Provinciebrochure. Groei samen met

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciebrochure. Groei samen met"

Transcriptie

1 Provinciebrochure Groei samen met SOMA Bedrijfsopleidingen!

2 INHOUDSOPGAVE Werknemers provincies NIEUW! Het nieuwe rijden voor de bedrijfsauto s 5 Veilig werken langs de weg 5 Veilig werken op wegen voor toezichthouders 5 Asbestherkenning 6 Praktische vaardigheden meten en uitzetten 6 Basiscursus autolaadkraan 6 Communicatie NIEUW! Beginnen met leidinggeven voor toezichthouders 7 Communicatieve vaardigheden 7 Toezichthouders Projectmanagement 7 Deskundig Leidinggevende Projecten 8 Basiskennis asfalt voor opdrachtgevers 8 Asfaltkennis 1 8 Wegbeheer: Basis visuele inspectie 9 Wegbeheer: Visuele inspectie 9 Beoordelen van bestratingen c.q. openbare ruimte 9 Kennismaking UAV, RAW, UAV Geïntegreerde Contracten en EMVI 10 Uniforme Administratie Voorwaarden 10 RAW-systematiek voor aannemers (Assistent) Toezichthouder / Uitvoerder 11 2

3 Gaat u de uitdaging aan om werk te maken van opleiden? SOMA Bedrijfsopleidingen heeft met veel zorg een speciaal opleidingsaanbod samengesteld voor provincies. Deze brochure is geheel gemaakt vanuit de behoefte van de afgelopen jaren van de provincies. Onze accountmanagers komen graag bij u langs om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden. Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een adviesgesprek? Neemt u dan gerust contact op met één van onze accountmanagers. De accountmanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen opdrachtgever en SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze accountmanagers komen graag bij u langs Sytze Kloosterman Accountmanager provincie Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland T: E: Marga Ligtenberg Accountmanager provincie Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg T: E: Esther Gimbrère Accountmanager provincie Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland T: E: Koen Stephan T: E: 3

4 Review gemeente Landgraaf: de heer T. Hanssen, Hoofd Beheer Openbare Ruimte Het was een op maat gerichte cursus (projectmanagement), ging direct in op de wensen van de deelnemers en was praktijkgericht Trainingen Richtlijn Vakbekwaamheid Voor alle machinisten en chauffeurs op wie de Richtlijn Vakbekwaamheid van toepassing is, heeft SOMA Bedrijfsopleidingen een uniek totaalpakket aan trainingen waarbij de inhoud is afgestemd op uw branche. SOMA Bedrijfsopleidingen kan de totale 35 uur nascholing verzorgen. Uniek oefenterrein SOMA Bedrijfsopleidingen is gevestigd in Harderwijk. SOMA Bedrijfsopleidingen maakt gebruik van een oefenterrein met een totale oppervlakte van 27 hectare. Bijna alle opleidingen die SOMA Bedrijfsopleidingen verzorgt zijn bovendien mogelijk op locatie of regionaal. 4

5 Werknemers provincies Het nieuwe rijden voor de bedrijfsauto s NIEUW! Bestuurders van een bedrijfsauto kleiner dan 3500 kg Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar iedere waterschap tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van bedrijfsauto s kan leiden tot onnodig veel milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten voor uw waterschap. Het is daarom belangrijk bedrijfsbrede bewustwording te creëren met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud, MVO. verbruik brandstof bedrijf onderhoud bedrijfsauto s dagelijks en wekelijks onderhoud brandstof besparen registratie brandstof en kilometers motortechniek Bijzonderheden In het bezit van rijbewijs B(E) Voor het praktijkgedeelte heeft iedere deelnemer een bedrijfsauto met boardcomputer nodig Veilig werken langs de weg Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Zo gebeuren er op rijkswegen relatief veel ongelukken bij werk in uitvoering. Werk in uitvoering verstoort het verwachtingspatroon van de weggebruiker en beïnvloedt het rijgedrag. Het is daarom belangrijk dat werknemers de regels kennen om veilig op wegen te kunnen werken. In deze cursus staan deze regels centraal, conform de nieuwe richtlijnen werk in uitvoering van CROW. Werknemers provincies die veilig op of in de nabijheid van wegen moeten werken Certificaat omgaan met risico s omgaan met verantwoordelijkheid omgaan met weggebruikers en publiek omgaan met afzettingen afzettingen plaatsen en verwijderen afzettingen controleren en onderhouden Bijzonderheden Veilig werken op wegen voor toezichthouders Een toezichthouder van wegwerkzaamheden moet rekening houden met zijn eigen veiligheid, die van de wegwerkers en die van de weggebruikers. Hij beoordeelt wegafzettingen op uitvoering en veiligheid conform CROW-publicatie 96a en 96b. Deze behandelt de geldende wetgeving en nieuwe richtlijnen omtrent wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. Tijdens deze cursus leert uw werknemer de publicatie 96a en 96b te hanteren en te interpreteren in de dagelijkse praktijk. De cursus heeft het predicaat Getoetst door het Coördinerend Platform Veiligheid bij werken op en langs wegen. Werknemers die te maken hebben met leidinggeven en toezicht houden bij werken binnen of buiten de bebouwde kom begrippen en benamingen soorten wegen wegbeheerders, weggebruikers, wegwerkers organisaties risico s veiligheidsmaatregelen houding en gedrag 5

6 Werknemers die in aanraking komen met asbest in de bodem/puin Asbestherkenning Asbest is een gevaarlijke stof. Voor 1994 is asbest veel gebruikt in bouwwerken, industriële installaties, wegen, paden etc. Werknemers die taken verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld, moeten met regelmaat worden bijgeschoold. Bij aanwezigheid van asbest moet gebruik gemaakt worden van een HVK/AH die voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 4.54d lid 8 van het arbeidsbesluit. Tijdens de cursus Werken met asbest in de bodem/puin leert uw werknemer wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. eigenschappen/gezondheid van asbest producten en materialen die asbest bevatten handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest belang preventief onderzoek werkwijze, controles en beschermingsmiddelen keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur noodprocedures / ontsmettingsprocedures veilig verwijderen van afvalstoffen eisen inzake medisch toezicht Praktische vaardigheden meten en uitzetten Meten en uitzetten gebeurt bij alle denkbare werkzaamheden in de infra. Voor de aanleg van bijvoorbeeld een riolering, weg of tunnel zijn nauwkeurige meetwerkzaamheden noodzakelijk. Dit varieert van werken met een meetband en waterpastoestel, tot meten met moderne laserapparatuur. In deze cursus maakt uw werknemer kennis met de beginselen van meten en uitzetten voor de provincies. 2 dagen Werknemers die werkzaam zijn bij het werkzaam zijn bij de provincie en in hun dagelijks werk regelmatig te maken hebben met meten en uitzetten of het controleren van het meet- en uitzetwerk. tekeningen en hoogtemerken hoogten overbrengen met waterpasinstrument en baak doorgaande waterpassing uitvoeren uitzetten met de roterende laser meten met terrein hindernissen terrein waterpassen grondwerk en taluds uitzetten Basiscursus autolaadkraan Aan chauffeurs worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en verantwoord werken met de autolaadkraan. Als een chauffeur de autolaadkraan bedient, is de werkgever volgens de Arbowet verplicht aan te tonen dat de werknemer voldoende geschoold is. Chauffeurs van bedrijfsauto s met een autolaadkraan of knijperbak dienen daarom in het bezit te zijn van een veiligheidscertificaat. Chauffeur van provincies die werkzaamheden verrichten met een autolaadkraan Certificaat Bijzonderheden Arbowet en veiligheidsrichtlijnen hijsgereedschappen lasten aanslaan typen autolaadkranen (onder andere met knijperbak) bediening van autolaadkranen stabiliteit opstelling hijsen met de autolaadkraan onderhoud, storingen en controle voor aanvang van de werkzaamheden risico s bij werken met een autolaadkraan 6

7 Communicatie Beginnen met leidinggeven voor toezichthouders NIEUW! Je bent een ambitieuze beginnend leidinggevende. Dat betekent dat je naast meewerken ook verantwoordelijk bent geworden voor de werkverdeling en het wel en wee van je mensen. Je zult intussen wel gemerkt hebben dat bij leidinggeven heel wat komt kijken. Vakkennis is niet genoeg, er wordt meer van je verwacht: je tijd verdelen over meewerken en aansturen, het regelen van allerlei zaken en gesprekken voeren met diverse partijen. Dat is een hele uitdaging om dat op de rit te krijgen en te houden! Beginnende werknemers die willen doorgroeien naar volwaardig toezichthouder keuzes maken tussen: meewerken, aansturen en regelen leiderschapsstijlen resultaatafspraken maken met je mensen effectief en efficiënt leidinggeven basis gespreksvaardigheden Communicatieve vaardigheden Een goede communicatie is van cruciaal belang tijdens het werk. Zowel met collega s als met leidinggevenden om onderlinge overeenstemming te bereiken. In een gesprek met opdrachtgevers en leveranciers om duidelijke richtlijnen vast te stellen. Of in de omgang met omstanders en bewoners om duidelijkheid te geven over de aard en duur van de werkzaamheden. De cursus communicatieve vaardigheden biedt inzicht al deze verschillende facetten van communicatie. 2 dagen Medewerkers welke betrokken zijn bij de uitvoering van een infrawerk wat is communicatie? soorten communicatie feedback geven en ontvangen vragen stellen gespreksregels hanteren omgaan met conflicten assertiviteit samenwerken in teams klantgericht handelen Toezichthouders 3 dagen Toezichthouders of projectleiders die een project van begin tot eind moeten leiden Projectmanagement Aan een projectrealisatie van een infra-werk voor provincies gaan diverse fases en processen vooraf. In deze training maakt uw werknemer kennis met deze fases en de kennis en vaardigheden die hiervoor van belang zijn. Projectmanagement is een complete training waarin het gehele werkveld van de projectmedewerker en projectleider aan bod komt. De kenmerken van deze training zijn de fasen van het bouwproces beheersen, hoeveelheidsbepaling, planning etc. projectmatig werken fasen van het bouwproces beheeraspecten (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie) plan van aanpak en planning communicatie omtrent het project projectbewaking termijnmotivering en risicoregeling 7

8 3 dagen Leidinggevenden die bij werkzaamheden worden ingezet in projecten waarbij sprake kan zijn van verontreinigde grond en/of grondwater. De cursus is ook geschikt voor deskundigen op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering Certificaat Deskundig Leidinggevende Projecten Werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie zijn belangrijke aspecten in het werk van werknemers die werkzaam zijn bij bodemsaneringen en baggerwerken. Daarbij kan door adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen de inzet van een (externe) veiligheidskundige worden beperkt. Bovendien stelt de CROW-publicatie 132 opleidingseisen aan leidinggevenden op het gebied van veilig en gezond werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. De opleiding wordt afgesloten met een CROW-erkend examen. Arbo- en milieuwetgeving veiligheidsklassen bepalen en controleren maatregelenpakketten praktisch toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen V&G-plannen uitvoering van luchtmetingen / gebruik van apparatuur rol van de DLP-er in de praktijk oefenen met gasdetectieapparaten en persoonlijke beschermingsmiddelen Basiskennis asfalt voor opdrachtgevers De kenmerken van de weg komen al tot stand in de ontwerpfase. De opbouw van de constructie en de keuze van asfaltmengsels zijn belangrijke gegevens. Tijdens de aanleg zijn er cruciale punten die de kwaliteit en de levensduur bepalen. Deze cursus is een prima basis op praktische grondslag. 3 dagen Werknemers die in korte tijd praktische basiskennis willen opdoen rondom asfalt (productie, verwerking en onderhoud) wat is asfalt en de soorten asfaltmengsels produceren van asfaltmengsels asfalt verwerken (o.a. verdichten) asfaltconstructies functionele eigenschappen van asfalt kwaliteit van asfaltmengsels en laagdikte, (levensduur) CE-markeringen bijzondere toepassingen en hergebruik onderhoud en schadebeelden aan de weg Asfaltkennis 1 De asfaltwegenbouw is voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe mengseltechnologie en de diverse soorten mengsels hebben hun consequenties voor het wegontwerp. Een zorgvuldig geasfalteerd wegdek van goede kwaliteit is van levensbelang. De cursus Asfaltkennis I gaat daarom in op de CE-markering, de kwaliteit van de diverse asfaltmengsels en hun toepassingsmogelijkheden in de praktijk. 6 dagen Werknemers die in aanraking komen met onderwerpen zoals: wegontwerp, mengselontwerp en het opstellen of beoordelen van bestekken. Diploma mengcomponenten van asfaltmengsels asfaltmengsels samenstellen soorten asfaltmengsels asfaltmenginstallaties asfalt verwerken kwaliteit van asfaltmengsels bijzondere toepassingen en het hergebruik 8

9 Wegbeheer: Basis visuele inspectie Gaten in deklagen, steenverlies, verzakkingen en scheuren in het asfalt zijn aan de orde van de dag. Veelvuldig gebruik en vorst zijn factoren die hierbij een grote rol spelen. Door de juiste inspectie en geregeld onderhoud is de schade dikwijls zonder ingrijpende maatregelen te herstellen. In deze cursus leert uw werknemer de meest voorkomende lokale schadebeelden te herkennen. Voor toezichthouders van infrawerken theorie schadebeelden (gesloten en open) uitvoeren visuele inspectie in teams bespreken en evalueren van de resultaten 3 dagen (verspreid over 3 weken) Voor toezichthouders van infrawerken 2 dagen Wegbeheer: Visuele inspectie Strooizout en vorst zijn factoren die een rol spelen bij de slijtage van wegen. Gaten in deklagen, steenverlies, verzakkingen en scheuren in het asfalt zijn veel geconstateerde schadebeelden. Door goede inspectie en geregeld onderhoud is de schade dikwijls zonder ingrijpende maatregelen te herstellen. In deze cursus leert uw werknemer de meest voorkomende lokale schadebeelden te herkennen en te beoordelen volgens de CROW-systematiek. De cursus vormt de basis voor het theorie-examen dat toegang geeft tot het praktijkexamen, waarmee u het erkende diploma (via CROW) Visueel Inspecteur Wegen (VIW) kunt halen. De cursus richt zich op werknemers en toezichthouders verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte theorie schadebeelden uitvoeren gedetailleerde visuele inspectie in teamverband theorie globale visuele inspectie (inclusief noodzaak klein onderhoud) uitvoeren globale visuele inspectie van een aantal wegvakken in teamverband bespreken en evalueren van de resultaten het bespreken van voorbeeldvragen die op het theorie-examen gesteld kunnen worden Beoordelen van bestratingen c.q. openbare ruimte Er komt veel kijken bij het beoordelen van bestratingen c.q. openbare ruimten. Er wordt ingegaan op de bestekeisen; de kwaliteit en het duurzaam uitvoeren van de werkzaamheden (MVO). Essentieel is om te kunnen beoordelen of het aanwezige straatwerk gerepareerd of vervangen moet worden. Door zwaar verkeer, weersinvloeden, mosgroei en problemen met rioleringen is de levensduur van bestratingen beperkt. Tijdens de cursus leert uw werknemer het voorkomen van gevaarlijke situaties door het tijdig beoordelen en laten vervangen of herstellen van bestratingen. bestek eisen: kwalitatief en duurzaam. eisen waaraan verschillende typen bestratingen moeten voldoen open verhardingen met stenen en tegels binnen de bebouwde kom behandelen Inspectiekaart globale inspectie en eventuele lokale richtlijnen beoordeling bestrating in de omgeving van de cursuslocatie (CROW P146b) 9

10 Kennismaking UAV, RAW, UAV Geïntegreerde Contracten en EMVI U heeft regelmatig te maken met aanbestedingen en wilt de basiskennis leren van UAV, RAW, UAV Geïntegreerde Contracten en EMVI? De verplichtingen en verantwoordelijkheden spelen een grote rol bij het op de juiste wijze opzetten van een aanbesteding. In vogelvlucht maakt u kennis met de onderwerpen zoals hieronder staan beschreven. Tijdens deze kennismaking met deze onderwerpen weet u de basis te leggen voor het werken met aanbestedingen. 2 dagen Medewerkers die zich bezighouden met contractvormen en aanbestedingen UAV en RAW: kennismaking met de RAW-systematiek UAV in relatie tot bestek verplichtingen en verantwoordelijkheden van partijen aanvang en oplevering van een project onderhoudstermijn en verborgen gebreken bouwstoffen weekrapport verkeersvoorzieningen meer- en minderwerk EMVI: wat is Economisch de Meest Voordelige inschrijving? wat betekent dit voor de opdrachtgever, aannemer en de uitvoering? UAV-GC: raamcontract, Design en Construct, Turnkey en de UAV-GC model basisovereenkomst: wat is dat? Uniforme Administratie Voorwaarden De regels uit de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) vormen een handig middel om contractverhoudingen tussen waterschappen en aannemers te regelen. Op die manier bevordert de UAV een uniforme en efficiënte werkwijze in de bouw. Door juridisering van het bouwproces wordt de UAV steeds vaker gebruikt om kwesties op te lossen. 3 dagen Werknemers van provincies die te maken hebben met de afspraken tussen opdrachtgevers en aannemers (calculators, werkvoorbereiders, bestekschrijvers, uitvoerders, projectleiders en toezichthouders) kennismaking met de RAW-systematiek UAV in relatie tot bestek verplichtingen en verantwoordelijkheden van partijen aanvang en oplevering van een project onderhoudstermijn en verborgen gebreken bouwstoffen weekrapport verkeersvoorzieningen meer- en minderwerk. 10

11 RAW-systematiek voor aannemers 2010 Realisering van projecten in de infra is een gecompliceerd proces, omdat er sprake is van wisselende situaties, constructies en bouwpartners komt het aan op duidelijke afspraken. RAW-systematiek 2010 biedt waterschappen en opdrachtnemers een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en goed vast te leggen conform (inter)nationale normen voor contractregelgeving. 2 dagen Werknemers van waterschappen die betrokken zijn bij het uitvoeren, het beoordelen of het calculeren van RAW-bestekken. uitgangspunten RAW-systematiek 2010 eisen RAW-bestek bestekindeling beoordeling besteksposten (werkbeschrijvingen) algemene, administratieve en technische bepalingen (Standaard 2005) staartkosten (eenmalige, uitvoerings- en algemene kosten, winst en risico) werking inschrijvingsstaat met verrekenprijzen praktijkvoorbeeld (Assistent) Toezichthouder De complete opleiding Toezichthouder/Uitvoerder Infra duurt 3 jaar. Na het 1e jaar van deze opleiding is iedere cursist Assistent Toezichthouder/Assistent Uitvoerder Infra. Besluit de cursist na dit 1e jaar door te gaan dan wordt hij Toezichthouder/Uitvoerder Infra en daarmee heeft hij de dagelijkse verantwoording over een infrawerk of een deel van een groot infrawerk. Hij houdt zich bezig met technische aspecten en geeft leiding aan personeel. De toezichthouder/ uitvoerder is verder verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van het werk. Zijn belangrijkste werkzaamheden hierin zijn het verrichten van werkopname en het bewaken van de uitvoering met betrekking tot tijd, geld en bestek. 3 jaar Werknemers werkzaam op niveau 2 of 3 die willen doorgroeien naar (Assistent) Toezichthouder/Uitvoerder Infra Diploma (MBO niveau 3 of 4) Leerjaar 1 assistent toezichthouder/assistent uitvoerder infra: Wiskunde, zakelijke communicatie, landmeten 1, basiskennis GWW, bestekken en projecten Leerjaar 2 toezichthouder/uitvoerder infra: Wiskunde, zakelijke communicatie, landmeten 2, rioleringen, asfaltkennis, calculeren en plannen (laptop nodig bij lessen) en projectmanagement Leerjaar 3 toezichthouder/uitvoerder infra: Wiskunde, zakelijke communicatie, constructies, digitale meettechniek, straatwerk, BPV en engels (optioneel) 11

12 DURFT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden in- en buiten de sector. Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een adviesgestrek? Neemt u dan gerust contact op met één van onze accountmanagers. De accountmanagers zijn het vast aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen u en SOMA Bedrijfsopleidingen. Kijk voor ons complete opleidingsaanbod op SOMA Bedrijfsopleidingen Ceintuurbaan LG Harderwijk T (0341) F (0341) E I

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen?

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen? OpleidingSCATALOGUS Kunnen wij u helpen met uw asfalt vragen? GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven,

Nadere informatie

Goede scholing tegen laag tarief!

Goede scholing tegen laag tarief! vorstverlet voordelen stilzitten hoeft niet deze winter Goede scholing tegen laag tarief! Vorstverlet gaat u dit seizoen nog veel opleveren! vorstverlet voordelen Lage kosten Beter opgeleide medewerkers

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

Cursussen & Projecten

Cursussen & Projecten Cursussen & Projecten Groenvoorziening Boomverzorging Bos-, natuur- & landschapsbeheer Flora- en faunamonitoring Waterbeheer Milieutechniek Civiele- en Cultuurtechniek Management, communicatie en coaching

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Hoe trek je de CAR...

Hoe trek je de CAR... Hoe trek je de CAR... en andere verzekeringen in de bouw Een praktische gids voor verzekeringsambtenaren Verzekerings Platform Overheden Hoe trek je de CAR... en andere verzekeringen in de bouw VPO Werkgroep

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Cursus Directievoeren

Cursus Directievoeren Cursus Directievoeren voor directievoerders, toezichthouders, projectleiders, beheerders en u... www.directievoeren.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@directievoeren.nl Cursus Directievoeren

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

Versie voorjaar 2013 2

Versie voorjaar 2013 2 CURSUSAANBOD Vak Techniek... 4 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 5 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten... 6 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten voor de GWW... 7 Basiscursus Total Station...

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie