OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen?"

Transcriptie

1 OpleidingSCATALOGUS Kunnen wij u helpen met uw asfalt vragen?

2 GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden in en buiten de sector. Heeft u een verdiepende vraag en/ of behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan direct contact op met een accountmanager. De accountmanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen opdrachtgever en SOMA Bedrijfsopleidingen. De accountmanagers van SOMA Bedrijfsopleidingen Onze accountmanagers komen graag bij u langs Koen Stephan Manager (accountmanager provincie Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland) T: E: Ron Gessel Accountmanager Verticaal Transport, Offshore en Maritiem T: E: Casper Lubbers Accountmanager provincie Drenthe en Overijssel T: E: Sytze Kloosterman Accountmanager prov. Groningen, Friesland, Flevoland en Noord-Holland T: E: Marga Ligtenberg Accountmanager provincie Gelderland, Brabant en Limburg T: E: Nicole der Kinderen Accountmanager provincie Limburg, Brabant en Zeeland T: E: 2

3 SUBSIDIES 62A-cursussen (voorheen 61A) Voor werknemers vallend onder de cao voor de Bouwnijverheid (bouwplaats medewerkers) komen deze cursussen in aanmerking voor vergoeding door het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf conform artikel 62A van de Bouw-CAO. De maximale vergoeding bedraagt 273,- per deelnemer per dag. Per deelnemer kun je maximaal 2 dagen vergoed krijgen. De 62A-vergoedingen worden automatisch door Cordares aan de betalende partij vergoed, mits het dienstverband van de deelnemer valt onder de CAO voor de bouwnijverheid en door de werkgever premieafdrachten aan het O&O fonds over het loon van de cursist plaatsvinden. De hoogte van de vergoedingen wordt door het bestuur van het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf bepaald en bestaat uit een dagvergoeding en een vergoeding voor verlet- en reiskosten. SOOB De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) biedt vaak een vergoeding voor de opleidingen en cursussen van SOMA Bedrijfsopleidingen. In veel gevallen moet voor aanvang van de cursus een subsidieaanvraag bij VTL/SOOBsubsidiepunt worden ingediend. Informatie over deze stimuleringsregeling kunt u vinden op Alle prijzen zijn exclusief BTW. Druk- en zetfouten voorbehouden. Ga voor actuele startdata, prijzen en aanmelden naar RESULTAAT Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Bij het behalen van de cursus Voorman Infra of Rioleringswerker ontvangt de cursist een certificaat. 3

4 INHOUDSOPGAVE Uitwisselbaarheid in de asfaltploeg CE-markering voor asfalt Basiskennis asfalt Asfaltkennis I Asfaltkennis II Visuele inspectie Beheersystematiek Veilig werken op wegen Machinist wegenbouw Operator asfaltproductie-installatie Asfaltwegenbouwtechnoloog (geheel vernieuwd) Assistent Uitvoerder Infra Uitvoerder Infra Code

5 Uitwisselbaarheid in de asfaltploeg (7 dagen) Stel, een van uw werknemers is afwezig door ziekte of verlof. U staat voor de keuze: een dure tijdelijke kracht inhuren of het werk stil laten staan. Dankzij het uitwisselen van medewerkers kan het werk door blijven gaan. Maar hoe ver groot u de onderlinge uitwisselbaarheid van de asfaltploeg? De vijfdaagse cursus gaat zowel theoretisch als praktisch in op de taken, rollen en verantwoordelijkheden van een asfaltploeg. Centraal staat het leveren van goed werk, dat als team wordt geleverd. Werknemers die in de asfaltwegenbouw (asfaltafwerker, balk man, machinist en uitvoerder) werkzaam zijn. werkzaamheden van een asfaltploeg verantwoording nemen veilig werken langs de weg kennis delen/ communicatie asfaltkennis (samenstellingen), ontmenging en CE (namen oud en nieuw) de rol van de opdrachtgever (kwaliteit) werken met asfaltmachines of (bij voldoende belangstelling) in de regio. Tevens kan de cursus in-company worden verzorgd deelnemers Kosten De asfaltploeg is beter op elkaar ingespeeld en de medewerkers kunnen meerdere functies uitoefenen. Met als resultaat dat de machines minder snel stil komen te staan. Daarnaast wordt er een hogere kwaliteit behaald van het afgeleverde werk en ziet men een duidelijk reductie van de faalkosten. CE-markering voor asfalt (1 dag) Vanaf januari 2008 zijn de vernieuwde Europese normen voor asfalt van kracht. Als gevolg hiervan mogen producenten geen Europees genormeerd asfalt meer op de markt brengen zonder CE-markering. De nieuwe Europese normen bieden de mogelijkheid om andere mengsels te ontwerpen met een afwijkende samenstelling dan de vertrouwde mengsels. Deze cursus besteedt aandacht aan CE-markering van Asfaltspecie, de nieuwe Europese asfaltnormen en de gevolgen hiervan voor de dagelijkse praktijk. Werkvoorbereiders, toezichthouders en uitvoerders die te maken hebben met asfaltwerken. (theorie) CE-markering Europese asfaltnormen wijziging nov van de RAW standaard conversie van oude naar nieuwe benamingen van de asfaltmengsels volgens de Asfalt Navigator of (bij voldoende belangstelling) in de regio.tevens kan de cursus in-company worden verzorgd. Minimaal 12 deelnemers Kosten De werknemer heeft na afloop van de cursus kennis van de laatste ontwikkelingen van CE-marketing in relatie tot RAW Standaard

6 Basiskennis asfalt (3 dagen) De kenmerken van de weg komen al tot stand in de ontwerpfase. De opbouw van de constructie en de keuze van asfaltmengsels zijn belangrijke gegevens. Tijdens de aanleg zijn er cruciale punten die de kwaliteit en de levensduur bepalen. U wilt daar kennis en vaardigheden in opdoen. Deze cursus is een prima basis op prakti sche grondslag. Werknemers die in korte tijd veel praktische kennis willen opdoen rondom asfalt (productie, verwerking en onderhoud). wat is asfalt? het produceren van asfaltmengsels soorten asfaltmengsels asfaltmenginstallaties asfalt verwerken (o.a. verdichten) functies in de asfaltploeg machines in de asfaltploeg kenmerken van de puinbaan kwaliteit van asfaltmengsels en laagdikte, gerelateerd aan levensduur CE-markeringen bijzondere toepassingen en hergebruik onderhoud aan de weg schadebeelden aan de weg. of (bij voldoende belangstelling) in de regio. Tevens kan de cursus in-company worden verzorgd deelnemers De werknemer heeft kennis van de verschillende asfalt toepassingen, kwali teit en kan het onderhoud van het asfalt bepalen. 6

7 Asfaltkennis I (6 dagen) De asfaltwegenbouw is voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe mengseltechnologie en de diverse soorten mengsels hebben hun consequenties voor het wegontwerp. Een zorgvuldig geasfalteerd wegdek van goede kwaliteit is van levensbelang. De cursus Asfaltkennis I gaat daarom in op de CE-markering, de kwaliteit van de verschillende asfaltmengsels en hun toepassingsmogelijkheden in de praktijk. Werknemers die zonder gerichte vakopleiding in de asfalt wegenbouw werkzaam zijn of in aanraking komen met onder werpen als wegontwerp, mengselontwerp en het opstellen of beoordelen van bestekken. (theorie) mengcomponenten van asfaltmengsels asfaltmengsels samenstellen soorten asfaltmengsels asfalt menginstallaties asfalt verwerken kwaliteit van asfaltmengsels bijzondere toepassingen en het hergebruik. of (bij voldoende belangstelling) in de regio. Tevens kan de cursus in-company worden verzorgd. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met AKC Kenniscentrum voor Asfalt. Minimaal 14 deelnemers Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen. Als dit examen goed wordt afgesloten, behaald de deelnemer het SOMA Bedrijfsopleidingen certificaat. Asfaltkennis II (4 dagen) De asfaltwegenbouw is voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe mengseltechnologie en de diverse soorten mengsels hebben hun consequenties voor het wegontwerp. Een zorgvuldig geasfalteerd wegdek van goede kwaliteit is van levensbelang. De cursus Asfaltkennis II is een vervolg van Asfaltkennis I en gaat dieper in op de theorie van de asfaltwegenbouw. Werknemers met een vakdiploma wegenwerker of machinist wegenbouw machine of een ieder die werkzaam is in de asfaltwegenbouw. (theorie) schade aan asfaltwegen asfaltwapening ZOAB en SMA koud hergebruik van asfalt warm hergebruik van asfalt verwerking van asfalt en nieuwe ontwikkelingen cursus in-company worden verzorgd. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met AKC Kenniscentrum voor Asfalt. Minimaal 12 deelnemers of (bij voldoende belangstelling) in de regio. Tevens kan de Na de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. 7

8 Visuele inspectie (3 dagen) Veelvuldig gebruik en vorst zijn factoren die een rol spelen bij de slijtage van wegen. Gaten in deklagen, steenverlies, verzakkingen en scheuren in het asfalt zijn veel geconstateerde schadebeelden. Door goede inspectie en geregeld onderhoud is de schade dikwijls zonder ingrijpende maatregelen te herstellen. In deze cursus leert de deelnemer schadebeelden te herkennen en te beoordelen volgens de CROW-systematiek. De cursus vormt de basis voor het theorie-examen dat toegang geeft tot het praktijkexamen, waarmee u het erkende diploma Visueel Inspecteur Wegen (VIW) kunt halen. Werknemers die werkzaam zijn in de asfaltwegenbouw als wegbeheerders of kantonniers. Daarnaast voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een visuele inspectie aan de wegen. uitvoeren gedetailleerde visuele inspectie theorie globale visuele inspectie (inclusief noodzaak klein onder houd) uitvoeren globale visuele inspectie van een aantal weg vakken 12 deelnemers De werknemer kan een visuele inspectie aan het wegdek uitvoeren. of (bij voldoende belangstelling) in de regio. Tevens kan de cursus in-company worden verzorgd. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met KOAC-NPC. 8

9 Beheersystematiek (2 dagen) Voor het onderhoud en beheer van wegen is een nieuw systeem ontwikkeld. Hierbij gaat het om zowel het maken van een onderhoudsplanning op netwerkniveau als alle voorbereidende werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. Medewerkers die de beheersystematiek voor wegbeheer gebruiken leren tijdens deze cursus wat de beperkingen en gevoeligheden van het systeem zijn en hoe de resultaten in positieve zin gestuurd kunnen worden. Medewerkers die de beheersystematiek voor wegbeheer gebrui ken. De cursus is voor personeel van opdrachtgevers, inge nieursbureaus en aannemingsbedrijven. Toelatingseisen Deelnemers moeten de cursus 'visuele inspectie' hebben gevolgd. verzamelen en opslaan van gegevens verwerking van gegevens tot een meerjarenplanning bepalen van onderhoudsmaatregelen beperkingen en gevoeligheden van het systeem sturen van resultaten in positieve zin. 14 deelnemers De werknemer heeft na afloop kennis van een meerjaren onderhoudsplan en weten dit op de meest economische manier te vertalen naar een uitvraag aan de markt. of (bij voldoende belangstelling) in de regio. Tevens kan de cursus in-company worden verzorgd. De cursus wordt georga ni seerd in samenwerking met KOAC-NPC. 9

10 Veilig werken op wegen (1 dag) Zo gebeuren er op rijkswegen relatief veel ongelukken bij werk in uitvoering. Werk in uitvoering verstoort het verwachtingspatroon van de weggebruiker en beïnvloedt zijn rijgedrag. Het is daarom belangrijk dat medewerkers de regels kennen om veilig op wegen te kunnen werken. In deze cursus staan deze regels centraal, conform de nieuwe richtlijnen werk in uitvoering van CROW. Deze cursus heeft het predicaat Getoetst door het Coördinerend Platform Veiligheid bij het werken op en langs wegen. Voor alle medewerkers, die volgens artikel 70A lid 20 van de CAO voor het Bouwbedrijf een certificaat moeten hebben om op wegen te mogen werken. (theorie + praktijk) omgaan met risico's omgaan met verantwoordelijkheid omgaan met weggebruikers en publiek omgaan met afzettingen afzettingen plaatsen en verwijderen afzettingen controleren en onderhouden. 12 deelnemers De werknemer kent de vigerende wet en regelgeving en kan zelfs tandig een wegafzetting inrichten en hierdoor veilig werken. of (bij voldoende belangstelling) in de regio. Tevens kan de cursus in-company worden verzorgd. 10

11 Machinist wegenbouw (2 jaar) De machinist wegenbouw werkt aan de weg met de nieuwste machines. Ondanks de enorme omvang van zijn machine kan hij er vlot en nauwkeurig mee overweg. Tijdens de opleiding leert hij nieuwe asfaltwegen aan te leggen en voert hij wegreparaties uit met behulp van de asfaltafwerkmachine, wals of koud freesmachine. Ook zorgt de machinist wegenbouw voor het voorbereidende werk en het onderhoud aan de machines. Medewerkers die werkzaam (willen) zijn als machinist in de wegenbouw. (theorie) De deelnemer maakt, afhankelijk van de uitstroomrichting, een keuze uit de deelkwalificaties: asfaltafwerkmachine, wals en koudfreesmachine. De overige deelkwalificaties zijn ver plicht. Hieronder geven we korte beschrijvingen van de deelkwalificaties: Civieltechnische vaardigheden (85902) Werktuigbouwkundige vaardigheden (5805) Wegenbouwmachines onderhouden (5819) Wegenbouwtechnieken (5818) Asfaltafwerkmachine (5441, keuze) Wals (5431, keuze) Koudfreesmachine (5451, keuze) 12 deelnemers Valt u onder de Bouw-CAO dan heeft u recht op 25% korting. Alle deelkwalificaties worden afgesloten met een theorieexamen. Aan het eind van de opleiding is er een afsluitend praktijkexamen. De deelnemer krijgt het diploma als alle examens zijn behaald. Tevens is er mogelijkheid tot een praktijk examentraining. Op zaterdagen vindt de opleiding plaats op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. De avonden vinden in de regio plaats. Bij voldoende deelnemers worden alle deelkwalificaties in de regio georganiseerd. 11

12 Operator asfaltproductie-installatie (20 dagen) Per jaar produceren meer dan 50 installaties in Nederland acht tot negen ton asfalt. De operator bewaakt de kwaliteit van het productieproces. Hij zorgt dat grote hoeveelheden grondstoffen nauwkeurig worden gedoseerd zodat de beste kwaliteit asfalt ontstaat. De operator asfaltproductie-installaties is verantwoordelijk voor een goed verloop van het proces en coördineert de werkzaamheden. Ook zorgt hij voor het dagelijks onderhoud van de installatie. Tijdens de opleiding Operator asfaltproductie-installatie komen al deze facetten aan bod. Medewerkers die werkzaam of betrokken zijn bij een asfaltproductie-installatie. Toelatingseisen Een opleiding als bijvoorbeeld machinist, monteur, een diploma mbo werktuigbouw of elektrotechniek geeft rechtstreeks toegang tot de opleiding. Met alleen een vbo- of vmbo-diploma is minimaal vijf jaar werkervaring bij een asfaltproductieinstallatie noodzakelijk. De opleiding gaat in op het asfaltproductieproces. De opleiding bestaat uit twee onderdelen die we deelkwalificaties noemen: Asfaltproductie-installatie I (85171) Asfaltproductie-installatie II (85172) of (bij voldoende belangstelling) in de regio. Tevens kan de cursus in-company worden verzorgd. Minimaal 12 deelnemers Valt u onder de Bouw-CAO dan heeft u recht op 25% korting. Beide deelkwalificaties worden afgesloten met een theorieexamen. De deelnemer krijgt het diploma als beide examens behaald zijn. Asfaltwegenbouwtechnoloog (± 2 jaar) Asfalteren is een complex proces. Voor een gemiddelde installatie is er al snel keuze uit een veelvoud aan mengsels en CE-markeringen. De asfaltwegenbouwtechnoloog bewaakt het asfalteerproces vanaf de keuze tot aan de verwerking. Hij beheert en beoordeelt de onderzoeksresultaten en geeft advies over de toepassing van grondstoffen en de samenstelling van mengsels. Tevens stuurt hij de laboranten aan die toezien op de kwaliteit van het asfalt. Medewerkers in de asfaltwegenbouw. Toelatingseisen Een diploma Asfaltwegenbouwlaborant of een gelijkwaardig diploma is een voorwaarde om tot deze opleiding te worden toegelaten. De opleiding bestaat uit een aantal deelkwalificaties: doorstroomtechnoloog (5872) asfaltwegenbouwtechnoloog 1e jaar (5871) asfaltwegenbouwtechnoloog 2e jaar (5873) of (bij voldoende belangstelling) in de regio. Tevens kan de cursus in-company worden verzorgd. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met AKC Kenniscentrum voor Asfalt. Minimaal 12 deelnemers Alle deelkwalificaties worden afgesloten met een theorieexamen. Na het behalen van alle examen ontvangt de deelnemer het diploma. 12

13 Assistent Uitvoerder Infra (1 jaar) De assistent uitvoerder infra geeft samen met de uitvoerder leiding aan het personeel. Hij is de contactpersoon tussen de grondwerkers en het bedrijfsbureau. De assistent uitvoerder houdt zich bezig met planning, logistiek, kosten en waarborging van de veiligheid op de werkvloer. Hij heeft de ambitie zichzelf te ontwikkelen en stuurt zijn collega s aan. Medewerkers die binnen de civiele techniek en Infra werkzaam zijn (op niveau 2 of 3) en willen doorgroeien naar voorman, assistent uitvoerder of toezichthouder/ opzichter. bestekken wiskunde meten en uitzetten zakelijke communicatie projecten Minimaal 12 deelnemers Indien alle toets momenten met voldoende resultaat zijn afgesloten ontvangt de deelnemer aan het eind van de opleiding een diploma. Tijdens de opleiding gaat de deelnemer in de eigen organisatie opdrachten uitvoeren die te maken hebben met het werk van een assistent uitvoerder. of (bij voldoende belangstelling) in Holten, Leek, Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven of Rotterdam. Tevens kan de cursus incompany worden verzorgd. 13

14 Uitvoerder Infra (Ongeveer 3 jaar) De uitvoerder infra heeft de dagelijkse verantwoording over een infrawerk of een deel van een groot infrawerk. Hij houdt zich bezig met technische aspecten en geeft leiding aan personeel. De uitvoerder is verder verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van het werk. Zijn belangrijkste werkzaamheden hierin zijn het verrichten van werkopname en het bewaken van de uitvoering met betrekking tot tijd, geld en bestek. Medewerkers werkzaam op niveau 3 die willen doorgroeien naar uitvoerder infra. Toelatingseisen Elke deelnemer die zich aanmeldt voor de opleiding uitvoerder infra heeft een intakegesprek. Een vooropleiding op vmbo (kader/ theoretisch), mavo of havo is vereist (niveau 3). wegenbouw en riolering basiskennis GWW bestekken, begroten en plannen regelgeving en bedrijfskunde landmeetkunde zakelijke communicatie Engels toegepaste wiskunde werken met de computer of (bij voldoende belangstelling) in Holten, Leek, Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven of Rotterdam. Minimaal 12 deelnemers De opleiding is gebaseerd op het kwalificatie dossier Kaderfunctionaris uitvoering Bouw en Infra (niveau 4, met crebonummer 93873). In het derde jaar wordt de kandidaat ingeschreven bij het SOMA College. Indien alle producten op af slui tend niveau zijn opgeleverd, ontvangt hij zijn diploma. Dit diploma is erkend door het ministerie van OCW. 14

15 Code 95 Gespecialiseerd vervoer Gladheidbestrijding (N142) Gezondheid Bedrijfshulpverlening vrachtautochauffeurs (N112) Praktijktraining Behaviour Based Safety (V06) Combinatietraining theorie en praktijk manoeuvreren Het nieuwe rijden (N74) Het nieuwe rijden (V01) Schadepreventie en voertuigbeheersing (V04) Professionele vaardigheden Beroepspraktijk (N138 1b) Chauffeursdag (N90) Vervoerskunde (N139 1b) Regelgeving Digitale tachograaf plus training (N18) Incident management (N173) Verticaal transport trainingen Aanvullende cursus praktijktraining heftruck (N57) Basiscursus autolaadkraan (N60) Basiscursus meeneemheftruck Basiscursus vorkheftruck (N49) Basiscursus vorkheftruck herhaling (N50) Basismodule kiepautochauffeur (128) Bedienings- en veiligheidscursus achterladers (N135) Bedienings- en veiligheidscursus zijladers (N135) Chauffeur autolaadkraan laden en lossen (N98) Hijsen met grondverzetmachines Machinist autolaadkraan met hijsfunctie (N61) Machinist autolaadkraan met hijsfunctie herhaling (N62) Merkgebonden module kiepauto chauffeur (N129) Terreinrijden kiepauto (N130) Veilig aanslaan van lasten (N63) Veilig werken langs de weg (N134) Veilig werken met de hoogwerker (N109) Veilig werken met de verreiker (N110) Verplichte bijscholing machinisten (N121) Werken met de asfaltkieper (N131) Werken met de dieplader (N132) 14 theorie-uren 28 theorie-uren 28 theorie-uren 21 theorie-uren Veilig vervoer van lading Lading zekeren (N16) VCA basisveiligheid VCA herhaling 14 theorie-uren 15

16 GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden in en buiten de sector. Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan direct contact op met een accountmanager. De accountmanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen opdrachtgever en SOMA Bedrijfsopleidingen. Kijk voor ons complete opleidingsaanbod op SOMA Bedrijfsopleidingen Ceintuurbaan LG Harderwijk T (0341) F (0341) E I

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Gestructureerd opleiden

Gestructureerd opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 8 Gestructureerd opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven In de "Denktank Slimmer Scholen bespraken P&O

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Versie voorjaar 2013 2

Versie voorjaar 2013 2 CURSUSAANBOD Vak Techniek... 4 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 5 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten... 6 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten voor de GWW... 7 Basiscursus Total Station...

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 11 september 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingsplan

Bedrijfsopleidingsplan Bedrijfsopleidingsplan voor productie en logistiek Februari 2004 Productschap Diervoeder Bedrijfsopleidingsplan voor productie en logistiek februari 2004 Productschap Diervoeder Stadhoudersplantsoen 12

Nadere informatie

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo De cursussen van Per Saldo zijn afgestemd op vragen van zowel budgethouders als professionele zorgverleners. U wilt: als beginnend pgb er snel de

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

PROCES- OPERATOR TOEKOMST EEN VAK MET

PROCES- OPERATOR TOEKOMST EEN VAK MET PROCES- OPERATOR EEN VAK MET TOEKOMST Procesoperator een vak met toekomst Inhoud Voorwoord 2 Procesoperator, wat is dat eigenlijk voor baan? 3 Verantwoordelijkheid 4 Werken in de procesindustrie anno

Nadere informatie

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Inhoudsopgave Paginanummer Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Toelichting 2.1 Uitgangspunten en CAO-bepaling

Nadere informatie

Minimumeisen nascholingscursussen

Minimumeisen nascholingscursussen Minimumeisen nascholingscursussen Iedere chauffeur moet voor het behouden van de code95 35 uur per 5 jaar nascholing volgen. Van de 35 uur moet minimaal één cursusdag () een praktijktraining zijn. De praktijktrainingen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Verantwoord maatschappelijk ondernemen Het schriftelijk aanwijzen van personen Noble Drilling sets the Standard Cursusplanner Risicoʼs Nova

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie