 - Opleiding Beveiliger 2... 5 - Proefexamen Beveiliger praktijk... 7 - Opleiding Certificaat Beveiliging B... 8 - Cursus Winkelsurveillance...

Nadere informatie

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden?

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Beroepsopleidingen 2014-2015 Economie Administratief Medewerker Uniformberoepen Secretariaat Financiële Beroepen Commerciële Dienstverlening Informatie & Communicatie Technologie Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Werken in de Handel. Je haalt je papieren met een beroepsopleiding bij het Albeda College!

Werken in de Handel. Je haalt je papieren met een beroepsopleiding bij het Albeda College! BRIAN KIEST Handel & Commercie Ben je dienstverlenend ingesteld en ben je commercieel? Heb je een flexibele instelling en weet je van aanpakken? DAN IS EEN TOEKOMST IN DE HANDEL & COMMERCIE ECHT IETS VOOR

Nadere informatie

Opleidingsgids. Techniek Assen. Autotechniek

Opleidingsgids. Techniek Assen. Autotechniek Opleidingsgids Techniek Assen Autotechniek locaties A.H.G. Fokkerstraat 7-9 9403 AM ASSEN 088 188 3101 Aziëweg 2 9407 TG ASSEN 088 188 4911 Opleidingsgids Autotechniek 1 1. Inleiding 3 2. Opleidingen van

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde locatie Fokkerstraat 7-9 9403 A Assen 088188-4444 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opleidingen van Techniek Assen afdeling Bouwkunde 4 indeling

Nadere informatie

Bouw en Infra, Interieur & Vormgeving

Bouw en Infra, Interieur & Vormgeving Beroepsopleidingen 2014-2015 Bouw en Infra, Interieur & Vormgeving Bouw en Infra Schilderen Hout Vormgeving ROC Horizon College Met aanmeldingsformulier Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

2012-2013 www.rocrivor.nl. Economie & Dienstverlening. MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel

2012-2013 www.rocrivor.nl. Economie & Dienstverlening. MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel 2012-2013 www.rocrivor.nl Economie & Dienstverlening MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel Commercieel Detailhandel Groothandel Beveiliging ICT Mediavormgeving Evenementenorganisatie & Recreatie

Nadere informatie

Informatiebrochure BPV

Informatiebrochure BPV Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

OPLEIDINGENGIDS 2015-2016 CREATIVITEIT, VAKMANSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP

OPLEIDINGENGIDS 2015-2016 CREATIVITEIT, VAKMANSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP OPLEIDINGENGIDS 2015-2016 INTERIEURADVISEUR MEUBELMAKER PRODUCTONTWERPER CREATIEF VAKMAN PIANOTECHNICUS TIMMERMAN BOTENBOUWER INTERIEURSTYLIST (SCHEEPS)INTERIEURBOUWER VERKOPER WONEN MEUBELSTOFFEERDER

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Binnenhuisarchitectuur

Binnenhuisarchitectuur Binnenhuisarchitectuur Gedegen, inspirerend en veelzijdig Een plezier en een verrijking voor uzelf! Direct aan de slag met een landelijk erkend vakdiploma (EHCB) Nieuw bij IPD: binnenhuisarchitectuur Bent

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

KEUZEFORMULIER NIVEAU 1 & 2

KEUZEFORMULIER NIVEAU 1 & 2 Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december KEUZEFORMULIER NIVEAU 1 & 2 Naam: Klas: VMBO: Naam opleiding: Niveau opleiding: Keuze: Let op! Niveau, MBO, Locatie Je mag een dagdeel meelopen

Nadere informatie